Advertentie

Dr. Hans Moolenburgh en het HPV – ABC..


Binnenkort starten nieuwe rondes HPV-vaccinaties, op zijn zachtst gezegd, controversieel.. De uitspraak van een dokter: “…Het is echter gebleken dat de vaccinaties allesbehalve onschuldig zijn. Er vallen doden. Er zijn nu al ernstige en soms blijvende afwijkingen zoals verlammingen. Er zijn zelfs vermoedens dat het aantal gevallen van baarmoederhalskanker zal stijgen.” Deze dokter is Dr. Hans Moolenburgh, waarover zometeen meer.

Jonge meisjes krijgen -indien zij of hun ouders dat willen- een vaccin toegediend, waarvan geclaimed wordt dat het hen vrijwaart van een ernstige ziekte.
Er is vorig jaar al veel geschreven, ook hier op de site, over de verschillende kanten van de HPV-campagne. Dit jaar heeft de overheid besloten om een heus  reclamebureau in te zetten. Omdat de vaccinatie-opkomst eigenlijk te wensen overliet de vorige keer. Er wordt dus niet gekeken naar de achterliggende oorzaken van deze geringe opkomst, er wordt niet gevraagd naar de reden dat veel jonge meiden niet kwamen opdagen. Nee, er was een (te?) lage opkomst.

Kun je mooier in beeld gebracht krijgen, van wat er met onze hedendaagse overheidsgezondheidszorg fundamenteel mis is, dan door deze manier van handelen door diezelfde overheid?

Dr. Hans Moolenburgh staat bekend als een uitermate erudiet voorvechter van het natuurlijke evenwicht. Hij heeft er o.a. voor gezorgd dat jij niet elke dag fluoride via je drinkwater naar binnen krijgt.

De boodschap die het reclamebureau voor de rijksoverheid moet uitdragen is duidelijk. Er moet en zál gevaccineerd worden, die mensen die wegblijven hebben het mis, maken de fout van hun leven.

Andersom gezegd.. De overheid maakt geen fouten, vaccinaties zijn absoluut veilig en het is onzin om te gaan twijfelen aan de wetenschappelijke bewijzen, die ten grondslag liggen aan de bestrijding van het HPV-virus. Bovendien zijn mensen die beweren dat er tóch gevaren zijn, dat er wel degelijk veel meisjes zijn overleden aan het vaccin, nonsens. Een ondankbare taak voor het reclamebureau, ga d’r maar an staan.

Dr. Hans Moolenburgh, de ‘éminence grise’ van de Nederlandse gezondheidszorg, schreef het voorwoord in het onvolprezen boek van journaliste Désirée Röver over baarmoederhalskanker. (De cover van het boek zie je hieronder).

Zijn bijzonder duidelijke verhaal willen wij hier als introductie van ónze neutrale voorlichtingscampagne over HPV, als eerste brengen. verhaal van Moolenburgh laat aan duidelijkheid niets, maar dan ook niets te wensen over. Lees het, stuur het door naar mensen die er belang bij kunnen hebben, die afwegingen willen maken inzake het wel of niet vaccineren.

X

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

X

Voorwoord door Dr. Hans Moolenburgh

uit het boek ‘Baarmoederhalskanker, HPV-vaccins, als een ‘deux-ex-vagina’ ‘

X

Toen ik het manuscript van dit boek las, moest ik denken aan een der stripfiguren van Marten Toonder. In de Tom Poes serie komt Professor Sickbock voor, een bok met een tronie van een sluwe duivel met een Satanisch glimlachje. Meestal zien we hem omringd door pruttelende retorten of vreemde futuristische technische apparatuur en houdt hij zich bezig met het perfectioneren van technieken, die de mensheid onder zijn controle moeten brengen. Hij is het prototype van wat de Fransen noemen ’le Savant Fou’, de krankzinnige geleerde. Ik zal u straks uitleggen waarom ik aan Sickbock denk.

Désirée Röver heeft in een waar monnikenwerk zowel openbare als verborgen gegevens verzameld betreffende de laatste loot aan de toch al overladen vaccinatiestam: de enting tegen papilloomvirussen, waarvan geclaimd wordt dat die baarmoederhalskanker kan terugdringen. Het bijzondere van deze gegevens is, dat ze grotendeels afkomstig zijn uit de literatuur van hen, die de antipapilloomvaccinatie aanbevelen.

Waar berust die aanbeveling nu op? Op drie stellingen:

 • Er bestaat een aantal papilloomvirussen. Ze heten zo, omdat ze o.a. gesteelde tumortjes (papillomen) aan de baarmoedermond zouden veroorzaken.
 • Deze papillomen, maar ook andere afwijkingen aan (onder andere) de baarmoedermond, zouden het gevolg zijn van besmetting met deze virussen;
 • Een aantal van deze afwijkingen zal uitgroeien tot baarmoederhalskanker waarbij wordt gedacht, dat de virulentie van de virussoort grotendeels bepalend is voor het al dan niet ontstaan van die kanker.

We hebben dus de volgende reeks:

A (het virus) veroorzaakt B (de afwijking) en B (afhankelijk van de virulentie van het virus) kan uitgroeien tot C (baarmoederhalskanker).

Conclusie: A (het virus) is de oorzaak van C (de kanker).

Resultaat: Ent tegen A, en je roeit C uit.

Het lijkt zuiver en logisch.

De cover van het boek over HPV-vaccinaties, geschreven door Désirée Röver.

Echter: nadere onderzoekingen, die door Désirée zo naarstig in dit boek zijn verzameld, laten een heel ander beeld zien. Want ‘A’, het virus, is niet verantwoordelijk voor ‘B’, de afwijking. Het is wèl zo, dat de virussen met grote regelmaat bij afwijkingen aan de baarmoedermond worden gevonden, maar ze moeten eerder worden gezien als begeleiders, dan als oorzaak..

