Advertentie

Is dit lek niet iets voor Wiki’Leaks’…?


De auteur van dit artikel, Jon Rappoport, is auteur van de 2 spraakmakende boeken: ‘THE MATRIX REVEALED’ en ‘EXIT FROM THE MATRIX’. Hij was kandidaat voor het US Congres en kandidaat voor de Pulitzerprijs. Meer dan 30 jaar werkt hij al als onafhankelijk onderzoeksjournalist en schrijft in die hoedanigheid veel artikelen over politiek, gezondheidszorg. Deze artikelen worden geplaatst in media over de hele wereld, zoals ‘CBS Healthwatch’, ‘LA Weekly’, ‘Spin Magazine’, het Duitse weekblad ‘Stern’ en andere dagbladen en tijdschriften in de VS en Europa. Hij geeft ook seminars en lezingen over globale politiek, gezondheidszorg, logica en de kracht van creativiteit aan publiek over de hele wereld. Hij is een veel gevraagd commentator op alternatieve gezondheidssites.

Zoals je hierboven in het plaatje kunt zien, schuwt Rappoport geen enkele stevige uitspraak. De uitspraak dat Big Pharma uit is om als een kartel samen te spannen om de wereldbevolking te beschadigen en te decimeren.. Heftige teksten die hij niet zomaar opschrijft..De analyses en commentaren van Jon Rappoport zijn uiterst scherp, krachtig en onthullend. Zo ook het artikel hieronder.. Waar komt ons geloof in de ‘heilige medische wereld’ vandaan? Waarom is er zo weinig kritisch geluid te horen op het doen en laten van de ‘medische wetenschap’..

Waarom worden erudiete,kritische medische wetenschappers té vaak nog niet gehoord in hun kritiek op het klakkeloos overdragen van de macht aan de farmaceutische industrie..? Al eerder plaatsten we artikelen van de hand van Rappoport hier op de site. Bijvoorbeeld het artikel van zijn hand over de fraude rondom de Mexicaanse griep, is een uiterst actueel verhaal. (HIER)  Maar ook het artikel over de manipulaties van president Obama rondom de immunisatie van GMO-moloch Monsanto liegt er niet om. (HIER) We geven je hierbij zijn artikel, rondom de praktijken van de ‘medische industrie’ in de VS. En of het in de rest van de wereld zoveel béter is..?

x

* * *

x

x

Achtergehouden info

door het ‘medische systeem’.

Over de 2¼ miljoen doden in één decennium,

.

 

Is dit lek niet iets voor Wiki’Leaks’…?

2017 © Jon Rappoport / vertaling © WantToKnow.nl/be

x

Zoals mijn lezers weten, heb ik de afgelopen jaren, veel gerapporteerd over een aantal schandalen, die betrekking hadden op het giftige karakter van medicijnen, waaronder shockerende dodencijfers in de VS. Feitelijk zijn deze schandalen, de toegankelijke lekken naar de binnenkant van de Nationale Veiligheidsstaat.. Wanneer je de site van Wikileaks hebt bezocht, heb je dan weleens gekeken naar de puur medische documenten die daar te vinden zijn? Hoeveel schadelijke lekken uit dit medische kartel kun je vinden, die hun misdaden aan het licht brengen..? Heel weinig. Heel, heel erg weinig.. Waar blijven de ‘medische insiders’ die via het openbaar maken van zwaar belastende informatie mee kunnen helpen aan de bevrijding aan dit kartel..?

Om diverse redenen, is het medische kartel veel beter beschermd dan andere onderdelen/segmenten van onze samenleving.Voor de honderdste keer wil ik Dr. Barbara Starfield’s citeren, vanuit haar verbijsterende studie: ‘Is US health really the best in the world?’ (vert. ‘Is de Amerikaanse gezondheidszorg werkelijk de beste in de wereld’.) gepubliceerd op 26 juli 2000, in het ‘Journal of the American Medical Association’. Zij werkte in die tijd als een zeer gerespecteerd publieke gezondheidsexpert, aan de Johns Hopkins School of Public Health. Zij was na zorgvuldige berekeningen tot de conclusie gekomen -schrik niet-, dat het Amerikaanse medische ‘systeem’ voor 225.000 Amerikanen hun dood betekent. En ja, dan kom je dus op het aantal wat in de kop van dit artikel is genoemd: 2¼ miljoen doden in 10 jaar..

