Advertentie

Deel 1: Hoe je het grootste geheim uit de moderne geschiedenis bewaart


“Jezus mensen, jullie blijven mij verbazen door dit allemaal voor waar aan te nemen,” reageert WTK-bezoeker Phil geheel terecht na het lezen van dit artikel. We zien ze tenslotte niet allemaal vliegen: UFO’s. Wat ik me dan terecht afvraag: heeft Phil zich wel eens in de materie verdiept?  Kent hij bijvoorbeeld het (meester)werk van de Amerikaan Steven Greer, initiatiefnemer van het ‘Disclosure Project’? Hoewel ik me zoooooo goed kan voorstellen dat het UFO-fenomeen en het bestaan van buitenaards leven voor Phil (en vele anderen!) de ver-van-zijn-bed-show is, kan ik me er ook zooooo over verbazen dat er geen revolutie is uitgebroken toen op 9 mei 2001 maar liefst 350 militairen en overheidsgetuigen aan media wereldwijd een verklaring hebben afgelegd over de aanwezigheid van UFO’s/buitenaardsen. Zij willen hoorzittingen en eisen openbaring van de Amerikaanse regering. Voor Phil en vele andere mensen, die weinig begrijpen van het UFO-fenomeen en de geheimhouding daaromtrent, dit fascinerende en ‘onthullende’ hoofdstuk van Steven Greer uit het boek Disclosure.

Met dank aan Paul Harmans, van ufowijzer.nl voor de uitstekende vertaling van dit stuk.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NIET ERKEND – Hoe de geheimhouding in stand wordt gehouden

Kan de regering een geheim bewaren? Een echt groot geheim – het grootste aller tijden? Als zelfs het kleinste slippertje van een politicus of regeringsleider het belangrijkste nieuws is, kan de regering dan de meest verbazingwekkende ontdekking ter wereld – het bestaan van buitenaards leven – voor ons verborgen houden? Welnu, ja en nee.

Steven M. Greer
Steven M. Greer

Ten eerste moet het begrip ‘regering’ opnieuw gedefinieerd worden, omdat er een regering bestaat van ‘ons, het volk’, bestaande uit gekozen en benoemde beambten, volksvertegenwoordigers, bewindslieden, de wettelijke en juridische macht, enz, enz. Geheel in overeenstemming met de standaardles maatschappijleer op school.

Maar dan is er ook nog de ‘niet erkende regering’: de ‘verborgen regering’, van verborgen zwarte projecten, contractuele tussenpersonen en bedrijven en vage functionarissen die op een tussenniveau opereren en wier taak het is te garanderen dat de regering van ‘ons, het volk’, heel weinig of niets weet van de ‘verborgen regering’. De rechterhand weet niet – en wil vaak niet weten – wat de linkerhand doet…

‘Wat ik heb gevonden is verbazingwekkend’

Maar we lopen nu een beetje op de zaken vooruit. Eerst maar eens wat achtergrondinformatie. Gedurende zo’n elf jaar heb ik onopvallend bestudeerd hoe de echte geheimhouding in stand wordt gehouden en dan vooral die in de laatste helft van de 20e eeuw. Wat ik heb gevonden is verbazingwekkend en ronduit ongelooflijk. Wat u nu gaat lezen is de waarheid, maar ik moet toegeven dat ik het ook niet geloofd zou hebben als iemand het mij tien jaar geleden verteld had. U mag de rest van dit artikel lezen alsof het een gefingeerd verhaal is, misschien voelt u zich iets gemakkelijker om er vanaf een afstandje naar te kijken. Maar laat een deel van u weten dat dit de waarheid is.

Dit hoofdstuk gaat niet over het wel of niet bestaan van UFO’s/ET’s of dat zij de aarde bezoeken. Laten we dat voor eerst en altijd uit de weg ruimen, omdat dat het meest eenvoudige deel van het verhaal is: UFO’s bestaan, zij zijn van buitenaardse herkomst, zij zijn hier al tientallen jaren (zoniet eeuwen), er is geen bewijs dat zij vijandig zijn, er is waarschijnlijk meer dan één levensvorm die ons bezoekt en verscheiden facetten van de ‘regering’ hebben daar op zijn minst gedurende 50 jaar wetenschap van.

De beste bedekking voor de waarheid is… de waarheid

Het meer complexe deel van dit onderwerp is om tot je verstand te laten doordringen dat iets van dit buitengewone echt is en tot nu toe, op de een of andere manier heel onwerkelijk, verborgen, geheim en raadselachtig blijft. Dat de officiële regering – en de officiële hoeders der waarheid in de media en wetenschap – al deze tijd zijn misleid is een eerbetoon aan de geperfectioneerde, diepgaande, uitgestrekte en alomtegenwoordige geheime agenda, ongeëvenaard in de geschiedenis.

Het meer complexe deel van dit onderwerp is om tot je verstand te laten doordringen dat iets van dit buitengewone echt is en tot nu toe, op de een of andere manier heel onwerkelijk, verborgen, geheim en raadselachtig blijft.

Inderdaad, het verhaal over het ‘hoe en waarom deze misleiding’ overtreft het buitenaardse fenomeen in al haar bizarheid, mysterieuze voorkomen en ongelovigheid. In feite lijkt het erop dat de effectiviteit van de geheimhouding is gerelateerd aan de verbluffende ongelooflijkheid van de aard van de geheimhouding. Anders gezegd, het waarom, het hoe en de redenen van deze geheime projecten zijn zo bizar en ongelooflijk dat zij de beste bedekking voor zichzelf verschaffen, niemand zal het geloven zelfs niet als men erop zou stuiten. Het is absoluut te gek om waar te zijn.

‘Oh mijn God…’

Om eerlijk te zijn, mijn eerste reactie op wat u nu gaat lezen was: “Ja, ja…” Maar de ene na de andere bevestiging en onafhankelijke bekrachtiging ervan overtuigde mij. Toen zei ik: “O, mijn God”. De ruimte hier staat mij toe om slechts de hoogtepunten van intens en achter de schermen onderzoek van de laatste zes jaar met u te delen. Ik hoop dat er een dag komt waarop het complete verhaal verteld kan worden, met naam en toenaam, maar voor nu moet u mij toestaan dat ik slechts een algemeen plaatje belicht en slechts enkele details. Deze informatie komt uit persoonlijke, intens gevoelige privé-besprekingen en lange discussies met zeer hoge en betekenisvolle informanten afkomstig uit het leger, de inlichtingendiensten, de politiek en private bedrijven.

