Advertentie

VS: door Israël bezette Khazaren-vazalstaat!


The Bolsheviks were actually created and deployed by the Khazarian Mafia (KM) as the essential part of their long planned revenge on the Russian Czar and the innocent Russian people for breaking up Khazaria in about 1,000 AD for its repeated robbery, murder and identity theft of travelers from countries surrounding Khazaria. This little known fact explains the extreme violence taken out on Russia as long standing revenge by the Rothschild controlled Khazarian Mafia (KM).
Het is zoals schrijver Solzhenitsyn het al lang geleden aan de wereld verkondigde; de Bolsjevieken zijn feitelijk gecreëerd en gebruikt door de Khazariasche Mafia (KM) als onderdeel van hun lang geplande wraak tegen de Russische tsaar en het onschuldige Russische volk. Zij zouden volgens de Khazaren rond het jaar 1.000 Khazaria hebben uiteen laten vallen, na herhaaldelijke roof- en moordpartijen door Khazaren. Maar ook, en dat is een heel bijzondere karkateristiek, door de diefstal van identiteiten van reizigers rondom Khazaria. Dit weinig bekende feit verklaart waarom er zulk extreem geweld werd gebruikt tegen de Russen als wraak door de, door de Rothschilds geleidde Khazarische Mafia (KM).

Langzaam maar zeker komt er een plaatje tevoorschijn dat maar weinigen zich kunnen voorstellen. Het plaatje van de onderdrukkers, de ‘krachten-achter-de-schermen’. De reden voor hun anonimiteit is tevens het kenmerk van een specifieke karakter-eigenschap: anoniem blijven, geen grootste visies ten tonele brengen, maar ‘achter-de-schermen’ dus ‘gewoon’ aan de touwtjes blijven trekken en de macht van de familie vergroten. Zo vaak hebben wij dit scenario ’too-big-to-believe’ gevonden, maar telkens weer, komt hetzelfde plaatjes tevoorschijn.

zionisme judaismVolgens op het eerste artikel over deze Khazarische machtwellustelingen, die wereldwijd zich uitgeven voor Zionisten, blijkt dat welhaast ongebreidelde machtsstreven, via onderdrukking, manipulaties, omkoping, infiltratie en dat álles vooral ‘achter-de-schermen’ dus. Waarom? Eigenlijk heel simpel een tweeledig doel dienend: anonimiteit maakt dat je nooit aangewezen kan worden als minderheids-machtshebber. En tweedens dient het natuurlijk perfect het doel om heerser te worden, doordat maar weinigen in de wereld deze WERKELIJKE macht tegenover zich zullen herkennen als hun meest-gevreesde-vijanden..!

Keer op keer blijkt dat 'Zionisten' het alleenrecht op het bestaan van de staat Israël claimen. Ondanks wereldwijde protesten van Joden, zoals hier op de foto, die zich volledig afkeren van de Zionistische ideologie. Nu zijn het weer de uiterst huichelachtige praktijken van de Likud-partij van premier Netanjahu, die probeert haar politieke ideologie tot 'de waarden van de staat Israël' te verheffen. Dat Zionisme echter wordt verdoemd door veel Joden, laten zij volledig buiten beschouwing..!
Keer op keer blijkt dat ‘Zionisten’ het alleenrecht op het bestaan van de staat Israël claimen. Ondanks wereldwijde protesten van Joden, die zich volledig afkeren van de Zionistische ideologie. Het zijn met name de huichelachtige praktijken van de Likud-partij van premier Netanjahu, die probeert haar politieke ideologie tot ‘de waarden van de staat Israël’ te verheffen..!

Voor de goede orde willen we, ten aanzien van het Joodse geloof en het Judaïsme verklaren, dat dit hele verhaal FEITELIJK VOLSTREKT NIETS met het Jodendom te maken heeft. Kijk hieronder naar de uitspraak van de oud-directeur van het Philips Natuurkundig Laboratorium, Hayo Meier, die als Auschwitz-overlevende ZIJN HELE LEVEN heeft gestreden voor de waarheid omtrent het Jodendom. Het WERKELIJKE Jodendom en niet de ontvoerde, Zionistische versie ervan.

En wil je een rol spelen in het duidelijk maken van deze wereldwijde ontvoering van het Joodse geloof/religie, en tegelijkertijd de manipulerende krachten-achter-de-schermen willen helpen ontmaskeren, vertel dan dit verhaal.. Het verhaal van de identiteits-fraude van de Khazaren, de nep-Joden, die van ‘doen-alsof’ hun overlevingskarakteristiek hebben gemaakt..!

Dus pas alsjeblieft op dat je de manipulerende vervalsers niet met de onwetende gedupeerden verward.. Ze zullen het je, of geraffineerde en uiterst manipulatieve wijze, aan alle kanten proberen in te smeren..! Dit als inleiding op het onderstaand hoofdartikel.

* * *

x

De werking van de ‘Orde’ en haar macht in de USA zijn immens.

De werkelijke heersers in Washington, zijn onzichtbaar.

Zij oefenen hun macht uit, vanachter de schermen.
x

– Felix Frankfurter –
(VS-opperrechter 1882 – 1965)

x

* * *

x

Amerika: een maffia vazalstaat van de Khazaren en…
x
een door Israël bezet land

2015 © Preston James, Ph.D. /© vertaling WanttoKnow.nl/.be

x

Het oorspronkelijke thuisland van de Joden, de plaats waar nu de Oekraïne ligt. Dus NIET Israël, dat door de Rotschilds als 'beloofde land' werd verkregen.. (zie de video van David Icke)
Het oorspronkelijke thuisland van de Joden, de plaats waar nu de Oekraïne ligt. Dus NIET Israël, dat door de Rotschilds als ‘beloofde land’ werd verkregen.. (zie de video van David Icke)

Sinds Amerika in 1913 door de Khazaarse bankmaffia, de Rothschilds, is overgenomen, heeft de Verenigde Staten gefunctioneerd als een regering van marionetten voor de Khazaarse Maffia. Israël is Amerika binnengevallen op 9/11 en heeft nucleaire chantage toegepast om Homeland Security te kunnen opzetten en Amerika te transformeren in een door Israël bezet gebied. In 1913 werd door het Amerikaanse Congres een illegale wet aangenomen, de onconstitutionele ‘Federal Reserve Act’. Een corrupte president zet zijn handtekening eronder.

Vanaf die dag gaat het in Amerika bergafwaarts. De ‘Federal Reserve’ is een franchise van de Khazaarse bankmaffia, ook wel bekend onder de naam ‘the world moneychangers’, de beruchte Rothschild familie, geld creërend uit het niets en daarna woekerrentes vragend. De Rothschild-bankiers plukken daarbij niet alleen geld simpelweg ‘uit de lucht’, ze leggen diegenen die het geld willen lenen, ook nog eens hoge rentes op…

Alleen de rentefactor al, heeft gezorgd voor een prijsverhoging van 40% voor alle producten en diensten in de wereld. Het is belachelijk dat mensen van welk land dan ook geld moeten geven aan een buitenlandse private bank, aan Luciferiaanse kindermoordenaars en pedofielen, die het geld gebruiken, dat van de mensen, de burgers van een land zélf behoort te zijn. We duiken in deze wereld..

100 jaar FEDDe Khazaarse Geldwisselaars – de Rothschilds zijn de ‘banksters’ van de wereld
De Khazaarse Geldwisselaars hebben de naam ‘banksters’ (zoals je weet een samenvoeging van de woorden ‘gangsters’ en ‘bankiers’) gekregen omdat ze de grootste groep bankiers zijn, die het grootste georganiseerde misdaadsyndicaat van de wereld uitmaken. Dit grootste misdaadsyndicaat, wordt de Khazaarse Maffia (KM) genoemd, omdat de geschiedenis van deze ontwikkeling helemaal terugvoert tot het land ‘Khazaria’…

Rond het jaar 700 bekeerden de burgers van Khazaria zich en masse tot een rare vorm van Jodendom, het ‘Babylonische Talmoedisme’. Oppervlakkig lijkt het op het Jodendom dat de Thora als leidraad heeft, maar in werkelijkheid is het een antisociaal, geheim cultsysteem, doorweven met Kabbalisme, Luciferianisme en Satanisme. De Babylonische Talmoed is de bron van het kwaad dat de KM voortstuwt.

Een superieur ras.. Waar hoorden we dat eerder..?
Het Babylonische Talmoedisme leert de aanhangers dat ze een superieur ras zijn. Ze hebben het waanidee dat de rest van de wereld uit is op hun uitroeiing. De paranoïde conclusie dat alle niet-Joden, ‘Gojim’ genoemd, hen moeten hebben leidt tot het instinct om de macht over de hele wereld te willen grijpen, voordat de wereld hen kan pakken. Amerika en vele andere (ook Europese) landen zijn geïnfiltreerd om ervoor te zorgen dat Joodse ras veilig zal zijn tegen overheersing en uitroeiing.

Het was Auschwitz-overlevende, de Nederlandse jood, Dr. Hajo Meyer, die door oud-minister-president Dries van Agt uitgenodigd werd, keer op keer zijn verhaal te vertellen over het Judaïsme tegenover het 'gekaapte Jodendom', oftewel het Zionisme...
Het was Auschwitz-overlevende, de Nederlandse jood, Dr. Hajo Meyer, die door oud-minister-president Dries van Agt uitgenodigd werd, keer op keer zijn verhaal te vertellen over het Judaïsme tegenover het ‘gekaapte Jodendom’, oftewel het Zionisme…

De top van de Khazaarse bankmaffia, de Rothschilds, richten in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog werkkampen op. Kosteloze werkers genereren immers een maximale winst. De mind-control-triggers genaamd ‘Holocaust’ en ‘antisemitisme’ worden ermee gecreëerd. Mensen die maar een beetje kritiek op Joods-antisociaal gedrag hebben, krijgen het woord ‘antisemiet’ te horen.

Genetische studies hebben duidelijk gemaakt dat 97,5% van alle Joodse Israëli’s geen oud Hebreeuws, Semitisch bloed hebben. 80% van de Palestijnen wel! En daarmee is de werking van de triggers aan het afbrokkelen. We kunnen nu dus 2 conclusies trekken: Allereerst dat de Israëli’s dus geen ‘recht’ hebben op het Palestijnse land én in de tweede plaats, dat ze helemaal geen Semieten zijn, de Palestijnen zijn Semieten..!

Judaïsme is niet agressief..!! Het is wel ‘ontvoerd’..!
Het Babylonisch Talmoedisme zorgt voor een agressieve houding bij de Joodse volgelingen. Ze willen altijd de eerste slag toebrengen. Deze agressieve houding zorgt ervoor dat de rest van de wereld een andere kijk krijgt tegen Israël en Khazaarse bankmaffia, de Rothschilds. De wereld keert zich tegen hen vanwege hun behandeling van de Palestijnen en het bombarderen van Amerika (9/11).

je suis Gaza
De ‘vredespolitiek’ van Netanyahu’s Israël in beeld. Gaza, het concentratiekamp aan de Middellandse Zee.. Of zoals reeds door velen betiteld als ‘IsraHel’..!

Het Babylonische Talmoedisme heeft vele Joden sterk beïnvloed. ‘Goyim’ zijn louter vee. Niet-Joden kunnen worden gebruikt, gedomineerd, van hun rijkdommen ontdaan en vervolgens weggegooid of zelfs en masse vermoord.
Een houding die volstrekt en klip-en-klaar duidelijk wordt in hun behandeling van de Palestijnen, de Apartheid. Daarbij heeft Israël heeft over de hele wereld vele valse-vlag-operaties a la ‘Operation Gladio’ gepleegd, teneinde de belangen van de Khazaarse bankmaffia, de Rothschilds, veilig te stellen.

De Khazaarse bankmaffia, de Rothschilds, hebben niet alleen 90% van al het geld in de wereld gewoon uit de lucht geplukt, ze hebben continu woekerrentes gevraagd. Het systeem van de ‘Federal Reserve’ is de grootste financiële fraude uit de geschiedenis. De KM wordt beschermd en gesteund door de Amerikaanse geheime diensten, politie en het departement van Financiën. Deze leggen straffen op, brengen correcties aan in de wet, vegen moorden onder het tafelkleed en maken van moordaanslagen ‘ongelukken’, allemaal om de KM te beschermen.

Khazaren: meesters in identiteitsverwisseling, onthoud de karakteristiek..!
De Khazaarse bankmaffia, de Rothschilds, hebben sinds de jaren 1700 het banksysteem in Europa gedomineerd. Het is de grootste financiële misdaad uit de geschiedenis, de geldproductie en het distributiesysteem is door hen gekaapt. Mayer Amschel Rothschild krijgt het Britse en Europese bankwezen in handen via verschillende sluwe trucjes.

Eén van de grote voortrekkers van de 'New World Order', in de slipstream van de Rothschilds.. Uitspraken die er niet om liegen. (klik voor lead naar YouTube over bevolkings-'uitdunning')
Eén van de grote voortrekkers van de ‘New World Order’, in de slipstream van de Rothschilds.. Uitspraken die er niet om liegen. (klik voor lead naar YouTube over bevolkings-‘uitdunning’)

De Rothschilds doen in 1815 de valse mededeling dat Napoleon de Slag om Waterloo van de Britten heeft gewonnen. Zoon Nathan verdient een fabelachtig vermogen, omdat de Britse staatsfondsen waar hij vervolgens goedkoop de hand op kan leggen, na het bekend worden van de waarheid, weer sterk in waarde zijn gestegen. De Rothschilds gebruiken fraude en bedrog om de rijkdom van de adel, door de gedane investeringen in de City of London Banking, te stelen.

De Rothschilds zetten een eigen fiat banksysteem op, gespecialiseerd in het maken van geld ‘uit het niets’. Ze rekenen er verderfelijke woekerrente voor. Dit is de zwarte kunst van de Babylonische geld-magie. Zodra het Britse bankwezen is gekaapt trouwen ze met Britse Royals en infiltreren in alle grote instellingen van Groot Brittannië. Oliver Cromwell was ingehuurd om Engeland klaar te stomen voor de Khazaarse bankmaffia. Koning Karel de 1ste wordt vermoord en vele andere mensen van adel.

Diegenen die de ‘Bank of England’ bezitten zijn al aanhangers van Lucifer, passen elk middel toe, oorlog en massamoord, om de wereld te domineren. De principes komen uit de geheime satanische genootschappen en de top van de Vrijmetselarij, die ook is overgenomen.

Skull n BonesSkull and Bones..
The Order of Skull and Bones is een aanverwante groep, een geheim genootschap van studenten van de Yale-universiteit. De broederschap, die veel invloedrijke figuren uit de politieke en zakenwereld heeft voortgebracht, werd in 1832 opgericht door de latere Amerikaanse generaal William H. Russell en de latere Minister van Oorlog Alphonso Taft.

Als je de Khazaarse Maffia wil begrijpen moet je naar de ‘Order of Skull & Bones’ kijken. Diegenen die bereid zijn om hun ziel te verkopen krijgen bijzondere voorrechten. Skull & Bones is een, op de dood-gebaseerde Satanische Culte, in de aanbidding van de oude Babylonische Baâl. Bij sommigen is dit bekend als aanbidding van de Moloch, of de Uil. Initiaties vinden plaats met kinderoffers en pedofilie, bloedoffers aan Lucifer in ruil voor macht, status en rijkdom.

Skull & Bones heet wettelijk de ‘Russell Trust’ en werd opgericht met het grote fortuin dat met opiumhandel werd verdiend. Genetisch gemodificeerde producten worden door dezelfde slavenhandel-families op de markt gebracht. De slavenhandel wordt geleid door de rijke Zionistisch-Joodse families die Babylonisch Talmoedisme aanhangen. En het is een feit dat deze superrijke families, als zij de controle krijgen over de zaadindustrie en landbouw, als zielloze sociopaten zullen verder gaan. Hebben zij eigenlijk wel een geweten..?!

 

x

Balfour verklaring
De verklaring, door ‘Lord Rothschild’ afgedwongen van de Engelse regering, waarin de belofte wordt vastgelegd, dat een Zionistisch-Joodse staat ‘mogelijk’ wordt gemaakt en eigenlijk gegarandeerd wordt.

x

Rotschild dollar high court israel
De familie Rothschild kwam eindelijk in beeld en uit zijn schuilplaats.. Zij zijn degenen die achter de Baflour-verklaring zitten, waarmee in 1913 feitelijk de staat Israël afgedwongen zou kunnen worden. Zij waren degenen die de financiers werden van de staat Israël, publiekelijk tevoorschijn kwamen bij de financiering van Hooggerechtshof in Jeruzalem.. En ja, een gebouw VOL met Vrijmetselaarsymboliek..! Maak het verhaaltje af en kleur de plaatjes..

x

De bevolking van de VS in een houtgreep en gedrogeerd..
De drugshandel naar Amerika is een vooropgezet plan, het is een oorlog van de Khazaarse Maffia tegen de Amerikaanse bevolking. Drugs worden vervoerd en verhandeld door de CIA, DEA en de Mossad. Doel is chaos creëren en de steden vervuilen, waarvoor dan een oplossing moet komen, van de Nieuwe Wereldorde natuurlijk. Het is deze macht, om geld te creëren uit het niets door de kleine groep Khazaarse bankiers, die de VS heeft getransformeerd in een vazalstaat van de KM. En de rest van de wereld trouwens.

De BRICS-landen
De BRICS-landen

De KM Rothschilds zijn parasieten met twee gezichten (two-faced parasites) die hun zelfgecreëerde geld gebruiken om politici en wereldleiders om te kopen, de top echelons van de regeringen zijn hun marionetten. Zaken doen gebeurt in ongeveer 90% van de wereld op de manier zoals zij dit willen, hun agenda’s worden uitgevoerd. Nu gooien Poetin, China en de nieuwe BRICS Development Bank, de Chinese Asian Infrastructure Investment bank (AIIB) roet in het eten door de Petro Dollar buiten spel te zetten.

De volgende landen rebelleerden of rebelleren nog tegen de KM en de marionetten staten Israël, de VS en Saoedi-Arabië:

1. Libië

2. Irak

3. Noord Korea

4. Cuba

5. Afghanistan

De Khazaarse Bank Maffia infiltreert en neemt landen op de volgende manier over:

1. Er wordt een bank als bruggenhoofd opgezet in een land, leningen worden tegen woekerrente verstrekt.

2. Er wordt geld gedrukt om politici en mensen op de juiste plaatsen in de regeringen in de zak te krijgen.

3. De plaatselijke mediastations en kranten worden overgenomen en omgevormd voor gecontroleerde massamedia-manipulatie.

4. Ze gebruiken de gecontroleerde media om een nieuwskartel te vormen, een nieuws monopolie, de bevolking hiermee manipulerend, via mind-controle.

5. Het schoolsysteem wordt geïnfiltreerd, het curriculum en de schoolboeken worden hervormd en gevuld met leugens die het systeem van de KM dienen.

6. De controle wordt verkregen over corporaties, middels KM mensen aan de top.

7. De ware geschiedenis van de KM Rothschilds verdwijnt uit de boeken.

8. Illegale drugs worden in de handel gebracht.

9. Een vlot draaiende gecontroleerde media-entertainmentindustrie wordt opgezet om de bevolking te neutraliseren en af te leiden, terwijl achter de schermen de mensen aan de top verslaafd worden gemaakt aan hardcore pornografie, waardoor ze met van alles bezig zijn behalve met hun natie beschermen tegen vijanden als de Rothschilds KM.

10. Ze zetten valse-vlag-operaties op, in de stijl van ‘Operation Gladio’, om oorlogen, vooral via het ‘VALSE VLAG PRINCIPE’ te starten, die opnieuw ook weer de oorlogsindustrie spekken, die in handen is van de KM.