Mijn eigen commentaar is: Je kunt de virussen eerder als ratten beschouwen, die dáár verschijnen waar afval te eten is. Als de baarmoedermond door verschillende oorzaken, waaronder de pil, afwijkingen gaat vertonen, dan verschijnen de ratten om zich aan die afval tegoed te doen.

A is derhalve niet de oorzaak van B.

Als er afwijkingen (B) uitgroeien tot kanker (C), dan is dat niet het gevolg van het feit dat we met extra gemene virussen te maken hebben, maar een direct gevolg van het tekortschieten van het immuunsysteem, dat geen kans ziet de aangetaste baarmoedermond te herstellen en virussen uit te schakelen. Het is bekend dat onze immuunsystemen in onze tijd zwaar onder druk staan, o.a. door de sterke milieuverontreiniging.

Met andere woorden: B (de afwijking van de baarmoedermond) groeit niet tot C (kanker) als gevolg van de virussen.

Van die schijnbaar zo logische reeks A→B→C blijft dus niets over.

Het vaccin tegen de baarmoederhalskanker is niets meer dan een luchtkasteel, waarvan overigens de producenten wèl de peperdure huur opstrijken. Het is daarbij uiterst kwalijk dat er GEEN ENKEL BEWIJS is geleverd, dat de vaccins inderdaad baarmoederhalskanker terug kunnen dringen. De gehele campagne om meisjes vanaf 11 jaar in te enten, is niets meer dan een gigantische wereldwijde vivisectie op mensen, een experiment op een goedgelovige en onwetende bevolking. Maar als dit het enige was, dan viel er nog mee te leven, al is het ethisch gesproken natuurlijk volstrekt verwerpelijk.

Het is echter gebleken dat de vaccinaties allesbehalve onschuldig zijn. Er vallen doden. Er zijn nu al ernstige en soms blijvende afwijkingen zoals verlammingen. Er zijn zelfs vermoedens dat het aantal gevallen van baarmoederhalskanker zal stijgen. Mijns inziens is, volgens zeer ernstig te nemen gegevens, de meest smartelijke van de lange termijngevolgen, dat vele jonge meisjes door de enting in hun verdere leven onvruchtbaar zullen blijken te zijn.

Wie ooit de wanhoop heeft meegemaakt die ongewilde kinderloosheid bij een jonge vrouw kan veroorzaken, begrijpt ten volle dat we hier door geborneerde korte termijndenkers (die het bovendien bij het verkeerde eind hebben) zijn opgezadeld met een echt duivels brouwsel, zó uit Sickbock’s laboratorium.

Nu is het zo dat savants fous, krankzinnige geleerden, veel rare en levensgevaarlijke dingen uit kunnen denken, maar er moeten ook mensen zijn die deze plannen uitvoeren. Als ik me tot Nederland beperk, zien we bijvoorbeeld dat onze minister van volksgezondheid (’volksziekten’ zou een beter woord zijn) alle waarschuwende stemmen, zelfs die van zijn eigen adviseurs, naast zich neer heeft gelegd, en in september 2009 het gewraakte vaccin aan het inentingsprogramma wil toevoegen.

Een volstrekte medische leek (hij is socioloog) beslist uit onwetendheid en eigenwijsheid over ziekte, onvruchtbaarheid en dood, en zal op de lange termijn (en soms ook op de korte) een zee van tranen bij vele jonge vrouwen ontketenen. Jonge vrouwen, die niets liever willen dan een gewoon leuk gezin te stichten en moeder en eens zelfs grootmoeder te worden, zullen deze vreugde nooit smaken.

Ik ril als ik aan de schuld denk, die zo’n man op zich laadt. Ik huiver als ik aan al die besluitvormers over de hele wereld denk, die niet alleen in onwetendheid hun onheilszwangere besluiten nemen, maar die – en dat moet hun zwaar worden aangerekend – ook niet anders wìllen weten.

Maar tot u, ouders, zeg ik: Hoe u ook onder druk mag worden gezet, weiger deze vaccinatie! Lees het boek van Désirée, waarin u de harde bewijzen vindt van wat ik hier voor u heb aangeduid. Mocht u af en toe wat lastige stukjes tegenkomen (want de materie is moeilijk) sla ze dan gerust even over, als u de centrale boodschap er maar uit haalt. U hebt het beste met uw kind voor, dus dan hebt u een paar moeilijke stukjes daar best voor over. Als u het boek uit hebt, dan hebt u – ja: u, de gewone intelligente leek – de kennis in huis om elke minister en zelfs elke waanwijze zogenaamde expert met het schaamrood op de kaken te doen afdruipen. Wees niet bang. U redt het best. In deze tijden moeten we ons een woord aantrekken dat in 444 vóór Christus door de profeet Joël werd uitgesproken:

”De zwakke zegge: Ik ben een held”.

Dank, Désirée, dat je de moed hebt gehad met dit boek in de bres te springen. Het zal je vele vijanden in hoge plaatsen opleveren, maar nog veel meer vrienden. En er zullen dankzij jou veel minder vrouwen huilen, maar in vreugde het moederschap mogen beleven.

