Advertentie

Rutte zwijgt over mailmalversatie Hugo de Jonge..!!


x
x

Rutte zwijgt over

mailmalversaties Hugo de Jonge..!!

2022 © WantToKnow.nl

x

Mark Rutte wil voorlopig niet ingaan op vragen over het feit dat Hugo de Jonge een privé-mailadres/server gebruikte voor zijn werk als minister van VWS, tijdens de Corona-pandemie en vaccinatiebeleidsdiscussies met ambtenaren en het RIVM. Of Hugo de Jonge deze methode om ‘onder de elektronische radar’ te blijven, nog stééds toepast, is onbekend. Wellicht dat hier a.s. donderdag in het TweedeKamer-debat, nader opheldering over komt.. Kamerleden hebben inmiddels ook om opheldering gevraagd, maar Rutte wilde er zelf geen vragen over beantwoorden, zélfs niet aan TK-leden...

Het is, zeker in diens vorige functie als minister van Volksgezondheid én in de tijd van pandemie, uitermate ongepast, om het vriendelijk te zeggen, dat Hugo de Jonge deze truuk uithaalt. We hebben allemaal de ophef gezien in de VS, toen Hillary Clinton, als Minister van BuitenlandseZaken, dezélfde truc uithaalde.. Het heeft Hugo de Jonge kennelijk op ideeën gebracht, in volledige minachting van de parlementaire democratie..!

Rutte verwijst naar de schriftelijke Kamervragen en zegt dat ‘die eerst rustig gaan beantwoord worden’. Zelf maakt hij naar eigen zeggen geen gebruik van een privémailadres, maar op alle verdere vragen erover wilde hij dinsdag niets zeggen. In het handboek voor bewindslieden wordt

“het gebruik van een privémailaccount of berichtenapps
voor WERKGERELATEERDE doeleinden ernstig ontraden”.

Ook over het feit, dat Hugo de Jonge donderdag 7 april aanwezig wil en zal zijn bij een debat over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden, hoewel hij geen minister van Volksgezondheid meer is, is ‘echt zijn besluit’, aldus Mark Rutte. “Dat hij zich echt zelf zich hier wil verdedigen, dat is echt aan hem, dat respecteer ik.”

Het hele verhaal nog even..
Afgelopen weekend, kwam het verhaal naar buiten, o.a. via De Andere Krant, dat 4 onderzoekers de ontdekking hadden gedaan, uit door VWS-vrijgegeven documenten (via WOB-verzoeken die HdJ eerst had geweigerd!!), dat Hugo de Jonge, in de afgelopen periode van 2 jaar, een eigen mailserver heeft gebruikt voor zijn zakelijke/overheidscommunicatie. (HIER) Dit is feitelijk verboden, al wordt dát niet met zoveel woorden gezegd. Hugo de Jonge heeft dus zijn privémail gebruikt voor vertrouwelijke communicatie tijdens de coronacrisis.

Dat bevestigt het ministerie van VWS; waarbij bekend is, dat gebruik van privémailbox/server voor vertrouwelijke aangelegenheden, niet alleen verboden is voor ministers, maar voor alle rijksambtenaren die bijvoorbeeld thuiswerken. Eerder ook kwam in dit kader minister Henk Kamp in opspraak (HIER) door het gebruiken van zijn privémail voor zijn werk. Medewerkers van VWS waren zich dan ook bewust van de gevoeligheid. Uit de genoemde WOB-stukken, komt de onrust bij topambtenaren boven water.. Een VWs-medewerker aan zijn collega in een mail:

“De vertrouwelijke versie mag officieel niet naar een iCloud adres… daar krijg je dus gedoe mee later.
Maar goed ik zal het wel doen als jij dat wilt.”

Inmiddels bevestigt VWS dus dat het e.e.a. zo heeft plaatsgevonden. Dit vanwege..

“een persoonlijke afweging van de voormalige minister van VWS.”

Screenshots van de correspondentie over deze handelwijze van De Jonge, gaan al sinds vorige week, sinds het WOB-verzoek beantwoordt door het ministerie van VWS op 10 maart.  (HIER). Daarbij gaat het om het “WOB-deelbesluit ‘Vaccinaties en medicatie augustus 2020’“. (HIER) vind je het complete maildraadje over het verzoek om de mails naar de iCloud van de minister te sturen terug. Het gaat om ’t ‘voortgangsbericht vaccinatie 3 augustus’. Een ambtenaar vraagt expliciet aan een andere ambtenaar om dat naar het privé-adres van De Jonge te sturen, wat vervolgens met enige heen-en-weer-gediscussieer gebeurd is.

Pieter Omtzigt, Laurens Dassen en Jesse Klaver stelden voor het bekend worden van dit nieuws al Kamervragen (HIER) over het gebruik van de privémail door De Jonge aan minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken). Deze 3 fracties willen weten:

“Heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit kabinet Rutte III voor zijn werk als minister gebruik gemaakt van een icloud e-mailadres, wat naar boven kwam in de berichten van de Wob over de aanpak van de corona-aanpak?”

