Advertentie

Het complot van de ‘complot-theorieën’..!


Spreken over ‘mensen die in complot-theorieën’ geloven, dan is dat een kwalificatie, die werkt als een ‘self-fullfilling-prophecy’. Wat bedoelen we daarmee? Door te spreken over een bepaalde groep, ONTSTAAT die groep.. Maar wat heeft dit nu met de groep ‘mensen die in complottheorieën-geloven’ te maken.. Nou heel simpel.. To make a long story short: de groep van ‘mensen die in complottheorieën’ geloven, BESTAAT NIET..! Hoe graag ene dr. Jan-Willem van Prooijen dat zou willen. En vele, vele anderen het ook zouden willen..! Want hoe makkelijk wordt de wereld, als je op deze ‘vervelende mensen’ een stickertje kunt plakken..

Deze mensen, de ‘complotdenkers’ doen namelijk heel ongemakkelijk dingen.. ”Deze mensen die in complottheorieën geloven’ verwerpen de officiële versie van heftige gebeurtenissen en blijken hun eigen research te hebben gedaan en blijken vaak ook nog eens uitermate erudiete en goed-wetenschappelijk-geschoolde mensen te zijn, met een groot sociaal-maatschappelijk hart..!”

jan willem van prooijen VU complotter in complotten
Dr. Jan Willem van Prooijen.. De nogal zelfingenomen man, die in het complot gelooft van ‘mensen-die-in-complottheorieën-geloven’… Hij doet er álles aan, zo blijkt, om zijn complot tot waarheid te maken! Wij wensen hem de wijsheid van het onderscheid toe..!

Aangenaam: hier spreekt Dr. Jan Willem van Prooijen, ‘complotdenker in complottheorieën’..  We hoorden wij deze wetenschapper in het programma ‘Radio Een Vandaag’. Een interview dat ons prikkelde dit artikel over het complot van de complot-theorieën te schrijven. Want tijdens dat interview op Radio 1, met Jan Bom en Suzanne Bosman, blijkt dat dr. Van Prooijen zelf totaal verstrikt raakt in het omschrijven en beschrijven van deze ‘groep’..

De groep mensen die namelijk in deze groep ‘mensen-die-in-complottheorieën-geloven’ valt, is namelijk zó divers, dat je je kunt afvragen of er überhaupt wel kenmerken zijn die deze mensen verbindt..!! Anders dan het kenmerk, dat ook uit zijn onderzoek naar voren komt, dat deze mensen een groot sociaal-maatschappelijk gevoel hebben voor ‘medemens en samenleving’..

Ja, dank je de koekoek.. Is dat kenmerk niet ‘gewoon’ een kenmerk dat we allemáál bezitten..?? Compassie en empathie..! En is dit kenmerk dan überhaupt specifiek gerelateerd aan het ‘geloof-in-complotten’…?? Wat van Prooijen doet is dus uiterst kwalijk.. Te koop lopen met een groep die feitelijk geen groep IS. Want nogmaals: ‘WAAR IS HET GEMEENSCHAPPELIJKE KWANTITATIEVE OF KWALITATIEVE KENMERK VAN DEZE GROEP?’

Is hier sprake van een wetenschappelijk dwaling bij de geachte heer Van Prooijen? In de vorm van het benoemen van deze groep op basis van de zg. ‘nonsens-correlatie’..? Mensen die geclassificeerd worden op basis van het feit dat ze een sociaal gevoel hebben? Dat dit soort algemenen kenmerken aan de basis zouden staan, van de gezonde twijfel aan officiële berichtgeving..???

Eerder verschenen 2 artikelen hier op de site over complotters-die-gelijk-hebben (HIER) en dit artikel ‘Complotters overal: de sceptici zijn jullie excuses verschuldigt’ (HIER). Aan beide artikelen, kun je je hart ophalen in dit kader. Daarbij blijkt keer op keer:

‘Complotdenkers BESTAAN DUS NIET’..!!

We willen besluiten met deze quote over wetenschappelijk onderzoek, als we daar toch mee bezig zijn.., dat de term ‘complot-denkers’ als categorie definitief naar het ‘land van cognitief-dissonanten’ verwijst.. Het extreem-irrationeel gedrag, van hen die ‘samenzweringstheorieën’ aanvallen, is klip en klaar aangetoond door communicatie-experts, zoals de professoren Ginna Husting and Martin Orr van ‘Boise State University’.

Uit een peer-review-onderzoek uit 2007, dat de titel ‘Dangerous Machinery: ‘Conspiracy Theorist’ as a Transpersonal Strategy of Exclusion,’ meekreeg (‘Gevaarlijke machinerie: ‘samenzweringstheoretici’ als een transpersoonlijke strategie van uitsluiting’), concludeerden beide hoogleraren het volgende:

“Als ik jou een ‘samenzweringstheoreticus’ noem, doet het er vervolgens weinig meer toe, of dat ik claim dat er feitelijk een samenzwering bestáát, óf dat ik simpelweg een onderwerp ter sprake heb gebracht, dat ik liever vermijd te bespreken… Door jou het label ‘samenzweringstheoreticus’ op te plakken, plaats ik jou heel strategisch buiten het veld, waar openbare discussies, het debat en conflicten-van-meningen plaatsvinden.”

x
x

conspiracy is reality

x

Het complot van de ‘complot-theorieën’..!

2015 © WantToKnow.nl/.be – Guido Jonkers

x

Wat een rust zul je hebben, als alles wat er gebeurt in de wereld, volledig past in het beeld dat de autoriteiten ons voorschotelen.. Heb je daar weleens aan gedacht? Zeker als je deze site en die van onze collega’s regelmatig bezoekt.. Hoe heerlijk, betrekkelijk rustig het leven is, wanneer je vanuit de ‘vrije nieuwsgaring’ op Tv en Radio de ‘werkelijke‘ gebeurtenissen mag vernemen.. Natuurlijk ook nieuws met nare berichten en ‘vervelende politieke maatregelen’, maar hoeveel mensen zijn er vervolgens, die écht kijken en zien, horen en luisteren..? En zijn eigen onderzoek doen en daaruit de conclusies trekken? Want laten we wel wezen, ieder gezond mens, die goed luistert en ziet, beseft toch dat autoriteiten hun eigen koers trekken..?

Ieder gezond mens wéét dat de politiek, en zeker bepaalde krachten eráchter, hun handen vuil maken, zelfs héél vuil maken aan het spelen van ‘vieze spelletjes’.. Spelletjes die de bedoeling hebben de publieke opinie dúsdanig te manipuleren, dat het grote publiek zich ‘achter’ grote beleidsmaatregelen schaart, zoals de deelname aan een oorlog..! Inderdaad, het is het spel van ‘probleem, reactie, oplossing’.. En onder wat wij als ‘vieze spelletjes’ kwalificeren, kun je ook -om maar meteen met de deur in huis te vallen- alle zogenaamde ‘valse-vlag-operaties’ scharen. Want dit soort toneelstukken op het wereldtoneel, zijn de basis van wat sommigen ‘complot-theorieën’ noemen..!!

gladioPrecies  dátgene, wat er gebeurt, ná een ‘valse-vlag-operatie’, is preciés de bedoeling van de machthebbers..! De waarheid wordt als leugen, als ‘complot’ gezien, terwijl de leugen wordt omarmd als.. de waarheid..! En ja hoor, die leugen, die valse waarheid, die wordt dan als ‘complot’ gelabeld, zodat de werkelijke waarheid de kans niet krijgt zich te laten presenteren. Het is eigenlijk allemaal veel simpeler dan het klinkt..!

Zoals je weet zijn dit soort operaties door de krachten achter de politiek uitgevonden, om een vaak politieke agenda dóór te duwen, die niet mogelijk zou zijn geweest, wanneer een dergelijk operatie NIET had plaatsgevonden.

Zo werd bijvoorbeeld door geheime diensten van Europese landen (NAVO!) en de VS (Operation Gladio) daadwerkelijk in augustus 1980 het station in Bologna, Italië opgeblazen, om vervolgens de schuld neer te kunnen leggen bij radicale partijen, zoals ‘de communisten’.. Helaas voor de geheime diensten en het ‘valse-vlag-netwerk’ van ‘Operation Gladio’, kwam het verhaal jaren daarna volledig uit en bleken ultra-rechtse krachten achter deze aanslag te zitten. Maar toen was het kwaad in de hoofden van het grote publiek al geschied.. De ‘communisten’ krijgen voor velen nog steeds de schuld van de ramp in Bologna..!

project-new-american-centuryEn wat nou zo heftig is, in onze ogen, is het FEIT dat een lichaam als NAVO achter deze ‘Operatie Gladio’ schuil ging. Velen roepen overigens dat ‘Gladio’ nog steeds operationeel is..! Een officieel, democratisch lichaam (NAVO), wordt dusdanig aangestuurd om de publieke opinie te beïnvloeden, dat de politieke (en niet-politieke!) agenda van bestuurders en machthebbers kan worden uitgerold en uitgevoerd..!

Met terugwerkende kracht te ontmaskeren..!
In dat kader is het één van de meest opmerkelijk zaken, dat de aanslagen op 11 september 2001 precies pasten in de agenda-van-machthebbers, zoals die 2 jaar daarvoor was uitgerold.. We hebben het dan over het rapport: ‘Project for the New American Century’, dat het nodig achtte, dat ‘een gebeurtenis, zo groot als Pearl Harbour’ diende plaats te vinden, om de positie van de VS in het Midden Oosten te verstevigen..!! Over ‘complotten’ gesproken..!

9/11, de moeder van de complottheorieën..
Tja, als we dan hebben over 9/11, dan past juist deze traumatische gebeurtenis, met zijn verwoestende impact op het menselijke collectief, hier precies in het plaatje. Waarom mogen mensen, om een lang verhaal kort te maken, niet twijfelen aan de ‘officiële versie’ van deze aanslagen.. Waarom mogen mensen, na vaak een studie van maanden en jaren, niet de conclusie trekken dat er geen donder deugt van deze ‘officiële versie’..?? Waarom moet je dan als ‘complottheorist’ worden weggezet, wanneer je JUIST je gezonde verstand gebruikt..

Wanneer je hier op wanttoknow-site gaat kijken, zie je veel, heel veel informatie, zéér gedegen informatie over de WERKELIJKE achtergronden van deze 11 september-aanslagen uit 2001. Er wordt niet gekeken naar WIE het dan WÉL gedaan zou hebben, er wordt heel erudiet en terughoudend gekeken, naar de ONJUISTHEID van de bestaande ‘officiële versie’..

9-11 complot kwartet

Graag laten we je in dat verband graag het ‘complot-kwartet’ zien, zoals dr. Jan-Willem van Prooijen ze ongetwijfeld zal kwalificeren.. 4 Wetenschappers, die de vaderlandslievende moed hebben gehad, om de ‘officiële 9/11-versie’ bij het vuilnis te zetten. Deze klopt van geen kanten en is feitelijk daarmee EEN GROTE LEUGEN..! Het is in onze ogen met name architect Richard Gage, zonder de anderen daarbij tekort te willen doen, die erin geslaagd is, meer dan 2000 architecten en ingenieurs om hem heen te verzamelen om de officiële versie van 9/11 te vernietigen. Professionele mensen die met hun reputatie en bedrijfsfaam getekend hebben voor deze actie. (HIER)

Valse-vlag-operaties als ongekende ‘sleutel’ voor velen..!
Het principe is ZO simpel, en het effect ZÓ groot, dat valse-vlag-operaties de afgelopen 100 jaar, voor een groot deel het lot van de wereld hebben bepaald; zo durven wij het rustig te stellen. En dat niet alleen, het gebeurt en gebeurde op een manier, waarbij het grote publiek NIET of nauwelijks in staat is, de feiten áchter deze valse-vlag-operaties te achterhalen. Het werk van de geraffineerde club achter veel valse-vlag-operaties, blijken vaak geheime diensten te zijn, zoals FBI en vooral CIA in de VS. Maar vanzelfsprekend zingen ook andere groter naties hun liedje mee in dit opzicht..!