De oorsprong van de geheimhouding

Foo Fighter met UFO?
Foo Fighter met UFO?

De zoektocht naar de waarheid wat betreft deze geheime projecten bracht mij bij staatshoofden, leden van koninklijke huizen, ambtenaren van de CIA, agenten van de NSA, Amerikaanse en buitenlandse militaire leiders, politieke leiders en aannemers van private, high-tech ondernemingen. Het proces was uitputtend, meedogenloos en verwarrend. Veiligheid en tact vereisen dat ik vooralsnog namen erbuiten houd, tegen de tijd dat u dit artikel gelezen hebt, zullen de redenen daarvan duidelijk zijn.

We beginnen bij de tijd van de tweede wereldoorlog, we hebben ontdekt dat bepaalde functionarissen binnen de Amerikaanse regering wisten dat we niet alleen waren, dat er vooruitstrevende toestellen rondvlogen in bepaalde gebieden waar de oorlog woedde en dat die niet van ons en hen (de vijand) waren. Een medisch collega en vriend van mij, vertelde me dat een familielid van hem een onderscheiden piloot uit tweede wereldoorlog was, die door de president naar Europa werd gezonden om uit te zoeken wat deze ‘foo fighters’ waren. Hij bracht rapport uit aan de president waarbij hij duidelijk maakte dat het buitenaardse ruimteschepen waren.

Het wordt vreemder en vreemder

Vanaf daar wordt het vreemder en vreemder. Een gepensioneerde generaal, die later de rechterhand werd van een directeur van de CIA, vertelde mij dat hij in 1946 als militaire officier verantwoordelijk was voor het schrijven van ontkennende brieven betreffende een serie waarnemingen bij daglicht boven Idaho. Hij vertelde dat mensen wisten dat UFO’s echt waren, maar zodra de Koude oorlog een feit was en later zelfs een paar echte oorlogen, was iedereen meer bezorgd over een wereldwijde atoomoorlog en had niemand nog tijd om zich zorgen te maken over deze enigmatische maar ongevaarlijke ET’s. En dat is zeker waar.

Vele nieuwe, onafhankelijk bekrachtigende getuigen, vertelden ons van de crash in 1947 en het bergen van een buitenaards ruimtevaartuig in New Mexico en in 1948 in Kingman, Arizona. Welnu, DIT moest natuurlijk wel iemands aandacht trekken en de naam van het spelletje was van nu af aan: ‘Vergevorderde Buitenaardse Technologie’. Hoe werkte het, waar kon het voor gebruikt worden, hoe zouden zij het gebruiken; voor het geval de Russen eerder uitvonden hoe het werkte, wat als het uitlekte en sommige nieuwe Hitlers het gingen gebruiken om de wereld te domineren, wat als het volk in paniek raakte als zij ervan hoorden, wat… En nog een miljoen andere vragen die in die tijd allemaal onbeantwoord bleven.

Hij vertelde dat mensen wisten dat UFO’s echt waren, maar zodra de Koude oorlog een feit was en later zelfs een paar echte oorlogen, was iedereen meer bezorgd over een wereldwijde atoomoorlog en had niemand nog tijd om zich zorgen te maken over deze enigmatische maar ongevaarlijke ET’s.

Het geheimste project van het millenium

Zodoende was het geheimste project van het millennium geboren. Uiteindelijk werkten we in die tijd aan de ontwikkeling van de waterstofbom en onze aartsvijand Rusland zat ons op de hielen. Wat kon er nog destabiliserender werken in een alreeds zwakke wereldorde dan de introductie van een technologisch interstellair voortstuwingssysteem aan een wereld van elektronenbuizen en verbrandingsmotoren? Het is bepaald geen overdrijving te constateren dat zoiets een kwantumsprong in technologische capaciteiten zou betekenen. En we wilden het natuurlijk veiligheidshalve voor onszelf houden.

Dus, de ‘Nationale Veiligheid’ vereiste dat deze hele materie, ten koste van alles, stil werd gehouden en er werden dus ook geen kosten gespaard om dat te bewerkstelligen. Maar er was één ‘grote’ kleinigheid, die het geheel bedierf: de buitenaardsen vlogen in het rond, soms in formatie, met duizenden getuigen, in het luchtruim van Amerika en de rest van de wereld. Hoe ga je dat verbergen?

De tactiek om het geheim, geheim te houden

Generaal Walter Bedell Smith
Generaal Walter Bedell Smith

De geest kan dat verbergen. Als in een Orwelliaanse twist werd ontdekt – uit psychologische verrichtingen tijdens de tweede wereldoorlog – dat als je een leugen maar genoeg vertelt, en speciaal als dat gedaan wordt door gerespecteerde, autoritaire figuren, de mensen het zullen geloven. Het bleek dat één van de hoofden van de psychologische oorlogsvoering gedurende de tweede wereldoorlog, in de late veertiger jaren de leiding over dit alles kreeg. Generaal Walter Bedell Smith coördineerde de psychologische oorlogsvoeringbestanddelen voor dit probleem en hielp met het lanceren van de grote leugen: UFO’s, ook al zijn ze door miljoenen gezien, bestaan niet.

Als in een Orwelliaanse twist werd ontdekt dat als je een leugen maar genoeg vertelt, en speciaal als dat gedaan wordt door gerespecteerde, autoritaire figuren, de mensen het zullen geloven. UFO’s, ook al zijn ze door miljoenen gezien, bestaan niet.

Voor elke waarneming die doordrong tot het publieke bewustzijn zou er een officiële ontkenning zijn en, erger nog, een belachelijk maken van de gebeurtenis en de waarnemers. Harvard astronoom Donald Menzel werd haastig opgeroepen om de wereld te vertellen dat het allemaal hysterie was, dat UFO’s niet bestonden en het allemaal larie was.

Je houdt je mond over UFO’s

Zodoende wist tot in de jaren vijftig slechts een relatief kleine groep mensen de waarheid en die hielden zij voor zichzelf. Als er een gebeurtenis was die de aandacht van de media trok, ontkenden autoritaire figuren het en maakten het belachelijk. Omdat mensen over het algemeen instabiele, sociale wezens zijn en meer op lemmingen lijken dan we willen toegeven, werd het al snel duidelijk dat als je niet in verlegenheid gebracht wilde worden, belachelijk gemaakt en in een sociaal isolement geraken, je je mond hield over UFO’s, zelfs als je er persoonlijk één van zeer dichtbij had gezien. Als je hieraan de aanmoediging van het vertellen van mesjoche verhalen en excentrieke, overdreven praatjes binnen de burgerlijke UFO-subcultuur toevoegt, bijgestaan door het van nature voorkomende niveau van gekte en geschiftheid in de samenleving, wel, dan heb je het hele plaatje.

