Advertentie

Monsanto in zwaar weer; op weg naar de kelder..?!


Het doel van Monsanto is duidelijk. Over lijken desnoods, zo blijkt uit het gedrag van deze club elders in de wereld. (klik op de foto voor een eerder Hoofdartikel hier op WantToKnow!)
Het doel van Monsanto is duidelijk. Over lijken desnoods, zo blijkt uit het gedrag van deze club elders in de wereld.

x

x

Monsanto in zwaar weer; op weg naar de kelder..?!

2015 © WantToKnow.nl/.be

x

Monsanto-imago?
Het Monsanto-imago in één beeld.

Soms kom je heftige berichten tegen, waarop je tóch de uiterst positieve kant van inziet. En een voorbeeld hiervan, is het onderstaande artikel. We zijn, en iedere vaste wanttoknow-bezoeker weet dat, al jaren tekeer aan het gaan, tegen de uitwassen van de moloch Monsanto. Door velen zelfs ‘Mount Satan’ genoemd, ten teken van hun zwarte activiteiten, die simpel gezegd over lijken gaat. De slogan die ooit voor Monsanto bedacht is: ‘No food shall be grown, that we don’t own’ (‘Er zal geen voedsel worden geteelt, dat niet van/via ons is’) geeft aan, wat het doel van deze manipulerende club is. Wereldhegemonie over de voedselproductie.

En hoe Monsanto die ’truuk’ wil uithalen, is ook algemeen bekend, namelijk via genetisch gemanipuleerde voedselzaden en voedselgewassen. Een sleutelrol in deze aanpak speelt de onkruidverdelger ‘RoundUp’, die door Monsanto wereldwijd gepatenteerd is. Hetgeen niet alleen betekent dat je als Monsanto-GMO-zadenafnemer, niet alleen de GMO-zaden van Monsanto koopt, maar ook dit verdelgingsmiddel, dat regelrecht dodelijk is voor mens en dier, in de omgeving waar het glyfosaat (de belangrijkste component van RoundUp) wordt gesproeid.

Maar het is vooral de nietsontziende manier waarop Monsanto tekeer gaat, die veel mensen beangstigt. Het is de lobby van Monsanto, die in staat is wetten te wijzigen in het voordeel van Monsanto, waarin het bedrijf zelfs zóver gaat, dat het functionarissen bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid binnenloods, alwaar deze mensen Monsanto kunnen bevoordelen.. Wat te denken in dit verband van rechter Clarence Thomas, die inmiddels in het Amerikaanse hoogste rechtscollege, de Supreme Court (Amerikaanse Hoge Raad), nadat hij jaren de huisadvocaat was voor Monsanto. Kijkend naar het stemgedrag van deze rechter, blijkt dat hij alles goedkeurt wat los en vast zit, wat met pro-Monsanto/pro-GMO-regelgeving te maken heeft.

En ook Amerikaanse rechters lijken een regelrechte sponsor te hebben in de VS. De naam van die sponsor..? Begint met een 'M' en eindigt met een 'O'..

x
Monsanto in zwaar weer..!
Het is moeilijk te geloven dat het eens zo machtige Monsanto, nu langzaam op haar knieën wordt gedwongen. De reden daarvoor vind je hier in dit artikel. Maar het belangrijkste in onze ogen, is dat de uiterst kwalijke praktijken van Monsanto als een instant karma bij hen teruggekomen. De aandelen Monsanto zijn inmiddels zo’n 27% gecrashed dit jaar en het blijkt dat hun vooruitzichten voor kwartaal 4 van dit jaar (2015) slechter zijn dan verwacht. Monsanto kan niet anders doen, dan datgene wat ze nu hebben aangekondigd: het invoeren van kostenbesparende maatregelen..! En dat betekent ontslag voor veel werknemers en een vaarwel uit de GMO-suikerriet-business..!

