Advertentie

Het verbijsterende misbruikschandaal..!


 

 

x

Het verbijsterende misbruikschandaal..!

x
2017 © Ellaster – deze versie en aanvullingen © WantToKnow.nl/be

x

Inleiding
Onze grote dank voor de inhoud van dit artikel gaat uit naar Ellaster; de persoon die onverdroten doorgaat met het aan het licht brengen van de ‘smurrie en drek’ die in dit artikel volledig bloot gelegd wordt.. Zodat we het allemaal gaan zien; zodat we allemaal deze liefdeloze rotzooi mogen helpen opruimen. Door ernaar te kijken en het te delen. Niet met haat vervuld, maar wél vergevingsvol. Hoe vreemd dat voor menigeen ook lijkt of zal klinken. Want als we in dit verhaal tekeer gaan met wraak- en haatgevoelens, doen we precies dátgene wat ervoor zorgt, dat dit verhaal in leven blijft. Dat deze ‘smurrie-en-drek-draak’ in leven blijft. De draak die zich voedt aan negatieve energie van pijn en lijden. Deze draak weet niet beter. Maar dat betekent niet dat hij zijn gang mag blijven gaan. Ten koste van..!

Dank dus voor Ellaster, die het mogelijk maakt, dat wij dit artikel kunnen herplaatsen. Van haar site hier herplaatst op de site van WantToKnow.nl/be. In onze vóórtdurende pogingen om licht in de beerput te laten vallen. Inderdaad, de beerput van ‘smurrie en drek’.. Passend in de serie artikelen die het misbruik van én de moord op onschuldige kinderen aan de kaak stelt. Probeer alsjeblieft je vooringenomenheid opzij te zetten.. Lees met een open mind.. En besef dat de wereld veel en veel gecompliceerder in elkaar zit, dan menigeen door heeft. Dat jij daar ook toe mag horen. Dat het geen wedstrijd is, wie wát weet en wie dát niet weet. Het gaat erom, nogmaals, dat deze beerput open gaat. Dat de pijn en het verschrikkelijke lijden STOPT..!!

x

x

Kindermoord door de Nederlandse Kroon

x

Anne Marie van Blijenburgh

De getuige Anne Marie van Blijenburgh verklaarde in 2014 voor het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) aanwezig te zijn geweest bij rituele kindermoorden gepleegd in Nederland en België. De slachtoffers werden geregeld door de broers van Korlaar die onderdeel zijn van een crimineel syndicaat. Beatrix was de opdrachtgever en financierde de boel. Haar zoon prins Johan Friso, premier Mark Rutte, Geert Wilders en andere personen van de politieke top waren volgens de getuige aanwezig bij deze martelpartijtjes. Ze verklaarde tevens over jachtpartijen waarbij in de bossen rond de koninklijke paleizen op kinderen werd gejaagd. Kinderen die uiteindelijk als wild werden neergeschoten.

Deze publieke getuigenis is onderdeel van een serie onthullingen waarvan details door het ITCCS (Internationaal Tribunaal inzake Misdaden door Kerk en Staat) naar buiten zijn gebracht. De misdaden die zij beschrijft zijn zowel grotesk als weerzinwekkend. Het werpt een ander licht op zaken zoals Robert M., Marc Dutroux en Demmink, die verweven blijken te zijn met een gigantisch netwerk van georganiseerde misdaad, mensenhandel, drugshandel, kinderporno en Satanische rituelen tot kindermoord aan toe.

“Ik heb de controle over de overheid. …
Iedereen heeft compromitterende dossiers
over elkaar.  Deze worden op het juiste moment

als pressiemiddel gebruikt”
Michel Nihoul,
vermeend lid Marc Dutroux-bende
(Citaat ‘Der Spiegel’ in 2001)

Deze misdaden blijken niet alleen verweven te zijn met de maffia, maar ook met justitie, de politie en de politieke top inclusief het koningshuis. Wat er plaatsvindt is totale waanzin, maar helaas de gang van zaken achter de schermen van de politieke elite. Bovendien is het een wereldwijd fenomeen, zoals uit velen getuigenverklaringen (HIER op YT) blijkt. Politici en topambtenaren nemen deel aan weerzinwekkende praktijken en worden daar gefilmd of gefotografeerd. Deze beelden worden vervolgens ingezet om daarmee later politieke druk uit te oefenen of voor afpersing.

De getuige, die zelf als jurist werkzaam was binnen de Nederlandse justitie, begint haar getuigenis met:

“Mijn naam is Anne Marie van Blijenburgh. Ik ben 24 jaar getrouwd geweest met Kees van Korlaar. Samen met zijn 3 broers vormt Kees van Korlaar een criminele organisatie genaamd het Octopus Syndicaat (E*: dit is in Nederland een andere term voor Ndrangheta, een misdaadnetwerk gelinkt aan de Italiaanse maffia). Ze zijn vanaf 1960 tot op de dag van vandaag nog steeds actief. In opdracht van koningin Beatrix hebben zij kinderen geronseld die ten aanzien van een publiek werden gemarteld, verkracht en vermoord. Deze kinderen werden geregeld via jeugddetentiecentra in Nederland.”

Oprichter van het ITCCS, Kevin Annet

Kevin Annett, de woordvoerder van de ITCCS, vertelde in een recent inteview (HIER) dat er zich inmiddels ook een getuige heeft gemeld die werkzaam was bij een jeugdgevangenis en het verhaal van Van Blijenburgh bevestigt. Volgens deze getuige gaf koningin Beatrix de opdracht om kinderen over te plaatsen of werkzaam te stellen binnen het koninklijk paleis, waarna ze telkens spoorloos verdwenen.

Volgens Van Blijenburgh waren de jeugddetentiecentra die benaderd werden aanvankelijk blij met dit verzoek vanuit het koninklijk hof, om kinderen te leveren die voor een bepaalde periode bij de koningin in dienst konden komen. Ze dachten aanvankelijk dat de koningin een erg sociale vrouw was door deze jongeren een nieuwe kans te geven. Ze verstrekten zonder enige twijfel de persoonlijke dossiers van bepaalde kinderen aan de criminelen.

Als de jeugddetentiecentra wilden controleren of deze informatie allemaal wel klopte, werd hen een naam en telefoon nummer gegeven van een hoge ambtenaar aan het hof van koningin Beatrix, die bevestigde dat er inderdaad kinderen gezocht werden om voor een bepaalde tijd op het paleis te komen werken. Uit een drietal dossiers die telkens overhandigd werden, selecteerden de betrokken criminelen een kind of tiener die geen (contact met) familie meer had. Ze vertelden de jeugdgevangenissen dat dit het type kind was waar ze naar op zoek waren.

In de veronderstelling dat het kind op sollicitatiegesprek bij het hof zou gaan, werden er nieuwe kleren gekocht zodat het kind er goed gekleed uitzag. In werkelijkheid werd het slachtoffer echter op de trein naar Zwolle gezet. Zo vertelt de getuige:

“In Zwolle werd het kind door de criminelen van het station gehaald en naar een gebouw gebracht dat volledig leek op een echt hotel, maar niet operationeel was als hotel, hoewel er mensen in de lobby waren en net deden of het een hotel was. Het kind kreeg wat te drinken en met dat drankje werd het gedrogeerd. Naast het hotel was een gebouw waar de voorstelling zou plaatsvinden. In dat gebouw gingen de mensen zitten en op een zeker moment werd het kind door de criminelen naar binnen gebracht. Het werd gemarteld, verkracht en op brute wijze vermoord voor de  ogen van de toeschouwers.”