Om je even een snel overzicht te geven over deze ‘valse-vlag-operaties’, laten we je dit filmpje zien van James Corbett, de onnavolgbare burgerjournalist, die zijn huiswerk wél voor elkaar heeft, zoals je met eigen ogen kunt zien:

x

 x

Een kort geschiedenislesje over het fenomeen terreur onder ‘valse-vlag-operaties’
Dit stukje werk is gemaakt, door James Corbett op 11 september 2013 en toont de essentie van de waarheid achter ‘complottheorieën’. In zeeoorlogen wordt met ‘een valse vlag operatie’ bedoeld: de aanval per schip, getooid met onjuiste vlag, om de vijand zand in de ogen te strooien. hermann goering valse vlagHet is trucje, bedoeld om de vijand over de ware aard van de aanvallers te misleiden. In het democratische tijdperk, waarin overheden minstens één aanleiding nodig hebben om hun natie op een oorlog aan te sturen, zijn deze ‘valse-vlag-operaties’ psychologische tactieken geworden, om de bevolking te laten geloven dat je door een vijandelijke natie bent aangevallen. TERWIJL FEITELIJK JE EIGEN REGERING ACHTER DEZE AANVAL ZIT..!

1788: Een van de eerste ‘valse-vlag-operaties’..
In 1788 was de Zweedse koning Gustav III op zoek naar een manier om de verdeelde natie te verenigen en zijn dalende populariteit te verhogen. Hij besloot dat een oorlog met Rusland zou helpen. De politieke autoriteit om Zweden eenzijdig de oorlog in te sturen had hij niet en daarom regelde hij dat een kleermaker van de Zweedse Opera Russische militaire uniformen voor hem ging maken.

Vervolgens werden Zweedse soldaten in Russische uniformen gehesen en naar de Zweedse grens met Rusland gestuurd. De in scène gezette Russische aanval bij de Zweedse grenspost werd een casus belli (aanleiding van de oorlog) om Rusland de oorlog te verklaren, met grote steun van de Zweedse bevolking.. De Zweeds-Russische oorlog van 1788 was een feit.

In 1931 zocht Japan een aanleiding om Mantsjoerije te kunnen binnenvallen. Het ‘Mantsjoerije-incident’ is de militaire actie die ondernomen werd door het Japanse Kanto leger in de nacht van 18 september 1931. Een luitenant van het Japanse leger liet een bommetje ontploffen langs de treinrails in het stadje Mukden in Mantsoerije, maar dissidenten van het Chinese Garnizoen in Mukden kregen de schuld in de schoenen geschoven. Het startschot voor de Japanse invasie was gegeven. Zes maanden later was de bezetting van Mantsjoerije een feit. Toen later dit bedrog uitkwam, werd Japan gedwongen de Volkerenbond te verlaten.

De Duitse inval in Polen, de start van de Tweede Wereldoorlog..!
In 1939 verzon Heinrich Himmler een in scène gezet grensgeschil. dat leidde tot de Duitse inval in Polen. Hitler had een politieke aanleiding nodig om Polen binnen te vallen. De SS werd ingeschakeld om een grensincident nabij Gleiwitz te plannen. Uniformen en geweren van het Poolse leger werden aan Heinrich Himmler geleverd.

Operation NorthwoodsOp 10 augustus 1939 voerden mensen van het Duitse Sonderkommando een overval uit op het plaatselijke radiostation. Veroordeelde Duitse misdadigers verkleed in Poolse uniformen werden met een dodelijke injectie vermoord en met kogels werden doorzeefd, om zo de indruk te wekken slachtoffers te zijn geworden van een confrontatie tussen Poolse en Duitse soldaten. Vanuit het radiostation werd daarna een anti-Duitse boodschap de ether in gestuurd, voordat de zender werd vernield. De buitenlandse pers was overtuigd na de aanblik van de dode ‘soldaten’. De propagandamachine had zijn werk goed gedaan. Hitler viel Polen binnen en de Tweede Wereldoorlog was begonnen.

Israëlische valse-vlag-operatie
In 1954 werden door de Israëlische autoriteiten Egyptische joden ingehuurd om met bommen Amerikaanse en Engelse bioscopen, bibliotheken en andere burgerdoelen op te blazen. De schuld werd in de schoenen geschoven van de Moslim Broederschap of andere partijen. Deze actie kreeg de naam ‘Lavon Affair’ en moest ervoor zorgen dat de Engelsen hun aanwezigheid bij het Suez-kanaal zouden verlengen. Uiteindelijk nationaliseerde president Nasser in 1956 het Suezkanaalgebied en moest Brittannië het land verlaten.

In 1962 keurde de Amerikaanse Joint Chiefs of Staff Operatie Northwoods goed. Cubanen zouden de schuld krijgen van een serie nepaanvallen, van een sluipschutter in Washington, het neerschieten van een Amerikaans burgervliegtuig en een Amerikaans schip, om daarna met een aanval tegen Cuba te kunnen reageren. President Kennedy weigerde zijn goedkeuring voor dit plan. Hij werd het jaar daarop in Dallas neergeschoten..

Op 2 augustus 1964 dacht men dat drie patrouilleboten van Noord-Vietnam een aanval hadden geopend op de Amerikaanse torpedobootjager USS Maddox in de Golf van Tonkin. Als vergelding bombardeerde de Amerikaanse luchtmacht Noord-Vietnam. De politieke reactie was dat in de Verenigde Staten een resolutie werd aangenomen die president Johnson volmacht gaf voor directe aanvallen in Zuidoost-Azië, zonder dat hiervoor een formele oorlogsverklaring, met goedkeuring van het Amerikaans Congres, nodig was. Later werd toegegeven dat er helemaal geen aanval had plaatsgevonden. In 2005 werd bekend dat de NSA informatie gemanipuleerd had, zodat het leek alsof er een aanval was geweest.

US Liberty false flag operation

In juni 1967 viel Israel het Amerikaanse technologisch onderzoeksschip de ‘USS Liberty’ aan voor de kust van Egypte. Een poging om Egypte de schuld te geven en Amerika te betrekken bij de zesdaagse oorlog van Israel. In 2007 werd bekend dat Israel heel goed wist dat het een Amerikaans schip was dat ze belaagden en niet een Egyptisch schip, zoals ze lange tijd hadden beweerd.

In de herfst van 1999 werden in Rusland 293 mensen vermoord tijdens een serie bomaanslagen op appartementen. Terroristen uit Tsjetsjenië werden beschuldigd, maar FSB agenten werden betrapt met precies dezelfde bommen.

Robin Cook Al QaedaOp 11 september 2001 werden aanvallen in New York en Washington gebruikt als excuus om Al Qaida aan te pakken en Afghanistan binnen te vallen. In de maanden voorafgaand aan het evenement hadden Amerikaanse onderhandelaars met de Taliban in Afghanistan gepraat over het beveiligen van het recht van overpad van een olie pijplijn. De VS zou dit kunnen bereiken met ofwel een tapijt van goud ofwel een tapijt van bommen.
De eerste belangrijke richtlijn van de regering-Bush betrof de nationale veiligheid, NSPD-9, een compleet strijdplan voor de invasie in Afghanistan, met inbegrip van logistiek en commando over lucht- en grondtroepen werd opgesteld. Het lag op 4 september 2001 klaar ter ondertekening, dus al 7 dagen vóór de aanslagen op 9/11. De invasie startte, zoals gepland, in oktober 2001.

Dit zijn maar een paar van de honderden incidenten die werden opgevoerd door de eeuwen heen om politieke vijanden de schuld te geven van aanvallen die ze niet begingen. Deze tactiek wordt ook vandaag de dag gebruikt (remains in common use today) en zal gebruikt blijven worden zolang mensen blindelings geloven wat hun regering hen over ‘terreurincidenten’ verteld.

conspiracy humorComplotten zijn waar en moeilijk verteerbaar..
Waarom dan toch die ongelooflijk afstotende en vaak volledig ongefundeerde ‘etiketjesplakkerij’ op mensen, die simpel met FEITELIJKE bewijzen komen van zaken die niet kloppen, bij, door de MSM verspreide, ‘officiële’ versies van gebeurtenissen. Deze mensen worden geacht de leugens voor waarheid te slikken en verdommen dit, omdat ze verduveld goed zien dat de goegemeente wordt besodemietert..!

Eén van de psychologische en uiterst menselijke mechanismen tot ‘mentale zelfverdediging’ treedt op, wanneer mensen worden geconfronteerd met heftige berichtgeving/informatie..! We gaan het eerst simpelweg niet-geloven..! En precies dát is wat zóveel mensen voor proces doormaken, wanneer zij, vaak wekenlang zich verdiept hebben in de WERKELIJKE WAARHEID achter gebeurtenissen als de aanslagen van 11 september 2001.. Ze ZIEN en BEGRIJPEN dat het ‘officiële’ standpunt één grote leugen is..! Dat er zo’n geraffineerd spel is gespeeld met de waarheid, dat het voor veel mensen NIET TE GELOVEN is, dat er sprake is van doorgestoken kaart..!

We maakten HIER op de site al eens een artikel over dit fenomeen, dat ‘cognitieve dissonantie’ wordt genoemd. Lees het eens, als jij iemand bent die twijfelt over wat we in dit artikel proberen duidelijk te maken..!! Het FEIT dat er in ons mentaal-fysieke systeem een dergelijke ‘reflex’ aanwezig is, die overigens een prachtige beschermende functie heeft, betekent dat we eigenlijk ONSZELF BLOKKEREN om de waarheid toe te laten.. Is het niet ongelooflijk…?

Het complot van mensen die geloven in ‘mensen-die-geloven-in-complottheorieën’..!
Een ingewikkelde zin, we geven het toe, maar als we tóch bezig zijn met termen als ‘de werkelijke waarheid’ en de ‘officiële-‘ en ‘de valse waarheid’, dan kunnen net zo goed een labeltje, dit labeltje, gaan plakken op mensen die geloven dat er een complot is van ‘mensen-die-geloven-in-complottheorieën’..  Inderdaad, net zoals onze waarde heer Jan-Willem van Prooijen.. Sorry, Dr. Jan-Willem van Prooijen.. Dr. Van Prooijen presteert het, om een groep te maken, van ‘mensen-die-niet-geloven-in-een-officiële-verssie’…! Beter kunnen we het niet karakteriseren, want ook ons lukt het niet om nou typische kenmerken van deze ‘groep’ te vinden..