H.C. Moolenburgh, arts

X

~~~~~~~~~~~~~~~~

(Wil je het boek van Désirée bestellen, klik op de cover, hieronder)

Advertentie

135 gedachten over “Dr. Hans Moolenburgh en het HPV – ABC..

 1. Alternatieve geneeswijze = jezelf gezond houden en beter maken.

  Ziekten kunnen veel oorzaken hebben, veelal komen deze ziekten voort uit de geest, mindtalk.

  Denk je slecht over jezelf, dan zul je sneller ziek worden, vatbaarder zijn voor welke ziekte dan ook.

  Deze ziektebeelden zijn vaak op te lossen door positief denken, alternatieve methoden als kruiden en oliën.

  Toch zal de reguliere geneeswijze nodig zijn wanneer dit allemaal niet helpt.

  De oorzaak oplossen, daar wordt te weinig aan gewerkt, het gaat meestal om bestrijding van de gevolgen, dit zal nooit tot genezing komen, daar onderdrukking van gevolgen nooit de oorzaak wegneemt.

 2. @Martijn
  Exuses, is wat kort door de bocht. Mijn vraag is waarom alternatieve genezers vermelden dat het belangrijk is om in geval van complicaties toch maar de ¨arts¨ raadplegen. Twijfel aan eigen kunne? Waarom zouden ze dat zeggen, bang om op onkunde te worden aangesproken? Misschien wel, volgens mij om hun klandizie te verliezen. Onvoldoende geloof in eigen kunne? Ik denk dat dat de reden is. Hun benadering is heel idieel ¨ Holistisch¨ , maar als het er op aan komt zijn de meeste alternatieve genezers gewoon bang.
  Helaas!!

 3. @ Martijn

  Een reguliere geneeswijze kan helpen als de arts voldoende aandacht voor een mens heeft. Oprechte aandacht!!
  Dan kan zelfs de troep die hij voorschrijft door het immuunsysteem worden afgebroken. Ware Liefde voor een medemens, niet meer en niet minder.

 4. Door werk was ik een poos geleden in de omstandigheid dat ik heel veel mensen kon observeren. Duizenden trokken er op een dag aan mij voorbij,ik bemerkte bij mijzelf dat ik continue bezig was met beoordelen van dat is een mooi mens en dat is een lelijk mens.
  Soms vond ik mensen lichamelijk heel aantrekkelijk en anderen weer lichamelijk heel afstotend. Dan was het weer van een spiritueel ontwikkeld mens en dat is weer mens die oerdom is .Kortom het was continu een veroordelen die is goed en die is slecht en eigenlijk heel vermoeiend.Ineens besefte ik dat het heel waardevol is om in de mensen die mij niet aanstonden om welke motivatie dan ook de schoonheid te zien en in stilte ook mijn liefde naar hun uit te stralen dit bracht mij veel dieper in de aanwezigheid van het nu dat alles met elkaar verbonden is in onvoorwaardelijke Liefde door niet meer te oordelen.
  Iklachech

 5. Wanneer een mens geneest, zonder invloed van arts of wie dan
  ook is dat voldoende bewijs. Dat de kanker van mijn vriendin aan het verdwijnen is is voldoende bewijs dat het
  immuunsysteem werkt, of ze nog 2 jaar leeft of 20 jaar doe niet ter zake. Ze is op geestelijk niveau genezen en daar gaat het uiteindelijk allemaal om.
  Ik ben het met Aram eens dat alternatieve genezers gewoon bang zijn om achter henzelf te gaan staan. Dat kan je de kop ook kosten. Vroeger werd je verbrand.
  Wanneer reguliere artsen of specialisten fouten maken worden ze beschermd. We weten allemaal hoeveel fouten er worden gemaakt, dan zijn ze opeens mensen en mensen maken nu eenmaal fouten. Wanneer alternatieve genezers een fout maken worden ze aangeklaagd en riskeren gevangenisstraf en zijn het misdadigers. Er is nog niet zoveel veranderd. En in het collectief bewustzijn zit nog de herinnering aan al die vervolgingen en verbrandingen, martelingen en verbanningen. Dus het is niet zo gek dat de angst er diep in zit.

  @Gait,
  Ik geloof niet dat je hoopt dat mijn vriendin nog heel lang leeft, ik denk dat je liever hebt dat ze voldoet aan jouw idee van ongeneeslijk ziek zijn. Dan kun je ons er mee om de oren slaan. Ongeneeslijk ziek bestaat in mijn ogen niet. De dokter zou eerlijker zijn als hij zou zeggen dat er de juiste remedie nog niet gevonden is voor de ziekte die de patient heeft. Alles is te genezen. Wij zijn voorzien van alle remedies,het menselijk lichamelijk is een wandelende apotheek die constant stofjes in het lichaam stuurt naar de plaatsen die om heling vragen. En als het lichaam op is nou dan sterven we en dat is maar goed ook, anders zouden we met nog meer overbevolking komen te zitten. Het is een natuurlijk proces hier op aarde. Plaats maken voor de ander, zodat deze de ruimte krijgt om te leven.
  De ontdekking dat de aarde rond is komt omdat er mensen zijn geweest die verder durfden te kijken dan hun neus lang is. Ze durfden anders te denken en daarmee hun zienswijze te veranderen. Ze zagen meer, ze hadden een bredere kijk en een grotere intelligentie. Daar heb je moed voor nodig, want ook zij liepen het risico gemolesteerd te worden door diegenen die alles bij het oude wilden laten.
  Wat dat betreft is er nog niet veel veranderd. Dat patroon herhaalt zich nog steeds.
  Jouw zienswijze is de jouwe Gait, mijn zienswijze de mijne en de waarheid zal wel in het midden liggen.

 6. een reactie aan gait:

  jij schreef een brief naar de kwf met het verzoek om actie te nemen tegen dhr Moolenburgh en mw Röver omdat zij een gevaar zouden vormen voor de volksgezondheid. Zie hieronder mijn advies.

  http://gaitonbekend.wordpress.com/2010/02/22/een-brief-aan-de-kwf-kankerbestrijding

  Eén reactie
  26 02 2010

  ronin37 (12:01:46) :

  http://seroxatsecrets.wordpress.com/2009/01/03/ssri-pushers-under-fire/