Pieter Omtzigt over deze zaak:

“Vermoedens zijn vermoedens. Daarom stellen we deze vragen. We willen het fijne ervan weten. We vragen ministers zich aan de wet te houden.”

De fracties willen er daarnaast zeker van zijn dat berichten via het icloud-e-mailadres van De Jonge ‘veilig en volledig’ worden opgeslagen en ter beschikking worden gesteld voor WOB-verzoeken en een parlementaire enquête naar het coronabeleid. Omtzigt verwijst daarbij naar een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uit 2019. Die komt er kort gezegd op neer dat sms’jes en WhatsAppjes die bewindslieden versturen vanaf hun zakelijke- en/of hun privételefoons onder de Wob vallen als die berichten in het kader van het werk zijn verstuurd.

In het geval van minister Henk Kamp van Economische Zaken in 2016, was gebleken dat hij veelvuldig zijn gmail-account voor het werk gebruikte. Dat stond haaks op de toenmalige richtlijnen van het kabinet. In het huidige ‘Handboek voor bewindslieden’ wordt het gebruik van een privé-mailaccount of berichtenapps voor werkgerelateerde doeleinden ‘ernstig ontraden’.

De genoemde drie fractievoorzitters willen ook weten, of er andere bewindslieden uit het vorige en het huidige kabinet zijn die privé-emailadressen en berichtendiensten zoals Signal, WhatsApp en Telegram voor hun werk gebruiken, en zo ja, wie dit zijn. Bijzonder te melden is overigens, dat Hugo de Jonge WEL DEGELIJK op de hoogte was van het ONGEOORLOOFD gebruik van privé-mailboxen voor zijn werk als overheidsambtenaar/minister VWS nota bene.. Hij wees niet voor niks, een WOB-verzoek van journalisten af, dat zelfs, toen er een vonnis kwam van een rechtbank, waar de journalisten zijn beslissing aanvochten, om niets vrij te geven, nog steeds werd geweigerd door De Jonge om dát VONNIS uit te voeren..!

Inmiddels heeft Hugo de Jonge van zich laten horen..
Volgens Hugo de Jonge is hij ‘deze week gestopt zijn privémail te gebruiken voor zijn werk als bewindsman’. Zo meldde de goede man, desgevraagd tegen de pers. Hij is ermee gestopt “omdat ik er nog eens op gewezen ben dat het wordt ontraden”. Geloof jij dit gedraai nog? Hillary Clinton kan er nog een puntje aan zuigen nietwaar..? De Jonge geeft ronduit toe dát hij zijn privémail niet had moeten gebruiken. Dit wordt “om veiligheidsredenen ernstig ontraden, dat is niet zoals het hoort.”, aldus De Jonge.. Maar het gaat er natuurlijk om, waarom je dit dan überhaupt doet, beste Hugo.. En ja, daar komt ook een verhaal op..

De Jonge gebruikte naar eigen zeggen eigen privémail, ‘omdat het beveiligde systeem van het departement nogal gebruiksonvriendelijk werkt.’ Zo was, naar zeggen van De Jong, soms zijn wachtwoord verlopen en kon hij niet in zijn mail bij een stuk dat hij nog moest lezen. “Dan denk ik, ik moet vanavond dat stuk nog even lezen, ik kan niet in mijn mail, stuur het maar even naar mijn iCloud.”

Hij zegt gedurende de coronacrisis niet gedacht te hebben dat het onverstandig was om zijn privémail te gebruiken. “Ik dacht vooral: er is een hele hoop werk te doen en hoe kan ik dat het meest praktisch en snel even tot stand brengen. En dat was niet verstandig.” De ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid gaan nu onderzoeken hoe vaak het is gebeurd en om wat voor stukken het gaat, zegt De Jonge, die deze week dus nog een zwaar debat met een kritische Kamer tegemoet moet zien, over zijn rol in de zogenoemde ‘mondkapjesdeal’ met oud-CDA’er Sywert van Lienden.

De Jonge zegt uit te zien naar het debat. “Omdat het goed is om te kunnen toelichten is hoe het is gegaan.” Eerder wilde hij nog niet inhoudelijk antwoord geven. Toen verwees hij naar een onderzoek door Deloitte dat nu loopt, en waarschijnlijk pas rond de zomer klaar is en daarbij verwacht hij wel na donderdag nog minister te zijn..!

2 gedachten over “Rutte zwijgt over mailmalversatie Hugo de Jonge..!!

 1. De slang vindt het goed om nog toe te lichten hoe het werkelijk is gegaan.
  Dat betekent uiteraard dat we weer de waarheid en niets dan de waarheid te horen gaan krijgen..

