Advertentie

Elenin, het verhaal gaat verder..


Een scene uit de film ‘Deep Impact’ iut 1998. Opvallend is de rol van Morgan Freeman als zwarte Amerikaanse president..! Daar waar Obama pas in 2004 in het Amerikaanse Congres verscheen. Toeval? Toeval!

x

Elenin: het verhaal gaat verder

© Dr. Johan Oldenkamp september 2011

x

Dr. Johan Oldenkamp

Het verhaal van de komeet Elenin begint 13 jaar voor de ontdekking van dit object. In 1998 verschijnt de film Deep Impact waarin een amateur-astronoom met de roepnaam Leo een aanstormende komeet genaamd E.L.E. ontdekt (als afkorting van Extinction-Level Event). Bizar detail was dat de president van de USA in deze film een donkere huidskleur heeft. Dat was toen eigenlijk ondenkbaar voor de meeste mensen, maar in een science-fictionfilm kan dat natuurlijk wel ‘gewoon’.

Eind 2010 ontdekt een amateur-astronoom met de roepnaam Leonid een aanstormende komeet die naar hem wordt vernoemd: Elenin. Leo is precies de eerste helft van Leonid, en E.L.E. zijn precies de drie letters van de eerste helft van Elenin. Was de film Deep Impact bedoeld om ons het halve verhaal te vertellen? De komeet kwam bovendien uit de richting van het sterrenbeeld Leo (Leeuw). En verder is Leonid de officiële aanduiding die te maken heeft met een kometenregen vanuit deze richting (Leo), voornamelijk in de maand november (link).

NASA
De officiële Nasa-code voor deze komeet is C/2010 X1. De exacte datum waarop Leonid zijn ontdekking deed was op 10 december 2010. ‘Decem’ is het Latijnse woord voor 10 (denk maar aan decimaal). Deze ontdekkingsdatum is is dus eigenlijk de 10e dag van de 10e maand (decem) van het 10e jaar (van dit millennium). Dat is een drievoudige verwijzing naar 10. En de X in de Nasa-code is tevens het Romeinse cijfer voor 10. Deze komeet bereikt haar dichtste punt bij de zon Helios (genaamd het peri-helion) op 11 september 2011, op de dag af precies 10 jaar na 9/11. Geschreven in het Engels is 9/11 nine eleven. Afgekort en omgedraaid is dit ‘ele nin’.

Afgezien van al deze opmerkelijke ‘toevalligheden’ is Elenin ook volgens Nasa geen gewone komeet. Elenin is een cluster-komeet omdat er meerdere objecten zijn. En Elenin is een hyperbolische komeet (link). Dit betekent dat de passage van Elenin eenmalig is..! Op het internet wemelt het van de speculaties omtrent Elenin in relatie tot de interpretatie van oude geschriften. Omdat ik alles wil begrijpen ben ik daar ingedoken (zodat jij, mijn waarde lezer, jouw kostbare tijd aan iets anders kunt besteden, mocht je dat willen). Bovendien voel ik een sterke aandrang de Elenin Code (als deze er is) te vinden en te kraken.

Het plaatje bij de coördinaten..

Waar te beginnen met de coördinaten-code..?
Nou, laten we eerst maar eens zien waar Elenin zich nu precies bevindt. Dat kan via deze Nasa-webpage (link), en dan klikken op klikken op ‘Generate Ephemeris’. Voor vandaag krijg je dan deze locatie-informatie:

12 45 36.56 -05 32 07.1

De eerste serie cijfers geven de horizontale positie weer (waarbij een volledige cirkel verdeeld is in 24 uren, ieder uur in 60 minuten en iedere minuut in 60 seconden met twee cijfers achter de punt). De tweede serie cijfers geeft de verticale positie weer (waarbij een negatief cijfer onder de omloopbaan van Terra om Helios (genaamd de ecliptica) is). We kunnen deze coördinaten vervolgens invoeren in Google Sky (link), mits we de spaties in de series vervangen door dubbele punten, en beide series scheiden door een komma. De locatie-informatie voor vandaag wordt dan als volgt:

12:45:36.56, -05:32:07.1

Door op de ‘+’ te klikken zoomen we steeds verder in, maar helaas krijgen we via Google Sky geen komeet op deze coördinaten te zien, terwijl Google Sky toch echt beweert live beelden van de sterrenhemel te tonen. Het is raar dat we Elenin niet op Google Sky kunnen vinden, want de diameter van de zogeheten coma van deze komeet is meer dan 200.000 km (link). Deze coma is dus groter dan Jupiter, terwijl deze gasreus wel gewoon in vol ornaat te zien is op Google Sky (type gewoon in ‘Jupiter’ en klik een paar maal op inzoomen).