Elk zichzelf respecterend persoon – en in het bijzonder de respectabele leiders in de media, de politiek en de wetenschap – zal dit zien als een ‘thema non grata’ wat je uit de weg moet gaan. (En gezien mijn ervaringen in de laatste elf jaar, kan ik ze geen ongelijk geven…)

Maar dit is allemaal nog vrij gebruikelijk spul, niet waar. De bizarre verdraaiingen kwamen in de jaren vijftig, toen zich een nieuw model voor verborgen projecten ontwikkelde; er werd een Frankenstein gecreëerd, maar nu had deze een eigen wil, was van de tafel gekomen en verbrak alle banden en beweegt zich nu onder ons.

De overheid buiten spel: geen toegang tot de waarheid

Aan het eind van 1993 en in 1994, 1995 en 1996, toen ik van ontmoeting naar ontmoeting reisde, openbaarde zich een schokkende waarheid. Ergens in de jaren negentig gebeurde er iets schrikwekkends: de hele zaak was grotendeels geprivatiseerd, zat tien niveaus diep in de zwarte projecten en opereerde buiten de constitutionele keten van controle van de Verenigde Staten of welke andere regering. Ik weet wat u denkt, ik dacht in eerste instantie hetzelfde, maar laat mij verder gaan.

Ergens in de jaren negentig gebeurde er iets schrikwekkends: de hele zaak was grotendeels geprivatiseerd, zat tien niveaus diep in de zwarte projecten en opereerde buiten de constitutionele keten van controle van de Verenigde Staten of welke andere regering.

Binnen een paar maanden na de eerste ontmoeting in 1993, hadden ik en/of leden van ons team ontmoetingen met zeer, zeer hoge functionarissen van de CIA, het huis van afgevaardigden, de regering Clinton, de Verenigde Naties, de verenigde chefs van staven, het Engelse leger en dat van andere landen. Onze eerste redenering was om aan deze mensen duidelijk te maken dat, sinds de Koude Oorlog over was, er uitzicht was op een mogelijkheid voor een complete openbaring wat betreft deze zaak. De tijd was gekomen om deze zaak terug te geven aan de internationale gemeenschap. Juist? Mis! Praktisch zonder uitzondering waren de militaire leiders, de mensen van de inlichtingendiensten, de Nationale Veiligheid en politici het ermee eens dat de tijd gekomen was om de waarheid te vertellen. Het probleem was alleen, dat zij geen toegang meer hadden tot deze waarheid, of de gegevens, of de gevallen, of de technologie, of de overschotten van buitenaardsen die opgeslagen waren (ja, we weten waar die zijn, maar het is niet meer op de Wright Patterson luchtmachtbasis).

Hoe kon ik dit met anderen delen?

UFO/foto NASA
UFO/foto NASA

Degenen waarvan ik dacht dat zij in het circuit zaten, lagen eruit en zij die nu het programma draaiende hielden bestonden uit een vreemde combinatie van geheime uitvoerders en belangen van private ondernemingen. Vanaf daar was alles tegengesteld aan elkaar. Mijn voorouders vochten in de Amerikaanse revolutie in North Carolina. Zij vochten voor het vestigen van een constitutionele, representatieve regeringsvorm en nu vroeg ik mij af wat er met de grondwet was gebeurd. Zoals in een nare droom bleef ik hopen dat ik bij het wakker worden een andere waarheid zou aantreffen. Hoe kon ik dit met anderen delen? Het is al erg genoeg voor een dokter in North Carolina om vol te houden dat wij worden bezocht door een vergevorderde buitenaardse levensvorm, maar dit?

Ik vroeg een vriend, die lid was van de staf van de Nationale Veiligheidsraad van de regering Reagan, hoe dat allemaal kon. Hoe was het mogelijk dat enkelen van de meest machtige mensen ter wereld – in de regering, in het leger, de hoge mensen binnen de inlichtingendiensten en de Nationale Veiligheid – niet alleen ervan op de hoogte waren, maar ook nog eens GEEN TOEGANG hadden tot deze informatie? Ik vroeg hem of we de president moesten laten weten wie er exact op de hoogte was van dit alles en dat hij hen naar de Oval Office zou roepen en zou zeggen: “Ik ben de president van de Verenigde Staten en ik wil dat jullie mij alles vertellen wat jullie weten over deze zaak”, wat zouden zij dan doen? Hij lachte en zei: “Steve, als zij het de president niet willen laten weten, dan zullen zij simpelweg tegen hem liegen en zeggen dat dergelijke dingen niet bestaan. Dat gebeurt aldoor…” Ik stond perplex door het cynisme van dit alles en vanwege de duidelijke breuk in het staatsrecht.

Hoe was het mogelijk dat enkelen van de meest machtige mensen ter wereld – in de regering, in het leger, de hoge mensen binnen de inlichtingendiensten en de Nationale Veiligheid – niet alleen ervan op de hoogte waren, maar ook nog eens GEEN TOEGANG hadden tot deze informatie?

En weer was ik sprakeloos

De truc van ‘aannemelijke ontkenning’ om hogere regeringsfunctionarissen te ‘beschermen’ wordt kennelijk toegepast bij gevoelige onderwerpen en de UFO-zaak is de meest gevoelige van alle. Tijdens een bespreking met een zeer hoog kopstuk van de inlichtingengemeenschap, wiens positie iedereen van het volk zou doen aannemen dat hij elk stukje van deze belangrijke geheime informatie zou weten, ontdekte ik dat ondanks dat deze man wist dat deze zaak waar was (dat UFO’s bestaan) hij noch tot de vroegere, noch tot de huidige informatie toegang had of tot projecten die te maken hebben met het UFO-onderwerp. En weer was ik sprakeloos.