  […]wat is de drijfveer van de antivaccinatie lobby ? ze kunnen namelijk niks bewijzen en al hun stellingen worden door echte wetenschappers stelsel matig ontkracht.[…]

  Gait, je hebt niet goed opgelet op school, want elke nieuwe zin moet met een hoofdletter beginnen. Verder lijkt het alsof je alleen maar denkt dat vaccinatie de oplossing is. Alle andere genoemde oplossingen worden zonder tegenbewijs gediskwalificeerd. Je noemt onderzoeken waar je naar verwijst niet bij naam.
  Kortom, je weet kennelijk niet goed waar je het over hebt en wat je aan het doen bent.
  Zoals je in de genoemde link kunt lezen, is er altijd nog hoop voor je met Seroxat, wat ook door de wetenschappers en dokters wordt aangeprezen en verstrekt aan onschuldigen en onwetenden.

 7. kan die gait of geit misschien afgemaakt worden

  dan heeft sbs 6 ( waar volgens hem de waarheid terecht komt ) toch nog een leuke reportage leveren

  gait STIK !!!

  EN VAL DOOD

  NU

  OF NEEM (CHEMISCHE) PILLEN IN EEN STUK OF 50 VAN AF NU ELKE DAG EN STA NIET MEER OP MORGENVROEG

 8. @peter wat een haat ben je wel op de goede site? Ook al heeft gait een afwijkende mening ten aanzien van vele artikelen hier, mag hij die toch verkondigen. Als je daar niet tegen kan raad ik je aan verder zijn postings niet te lezen. Maar de manier waarop je hem nou bejegend zet jouw in tolerantie wel erg te kijk.

 9. En dat is dus de reden dat ik anoniem wil blijven
  ik zit er dus niet zo ver van af met mijn stukje !
  is-er-kans-op-terroristische-acties-uit-de-alternatieve-hoek
  heel jammer peter dat je zo agressief bent en mij schijnbaar wilt afmaken , ik wens je al het goede , maar praat er wel eens over met iemand , dit soort opgekropte woede kan tot gevaarlijke uitbarstingen lijden.

  Groet Gait

 10. @Gait: heel begrijpelijk; het is voor mij óók volledig buiten alle perken wat Peter roept..!!
  Maar zoals ALTAIT:
  ‘Wat peter zegt over gait, zegt meer over peter dan over gait!’.

  Alleen vanuit respect voor elkaar kunnen we stappen maken. Dit geluid is ook meer en meer uit de politiek te horen. Het is ook zó simpel.. En toch moet alle shit eruit, als we verder willen. Opgekropte boosheid, bitterheid, onbegrip, zwartgalligheid. Let it be!

 11. @ Peter

  1 cruciaal probeel heb je al, Gait behoort tot een uitstervend ras, die helaas beschermt wordt in zijn soort, er zijn al zoveel pogingen van anderen om hem na te bootsen wat tot op heden niet lukken wil, dat we Gait maar hebben geadopteerd als non stukje chemisch proces in een meer mensenlijk valide perspectief, is aan ons en niet aan jou!
  We zijn allemaal aan het wennen dat de dingen anders zijn in het leven alleen Gait hebben we allang geaccepteerd dat ie inderdaad anders is dan anders.

 12. @peter daar wil ik nog aan toevoegen dat het nogal onbeleefd is om te schreeuwen( capslocktoets zit aan de rechterzijde van je toetsenbord gewoon even caps uitzetten b.v.d.)

 13. @ gait

  Ik heb even een opmerking of eigenlijk meer een vraag .

  Vertrouw jij iedereen ?
  Ik weet al dat je antwoord nee is ,aangezien je ook deze dr niet vertrouwd.

  Mischien wil je dan even uitleggen waarom je wel een overheid vertrouwd of big Pharma ?

  Het ontgaat mij nogal ,die mensen ken je namelijk ook niet en toch gaat daar je vertrouwen naar uit voor 100%,want wat hun zeggen is voor 100% waar toch ?

  Je neemt vast trouw je vaccinaties ,en wilt het niet weten dat ook iemand wel eens je een ziektekiem kan geven vanuit instanties omdat ze er zo lekker van kunnen leven.Want dat doen alleen maar de kleinere mensen toch ?De burgers nee die zijn niet te vertrouwen ,maar bereken jezelf daar ook even aan toe.En vertrouw vooral big pharma ,die slapend rijk worden van jou centjes.Of heb jij je nog nooit afgevraagd waarom er tegenwoordig zo veel verschillende ziektes zijn ,de een na de ander wordt (gevonden) ,die komen niet natuurlijk ,dat zou wel heel raar zijn ,nog raarder is het wanneer de ziektes of vaccins al klaar zijn voordat de nieuwe ziekte al uitkomt.Het is bijna ondenkbaar dat er kruisingen op natuurlijke basis zo snel achterelkaar te voorschijn komen.Dit kan dus niet ,kan alleen wanneer het losgelaten wordt.Mutaties vanuit de natuur hebben decennia nodig en kan heel heel soms is een enkel keertje voorkomen.
  Maar zeker niet zoveel als tegenwoordig.Of wanneer er een kanker explosie is wanneer het voedsel ineens bespoten wordt.Dit is al aangetoond en dit wisten ze al ten tijde van het spuiten.Het aantal mensen steeg explosief na een aantal maanden van bespoten groenten ,toch raar niet.
  Of de vermoorde microbiologen die vermoord zijn ,waarvan 1 of 2 de genezing hadden ontdekt voor kanker ,je kan er dus vanuit gaan dat wanneer iemand weer het medicijn voor kanker vind ,deze ook vermoord zal worden .Ja ze zijn echt te vertrouwen.Heb e al eens uitgerekend wat er ordt verdiend aan kanker ? Moet je maar eens gaan doen ,al die dure therapieën en behandelings methoden ,en als je dan weet dat dit gepaard gaan met miljoenen banen van dokter en al die behandelkosten bij elkaar opteld ,dan weet je al van te voren ,dat het kankermedicijn voor jou en mij nooit gevonden zal worden ,dan gaat namelijk een heeeel groot deel van de economie naar de klote.

 14. Als er klachten zijn na vaccinaties dan kan men gebruik maken van homeopathische middelen om de gevolgen te beperken. Vaak word gebruik gemaakt van het middel: Thuja. Ik weet uit ervaring dat dit vaak erg goed werkt vooral bij kinderen. Zorg er wel voor dat je altijd onder controle van je huisarts blijft.