Deze cijfers liggen op de deurmat van het Amerikaanse Medische Complex..! Van deze doden zijn 106.000 doden jaarlijks, volgens het Starfield rapport, het directe resultaat van DOOR DE FDA GOEDGEKEURDE MEDICIJNEN, VIA CORRECT GESCHREVEN RECEPTEN…! Dat is in 10 jaar dus bijna de helft van de twee-en-een-kwart-miljoen doden. Los van dit genocidale dodental, betekenen deze cijfers van dr. Barbara Starfield ook, dat er dus massaal fraude gepleegd wordt via de publicaties in medische tijdschriften, die routinematig de glanzende resultaten van klinische tests van medicijnen publiceren..! En het zijn preciés deze tests, die de deur openen voor de marketeers van al die farmaceuten, om deze dodelijke medicijnen te verkopen, aldus Starfield. 106.000 Amerikanen jaarlijks dus.

Hoe is het mogelijk dat dit maar voorduurt..?
Totdat er diepgaand en continue onderzoek word gedaan, dat aan de dagelijkse orde van de dag is..? En inderdaad, 20 jaar gelden al, schreef Dr. Marcia Angell, een redacteur van het ‘New England Journal of Medicine’, het volgende:

Dr. Barbara Starfield

“Het is gewoonweg onmogelijk om te blijven geloven in het klinische onderzoek dat gepubliceerd wordt, of te vertrouwen op het oordeel van medici, noch op de ‘medische richtlijnen’… Ik heb totaal geen plezier om deze woorden op te schrijven, noch aan de conclusie, die ik langzaam MAAR ZEKER moest gaan trekken, als redacteur van ‘The New England Journal of Medicine’.” (NY Review of Books, January 15, 2009)

Het natuurlijk speelt de Food & Drug Administration, de FDA, als énige overheidsapparaat verantwoordelijk voor het certificeren van medicijnen, in het kader van veilig, betrouwbaar en werkzaam, een ESSENTIËLE ROL.. Voordat de medicijnen de markt op mogen, voordat mensen deze chemische, op aardolie gebaseerde ‘medicijnen’ mogen slikken. Maar tóch neemt de FDA voor deze essentiële rol geen enkele verantwoordelijkheid voor deze doden.. Noch is ze kennelijk van plan, deze cijfers serieus te nemen, in het kader van het falen van haar werkzaamheden..!!

Kun je je voorstellen als een soortgelijke situatie zich voor zou doen in het segment van Defensie/het Pentagon.. Stel je voor dat een politiek/militair document uit het Pentagon zou uitlekken naar Wikileaks, wat zou aantonen dat het Pentagon met de regelmaat van de klok, honderduizenden van haar soldaten zou vergiftigen..Laten we in hemelsnaam deze nonsens opzij zetten, van het scheiden van één set overheidsmisdaden, van andere misdaden, simpel omdat de ‘priesters-in-de-witte-jassen’ boven elke aansprakelijkheid verheven zijn..! We leven niet meer in de jaren 1950.

Pas op: Een goedgekeurd medicijn!

Het is al ZO LANG aan de gang.. Populatiecontrole..!
Toen ik in 1988 (!) mijn eerste boek ‘AIDS INC’ aan het schrijven was, inclusief mijn Matrix Revealed and Power Outside The Matrix collections, verklaarde ik al dat medische verdekte operaties, de meest succesvolle methode zijn, om populaties ongemerkt onder controle te houden en te ondermijne, via vergiftiging, omdat zij de vlag voeren van ‘neutraliteit’.. Het lijkt erop dat de medische wetenschap en vooral de medisch-politieke macht in een land, neutraal IS, en dus geen president dienen, geen dictator, bepaalde groep noch een overheidsgroep. Hun propaganda gaat altijd en alleen over ‘helpen en genezen’..

Feitelijk en goed bekeken, is het medische kartel, op de lange duur, het meest effectieve segment van de totale politieke repressie, van één kant van de planeet, naar de ándere..! Het is in staat de totale controle te bieden aan hen die de macht hebben, ongeacht waar ze zeggen voor te staan. Maak deze overweging eens: toen Edward Snowden de NSA-documenten openbaarde, die duidelijk maakten, hoe zeer de Amerikaanse overheid en andere overheden wereldwijd, al in staat zijn de bevolking te surveilleren, kwam er vanuit het establishment GEEN ENKELE claim, dat de openbaringen van Snowden, vals zouden zijn.. In plaats daarvan, vielen ze Snowden aan, omdat hij ‘methodes’ openbaarde, hoe de ‘oorlog tegen terreur’ wordt gevoerd.