Maar we geloven dat het tijd wordt dat deze man aan het woord komt, vind je niet..? We hebben via een screenprint het onderstaande interview van deze ‘wetenschappelijk onderlegde analyst’ met het programma ‘Radio Een Vandaag’ hieronder voor je neergezet. Luister ajb deze 7 minuutjes en ‘make-up-your-mind’.. We gaan je niet beïnvloeden (voor zover we dat nog niet al gedaan hebben…!) Klik op deze illustratie voor externe link naar EenVandaag 02-02-2015

Maar probeer een onderscheid te maken tussen FEITEN en KLETSKOEK.. En laten we het zó zeggen: als je van kletskoek houdt, kom je ruim aan je trekken..! Probeer -als we je mogen adviseren- te luisteren naar het ONDERSCHEID dat Van Prooijen probeert te maken, om maar een ‘groep’ te definiëren, waarmee zijn verhaal wordt onderbouwd..

Niet alleen horen we een -in onze ogen- raaskallende wetenschapper, die feitelijk over de ‘complotten’ NIETS inhoudelijks aandraagt, maar de samenhang van zijn verhaal is ook nog eens vér te zoeken.. En.. Hij geeft op een gegeven moment ook gewoon toe, dat er niet zoiets bestaat als de complottheorist.. ! Hij zegt letterlijk “Nou, er is niet zoiets als DE conspiracy-theorist, omdat vrij grote delen van de bevolking in sómmige specifieke complottheorieën geloven.. Wel zijn er sommige factoren die kunnen aanwijzen dat mensen in complottheorieën geloven..” Blablabla…

JFK on conspiracy
President John F. Kennedy, één van de grootste ‘conspiracy-theorists’…???

Luister ajb zelf nog eens naar dit specifieke fragment vanaf 4:42 en bepaal op basis gewoon ZÉLF of er nu zoiets is als een ‘COMPLOTTHEORIE-GROEP’ die deze ‘afwijking’ heeft.. Of.. Dat het allemaal tussen de oren zit van de ‘man-die-in-mensen-gelooft-die-in-complottheorieën-geloven’.. Daarvoor een groep aanwijst, die FEITELIJK (toegegeven door Van Prooijen) GEEN ENKELE KARAKTERISTIEK HEEFT van een groep..!

Dus dat er een groep is van ‘mensen-die-in-complottheorieën-geloven’, is dus onzin, kul en pseudo-wetenschap; deze doctor in de wetenschap ten spijt..! Hoe is het aan de andere kant mogelijk dat deze Van Prooijen zóver kan komen, dat hij voor dit soort interviews wordt uitgenodigd..?

We raden je tot slot graag aan, om de beide artikelen er nog eens op na te slaan, die we schreven over ‘Conspiracy’.. Waarbij wetenschappers van allure erin slagen, mensen als Van Prooijen te diskwalificeren op FEITEN en gedegen wetenschappelijk onderzoek. Mensen die veel met ‘valse-vlag-operaties’ bezig zijn, dit fenomeen als een ‘handtekening-van-de-daders’ onder gebeurtenissen herkennen, zijn maatschappelijk-betrokken, (zoals ook Van Prooijen zelfs heeft ontdekt!) en ze zijn veel belezener dan mensen die slechts het dagelijkse nieuws in al zijn oppervlakkigheid volgen..

Dit artikel bijvoorbeeld: ‘Bewezen: complotdenkers hebben gelijk’.. HIER

En dit artikel, als advies: ‘ ‘Complotters overal: sceptici zijn jullie verontschuldigingen verschuldigd’ HIER

Natuurlijk willen we graag dit verhaal publiekelijk toelichten. We schreven direct, de dag ná Van Prooijens optreden bij het programma ‘Radio Een Vandaag’ (2 febr. 2015 Radio1/Avro-Tros), de redactie van dit programma. Wie weet hebben ze de journalistieke klasse en ‘guts’ hierop in te gaan. Voorlopig hebben we nog geen enkele redactie-reactie mogen vernemen..! Zelfs niet na 5 jaar..! Hoor-en-wederhoor is kennelijk een soort ‘omgekeerde-complottheorie’ geworden, waar wij ook niet zozeer meer in geloven. Hier is -voor de goede journalistieke orde- mijn verzoek aan deze redactie. We houden je op de hoogte..

Kijk op deze sites hoe zij deze nonsens-correlatie onder woorden brengen:

134 gedachten over “Het complot van de ‘complot-theorieën’..!

 1. Zeer mooi en goed onderbouwd artikel, ook de brief naar de tweede kamer sta ik volledig achter.
  En de tijd van complotten en conspiracy zijn inmiddels al lang verleden tijd omdat intussen iedere keer bewezen wordt dat de “complotters” gelijk hadden en hebben.
  We zijn eerbare mensen die onze medemensen met de waarheid willen laten kennismaken want van overheid MSM en weten?schap laten ze ons als burgers behoorlijk in de steek.
  Wij als medemens willen ons niet meer af laten schepen met de kreten dat we zeer verontruste burgers zijn die aan het complotten geslagen zijn.

  1. Sorry Marcel hoe ik daar nu op kwam, zal wel met mijn eigen verontwaardiging te maken gehad hebben, moest natuurlijk één vandaag zijn. 🙂

  2. @ jeroen
   Geeft niks hoor ik kan me die veronttwaardiging helemaal voorstellen, ’t viel me alleen op .

 2. De meeste burgers geloven klakkeloos wat hun verteld wordt door de Politici de Pers&Media enz en vaak ook nog eens zonder iets te onderzoeken, maar is dat wel zo?

  Er is een ongeschreven wet die zegt: “Het volk krijgt de regering die ze verdienen, en de Regering krijgt het volk die ze verdienen”, stel nou eens dat het volk allang weet wat er in werkelijkheid gebeurt maar ze hebben dezelfde mentaliteit als hun regering een voorbeeld, het volk weet allang dat b.v. het midden oosten wordt beroofd van de grondstoffen met miljoenen doden toch gaan ze de volgende keer weer op dezelfde Politici stemmen die dat missschien straks ook met Iran gaan flikken, dus het volk vind het niet zo erg dat er straks misschien ook miljoenen gaan sterven in Iran, en je zou nog een stapje verder kunnen gaan door te zeggen dat het volk misschien racistisch is want die mensen die sterven hebben vaak een huidskleur, we hebben die bekende termen: “Kuddedieren – Klootjesvolk – Dom Gepeupel” maar zijn ze dat wel?

 3. CIA Dispatch 1035-960

  http://www.jfklancer.com/CIA.html

  Het is een instructie kritiek zo te framen. Bijvoorbeeld: “Point out also that parts of the conspiracy talk appear to be deliberately generated by Communist propagandists.”

  Een associatief netwerk van holle termen creëren. Hetzelfde zien we nu met “terrorist”.

  Dit negatieve associatieve netwerk rondom “conspiracy theory” (wat slechts een juridisch begrip is) is ontstaan na deze memo.

 4. Zoals algemeen bekend zitten de media in de zak van hen die de centen hebben en daarmee zeggenschap over wat wel en niet in het nieuws mag worden gebracht. Een paar voorbeelden zijn:
  Opstelten wil rechters makkelijker kunnen bestraffen of ontslaan als zij in de fout gaan. Mijn uitleg is rechters die hun werk goed doen moeten vervangen worden door corrupte rechters die de bevolking gaan onderdrukken met de bedoeling de mensen mak te maken zodat zij alles doen wat hen gezegd wordt op straffe van. Hetzelfde kunt u momenteel ook in Belgie zien waar men zogenaamd een tekort aan rechters zou hebben en daar dus ook meer/andere rechters nodig zijn.
  Als iemand die verdacht wordt dat hij in complotten geloofd zou vragen (net als hierboven door Guido) om uitleg op radio of tv te geven wordt hem dat onmogelijk gemaakt. Dit kan nooit het gevolg zijn van dat zendtijd zo duur is want als ik op tv zuipende en kotsende jongeren zie dan lijkt mij die smoes
  niet meer houdbaar. Dus dat kan dan maar een ding betekenen dat men bang is om mensen attent te maken op iets wat de bobo,s liever niet hebben

  Ondertussen worden er nu in snel tempo steeds meer wetsveranderingen doorgevoerd zodat wanneer de mensen dit in gaan zien het te laat is.

 5. Let’s all conspire, let’s breathe together…

  Definition circa 1300: From Latin “conspirare” which means “to agree, unite, plot,” and “com” which means “together” + “spirare” meaning “to breathe.” So, literally “conspire” means “to breathe together.”

  According to the Online Etymology Dictionary, the word “conspiracy” is from 1386; “conspiracy theory” is from 1909. Before 1386 the word “conspire” simply meant to breathe together. After the word “conspiracy” was born, the root word “conspire” took on a new meaning – to plot something wrong, evil or illegal.

  Modern definition of conspire : 1. To agree together, especially secretly, to do something wrong, evil, or illegal; 2. To act or work together toward the same result or goal. -Dictionary.com, 2010

  The power of breathing together was hidden for centuries due to the misdirection of a powerful word. Do As One is reawakening the original meaning of the word and inviting people to conspire anytime, anywhere in one of our LIVE Breathing Rooms.

 6. We kunnen ons beter afvragen, wat is waarheid van hetgeen ze ons vertellen of ons in het verleden verteld hebben ?!
  Erg weinig en de feiten liggen voor het oprapen dat we met alles belazerd zijn en worden. Ik heb spijt als haar op mijn hoofd dat ik een hand vol met Rode pillen genomen heb, aargh eentje was genoeg geweest !!

 7. Nog een complottheorie. Griekenland en het toneelspel.
  De ECB heeft vandaag bekend gemaakt dat Griekse obligaties niet meer worden aangenomen, logisch als men weet dat het land financieel al is leeggeroofd en gelijktijdig dat er een bodemschat van jewelste aangeboord is wat veel meer dan de Griekse schuld waard is. Drie keer raden wat daar gaat gebeuren.

  1. Ter verwijzing.
   In het boek de Boogey man blz254 wordt gesproken over een vondst in de ionische en de aegische zee van olie ter waarde van 26 miljard vaten goed voor een inkomen van 302 miljard euro per jaar gedurende de komende 25 jaar.(dit boek is gewoon te koop dus niets bijzonders).

 8. Gisteravond zag ik die nieuwe pipo van Griekenland op bezoek bij andere landen en vroeg me af of hij soms in het geniep een complot smeedt met hun om het Griekse volk voor de gek te houden, want aan zijn manier van praten kon je duidelijk merken dat hij aan het bijdraaien is, dus wat hij het Griekse volk voor de verkiezingen heeft beloofd daar komt misschien weinig van terecht, de zoveelste landverrader? en die andere landen waren duidelijk aan het slijmen met hem om hem waarschijnlijk onderuit te halen, het zoveelste toneelspel?, volgens mij zijn politici: “Toneelspelers en Beroepsleugenaars”.

  1. @Arnold

   Nee dat weet ik ook niet waarom de heren altijd zo aan het vogelen zijn, wat ik wel weet is dat al is een land nog zo rijk het gewone volk merkt er meestal niks van of bitter weinig het is echt niet zo dat straks alle Grieken in: “Villapark de Bungalow” wonen met een dikke Mercedes voor de deur dat is inderdaad in een psychose leven.