Volgens Blijenburgh speelde prins Johan Friso (de tweede zoon van koningin Beatrix) een prominente rol. Er is haar verteld dat Johan Friso behoorlijk geestelijk gestoord was en een ongezonde interesse in jonge kinderen had. Hij was dermate gestoord dat hij elke dag een psychiater aan zijn zij had. De naam van deze psychiater is Guus Pareau Dumont.

Volgens de getuige organiseerden de Korlaar-broers de moordpartijen op aanvraag van Koningin Beatrix die het geheel bovendien financierde. De criminelen vroegen Johan Friso of hij zijn familieleden en vrienden ook mee wilde nemen, dus de ruimte zat vol met hooggeplaatste Nederlanders: ministers, hoge ambtenaren en allerlei mensen die de criminelen op de foto konden zetten, om ze daar later mee te chanteren om zo crimineel voordeel te verkrijgen.

De namen die Van Blijenburgh noemt naast prins Friso zijn:

 • zijn psychiater Guus Pareau Dumont;
 • Friso’s vrouw Mabel Wisse Smit, in gezelschap van een oudere man, waarschijnlijk
 • George Soros;
 • Donner en Ernst Hirsch Ballin, beide voormalig minister van Justitie;
 • Mr. Van den Emster, jarenlang voorzitter voor de Raad voor de Rechtspraak in Nederland;
 • Dick Berlijn, Oud-commandant van het leger;
 • Gerlof Leistra, journalist van het weekblad Elsevier;
 • Carla Eradus, de vrouw van de psychiater van Johan Friso, tevens rechter en de Presidente van de rechtbank in Amsterdam;
 • Mark Rutte, de huidige minister-president; en
 • Geert Wilders, parlementslid en politiek leider van de PVV.

De getuige vervolgt:

“Er waren steeds ongeveer vijftig mensen als ik daar naar toe werd gebracht. Ik ben er drie keer mee naar toe genomen. Ik heb elke keer dat ik er was, gezien dat er een kind werd gedood. Ik heb gezien dat er twee jongens en een meisje zijn gedood. Ik veronderstel dat dit Nederlandse kinderen waren en dat zij uit detentiecentra kwamen en werden geworven op de manier, zoals ik dit zojuist heb beschreven.”

In het recente interview (HIER op YT) dat EllaSter met Kevin Annett had, vertelde hij dat Zwolle een belangrijk knooppunt is in de kinderhandel en er banden zijn met Madeira. Vanuit dit Portugese eiland worden er blijkbaar ook kinderen naar Zwolle gebracht. Deze kinderen zijn afkomstig uit arme (Europese) landen rond de Middellandse Zee, zoals: Portugal, Zuid-Italië, Griekenland, Roemenië of Noord-Afrika.

De Engelse ‘artiest’ Jimmy Savile bleek meer dan 1350 kinderen te hebben misbruikt, gedurende zijn ‘carrière’.. RIght in the face of the English.. Met vriendschap recht in het Engels koningshuis..! Zijn verhaal toont aan, hoezeer we te maken hebben met een maatschappelijke en structurele ontwrichting!!

x

Van Blijenburgh zegt al ruim tien jaar geleden de krant de Telegraaf benaderd te hebben om dit verhaal naar buiten te brengen. De betrokken journalist sprak met alle jeugdgevangenissen en bevestigde dat er inderdaad kinderen geselecteerd werden, waarvan verondersteld werd dat zij aan het hof van Beatrix zouden gaan werken. Blijkbaar waren medewerkers van deze jeugddetentiecentra echter na verloop van tijd achterdochtig geworden, omdat men nooit meer iets vernam van deze kinderen.
Er werd tegen deze journalist zelfs verteld dat Beatrix ze blijkbaar opat, omdat deze kinderen — telkens nadat ze op de trein naar Zwolle waren gezet — met hun dossiers spoorloos verdwenen. In werkelijkheid werden ze vermoord in een speciaal daarvoor ingericht theater waarin de politieke top had plaatsgenomen. De getuige zegt te weten waar de lichamen werden gedumpt.

“Nadat ze vermoord waren werden ze eerst in een koelcontainer gegooid die achter het gebouw stond. Na een aantal ‘voorstellingen’ werd deze container naar België gebracht waar men een stuk land had, waar de lijken in een massagraf werden begraven.

Jimmy Savile bleek meer dan 1350 kinderen te hebben misbruikt, gedurende zijn ‘carrière’.. RIght in the face of the English.. Mensen die vertelden over het misbruik, werden niet geloofd. Jimmy Savile was verheven boven het kwaad en werd behandeld als een heilige..

In het interview van 15 oktober 2016 zegt Kevin Annett later met de getuige op de locatie van een van deze massagraven geweest te zijn. Van Blijenburgh wil niks liever dan dat de betrokken criminelen levenslang worden opgesloten. Ze heeft naar eigen zeggen de misdaden al vanaf 2004 bij de autoriteiten gemeld, maar elke instantie weigerde de zaak te onderzoeken.

“Ik heb met elke politieagent gesproken die ik maar kon vinden, elke ambtenaar van justitie, ik heb Interpol hierover ingelicht, ik ben zelfs naar de rechtbank gegaan om te kijken of ik een openbare aanklager kon vinden die de zaak zou kunnen onderzoeken. De rechtbank vertelde me dat het mijn probleem niet was. Het was het probleem van de samenleving en de rechtbank wilde geen opdracht aan de aanklager geven om dit te onderzoeken. Ik heb letterlijk alles gedaan om dit opgehelderd te krijgen. Ik heb het idee dat alles gesaboteerd werd, omdat koningin Beatrix en het Nederlandse hof erbij betrokken waren.

En telkens als er iemand de zaak wilde onderzoeken, werden ze op de schouders getikt en werd hen gezegd: «Doe dit niet, want koningin Beatrix wil het niet hebben.» Als je had gezien wat ik heb gezien, het zal altijd bij me blijven. Ik kan het niet van me af zetten, want het is een van de wreedste dingen die ik ooit gezien heb. Het is verschrikkelijk, het is echt verschrikkelijk. De idioten.”

Van Blijenburgh is heel, heel boos.
Ze vertelt dat ze door haar toenmalige man gedrogeerd werd en mee werd genomen naar deze voorstellingen. Op weg terug naar huis, een rit van 100 kilometer, kwam ze plotseling weer bij haar positieven en realiseerde zich dat ze net getuige was geweest van een moord op een kind.
Ze barstte in tranen uit. Haar man zat achter het stuur en sloeg zijn arm om haar heen en zei: “Maak je niet druk, dat zijn kinderen van een achterstandsgezin, het zijn wezen, het is uitschot, het maakt niet uit dat ze vermoord zijn.” Van Blijenburgh vervolgt haar getuigenverklaring: “Het is vreselijk. Ik kan het niet beschrijven. Het is verschrikkelijk dat die mensen daar zaten, toekeken en niks deden.”

