Advertentie

Deel 1: Hoe je het grootste geheim uit de moderne geschiedenis bewaart


“Jezus mensen, jullie blijven mij verbazen door dit allemaal voor waar aan te nemen,” reageert WTK-bezoeker Phil geheel terecht na het lezen van dit artikel. We zien ze tenslotte niet allemaal vliegen: UFO’s. Wat ik me dan terecht afvraag: heeft Phil zich wel eens in de materie verdiept?  Kent hij bijvoorbeeld het (meester)werk van de Amerikaan Steven Greer, initiatiefnemer van het ‘Disclosure Project’? Hoewel ik me zoooooo goed kan voorstellen dat het UFO-fenomeen en het bestaan van buitenaards leven voor Phil (en vele anderen!) de ver-van-zijn-bed-show is, kan ik me er ook zooooo over verbazen dat er geen revolutie is uitgebroken toen op 9 mei 2001 maar liefst 350 militairen en overheidsgetuigen aan media wereldwijd een verklaring hebben afgelegd over de aanwezigheid van UFO’s/buitenaardsen. Zij willen hoorzittingen en eisen openbaring van de Amerikaanse regering. Voor Phil en vele andere mensen, die weinig begrijpen van het UFO-fenomeen en de geheimhouding daaromtrent, dit fascinerende en ‘onthullende’ hoofdstuk van Steven Greer uit het boek Disclosure.

Met dank aan Paul Harmans, van ufowijzer.nl voor de uitstekende vertaling van dit stuk.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NIET ERKEND – Hoe de geheimhouding in stand wordt gehouden

Kan de regering een geheim bewaren? Een echt groot geheim – het grootste aller tijden? Als zelfs het kleinste slippertje van een politicus of regeringsleider het belangrijkste nieuws is, kan de regering dan de meest verbazingwekkende ontdekking ter wereld – het bestaan van buitenaards leven – voor ons verborgen houden? Welnu, ja en nee.

Steven M. Greer
Steven M. Greer

Ten eerste moet het begrip ‘regering’ opnieuw gedefinieerd worden, omdat er een regering bestaat van ‘ons, het volk’, bestaande uit gekozen en benoemde beambten, volksvertegenwoordigers, bewindslieden, de wettelijke en juridische macht, enz, enz. Geheel in overeenstemming met de standaardles maatschappijleer op school.

Maar dan is er ook nog de ‘niet erkende regering’: de ‘verborgen regering’, van verborgen zwarte projecten, contractuele tussenpersonen en bedrijven en vage functionarissen die op een tussenniveau opereren en wier taak het is te garanderen dat de regering van ‘ons, het volk’, heel weinig of niets weet van de ‘verborgen regering’. De rechterhand weet niet – en wil vaak niet weten – wat de linkerhand doet…

‘Wat ik heb gevonden is verbazingwekkend’

Maar we lopen nu een beetje op de zaken vooruit. Eerst maar eens wat achtergrondinformatie. Gedurende zo’n elf jaar heb ik onopvallend bestudeerd hoe de echte geheimhouding in stand wordt gehouden en dan vooral die in de laatste helft van de 20e eeuw. Wat ik heb gevonden is verbazingwekkend en ronduit ongelooflijk. Wat u nu gaat lezen is de waarheid, maar ik moet toegeven dat ik het ook niet geloofd zou hebben als iemand het mij tien jaar geleden verteld had. U mag de rest van dit artikel lezen alsof het een gefingeerd verhaal is, misschien voelt u zich iets gemakkelijker om er vanaf een afstandje naar te kijken. Maar laat een deel van u weten dat dit de waarheid is.

Dit hoofdstuk gaat niet over het wel of niet bestaan van UFO’s/ET’s of dat zij de aarde bezoeken. Laten we dat voor eerst en altijd uit de weg ruimen, omdat dat het meest eenvoudige deel van het verhaal is: UFO’s bestaan, zij zijn van buitenaardse herkomst, zij zijn hier al tientallen jaren (zoniet eeuwen), er is geen bewijs dat zij vijandig zijn, er is waarschijnlijk meer dan één levensvorm die ons bezoekt en verscheiden facetten van de ‘regering’ hebben daar op zijn minst gedurende 50 jaar wetenschap van.

De beste bedekking voor de waarheid is… de waarheid

Het meer complexe deel van dit onderwerp is om tot je verstand te laten doordringen dat iets van dit buitengewone echt is en tot nu toe, op de een of andere manier heel onwerkelijk, verborgen, geheim en raadselachtig blijft. Dat de officiële regering – en de officiële hoeders der waarheid in de media en wetenschap – al deze tijd zijn misleid is een eerbetoon aan de geperfectioneerde, diepgaande, uitgestrekte en alomtegenwoordige geheime agenda, ongeëvenaard in de geschiedenis.

Het meer complexe deel van dit onderwerp is om tot je verstand te laten doordringen dat iets van dit buitengewone echt is en tot nu toe, op de een of andere manier heel onwerkelijk, verborgen, geheim en raadselachtig blijft.

Inderdaad, het verhaal over het ‘hoe en waarom deze misleiding’ overtreft het buitenaardse fenomeen in al haar bizarheid, mysterieuze voorkomen en ongelovigheid. In feite lijkt het erop dat de effectiviteit van de geheimhouding is gerelateerd aan de verbluffende ongelooflijkheid van de aard van de geheimhouding. Anders gezegd, het waarom, het hoe en de redenen van deze geheime projecten zijn zo bizar en ongelooflijk dat zij de beste bedekking voor zichzelf verschaffen, niemand zal het geloven zelfs niet als men erop zou stuiten. Het is absoluut te gek om waar te zijn.

‘Oh mijn God…’

Om eerlijk te zijn, mijn eerste reactie op wat u nu gaat lezen was: “Ja, ja…” Maar de ene na de andere bevestiging en onafhankelijke bekrachtiging ervan overtuigde mij. Toen zei ik: “O, mijn God”. De ruimte hier staat mij toe om slechts de hoogtepunten van intens en achter de schermen onderzoek van de laatste zes jaar met u te delen. Ik hoop dat er een dag komt waarop het complete verhaal verteld kan worden, met naam en toenaam, maar voor nu moet u mij toestaan dat ik slechts een algemeen plaatje belicht en slechts enkele details. Deze informatie komt uit persoonlijke, intens gevoelige privé-besprekingen en lange discussies met zeer hoge en betekenisvolle informanten afkomstig uit het leger, de inlichtingendiensten, de politiek en private bedrijven.

De oorsprong van de geheimhouding

Foo Fighter met UFO?
Foo Fighter met UFO?

De zoektocht naar de waarheid wat betreft deze geheime projecten bracht mij bij staatshoofden, leden van koninklijke huizen, ambtenaren van de CIA, agenten van de NSA, Amerikaanse en buitenlandse militaire leiders, politieke leiders en aannemers van private, high-tech ondernemingen. Het proces was uitputtend, meedogenloos en verwarrend. Veiligheid en tact vereisen dat ik vooralsnog namen erbuiten houd, tegen de tijd dat u dit artikel gelezen hebt, zullen de redenen daarvan duidelijk zijn.

We beginnen bij de tijd van de tweede wereldoorlog, we hebben ontdekt dat bepaalde functionarissen binnen de Amerikaanse regering wisten dat we niet alleen waren, dat er vooruitstrevende toestellen rondvlogen in bepaalde gebieden waar de oorlog woedde en dat die niet van ons en hen (de vijand) waren. Een medisch collega en vriend van mij, vertelde me dat een familielid van hem een onderscheiden piloot uit tweede wereldoorlog was, die door de president naar Europa werd gezonden om uit te zoeken wat deze ‘foo fighters’ waren. Hij bracht rapport uit aan de president waarbij hij duidelijk maakte dat het buitenaardse ruimteschepen waren.

Het wordt vreemder en vreemder

Vanaf daar wordt het vreemder en vreemder. Een gepensioneerde generaal, die later de rechterhand werd van een directeur van de CIA, vertelde mij dat hij in 1946 als militaire officier verantwoordelijk was voor het schrijven van ontkennende brieven betreffende een serie waarnemingen bij daglicht boven Idaho. Hij vertelde dat mensen wisten dat UFO’s echt waren, maar zodra de Koude oorlog een feit was en later zelfs een paar echte oorlogen, was iedereen meer bezorgd over een wereldwijde atoomoorlog en had niemand nog tijd om zich zorgen te maken over deze enigmatische maar ongevaarlijke ET’s. En dat is zeker waar.