 15. @natuur therapeut beter is nog de aloude wijsheid “voorkomen is beter dan genezen”. Gewoon niet halen die vaccinaties, hoef je ook de nadelige effecten niet te neutraliseren. Als je kijkt naar de gevolgen beschreven door ellen, dan helpt geen een homeopatisch middeltje meer.

 16. @Gait, is dat gestaafd op wetenschappelijk onderzoek? Ik vind je reactie nogal zwart/wit. Je werkt toch in de gezondheidszorg? Dan weet je toch ook dat er medicatie is (voorgeschreven door medici zoals digitalis), die juist gebaseerd is op de homeopathie die jij nu zo verwerpt? Of ben je wat dat betreft ook slecht op de hoogte? Dat zou jammer zijn want dat geeft je in mijn optiek minder recht van spreken. overigens laten we het eens hebben over de invloed van de verpleegkunde, wel eens gehoord van Plane Tree zorg? Zorg vanuit het holistische denken? hele ziekenhuizen worden ingericht volgens dit principe omdat men er achter is gekomen dat alleen aandacht voor het fysieke aspect alleen niet voldoende is. Reiki, ontspanningsoefeningen en massagetechnieken ter verlichting van het lijden zijn dagelijkse zorg. Wat is daar medisch aan? Het wordt allemaal toegepast in de dagelijkse praktijk van b.v. een ziekenhuis. kijk ook eens naar de site van “anders beleven” die m.b.v. geuren, voelen en humor een bijdrage leveren aan het genezingsproces van patiënten. Sorry Gait maar volgens mij leef jij in een andere wereld, de wereld van het blijven hangen in het verleden, het niet meegaan in veranderingen en wat nog erger is, als werker in de gezondheidszorg je niet mee ontwikkelen. denk aan de kwaliteitswet waaraan jij ook je bijdrage dient te leveren maar waarmee je met deze houding “de boot dreigt te missen”. dat gaat niet alleen over technische zorg maar ook over het verlichten van lijden, empathie etc. Kortom alles waarmee je aantoont een goede en professionele beroepsbeoefenaar te zijn………. Wat doe je wanneer een patiënt vertrouwd op de homeopatie? In hoeverre ben jij dan uberhaupt in staat je professioneel op te stellen en de patiënt centraal plaatst in zijn beleving?

 17. @Gait, overigens hoef jij alle bovenstaande vragen niet te beantwoorden, ik begrijp heel goed dat dit lastig voor je kan zijn omdat ik mij kan verplaatsen in jouw denk en leefwereld (empatisch vermogen:-)). Ik wilde het slechts gezegd hebben omdat dit het beeld is wat ik van je gevormd heb door je reacties en ik er behoefte aan had je met bovenstaande eens te confronteren. Dus nogmaals, ik verwacht niet dat je bovenstaande vragen beantwoord omdat jij je eigen pad hebt om tot inzichten te komen:-)maar hopelijk helpt mijn feedback om wat meer inzicht te geven in jouw blinde vlek. kijk eens naar de betekenis van het Joharivenster en wat dat voor jou kan betekenen.

 18. @ kritisch
  ja dat is gestaafd op wetenschappelijk onderzoek. de verdunningen die gebruikt worden in de homeopathie zijn dus danig groot dat er geen “werkzame stof” te vinden is . dus ook geen werking en ook geen bijwerking. er is ook nog geen een homeopathisch middel dubbel blind getest, men doet dat ook niet want als blijkt dat het middel niet werkzaam is en dat is het dus niet dan verkoopt het niet meer , men mag het wel verkopen als zelfzorg middel of voedingssupplement daar hoeft geen werking aan te zitten daar mag je lekker schimmig over blijven doen.

  digitalis is een stof uit het vingerhoedskruid word gehaald en ja dat is een stof die uit de natuur komt . maar uit de natuur wil niet zeggen dat het homeopathisch is. je kunt het wel scharen onder fytotherapie, daar maken ze gebruik van natuurlijke middelen om te genezen. maar niet op de manier van de homeopathie, die werkt namelijk met belachelijk hoge verdunningen (zoals ik eerder al zij) .

  over de holistische visie die is toch wel anders dan jij hem schetst een klein voor beeld die ik kan onder schrijven

  “De holistische visie op zorg
  In deze visie wordt de bewoner beschouwd als een psycho sociale- somatische eenheid. Dat wil zeggen dat men weliswaar drie aspecten kan onderscheiden (geestelijk, sociaal en lichamelijk), maar dat deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar voortduren beïnvloeden: functies zijn wel te onderscheiden maar niet te scheiden.
  Uitgangspunt is verder dat ieder mens uniek is en een eigen behoeftepatroon heeft dat bovendien in de tijd kan variëren. Activiteiten en werkzaamheden binnen het verzorgingshuis probeert men zo op elkaar af te stemmen dat er een samenhang in de zorgverlening ontstaat. Teamverzorging vormt een vertaling van deze zorgvisie.”

  dat wil niet zeggen dat in een holistische visie met reiki of andere onbewezen tita tovenaars onzin gewerkt word. maar dat de mens dus als sociaal maatschappelijk en lichamelijk wezen word beschouwd, daar ga ik verder niet over uit wijden wand dan kan ik er een avond voor uittrekken.

  onze afdeling opleiding bied meerdere bij scholingen klinische lessen en symposia aan, waar ik dankbaar gebruik van maak.

  als een bewoner vertrouwd op homeopathie en dit wil voortzetten dan word dat bij ons gewoon door gegeven. het mooie van homeopathische middelen is, dat er geen werkzame stof in zit en dus geen bijwerkingen kent en dus overal bij gegeven kan worden, dat geld trouwens niet voor middelen op basis van fytotherapie die kunnen wel degelijk ongewenste interacties vertonen met reguliere medicatie.

  De vraag is nu of jij wel op de hoogte bent mw kritisch aangezien jij het verschil tussen homeopathie fytotherapie en reguliere geneeskunde niet schijnt te begrijpen, ik zal er nog eens een stukje over schrijven op mijn blog.