Volgens Van Blijenburgh is haar ex-man nog steeds betrokken bij dergelijke moorden. “Als je je realiseert hoeveel mensen sinds 2004 vermoord zijn,… het is 10 jaar geleden, ze vermoorden misschien 10 tot 20 mensen per jaar, als het niet meer is. Het is verschrikkelijk. Ik heb de politie verteld over vier plaatsen in Nederland die als massagraf gebruikt worden. Nooit, nooit heeft enige politieagent de moeite genomen om te gaan kijken.”

Ondanks dat Van Blijenburgh precies weet waar die plekken zijn, realiseert ze zich ook dat men alle tijd heeft gehad om de lichamen te laten verdwijnen, aangezien men weet dat ze naar de politie is gestapt. Het uitblijven van enig politieonderzoek staat in schril contrast met andere moordzaken.

“Als je normaal gesproken in Nederland een lichaam met bloedsporen in huis vindt, gaat de politie de zaak met 20 tot 30 mensen onderzoeken. Maar wanneer je tegen de politie zegt: «Ik weet vier plekken in Nederland die als massagraf gebruikt worden, met in elk graf 20 tot 50, misschien wel 100 lichamen die daar begraven zijn,» is er niemand die het onderzoekt, niemand die naar die plekken toe gaat.”

Dit is deze getuigenverklaring van Anne Marie van Blijenburgh, die is opgenomen op 5 juni 2014.

Van Blijenburgh is geen leugenaar of schizofreen..!!
Natuurlijk zijn er mensen die beweren dat Van Blijenburgh een eenzame gek is, die maar wat roept om wraak te nemen op haar ex-man en het establishment. Haar getuigenis staat echter niet op zichzelf, maar is in lijn met allerlei vergelijkbare verhalen (HIER) die getuigen wereldwijd vertellen over Satanische offerrituelen waarbij de elite betrokken is. Bovendien is Van Blijenburgh’s verklaring officieel bekend gemaakt door het ITCCS en tevens wijd verspreid via het internet. De aanklachten zijn niet weerlegd of tegengesproken door degene die beschuldigd worden. Als dergelijke publiekelijke beschuldigingen niet worden weerlegd heeft dat ook juridische implicaties, omdat men daarmee impliciet schuld bekent.

* * *

We plaatsen hieronder verklaringen van andere getuigen

-eveneens van Ella Ster*-

die deze hele wereld van ‘smurrie-en-drek’ bevestigen..!

 

Het zijn de lokale netwerken die zijn verbonden met een wereldwijd netwerk. Overlevenden die als kind binnen deze netwerken zijn misbruikt, vertellen dat ze de hele wereld over vlogen en in de kastelen en paleizen van de aristocratie op gruwelijke wijze misbruikt zijn. Hieronder een greep uit deze getuigenissen.

Fiona Barrnet
Fiona Barnett uit Australië was slachtoffer van ritueel misbruik door de elite en is ofwel getuige ofwel direct slachtoffer geweest van allerlei gruwelijke zaken: satanische rituelen, verkrachting, martelpraktijken en moord. Ze deed tevergeefs aangifte en heeft bij autoriteit na autoriteit en instantie na instantie en zelfs bij een speciaal in het leven geroepen onderzoekscommissie verslag gedaan… allemaal tevergeefs. Ze vertelt niet alleen over het bestaan van een satanisch pedonetwerk (HIER) en het daarmee verweven internationale netwerk van mensenhandel in kinderen, maar noemt namen van diverse beroemde en hooggeplaatste personen die deel uitmaken van dit netwerk.

Het netwerk reikt tot in de hoogste kringen en ze noemt 3 voormalige Australische premiers en een voormalige Amerikaanse president. De betrokkenen zijn volgens haar geïnfiltreerd in alle sleutelposities en organisaties in Australië. Fiona Barrnett spreekt ook over jachtpartijen waarbij de elite op blote kinderen jaagt die vervolgens worden verkracht, precies zoals hierboven ook Anne Marie van Blijenburgh getuigt. Over haar strijd om de daders van deze weerzinwekkende misdaden berecht te krijgen zegt Fiona Barnett: “De manier waarop ik ben behandeld voor het aangeven van de misdaden waarvan ik getuige en slachtoffer ben geweest, was vele malen erger dan mijn oorspronkelijke ervaringen van misbruik.” Luister naar haar korte persverklaring van 4 minuten.

Toos Nijenhuis

Toos Nijenhuis
Toos Nijenhuis is een van de Nederlandse ITCCS-getuigen die een uitgebreide getuigenverklaring bij het ITCCS heeft afgelegd. Ze beschrijft rituelen zoals ze binnen de satanische sekte worden gehouden en hoe ze als vijfjarig meisje door haar opa en vader werd verkracht terwijl ze op een altaar lag. Ze werd als jong meisje over de hele wereld gevlogen en bezocht allerlei koninklijke paleizen waar ze telkens veelvuldig werd gemarteld en verkracht. Ze vertelt over de betrokkenheid van de top van de Katholieke kerk alsmede kopstukken van andere religies. Ook beschrijft ze de betrokkenheid van de koningshuizen en noemt een aantal figuren binnen het Britse en Nederlandse koningshuis bij naam. (kijk HIER naar artikel met Toos Nijenhuis op WantToKnow.nl/be)

De ‘Hampstead-kinderen’..
Een paar jaar geleden kwamen schokkende videoverklaringen (HIER) over een satanisch pedonetwerk naar buiten van Gabriel en Alisa, twee Britse jonge kinderen van Ella Draper. De kinderen vertellen in detail dat ze in de religieuze sekte van hun vader seksueel misbruikt en mishandeld worden en moeten meehelpen om baby’s te doden. Het misbruik vindt onder andere op school plaats en de kinderen worden meegenomen naar allerlei orgieën waar het schoolhoofd, leraren, politie-agenten, sociaal werkers en ouders bij zijn betrokken. De kinderen spreken over rituelen waarbij schedels van baby’s worden gebruikt in allerlei bloedrituelen.

Er is een kort politieonderzoek (HIER) waarbij de kinderen worden ondervraagd. Uit medisch onderzoek (HIER) blijkt dat de anus en het rectum van de kinderen is beschadigd en littekenweefsel vertoont. Het wordt al spoedig in de doofpot gestopt en uiteindelijk wordt niemand vervolgd. Al vrij snel erna wordt moeder Ella Draper in staat van beschuldiging gesteld. Men verwijt haar dat ze de kinderen heeft geïnstrueerd om deze verklaringen af te leggen, omdat ze binnen het conflict met haar ex de voogdij van kinderen wil krijgen. De kinderen worden bij haar weggehaald door de zogenaamde kinderbescherming en Ella Draper (HIER) moet het land uitvluchten omdat ze wordt vervolgd.

Het Hampstead-schandaal is uitgebreid vastgelegd op dit blog (HIER). Helaas zijn veel video’s inmiddels verwijderd. De getuigenverklaring van Alisa en Gabriel tonen grote overeenkomsten met het schandaal in het Drentse Emmercompascuum. (HIER). Ook daar verklaarden talloze kinderen dat ze op school werden misbruikt en werden meegenomen naar een sekskelder onder de school. Uiteindelijk deed de politie uitgebreid onderzoek (HIER) en concludeerde dat de kelders helemaal niet bestaan. Ook hier werden uiteindelijk de ouders, die hun claims niet wilden intrekken, vervolgd en veroordeeld wegens smaad en laster. De redactie van Ella Ster is onlangs door één van deze ouders benaderd die zich zegt te herkennen in het verhaal van satanische netwerken.

