Advertentie

11:11 De magie van de ‘Elf’ in de 11..


11 11 digiklokDe magie van de ‘Elf’.. of de magie van de 11..! Het blijkt keer op keer dat ‘bijzondere’ getallen een bepaalde magisch-realistische situatie lijken te vertegenwoordigen. Alsof we daarbij ineens in een ‘andere wereld’ zijn beland, daar even een glimp van te zien krijgen, juist bij het zien ook van deze getallencombinaties. Op een wekker, op onze computer, op de klok-met-wijzers, die ook een speciale rol hierin vervult.. Maar ook op de kilometerteller en de stationsklok, vervult de getallencombinatie zijn rol. En de ’11’ vervult hierin een speciale rol.

Het artikel hieronder plaatsten we in februari 2009, maar natuurlijk heeft het nog niets verloren van zijn kracht. Want wist je dat de beroemde datum 21-12-2012 ook een ’11’ was…?! En zo gaat het maar door met die elven..

21 – 12 – 2012 = 3 + 3 + 5 = 11

Steve Pavlina, de auteur van het onderstaande artikel, kan niets anders doen, dan jou deelgenoot maken van ZIJN 11-beleving. Het andere stuk over magische getallencombinaties, dat hier op WantToKnow staat, wordt overigens ook nog steeds veel gelezen. En het bijzondere was dat we in 2009 zo’n beetje tegelijkertijd op het spoor kwamen van het onderstaande Engelse artikel 11:11..

Ná het lezen was mijn conclusie duidelijk: ‘In het Nederlands op WantToKnow als ondersteuning van het 1e artikel’. En weet je, deze vertaling was klaar, ’s ochtends, natuurlijk precies om 11:11 uur… Ik wens ook jou veel plezier met mogelijke herkenningspunten. Luister in ieder geval tijdens het lezen goed naar de scheurtjes in jouw ‘realiteit’… Jouw kennismaking met ‘jouw NU’..

* * *

x

x

x

x

11:11

2009 © vertaling WantToKnow.nl/.be

origineel: Steve Pavlina © februari 2009

x

11:11 Is een onderwerp dat al jaren op mijn lijstje staat van stukken die ik nog wil schrijven. Veel mensen hebben me gevraagd om hier nou eens wat over te schrijven. Maar pas onlangs voelde ik dat de timing voor ’n artikel over 11:11 goed was.
11:11 Wordt als onderwerp vooral in de privésfeer besproken, tussen mensen die er al vertrouwd mee zijn.  Ik ben nog niet veel stukken online tegengekomen over dit onderwerp, althans nog niet van die kwaliteit, diepte en duidelijkheid die voor mij als ‘waar’ voelen. Een paar mensen, onder wie Uri Geller, hebben dit onderwerp behandeld, maar de meeste stukken die je erover op internet vindt, zijn een beetje obscuur.

Sinds jaren heb ik op mijn website de combinatie 11:11 in een hoekje rechtsonder mijn website staan. Het was een knipoog naar mensen, die inmiddels al weten wat het betekent, maar ik vermoed dat de meeste bezoekers het niet in de gaten hebben gehad. En wanneer ik e-mails kreeg van mensen, die me vroegen wat de betekenis ervan was, antwoordde ik ze meestal, dat áls ze dat zelf niet wisten, ze het simpel konden negeren. En voor degenen die wél weten wat het betekent, dient de nummer-combinatie als een herkenning en kan het aan de basis staan van interessante gebeurtenissen.

Wat is eigenlijk 11:11?
Er zijn vele  niveau’s om 11:11 uit te leggen, maar laat ik starten op het meest basale, fysieke niveau dat we kunnen waarnemen en vandaar verder omhoog gaan. En alleen al deze opmerking vergt natuurlijk een uitleg.

11 Is vanzelfsprekend een cijfer en 11:11 de tijd die je op een klok ziet. Een vrij klein percentage van de mensen begint 11:11 méér te zien, evenals het cijfer 11, dan puur aan kansberekening toe te schrijven is. En steeds vaker lijkt het dan, wanneer je het opmerkt, alsof je het middelpunt bent van een of andere idiote samenzwering.. Als je de film ‘Het getal 23’ hebt gezien van Jim Carey, snap je dat er eenzelfde concept achter deze film zit, hoewel deze film ver af staat van de daadwerkelijke ervaring.

In het begin zou je inderdaad het idee kunnen krijgen dat je een beetje doordraait, maar uiteindelijk gaat dat over en wordt je ‘geleid’ naar enige fascinerende inzichten in wat wij ‘realiteit’ noemen. Numerologisch gesproken, kun je ongeacht elk nummer of cijferreeks, die in je leven verschijnt optellen. Wanneer je dan uitkomt op een cijfer dat groter is dan 11, blijf dan doortellen, totdat je eindigt op een getal dat gelijk is, of niet groter dan 11.

Een paar voorbeelden van hoe ik op het spoor kwam van al die 11-en?

Allereerst mijn postcode, die is 89138.  Dat wordt dan 8 + 9 + 1 + 3 + 8 = 29, en 2 + 9 = 11.

Mijn vorige postcode was 89129 en dat is 8 + 9 + 1 + 2 + 9 = 29, en 2 + 9 = 11.

Mijn telefoonnummer is 991-1252, resulterend in 9 + 9 + 1 + 1 + 2 + 5 + 2 = 29, en 2 + 9 = 11.

En wanneer ik het kengetal van mijn telefoonnummer meeneem, is dat 702 991 1252. En deze cijfers opgeteld geven 38 en 3 + 8 = 11.

Het fascinerende aan 11:11 is dat het zich vooruit en achteruit in iemands leven lijkt te verplaatsen. Dus wanneer jij te maken krijgt met deze 11-en in je leven, zul je merken dat ze dwars door je verleden , alswel door het heden als door de toekomst lopen. Toen ik voor het eerst met deze gedachte in aanraking kwam, dacht ik dat ik gek werd, doordat ik erachter kwam dat mijn hele leven besmet was met deze verborgen 11-en…

Ik werd me bewust van dit fenomeen begin 1994 en juist daarvoor had ik mijn vriendin Erin ontmoet. Ik ontdekte overal verborgen 11-en. Ik woonde in appartement 119 en mijn eerste computerspelletje werd toen in de winkel verkocht en had een barcode die opgeteld 29 te zien gaf. Ik had toen 92 Cd’s en mijn favoriete rockgroep had 11 albums gemaakt. De vorige 4 telefoonnummers die ik had eindigden ook op 11. Het model van mijn horloge had serienummer 5600 en mijn televisie had modelnummer 2729. De harddisk van mijn computer had een capaciteit van 245 Mb maar als ik een programma gebruikte om software te comprimeren, kwam ik uit op een capaciteit van 380 Mb…

En daarbovenop komt ook nog eens de tijd, die verontrustend vaak 11:11 aangeeft! Ik merk dat ik soms plotseling klokkijk en dan dit tijdstip precies op mijn netvlies krijg, vaak een paar dagen achter elkaar. Maar er gaan ook dagen achter elkaar voorbij, zónder dat ik 11:11 ook maar op een klok voorbij zag komen. Het bijzondere is wel dat ik zojuist, tijdens het schrijven van dit stuk, naar de keuken ging om een snack te pakken, en daar stond de klok van de magnetron op 11:1.. Mijn dochter Emily is feitelijk geboren op 11:11 in de avond. En dat lijkt toch een feit dat vrij moeilijk te negeren is.

Het ‘virus’ dat via de achterdeur binnenkomt …
Nu zal een gezonde scepticus vragen om op dit punt even te stoppen om te vertellen dat dit fenomeen heel simpel het resultaat is van zelf-suggestie. Heel simpelweg dus, komt dat erop neer, dat je jezelf in je hoofd hebt gezet dat je meer 11-en ziet, en je onbewuste attentie-systeem zoekt deze combinatie of het cijfer in je omgeving en brengt deze naar je bewuste niveau. Er is dus een hogere gewaarwording van 11-en omdat je simpelweg de bestaande 11-en méér ziet. Je kunt zelfs sommige van deze 11-en onbewust creëren, en je zou zelfs onbewust een juiste cijfercombinatie uit kunnen kiezen om deze vervolgens aan de 11-telling te onderwerpen.

Deze logische verklaringen zijn helemaal OK. Ze zijn keurig, leuk en ordelijk. Natuurlijk kun je claimen dat ik onbewust meer 11-en zag, omdat dat hetgene was dat ik verwachtte te gaan zien. Ik ga niet argumenteren over deze verklaring, omdat het in feite niet uitmaakt. Ik ga zelfs verder dan deze verklaring, het is namelijk precies hoe ‘realiteit’ plaatsvindt, wanneer je een scepticus bent…

De logische verklaringen zijn helemaal OK, keurig, leuk en ordelijk. Je kunt claimen dat ik onbewust meer 11-en zag, omdat dat hetgene was dat ik verwachtte te gaan zien. Ik ga niet argumenteren over deze verklaring, omdat het in feite niets uitmaakt.

Ik ga zelfs verder dan deze verklaring, het is namelijk precies hoe ‘realiteit’ plaatsvindt, wanneer je een scepticus bent…

Weet je.., het is een onderdeel van de natuur, dat alles wat je gelooft automatisch wordt geprojecteerd in je geloofsysteem. Dus wanneer je een keiharde scepticus bent, dan is het 11:11 fenomeen nog steeds perfect passend in je huidige geloofssysteem. Het kan dit systeem geen geweld aandoen, omdat dat nou juist het kosmische principe van de vrije wil aantast. Het universum kan jou niets tonen, waarvan jij aanvankelijk hebt gekozen om het uit je systeem te bannen.

Sceptici hebben verklaringen te over voor de 11:11 ervaringen, en vanuit hún perspectief lijken al deze verklaringen juist. En dat zijn ze dus ook, vanuit hun referentiekader. Want een andere verklaring is er namelijk niet, volgens hen..!

En dat is nou precies een van de redenen, waarom het 11:11 fenomeen zo’n interessant fenomeen is. Juist doordat het plaatsvindt in de dimensie van niet-waarschijnlijkheid tot onmogelijk (zoals waargenomen vanuit een objectief standpunt), is het mogelijk dat dit fenomeen door de filters sijpelt, die ‘normaal’ gesproken voorkomen dat het fenomeen überhaupt de realiteit bereikt.

11:11 piano meditaties (klik op afbeelding)
11:11 piano meditaties (klik op afbeelding)

Er zijn veel fenomenen die door een objectief geloofssysteem worden geblokkeerd. Dit betekent dat er gebeurtenissen plaatsvinden in tijd en ruimte, die door personen met een objectief geloofssysteem nooit, maar dan ook nooit, kunnen worden waargenomen, omdat hun geloofssysteem deze gebeurtenissen voor 100% uitblokt. Maar door zijn hoge waarschijnlijkheid, is het 11:11 fenomeen tóch in staat om door onze filtersystemen heen te komen. Waarom? Omdat het eenvoudigweg niet mogelijk is het toe te wijzen aan geluk, kansberekening, toeval of het resultaat van auto-suggestie of hypnose.