De komeet en zijn ontdekker..
De toevalligheden rond zijn naam hebben tal van prangende vragen rond de persoon van de komeetontdekker opgeworpen. Ook ik vroeg me af of hij wel echt bestaat (link). Het vreemde is dat deze meneer Elenin op zijn website vanaf 25 augustus blijft volhouden dat de komeet in stukken is gebroken (link), terwijl zowel foto’s (link) en satellietopnames (link) lijken te bewijzen dat dit niet het geval is. Dit filmpje vat het nog eens samen:
x

X
Het in tweeën breken van Elenin veroorzaakt door een eruptie van Jupiter (!?) blijkt namelijk gewoon een optische illusie te zijn geweest. Wanneer meneer Elenin negen maanden geleden in staat was om als eerste Elenin te zien, waarom kan hij nu dan niet zien dat deze ‘komeet’ nog gewoon ‘up and running’ is, zoals zijn collega (amateur-) astronomen dat wel kunnen?

De twee zonne-observatie-satellieten in 2006. De ene komt áchter de Aarde aan en de andere vliegt voor de Aarde uit, in haar baan om de zon. Zo zijn beide satellieten in staat stereo-opnames te maken van de zon, omdat ze precies 180 graden t.o. elkaar staan..!

We kunnen natuurlijk ook zelf op onderzoek uitgaan door online de beelden gemaakt vanuit twee ruimte sondes te bekijken. Beide sondes hebben nagenoeg dezelfde omloopbaan als Terra. De sonde genaamd Ahead is waar Terra over ruim een kwart jaar zal zijn, en de sonde genaamd ‘Behind’ is waar Terra ruim een kwart jaar geleden was (link). Als je naar deze Nasa-webpage (link) gaat, kun je zelf opnames bekijken, die genomen zijn vanaf deze ruimtesondes (selecteer dan bijvoorbeeld ‘Ahead HI1’ of ‘Behind HI1’, kies dan bijvoorbeeld voor 512×512 als resolutie en klik vervolgens de optie van ‘Slideshow’ aan, om vervolgens op ‘Search’ te klikken). Beide sondes maken om de 40 minuten een opname. Wil je deze opnames één voor één bekijken, kies dan voor de optie ‘Images’.

Om je te helpen bij het interpreteren kun je hier de actuele stand van de planeten zien (link). En hier kun je zien waar Elenin zich precies bevindt (link). De donkerblauwe lijn beschrijft de baan onder de ecliptica, en de lichtblauwe lijn het navolgende deel boven de ecliptica. Wat ik raar vind is dat Elenin in deze simulatie op 14 september door de ecliptica gaat, terwijl dat volgens de coördinaten-opgave pas op 26 september gaat gebeuren..!

Op de beelden van Behind en Ahead is de ecliptica precies horizontaal in het midden. De planeten zien we over deze middenlijn bewegen. Kijken we bijvoorbeeld bij Behind HI1 op 24 augustus, dan zien we in het midden Mercurius en rechts Jupiter. Indien Elenin hierop te zien is, dan dient deze van rechts onderen schuin omhoog richting Helios te gaan (links op deze beelden). Helaas is hierop volgens mij ook geen spoor van Elenin te bekennen.

Wel is het raar dat er vanaf 5 september slechts 1 beeld per 2 uren te zien is. Dit is een derde van de oorspronkelijke frequentie. In dit filmpje zou volgens de makers Elenin te zien zijn op de beelden vanaf Behind in de laatste dagen van augustus (link), maar daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Sterker nog, ik weet eigenlijk wel zeker dat de witte stip op die beelden niet Elenin is…

Conclusie:
Mijn voorlopige conclusie is dat ik eigenlijk alleen maar vreemde en toevallige feiten heb kunnen vinden. Ondertussen blijft de geruchtenstroom omtrent Elenin uitdijen. Om hier iets tegenover te stellen staan er inmiddels ook Nasa-antwoorden op veelgestelde vragen online (link). Ook ik voel de behoefte om antwoord te geven op veelgestelde vragen.

* * *

Het verhaal van de aardbevingen in relatie tot Elinin..
Zijn de grote aardbevingen in onder andere Chili en Japan veroorzaakt door de samenstand van Elenin, Terra en Helios?
Volgens de Nasa-simulatie van de baan van Elenin vonden deze aardbevingen inderdaad plaats tijdens vermeende conjuncties van deze komeet met Terra en Helios. Deze drie hemellichamen lagen op die data namelijk op één lijn wanneet we het in een plat vlak (dus van boven) bekijken. Bekijken we het echter van opzij, dan zien we dat Elenin veel lager ligt en dat er dus geen rechte lijn is geweest. En zelfs als dat wel het geval zou zijn geweest, dan zouden deze aardbevingen ook op een onnatuurlijke manier opgewekt kunnen zijn met HAARP (zoals ik het in het EO-televisieprogramma ‘Uitgesproken’ heb mogen vertellen: link).