Theresa
De Hampstead-zaak doet ook denken aan de getuigenverklaring van Theresa (HIER op YT), een Brits meisje dat spreekt over een satanisch pedonetwerk waarbinnen kinderen worden vermoord. Ze vertelt dat ze als jong meisje op elite seksfeestjes soms wel 20 tot 30 keer werd verkracht. Ze onderging gedwongen abortussen en beschrijft offerrituelen met dieren en kinderen die volgens haar moeder op een enorme schaal plaatsvinden. Theresa werd regelmatig naar een paleis buiten de stad gebracht waar de rituelen plaatsvonden. Dat paleis was eigendom van zeer rijke mensen .

Ze vertelt dat haar oma het hoofd was van de lokale Luciferiaanse sekte. Theresa en ook andere kinderen van 4, 5 en 6 beschrijven in detail satanische rituelen en ceremonies. Theresa’s psychiater heeft een officiële verklaring afgegeven dat de dingen die ze beschrijft, daadwerkelijk zijn gebeurd. Er zijn in deze zaak diverse sekteleden veroordeeld voor verkrachting. Wanneer ze over de gruwelen vertelt is haar gezicht uitdrukkingsloos en de intonatie mat.

Hetzelfde valt op bij de getuigenis van Kendall (HIER opt YT), de seksslaaf die recentelijk met haar ervaring bij Dr. Phil naar buiten is getreden. De matte uitdrukking houdt aan totdat Teresa volschiet wanneer ze vertelt over haar kind dat ze op 11-jarige leeftijd kreeg en moest achterlaten in het paleis van de satanisten. Deze getuigenis is van tientallen jaren geleden en geeft aan dat dit soort praktijken al decennialang, maar waarschijnlijk al eeuwenlang plaatsvinden.

Regina Louf
Bovenstaande getuigenissen komen overeen met die van Regina Louf (HIER) die als jong Belgisch meisje werd misbruikt door mensen in hoge kringen. Men probeerde aanvankelijk haar getuigenis van seksueel misbruik tijdens elitaire pedofeestjes af te doen als ongeloofwaardig en fantasierijk. Totdat het lijk van een ander meisje werd gevonden op de champignonkwekerij van Nihoul, die precies op de wijze gestorven bleek te zijn zoals beschreven door Regina Louf.

Anneke Lucas
“In het netwerk waaraan ik verkocht was, werden de kinderen hardhandig gedwongen hun mond te houden.” Zo vertelt een Belgische klokkenluider aan ‘Global Citizen’ “kinderen die werden gezien als een bedreiging, werden gedood. Kinderen werden gedood door bepaalde leden van dit netwerk, waarin jongens vaker werden gebruikt voor martelingen, en meisjes werden verkracht. Maar meisjes werden ook gedood.”

Anneke Lucas spreekt in meer details over haar ervaringen in andere publicaties en op podcasts, waarin ze het heeft over een van de martelingen die ze onderging, met insecten bijvoorbeeld. Ze bevestigt ook de opoffering van kinderen in Luciferiaanse rituelen waar zij zelf werd misbruikt. In een email aan Ella Ster bevestigt ze dat haar verleden overeen komt met de verhalen van andere getuigen. (Lees dit uitgebreide artikel HIER op WanttoKnow.nl)

Sandra Fecht
Kevin Annett heeft de Canadese therapeute Sandra Fecht diverse keren in zijn radioshow Radio Free Kanata (HIER) te gast gehad. Sandra Fecht heeft honderden slachtoffers van satanisch ritueel misbruik behandeld. Toen ze zelf bedreigd werd vanwege haar werkzaamheden en aangifte deed bij de politie, vertelde een politie-agent haar: “Sandra, je moet weten dat jouw aangiftes bij voorbaat worden gewist of ‘verdwijnen’.” Ze zei daarover: “Op dat moment wist ik dat er écht iets aan de hand is.” (luister naar dit interview met Sandra Fecht (HIER) vanaf minuut 2:00)

Maar zo zijn er veel meer getuigen die steeds weer hetzelfde verklaren: de elite houden seksfeestjes waarbij kinderen worden mishandeld, verkracht en vaak vermoord. Zoals Jay Parker (HIER) die in een satanische Illuminati-familie is geboren en slachtoffer werd van het MONARCH mind-control-programma en satanisch ritueel misbruik. Ook Cathy O’Brien (HIER) was slachtoffer van dit, op trauma gebaseerde, mind-control-programma van de CIA.Zij beschuldigt ook regelrecht en direct Hillary Clinton van misbruik van een minderjarig kind..!

Dan kun je hier de video bekijken van Rache (HIER), een voormalige super soldier die in detail beschrijft hoe deze martelpraktijken en satanische rituelen er aan toe gaan. Ze legt ook uit dat het een vorm van energie-vampirisme is. Ook Teal Swan (HIER op YT) werd als kind aan een satanische sekte verkocht en heeft haar ervaringen in detail naar buiten gebracht. Ze bevestigt de hierboven beschreven praktijken. Ze vertelt dat de ontvoeringen, mensenhandel en moord van kinderen op een gigantische schaal plaatsvinden.

x

Satanisme en Ritueel kindermisbruik:

een confronterende realiteit..!
X

Besef dat satanisch kindermisbruik een dagelijkse wereldwijde praktijk is. Elk geval is beslist geen geïsoleerde incident, want we hebben te maken met een wereldwijde organisatie die veel macht en middelen ter beschikking.heeft. Deze pedofiele netwerken worden bestuurd door satanische groepen, waaronder het Vaticaan en bepaalde takken van de vrijmetselarij. Ook zijn er overheidsinstanties bij betrokken, koningshuizen, zoals je hierboven hebt gelezen. En veel, heel veel politici. Daarbij worden occulte rituelen uitgevoerd, om energetisch voedsel voor de energie-vampieren te creëren..En deze praktijken zullen doorgaan totdat de samenleving stopt haar kinderen te offeren aan de controleurs. Wanneer we niet meer wegkijken en ons ongeloof over deze smurrie-en-derrie afschaffen..!

Hoe de daders proberen te ontsnappen.. ‘In het belang van ‘nationale veiligheid’..!
Tot slot plaatsen we hier een documentaire van de Australische televisie, getiteld ‘60 minutes Australia’ over pedofiele netwerken in Groot-Brittannië. Het wereldwijd (satanisch) kindermisbruik, wordt begaan door politici en andere hooggeplaatste pedofielen. En ja, deze misdadigers dienen natuurlijk nu een verhaal te hebben, juridisch gezien, om de onderzoeken die nu in alle landen lopen, te torpederen. Het verhaal van het gevaarlopen van de ‘Nationale zekerheid’ wordt nu zelfs als excuus gebruikt om deze dagelijkse praktijken geheim te houden en te beschermen. Laten we het erop houden, dat deze ‘mensen’ behoorlijk desperaat aan het worden zijn.

x

x

 

141 gedachten over “Het verbijsterende misbruikschandaal..!

 1. Jaha, en wat doe je dan als werkende ouder….. En school moet. Ik las hier dat sommige ouders boos waren omdat andere ouders bepaalde misstanden aan de kaak stelden. Beter je kind weg laten rotten, dan je goede naam te grabbel gooien. Heb geen zin om op te zoeken waar dat stond.

