Advertentie

Wat zit er achter oorlogen..?


Wat zit er achter oorlogen..?

2020 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

William Tompkins werkte voor de Amerikaanse inlichtingendiens ‘NAVY Intelligence’. Hij kwam als één van de eerste klokkenluiders met het nieuws, dat het menselijke ras, als slaaf en om haar seksuele energie wordt uitgebuit. (Zie de video van zijn interview met Kerry Cassidy) De aftapping van seksuele energie vindt plaats, ondermeer door het verkrachten van kinderen. (HIER) Mensen worden wereldwijd ontvoerd en misbruikt, net als in het ‘Epstein‘-scenario. Het kindermisbruik is nog vele malen groter, dan over het algemeen wordt aangenomen. Een belangrijke reden hierachter, is het feit dat de DeepState in de vijftiger jaren een tijdslijn heeft ontdekt, waarin ze hebben gezien, dat er heel veel mensen uit de toekomst naar de aarde zouden gaan komen, om deze mee te helpen bevrijden.

Deze groep, wordt sinds die tijd, vanaf hun geboorte gemonitord, getraumatiseerd, en zelfs gedood, om te voorkomen dat ze hun taak, waarvoor ze hier gekomen zijn, kunnen gaan uitvoeren. Op deze wijze verdwijnt ongeveer 2% van de wereldbevolking, om als voedsel en slaaf gebruikt te worden door reptiliaanse rassen. Dit komt neer op ongeveer 8 miljoen mensen per jaar.

Vooral in oorlogsgebieden, verdwijnen vele mensen en kinderen. Oorlogen zijn een goede dekmantel voor dit soort praktijken. Mensen zijn vaak in groten getale, op de vlucht geslagen, om oorlogsgeweld te ontlopen. Ze worden in kampen opgevangen, die rechtstreeks in verbinding staan met reptiliaanse kampen. De reptilianen arriveren o.a. via de portalen in het Midden Oosten en ontvoeren hier vele mensen.

De buitenaardse bases, bevinden zich, volgens ooggetuigen op de maan, op Mars maar ook op de manen van Saturnus en Jupiter. Zelfs buiten ons zonnestelsel, vindt ‘terravorming’ plaats waar de mens bij betrokken wordt. (Terravorming is het proces waarbij de atmosfeer en het klimaat van een andere planeet of hemellichaam bewust worden veranderd zodat deze voor mensen bewoonbaar wordt.) Volgens ‘ Mark Richards’, die verbonden is met het geheime ruimte programma, houden ‘raptors’ ongeveer 200 duizend mensen in gevangenschap. (HIER) Deze buitenaardsen reizen door middel van  portaaltechnologie.

Een ET met op de achtergrond de maan Enceladus

Gevangen genomen mensen, worden via ‘wormholes’ en ‘stargates’ verscheept. (HIER) De geheime ruimteprogramma’s, zijn het meeste gericht op portalen, vortexen en stargates. Dit vormt de basis van de Tesla-technologie en wordt gebruikt, om het universum beter te leren kennen en begrijpen. Ze maken gedurende hun reizen door de wormholes en portalen, gebruik van enorme ruimteschepen, die een doorsnee van vele kilometers kunnen hebben.

Deze grote schepen vervoeren op hun beurt de kleinere schepen. In Colorado is een geheime basis waar deze ruimteschepen worden gefabriceerd, om ze vervolgens in de ruimte in te zetten. De meeste reptielen kunnen hier, in verband met onze atmosfeer, maar kort verblijven, want onze atmosfeer bevat voor hen veel te veel CO2. Nu begin je misschien te begrijpen, waarom de verborgen wereldagenda erop gericht is, die CO2 naar beneden te halen..!

Dr. Wilhelm Reich werd de gevangenis ingestopt voor zijn revolutionaire ontdekking, die hij Orgone noemde. (klik voor artikel)

Ruimteschepen van kilometers lang..
De enorme ruimteschepen, creëren een platvorm, dat hun verblijf hier op aarde, mogelijk maakt. Transhumanisme vormt de basis om ‘supersoldiers’ te creëren. Deze supersoldiers, bezitten stuk voor stuk paranormale eigenschappen, waarbij gebruik wordt gemaakt van Orgone, ook bekend onder de namen: Prana, Chi, kundalini en Vril. Orgone is een universele levenskracht, de energetische basisbouwsteen van alle organische en anorganische materie. Het is ontdekt door Dr. Wilhelm Reich.

