Advertentie

De ‘HCQ-MISLEIDINGSINFO’ van de Volkskrant..!!


De Volkskrant bracht op 10 januari ‘sensationeel nieuws’: “In de beginfase van de coronapandemie moeten ook enkele honderden Nederlanders zijn overleden aan de bijwerkingen van hydroxychloroquine (HCQ), het malariamiddel dat beloftevol leek tegen covid”, geschreven door ‘bekroond’ wetenschaps­redacteur Maarten Keulemans.
x
De media pakten het nieuws breed op. Maar het blijkt nepnieuws, gebaseerd op een gebrekkige Franse studie met extreem hoge doseringen HCQ, een onderzoek waarin Nederland niet eens wordt genoemd. Volgens de Belgische nefroloog dr. Gert Meeus uit Kortrijk gaat het Franse onderzoek ’totaal voorbij’ aan drie studies uit België met tegenovergestelde uitkomsten.  Dan zou je denken, dat een goed ingelezen ‘wetenschapsjournalist’ als Keulemans zijn werk goed zou doen; zeker wanneer het gaat om dit soort schreeuwende koppen..!
x
En of dat niet genoeg is, de 3 Belgische studies ÉN het kneuzenwerk van Keulemans, blijkt dat het bijwerkingencentrum Lareb, geleid door Agnes Kant, al op 12 januari meldde dat er geen overlijdens zijn gemeld na HCQ-gebruik, tijdens de coronapandemie. Maar ook dit werd niet gemeld in De Volkskrant, door de bekroonde onderzoeker, noch in andere media.
x
Wie is deze Keulemans..?
De 55-jarige Maarten Keulemans is wetenschapsjournalist en schrijver. Hij studeerde Culturele antropologie en Geschiedenis. Na diverse journalistieke functies, werd hij in 2003 wetenschapsredacteur bij NOS Online en werkte hij op de webredactie van het radio- en televisieprogramma Noorderlicht (VPRO). Vanaf 2005 werkte Keulemans bij de TU Delft en Veen Uitgevers op de redactie van magazine Natuurwetenschap en Techniek.
x
Vervolgens een aantal jaren columnist bij het katern ‘Kennis’ van de Volkskrant. In de columns leverde hij meermalen scherpe kritiek op de berichtgeving van de algemene media over wetenschap. Vanaf 2011 werkt hij als wetenschapsredacteur bij diezelfde krant, dat hij geen onderdeel van wetenschapscommunicatie vindt. Hij profileert zich trots op social media en gaat daarbij vanuit een bepaalde hooghartigheid, de inhoudelijke discussies aan.
x
Daarbij zet hij zich in bij het bestrijden van nepnieuws. Keulemans wordt in 2021 voor zijn onvermoeibare verslaggeving van de corona-epidemie voor de Volkskrant bekroond als ‘journalist van het jaar’.. Het kan verkeren kennelijk…

* * *

 

De
‘HCQ-MISLEIDINGSINFO’
van de Volkskrant..!!

2024 © De Andere Krant – Toine de Graaf | deze versie WantToKnow.nl/be
x

IN tegenstelling tot wat journalist Keulemans beweert in ‘De Volkskrant’, volgens velen de linkse kwaliteitskrant, is er geen ENKEL BEWIJS bewijs voor de beweerde ‘honderden HCQ-overlijdens’. Wellicht dat jij nog steeds -na het horen van dit Volkskrant-artikel- niet hebt gehoord, maar Maarten Keulemans maakt zich ERNSTIG SCHULDIG aan MISINFORMATIE en naar onze mening aan MISLEIDING..! Dit was de kop boven de Volkskrant van 10 januari:

‘Bijwerkingen coronapil hydroxychloroquine
kostten ‘honderden’ Nederlanders het leven’.

x
Het bericht, dat breed en kritiekloos werd overgenomen door andere media, blijkt te zijn gebaseerd op een gebrekkige Franse studie, gebaseerd op extreem hoge doseringen, waarin Nederland niet eens wordt genoemd. Volgens de Belgische nefroloog dr. Gert Meeus uit Kortrijk gaat het Franse onderzoek ’totaal voorbij’ aan drie studies uit België met tegenovergestelde uitkomsten. Bijwerkingencentrum Lareb meldt dat geen overlijdens zijn gemeld na HCQ-gebruik tijdens de coronapandemie. Desalniettemin kwam De Volkskrant op 10 januari met het door Maarten Keulemans gefabriceerde, sensationele nieuws:

x
“In de beginfase van de coronapandemie moeten ook enkele honderden Nederlanders zijn overleden aan de bijwerkingen van hydroxychloroquine, het malariamiddel dat beloftevol leek tegen covid”

Marc Bonte, dubieus-omstreden wetenschapper, door zijn intensieve banden met de cowboys van Big Pharma

X
Keulemans verwijst op uiterst kwalijke wijze naar een Franse analyse, gebaseerd op cijfers uit de eerste maanden van de pandemie, afkomstig uit België, Frankrijk, Italië, Spanje, Turkije en de VS. Nederland ontbreekt nota bene in dit rijtje..!! Keulemans laat zich leiden door arts-microbioloog en OMT-lid dr. Marc Bonten, fervent voorstander van de mRNA-GMO-prikken en bekend om zijn warme banden met onder meer farmaceut Pfizer.