Daarom is het 11:11 fenomeen ook zo’n slimme poort. Het is namelijk dé manier van de ‘realiteit’ om een gedachtevirus te plaatsen, via een achterdeurtje, in een objectief geloofssysteem! En wanneer dit virus eenmaal wortel heeft geschoten, begint het je objectieve geloofssystemen te ontmantelen. Om deze systemen vervolgens geleidelijk te vervangen door meer accurate modellen van de ‘realiteit’. Het doel van 11:11 is positief, hoewel dit er misschien niet op lijkt, wanneer het je in eerste instantie te pakken heeft. Haar doel is het om jouw geloofsysteem uiteindelijk te ondermijnen, het systeem van de fysiek gegronde, objectieve wijze van je kijk op de ‘werkelijkheid’.

Jij mag je best doen om op wat voor manier dan ook te verklaren waarom deze 11-en op je pad komen. Maar zodra je geïnfecteerd bent, is het een kwestie van tijd, voordat je oude geloofssysteem begint te kraken in al hun voegen. Week na week en maand na maand, zullen de 11-en naar je toekomen. Je blijft de 11:11 op de klokken zien en het lijkt alsof je gestalked wordt door het cijfer 11 en het is alsof je deze stalker niet van je af kunt slaan.. Je logische systeem is niet in staat de verschijningen van dit fenomeen te stoppen.

Geef jezelf gewoon een paar maanden, misschien wel een paar jaar, maar uiteindelijk bereik je een punt waarop je het voor gezien houdt. Want wat doe je, als er 5 jaar voorbij zijn gegaan, en deze 11-en en 11:11 blijven maar tevoorschijn komen, alsof ze van plan zijn om een record te willen breken? Blijf je dan hangen aan de logische redenering waarom deze verschijningen zouden kunnen plaatsvinden, binnen jouw objectieve universum, dat anders altijd zo keurig opgeruimd is?

En naar mate je vaker deze 11-en tracht te ontwijken, des te sterker komen ze op je pad; ze eisen praktisch je aandacht… De 11-en zijn als een soort vervelende geest die zijn aanwezig blijft bekendmaken. En wanneer je deze geest de rug toekeert, zal hij alleen maar meer volhardend worden om je aandacht te krijgen; je kunt zijn aanwezigheid ontkennen en je kunt proberen zijn aanwezigheid weg te redeneren.

Je kunt jezelf zelfs wijsmaken dat het je verbeeldingskracht is waarmee je deze geest zelf creëert. Maar hoe je ook tracht de verschijningen in een vakje te plaatsen, de geest houdt vol! Uiteindelijk zul je opgeven. Op een gegeven moment zul je jezelf omdraaien en aan de geest vragen wat ie nou eigenlijk komt doen; waarom hij je zo permanent lastig valt. En hoe sneller je dit doet, des te beter het voor je is.

De Blauwe pil versus de Rode pil…
11:11 opereert als een korte stroomuitval in de realiteitsmatrix. Wanneer je het verschijnen ervan via het reguliere activeringssysteem een plekje wilt geven, zal dit je in eerste instantie wat soelaas geven, maar wanneer je er de tijd voor neemt, is dit antwoord uiteindelijk niet bevredigend. En daarmee zijn er dan een paar opties, die voor je open staan.

 • Optie 1 is te concluderen dat je door een bepaalde vastberadenheid verslagen bent en dat je geïnfecteerd bent met dit idiote mentale virus, dat je werkelijkheid op een heel bijzondere wijze maar blijft filteren.
 • En optie 2 is dat je overweegt dat de ‘werkelijkheid’ niet functioneert zoals je hem voorheen verwachtte, en dat misschien, heel misschien, deze 11-en blijven opdoemen met een reden, met een bedoeling die je heel simpel nog geen plek kunt geven.

Optie 1 is de Blauwe  pil en Optie 2 de Rode. De meeste mensen doen hun best om de Blauwe pil te blijven slikken en blijven zich hun hele leven afhankelijk maken van die Blauwe pil. Maar velen hebben de Rode pil doorgeslikt en kijken wat hier van zal komen. Ik ben iemand die de Rode pil heeft geslikt en ik ga je nu een kijkje achter de schermen geven, wat er dan gebeurt…

Een kijkje in de Matrix
Mijn eerste reactie op al die 11-en was als volgt: ‘De werkelijkheid kan niet zo in elkaar steken; het is eenvoudigweg niet mogelijk.’ Maar toen vroeg ik mezelf af: ‘Maar wat als het nou wél mogelijk is..? Wat als iets deze 11-en in mijn werkelijkheid creëert, op een manier die mijn aandacht opeist?’

Het continue verschijnen van deze 11-en dient als een wake-up-call. Deze 11-en maken het je onmogelijk om het leven van alledag te blijven leven zoals je dat deed. Telkens wanneer je vermoed dat je het leven redelijk door hebt, zijn er de 11-en weer, die je eraan herinneren dat je ‘iets’ mist..  Om dan uiteindelijk tot de conclusie te komen, dat jouw beeld van de realiteit feitelijk doorbroken moet worden. Het word je duidelijk dat veel van je aannames van de manier waarop de wetten van het universum werken, onjuist zijn. Je klampt je bijna letterlijk vast aan een wereldbeeld dat in gruzelementen ligt, maar je hebt nog geen nieuw model waaraan je je kunt vasthouden en dat het oude vervangt.

Engelportaal door Jan Custers (klik op afbeelding voor link)
Engelportaal door Jan Custers (klik op afbeelding voor link)

Je grip op de werkelijkheid verliezen kan – op zijn zachts gezegd – een frustrerende ervaring zijn.  Maar de waarheid is dat je helemaal je grip op de realiteit niet aan het verliezen bent, je laat slechts je onjuiste aannames los..! En dit heeft weer tot gevolg dat je je geest aan het openen bent voor nieuwe mogelijkheden.

Het zal al met al een tumultueuze tijd worden en je kunt je verward en losgeslagen gaan voelen. Het beste wat je dan kunt doen, is je proberen te ontspannen en je laten meevoeren door de stroom. Ik zou willen dat ik je kon beloven dat dit proces zich snel zal voltrekken, maar de waarheid is dat het jaren kan duren. Een oorzaak van het probleem hierbij is, dat er andere krachten zijn, die je proberen terug te trekken, zoals je oude conditioneringen. Ze proberen je regelmatig ervan te overtuigen dat het oude model nog steeds een toevlucht biedt.

11:11 is een specifieke frequentie om je te doen ontwaken, maar er zijn vele anderen. Zoals bijvoorbeeld de terugkerende cijferpatronen 111, 1234 of 444. Maar sommige wake-up-calls zijn ook weer niet-numerieke gebeurtenissen en je zult deze gebeurtenissen ondergaan als een terugkerende stroomdip in de realiteitsmatrix.  En terwijl ze blijven optreden, kun je hier heel verschillend op gaan reageren; verrast, met een glimlach of verblijvend in de stilte van herkenning. Uiteindelijk zul je de verschijnselen in dankbaarheid leren observeren .

Jouw intentie om waar te nemen.
Wanneer je er klaar voor bent, is de volgende stap dat jij vraagt om de waarheid omtrent de ‘werkelijkheid’. Je moet dit wel bewust doen, anders zal het je niet duidelijk worden. Zeg tegen jezelf: ‘Ik snap dat mijn oude model van de realiteit kapot is. Ik vraag dat mij datgene getoond wordt, dat ik gemist heb. Laat me een start maken met het zien van de werkelijkheid zoals hij waarlijk is. Laat mijn aannames op een juiste manier het werkelijke karakter van de realiteit weergeven.’

Geef hierbij vorm aan je intentie via je gedachten, maar zorg dat je deze ook voelt; je moet het écht willen. Je moet werkelijk naar de waarheid verlangen om ‘de realiteit’ werkelijk te zien, zoals een drenkeling intens naar zijn volgende ademhaling snakt; indien je niet werkelijk naar de waarheid verlangt, zal er niets veranderen in je leven.

Het is een beslissing die je niet té lichtvaardig moet nemen; de waarheid omtrent de realiteit is volledig anders als degene die je in onze maatschappij wordt aangeleerd. Het kan heel oncomfortabel zijn om de constructie van je oude realiteit te zien afbreken, zélfs als je weet dat deze gammel was. De meeste mensen houden alsnog vast aan het vertrouwde, dan dat ze hun levens binnenste-buiten moeten draaien, door zo’n immense verschuiving van hun kijk op het leven.

Het is helaas ook een reis die je alleen moet maken; het is een beslissing die je neemt vanuit je eigen vrije wil en niemand kan je verplichten deze reis te gaan maken. 11:11 kan de deur voor je forceren, maar het is aan jou zelf om door deze deuropening te gaan.

Het heeft geen zin om bewijzen te vragen wat er dan aan de andere kant van de deuropening ligt. Het zoeken van bewijzen is namelijk op zich al een gekunstelde manier om een objectief geloofssysteem in stand te houden. Het is een keuze die je maakt vanuit je vrije wil en daarin kan geen bewijs worden verkregen, omdat dat je keuze zou beïnvloeden.

Het lemniscaat: oneindige realiteit!
Het lemniscaat: oneindige realiteit!

Als je om bewijs vraagt, zal je telkens iets onduidelijks worden getoond. En zolang je maar in de deuropening blijft staan, zul je geen bewijs krijgen van wat er achter de deuropening ligt. Wanneer je bewijzen zouden worden aangereikt, zou dat je vrijheid van keuze aantasten, en dat is een grote  kosmische tegenstrijdigheid!

Deze kosmische wet zegt dat jouw realiteit in lijn moet blijven met jouw overtuigingen. Als je ervoor kiest om aan je oude geloofsovertuigingen vast te houden, dan mag en zal je niets getoond worden dat deze overtuigingen aantast.

Maar wanneer je echter je oude overtuigingen overboord wilt zetten en nieuwe aannames wilt omhelzen, dan zal het bewijs dat je zo hard zocht, volledig zichtbaar zijn voor je. Wanneer je bewust vraagt om de realiteit accuraat te mogen zien, dan zullen verbazingwekkende zaken zich aan je tonen, voorzichtig in het begin, maar met een steeds heftig wordende aanwezigheid en kracht.

Synchroniciteiten
De eerste verandering die je zul gaan zien, is een golf van toeval/synchroniciteiten in je leven, meer dan ooit tevoren. Hoogst onwaarschijnlijke toevalligheden zullen zich gaan voordoen in steeds toenemende mate. Dit is een vriendelijke manier om je oude geloofsovertuigingen in een schuurtje te zetten. In plaats van het onmiddellijk vernietigen van je oude realiteit, zal deze langzaamaan scheuren beginnen te vertonen. Dit gebeurt doordat steeds vaker, haast onwaarschijnlijke, maar niet onmogelijke gebeurtenissen en omstandigheden in je leven zullen gaan optreden.

Je bent het 11:11 portaal binnengegaan en veel van de toevalligheden zullen worden gerelateerd aan het getal 11 of de 11:11 tijdsaanduiding, zeker in het begin. Op dit punt in je reis, kun je deze 11-en zien als wegbewijzeringborden, die je moet volgen. Wanneer je bijvoorbeeld opkijkt en 11:11 op de klok ziet, word je dan bewust van de gedachte die je op het moment had dat je deze 11:11 zag. Deze 11:11 is een indicatie voor jou, dat jouw gedachten in lijn waren met de waarheid. Wanneer je bijvoorbeeld op dat moment een idee had, waarover je aan het denken was om het te realiseren, is dat idee het ook inderdaad waard om uitgevoerd te worden..!