Vele nieuwe, onafhankelijk bekrachtigende getuigen, vertelden ons van de crash in 1947 en het bergen van een buitenaards ruimtevaartuig in New Mexico en in 1948 in Kingman, Arizona. Welnu, DIT moest natuurlijk wel iemands aandacht trekken en de naam van het spelletje was van nu af aan: ‘Vergevorderde Buitenaardse Technologie’. Hoe werkte het, waar kon het voor gebruikt worden, hoe zouden zij het gebruiken; voor het geval de Russen eerder uitvonden hoe het werkte, wat als het uitlekte en sommige nieuwe Hitlers het gingen gebruiken om de wereld te domineren, wat als het volk in paniek raakte als zij ervan hoorden, wat… En nog een miljoen andere vragen die in die tijd allemaal onbeantwoord bleven.

Hij vertelde dat mensen wisten dat UFO’s echt waren, maar zodra de Koude oorlog een feit was en later zelfs een paar echte oorlogen, was iedereen meer bezorgd over een wereldwijde atoomoorlog en had niemand nog tijd om zich zorgen te maken over deze enigmatische maar ongevaarlijke ET’s.

Het geheimste project van het millenium

Zodoende was het geheimste project van het millennium geboren. Uiteindelijk werkten we in die tijd aan de ontwikkeling van de waterstofbom en onze aartsvijand Rusland zat ons op de hielen. Wat kon er nog destabiliserender werken in een alreeds zwakke wereldorde dan de introductie van een technologisch interstellair voortstuwingssysteem aan een wereld van elektronenbuizen en verbrandingsmotoren? Het is bepaald geen overdrijving te constateren dat zoiets een kwantumsprong in technologische capaciteiten zou betekenen. En we wilden het natuurlijk veiligheidshalve voor onszelf houden.

Dus, de ‘Nationale Veiligheid’ vereiste dat deze hele materie, ten koste van alles, stil werd gehouden en er werden dus ook geen kosten gespaard om dat te bewerkstelligen. Maar er was één ‘grote’ kleinigheid, die het geheel bedierf: de buitenaardsen vlogen in het rond, soms in formatie, met duizenden getuigen, in het luchtruim van Amerika en de rest van de wereld. Hoe ga je dat verbergen?

De tactiek om het geheim, geheim te houden

Generaal Walter Bedell Smith
Generaal Walter Bedell Smith

De geest kan dat verbergen. Als in een Orwelliaanse twist werd ontdekt – uit psychologische verrichtingen tijdens de tweede wereldoorlog – dat als je een leugen maar genoeg vertelt, en speciaal als dat gedaan wordt door gerespecteerde, autoritaire figuren, de mensen het zullen geloven. Het bleek dat één van de hoofden van de psychologische oorlogsvoering gedurende de tweede wereldoorlog, in de late veertiger jaren de leiding over dit alles kreeg. Generaal Walter Bedell Smith coördineerde de psychologische oorlogsvoeringbestanddelen voor dit probleem en hielp met het lanceren van de grote leugen: UFO’s, ook al zijn ze door miljoenen gezien, bestaan niet.

Als in een Orwelliaanse twist werd ontdekt dat als je een leugen maar genoeg vertelt, en speciaal als dat gedaan wordt door gerespecteerde, autoritaire figuren, de mensen het zullen geloven. UFO’s, ook al zijn ze door miljoenen gezien, bestaan niet.

Voor elke waarneming die doordrong tot het publieke bewustzijn zou er een officiële ontkenning zijn en, erger nog, een belachelijk maken van de gebeurtenis en de waarnemers. Harvard astronoom Donald Menzel werd haastig opgeroepen om de wereld te vertellen dat het allemaal hysterie was, dat UFO’s niet bestonden en het allemaal larie was.

Je houdt je mond over UFO’s

Zodoende wist tot in de jaren vijftig slechts een relatief kleine groep mensen de waarheid en die hielden zij voor zichzelf. Als er een gebeurtenis was die de aandacht van de media trok, ontkenden autoritaire figuren het en maakten het belachelijk. Omdat mensen over het algemeen instabiele, sociale wezens zijn en meer op lemmingen lijken dan we willen toegeven, werd het al snel duidelijk dat als je niet in verlegenheid gebracht wilde worden, belachelijk gemaakt en in een sociaal isolement geraken, je je mond hield over UFO’s, zelfs als je er persoonlijk één van zeer dichtbij had gezien. Als je hieraan de aanmoediging van het vertellen van mesjoche verhalen en excentrieke, overdreven praatjes binnen de burgerlijke UFO-subcultuur toevoegt, bijgestaan door het van nature voorkomende niveau van gekte en geschiftheid in de samenleving, wel, dan heb je het hele plaatje.

Elk zichzelf respecterend persoon – en in het bijzonder de respectabele leiders in de media, de politiek en de wetenschap – zal dit zien als een ‘thema non grata’ wat je uit de weg moet gaan. (En gezien mijn ervaringen in de laatste elf jaar, kan ik ze geen ongelijk geven…)

Maar dit is allemaal nog vrij gebruikelijk spul, niet waar. De bizarre verdraaiingen kwamen in de jaren vijftig, toen zich een nieuw model voor verborgen projecten ontwikkelde; er werd een Frankenstein gecreëerd, maar nu had deze een eigen wil, was van de tafel gekomen en verbrak alle banden en beweegt zich nu onder ons.

De overheid buiten spel: geen toegang tot de waarheid

Aan het eind van 1993 en in 1994, 1995 en 1996, toen ik van ontmoeting naar ontmoeting reisde, openbaarde zich een schokkende waarheid. Ergens in de jaren negentig gebeurde er iets schrikwekkends: de hele zaak was grotendeels geprivatiseerd, zat tien niveaus diep in de zwarte projecten en opereerde buiten de constitutionele keten van controle van de Verenigde Staten of welke andere regering. Ik weet wat u denkt, ik dacht in eerste instantie hetzelfde, maar laat mij verder gaan.

Ergens in de jaren negentig gebeurde er iets schrikwekkends: de hele zaak was grotendeels geprivatiseerd, zat tien niveaus diep in de zwarte projecten en opereerde buiten de constitutionele keten van controle van de Verenigde Staten of welke andere regering.

Binnen een paar maanden na de eerste ontmoeting in 1993, hadden ik en/of leden van ons team ontmoetingen met zeer, zeer hoge functionarissen van de CIA, het huis van afgevaardigden, de regering Clinton, de Verenigde Naties, de verenigde chefs van staven, het Engelse leger en dat van andere landen. Onze eerste redenering was om aan deze mensen duidelijk te maken dat, sinds de Koude Oorlog over was, er uitzicht was op een mogelijkheid voor een complete openbaring wat betreft deze zaak. De tijd was gekomen om deze zaak terug te geven aan de internationale gemeenschap. Juist? Mis! Praktisch zonder uitzondering waren de militaire leiders, de mensen van de inlichtingendiensten, de Nationale Veiligheid en politici het ermee eens dat de tijd gekomen was om de waarheid te vertellen. Het probleem was alleen, dat zij geen toegang meer hadden tot deze waarheid, of de gegevens, of de gevallen, of de technologie, of de overschotten van buitenaardsen die opgeslagen waren (ja, we weten waar die zijn, maar het is niet meer op de Wright Patterson luchtmachtbasis).

Hoe kon ik dit met anderen delen?

UFO/foto NASA
UFO/foto NASA

Degenen waarvan ik dacht dat zij in het circuit zaten, lagen eruit en zij die nu het programma draaiende hielden bestonden uit een vreemde combinatie van geheime uitvoerders en belangen van private ondernemingen. Vanaf daar was alles tegengesteld aan elkaar. Mijn voorouders vochten in de Amerikaanse revolutie in North Carolina. Zij vochten voor het vestigen van een constitutionele, representatieve regeringsvorm en nu vroeg ik mij af wat er met de grondwet was gebeurd. Zoals in een nare droom bleef ik hopen dat ik bij het wakker worden een andere waarheid zou aantreffen. Hoe kon ik dit met anderen delen? Het is al erg genoeg voor een dokter in North Carolina om vol te houden dat wij worden bezocht door een vergevorderde buitenaardse levensvorm, maar dit?

Ik vroeg een vriend, die lid was van de staf van de Nationale Veiligheidsraad van de regering Reagan, hoe dat allemaal kon. Hoe was het mogelijk dat enkelen van de meest machtige mensen ter wereld – in de regering, in het leger, de hoge mensen binnen de inlichtingendiensten en de Nationale Veiligheid – niet alleen ervan op de hoogte waren, maar ook nog eens GEEN TOEGANG hadden tot deze informatie? Ik vroeg hem of we de president moesten laten weten wie er exact op de hoogte was van dit alles en dat hij hen naar de Oval Office zou roepen en zou zeggen: “Ik ben de president van de Verenigde Staten en ik wil dat jullie mij alles vertellen wat jullie weten over deze zaak”, wat zouden zij dan doen? Hij lachte en zei: “Steve, als zij het de president niet willen laten weten, dan zullen zij simpelweg tegen hem liegen en zeggen dat dergelijke dingen niet bestaan. Dat gebeurt aldoor…” Ik stond perplex door het cynisme van dit alles en vanwege de duidelijke breuk in het staatsrecht.