Hetzelfde geldt voor zeer hoge opsporingsambtenaren van de senaat met de mogelijkheid van een dagvaarding en top geheime bevoegdheid. Ook geldt dit voor mensen bij de verenigde chefs van staven, hoge ambtenaren bij de VN, ambtenaren bij het ministerie van defensie in Engeland en bij staatshoofden. En zo gaat dat maar door en door. Het was geen valse voorstelling van zaken, deze besprekingen werden geregeld door persoonlijke, onderhandse contacten en vrienden. Ironisch genoeg kwamen deze kopstukken zelf naar ons toe en vroegen om informatie, analyses en zelfs om actie om deze geheime rotzooi op te ruimen. Ondanks dat ik hen erop wees dat ik slechts een plattelandsdokter was uit North Carolina, met een vrouw, vier kinderen, een minibus en een golden retriever, veranderde dit niet. Dus, in mijn vrije tijd deed ik wat ik kon doen.

Niet erkende projecten, zelfs niet door president & Co

NIET ERKENDE SPECIALE TOEGANGSPROJECTEN (UNACKNOWLEDGED SPECIAL ACCESS PROJECTS. USAP’s.) Deze term nam wat tijd om te blijven hangen. Noem mij naïef, maar ik geloof in democratie en in de constitutie, de functie van de president, het belang van de regering enzovoorts. Maar dergelijke eigenaardige concepten hadden op de een of andere manier een tijdje nodig om door mijn geest begrepen te worden en het duurde dus even voordat ik mij met deze nieuwe realiteit kon verzoenen: dat de president en de regering en de rechterlijke macht en de VN en al die andere wereldleiders wel bestaan en zich zorgen maken over belastingen, geld en programma’s enzovoorts. Maar dat zij worden buitengesloten van de werkelijk grote zaken. Uiteindelijk komen en gaan al deze mensen elke 2 of 4 jaar. Wat zij niet weten deert hen niet, trouwens, wij doen hen een plezier om hen in het ongewisse te laten over dergelijke geheime projecten. In ieder geval zijn deze projecten NIET ERKEND en zij bestaan dus helemaal niet echt…

Wat is een USAP?

Wilbur Smith, hij ontdekte dat er in het geniep werd gewerkt aan de UFO-zaak
Wilbur Smith, hij ontdekte dat er in het geniep werd gewerkt aan de UFO-zaak

Het is een topgeheim, onderverdeeld project wat speciale toegang vereist, zelfs voor hen met een top geheime clearance, EN, het is niet erkend. Dat betekent dat als iemand, om het even wie, inclusief uw superieuren, inclusief de commandant en de chef, of de president u erom vraagt, u antwoordt dat een dergelijk project niet bestaat, U liegt. Mensen binnen de USAP’s zijn dodelijk serieus in het geheim houden van hun project en zullen nagenoeg alles doen het verhaal verborgen te houden en daarbij zowel andere beambten als het publiek opzettelijk verkeerde informatie verstrekken.

De grootvader aller USAP’s is de UFO/ET-zaak. Herinner u dat een topgeheim Canadees document, geschreven in 1950 door Wilbur Smith, verklaart dat hij had uitgevonden dat een geheime Amerikaanse groepering werkte aan de UFO-zaak, inclusief de technologie achter de UFO’s en dat dit de meest geheime onderneming van de Amerikaanse regering was, dat zelfs de geheimhouding van de ontwikkeling van de H-bom te boven ging.

Denkt u zich eens in hoe dit project er 50 jaar later uitziet. Er is inmiddels een hele tijd voorbij gegaan. Er zijn vijftig jaar en ontelbare miljarden gespendeerd aan verschillende aspecten van dit project: het terugontwikkelen van buitenaardse technologie om uit te zoeken hoe het werkt, experimenten met niet-lineaire voortstuwings- en communicatiesystemen, grootschalige publiekelijke desinformatie en misleiding van grondwettelijk gekozen en benoemde beambten en rechtspersonen en nog veel meer.

Denkt u zich eens in hoe dit project er 50 jaar later uitziet. Er is inmiddels een hele tijd voorbij gegaan. Er zijn vijftig jaar en ontelbare miljarden gespendeerd aan verschillende aspecten van dit project: het terugontwikkelen van buitenaardse technologie om uit te zoeken hoe het werkt.

Aandacht van de mensen afleiden

Valse ET-gebeurtenissen?
Valse ET-gebeurtenissen?

Voeg aan deze actieve desinformatie de namaak en de gesimuleerde, valse ET-gebeurtenissen toe om het publiek te misleiden en te dienen als lokaas om zodoende de aandacht van de mensen weg te leiden van de werkelijke actie. Ontvoeringen. Dierverminkingen. Hybride baby’s drijvend in de ruimte en ondergrondse bases. Geheime verdragen tussen een wereldregering en de sinistere buitenaardsen enzovoorts, tot vervelens toe. Het is tragisch dat de roddelmedia, uitgevers van boeken, de UFO-subcultuur/industrie en het algemene publiek deze troep verslinden.

Niet alleen dient deze nonsens als een effectief lokmiddel voor de ongefundeerde en niet-professionele burgerlijke UFO-subcultuur, het creëert tevens het laagje waanzin en smakeloosheid dat nodig is om respectabele wetenschappers, de voornaamste media en publieke beambten stil te houden. Het houdt de hele zaak veilig uit hun blikveld.

(Noot van Paul Harmans: Veel van wat Greer beweert over het UFO-fenomeen is zonder twijfel waar, maar persoonlijk vind ik hem echter wat te gemakkelijk de uitkomsten negeren van zowel de gedegen onderzoeken naar de dierverminkingen van Linda Moulton Howe als de wetenschappelijk onderbouwde conclusies betreffende het ontvoeringsfenomeen van onderzoekers als John Mack en David Jacobs. Vert.)

Geheimhouding voor de nationale veiligheid

Vanaf het midden van de veertiger jaren tot de late jaren vijftig was deze geheime groepering in zekere mate conventioneel. Een aantal ambtenaren in de Truman en Eisenhower-regering wisten van het bestaan en waren erbij betrokken. Het werd oprecht gezien als noodzakelijk voor de nationale veiligheid dat het voor een tijdje geheim werd gehouden. En ik geloof dat zij in goed vertrouwen handelden en binnen de grenzen van onze constitutionele democratie.