Hij zag orgone als een massa- vrije, alom vertegenwoordige, substantie. De nazi’s, waren de eersten in de afgelopen honderd jaar, die met Orgone experimenteerden. Er zijn talloze films, die hier over verhalen. In die films wordt ons letterlijk getoond, hoe ver de technologie gevorderd is. Deze ‘science fictions’ zijn de harde realiteit en dus echt. Groter, sneller en beter, is het motief achter de ‘supersoldiers’. Ledematen kunnen eenvoudig veranderd worden. Denk hierbij aan de serie uit de jaren zeventig: ‘de Man van 6 miljoen’. Of aan de serie ‘Fringe’, die zich afspeelt in parallelle werelden. In al deze werelden, kom je dubbelgangers van jezelf tegen.

Het massieve bouwwerk van de piramide van Cheops/Gizeh.

De techniek om te verjongen, kom je hierin ook tegen. Het wordt toegepast om mensen uit andere tijdslijnen, hier in een jong lichaam, hun ervaringen op te laten doen. Vrouwen, worden teruggebracht naar ongeveer 23 jaar, mannen, naar ongeveer 28 jaar. Op deze manier, worden ze in staat gesteld langer te leven. De ex-nazi’s, waaronder ene meneer Werner von Braun, was een van de mensen die NASA heeft opgericht; hij schijnt hier nog steeds rond te lopen in een verjongd lichaam..!

Van Startrek tot Teleportatie..
Teleportatie betekent dat je door een portaal of een stargate naar een andere wereld/dimensie reist. De piramides zijn stargates, die op strategische punten, over de hele aarde verspreid liggen. De grote piramide van Gizeh, kan gezien worden als één van de meest bekende. Vanuit deze plek, komen en gaan wezens uit andere dimensies. Dit is de reden, dat deze plekken zo afgeschermd worden voor het publiek. Je hebt als buitenstaander alleen toegang tot bepaalde plekken, op bepaalde tijden. Vele portalen hebben een enkele functie; je kunt er uit vertrekken, maar niet uit terugkomen, of andersom.

Sadam Hoessein, werd door de VS verwijderd, omdat Irak vol portalen zit. Ook op de grens tussen Irak en Iran zijn er velen. Om deze reden alleen al, zal het Amerikaanse leger hier nooit vertrekken. Wist je dat in Baghdad de grootste Amerikaanse ambassade ter wereld is gebouwd, nádat Sadam Hoessein was gevallen..? De echte oorlog, die momenteel plaatsvindt, is de oorlog tussen de verschillende werelden. We moeten ook stoppen om landen als landen te zien. De grenzen zijn door deze oorlogen volledig verdwenen.

Amerikaanse soldaten halen de materiële ‘hoofdprijs’ binnen, na de invasie van Irak. Sadams goudschat; het goud van de Irakese Centrale Bank.. Iets over gelezen in de MSM? Beseffen die niet dat het hier ging/gaat over méér dan 1 Triljoen US-dollar..??

Of je nou in Rusland, China of VS bent, overal vindt dezelfde strijd plaats, de strijd tussen de vrijheidsstrijders en de Deep State. De strijd om de 1ste en de 2de tijdslijn is in volle gang. Kijk in dit kader vooral ook naar mijn artikel (HIER)

Alles vindt om ons heen plaats, en loopt dwars door elkaar. We kunnen het met ons beperkte bewustzijn niet zien maar wel voelen. Waar denk je dat die chronische moeheid, die velen onder ons ervaren, vandaan komt. We hebben hier te maken met verschillen in dichtheid en dimensies. Dichtheid, kan gezien worden als iets, dat verticaal door onze realiteit heenloopt en dimensies als iets, dat er horizontaal doorheen ligt. Rivieren en meren zijn natuurlijke portalen, die gebruikt kunnen worden om naar andere dimensies te reizen. Deze worden door de militairen bestuurd.