  Ze zijn overigens in Amerika bezig met een opmaat naar een heuse burgeroorlog. https://www.sott.net/article/359293-Hyper-activists-target-Confederate-monuments-across-US-as-Baltimore-calls-for-them-to-be-torn-down-UPDATES
  https://www.sott.net/article/359446-US-news-networks-devote-77-of-airtime-to-Trumps-Charlottesville-presser-no-actual-news
  Meer chaos, meer missende kindjes, meer jong mensvee.
  Meneer Rutte zegt dat de economie in NL boven verwachting presteert. Meer ouders die beiden werken. Meer opvang voor lastige kinderen.

  1. Deze misbruikzaken blijven decennia duren wordt er maar eens een vonnis geveld?

 2. ’t heeft lang geduurd voor ik de moed kon opbrengen, er echt in te duiken…
  Verbijsterend, verbasterend………zowat…
  Ik val in duizend stukjes uit elkaar…als ik niet op pas, van gekte!
  Steeds weet ik niet of ik huilen zal…soms wil ik ook lachen, dat ken ik van vroeger nog wel, als er iets ergs gebeurde, wat ik niet bevatten kon…..lachen van gekte…
  Fijn dat er mensen zijn zoals o.a. Kevin Annet, hij doet me een beetje denken aan Jan Storms…krachtige, moedige onderzoekers…
  De mensen die hiervan genieten, dit te doen, als je goed kijkt, zie je dat ook eigenlijk wel aan ze…dat ze zo zijn…dat iets over hen heerst…de Antichrist…
  verder weet ik niet wat te doen…te zeggen in deze…
  Amen…

  1. Marie Anne
   Goed dat je je ogen opent, Vervelend blijft het om te snappen als je zelf niet dezelfde mindset hebt( beter hoor). Gelukkig gaat het niet om het begrijpen maar om het erkennen , waarna je het kunt loslaten en je richten op de wereld die jij wilt creëren. Het is een uitstervend gegeven als wij met zijn allen dat wensen.

 3. Wat hier in feite wordt beschreven, is het “International Crime Syndicate” waar ik al meermaals naar verwezen heb. Het is een gigantische octopus… met tentakels over de ganse wereld en in alle domeinen. Hier geldt ook het principe van Karl Marx : een vis begint te rotten aan te kop. Dit is dan ook de reden waarom tal van gruwelijkheden het daglicht niet zien.. en waarom onderzoeken worden gesaboteerd. De “koppen” zijn immers te groot.. Deze seksuele misdaden staan niet alleen, ze maken deel uit van het ganse criminele gebeuren.. en dienen als chantagemiddel. Trouwens als men niet kan gechanteerd worden, heeft men geen schijn van kans om door te dringen tot de hogere regionen. Na al die jaren, zijn de integeren weggezuiverd. Een belangrijke rol wordt gespeeld door de MSM bij de “cover-up”. Michel Nihoul wordt ook geciteerd in het voormelde artikel.. hoe kan het anders ..maar weinige weten dat hij ook betrokken was bij het Iran Contragate schandaal, waarvoor België als draaischijf fungeerde. Zowel bij de Dutroux als Iran Contragate was de Mossad betrokken. (met ook de CIA). Dit zegt al genoeg. Ik wil de lezers niet ontgoochelen… maar met wettelijke middelen is deze kanker niet aan te pakken. De voormelde tekst geeft al een goede inleiding.. maar de waarheid is nog veel gruwelijker. De straten zijn dan ook geplaveid met de lijken van slachtoffers, getuigen, onderzoekers enz…. Een waarheid die zo gruwelijk is, dat de doorsnee mens, ze niet kan geloven. In de huidige stand van zaken, kunnen we enkel pogen info te verspreiden.Met de toenemende censuur… zal dit ook steeds moeilijker worden. WTK speelt hier dan ook de rol van speerpunt, maar hoelang nog??
  Koekje :
  Over de toestand in de USA :
  http://aanirfan.blogspot.be/2017/08/charlottesville-james-fields-patsy.html

 4. Die rijke viezerikken die kinderen willen misbruiken die gaan op vakantie naar een ARM land en kopen daar het personeel om van kindertehuizen zodat zij lekker alleen kunnen zijn met kwetsbare kinderen. De Rothschild-Zionisten-Illuminati-Vrijmetselaren.

  https://youtu.be/3BD3Ch-4jfA

  J K Rowling heeft een stichting met als doel alle kindertehuizen te sluiten omdat kinderen enkel in de buurt van familieleden het beste (niet altijd) beschermd zijn. J K Rowling is op de hoogte van bijna alles. Ze geeft 3x gecodeerd booschap in dit interview.

  http://www.philanthropicpeople.com/profiles/j-k-rowling/
  Ze gaf 160 miljoen weg in 2011.

  1. Je hele artikel komt op mij WEL LOGISCH over. Want Beatrix had een PEST hekel aan Pim Fortuyn. Geert Wilders zijn enige taak is de Pim Fortuyn stemmers oogsten. En Geert Wilders is heel erg goed beschermd. Pim Fortuyn was vogelvrij. De staat zou enkel Wilder goed beschermen ALS HIJ BELANGRIJK is voor de corrupte massamoordende pedophiele elites.

   Ik ga er dus vanuit dat het allemaal klopt. Vetrouwen kan je maar 1 keer verliezen.Dat verloor de Staat der Nederlanden toen ik 25 jaar was.

  2. Ach coz , sommige mensen zijn wat trager dan anderen , dat zegt echter nix want wat zijn 25 op de eeuwigheid?

  3. Wat die J.K. Rowling doet is inderdaad de allerbeste oplossing voor gezinnen die door omstandigheden hulp nodig hebben. Cps/jeugdzorg doen eigenlijk hele andere dingen dan wat wij zelfs als normaal mens zouden verwachten. Deze tak wordt door pedo’s gebruikt. Hier krijgen gezinnen en vooral de kinderen alleen maar straf!!! Op basis van traumatisch werken en geen psychologischehulp bieden, is verzekering
   van werk en budget (want ze vragen er wel geld voor maar bieden in praktijk geen hulp aan de kindjes) Deze psychopatische tak is het is het meest corrupte wat we hebben. Als hier niet naar gekeken wordt door elke nederlander, wat al jaren niet gebeurd, waarvan ik echt schrik! Wordt de samenleving nog zieker naar elkaar. Wordt wakker, ze willen de kindjes

 5. Op mijn blog heb ik diverse artikelen vertaald , met recentelijke onthullingen. Het is afschuwelijk, We zijn als slachtvee. En zo erg dat het bijna niet te geloven is. Maar het is waar, al heel lang.
  Het blog is mariaenbuitenaardsen.blogspot.nl