Jaworski: synchroniciteit als leidraad in je leven (klik op het plaatje)
Eén van de meest indrukwekkende boeken over de ‘overgave’ aan het toeval..Joseph Jaworski’s boek:’Synchroniciteit’ toont je de leidraad die hij zijn leven toeliet..! (klik op het plaatje)

En wanneer je opkijkt en je ziet 11:10 op de klok, is dat een teken dat je een pas op jezelf vooruit bent. De gedachte die je had, zou goed kunnen zijn, maar de timing voor het uitvoeren ervan is niet juist; het zou te vroeg zijn om het idee uit te voeren. Als je opkijkt en de tijdsaanduiding11:12 ziet, betekent dit dat je achterloopt op jouw flow in de grote stroom. De gedachte die je had was goed, maar de timing is gewoon een beetje laat.

Andere energieën die aan jouw ideeën en gedachten verbonden zijn, zijn al in beweging. Zorg dus dat je snel bent, anders ga je de boot missen… Dit soort ’toevalligheden’ zullen een krachtig sturingssysteem voor je zijn en ze zullen optreden als twee-richting verkeer tussen jou en de kosmos. Maar je bent natuurlijk niet gebonden aan deze 3 tijden. Je kunt ongeacht welke structuur wensen, zolang deze maar in lijn is met je huidige aannames.

Wanneer deze nog steeds erg oppervlakkig zijn, is het opkijken naar een jouw specifiek gekozen tijd een goed signaal. Het is een signaal dat in jouw geloofssysteem past en dat je keer op keer kunt gebruiken. Maar wanneer je bijvoorbeeld een teken van bevestiging verwacht in de vorm van een mens die door de lucht vliegt,  werkt dat niet, want dit soort signalen worden normalerwijze door je geloofssysteem geblokkeerd..

Als jij een twee-richtings kanaal met de kosmische intelligentie wilt openen, dan is het een prima start om te beginnen met toevalligheden die je ontdekt bij het klokkijken. Beschouw het als het eerste stapje van een peuter die leert lopen. Uiteindelijk zul je er in slagen om een breedband verbinding met het universum aan te leggen, maar nogmaals, simpele toevalligheden zijn een uitstekende manier om te beginnen. Het kan zijn dat het zelfs enkele jaren duurt, vóórdat je zo gemakkelijk voelt met deze materie, dat je op gemak een volgende stap wilt nemen.

Toevalligheden zullen in het begin volledig willekeurig en onvoorspelbaar op je pad komen, maar dan zul je in staat zijn ze te creëren met je intenties. Wanneer je een sterke intentie hebt en deze ‘loslaat’, dan zal de reflectie van deze intentie zich in eerste instantie aan je tonen als een ’toevalligheden’. Volg dan dit pad, waarheen het ook moge leiden..!

In het begin zullen de toevalligheden die je tegenkomt volledig willekeurig en onvoorspelbaar op je pad komen, maar uiteindelijk zul je in staat zijn ze te creëren met je intenties. Wanneer je een sterke intentie hebt en deze ‘loslaat’, dan zal de reflectie van deze intentie zich in eerste instantie aan je tonen als een ’toevalligheden’. Volg dan dit pad, waarheen het ook moge leiden..!

Als je bijvoorbeeld je intentie hebt gezet om een nieuwe hobby te vinden, zoals bijvoorbeeld spreken in het openbaar en later die dag vraagt een vriend of vriendin je mee als gast naar een meeting waar hij of zij naar toe gaat en je ziet tegelijkertijd de klok op 11:11 staan, zorg er dan in ieder geval voor dát je bij deze meeting aanwezig bent.

11:11 is een portal, een deuropening naar een nieuw niveau van bewust-Zijn. Een van de vele portalen. Het is de inleiding naar een groter begrip van de ‘realiteit’.  In plaats van door het leven te gaan als een ongelukkig slachtoffer, toont 11:11 je hoe je kunt beginnen met het creëren van jouw eigen ‘realiteit’. En er zijn ontelbare lessen die je onderweg kunt leren, veel meer dan ik hier zou kunnen opsommen in dit artikel, of zelfs in een boek! Maar de stap nemen door de deuropening van 11:11 is een hoogst verbazingwekkende stap voor je.

Laatste gedachten
Een van de redenen dat ik twijfelde of ik dit artikel zou schrijven, is dat het waarschijnlijk is dat het door veel mensen gelezen zal worden. Alleen al door het lezen van dit artikel, zullen veel van de lezers beginnen te experimenteren met het 11:11 fenomeen. Omdat dat écht een stevige gebeurtenis zal gaan worden, wilde ik dit artikel niet eerder publiceren, dan op het moment waarop ik een duidelijke indicatie kreeg dat de timing hiervoor juist was.

Aan het begin van dit jaar, 2009, begon ik te voelen dat het juiste moment om te schrijven over 11:11 dichterbij kwam, dus vroeg ik om een bevestiging van het Universum. Terwijl ik zat te mijmeren over hoe ik dit artikel zou gaan schrijven, keek ik op en jawel hoor, daar stond 11:11 op de klok. Later die dag kreeg ik een mail van iemand die me vroeg wat die 11:11 nou precies betekende in het hoekje van de  homepage op mijn website. Dit gebeurt me hoogstens zo’n 1x per maand. Toen viel me ook op dat iemand op een forum een discussie op gang had gebracht met betrekking tot 11:11. En op diezelfde dag, kreeg ik zomaar ook een e-mail toegestuurd van iemand die bij het 11:11 magazine betrokken is, een tijdschrift waarvan ik het bestaan niet eens vermoedde. Zij waren geïnteresseerd om in hun tijdschrift een artikel van mijn hand te plaatsen. Touché..!

Toen schreef ik het 11:11 artikel op mijn To Do-lijstje, met een vraagteken. Dit vraagteken had ik erachter gezet, alsof ik wilde vragen: ‘Weet je het zeker? Is dit werkelijk de juiste tijd om een artikel over deze materie te schrijven?’ Kort daarna ontving ik van de postbode een pakje met het tijdschrift 11:11 erin en op de cover van dit tijdschrift stond in grote letters: ‘Zeg JA’ Ok, Ok, ik ben al bezig met het schrijven van dit artikel…

En wanneer jij nu ook overal 11-en en 11:11 begint te zien, dan ben je klaar voor een stevige rit. Voor mij begon deze rit zo’n 15 jaar geleden al en het end is nog lang niet in zicht. Mijn verontschuldigingen vooraf, wanneer ik je ‘realiteit’ heb laten scheuren. Als dat zo is, zul je me waarschijnlijk binnen 1 maand dood wensen, binnen 1 jaar aan deze ideeën twijfelen en me over 10 jaar willen omhelzen. Ik hou het wel vol totdat je me komt omhelzen!

* * *

Er is veel integere informatie te vinden op het internet over 11 en andere portaal-energetische nummers. Wie zoekt zaal vinden, ook al ben je niet écht naar iets concreets op zoek.. De 11 laat je dit immers OOK zien..  11 Is in zijn verschijning één grote deuropening naar een meer ‘integere’ werkelijkheid. (GJ)

Link naar mooie uitleg over het meestergetal 11. HIER

x[


508 gedachten over “11:11 De magie van de ‘Elf’ in de 11..

 1. JA 144 dat getal komt zeker vaak voor!!, bij mij net zo opvallend vaak als de 11! Ik weet ook niet wat de bevestiging/overeenkomst/verbinding zou moeten zijn behalve dan inderdaad de 144.000 strijders voor het inluiden van het koninkrijk van yeshua ben David….Ik heb wel het “gevoel” dat er volgende week woensdag een aparte dag zal zijn…jalalalala weer een hele aparte dag jalalalala

  mvdg GalliLéon

 2. @Paul the egyptian,

  het is een veel gemaakte verbinding voor hen die deze combinatie dagelijks ervaren, maar wat het voor een direct doel heeft voor de persoon in kwestie is voor mij in ider geval (nog) niet duidelijk. 1+4+4=9 is toch mooie getallen reeks… per individueel getal staat een filosofie alsmede de getallen in de volgorde een filosofie bij zich dragen… Wat is dan zo speciaal als manifestatie op de mooie gregoriaanse kalender dag 11-11-2009 volgens jouw?

  Mvdg GallIléon

 3. Ja Paul Ik heet geen stevie wonder dus ik zie het…de hele dag door…jij blijkbaar ook maar dan nog wat is je idee dan over de eerdere reactie? Wat is jouw idee over de getallen 11 en de getallen combinatie 144…? en de mensen die deze dagelijksönbewust”ervaren als herkenningsmomenten?

  Mvdg GalliLéon

 4. @ GalliLéon

  Als ik naar die dag de volgende week kijk op verschillende soorten lopende kalenders, Mayan, I-Tjing, Egyptische kalender, Chinese, dan is die woensdag geheel blanco, geen tekens, sterren en of toegevoegde items.
  Blanco staat voor schoon en vrij zijn van alles, niks is er wat die dag kan beinvloed worden tot iets, alles kan zich dus manifesteren die dag.
  Normaal zit er altijd wel een bijgevoegde teken, maan stand, invloeds stand van planeten en andere zaken zoals een verjaardag op de lijst.
  Een goede dag die heel veel betekenis kan hebben…

  Jarig ?! of ga je lekker Sint Maarten ?!

  Zelf kijk ik niet speciaal naar dit soort zaken, dan kan ik op elk moment van de dag wel naar bijzondere tekens op me horloge of klok gaan kijken, dan en ik te veel met tijd bezig en dat laat ik liever los.
  Alleen het berichtje wat ik intypte was net op dat 11:11 moment.

 5. Ja, toevallig hè Paul.. Het gaat er bij het 11:11 fenomeen juist om, precies zoals in het artikel staat overigens!!, dat je je overgeeft aan dát moment van herkenning, DIEP doorvoelt. Universele verbinding. Aldus het artikel. Het gaat daarbij dus niet om de andere ’tijden’, maar nou juist dát je precies kijkt en HERKENT. Juist..NU!
  11:11 is daarmee een core-portal.

 6. Toeval bestaat niet Guido

  Het steeds maar weer zien van 11:11 geeft geen opwaardering, tis het zelfde als je reageerd op een ketting brief van : als je dit niet doorstuurt naar anderen dan krijg je problemen, en of neit op vrijdag de 13de onder een ladder door lopen.
  Als je het in je weg programmeerd dan ziet je altijd steeds dezelfde tijden.
  Net als dat je een rood autootje heb gekocht en ineens rijdt iedereen in een rood autootje, dat wekt wel een universele verbinding op maar dan in een heel ander opzicht.
  Je gaat dus alleen op die momenten opletten en niet op andere tijds waarnemingen.
  Alles is maar aan tijdelijkheid onder hevig.
  Herkenning zit voor mij in het aanwezig zijn met hart en ziel.