Terwijl in de medische arena, de klokkenluiders bang zouden zijn, dat doktoren, medische bureaucraten, gezondheidsinstituten, overheidsleiders, woordvoerders van farmaceuten en grote media-kanalen, allemaal in koor zouden verklaren, dat de informatie via de lekken naar buiten gekomen, niet valide zou zijn en niet op waarheid gebaseerd is. Ondanks dat IEDEREEN DE FEITEN KAN CHECKEN, OMDAT ZE ONDER IEDERS NEUS LIGGEN..!! Met andere woorden: het best beschermde kartel in de wereld, het medische kartel, zou in een meer Orweliaanse manier optreden. Het zou vertellen dat de waarheid die we zien, niet de waarheid is, dat de feiten die we waarnemen, niet de feiten zijn.. En dat 2 + 2 niet gelijk is aan 4..! En het medisch kartel zou ermee weg komen. Dat is het soort invloed waarover we hier spreken, wanneer het op medische zaken aankomt..!

Journalisten willen hun handen niet branden aan de ‘medische industrie’..!
Door de jaren heen, heb ik journalisten van mainstream-media attent gemaakt op de review van dr. Starfield en op andere bevestigende studies, die de gruwelijke omvang van de medische destructie onthullen. De reporters die de moeite namen om bij me terug te komen met commentaar, lieten ontkenningen horen, zonder enige onderbouwingen. In essentie kwam hun commentaar neer op: “Jaja, ik zie het bewijs wat je aandraagt, maar deze feiten zijn geen feiten. Wat gebeurt, gebeurt feitelijk niet..” 

We spreken hier dus over mensen die gewoon keihard gehersenspoeld zijn..! Daarbij is het geval Snowden kwalitatief te vergelijken met een zondagswandelingetje in het park..Een paar jaar geleden, was er een journalist, die politieke lekken aan de kaak stelde, die me zei: “Ik bemoei me niet met medische dossiers of onderwerpen; ik wil mijn geloofwaardigheid niet te grabbel gooien.” Inderdaad, dat is het; een indicatie van hoe machtig het medisch-politieke apparaat is.

Zeven maanden geleden, belichtte de Washington Post een nieuwe studie (HIER) die liet zien, dat ‘medische fouten’ de 3e leidende doodsoorzaak zijn in de VS. Er is geen enkele significante follow-up op het artikel geweest. Dus zelfs wanneer er zaken aan het licht worden gebracht, blijkt de factor ‘hersenspoeling’ zó groot te zijn, dat het allemaal geen zin lijkt te hebben. Het is gewoon ‘weer een dag’ in de nieuwsindustrie..! En dat is natuurlijk ‘mind-control’ ten voeten uit. Waarbij enorme bescherming van criminelen plaats vindt.

Het is alsof een maffiabaas zegt: “Yeah, ik vermoord elk jaar 225.000 mensen, maar het is een ongeluk”.. En vervolgens gebeurt er verder niks; sterker nog: hij kan gewoon doorgaan met zijn dagelijkse dingen doen en iedereen prijst hem als een menselijke figuur.. Over het bedenken en verkopen van valse realiteiten gesproken..! Deze zaak blijft gewoon bovenaan de lijsten staan, en daar blijft het nog wel even..

Tot slot
Ik zou mijn verhaal hier kunnen stoppen, maar ik wil nog één stap verder gaan. Omdat, zoals je ziet, ik spreek over Mind Control. Dus hier is mijn laatste deel: sinds het begin van de geschiedenis, zijn mensen in het bijzonder gevoelig geweest voor allerlei uitspraken; van ‘egoloos altruïsme’, over ‘gered zijn’ (HIER) gespaard worden en ontvangen van giften van ‘boven’.. En achter deze statements, stijgt het dreigingsniveau aanmerkelijk, als er een organisatie achter zit (bijv. de RK-kerk), een top-down-organisatie bij betrokken is.

Leiders hebben altijd begrepen, dat ze winnaars kunnen zijn en blijven, wanneer hun verklaringen en beloftes, gelijke tred houden met de onverdeelde hoop van de bevolking om ‘gered te worden’.. En ze winnen dan groots..!! Zelfs in gemeenschappen waar van zichtbare menselijke offers sprake was/is, blijkt de ‘leading topic’ van deze leiders de een of andere heling of redding te zijn.. De goede goden zullen de offers zien en ingrijpen om betere dagen te brengen. Een beter leven voor allen. Dit is wat er werd verkocht, en dit werd gekocht door het publiek. Voor veel mensen zijn de tijden in dat opzicht niet veranderd.