Een van de vele Summerische kleitabletten, ca. 4500 jaar oud (2500 voor Chr.)

Is Elenin gelijk aan Planeet X of Nibiru?
Planeet X is de naam die astronomen hebben gegeven aan de hypothetische planeet die verantwoordelijk is voor de baanafwijkingen van de buitenplaneten. De letter X betekent hierbij ‘onbekend’, maar we kunnen de X ook lezen als 10 door het als een Romeins cijfer te beschouwen. Tellen we Pluto als nummer 9, dan is de volgende inderdaad nummer 10. Ook op de Sumerische kleitabletten is sprake van een tiende planeet. Tellen we ook de zon Helios en de maan Luna mee, dan komen we op 12, vandaar dat Sacharia Sitchin het de twaalfde planeet noemde (link).
Deze planeet X is bekend onder vele namen. In de bijbel wordt deze Alsem (of Wormwood in het Engels) genoemd.
De kleitabletten noemen hem Nibiru. Ook Hercolubus en Nemesis komen voor. Letterlijk betekent Nibiru ‘kruisende planeet’. De baan van deze planeet maakt een grote hoek ten opzichte van de ecliptica. Volgens de kleitabletten kruist de baan van Nibiru de ecliptica tussen Mars en Jupiter, nabij de asteroïdengordel. Elenin is dus overduidelijk niet Nibiru. Elenin heeft geen wederkerige ellipsbaan en Elenin kruist de ecliptica aan de andere kant van Terra. Of de door astronomen gevonden planeet genaamd Tyche wel Nibiru is, is nog steeds een vraag voor mij.

Het Griekse eiland Thira, of ‘Santorini’ zoals het tegenwoordig heet, was ooit de vulkaan die grote veranderingen bracht.

Er zijn bovendien vele aanwijzingen dat Nibiru geen gewone planeet is, maar een roodbruine dwergster. Het is daarmee dan de tweede zon van ons zonnenstelsel (link). Op de Sumerische kleitabletten staat geschreven dat Nibiru een omloopbaan heeft die 3600 maal langer duurt dan die van onze moederplaneet Terra. Zoals in mijn boeken is te lezen verklaar ik de zogenaamde plagen in Egypte als een gevolg van de passage door Nibiru. De negende van deze tien plagen bracht grote duisternis over Egypte. Deze duisternis werd veroorzaakt door de enorme vulkaanuitbarsting op het Griekse eiland Santorini. We hoeven dus alleen maar deze mega-uitbarsting te dateren om te weten wanneer Niburu weer voorbij komt. De officiële lezing is dat deze eruptie ergens tussen 1630 BC en 1500 BC was. Indien dit juist is en indien het ook juist is dat Nibiru eens in de 3600 jaar passeert, dan is de eerstvolgende passage tussen 1971 en 2101. Aangezien deze passage niet onopgemerkt zal blijven en dus nog niet geweest kan zijn, betekent dit een passage tussen nu en 2101.

Wellicht is het object dat we in het infrarode spectrum via Google Sky rechts kunnen zien in het sterrenbeeld Leo deze tweede zon. Knip en plak deze coördinaten maar eens naar Google Sky en klik dan op infrared: 09:47:57.30, 13:16:44. Indien dit juist is, dan nadert Nibiru vanaf het noorden en niet vanaf het zuiden, zoals beschreven staat op de Sumerische kleitabletten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat Terra gekanteld is tijdens de voorgaande passage.

Is Elenin een ruimteschip?
Richard Hoagland beweert dat Elenin de vorm van een tetraëder heeft en dat het daarom een ruimteschip moet zijn. Het beroemde plaatje waarop inderdaad een tetraëdervorm te zien lijkt te zijn zou ook een optische illusie kunnen zijn. Bekijken we de gehele reeks waaruit deze momentopname is geknipt, dan zien we dat er niets vreemds te zien is (link). Ik heb tevergeefs geprobeerd het bewijs uit het filmpje van dat UFOKanali (link) te vinden tussen de beelden van Nasa. Ik weet dus niet hoe zij aan deze beelden zijn gekomen. Wie het weet, die mag het zeggen. Voor mij is dit geen solide bewijs voor een artificieel object. Klik hier voor een foto van gisteren van deze komeet (uitvergroot in een filmpje van UFOKanali).