  🙂

 7. Jepperdepep zo ver was ik ook gebleven, BLANCO, tijd voor het vliegerlied ;-)….. behalve die heerlijke momenten van bevestiging is het ook wel is prettig een diepe verbindintenis te begrijpen die ermee gepaard gaat….!

  mvdg GalliLéon

 8. @ Galli
  144 > 1 + 4 + 4 = 9
  maar 9 is ook de 6
  De kluizenaar maar ook de geliefden (tarot)
  De individuele zoektocht en het licht zijn, zowel als de gezamenlijke versmelting met het geheel aan individuen …
  eerst jezelf ontdekken als geheel om daarna een volwaardig liefdevol deel te kunnen zijn van het grotere geheel … vanuit de zoektocht naar je eigen innerlijke mannelijke en vrouwelijke kracht, kunnen versmelten in liefde om een bewuste keuze/een relatie aan te gaan met Het Leven > een partnerschap aangaan met het leven.
  Als we ons innerlijk en ons hart niet kennen kunnen we het ook niet in volheid delen en gebruiken.
  Als het hart nog afgesloten is door pijn(en)kunnen we niet volledig open staan voor een nieuwe relatie, daarom is het nuttig jezelf vanbinnen te ontdekken en met je lantaarntje het donkere onbekende te onderzoeken en bestaansrecht en levenslicht te schenken …
  Dat is de ware kracht van de 9 en de 6.

  9 : DE KLUIZENAAR http://www.tarotkaartenleggen.com/kluizenaar.html
  6 : DE GELIFDEN http://www.tarotkaartenleggen.com/geliefden.html

  het is ookmleerzaam om de diepere lessen hierin van de kaart 1 en het dubbele aspect van de kaart 4 in ogenschouw te nemen

  1 : DE MAGIËR http://www.tarotkaartenleggen.com/magier.html
  Wij zijn de magiërs die alles kunnen doen wat we willen.
  “Alleen jij weet wat je nodig hebt om te creëren wat je wilt. Je hebt de staaf voor de inspiratie, de beker voor de gevoelens bij het bereiken van je doel, het zwaard voor het maken van een plan en de Pentakel voor het manifesteren. Je hebt dus alles wat je nodig hebt.”
  Maar durven we deze 4 elementen ook te gebruiken en aan te wenden?
  “… de Magier (is) nog onschuldig en zonder ervaring, maar hij staat wel stevig op de grond in het midden van de aardse werkelijkheid.”
  We zijn onze capaciteiten vaak vergeten en lijken daarom in veel zaken geen ervaring te hebben, maar het geloof en vertrouwen in onze scheppingskracht maakt dat we hier op en in de aarde realiteit kunnen manifesteren (mani-fest-eren >>> het feest van velen kunnen eren).

  4 : DE KEIZER http://www.tarotkaartenleggen.com/keizer.html
  “Het is de kant van onze persoonlijkheid die zorg draagt voor de saaie kant van het leven: werk, geld, het betalen van de rekeningen en het invullen van de belastingpapaieren. Hij is de gene die de regels stelt maar ze zelf ook volgt. Zonder die voorwaarden in zijn leven raakt hij verwart en begint hij te worstelen met zijn rol als leider.”
  het dubbele … de dualiteit … 2x de 4 … 2x de autoriteit … het dubbele aspect van geven en nemen, eigen keuzes en verantwoordelijkheden alsook het in dienstbaarheid staan tot het hogere plan.
  “De rol van je vader in je leven is belangrijk. De manier waarop hij die op zich nam laat zien hoe jij omgaat met autoriteitsfiguren in jouw leven. Als we niet in balans zijn met de vaderfiguur dan vinden we het moeilijk om iemand boven ons te hebben. Of we accepteren deze persoon niet als een baas (of een politieagent of wat dan ook) of we kruipen in elkaar tot een klein bolletje omdat er iemand tegen ons schreeuwt. Door onze eigen leiderschap te ontwikkelen kunnen we onze eigen vaderfiguur worden. Leiderschap is vooral een goede vader voor jezelf zijn.”
  Bovenstaande is een ware uitdaging en les voor ons als mens zijnde.
  De 4 in ons als MENS, maar ook de 4 in ons als ZIEL …

  Zucht, wat heerlijk duidelijk is het toch allemaal 😀
  De 144.000 zijn degenen die dit be-leven.

 9. mooi Krispy, ik herken daar veel in, al weet ik zelf niet wartoe het zal moeten leiden in de nabije toekomst maar dat zullen de tekenen der tijd wel aangeven! vooral als je dit soort inzichten naast de inzichten legt die de maya’s hebben over de individueel geboren mens, de astrologische kennis, chinese astrologie etc. is het bijna onbegrijpelijk hoe de mens de natuur heeft leren kennen en de kosmos begint te begrijpen en wat voor een kennis wij van daar uit in het heden kunnen en mogen gebruiken als ondersteuning bij de zoektochten naar onze eigen waarheden en redenen van bestaan. De infomatie die je aangaf, geeft me bij het lezen veel raakvlakken aan en herkenningspunten van diepe innerlijke zoektochten die er zijn geweest en fundamentele terugkomende problematiek. Grappig hoe mensen je woorden en informatie toespelen en je soms pas periodes later een besef moment van een toen voorgevallen situatie inziet!

  mvdg GalliLéon

 10. Tarotkaarten geven vooral een psychologisch profiel weer. Maakt het overigens niet minder interessant hoor. De truc blijft dat je altijd wel iets herkent binnen dat profiel waarmee je een kaart trekt. De hedendaagse astrologie werkt net zo.

  @GalliLeo: juist doordat de geschiedenis zichzelf herhaalt herkent de mens wat zijn voorvaderen hem voorspiegelde. Het is fascinerend te zien dat de mens (ongeacht zijn technologische vooruitgangen) eigenlijk hetzelfde is gebleven. Ik las gisteren in het Parool een artikel over een antropoloog die dit jaar is overleden (sorrie ik weet niet meer specifiek zijn naam, maar wel dat hij joods-franse ouders had en in New-York heeft gewoond) die bekendheid genoot door zijn onderzoek bij Amazone-indianen. Deze antropoloog zag enorme overeenkomsten tussen mensen vanuit een primitieve cultuur en mensen in een moderne beschaving. In essentie zijn we dus hetzelfde.

 11. onder andere die amazone-bewoners hebben een spirituele voorsprong en een technolgische achterstand daar waar het welvarende westen een technologische voorsprong en een spirituele achterstand heeft. Door inegratie en begrip van beide ontstaat tzt een fundamentele basis om vooruit te bewegen als collectief. individuelen zoals die meneer die je aangeeft, mensen als drunvallo melchizedek die hetzelfde heeft gedaan met de maya oudsten jarenlang, of zoals diezelfde man die de blue men group heeft bestudeerd bij andere elders op de wereld. zo zal langzaam aan het begrip van die individuelen voor andere inzichten en nut van deze integratie zichzelf wijzen. Ik interpreteer geen sbs6 astrologie en geen mientarot als gidsen op mijn vraagstukken. Zoals eerder aangeven weet abraham waar hij de mosterd haalt. Dat gaat niet over één nacht ijs F001…

  mvdg GalliLéon

 12. Graag gedaan Galli 😉
  Dikke knuf.

  @ F001
  Ik denk (zonder daar bewijs van te hebben) dat bepaalde trillingen zijn getypeerd proberen te worden en ipv alleen voelbaar voor een “heks” of medicijnman etc ook zichtbaar en be-grijp-baar voor de gewone mens zijn willen maken.
  Gevoel (trilling) dat rationeel (beeldend) gemaakt is.
  144 bvb is dus vooral een trilling, afzonderlijk de getallen maar ook als geheel. Daar hoort ook een bepaalde uitwerking bij, een gevolg. Maar ipv een gevolg met een besloten einde hebben deze trillingspatronen een potentieel proces in hun bereik/berijk liggen dat open en transformerend kan zijn.
  Alles om ons heen bestaat uit trillingen, en onze geest/ons brein maakt daar een interpretatie van … een film … Deze interpretaties zijn niet willekeurig (of wille-chaos …lol..)ze volgen een globaal universeel (laten we het ff hier op aards-universeel houden hihi) patroon waarin wel kleine verschillen toegestaan zijn, bepaalde marges getollereerd worden als uiting van het persoonlijke aspect, maar globaal dus komen ze op het zelfde neer.

  In bepaald opzicht is de mensheid een kuddedier dat graag de bekende patronen volgt omdat die gemakkelijk zijn, weinig weerstand bieden en productief gebleken zijn.
  Ook de natuur en zelfs de kosmologische wetten volgen een bepaalde blauwdruk. Deze lijkt absoluut maar laat toch ruimte voor nieuwe verbindingen en potentiele groei. Voordat een nieuwe blauwdruk zijn energiepatroon kan realiseren dient daar een bepaalde draagkracht voor te zijn. In ons aardse leven zie je dat terug in de trendsetters, op een gegeven moment loopt iedereen met die trend en is het een algemeen geaccepteerd iets geworden. een ander voorbeeld hiervan is “het 100-aap proces”.
  Dus eigenlijk volgen de (meeste) mensen de gemakkelijkste energetische wegen en blauwdrukken en dat zie je ook in de geschiedenis terug. Kleine fluctuaties in de patronen en blauwdrukken uit eerdere periodes kunnen uiteindelijk bijdragen aan een steeds, maar langdurig, proces van het scheppen van een nieuwe weg/trend/patroon/energetische blauwdruk.
  Sommige trillingen manifesteren zich dus langzaam en andere trillingen hebben/krijgen meteen genoeg draagvlak om in het fysieke gemanifesteerd te worden.
  De tarot en veelal ook de astrologie (en andere aanverwante zaken) zijn een vertalingsmechanisme voor deze ten grondslag van iets geldende en liggende trillingen.
  Buiten het feit dat we tot op bepaald punt wel degenlijk een product zijn van onze geschiedenis is dat omgekeerd net zo het geval.
  Herkenning is een belangrijk onderdeel van onze manifestatie! Zonder herkenning is er minder draagvlak en zal vooruit-gang langzamer gaan, want dan heeft het nog geen houvast die anders de geleidende veiligheidsankering is.

  Trillingen definieren ons, maar wij definireren ook de trilling …
  een synbiose die zo schitternd is dat ze haast niet te bevatten is … (bijna niet/haast niet ..lol… maar voor sommigen word het allemaal iets duidelijker, en dan komen we soms tot de ontdekking dat oude volkeren al heel lang deze kennis hadden zonder alle technologische poespas die we nu kennen))

  En zoals Galli zegt gaat het hier om fundamentele zaken en niet om een sbs6 dag/weekhoroscoop …lol…

 13. Trillingssnelheden zijn de bouwstenen waarop dit fysieke bestaan is gegrondvest. (elke ster ‘zingt’ letterlijk zijn eigen toon, dat is wetenschappelijk ook erkent) Natuurlijk gelden deze trillingen ook voor de innerlijke mens (werelden) die daaraan ten grondslag liggen. Daar ligt inderdaad de diepere betekenis van de ware astrologie verscholen.

 14. Sinds mijn scheiding zie ik overal numerieken. 22:22, 12:21, 12:34 en wordt belachelijk vaak om 05.15 wakker. Ik ben geboren op 22-11 en mijn oudste zoon is van 03-04-03.

  Ik zie dit soort getallen zó vaak, dat ik uiteindelijk op onderzoek ben uitgegaan en op dit aardige artiekel ben gestuit, waarvoor dank! Het is me alleen niet geheel duidelijk (ondanks de vele reacties) wat ik hier noe mee moet/kan en/of wat ik zou kunnen ondernemen om er sturing aan te geven? Anyone?