Maar ogenschijnlijk ontwikkelde zich tijdens de jaren van de Eisenhower-regering een patroon waarbij zij die in het circuit zaten, eruit werden gewerkt. We hebben meer dan één bron die bevestigt dat dat het geval was in de laatste jaren van de Eisenhower-regering en in de jaren tijdens de Kennedy-regering. Eerstehands getuigen hebben ons verteld dat Eisenhouwer furieus was dat hij in het ongewisse werd gelaten betreffende een aantal belangrijke aspecten aan het UFO/ET-fenomeen. Hij had de buitenaardse ruimtevaartuigen en lichamen gezien en toen ontdekte hij dat er buitengewone projecten werden opgezet en dat hij daar buiten bleef.
Eisenhouwer

Kennedy: ‘De hele zaak is mij uit handen genomen’

Het is daarom ook geen wonder dat hij, niettegenstaande het feit dat hij een vijfsterren generaal was en een conservatieve republikein, als president in zijn laatste rede aan de natie waarschuwde voor het ‘militair-industriële complex’. Mensen zijn vergeten dat het een vijfsterren generaal was – en niet Abbey Hoffman – die de term ‘militair-industriële complex’ lanceerde en ons de eerste waarschuwing gaf voor de gevaren van haar buitensporigheid. Waarom? Omdat hij deze buitensporigheid van dichtbij en persoonlijk had meegemaakt.

Nu gaan we snel voorwaarts naar juni 1963. Kennedy vliegt naar Berlijn om daar zijn beroemde toespraak te presenteren en te verkondigen: “I am a Berliner”. Aan boord van de Airforce One is een militaire man die het volgende vertelt: Kennedy begon tijdens de lange vlucht op een bepaald moment met hem het UFO-fenomeen te bespreken. Hij gaf toe dat hij wist dat UFO’s bestonden, het bewijs had gezien, maar vervolgens aan deze stomverbaasde militair verklaarde dat: “De hele zaak mij uit handen is genomen en ik weet niet waarom…” Kennedy zei dat hij de waarheid naar buiten wilde brengen, maar dat hij daartoe niet in staat was. En dat was nu de president van de Verenigde Staten, de opperbevelhebber van de gewapende troepen, verklaren dat de zaak hem uit handen is genomen en dat hij niet weet waarom. Ik vraag mij af of hij er nog achter is gekomen voordat hij later in dat jaar werd vermoord.

Eisenhower, Kennedy, mensen van de Clinton-regering, militaire machthebbers, mensen van de inlichtingendiensten, buitenlandse leiders. Allemaal staan ze buiten spel. Maar ze weten allemaal dat het echt bestaat. Wat is er aan de hand?

Eisenhower, Kennedy, mensen van de Clinton-regering, militaire machthebbers, mensen van de inlichtingendiensten, buitenlandse leiders. Allemaal staan ze buiten spel. Maar ze weten allemaal dat het echt bestaat.

Wat is er aan de hand?

Wordt vervolgd. Morgen staat Deel 2 van dit artikel op WantToKnow!

Advertentie

ON NL Banner

126 gedachten over “Deel 1: Hoe je het grootste geheim uit de moderne geschiedenis bewaart

 1. Stelling 1 : “follow the money ( deep throat ) of wie wordt er allemaal financieel beter van heel het ufo fenomeen ?
  Stelling 2 : Eerst zien en dan geloven ook al probeert men uit meta- en quantumfysische hoek het omgekeerde te laten geloven . Bij twijfel aan dit laatste zie stelling 1

 2. Denk eens na, wat er gebeurt als Amerikanen echt tot zich door laten dringen hoe hun gezwoeg en goede bedoelingen verkwanseld worden aan geheime projecten die hen kapot maken, behandelen als vee.

  Lijkt mij van absoluut levensbelang voor eh (… Voldemort of zo) om de waarheid rond UFO’s, 9/11 en wat er intussen allemaal is uitgewroten, kost wat kost te verstoppen.

  Zoals verdraaien, halve waarheden, grove leugens (Hitler), mensen via chemische trucken stommer en apathischer maken, hun immuunsysteem overactief maken of juist inactieveren, onderwijs verzieken, crisissen faken, mensen uit hun huis jagen en de lege huizen laten afbreken!!! ze in plaats van medicijnen gif aanbieden, het eten verzieken, verziekt eten goedkoper maken, land en water vergiftigen, intimidatie, privacy regels schenden, noem maar op.

  Maar gelukkig gebeurt dat allemaal ver weg en is zwaar overdreven. Woehahahaha (duivels geschater).

 3. Je hebt goede(orde van de GLF/Spirituele Hierarchie] en slechte Aliens; de slechte Aliens[Annanuki’s-Grey’s/Reptilians/Draconi’s oa.] houden de DOOFPOT in stand; zijn vaak DNA_ontregelden(zeg maar zwaar gestoord) en sturen wel de Geheime Wereldregering, de Illuminati/Bilderberggroep/NWO aan; door hun wederzijdese praktijken als oa. Kinder_moord_offers- massa onderdrukking/uitbuitingen – en sexuele excessen en zoals oa. dat ze elkaar ook anaal-paren ETC. ETC. ; wordt ALLES ZO ONGELOOFWAARDIG voor de ‘ normale[en met een zeer DUN laagje gecultiveerde-wereld]’ wereld; dat wij HET ‘NIET WILLEN GELOVEN’ EN DAT ZULKS EEN BEESTACHTIGE/Satanistische/lucifer–iaanse ‘geplande’-zaken/rituelen UBERHAUPT bestaan; vandaar dat alles nog in doofpot blijft/KAN BLIJVEN en omdat deze GROOTSTE SMERIGHEDEN nog te ondraagbaarbaar zijn en voor de gemiddelde mens.
  De mens met zijn zwakzinnige/labiele(6% menselijke hersencellen werken er maar- bij exponenenten 9%) geest is NOG (NET)NIET KLAAR VOOR DE WAARHEID. Toch zullen we snel nu(va. jaar 2012) wel onze hersencapiciteiten/bewustzijn moeten laten groeien en VOOR EEN TOTALE REVIVAL moeten gaan.

 4. En dan zeggen ze nog wel in Amerika “the truth will set you free” Dan wordt het tijd dat ze daar eens mee beginnen. En als iedereen nu eens was bijgebracht op school over de soemerische kleitabletten en de enuma elish, hadden ze geweten dat de moderne mens een genetisch gemanipuleerd wezen is gecreerd door de Annunaki. Buitenaardsen dus. Het is gek dat duizenden mensen weten dat het zo is, maar dat er een oficiele verklaring van regeringen nodig is om alles aan te nemen.

  Mvrgr

  Eric

 5. We worden volgens mij allemaal voor de gek gehouden, maar niet door regeringen, buitenaardse wezens of geheime bedrijven. Stel je voor dat we in een virtual reality leven en dat iemand dit allemaal heeft bedacht als een soort grap. Als dat waar is, komt het voor 2012 waarschijnlijk wel uit.