Is Elenin een code?
Gezien alle speculaties rond Elenin is het vermoeden ontstaan dat Elenin misschien een code is. Aangezien we uit de film Deep Impact al wisten waar E.L.E. voor staat, kwamen er vele varianten voor N.I.N., zoals ‘Notable Impact Nemesis’, ‘Near Impact Nibiru’, ‘Nibiru In November’ en ‘Nibiru Is Near’. Als het al een codenaam mocht blijken te zijn, dan lijkt mij de laatste variant de meest waarschijnlijke. Ik vond zelfs ‘Nibiru Impact Near’ in het filmpje ‘Elenin for Dummies’ (link), helaas vol onjuiste informatie. Niet alleen E.L.E.N.I.N. zou volgens sommigen een code zijn, maar ook Leonid. Leo verwijst dan naar het sterrenbeeld Leeuw waarvandaan dit hemellichaam richting ons komt. En NID staat voor de National Intelligence Department, ook wel bekend als de National Institute of Defense, de overkoepelende inlichtingendienst van de VS.

Wanneer komt er nu duidelijkheid?
Volgens de opgegeven komeetbaan staat Elenin op maandag 26 september tussen Helios en Terra. Op die datum bevindt Elenin zich ook ongeveer op de ecliptica, volgens de opgegeven coördinaten. Kijken we op die maandag naar de zon Helios, dan zouden we de coma van Elenin moeten kunnen zien, pal in het midden voor Helios. Bedenk dat de kern van dit object volgens zijn ontdekker slechts een diameter van 3 tot 4 kilometer heeft.

Detail uit het Zwitserse bankbiljet met daarop afgebeeld de baan van Elenin ..! (linksboven inzet van animatiebeeld van Elenin)

Hoe zit dat nu met dat briefje van 10 Zwitserse franc?
Ter nagedachtenis van de geniale Zwitserse wiskundige Leonhard Euler (bekend vanwege e, het grondtal voor natuurlijke logaritmen, wat naar hem is vernoemd) zien we op de voorzijde van een briefje van 10 Zwitserse franc zijn gezicht, en op de achterzijde een komeetbaan en de stand van de planeten op 26 september 2011. Indien Euler deze stand heeft getekend, dan gebeurde dat 230 jaar geleden. Wist Euler misschien dat er dan iets bijzonders gaat gebeuren? Volgens sommigen is dit gedaan om in alle openheid oplettende, wakkere mensen te waarschuwen.

Hoe zit het nu met die Hopi-voorspellingen?
Volgens de Hopi’s kondigt de blauwe ster Kachina de overgang naar de vijfde wereld aan. De Hopi’s noemen dit de Nan ga sohu. De blauwe ster Kachina markeert de start van deze overgang. Daarna volgt de rode ster Kachina voor de voltooiing daarvan. Deze ster wordt ook wel de Zuiveraar genoemd. Het zou volgens mij best wel eens zo kunnen zijn dat Elenin de blauwe Kachina is, en Nibiru de rode.

Markeert de komst van Elenin het einde van de Maya-kalender?
Steeds meer mensen denken dat de einddatum die Carl Calleman hanteert voor de Long Count Calendar, namelijk 28 oktober 2011, wel eens de juiste zou kunnen zijn. Uit mijn eigen onderzoek blijkt echter dat 14 juli 2012 de juiste einddatum van de lange-telling-kalender is (klik hier voor een video-uitgeleg, en hier voor een artikel).

Dit betekent dat we pas op 24 november starten met de negende en afsluitende scheppingsgolf. Tegen die tijd is Elenin net voorbij de baan van Mars (van bovenaf gezien). Mijn gevoel vertelde mij in maart van dit jaar dat die negende golf nog niet was begonnen. Ik merk dat steeds meer mensen dit ook door gaan krijgen. Volgens Calleman zijn interpretatie zou het financiële systeem instorten tijdens de vijfde Nacht. Inmiddels is het de zesde Dag geworden (volgens zijn interpretatie), en de instorting is nog steeds niet geweest. Bovendien heeft een dergelijke instorting van een machtsinstrument alles met de achtste scheppingsgolf te maken. Dit zijn allemaal argumenten die pleiten voor 14 juli 2012 als correcte einddatum. Het allersterkste argument voor deze einddatum is de timing van 9/11. Komende zondag is dat precies 10 jaar geleden, en komt Elenin het dichtste bij Helios in de buurt (zoals hierboven al aangegeven).

Dreigt er gevaar voor het leven op Terra?
Van bovenaf gezien lijkt Elenin maar net voor Terra langs te gaan. Indien Elenin allerlei asteroïden in haar staart meezeult, dan zou dit wel eens een meteorietenregen voor Terra kunnen betekenen. Echter, ook hier dienen we het in 3D te bekijken. Op het moment dat Terra door deze staart zou gaan, zelfs wanneer deze heel erg lang is, dan is deze straat ver boven Terra. Het grootste gevaar rond Elenin is desoriëntatie door desinformatie. Weet wat je eet, ook wanneer het om informatievoedsel gaat.

 

Johan Oldenkamp

Zeist, 7 september 2011

 

Pateo.nl

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.