11. Zogenaamde oorlogen tegen drugs en terreur worden gebruikt om de politie te militariseren, te transformeren tot een ADL, Israëlisch getrainde anti-terreur legermacht, om de Amerikaanse bevolking te onderdrukken.

12. Ze beginnen oorlogen en houden deze draaiende om toegang te krijgen tot grondstoffen: in Afghanistan voor opium en lithium bijvoorbeeld.

Rothschild bank in de VSConclusie:
De Rothschilds Khazaarse Maffia (KM) oftewel de ‘Geld Maffia’, ‘Geldwisselaars’ infiltreren Amerika in 1913, en beginnen hun macht te vergroten, door geld te creëren uit het niets. Daarmee nemen zij de feitelijke macht over van de regering, justitie, het Congres en bijna alle andere regeringsafdelingen. Dit is dezelfde modus operandi die overal in de wereld gebruikt is, om bijna alle landen ter wereld over te nemen, te transformeren tot één grote Gaza-strook, voordat ze de bevolking met 90% willen verminderen.

Michael Chertoff.. een 'creep' die de Amerikaanse veiligheid zou dienen..! Of kan het zijn dat het gewoon een masker is.. (klik voor artikel over deze 'nazi')
Michael Chertoff.. een van de vele nietsontziende ‘creeps’ achter de Amerikaanse macht..! Of, zoals David Icke ze altijd noemt: ‘Rothschild-Zionist’.. Het masker van deze KM-maffioso is ‘zichtbaar’ té dun om nog als masker dienst te doen.. Óf.. gaan wij met andere ogen kijken..?  (klik voor artikel over zijn ‘nazi’-praktijken)

Door hun eindeloze ‘geldvoorraad’ en de macht om het volk te laten geloven dat dit wettig is, hebben zij Amerika tot hun privé grootse vazalstaat omgevormd, in feite door Israël bezet gebied gemaakt. Als Amerika wil overleven moet de VS zich ontdoen van Rothschilds Khazaarse Maffia en het ‘Department of Homeland Security’, Israëls private bezettingsmacht in de politiestaat Amerika.

Waar mensen tegenkracht durven te bieden worden moordaanslagen gepleegd, zoals tegen de senatoren John Towers, Paul Wellstone, dissidenten en klokkenluiders uit de hele wereld. Ook leggen ze allerlei andere straffen en correcties op, wanneer mensen zich buiten de door de KM vastgestelde parameters begeven.

Jezus dreef de geldwisselaars uit de tempel en wij moeten hetzelfde doen. Wanneer we de banksters voor de door hen gepleegde misdaden voor het gerecht kunnen dagen, dan zullen ze schuldig aan de meest ernstige misdaden worden bevonden, waaronder het aanzetten tot oorlog door fraude, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en marteling.

Letterlijk triljoenen van hun dollars en al hun land en persoonlijke holdings kunnen dan in beslag worden genomen en teruggegeven voor aan de ware eigenaars, de burgers die zij hebben bestolen.

* * *

x

jesus shilocks temple

x

[bol_product_links block_id=”bol_553a42ab78dec_selected-products” products=”666785306,1001004005010751,9200000002913263,1001004001322672,1001004002406995,9200000023055239,666875759,1001004001812316,1001004001835177,1001004010082807,1001004000928311,666832888,1001004010355101,9200000007793020″ name=”khazaren rothschild” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”87B3FF” border_color=”3617D2″ width=”728″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

173 gedachten over “VS: door Israël bezette Khazaren-vazalstaat!

 1. In Nederland en Europa is het, het zelfde liedje, Khazaren en Crypto Khazaren voerden en voeren de boven toon, ze nemen onze plaats in, ze stelen ons/mijn leven.
  Anne Frank, neemt de plaats in van Nederlandse meisjes en jongens, onze herinneringen en trauma’s doen er niet toe, wij bestaan eenvoudig niet. Het meisje met het rode haar, gefusilleerd, en ergens verstopt in de duinen begraven. Mijn familie, ouders, zusters, en anderen die hun leven in de waagschaal hebben gesteld, om Joden te redden, zijn weggegooid als oude sokken, niks bedankje, nog onaardigheden naar hun hoofd geslingerd gekregen, van wege het slechte eten.

  Door bezoek uit Nederland, die er helemaal niets van begrijpen, een gepensioneerde Dokter nota bene, volkomen gebrain f..kt door het Nederlandse nieuws, heeft wat weekbladen achter gelaten, nu Vrij Nederland, 4 pagina’s Killery Clinton, duidelijker kan het niet deze crypto Khazar wordt de volgende president, dat God onze moge helpen, of misschien toch Putin. De Bilderberg groep, zijn allen crypto khazaren, de Europese bank en de wereld bank zijn in hun handen, er komen moeilijke tijden aan.
  Moet vaak denken aan die in en in trieste woorden, Van Toen Waren Wij Nog Gelukkig ! , en het is door ons eigen toe doen zo ver gekomen, naïve domme mensen, nu ik in ieder geval wel, Groet Jenne

  1. Beste Guido, het niet passend dus of topic, maar wilde je dit toch even berichten.

   Op de site commondreams.org, schrijft Chris Hedges het artikel, Rise of the black radicals.
   De constante provocatie, en het doden van zwarte Amerikanen, wat is de rede, en wat is het vervolg, zijn misschien de Fema kampen voor hen bedoeld.
   SVP lees het artikel, en geef je visie.
   Vriendelijke groet Jenne

 2. Israel gebruikt honderdduizenden Palestijnse kinderen als slavenarbeiders voor hun bedrijven (ook weer maximale winst)en de MSM heeft zelfs hiervoor bijna geen aandacht wat genoeg zegt over hun mentaliteit.
  Steeds meer mensen zien nu wat er echt aan de hand is en de weerstand neemt toe.
  Hitler is heel lang als de Boeman gezien die de wereld wilde veroveren terwijl het steeds duidelijker wordt dat ook hier weer de criminelen achter de schermen het meeste profijt hebben behaald zij hebben Hitler van de financieen voorzien(want hoe kan het dat Duitsland toen door de herstelbetalingen grote armoede had en toch een grote krijgsmacht kon opbouwen)mensen als Henry Ford hebben de oorlog gebruikt als middel om hun winsten op te schroeven ten koste van al het leed zij hebben grof geld verdiend door zowel aan Duitsland als aan de tegenstanders te leveren en zij waren niet de enigen.
  Aan het einde van de oorlog werd Duitsland gebombardeerd maar bedrijven die in Duitsland gevestigd waren en hun moederbedrijf in Amerika hadden hebben heel vaak weinig tot geen schade ondervonden en zijn gewoon in Duitsland hun activiteiten blijven voortzetten zoals Coca Cola,Ford,en uiteraard banken die hun hoofdzetel in Amerika en Engeland hadden en nog hebben.
  Ook is het vreemd dat de geallieerden Duitsland hebben verslagen en gelijktijdig hebben de Amerikanen oorlogsmisdadigers onder het mom van dat zij ervaring hadden mbt de Russen(koude oorlog)voor zich laten werken en onderdak geboden voorbeelden zijn o.a Claus Barbie(slager van Lyon)Werner von Braun (raket deskundige)die bij de ontwikkeling van de V1 en V 2 betrokken was wat talloze slachtoffers heeft gebracht vaak hebben zij gewerkt voor de CIA en NASA.
  Nu steeds meer mensen inzien hoe de steel in de vork zit is het logisch dat de cabal nu voor hun hachje beginnen te vrezen waardoor ze nu alles op alles zetten.

  1. Hoe weet je het zeker dat de Duitsers in de oorlog zijn gefinancieerd door de geallieerden?
   Duitsland(West-Duitsland) was alleen door hardwerkende mensen er boven op gekomen.
   Volgens mij hadden ze ook geen cent te makken vanwege WO2. Het westen keek zijn ogen uit wat die Duitsers toen in een korte tijd presteerden. Dat wordt niet voor niets het Wirtschaftwunder genoemd.
   Ook nu weer heeft het westen het nakijken en kijkt het met jaloerse blikken en lede ogen naar die Duitser. Had die rest van EU ook zo’n mentaliteit dan was er volgens mij ook niet grote crisis geweest als wij nu ervaren. Wanneer wordt die Duitser eindelijk in ere hersteld?

   Jenne zal er hier wel niet mee eens zijn. Volgens mij doet de Duitser niets ‘sneeky’ en de Pan Anglo Saxon des te meer.
   Over reptielen gesproken. Als je hun wapenschild ziet is de achtergrond vuurrood met een vuurspuwende draak als logo. De Duitsers kenden de adelaar (als logo)een overblijfsel van het Heilige Roomse Rijk. Wie van die twee is nu de barbaar?
   Gek hè die afvalligen uit Frisia(in mindere mate), Angelen, Saksen en Juten genaamd de Nordics(met blond haar en blauwe ogen), een zeevarend Germaans volk waaruit ‘Brittans rules the waves’ uit voortkwamen en ‘achterlijk’ zijn gebleven om de gehele wereld naar hun pijpen te laten dansen. De Noormannen waren in dat opzicht doetjes. Zij kregen vaak de naam van schrik der zeven zeeën, maar onterecht. Want ze bleken uiteindelijk niet imperialistisch te zijn. Want oa Amerika hadden zij veel eerder ontdekt maar lieten de natives met rust.

   Die Angelen, Saxen, Juten en Friezen leefden in hun moerassige gebieden en waren dan ook moeilijk te bekeren. De Friezen hadden dan ook missionaris Bonifatius een kopje kleiner gemaakt toen die te dichtbij kwam.
   Daarom is het niet alleen de zionist(MK) maar ook zijn vriendje de pan anglo saxon die noch God en noch Zijn Gebod kenden en die gezamenlijk de nwo willen verwezenlijken.
   Zo zit de historie een beetje in elkaar. Zoals altijd een strijd tussen heidenen(atheïsten) en gelovigen.
   En wat is de beste strategie als je persé wil winnen: twee honden (gelovigen) vechten om een been en een derde(ongelovige) gaat er mee heen.

  2. nadere toelichting:

   Met ‘achterlijk’ bedoel ik dat zij geen enkel respect toonden voor ‘andersdenkende’ volkeren dan de taal van het zwaard. Sociaal waren ze voor vreemden ‘nullo’s.
   Want zij waren wel hoogontwikkeld in ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, sieraden en hadden uiteraard veel kennis over scheepvaart.
   Je ziet ook hoe ver hun macht van de anglo saxon rijkt door de kleuren rood, wit en blauw in hun landenvlaggen.
   Ja, waarom spreken de grootste deel van de landen Engels?

  3. Lezer.
   Toen Hitler geld kreeg om een oorlogs apparaat op te bouwen kregen de Duitsers het inderdaad veel beter door hard aan dit oorlogsapparaat mee te bouwen zo hebben ze tanks,vliegtuigen,schepen en snelwegen gebouwd vaak met materiaal dat hen door dezelfde investeerders werd geleverd (denk hierbij aan bv Ford,Krupp,opel enz)deze bedrijven zaten vaak al in Duitsland maar zijn vaak door amerikaanse investeerders overgenomen (door zich in deze bedrijven in te kopen en vaak zo een meerderheids belang verkregen) wat ze de mogelijkheid gaf om bv het hoofdkantoor in Amerika te hebben en tevens in bezet Europa geld aan beide strijdende partijen te verdienen(opel is hier een mooi voorbeeld van want dat was GM en zij bouwden de Duitse legertrucks)dus trucks die tegen de geallieerden werden ingezet en het waren niet alleen deze trucks.
   En de Duitsers hadden voor de tweede wereldoorlog inderdaad geen cent te makken wat kwam door de eisen die de geallieerden na de eerste wereld oorlog aan Duitsland oplegden.

  4. Duitsland is na de tweede wereldoorlog economisch er weer snel bovenop gekomen wat naar ik denk komt omdat de grote investeerders al bedrijven in Duitsland hadden en deze alleen maar hebben uitgebreid.

  5. monika.
   De verwijzing die je doet in 2.1 sluit precies aan op het verhaal want de heren en dames die Hitler voor hun karretje hebben gespannen geven niets om een mensenleven.
   Volgens mij is de Duitse bevolking misbruikt om de doelstellingen van de multinationals en de banken voor elkaar te krijgen.
   Eerst hebben ze Hitler in het zadel geholpen die op zijn beurt de Duitse bevolking weer een beter leven gaf waardoor ze Hitler als hun redder zagen met als gevolg dat de Duitsers deden wat hij vroeg.
   Toen Duitsland verloor hadden de Duitse militairen geen waarde meer dus konden ze verrekken zoals je verwijzingen laten zien.
   En natuurlijk zullen er ook mensen geweest zijn die hun sadistische lusten hebben botgevierd omdat ze daarvoor de gelegenheid kregen maar zulke figuren heb je overal kijk maar naar wat er nu in Oekraine gebeurd.

  6. Om misverstanden te voorkomen de slachtpartijen in voornamelijk Polen en Rusland zijn wel degelijk gebeurd maar wel door voornamelijk speciale SS einzats troepen die na het gewone leger pas op veroverd gebied tekeer gingen.

  7. Hoi Arnold,
   we komen er volgens mij niet omheen dat er van hogere hand werkelijk aan alles is gesleuteld, en dat altijd tegen de menselijkheid.

   Richard 11, heeft onder 4, een link gepost. Dank je wel!
   Het is een opname van Benjamin H. Freedman uit 1961. http://www.youtube.com/watch?v=x8OmxI2AYV8

  8. monika.
   Ik heb je verwijzing naar de toespraak van H.Freedman uit 1961 bekeken bedankt en ook dank aan Richard11 daarvoor.
   Er vallen mij een aantal dingen op 1.tot 1545 bestond het woord jew niet eens maar omdat de Engelsen in 1545 de bijbel hebben vertaald hebben ze van het woord jezus jew gemaakt.
   2.Ook geeft hij aan dat de bankiers voornamelijk uit joden bestaande zowel de eerste als de tweede wereldoorlog hebben veroorzaakt en hij heeft het zelfs toen in 1961 al over de derde wereldoorlog en nucleaire wapens.
   3.Omdat de bankiers al eerder met een boycot in Duitsland hebben gedreigd en wetende dat zij daar ook nu weer veel macht hebben omdat ze daar veel bedrijven hebben zou dat de verklaring kunnen zijn dat Merkel gedwongen is om te doen wat de bankiers willen omdat ze anders de hele economie dreigen plat te leggen waardoor Duitsland en daarmee Europa in armoede zullen eindigen.
   4.Ook heeft hij het over de islam en dat is volgens mij wat nu speelt namelijk christenen tegen de islam opzetten door ze nu in grote getalen naar Europa te brengen en wetende dat Europa deze toestroom nooit kan bekostigen waardoor er veel haat tegen deze mensen zal ontstaan omdat Europa op deze manier willens en wetens door wederom dezelfde bankiers kapot gemaakt zal worden.
   Alleen zou het mooi zijn als deze toespraak meer bekendheid zou krijgen want dan zouden veel ogen geopend kunnen worden waardoor veel leed voorkomen zou kunnen worden.
   Nou is mijn Engels niet zo heel goed dus ik hoop dat ik het met deze uitleg goed heb verwoord.

  9. Ik schreef de christenen tegen de islam opzetten dat kan natuurlijk ook omgedraaid worden.
   Als het dan chaos is zullen naar ik vermoed buitenlandse strijdkrachten(Amerikanen?)hier de boel zogenaamd komen redden omdat een Nederlandse militair nu niet gelijk op Nederlanders zal gaan schieten om zo de bevolking uit te dunnen.
   Ik hoop dat ik het mis heb.

  10. ‘Volkeren van het Zwaard’ yep yop jah; even een eerste indruk opgedaan, stukkie geluisterd van Freedman, het eerste dat mij in het oog sprint is overigens de korte klinkende samenvattende abstract proloog yt beschrijving, hij is van de inner circle van z’n stam en klapt uit de school, over hun afkomst en life style, het sleutel woord ‘Tubal-Cain’ voor mij kwam ineens boven , de mannen van vuur en staal, de craftsmen, de al-chemie, die hebben loyaal geld nodig, de money masters en kameel-leonnen leeuw infiltranten, werken zich de kins kings cain koningshuizen in, het gaat in de wereld om de botsing tussen clay & iron volgens Dr. Deagle, dat deels een botsing tussen dimensionale grens leef sferen is, verschillende levensvormen en intel soorten, en of ze wel of niet knap zijn is een klassieke valkuil voor gemengde typus zoals ik, als het een nitwit kreng diep van binnen is kom je rap thuis van een koude kermis, de schone schijn, goed en knap bestaat dat nog, kwaad en lelijk is te stereo type en niet compleet wetmatig de enige richtlijn, er zijn vormen van extreme schoonheid die wicked zijn van binnen, dat is verwarring, jezelf anders voor kunnen doen dan je bent is een trait karakteristiek en een veeg teken, een acteur is misschien wel een money master trait eigenschap, wrede naar vrede aan het zoekende Freedman is zeer aangenaam om naar te luisteren, voor mij is dat een teken, heldere stem, aanzuigende werking, verschillende pogingen van mij om naar zelfingenomen duffe gordelroos geheime dienst wauwelaar van Veteranen vandaag waren gestrand, kan de man niet aanhoren, had hem persoonlijk al meerdere malen betrapt op onzin uitkramen, STew z’n Web vond ik al langer geweldig om aan te horen, die recente breuk zegt dat er kennelijk een stem kompas in mij zit dat aardig goed kan werken; jah ik zal de speech van Freedman zeker binnenkort in z’n geheel gaan beluisteren, Stew was het gelukkig zat, opeens is de geluidskwaliteit wel goed, de duffe gordelroos audio was gegarandeerd erbarmelijk pijnlijk slecht voor mijn oortjes in ieder geval, zoals een vuilnis emmer van binnen klinkt, en dat op continu basis, en er is iets in z’n stem sinister respectloos veeg vaag crooked dat mij absoluut niet aan stond en staat, een foute snik in z’n jankende kromme koude hexen stem, Stew z’n opbeurende master’s voice maakt me warm;

   Stew Webb Splits With Gordon Duff and VT! (4-13-15)
   http://www.youtube.com/watch?v=i-NLzBmDNxE

   Chemtrail Pilots Speak Out! Stew Webb Raw (4-16-15) – YouTube
   http://www.youtube.com/watch?v=g_mhWwqyYV0

   http://en.wikipedia.org/wiki/Tubal-cain

   ooh of de schreeuwerige man met lam armpje en de snor na z’n ‘dood’ wel of niet naar Zuid-Amerika is verhuisd, genoeg docu aanwijzingen, en of de kern bom echt is, dat wel, of de Japanners een dikke fat man harley fosfor napalm brandbom hebben gehad volgens de filmpjes van niet verdampte huizen, zou kunnen, maar nukes are real, net zo goed dat mars reizen real zijn, kwestie van hyper technology, niet elk uranium element is even giftig als men je wil doen geloven, een medewerker van een kerncentrale heeft 30 jaar rondjes gezwommen in het reactor koelbad, kerngezond nog steeds, men wil liever niet dat je het naadje van de kous weet, andere elementen kunnen wel degelijk met een paar atomen een heel dorp vernietigen…. of een lastige palestijnse celestijnse president met patchwork theedoek om de kop. in het Amerikaans is er de uitdrukking; ‘having a touch of Cain inside yourself…’ , begiftigd met talenten en onhebbelijkheden, tegengas is het enige, if they got the knowledge, dan wordt het tijd dat wij de knowledge in een equilibrium brengen, Mark Passio noemt dat het probleem van de ‘power knowledge differential’ waar continu misbruik van gemaakt wordt, informeer jezelf en wees een infowarrior nu het nog kan, er zijn zoveel stukjes tinytitbits infobits beschikbaar die nog bij vol bewustzijn aan elkaar geplakt moeten worden, iedere unieke interpretatie van beeld begrippen docu materiaal is een stap voorwaarts, wat zie jij en wat zie ik… en wie weg is die is niet gezien wegens geheugen problemen. In het echt werken de Japanners nauw samen met Amerika, sterker nog Amerikanen weten hoe tubular cain techologisch goed ze zijn, ze kunnen al lang niet meer zonder, misschien wel gespaard met een brand bommetje en voor de rest media hype. IN die zin is het te grote stappen kennis plan van Johan te grof en leidt snel tot serieuze misvattingen over zogenaamde feiten die nog niet zomaar 100% feiten zijn, meerdere verhaal lijnen door elkaar zijn nodig, al heb je die rigide ‘feiten’ nog zo hard nodig voor je zwart wit piano loopjes 2012 schema, daarom moet je mensen never zomaar afbekken bijvoorbaat voor de baat uit, verschillende interpretaties zijn de sleutel juist, opgeteld leiden ze juist tot de scherpste galaxy wide angle breedbek kikker hubble telescoop… ik ga voor fuzzy foxy logic. it is all about nodes, en hoever heb je ingezoomd voordat je het een knoopje noemt, autie automatisch verder inzoemen geeft andere fractaal vergezichten, piano toetsen zijn mij te grof en te westers plat, waar zijn de boventonen, meer hendrixen in de gitaar muziek, naar eigen inzicht stemmen en afstemmen… it is not only about muziek maar juist ook soniek, de kleuren van geluid gaat boven de tonen uit en bepaalt de toonzetting, your grids are not necessarily my grids van de x en de y ax… plane of existence

   ‘metalloid’;
   http://en.wikipedia.org/wiki/Polonium

   Pink Floyd – High Hopes [The Division Bell] (Album version) + Lyrics
   http://www.youtube.com/watch?v=P5cYaksM_EM

   http://i78.photobucket.com/albums/j107/2000ws6formula/2006%20Harley%20Davidson%20FXDLI%20Dyna%20Low%20Rider/RoadKingorFatBoyOhDuhitsaFatBoyonaR.jpg

  11. Arnold bedankt voor je uitleg.
   Maar het grote plaatje is globalisatie(keizerrijk). Daar past toch geen enkele vorm van nationalisme(wat ze tegenwoordig populisme noemen) in?
   Als vanuit nationalisme globalisatie ontstaat lijkt mij dat in geen geval logisch.
   Globalisatie ontstaat alleen als je alle vormen van nationalisme liqideert of verbiedt.
   Het is maar een idee die in mij opkomt.