Het is een oorlog, die woedt op vele verschillende niveaus. De reptilianen en interdimensionalen, hebben de militairen geïnfiltreerd, in ruil voor geavanceerde technologie. De reptielen, zijn vooral in Afrika en het Midden Oosten heel actief. Hier worden vele bases gebouwd, vanwaar mensen worden afgevoerd. Bij ALLE oorlogen, die er woeden op aarde, zijn er ET-bases aanwezig. Het gaat dus niet alleen om oorlogen tussen mensen, zoals ons door de media wordt wijsgemaakt, maar een oorlog tussen mensen en reptielen en interdimensionalen.

De mens, is van nature niet oorlogszuchtig, een groot deel van de reptielen wel. Zij komen uit een wereld, die bestaat uit één en al hiërarchie. Lang niet alle reptielen zijn negatief. 95% is zelfs heel vredelievend. Zij zullen net als de mens, kijken naar de meest harmonieuze deal, omdat dit ook voor hen het meeste oplevert. De 5%, waar we hier op aarde mee te maken hebben, denkt daar helaas anders over. (HIER)

De A.I. (Artificiële Intelligentie), is een fenomeen, dat de afgelopen jaren zijn intrede heeft gedaan. AI is heel bedreigend en feitelijk daarmee een spiegel van onszelf. Ieder ras, dat de ruimte in gaat, heeft beschikking over een eigen AI. De bedreiging ligt in het feit, dat deze AI zelfstandig wil en gaat functioneren, waardoor ze niet langer onder controle staan. Waren er vroeger nog hele simpele robotjes, tegenwoordig zijn ze niet meer van mensen te onderscheiden.

Het geheime ruimteprogramma..!
Amerikanen, Russen en Chinezen werken samen, in één geheim ruimteprogramma. President Trump is hier volledig van op de hoogte en werkt achter de schermen nauw samen met de presidenten Poetin en Xi Jinping. Melania, de echtgenote van Trump, schijnt een belangrijke tussenpersoon te zijn, tussen mensen/mensheid en een bepaald buitenaards ras. Een interessant detail is, dat Poetin verschillende dubbelgangers heeft, die stuk voor stuk op de hoogte zijn. Ze hebben allemaal hun eigen specialisatie.

Vrije energie, wordt in alle geheime ruimteprojecten toegepast. Het is non stop beschikbaar en om ons heen. Het is niet onrealistisch er van uit te gaan, dat vliegtuigen en elektriciteitscentrales hier gebruik van maken en wij voor iets betalen, dat voor iedereen gratis beschikbaar is.

Vaak wordt mij gevraagd of het echt nodig is, om je te verdiepen in dit soort heftige onderwerpen. Voor mijzelf, is dit inderdaad nodig, omdat ik heb ontdekt, dat ik pas iets kan wissen als het is waargenomen. Daarbij begin ik beetje bij beetje, te ontdekken waar we met onze scheppingskracht toe in staat zijn. Hoe meer we volledig aanwezig zijn in ons lichaam, hoe meer deze in kracht toeneemt. We maken ons hiermee zichtbaar voor alle buitenaardse beschavingen, die meehelpen aan onze bevrijding.

Je bent niet de enkelvoudige persoonlijkheid die je denkt dat je bent…!
Wij, zijn als het ware, hùn ogen hier op aarde. Hiermee, verbinden we ons met de ‘Godskracht’, die àlles harmoniseert en balanceert. Dus hoe meer we bewust gaan waarnemen, hoe harmonieuzer en hoger de frequenties, binnenin onze realiteit, zullen worden. We zijn stuk voor stuk, de enige levende persoon binnen in ons eigen hologram. Dit hologram, is te vergelijken met een schilderij, dat tot leven kwam op het moment, dat we in dit lichaam werden geboren.

Het zal weer een schilderij worden op het moment, dat we eruit stappen. Zo heeft iedereen zijn eigen unieke schilderij. In ons schilderij ontmoeten we allerlei mensen. Wat we zien van deze mensen, zijn maar minuscule kleine deeltjes of aspecten. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat we slechts 0,005% kunnen waarnemen. Dit komt er op neer, dat je in feite maar 1 cel van iemand kunt zien. En je denkt daarmee iemand te kennen? Nee dus. In deze realiteit zullen we nooit te weten komen, hoe iemand anders, werkelijk binnenin zijn eigen realiteit/ schilderij/ hologram, functioneert.