Maak een belofte in de vorm van een ‘medische redding’ en je bent het mannetje.. En ze dobberen in een hoopvolle trance achter je aan..Er heeft een hypnotische inductie plaatsgevonden en die werkt. En de gecontrolleerde mens reageert met dankbaarheid. Op dat punt kun je je verliezen in volledige contradicties, vreemde absurditeiten en lege retoriek. De trance zal blijven aanhouden. Het medisch kartel is de best-beschermde organisatie op de planeet.. Denk daar maar eens over na, meneer Assange. Er ligt een complete wereld van ‘donkere materie’ klaar voor jou en Wikileaks om te ontginnen. Je houdt er blijkbaar van om mensen te shockeren. Nou met deze zaak zul je in dat kader vele jaren onder de pannen zijn.

* * *

x

x

Wil je meer lezen van het verhaal van klokkenluider Virapen hierboven, klik dan op de foto of HIER voor het artikel rondom zijn baanbrekende werk.

Tot slot, als aanvulling op dit artikel van John Rappoport, een aflevering van Zembla Internationaal met een onderzoek naar de marketingmethodes van de geneesmiddelenindustrie. Een reportage van de Franse publieke televisie. Hoe kan het dat er medicijnen op de markt komen, die gevaarlijk blijken te zijn, of gewoon keihard onvoldoende getest zijn? Over de ramp die voorkomen had kunnen worden. En hoe er tóch mediamensen zijn, die een pluim verdienen voor hun werk in dit werkterrein..!

8 gedachten over “Is dit lek niet iets voor Wiki’Leaks’…?

 1. Kijk Guido.J. dit gaat echt ver boven ons petje, het is zo ongeloofwaardig, maar het is waar.
  Eerst zouten ze (de religies) de mensheid op met een schuld gevoel, en dan komen hun demonen los om ons te bevrijden en verlossen.
  Dit zelfde spel wordt nu herhaald met onze gezondheid, eerst maken ze (de religeuse pharma gangs) de mensheid ziek, zo wel lichaamelijk als geestelijk, en dan komen hun demonen ons genezen, als we al niet overleden zijn.
  Het is de overtreffende trap van het smerige valse vlag spel, die geraffineerde loeders, behoren te worden uitgeroeid met kop en staart, ik ben hier klaar voor, en met mij vele anderen,
  Mijn Peet Zoon, buiten gewone begaafde chirurg en trauma arts, ziet het niet meer zitten, hun vak wordt volkomen beheerst door hun economische situatie, stress stress, fouten door vermoeidheid, zijn familie van drie kinderen bengeld er maar een beetje bij, zijn vrouw huisarts idem dito, het top salaris de balkeneind norm is niet toerijkend om de gemaakte schulden te delgen, van wege het status gebeuren, ik praat veel met hem, en van mijn nu bescheiden middelen help ik toch, kleine gaatjes te stoppen, goeie vent begaan met de mensen, soms in stukken en brokken, naait hij ze weer te samen als in een horror film, maar het zit verkeerd in mekaar, jammer het zou zo mooi kunnen zijn, groet Jenne

  1. Dank voor de bekrachtiging van het verhaal Jenne. Stel ik op prijs. Mijn heel goede vriend, de gepensioneerde huisarts (70), had er 7 jaar gelden al volledig de balen van. Ondanks zijn ‘sympathie’ voor de farmaceutische industrie, waar hij mee groot was gegroeid, vervloekt hij hen en het medisch-politieke systeem.
   Zij waren als huisartsen de ONAFHANKELIJKE SPIL tussen de ‘gewone burgers’ en de politiek-medische moloch. Maar ook zij zijn ‘vermalen’ en worden als ‘zetbaasjes’ gebruikt voor Big Pharma.. En let op mijn woorden: dit wordt alleen maar heftiger, totdat..
   TOTDAT wij opstaan; deze artsen (vaak té lieve, bijna naïeve mensen) er de brui aan geven en het medische bijltje erbij neer gooien.
   Het gaat er in mijn optiek om, de ethiek en moraal, via de eed van Hypocrates bijv., weer ruimte te geven en vooral EEN STEM..!