Hoe was het mogelijk dat enkelen van de meest machtige mensen ter wereld – in de regering, in het leger, de hoge mensen binnen de inlichtingendiensten en de Nationale Veiligheid – niet alleen ervan op de hoogte waren, maar ook nog eens GEEN TOEGANG hadden tot deze informatie?

En weer was ik sprakeloos

De truc van ‘aannemelijke ontkenning’ om hogere regeringsfunctionarissen te ‘beschermen’ wordt kennelijk toegepast bij gevoelige onderwerpen en de UFO-zaak is de meest gevoelige van alle. Tijdens een bespreking met een zeer hoog kopstuk van de inlichtingengemeenschap, wiens positie iedereen van het volk zou doen aannemen dat hij elk stukje van deze belangrijke geheime informatie zou weten, ontdekte ik dat ondanks dat deze man wist dat deze zaak waar was (dat UFO’s bestaan) hij noch tot de vroegere, noch tot de huidige informatie toegang had of tot projecten die te maken hebben met het UFO-onderwerp. En weer was ik sprakeloos.

Hetzelfde geldt voor zeer hoge opsporingsambtenaren van de senaat met de mogelijkheid van een dagvaarding en top geheime bevoegdheid. Ook geldt dit voor mensen bij de verenigde chefs van staven, hoge ambtenaren bij de VN, ambtenaren bij het ministerie van defensie in Engeland en bij staatshoofden. En zo gaat dat maar door en door. Het was geen valse voorstelling van zaken, deze besprekingen werden geregeld door persoonlijke, onderhandse contacten en vrienden. Ironisch genoeg kwamen deze kopstukken zelf naar ons toe en vroegen om informatie, analyses en zelfs om actie om deze geheime rotzooi op te ruimen. Ondanks dat ik hen erop wees dat ik slechts een plattelandsdokter was uit North Carolina, met een vrouw, vier kinderen, een minibus en een golden retriever, veranderde dit niet. Dus, in mijn vrije tijd deed ik wat ik kon doen.

Niet erkende projecten, zelfs niet door president & Co

NIET ERKENDE SPECIALE TOEGANGSPROJECTEN (UNACKNOWLEDGED SPECIAL ACCESS PROJECTS. USAP’s.) Deze term nam wat tijd om te blijven hangen. Noem mij naïef, maar ik geloof in democratie en in de constitutie, de functie van de president, het belang van de regering enzovoorts. Maar dergelijke eigenaardige concepten hadden op de een of andere manier een tijdje nodig om door mijn geest begrepen te worden en het duurde dus even voordat ik mij met deze nieuwe realiteit kon verzoenen: dat de president en de regering en de rechterlijke macht en de VN en al die andere wereldleiders wel bestaan en zich zorgen maken over belastingen, geld en programma’s enzovoorts. Maar dat zij worden buitengesloten van de werkelijk grote zaken. Uiteindelijk komen en gaan al deze mensen elke 2 of 4 jaar. Wat zij niet weten deert hen niet, trouwens, wij doen hen een plezier om hen in het ongewisse te laten over dergelijke geheime projecten. In ieder geval zijn deze projecten NIET ERKEND en zij bestaan dus helemaal niet echt…

Wat is een USAP?

Wilbur Smith, hij ontdekte dat er in het geniep werd gewerkt aan de UFO-zaak
Wilbur Smith, hij ontdekte dat er in het geniep werd gewerkt aan de UFO-zaak

Het is een topgeheim, onderverdeeld project wat speciale toegang vereist, zelfs voor hen met een top geheime clearance, EN, het is niet erkend. Dat betekent dat als iemand, om het even wie, inclusief uw superieuren, inclusief de commandant en de chef, of de president u erom vraagt, u antwoordt dat een dergelijk project niet bestaat, U liegt. Mensen binnen de USAP’s zijn dodelijk serieus in het geheim houden van hun project en zullen nagenoeg alles doen het verhaal verborgen te houden en daarbij zowel andere beambten als het publiek opzettelijk verkeerde informatie verstrekken.

De grootvader aller USAP’s is de UFO/ET-zaak. Herinner u dat een topgeheim Canadees document, geschreven in 1950 door Wilbur Smith, verklaart dat hij had uitgevonden dat een geheime Amerikaanse groepering werkte aan de UFO-zaak, inclusief de technologie achter de UFO’s en dat dit de meest geheime onderneming van de Amerikaanse regering was, dat zelfs de geheimhouding van de ontwikkeling van de H-bom te boven ging.

Denkt u zich eens in hoe dit project er 50 jaar later uitziet. Er is inmiddels een hele tijd voorbij gegaan. Er zijn vijftig jaar en ontelbare miljarden gespendeerd aan verschillende aspecten van dit project: het terugontwikkelen van buitenaardse technologie om uit te zoeken hoe het werkt, experimenten met niet-lineaire voortstuwings- en communicatiesystemen, grootschalige publiekelijke desinformatie en misleiding van grondwettelijk gekozen en benoemde beambten en rechtspersonen en nog veel meer.

Denkt u zich eens in hoe dit project er 50 jaar later uitziet. Er is inmiddels een hele tijd voorbij gegaan. Er zijn vijftig jaar en ontelbare miljarden gespendeerd aan verschillende aspecten van dit project: het terugontwikkelen van buitenaardse technologie om uit te zoeken hoe het werkt.

Aandacht van de mensen afleiden

Valse ET-gebeurtenissen?
Valse ET-gebeurtenissen?

Voeg aan deze actieve desinformatie de namaak en de gesimuleerde, valse ET-gebeurtenissen toe om het publiek te misleiden en te dienen als lokaas om zodoende de aandacht van de mensen weg te leiden van de werkelijke actie. Ontvoeringen. Dierverminkingen. Hybride baby’s drijvend in de ruimte en ondergrondse bases. Geheime verdragen tussen een wereldregering en de sinistere buitenaardsen enzovoorts, tot vervelens toe. Het is tragisch dat de roddelmedia, uitgevers van boeken, de UFO-subcultuur/industrie en het algemene publiek deze troep verslinden.

Niet alleen dient deze nonsens als een effectief lokmiddel voor de ongefundeerde en niet-professionele burgerlijke UFO-subcultuur, het creëert tevens het laagje waanzin en smakeloosheid dat nodig is om respectabele wetenschappers, de voornaamste media en publieke beambten stil te houden. Het houdt de hele zaak veilig uit hun blikveld.

(Noot van Paul Harmans: Veel van wat Greer beweert over het UFO-fenomeen is zonder twijfel waar, maar persoonlijk vind ik hem echter wat te gemakkelijk de uitkomsten negeren van zowel de gedegen onderzoeken naar de dierverminkingen van Linda Moulton Howe als de wetenschappelijk onderbouwde conclusies betreffende het ontvoeringsfenomeen van onderzoekers als John Mack en David Jacobs. Vert.)

Geheimhouding voor de nationale veiligheid

Vanaf het midden van de veertiger jaren tot de late jaren vijftig was deze geheime groepering in zekere mate conventioneel. Een aantal ambtenaren in de Truman en Eisenhower-regering wisten van het bestaan en waren erbij betrokken. Het werd oprecht gezien als noodzakelijk voor de nationale veiligheid dat het voor een tijdje geheim werd gehouden. En ik geloof dat zij in goed vertrouwen handelden en binnen de grenzen van onze constitutionele democratie.

Maar ogenschijnlijk ontwikkelde zich tijdens de jaren van de Eisenhower-regering een patroon waarbij zij die in het circuit zaten, eruit werden gewerkt. We hebben meer dan één bron die bevestigt dat dat het geval was in de laatste jaren van de Eisenhower-regering en in de jaren tijdens de Kennedy-regering. Eerstehands getuigen hebben ons verteld dat Eisenhouwer furieus was dat hij in het ongewisse werd gelaten betreffende een aantal belangrijke aspecten aan het UFO/ET-fenomeen. Hij had de buitenaardse ruimtevaartuigen en lichamen gezien en toen ontdekte hij dat er buitengewone projecten werden opgezet en dat hij daar buiten bleef.
Eisenhouwer

Kennedy: ‘De hele zaak is mij uit handen genomen’

Het is daarom ook geen wonder dat hij, niettegenstaande het feit dat hij een vijfsterren generaal was en een conservatieve republikein, als president in zijn laatste rede aan de natie waarschuwde voor het ‘militair-industriële complex’. Mensen zijn vergeten dat het een vijfsterren generaal was – en niet Abbey Hoffman – die de term ‘militair-industriële complex’ lanceerde en ons de eerste waarschuwing gaf voor de gevaren van haar buitensporigheid. Waarom? Omdat hij deze buitensporigheid van dichtbij en persoonlijk had meegemaakt.