  12. Hyper,
   dat bevalt me wel 🙂
   “meerdere verhaal lijnen door elkaar zijn nodig, al heb je die rigide ‘feiten’ nog zo hard nodig voor je zwart wit piano loopjes 2012 schema…”

  13. Lezer, je idee is mijn conclusie…
   De grootste vijand van het globalisme is nationalisme.
   Terwijl het nogal logisch lijkt, vroeger was het je overleven, het beste voor je naaste omgeving te willen. Het betekent niet dat je andere volkeren niet respecteert, en niet betrokken bent bij het welzijn van andere naties. Tegenwoordig is alles verdraaid omdat men overal zaken wil doen, de wereld is hun achtertuin geworden, en de mensen hun werkslaven. Ik denk dat men de Duitsers als mensen onrecht heeft gedaan.

  14. monika/lezer.
   Ik denk dat woorden als nationalisme,globalisme net als terrorisme e.d er niet zoveel toe doen waar het ze om gaat is geld/macht en heerschappij.
   Als het inderdaad zo is dat Duitsland eerst veel werkeloosheid en armoede ondervond en dat de cabal(ook weer zo,n woord)dreigde met Duitsland te boycotten waardoor er nog meer ellende over ze heen zou komen dan kan ik me voorstellen dat ze Hitler hebben aangewezen om dit te voorkomen en hem daarom voor hun eigen gewin hebben laten opdraaien.
   Hitler was per slot van rekening maar een zoon van een douanier (wat echter wel interessant is is dat zijn oma door een Rotschild zwanger was geraakt)wat mogelijk kan duiden dat daardoor hun oog op hem gevallen is.
   Dat kan dus betekenen dat Hitler grondgebied moest veroveren zodat zij de rijkdommen in hun bezit kregen en er gelijktijdig een grotere afzetmarkt voor hun produkten zou komen toen echter de Russen in 1943 roet in het eten gooiden en dreigden Duitsland onder de voet te lopen waardoor de cabal dus ook hun bedrijven waar ze veel in geinvesteerd hadden dreigden te verliezen en in het slechtste geval gingen de Russen verder en was heel Europa Russisch geworden waardoor ze hun grip in Europa zouden verliezen dat kan dan de reden geweest zijn om op 6 juni 1944 de invasie te beginnen om nog te redden wat er te redden was(wat dus betekend dat ze dat niet gedaan hebben voor de bevolking van bezet Europa)maar voor hun eigen gewin.
   Dat kan ook verklaren waarom ze de Russen tot de Elbe hebben laten komen en waarom de Russen Berlijn mochten veroveren terwijl de geallieerden dat eerder hadden kunnen doen want ze wisten natuurlijk dat de bevrijding van Berlijn veel Russen het leven zou kosten en hun gebied met door hen gefinancierde bedrijven was toch al veilig gesteld.

  15. sterker nog Monika, de grootste vijand van de green slimy agenda21 globsters is de family unit… wat Jenne zegt en zo, het er onvoorwaardelijk voor elkaar zijn in barre tijden en gtst goederderder tijden, dat we geen vreemden van elkaar zijn, overspoeld door legioenen ontwortelden uit compleet verwoeste gebieden waar ‘wuh’ onder de vlag van de us un even de ‘democratie’ en kunstmatig opgewekte ‘internet oranje revolutie’ hebben gebracht gevolgd door de death squadrons van killarykoekkiemonster en co.. niet zo lang geleden bestond Duitsland niet eens, 300 deel dorps gemeinde deelgemeenten die het prima zelf onafhankelijk van elkaar konden rooien, de staat als kunstmatig in elkaar geflanste overkoepelende megalomane stadsstaten verzameling met veelal zeer rechtlijnige kunstmatig bepaalde grenzen, bij de staat begint al het verraad, Italië bestaat niet, waar zijn de stadhouders van weleer, groot zat, politiek macro economisch in elkaar geflanst, en nog wel veel meer kunstmatig geformeerde ‘landen’ in vele uithoeken van de wereld, kijk maar naar die idiote rechte lijnen van veel met de rechthoek ingetekende landsgrenzen, patchwork voor politieke pimpsz….

   http://listverse.com/2012/08/06/top-10-fascinating-globsters-and-sea-carcasses/

  16. En dan maar blijven denken dat de Russen niet op de hoogte waren van het één en ander.
   De Russen vochten op twee fronten, de Duitser aan het Oost Front, en de Japen in Mantjoerije en Korea, waar een Japans millioenen leger aanwezig was, toen de Russen de Japaners hadden verslagen en aanstalten maakten om Japan zelf aan te vallen, gooiden de USA ers als de bliksem hun Atoom bommen, en stapten snel aan land, niks in deze wereld gebeurd zonder reden, goed of kwaad !

  17. Hyper
   ik geef je het voordeel van de twijfel.
   Maar als we toch zwaar belazerd worden. Ben ik niet meer verbaasd dat in elke leugen nog een leugen zit verpakt. Je weet wel zo’n russisch poppetje met nog een tig-tal poppetjes erin.
   Of zo’n cacaobus met die zuster er op die chocolade inschenkt tot in de eeuwigheid.
   Of ken je die platenhoes van Ummagumma (Pink Floyd)?

   Want de pandorabox is lang niet leeg. Gelijk de koffer van Okki Trooi of de telefooncel van dr. Who of de tas van Mary Poppins.

   Groet.

   Trouwens een mooie bijdrage heb je weer geleverd.
   En wat Monika ook al zei: Een piano kun je alleen piano noemen als het zowel zwarte als witte toetsen erop zitten.

  18. Jenne.
   2.17 de Russen waren uiteraard op de hoogte van wat er kon gebeuren neem maar als voorbeeld dat Stalin is besodemieterd door de cabal door akkoord te gaan met de inval in Polen waar Stalin de belofte was gedaan dat Duitsland dan niet Rusland zou aanvallen wat ze dus wel hebben gedaan.
   Tevens is hier ook het bewijs geleverd dat de cabal niet vies is van fals flag operaties want eerst hebben ze een aantal gevangenen uit Buchenwald in poolse uniformen gehesen om ze vervolgens bij de radio zender in Gleiwitz af te schieten en vervolgens gingen ze roepen dat poolse militairen Duitsland had aangevallen wat zogenaamd de aanleiding was voor de inval van Polen.
   Verder hebben Hyperalert en monika gelijk want mensen uit elkaar drijven is de opzet want alleen sta je nooit zo sterk als samen en dat is begonnen in de jaren 80 met de emancipatie kinderen vervreemden van hun ouders omdat die opeens met beiden moesten gaan werken en het kind dus door vreemden werd opgevoed vader en moeder werden op die manier ook uit elkaar getrokken omdat ze elkaar nog maar af en toe zagen als ze toevallig op hetzelfde moment thuis konden zijn.
   Dit was een makkie omdat de meesten meer waarde aan luxe en geld hechten dan aan het gezin.

  19. @Arnold, we zitten denk ik goed op 1 lijn qua gedachten.
   Alle geschiedenisboeken berusten op bedrog over de tweede wereldoorlog !
   Engeland heeft de Polen voor het karretje gespannen om een oorlog met Duitsland uit te lokken en dat is ze goed gelukt .
   Er zitten dan ook enorm veel paralellen in wat er zich momenteel tussen Oekraine en Rusland aan het afspelen is ( ook nu wordt Polen voor hetzelfde karretje gespannen).
   Rusland wil helemaal geen oorlog . Rusland had een oorlog voorkomen in Syrië en met Iran.
   Het is Amerika en de NATO wie niet te vertrouwen zijn. Uit het verdrag wat ergens in 1990 gesloten is staat duidelijk dat de NATO NIET VERDER OP ZOU SCHUIVEN RICHTING RUSLAND ! De NATO staat nu aan de grens met Rusland en mag Rusland zich dan verdedigen …… dacht het wel.

   Rusland houdt oefeningen in eigen land langs de grens maar de NATO en westerse landen provoceren de Russen door oefeningen te houden aan de grens met Rusland. Ik kan me heel goed voorstellen dat Rusland het westen voor geen meter vertrouwt.

   Wie is hier nu de échte agressor moet je je eens eerlijk afvragen. Hoeveel oorlogen heeft Rusland na WW2 gevoerd ….2 misschien 3 maar Amerika heeft na WW2 meer dan 80 oorlogen gevoerd over heel de wereld en ontelbare regiems omvergeworpen om daar Amerikaanse muppets te plaatsen ….zie ook in Oekraïne.

   Doordat Amerika en Europa de media heeft opgekocht en zij ons alleen maar met propaganda overspoelen om ons te brainwashen en klaar te maken voor een WW3 .
   De ramp met MH17 zal ook een grote MSM leugen gaan worden. De wakkere onder ons weten allang hoe het gegaan is en weten ook dat de media al klaar staat om ons ook die leugen te gaan verkopen dat hij door een buk uit de lucht is geschoten…… waar is het bewijs ….is er iets van die buk gevonden ? Wel van een air to air raket en 30mm kogels maar daar zal geen woord over gerept worden.

   Voor politici moet je in de wieg zijn gelegd want niet iedereen beschikt ( gelukkig ) over die eigenschappen. Die belangrijke eigenschappen zijn : liegen , bedriegen en zakken vullen.

   mvg

  20. Naar aanleiding van geschiedkundige gebeurtenissen zomaar een paar vergelijkingen met wat nu gebeurd.
   1.Josepf Goebbels was de propaganda minister van Duitsland en heeft heel Duitsland voorgelogen.
   Nu zijn dat de MSM waarvan de meeste persbureaus in handen zijn van 1 bepaalde groep en zij beslissen nu (wat Goebbels toen deed) wat er wel en niet verteld mag worden.
   2.Fals flag operaties(dat zijn er veel daarom maar een greep hieruit)
   Pearl Harbor was nodig om de meerderheid van de Amerikaanse bevolking warm te maken voor deelname aan de tweede wereld oorlog.
   Recenter was dat 9/11 wat gewoon de manier is geweest om de inval van Irak goed te kunnen verdedigen wat naderhand bleek dat er van massavernietigings wapens/stoffen geen sprake was maar de meerderheid zien de moslims nu wel als kwaadaardigen.
   3.Bij de meeste conflicten is er maar 1 groep die toen en nu winst behalen en dat zijn de banken en grote bedrijven die meestal beiden in het bezit van 1 groep zijn.
   Voorbeeld.voor oorlogsvoering heb je nodig wapens,tanks,brandstof,staal,olie enz en wie leveren dat de grote bedrijven dus is het niet verwonderlijk dat ze om hun winst op te schroeven oorlogen uit lokken en wie denkt dat dit onmogelijk is omdat het zoveel mensenlevens kost die houd zichzelf voor de gek want deze personen geven niets om mensen zolang ze maar verdienen en hun andere doelstellingen behalen namelijk alle rijkdommen van een land inpikken en tevens grondgebied innemen vaak rond het gebied van hun aardsvijand kijk maar naar de balkanlanden die direct aan Rusland grenzen als je op de wereldkaart kijkt kun je zien welke landen veroverd zijn en dat deze landen direct grenzend aan Rusland een soort insluiting(ring)rond Rusland aan het vormen zijn.
   Als ze kunnen verdienen ze zelfs aan alle strijdende partijen voorbeeld eerst hebben ze Duitsland middelen gegeven en toen de ommezwaai kwam hebben ze zelfs de Russen van wapentuig voorzien(ook al was dit niet het beste materiaal).
   Hetzelfde zie je ook nu weer in het midden oosten ze voorzien hun eigen troepen maar ook via geheime droppings de tegenstanders van middelen waar ze dus aan verdienen en waarom omdat ze zo de oorlog kunnen verlengen en dus meer kunnen leveren.

  21. Rick, de ww3 is er al lang, omdat ww2 nooit echt gestopt is. Alleen is nu alles subtieler.
   Amerika heeft zich precies zo gedragen hoe het altijd is voorspelt door (bekende)mannen die een moment eerlijk waren…

   Arnold, de propaganda in Duitsland is geen andere propaganda geweest, dan in ieder ander land toen. Het wordt allemaal zo uitvergroot omdat men de aandacht compleet op D heeft gericht, en de rest van de landen was ‘goed’. Dat is toch juist de mincontrol.
   We allemaal denken, Duitsers waren slecht en de rest goed…..
   maar nu blijkt dat het precies andersom was….ja heel gek opeens. De hele oorlog was een gewilde oorlog van de zionisten en al die andere zielige figuren die zich eraan hebben verrijkt.
   Alles andere is propaganda van de allerbeste kwaliteit om ons in één richting te sturen en daarmee voor alle eeuwigheid misdaad te rechtvaardigen.

  22. Monika, je moet natuurlijk niet te ver gaan met je heilig verklaring van Ein Volk und Ein Reich, ze hebben genoeg kwaad begaan, soms onder druk maar ook vaak geheel vrijwillig, daar heb ik genoeg autenthieke gegevens en foto’s van gezien, die brain f..k van de boel omdraaien, werkt bij mij averechts !

  23. Haha Jenne, je moet gewoon een keer ophouden het allemaal zo neer te zetten dat het in jouw waarheid past. Ik heb genoeg documentatie gehoord en gezien. Ik denk dat je moeite hebt het gewoon aan te nemen, begrijp ik, het is zo als de Nederlandse arts die bij jou was en niet wilde snappen wat jij bedoelde. Het vastklampen aan de oude kennis, anders gaat de wereld opeens zo anders eruit zien. 😉 er zit ergens nog te veel ´haat´ in je, ongegrond, wat we nu weten. Wat heb je dan verschrikkelijks meegemaakt? In Nederland was toch amper iets…de echte oorlog was in het oosten. Honger had geheel Europa…
   Stop nou ermee om iedere keer mij aan te ‘vallen’, op mijn achtergrond (die je iedere keer weer, afhankelijk van de ‘onderwerpen’ gebruikt) Misschien een keer tijd om afstand te nemen van de eeuwige leugen over de Duitsers. Anders kijk de speech van Freedman nog een keer, met op de achtergrond opnames van Frankrijk, hoe ze hun soldaten/volk klaar stomen voor de 1e oorlog, en het over eer, ras en bloed hebben (de tijdsgeest blijkbaar).
   En aub nou niet weer met je niet verifieerbare verhalen over de oorlog komen, en het prijzen van het communisme, die voor miljoenen gewilde doden heeft gezorgd…

  24. Jenne waarom noemden de Engelsen en Fransen na aanvang WO2 die oorlog de ‘phoney war’?
   Niet Duitsland en asmogendheid Italie waren het grootste gevaar.
   Maar juist die rode Russen die zichzelf bolsevieken maw de communisten noemden.
   En als Hitler joods bloed zou hebben wat dacht je van Stalin(incluis Lenin en Trotski) en Churchill?
   Ook dat kun je op internet terugvinden.
   Want ook tussen Chamberlain en Hitler is een pact gesloten dat het westen accepteerde dat Polen en Tjechoslowakije en een stukje Oekraine? aan Duitsland werden vastgekoppeld.
   Volgens mij stond dat in het verdrag van Munnich.
   Duitsland was altijd afhankelijk voor zijn voedselvoorraden(nu nog steeds) door nauwe banden met haar buurlanden, daarom zijn ze altijd ijzer sterk geweest in hun produktie industrie cq -handel. En daarvoor kreeg Hitler en zowel Mussolini instemming van Engeland en Frankrijk om het rooie gevaar tegen te houden.
   Alles kent ook twee kanten van het gelijk. Het is maar uit wiens invalshoek je het wil bekijken.
   Maar laat ik wel vooropstellen Wo2 is een hele zwarte bladzijde in de Europese geschiedenis geworden.
   Ook hier moordde blank weer blank uit. Een civiele beschaving, het is triest voor woorden.
   Misschien dat Merkel en Putin elkaar de hand schudden: eens en nooit weer.

   Sinds de Franse revolutie is het alleen maar veel erger geworden.
   En snap ik eindelijk wat Jenne bedoelt Satre heeft de Fransen weer een ‘sociaal gezicht’ gegeven.
   Groet.

   Nb die totale kentering in deze oorlog was de inbreng van Vs.

  25. Monika, ik vertel mijn waarheid, wat ik gezien gehoord en gelezen heb.
   Heb geen haat gevoelens in het algemeen over Duitsland, dat er enorm grote hoeveelheid krankjorems rondlopen, net als overal, die in oorlogs tijd zich te buiten gaan aan misdaden tegen de mensheid is zeker.
   Werd net gebeld dat een ouwe vriend uit Duitsland is overleden, Wolfgang, waar ik twee maal de Atlantische oceaan mee ben overgezeild, zo ver dit, ik ga verder niet met je indiscussie over dit onderwerp, jij hebt jouw denken en gevoelens en ik het mijne, en je hoeft mijn wetenswaardigheden en mijn ondervindingen als klein jongetje niet te denigreren, voor mij was het allemaal traumatisch genoeg, dit soort aanvalletjes is onder de gordel, en niet echt passend voor jou, Jenne

  26. Monika, je moet nu ophouden mij het woord haat toe te spelen, stop eens met dat te pas en onpas de Duitsers en Duitsland te excuseren voor hun bedreven misdaden tegen de mensheid, stop anders ga je op de Turkse Minister President Erdogan lijken die het verdomd de genocide bedreven door de Turken op het Armeense volk toe te geven.