 9. Guido, geweldig artikel en moedige daad om Radio 1 een brief te sturen. Ik ben ook een grote fan van de vier wetenschappers, met name van Richard Gage omdat ik een bouwkundige achtergrond heb. Maar ik wil ook een compliment maken aan Frank Ho met zijn Waarheid911.nl omdat ik via zijn uitgebreide site bij de vier ben uitgekomen. Inmiddels ben ik donateur van AE911Truth.org.
  Deze Dr. Jan Willem van Prooien illustreert naar mijn mening hoe geconditioneerd we zijn in ons denken. Ook ik die mijzelf een vrijdenker acht, ben pas 5 jaar later in 2006 via Waarheid911.nl wakker geworden en op onderzoek gegaan. Zo groot is deze leugen dat het moeilijk is voor mensen die niet out of the (geconditioneerde) box kunnen denken en er in blijven geloven en de critici (boodschappers van het slechte nieuws) wegzetten als complotdenkers.
  Ik heb net als jij de media zoals Collegetour, Zembla en Tegenlicht gevraagd of het niet eens tijd word om Richard Gage uit te nodigen voor een interview. Misschien dat velen ons volgen. Dan moeten ze wel een keer. Net als bij Radar over geldscheppen door de banken.

  1. @Jopiek

   Deze YouTubes ken je waarschijnlijk al, dan zijn ze voor de andere die ze misschien deels of niet kennen.

   http://www.youtube.com/watch?v=lW9wxoCdJwQ (Nederlandse Ondertiteling) Psychologen over het ontkennen van 9/11
   http://www.youtube.com/watch?v=trfCyvLAQd8 (Geen Ondertiteling)Psychologen over het ontkennen van 9/11
   http://www.youtube.com/user/ae911truth/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=3 In vele Talen
   http://www.youtube.com/results?search_query=psychologists%20911&sm=3 Psychologen over 9/11
   http://www.gouvernante.info/9-11.htm Veel Info over 9/11

  2. Rudie J,

   Ik ken ze zeker. Mijn vorige reactie is deels ingegeven door deze video’s. Goed dat je ze hebt geplaatst.

  1. Ja eh Guido, bovenstaande reactie was aan Erico gericht en toen nog reactie 13.1. Als ge zijn gezwets weggumd dan mag mijn tegengezwets wel mee weg, zogezeg, staat er zo eenzaam bij zo. zozo.

 10. Hoe kunnen wij de pers en media dusdanig aanpakken dat ze het volk de waarheid gaan vertellen, want als wij dat weten dan kunnen we onze politici aan het verstand brengen dat we dit niet willen anders stemmen we jullie gewoon weg, de pers en media zijn journalisten en zeker weten onderzoeken ze van alles achter de schermen en zij hebben ook nog eens de beroepskanalen die wij niet hebben dus zij moeten veel meer ontdekken en weten dan wij, je zou ze eigenlijk verantwoordelijk kunnen stellen voor al die valse flag operaties en alle andere ellende wereldwijd die god weet hoeveel mensen het leven kosten want ze houden hun mond dicht.

  Dat sommige van ons wanhopig worden en in een studie gaan staan met een wapen is wel te begrijpen maar is ook tegelijktijd dom want je trekt gewoon aan het kortste eind en eindigt ook nog eens in een gevangenis een inrichting of wordt knalhard doodgeschoten maar er moet een andere manier zijn om de pers en media aan te pakken, emailen brieven schrijven bellen enz heeft vaak ook geen zin want vaak krijg je of een wegkletsende of helemaal geen reactie, als de hele wereldpers massaal samen de waarheid gaan schrijven en publiceren en vertellen is het zo afgelopen met de heren in de politiek de geheime en veiligheidsdiensten enz we gaan ze massaal blokkeren.

  Ikzelf heb vorig jaar een e-mail verzonden aan alle 403 Gemeentehuizen van Nederland:
  http://almanak.overheid.nl/categorie/2/Gemeenten_A-Z/
  met info over 9/11 Malaysia e.d. inclusief mijn site 9/11 en je krijgt bitter weinig antwoord (moet officieel binnen 6 weken) en als je wel antwoord krijgt wordt je het bos in gestuurd er waren er maar een paar die fatsoenlijk antwoord gaven, en deze week heb ik per e-mail de site:
  http://www.wanttoknow.nl/dossiers/gezondheid/
  verzonden aan alle huisartsen verzorgings en bejaardentehuizen en het ziekenhuis van Zutphen en kreeg maar 1 reactie: “bedankt voor de info” de massa is niet thuis.

  Krijgen jullie ook van je Gemeentehuis jaarlijks zoals ik: “Wegwijzer door Zutphen 2015-2016” en achterin staan een heleboel adressen met vaak e-mailadressen erbij bij rubrieken zoals: Pers en Media, Algemene Diensten, Cultuur, Gezondheidszorg, Politiek, Welzijn en Maatschappij, Onderwijs enz, misschien kunnen jullie deze site:
  http://www.wanttoknow.nl/ aan hun sturen in jullie woonplaats ter informatie ik denk niet dat GuidoJ. dat niet wil en anders merken we het wel.

  1. Rudie J.
   Ik vind het geweldig wat je doet. Het mag er op lijken dat het niet veel uithaalt, maar je zend wel een bepaalde energie naar hen, ons, en het universum. Je laat ze kennisnemen van wat er bij je leeft. Zoals je zelf niet een mening opgedrongen wilt krijgen kun je ook een ander jouw mening(waarheid)niet opdringen. Het moet groeien. Mensen zoals Ghandi en Mandela hebben er ook jaren overgedaan alvorens succes te hebben. Vergeet niet dat de mensheid gedurende millennia dag in dag uit is geconditioneerd (gehersenspoeld). Maar door te laten weten hoe je er over denkt kan ook degenen onder de journalisten die wel het grote plaatje zien maar over onvoldoende moed of invloed beschikken een steuntje in de rug geven en als velen ons voorbeeld volgen door ook hun energie op deze wijze in te zetten ontstaat er vanzelf een bundeling van energie die een doorbraak kan veroorzaken. Zie ook het toneelstuk ‘door de bank genomen’ dat volle zalen trekt en bij Radar te zien was, samen met Ad Broere. Grote groepen mensen weten nu hoe banken geld scheppen. Is dat geen doorbraak?

 11. http://www.globalresearch.ca/conspiracy-theory-foundations-of-a-weaponized-term/5319708
  over het document 1035

  The agency also directed its members “[t]o employ propaganda assets to [negate] and refute the attacks of the critics. Book reviews and feature articles are particularly appropriate for this purpose.”

  1035-960 further delineates specific techniques for countering “conspiratorial” arguments centering on the Warren Commission’s findings. Such responses and their coupling with the pejorative label have been routinely wheeled out in various guises by corporate media outlets, commentators and political leaders to this day against those demanding truth and accountability about momentous public events.

  het woord is BEDACHT door de CIA. Om mensen die vragen stellen in DISKREDIET te brengen.
  http://tangibleinfo.blogspot.nl/2011/02/word-conspiracy-theory-was-invented-by.html

  het document

  http://www.maryferrell.org/mffweb/archive/viewer/showDoc.do?docId=3167&relPageId=6

  1. Nou Erico
   grijp uw kans en leg uit hoe het dan wel zit, met onderbouwing graag.
   Anders is het niet meer dan: een MENING.

   En waar gaat dit hele stuk nu om?

  2. Je hebt helemaal gelijk erico, voelt dat al wat beter? Echter het is niet onze website maar die van guido, wij mogen daarop wel onze ideeen en meningen verkondigen, net als onze kennis delen . Misschien leuk ook voor jou om daarin te participeren?

  3. jup Marcel

   en linkjes zijn ook welkom, zoals deze

   http://www.globalresearch.ca/what-is-a-conspiracy-theory-what-is-the-truth/5429344

   ‘In other words, as truth becomes uncomfortable for government and its Ministry of Propaganda, truth is redefined as conspiracy theory, by which is meant an absurd and laughable explanation that we should ignore.”

   Fiction becomes fact.

   Investigative journalism has been scrapped.

   En van deze houding kan de sameleving absoluut niet profiteren alleen maar corrumperen.
   Dus het beste wat een mens kan doen is: nadenken, onderzoeken, vragen stellen en kritisch zijn.
   Deze mensen zijn een aanwinst voor elke geslaagde samenleving.

  4. Erico wordt al enige tijd op deze site waargenomen wat inhoud dat hij ook onderbouwingen heeft kunnen lezen aangaande de stukken die geschreven zijn.
   Als zo een persoon dan schrijft dat wij nitwits zijn omdat hij zelf moeite heeft om feiten onder ogen te zien en daar de juiste interpretatie niet aan weet toe te kennen dan is het met deze persoon wel erg droevig gesteld als hij dan ook nog anderen voor van alles en nog wat gaat lopen uitmaken dan kan men gerust stellen dat alle hulp aan zijn adres verspilling van energie is.

  5. @erico

   Je hebt groot gelijk wij zijn inderdaad: “NietWiets”,
   jij rookt zeker wel hé daarom kraam je ook onzin uit.

 12. pff. die rare Doofpotters: Een duidelijk definieerbare groep met als kenmerken volgzaamheid, een behoorlijk bestaan, aanwijsbare afwijkingen in chromosoom 381E, aosl gescreven in het DSM IV met als aanbevolen behandeling een injectie met……

  geintje.

  Wij zijn allen één, toch?

  Gelukkig zitten daar ook de Guido’s, Jopiel’s en Rudi Goevernantes bij 🙂 Met excuses aan alle anderen die ook ‘keep on keeping on’.

  De hamvraag is steeds hoe een grotere groep mensen te benaderen. Ik dacht altijd dat je dan bij de conventionele MSM moest zijn, maar ik twijfel nu. Er zijn zoveel mensen op FB, Twitter Insta, etc.

  Toch hoop ik dat Guido op de radio komt.

  We komen er.
  Hou vol.

 13. Mij lijkt gewoon dat er ruim voldoende draagvlak is om een eigen wekelijks programma pod/cast te maken met de vele goede en betrouwbare bronnen die we hier in Nederland hebben. er is genoeg deskundigheid om alle vlakken te dekken economie, wetenschap, Truth reveiling, spirit talk,
  Kijk eens of jullie niet gezamenlijk een regelmatig een uur kunnen streamen bv bij CCN waar Johan ook al air time invult.

  een twee wekelijkse podcast met iedere keer een wisselend panel die de “toestand van de wereld bespreekt moet toch te regelen zijn.

  groetjes

 14. Ik heb een idee, wat dachten jullie ervan om
  een langwerpige smalle zelfklevende sticker te
  laten maken bij een CopyCenter? en die op de
  achterruit van de auto te plakken met de tekst:

  ALLE MACHT AAN HET VOLK VERNEUK DE REGERING

  of:

  POWER TO THE PEOPLE FUCK THE GOVERNMENT

  Als dit zou aanslaan en veel mensen gaan dit doen
  dan krijgt de regering de boodschap “wegwezen”,
  deze tekst kan eventueel ook op een T-shirt.

  1. Wij worden door regeringen via b.v. de AIVD of de NSA in de gaten gehouden,en ik zou dit ook willen om er achter te komen wat de heren allemaal lopen uit te spoken, de regering vertrouwt ons niet en ik hun niet ik wil op mijn beurt ook weten wie mijn vijand is dan kan ik hem in de gaten gaan houden.

   Regeringen maken allerlei soort wetten om er mee weg te komen dan maak iktoch ook mijn wetten die niet gebaseerd zijn op de officiële wetboeken, zij zijn onder en boven de wet dan wij ook onder en boven de wet, toch? ik wil ook weten wat de AIVD en de NSA lopen uit te spoken achter mijn rug.