 2. Hugo de Jonge en Mark Rutte zijn vier handen op één buik en ook beiden onbetrouwbaar.
  M.Rutte heeft bv ook van z,n oude telefoon zelf mailtjes gewist om maar wat te noemen en anders weet hij het niet meer of kan hij het zich niet herinneren enz.
  Opvallend is wel dat het gelieg steeds duidelijker wordt zoals bv dat Vijlbrief eerder de problemen voor de Groningers moest oplossen en wat bleek hij heeft zich beziggehouden met wet en regelgeving schrijven waardoor het makkelijker werd om arbeidsmigranten van buiten de EU te halen waar nu dus gretig gebruik van wordt gemaakt.Het is ook opvallend dat:
  1.Rutte gevochten heeft voor dat Oekraïne verdrag waar nu gretig gebruik van wordt gemaakt.
  2.Vooral bij multinationals hebben we ontslagronde na ontslagronde gezien en gehad en nu schreeuwen ze om arbeidsmigranten.
  3.In de zorg zagen we hetzelfde omdat honderden/duizenden mensen aan bed werden ontslagen en nu roepen ze dat ze geen zorgpersoneel kunnen vinden.
  Nou kan wel eens toeval een rol spelen maar de vraag is of voorgaande toeval is geweest of bewust is gebeurd?
  Vorige week zag ik bij WNL mevrouw H.van den Berg van het rode kruis (u weet wel de organisatie die na de oorlog nazi’s heeft helpen vluchten door ze van documenten te voorzien) zielig doen over “vluchtelingen” bij Ter Apel die in tenten moesten slapen wat mensonterend zou zijn en ook hadden die mensen het koud waarvoor het nodig geweest zou zijn kachels te plaatsen.Nou is het zomer en velen gaan voor hun plezier met een tent op vakantie zonder te klagen en uitgerekend vorige week was het bloedheet en moesten mensen oppassen dat ze door zweten hun bed niet uitdreven,maar nee bij Ter Apel was het koud.(plaatselijk koudefront zeker?).
  Deze morgen zag ik een dame van het RIVM die had onderzocht hoe en bij wie corona nog klachten ivm de gezondheid voorkwam en wat bleek dat kwam vooral voor bij mensen die corona hadden gehad.GOH hoe bestaat het? maar is ook onderzocht of die klachten DOOR corona of door VACCINATIE veroorzaakt zijn/worden?(ik meen dat deze dame haar woord deed bij het nos journaal).
  Bij Ter Apel zouden ook rellen geweest zijn maar dat zou dan weer door mensen gebeuren die onder invloed van drank of iets anders waren.
  Voorzitter van het veiligheidsberaad dhr Bruls liet ook weer van zich horen en ik hoorde alweer woorden als drang waar hij tijdens corona ook groot voorstander van was.
  Wanneer we nu al geen plaats hebben voor mensen (die vluchteling genoemd worden maar vaak ineens arbeidsmigrant zijn of asielzoeker al naar gelang het uitkomt) en eventueel toch een plekje vinden dan is dat geluk en geeft het aan dat de opvangcapaciteit zijn maximum heeft bereikt en dat het verstandig zou zijn de deuren te sluiten voor nog meer mensen die opvang nodig zouden hebben hoe erg of jammer dat ook is.Wat gaan ze dan met deze mensen doen als ze het nu al niet meer weten?
  Waar ik ook weinig over hoor van vooral economen is de gevolgen van de renteverhoging welke de ECB wil of al doorvoert.Betekend dit bv voor wie een hypotheek heeft van bv 120.000 euro dat zij per maand € 75 meer gaan betalen of bij een hypotheek van 200.000 €125? ( ik ben geen financieel expert en heb 0,75% genomen voor het voorbeeld). Veel mensen hebben het nu al financieel zwaar en dan kunnen ze wel zeggen dat hierdoor de inflatie minder zal worden omdat er minder afname is maar ik denk dat het dan huisuitzettingen gaat worden omdat de hypotheek niet meer op te brengen is.Maar ik kan het mis hebben natuurlijk.
  Ook zien we velen roepen om loonsverhoging.Of dat verstandig is weet ik niet vooral wanneer een MKB er gesloten is geweest ivm corona en er nu weer bovenop probeert te komen en een belastingschuld heeft of terug moet betalen aan de staat.Zou belastingverlaging voor MKB en burgers en minder uitgeven van de staat niet beter zijn? MKB bedrijven die alles doen om te overleven mogen we daar meer loon aan vragen?
  Wat betreft de boeren Gertjan Segers CU was in een radioprogramma al paniek aan het zaaien en was bang voor een burgeroorlog en anderen weten nu al dat boeren hun boekje te buiten zullen gaan.Echt onvoorstelbaar wat er allemaal gebeurd en vooral welke onnozelen er aan het roer staan.Ook hier zien we dat ze het dan weer over Co2 hebben en dan weer over stikstof en de schade wat door boeren aangericht zou worden is nog steeds niet bewezen wel vechten deze mensen voor uw en hun voortbestaan want zij willen hun bedrijf behouden zodat u goed eten blijft houden want zonder boeren zal er ook geen goed gezond eten zijn maar een zakje van een multinational wat u met water mag aanlengen vrees ik.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.