Advertentie

Oversterfte-oorzaak compleet in de DOOFPOT?


Er worden pogingen ondernomen, om de GROOTSTE DOOFPOT van dit decennium vorm te geven. Namelijk het wegmoffelen van de wérkelijke oorzaken van de enorme oversterfte, die in Nederland en OVERAL ter wereld zichtbaar is geworden. Als je beseft wat voor motivatie hier achter de pogingen zit, om dit te doen, kun je alleen maar huiveren..!! Er is kennelijk een groep WERELDWIJD, die fundamenteel tracht een waarheid te verdoezelen. En deze waarheid zo te maskeren, dat de gedrappeerde leugens erom heen, het bijna ondoenlijk/onmogelijk maken, de waarheid nog te ont-hullen.

Maar wanneer eenmaal de achterdocht gecreëerd is, gaat deze niet meer weg; integendeel!! De wakkere mensen overal ter wereld, beseffen wat hier speelt..! Dát er sprake is van de start van een wereldwijde ontvolkingsagenda.. Daarvoor hoef je geen raketgeleerde te zijn, zoals men dat zegt.. Simpele statistieken tonen een wereldwijde agenda van ontvolking. We hebben er HIER en HIER op de site o.a. aandacht aan besteed.

Witwasoperatie oversterfte..??
“Aan de vaccins lag het zeker niet”, kopte de Volkskrant afgelopen week over de oversterfte. NRC: “Nog geen twintig mensen stierven door complicaties na de coronavaccinatie”. De kranten baseren zich kritiekloos op een nieuw rapport van CBS en RIVM, waarvan de experts weinig heel laten. Het lijkt eerder op een witwasoperatie. Overleed je na de eerste prik, dan telt het CBS dit als ‘ongevaccineerd’. Hetzelfde geldt voor overlijden binnen twee weken na de tweede prik. Het CBS onderzocht maar een periode van acht weken na de prikken, terwijl bijwerkingen ook later kunnen optreden. Immunoloog prof. dr. Theo Schetters over deze zaak:

“Deze analyse van de oversterfte is een diskwalificatie van de betrokken instituten; er zijn beginnersfouten gemaakt. Deze instituten blameren zich!”

Lees het verhaal hieronder van de actuele stand van zaken, met dank aan Door Frankema en Joris Baas van de onvolprezen website ‘VaccinVrij’. Het op 11 december vrijgegeven rapport van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en het RIVM, werd ‘Onder embargo’ vrijgegeven; bizar toch? Wetenschapsjournalist van de Volkskrant, Maarten Keulemans, ontvangt een rapport van het CBS, ‘ONDER EMBARGO’…?? En zonder dat er verder ook maar een arts, of data-analist naar heeft kunnen kijken, schrijft hij erover wat hij wil – er kennelijk op vertrouwend dat de burger het rapport toch niet gaat lezen? Erop vertrouwend dat deze bekroonde journalist toch niet ‘zomaar’ wat gaat schrijven..?

* * *

Kijk naar het ‘krampachtig laveren’ tussen
bedrog, ontkenning, witwassen en censuur
rondom:

‘Oversterfte’

2023 © VaccinVrij / | deze versie © WantToKnow.nl/be

x

Waarom is het zo moeilijk voor mensen om met elkaar in gesprek te zijn over zaken aangaande Covid-19? Sommige mensen vertrouwen op informatie die gebaseerd is op WOB-verzoeken en controleerbare data, en andere mensen lezen bijvoorbeeld de Volkskrant. Gelijktijdig met de uitrol van de experimentele, corona-injecties hebben we een significante oversterfte. Ernst Kuipers wil het ‘mogelijke verband’ tussen de injectie en de oversterfte niet onderzoeken! Brondata wordt niet vrijgegeven, en de media zijn bezig met de grote ‘cover-up’. De laatste ontwikkelingen met betrekking tot de oversterfte laten dit weer eens duidelijk zien.