Het economische Bloomberg-persbureau bericht over Monsanto:

‘Monsanto Co. deelt mee dat het 2.600 banen zal schrappen als onderdeel van een kostenbesparingsplan. Dit als onderdeel van een terugloop in omzet, als gevolg van een wereldwijde daling van grondstoffenprijzen. De in St. Louis gevestigde landbouwgigant kondigde deze maatregel aan, waarbij het gaat om maar liefst 12% van haar totaal aantal werknemers. Monsanto rapporteert een verlies van US$ 0,19 per aandeel in het fiscale vierde kwartaal en gaf tegelijk een winstwaarschuwing af voor 2016. Monsanto probeert een besparing door te voeren van zo’n US$ 300 miljoen.

Het bedrijf heeft aangekondigd, dat het voor zo’n US$ 2 miljard aan eigen aandelen zal gaan opkopen. Dit gebeurt om de aandelenkoers van het bedrijf, op de internationale aandelenbeurzen, op koers te houden. Verwacht mag worden immers, dat veel aandeelhouders van het bedrijf hun aandelen door dit alarmerende nieuws zullen dumpen..

Monsanto heeft in Noord Amerika bijna een marktmonopolie op het gebied van de verkoop van gmo-mais en -sojabonen. Het bedrijf lijkt het helemaal voor elkaar te hebben in de voedselketen. Zij bezitten zowat de boeren, de industrie, de politici en de wetgevende macht. En toch is het bedrijf op weg, zo lijkt het er stevig op, naar een roemloos einde.. Crashing ’n burning.. En Bloomberg houdt kennelijk de woorden aan van de persverhalen van ook de andere GMO-bedrijven, zoals DuPont Co. en Glencore Plc. Want volgens die berichtgeving gaat het dus over een teruglopende wereldmarkt voor voedsel- en grondstoffen. Maar is dat zo…? Nou nee, we dachten het niet..! Lees verder en verheug je..

monsanto cartoon

x

De wérkelijke 6 redenen dat Monsanto op de zeephelling is beland

en Monsanto-aandelen massaal worden gedumpt..!

x

1. Consumentenactivisme:  De markt voor met pesticiden doordrenkt voedsel is sterk in verval; mensen wensen deze rommel niet meer te eten en worden zich bewust van de rol die Monsanto als leider hierin speelt. Genetisch voedsel kán gewoon niet zonder deze bestrjidingsmiddelen, zoals RoundUp, en daarmee is dit punt gemaakt. Mensen worden gezondheidsbewuster, ze kopen ook steeds méér biologisch voedsel. Eigenlijk is het zó simpel.

monsanto rechtszaak2. Rechtszaken met boeren: Monsanto heeft werkelijk een ongelooflijk aantal rechtszaken lopen, tegen boeren die -vaak volledig onbedoeld!- het patent van Monsanto zouden overtreden, in de ogen van Monsanto. In de eerste plaats mogen Monsanto-zadenkopers de zaden van Monsanto maar één jaar gebruiken, wat betekent dat ze dus niet de zaden van het jaar mogen gebruiken voor het zaaien van volgend jaar..! Kennelijk heeft Monsanto in de gaten, dat boeren die hun zaden kochten, dit niet in de gaten hadden en tóch deze zaden hiervoor gebruiken.

En aanvullend hierop zijn de beruchte gevallen bekend geworden, waarbij akkers van de buren van boeren die Monsantozaden hadden gebruikt, ineens worden vervuild met gewassen van Monsanto-GMO-zaden. En Monsanto pakt die bedrijven ook juridisch bij de strot, of het nou opzettelijk is of niet. Meestal is dit dus NIET het geval en zijn ook die buren, zeker wanneer deze biologische landbouw beoefenen, niet in hun sas met deze GMO-vervuiling.. En nee, daarmee maak je je in de agrarische sector niet écht populair, door collega-boeren voor de rechter te dagen..! (HIER artikel hierover op deze site)