 6. dank je wel Marcel…

  Ja…’t is aan de tijd…dat het stopt…dat het uit- en afsterft, dat…

  Het Licht is rond en rolt naar alle kanten….
  de bergen op en af, de dalen door,
  de wezens in en uit en langs de planten
  stijgt het de bomen in en gaat alles voor.
  Waarheen? Ik vraag het niet, ik kom ik ga,
  omdat mijn handen en mijn voeten,
  mijn ogen en mijn hart zo moeten
  en ik het licht nu eenmaal zo versta.
  Pierre Kemp 1940

  namaste

 7. Laten we allemaal binnen ons gezichtsveld oplettent zijn, en niets tollereren, zo alleen kunnen we het vernietigen, er gaan altijd nissen zijn waar het toch blijft plaats vinden, maar door de pseudo sociale voorspoed politiek, het samen zijn, de pseudo religeuse leefwijze verloren ging, dit was altijd al een doorn in hun ogen, vooral geen saamhorigheid, troebelwater creéeren, denk daar maar eens aan een samenleving, waar sociale controle onderling ontbreekt, wordt het de psychoos onder ons wel erg gemakkelijk gemaakt, persoonlijk heb ik geholpen veel zaken op te ruimen, op het gebied van ontucht, alleen en met anderen te samen, maar de echte grote perverse wereld ligt buiten ons directe bereik, dit moet dus anders worden opgelost, door druk op de juiste mensen, maar naar het schijnt zijn intégre onkreukbare leidinggevende mensen, die dan ook nog hun nek willen uitsteken, moeilijk te vinden, ik kan natuurlijk veel en veel verder gaan in mijn benadering van dit kwaad, maar wat helpt dit, het ligt in de tollerantie en de te nemen beslissing van het moment, het ogenblik wat we allemaal kennen, en te vaak onze schouders voor ophalen, groet Jenne

 8. In heel dat Satan-vereerderswereldje zijn ze ALLEMAAL zo gek als een deur. De werkelijkheid is vele malen gruwelijker dan wat men maar zou kunnen fantaseren. Daarom weigeren mensen -een soort autobeschermingsmechanisme en hopen tegen beter weten in- dat dan ook te geloven. Je kunt eigenlijk gewoon aannemen dat ALLE gruwelijkheden die ooit op medemensen zijn gepleegd in de historie ook nu nog gewoon plaatsvinden. Wat dat betreft leven zij (en wij dus ook) nog gewoon in de Middeleeuwen. Alleen het decor is veranderd.
  Maar ja, het is voor hen ook niet zo ingewikkeld. Als je een historie en traditie van liegen, bedriegen en veel bloed aan je handen hebt en dus vervolgens alles te verliezen hebt, dan is alleen de vlucht naar voren mogelijk; nog meer liegen en bloed vergieten om maar angstvallig vast te houden aan hun verworvenheden en priveleges in hun zelfgecreerde Satans-maatschappij.
  Uitsluitend TOTAL EXPOSURE kan die vicieuze cirkel van generatie op generatie doorbreken.

  1. Ik weet dat het psychopatische leugenachtige smerige gore hypocrite bange jankerts zijn.

  1. Haha, het staat er ook weer gewoon Arend; HET RONDE HUIS = ONDER het huis, daar gebeurde het natuurlijk ook allemaal de elitaire smeerpijperij, ook een gangenstelsel onder het huis etc. las ik.
   Maar ook hier weer een dubbele bodem: Het blijft ONDER ons, onder de leden van HET HUIS= of het koninklijk HUIS of het grote JOODS-PROT. wereldHUIS.
   Zo is in hun V.M.-taaltje bijv. “een rondje van Het Huis” een mooi rond kogelgaatje in je lijf !
   Nooit zo gezien heh ? Ze zijn dan ook niet voor niks de (perverse) intelligentsia.
   En in NUNSPEET zelf is blijkbaar het Pesten uitgevonden: NU PESTEN !
   Opgeteld 11.4 = 44, dus er viel blijkbaar heel wat te “vieren” daar in Nunspeet.

   Ha, en natuurlijk de helft van de dubbele bodem weer gemist: Blijkbaar is Pezen al een heel oud woord voor “gemeenschap hebben” of tippelen. En natuurlijk is er ook nog de Pezerik oftewel de Bullepees, lekker mensen martelen dus, en de Bullepees is natuurlijk ook weer gewoon een Stierenlul en dan zijn we weer bij de gewelddadige sexorgies.
   NUNSPEET; PEEST NU N. (en N op zich staat bij hen voor een Nul, Niks, Non, Niemandal, Nomade etc. etc.) Nunspeet, altijd gezellig dus voor het betere Peeswerk !

   Sorry Arend, anagramtechnisch nog even over het hoofd gezien; HET RONDE HUIS; IS DE HOERENHUT of (daar horen) DE HOEREN THUIS ! Lijkt me weer een duidelijk verhaal dus.

 9. Wederom is Demmink ermee weg gekomen, wordt niet langer vervolgd……
  De advocaat van de twee turkse jongemannen gaat nu een civiele proceduren starten.
  Hopelijk komt die steen wel boven water!

  1. Wat worden de Nederlandars toch constant te kakken gezet, en ze blijven maar slikken, wanner is hun gemoed eens vol, en beginnen zij van zich af te bijten, ben benieuwd !

 10. Het enigste waarde van deze info is je ziel verharden.
  Het zal niet stoppen, aangezien er maar een paar mensen zijn die kennis nemen.
  De rest vind de waanzin v/d MSM veel belangrijker.

  Kennis van mensen als Jacque Fresco en Michael Tellinger wordt zelfs in de alternatieve hoek verzwegen, wat om mij overkomt, dat zelfs (logisch eigenlijk) het alternatieve nieuws smuk is van de machtige……..

  Er staat ons mensheid nog heel wat te wachten, daar hoef je niet helder voor te zien…..

 11. Er gaat helemaal niets veranderen. Er is werkelijk niets meer wat nog deugd in de wereld. Onderwijs, gezondheidszorg, financiele systeem, politiek, farmacie, ..
  En we laten het allemaal gebeuren. Kennelijk heeft men toch nog vertrouwen dat het goed zal komen. Er veranderd niets, want officiele instanties doen niets.
  Het verhaal over kindermisbruik is nauwelijks te bevatten. De trouwe kijkers van het acht uur journaal vieren straks weer gewoon koningsdag en zullen niet geloven dat Bea er satanische praktijken op na houdt.
  Pas als een aanzienlijk deel van de bevolking in opstand komt zou er iets kunnen veranderen. Verwacht niks van de overheid. We moeten het zelf doen. We moeten zelf dat tuig op heterdaad betrappen en het wereldkundig maken. Maar da’s lastig…

  1. Zo gaat het niet gebeuren. Ze zullen door externe krachten verslagen worden.
   London, waar het hele plan vandaan komt om mensen op sleutelposities te manipuleren en onder controle te houden d m v pedophilie en kinder moord is het probleem. Londen en Parijs. Beiden zullen vernietigd worden door thermonucleaire wapens. Zo zal het gaan. De stukken staan op het bord, de stukken zijn in beweging. Er komt straks aardig wat Plutonium in iedereen zijn achtertuin te liggen.

 12. Las net een artikel op Yahoo.de hoe kindermisbruik via de webcam steeds heftiger wordt.

  Hans Guyt, van Terre des Hommes verklaart hoe het geweld tegen kinderen steeds extremer word door webcam-kindersextoerisme.

