Advertentie

22 Juni, 911-congres met Daniele Ganser


 

George Bush met één van de helden van de aanslagen. Wiliam Rodriguez, de conciërge van de WTC-torens. Eerst door Bush als een held geëerd. Totdat…. Totdat Rodriguez de realiteit vertelde die niet overkwam met de leugenachtige realiteit zoals Bush en kompanen die wilde verspreiden. Ken je het verhaal NIET? Lees alles door op de illustratie te klikken voor een artikel hier op de site.

x
x

Sinds 1945 zijn alle oorlogen illegaal..!!

2019 © Daniele Ganser | deze versie WantToKnow.nl/be

Artikel verscheen ook in ‘De Andere Krant’ dl.III

x

In deze tijd, de tijd dat er steeds meer vluchtelingen naar Europa komen, eisen burgers en politici terecht dat de oorzaken van die vluchtelingenstromen bestreden worden. Maar wat zijn die oorzaken? Naast een aantal algemene oorzaken, zoals toename van de bevolking, armoede, verstoring van het milieu en werkeloosheid, zijn het zonder enige twijfel de oorlogen die het leeuwendeel daarvan op hun conto hebben, omdat die de verwoestingen brengen in de landen van herkomst. Oorlog en terreur vullen sinds jaar en dag de hoofdartikelen van reguliere kranten. Wat echter veel te weinig de voorpagina’s haalt, noch in de VS noch in Europa, is dat die oorlogen illegaal zijn.

Geweldverbod, artikel 2 lid 4 VN-Handvest
Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog en de oprichting van de VN Veiligheidsraad geldt er wereldwijd een verbod op oorlog. Op dit verbod zijn maar twee uitzonderingen. Ten eerste heeft een land dat aangevallen wordt het recht van zelfverdediging.

Ruilhandel met Bush jr. om De Hoop Scheffer als NAVO-baas aan te stellen in ruil voor Nederlandse ILLEGALE steun aan de Irak-oorlog..

Ten tweede: een land mag alleen aangevallen worden als er sprake is van uitdrukkelijk toestemming van de VN Veiligheidsraad. Afgezien van deze twee gevallen is alle oorlog al meer dan 70 jaar verboden. Jammer genoeg is dit VN-verbod op geweld tamelijk onbekend. Op scholen en aan universiteiten wordt het zelden onderwezen. In de media komt het nauwelijks voor, terwijl het een uiterst belangrijke maatregel is.

Het gebod luidt zo: “In hun internationale betrekkingen onthouden alle leden zich van bedreiging met of het gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of de politieke onafhankelijkheid van een staat. Tevens onthouden zij zich van elke andere handelwijze die onverenigbaar is met de doelstellingen van de Verenigde Naties.” 
Kort samengevat:  ‘Geen enkel land heeft het recht zich internationaal te verlaten op het gebruik van geweld’. Dat zou nog eens een mooie stelregel zijn voor de 21e eeuw.

Klik op illustratie voor link naar UN

Individu en politicus ongelijk behandeld
Als iemand met een wapen in de aanslag de straat oploopt en de eerste de beste neer knalt, is dat illegaal. Moord is verboden. Dat weet iedereen. In een functionerende rechtsstaat wordt de moordenaar door de overheid opgespoord en komt hij in het gevang. Er zijn wel mensen die weten dat oorlog, net als moord, illegaal is, dat een land een ander land niet met wapens mag bestoken, dat de hoogste politici van een land, president of premier, die zich hier wel schuldig aan maken in dat geval aansprakelijk zijn voor het plegen van een geweldsmisdrijf, dat ook zij aangeklaagd zouden moeten worden en in het gevang moeten belanden.

De enorme klap van de 9/11-aanslagen, was vooral een mentale. Het bewustzijn op de hele planeet kreeg een keiharde wake-up call.

Rol van media en tv
Toch gebeurt dat bijna nooit. Ten eerste omdat een politicus, in tegenstelling tot een moordenaar, veel macht heeft. Daar komt bij dat de massamedia domweg te laf zijn om politici als misdadigers te bestempelen, zelfs niet als die zonder een VN-mandaat een land binnenvallen. Dat bij elkaar genomen, doet de deur dicht. Over wat niet op tv komt en ook niet in de krant staat, wordt namelijk domweg niet nagedacht. Zelfs niet gediscussieerd.

Hierdoor komt het brede publiek amper op het idee dat de verantwoordelijke politici uit oorlog voerende landen die lid zijn van de NAVO, medeschuldig zijn aan de oorlogsmisdaden en de vluchtelingenstromen die daaruit voortvloeien. Het publiek krijgt alleen iets te horen over criminele mensensmokkelaars, die uiteraard ook verantwoordelijkheid dragen, maar die in de hierarchie op een veel lagere positie staan.

De schuldigen
Ik ben een Zwitserse historicus en doe onderzoek naar vrede. Ik heb over een lange periode verschillende oorlogen vanaf een afstand met schrik in het hart gadegeslagen en het volgende kunnen vaststellen: het zijn de landen van de NAVO – het grootste militaire verbond ter wereld – die, aangevoerd door de VS, in de laatste zeventig jaar de meeste illegale oorlogen uit het niets getoverd hebben en daarmee straffeloos zijn weggekomen.

Eind van de middag op 11 September 2001, stort gebouw no.7 in. Uiterst verticaal, dus uiterst gecontroleerd. Zo simpel is de conclusie..! Wellicht stof om eens over na te denken, wanneer je nog steeds de ‘officiële’ versie van 9/11 aanhangt..?