  27. Ja Jenne, zo ken ik je weer…jouw verhalen die boven andere verhalen staan. Als je denkt dat ik Duitsers excuseer…vind ik tamelijk slap, gezien dat men tot de dag van vandaag de Duisters de schuld geeft aan 2 wereldoorlogen.
   Ik beroep me op de feiten, die geen toegang vinden tot de brede massa, en die voor het grotere plaatje, en voor de algemene vrede in ons allen zeker belangrijk zijn, in mijn ogen. Dat je trauma’s hebt opgelopen, dat spijt me voor je, maar je bent ook in deze niet de enige. Bovendien snap ik niet, dat je niet meer begrip hebt voor je medemens…zo lijkt het iig. Maar ik waardeer je wel Jenne, zeer zeker.

  28. monika.
   2.24 je schrijft dat de propaganda in Duitsland niet anders is geweest dan in ieder land toen.
   Deels heb je gelijk omdat voor beide kampen mensen werden geronseld.
   Hetgeen dat een groot verschil maakt is dat Goebbels terwijl hij wist dat de oorlog verloren zou worden hij zelfs kinderen heeft aangemoedigd om tot de laatste druppel bloed door te vechten wat de geallieerden niet hebben gedaan.
   In de stukken die ik schrijf wil ik proberen te achterhalen wat er echt gebeurd is en nog steeds gebeurd waarmee ik absoluut niet de indruk wil wekken dat Duitsland geen misdaden heeft gepleegd want dat hebben ze wel gedaan net zoals dat ook in andere oorlogen gebeurd.
   Wat ik wel probeer uit te leggen is dat zowel de Duitsers als de geallieerden voor het karretje zijn gespannen van bankiers en grote bedrijven want alleen zij hebben baat bij oorlogen en niet de man/vrouw op het slachtveld.
   monika ik vind het niet netjes van je dat je Jenne vraagt wat hij nou eigenlijk meegemaakt heeft omdat jij en ik dat niet weten Jenne heeft al geschreven dat ze onderdak boden aan joodse mensen wat op zich al gevaarlijk was omdat ze bij ontdekking de doodstraf konden krijgen,ook in Nederland zijn er verschrikkingen geweest.
   Lezer De pony war was een benaming voor een moment in de oorlog waarop er niets gebeurde dus niet voor de hele tweede wereldoorlog.

  29. Arnold, ja dat is het ‘wij niet, zij wel-verhaal’… het zij zo. Ik schrijf er niet meer over, ben iig blij dat ik niet dood moet gaan met een schuldgevoel van hier naar Tokyo 😉

  30. monika.
   Ook de geallieerden hebben misdaden begaan net als de Russen.
   Misdaden worden door alle partijen begaan omdat ze denken dat ze zich dat kunnen permitteren omdat zij op dat moment op die plaats de zeggenschap hebben.
   Maar om dan ook kinderen in te zetten gaat echt te ver denk ik.
   Verder heb ik toch ook geschreven dat propaganda bij alle partijen voorkwam en nog voorkomt.

  31. Monika, 2,31

   Zo gemakkelijk kom je toch niet van mij af, dat mijn verhaaltjes altijd de boven toon moeten spelen, is niet waar, ik geef wat ik weet, en ik geef dat voor wat het waard is, en niet wat ik toevallig op een site op pik.
   En dan die eind frace van je, dat ik niets met mijn medemensen heb, vind ik op zijn joods gezegt een gotspe, je schijnt het niet te kunnen laten denigreren en oordelen, alleen om dat jouw visie niet altijd volkomen wordt aanvaard, en met applaus ontvangen.
   En wat Duitsland aan gaat, blijf objectief, en laat je niet te veel door je gevoelens meeslepen, vriendelijke groet !

  32. Arnold dat zei ik ook ‘aanvang’ WO2 betekent voor mij ‘het begin’ van de oorlog en niet gehele oorlog.
   Hopelijk heb ik mensen niet op hun ziel getrapt. Mocht dat zo zijn mijn verontschuldiging.
   Ik wilde alleen laten zien dat elke oorlog twee kanten van het gelijk kent waaruit veel leed uitvoortvloeit voor alle partijen die eraan meedoen.
   En Jenne… je hebt een hart van goud en jouw inbreng dat waardeer ik ten zeerste.
   Groet.

  33. Lezer.
   Mij heb je in ieder geval niet op de ziel getrapt want je stelde alleen maar een vraag en ik denk dat ik het niet duidelijk heb uitgelegd.
   Ik dacht dat toen de Duitsers bij Duinkerke halt hielden terwijl ze de Engelsen konden verslaan in ik meen 1940 waardoor de Engelsen konden ontsnappen dat die periode de pony war werd genoemd omdat er dan een tijd niets gebeurde.
   Maar ook ik kan het mis hebben.

  34. Lezer.
   Je schrijft dat niet Duitsland en italie het gevaar waren maar de Russen.
   Volgens mij was het zo dat juist Frankrijk en Engeland verantwoordelijk waren voor de herstelbetalingen die Duitsland na de eerst wereldoorlog opgelegd kreeg waardoor ze aan de grond kwamen te zitten met als gevolg dat Duitsland wraak wilde nemen want de overgave van Frankrijk is in dezelfde treinwagon ondertekend waar Duitsland na de eerste wereldoorlog de overgave had ondertekend.
   Wat betreft Chamberlain die heeft inderdaad een overeenkomst getekend met Hitler (Vlak voor Chamberlain in het vliegtuig stapte hield hij die overeenkomst in de hand omhoog)hierbij waren ze overeen gekomen dat Duitsland zou stoppen met landen te veroveren als Chechoslowakye aan Duitsland gegeven zou worden wat ook is gebeurd alleen waren de krachten achter de schermen het daar waarschijnlijk niet mee eens en is die overeenkomst verbroken door Polen binnen te vallen.
   Engeland had gezegd dat ze dat niet zouden accepteren en de Polen zouden helpen wat dus niet is gebeurd.

  35. net op Canvas Motörhead docu, vroegâh begreep ik niet waneer iets heavy was, dat het niet direct gelijk getrokken kon worden met het juiste geluid, Lemmy draagt graag duitse kruizen op z’n uniform look, de vraag of het iets te maken heeft met politiek, zegt ie ; ‘ nouh keb al 6 negerinnen als vriendin gehad in mijn leven, tot nu toe, een slechtere nassiebal als ik bestaat er niet, ik beschouw mezelf als het tegenovergestelde, toch draag ik kleding die ik mooi vind, als het Israëlische uniform wat mij betreft het mooiste van de wereld was had ik dat gedragen.’ m.a.w. fok it, doe je ding, van mij mag jij whatever schuldgevoel vanaf nu van je af gooien MOnika! sommige gewondenaren hebben zich binnenstebuiten omgedraaid, de foutsten zijn aan de buitenkant oooh zoooh correct en staan ogenschijnlijk rechtop, of nog erger, politiek correct… in Drenthe was de gemiddelde middelgrote boer vlak voor het uitbreken van wo2 nsb aanhanger hoorde ik vandaag op de regionale radio, omdat ze vlak voor de oorlog betere handel handen met de oost, en er was een partij waar ze op konden stemmen in Nederland, oftewel schijnen we vandaag de dag nog met een miljoen nsb kindertjes te maken te hebben in Nederland, die voelen zich nog steeds derderangs wegduik burger, de mensheid komt om in loodzwaar schuldgevoel en schaamte om alles en niks, kweet ut, het zal wel een ingebouwd slaven gen of zo.

   de best base player ever;

   Lemmy Bass Technique Legendado
   http://www.youtube.com/watch?v=RNQaSQsRqgU

   dat Lemmy een zoon zonder vader is is te horen voor mij, zoals Kurt van Nirvana, goed te horen, ze schreeuwen een leven lang om hun vader zou je kunnen zeggen…… z’n intense belangstelling voor wo2 historie is niet onbegrijpelijk, enorme verzamelaar van attributen;

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Lemmy_Kilmister

  36. zeer toepasselijk, effe op een goeie manier verrot gaan in harmony, de oudjes doen ut nog best, let op de tekst, en het sowieso geen docu filmpjes kieken is het andere uiterste van wel en niet leven in een internet tijdvak waarin ouwe misverstanden met een beetje goeie wil verdampt kunnen worden door know how van past en present, een vorm van willful opzettelijke ignorance hetgeen ernstig is, aan de andere kant is niet leven minstens zo erg, staan we kiet, het ouwe en het nieuwe door elkaar heen;

   Metallica and Lemmy Kilmister – Damage Case/Too Late Too Late (Live)
   http://www.youtube.com/watch?v=nNfX8Jzc7-c

  37. @ Arnold wat je in 2.9 kan ik alleen maar onderschrijven.

   De hele geschiedenis zoals wij die hebben geleerd is een grote leugen. Hitler heeft ik weet niet hoeveel vredesmissies georganiseerd maar England en Frankrijk hebben dat altijd tegengewerkt. Het zijn juist de Engelsen en Fransen die schuldig zijn aan alle ellende maar dat mag je niet zeggen ….onze brains zijn zo gehersenspoeld dat we het niet kunnen en vooral niet willen geloven. Hetzelfde dat Hitler geen zelfmoord heeft gepleegd maar dat ze hem een vrijgeleide hebben gegeven naar Zuid-Amerika.

  38. Rick.
   Waar je ook nooit iets over leest/hoort is het Haavara project waarmee Duitsland de joden de mogelijkheid bood om te emigreren naar Israel zij moesten dan wel in Duitsland hun spullen achter laten maar bij aankomst in Israel zouden zij dan een geldbedrag krijgen waarmee ze dan daar een nieuw bestaan konden opbouwen.
   Alleen op deze site is hier aandacht aan besteed en als je goed zoekt zijn er meer informatie bronnen.

  39. Beste WTK ers

   Je kunt proberen het menselijke valen, het handlangen van het kwaad, de misdaden begaan, te overdekken cq bedekken met een politieke deken, maar elk mens is verantwoordelijk voor zijn daden, zijn leven lang tot aan zijn dood.
   Je kunt weigeren een bevel uit te voeren, daar zijn consequenties aan verbonden, maar de mens is zwak, makkelijkste weg, maar niet die van je geweten, als je die hebt natuurlijk.
   Wil maar zeggen het zoeken en creéeren van excuses voor misdaden door mensen begaan, is zinloos, laten wij proberen er een les uit te trekken.
   Vriendelijke groet Jenne

  40. Jenne ik weet niet wat je precies bedoeld maar ik ben zeker niet op zoek naar excuses voor wat dan ook maar wil men een goed beeld krijgen van wat er allemaal gebeurd dan zal men op zoek moeten gaan naar wat er echt speelt en vaak is dat moeilijk of niet zichtbaar.

  41. Arnold, wat ik wil zeggen is dat je als mens individu, je niet kunt verschuilen achter bevel is bevel, jij hebt de verantwoording voor je daden, en niet het systeem waarin je leeft.

  42. Jenne.
   Nu begrijp ik je alleen zou ik graag willen weten wat iemand moet doen als hem of haar een pistool op het hoofd gezet wordt of als men dreigt met de dood als iemand niet doet wat hem of haar gezegd wordt te doen zoals de Russen gedwongen werden voorwaarts te trekken en als zij terug gingen de kogel kregen je moet hier niets achter zoeken alleen is dat wel een dilemma.

  43. Pfff..dit zegt al weer genoeg over meneer jenne, dat die helemaal geen idee heeft van hoe oorlog werkt en hoe het allemaal aan toe ging. Daarom geloof ik ook geen zogenoemde ‘getuigen’ ik ben met feiten bezig. Omdat de ‘getuigen’ er toch altijd weer een eigen draai aan geven…hoe meneer schrijft.
   Vooral niet gezien hoe men b.v. in Frankrijk, idd Arnold, als mensen twijfelen, het niet willen doen, aanvallen of wat dan ook, keihard voor de andere groep soldaten werden doodgeschoten en de rest doet dan weer mee.
   Maar meneer jenne die heeft het lef, de mond vol vanuit zijn vakantiestoeltje…en weet het allemaal beter…hahaha

  44. Arnold 2,48

   De Russen hadden geen stimulanse nodig om voor hun Moederland te vechten, het was eerder de Grune Polizei die her en der Duitse Soldaten ophingen, na de oorlog kwam de Gladio mannipulatie op gang, die de Russen van voor tot achter demoniseerden.
   Nu zijn wij aangeland in dat wieder gütmachung tijdperk, het viel allemaal wel mee en zo, mensen vergeten snel.
   Gedane zaken nemen geen keer, vergeven is een groot goed, indien de boze in dit geval de agressors berauw tonen, maar die tijd is voorbij, de haken kruizen komen weer te voorschijn in das Reich en nu ook in de Baltische staten en de Oekraine, waar ze het presteren een Russies sprekend mens aan een kruis te nagelen en levend te verbranden, ja ze zijn terug, en niemand zegt er iets van, ze zijn waarschijnlijk op nieuw te gebruiken.

  45. Hallo Fräulein, jouw ideéen gaan een heel eigen leven leiden, je begeeft je op heel glad ijs, met mij als je persoonlijke doel te gaan gebruiken, staat duidelijk in de leefregels van de WTK, niet persoonlijk worden, of beschrijven van iets waar je kennelijk geen kaas cq käse van hebt gegeten.
   Laten we de strijdbijl begraven en de vredespijp samen roken, beste Monika,
   in wezen staan onze gedachtes niet zo erg ver uit een ander/elkaar.
   Groet Jenne

  46. Jenne.
   Dit is moeilijk want er zijn veel boeken docu en dergelijke die zowel wat jij beschrijft als wat ik beschrijf laten zien aan de ene kant denk ik dat het mogelijk is dat het verhaal over de Russen bewust gelogen is om ze in een kwaad dag licht te zetten vooral omdat zij wraak wilden nemen voor de wandaden die ze meegemaakt hadden en daardoor geen dwang nodig hadden maar aan de andere kant moest voorkomen worden dat de Russen weer terug gedreven werden waardoor de Duitsers weer voet op hun gebied zouden krijgen en ik kan me voorstellen dat iemand in zulke omstandigheden bang wordt en misschien terug wil trekken wat absoluut voorkomen moest worden alleen komt daar wel bij dat de soldaten ook wel wisten dat wanneer ze terug zouden trekken Rusland nog meer ellende zou meemaken.
   Hier ben ik nog niet uit.

  47. Wel heb ik boeken(en dit waren getuigenissen van Duitse militairen zelf)gelezen die het verhaal van Duitse ophangingen of dood schieten van eigen militairen bevestigen.
   1 van die boeken was van Sven Hassel die in een strafbatoljon dienst deed omdat hij kon kiezen tussen gevangenis of vechten met de belofte dat hij na afloop vrij zou zijn.
   Ook heb ik van oud SS ers getuigenissen in docu gezien.

  48. ” The truth is like a lion. You don’t have to defend it. Let it loose. It will defend itself. ” St. Augustine

   Jenne, ik kan gewoon niet verwachten dat iedereen dezelfde conclusies trekt dan ik…story of my life.
   Misschien is ‘bijstellen’ een optie voor jou, doe ik ook. Afhankelijk van de materie valt het soms mee en soms tegen. Groet.

   Even aansluitend op je reactie, wat vind je hiervan? http://www.youtube.com/watch?v=SVpG8VFJeTU

  49. Monika, ik kijk nooit naar dit soort sites, kan ik gewoon niet tegen.
   Mijn schoonzoon is een Kabijl gevlucht met zijn ouders natuurlijk, uit Algerije, één en ander gehoord van zijn vader.
   Zelfde na de oorlog, kleine potjes hebben grote oren, genoeg gehoord voor mijn hele leven.
   Over bijstellen nu daar kan ik echt een boekje over open doen, als je dat niet doet, wordt je volkomen gek.
   Wat ik moeilijk kan begrijpen, nou ja eigenlijk heel goed kan begrijpen dat deze menselijke waanzin, waarschijnlijk nooit zal op houden.
   Ach ik zoek niet zo zeer mijn gelijk, maar als ik iets weet, na lang wikken en wegen, ben ik daar niet zo snel van af te brengen.
   groetjes Jenne

  50. Kilmister geboortejaar 1945; je hoorde er niet bij maar was er wel, ruim voor je geboorte, hoe klinkt de kruising tussen een Messerschmitt en een spitfire, gebouwd in 1935, 1200 pk, de tijd meedogenloos ver vooruit… een outsider product, mijn moeder droeg mij met extreme vliegtuig vrees, elke overkomende straaljager was er 1, zo liep ik al op speed voordat ik het daglicht zag, voor Lemmy zal het niet anders geweest zijn, zijn geluidsbeleving is de mijne, ‘consolation’ noemt ie het zelf, van den schoonheid ende troost, een wereld met een andere korrel en focus en een vleugje reptielen cultuur, ik bedoel kun je zoiets magnificent monsterlijks machtigs ontwerpen en bouwen als je een sufferdje bent die van z’n blue motion 3 pitter polo niet meer verwacht dan wat bijtelling voordelen van de staat en de foute boekhouder?!, dacht het niet, het moet ergens vandaag komen die inspiratie en toewijding, de mensen van het zwaard en vuur en anvil aambeeld;

   WW2 German Messerschmitt Bf 109 (ME-109) Fighter Plane
   http://www.youtube.com/watch?v=IPtmbBFCk4A

   Messerschmitt Me 109 engine start (original sound)
   http://www.youtube.com/watch?v=znz7alZIPUg

   Messerschmitt 109G cockpit & engine start
   http://www.youtube.com/watch?v=7Sz5t-m9IOE

   Motörhead – Stage Fright 2005 (Full Concert)
   http://www.youtube.com/watch?v=b8V7ph6JR84

   Quote: “An anvil is a basic tool, a block with a hard surface on which another object is struck. The block is as massive as is practical, because the higher the inertia of the anvil, the more efficiently it causes the energy of the striking tool to be transferred to the work piece. On a quality anvil the smith’s hammer should rebound with almost as much energy as the smith put into the downward stroke, making the smith’s job easier. In most cases the anvil is used as a forging tool. Before the advent of modern welding technology, it was a primary tool of metal workers”.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Anvil

  51. Het is waar, als je op het aambeeld aan het smeden bent, krijg je inderdaad energie retour.
   Er zijn niet veel Marechals-ferrant, of forgeron zo als ze hier heten overgebleven, jammer zo’n echt stukje waar altijd wat te doen was, een paard of een os beslaan, en altijd dat kleine rooie gloeiende puntje, als een hart, net als in de kerken, een vriend van mij heeft in zijn huis een heus kappeletje, heerlijk toch als de createur bij je in huis woond, ach wat waren wij vroeger toch spiritueel rijk.
   In onze werkplaats hebben wij een aambeeld en een kolenvuur, mijn schoonzoon is een mens, die met metaal om kan gaan, het wordt als klei in zijn handen, mijn zoon en ik zelf zijn meer hout mannen.
   Had een oom die in de Messerschmitt fabriek te werk was gesteld, in de oorlog, elke ochtend bij het appel werd er wel iemand opgehangen vertelde hij, saboteurs of de gene die het misschien hadden willen doen, soort voorzorgs regeling.

 3. In Nederland en Europa is het, het zelfde liedje, Khazaren en Crypto Khazaren voerden en voeren de boven toon, ze nemen onze plaats in, ze stelen ons/mijn leven. Anne Frank, neemt de plaats in van Nederlandse meisjes en jongens, onze herinneringen en trauma’s doen er niet toe, wij bestaan eenvoudig niet.
  Het meisje met het rode haar, gefusilleerd, en ergens verstopt in de duinen begraven.