  Verkrachtigingen, gangbang, folter zijn niet meer ongewoon de slachtoffers worden steeds jonger tot zelf babies.
  Via de webcam kan de klant in het buitenland het misbruik bekijken en aanwijzingen aan dader en kind geven.
  Hoe zieker kan de wereld nog worden?

  hier is de link naar het artikel:
  https://de.nachrichten.yahoo.com/experte-kindesmissbrauch-per-webcam-immer-075142117.html

  1. hoe zieker kan de MENS nog worden…de wereld bestaat niet, meer wereldbeelden dan zandkorrels…BEELDbewustzijn…!
   Nou? Dat weten we toch? Vaccinatie-onderdrukking, Pharmaceutisch gif, GMO voeding, Chemtrails…binnen gezinnen mishandeling en seksueel misbruik (!!!) Internet, mobiele, niet meer verbonden met de Aarde ansich, weggeslagen bij de Bron, het gevoel…

   Liefde geneest, Liefde en niets anders dan dat…
   Sexualiteit is prachtig als er Liefde is!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Als onderdrukte lust, levensgevaarlijk…dodelijk………

   namaste

  2. Wat een open deur. Als zieke geest had ik dit ook kunnen bedenken en nog wel veel meer en erger.
   De volledige boodschap moet volgens mij zijn: OUDERS PAS OP UW KINDEREN!!!!!
   Er zijn nu eenmaal roofdieren in mens gedaante.
   Waarschijnlijk is het zelfs zo dat in ieder mens een roofdier schuilt. Schaduw/licht.

  3. Dat is ook een open deur koekje. Je slaat waarschijnlijk net zo makkelijk een mug plat als ieder willekeurig mens. En dat alleen maar omdat ie irritant is. Een mug slechts, maar ook een levend wezen. Pats. Weg. En over tot de orde van de dag.

  4. Evert,
   Jij bent zeker :veganist, tibetaans boedist ,of misschien breatherian? Anders heb je niet echt recht van spreken toch?

  5. Geen van drieën marcel. Ik doelde op koekje’s: “Waarschijnlijk is het zelfs zo dat in ieder mens een roofdier schuilt.” Ik zou het woord “Waarschijnlijk” vervangen door “Uiteraard”. Immers, zo makkelijk als een willekeurig mens een mug plet, zo makkelijk vergaste de willekeurige kampbeul de Joodse gevangene, om maar een voorbeeld te noemen. Identieke processen vinden plaats op elk niveau, alleen de schaal is anders. Gelijk een fractal dus https://nl.wikipedia.org/wiki/Fractal. Daarom was (2) een open deur voor mij.

  6. Evert , dat hangt geheel af van je levensinstelling en is zeker geen wet van mandelbröd en persen, om de generalisering eruit te halen pleit ik dus voor het in takt te laten van de originele versie.

   “Je slaat waarschijnlijk net zo makkelijk een mug plat als ieder willekeurig mens. En dat alleen maar omdat ie irritant is. Een mug slechts, maar ook een levend wezen. Pats. Weg. En over tot de orde van de dag.”

   Ik vond die wel sterk.

  7. Overigens kun je ook op geheel andere wijze omgaan met de mug in jouw voporbeeld. Als een mug mij wil steken streel ik slechts zeer teder haar rug( het zijn altijd de vrouwen die steken)zodra zij steekt vomt zich een bultje op die plaats. Bijgevolg dat bultje zich omhoog richting mijn niet verplaatste strelende vinger zwelt, is door een soort van karmische actie de mug geplet door de door haar zelf initieerde bult. Yes karma is a bitch!

  8. Volgens mij bedoelde Martin Vrijland dit soort onzinnige discussies ook in zijn artikel onlangs….. Bemoedigende wakkere mensen 😀

  9. Ook mooi marcel!
   Maar toch, bruut pletten of verleiden tot zelfmoord. Het proces is anders, het resultaat hetzelfde.

  10. Zeker marcel, soms belangrijker dan het resultaat. Wat betreft de mug, we kunnen haar helaas niet meer vragen welke weg de voorkeur had.

  11. Evert, door niet in te gaan op wat voor mij het belangrijkste is nl, kinderen beschermen, en er een verknipte ‘klucht’ van te maken, bevestig je maar weer eens je eigen onaangename (roofdier) kant. Je eigen open deur waar deze keer nogal wat stank uit komt.

  12. Koekje, dit is preciés hetgeen hij hier komt doen. Is het niet onder ‘evert’ dan onder een andere naam. Uitlokken, fake-discussies opstarten en langzaam onmin aanwakkeren. Vooral geraffineerd de slimmerik uithangen en anderen -evertzo geraffineerd- lekker minkukelen.

  13. Guido.J.

   misschien eens kijken waarom, en welke rede, en welke invulling geeft deze Evert, onze samenleving, onze samenleving kleeft aan elkaar met Everts denken, niet echt bemoedigend, Jenne

  14. Dat woord ‘minkukelen’ is langzamerhand onderhevig aan inflatie. Misschien kan Guido eens uitleggen WIE er geminkukeld wordt, in zijn ogen? Of WIE dat ook als zodanig voelt, geminkukeld te worden? Zou marcel zich hierboven geminkukeld hebben gevoeld? Volgens mij hadden we een prima onderonsje.

  15. Het internet moet voor jouw wel een vervulling zijn van al je wensen, zo annoniem lekker kunnen plagen, en je onnutte gedachten verspreiden, in de werkelijke wereld, maak je natuurlijk geen schijn van kans, daar heb ik alle begrip voor, zielige mensen soort, zou zeggen ga lekker je gang, groet Jenne

  16. @17 wat Jantje zegt over Pietje zegt natuurlijk meer over Jantje dan over Pietje.

 13. Het lijkt hier stil rond wat Martin Vrijland over Ronald Bernard schreef (off topic link verwijderd)
  Hiermee suggereer ik niet dat dit ook bij Ella het geval is. Het boeit me wat hoe andere lezers hiermee omgaan, de aantijgingen over Ronald lijken me in ieder geval oprecht en persoonlijk vermoed ik dat Irma, zoals velen anderen er gewoon werden ingeluisd. Blijf op je goede -zoals je hopelijk bezig bent- en wees niet naiëf ‘Ella’ ! xhans.

  1. ‘Het lijkt hier stil rond wat Martin Vrijland over Ronald Bernard schreef..’

   IS dat belangrijk wat Pietje over Klaasje schrijft dan Hans..? Waarom dient erover gesproken te worden.. Andersom gezegd: ‘Wat Hans zegt over Martin, zegt alles over Hans en niets over Martin’..!!
   Daarbij heb je niet gezien kennelijk, dat als je het stukje van MV leest, hij de enige ‘kerk’ blijkt te zijn. Sorry.. enige WARE kerk. De rest is AIVD-kerk; NIEMAND uitgezonderd.. Need to say more..?
   Beetje simple allemaal. Of om te spreken met LvG: “Ben ik nou zo slim, of ben jij zo dom”..?!
   Hans, het wordt wellicht tijd dat je ZELF oordeelt, als je dat al graag zou willen. Waarom heb je anderen daarbij nodig..? NOG ERGER imo: Waarom vraag je anderen te kijken naar het (ver)oordelen van een ander over weer anderen..?? De vergelijking met piepschuim dringt zich bij me op.

  2. hij Guido, ik wou niet zomaar oordelen niet over Martin, niet over deze site, maar ook verder informeren. Want het valt toch wel op dat Ronald Bernard hierbij niet wordt vermeld. Niet toch? Hoe komt dit? Er is een tijd geweest dat zowat ieder over dit thema dit wel deed. Het blijkt toch een gevoelige snaar te zijn. XX

  3. Wellicht herhaal ik me maar MV heeft zeker een punt en ik ga hier puur van mezelf uit, het matcht met mijn gevoel wat ik al van begin af aan had, mijn intuïtie werd bevestigd.
   Daarom heb ik ook niets met de info van Irma, Bernard, Broere, Arjen..en ook Martijn van Staveren…die opeens stopt….?? Vooral Irma is voor mij met halve waarheden bezig. Sorry, kan er niets anders van maken…helaas.