De VS en de NAVO vormen een gevaar voor de wereldvrede en hebben herhaaldelijk het oorlogsverbod genegeerd. Zo hebben in 1953 de Britten en de VS de regering van Iran ten val gebracht. Dat was illegaal en ging in tegen het geweldverbod van de VN. In 1964 zijn de Verenigde Staten Vietnam binnengevallen. Dat was illegaal en ging in tegen het geweldverbod van de VN. In 1999 hebben de VS Syrie gebombardeerd. Ook dat was illegaal en ging in tegen het geweldverbod van de VN.

‘Complotdenkers’ willen onderzoek
Na de terroristische aanslagen van 11 september zijn de VS samen met andere staten een oorlog begonnen in Afghanistan. Ook dat was illegaal en ging in tegen het geweldverbod van de VN. De oorlog in Afghanistan heeft vanaf 2001 meer dan 200.000 levens gekost. Toch kreeg – en krijgt nog steeds – iedereen die het waagde nadere vragen te stellen over de terroristische aanslagen van 9/11, meteen het label ‘complotdenker’ opgeplakt. De term is uitgevonden om mensen er vanaf te houden kritische vragen te stellen.

Het was een illegale oorlog en deze ging in tegen het geweldverbod van de VN’

Dr. Daniele Ganser

Ondertussen hebben de aanslagen van 11 september de Noord Atlantische Verdragsorganisatie en de wereldvrede massale schade berokkend en geleid tot een hele serie aanvalsoorlogen. Door dit alles is eerlijk en onafhankelijk onderzoek naar deze aanslagen onontbeerlijk geworden. Het onderzoek zou zich in verband met 9/11 in eerste instantie moeten richten op de zogenaamde ‘derde toren’, World Trade Centre 7, WTC7.

Weggemoffeld WTC7, stortte in voordat het instortte
Het 170 meter hoge gebouw stortte op 11 september in en wel om 17:21 uur. Er was, anders dan bij WTC1 en WTC2, daaraan voorafgaand geen vliegtuig ingevlogen. Voor het instorten van dit gebouw zijn maar twee mogelijke oorzaken beschikbaar: brand of explosieven. In het officiële onderzoeksverslag uit 2004 wordtGebouw 7 echter in het geheel niet genoemd. Dat is verwonderlijk. In dit verslag gaat het over twee hoge gebouwen, WTC1 en WTC2, terwijl er toch echt op die dag in New York drie hoge gebouwen zijn ingestort.

Voor nog meer verwarring zorgde de BBC-uitzending waarin verslaggever Jane Standley optrad. Zij was die dag in New York en deed op tv live verslag van het instorten van WTC7. Zij vertelde dat het gebouw was ingestort terwijl het, voor iedereen zichtbaar, achter haar nog geheel intact overeind stond. Pas in 2008 maakte de baas berichten van de BBC, Richard Porter, zijn excuses voor het ‘te vroeg vermelden’ van het gebeuren. Het was iets dat inderdaad erg ongewoon was en waarvoor een verklaring niet kon uitblijven. Die kwam nooit. De redenering waar de BBC mee kwam aanzetten, was dat ze het bericht “van persbureau Reuters hadden overgenomen”…

Demonstraties tegen oorlog
In februari 2003, vlak voordat de VS en het VK in een illegale oorlog, want zonder VN-mandaat, Irak binnenvielen, heb ik samen met mijn vrouw en een aantal vrienden in de Zwitserse hoofdstad Bern tegen die oorlog gedemonstreerd. Met 40.000 mensen was dit een van de grootste demonstraties in Zwitserland sinds 1945. Ook in andere hoofdsteden, in Europa en Noord-Afrika, gingen duizenden mensen de straat op. Ook in Amsterdam.

De Amerikaanse president George Bush, noch de Britse premier Tony Blair trokken zich daar ook maar iets van aan. Ondanks de protesten vielen zij in maart 2003 Irak binnen en voerden zij daar hun illegale oorlog. Julian Assange, grondlegger van Wikileaks, heeft de video Collateral Murder (Bijkomende moorden, red.) openbaar gemaakt, waardoor de gruwelijkheden van deze oorlog door niemand meer te ontkennen zijn. Ondanks dit bewijs heeft Justitie, toen Assange vastgezet werd, noch tegen president Bush, noch tegen premier Blair (noch tegen Balkenende, red.) ook maar iets ondernomen tegen de illegale aanpak van Irak.

Illegaal is illegaal
Wat voor de hippies de Vietnam-oorlog was, is voor mij de Irak-oorlog: een gebeurtenis die de wereld verscheurde en miljoenen mensen politiek in beweging bracht. Daar was ik er een van. In de Irak-oorlog hebben sinds 2003 meer dan een miljoen mensen de dood gevonden. Dat is fout.

Ik ben er vast van overtuigd dat we illegale oorlogen moeten vermijden en het VN-geweldverbod in acht moeten nemen. Ik ben dan ook op 22 juni aanstaande in Amsterdam om daar een voordracht te geven over illegaal oorlog voeren en over het ineenstorten van WTC7.

Dr. Daniele Ganser

Historicus (Zwitserland)

Wil je bij het congres aanwezig zijn, dan kun je direct bij het DeLaMar-theater boeken.

Klik HIER voor een directe link naar dit event.

Tot slot:
Zorg dat je editie no.3 van
‘De Andere Krant’ te pakken krijgt, met alles over 9/11.
(HIER)

Steun De Andere Krant en deel er zelf een aantal uit.
Klik HIER.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.