   Ik had vroeger de naam: “illuminati” getypt bij de adresbalk onder in beeld (wie hem niet heeft, klik rechts op de “taakbalk” en klik op “werkbalken” en plaats een vinkje bij: “Adres”) en toen kwam ik rechtstreeks op de website van de NSA, de 2e en verdere keren lukte het niet meer dus misschien hebben ze het geblokkeerd, en bij hun “search zoekbalkje” had ik getypt: “Scumbags” en geklikt.

   Ik had vroeger ook een e-mail verzonden aan de US Air Force Base op Diego Garcia, met als tekst: “als ik straks misschien iets te zeggen krijg zijn jullie allemaal de lul.
   (als je bij: “Adresbalk” een website naam typt kom je rechtstreeks op de site)
   Type bij de “Adresbalk” http://www.youtube.com/watch?v=03_Tby_ICCw en bekijk.

  2. @Cozmic

   Ja ik ben: “ECHT” ik ben geen robot of een plastic pop en ik ben ook niet psychiatrisch tenminste niet dat ik weet heb ook nergens last van, het is best mogelijk dat sommige mijn reactie beschouwen als: “Hij is niet goed wijs”, ik heb de kat bij de staart gegrepen en hij kan gaan krabben dat merk ik dan wel shit happens, en waarom mag ik deze wezens niet vertellen dat ik ze laag acht en dat ze moeten opdonderen met hun psychopatische dictatuur, ik ben toch niet geboren om weg te kruipen voor hun, en als we allemaal dit gaan doen dan gaan ze misschien iets beseffen of niet, daarom is het zo jammer dat de massa de andere kant uitkijkt en verder niks doet.

   Zo als ik ergens anders al schreef, misschien heeft God zichzelf in 7 miljard deeltjes opgesplitst (Ik ben in u en u bent in mij?) dus zijn we in wezen allemaal God hoe raar het ook mag klinken, de gelovigen zitten al 2000 jaar te wachten tot hij op Aarde komt niet beseffende dat hij er misschien al lang is (wij dus), dus als alle 3? miljard volwassen mensen voor God gaan spelen krijgen we misschien het paradijs op Aarde wie weet, af en toe is er iemand die zegt: “Ik ben Jezus” wij lachen ons een bochel en zeggen: “Opsluiten die handel die is geschift”, maar stel dat de persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat hij een deel van Jezus is (“Ik ben in u en u in mij”) maar omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is via het gewone bewustzijn komt het verknipt over en denkt de persoon dat hij de: “Bijbelse” Jezus is.

   En die bekende uitspraak uit de bijbel: “Gij zult u geen vreemde Goden aanbidden” is misschien niet door God maar door de Duivel bedacht, hij wil niet dat we als Goden gaan samen werken anders krijgen we misschien inderdaad het paradijs op Aarde en dat wil hij niet hij wil ons misschien via al die verschillende geloven tegen mekaar uitspelen, een ieder verdedigd zijn eigen hokje en vakje desnoods met geweld, wij mensheid zijn niet 1 geheel we zijn zo verdeeld als maar mogelijk is, verdeel en heers denkt de Duivel misschien, ook Democratie Socialisme Communisme en al die andere systemen is volgens mij 1 pot nat en draait gewoon om de poen en de macht.

 15. Misschien kan iemand mij vertellen wat geen leugen blijkt te zijn van wat ze ons vertellen van wat de waarheid zou moeten zijn?
  Het begint al met de complete geschiedenis die gewoon compleet anders is en gemanipuleerd is om ons iets ander te laten geloven dan wat de waarheid is.

  Daarna wordt de lijst alleen maar langer en blijkt er op bijna alle vlakken ons verre van de waarheid verteld wordt die allemaal met feiten te onderbouwen zijn dat het om leugens gaat .
  Dus zo,n beetje het hele leven van de mensen op aarde is een groot circus van leugens en deceptie en is het gemakkelijk aan te tonen dat er een samenzwering aan de orde is .

  1. Arno, alles is fake, of liever tot fake verworden, je moet je eigen echte wereld op basis van eerlijkheid en waarheid creéeren, zo doe je je geweten geen geweld aan, en blijf je die je was en wilde zijn, groet Jenne

  2. Mooi en o zo waar Jenne. Wij zijn de waarheid en in het licht van onze waarheid zal de ware wereld verschijnen. Er zijn slechts twee keuzes: de wereld verteld ons wie wij zijn, waarbij wij ons Zelf verliezen in illusies. Of wij vertellen de wereld de waarheid over ons, en alles wat niet in waarheid geworteld en gegrondvest is, zal verdwijnen.

  3. Arno
   Het ligt al in het woord geschiedenis( history) besloten His story , das wat men wil dat je geloofd niet your story. Over het algemeen wordt de geschiedenis geschreven door de overwinnaar ,en die heeft natuurlijk geen belang bij waarheid doch eerder bij het zo mooi mogelijk voorstellen van zijn deel van het verhaal . Makkelijkste manier is dan om de ander als het beest af te schilderen en jezelf als de goeiert

 16. Volgens mij doet eigenlijk elk mens hier aan mee.
  als kind gaf je al snel de schuld aan een ander……………,
  of de omstandigheden zijn de oorzaak van een gedrag.
  het gebeurt dus volgens mij op kleine en zeer grote schaal en uiteindelijk tuint iedereen er in.

  1. @sirram
   Ik heb even de tijd genomen het verhaal helemaal uit te zitten , prachtig en gelukkig niet verstoken van humor. Voor iedereen die nu nog roeptoetert over complottheoretisie een aanrader om dat soort flauwe kul praatjes onderuit te schoffelen. Bedankt voor de link!

  2. Deze video is groots! Sirram bedankt!

   De spreker Daniele Ganser, die naam moeten we onthouden en ook die van zijn organisatie organisatie SIPER (Swiss Institute for Peace and Energy Research). Hij heeft deze opgericht toen hij werd ontslagen, omdat hij als zuivere wetenschapper zaken onderzocht die de gevestigde orde liever niet onderzocht ziet. Prachtig zoals hij daarover vertelt, ook hoe hij steun kreeg van Prof. Dr. Rainer Rothfuß die onder grote druk zijn rug recht hield en Ganser een platform bood om te spreken aan de universiteit van Tübingen. Ganser zet zich in omdat hij zijn kinderen van 6 en 8 in geen geval aan een wereld wil overlaten, waarin oorlogen gevoerd worden om hulpbronnen, we elkaar benaderen met leugens en waarin, in een eindeloze spiraal van geweld, de macht wordt overgenomen door extremisten, christelijk of islamitisch.

   Kijk en bepaal voor jezelf welke “doctor” werkelijk iets te vertellen heeft.

 17. quote:[“Hoe is het aan de andere kant mogelijk dat deze Van Prooijen zóver kan komen, dat hij voor dit soort interviews wordt uitgenodigd..?”]

  Logisch, de media zijn al jaren HET instrument om de leugens te verspreiden en dat is er ‘plotseling’ een schetenwapper, oh sorry wetenschapper die als poortwachter wil dienen. Kom binnen meneer de ‘wetenschapper’ en help ons de andersdenkenden aan de bloedpaal te nagelen. “Ja graag, daarvoor ben ik ook wetenschapper in de psychologie” (te weten dat psychologie erg moeilijk onder wetenschap te scharen valt). “Ik dien nu eenmaal graag de krachten die aan de wieg staan van de leugens die wij dienen te geloven om diezelfde groep maximale macht te laten verkrijgen”
  “Als psycholoog weet ik heel goed hoe polarisatie en stigmatisering werkt, zo hebben ze ooit duizendenden de concentratiekampen ingekregen”.
  Oeps, over complotten gesproken.

 18. Het andere signaal wat ik opvang is dat er langzamerhand een klimaat wordt geschapen dat alles wat niet reageert zoals de propagandamedia dicteert, een complotteer is.
  Deze andersdenkenden zijn per definitie gestoord dus het pad is gelegd naar de folterkamers en de executie ruimten.
  Het publiek moet vertrouwd gemaakt worden met de melaatsheid van de andersdenkende. Deze moeten worden aangegeven bij de autoriteiten, zoals al werd voorgesteld tijdens het interview.
  Het is nog de vraag hoe lang het duurt dat er ‘gewaarschuwd gaat worden voor andersdenkenden tijdens het verkondigen van de volgende leugen’, deze moeten wel onderdeel zijn van de beoogde terreurpartij!

 19. Sri Magnitude tot spiritueel zwakzinnig psycholoog : Zeg; sorrymaarikdachttochzekerdattertje, wantzehaddenmegezegtertje dus datwistikhelemaalniettertje , nu je mij zo van complottheorieën beschuldigd…..

  Heb je dat helemaal alleen bedacht ?

  Dat ‘ze’ je van alles hadden gezegd , dus dat jij van alles dacht en helemaal niet wist of begrijpt en je mij maar even weer een vraag komt stellen ?
  Kom, daar ben jij toch niet capabel genoeg voor !
  Je bezit toch nooit de intelligentie om zoveel te dachten , niet te weten, te begrijpen en mij dan ook nog van die domme vragen te stellen?
  En, zeg nu eens eerlijk , heb je dat helemaal alleen bedacht , dat van die complottheorieën en die waanvoorstellingen ?

  Oh ja!
  Nog even , eigenlijk geheel overbodig ;

  zoals ver vooraf gezegd en zoals zovele keren nog even te melden:

  Donders gebliksem en bliksems gedonder geconstateerd in Dordrecht .

  Al met al nog redelijk op schema maar ver over de tijd …

  Nogmaals [ook op deze site en boiink ,sinds november 2013]zoals ver vooraf gemeld en aangekondigd.

  Sri Magnitude

  1. Cozmic ik probeer het in het Nederlands weer te geven, in het Engels zou het volgende het nog duidelijker uitdrukken, recall the creation, and create anew.
   Maar het geeft wel weer wat ik voel momenteel, groet !

 20. Hierbij doe ik een beroep op iedereen, in welk forum dan ook, om het onderscheid tussen de naar Waarheid Zoekende Media en de Leugenachtige Media in het vervolg op een meer treffende manier uit te drukken.
  De gedachtegang is: als je het probleem onomwonden benoemd, dan zijn er ook oplossingen mogelijk.
  Voorstel:
  Waarheid Zoekende Media noemen we TSM (Truth Seaking Media) en de Leugenachtige Media en dus Omgekochte Media duiden we aan door BSM (Bribed Stream Media).
  Het begrip MSM kan dan vervallen. Dit suggereert nl. dat het een hoofdstroming is van mensen die ergens over nagedacht hebben, terwijl het merendeel van het volk dat zich de moeite getroost om zijn of haar mening te vormen, vast moet stellen dat het voor het merendeel leugenaars zijn. In het Duitse taalgebied wordt hiervoor de naam Lügenpresse steeds meer gebruikt.
  Uiteraard ben ik voor ieder beter voorstel in.

  1. ja goed idee met echter een waarschuwing, europa en uk hebben besloten leugens los te laten op fora om mensen erin te lokken en “leugens te bestrijden” Jazeker ORWELL in het kwadraat….ik begrijp er niets meer van dat regeerd over ons?

  2. Dat is wel raar…ik had paar alinea’s van het artikel van DWN vertaald en mee verzonden maar het is niet te zien?? Strange…

  3. @monika bedoelde je dit:
   Merkel en Obama radeloos, machteloos en volop in tegespraak.