 15. Wat leuk om te lezen! Sinds enkele jaren zie ik ook 11-en; op de klok, stoplichtnummers, huisnummers etc! In het begin dacht ik werkelijk dat er iets zou gaan gebeuren op 1-11, 11-11 of 11-1… Heel voorzichtig probeerde ik mijn dierbaren waar te schuwen om op deze dagen uit te kijken. Echter, er gebeurde niets! Toen vroeg ik, voordat ik ging slapen: “Als dit alles allemaal waar is en geen hersenspinsel is, kunt U mij dan wakker laten worden om 1.11 uur? ” En jaaaaaaaaaaaaaaa hoor, dat gebeurde! Sindsdien geloof ik dat dit getal mij leidt tot de juiste keuzes en laat zien dat ik op de juiste weg zit.

  Liefs,
  Gaby

  1. hey gaby,

   ik zie altijd 9:11 op klokken games en kentekens enzo ik
   dacht altijd dat het fout was en dat ik dood ging op 11 septermet over 3 dagen dus
   maar nu ik jouwn textjes lees
   denk ik ineens heel anders
   heel erg veel dank!

   en nou denk ik na als ik nummers 9 of 1 had ik met loten had ik prijs en met zon cavia race had ik nummer 9 en 1
   had ik ook prijs

   en nu ik over na zit te denken moet ik gwn met die getallen wat doen

   dankjewel!

   groeten bram!

 16. Als wij denken aan 9-11 dan denken wij aan het jaar 2001. De “terroristische” aanslag op de Twin-towers.
  Er is echter ook hier een opmerkelijk feit te melden, nl.:9-11 1990:
  President George Bush in a speech to Congress on SEPTEMBER 11, (9/11) 1990, SAID THIS: “[The war in Iraq is] a rare opportunity to move toward an historic period of cooperation. Out of these troubled times…a New World Order can emerge.”

  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/newworldindex.htm

 17. Weet sinds kort dat mijn naam en levenspad ook een getal zijn, was eerst nogal verbaast. Een 11:11 dus.

  Sindsdien is alles in een stroomversnelling gegaan. Ik begrijp nu waarom ik nooit in de massa paste want ik was de tegendraad zelf. Het is alsof alles nu precies op z’n plaats valt.

  Als je meer wilt weten over jezelf dan kan ik je alleen maar aanraden ‘je naam uit te laten lezen’…

  1. En dan nog een rekenmachine kunstje van de elf;
   11 11 11 11 1 x 1 11 11 11 11 = 12345678 9 87654321
   Als je de middenste 1 1 neemt dan wil dat volgens mij zeggen dat de 9 als enige in de uitkomst erachter niet spiegelt. 12345678 9 87654321.
   daar is dan de binding; 11 9
   De twee 11 poorten (nexus) en 9 bet enige ongespiegelde cijfer. Waarvoor die staat dat weet ik echter (nog) niet?

  2. hallo Dawn,
   Ben erg benieuwd weet jij wie of waar ik mn naam kan laten uitlezen??? heeft t met nummerologie te maken waar je op doelt? Ik kom dus ook erg vaak met t getal in aanraking in t begin was ik er best angstig over, nu lach ik ernaar…

   Namaste fioon

  3. @Burke
   Tja was meestal de schijn der normaliteit waardoor ik dat dacht. Meende toch dat iedereen ‘normaler’ was dan ik. Maar je hebt gelijk ik weet nu dat dat kwestie is van een masker. Het masker dat pastte mij gewoon nooit, zat te krap ofzo 😉

  4. @fioon:
   numerologist.com Hoop niet dat dit als spam gezien wordt 😉
   Het is gratis nadeel is dat je er wel een hoop emailtjes gratis bij krijgt.
   Hoop dat je er iets aan hebt!

  5. Dawn: probeer eerst misschien eens een feestneus..!
   Dan l a n g z a a m naar een masker met brilletje en dan plots…
   Een feestneus met brilletje.. En dan, pas dan… Kun je lid worden van de RNB. (ben trouwens op zoek naar de voorzittert)

  6. Zo heeft iedere rooie neus zijn eigen laatje.

   Maakt niet uit zelfs incognito val je nog wel degelijk op, het maakt je juist nog meer verdacht.

   Zolang je maar je scherpe neus voor alles blijft gebruiken, dan komt alles goed.

  7. Leuk die Calculator,

   7 6 en 1 hier Guido, weer een puzzle stukje van de blauwdruk.

   De rest ook al bekeken die hier op wtk functioneel is, bij 2 namen loopt me hele FireFox weer hopeloos vast.

 18. 11 is idd een bijzonder getal, maar het is niet mijn getal, maar wel uiterst belangrijk.

  Mijn persoonlijke lucky getal is 7 en dat is niet zomaar.

  7 x 11 = 77, (19)77 is mijn geboorte jaar en ben op de 7e dag van de week de zondag.

  Een beetje geshuffelde complotter en denker als dat ik ben 😛 kan het nog gekker,
  het zou namelijk kunnen dat mijn geslachtsorgaan ook een nummerologische aanwijzing heeft, ver gezocht, wel opmerkelijk:
  Het is wel opmerkelijk dat tie slap presies 11cm is en als tie de euromast(tja, ik heb eenmaal wat met dat gebouw) wil nadoen haalt tie exact het dubbele, 2×11=22 dus. Onthou het getal 2, 2 staat voor tweestrijd, onthou mijn lucky getal 7 en 11.
  7+2=9 en als we er een 11 naast plaatsen komt er 9-11 uit en die datum is het morgen.

  Nu staat er toevallig een gevaarlijk CERN experiment morgen op het programma en tevens gonst het van de geruchten dat er een kernbom op New York zal gaan vallen.
  Gezien 7 een geluksgetal is denk ik dat het wel los zal lopen hoor en dat we met een false flag te maken hebben ;).

  1. Hey CB, je pc weer online zie ik? Goed en gelukkig! Moest wel een beetje lachen om je reken methode en vooral de drang om alles op te meten. Maar goed meten is kennen en wegen is ontkennen 😉

   De 7 is inderdaad ook heel erg bijzonder.
   Schoot mij net het onderstaande te binnen wat betreft morgen: 111 111 111 = 9

   Morgen is het dus: 11 11 11 11 1 x 11 = 1222222221
   1222222221 = 18 dus weer 9.

   De datum 9 11 is dan dus als uitkomst numerologisch een ‘9’.
   En dan natuurlijk 2010 = 3
   9 x 3 = 27 dus weer een 9

   99 = de vervulling van een grote, evolutionaire cyclus. Tijd voor een nieuwe kwantumsprong.

   Dat was een uitleg mbt 2×9. Dus wie weet misschien is het zo en misschien ook niet. We wachten het wel af.
   Voor hetzelfde is het allemaal onzin!

  2. Chris: beetje slap ge-oh in de vorm van een lulnul..?
   🙄 Mooie rekensalto Dawn!

  3. Hahaha, ik zei niet voor niks:
   “Een beetje geshuffelde complotter en denker als dat ik ben kan het nog gekker :P”

   Enerzijds een beetje als geintje bedoeld, anderzijds zijn het wel feiten en wat ik er eigenlijk mee bedoel is dat je overal 11 uit kan halen en met een beetje fantasie zelfs 9-11.

   Wat pc betreft: Tis een tijdelijk noodbakje, pas eind December heb ik geld genoeg voor nieuwe hardware, komt bij dat de stroomvoorziening niet optimaal is, dus ga ik gelijk voor een labtop.

  4. @Dawn, idd tijd voor een nieuwe kwantumsprong, er gebeuren mij te veel gekke dingen(en dingen die je zou verwachten krijgen een totaal andere wending) dat ik dat niet meer kan uitsluiten.

 19. En dan nog iets wat mij net opvalt
  11 11 11 11 1 x 1 11 11 11 11 = 12345678 9 87654321
  daar staat dus 9 x 9 = 12345678 9 87654321

  Een spiegeling in getal 9.

  Samen met de kennis dat het getal 99 staat voor de vervulling van een grote, evolutionaire cyclus. Een nieuwe kwantumsprong dus zou het wel eens een bijzondere dag kunnen zijn.

  Zet ff mij conspiracy mode aan en puzzel verder;
  aan de ene kant 12345678 als input voor energie van een andere soort (het is nieuw dus ik heb hiervoor geen naam) en er tegenover 87654321 als energie die weggevoerd wordt, misschien als een soort van transactie.

  Dus een opening in ons energieveld waardoor er iets in en uit kan.

  Misschien is Cern dan de input factor (er komt dan iets door de gate) en is er ergens anders een exit factor (aanslag of zoiets). Conspiracy over en uit.

  Maar het hoeft natuurlijk helemaal niets te betekenen.

  1. Zou dat er mee te maken kunnen hebben???
   Ik zie juist overal veelvouden van 11.

  2. “Misschien is Cern dan de input factor (er komt dan iets door de gate) en is er ergens anders een exit factor (aanslag of zoiets). Conspiracy over en uit.”

   Input = Cern
   Output = Mijn rechter oor.

   Ik werd wakker met een enorme pijnlijke middenoor-ontsteking met haast ondragelijke pijnen.

 20. JoOo ik begon mijn synchroniciteitsreis met 26:

  Geboren op 26; volgens mijn moeder verwekt op 26 december (=oprichting der Nederlandse Vrijmetselarij)
  De trip begon pas goed toen ik op een zeker ogenblik ontdekte dat 5 goede vrienden van mij 26 op verschillende plaatsen in hun telefoonnr hadden. Het hield daarna niet meer op! Ondermeer ontdekte ik -tijdens ale kleine 26-voorvalletjes- dat deen bepaalde omwentelingscyclus van de aarde 26.000 jaar is. Las dan daarbij weer dat dit getal op kleinere niveaus terugkomt bij 26.000 dagen van een gemiddeld mensenleven en ook gemiddeld 26.000 ademhalingen per dag.

  Daarna (of misschien eigeluk al daarvoor) deed 11 zijn intrede. Wordt ook wel het gekkengetal genoemd: bij carnaval staat het ook centraal en mijn ouders hebben elkaar met carnaval ontmoet een aangepapt.
  Nu ben ik aan het door-evolueren:
  http://spiritueleveiligheidsdienst.blogspot.com/

  er is elf: het voetbalblad over dat gekke spelletje
  er is een elf fantasy magazine
  er is een elf underground-blad

  22 is het volgende meestergetal volgens de numerologie (daarna 33, 44 etc)

 21. @Guido,
  Mag ik voor 1 keertje reclame spammen?? Zal het daarna nooit meer doen 😉

  On 11-11, 2010, one million people across the globe will mentally project a unified vision of a new paradigm for our species… a new reality. The very real physics that connects human consciousness with molecular structure will be harnessed en masse during the largest scale simultaneous manifestation transmission in recorded history.
  http://www.newrealitytransmission.com/

 22. AHAHA dit is voorbedachte rade: geld dat ook?! Maar goed er is GOED NIEUWS!!!
  http://www.newrealitytransmission.com/
  Vond deze op: http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/projecteer_samen_een_nieuw_paradigma_op_11-11

  via:
  http://www.niburunews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=168:projecteer-samen-een-nieuw-paradigma-op-11-11&catid=13:spirituality&Itemid=32

  Maar even terug nar de tekst:
  Goed geschreven artikel: lekker PERSOONLUK: dat is het ook verschil met de kille oude wereldorde!