Nu gaan we snel voorwaarts naar juni 1963. Kennedy vliegt naar Berlijn om daar zijn beroemde toespraak te presenteren en te verkondigen: “I am a Berliner”. Aan boord van de Airforce One is een militaire man die het volgende vertelt: Kennedy begon tijdens de lange vlucht op een bepaald moment met hem het UFO-fenomeen te bespreken. Hij gaf toe dat hij wist dat UFO’s bestonden, het bewijs had gezien, maar vervolgens aan deze stomverbaasde militair verklaarde dat: “De hele zaak mij uit handen is genomen en ik weet niet waarom…” Kennedy zei dat hij de waarheid naar buiten wilde brengen, maar dat hij daartoe niet in staat was. En dat was nu de president van de Verenigde Staten, de opperbevelhebber van de gewapende troepen, verklaren dat de zaak hem uit handen is genomen en dat hij niet weet waarom. Ik vraag mij af of hij er nog achter is gekomen voordat hij later in dat jaar werd vermoord.

Eisenhower, Kennedy, mensen van de Clinton-regering, militaire machthebbers, mensen van de inlichtingendiensten, buitenlandse leiders. Allemaal staan ze buiten spel. Maar ze weten allemaal dat het echt bestaat. Wat is er aan de hand?

Eisenhower, Kennedy, mensen van de Clinton-regering, militaire machthebbers, mensen van de inlichtingendiensten, buitenlandse leiders. Allemaal staan ze buiten spel. Maar ze weten allemaal dat het echt bestaat.

Wat is er aan de hand?

Wordt vervolgd. Morgen staat Deel 2 van dit artikel op WantToKnow!

126 gedachten over “Deel 1: Hoe je het grootste geheim uit de moderne geschiedenis bewaart

 1. Wanneer wij door tijd/ruimte verplaatsen reizen wij van punt a naar b.
  Wanneer wij onze perceptie,visie, waarneming ofwel geloofsysteem veranderen reizen wij van de ene realiteit naar de andere realiteit.
  Zou dit een ook een manier van reizen zijn die een mens kan?
  Is dit het waarnemers-effect uit de Quantumfysica?
  Is het ufofenomeen niet een wegwijzer naar de goede richting?

 2. New age mind control wordt naar mijn smaak veel te vaak verkocht als ‘open mind’.
  Een beetje tegenspartelende en kritische geesten moet je niet weghonen maar koesteren.
  Een wekelijk open mind houdt met álles rekening.

  Zaken in hokjes stoppen, schijnveiligheid creeën is blijkbaar nog steeds erg aantrekkelijk.
  Liever zelf antwoorden verzinnen en een grote mond opzetten als alleen luisteren, kijken en in dialoog proberen te komen.
  Anderen veroordelen op
  zijn/haar vermoede intenties (vaak projecties, angsten van de toeschouwer zelf), zonder zelf op onderzoek uit te gaan…
  Anderen veroordelen op misschien wel terechte angsten ontstaan uit grote betrokkenheid, zonder eerst op onderzoek uit te gaan…
  dat is, ben ik van overtuigd, de meest zwarte kant van de NWO!!!

  Wat ik hier weer allemaal voor verkrampts lees…
  Hoe het begrip eigen werkelijkheid creëren verkracht wordt…
  Tijd voor een Whoehahahaha

 3. Het valt niet mee om de mensen hun godsbeeld af te nemen, want dat is wat je doet wanneer je bekend maakt dat we niet alleen zijn….

  De Paus heeft trouwens al een voorschot genomen op het ET gebeuren en gezegd dat óók de ET’s deel zijn van gods schepping… 🙂

  Ik heb het idee dat de mensen langzaam rijp worden gemaakt voor de ET waarheid…

  S.

 4. Beste Phil en anderen,

  Luister eens naar de lezing van George Kavassilas of David Icke te vinden op you tube..Ik volg deze ‘materie’ al ene hele poos en ik sta er telkens weer van versteld dat veel mensen een bord voor hun kop blíjven houden, al worden ze in hun reet gebeten door de overwelmende feiten. Voor velen is de menselijke evolutie onverteerbaar als het los dreigt te komen van de aarde. We geloven er wel in dat we eens op handen en voeten hebben gelopen en de vrouwen aan hun haren het hol in sleepten..maar we kúnnen en wíllen er niet in geloven dat we door evolueren naar hoogbegaafde spirituele wezens die méér in hun mars hebben dan moord en doodslag, hebzucht en afgunst.Elke verwijzing naar dát gegeven wordt afgedaan als belachelijk en zeer ongeloofwaardig, maar stel nou eens dat dát wel onze weg is om te evolueren? Dat dit al sinds ons bestaan in onze blauwdruk zit? En dat dit in feite de normaalste zaak van de wereld is om te ondergaan? Denkt men dan dat ‘de mens’ en ‘de aarde’ op deze manier kan blijven voort bestaan? Dat ons doel is deze planeet te plunderen en te vervuilen en ervoor te zorgen dat we ons eigen nest zó bevuilen dat we ons eigen uitsterven in de hand hebben? Want díe kant gaat het nu rapido op. Juist door wát er allemaal in de doopfot wordt gestopt en geheim gehouden, vind ik de ‘waarheid’ die naar buiten lekt juist heel aannemelijk. Als je A en B aan elkaar zet..de puntjes verbind, dan zie je het patroon. Net als David Icke zegt in zijn lezing, als je dat doet heb je ineens een olifant in de kamer staan! Maar we WILLEN en niet aan..we WILLEN het niet horen of zien..want de mens kan niet tegen die verandering. Dat gaat dan ten koste van zijn ‘eigen hachje’ en raakt ie misschien alles waarvoor hij of zij gewerkt heeft kwijt…stel je voor..Dus wat is er makkelijker dan je kop in het zand steken of de meesterskepticus uithangen en de hele boel belachelijk maken? Natuurlijk zijn er geen ET`s, natuurlijk zijn er geen ondergrondse basis`en, natuurlijk zijn al die mensen die ergens getuige van zijn geweest koekoe..Natuurlijk..Waarom zouden álle regeringen liegen? Die hebben toch het beste met ons voor? Waarom zouden die ons voedsel vergiftigen, de lucht (straling en chemtrails) ons water, de inentingen enz enz. Waarom zouden we ál die onafhankelijke rapporten geloven die door vooraanstaande wetenschappers met gewetenswroeging over het werkelijke hoe en wat en waarom naar buiten worden gebracht? Want stel je voor dat JIJ niet meer goedkoop kan bellen via een decttelefoon…De bottomline is dat het overall antwoord op ál dat misbruik GELD en MACHT is lieve mensen..meer niet. Geld en Controle zijn de zwaarste aandrijvingen tot dit grove misbruik. Een mensenleven is NIETS meer waard voor de regerende klasse, en als je dus de puntjes met elkaar verbind dan snap je ook waarom dat zo is. Maar gelukkig is het tij aan het keren en worden meer en meer mensen bewust van wát er gebeurt en wíe ze werkelijk zijn! En hoe bizar,gestoord, onwerkelijk of siencefictionachtig dit ook voor een hoop mensen dit ook mag zijn..WE ZIJN ZEER HOOGBEGAAFDE EN SPIRITUELE WEZENS DIE HIER OP AARDE EEN PERSOONLIJKE BIJDRAGE LEVEREN AAN DE EVOLUTIE VAN DE KOSMOS…Zo dat is eruit 🙂
  En wij zijn wederom weer een deel van die kosmos waar wij in onze huidige vorm nog als ‘holbewoners’ tegenover staan of afweten. Het hoe wat en waarom is een ”leerperiode’ die te volgen is door de boodschappen en lessen te lezen van Walsch, Tolle, Dyer, Chopra, Ghandi, Daila Lama, Rulof,Zukav, Hicks enz enz enz Er zijn er genoeg! Maar nét zoals Jesus worden zij door degene die ‘de menselijke evolutie’ niet geloven, verguist en belachelijk gemaakt, wat kunnen ze ánders? Voor diegene die wél meegroeien is het na de meeste lessen gelezen en gehoort te hebben, gesneden koek eigenlijk…We staan op het punt te evolueren naar hogere vibraties en daar worden we langzaam maar zeker voor klaar gestoomd. Miljoenen en miljoenen mensen ervaren dit, dus laten de ‘onwetende’ maar voor wie ze zijn, die zijn ook nodig denk ik in het hele gebeuren. Dat houd ons scherp zeg maar 🙂 We zullen het allemaal wel zien en horen wat er boven tafel komt en wat we nog mee zullen maken. Maar dat deze aarde met de mensen en in en erop níet hetzelfde blijft staat voor mij als een paal boven water. Als men aan iemand uit de middeleeuwen had vertelt dat het in de toekomst mogelijk zou zijn om op duizenden kilometers afstand, elkaar te zien en met elkaar te praten, dan zou die je aangeven bij de kerk en werd je op de brandstapel gegooid…Voor mij zijn dus ál die figuren die in hun reet gebeten worden door álle feiten én waarheden, een figuur uit de middeleeuwen..en daar heb ik verder vrede mee. Ik ken mijn eigen waarheid en die is voor mij genoeg om te weten.