3. Het sponsoren van de zogenaamde ‘anti-GMO-labeling campagnes’.
Kijk, mensen zijn wel goed, maar niet gek. Als jij als GMO-moloch geld stopt in campagnes tegen het verplichten van GMO-voedsellabels op consumentenproducten, dan kost dat niet alleen vele, vele miljoenen, maar mensen/burgers zien wat je voor bezopen acties je als bedrijf hier uithaalt en trekken simpel hun conclusies. Want daarvoor hoef je geen raketgeleerde te zijn..! Deze vele miljoenen om de no-labeling te steunen, blijken Monsanto’s marketingbudget, dat eigenlijk bedoeld was voor promotie, behoorlijk uit te putten. Het bedrijf heeft maar liefst US$ 8 miljoen hieraan, alleen al in de staat Washington in 2012 zo’n US$ 8 miljoen besteed en US$ 9 miljoen in 2013. En in Maui County op Hawaii ging maar liefst US$ 8 miljoen op aan deze anti-GMO-labelling-campagnes.. (HIER artikel op deze site over deze labeling)

Een simpel bord wat de keiharde waarheid aantoont.. Waarom willen bedrijven als Monsanto niet dat GMOvoedsel als zodanig gelabeld mag worden.. RoundUp als kankerveroorzaker is niet vervorderlijk voor de verkoop van je koffie, koekjes of ander voedsel natuurlijk..!!
Een simpel bord wat de keiharde waarheid aantoont.. Waarom willen bedrijven als Monsanto niet dat GMOvoedsel als zodanig gelabeld mag worden.. Wat weten zij dat niet bekend mag worden..? ‘RoundUp’ als kankerveroorzaker is inderdaad niet bevorderlijk voor de verkoop van je koffie, koekjes of ander voedsel..!!
Nog zo'n lekker middeltje van Monsanto, dat met veel lobby-werk in de EU ook werd goedgekeurd.. Glyphosaat. Inmiddels door de WHO als 'zéér waarschijnlijk kankerverwekkend' gekarakteriseerd..!
Het vlaggenschip van Monsanto, RoundUp genaamd. Een chemisch middel dat met veel lobby-werk in de EU ook werd goedgekeurd.. Glyphosaat. Inmiddels door de WHO als ‘zéér waarschijnlijk kankerverwekkend’ gekarakteriseerd..!

4. Het Monsanto-vlaggenschip blijkt kanker te veroorzaken..! Een recent rapport van de WHO, de ‘World Health Organization’ is tot de conclusie gekomen, dat het actieve chemische middel ‘glyfosaat’ in het onkruidbestrijdingsmiddel ‘RoundUp’ van Monsanto, zeer waarschijnlijk kankerverwekkend is. (Zou dit de reden zijn dat de GMO-labeling niet door mocht gaan, van deze manipulerende Monsanto-misdadigers?)
Het is werkelijk verbijsterend dat dit naar buiten komt, en minstens zo verbijsterend, dat journalistiek hier bijna volledig aan voorbij gegaan wordt, door de grote nieuwsmedia, de MSM. Het is dus zeer aannemelijk dat op termijn Monsanto voor de rechter gedaagd zal worden, door mensen die kanker hebben gekregen, door het werken met deze stof. Onlangs kreeg een Franse boer al zijn gelijk toegewezen door een Frans gerechtshof, toen hij de claim neerlegde dat hij neurologisch schade opgelopen had, van een ander ‘middeltje’ van deze GMO-moloch. (HIER artikel over deze zaak)

Starbucks en Monsanto lijken dikke maatjes; Starbucks steunde Monsanto in haar manipulatieve non-labeling policy. Verstandig wellicht dat Starbucks daarvan terug komt..??
Starbucks en Monsanto lijken dikke maatjes; Starbucks steunde Monsanto in haar manipulatieve non-labeling policy. Verstandig wellicht dat Starbucks daarvan terug komt..??

5. Steeds meer landen doen GMO-zaden en -gewassen in de ban. :In Europa alleen al, zijn er inmiddels 15 landen in de EU, die GMO-zaden en -gewassen gaan uitsluiten of al hebben uitgesloten, helemaal of deels dus niet meer toegestaan als agrarisch product. En ja, dat is natuurlijk helemaal de doodsteek voor elk bedrijf, wanneer je je producten niet eens meer mág verkopen. En het is alsof Monsanto op een zeephelling staat; steeds meer landen in de wereld worden wakker en sodemieteren Monsanto bijna letterlijk het land uit..!   En ondertussen zijn het steeds meer kleine landen als Bermuda en Colombia, die glyfosaat als GMO-middel verbieden; daarmee de angel uit de GMO-strategie van Monsanto trekkend.