  Ikki herken ook dat het tijd kost om oude conditioneren bewust te worden en uit te vlakken. De WIL speelt hierin wel een sturende rol. En dit proces is zelfversterkend: dwz: hoe meer je het doet hoe meer het op gang komt. Je komt dan steeds dieper. Kom eigenlijk uit bij allerlei verslavingen. De inspiratie-kracht kan deze overwinnen in combinatie met de inzet gedreven door je wil. IN JE EIGEN FLOW: ben er nogal op uitgekomen dat je persoonlukke stroom volgen heel essentieel is op de persoonlukke weg nar MEESTERSCHAP!

  De BESLISSING(en) maak je zelf. Je bent echter NIET alleen tijdens de reis: het is juist de bedoeling om vanuit je eigen spirit te verbinden met medemensen.

  nog een paar mierenneukkomma’s:
  + je spreekt over “objectieve geloofssystemen”:
  volgens mij is een geloofssysteem per definitie SUBJECTIEF

  + over het “zoeken naar bewijzen”: als je je oude wereldbeeld vasthoud: niet serieus open staat voor het nieuwe dan krijg je vanuit die energie inderdaad vage ervaringen. Maar verlangen naar bewijs kan ook POSITIEF oprecht zijn. Dan zul je het krijgen ook is mijn ervaring. Die bewijzen helpen dan juist je pad te vinden. Maar vanuit de juiste instelling.

  rekentjeREKEN:
  bij de meeste online rekentuigen krijg je de 111111111 x 111111111 = 12345678987654320
  ach het scheelt er maar 1: ben JIJ dat?

  MAAR bij http://web2.0calc.com/ krijg je die extra 1 rr WEL weer bij!

  + JoOo dat 11:11 magazine: joepie-de-groepie: dat ga ssss lekkel sjekken: ahaha HUISWERK!

  + deze komt ook van hiero = http://www.wanttoknow.info/missionstatement gestort bij: http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/missie-verklaring
  De positieve focus is niet altijd direct te vinden: maakt allemal deeluit van HET (persoonluk!) PROCES

  oja: nog een MEETing (goed te ont-moeteren): http://www.argusoog.org/2010/10/eerste-argusoogmeeting-14-november/
  Heb dit artikel daar al doorgelinkt

  +++ VREDE VOORSPOED, :+>

 23. Opmerkelijk is dat ik toevallig op de klok keek en het 11:11 was.
  Ff later keek ik ff op teletekst, pagina 111 en daar stond dat het experiment in Cern zowaar is gelukt en de mini-oerknal was een feit.

  Als er om 15:11(europese tijd)=9:11(New York) en 17:09(europese tijd)=11:09(New York) niks gebeurt heb ik het bij het juiste eind en is er sprake van een false vlag.

  1. Er gebeuren nu wel hele rare dingen.
   De mechanische klok die wij kennen tikt gewoon door, de seconde wijzer tikt gewoon door zoals ik kan zien, niks bijzonders.

   Maar de hele dag al zie ik als ik op de klok toevallig 11 of een veelvoud ervan, net nog, ik keek en de klok gaf 13:44 aan, eerder de ochtend keek ik en presies 11:11 en dat de gehele dag al die toevalligheden, maar toeval bestaat niet.

   Wat mij verder opval is dat zowat alles wat electronisch is defect raakt, eerst mijn pc, nu mijn telefoon.
   Nu heb ik nog een losse componenten stereo set, die moet ik opnieuw heraansluiten, maar ik denk dat ik het nu wel ff uit mijn hoofd laat voor dit ook kapot gaat.

   Alsof er een onbekende kracht aan het werk is om mij voor te bereiden op een tijdperk zonder electronica.

   Nog zo iets raars: Weken buffelen, keihard in de onderdrukking werken(heb niks te vertellen), ik zat al weken uit te kijken naar een weekje vrij en dan heb ik eindelijk een week vrij, wordt ik weer doodziek.

   Alsof er alleen nog maar negatieviteit op deze planeet bestaat en al het positieve ervan verwijderd is.
   Zo veel pech en tegenslag is niet gewoon meer en moet ergens vandaan komen. Letterlijk de ene vuurdoop na de andere tegenvaller.

   Wat begin ik deze planeet zoals tie nu is toch vreselijk te haten, het lijkt net alsof ik overal verantwoordelijk voor ben en alleen ik diegene lijkt te zijn die het tij kan keren…
   Ben ik soms zo belangrijk??? Waarom uitgerekend ik???

   Jullie mogen eerlijk weten dat behoorlijk down ben momenteel, hoe kan ik in vredesnaam de vrolijke noot uithangen als ik alleen maar pech en narigheid op mijn pad tegen kom???

  2. JoOo onafhankelijkheid van externe technologie ligt in de lijn van het gehoorzamen aan je innerlukke autoriteit: dus naar jezelf luisteren en vaardigheden (HELDERHEID in alle zintuigen!) IN JEZELF ontwikkelen. Dit staat dus tegenover het afhankelijk zijn van allerlei uiterlijke technologie.

   Klinkt goed, is natuurlijk lastig. Maar wel de toekomst als je het mij vraagt. Met GROTE VOORDELEN: nl inderdaad onafhankelijkheid en toegenomen kreatiekracht omdat je bent vanuit een toegenomen bewustzijn.

   Genoeg in de natuur zijn is belangrijk merk ik.
   Daar kun je ook je vaardigheden TREENEN! door bvb intens te luisteren naar alles wat je hoort. Wat mij betreft zijn veel zingende vogels heel magisch, dat heeft absoluut met frequenties te maken. En is dus wat anders dan herrie in een stad.

   Je moet er tijd voor maken. Dat is de inspanning die gevraagd wordt. Maar beloond zich dmv een leger hoofd (als je er echt den tijd voor neemt) inspiratie, interessante ervaringen en een gevoel van verbondenheid.

   Laat je niet gek maken! Ook niet door jezelf..

  3. Chris, je geeft m.i. voor een deel al je eigen antwoord.. Even dus niet de vrolijke noot uithangen..! Misschien kost dat erg veel energie, die je voor andere dingen zou kunnen gebruiken. Even terug naar jezelf! Niks verkeerds mee. En die 11 zie je dus niet voor niks voorbijkomen..! Heb je het hele artikel gelezen?
   T r a n s f o r m a t i e..!

  4. Ik heb grotendeels het artikel gelezen, maar door extreme oorpijn kon niet direct alles tot mij doordringen.

   Ik citeer mezelf: “Wat begin ik deze planeet zoals tie nu is toch vreselijk te haten, het lijkt net alsof ik overal verantwoordelijk voor ben en alleen ik diegene lijkt te zijn die het tij kan keren…
   Ben ik soms zo belangrijk??? Waarom uitgerekend ik???”

   Nu ik er zo over na denk zou het nog kunnen kloppen ook en kan het een teken zijn dat er een nieuwe gave zich aan het kenbaar maken is.

   Een toekomstvoorspeller ziet een visioen en later manifisteerd zich dat, hij/zij ontvangt dus.
   Ik krijg steeds vaker het gevoel dat ik vanuit mijn onderbewustzijn een scenario “creeërd” om het later in de praktijk tot manifistatie te laten komen, ik ontvang dus niks, daar in tegen verzend ik dus.

   De impact kan zeer kleinschalig zijn, maar het zou kunnen dat er ook grotere gebeurtenissen die in mijn hoofd ontstaan tot manifistatie worden gebracht.

   Niks geen toekomstvoorspeller, maar een toekomst createur dus.

   Ik zeg niet dat ik in mijn eentje de wereld kan redden, maar ik kan dus met gedachtenkracht waarschijnlijk wel een bijdrage leveren om de wereld weer op het juiste pad te krijgen.

   In mijn hoofd komen geen kernwapens voor, in mijn hoofd speelt al langer het idee van een samenleving waar geen plek meer is voor tijd en geld.

   Wat er in mijn hoofd wel speelt is een soort barriëre waar we nog doorheen gaan, een soort van bijna dood ervaring qua impact al waar de gehele geschiedenis van de planeet in een fractie van een seconde voorbij flits om daarna in het gouden tijdperk te belanden. Deze gedachten zijn niet verontrustend, wel spannend 😉

  5. In mijn hoofd komen geen kernwapens voor, in mijn hoofd speelt al langer het idee van een samenleving waar geen plek meer is voor tijd en geld.

   Precies CB, zo speelt dat in meer hoofden (grappig woord eigenlijk) niet meer mee. Misschien komt je oorpijn wel om je te waarschuwen? Luister niet teveel naar anderen en volg je eigen intuitie, pad, schepping etc. Geef daarin Guido groot gelijk. Het antwoordt ligt vaak al besloten in je eigen ‘probleem’. Je moet het alleen nog zoeken.

   Geloof niet dat niets voor niets is maar dat alles er voor alles is. Vreemd genoeg denk ik datzelfde ook steeds vaker en merk ik het resultaat letterlijk. Wat als ik door middel van gericht aandacht geven aan dingen het kan laten ontstaan. Vandaar de spam naar het nieuwe 11:11 project. Het idee is hetzelfde… als we allemaal dezelfde droom/visie hebben dan zal de droom tot realiteit worden. Ik geloof erin, nu de anderen nog…

  6. Hmmm, op zich wel raar en dat uitgerekend ik gewaarschuwd wordt (oorontsteking, uitval van diverse communicatie apparatuur) terwijl ik een man ben met een eigen visie.

   Ff vanuit mijn eigen intuïtie:

   En ziet, ik heb gelijk gekregen: Geen kernbom 🙂

   Kijk goed om je heen en je ziet dat zowat alles in een dalende lijn zit en net als je denkt dat het niet erger meer kan, wordt er weer een schepje bovenop gedaan.
   Ik intrepeteerd het als het grote afbraakproces op weg naar het punt van signualiteit(hoe schrijf je dat?), point of infinity. Als je eenmaal dit punt bereikt heb, ga je door een barriëre.

   Terence McKenna heeft een hele mooie theorie: Time wave zero.
   Als ik heel eerlijk ben kan dit in principe nooit kloppen, althans, het eindpunt!!!.
   De grote fout zit hem in de gregoreaanse kalender die wij hanteren, een kalender die niet klopt.

   Net als de heer Johan Oldenkamp denk ik ook dat het nulpunt eerder bereikt zal worden dan 21-12-2012, volgens hem Oktober 2011(volgens Oldenkamp zou dan de complete schepping voltooid zijn), maar hier neemt mijn eigen intuïtie het weer over en durf te beweren dat het voor een ieder induvidueel bepaald wordt, ieder op zijn of haar eigen niveau op het moment wanneer je er klaar voor ben.
   Stel je voor dat Bennie Buiskwal weereens een soundmixshow op het scherm toverd om vervolgens met zijn allen gelijktijdig je stem door te bellen, nou, in het verleden raakte telefooncentrales dus overbelast, ik denk dat het met de huidige transformatie het dus niet allemaal gelijktijdig gaat, maar ieder induvidueel en helaas zal niet iedereen deelnemen aan het proces, sommige mensen zijn zo eigenwijs en zo skeptisch dat er geen beginnen aan is, deze groep gaat het heel zwaar krijgen de komende tijd!!!
   Het kaf wordt letterlijk van het koren gescheiden.