  Mijn familie, ouders, zusters, en anderen die hun leven in de waagschaal hebben gesteld, om Joden te redden, zijn weggegooid als oude sokken, niks bedankje, nog onaardigheden naar hun hoofd geslingerd gekregen, vanwege het slechte eten. Door bezoek uit Nederland, die er helemaal niets van begrijpen, een gepensioneerde dokter nota bene, volkomen gebrain f..kt door het Nederlandse nieuws, heeft wat weekbladen achter gelaten, nu Vrij Nederland, 4 pagina’s Killery Clinton, duidelijker kan het niet: deze crypto-Khazar wordt de volgende president, dat God onze moge helpen, of misschien toch Poetin. De Bilderberg groep, zijn allen crypto-khazaren, de Europese bank en de wereld bank zijn in hun handen, er komen moeilijke tijden aan.

  Moet vaak denken aan die in en in trieste woorden, Van Toen Waren Wij Nog Gelukkig ! , en het is door ons eigen toe doen zo ver gekomen, naïeve domme mensen, nu ik in ieder geval wel, Groet Jenne

  1. buikpijn van het lachen Cozziewozziefozziebossie, gaat goed, in die zin hebben de globalisten gelijk, het beste van 3 werelden in 1 , nog effe genieten van Sabine in haar race eend trans it bestelbus voor de bbc, let goed op haar engelen snelle voetenwerk, Götterdämmerung noch an toe, als ik geen vette fet-ish had zou ik er 1 krijgen, om nog maar niet te spreken van haar germaanse engelen taal, ooooooh yeszzzz, heaven on earth;

   Sabine Schmitz’s Nurburgring Van Challenge Part 2 – Top Gear – BBC
   http://www.youtube.com/watch?v=5KiC03_wVjc

   http://nl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6tterd%C3%A4mmerung

  2. Het is het zelfde met de Aryans, de Germanen hebben een slechte roep, zeker gecréeerd door de Khazearen, in Europa waren we allemaal afkomstig van de Aryans en Germanen, op ee’n paar kleine oude volkjes na die ergens anders of vroeger geariveerd waren.
   Wagner had een vooruitziende blik, heeft ook onze geschiedenis verpersoonlijkt in muziek, die Götterdämmerung is zich aan het ontplooien,
   de Walkiri zijn al onderweg, maar het walhalla is ver atoombommiseerd tot as vergaan, er zijn niet genoeg Zwanen om ons over het zwarte water te varen, om ons bij onze voorouders te voegen.
   Een nieuwe wereld, die als een Foeniks uit as zal herrijzen, op dit moment kunnen wij slecht slapen vanwege de vele fluitende en zingende vogels, het is een cresendo beetje beangstigend, zouden zij over andere berichten beschikken.

 4. Agenda 21/NWO is wel door bijna 200 landen ondertekend. Globalisering is goedgekeurd door staatshoofden, overheden enz. Dus zij doen net zo hard mee. Hoogpriesters/richteren/rechter hand van vorsten/hoge raden. Er is nog niks verandert sinds het bestaan van de farao’s.
  Jezus kan dan wel de geldwisselaars verjaagd willen hebben, maar de vraag is: aan welke kant staat het Vaticaan/Instituut kerk?
  Mijn gevoel zegt dat die ook een dubbele rol spelen. Hoe anders kun je een boek eren, waar dingen in staan die nu uit aan het komen zijn. Zoiets moet dan al eerder gebeurt zijn in een vorige beschaving. We zitten gewoon in een tijd dat mensen opgeruimd moeten gaan worden. Normaal doet de natuur dit, maar omdat mensen geen grote vijanden hebben dan zichzelf worden er door die kliek mensen geofferd. De altaar opoffering in kerkelijk(en andere geloven) of occulte liggen toch wel heel dicht bij elkaar. Kindermisbruik is altijd de doofpot in geduwd geweest enz.
  Jozef is de broer van Benjamin. Israel is toebedeeld aan bepaalde groepen joodse mensen. Dus hoe zit dat dan? Het levant gebied is voor alle drie de geloven belangrijk gebied. Alle drie de geloven stammen af van Noach. Waarom is Israël dan zo belangrijk voor die Khazaren als ze zelf niet uit die streek komen? Dat klopt dus niet.
  Naar mijn mening is de top van de wereld achter de schermen allemaal dezelfde kliek en allemaal vinden ze dat er teveel mensen zijn. En onder die kliek werken er mensen die de agenda niet doorhebben. En als ze het doorkrijgen dat is het vaak te laat en is er geen weg meer terug.
  Globalisering is als een olifant die onze zielen eruit stampt. Mensen die laagopgeleid zijn, dienstverleners, zieken enz. worden hier nu als een stuk vuil aan kant gezet of zelfs als gratis werknemer gebruikt. Ook voor hoogopgeleiden is het nu vechten om een bot/baan. Wij(Europeanen) zitten als ratten in de val. En als er teveel ratten zijn, dan vreten die elkaar op. Wat er nu gebeurt in Europa is bewust zo gepland. Handwerk/mensenwerk levert niks op en massa immigratie vernietigd Europa. Tip: het gras is niet groener bij de buren. Gun elkaar het licht in de ogen. Help elkaar en verraad niet elkaar om pietlut redenen.(als het geen gevaar is voor je leven bedoel ik) We zitten in een wereld holocaust. Laat de top zijn eigen sop gaar koken! Blijf menselijk! We hebben elkaar straks hard nodig om te overleven.

  1. Elise49.
   Je vraagt je af aan welke kant het vaticaan/kerk staat.
   Bisschop Hudal heeft veel oorlogsmisdadigers een visum verstrekt waardoor onder andere Mengele,Adolf Eichman en vele meer naar o.a Argentinië konden vluchten.
   Sterker nog Adolf Hitler heeft in de jaren dertig met het vaticaan afgesproken dat hij het vaticaan met rust zou laten zolang zij zich niet met het Jodenvraagstuk zouden bemoeien.
   Daarom is het ook niet verwonderlijk dat de kerken weinig tot niets hebben gedaan toen bekend werd dat de joden uitgemoord werden.

  2. Als je weet dat de Vaticaan bank de rijkste bank van de wereld is dan heb je al veel antwoorden.
   Het Vaticaan is een op macht beluste criminele organisatie en niets meer. Jezus ( als het hele verhaal al klopt) was er om de aller armste te helpen. Het Vaticaan perst het laatste geld wat deze arme mensen hebben nog uit hun zak met hun leugens.
   Op grote schaal worden wereldwijd kinderen verkracht en misbruikt door de RK kerk.

   Alle geloven zijn naar mijn idee enkel gebaseerd op macht. Is het niet zo dat volgens de bijbel Jezus een institutie als een kerk totaal overbodig vond ! Was het niet zo dat hij zei dat je overal kunt spreken met God…… dus gebedshuizen in welke vorm ook zijn totaal overbodig.

   Als er geen gebedshuizen meer zijn en we rechtstreeks met God kunnen spreken op iedere gewenste plaats dan zijn we gelijk verlost van alle inmenging en manipulaties van onze vrije geest door deze instituten .

   Alleen openbare scholen zonder enige vorm van religie . De wereld zou naar mijn idee veel vrediger worden want er is geen competitie van enige religie.
   Nu wil ik niet alle schuld geven aan de religies want wie een beetje wakker is die weet maar al te goed dat achter de schermen van de regeringen de echte macht schuil gaat die bepaald wat er gaat gebeuren . Politici zijn vet betaalde muppets die precies doen wat een klein groep je elite ze opdraagt.

   Volgens de wet heeft het koningshuis ( wat een groot bedrog is ) weinig tot geen macht maar achter de schermen zijn zij het met de BV Oranje die het hele land bewust naar de klote helpen om nog meer macht te krijgen zonder dat het volk dit door heeft.

  3. Ben ik nog vergeten te vertellen. Morgen vooral zwaaien met jullie vlaggetjes. Ik moet altijd lachen om dat soort gasten die zo staan te zwaaien.
   Morgen draagt het koningshuis weer een toneelstukje op en in de Goudenkoets zitten ze zich te verkneukelen om dat achterlijk domme volk die al ruim 100 jaar in hun leugens trappen.

  4. Een Nederlander moest verplicht dienstplicht hebben in het Nederlandse leger.
   Feit wijlen prins Claus was whermacht en wijlen prins Bernhard was SS.
   Zegt u het maar.

  1. Khazaren hebben geen belang bij Israël. Katharen wel. Is een geheime sekte die gelooft in jezus/satan/anti-christ/lucifer, Saturnus. Plus in de tempel van Salomo enz. Uitvinden van uitsterven mens is hun ideaal. Zij geloven dat alle mensen vervloekt zijn. Het zijn dus mensen onder allerlei volkeren(infiltratie), die geloven in de occulte. Joden en Zionisten doen niet aan occulte. De Joden/Zionisten worden dus ook misbruikt. Ook dit laatste staat in de bijbel. Ook zij worden opgeofferd.

  2. Elise49.
   In 1545 hebben de Engelsen de bijbel vertaald en van jezus juda jew is jood gemaakt misschien hebben ze bij Khazaren en Katharen wel hetzelfde gedaan?

  3. @ Elise49 , Zie je dat hier glashard gediscussieerd kan worden zonder dat er iets verwijderd wordt ! Daarom heb je hier echte discussie . Op Peter zijn site zijn mensen bang voor hem en terecht heb je nu zelf kunnen zien want Peter moet altijd het laatste woord hebben omdat hij denkt het altijd beter te weten.

 5. Een geweldig artikel dat hopelijk weer vele ogen en geesten zal openen. In de meer dan twintig jaar lange strijd gevoerd om deze praktijken aan het licht te brengen worden gelukkig steeds meer mensen wakker. Met het boek WAKKER WORDEN gepubliceerd in het Engels en het Nederlands in 1995 werd deze auteur verguisd, gelukkig is er nu een hele grote lezerskring gegroeid die regelmatig de site http://finalwakeupcall.info/ bezoeken. In het bijzonder worden de artikelen Misdaad cabal 1, 2 en 3 aanbevolen als aanvulling op de hierboven verstrekte informatie. Hoe completer het beeld, des te beter vallen de complicen van de Khazarian Maffia op, velen zullen ervan schrikken dat hun eigen ‘gekozen’ overheden hun ziel verkochten aan deze Khazaren Maffia.

  1. @ Peter , ga je hier nu ook al je leugens verspreiden. Peter , Grote lezerskring hahahaha 6 mensen die reageren noem jij waardevol, op de Engels talige site ben jij de enige die commentaren geeft hahahaha praten tegen jezelf hahahahaha. De mensen willen je niet meer nu ze weten dat jij mensen blokkeert als ze wat kritiek op je artikelen leveren . Dat is de reden dat mensen niet meer op je site komen…… want zij kunnen de volgende zijn .

   Mensen die wakker zijn en eerlijk naar zichzelf en naar andere willen niet gemanipuleerd en gebrainwashed worden door Petertje . De finalwakeupcall is precies hetzelfde als de MSM en liegt je aan alle kanten voor en als je kritiek op de schrijver hebt worden je commentaren verwijderd en wordt je geblokkeerd . Hij heeft vorige week 3 trouwe lezers geblokkeerd waarvan 2 mede oprichters waren van die site. Liegen en bedriegen, Peter je past volkomen in die rij, we weten nu dat je zonder controle artikelen plaatst en als je weet dat artikelen leugens zijn jij ze rustig plaatst! Dat is ook de reden waarom 1 van je medeoprichters niet langer aan je site mee wil werken en niets meer met jou site te maken wil hebben.

   Nu ga je hier lezers proberen te stelen, ja dat is Peter, zo hebben we jou leren kennen !!

  2. @Peter , je moet wel eerlijk zijn . Grote lezerskring noem jij een site met 6 reageerders. Ga je hier nu verder met leugens verspreiden. Mensen die het niet met je artikel eens zijn omdat ze leugens bevatten royeren en hun commentaren verwijderen daar maak je geen vrienden mee.

   Wakkere mensen moeten dat niet pikken en vooral eerlijk naar zichzelf blijven en naar andere want de volgende keer kun jij het slachtoffer zijn.

   Ik als mede oprichter van je site wil niet langer betrokken worden nadat ik je meerdere malen heb gewaarschuwd dat je leugens aan het verkondigen bent en ik kan me daar niet in verenigen. Ik heb daar nog niet eens op gereageerd maar had commentaar op iets heel anders waarvan ik alleen maar van mening verschilde. Vervolgens wordt je commentaar verwijderd en wordt je geroyeerd ja dat is deze Peter.

   Wal had me getipt dat je hier nu je leugens aan het verspreiden bent dus vandaar dat ik op je reageer.

  3. Peter je durft zelfs te verkondigen dat jij de enige oprichter bent. Ja, jij beheert de site maar je had meerdere oprichters en dat kan ik via emails makkelijk bewijzen. Vervolgens royeer je ze omdat ze commentaar durven te leveren op een artikel. Alleen je 5 meelopers zijn er nog, de andere zijn inmiddels ook wakker geworden .
   Internationale site …. laat me niet lachen op de Engelstalige site ben jij de enige die commentaren plaatst.

   Ik heb door het actuele nieuws hier op deze site veel meer wat mij bezig houd in het dagelijkse leven. Ik ben een kritische lezer maar heb hier nog nooit leugens kunnen ontdekken. Oh , soms ben ik het niet eens met iets maar is geen enkel probleem om dat hier te schrijven dat is ook de reden dat hier wel een discussie plaats vindt en op jou site is dat onmogelijk omdat iedereen bang voor je is .

   @Peter, als je een kerel bent ga je nu ook het artikel op je Guest blog van de door jou geroyeerde Peel verwijderen .
   Ik ben blij dat Wal me gewezen heeft op deze goede site ….hehehehe maar die verwijzing heb je snel van je site gehaald en nu ben je hier zelf reclame aan het maken voor jou site hahahahaha hoe geloofwaardig ben je nu echt?

   Waar is jou gevoel voor eerlijkheid? Verder wil ik geen woorden meer aan vuil maken …. is het me niet waard.

  4. Petertje petertje klop jezelf weer op de borst .Man dit is pas een site met veel lezers .Je zet jezelf hier weer totaal voor schut .
   Als je de kans kreeg gaf je hier nog een ban .
   Ga je nu zieltjes winnen op andere blog,s voor jouw site met 6 lezers ?
   Zielig meer kan ik het niet noemen .Verder hebben Wall en Rick al alles gezegd dus ga ik geen woorden meer aan jou vuil maken .
   Guido ga zo door met jou site ik ga vaker reageren .Top Site
   mvg Marcel

  1. Bedankt Sun, ja dat klopt. Vond het ook interessant en heb het daarom een tijd geleden gedownload, het zijn bijna 4 uur materiaal… 😉

  2. Ha Monika, ja verbaasd me niets dat dit jou ook aanspreekt. Ik herken het in je. <3

 6. Arnold ik wil het niet meer over die oorlog hebben.

  Maar een aantal vragen kan ik wel beantwoorden. Maar natuurlijk altijd zelf onderzoeken.

  Phoney baloney betekent zoals bullshit (crap) vertaald:’onzin’
  Phoney betekent zoiets wat wij zeggen ’t is een lachertje'(minder sterk dan ‘onzin’).
  De enige reden dat Hitler die Engels bij Duinkerke met rust hield heeft te maken met de bodem: moerassig. Wat gebeurt er als je met zwaar materieel als tanks komt?
  Jij of Rick zei toch dat de Gleichwitz incident scam was? En toch leren wij op school dat de inval in Polen WO2 initieerde.
  De rest is historie.
  Groet.

  1. Lezer.
   Nog een paar dingen want wat je schrijft klopt volgens mij niet.
   1.Toen in Normandie de invasie begon stonden de tanks van Duitsland bij Calais dat is niet zo heel ver van Duinkerke omdat Hitler juist daar de invasie verwachtte dus niks geen moerassig gebied.
   2.Over Gleiwitz heb ik geschreven dat deze fals flag operatie diende om de inval in Polen te rechtvaardigen

 7. Arnold,

  Wat je niet kent weet je niet (You don’t know what you don’t know.

  Your Q1: ik blijf bij mijn standpunt. Maar stel jouw een vraag:
  waarom werd die Slag bij Duinkerke een ‘wonder’genoemd?
  Aanwijzing: er zijn twee partijen de ene zegt ‘wonder’ en de andere ‘wat anders’.
  Wie heeft gelijkt? De overwinnaar toch?!

  Your Q2: carolynyeager.net : gleiwitz false flag incident-pure fiction

  Groet,

  nb
  En uh…niet snel roepen het klopt niet.
  Want alles wat leeft klopt toch, niet waar? 😉
  (maar ook ik maak zelf fouten is dat niet menselijk?)

  1. Lezer.
   Je hebt gelijk als je schrijft dat je niet weet wat je niet weet.De stop die de Duitsers maakten terwijl ze de Engelsen hadden kunnen verslaan werd een wonder genoemd omdat de Engelsen om onbegrijpelijke redenen de kans kregen om levend hun land weer te zien.(ook hier kan ik uitleg over geven alleen twijffel ik of dat in dit geval wel zin heeft)
   Wat betreft je aanwijzing daar kan ik geen antwoord op geven omdat ik niet weet wat die ander zegt.
   En wat betreft het laatste ik schreef VOLGENS MIJ klopt het niet wat je schrijft en dat was en blijft mijn mening ook dat mag toch?

  1. Dat snap ik niet Riek, leg uit, dan hadden ze hem toch kunnen laten blijven zitten en toen…. NWO meteen kunnen invoeren! Zo simpel kan het zijn.
   Al die moeite en geheimzinnigheid en extra reiskosten rond zijn persoon en zijn staf zouden ons bespaard zijn gebleven.
   Of werd die afvallig net zoals Kadaffi en Sadam Hoessein, die hun eigen weg wilde kiezen?

 8. Ach mensen…..Initiaties vinden plaats met kinderoffers en pedofilie, bloedoffers aan Lucifer in ruil voor macht, status en rijkdom……staat in dit artikel…..kortom, er wordt met zwarte magie gewerkt op een manier waar de honden geen brood van lusten. Deed Hitler ook..zie dat omgekeerde symbool van het Zonnerad wat het hakenkruis werd. Hoe dan ook…zielloze kleine en onbelangrijke mensjes die meer willen zijn dan ze zijn, en bereid zijn tot zielenroof om de immense leegte van hun persoonlijk bestaan te doen verdrijven. Grijns….onze regering zit vol met dat soort onbenullen, inclusief dat haffel pedo’s wat zo nodig beschermd moet worden. Wat ik echter kwijt wou is dat een heel klein kaarsvlammetje heel veel duisternis doet wijken. Ik begin inmiddels te begrijpen dat het zijn van een lichtwerker zijn vruchten af werpt. Sterkte allemaal.