  2. De essentie van het verhaal is dat we -langzaam maar zeker- recht in de smerig-geurende bek van het gedrocht kijken.. Machtswellust, onderdrukking, manipulaties op autonoom fysieke en mentaal terrein. Ze komen aan het licht. Wij worden wakker, ‘zij’ worden desperaat.. En daardoor wordt NOG MEER zichtbaar.

 2. Ik zou veel kunnen schrijven, dat het artikel hierboven ondersteunt. Het zit bewust goed fout in de trias Pharma-Medisch-Voedingsindustrie, maar wil jullie ook mijn persoonlijke ervaring geven in onderstaande brief:

  Artsen, Verpleegkundigen CVA afd. 3, Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie, FTT, Psychologie, Maatschappelijk werk en Restaurant.

  Lieve mensen, Enschede, 30-03-2017

  Om jullie allen te bedanken voor de manier waarop je als beroepskracht mij in de periode hebt begeleid, dat ik voor behandeling te gast was in RC het Roessingh, zou ik het liefst een ieder persoonlijk willen bedanken, en heb ik eens een lijstje gemaakt van de mensen, die dit betreffen.

  Een erg lange lijst waarop dus veel namen komen te staan en waarvan ik zeker weet, dat ik niet iedereen persoonlijk zal kunnen bereiken gezien wisselende werktijden. Daarom ga ik minder persoonlijk te werk en probeer jullie middels email te bereiken, een moderne methode waarbij ik de kans heb minder mensen van bovengenoemde afdelingen te missen, maar zoals gezegd een stuk minder persoonlijk.

  Om de intentie van mijn dankwoord meer tot uitdrukking te brengen daarom een extra poging van mij om dit onder jullie aandacht te brengen.

  Komt ie………………………………….

  Na ettelijke weken wederom in RC Het Roessingh te hebben doorgebracht i.v.m. een herseninfarct zijn mij enkele zaken opgevallen, die benadrukt mogen worden. Ik heb dit ook met diverse medepatiënten besproken en zij beaamden mijn standpunt. Altijd leuk om een positieve respons te ontvangen, maar voor mij niet bepalend om te schrijven hetgeen ik heb ervaren. Ja, zelfs heb gevoeld.

  Ondanks, dat je met mensen te maken hebt en er dus vergissingen/communicatiestoornissen mogelijk zijn tussen beide groepen, bestaande uit begeleiders en patiënt, is één punt voor mij van écht belang in de omgang met elkaar en dit punt is mijn hele leven al van toepassing. Niet de meningsverschillen of verschillen van inzicht. Deze kunnen worden uitgesproken en onderbouwd met argumenten. Ook het niveau van opleiding is voor mij niet bepalend, maar dat ene punt is voor mij essentieel!

  En dat punt is niets meer en minder dan de ‘warmte en Liefde’, die een medemens naar de ander uitstraalt. De term ‘warmte en Liefde’ is in onze steeds meer rationele wereld een haast vunzig begrip geworden, want de mensheid wordt geacht alleen nog maar in cijfers en getallen te denken en niet te vergeten te handelen. Een zeer goede vriend van me uit Amsterdam, die ex-huisarts is, is binnen 3 weken 2 keer bij me op bezoek geweest en zei verbaasd te staan over de vele menselijke en liefdevolle handelingen, die patiënten in Het Roessingh ten deel vallen ondanks druk van o.a. zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid om de behandelingen kortdurend te houden, want ‘het is allemaal al duur genoeg’ zogezegd. Hierover zullen uiteraard ook de meningen uiteen lopen, maar feit blijft volgens hem, dat er een wereld van verschil bestaat tussen het ‘westen’ en ‘oosten’ van dit kleine kikkerlandje waarbij het ‘oosten’ veruit favoriet is.

  Jarenlang heb ik zelf intensief gewerkt in de medische wereld en zag de zogenaamde zorgsector kwalitatief achteruit gaan, bewerkstelligd door het behalen en bepalen van reeds genoemde cijfers en getallen, die wederom zijn ingevoerd door ‘managers’, die veelal vanuit een ivoren toren hun werk doen, zonder achting voor personeel en patiënten. Als de cijfers maar worden gehaald! Een verachtelijke houding waarbij de mens steeds meer ondergeschikt wordt gemaakt aan zijn liefdevolle houding en instelling naar menselijke inzichten en steeds meer als robot te werk dient te gaan, dus in dienst gesteld wordt van elektronica i.p.v. dat deze de mens ten dienste staat. Natuurlijk wordt dit anders voorgesteld en komt het gedrag en de onnadenkendheid als kuddedier van de mens de voorstanders van een nieuwe wereldorde goed uit en zal alles uit de kast worden gehaald om dit te realiseren.