In een rapport van het LAREB is de definitie van ‘gevaccineerd’ gewoon dat de persoon de prik heeft gekregen: hij is gevaccineerd. Het CBS maakt daar iets anders van. Daar begint het eigenlijk mee. En het eindigt met een heuse witwas operatie om het publiek er maar van te overtuigen dat de oversterfte niet door de prik kan komen.

Doodsoorzakenstatistieken van het CBS
Het CBS houdt sterftecijfers bij en registreert die onderverdeeld in doodsoorzaken. Uiteraard speelt het CBS een belangrijke rol in het berekenen van de oversterfte. De cijfers over het wekelijks aantal overledenen waren tot op heden te vinden in de reeks ‘Sterfte per week (cbs.nl)1 Wouter Aukema plaatste een opmerkelijke post. ‘Het CBS stopt met het berekenen van de oversterfte op weekbasis’.2 Hij verwijst naar een recent uitgekomen rapport van het CBS. Aukema signaleert meteen al nattigheid en schrijft:Oversterfte en vaccinatieschade gaan niet weg door de rapportage te laten verdwijnen”.

Het rapport van het CBS vind je HIER Maar uiteraard lezen maar heel weinig mensen dat, en dat zou ook niet aan ons moeten zijn. Wetenschapsjournalisten zouden dit voor ons moeten doen en de redenen voor de verandering duidelijk voor ons moeten samenvatten.

De grote witwas-operatie?
Het rapport van het CBS is gepubliceerd op 11-12-2023 00:00 en 1 minuut later op 00:01 publiceert de Volkskrant een artikel van Maarten Keulemans: ‘Geheimzinnige oversterfte steeds minder mysterieus – aan de vaccins lag het in ieder geval niet’.

Deze conclusie baseert hij op rapport van het CBS. Zonder dat het CBS informatie wil vrijgeven over de vaccinatiestatus van de overledenen is de conclusie dat “het niet aan het vaccin kan liggen” op zijn minst niet transparant. Toch brengen ook andere kranten het AD, de Gelderlander, het NRC, en waarschijnlijk nog meer kranten de conclusie dat de oversterfte niet door de prik komt zonder blikken en blozen als een voldongen feit naar buiten.3,4,5

Op Twitter komen de reacties op het artikel van Keulemans direct los. Degenen die het rapport van het CBS zelf gelezen hebben concluderen dat het geen solide basis heeft. Harmen Jeurink:

“Ik kom woorden tekort. Dit heeft niets met wetenschap te maken. Dit is liegen, dit is fraude. Op de middelbare school krijg je hier een dikke onvoldoende voor.”6

Het overgrote deel van de meldingen van overlijdens na vaccinatie bij het Lareb worden kennelijk niet meegenomen door het CBS. De vraag is waarom niet?
Uit een Lareb-rapport: ‘Overlijdens na Covid-19 vaccinatie’ komt het volgende citaat (dit rapport betreft een overzicht van de meldingen die bij Lareb zijn binnengekomen met een overlijden na vaccinatie tot 18 februari 2022):7

In 49% van de meldingen was het moment van overlijden binnen een week na vaccinatie, in 67% binnen 2 weken. – Lareb7

Uit het actuele CBS rapport komt de gecompliceerde definitie van ‘gevaccineerd’:

Dit bericht van de uitvinder van het middel, zou toch genoeg geweest moeten zijn, om in ieder geval GOED TE EVALUEREN, voordat weer een nieuwe ‘vaccinatie-ronde’ los gaat..!

“Vaccinatiestatus ‘gevaccineerd’ is gedefinieerd als ‘volledig gevaccineerd’ (d.w.z. twee weken na twee goedgekeurde vaccinaties, of een positieve test minimaal 56 dagen voor minimaal één goedgekeurde vaccinatie, of vier weken na vaccinatie waarbij volgens het vaccinatiebewijs één vaccinatie als volledig gevaccineerd telt, of wanneer er een booster of herhaalprik is gezet zonder bekende basisserie) mogelijk met boosters en herhaalprikken.