 9. Met betrekking op het stuk dat GuidoJ hierboven heeft geplaatst.
  Zoals bij velen van ons bekend is zijn het de zionisten,bankiers en Multi nationals in samen werking met Mossad,CIA die wereld heerschappij willen verkrijgen op welke manier dan ook.
  Ook geeft bovenstaand artikel aan dat dit proces al heel lang bezig is en tot op de dag van vandaag nog gaande is.
  Voor zover MIJN KIJK op dit proces voor u interessant is wil ik proberen hierover uitleg te geven als mij dat wordt toegestaan omdat ik eerder al veel stukken heb geplaatst wat ik alleen maar heb gedaan om te proberen door middel van de discussie tot een juiste diagnose te komen zodat we weten wat er speelt de eerder genoemde bankiers en consoorten noem ik maar de elite.
  Wat willen zij en hoe denken zij dat te verwezenlijken.
  zij willen de wereld bevolking uitdunnen(er zijn teveel mensen volgens hen)minder mensen is makkelijker te controleren en te onderdrukken.
  Zij willen goedkope arbeidskrachten(slaafjes)en zoveel mogelijk winst.
  zij willen alle rijkdom wat er op deze aardbol is inclusief alle land.
  Zij willen heersen over alles en iedereen.
  Rusland is voor hen de grote vijand omdat Khazaria hun land van herkomst is en omdat Rusland grote bodem en andere schatten heeft en heel belangrijk Rusland is 1 van de vijf Bricks landen wat een gevaar voor hun Dollars is.
  Hoe willen zij dat bereiken dat doen zij door list en bedrog.
  Zoals in het stuk hierboven beschreven is hoe zij de banken in Europa in hun macht kregen.
  De eerste en tweede wereldoorlog hebben een grote rol gespeelt tot op de dag van vandaag.
  Zoals ik het zie is de eerste wereldoorlog een soort test geweest voor de grotere tweede wereld oorlog.
  De eerste wereld oorlog is begonnen zogenaamd omdat een chechies koningspaar werd vermoord en heel gek terwijl de Duitsers aan de winnende hand waren moesten zij zich overgeven en stopte de oorlog plots en kregen zij de schuld en moesten daarom herstelbetalingen doen wat ondoenlijk was.
  Mijn verklaring hiervoor is 1.aan alle oorlogen verdienen de elite veel geld 2.het ruimt mensen uit de weg 3.zo kunnen ze dingen uit proberen en Duitsland was grondgebied kwijt geraakt wat naderhand een belangrijke rol zou spelen.
  Dan komen we bij de tweede wereld oorlog.
  Zoals ik eerder al geschreven heb was de opa van Hitler een Rothschild wat kan verklaren waarom Hitler uit miljoenen Duitsers gekozen werd om Hindenburg op te volgen als toekomstig bonds kanselier (Rothschild maakt deel uit van de elite zie stuk hierboven) nu vermoed ik dat Hitler in de eerste wereldoorlog is uit geprobeerd om te zien wat hij in zijn mars had.
  Hitler was in de eerste wereld oorlog koerier en later moest hij ook zijn maten in de gaten houden en alles doorgeven aan de legerleiding toen heeft hij de rang van korporaal behaald.
  Toen Hitler aan de macht kwam in 1933 kreeg hij kans om wraak te nemen en het verloren grondgebied wilde hij terug wat hem mogelijk werd gemaakt doordat de elite hem van geld en middelen voorzag om in het geheim een legermacht op te bouwen.
  Ikzelf denk dat hem deze belofte was gedaan door de elite en dat Hitler het daarbij had willen houden.
  Hitler begon met de inname van het Rijnland,vervolgens annaxeerde hij Oostenrijk en Tsjechoslowakeie werd hem gegeven Toen had hij de deal met Chamberlain waarvan ik dus denk dat hij deze wilde naleven omdat hij naar ik vermoed had wat hij wilde en dit was in de periode dat het Duitse leger nog niet zo heel sterk was want Hitler heeft zelf gezegd dat wanneer hij bij het veroveren van het Rijnland was tegen gehouden door de Fransen hij waarschijnlijk had verloren.
  De elite hadden echter andere plannen en nu zou het wel eens zo kunnen zijn dat door Duitsland onder druk te zetten door te dreigen met een boycot Hitler gedwongen werd om daar aan mee te werken.
  Chamberlain is toen ook vervangen terwijl hij ervan overtuigd was dat Hitler de afspraak zou nakomen.
  Vanaf toen kwam er ook vuil spel naar buiten wat begon met de fals flag operatie bij Gleiwitz om een reden te hebben om Polen binnen te vallen (wat ongeveer hetzelfde is als in 2001 met de aanslagen op het WTC dus dat past mooi in het plaatje).
  Ondertussen was het Duitse leger flink uitgebreid en op 22 juni 1941 viel hij dus Rusland binnen.
  Omdat Hitler mogelijk gedwongen werd kan dat ook verklaren waarom hij de slag om Engeland begon hij kon per slot van rekening weten waar zijn opdrachtgevers vandaan kwamen en waar hun kapitaal zat en als hij wist dat hij Rusland moest aanvallen wist hij ook dat dat heel veel Duitsers het leven ging kosten wat hij misschien niet wilde later toen de elite hem waarschijnlijk hadden laten vallen omdat ze zagen dat na Stalingrad de oorlog verloren was heeft hij met de V1 en V2 geprobeerd wraak te nemen door deze wapens op Londen af te schieten want waarom zou hij op zijn geldschieters schieten?
  De Neurenberg processen veel van de topfiguren van Duitsland toen zijn bestraft op oa Alfred Speer na en hebben dat met de dood moeten bekopen terwijl de echte misdadigers met bloed aan hun handen naar o.a Argentinië konden ontsnappen en vaak voor de Amerikanen hebben gewerkt het is wel logisch omdat de top het dichtst bij Hitler stond en dus ook konden weten wat voor spel er was gespeelt wat niet bekend mocht worden gemaakt aan het grote publiek.
  hierna zijn zoals de meesten van ons wel weten nog tal van fals flag operaties geweest wat aangeeft dat het spel nooit is gestopt en nog steeds verder gaat.

  1. Nog een paar toelichtingen.
   De slag om Engeland was voordat de Amerikanen mee deden want Pearl Harbor was in 1941 en later pas zijn de Amerikanen gaan deelnemen dus dat moet betekenen dat Hitler zijn orders vanuit Engeland kreeg dus als hij Engeland had kunnen bezetten was dat gevaar afgewend en kon hij ook niet meer gedwongen worden om Rusland aan te vallen.
   omdat Hitler niet kon verkroppen dat Duitsland zich na de eerste wereldoorlog moest overgeven en in verval raakte was hij natuurlijk blij dat hij geld kreeg om zijn leger op te bouwen en zo welvaart bracht en zo kreeg hij de kans voormalig Duits gebied terug te veroveren waardoor de bevolking hem verafgode.
   De reden van lebensraum lijkt mij onzin want Duitsland had genoeg ruimte en waarom zou hij risico nemen en mogelijk alles verliezen.
   De V1 en V2 op Londen Duitsland had niets meer te verliezen 1. De elite hadden hem misbruikt 2.Ze hadden de Russen van materiaal voorzien 3.Ze hadden Duitsland gedwongen Rusland aan te vallen en ze hebben Duitsland zelf aangevallen dus wraak.

 10. Bestseller nu in Duitsland: HITLER overleefde in Argentinië. Even googelen.
  De moeite om te lezen. Besef dat Duitsland tot op heden geen vredesverdrag heeft ondertekend.
  We moeten geduld hebben. Alle shit komt boven.

 11. Interessant verhaal. Ik zie ook wel enige verbanden, in zaken die gebeurd zijn en die die nu aan de hand zijn. Wat ik me wel afvraag, waarom Jezus om de hoek moet komen. Begint dan meer op een zendings verhaaltje te lijken. Mijn advies zou dan ook zijn: hou het bij de feiten en laat sprookjes of uitingen van een soort van westerse superioriteit erbuiten.

 12. De opinie vraag over 9/11 geeft duidelijk aan dat ieder één in ieder geval de meeste er mee bezig willen blijven.
  Misschien is dat wel de grootste valse vlag, het bezig zijn aandacht en energie te geven aan iets wat gebeurd is en nooit meer terug te draaien is.
  WTK is een prachtige en boeiende site, heel goed in de hand gehouden door Guido.
  Maar we mogen het dagelijkse gebeuren, wat in wezen het belangrijkste is in ons leven, niet herplaatsen met wel is waar interessante gegevens en gebeurtenissen, maar die er eigenlijk niet zo zeer toe doen.
  We leven helaas in een niet zo mooie wereld wat onze toekomst aan gaat, en wat het zwaarste is moet ook het zwaarste wegen.
  We moeten voor uit beste mensen, en wel te samen, ik ben oud dat is waar, maar zo lang er leven is er hoop, op iets beters en mooiers voor de mensheid.

  1. opinie als opiaat voor het proletariaat, terwijl het om waarheidsvinding gaat, tijdloos, kan niet verjaren.

   mijn zus is meer een metaal mens en ik ben meer een hout bewerker qua aanleg, maar kan daardoor extra onder de indruk zijn van ouwe op de millimeter uitgeklopte ijzer vreter handvaardigheid, ik stel voor de oude droom om als mens zelf te kunnen vliegen alsnog goedmaken compenseren door de bouwtekeningen van de Messerschmit beschikbaar te stellen aan hobbyisten, om het verderfelijke historische hysterische misbruik door bloed vergieten met deze an sich bewonderingswaardige ijzeren vogel en vuur techniek alsnog goed te maken, nu aan huis duizenden van die brullende vogels bouwen en direct inzetten voor het goede doel, op eigen gelegenheid met z’n duizenden even privé bootvluchtelingen helpen met voesel en water voorraden onder de vleugel, voor ze de fatale smokkel boot des doods in stappen, het bezit van de bloed bodem aarde door valse wetboeken van een kleine duistere groep terug draaien en terug opeisen, in plaats van een valse vlag oorlogswereld met levend kanonnenvoer enthousiaste mensen hun oude droom waar laten maken, weg met digitale efficiëntie ‘smart’ kronkel licht gevende plankjes gedachten die toch grotendeels off world uit een andere dimensie in onze leefwereld zijn geïnjecteerd, mad max revisited gereviseerd opnieuw uitgedacht met als hoofd doel vormgeving en beleving, weg met landje pik en foute monopoly uitzuig moon eye systeempjes die tot hel en verdoemenis leiden omdat ze ons geforceerd in schaarste termen willen laten denken en opereren en uiteindelijk in boem bust bellen de boel opblazen belazeren en vooral demoraliseren.

   http://www.thefreedictionary.com/revisited

   oei er valt nog heel wat te verbeteren aan die ouwe knarwar birds blijkt bij nadere inspectie; de 109 heeft een te kleine brandstof tank, na 15 minuten op gevechtssterkte staat ut luidruchtige zuipertje luidkeels met een boertjuh droog, de wielen staan te dicht bij elkaar want de vleugels zijn als drager daar niet sterk genoeg voor dusz aan de smalle romp zelf bevestigd, veel ongelukken bij start en landing, de 109 is niet zo vergeeflijk bij steep turns en andere acrobatische manoeuvres in de lucht qua te kritische instabiele smalle vleugel aero dynamica zonder waarschuwing uit de lucht vallen is hoog risico, zicht naar achteren is niet goed genoeg, de 109 heeft wel al brandstof injectie, de spit kan niet tegen een duikvlucht met negatieve g’s, de ouwerwetse engelse vlotter en naald carburateur stikt er dan in… de 109 heeft stevige 20 millimeter onboard canon fire power voor gegarandeerd grotere gaten, de spit moet het met veel kleiner kaliber kogel gaatjes doen.. door de grote vleugels van de spit is tie much more forgiving voorspelbaar en waarschuwt met duidelijke vibraties als tie aan z’n stall overtrek limieten zit, opgeteld wat een ellende zeg, wie kwam er op het idee om elkaar uit de lucht te schieten, laat staan bommetjes gooien op burgers, zonde…. wat me wel opvalt is dat beide antieke warbirds zowat met gemak tot op mh17 kruis hoogte kunnen klimmen, 20 duizend voet hoogte blijkt no problemo te zijn….. weet niet wat absolute hoogte plafond limiet is, flesje met zuurstof masker aan boord zou handig zijn.

   Supermarine Spitfire v Messerschmitt Bf 109
   http://www.youtube.com/watch?v=moreRketqek

  2. Jenne.
   Misschien is het bezig zijn met het ontcijferen van fals flag operaties inderdaad een afleidings manouvre.
   Tevens is het wel zo dat men toch iets wil kunnen verklaren omdat ons dingen worden verteld waarvan men voelt dat het niet kan kloppen omdat de beelden/verhalen iets anders doen vermoeden.
   Ondertussen loopt in Amerika de spanning op grote rellen en 1500 man speciale politie als dit zo doorgaat zullen ze militairen gaan inzetten wat te verwachten was en de bedoeling.
   Hier in Nederland zag ik een stuk op TV over criminelen die in Brabant en Zeeland teveel macht zouden krijgen de plaatselijke politiek vraagt om hulp aan Den Haag en van de Steur zegt gewoon dat er geen extra hulp komt omdat hij vind dat het optreden van de overheid vruchten afwerpt.
   Ook zie ik bijna dagelijks dat er iemand om het leven wordt gebracht is dit beiden ook weer zoiets om de bevolking om ingrijpen te gaan laten roepen is dit opzet?

  3. Anna, misschien verstandiger dichter bij huis te blijven, en daar eerst eens de boel opruimen, onze minister zijn een zooitje corrupte psychosch, de uitspraken van vooral Kamp, nu ja en da anderen zijn ijs koud, en niet echt menslievend, daar is wat aan te doen, de rest hebben wij geen enkele invloed op, dus verspilde energie !

 13. Al dat geneuzel over 1ste en 2de wereldoorlogen………….feit is dat niet alleen de VS door kazahren bezet is, maar ook Nederland via de EU.
  En wanneer houden we op met zeuren, mopperen, reageren op negatieviteit? kom dan in actie (op naar den haag of brussel) of richt je energie op datgene wat je goed voor je is. Want hoe de historie ook geweest is, vandaag telt. Wat gebeurt er als 1 miljoen mensen geen zorgverzekering meer betalen, geen belasting, geen hypotheekrente. Wij hebben tezamen de macht, dus…………geen woorden maar daden. Geen slaaf meer zijn en leven.

  1. Pjotr

   En hoe krijg je zoveel mensen dan zover om te gaan doen wat je schrijft waar ik het wel mee eens ben?

  2. Dank voor je reactie Arnold.
   Ik pieker me ook al tijden suf hoe dat voor elkaar te krijgen.
   Via internet mobiliseren is niet veilig, want boodschappen kunnen onderschept worden, volgens mij. En als het erop aankomt moeten we ook allemaal bereid zijn voor actie. 500.000 mensen zou al heel wat teweeg brengen. Iemand een idee?

  3. Artikel “Nieuwe vorm van verzet: is dit de oplossing?” op http://www.irmaschiffers.nl/ lijkt me een welkome aanvulling.
   Ik kan helaas het artikel niet direct doorlinken.
   Daarnaast zijn er mogelijkheden tot WOB verzoeken als het gaat om informatie mbt de overheid.
   Luca had laatst ergens een reactie gepost dat hij aangaande MH17 een WOB verzoek had ingediend. Echter Rutte koopt het af omdat hij niet bereid is de informatie te verstrekken.
   Kan echter deze reactie van Luca niet terugvinden.
   Het lijkt me namelijk dat als meer mensen dat zouden doen, dit een hele hoge druk zou kunnen leggen, want elk verzoek moet dan namelijk afgekocht worden…

 14. Hyper Alert, de messerschmitt cabine was klein, grotere piloten konden er niet in zitten, zaten met hun hoofd tegen het dak, één voordeel de cabine was uitgerust met een panzerplaat, achter de bestuurders stoel, de Hurricane/Spitfire had dit niet, wel kon de Spitfire over zijn gebruikelijke motor toeren heen om weg te kunnen klimmen, maar voor een kort moment.
  Als vliegend mens zou ik liever Michel Angelo of was het Léonard de Vinci, zijn schetsen gebruiken, bekijk zijn helicopter maar, hij begreep precies de werking,

 15. Er is een gezegde die gaat als volgt:Wie het verleden niet kent weet niet wat er heden gebeurd.
  Er zijn meerdere reacties waarin geschreven wordt geen energie in gebeurde negatieve gebeurtenissen te steken maar te gebruiken voor positieve dingen.
  Dat zou ik ook wel willen maar moeten we alles dan maar laten gebeuren en toekijken?
  Dan heeft bv een stuk als hierboven door Guidj geplaatst ook geen zin meer lijkt mij.

  1. Arnold,
   theoretisch gezien bestaat tijd niet. Dus verleden, heden en toekomst gebeurt tegelijk. Het is denk ik meer met welk ‘moment’ vanuit de ‘bron’ je verbonden bent in de manifestatie van wat je als realiteit beschouwt. Energie blijft altijd, alleen neemt ze altijd weer een andere vorm aan. Alles wat er ge(be)dacht werd/wordt blijft in het zogenaamde ‘veld’. Alles wat zich in onze algemene realiteit manifesteert is van tevoren bedacht. Onze gedachtes die we kunnen denken hebben invloed op het geheel, op de manifestatie ná de vormverandering van de energie.
   Met al die negatieve informatie die men toe zich neemt, is het een kunst misschien wel een ‘gave’, om toch positief te blijven.
   Veel mensen willen en kunnen zich niet te lang of te diep met over in hun ogen negatieve onderwerpen bezighouden. Voor hen is het niet belangrijk een stukje waarheid te vinden, de oorzaak van alles. Zij hebben dus geen idee, en ‘steunen’ op die manier dat wat de wereld niet beter maakt. Dat komt omdat ze namelijk wel vanuit hun onderbewustzijn signalen ‘ontvangen’ die toch negatieve gevoelens op laten komen, en dus ook negatieve gedachtes (energieën) die in het veld achter blijven en invloed hebben op de volgende manifestatie. Als je wel positief kunt blijven, geen onderbuikgevoelens meer, want je hebt ‘verwerkt’ en ‘verteerd’ dat wat je allemaal meekreeg en je kunt het plaatsen en kunt dan vrede ermee hebben, dan is dat fantastisch. Het is een keuze, mening geven ook, en niets zeggen en willen weten ook. Men zegt het is allemaal illusie… 😉

  2. Ha Monika, ja dat is ook een manier hoe je het kunt bekijken.
   Als we het dan toch even geheel natuurkundig bekijken hebben we het bij wijze van spreken over + en -. Hoe meer – er binnen komt, hoe lager de + uiteraard blijft. Haal je de – min weg, dan kan de + stijgen naar ongekende hoogtes en heb je imo daadwerkelijk een zeer positieve invloed op het grotere geheel. (en ja, ik weet het, dit is niet volgens de natuurkunde wetten die we op school geleerd krijgen, dat is mijn intuitievenatuurkunde 😉 ) Maar dat is mijn bescheiden visie. Zie ook mijn “visie” bij de frequentie- artikel van Cozmic. 🙂

   @Arnold, ik had bij het artikel over frequentie mijn zienswijze geplaatst als reactie op jouw speurtocht naar de waarheid. Ik vond het daar wel passen. Weet niet of je deze hebt meegekregen?
   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/frequenties-en-de-ontvangers/ zie mijn comment bij 102.

  3. @Arnold, over het niet kennen van het verleden: Je kunt onderscheid maken tussen kwaliteit en kwantiteit. Als je de essentie reeds kent, kun je de kwantiteit (hvh info) verlagen. De essentie is immers bekend. Het komt telkens op hetzelfde neer. M.a.w. als je het eenmaal weet, dat je het nooit zult achterhalen, dat er altijd wel iets verborgen blijft, en allemaal met hetzelfde doel, wat is dan de nut om het te blijven najagen? Met ‘het’ bedoel ik dan de antwoorden op de vraagstukken waarom men zulke negatieve/ slechte zaken uitvoert, telkens weer een nieuwe false flag?