 6. Gezien de commentaren op de Telegraaf over graancirkels valt het me nog mee hoe op dit artikel gereageerd word.
  Ik denk dat het best wel eens waar zou kunnen zijn.
  Ik ben ook heel septisch geweest maar ben daar op terug gekomen.
  De reden, men spreekt elkaar over dergelijke onderwerpen meestal niet tegen maar vult aan.
  Als je zoals ik op veel sites zit ga je een verband zien, natuurlijk zal er best wel desinfo tussen zitten en idioten die indruk willen maken.
  Waar ik aan denk is dit, stel dat het mogelijk is om tijdreizen te maken, er zijn nogal wat verhalen die zeggen dat sommige buitenaardse dat kunnen, dan is het helemaal niet zo vreemd dat dit project een heel eigen leven is gaan leiden indien tenminste dit ontdekt is.
  Zo zijn er nog wel meer opties te bedenken waardoor dit project een eigen leven is gaan leiden.
  Het is allemaal zo complex en voor eenvoudige mensen zo ongeloofwaardig dat ik alleen maar kan wijzen op de dingen die we al wel weten.
  Zeg tegen een bosneger dat de aarde rond is en hij verklaard je ook voor gek.
  Ik heb heel veel tijd en veel interesse dat lijken mij goede instrumenten om dergelijke onderwerpen te doorgronden.

 7. @selene
  Sorry. Lach je even met me mee?
  http://argusoog.punt.nl/?id=490233&r=1&tbl_archief=&
  Hersenchip een feit!

  Vooral deze:
  “Men stelt in de tekst dat het ook voor gezonde mensen mogelijk wordt een hersenchip aan te schaffen om zodoende wellicht telepatische gaven en helderziendheid te bewerkstelligen.”

  Fantastisch toch. Vallen gelijk alle sluiers weg. Mooier kan een mens zich niet wensen. Iets voor jouw?
  Nee, het leven is een prachtig mysterie.

 8. Wie is Phil? Iemand van de starre leden van stichting Skepsis die enkel met de linkerhersenhelft kunnen denken?

  Elke wetenschapper die uiteindelijk UFO-onderzoeker is geworden (en dat zijn er meer dan je denkt) begon aan het bestuderen van het UFO-materiaal in de overtuiging dat hij het wel eens even als totale onzin zou ontmaskeren. Maar nadat hij de feiten, getuigen en zelfs het bewijs werkelijk zelf eens had bestudeerd, kon hij niet anders dan concluderen dat het fenomeen voor 100% bestaat. En het grootste deel van die wetenschappers is zelfs overtuigd aanhanger van de buitenaardse herkomst ervan.

  Een paar wetenschappers wilden perse niet geloven dat wat ze lazen en onderzochten de schokkende waarheid was, die paar werden lid van een sceptische organisatie en blijven telkens en telkens weer de zaak ontkennen en ontkrachten. Niet uit een bepaalde kennis of vanwege bewijs dat het UFO-fenomeen niet bestaat, maar omdat ze er een kik van krijgen om de discussie aan te voeren en verwarring en twijfel te zaaien en hoe bozer de reacties van hun tegenstanders worden, hoe vasthoudender zij worden.

  Laten al die Phillen eerst maar eens een groot gedeelte van de getuigenissen van hen in het Disclosure Project op mijn website ufowijzer lezen. Die website ben ik in 2002 begonnen omdat ik de discussies op Internet van mensen die redeneren vanuit een totaal gebrek aan UFO-kennis zat werd. De Phillen zijn natuurlijk niet verplicht die getuigenissen te lezen, De Phillen zijn natuurlijk niet verplicht die getuigenissen te lezen, maar laten zij zich dan vervolgens niet met het fenomeen bemoeien en zich simpelweg beperken tot wat ze wel willen lezen en geloven.

  En let op, ik kan nu al voorspellen wat de aard van de reacties van de sceptici op dit berichtje zal zijn, want aanbeveling nummer 1 in het gulden handboek der sceptici is: Als je de feiten niet kunt weerleggen, maak ze dan belachelijk en pleeg karaktermoord op de onderzoekers.

 9. Geachte lezers, dit is precies het onderwerp van mijn nieuwe boek: ‘Science FAction: the truth about antigravity, extraterrestrials, free energy and other impossible facts’! Binnenkort volgt er een artikel, het boek is nu af en kan via http://www.healingsoundmovement.com besteld worden (nu 25 euro ipv 30 euro, meer dan 200 pagina’s belangrijke en geheime informatie). Binnenkort meer info, lezingen over dit onderwerp en een korte samenvatting van mijn hand.

 10. Helaas ben ik sceptisch geworden over wat waar is en niet waar op deze website. Nadat ik een aantal weken geleden heb kunnen lezen hoe de beweringen rond numerologie achter de aanslagen op 9/11 met gemak door één deskundige lezer naar de prullenbak werd verwezen, lees nog maar weinig artikelen. Alleen omdat ik via Niburu.nl dit artikel tegen kwam, ben ik weer op WantToKnow uitgekomen.
  Wat ik me iedere keer weer afvraag is wat in vredesnaam de redden kan zijn waarom overheden zo geheimzinnig om moeten gaan met het fenomeen ufo’s. Waarom moeten overheden zich in allerlei bochten wringen om het bestaan ervan te ontkennen. Is er een gevaar, komen economische belangen in het geding, wordt de macht van overheden ondermijnd door erkenning van het verschijnsel? Waarom worden er door ruimtevaartorganisaties tientallen miljarden uitgegeven om de zoektocht naar buitenaards leven op andere planeten te bekostigen?
  Hoewel ik het bestaan van ufo’s zeker niet wil ontkennen, vraag ik me toch iedere keer weer af of we niet iets over het hoofd zien. Een artikel als dit, mag dan boeiend lijken maar wat is er waar van en wat niet. Niemand die het kan bevestigen of ontkennen. Wat ik wel weet is dat ik zelf vorig jaar ’s avonds een object heb zien overvliegen waar mijn hond enorm tegen tekeer ging. Ik heb daarvan melding gemaakt bij Niburu. Daarnaast heb ik er een mail over gestuurd naar het KNMI. Negatief ben ik dus zeker niet, maar verhalen “broodje aap” zijn te makkelijk.
  Ik zou wel eens van een serieuze lezer van deze site of van de redactie van WantToKnow willen weten welke doorslaggevende redenen er voor overheden zouden moeten zijn om het bestaan van ufo’s te ontkennen.