6. Monsanto’s claims voor hogere en meer efficiënte productie zijn vals..! Kijk, daar was het toch allemaal om begonnen, nietwaar? De claim van Monsanto dat er een hogere opbrengst te halen viel, met dezelfde kosten, via het gebruik van hun GMO-zaden en GMO-gewassen, blijkt regelrecht uit de duim gezogen. (HIER een volledig artikel over dit fenomeen) Je kunt ook zeggen, dat ze al vanaf het begin de wereld doelbewust hebben besodemieterd, want dan zit je dichter tegen de waarheid. De leiding van dit concern bestaat voor het grootste deel uit niets-ontziende boeven, die willens en wetens de wereld een rad voor ogen draaien met hun leugens rondom de ‘zegeningen’ van genetisch gemanipuleerde zaden en gewassen.

Het enige gemanipuleer dat succesvol WAS, waren de leugens en manipulaties, de lobby en de lege krachtpatserij van het bedrijf.
Zo is één van die leugens het verhaal, dat er minder bestrijdingsmiddelen gebruikt zouden hoeven worden, wanneer de GMO-zegeningen over het volk uitgestrooid zouden worden, aldus de Monsanto-hogepriesters.. Het tegendeel is waar: sinds de introductie van de GMO-rommel, blijkt dat in de VS maar liefst 25% MEER BESTRIJDINGSMIDDELEN WORDEN..! En die kosten van deze chemische rommel, drukken natuurlijk óók op de netto-opbrengst voor de boer in kwestie. Kijk naar het onderstaande staatje, waarbij je de opbrengst ziet van een hectare landbouwgrond beplant met GMO-zaad en een met normaal zaad.. De cijfers spreken.

x
GMO non GMO Modern Farmer

Tot slot, last but certainly not least..!
Het verhaal is de duidelijk, de conclusie is méér dan bekrachtigend voor jou als lezer. Want je ziet: je doet er toe..!! Het heeft wel degelijk zin, je mond te openen, te delen over onrecht, manipulatie en vernietiging. Bewuste mensen hebben een keus en wanneer ze die gebruiken, kan geen bedrijf, product of markt ze tegenhouden..! Geen enkele (corrupte of niet-corrupte) overheids-controle-instantie kan tegenhouden wat er gaat gebeuren.

DATGENE WAT MENSEN WILLEN DAT ER NIET GEBEURD.. Namelijk de macht van Monsanto over al het voedsel in de wereld, door middel van genetisch gemanipuleerde zaden en gewassen.. En preciés dát is het probleem voor Monsanto op de lange termijn. Een probleem dat niet opgelost kan worden met ‘kostenbesparende maatregelen’… En dat is ook de reden dat ze gedoemd zijn naar de kelder af te zinken.. Monsanto kan gaan oogsten, wat het zelf heeft gezaaid.. Afwijzing en minachting.

* * *

x

GMO_tracking_activists

16 gedachten over “Monsanto in zwaar weer; op weg naar de kelder..?!

  1. dooie bomen joh, die houden lang genoeg nog! Zonde van alles wat leeft aan Monsanto uit te besteden !

  2. Het beeld van hen aan die boom is ook geen fijn zicht.
   Misschien dat een slokje van hun eigen milieu vriendelijke product een betere oplossing (en dan met name oplossing) zou zijn.

 1. Goed artikel. Wel wat rauw geschreven. Echter bij de opbrengstvermelding van GMO -non- GMO vergelijking staan alleen de extra kosten, niet de eventuele meeropbrengst van GMO Corn.

  Dus dat is onduidelijk voor de lezer.

  Beste groeten.