  Groet Gait

 19. @ Janee
  ik vind haar commentaar warrig slecht onderbouwd + ze laat duidelijk zien dat ze geen verstand van zaken heeft omdat ze meerdere zaken zoals homeopathie en bv fytotherapie door elkaar haalt

 20. tjonge tjonge zullen we afspreken dat als we het hebben over het zorgen voor zieke mensen, dat we dan genezing als doel stellen. En dat de wijze waarop dat doel wordt bereikt van een ondergeschikt belang is? Dat mag van mij part een spuit of een kruidendrankje of een homeopatisch watertje of handoplegging of gebed wezen, maakt verder niet uit oke? Alles is goed mits er geen bijwerkingen aan kleven en het de mens geneest. Als de zieke mens is genezen heb je bewijs genoeg dat het voor die persoon hielp. Ik denk namelijk dat al dat hokjes denken een heleboel mogelijkheden tot genezing uitsluit. En derhalve door een ieder in de zorg vermeden dient te worden. Uiteindelijk ga je toch de zorg in (als beroep of vrijwilliger)om mensen zo mogelijk te genezen? Dat dient het enige te zijn wat werkelijk van belang is en niet zozeer de wijze waarop.liefdevolle groet aan alle strijdende partijen hier marcel

 21. @ Angel,
  Kanker is wereld-economie.
  Genezen van mensen is niet winstgevend.
  Chronisch ziek zijn dat levert heel wat op lees maar op de link. Steeds vaker lees je in de media dat kanker een chronisch ziekte gaat worden. Doden en genezen mensen leveren toch niks op?

  http://www.edicti.nl/zorg/index.php/achtergrondinformatie/36-achtergrondinformatie-over-de-zorg/74-nederland-chronisch-zieken

  “Oorzaak van de toename van het aantal chronisch zieken is – naast een ongezondere leefstijl en de vergrijzing – het succes van de gezondheidszorg; veel ziekten zijn niet meer fataal, maar vragen wel levenslange aandacht en behandeling. Het aantal mensen met aandoeningen als hartfalen, coronaire hartziekten, COPD en diabetes neemt tot 2025 toe met tussen de 30 en 50 procent. Absoluut gezien bevinden de meeste chronisch zieken zich in de leeftijd van 25 tot 64 jaar. Zoals gezegd leidt dat in de meeste gevallen niet tot arbeidsongeschiktheid en uitval. Maar uitgaand van 4,5 miljoen chronisch zieken in 2009 spreken we wel over bijna de helft van de beroepsbevolking. Door nu te anticiperen op deze toekomstige zorgvraag kan het verlies van zowel individueel als maatschappelijk welzijn worden tegengegaan.”

  En er worden steeds meer nieuwe vaccins ontwikkeld. Dat lijkt ook wel een goudmijn te worden. Of is het al? Ja, dat lijkt mij ook erg gezond zoveel verschillende vaccins in je lijf. Maar een vaccin om het gezonde verstand te gebruiken zou wel een nuttig vaccin zijn. Kan die ontwikkeld worden?Daar hebben sommigen wel behoefte aan denk ik.

 22. @Gait, als mensen ergens in geloven, kan zelfs een placebo werkzaam zijn. Een kreet als homeopathie helpt niet, is dan al niet correct. de natuur levert veel medicatie en overigens wat je ziek maakt, daar biedt de natuur tegengif. Zo ook b.v. wat betreft een slangenbeet, in de buurt waar de desbetreffende slang leeft, is dan ook vaak het tegengif te vinden.

  Wat betreft Holisme, ik had dat gebracht in het kader van de ontwikkelingen op het gebied van Plane Tree ziekenhuizen, dat is anders als het riedeltje dat zorgverlenende instanties vaak gebruiken om hun instelling aan te prijzen. Ik zou zeggen: verdiep je er eens in.

  En ach Gait, ik weet wel degelijk waar ik het over heb want ik heb 19 jaar gewerkt bij Opleiding en Bijscholing in een groot algemeen ziekenhuis in Amsterdam en ben daar ook 6 jaar hoofd van geweest. Sinds bijna 2 jaar nu ben ik werkzaam in het onderwijs bij Zorg en Welzijn. De laatste jaren zijn er grote veranderingen in ziekte en behandeling. Ook zijn er steeds meer artsen die zich bezig houden met beide tereinen, dus homepathie en reguliere geneeskunde en dat is mooi. Ik heb zo op je gereageerd omdat je iets in het geheel afwijst en dat vind ik niet terecht en ook niet goed voor de mensen waaraan je zorg verleent. Zelfs als jij ergens niet in gelooft, dien je rekening te houden met de visie van anderen.

 23. @Fan, goed advies: een vaccin om het “gezonde verstand te gebruiken”. Naast de vaccins heeft ook onze manier van leven invloed op het ontstaan van ziektes en daarbij denk ik nu ook heel specifiek aan diabetes waar steeds meer jonge mensen last van krijgen en dan heb ik het over type 2. Vroeger werd dat ouderdomsdiabetes genoemd……

 24. De wetenschap van homeopathische oplossingen en gestructureerd water: enkele belangrijke conclusies uit onderzoek

  (http://www.wanttoknow.nl/overige/deel-2-o-a-over-de-kracht-van-bewustzijn-en-die-van-water-de-toekomst-van-geneeskunst/)

  “Fysica Professor Cyril W. Smith van Salford University maakt duidelijk dat homeopathische oplossingen actieve energetische agenten zijn die coherente (samenhangende, maakt communicatie mogelijk!) en specifieke oscillaties bevatten. Ook hier zien we dus weer het principe van een energetische blauwdruk. In de fysica liggen dus de antwoorden, niet in de biochemie. Het homeopathische principe is blijkbaar in staat om energie en informatie over te dragen vanuit het subatomaire domein van de originele substantie naar de homeopathische oplossing.