De auteurs van de Franse analyse presenteren schattingen, gebaseerd op gebrekkige data uit een gering aantal landen. Die schattingen kwalificeren ze zélf als “beperkt door hun onnauwkeurigheid”. Wat blijkt? Marc Bonten gebruikte dit Franse giswerk desondanks voor een nieuwe schatting, nu voor Nederland…!! Je reinst mis-informatie dus, minimaal ‘onnauwkeurig’ en ‘onwetenschapperlijk, maar mogelijk ‘ernstig misleidend’..! Want… Er is geen enkel bewijs dat in ons land ‘honderden Nederlanders’ zijn overleden door HCQ-gebruik.
x
Bijwerkingencentrum Lareb publiceerde op 12 januari dan ook een geruststellend bericht: er zijn wel wat bijwerkingen gemeld na HCQ-gebruik tijdens de coronapandemie, maar ‘geen overlijdens’. Lareb benadrukt dat bij andere indicaties, zoals reuma, ernstige bijwerkingen van HCQ ‘zeldzaam’ zijn. Chronische HCQ-gebruikers, waaronder ook patiënten met lupus, zijn zich mogelijk rot geschrokken door het misleidende verhaal van de Volkskant en andere media die deze misleidingen klakkeloos overnamen.
x
De rol van het LAREB..
Het Lareb speelt al vanaf het begin van de plandemie een dubieuze rol; maar in deze zaak is er wel duidelijkheid van de kant van Agnes Kant.. Dat bij Lareb geen sterfgevallen zijn gemeld na HCQ-gebruik bij covid-19, wil overigens niet zeggen dat in ons land geen enkele coronapatiënt is overleden (mede) onder invloed van HCQ. De dubieuze Franse studie vond een ‘associatie’ tussen HCQ-gebruik en een 11% sterftecijfer in een meta-analyse van verschillende studies. In die studies werden echter zeer hoge HCQ-doses gegeven op een erg laat moment in het covid-ziekteproces.Bij het toedienen van HCQ gaat het juist om toediening in een vroeg stadium van Covid.
x
Een hoge dosis HCQ in een LAAT stadium, kan dan inderdaad verdere schade toebrengen aan de hartfunctie, die mogelijk al is verslechterd in de ontstekingsfase van de ziekte. Dit kan zich in sporadische gevallen ook in Nederland hebben voorgedaan. Maar daarover is daadwerkelijk NIETS bekend.. De berichtgeving over de Franse analyse suggereerde dat HCQ als therapie bij Covid-19 in alle gevallen een slecht idee is.
x
Maar -zoals gezegd- in de vroege fase van de ziekte, is wel degelijk een positieve werking aannemelijk, omdat HCQ de vermenigvuldiging van het virus kan remmen. Het middel kan daarom van nut zijn bij de vroege thuisbehandeling van corona. Ook als het snel wordt ingezet bij ziekenhuisopname kan het, mits voorgeschreven in de gangbare veilige doseringen, gunstig uitpakken. Hiervoor zijn meerdere aanwijzingen. Zo vonden Zwolse onderzoekers in 2020 dat coronapatiënten die meteen bij opname HCQ kregen 53% minder kans liepen om naar de ic te hoeven. (HIER)
x
Ook in België is aangetoond dat HCQ van nut kan zijn in het ziekenhuis, mits snel ingezet in standaarddoseringen. Onderzoekers van het AZ Groeninge Ziekenhuis in Kortrijk zagen vroeg in de pandemie dat patiënten die géén HCQ kregen een 57 procent hoger risico hadden op sterfte binnen 28 dagen. Die uitkomst had zelfs nog gunstiger kunnen uitpakken voor HCQ als het onderzoeksprotocol wat anders was vormgegeven. Zo werden ook ziekenhuispatiënten die slechts één dosis HCQ kregen, meegenomen in de analyse. Terwijl van één pilletje uiteraard niet veel valt te verwachten. Een volledige HCQ-kuur duurde vijf dagen.
x
Uit de onvolprezen ‘De Andere Krant’ werd afgelopen oktober uitgebreid aandacht besteed aan deze Belgische studie. (HIER) Onderzoeksleider nefroloog dr. Gert Meeus van het ziekenhuis in Kortrijk (B), heeft met enige verbazing kennisgenomen van de Franse analyse.
x