  4. …intuitievenatuurkunde, die is leuk Sun. 😀
   Hier schijnt nu prachtig de zon 😉

  5. er is geen kwantiteit, bedacht door industriëlen, elke schep is uniek, hoe graag ook men je heeft willen laten geloven dat standaardisatie bestaat, in dienst van de zogenaamde 1 vormigheid, 1 heden, er valt dusz ergo niet in herhaling te vallen, zeker niet door menselijke grotere en kleinere geesten, er is wel ouwe opgedroogde school wijven verveling met 3 eetlepels passieve agressie van hier tot tokyo dat het er zo dik op ligt dat je het door 3 duimen dik opgehoopt rans brio billengordelbakvet nog kan zien zitten, het naadje van de kous niet eens meer willen weten, te afzichtelijk voor woorden, dedain truukjes om de aandacht van een interessante verhandeling af te halen, waar vreselijk veel denk en verzamel werk uit blijkt, die van afgunst doortrokken opmerkingen, de angst om onder ogen te zien hoe weinig begeesterd je kennelijk was en bent, niets te willen weten als mode ondergoed van bekende goeroeboeroe apegaap stromingen en wel grif tig euro neertellen voor de strakke broek van de bejubelde gerenommeerde lokaal wereld befaamde satsang lijer in kwestie of 5000 volgelingen op je personal fat cat fb van de websjop hive bijenkorf van 1 of andere opgepimpte priesteres, dat wel normaal vinden en verder nergens werkelijk interesse of puf voor hebben, als juh het niet boeit waarom reageren in godsnaam, vraag ik mij af meneer sjonneberg…. oh we hebben in theorie wel last van frequente trillingen maar als de iron bass gitaar in samenzang met de rolls merlin propeller de aarde onder je voeten zachtjes meedogenloos weg laat trillen telt het niet want daar zou je beroerd en misschien wel moe van kunnen worden, je moet vooral niet evident te indringend tot leven geroepen worden het moet vooral fictief blijven zonder luide usb luidsprekers, ik gebruik liever een echte equalizer, twistgesprekken zijn zo en vogue dat het niet eens meer als zodanig herkend wordt. volgens een npo docu over de snik en sjimon paling sound is dit de verklaring van dat snotterig uitgenaste glibber succes, het kenmerk van de gemiddelde nederlander, het moet niet te hoog en niet te diep gaan, hebben ze geleerd tijdens hun bedrijfskunde studie, en het ergste; ‘hun persoonlijke muziek smaak heeft weinig te maken met wat ze op het toneel voorwenden…’ gatver, dacht ik al… ik hou daar niet van…. riek dat tot op een kilometer afstand.

   http://en.wiktionary.org/wiki/en_vogue

   http://nl.wiktionary.org/wiki/dedain

  6. Haha Hyper, dat is dan als het gewone tennis opeens zennis heet…echt waar. In Poona spelen ze zennis….lol.

  7. Geinig Sun, ben net in “het veld”van Lynne McTaggart begonnen. Ken je dat?
   Daarin wordt jouw intuitievenatuurkunde wetenschappelijk verklaard.

  8. Monika, wat een mooie roos tussen de doorns! (19.4)
   Daar word ik blij van. 🙂

   @Imke, wat grappig. Ik heb dat boek op de plank liggen. Ben er ooit aan begonnen. Nou tijd dus om het echt te gaan lezen!
   Ik zie het als een bevestiging van dat we allen in verbinding kunnen staan met de bron. De waarheid en alle kennis zit reeds in ons.
   Thanks voor de reminder!

  9. Dedain of Dédain, mépris of orgueil, opinion trop avantageuse de soi même, of sentiment élevé de sa valeur ; fierté.
   Vogue, succes passager ( van voorbij gaande aard ) auprés du public.
   Inderdaad twee gegevens waar door de onwetende veel waarde aan wordt gegeven, besteed.
   Intuïtievenatuurkund, ja maar, intuïtie, begrip uit eigen vinding, innerlijke aanschouwing, het zien als bij ingeving, een-inzicht.
   Natuurkunde, wetenschap die zich bezighoudt met de algemene eigenschappen, kunde, kundige, natuur onderzoeker, lijkt mij moeilijk verenigbaar.
   Misschien bedoeld ee, intuïtieve benadering van de natuur, maar volgens mij zijn het twee verschillende polen in ons denken, intuïtie versus kunde.
   Volgens, nog maar een keer Réné Descartez, komt het weten van voort uit je intuïtie, maar dat is een gevoel, en kan als zodanig aangemerkt worden, en gebruikt.

  10. Monika, 19.1

   Theoretisch niet maar practisch gezien wel, je kunt je alleen afvragen wat is tijd, als de klok luidt, of is de maan de tijdings brenger, het heelal heeft wel degelijk een bepaald ritme, tijds gevoel.
   Uit het onderbewust zijn signalen ontvangen, die kunnen toch ook heel positief zijn, hangt van moment en je instelling af.
   Als je wel positief kunt blijven, dan geen gevoelens meer, het is verwerkt en verteerd, en wat doe je met het residu ?
   Men zegt het is allemaal illusie, wie is “”MEN””.
   Stukje vol aannames beste Monika, meestal berusten je stukjes meer op feiten.
   Vr. Groet Jenne

  11. monika.
   Voorbeeld:ineens heb ik pijn aan de neus dan ga ik uitzoeken hoe dat komt dan blijkt dat ik er een stomp op heb gekregen en wanneer de pijn weggaat weet ik niet.
   pijn aan neus is dan toch heden
   de stomp die ik heb gekregen verleden
   en wanneer ik van de pijn af ben toekomst
   Dat kan toch nooit omdat verleden heden en toekomst tegelijk gebeuren?
   Als dat zo zou zijn moet ik op het moment van de pijn ook weten wanneer de pijn weg is?

  12. Jenne.
   19.10 Zoals ik het zie heb je gelijk want vroeger was licht en donker de tijd als het licht werd stond men op en als het donker werd ging men slapen.
   De tijd (huidige klok)is naar mijn mening verzonnen zodat we allen tegelijk op een afgesproken tijd ergens kunnen afspreken bv om gelijktijdig op het werk te zijn want als men van licht en donker uit zou gaan dan kwamen we allemaal op verschillende tijden opdraven.

  13. Jenne, je weet wel wat filosofie is? Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Als je me wilt vastpinnen op mijn gedachtes, ga je gang. Ik voel me vrij mijn gedachtes te formuleren en ze te delen.

   Tijd bestaat niet, ook is er ritme….dat is alleen een frequentie en heeft niets met de tijd van de klok te maken.
   Massa in beweging laat ons een verandering waarnemen, maar dat is niet gebonden aan tijd. Het gebeurt gewoon.

  14. Imke (19.7) Dat boek zal voor een grote groep te futuristisch zijn om te kunnen bevatten. Ik heb hem zojuist weer van de plank gehaald. Verder dan pag 16. was ik nog niet gekomen. 🙂
   Mooi om te lezen dat er inmiddels zoveel hoog aangeschreven wetenschappers kunnen aantonen wat zovelen intuitive mensen reeds allang aanvoelen en ondervonden hebben.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Haisch
   http://en.wikipedia.org/wiki/Basil_Hiley
   http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_G._Jahn
   http://archived.parapsych.org/members/e_c_may.html
   http://www.spiritualityandhealth.ufl.edu/events/details_past_event.asp?id=1063
   http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Benveniste
   http://archived.parapsych.org/members/w_g_braud.html
   http://www.aspr.com/dynamics.htm
   en nog vele anderen

  15. Imke, wat ook een aanrader is, is het boek: The secret life of plants van Chris Bird ontstaan op het verhaal van Cleve Backster die per toeval ontdekte, na jarenlang met de leugendetector te hebben gewerkt, dat planten ook interactie hebben met de gedachten en gebeurtenissen van de mens. Dit boek, The secret life of plants, gaat over dezelfde thema als ‘het veld’ maar is alleen al veel ouder, deze is in 1973 geschreven. 🙂

  16. Cozmic, 19.16 I love ” Hey Hey Wy Wy “, rock and roll will never die, out of the bleu in to the black, there is more to the picture that meets the eye,
   is goed blowen op zijn tijd opend op the mind, het internet is een vermaak, anders word je er stront ziek van, al die lieden zijn mépris, indigne d’estime, of orgeuil, opinion trop avantageuse de soi-même, we zijn ons aan het voorbereiden, een zeilreisje naar Griekenland, waar we terecht komen hangt van de wind en de muse af, ach onderwijl Homer lezen, of een Zweedse Dokter die daar veel zeilde in zijn zeilscheepje de Daphne.
   Mijn oog viel net op een boekje waar mijn vader gek op was, gaat over een moordenaar, een oud Griekse mythe, die veroordeeld wordt een bedemloos vat te vullen.
   Groet Jauke, luister eens naar Neil Young, old man, misschien begrijp je me dan nog beter.

  17. Monika, 19.15,

   Nee wat is dat filosoferen, en bewonderingswaardig, leven in het verleden, heden, en toekomst, en dat zonder tijd bepaling, hoe weet je dan wat verleden, heden en toekomst inhoud en wanneer het begint en eindicht, of ben je Alfa en omega, maar ook dit zijn tijdsbepalende gegevens, ik ben het begin en het einde, maar het is juist tijd een abstract gegeven te noemen in te vullen door elk individu, ik speel vaak met mijn Tarot kaarten, en dan staat de tijd stil, kom je in een andere dimensie, een ander tijdsbestek, hjet is nog al ingewikkeld als jer echt mee bezig gaat, groet Jenne

  18. Jenne, doe die Griekse eilandjes maar de groeten van “Kapsoerie”, dan weten ze wel wie je bedoelt. Mijn hart is allang verkocht aan de Mediteranae, hopelijk blijft mijn gezondheid verder opknappen en kan ik ook een keer de biezen pakken als een echte Zwieber. Vorig jaar voeren we met de boot door een school dolfijnen, iedereen had dezelfde ervaring, namelijk een soort gelukzalig gevoel waarbij de tranen in je ogen schieten, laat mij maar lekker een hippie zijn.
   Wel altijd een zilverstuk bij je dragen 😉
   http://www.youtube.com/watch?v=hGGtSkyasNA

  19. 19.23
   19.24 code’ for my friends ;
   Shine on you grazy diamonds
   don’t reache for the secret to soon
   and don’t forget to life, ja en ik heb altijd een pasmunt in mijn zak!
   Groet Jenne

  20. Ieder jaar aan het eind van het seizoen, komen wij ze tegen op zee ter hoogte van de haven Gruizan/Narbonne, daar jagen ze de dan aanwezige Makrelen, rustig zeilend komen ze dan langzij en vertonen hun capriolen, je voelt hun aanwezigheid, het zijn trillingen waar ieder één aan boord opgewonden van wordt, ze zwemmen voor de steven uit, vaak twee met een jong tussen ze in,
   ja hele oude mensen vrienden, ook redders van mensen, de oude Grieken zaten aan zee te kijken naar hun voorstellingen, en men zegt dat ze met ze konden communiseren, in zuid Amerika helpen ze vissers met het vangen van vis, door de vis in de netten te jagen, mooie naam ook van de noord zee afkomstig, tuimelaar.
   Hoe je deze mooie intelligente mensen vrienden kunt afslachten, ben ik nog niet achter, zo als o.a. de Japanners, eens moeten het er ontzettend veel geweest zijn, maar door de vis netten worden ze uitgedund, ze verstikken, als ze niet aan de oppervlakte kunnen komen om te ademen, de vissers van de grote visserij, gooien ze gewoon overboord, we zien ze soms drijven, jammer!
   Het zijn kleine concurenten van de mens, wat vissen betreft, net als de Commoran/aalscholfers, wij hebben een kolonie achter ons huis aan de rivier wonen, ze zijn verleden jaar uit het no where aan komen vliegen, ben benieuwd hoe dat af gaat lopen, van, mij hebben ze geen last, en ze vliegen in formatie naar waar vis is te vangen, kleine wondertjes!

  1. garriet60.
   Het verhaal dat ik in punt 13 heb geschreven is bedoeld om door andere mogelijkheden te beschrijven de lezers proberen te laten zien dat een ander verhaal ook mogelijk kan zijn zodat zij hopelijk gaan beseffen dat wat ons allen verteld wordt in onder andere geschiedenisboekjes misschien ook wel eens anders gebeurd kan zijn en dat zij daardoor de ogen openen en niet zomaar alles geloven wat de MSM of anderen ons willen doen geloven en gaan nadenken.
   Of Hitler de goede of verkeerde joden heeft vergast/vermoord ook daar heb ik een uitgesproken mening over namelijk er is op deze wereld niemand die het recht heeft een ander leed aan te doen of te doden.

 16. Arnold 19.14

  Op schepen gebruikten ze allereerst de Zandlopers, in Vlaanderen werd het eerst de tijd aangegeven met klokken torens, en dat vond al snel overal ingang, en s’nachts gaf de nachtwacht de tijd aan, maar ’t waar het aangeven van de tijd met klokkentorens en later zak horloge veranderde wel veel aan het levens ritme van de mensen, want in wezen heeft elk mens een heel eigen ritme van leven, en ook met leeftijd veranderd er het één en ander.

  1. Jenne.
   Door tijd/klokken in te voeren kon men nachtdiensten gaan draaien want als het aan onze biologische klok ligt dan slapen wij s,nachts.
   Daarom denk ik dat het is ingevoerd om 24 uurs diensten te draaien wat dus ook weer voor een bepaalde groep meer geld in het laatje brengt.

 17. LS…

  De komende dagen worden we weer overgoten door huilverhalen van mensen zoals Bram Moskowicz, Leon de winter, Meneer Barend en Dochter en een hele hoop slechte acteurs die Anne Frank hebben gekend en andere oplichters. Over Dresden, de moord op miljoenen Duitse krijgsgevangenen na 1945, het uitroeien van de Russisch Orthodoxe Christenen door het Vaticaan, Hiroshima Nagasaki en Fukushima gaat niemand het hebben

 18. Ach, hoe mooi zou het kunnen zijn als dit alles teniet gedaan kon worden echter zit de mensheid zo niet in elkaar.
  Als iemand een pak geld bezit wordt er tegen diegene opgekeken want hij/zij kan dingen makkelijk doen, kijk maar eens naar TV programma’s.
  Hoe verder de reis hoe mooier het wordt, hoe duurder de inrichting van een huis hoe meer aanzien men heeft, sloebers kunnen hun woning opnieuw ingericht krijgen voor de tv met de smaak van een ander die verteld hoe men HUN woning MOET inrichten.
  Auto’s moeten worden omgeruild voor nieuwere anders kan en mag je steden niet meer in, vroeger waren dit boeren en paupers die moesten buiten de versterking wonen en zorg dragen voor zichzelf of ze moesten geld of goed afdragen aan de kasteelheer en dan mocht men binnen de muren wonen.
  Niemand mag meer een eigen mening hebben of afwijkend gedrag vertonen, slavernij is hier het goede woord lijkt mij.
  Loop je niet in de pas of pas je niet in een voorbestemd hokje dan ben je paria of op zijn minst staatsgevaarlijk. Vrijheid is een mooi woord maar heden ten dagen van geen enkele betekenis want wij ZIJN NIET VRIJ.
  Geld, het vodje papier waarop men een getal heeft gezet en een waarde aangeeft, zoals monopoly geld, die niet meer gedekt wordt door welke goudvoorraad ter wereld dan ook.
  Waar mensen iemand anders voor vermoorden, een vodje, want klinkklare geldstukken mogen bijna niet meer, alles moet via chip.
  En dan, zijn wij lijfeigenen van de regering en kan men doen wat men wil met iedereen zoals in Running Man.
  Jagen op de individuele mens die zich niet houdt aan de opdrachten.
  En de mens hij ploegde voort.

  1. Kal-Purush.
   Daar komt ook nog bij dat wanneer je hier in Nederland als kind van gewone burgers die voor hun bestaan moeten vechten geboren wordt zodra je het daglicht ziet je eigendom van de staat bent omdat er dan al gelijk een schuld op je schoudertjes rust die anderen hebben veroorzaakt waardoor je gelijk tot hun slaaf bent benoemd.

 19. KHAZAREN OORSPRONG :

  ■ NL-talig artikel over de oorsprong van de Khazaren (incl citaten uit ‘hun’ eigen ‘normatieve’ Encyclopedia Judaica uit 1903 en 1971) :

  http://www.bovendien.com/geschiedenis/het-joodse-koninkrijk-der-khazaren

  ■ Khazaren geven toe dat ze khazaartjes zijn :

  http://www.datehookup.com/Thread-1361604.htm

  ■ (Jew) Benjamin Freedman’s 1961 speech at the Willard Hotel (doccie, 46min) :

  http://www.youtube.com/watch?v=HhFRGDyX48c

  ■ “The Truth about Khazars” , Benjamin Freedman :

  http://antimatrix.org/Convert/Books/Benjamin.H.Freedman/The.Truth.about.Khazars.htm

  ■ Informatief doccie over de ontstaansgeschiedenis van de Khazaartjes :

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embeddedHYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QH_Bs-pN46s”&HYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QH_Bs-pN46s”v=QH_Bs-pN46s#

  ■ “The invention of the jewish people”, by khazar Schlomo Sands :
  http://www.jewishterrorism.com/the-invention-of-the-jewish-people-paperback/

  ■ Geschiedenis van de k-tjes, engelstalig :

  http://www.apfn.org/thewinds/library/khazars.html

  &

  http://www.cyberspaceorbit.com/khazar.html

  &

  http://www.youtube.com/watch?v=XsqvWKTrsLgHYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?v=XsqvWKTrsLg&feature=player_embedded”&HYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?v=XsqvWKTrsLg&feature=player_embedded”feature=player_embedded#!