  Ik zal me hierover niet verder uitlaten, maar mijns inziens staat de wereld op een T-splitsing, waarop we als mens zijnde de eigen keuze kunnen maken om links-of rechtsaf te slaan. Een weg terug is uitgesloten. De wereld verkeert naar mijn bescheiden mening (ja in deze brief ben ik echt bescheiden) in chaos. Volgens de chaostheorie komt uit een bestaande ordening via chaos een nieuwe ordening. En dit kan iedereen met eigen zintuigen waarnemen (bestaande ordening -> chaos -> nieuwe ordening).

  Wat heeft dit alles dan te maken met jullie? Als therapeuten/begeleiders van de mensen=patiënten, die door verschillende oorzaken de gastvrijheid van Het Roessingh kunnen ervaren, is juist die ‘warmte en Liefde’ voelbaar, die jullie naar de medemens uitstralen.

  Wat ik in deze brief wil uitspreken naar iedereen, die onder de groepen in de aanhef genoemd valt, is, dat ook ik nog een mooie weg voor me zie, mijn levenspad, waar jullie allen deelgenoot van zijn geworden. Mijn levenspad, dat niet altijd over rozen gegaan is en waarop ik diverse obstakels heb mogen ontwijken, door bijtijds mijn scheepje te laveren, waardoor mijn persoonlijke groei met vallen opstaan is gekomen tot wat het is.

  Ondanks, dat ik niet religieus ben ingesteld, heb ik me op mijn eigen-wijze in verbinding gesteld met een hogere macht en niet gevraagd, maar gezegd, dat ik de therapeutische inzet en gastvrijheid van de therapeuten/begeleiders van Het Roessingh hogelijk waardeer, zoals gezegd door jullie, en dat ik best op bezoek wil komen, maar dat na drie herseninfarcten en één hersenbloeding nu het spelletje afgelopen mag zijn om nog eens opnieuw als patiënt te boek te staan. Ik heb véél, heel véél zin om mijn leven en dat van mijn medemens op een zo gezond mogelijke manier te dienen en daarvoor zijn al langere tijd plannen klaar. Op de juiste tijd en juiste plaats zal het een en ander zich manifesteren.

  Lieve mensen, blijf de ondervonden ‘warmte en Liefde’ uitstralen naar jullie medemens. Mijn dank en achting is bijzonder groot hiervoor en wellicht, dat we elkaar op een andere manier weer mogen ontmoeten, waarbij ik mijn lijfspreuk: “Waarheid = eerlijkheid = zuiverheid = Liefde”, woorden, die allemaal hetzelfde betekenen en onlosmakelijk in elkaar zijn verstrengeld en verbonden, zal blijven hanteren. Dit alles, dus samen met jullie, zal de wereld mooier kleuren! Mijn oprecht diepe en grote dank aan jullie!

  In Liefde en hartegroet van ’t Brummelheukske,
  Harrie

  Harrie H. Braam, ex-patiënt, Afdeling – 3 CVA, RC Het Roessingh Enschede, intern opgenomen 20 februari 2017, ontslag 31 maart 2017, waarna nog 12 weken poliklinische behandeling.

  P.S. Ik heb de secretaresse kliniek, gevraagd of zij de mogelijkheid heeft deze brief naar de diverse afdelingen en disciplines te versturen en zo ja, of zij dit bereid is te doen.E., heel hartelijk dank voor jouw welwillende medewerking in deze.

  En om in stijl af te sluiten een mooi muzieknummer van de Australische gitarist Tommy Emmanuel waarbij de getoonde Engelse tekst boekdelen spreekt. Klik op de volgende link en luister en lees de tekst: https://www.youtube.com/watch?v=MoeePoFyH9U

  Als je dan ook nog eens wilt nadenken hoe je een medemens (patiënt of niet) wellicht een hart onder de riem kunt steken is bijgaand geplaatst artikel oproepbaar door op de volgende link te klikken: http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/wat-is-hoop/