 5. Waarom kan het allemaal niet gewoon wat realistischer ?

  Er zijn mensen in de wereld die hebben macht en geld. Dat is een feit.

  Dat veel mensen met macht en geld dat ook willen behouden en tegen alle kosten, dat lijkt mij ook een feit.

  Of er dan wel of geen buitenaardsen bij betrokken zijn, dat lijkt mij van minder belang.

  Wat wel van belang is is dat we niet zomaar een media hype als waar aan nemen. Dat we ten alle tijden zelf blijven denken en als we geen antwoord weten, laat het dan open met het vertrouwen dat wanneer het van belang is de antwoorden vanzelf komen, mits wij er voor open blijven staan.

  Ik geloof in eenheid en dat heeft dus geen uitzonderingen.

  Wat ik zie gebeuren is dat men toch weer dualiteit schept, de leiders en de misleiden. maar zolang de mens naar de ander blijft wijzen met een beschuldigende vinger , gaan we voorbij aan onze eigen verantwoordelijkheid daarin.

  Het verleden laat zien
  wat je nu kan doen
  om het morgen anders te ervaren.

 6. (Citaat van Phil) ‘Ja, heb al meer gelezen hierover dan me lief is. Jij en ik zullen wel akkoord zijn met de stelling dat wat je leest en door wie het geschreven is nooit verifieerbaar/falcifieerbaar is.’

  Het Disclosure Project is nu juist opgezet met de bedoeling dat alles te verifiëren is. Je mag vandaag de dag beslist nog twijfelen aan de herkomst van UFO’s als je onderbuikgevoel je dat ingeeft. Ik persoonlijk heb ook geen 100% bewijs voor de buitenaardse hypothese. Maar als je blijft twijfelen aan de geloofwaardigheid en kredietwaardigheid aan hen in het Disclosure Project, dan ben je van nature te argwanend en zal niets je kunnen overtuigen, zelfs niet als er een UFO land en je met de inzittenden een gespekje kunt aangaan. Het argwanende in jou (en in al die overdreven sceptische mensen) zou dan alsnog denken dat het een geënsceneerde situatie van Hollywood is om eens te kijken hoe mensen reageren.

  Iedere getuige in het Disclosure Project is met naam en toenaam bekend, zijn vroegere rang, dienstbetrekking of wat dan ook is volledig bekend en kunnen zij staven middels documenten en contracten. Hun getuigenissen worden vaak ondersteund door voorheen geheime UFO-regeringsfiles. De getuigen stellen zich beschikbaar voor iedereen uit de politiek, wetenschap en media om uitgebreid over hun ervaringen en de UFO-situatie te praten, zelfs onder ede! Een getuige onder ede geldt voor elke rechtbank bewijs.

  Een Nick Pope voormalig ambtenaar voor het Britse ministerie van defensie.

  Een John Callahan afdelingshoofd van de tak ‘Ongelukken en Onderzoek’ van de FAA in Washington DC.

  Lord Hill-Norton een vijf sterren Admiraal en voormalig hoofd van het Britse Ministerie van Defensie.

  Dr. Richard Haines een voormalig onderzoekswetenschapper bij NASA.

  Diverse astronauten

  enz,

  enz,

  Al deze mensen durven onder de bescherming van het Disclosure Project hun ervaringen te vertellen en dan zijn er nog mensen die hen niet willen geloven en zeggen dat het niet te verifiëren is. Nee, niet voor Jan de burger, maar wel voor elke journalist en alles wat er gebeurt, is doodse stilte in medialand! Schandalig!

 7. Citaat van Zuurtje) ‘Wat ik hier weer allemaal voor verkrampts lees…
  Hoe het begrip eigen werkelijkheid creëren verkracht wordt…
  Tijd voor een Whoehahahaha’

  Wat is er mis met een goede discussie en hoe denk je zelf over het UFO-fenomeen want daar gaat het over in dit topic?

 8. Zeker, vele grote denkers heb ik gelezen en bestudeerd teneinde ook mijn wereldbeeld te veruimen . En zeker wij zijn in onze evolutie op weg naar een hoogontwikkeld geestelijk en technologisch wezen. Maar dat heeft, zo is gebleken, véél tijd nodig, heel veel tijd.
  Zie je, evolutie is naast omgevingsfactoren altijd een beetje gekoppeld aan revolutie zij het wreedzaam of geweldadig. (R)evolutie is ook altijd een verantwoordelijkheid van de mensheid in het algemeen de bevolking En zijn leiders . Maakten onze leiders het te bond dan revolteerden we op weg naar iets nieuw en beter. Zoals ik zei Grote denkers scheppen het kader, de doeners zijn wij; niet God, niet de buitenaardsen.
  Ik lees hier veel over mensen die zich spiritueel ontwikkelen en dromen van een beter wereld maar de daadkracht ontbreekt zo een beetje om tot een werkelijke (r) evolutie over te gaan. Wie voelt zich geroepen?
  Ik ben het helemaal met je eens dat deze wereld en de organisatie ervan voor verbetering vatbaar is maar heb je jezelf al eens afgevraagd hoe jij de show zou runnen als je “grote baas” was . Je blijft jezelf zo een beetje wentelen in een slachtofferrol.
  ‘Alles wat we zijn, is het gevolg van wat we hebben gedacht.’ ( BOEDDHA 563v.C-483 v.C.)
  Zou het kunnen zijn dat we het al bij al nog zo slecht niet hebben en de nood tot een daadwerkelijke (r) evolutie nog eventjes op zich laat wachten ? Tenzij je gelooft dat in 2012 we een complete upgrade krijgen van ons DNA en we zo een binnenwegje nemen in de evolutie van onze soort natuurlijk.

 9. Het verhaal zou zo simpel kunnen zijn, we zouden meer wetenschappelijke-, politieke- en media aandacht aan het UFO-fenomeen behoren te schenken, omdat het er naar uitziet dat het fenomeen wel eens heel belangrijk voor de mensheid kan zijn. Niet omdat het goeroe’s, goden of weet ik wat voor vage wezens zijn. Laten we er nu eerst eens gewoon van uitgaan dat het net als ons wezens zijn die op een andere planeet dan de onze zijn geboren en wat verder zijn in ontwikkeling, zowel op het gebied van kennis als techniek. Nader serieus onderzoek zou daarna nog van alles kunnen aantonen, maar eerst maar eens uitgaan van het bouten en moerenverhaal en vergeet even de verhalen over gechannelde berichten die telkens en telkens maar weer aantoonbaar NIET kloppen en waarmee je je echt belachelijk kunt maken. Als er iets niet is te verifiëren dan zijn het die verhalen wel!

 10. En nu Phil???

  Zouden wij als burgers, als mensheid van deze planeet, misschien ook mogen weten wat er gaande is? Zouden overheden niet eerst eens moeten beginnen met het vrijgeven van de informatie die zij hebben over het UFO-fenomeen? En als we dan daarna eens gaan nadenken over hoe we de eventuele futuristische technologie en kennis kunnen implementeren in onze eigen bijna compleet verwoeste wereld, dan zijn we beter bezig dan de militairen die aantoonbaar dergelijke technieken willen bezitten om er hun eigen vuile spelletjes mee te spelen en waar jij en ik en al die andere 6 miljard mensen het slachtoffer van zijn.

  Waarom denk je dat de Amerikaanse overheid het UFO-fenomeen op voorspraak van het Robertson panel (CIA) al in 1953 bewust belachelijk heeft gemaakt? Het UFO-fenomeen is van vreselijk groot belang en machthebbers willen het alleen maar voor eigen gewin hebben. Dat moet stoppen! Wij hebben het recht mee te oordelen en te beslissen.

  De media zijn de waakhond van de maatschappij, maar die hond is aftands, tandeloos en ligt te slapen, en natuurlijk snapt het beest niet meer wat zijn taak is. Internet en websites als WTK en ufowijzer zijn de nieuwgeboren waakhondpuppies en het bewustmakingsproces is in gang gezet. Nu nog wat begrip bij de mensen met de grootste scepsis en je zal zien dat dan opeens iedereen zich afvraagt hoe het toch zo lang kon duren eer we inzagen dat we werden bedonderd door een bepaalde groep met veel macht en geld.