   Eigenlijk liggen de redenen voor de opmerkelijke radeloosheid van de twee zogenaamd “meest krachtige” politieke leiders van de wereld veel dieper: De wereldwijde inspanningen van lobbyisten uit de politiek en economie, om uit de wereld een centrale staat te maken, waarin de grootte alles en de verscheidenheid niets is, hebben gefaald. De wereldpolitiek, die zich aanmatigt, alle regionale conflicten op te kunnen lossen, stelt vast dat zij in het luchtledige zitten: Burgers en volkeren gehoorzamen niet langer en laten zich niet langer de regels van het spel opleggen door diegenen die zichzelf in diskrediet gebracht hebben door meerdere malen de wet te overtreden. De genadeloze
   interesse-politiek is aan zijn grenzen gekomen. De politieke PR slaat niet meer aan. Het in scène zetten dat alles mogelijk is, is tot een farce geworden: Te vaak hebben de onderdanen ervaren dat de prachtige sprookjes niets meer zijn dan een opmaat voor oorlog, lijden en uitbuiting.

  4. Ja Sirram, niet hetzelfde maar inhoudelijk. Zat tussen twee regels in. Maar goed, fijn dat je dit hebt gepost. Bedankt. 🙂

 21. Complotdenkers: Mensen die alles wat ze in het leven voor elkaar willen krijgen voornamelijk middels complotten voor elkaar krijgen. Zij denken dus in complotten.

 22. Een klein exstreem knoeierijtje van de Media, Parijs zit nok vol miniparticulen van de auto uitlaat gassen, moet je lezen in een Duitse krant,
  in Frankrijk wordt dit angstvallig uit de Media gehouden, mijn kleindochter die in Parijs woond en werkt, zegt dat de mensen het benauwd hebben, en niet weten wat te doen !

  1. Monika, in alle talen vind je mooie woorden vol poëzie, wij kennen “leesblind”, ook in de literatuur over het voortbewegende licht in het universum, kom je dan “vermoeidlicht” tegen, om er een paar te noemen.

  2. Monika, het Duitse woord Faul heeft ook nog andere betekenissen, als alleen lui, rot, bedorven, lui, traag, loom, bedenkelijk, beroerd, zou dus ook kunnen betekenen te beroerd om te ?, terwijl lui alleen maar lui is en aangeeft.
   Denkfaul = traag in ’t denken !
   En wat te denken van Pippistrelo, als de titel van een opera, groet Jenne

  3. Trouwens ja, natuurlijk heeft het woordje ‘faul’ nog andere betekenissen, maar het ging over het woord ‘denkfaul’ en dat heeft maar een betekenis. 😉

  4. Het westerse denken is zo compleet vergiftigd, door de negatieve constante bericht geving, via het Gladio doctrine, weet je als je de naam hebt gecreéerd van vroeg op staan wat de USA met zijn eigen image heeft gedaan, blijf dan maar liggen, dat heet door gaan met moorden, kijk naar Jopiek hoe verblind de westerse mensen zijn, die stuurd zijn liefde aan een notaire moordenaar, hoe is het mogelijk, groet !

  5. Jenne, Monika,
   Ik denk dat vele mensen lijden aan blindheid, maar vooral aan leesarmoede.
   Wil je je informeren dan zul je toch echt het een en ander tot je moeten nemen.
   Velen zijn moe geworden door het leven zelf, en durven zich niet meer te informeren omdat dat een te zwaar beroep doet op alle vermoeidheid die al aanwezig is.
   Een mens in welke bloei van zijn leven dan ook heeft genoeg energie om alles te willen weten.

  6. Anna, er is zoveel hele mooie en opbeurende literatuur, ik lees nu meer En gels, maar er zijn er bij dat je echt schaterd van het lachen, en anderen laten je inslapen met een vergenoegde grijns, ook in het Nederlands genoeg voor handen, maar ik moet eerlijk toegeven in mijn lees wereld zit ik wel in een andere tijd, een tijdperk die mij persoonlijk een stuk beter bevalt, Groet

 23. In een land met 26 intelligence services zijn er continue conspiracies gaande, en dagelijks.
  Van Prooijen prattles nonsense under the guize of pseudo psychology.
  Natuurlijk was 911 een conspiracy tussen de US Government/CIA en Mossad. Zo was de Boston bombing. Italiaanse PM Aldo Morrow werd vermoord door Gladio/CIA en dan was er nog de Bolognia bombing van het trein station (hier boven genoemd)waarvan de communisten beschuldig werden.
  Tijden de inzwering van President Obama, zaten een groot aantal Republikeinen in een restaurant in Washington alwaar zij afspraken dat voor de volgende 4 jaar Obama geen enkele wet voor elkaar zou krijgen en dat hij in 2012 niet weer herkozen zou worden. Dat is een samezwering, een complot, geen theorie. De toen Minority Leader of de Senate Mitch McConnell daarna liet geen enkele kans voorbij gaan om via publieke tv te declareren dat het enige waar ze zich op zouden concentreren was One Term presidency for Obama en absoluut geen enkele passing of ANY Bills. Dat is natuurlijk treason en het verhinderen van een democratisch gekozen president om zijn werk te doen.Maar dit werd geaccepteerd.
  Ondertussen waren John McCain samen met Victoria Nuland hard bezig om een illegale coup te crieeren in Kiev en hebben we een audio tape van een gesprek tussen Nuland en de VS Ambassador in Kiev (Praet) waarin uitgebreid wordt gezegt WIE Oekraine gaat regeren.o.a. zegt zij “F*ck the EU”. Dat is een samenzwering/conspiracy en het blijkt te zijn gedaan ZONDER Obama’s goedkeuring of wetenschap. Dan vinden we McCain ook nog in Syria waar hij zich bezig houd met de leiders van ISIL. Later zegt hij via televisie dat hij continue in contact met ze is.Mij is onbekend of Obama daar van af wist. Deze McCain hoort gearresteerd te worden.
  Als men zo lang in de VS woont is het gemakkelijker om de echte conspiracies te scheiden van die van de nutters. En die zijn er wel.
  Nederlanders hebben hebben vaak moeite deze te onderscheiden. En dan hebben we de nutter van Prooijen.
  My husband was a 3 term elected official in New Jersey en ik ben goed bekend met de smerige politiek hier. Men doet niets anders dan in complotten denken. Alles is een grote samenzwering. Het is aan ons om te ontdekken hoe deze samenzwering in alkaar zit, en daarvoor is het helpvol om de Amerikaanse psyche te kennen en te weten hoe het systeem werkt. Een ding dat ik al jaren ondervind is dat psychologisch Amerikaanse mannen niet volwassen zijn en dat ook niet hoeven te zijn. Vrouwen spelen daarin een rol. Verder wordt iedereen groot gebracht met Mythes. De hele Amerikaanse geschiedenis bestaat uit een grote Mythe.

  Good letter Guido!!! Let us know if you hear from them.

  1. Beste Gerry1211,

   Hartelijk dank voor je heldere analyse. Hieruit blijkt – wat ik eerder aangaf – dat Obama is omringd door vijanden en min of meer is kaltgestellt. daarom kan hij zijn beloftes niet of nauwelijks inlossen. Ik laat mij niet door zijn vijanden verleiden door hem te verketteren maar blijf hem steunen en stuur hem liefde.

  2. Jopiek, hoe ga je hem jouw liefde sturen, hopelijk per Droon met een geleidt projectiel, yes We Can !

  3. Hi Jopiek,
   Het pellen van een ui, de ene laag na de andere is een goede manier om de investigstion van een complot te vergelijken. Ze bestaan uit lagen. Iedere keer als ik denk dat ik het nu weet, dan heb ik het weer goed fout.
   Oh well….take care

  1. @Marcel

   Er zijn toch enkele dingen die ik me afvraag of het wel plaksneeuw is of dat we voor de gek worden gehouden, de 1e foto rondom die glijbaan is er praktisch geen sneeuw te vinden nou zal sneeuw op een ijzeren ondergrond iets langer blijven liggen dan op de een bosgrond, en de persoon kan die blauwe auto in de was hebben gezet zodat het spul er af roetst, vaak zijn wij fanatiek bezig met het onderwerp terwijl we niet de omgeving mee bestuderen, maar het kan inderdaad plaksneeuw zijn, en die http://www.rense.com site is dacht ik toen verkocht en hij zit vol met reclame plus ik heb een paar keer een sex pagina gezien toen ik de site wilde wegdoen dus of deze site bonafide is ik weet het niet.

   Ik heb bij YouTube: “Plaksneeuw” getypt en niks gevonden, ik heb ook “Chemische sneeuw” getypt en niks gevonden, bij: “Snowwhatisit” krijg je op de 1e pagina als je naar de laatste video gaat onderaan wel iets en dat is deze site:

   http://www.youtube.com/watch?v=qYqsx2R2dUc

   en daar laten ze wel een vreemde soort sneeuw zien, en tot besluit als deze plaksneeuw echt bestaat is het: “Nature of Man of Ufo made”?

  2. Ik heb werkelijk geen idee.
   Maar vindt de foto van de glijbaan, auto en winkel wel erg vreemd.
   De lengte van de sneeuw wat van het dak van de winkel gegleden is zou volgens mij lang genoeg zijn om te breken.

 24. Poetin dreigt bewijs inside-job 9/11 vrij te geven

  Dit stond in de Pravda van 7 februari jl.

  De VS vrezen de Russische publicatie van satellietfoto’s van de tragedie van 9/11

  The911TruthNow: Al eerder schreef ik artikelen over bewijzen die onder andere vanuit Rusland en Snowden zouden komen, dat 9/11 een inside job is van de Amerikanen. De ‘alliantie’ die strijdt voor de bevrijding van het mensdom uit de greep van de psychopatische zichtbare en onzichtbare leiders, zit ondertussen niet stil. 2015, het jaar van de waarheid!

  Laat het nu eindelijk eens gebeuren…

  De Pravda schrijft: Amerikaanse deskundigen zijn van mening dat, ondanks het feit dat de betrekkingen tussen de VS en Rusland hun grootste dieptepunt hebben bereikt sinds de Koude Oorlog, Poetin slechts voor kleine problemen zorgt voor Obama. Analisten menen dat dit een “stilte voor de storm” is. Poetin gaat één keer slaan, maar dan slaat hij ook hard. Rusland is bezig met de voorbereiding van het vrijgeven van bewijs van betrokkenheid van de Amerikaanse regering en de inlichtingendiensten bij de aanslagen van 11 september.
  De lijst van bewijzen bevat ook satellietbeelden.
  Het gepubliceerde materiaal kan de medeplichtigheid van de Amerikaanse overheid bij de aanslagen van 9/11 en de succesvolle manipulatie van de publieke opinie bewijzen. De aanval was gepland door de Amerikaanse overheid, maar is bij volmacht uitgevoerd, zodat deze aanval op de mensen van de Verenigde Staten eruit zag als een daad van agressie van het internationale terrorisme.

  Het motief voor bedrog en moord op hun eigen burgers diende de Amerikaanse oliebelangen en de corporaties van het Midden-Oosten.
  Het bewijs zal zo overtuigend zijn dat het het officiële 9/11 ‘verhaal’ dat werd gesteund door de Amerikaanse overheid volkomen ontkracht.
  Rusland bewijst dat het Amerika niet vreemd is om terroristische Valse Vlag-operaties in te zetten tegen haar burgers als voorwendsel om militaire interventie in het buitenland te realiseren. In het geval van “de aanslagen van 11 september,” zal het sluitend bewijs opleveren via de satellietbeelden.