 3. Guido.J. @ 1

  Het gaat steeds sneller, door het verdrijfen en verdwijnen van de Apothekers, die de door de Doktor voorgeschreven medicatie bereiden, het werd overgenomen door de patent geneesmiddelen, alles werd en wordt afstandelijker, de huisartsen gaan ook verdwijnen, het internet gaat voorschrijven wat te doen, en supermarkten hun drugstores verkopen de noodzakelijke medicinale behoeftes.
  Nu hebben ze het alternatieve homeopathiese circuit ontdekt, de kleintjes worden opgeslokt,
  hier de mooie producten van de gebroeders Boiron, uit Lyon, zijn opgeslokt door Pierre Fabre die lang geleden al in Amerikaanse handen belande, dus op zoek, nu in Zwitserland, prachtige Homeopathiese middelen, maar alleen in de vorm van Tinctuur Mère, druppeltjes wel zo goed, en puur natuur, ik heb niets tegen handel, of zakelijkheid, maar dit lijkt verdacht veel op roof.
  Groet Jenne

 4. Over de rol van docters en de overheid bij het geneesmiddelen gebruik :
  http://www.blacklistednews.com/Damning_Investigation_Shows_Big_Pharma_Bribed_68%2C000_Doctors_To_Push_Deadly_Opioids/60334/0/38/38/Y/M.html
  met titel :
  Damning Investigation Shows Big Pharma Bribed 68,000 Doctors To Push Deadly Opioids
  Published: August 15, 2017
  Via dit voorbeeld komen we ook bij de georganiseerde misdaad. Deze is immers ook betrokken bij een zwarte markt met vervalste geneesmiddelen en voedingswaren, of waar aan deze producten schadelijke dan wel giftige stoffen worden toegevoegd. Het is een internationale markt die aan alle controle ontsnapt door corruptie waar tal van overheidsdiensten bij betrokken zijn. Binnen de EUSSR zijn er geen grenzen meer, en de buitengrenzen van de EUSSR stellen niets voor. Er is dus een verstrengeling van Big Business met de Internationaal Georganiseerde Misdaad, en dit binnen het International Crime Syndicate. De in de tekst geschetste problematiek is dan ook maar het topje van de ijsberg. En dit “topje” is al meer dan verontrustend!!!!

 5. Tot de helft van Zembla kon ik het nog emotioneel verdragen. Tot zo een beetje een arts (of wat hij was) reclame begon maken voor een vaccin dat misschien helemaal niet ongevaarlijk en nodig was.
  (Ik herinner me ook nog de uitzending van de TV waar een mevrouw gewoon toegaf dat het een EXPERIMENT was. (Als ik me niet vergis.))
  Maar wat moet men over deze zaken zeggen? Dat de politici een beetje onwetend zijn? Dat ze zich laten ompraten? Dat ze in een soort complot zitten? En dan? Wat dan?

  De oplossingen zijn eigenlijk zó duidelijk, zo kinderlijk eenvoudig, maar… Is er eigenlijk wel een wil?

  Is er de wil om gewoon ZUIVER te zijn in doen en laten? Zuiver van intentie, heilig als een goede Engel?

  Nee, mensen, daar ligt ook één van de problemen. Het grote ego-gebeuren, de geestelijke identificatie met de waan van de dag, of zoals het Oosten het noemt, Maya, de grote illusie.

  Ik kan u verzekeren dat ‘verlichting’ uit dat rare denken bij kan dragen aan een oplossing is, maar et is geen praktisch snelle oplossing. Een beetje zelfinzicht bouw je niet op in maanden, eerder duurt zoiets jaren, als de persoon al de talenten bezit om ‘de weg’ van zelfinzicht te gaan. Die is namelijk moeizaam, lang, eenzaam, vermoeiend, gedeeltelijk onbegrijpelijk en confronterend.
  Misschien dat Plato daarom al meer dan 2000 jaar geleden schreef dat als men gedoe wilde zoals oorlog en narigheid, dat men dan vooral jonge mensen in de politiek moest hebben. Heerlijk onwetende zelfzuchtige mensen, nog onervaren, niet wijs geworden door het lange leven en daarom makkelijk te beïnvloeden.
  Als men vrede wilde dan zou men zeker ouderen moeten kiezen in de politiek. Grijze eminenties, slim, vaardig, niet te vermurwen door goedkope praatjes van lobbyisten. Vaderlijke moederlijke types, volgroeid in wijsheid en respect voor het al. Mensen die er daadwerkelijk van konden getuigen een ontwikkeld geweten te hebben. Mensen die onderscheid weten te maken tussen goed en kwaad.