   Er is nog iets opmerkelijks wat ik als aanwijzing intrepeteerd voor het nieuwe tijdperk.

   Weleens afgevraagd waarom steeds meer mensen uit de kast komen? Vroeger was het een groot taboe en was het heel shokerend als iemand er voor uit kwam dat tie homo of lesbo is terwijl het nu steeds meer de normaalste zaak ter wereld begint te worden en tevens de reden is waarom ik als heterofiel er verders geen probleem van maakt??

   Het feit is dat zowat alles in de huidige realiteit berust op dualiteit, werkelijk alles heeft een tegenpool: Positief-Negatief, Wit-Zwart, Groot-Klein, Man-Vrouw, Goed-kwaad.

   En dat gaat nou juist veranderen en wij worden ons ervan bewust.

   Zo denk ik dat het begrip geslacht dus ook weg valt, alles is gelijk.

   Maar daarvoor moeten we eerst door een barriëre, het ei springt bijna open.

   Het nieuwe tijdperk(hoewel, is er in een hogere dimensie nog wel sprake van een TIJDperk???) speelt zich in een hogere realiteits dimensie af, de dingen die nu voor onmogelijk worden gehouden kunnen dan wellicht tot de normaalste zaak van de wereld gaan behoren. De sluier van het dualisme verdwijnd bijvoorbeerd. Het heet ook niet voor niks dimensie.

  7. Ff vanuit mijn eigen intuïtie:
   En ziet, ik heb gelijk gekregen: Geen kernbom

   Helemaal gelijk CB, geen aanval geen vreemde dingen en geen zwarte gaten. We leven nog steeds of zitten we ondertussen in een ander alternatieve illusie 😉
   Toch was die raket erg vreemd, maargoed!

   Als we de 11:11 overleven dan is het helemaal feest.
   btw dat van die 28-10-2011 denk ik ook. We blijven afwachten…

  8. Ik heb het artikel nu helemaal uitgelezen en is voor mij persoonlijk weer een puzzelstukje wat op de juiste plek is gevallen.

   En verdomd, ik kom erg vaak 11 tegen, maar ook 22, 33, 44, 99 en net heeel toevallig 23:23.

   Om het nog ff spannend te maken:
   Natuurlijk valt er een kernbom op New-York, wordt er een nieuwe wereld orde gevormd en worden we allemaal massaal gechipt, breekt wereld oorlog 3 uit. Dat gebeurt ook!!!
   Maar dat gebeurt in de derde realiteits dimensie en juist die dimensie begint scheurtjes te vertonen, het ei staat op springen en ik kan er niks aan doen, maar ik kan het idee tijd-ruimte breuk wat ik als een barriëre ziet niet uit mijn hoofd zetten en kom er steeds weer op terug.
   In geval van een tijd-ruimte breuk gebeuren alle voorspelde dingen maar ontsnap je aan de realiteit waardoor je dat niet meer mee maakt.

   Om het wat nuchterder te maken: We zitten nu eigenlijk te lang in die baarmoeder, hoogste tijd om eruit te komen, Stage Completed!!!.

   Overigens denk ik zelf dat 11-11-2011 11:11:11 nummerologisch gezien eerder het moment supreme is dan straks/morgen.

  1. EN 11 seconden niet te vergeten!
   ..anders ben je te vroeg!!

   : eerlijk gezegd geloof ik niet in die Gregoriaanse datum-interpretatie.. (21-12-2012 is een lekkerklinkende Gregoriaanse datum!- ja precies die kalender die zo verketterd wordt in dat Maya-systeem!)

   verder werd ons eerder wijsgemaakt dat het gaat om het einde van alle maya-kalenders:
   http://starroot.com/cgi/daycalc.pl
   hier kun je elke datum invoeren: sjek 21-12-2012: helemaal geen einde van diverse cycly!!! (kin 207 ipv kin 260; toon 12 ipv toon 13; blue hand ipv het laatste teken: ahau.

   Zelf voel ik veel meer voor het verhaal van de TIJD-VERSNELLING:

   http://www.tab2000.nl/salveo4all/pdf/Bewustzijnsdynamiek.pdf
   http://www.tab2000.nl/Salveo4All/pdf/OorsprongEnBestemmingVanDeMens.pdf

  2. De Gregoriaanse kalender geeft wel degelijk een bepaald ritme aan. Vooral de double-digit-days schijnen dit te doen. Kijk eens op de site van Tyberonn, via zijn Metatron-channelingen kwam dit naar voren:
   HIER en zoek naar ‘double digit’. (trouwens waanzinnige site deze Skribd.com!)

 24. Als je een artikel, als deze 11.11, leest doet men dat omdat je dat artikel wel leuk vindt. Als het je niet aanstaat, gewoon het artikel sluiten, en een ander artikel nemen. Kom niet aan met alle soort of commentaar, gebruik je energie op een betere wijze dan hier je gal te spugen.

  1. Zeg Jack… even goeie vrinden… maarrre…
   Je bent toch niet je gal aan het spugen hè..?
   Niet dat ik je niet snap, het is inderdaad een mooi artikel.. Heel mooi zelfs!

 25. De 11
  Dit Cijfer elf zit eigenlijk in ieders Zelf.
  Dit is nu een Holistisch Yin-Yang getal.
  Een Zijaanzicht van een complex Holon geval.
  Afbeeldend een pictogram van elke bron of stam.
  Het getal van eenheid of een breuk, soms niet zo leuk.
  Vele meningen heb ik er al over gelezen over dit speciale cijferlijke Wezen,
  Getallen zijn poorten, met vele realiteiten in dimensionale Soorten.
  De Meesterlijke “Gek” heeft soms een weet v/d Morfogenetische omtrek.
  Feitelijk een buitenaards irrationeel gegeven wat nog niet helemaal is begrepen.
  Wat logisch is in dit Rationele zijn, maar er is meer dan deze schijn domein.
  Dit bespleten eenheids getal Wenkt naar Uw 2 zielen in Uw Aards-Menselijke Mal.
  Elk Mens heeft een dierlijke en een Geestelijke Ziel, kruisigend de 11 is de basis van een ChakraWiel.
  Nu hou ik op met dit ge/Rap-tiel voor basis-pauze in mijn dierlijke ziel.
  Nogmaals De of Het 11/Elf kan zijn een gevaarlijk Wezen, ik hou meer v/d Negen.
  http://www.youtube.com/watch?v=HQal-lJrSLI

  11; Heya Elf?

  Elf; Yeah 11!

  11; Heb je een Gewelf?

  Elf; Wat denk je Zelf?

  11; Moment? Ik vraag het even aan Mezelf!

  Elf; Doe je de groeten aan Onszelf?

  11; Dat doet het maar in zichzelf!

  Elf; Hoezo? Ben je boos op Jezelf?

  11; Nee? Maar Onszelf ben jij zelf!

  Elf; Hmmm? Dat staat op Zichzelf?

  11; Hoe zit dat nou met dat Gewelf?

  Elf; Ik sta open voor mijzelf dus heb jij ook geen Gewelf!

  11; Dat hebben we mooi geklaard met Onszelf!

  http://www.youtube.com/watch?v=_qPc70Ef_nY

 26. Mooi artikel wel.. Het sprak me vooral aan vanaf het moment dat Steve er concreter op ingaat, vanaf Synchroniciteiten.
  Zelf ben ik nu sinds 5 jaar bekend met deze materie. Bij mij begon het met de getallen 33 en 333. In de afgelopen 5 jaar ben ik met het zien van die getallen door verschillende fasen heengegaan. Nu glimlach ik vooral wanneer ik ze weer eens zie; ze zijn me kracht gaan geven. Heb zo’n vermoeden dat ze niet meer van mijn zijde zullen wijken:)

  1. Deze cijfers en de manier waarop ‘ze’ zich tonen, geeft in mijn ogen een glimp van de magnifieke diepte van de Schepping..! Alles, maar dan ook alles, is op een fenomenale wijze met elkaar verbonden. En idd dáár krijg je op die momenten dan een mooi teken van. Je verdiende loon op dát moment..! Alleen moet je Spirit het wel even oppikken!

  1. @0011
   De joker energie is ontembaar.
   Maar; heb je wel een licentie om te creeren?
   😉

  2. Even over die new-reality-transmission op 11:11 pm EST, denk je dat het een viral marketting grap is?

   Ik bedoel, een geheim genoodschap van internationale wetenschappers die een historische ontdekking van de koppeling tussen natuurkrachten en bewustzijn willen aantonen.

   mensen zijn lief en leuk maar schapen zijn warm en wollig

 27. Zoals ik al zei: Gebeuren geen bijzonderheden.
  Sterker nog, om 11:11 lag ik nog te slapen.

  Maar het is ook logisch, is nog 2010 en nog geen 2011 😉

  1. Om nog ff wat toe te lichten:

   Het moge wel duidelijk zijn dat 2010 toch wel het jaar is geworden dat het kaf van het koren werd gescheiden.
   Alleen al de schandalen binnen de Rooms Katholieke kerk ™ b.v./inc.
   2011 wordt het jaar van essentiele keuzes waarvan er een is die de belagrijkste is die de mens ooit heeft moeten maken.

   Blijven we bij het ouden, of zijn wij bereid om het oude volledig achter ons te laten?
   Hier hangt alles van af.

  1. Helemaal goed Julius, synchronisatie delen!
   Echter zie ik tegenwoordig zo een hoeveelheid elfen dat ik het heb opgegeven, haha 😉

   Maar volgens mij moet het zoiets zijn; bewustzijns eenwordiging d.m.v. synchroniastie. Vorm van collectief een kwamtumsprong maken. Met deze gezamelijke energie kunnen we de rest meetrekken. (De wet van 10%)

   Erop of eronder daarom moeten we de tijd onderling gelijk trekken. Ervanuitgaande dat iedereen een deel ven hetzelfde is alleen op een andere tijdslijn ligt hier het antwoord.

   Ons samenbewustzijn gaat steeds meer op dezelfde (tijds)lijn lopen…
   (of praat ik nu warrige onzin?)

  2. Julius en Dawn, het gaat toch écht om IEDERS PERSOONLIJKE toeval, dát is wat ik geleerd heb van Synchroniciteit. Het eerste belangrijker ervan..!
   JOUW TOEVAL IS NIET EEN ANDERS’ SITUATIE. Lees het boek van Frank Joseph: Synchroniciteit in ons dagelijks leven..

   Het is wél groepsSynchroniciteit als het de hele groep overkomt. Als het DOOR de hele groep BEWUST gezien wordt. Dus Julius, jouw prachtige 11:11 is wel degelijk een persoonlijk verhaal. Zie het artikel hierboven inderdaad..!

  3. @Guido
   Waar heb je dat vandaan? Je schrijft; dat is wat ik geleerd heb…

   Vertrouwen op eigen kunnen is belangrijker dan alle boeken ter wereld lezen. Dan ben je namelijk al snel een verzamelbak met ideeen van andere mensen geworden. Maakt mij niets uit maar pas op dat je weet wat je eigen ‘waarheid’ was. Probeer creatief te denken en indoctrinaties los te laten.