  Overigens zijn er vele studies (zie ook mijn boek) die inderdaad aantonen dat water energetisch een geheugen heeft. Water is een uitstekend medium voor informatie overdracht binnen en tussen cellen. En hier komen de bevindingen van Masuro Emoto en andere ‘gestructureerd water’ wetenschappers weer aan bod. Dit is in feite wat er gebeurt: ook al is de samenstelling van water misschien niet anders, de structuur van water is wel veranderd! Water bevat elektrische lading en genereert elektromagnetische golven (4)

  Aangetoond is dat herhaald verdunnen en schudden van de homeopathische oplossing zorgdraagt voor het ontstaan van een hoge mate van georganiseerde clusters van water moleculen (vandaar de naam ‘gestructureerd water, ‘geclusterd water’, of ‘geïnformeerd water’!). Deze globale georganiseerde structuren in water lijken op kristallen! Ze zijn daarom ook in staat om de informatie van de originele substantie (de blauwdruk) te bevatten en bewaren.
  Het werk van Dr. Emoto op het gebied van de relatie tussen intenties en onze woorden, is baanbrekend

  Het werk van Dr. Emoto op het gebied van de relatie tussen intenties en onze woorden, is baanbrekend

  Water zou je dus als de tweede belangrijke eigenschap van de energetische homeopathische dynamiek kunnen zien. De eerste eigenschap is, dat tijdens het homeopathische ‘productieproces’ de materiële (de stof hoeveelheid) en de energetische component (de hoeveelheid van de energetische blauwdruk van die stof) in tegenovergestelde wegen lopen. De energetische lading neemt bij toenemende verdunning en schudden alleen maar toe, terwijl de stoffelijke variant steeds meer afneemt.

  Of misschien moeten we zeggen: water is beter in staat om met een diepere energetische laag op microniveau in contact te komen die de natuur en het nulpuntenergieveld wel kent, maar onze beperkte meetmethoden en beperkte zintuiglijke waarneming niet. In ieder geval is het zeer interessant dat ratten ‘voor de gek’ gehouden kunnen worden met geclusterd water (geïnformeerd water, water die een blauwdruk van een stof bevat, maar niet meer de stof zelf), in dit geval zelfs met de blauwdruk van de stof morfine.

  Het effect van de ‘imprint’ (bio-energetische blauwdruk afdruk in water) zorgt ervoor dat de ratten net zo gedragen alsof zij werkelijk morfine toegediend hebben gekregen! Het bijzondere is dat je zelfs naloxone kunt gebruiken om dit effect terug te draaien (naloxone is een opioide receptor antagonist, deze stof ‘blokt’ dus bepaalde drugs, waardoor je in experimenten goed kunt meten of een bepaalde drug wel of niet aanwezig is). Even voor alle duidelijkheid: een echte farmaceutische drug (naloxone) kan een ‘nagebootste’ uitstraling (bio-energetische blauwdruk van de stof, zonder de fysieke stof!) echt blokkeren, alsof de ‘echte’ (de fysieke farmaceutische drug morfine) aanwezig is!

  Daarnaast blijken de resonante frequenties van gestructureerd water anders te zijn dan gewoon gedestilleerd water. Gestructureerd water (en homeopathische oplossingen dus!) is dus in staat om biologische, fysieke en chemische eigenschappen te ‘laden’ en ‘door te geven’. Precies dus als Jaques Benveniste’s experimenten met ‘niet meer fysiek aanwezige’ antilichamen al aantoonden (en al die studies die hier boven al genoemd zijn die dit resultaat hebben bevestigd)

  Om zelfs nog wat verder te gaan hebben onderzoekers nog een extra laagfrequent signaal toegevoegd aan geclusterd water (aan een deel wel, het andere deel niet), waarna meerdere frequentie ‘pieken’ ontstonden in het nieuwe ‘ge-imprinte’ geclusterde water!
  (zie: http://www.clusteredwater.com/research_articles_ieee.htm )

  Ook van belang om te vermelden, is dat allergieën elektromagnetisch opgewekt kunnen worden bij het gebruik van specifieke frequenties (zie studies van Smith et al, 1985, 1988, 1989, 1994 en Monro, 1987)! Nog interessanter is het feit dat allergieën ook elektromagnetisch klunen worden geneutraliseerd…

  Deze studies tonen ook aan dat deze frequenties ook overgedragen kunnen worden aan mineraalwater, wat vervolgens dezelfde therapeutische frequenties overneemt! Dit effect bleek enkele maanden te blijven bestaan in het water (vandaar dat Hahneman ook alcohol gebruikte met water, omdat de oplossing in dit geval stabieler bleken en wel tot een jaar ‘energetisch houdbaar’ bleven!) Daarentegen bleek uit deze studies van Smith en Monro dat het ook mogelijk is de frequenties die de allergische reactie opwekken over te dragen aan dit water…

  De interessante maar zorgwekkende vraag dient zich aan of dit principe nu al mogelijk wordt toepast in de flesjes drinkwater in de supermarkt of zelfs in ons drinkwater (of onze radio- en tv- signalen, die deze frequenties dus ook zouden kunnen bevatten.) Het belangrijkst om te beseffen is echter dat wij deze informatie (letterlijk) kunnen gebruiken om zelf mee te helen en de zelfbeschikking van het geboorterecht dat gezondheid heet, terug te brengen bij onszelf.

  Koppel deze informatie aan het feit dat in de psycho-neuroimunologie bekend is dat de lichaamscellen van mensen ‘bedrogen’ kunnen worden bij allergie tests waarbij juist de allergische stof wordt omgewisseld met een neutrale stof. De proefpersoon reageert allergisch bij de werkelijk ‘neutrale’ stof en reageert neutraal (geen allergische reactie!) bij de stof waar de proefpersoon echt zeer allergisch op reageert in het dagelijkse leven.

  Mijn afstudeeronderzoek betrof een studie naar het Dissociatieve Identiteits Syndroom (voorheen Multiple Persoonlijkheids Stoornis). Ook in dit vakgebied van dissociatie is bekend dat een ‘alter’ of identiteit allergisch kan zijn voor ene bepaalde drug, terwijl de andere alter (in een andere dissociatieve staat) juist verslaafd is aan dezelfde drug! Dezelfde drug, dezelfde persoon…