  En dit is geen rare poespas, denk ik.
  Maar ja. Dat neemt dus heel veel tijd en die is er niet. Dus er moeten wat grotere stappen gezet worden. Ik stel voor een status quo. Laat alles zoals het NU is en laat de UNIE stoppen met wetgeving, evenals ons kabinet. Stop met het uitvaardigen van nóg meer regels en wetten, stop. Ga eerst maar eens allemaal studeren op je aandachtsgebied en ga eerst naar een Ware Geestelijke Leermeester en niet zo een hoog betaalde nep-guru.

  Want eerlijk mensen, dit is té groot. De risico’s zijn te groot om in handen te blijven van beïnvloedbare mensen. De enige lichten in de Zembla-documentaire zijn er maar enkelen en zullen, zoals gewoonlijk toch niet gehoord worden en overstemd door de kudde in de parlementen, die weer bestuurd worden door hun partij-baronnen.
  Bovendien hebben goede eerlijke mensen altijd iets liefs over zich. Zij zijn de engelen die een geweten hebben als van een goede ouder. Zij zijn degenen die de stem zouden moeten hebben en niet de bureaucraten en de technocraten die denken met regels de wereld te kunnen beheersen, én de moraal, en de seksualiteit, én de geneeskunde, en en en? Maar, dat is het, lieve mensen bijten (meestal denk ik) nu eenmaal niet van zich af, ze gebruiken geen bijtende woorden om de vuige typjes te weren. Daar zijn ze te aardig voor. Ze zien het kwaad niet eens, want wat men niet kent herkent men nu eenmaal niet.

  Dus, er kunnen nog zoveel mensen ‘wakker’ zijn of worden, het maakt eigenlijk niets uit, de moloch walst immers door, de belangen zijn te groot, het streven is te gigantisch en de mensen die de moeite nemen om tóch zelf na te denken worden weggezet als ‘you name it’.
  Wat we wel kunnen doen is in ieder geval zélf verstandig om te gaan met lichaam en geest en te hopen dat de moloch misschien door een goede god gestopt wordt.

  Want dat denk ik wel, ongeveer 92 procent van de mensen zijn gewoon normaal, 4 % is tamelijk niet goed en 4 % is uiterst goed. En de goeden die hoort of ziet men misschien niet, maar ze zijn er wel. Dus er blijft hoop, anders was de wereld misschien allang vergaan.

  Tot slot. Waarom zegeviert het slechte zo eenvoudig? Omdat niemand het wil hebben over narigheid? Wil niet iedereen over leuke dingen praten. Ja, de narigheid van ánderen, dat vindt men wel leuk. Daarom zendt de tv ook zoveel narigheid uit. En dat zeg ik niet, dat zeggen ze zelf, net zoals ik een reclame maker hoorde zeggen dat hij eigenlijk een betaalde leu#$#@r is. Of zoals een oorlogscorrespondent zei dat hij eigenlijk het kwaad niet …

  Ach. We zijn allemaal mensen. En daarom is het zo.

  Hopelijk leest een hooggeplaatste mijn kleine filosofie en denkt er een beetje over na.

  (Het spijt me voor de uitweiding, maar e.e.a. is nu eenmaal niet zo eenvoudig.)

 6. In september gaat in de betere bioscopen een film : BURNED: over het tekort aan personeel in de zorg met als gevolg burnout. Ex-collega van mij , en vele anderen, gaan gebukt onder de werkdruk, en vooral het computerwerk, waarbij elke detail over de zorg, van elke patiënt, dag en nacht in de pc wordt opgeslagen, tot het absurde toe. Tot de jaren ‘ 70 was de zorg nog kleinschalig en echte zorg; nu wordt personeel murmgewerkt, zot gedraaid door een ‘systeem’ van hogerhand opgelegd. Dossiers= extreem uitgewerkt werkmiddel, waarbij de overheid alles van iedereen in de gaten kan houden: sterfgevallen, kankers, pillenverbruik, enz…operatieve ingrepen ( veel teveel overbodige ingrepen en onderzoeken, die zorgen dat het systeem peperduur is) ) Verpleegkundigen die amper één jaar werken wenen van onmacht: daarvoor hebben ze niet gestudeerd, ze willen zorgen. Wedden dat deze generatie jonge mensen het nooit lang zal uithouden, in zo’n systeem! En de dokters strijken de vele centen op. Personeel verdient beter!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.