 11. Ik neem aan dat er morgen een paar mooie links naar het ‘Disclosure Project’ komen. Echt super interessant en adembenemend voor wie er even voor wil gaan zitten.

  Het is veel minder onschuldig en romantisch als naar mijn smaak over wordt gedacht. Het heeft gigantische maatschappelijke, psychische complicaties, waar ook door sommige groepen onbeschaamd misbruik van gemaakt wordt.

  Kan veel kommer en kwel opleveren. Zaak om heel goed bij jezelf te blijven zodat ook het fantastische deel een kans krijgt. Enjoy!

 12. Allereerst..

  Waarom wordt er gedacht dat hij een reptilian is als hij juist het bestaan van andere levensvormen omder de aandacht wil brengen? Lijkt mij persoonlijk niet zo’n duidelijke combinatie.

  Daarnaast over Eric:
  Waardoor is dit stuk ontstaan?
  Door het belachelijk maken van andermans ideeen, waardoor anderen deze inzichten niet meer serieus kunnen nemen.. En wat wordt hier gedaan? Precies! Of zijn dat de satanische invloeden die in onze natuur als mens zitten?

  Iedereen heeft recht op een eigen mening en denkwijze, laat die persoon dus in zijn waarde. Misschien blijkt in de toekomst dat er inderdaad wel onthullende wijsheden op de kleitabletten te staan. Is er iemand overigens al zeker van wat er daadwerkelijk op die dingen beschreven staat?

  Tenslotte lijkt dit mijn persoonlijk niet de plaats om de spot te drijven met zaken als UFO’s want zoals hieruit blijkt is dat in het verleden al genoeg gebeurt. Voor de duidelijkheid, dit staat buiten of ze wel of niet bestaan.

  Vriendelijke Groetjes,

  Marjoleine

 13. @phil:

  skepsis is gezond, maar er zijn te veel fenomenen waar te nemen op dit moment om de aanwezigheid van andere dan menselijke intelligentie nog langer uit te sluiten. Denk aan Occam’s Razor: Als alle geaccepteerde, maar gekunstelde verklaringen zijn getest en afgetest, dan blijven nog slechts de niet-geaccepteerde, schijnbaar onmogelijke verklaringen als antwoord over.

  En uit quantumfysische hoek wil men eerst geloven en dan zien? Dat dacht ik niet, als fysicus. Maar dat hoor ik je graag nader verklaren..

  Groet,
  Jacco

 14. Leuk stukje. Zou mooi zijn als het zo is en er ook nog iets aan gedaan kan worden. maar ja. als het zo is… dan lopen er teveel apen met kleren aan rond hier die te druk zijn met zakkenvullen, boe roepen en bier drinken.

  Het wordt tijd dat er een dikke komeet op deze bol inslaat. Kunnen de ET’s over een paar duizend jaar landen hier en wie weet wordt de eerste E.T. hein geopend en kunnen ze vast gaan sparen voor een platte tv of stoer mobieltje. daar gaat het toch allemaal om?

 15. A kom op Tes!
  Dit is kul!
  De mensen zijn de enigen in het hele ultraversum en uiteraard ook de enige echte Masters of the Universe. En en we kunnen al bijna voorbij de Maan reizen, met 3 bemanning ;))
  Dan hebben we ook geen vernieuwing van technologie op Aarde nodig. Gewoon uitputten en verkrachten die handel…

 16. (IK) Ik zou wel eens van een serieuze lezer van deze site of van de redactie van WantToKnow willen weten welke doorslaggevende redenen er voor overheden zouden moeten zijn om het bestaan van ufo’s te ontkennen.

  Heel simpel: Als UFO’s werkelijk van buitenaardse herkomst zijn, dan vliegen ze niet op stookolie en op computersoftware van meneer Bill Gates. De gehele wereldeconomie draait op de fossiele brandstoffen, wel eens over nagedacht wat er zou gebeuren als we over Free Energy of anti zwaartekracht konden beschikken en welke elitegroeperingen dan opeens vele miljarden en miljarden dollars aan olieinkomsten zouden mislopen? Ook regeringen halen het grootste deel van de belastingen en accijnzen binnen via brandstof en energie en staan niet te trappelen om dat geld zomaar op te geven.

  Verder hebben vele hooggeplaatste getuigen in het Disclosure Project duidelijk uitgelegd dat vooral het Amerikaanse leger (maar ook die van vele andere landen) graag alle technologie en kennis die achter het UFO-fenomeen schuil gaat voor zichzelf wil hebben en houden.

  Er zijn nog wel wat meer oorzaken voor de doofpot te noemen, maar dit zijn de belangrijkste en als je je meer gaat verdiepen in het fenomeen, dan kom je ze allemaal tegen en uiteindelijk wordt het een logisch verhaal.

  Het bovenstaande is allemaal met een schouderophalen te verwerpen, maar het zou beter zijn er eerst eens heel diep over na te denken.

 17. En wat dan nog? Nu weet ik dat er iets is wat ik niet weet.
  Maar nu kan ik er niets mee, tegen of voor doen. Frustratie over onduidelijkheid ,machteloosheid en gevoel van zinloze informatie. Blijf ik achter met het idee, als het ooit naar buitenkomt, had Steven Greer gewoon gelijk.
  Meer aandacht is het ook niet waard.

  Al zit hij samen met een paar andere voorvechters van de “waarheid”. In een clubje die ook niet verder komt dan wat ze de laatse 10 jaar aan het herhalen zijn. Vond ik het eerst nog interessant, maar ik geloof dat.
  Greer door deze manier van vertllen, zelf slachtoffer is geworden van zijn eigen uitleg, over de jaren lange misleiding.
  End of line.

 18. Wees niet oordelend over duistere krachten in een spel van dualiteit. Zij zijn niet alleen degenen die manipuleren en oorlogen veroorzaken, maar ook de krachten die ons in staat stelden om in zo’n korte tijd zoveel over onszelf te laten leren.

  Het is net als met negatieve emoties na bijvoorbeeld een verbroken relatie. Je vecht tegen die negatieve emoties, je ontkent ze, je geeft je over aan ze, je wordt overspoeld door ze. Uiteindelijk luister je naar wat die emoties te zeggen hebben over jou. Leven is een kwestie van perspectief en die negatieve emoties leren ons hoe het niet moet en waarom het zo niet moet (consequenties van keuzes; consequenties van jouw-en-onze kijk op de zaak).