   Als je al stelt dat het een persoonlijk iets is dan is dit mijn persoonlijk idee erover (zonder wat voor boek dan ook erover gelezen te hebben)…

   Waar ik vroeger dacht dat het een persoonlijk iets was denk ik nu dat dat niet zo is. Het is een gecodeerd bericht naar onszelf en onszelf is wat mij betreft niet als los te zien!

   Dit om ons te herinneren aan iets dat ons binnenkort weer duidelijk zal worden. Ik weet dat het nog niet geheel duidelijk is maar dat komt door de tijdfactor. Hoe meer het zichzelf gaat herkennen in dit bericht hoe dichter het punt komt.
   😉

  4. Wat vinden jullie van mijn laatste symmetrische 21 E.L.F. Extreme Low Frequencie productie?!
   Zo uit het losse handje, en nee ik heb niet op de klok zitten kijken van NU moet ik inzenden, gewoon gratis bij de gratie van het mysterieuze ’toeval’…
   We hebben weer een extraordinaire schrijver in ons midden met Julius Jolly Joker, lees maar op z’n blogspot verslag, die gasten die met een sniper willen stemmen hebben er echt niets van begrepen, de IRA is altijd georganiseerd vanuit de schaduwregering; snappen ze nou nog niet dat dit de manier is om elk nieuw alternatief initiatief om zeep te helpen, SukkelS, maar goed als je niet meer hersencellen hebt en een klein dingetje tussen je benen dan moet je het goed maken met een automatisch ratelend triangle tripod driepootje vanaf een dak?! Stakkers, worden zeker gesubsidieerd door de Wildeman sponsor club? Kunnen ze niet iets samen gaan doen met een clubje extreme zweefteven zodat ze elkaars tegengestelde overeenkomstige nitwit lading volledig inter galactisch neutraliseren, een extreme space gang bang of gaat dat niet met die kleine dingetjes tussen hun varkenspootjes? Hebben ze haar op hun hoofd of zijn ze klassiek glad geschoren? Hoog opgeleid zeker ook? Scholen maken meer kapot dan je lief iszzzz… Verder niet handig zo een terror bivakmuts met bassie clownszz neuszz, ik snap wel dat je het goed bedoeld maar Sommige Symbolen zijn van uit de historie nogal negatief beladen; soms moet ik wat traditionele geschiedenis les geven aan de baldadige jeugd van tegenwoordig
   http://www.wanttoknow.nl/overige/de-belangrijkste-overgang-deel-10/#comment-48519

  5. Just one thing: ‘In Lak’ech’! 🙄

   Ik zie niets los, maar je kunt wel het individueel-energetische, de ziel aanspreken. Synchroniciteit is naar mijn gevoel rechtstreekse resonantie van ‘zo boven, zo beneden’. En in dit geval: ‘zo buiten, zo binnen’.

  6. Hey die Compagnon Guido! Ik ben gek op goede sfeer maar het lukt niet altijd, als het in de lucht zit even aanpakken dan Nu meteen.. maar euh Nog eens even opgezocht wat deze gevleugelde, in bepaalde kringen veel gebruikte, uitdrukking in godsnaam vandaan komt… en ik moet zeggen er zit wat in, zeker weten… Knokkel klets high five Hey Hey HooH let’s Ggo! En Army Bud heb je recent een overdosis gehad of zo? het is wat rustig de laatste tijd of ben je vlak voor de winter uit lapland onkruit(d) aan het wieden in je gedrogeerde gedoogde geëxalteerde entheogene obsceen getheologiseerde onlogische shamanen stadstuintje of word je lastig gevallen door de groen snotterige vliegende plasma reptielen uit de lucht van Jantje Smit?!

   Quote:

   “If you’ve been wondering where the phrase “In Lak-ech” comes from, I think I’ve got some answers.

   In Yucatec Mayan, the word láak’ means “other, another, sibling, kin, companion.” The different components of the expression are in = “I/me/mine,” láak’ = other/sibling/companion/,” and (k)ech = “you.” (As explained to me, ‘in’ is first person singular ergative case, and ‘-ech’ is 2nd person singular absolutive case. We would then read láak’ as a transitive verb construction for ‘companion’ or ‘other’ or ‘kin.’)

   Therefore, one translation of the phrase would be, “You are my kin.”

   However, “in lak’ech” was given a spiritual spin and associated with the spiritual connotations and the concept of “Hunab Kú” through the work of Mexican writer Domingo Martínez. In his book “Hunab Kú: Síntesis del pensamiento filosófico maya,” Martínez (1964:26-27) writes:

   “… trajo como consecuencia admirable el que el pensador maya llegase a la genial conclusión de que EL TU es mi OTRO YO, con la expresión IN LAK’ECH, ERES MI OTRO YO… mis aspiraciones son las de que algún día esta lección de nuestros antepasados mayas, sirva para conciliar al hombre con el hombre, que la humanidad reflexione y sepa decir como el filósofo maya a su prójimo: ¡IN LAK’ECH- ERES MI OTRO YO!”

   That is, Martínez translates the phrase as “You are my other me.” ”

   http://2012.tribe.net/thread/ad734fb4-adf6-4013-b94f-c438c88d1dd0

   The Ramones – Hey! Oh! Let’s GO!!!!!!
   http://www.youtube.com/watch?v=xuOnePNlOgY

  1. Ah, haha, ligt dus niet aan mij – of juist wel. Precies zoals je wenst te zien.
   Enne, je besefte natuurlijk ook allang dat je gravatar het hele verhaal vertelde.

 28. Zag dit artikel op de homepage, maar zie nu dat het al een ‘oud’ artikel is (ben nog niet zo vaak op WTK geweest). Mooi artikel! Zonder dat ik ook maar iets over dit fenomeen wist, begon mij vorig jaar op te vallen dat ik wel héél vaak op dat tijdstip op de klok keek. Toen het geen toeval meer leek, ben ik gaan googelen en stuitte ik op meer artikelen hierover. Wat ik erover vond, vond ik meestal niet bevredigend. Dit artikel vond ik een stuk duidelijker. Bedankt!

  1. Wat deze schrijver heeft met 11:11 dat heb ik met kraaien. Ik zie al heel lang, veel meer dan ik gemiddeld zou noemen, kraaien. Kraaien die opvallende dingen doen. Voorbeeld. Mijn moeder is maandag 5 maanden dood. Op de dag voor haar dood, moest ik vroeg werken en om 6.30 liep ik de hond uit te laten. Ik hoorde een aantal kraaie en moest lachen omdat ik nu eenmaal iets met kraaien heb, als ik een kraai zie of hoor ben ik allert.
   Die morgen kwam ik met de hond terug en zie ik een kraai ( hij of zij was onmogelijk te missen) recht boven mijn hoofd in de dakgoot boven mijn deur, deze krrai zat heel hard te krassen en boog ver over de goot naar beneden terwijl hij naar beneden keek.
   Zoiets had ik nog nooit gezien. Ik liep er net aan te denken mijn moeder weer eens te bellen want da was een paar dagen geleden. Die dag was druk, in de morgen werken en in de avond, kortom van mijn moeder bellen kwam niks meer die dag. Ik dacht och ik bel morgen wel. Die morgen echter belde mijn vader om te zeggen dat mijn moeder een uur daar voor was gestorven. Ik besloot vanaf nu naar de kraaien te luisteren maar ik was ook in de rouw en pissig tot en met. Ik heb al in geen 5 maanden bewust een kraai gezien. Dit artikel herinnerde me er aan dat ik wil luisteren.
   Vandaar ik heb niet veel met 11:11 mijn reminder van het universum zijn kraaien.

  2. Hier reageer ik ook even op ingeval de kraaien van Ineke. Toeval bestaat niet en dit past volledig bij mijn waarheid. Zelf heb ik, als ik het nodig had, boodschappen gekregen vanuit het Universum. Het Universum is onbegrensd dus de mogelijkheden van de boodschappen ook, en ze zijn echt heel persoonlijk als je hier vertrouwen in krijgt is het een prachtige manier van communiceren. Maar ik vertel ze echt niet aan mensen die hier niet voor open staan, of kerks zijn, want dan verklaren ze je voor gek. Erg jammer maar het past schijnbaar nog niet bij hun pad. Mijn ervaring is dus dat de boodschap of het teken, zoals je wil, tot je komt op de wijze zodat het bij jou past. Maar zoals ik zeg; dit is mijn ondervinding. Inmiddels weet ik wel dat vertrouwen en dankbaarheid een grote power bezitten. Ik bedoel hier mee dat deze eigenschappen behoorlijk positieve invloed hebben bij jouw creatie van de illusionaire werkelijkheid;want
   “Er is de wereld die we waarnemen, en de werkelijke wereld. Beide lijken weinig op elkaar.” (Boeddhistische kalender)
   Hartegroet Alice

 29. Als je de 11en voorbij bent vraag is omncombinatie en om t moeilijk te maken pak je er een die op de klok niet kan. Zoals ik eens met 7777 ik had n theorie en vroeg het universum, ik, t al dat is…….
  Als ik in de goede richting zitgeef me 4x een 7.

  Ik had ze binnen 5 min ik zocht niet kreeg ik de kans niet voor t kwam op n 1000% niet toevallige manier?

  Klinkt bekent of niet Guido! Lang geleden 😉 dat ik hier was!

  #Als ik niet gebonden was aan ruimte en tijd en ik alles kan en al weet……….
  Dan schepte ik een universum zoals deze en was ik alles dat is zonder bewust te zijn wie ik ben zodat alles nieuw is nog niet ontdekt en nog niet ervaren.
  Maak er iets moois van en respecteer de vrije wil van anderen je wilt immers jezelf niet voor de voeten lopen toch ;)# samen gevat: wij zijn de druppels water waardoor de oceaan zichzelf ervaart!

  1. @888 heel mooi, hier gaat mijn hart van open, zo voelt het voor mij ook. Dat opengaande hart bedoel ik bij de laatste twee zinnen van jou. liefs Alice

 30. Ik weet nooit hoe laat het is. Leef zo’n beetje tijdloos.
  Ik heb wel klokken in huis om toch op tijd op afspraken te komen en een béétje een normaal dagritme aan te houden.
  Maar als ik dan op de klok kijk terwijl het niet echt hoeft, is het nooit 5 voor 12, dus daar maak ik me dan ook niet druk om. (voorlopig)
  Verder komen alle combinaties voorbij die me regelmatig naar een uitleg doen zoeken.
  Niet dat ik daar een steek verder mee kom. Interpretatie is nog geen waarheid tenslotte.
  Maar dat er iets aan de hand is mag wel worden aangenomen.
  Hoe minder ik op klok ben gaan kijken hoe vaker combinaties van alle getallen te zien zijn.
  4 gelijke en 2 + 2 gelijke. Wel leuk dat heel veel mensen dat hebben.
  Misschien moeten we iemand daar naar vragen voor we vragen wat ze van de wereld denken op dit moment. Als iemand ook deze ervaringen heeft zal diegene ook aanspreekbaar zijn over de onderwerpen die we graag willen delen.
  Bespaart ons misschien adem die vaak verspilt is aan mensen die niet begrijpen waar je het over hebt.

 31. Ik las dit geweldige artikel, keek op de klok en het was 11 min vóór 11 hahaha Heel bijzonder dat getal 11. Ik ervaar dit ook zo…en idd ook 11.10, 11.12 11.13 nu begrijp ik beter wat dit tegen mij wil zeggen! Bedankt hiervoor!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.