 11. Allemaal heel erg waar Paul. Denk niet dat ik blind ben voor wat er allemaal gebeurd . Bewustzijnsverruiming bij de bevolking is goed . Een rondvraag bij de bevolking leert ons dat een groot deel gewonnen is voor het mogelijk bestaan van andere wezens in ons onmetelijk universum .Maar voor het bestaan van al de rest heb je meer nodig dan de media om deze en de rest van de bevolking te overtuigen om tot een totale disclosure te komen. Persoonlijk denk ik dat als je je teveel focust op het hele al of niet bestaande UFO fenomeen je niet erg veel volk achter je zal krijgen . Naar mijn aanvoelen is het voor mij en de meesten nog altijd een ver van mijn bed show wegens niet overtuigend/bewijsbaar genoeg. Tot dan geloof ik nog altijd in de maakbaarheid van de wereld en zijn bewoners. Ik heb daar geen buitenaardsen voor nodig. Eerlijk gezegd ik denk dat hoog ontwikkelde technologische buitenaardsen als ze al zouden bestaan er net zo over denken. Ik bedoel ik geef mijn kinderen ook de ruimte om fouten te maken, te leren en vooral om voor zichzelf te denken.

 12. Ben het grotendeels met Paul eens. Vooral wat betreft zijn commentaar wat geplaatst is op 12:02. Eerst maar de ‘bouten en moeren’. Greer gaat vele malen verder in zijn boek, wordt een soort van sci-fi in het kwadraat maar erg interessant en fascinerend om zijn verhaal te lezen. En buiten dat alles kan zelfs Greer het slachtoffer zijn van desinformatie.

  David Icke wordt meestal aangehaald als een soort van meester van de absolute waarheid. Icke zelf zegt echter keer op keer ‘Neem niet alles wat ik zeg klakkeloos aan maar luister kritisch en haal eruit waarvan je denkt dat je er iets mee kunt. Ga op zoek naar je eigen waarheid’…ook Icke kan er naast zitten. Ook maar een mens.

  Het ufo-vraagstuk is naar mijn idee zeer van belang in verband met de achtergehouden technologieen. Dat kan mogelijk geavanceerde buitenaardse technologie zijn maar zeker ook door ons zelf ontwikkelde zaken. Ik heb het specifiek over technologieen die ons onuitputtelijk van schone energie zouden kunnen voorzien. Bijzonder aan het disclosure project is onder andere dat er iemand keihard op beeld zegt dat hij deze technologie werkend heeft gezien. Een versplinterde doofpot die zijn weerga niet kent. Daar lijkt het heel erg sterk op. Mocht het deksel er ooit af gaan dan krijg je complete verschuivingen in de geo-politieke machtsstructuren wat impliceert dat de huidige machthebbers, wie dat ook moge zijn, de macht of veel macht kwijt gaat raken.

  Hoogstwaarschijnlijk worden wij bezocht door meerdere beschavingen. Het is niet gezegd dat deze allemaal even goedaardig zijn. Maar het deel wat zijn eigen agenda volgt schijnt meer een luis in de pels de zijn van het deel wat het wel goed met ons voor heeft. Het blijft speculatief maar is een geruststellende gedachte.

  Een andere reden voor geheimhouding kan simpelweg de ‘nationale veiligheid’ zijn die in het geding is. Als grootmacht wil je niet aan je bevolking toegeven dat er dingen zijn die te pas en te onpas jou luchtruim kunnen binnen dringen zonder dat jij daar iets over te zeggen hebt.
  Er zijn een paar bekende ‘cases’ van ufo’s die boven raket installaties(raketten met kernkoppen) hebben gezweefd en de zaak even plat hebben gelegd. Kan je van alles aan vastkoppelen, bijv. ‘dit is niet goed voor jullie’, maar als wereldmacht schiet je natuurlijk compleet in de vlekken, helemaal in tijden van koude oorlog.

  In het boek ‘The Day after Roswell'(paperback verkrijgbaar bij Bol voor een prikkie) doet een insider(kol. Corso) een boekje open over o.a. deze zaken. Hij legt uit hoe ‘Star Wars’ is ontstaan en wat het eigenlijke doel is. Namelijk niet een raketschild tegen ‘de Russen’ maar eerder een samenwerkingsverband op wereldschaal om de ongewenste indringers buiten te houden. M.a.w. om er met uiterst geavanceerde (laser?)apparatuur op te schieten vanuit de ruimte.
  Dit geeft een heel andere blik op de opmerking van Reagan tijdens zijn speech over het SDI initiatief(Star Wars in de volksmond). Hij zegt inderdaad iets van ‘stel je voor dat er een dreiging uit de ruimte komt, dan zou de wereld zich als 1 persoon of 1 volk of zo gedragen, dan zou er een New World Order kunnen ontstaan. Genoeg mensen die bij het horen of lezen van dat woord natuurlijk weer compleet in de vlekken schieten.

  Greer waarschuwt voor een eventuele agenda waarbij een aanval vanuit de ruimte geanceneerd wordt door dezelfde partijen die de technologie achterhouden om zo in 1 klap de gevreesde NWO te bewerkstelligen met 1 wereldregering.
  Met alles is rekening te houden maar om nu te zeggen dat het allemaal even waar is is een tweede natuurlijk. Iedereen kan beweren wat ie wil zolang het niet valt te verifieren.

  Ik hou het bij ‘bouten en moeren’ omdat het zogenaamde ‘spirituele aspect’ aan het hele ufo-mysterie vaak al te snel automatismen lijkt aan te nemen die in elke grote religie is terug te vinden. Iets in de geest van ‘Als je hier niet in geloofd hoewel dit toch echt de gezegende waarheid is, dan ga je niet mee naar de hemel of een betere plek(ascendeer je niet)’. Dat heeft voor mij een erg nare bijsmaak en mede daarom blief ik dat niet.

  Dat er geen opvolging is gekomen in de media na de eerste summiere verslagen/berichten na de persco van het Disclosure Project is inderdaad verbazingwekkend. Dat kan erg goed te maken hebben met gecontroleerde media. Bedenk echter ook dat al die getuigen op de persco op camera verklaren dat ze hun verhaal onder ede willen vertellen voor het congres.
  En hoe belangrijk en cruciaal al deze info ook mag zijn, het betekent ook dat er een hoop (ultra-secret)staatsgeheimen naar buiten worden geslingerd. Genoeg zaken waarvan men zeker niet wil als regering of militair- industrieel complex, dat het naar buiten komt.

  De meeste media in Nederland kan nauwelijks tot niet serieus omgaan met het ufo fenomeen. En dat is erg jammer omdat er zoveel meer achter zit wat het inderdaad waard is om serieus bestudeerd te worden.
  Vooral in de ‘komkommertijd(zomermaanden)’ voor het nieuws krijgen we weer meer ufo-berichten. En dan gaat men vooral op zoek naar de types die zonder enige schroom de meest spectaculaire, fantastische niet- onderbouwde beweringen aangaande het fenomeen, de lucht in slingeren. Waardoor het vooroordeel dat het toch vaak ‘alu-hoedjes’ zijn weer wordt bevestigd voor het grote publiek. Ik wil hier niemand mee aanvallen maar dit is 99 vd 100 keer wel hoe het vaak werkt.
  Een positieve kant aan een dergelijk optreden kan zijn dat je in 1 keer een hele grote groep mensen kunt wijzen op het Disclosure Project in de hoop dat zij zich geprikkeld voelen om op onderzoek te gaan.

  De media gaan voor het meest sensationele. Internet hoort daar zeker ook bij, tenslotte ook een onderdeel van de media.
  Ik heb nog nooit van mijn leven een ufo gezien, zie mezelf niet als spiritueel of god-in-wording maar als er zoveel mensen met traceerbare achtergrond deze zaken op camera vertellen dan ben ik over de streep. Aldus 5 jaar geleden een ‘believer’ geworden. En het heeft aardig wat tijd gekost om mijn eigen waarheid uit de complete ufo-brei te destillieren.

 13. zuurtje, je hebt helemaal gelijk maar ik bedoelde te zeggen dat je je niet over de rooie moet laten gaan door al die leugens en bedrog die boven komen. doe er gewoon je voordeel mee, je weet ervan en bent eventueel voorbereid op de dingen die komen.
  dat bedoelde ik met gewoon lachen. dat is namelijk gezonder voor je dan dat andere.
  veranderen kunnen we enkel en alleen onszelf.
  dus.. blijf optimistisch ondanks alles. geloof in een goede afloop waar en wanneer dan ook.
  dan redt je het altijd.
  mensen die niet willen weten proberen anderen te overtuigen van hun gelijk.
  ik zeg alleen dat iedereen voor zichzelf uit moet maken hoe ver zijn/haar horizon ligt.