Vaccinatiestatus ‘ongevaccineerd’ is gedefinieerd als geen vaccinatie bekend of slechts één vaccinatie bekend zonder eerder gemelde besmetting (met uitzondering van het vaccin waarbij één vaccinatie als volledig gevaccineerd telde)”8

Waarom niet gewoon: gevaccineerd, 1x geboosterd, 2x geboosterd etc?
Herman Steigstra had er al op gewezen dat verreweg de meeste overlijdens binnen 2 weken na vaccinatie plaatsvinden (gemiddeld 8 dagen), waarbij hij zich eveneens baseerde op hetzelfde Lareb rapport.9,10

Je bent dus ONgevaccineerd binnen een termijn van 2-4 weken na toediening van de mRNA-prik, volgens het CBS. Maar als je na één dag overlijdt, mag je familie dat uiteraard wel melden aan het LAREB. Maar ook al is de persoon overleden, statistisch gezien is hij of zij ongevaccineerd…
De herdefiniëring van wat ‘gevaccineerd’ betekent, tezamen met het optreden van de meeste sterfte tijdens de eerste twee weken halen op zich al de poten onder dit CBS-onderzoek vandaan.

Maar Keulemans gaat tegen Harmen Jeurink in met een volgende tweet:

“Je maakt twee fouten Harmen. Bescherming na vaccinatie is niet instant aan, maar bouwt op, omdat het biologisch proces is. En dat ik na 1 minuut met 900 w bericht kom (waarin ik ook nog eens drie experts aan het woord laat) is uiteraard omdat we CBS-rapport onder embargo krijgen.”Maarten Keulemans11

Deze reactie van Keulemans maakt de zaak alleen maar erger. Jeurink antwoord:

“Maarten, voor bescherming is dat begrijpelijk. Voor bijwerkingen, waarvan we weten dat die direct kunnen optreden, is het absurd. De aanname dat, omdat de bescherming een tijd op zich laat wachten, de bijwerkingen ook op zich laten wachten, is een foute.”Harmen Jeurink12

Waarom moesten de mensen die net gevaccineerd waren een kwartier blijven wachten? Dat de werking op zich laat wachten betekent niet dat de BIJwerking niet meteen op kan treden. Op 4-1-2022 bericht RTL-nieuws hierover:

“Mensen die de komende tijd een booster krijgen, moeten net als bij de eerste prikken een kwartier wachten voordat ze de vaccinatielocatie weer verlaten. Deze wachttijd blijft nodig, omdat mensen een ernstige allergische reactie kunnen krijgen op het vaccin.” – RTL-nieuws13,14

Dat was toch zeker niet voor niets? Zeker niet. Die 15 minuten observatie was een idee van de overheid in verband met de kans op een zeer ernstige reactie op het vaccin.15

Onder embargo..!
Bovendien wekt het ‘embargo’ irritatie op: Keulemans ontvangt een rapport van het CBS, en zonder dat er verder ook maar een arts, of data-analist naar heeft kunnen kijken, schrijft hij erover wat hij wil – erop vertrouwend dat de burger het rapport toch niet gaat lezen? Hebben artsen en wetenschappers minder recht op gegevens dan journalisten van de main stream media? Of zoals arts Els van Veen verzucht:

“Waarom kan het CBS sommige berichten onder embargo aan de media verstrekken en waarom kan het CBS nog steeds de vaccinatiestatus van alle overledenen niet vrijgeven? Het gaat hier om oversterfte die al jaren actueel is. Waarom werd in 2020 elke coronadode breed uitgemeten in de kranten en nu dit geheimzinnige gedoe?” – Els van Veen (arts)16

Het lijkt erop dat alle geheimhouding
over de oorzaak van de oversterfte
(voor vele mensen al zo klaar als een klontje)
aan het uitmonden is in één grote witwasoperatie
van de corona-injecties.
Daarbij is alles kennelijk geoorloofd,
om de deksel op de beerput te houden,
– ook en vooral- via het rommelen met cijfers.