  Zo is het ook op wereldniveau:
  – wat leert de crisis ons?
  – wat leren oorlogen ons?
  – wat leren we van inperkingen van onze vrijheid?
  – wat leren we van machtsmisbruik?
  – wat leren we van leugens en manipulatie?

  Soms hoop ik inderdaad dat er een Global First Contact komt, omdat we ons dan niet meer afvragen:

  is hij een Belg? een donkere man? een bankier? een Marrokaan? maar:

  is het menselijk? Wat is dat eigenlijk: mens zijn?

 19. (Citaat van DOM) En wat dan nog? Nu weet ik dat er iets is wat ik niet weet.
  Maar nu kan ik er niets mee, tegen of voor doen. Frustratie over onduidelijkheid ,machteloosheid en gevoel van zinloze informatie. Blijf ik achter met het idee, als het ooit naar buitenkomt, had Steven Greer gewoon gelijk.
  Meer aandacht is het ook niet waard.

  Allemachtig Dom! (ik bedoel ‘Dom’ als de schrijver van het bovenstaande), als de aarde en de mensheid werkelijk bezocht worden door buitenaardsen, dan zou dat HET belangrijkste in de menselijke geschiedenis zijn! Gebruik even je gezonde verstand om je in te denken wat de voordelen zouden kunnen zijn, gebruik datzelfde gezonde verstand om te filosoferen waarom ze niet plompverloren contact met ons (de wetenschap, de media, de politiek) maken? Ik geef je een hint: wij uit de Westerse helft van de wereld hebben eeuwen lang als ontdekkingsreizigers vele unieke culturen om zeep geholpen door ze maar gewoon binnen een dag op ons niveau te brengen en ze onze denkbeelden (vooral het geloof) op te leggen. Niet erg ethisch wel? Zou het zo kunnen zijn dat een vergevorderde beschaving die zichzelf heeft overleefd (iets wat wij nog maar eens moeten zien te bereiken) over wat meer ethisch besef beschikt en ons in onze aardse waarde laat en wellicht via, via, zeer bedekt, een beetje probeert te helpen en daarom wellicht ook wel blij is met die doofpot en al die moeite van de sceptici. Mijn God, nu ik mij dat bedenk… misschien zijn dat juist de beste zaken (de doofpot en de sceptici) die de mensheid zich kan wensen.

 20. Alleen al: het spelen en denken buiten kaders die je zelf creëerde. Daarvandaan die kaders weer-zien. Beseffen dat: oneindigheid geen kaders kan hebben. Mannelijkheid vrouwelijkheid IS. Eenheid in verscheidenheid. In lak’ech.

 21. No panic help is on the way.
  Als jullie dit soort artikels volgen dan moet je ook weten dat we er niet alleen voorstaan en dat deze problemen een happy end kennen in een nabije toekomst.
  Andere wezen hebben al het zelfde meegemaakt in hun verleden, en zijn hier nu om ons, gewone mensen bij te staan als het moeilijk gaat worden.
  Hou er de moed in wij worden ook volwaardige ruimtewezen!

 22. Alle commentaren nog eens nagelezen, mmmm . Velen zijn het niet eens met gang van zaken in deze wereld, ik ga akkoord het kan nog altijd beter maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat veel mensen hier zich daardoor zo teleurgesteld voelen en daardoor hun heil zoeken in een buitenaardse verlosser . Is het niet dezelfde situatie die zich afspeelde in jezus’ tijd ? Wachtte men toen ook niet op verlossing ” uit de hemel ”
  En wat hebben we hieruit geleerd ?
  Handig toch zo een ufo fenoom voor de “powers that be”. Hoeven ze zich niet bang te maken voor een meute die geloofd in een oplossing,bevrijding “uit de hemel” in plaats van door zichzelf . Ik blijf erbij ” luxeproblemen”

 23. Misschien ter verduidelijking Phil, ik heb helemaal niets met verlossers en andere gechannelde boodschappen als het om UFO’s gaat, gewoon eerst maar eens een bouten en moerenverhaal vertellen. Zodra we eindelijk echt onbevooroordeeld onderzoek naar het fenomeen gaan doen komen we er wellicht wel achter wat het nu werkelijk voorstelt, maar laten we het niet moeilijker/belachelijker maken dan het helaas al is.

 24. Ja, heb al meer gelezen hierover dan me lief is . Jij en ik zullen wel akkoord zijn met de stelling dat wat je leest en door wie het geschreven is nooit verifieerbaar/falcifieerbaar is. Ik ben tenslotte tot de slotsom gekomen dat ik pas overtuigd zal zijn wanneer er zo’n ruimteschip land en ik eens een klapke of whatever met de boys kan maken . Zover zal het nooit komen zegt mijn, laat ons het noemen , “onderbuikgevoel”. Dat heeft me nog niet in de steek gelaten sinds ik erop leren vertrouwen heb. Beantwoord dat uw vraag zo een beetje ?

 25. @Phil, je laat naar mijn idee één aspect buiten beschouwing in je analyse: je eigen vooringenomenheid dat iets NIET of BIJNA NIET mogelijk zou zijn. Kritisch zijn is een ding, maar iets onmogelijkk achten een tweede…
  Dat staat derhalve een ‘open mind’ in de weg, terwijl je wél denkt dat je die hebt.. Het lijkt een contradictio, maar het is wel degelijk van belang. De kracht van onze intenties, de scheppingskracht die wij hebben, is ons goddelijk deel, waarvan we nog nauwelijks op de hoogte zijn!
  Andersom gezegd: een ‘ongelovige Thomas’ creëert ook zijn eigen werkelijkheid en geraakt daardoor in een situatie dat hij bepaalde zaken NIET ZIET, terwijl ze voor z’n neus liggen..! Een werkelijk open mind is overigens maar weinigen gegeven…

 26. Mijn gevoel is dat we alleen toegang krijgen tot het nieuwe weten wanneer onze zijnstoestand veranderd.Wanneer we beseffen dat we allemaal 1 zijn en dat samenwerken beter is dan concurrentie.De nieuwe kennis werkt alleen wanneer er een verschuiving is van ons inzicht.
  Mij bekruipt steeds vaker het gevoel dat wij als mensen hier nog zoveel moeten inzien voordat er werkelijk global contact zal zijn.
  Ik vind wel dat op het ogenblik iemand die het ufo fenomeen belachelijk maakt en tegenspreekt,laat zien dat hij zijn huiswerk niet goed gemaakt heeft.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.