 14. Prima Phil, ik denk dus ook dat als het werkelijk buitenaardsen zijn die ons bezoeken, dat ze ons voor het grootste deel in onze waarde laten en als we er dan zo nodig een puinhoop van willen maken, dan laten ze dat waarschijnlijk gewoon gebeuren.

  Als ze zoals al die mensen die in gechannelde boodschappen geloven het beste met ons voor hebben en ons komen ‘redden’ (iets dat we al dik 60 jaar horen) waar blijven ze dan? En hadden ze dan niet beter 60 jaar geleden kunnen ingrijpen en ons komen ‘helpen’?

  Ik denk ook dat we het als mensheid zelf moeten doen, maar het ziet er toch steeds meer naar uit dat we dat niet gaan redden en dan neem ik de gok om beter onderzoek te gaan doen naar het UFO-fenomeen en als dat werkelijk buitenaardsen zijn, dan zijn die misschien wel over te halen om ons te helpen, maar dat zullen we ze dan eerst eens heel vriendelijk behoren te vragen.

 15. Voor wat betreft het bewijs en de feiten voor het bestaan van UFO’s het volgende:

  We beschikken in de ufologie wel degelijk over echt wetenschappelijk bewijs, zo hebben we wetenschappelijk onderzochte landingssporen met meetbare afwijkingen aan de omgeving met geloofwaardige getuigen van de landing op die plek van een vreemd voertuig, we beschikken over een paar honderd radarbanden waarop objecten intelligent uitgevoerde manoeuvres laten zien die geen piloot zou overleven en snelheden behalen waartoe aardse techniek bij lange niet in staat is en ook deze banden worden vaak ondersteund door ooggetuigenverslagen van zeer kredietwaardige getuigen zoals piloten en luchtverkeersleiders. Tevens beschikken we over meer dan 10.000 officiële, voorheen topgeheime regeringsdocumenten die onomstotelijk aantonen dat er aan overheidszijde grote interesse voor het UFO-fenomeen bestond en nog steeds bestaat. Dan hebben we het veelgenoemde Disclosure Project met inmiddels bijna 500 hooggeplaatste getuigen afkomstig van het leger, de geheime diensten, de politiek, de rechterlijke macht, de wetenschap enz. en die vertellen wat het allemaal te betekenen heeft. Voor elke rechter zou het bovenstaande voldoende bewijs zijn om het UFO-fenomeen als een 100% reëel fenomeen te verklaren.

  Aangaande de herkomst van het UFO-fenomeen hebben wij als UFO-gemeenschap geen 100% bewijs, maar dat zal moeten blijken uit wat overheden in hun doofpot hebben zitten en zal zeker bekend worden als we een onbevooroordeeld wetenschappelijk onderzoek starten waarbij vooraf geen enkele uitkomst wordt buitengesloten.

 16. Ik heb een lange reactie ingestuurd en krijg dit bericht onder mijn mail:

  Your comment is awaiting moderation.
  Posted by Mosselman | juni 17, 2009, 14:25

  Geen idee dat jullie lange reacties modereerden?

 17. Ik hoop dat het waar is en dat we binnekort de bewijzen zien.

  Maar als een biologisch wezen (een mens of zo) van 0 naar 10.000km per uur accellereerd in een paar seconden, dat spat deze toch uiteen? En als de amerikanen en andere landen deze dingen al hebben en kunnen, wie maakt ze dan en wie betaalt die salarissen van de bouwers en waarom praat niemand uit die scene zijn mond voorbij of familie of vrienden de iets vreemds opvallen?

  En waarom heeft niet al lang een land beweerd dat ET’s bestaan (Amerika raapt vast niet alleen de brokstukken op), al was het alleen maar om o.a. Amerika te sarren.. de gevolgens van zoiets zijn best groot en dat weet de concurrent ook wel.

  ik heb veel vragen….

 18. Er hebben genoeg mensen hun mond voorbij gepraat: http://www.disclosureproject.org en zoek dan naar de ‘online press conference’: video van anderhalf uur of zo met tal van getuigen uit(o.a.) geheime projecten al of niet in combi met het militaire apparaat.
  Vermoed dat er toch echt een internationale afspraak bestaat omtrent ontsluiting van kennis. Feit dat er dik 10 landen zijn die hun ufo-files hebben geopenbaard(tot in zoverre ‘geopenbaard’ want je weet nooit wat er achter gehouden wordt) zou kunnen duiden op het gegeven dat Amerika en wie weet Rusland, de hegemonie over dit onderwerp aan het kwijtraken is.
  Google op ‘Cometa Rapport’ etc.

  De financiering van deze geheime projecten is extreem versplinterd – ook al gaat het over miljarden dollars – en op zijn minst sinds de Roswell-crash beconcureren diverse geheime diensten elkaar wbt het confisceren van brokstukken en daarmee gepaard de technologie.
  (zie boek ‘The Day after Roswell’).

  En als je daar nieuwe technologie uit weet te verwerven is je geldstroom(funding) voor op zijn minst het volgende simester weer verzekerd. Zoiets.

 19. Hallo Wodan,

  Op al jouw vragen zijn exacte antwoorden te geven, maar dat gaat heel wat tijd vergen. Je zal zelf veel moeten lezen en opzoeken.

  Maar geloof me, er zijn landen (o.a. Rusland) die ronduit toegeven dat het UFO-fenomeen van buitenaardse herkomst is. Maar Rusland is blijkbaar in Westerse ogen nog steeds een land waar we niets van willen weten.

  Er zijn mensen die hun mond voorbij praten, waar denk je dat het Disclosure Project voor het grootste deel uit bestaat? Maar zoals hier wel uit sommige reacties blijkt, dat willen we ook niet geloven.

  De salarissen worden betaald uit de overheidspot, veel wetenschappers die voor de overheid werken doen gewoon werk waarvan sommige niet eens weten hoe het in het grote plaatje past. In Amerika bestaan veel verborgen en geheime projecten en daar gaat jaarlijks zo’n 80 miljard dollar in om. De regering heeft geen zicht op waar dat geld voor gebruikt wordt, maar ze weten dat dergelijke projecten bestaan.

  Een aantal wetenschappelijke UFO-onderzoekers (o.a. Stanton Friedman) hebben wel wat ideeën over hoe je een dergelijke versnelling als biologisch wezen kan doorstaan. Wat onze wetenschap nu nog niet kan, kunnen ze over 1000 jaar wellicht wel.

  Het vreemde is dat als je aan de wetenschappers van NASA vraagt of wij over 1000 jaar naar de sterren kunnen reizen, dat ze dat zeer wel mogelijk achten. Vraag je ze vervolgens of andere beschavingen in het heelal ons misschien al bezoeken, dan gunnen ze je geen blik meer waardig. Vreemde paradox, niet?

 20. Hallo Edwin,

  Your comment is awaiting moderation.

  Ik had ook zo’n opmerking onder 1 van mijn reacties, maar de reactie werd wel meteen geplaatst. Ik denk dat het er bij mij onder stond omdat ik de woorden ‘dom’ en ‘God’ had gebruikt.

 21. Dag Paul,

  Vriendelijk dank voor je antwoord. Kan me moeilijk voorstellen dat de beheerders censuur zouden aanbrengen. Wie weet ‘verkeerde trefwoorden’ gebruikt? Merk het wel.

 22. Misschien een tip voor mensen die hier op WTK of in een ander forum een reactie willen typen. Doe dat in MS WORD of een andere tekstverwerker en kopieer en plak je tekst dan naar dit tekstvak. Als er dan iets mis gaat en je reactie wordt niet geplaatst, dan heb je in ieder geval je tekst nog om een nieuwe poging te ondernemen. Niets is zo deprimerend als een tekst waarop je een uurtje hebt zitten studeren opeens verdwenen is en je opnieuw moet beginnen. Iets wat de meesten natuurlijk niet doen en dat is dan weer jammer.

 23. @Paul Harmans,
  Volgens mij heb je me niet goed begrepen. Ik lees en zie veel zaken van Richard Hoagland, Stephen Greer, David Icke, Alex Jones, enz. Geloof best dat er meer is tussen hemel en aarde
  (lekker breed).

  “Globaal gezien”
  Maar als deze mensen al meer dan
  10 jaar bezig zijn hun verhaal
  aan de man te brengen. En je nu via de website hun boeken en DVD kunt bestellen. Lijkt het er steeds meer op, dat dit een nieuwe branche (geloof) is geworden. Waar in geld natuurlijk een belangrijk onderdeel is. Hierdoor verliezen deze mensen geloofbaarheid in waarheid en verranderd hun verhaal in fictie. Wat wel leuk is om naar te luisteren.