  Gedachten, intenties en bewustzijn zijn (net als drugs, medicijnen, ziekte, gezondheid, allergieën etc) ook ‘elektromagnetisch’ van aard en kunnen daarom de blauwdruk waar alles uit bestaat dus beïnvloeden (net als intentie, verwachtingen, conditioneringen en geloof). Medische parapsychologie of nieuwe wetenschap? Oude esoterische en occulte alchemie of werkelijke geneeskunde?

  Prof. Cyril Smith en Dr. Christian Endler verkregen via hun studies specifieke frequentie metingen van de onderzochte homeopathische oplossingen. De frequentie (de snelheid van de vibraties dus) nam toe en bleef stijgen bij elke opeenvolgende ’schud’ cyclus! (5)

  De experimenten van Professor Wolfgang Ludwig bevestigden het feit dat specifieke frequentie emissies opgenomen konden worden die bij homeopathische middelen werd gevonden.

  De uitgestraalde energie emissies van een homeopathische oplossing behouden zelfs hun invloed wanneer ze zich in gesloten glazen bevinden.

  De gesloten glazen met homeopathische middelen bleken de groei van dieren te bevorderen, ook al bleven de glazen dus dicht!

  De experimenten van Professor Wolfgang Ludwig bevestigden het feit dat specifieke frequentie emissies opgenomen konden worden die bij homeopathische middelen werd gevonden. (6)

  De uitgestraalde energie emissies van een homeopathische oplossing behouden zelfs hun invloed wanneer ze zich in gesloten glazen bevinden. De gesloten glazen met homeopathische middelen bleken de groei van dieren te bevorderen (ook al bleven de glazen dicht dus!) (7)

  Onderzoek van Professor William Tiller toont aan dat homeopathische preparaten twee energetische lagen bevatten die op water hun blauwdruk achter laten: een wat ‘oppervlakkiger’ elektrische energetische laag en een diepere subtielere vooral magnetische laag! (8)”

 25. tja john (knip en plak) consemulder

  speciaal voor jou ben ik ook aan het knippen en plakken geweest zie de link

  wat prof. dr. B. Smalhout over jou zegt.

  “Maar vele bezorgde ouders zijn niet bestand tegen de wilde verhalen van bijvoorbeeld drs. John Consemulder, die volgens zijn eigen zeggen „neuropsycholoog en bewustzijnsonderzoeker” is. Hij stelt op warrige wijze: „De ware bio-energetische elektragenetische en bio-elektromagnetische huishouding van ons dna en het immuunsysteem en lichamelijk functioneren wordt ernstig verstoord door vaccinaties met vreemdsoortig dna en gif dat in vaccinaties zit.” Hij legt zelfs een relatie met het optreden van de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog en spreekt van: „Vacci-Nazi’s.””

  http://gaitonbekend.wordpress.com/2010/03/04/kuisheid-kanker-of-vaccinatie/

  @ kritisch

  1 maar goed dat je werkgever de onzin niet leest die jij plaatst nog steeds is uit jou stukjes te halen dat je het verschil tussen homeopathie fytotherapie en reguliere geneeskunde niet kent.

  2 zoals ik al eerder aangaf maar jij schijnbaar bewust negeert, als een bewoner door wil gaan met homeopathie, ben ik de laatste die daar tegen is als ze daar voor hun gevoel baad bij hebben is dat prima toch ?

  3 een bewoner krijgt bowen therapie met de bedoeling dat hij /zij daar helderder van word , deze persoon heeft nu meerdere behandelingen gehad en de fam vind dat hij / zij er beter van word , helaas is feitelijk geen verschil te zien maar de familie heeft het gevoel dat ze wat kunnen doen. en dat is mooi.

  4 dat jij al 19 jaar op de zelfde plek hebt gewerkt is voor mij een bevestiging dat jij waarschijnlijk zwaar gehospitaliseerd bent en van daar dat je het verschil tussen de genoemde therapieën ook niet blijkt te kennen

  5 jij moet nog veel leren meisje

 26. @ Gait: ik kip en plak niet, ik citeer mijn eigen werk en conclusies.

  En jij citeert een Telegraaf columnist… die blijkbaar niet begrijpt (of wil begrijpen) wat ware cellulaire communicatie en regulatie in het lichaam inhoudt (aangetoond en bewezen, alleen warrig voor onwetenden lijkt mij). Meer woorden durfde hij ook niet aan het artikel te spenderen en dat is wat mij betreft prima. De artikelen spreken namelijk voor zich voor een ieder die wel belangrijke informatie tot zich wenst te nemen.

 27. @Gait, jij trekt een conclusie zonder te weten en daarnaast lees jij niet goed. Het is zinloos te reageren wanneer iemand niet in staat is “gewoon Nederlands” te lezen. Hoe kom jij er b.v. bij dat ik 19 jaar hetzelfde heb gedaan? Ik zou zeggen: eerst maar eens op Nederlandse les waardoor je straks misschien in staat bent een tekst goed te lezen, hoofd en bijzaken te scheiden en de tekst te interperteren en dan kunnen we verder praten. Geen wonder dat er “Babylonische spraakverwarring” ontstaat als je niet eens in staat bent een simpele tekst in gewoon Nederlands kunt ontleden en daarbij een simpel rekensommetje kunt maken. 19 – 6 is 13 en daarnaast maakt het onderwijs iedere 10 jaar een nieuwe ontwikkeling door, wat betekent 2 maal in 13 jaar en dus 2 maal 6,5 jaar gemiddeld een andere manier van opleiden. Zeker geen leerlingen begeleidt en bovendien……… werken al verzorgende? Je hebt het immers over bewoners……. Zegt mij veel over jou omdat je daarnaast ook nog reclame citeerd van zorginstellingen jammer hoor………… geen eigen visie en onvoldoende in staat een eigen mening te verwoorden behalve dan alles over één kam scheren en linken plaatsen met drollen. Zegt vooral iets over jouw niveau….

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.