WOB-verzoek
Het rommelen met cijfers is niet nieuw. Ook met betrekking tot de sterfte aan Corona zelf. Daniel van der Tuin legt in een serie tweets uit dat de ‘rekenmeesters’ hebben geknoeid met de coronacijfers. We plaatsen hier één tweet, maar als je HIER klikt kun je ze alle negen lezen.
De twijfels rondom directeur van het CBS nemen ook toe. Dr. Wendy Mittemeijer vat het als volgt samen:17,18

“In de media is de grote witwasoperatie oversterfte begonnen. CBS claimt stellig via de mainstream media dat de oversterfte sinds maart 2021 NIET komt door de vaccins, zonder gedegen onderbouwing. Uit wob-documenten blijkt dat de hoogste baas van het CBS vanaf het begin op het hoogste niveau betrokken was bij OMT, vaccininkoop en coronabeleid.”

Deze belangen verstrengelingen van Angelique Berg worden in de tweet van Daniel van der Tuin (HIER) volkomen duidelijk gemaakt. En ook bij advocaat Jeroen Pols valt het kwartje:19

“Op 1 september 2020 kreeg de directeur-generaal Angelique Berg van het coronadossier de leiding over het CBS, nu begrijpen we waarom: de statistieken van vaccinatieslachtoffers moeten verdoezeld worden. Deze dame probeert ons wijs te maken dat mensen massaal sterven zodra de gemiddelde weektemperatuur een graadje hoger is, dat zijn dan hittedoden.”

De goedgelovige burger
gaat het allemaal wel weer slikken?

Ongetwijfeld zullen de verschillende alternatieve media aandacht besteden aan het dubieuze rapport van het CBS. Hoe lang denkt de overheid de corona-fraude nog onder de pet te houden? En hoe denkt het CBS weg te komen met een prutsrapport dat moet dienen als basis voor een witwascampagne? Snapt zij niet dat zij als instituut hiermee ook onderuit gaat? De corona saga is al aan alle kanten doorgeprikt en debunked. Het eens zo machtige corona-narratief klinkt hol, net als de verhaallijn over de oversterfte die er ongeveer zo uitziet:

“Er is een onverklaarbare oversterfte – we (de overheid) doen geen oorzaak naar de link tussen een experimentele injectie en deze sterfte. We (het CBS) geven de data over de vaccinatie status van de overledenen niet vrij. En wij (de media) gaan nu artikelen publiceren op basis van het rapport van het CBS dat de oversterfte gelukkig niet door de prik komt.”

Het is wel veel gevraagd van goedgelovig Nederland om hier allemaal nog steeds in mee te blijven gaan, maar wie weet hoeveel mensen de essentie van dit verhaal aan zich voorbij zien/laten gaan.

* * *

We plaatsen hier ook het commentaar van
professor Theo Schetters, immunoloog,
zoals gepubliceerd door DeAndereKrant