  Joep Hermans

 2. QUOTE
  In de eerste plaats mogen Monsanto-zadenkopers de zaden van Monsanto maar één jaar gebruiken, wat betekent dat ze dus niet de zaden van het jaar mogen gebruiken voor het zaaien van volgend jaar..! Kennelijk heeft Monsanto in de gaten, dat boeren die hun zaden kochten, dit niet in de gaten hadden en tóch deze zaden hiervoor gebruiken.
  UNQUOTE

  Het bovenstaande klopt niet. De zaden van MonSATAN kunnen maar één keer gebruikt worden. Voorbeeld, tomaten zitten boordevol zaden die men dan weer kan gebruiken voor een volgende aanplant. Rijst- en katoenboeren in India plegen bij bosjes zelfmoord, omdat ze worden voorgelogen dat de opbrengst van de oogst meer zal zijn dan wanneer men “traditionele” zaden zou gebruiken. Tel hierbij op dat ze verplicht worden om, wanneer ze de dure zaden van MonSATAN kopen, ook nog eens RoundUp te moeten kopen en daarvoor dure leningen afsluiten bij de bank. En als het niet lukt bij de bank, zijn ze overgeleverd aan een “loanshark” die forse rente berekent. En alsof dat niet genoeg is, moet het een beetje tegen zitten met het weer of er is te weinig water en de ramp is compleet. De Indiase regering heeft de wijze les van Gandhi niet geleerd: “De basis van India is de kleine boer”. India heeft het grootste areaal aan landbouwgrond ter wereld. India kan nog veel leren van Putin, die heeft gezegd: “Geen GMO’s in Rusland!”

  India is hard op weg naar zelfvernietiging. Men neemt klakkeloos alles over van het Westen. Waar wij steeds bewustere keuzes gaan maken in ons leven, is de massa in India nog steeds de Westerse “leefstijl” aan het kopieren.

  Zie ook “Bitter Seeds”:

  http://teddybearfilms.com/

  En, “Nero’s Guests”:

  https://www.youtube.com/watch?v=4q6m5NgrCJs

  1. Oeps, was vergeten te melden dat de zaden van MonSATAN maar één keer gebruikt kunnen worden. Voor een volgende aanplant dient men OPNIEUW zaden te kopen …..

 3. Oh, als mensen toch eens wilde luisteren naar de bron van alle leven, in plaats van zich te laten leiden door hebzucht en macht! De vrede en rechtvaardigheid voor iedereen zou als een ‘rivier’ zijn zonder einde. (Waar je dat kunt vinden? In de bijbel dus Jesaja 48:17 en 18)

 4. Stop Monsanto ze vergiftigen ons en worden er nog rijk mee ook.
  Ik denk dat er eindelose schandalen van omkopingen nog zullen uitkomen als men even in die pot wil roeren natuurlijk.
  En ik vind het schandalig dat round up nog verkocht wordt!

 5. Het ziet er niet naar uit dat Monsanto op weg naar de kelder is.
  http://www.volkskrant.nl/economie/grootste-deal-van-het-jaar-bayer-neemt-monsanto-over-voor-59-miljard-euro~a4376590/
  Bayer één van de bedrijven dat deel uitmaakte van IG Farben die het niet zo nauw namen met mensenrechten blijkt ook hier weer het slechte te ondersteunen.
  Tel daarbij de banden van Merkel met deze gigant op en de banden van Sarcozy met de Big Farma en u krijgt een beeld van onze politieke leiders die alles doen voor de multinationals en banken.

  1. Odette.
   Er wordt vaak gezegd dat de meeste mensen nog niet wakker zijn of hetgeen gaande is niet willen zien omdat het hun beeld van comfort zou verstoren.
   Maar waar ik ook moeite mee heb is zij die behoren te controleren of er belangenverstrengeling in het spel aanwezig is die doen kennelijk niet goed hun werk want anders zouden zij de lijnen die duidelijk zichtbaar zijn allang gezien hebben en er wat mee gedaan hebben.
   Nu weet ik wel dat geld ook macht betekend maar mag je dan om die reden alles laten om zeep helpen?
   Teveel mensen laten alles gebeuren uit eigen belang (materieel/geldelijk gewin) maar ook zij zullen het slachtoffer worden van hun hebzucht want als er straks niets meer is zal dat ook voor hen gelden.
   Nu zijn er ook nog eerlijke mensen die wel iets doen tegen het kwaad en daarom moeten de mensen hen ondersteunen en dat begint met de ogen open te doen en wakker worden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.