  Zo lang SETI,ESA en of amateur astronomen, wetenschap geen melding maken van enig bewijs van iets wat er eventuel op lijkt. Dat we wel eens buitenaards contact zouden kunnen hebben. Zal het ook door iedereen gelooft worden..

  Niemand heeft baat bij verdeeldheid tussen de mens.

  Waarom moet je dat dan wel doen?

  Waarom zorgen deze voor gaande namen wel voor verdeeldheid. En geven ze ons ook het gevoel dat we onderdrukt worder, en wel meer?

  Waarom accepteert de één het allemaal wel en de ander niet?

  Wat deze mensen doen is naar mijn mening wel goed. Maar niet de manier hoe ze het doen.

  Hoe? Zonder bewijs kom je geen voet verder.

  Ik hoop dat je een beetje tussen de regels hebt kunnen lezen.

  “Fantasie is een mooi fenomeen”

  Ja ik heb al die drog redenen gelezen. 🙂

 24. quote Paul: “Het vreemde is dat als je aan de wetenschappers van NASA vraagt of wij over 1000 jaar naar de sterren kunnen reizen, dat ze dat zeer wel mogelijk achten. Vraag je ze vervolgens of andere beschavingen in het heelal ons misschien al bezoeken, dan gunnen ze je geen blik meer waardig. Vreemde paradox, niet?”

  Ja, als dat zo is dan is dat wel erg vaag ja. mmm…..

  Bedankt voor je antwoord.

  Net een serie gedownload over de Illuminati. 3 delen. heb al best wat interessante docu’s gezien maar die nog niet. vanavond even kijken.
  Wie weet wordt dit ook nog aangestipt. (a.b.documentaries newsgroups)

 25. @Paul Harmans
  Posted by Paul Harmans | juni 17, 2009, 11:49

  Kijk eens naar Posted by Zuurtje | juni 16, 2009, 21:00

  Mischien tijd voor een flinke borrel en vroeg naar bed Paul?

 26. Wat ik nog wel het meest indrukwekkend vindt aan dit stuk is het gedeelte over president Kennedy. Dat hij openheid over de ufo zaak wilde geven en dit uit de grote doofpot wilde halen. Maar hier niet toe in staat was….. als de machtigste persoon ter wereld. Eigenlijk onvoorstelbaar.
  Een paar jaar geleden las ik overigens ergens dat Kennedy vermoord is omdat hij het bekend wilde maken…..

  Mensen mensen toch wat is het bestaan toch onvoorstelbaar vaag en mysterieus!

 27. @Mosselman: ons systeem monitort achter de schermen. Dat kan doordat een commentaar bijv. veel kernwoorden bevat die door spamcomputers ook worden gebruikt. Of als er veel URL’s instaan. Wij kijken een paar keer per dag áchter de schermen naar commentaar dat in de ‘wacht’ staat of zelfs door ‘het systeem’ als zijnde SPAM wordt verdacht. Vandaag zater er toch weer zo’n 5 stevige ‘rommelaars’ tussen. Lees ook even ons stuk HIER, over dit onderwerp, voor de goede orde. Annyway: sorry for any inconvenience caused..!

 28. @allen

  gelukkig hebben we vandaag weer een chemtrail bombardement gehad van de macht-elite, zodat we tegen het weekend en erna weer allemaal aan het hoesten en proesten zijn met opgezwollen buikjes en rufrtigheid, uiteindelijk leidend tot een zwaar verzwakt immuunsysteem, of….

  als ik het RTL weer even herhaal: We hadden vanacht lichtgevende nachtbewolking, dat komt voor in mei, juni, juli, maar dan moet het wel helder zijn. Die bewolking bevindt zich wel op 80 KM hoogte..
  En dit: We zagen ook veel vliegtuigstrepen; dat is dan kunstmatige bewolking en als je dat ziet, dan weet je dat het regenachtig wordt. Mooi he?

  WEL SUPER K U T voor jullie dat het zo verotte slecht voor je ademhaling is, maja!!!

 29. Wanneer gan we nou eens g*dverd*mme eens wakker worden en praten met de mensen om ons heen om dit te stoppen ?????????????
  Op deze manier gaan onze kinderen naar de klote ja!
  Stelletje randmongolen in de regering.

 30. Ye, of anders wel hebben onze kinderen geen kinderen meer.

  Misschien ook maar wat meer ‘doe’ oplossinkjes verzinnen. Kunnen de slaapkoppen zich ook eens gaan afvragen wat er in godsnaam aan de hand is. De macht van de consument of zo.

  Queen mummie heeft ook al een eigen groente tuintje hmmm…
  Knap verzonnen. Nu maar hopen dat boven haar tuintje wat minder chemtrails hangen.
  Of is dit nu juist een signaal naar de bevolking dat chemtrails onzin zijn…

  Welk betrouwbaar instituut wil g*dverd*mme op een integere manier bodemmonsters nemen en veronteinigingen op groenten etc. nameten en interpreteren en wie gaat dat betalen en wie gaat dat publiceren en welk betrouwbaar tijdschrift neem het artikel op. En wie gaat de informatie verder verspreiden.
  Het WNF: nee, Geenpeace: nee, RIVM: nee. Andere instituten: Nee, nee, nee en nog eens nee.
  Kortom ga lekker mediteren en stik d’r maar in.
  (Woehahaha)

 31. @Nikolai
  Hoe meer ik lees en eens bij mensen pols hoe meer ik achterover sla wat mensen allemaal vreten en voor zoete koek aannemen. Niet te filmen. Als je de items zelf zou verzinnen zou je accuut aan je eigen verstand gaan twijfelen.

  Zoals http://zapruder.nl/portal/artikel/de_psychologie_van_een_pandemie/

  Ik hoop dat er op tijd een voldoende aantal eigenwijzen en dwarsliggers zijn om deze waanzin om te buigen. Alleen alle maatregelen die er genomen worden/zijn om ons van ons gezond verstand te beroven is inmiddels vrees ik, gigantisch.
  Sorry, stug doorknokken dus maar en hopen op een mats-factor.

 32. de discussie dwaalt af
  jullie hebben gelijk , er gebeurt nog veel meer dan de meesten beseffen
  maar je kwaad maken veranderd niks.
  er met anderen over praten misschien wel .
  ik denk dat we eerst een kritische meerderheid moeten hebben van mensen die de waarheid zoeken

 33. Zelf heb ik iets meegemaakt.
  Dacht toen aan engelen, ufo,s, telepathie of ben ik echt gek aan het worden.
  Nieuwe variatie jezelf ontmoeten met jezelf afkomstig uit de toekomst.
  Sluier wordt opgeheven en je wordt wakker.

  Het zit allemaal in jezelf
  Dit is wakker worden!

 34. Dag allemaal,
  heeft er iemand al DEEL 2 gezien, dat beloofd was voor vandaag?
  Dit artikel zou dringend moeten worden verspreid in dagelijkse media in Europa.
  Hoe meer mensen er op de hoogte zijn de te sneller zal dit effect hebben.
  Als iemand onder jullie de knowhow heeft om nieuws mails uit te sturen naar alle persbureaus van Europa, dan is nu het moment.

 35. @zuurtje {alias droppie}op veel punten heb jij een punt!!! maar wat ik niet zo goed begrijp waarom je zo boos wordt. Als mensen iets niet willen weten, dan willen ze het ook niet weten(EGO}!.dwarsliggen en er tegen schoppen werkt averechts.Door je boosheid wordt je niet krachtiger maar haal je jezelf naar beneden.

 36. Ik lees al een aardig tijdje deze info over ufo’s en het vermeende verzwijgen daarvan door regeringen etc. Wat mij in alle commentaren hier opvalt is dat “we” allemaal afhankelijk lijken te zijn van de medewerking van regeringen danwel geheime projecten om het bestaan van ufo’s wereldwijd bekend te maken.
  Vergeten we daarbij niet de belangrijkste partij? namelijk de ufo’s zelf of datgene wat voor buitenaards moet doorgaan?
  Als er daadwerkelijk iets bestaat buiten de aarde dan lijkt het mij duidelijk dat we niet afhankelijk zijn van aardse regeringen,regels, bekendmaking of strategieën. Als “ze” bestaan en ze vinden het noodzakelijk dan kunnen ze het heel gemakkelijk zelf aan de HELE wereld bekend maken. En niet op beperkte schaal zoals nu zou gebeuren.
  Dus of ze bestaan helemaal niet, of ze hebben een hele goede reden om zich niet wereldwijd bekend te maken. Alleen daarover kun je discussiëren lijkt mij. Alles wat daar tussen zit in de vorm zoals Greer vermeld is overbodig……

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.