  ■ Het Jodendom is geen ras volgens onderzoek van de Israëlische geneticus Eran Elhaik van de universiteit van Baltimore :

  http://boinnk.nl/blog/51154/weekblad-knack-bericht-het-jodendom-is-geen-ras/

  Het originele Haaretz-artikel ( engels ) :

  http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.fr/?zx=71b529a031890a38

  ■ “Are ‘Jews’ really Khazars ? ”

  http://truthtellers.org/alerts/Are-Jews-Really-Khazars.html

  ■ Docu (58 min) van Ted Pike “The Other Israel” :

  http://www.youtube.com/watch?v=IJxdIXgMGAIHYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?v=IJxdIXgMGAI&feature=player_embedded#at=206″&HYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?v=IJxdIXgMGAI&feature=player_embedded#at=206″feature=player_embedded#at=206

  ■ “The zionists have no clothes on” :

  https://therebel.org/editorials-sorted-by-title/640958-the-zionists-have-no-clothes-part-1-the-debunked-middle-eastern-roots

 20. JEWS & THE U.S.A :

  ■ “Who controls America ?” / onderstaande met het onderwerp ‘Economy’ ; er staan echter nog zo’n 50 andere rubrieken in de rechterkolom :
  http://thezog.wordpress.com/who-controls-the-economy/

  ■ Amerika over run by Khazar ‘jews’, part 1 + 2 :
  https://tinyurl.com/yyc3dqek
  &
  http://www.darkmoon.me/2011/america-vanquished-part-2-america-under-jewish-rule-by-dr-lasha-darkmoon/

  ■ Jew secret surveillance on every american :
  http://www.darkmoon.me/2014/secret-surveillance-by-lasha-darkmoon/

  ■ Jews running the USA ; LA Times – (jood) Joel Stein :
  http://articles.latimes.com/2008/dec/19/opinion/oe-stein19

  ■ Alex Jones pubicly admits zionist jews rule The United States ( klik op ‘Download’ onder witte balk en luister vanaf 1min40sec) :
  http://grizzom.blogspot.fr/2013/06/alex-jones-finally-admitting-its.html

  ■ Jews running the USA :
  http://www.veteranstoday.com/2010/08/24/israeli-control-of-america-a-veterans-today-reader-comments/

  ■ Amerikaanse “Jew War on Terror” tegen eigen burgers gericht :
  http://www.veteranstoday.com/2014/02/09/you-are-the-enemy/

  ■ Dokkie van 3min30 met uitspraken van senators en US ambassadors over Israëlische invloed op Amerikaanse politiek :
  http://www.youtube.com/watch?NR=1HYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=ynWjYHP91gA&feature=fvwp”&HYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=ynWjYHP91gA&feature=fvwp”v=ynWjYHP91gAHYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=ynWjYHP91gA&feature=fvwp”&HYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=ynWjYHP91gA&feature=fvwp”feature=fvwp
  ■ Docu « The Israel Lobby » (52 min) in which Malaysian Prime Minister Mahathir says ( in the first 3 minutes) on an Islamic Conference in 2003 : ‘Jews rule this world by proxy, by others ; this tiny community has become a World Power’ :
  http://www.youtube.com/watch?v=85UddyW5eRcHYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?v=85UddyW5eRc&feature=player_embedded#at=40″&HYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?v=85UddyW5eRc&feature=player_embedded#at=40″feature=player_embedded#at=40

  ■ De 3 fases van het Plan Pike :
  http://www.youtube.com/watch?v=uOuvnPrJhfo

  ■ Sabbatai Zevi & Jacob Frank :
  http://gyllenegryningen.blogspot.fr/2009/04/sabbatian-qabalah-and-its-relation-to.html

  ■ “Jewish influence in America” / all jewish sources :
  http://buelahman.wordpress.com/2013/05/20/jewish-influence-in-america/

  ■ 29 David Duke’s on Zionists & Israel :
  http://www.youtube.com/user/drdduke/videos?sort=dd HYPERLINK
  “http://www.youtube.com/user/drdduke/videos?sort=dd&view=0&page=1″&HYPERLINK “http://www.youtube.com/user/drdduke/videos?sort=dd&view=0&page=1″view=0HYPERLINK
  “http://www.youtube.com/user/drdduke/videos?sort=dd&view=0&page=1″&
  HYPERLINK “http://www.youtube.com/user/drdduke/videos?sort=dd&view=0&page=1″page=1

  ■ Khazaartje Bernstein zegt dat ‘Irak’ door ‘jewish neo-cons’ is doorgedrukt :
  http://www.youtube.com/watch?v=90Pm2Zpbq_4

  ■ VID : “Jewish Domination of America” (17 min) :
  http://www.youtube.com/watch?v=lBGxqQDXpNw

  ■ VID : “Israel Owns the United States Government” says Dr Paul Craig Roberts (at 1min17) during interview with Max Keiser, total interview 6min30 :
  http://www.youtube.com/watch?v=Aa8QwHpXseU

  ■ CART : “The US promises to consult Israel on any Iran deal” (John Kerry begging Jews) :
  http://theuglytruth.files.wordpress.com/2013/09/kerry2.jpg

 21. door ’toeval’ en wat opmerkingen van Anna via de skype en wat associatieve memory sporen kom ik in deel 4 een wel zeer verlichtende Ka verklaring tegen over de hybride draken dialectische Ur sprong van de hedendaagse mens, Inanna heeft niet voor niets wat achtergelaten op deze wereld, deze kennis maakt het geheel voor mij veel dragelijker dusz lichter, een aanrader, wel effe bij deel 1 beginnen;

  Dan Winter – Eggx Files 4 – Role of Bliss in Human Evolution
  http://www.youtube.com/watch?v=R-lMsQMM-gE

  het blijft een lekker ding met haar bevallige draken voetjes, onze oer Ur moeder, ze wordt letterlijk genoemd in bovenstaande deel 4 openbaring ;
  http://www.open.edu/openlearn/sites/www.open.edu.openlearn/files/Goddess-InannaInline.jpg

  1. nu luisterend naar deel 5 geef ik met schaamrood op mijn kaken toe dat Sunnie toch gelijk heeft, ik heb kennelijk deze “ingewikkelde” weg nodig om het te vatten……. ieder z’n tempo en ieder z’n weg…….

  2. Haha, HyperAlert, we hebben allen altijd gelijk. Een ieder zijn eigen waarheid. 🙂 Zonder doorns geen mooie rozen 😉 !
   Drakenmoeder?? 🙂

  3. Je ziet een afbeelding. Wat zie je?
   Alleen het uiterlijk of zie je ook een geestelijke betekenis?
   Ik denk dat het laatste belangrijker is anders kan het uiterlijk nooit bestaan. Wat is je eerste associatie van vleugels en klauwvoeten. Een draak? Fout. Mijn indruk is vogel. Dat een vogel een reptielachtige is wil nog niets zeggen dat het een draak is. Wat betekent de symbool vrouw en wat betekent het symbool vogel?
   Wat geeft de samenhang vogel en vrouw als meerwaarde (na synthese) een geheel andere innerlijke(geestelijke) betekenis? Wij zijn goed in analyseren (met de paplepel ingegoten) maar waarom hebben we (helaas) het synthetiseren niet geleerd?
   Een ‘standaard’ schep bestaat uit hout en ijzer. Als losse onderdelen totaal geen betekenis. Door samenhang krijgen hout en ijzer vorm en functie en juist door die samensmelting(samenhang) een geheel andere(nieuwe) betekenis. Dus standaard en speciaal (algemeen en verbijzondering) bijten elkaar niet. Daarom zal fictie (een werkelijkheid verzonnen) kunnen bestaan.
   Groet.
   Wetenschap is alleen met uitwerkingsdoelen bezig zij ontkent daarom alle brondoelen.
   Daarom blijft wetenschap surrogaat(tweede rangs, nooit compleet, halve waarheden dus leugens) want zonder essentie kan de fysieke wereld gewoonweg niet bestaan.

  4. Dank juh Sunnie, met blosjes op mijn trotse mannen inborstjes, genieten blijkt zonder voorbehoud goddelijke genade waar de sterren naar smachten, zonder sun geen fun, en de pain is voor de lagere techno aliens die zich zonder die drug en merkwaardige kunstmatige exo skeletaire blikken kop en schotel niet door de kosmos soep kunnen verplaatsen, teken van degeneratie blijkt nu !

   Jawel eerwaarde Lezer; IbI UrU ; Vogel Draak , Hibiru Hebreeuws, gevleugelde tot de verbeelding sprekende historische term, het ei van IsIs onze oer moeder dat doorbroken moet worden, met synthetische esthetische vleugels en vogel pootjes en of beren klauwtjes

   http://www.themeasuringsystemofthegods.com/IMPLOSION-The-Secret-Science-of-Ecstacy-and-Immortality-Daniel-Winter.pdf

  1. net bekeken Anna had hum al ingekopt, beter opletten voortaan

  2. ik heb het meeste van de audio wel beluisterd, is al erg genoeg, en me opzettelijk beperkt tot een aantal horrorbeelden, is niet gezond voor een mens, bij deze het advies, ben zelf zeer beeld gevoelig weet ik, naast het beeld kijken regelmatig is beter voor de geest

  3. Ik ga er zeker niet naar kijken, heb in de naoorlogse jaren mijn porsie film en realiteit bij bezoeken aan Duitsland wel gehad, alhoewel de réaliteit in en direct na de oorlog, natuurlijk altijd vele malen erger is.
   Heb vele verhalen opgetekend, van een Russies meisje door de Duitsers naar Duitsland versleept, Olga kwam uiteindelijk in Amsterdam terecht, van Nederlandse SS ers, en van mijn Duitse vriendjes en vriendinnetje net na de oorlog.
   Dan mijn eigen oorlogs ervaringen van jong jongetje, in een niet te begrijpen wereld vol gevoelens en trauma’s, en ik ben een van de vele, maar wij doen er niet toe, wij zijn geen Joden.

 22. @VfV : nee, is geen enkel bewijs, (ik had ‘m gisteren al gezien trouwens) , en wel omdat de ’trekken en velden’ op die ‘kogel’ ontbreken.
  Wel eens door de loop van een geweer gekeken ? Behalve de gladde buis van een hagelgeweer dan ?
  Precies ; die ’tegen-kantélen’ zouden OOK op het ‘dikke deel’ van een kogel moeten zitten. Maar zijn helaas NIET te zien.

  bovendien zou zo’n kogel NIET in een blikken vliegtuigje worden teruggevonden, maar gezien de hoogte van het incident pas zo’n 15-20km verderop gevonden kunnen worden.
  Sorry.
  (russische)Desinfo dus.

  Iets anders :

  http://thesaker.is/ukrainian-analysis-by-the-saker-no-hope-left/

  “Having a war in Europe on a regular basis has always been the linchpin of British foreign policy and this “tradition” has been fully passed on to the US “successor empire” (which immensely benefited from both WWI and WWII). What the Americans want is plainly simple: a major war IN Europe, but also one contained TO Europe.”

  Een nadenkertje voor de europese “geheime” (hahaahaaa !) diensten”

  Dus die houden we erin

 23. Die hele MH17-shit is gewoon een gemeenschappelijke amerikaans-russische operatie, rècht uit het ‘boekje’.

  Beide zijn ‘jew controlled’, zoals iedere kritische geest inmiddels heeft kunnen constateren.

  So WELCOME to “The Jew Olympic Games” ! ! !

  U gaat natuurlijk de prijs ervoor betalen, dat moge duidelijk zijn.

  1. Knowtoomuch, je bedoeld te zeggen, de hele MH17 is gewoon een zionistische samenzwering? De zionisten zijn overal, wereldwijd, dus laten we landstermen in dat opzicht niet meer gebruiken, want Amerikanen zijn mensen, Russen zijn mensen, en wij allen zijn mensen.

 24. de NL-EUSSR gaat volop beginnen met de uitvoering van haar pharma propa beleid ten kosten van alle Nederlanders en onder leiding van de EUSSR.

  Op dit moment zijn ze druk met het belagen van Sylvia van http://www.boinnk.nl welke gedroogde abrikozenpitten verkoopt voor minimale bedragen maar met een goed gevoel.

  velen hebben hier al baat bij gehad en het is puur natuur !! Maar voor de KANKER industrie is dit een doorn in het oog en word dus de voedsel en waren autoriteit hier op af gestuurd om zo de markt van KANKER te blijven domineren tegen maximaal gewin !!!

  Ziek is het, Ontzettend ziek is de Nederlandse Roverheid !!!! Vroeger had je de NSB nu zijn het de overheidsinstellingen…. Jammer maar het is de Keiharde waarheid…

  Kijk ff op http://www.Boinnk.nl en verspreid dit bericht maximaal !!

  1. Misschien was de NSB, minder slecht als dat U sugereerd !
   In wezen een goed uitgevoerd Nationaal Socialisme, kan heel goed werken voor de gemiddelde staats burger.

  1. Goed dat veteranstoday het ook heeft opgepakt.
   Laat de waarheid zegevieren 😉

  2. Hoi Monica,
   houd je rug recht. Er bestaat nog veel onwetenheid en taboe over geschiedenis en oorlog.
   Uiteindelijk zal iedereen achter de waarheid komen hoe de vork in de steel zit.
   Na WO2 zijn vele revisionisten(dissidenten) die ‘kritische’ vragen stelden afgeserveerd, (mond)dood gemaakt. Maar door internet is deze groep in aantal wereldwijd toegenomen en bezig om de geschiedenis zonder enige mindcontrol en puur op feiten te herschrijven.
   Zelf onder de thruthseekers heerst grote onwetendheid omdat ze anderen enkel napapegaaien zonder zelf onderzoek te doen. Ook de neonazisme hebben de oorspronkelijke nazisme weggekaapt.
   Daardoor wordt nazisme gelijk gesteld aan racisme. Ook het idee dat het ‘blanke’ ras de suprieure ras is maar fictie. Omdat vanaf de Franse revolutie tot heden juist de meeste oorlogen die hebben plaatsgevonden blank tegen blank was. Als jezelf suprieur (als ras)acht waarom doe je dat je eigen ras dan aan?
   Groet.

   Bewustwording is geen pretje het kan pijn doen omdat jij jouw onverwerkt verleden een plaatsje wil geven. Vergelijkt het met een rouwverwerking en dat kan soms heel lang duren.
   Het kwartje moet vallen dat kun je alleen zelf doen.

   En dus jij ook Jenne mocht je ‘open staan’ voor de andere kant van het gelijk laat je veelzijdig informeren.
   Je wordt er als mens juist niet slechter op, misschien ga je als mens elkaar daardoor nog beter waarderen omdat kwaadheid en boosheid zo leep gespeeld kan worden is het niet altijd voor iedereen het kwade en boze even goed zichtbaar.

  3. Ja Coz, ik ontken ook niet dat die concentratie(werk)kampen niet bestonden en daar velen daar naar toe werden gebracht en het niet overleefden. Maar de vraag blijft waarom de regering in ballingschap dit toestond? Wist die regering van die gaskamers? Het lijkt me als zij het zouden weten dit nooit zouden hebben toegestaan? Of ben ik gek?

   Er zijn altijd twee kanten van het gelijk. Van beide kanten (goed en slecht) kunnen we wat leren. Want wie in het kwaad is kan nooit het goede zien. Want voor hem is het kwaad dan altijd goed.

   Over Auswitz: David Cole a jew Exposing the Holocaust (Youtube).
   Een andere jood Norman Finkelstein schreef ‘The Holocaust Industry’.
   Ook e.a. lezingen en discussies(helaas alleen in Engels) te horen op Youtube.
   Groet.
   Zoals altijd: niets kan meer verborgen gehouden worden, alles wordt openbaar gemaakt.

  4. Hoi Lezer,
   ik denk dat je beredenering niet zo gek is…
   Het verwarde misschien de mensen in Nederland (ook het koningshuis)en zeker de mensen in Duitsland, dat vanaf 1933 (Judea verklaart oorlog aan Duitsland) de Duitsers opeens niet meer gewaardeerd mochten worden, omdat er wereldwijd opeens Duitsers ‘slecht’ waren. Immers hebben veel Nederlanders er anders over gedacht, omdat ze de Duitse cultuur wel waardeerden. Nu is dat allemaal besmeurd, tactische opzet van de ‘bevrijders’. De mensen waren niet zo erg als het beeld dat men opeens van Duitsers schetste. Zodoende lijkt het nu alsof deze mensen allemaal ‘nazi’s’ waren. Wie wil nou met al die ‘horror’ in verbinding gebracht worden? Niemand…maar de tijd is aan het veranderen, zo hoe je schrijft…internet maakt het mogelijk. De techniek die ons is gegeven door de ‘Buitenaardsen’ die eindelijk willen opruimen met deze ‘matrix’.
   Dennis Wise, doet ook al jaren goed werk. Misschien is hij wel van een andere planeet, om ons mensenkinderen te helpen 😉

   ‘A message (van Wise) to all Alex Jones fans’
   http://www.youtube.com/watch?v=lUZ4nluO-7U

   Zijn laatste docu heet ‘N.W.O. Communisme by the backdoor’.
   Hier part 1 van de 8, tot nu toe.
   http://www.youtube.com/watch?v=XSYOyNvCFPQ

  1. Lezer, 33.3

   Natuurlijk sta ik open voor echte waarheden, ook al bewijzen ze mijn ongelijk, of het niet weten.
   Maar ik wil je waarschuwen, ben bij na 79, en in die lange jaren heb ik gezien hoe leugens werden gecreéérd, maar ook steeds opnieuw nieuwe waarheden, in dien die nodig waren, om iets verdoezelen, of een ander aanzicht te geven.
   Probeer het uit te leggen, de Israelise soldaten kregen opdracht om te schieten, om te doden, op burgers, als mens, schiet je of niet, of je schiet er naast, of je weigerd dit te doen, en daar kun je niet voor weg lopen,
   zijn ook geen excuses voor te bedenken, dit is mijn humble menselijk denken en standpunt.
   Groet Jenne

 25. JEWS & THE U.S.A :

  ■ “Who controls America ?” / onderstaande met het onderwerp ‘Economy’ ; er staan echter nog zo’n 50 andere rubrieken in de rechterkolom :
  http://thezog.wordpress.com/who-controls-the-economy/

  ■ Amerika over run by Khazar ‘jews’, part 1 + 2 :
  https://tinyurl.com/yyc3dqek
  &
  http://www.darkmoon.me/2011/america-vanquished-part-2-america-under-jewish-rule-by-dr-lasha-darkmoon/

  ■ Jew secret surveillance on every american :
  http://www.darkmoon.me/2014/secret-surveillance-by-lasha-darkmoon/

  ■ Jews running the USA ; LA Times – (jood) Joel Stein :
  http://articles.latimes.com/2008/dec/19/opinion/oe-stein19

  ■ Alex Jones pubicly admits zionist jews rule The United States ( klik op ‘Download’ onder witte balk en luister vanaf 1min40sec) :
  http://grizzom.blogspot.fr/2013/06/alex-jones-finally-admitting-its.html

  ■ Jews running the USA :
  http://www.veteranstoday.com/2010/08/24/israeli-control-of-america-a-veterans-today-reader-comments/

  ■ Amerikaanse “Jew War on Terror” tegen eigen burgers gericht :
  http://www.veteranstoday.com/2014/02/09/you-are-the-enemy/

  ■ Dokkie van 3min30 met uitspraken van senators en US ambassadors over Israëlische invloed op Amerikaanse politiek :
  http://www.youtube.com/watch?NR=1HYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=ynWjYHP91gA&feature=fvwp”
  ■ Docu « The Israel Lobby » (52 min) in which Malaysian Prime Minister Mahathir says
  (in the first 3 minutes) on an Islamic Conference in 2003 : ‘Jews rule this world by proxy, by others ; this tiny community has become a World Power’ :
  http://www.youtube.com/watch?v=85UddyW5eRcHYPERLINK
  “http://www.youtube.com/watch?v=85UddyW5eRc&feature=player_embedded#at=40″&HYPERLINK”
  http://www.youtube.com/watch?v=85UddyW5eRc&feature=player_embedded#at=40“feature=player_embedded#at=40

  ■ De 3 fases van het Plan Pike :
  http://www.youtube.com/watch?v=uOuvnPrJhfo

 26. ■ Sabbatai Zevi & Jacob Frank :
  http://gyllenegryningen.blogspot.fr/2009/04/sabbatian-qabalah-and-its-relation-to.html

  ■ “Jewish influence in America” / all jewish sources :
  http://buelahman.wordpress.com/2013/05/20/jewish-influence-in-america/

  ■ 29 David Duke’s on Zionists & Israel :
  http://www.youtube.com/user/drdduke/videos?sort=ddHYPERLINK “http://www.youtube.com/user/drdduke/videos?sort=dd&view=0&page=1″&HYPERLINK “http://www.youtube.com/user/drdduke/videos?sort=dd&view=0&page=1″view=0HYPERLINK “http://www.youtube.com/user/drdduke/videos?sort=dd&view=0&page=1″&HYPERLINK “http://www.youtube.com/user/drdduke/videos?sort=dd&view=0&page=1″page=1

  ■ Khazaartje Bernstein zegt dat ‘Irak’ door ‘jewish neo-cons’ is doorgedrukt :
  http://www.youtube.com/watch?v=90Pm2Zpbq_4

  ■ VID : “Jewish Domination of America” (17 min) :
  http://www.youtube.com/watch?v=lBGxqQDXpNw

  ■ VID : “Israel Owns the United States Government” says Dr Paul Craig Roberts (at 1min17) during interview with Max Keiser, total interview 6min30 :
  http://www.youtube.com/watch?v=Aa8QwHpXseU

  ■ CART : “The US promises to consult Israel on any Iran deal” (John Kerry begging Jews) :
  http://theuglytruth.files.wordpress.com/2013/09/kerry2.jpg

  JEWS & ENGLAND

  ■ “Khazars conquered England”, Brother Nathanael :
  http://www.realjewnews.com/?p=86

  ■ Jewish influence on the Torah Party .. ehh … the Tory Party natuurlijk :
  http://the-tap.blogspot.nl/2013/06/david-cameron-direct-descendant-of-moses.html

  ■ “Jewish influence in Australia” :
  http://henrymakow.com/2014/04/Aussie-Foreign-Minister-Lifts-Veil-on-Jewish-Control.html

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.