  Als dat lukt, zouden de gevolgen van Poetin’s tactiek het geheime terroristische beleid van de Amerikaanse regering blootleggen.

  De geloofwaardigheid van de overheid zal worden ondermijnd en dit moet leiden tot massale protesten en een volksopstand volgens de Amerikaanse analisten.
  En als de VS kijkt de politieke arena in de wereld? De geldigheid van Amerika’s positie als leider in de strijd tegen het internationale terrorisme zal volledig worden ondermijnd en leveren onmiddellijk voordeel op voor de schurkenstaten en de islamitische terroristen.
  De feitelijke ontwikkeling van de situatie zou veel erger kunnen zijn, waarschuwen experts.

  Noot van Gordon Duff: Russisch bewijsmateriaal van de satellieten waaruit blijkt dat de gecontroleerde ineenstorting van het World Trade Center met behulp van “speciale wapens” is gedaan werd beoordeeld door een VT-editor die in Moskou was. Het artikel hieronder werd doorgestuurd naar ons voor publicatie in de VS en vertaald uit het Russisch. Het is 3 dagen oud, gepubliceerd op 7 februari 2015)

  Tja, het is op zich al onbegrijpelijk dat deze ‘feiten’ al zoveel jaren worden weggezet als conspiracy-theorie en dat degenen die hierover schrijven of spreken weggezet worden als gestoorden met een tunnelvisie. Hoe was het ook alweer? Oh ja! De pot verwijt de ketel…

  1. @Marc

   Ik vraag me af waarom Rusland die info over 9/11 niet veel eerder naar buiten heeft gebracht, een voorbeeld, stel ik heb in het verleden iets uitgespookt wat niet door de beugel kon en iemand weet dat en houdt jaren zijn mond totdat ik in de politiek dreig te komen en dan gooit de persoon het op straat en ik kan de politiek nu wel vergeten er is niemand die nog op mij gaat stemmen, en ik ben niet anti-Rusland maar god weet wat zij allemaal hebben uitgespookt in het verleden dat gaan ze ook niet naar buiten brengen.

  2. Marc,
   “De geldigheid van Amerika’s positie als leider in de strijd tegen het internationale terrorisme zal volledig worden ondermijnd en leveren onmiddellijk voordeel op voor de schurkenstaten en de islamitische terroristen.”

   Deze uitspraak vind ik raar, waarom ‘voordeel opleveren…’ als het toch allemaal fake is?? Er zijn toch helemaal geen terroristen.
   Gordon Duff, is een veteraan en hij blijft Amerikaan en is gedeeltelijk ook omstreden, en pravda.ru ook, omdat het de digitale versie is van het vroegere partijblad.

   Hier is Snowdon in Rusland, hij wil niet meer weg, spreekt de taal al redelijk en werkt.

   http://www.rtdeutsch.com/11624/gesellschaft/russischer-anwalt-von-snowden-es-geht-ihm-gut-er-spricht-russisch-und-ist-noch-nicht-verheiratet/

   Een terror-hond? lol
   http://www.youtube.com/watch?v=Sjy2XkXXMU8

   Een nadere kijk op Poetin
   http://www.youtube.com/watch?v=LjNjIbEBXnc

  3. Marc, het zal mij niet verbazen.
   Rusland heeft al eerder bepaalde statements gemaakt over de echte daders van 9-11.
   Ook benoemen ze op dit moment open en bloot de NWO en de taktieken die ze wereldwijd toepassen om hun ideaal te behalen.
   Ze maken vooral duidelijk dat dit via list en bedrog gaat en grote Internationale instellingen(IMF,Wereldbank) daar onderdeel vanuit maken.
   Rusland ligt nu in het vizier van de NWO, geef Putin groot gelijk.
   Een unipolaire samenleving maakt het er voor de meeste mensen niet beter op!
   Ook het aftappen in Nederland van de kabel gaat verder dan de NSA in Amerika doet.
   De NWO hebben sinds 9-11 hele grote stappen gezet.

 25. Don’t fret precious, I’m here
  Step away from the window
  Go back to sleep

  Lay your head down child
  I won’t let the boogeyman come
  Counting bodies like sheep
  To the rhythm of the war drums

  Pay no mind to the rabble
  Pay no mind to the rabble
  Head down, go to sleep
  To the rhythm of the war drums

  Pay no mind what other voices say
  They don’t care about you, like I do
  Safe from pain, and truth and choice and other poison devils
  See they don’t give a fuck about you, like I do

  Just stay with me
  Safe and ignorant go back to sleep
  Go back to sleep

  Lay your head down child
  I won’t let the boogeyman come
  Counting bodies like sheep
  To the rhythm of the war drums

  Pay no mind to the rabble
  Pay no mind to the rabble
  Head down, go to sleep
  To the rhythm of the war drums

  I’ll be the one to protect you from
  Your enemies and all your demons
  I’ll be the one to protect you from
  A will to survive and a voice of reason

  I’ll be the one to protect you from
  Your enemies and your choices son
  They’re one and the same I must isolate you
  Isolate and save you from yourself

  Swayin’ to the rhythm of the new world order and
  Counting bodies like sheep to the rhythm of the war drums
  The boogeyman are coming, the boogeyman are coming
  Keep your head down, go to sleep to the rhythm of the war drums

  Stay with me
  Safe and ignorant just
  Stay with me

  Hold you and protect you from the other ones
  The evil ones don’t love you son
  Go back to sleep

  A Perfect Circle http://www.youtube.com/watch?v=lrEP3RPgEao

  1. Nee Jenne…maar aan alle mensen die geloven dat ze beschermd worden door hun overheid en daardoor al die onzin steunen, daar gaat het lied over. Go back to sleep…groetjes.

 26. Beste Guido, ik lees nu pas jou artikel. Nu, dat is 13 februari. Ik zette net op het verkeerde moment radio 1 aan en hoorde dit gesprek. Bij mij bleef de irritatie rondzingen maar ik had aanvankelijk geen zin om te reageren want er verandert toch niks was mijn redenering. Edoch was ik wel al wel aan het schrijven gegaan. Pas op 11 februari heb ik dan toch maar het onderstaande aan de redactie en presentatoren gestuurd. En in een aparte email ook naar de heer van Prooijen. Kon het toch niet laten en deel het ook maar op jullie site.Ik heb 9/11 maar weggelaten. Groet, Rick


  Ter attentie van Suzanne Bosman, Jan Mom, Bas van Werven en de redactie,

  Beste redactie en presentators van radio 1 vandaag,

  Met tenenkrommende ergernis en verbazing luisterde ik op 2 februari naar het item over de zogenaamde ‘complotdenkers’ . En dit is niet de eerste keer. Het schijnt dat deze ‘groep’ steevast laatdunkend geëtiketteerd moet worden als ware het een stel psychologisch labiele en zieke individuen. Deze ‘groep’ wordt tevens op een grote hoop gegooid.
  Zonder enige nuance. Met andere woorden : eenieder die zich kritisch opstelt ten opzichte van de officiële persverklaringen van overheden, overheidsinstanties, multinationale bedrijven, of andere zogenaamde ‘gezaghebbende autoriteiten is een ‘complotdenker’. De connotatie van dit woord wordt door de gevestigde media in onze maatschappij zorgvuldig en proactief in stand gehouden. De zogenaamde ‘complotdenker’ is een beklagenswaardig verward en zielig individu, en de enig passende reactie is : niet serieus nemen en uitlachen.

  En natuurlijk zijn er mensen die werkelijk achter alles iets anders zoeken. Maar daar heb ik het hier niet over, en daar schaar ik mijzelf ook niet onder. En in uw programma wordt er vervolgens een ‘autoriteit’ uitgenodigd , in dit geval de heer Jan Willem van Prooijen die ons een psychologisch profiel uit de doeken doet van de ‘complotdenker’. Alsof deze man ‘het’ allemaal weet. HET profiel van de beklagenswaardige ‘complotdenker’.
  “Hoe moet je er mee omgaan” vraagt de heer Jan Mom nog aan deze man. Inderdaad implicerend dat het hier om een zeer ernstige aandoening gaat.

  Het woord ‘complot’ wordt ook steevast gekoppeld aan het woord ’theorie’. Alsof het nooit en te nimmer om een feit zou kunnen gaan.. Nog verbazingwekkender is wel dat er voorbijgegaan wordt aan het feit dat er in onze wereld voortdurend complotten aan het licht komen. In de vorm van praktijken en strategieën van instanties, overheden en multinationale bedrijven die zich onttrekken aan het oog op het moment dat ze plaatsvinden, en soms later aan het licht komen. Echter niet altijd.

  Ik noem bijvoorbeeld het Libor schandaal bij de Rabobank, de doofpot van seksueel misbruik in het Vaticaan, de praktijken van ICT bedrijf Ordina. Belasting en crimineel geldfraude bij HSBC. De vastgoedfraude. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Indien dit soort praktijken zich afspelen op deze niveaus, dan spelen ze zich ook af op het niveau van de internationale wapenhandel, olie industrie, enorme constructiebedrijven, farmaceutische industrie en niet te vergeten het bancaire stelsel.

  Wat is een complot anders dan praktijken die zich binnen instituties van welke aard dan ook, afspelen en geheim gehouden dienen te worden voor de buitenwereld, omdat ze volgens de algemeen geldende morele normen niet door de beugel kunnen dan wel onwettig zijn op nationaal of internationaal gebied. Dit ontkennen is uitermate infantiel. Als ik, of anderen die zich niet alles vanzelfsprekend laten aanpraten door de gevestigde media en overheidsinstanties, worden weggezet als ‘ziekelijke complotdenkers’ , zet ik U weg als naïef en infantiel. Je kunt net zo goed weer in Sinterklaas gaan geloven.

  Het is inmiddels algemeen bekend en aanvaard dat de Verenigde Staten via o.a. de CIA, talloze regimes overal ter wereld omver geworpen hebben om vervolgens hun eigen marionetten in het machtszadel te helpen. Of de machtspositie van bepaalde (meestal Amerikaanse) multinationals zeker te kunnen stellen. “Follow the money”. Vooral de olie, wapenhandel, voedingsindustie en andere multinationale bedrijven. En er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit nu ineens anders zou moeten zijn. En het is nu ook niet anders. Punt.

  Op het moment dat het plaatsvond werd dat niet gezien of toegegeven. Het vond plaats achter de schermen. Heden ten dage is het glashelder en duidelijk. Dat waren complotten. Ik weet niet wat het anders zou moeten zijn. Helemaal verbaasd was ik wel dat de heer van Prooijen de inval in Irak als voorbeeld stelt. Dat complotdenkers ervan uitgaan dat het o.a. om het zeker stellen van de olie ging. Is dat nog niet duidelijk dan?

  Er is inmiddels genoeg bewijs om te stellen dat de zogenaamde massavernietigingswapens een drogreden was. Met leugens en bedrog is deze oorlog verkocht aan de wereld en de “coalition of the willing”. Oorlog is een erg lucratieve bezigheid voor wapenproducenten en leveranciers. Maar ook voor vele andere indirect betrokkenen waaronder grote constructie bedrijven zoals bv. Halliburton die de wederopbouw kon gaan doen. De Amerikaanse belastingbetaler financiert het wel. Ze hebben geen keus.