Professor dr. Theo Schetters, immunoloog is verbaasd, zo laat hij weten aan De Andere Krant:
“Deze analyse van de oversterfte is een diskwalificatie van de betrokken instituten. Er zijn beginnersfouten gemaakt, zoals het negeren van het healthy vaccinee-effect. De gezondheidstoestand van een persoon bepaalt mede of hij/zij een vaccinatie neemt of niet. Als men bepaalde kwetsbare personen liever niet vaccineert omdat de reactie na vaccinatie mogelijk te veel kan zijn, dan is als gevolg de overlijdenskans in de groep die niet gevaccineerd wordt sowieso al groter dan in de groep die wel gevaccineerd wordt. Daar is achteraf moeilijk voor te corrigeren.
x
Het beste bewijs komt van gecontroleerde studies waarin een deel van de personen (bepaald door loting) wel het vaccin krijgt en een ander deel niet. Helaas zijn deze studies voortijdig afgebroken. Men rekent mensen die een corona-infectie gehad hebben en vervolgens één of meerdere vaccinaties hebben genomen, óók tot de groep gevaccineerde personen. We weten dat de verbeterde weerstand na natuurlijke infectie beter is dan de weerstand die opgebouwd is na vaccinaties.
x
Door deze groep bij de gevaccineerde personen te rekenen, wordt de effectiviteit van vaccinatie overschat omdat de weerstand voor het belangrijkste deel bepaald wordt door de voorafgaande natuurlijke infectie. Maar het belangrijkste is misschien wel de conclusie dat de vaccins veilig zijn en niet bijgedragen hebben aan oversterfte. Er is geen voldoende wetenschappelijke basis die deze uitspraak rechtvaardigt. Dat doet groot onrecht aan mensen die serieuze schade hebben opgelopen door vaccinatie.
x
Er zijn bijvoorbeeld meer dan achthonderd personen met vaccinatieschade geregistreerd bij C-support. En het doet ook onrecht aan de nabestaanden van mensen die vroegtijdig zijn overleden als gevolg van vaccinatie. Het is helder wat er moet gebeuren, zeker gezien de recente onthullingen uit Nieuw-Zeeland en de aanhoudende alarmsignalen, zoals sterfte geassocieerd met vaccinatiecampagnes, oversterfte en ondergeboorte. Een grondig, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek van alle relevante, beschikbare gegevens van het hoogste belang. Het past daarbij niet dat gecompromitteerde partijen inspraak hebben in de beslissing, welke data voor wie beschikbaar gemaakt worden.”
(zie hele artikel HIER op de site van DeAndereKrant)

Bronnen:

 1. https://www.cbs.nl/nl-nl/reeksen/tijd/sterfte-per-week
 2. https://twitter.com/waukema/status/1734140783165329451?s=46&t=HqolHCXtwgRoJ8Y_XZFpAA
 3. https://www.ad.nl/nijmegen/nog-steeds-oversterfte-maar-vaccineren-tegen-corona-helpt-en-kan-geen-kwaad~a080271e/
 4. https://www.gelderlander.nl/nijmegen/nog-steeds-oversterfte-maar-vaccineren-tegen-corona-helpt-en-kan-geen-kwaad~a080271e/
 5. https://www.nrc.nl/nieuws/2023/12/11/oversterfte-kwam-niet-door-coronaprik-a4183919
 6. https://twitter.com/harmenjeurink/status/1734348222842249627
 7. https://www.lareb.nl/media/jv3puosa/signals_2022_overview_overlijdens-na-covid.pdf
 8. https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/rapportages/2023/oversterfte-en-doodsoorzaken-in-2020-tot-en-met-2022/2-data-en-methode
 9. https://twitter.com/SteigstraHerman/status/1731642723512332440
 10. https://www.lareb.nl/media/jv3puosa/signals_2022_overview_overlijdens-na-covid.pdf
 11. https://twitter.com/mkeulemans/status/1734470520299520261
 12. https://twitter.com/HarmenJeurink/status/1734519490627412210
 13. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5278745/kwartier-wachten-boosterprik-blijft-risico-op-allergische-reactie
 14. https://twitter.com/lucanew20/status/1734486501423980861
 15. https://lci.rivm.nl/sites/default/files/bestanden/COVID-19/COVID-19-vaccinatie/COVID-19-vaccinatie-nota-15-minuten-observatieperiode.pdf
 16. https://twitter.com/veen_els/status/1734230412497506317
 17. https://www.linkedin.com/posts/wendymittemeijerootemanphd_witwassen-in-de-media-is-de-grote-witwasoperatie-activity-7140269074063728642-UcWK/
 18. https://twitter.com/MittemeijerOote/status/1734498416032465405
 19. https://twitter.com/JeroenPols/status/1734216484912533556

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.