(klik voor vergroting)

x
“Hun analyse wordt zeer sterk beïnvloed door de resultaten van twee grote studies die werkten met een dosis die veel hoger was dan wat gangbaar was in België en de meeste andere landen. De gebruikte dosis was voor een persoon van 70 kg op de eerste dag vijf keer hoger dan wat toegelaten is volgens de bijsluiter van het geneesmiddel.

x
Het is zeker mogelijk nadelige effecten heeft veroorzaakt, maar het spreekt vanzelf dat de vaststellingen van die hoog gedoseerde studies niet zomaar mogen worden toegepast op een behandeling waar men zich wél aan de volgens de bijsluiter toegestane dosis heeft gehouden.
x
In onze studie werd gebruikgemaakt van de klassieke dosis die al vele tientallen jaren wordt gebruikt in de behandeling van reumatische ziekten, en die een uitstekend veiligheidsprofiel heeft.”
x
Meeus benadrukt dan ook, net als Lareb, dat voor chronische HCQ-gebruikers de Franse analyse niet relevant is. De Franse onderzoekers maakten geen gebruik van Nederlandse cijfers, maar wel van Belgische. Volgens Meeus gaan ze daarbij totaal voorbij aan het feit dat de officiële Belgische overheidsinstantie Sciensano zelf een onderzoek publiceerde dat een 32% lager sterfterisico’ aantoonde bij gebruik van HCQ. Zijn eigen onderzoek werd niet meegenomen door Sciensano, omdat in Kortrijk, in het vermoeden van een bacteriële longontsteking ook het antibioticum azithromycine werd voorgeschreven naast HCQ. Meeus hierover:
x
“Een andere Belgische studie vond dat het niet gebruiken van HCQ een onafhankelijke factor was die de kans op overlijden significant deed toenemen”.
x
Met andere woorden: drie gepubliceerde studies uit België komen tot een conclusie die lijnrecht tegenover die van de Franse onderzoekers staat. Het artikel in de Volkskrant noemt wel de positieve uitkomsten in Kortrijk, maar kennelijk doet Keulemans zijn uiterste best om deze uitkomsten in verband te brengen met ‘subtiele’ onderzoeksfouten. Dr. Meeus hierover:

“Honderd procent zeker kun je nooit zijn in dit soort onderzoek, maar we hebben er alles aan gedaan om die fouten te vermijden door de mogelijke kritiek op te nemen in ons artikel en deze te ontkrachten. Overigens kan men de fouten in de Franse analyse moeilijk ‘subtiel’ noemen.”
x
Daarmee drukt Meeus zich nog diplomatiek uit, vergeleken met critici elders in wereld. De Amerikaanse internist Meryl Nass: “Deze studies testten in feite niet de voordelen van HCQ bij Covid-19, maar eerder of patiënten toxische, niet-therapeutische doseringen kunnen overleven”.De Amerikaanse cardioloog Peter McCullough noemde het Franse werkstuk een ‘nepstudie’. Tegenover The Defender zei McCullough: “Ziekenhuisartsen die wanhopig hun patiënten wilden helpen, dienden HCQ te laat toe en de patiënten waren te ver heen.”
x
Het onderstreept dat voor een gunstig effect HCQ vroeg in het ziekteproces moet worden ingezet in standaarddoseringen, zoals huisarts Rob Elens uit het Limburgse Meijel deed (HIER). Elens behandelde tien coronapatiënten met HCQ, zink en azitromycine, die allen binnen een week opknapten. Nadat hij dit had gemeld op Youtube, verbood de Inspectie hem op 8 april 2020 deze behandeling nog langer toe te passen. Huisarts Rob Elens meldde daarna, in een interview het tijdschrift ‘Fit met Voeding’:
x

(klik voor lead naar onze bookshop)

“Ik krijg straf omdat ik mijn vak uitoefen; het lijkt wel of er een soort new ­world order-kracht aan het werk is, die alles verbiedt wat goedkoop is en effectief: we moeten met alle zeven miljard mensen aan de vaccins van Bill Gates. Toen hier die twee mensen van de Inspectie op bezoek waren, voelde ik dat ze mij begrepen. Maar ze hadden van hogerhand de opdracht om mijn aanpak niet toe te laten. Dat was mijn ‘tussen de regels door’-gevoel.”

In 2021 bevestigde Robert F. Kennedy het gelijk van Elens in zijn boek The Real Anthony Fauci(In NL vertaald als: ‘De gevaarlijkste dr. op aarde’). Daarin laat Kennedy er geen twijfel over bestaan dat HCQ vanaf het begin een bedreiging vormde voor ‘Bill Gates’ US$ 48 miljard covid-vaccinproject’.
De noodvergunningen die daarvoor nodig waren, zouden zowel in de VS als in de EU juridisch onmogelijk zijn geweest, als er WEL een medisch behandelalternatief voorhanden was geweest. HCQ moest daarom meteen van tafel als behandeloptie, zoals later het eveneens effectieve Ivermectine..!!

*

* * *

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.