  President Eisenhower waarschuwde in zijn speech op 17 januari 1961 alreeds voor het ontstaan van een enorm militair industrieel complex. Dit is helaas uitgekomen. En ik kan met zekerheid stellen dat dit alreeds decennia lang een feit is. En aangezien ze hun invloed kunnen doen gelden via de grote media concerns en instituties, vooral in de VS en UK, blijft hun macht en invloed onopgemerkt en onbenoemd voor de grote massa. De leugen regeert. We zien het toneelstuk maar niet de regisseur.

  Word toch eens wakker.

  Ik vind het uitermate spijtig dat de gevestigde media vrijwel geen enkele journalistieke waarde meer heeft. Echte onderzoeksjournalistiek bestaat niet meer. Het na papegaaien van officiële verklaringen is het enige wat gebezigd wordt. En ik heb het hier niet over de ‘koetjes en kalfjes’ items, maar over de grotere zaken in onze wereld. Het meest actuele is wel het MH17 gebeuren. Het stinkt aan alle kanten :

  -Zogenaamde onderzoekers laten onderdelen liggen omdat ze ‘niet belangrijk zouden zijn’ Me dunkt. Elk onderdeel is in zo’n geval belangrijk. Daar hoef ik geen expert voor te zijn.

  -Er wordt ons vanaf het begin ingeprent dat het een Buk raket van de separatisten moet zijn geweest. Nog geen enkel bewijs voor. Behalve een video van een vrachtwagen. Twee Duitse experts op dit gebied, Peter Haisenko en oud kolonel Bernd Biederman, twee deskundigen op hun gebied, hebben na het zien van foto’s van doorzeefde onderdelen met stelligheid verklaard dat het geen Buk raket maar een boordkanon van een gevechtsvliegtuig is geweest. Dit wordt steevast uit onze media weggehouden. Zo ook de reportage van de toen voor BBC-Oekraïne werkende Olga Ivshina, vlak na de ramp, waarin meerdere plaatselijke bewoonsters verklaren een gevechtsvliegtuig naast de MH17 hebben zien vliegen. En na het salvo weer hebben zien wegvliegen. De video verdween van YouTube en is nu alleen op een andere site te zien. Een ‘complotsite’. Althans volgens U.

  -Het NOS journaal van 27 november maakt het helemaal bont. Ze doen verslag van de verbazing die plaatselijke bewoners hebben dat er cruciale onderdelen bleven liggen. Ook komen er weer mensen aan het woord die een tweede vliegtuig hebben gezien. Vervolgens moet David Jan Godfroid ons in een aparte take, inpeperen dat het hier toch echt om Russische propaganda gaat. Dat het voor de Russen al vaststaat dat Oekraïne er achter zit. Maar de heer Godfroid vergeet dat hij naar ons toe de Buk raket theorie (ja, inderdaad ’theorie’) loopt te propageren. Dat het in onze propaganda al vast staat dat de Russen er iets mee te maken hebben.

  Kijk het journaal maar terug vanaf minuut 17. Ben ik nu meteen een ‘complotdenker?’ Nee, ik stel gewoon zeer voor de hand liggende vragen en krijg daar via de gevestigde media geen antwoord op. Er worden mij zelfs dingen opgedrongen. Ik vind dit een vrij ernstige zaak. We pretenderen en geloven een vrije samenleving met vrije, onafhankelijke nieuwsgaring te zijn.
  De realiteit is helaas anders. Overal is propaganda. Ook bij ons. En helaas moet ik constateren dat de Nederlandse media hier volop aan meedoen. U ook. Wees toch eens alert. Geloof niet alles wat wordt aangeleverd als zijnde onmiddellijk waar.

  En stop met het stigmatiseren van mensen die niet alles voetstoots aannemen door ze het etiket ‘complotdenker’ op te spelden. Er is niets mis met een gezonde argwaan en het vermoeden dat er andere zaken op de achtergrond een rol spelen. Ik daag U uit om dit eens te gaan bezigen en ook de alternatieve nieuwssites te raadplegen. Niet dat daar alles ‘waar’ is , maar dat geldt evenmin en mogelijk nog minder voor de ‘officiële’ kanalen. U noemt zich toch journalist? Dan raadpleeg je meerdere bronnen om tot een (soms voorlopige) conclusie te komen.

  En ondertussen hoor ik net dat ‘de overheid’ ons nu totaal wil gaan internettappen. Dat de MH17 stukken onzichtbaar zijn gemaakt. Zeker voor onze ‘veiligheid’ of de ‘nationale veiligheid’. Tegen de ’terroristen’. Het nieuwe verkoopargument om ons onze privacy en wellicht straks ook onze vrijheid af te pakken. Ik ben nog nooit een terrorist tegen gekomen. Wel eens bijna doodgereden door een auto. Ik zal maar geen vragen stellen. Want dan ben ik een ‘Complotdenker’ . En rijp voor de dwangbuis.

  Nogmaals : wordt toch eens wakker.
  Een weloverwogen antwoord zou ik erg op prijs stellen.

  Met vriendelijke groet,

  Rick ………….

  1. afgaande op mijn brabbel houtje touwtje hak op de tak staccato vlug vlug vluchtheuvel brouwsel geschifte geschriften tekstjes mogen ze mij vaak genoeg half ongelezen wel gemakkelijk weg zetten als puntje puntje; daar vraag ik in feite om, maar jou zeker niet Rick, wat een vloeiende volzinnen met gestage inleiding ouverture opbouw middenstuk hoogtepunt en clou aan het eind, met genoeg argumenten en facts kant en klaar gemengd opgediend en door en door gechecked. Met als onmiddellijk calgon ontkalkend resultaat een instant upgrade van de doorgaans niet zomaar zondermeer als zwakzinnig half gaar labiel weg gezette over explosieve of juist inmiddels enorm apathische menselijke alternatieve ondersoort; ‘new-age complottist met gematigde geperverteerde alu denk vergiftiging’, en dito tot waanzin drijvende cranky oer vervelende krankzinnigen gedrag, als ze jou alsnog gaan proberen weg te treiteren dan weet ik het niet meer, goden zij dank heeft Mark Passio ondertussen vele malen duidelijk proberen te maken dat er niet zoiets bestaat als negatieve informatie, het is maar wat je er mee doet, verschillende voormalig relie luvv adepten in de weet niet kunde houden zich inmiddels weer bezig met hardcore info; kiek alleen al naar de recente online tv uitzendingen van Johan! Het mag weer ergens over gaan. En vergeet niet de 7 delen gebootlegte mp3 audio opnamen van David, de oorsprong van het leven, bacteriën beestjes kwamen spontaan geboren uit het schijnbare niets tevoorschijn uit het natte zand volgens middeleeuwse geleerden, en wij maar lachen, blijkt het een hardcore fact te zijn; al eerder opgemerkt tijdens een silicon zand experiment in de shadow research deep underground beton bunker fuzzy quantum logic zero point freak science labs van Dan Burish (project camelot interview van aantal jaartjes terug)….

   onder aan de bladzijde, onder de niet meer werkende youtube;

   Quote: “Hier kunt u de MP3’s vinden;

   Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Introduction ”

   http://worldunity.me/david-wilcock-secret-space-program-disclosure/

   http://www.thefreedictionary.com/bootleg

  2. Hyper Alert, van uit jouw rookscherm komt één waarheid naar mij toe, dat vele zaken verschijnselen créatisch ons steeds op nieuw als een resente ontdekking worden voor gevoerd, met enige futile veranderingen waar door het een andere schijn geeft, een schijn van nieuw te zijn.
   Ooit van mijn vader een serie boekjes gehad ; door Harold Peake and Herbert John Fleure, Oxford 1928, 8 boekjes die ieder één gelezen zou moeten hebben, ik kom deze bewezen wetenschappelijk inhoud mijn hele leven al tegen onder een andere redactie en andere dirigent, waar het als nieuw denkbeeld verkocht wordt, maar het niet is, we maken op sommige gebieden geen voortgang meer, om dat het nodige intellect ontbreekt, het zijn duplicateurs geworden, groet Jenne
   Ja ik vind Rick zijn voordracht ook heel mooi, net wat je zegt tot in de perfectie uitgevoerd, we kunnen onze zaak wel sluiten met dit soort concurenten op de markt.

  3. Beste Rick,

   We zijn nu een paar maanden verder en het MH17 rapport is uit. Alle partijen (ook de Russen) zijn het er inmiddels over eens dat het een bug raket was. Hier is geen discussie meer over.

   Wat zegt dit jou over de twee Duitse experts op dit gebied, Peter Haisenko en oud kolonel Bernd Biederman?

   En hoe geloofwaardig is het nu nog dat de waargenomen vliegtuigen van ooggetuigen iets met het ongeluk te maken zouden hebben?

 27. Wat dachten jullie allemaal van het volgende idee:

  De mensen van de Pers en Media die de waarheid niet durven of kunnen schrijven of het volk niet durven of kunnen inlichten die nemen allemaal ontslag en beginnen zelf met een krant en de financieën om die krant draaiende te houden dat betalen wij 17 miljoen burgers, we doneren 1x per jaar b.v. een tientje aan hun en dan hebben ze 170 miljoen per jaar en kunnen misschien? de krant draaiende houden en zijn niet meer afhankelijk en of chanteerbaar van de advertentiegelden en de machtige die daar achter zitten, en als ook nog eens een deel van het volk abonnee worden dan hebben ze nog meer inkomen en noem die krant voor mijn part: “WereldGeheimen”.

  1. Hallo allemaal,

   Toch even wakker worden. Dit idee heeft wel degelijk kans van slagen. En natuurlijk moet je voor infiltranten oppassen die de hele boel weer verzieken, maar daar is wat op te bedenken. Het is een kwestie van organisatie. Bovendien is een groot deel van de huidige kranten uit vlugschriften in WOII ontstaan. Wellicht kunnen de redacteuren van een aantal Waarheidszoekende Internet Platforms hier het voortouw nemen? Zijn er nog meer ideeën?

 28. Beste Rick,
  Wat jij in je goed en helder geschreven comment [complimenten] naar voren brengt zou op zich ook gewoon door de hoofden van deze would be journo,s
  moeten gaan, echter zij hebben in deze steeds onzekerder en onevenwichtiger
  wordende tijden een desperate behoefte om door totaal niet vd hoed en de rand wetende holle luchtverplaatsers als van Prooien gerustgesteld te worden.
  Daarbij wordt de zoveelste psychiatrische onzinterm als oppositioneel-opstandige gedragsstoornis’ [Psychiatrie is niks anders dan pseudowetenschap,allemaal onzin]op de mensheid losgelaten om een officieel cachet te geven aan een poging om zgn ‘complotdenkers’ verder te debiliseren en niet serieus te hoeven nemen.
  Als dat zo maar kan dan kunnen ‘wij’ met dezelfde vals aangemeten autoriteit de andere kant wegzetten als lijdend aan een soort van pathologische ontkenningsdrang of zoals Stanton Friedmann het zo krachtig verwoorde tijdens de Citizens Hearing for Disclosure: The Sickness of Denial.
  Ik vrees dat als Woodward en Bernstein heden ten dage met een groot onderzoeksjournalistiek stuk bezig zouden zijn om een Megaschandaal bloot te leggen dat zij dan ook ogenblikkelijk weggezet zouden worden als complotdenkers….

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.