Deze realiteit, zit zo anders in elkaar als dat ons wordt geleerd. Zo heb ik in december zelf, een hele vreemde ervaring meegemaakt, waarvan ik me nu pas heel recent, realiseer wat er werkelijk heeft plaatsgevonden. De puzzelstukjes, beginnen steeds meer op hun plek te vallen, waardoor het plaatje duidelijker wordt. Het vond voor mij plaats, toen ik terugkeerde uit Zuid Afrika. De reis zelf was al heel bijzonder, omdat ik overal werd waargenomen op een prettige manier. Bij de verschillende douanes, kon ik overal vlot doorlopen, terwijl anderen eindeloos in de rij stonden te wachten.

Ik weet dit zelf aan het feit, dat ik als enige niet in het bezit was van een SMART of IPhone. Hierdoor ben je niet gefixeerd op dat kastje, maar maak je oogcontact met mensen. Thuisgekomen, keek ik in de spiegel en zag tot mijn grote verbazing, een hele andere ‘Harriet’, die wel 5 kg lichter was dan de persoon, die ik het laatst in de spiegel had gezien.In de dagen, weken, maanden daarna, had ik hele bizarre ervaringen. Zo ontmoette ik hele dierbare vrienden, die bijvoorbeeld ineens hele nieuwe talenten hadden ontwikkeld.

Anderen waren ineens volslagen vreemden voor me geworden, of plotseling zelfs geheel uit mijn leven verdwenen. Ook, verschenen er hele nieuwe mensen in mijn leven, met wie ik daarvoor niet of nauwelijks contact had gehad. Ineens werd het me duidelijk, dat ik in een hele andere tijdslijn ben beland. Er bestaan talloze verschillende tijdslijnen, met stuk voor stuk andere uitkomsten, waar overal dubbelgangers van ons rondlopen. Hier ben jij je normaal gesproken niet van bewust, omdat je maar in één van die rollen bewust aanwezig kunt zijn.

Angst is slecht ‘onwetendheid’..

Het Ego: fundamentele, maar een uiterst dominante bouwsteen onder onze persoonlijkheid!

Hoe meer je jezelf loskoppelt van je persoonlijkheid, of de rol’ die je in dit leven speelt, hoe vaker dit, waarschijnlijk plaatsvindt. Het lijkt, een versnelde weg naar de uitgang van deze gevangenis te zijn. Laat je dus nooit meer ontvoeren door een emotie, die een ander bij jou teweeg kan brengen, omdat dit allemaal afleiding van de Matrix is, om jou uit je lichaam te trekken. Probeer altijd het echte wezen in iemand te zien en realiseer je, dat 99,995% onzichtbaar is van die ander. Het is dus volstrekt onmogelijk, om uit die 0,005% een juist beeld te vormen.

Het systeem, dat ons gevangen houdt is hier volledig van op de hoogte en zet angst, trauma en stress in, om ons af te leiden van ons zelf. Dit maakt ons bang, verdrietig en ziek. Denk daar, maar eens diep over na. Is dat het leven dat je wenst? Durf weer te leven, sta in je kracht. Hiermee verhoog je de trilling in je ‘eigen schilderij’, en daarmee ook de aspecten van alles en iedereen om je heen.

Hoe meer mensen dit gaan doen, hoe hoger de trilling hier op aarde zal worden. Dit wordt namelijk gecreëerd, door het bewustzijn van alle mensen bij elkaar opgeteld. Dáár ligt de sleutel naar onze bevrijding, waarmee alle afschuwelijke oorlogen, misstanden e.d., die hier plaatsvinden, snel tot het verleden gaan behoren. Zodra we ons, dit, gaan realiseren, zullen we ontdekken, dat ‘frequenties’, de basis zijn, van alles wat we zien, voelen, horen en ons voorstellen. Het is niet alleen de toekomst van de geneeskunde, maar ook de sleutel tot liefde, gezondheid en geluk.

 

Harriet Algra,
maart 2020

totalhealthfoundation.nl

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.