  4. Ik denk dat iedereen zo z’n eigen innerlijke stem moet volgen. Een beetje googelen doet wat mij betreft vaak wonderen. Een beetje nadenken over in dit geval, onze blije bankster 😛 in ‘want to be’ land vind ik verfrissend.
   Het ‘want to be’ land, waar de ‘elite’ heb ik soms de indruk, smakelijk om lacht en zelfs persiflages over fabriceert.

  5. Martijn van Staveren stopt niet, maar gaat na al zijn werken, naar binnen…
   de vruchten plukken…en alles laten rijpen verder…nog dieper…stapt uit het circuit, dat wel…komt heus wel terug, maar anders…
   soms nodig gewoon…
   tijdje afstand nemen…

   namaste

  6. Evert, het artikel is natuurlijk noch gekleurd noch een tikkeltje hetze? Complottheorieën, antisemitisme…pffff
   Hebben ze niets anders inhoudelijks te melden op de politiek correcte site ‘klopt dat wel’?

  7. mc, ze nemen bij kloptdatwel op z’n minst de moeite de betreffende personen te benaderen voor naderige uitleg, o.a. prof. dr. ir. Jan Rotmans en die blijkt dan iets te snel te hebben toegehapt. En ja voor de rest, wat klopt er inhoudelijk niet aan het artikel volgens jou?

  8. “Pepijn van Erp ….wiskundige qua opleiding en sinds maart 2012 bestuurslid van Skepsis” wow een soort van collega van Evert.
   Ik vrees dat Evert hier degene is die deze keer te snel heeft toegehapt op mc’s opmerkingen. Nog even allemaal goed lezen Evert. Waar is mijn muggen mepper 😉

 14. Veel mensen denken dat het internet een zegen is, au contraire, als het in de goede handen zou zijn, was het als wapen tegen het kwaad wat altijd aanwezig is geweest, gebruikt kunnen worden, maar het internet is de grote brain fuck machine in handen van het kwaad, hun grootste wapen, er heerst al jaar en dag een psychise oorlogs voereng, overstroomd door negativiteit in alle toonaarden, verdraaing van feiten, leugens en onwaarheden, waar door de misdaden tegen de mensheid enorme proporties aannemen, maar was het ooit anders ?, we krijgen het in deze tijd dagelijks met de paplepel binnen, it is to much, de dood is niet onze vijand, maar de tijd is de vijand, plus ledigheid is des duifels hoofdkussen, ach en die gewone mensen weten die veel, nee die weten niet veel de bevestiging kun je dagelijks waarnemen, ze kunnen gewoon met al dat weten niet omgaan, ze kunnen er niet mee leven, dus hun kop in het zand, of tranqilizers, drank en drugs, inplaats van die paar puppits hun licht uit blazen en het heft in handen nemen, who knows, misschien komt het er aan, er is geen andere oplossing voor handen, groet Jenne

 15. Net als in mijn jeugd, is het onderwerp vreselijk belangrijk, om zich zelf op de kaart te zetten, voor de rest lieve beste mensen zoek het maar lekker uit met je kinders.
  En nu hebben de Goden ruzie onderling, wie het grootste huis in de Commune mag bewonen, en de meeste vrouwen neuken, en jullie lieve beste mensen zoek het maar uit !
  Ze delfen altijd hun Eigen graf, om dat eerlijkheid en liefde voor het medemens ontbreekt, kijk ook nu weer hoe de ratten het zinkende schip verlaten, en zich mooie baantjes toe-eigenen.
  Zo was het, zo gaat het, en zal het altijd gaan, de meeste mensen, willen geen offers brengen, of delen, dus fijne zondag even naar de markt voor het te warm is, groet Jenne

 16. Sorry maar ik heb met tegenzin een begin gemaakt om te proberen het artikel te lezen. Dat is niet gelukt, ergens draaide mijn maag en ben ik ermee gestopt. Die Jimmy Savile zeperd zegt genoeg. Het probleem is dat sommige groepen echt boven de wet staan, dus waarom besteden jullie hier aandacht aan?
  De massa wordt deskundig bespeelt en er zal helemaal niets veranderen, behalve dan dat mijn relaxte zondag verpest is.
  Oh ja ik geloof namelijk wel degelijk dat dergelijke praktijken gaande zijn, maar de massa slaapt en wenst geen verpesting van het sprookje dat alles koek en ei is.

  1. Een heel begrijpelijke reactie Rienus. Het is de ‘standaardreactie’ van het lichaam; een reflex zelfs. Wil je je alleen bezig houden met de mooie dingen in het leven? Leef verder, sluit vooral je ogen en kijk de andere kant op. De quotes in het artikel zijn JUIST geplaatst om dit gevoel in perspectief te kunnen plaatsen. De reactie van het lichaam zegt ook: ‘ZORG DAT DIT OPHOUDT!’.. Toch?
   Hoe kun je alles onder het tapijt vegen en vervolgens daarop lekker een vrolijk niets-aan-de-hand-dansje uitvoeren. We zijn niet boos Rienus op je; integendeel. Verwijt ons niet dat wij JOUW van slag maken, want dan heb je helaas het hele verhaaltje (nog) niet begrepen.
   Wat wil je zeggen met je laatste alinea als ik vragen mag: ‘Oh ja ik geloof namelijk wel degelijk dat dergelijke praktijken gaande zijn, maar de massa slaapt en wenst geen verpesting van het sprookje dat alles koek en ei is.’

  2. @ Rienus
   Wie heeft jouw zondag verpest? Wat een onzin beste man , jij leest ( probeert is een onzin woord) een artikel waarvan je aangeeft dat je weet dat dat gebeurt ,en schiet de bezorger af? Wonderlijke manier van aanpakken , ik krijg zeer de indruk dat je maar wat graag je ogen sluit en verder gaat in het sprookje weltevree. In mijn ogen ben je dan deel van het probleem en zeker niet van de oplossing!!

 17. Ik heb mij altijd verbaasd dat de jeugdvriend van Friso, Florian Moosbrugger , (Florian had een lawine airbag. , Friso een lawine pieper, lawinekans die dag op een schaal van 5 was 4! , dus groot lawine gevaar), ik meen binnen 24 uur, onschuldig werd verklaard mbt. het ski ongeluk. niet als verdachte en veroorzaker van het ongeluk meer werd beschouwd.
  Ik kon dat niet snappen. Was hier opzet in het spel? Was er al het plan om buiten de pistes te gaan? En zou een prins dan geen Lawine-airbag om moeten hebben?
  Voor mij onopgeloste vragen.

  De Liefde is voor de wereld,
  wat de zon voor het leven van de natuur is.
  Er zouden zich geen zielen meer voorspoedig kunnen ontwaken
  als de Liefde van de aarde verdwenen zou zijn.
  De Liefde is de morele zon van de wereld.

  1. Het is eender met de Clinton-kliek: Moord is de ultieme manier van complimenten maken aan waarheidsvinders..
   Kijk ook naar de moorden rond 9/11 en bij de Nagalese-artsen, waarvan er inmiddels meer dan 60 zijn vermoord.
   Kijk naar de vermoordde reporters, die té dicht bij de openbaring van de waarheid komen.

   Het is dit barbarenkenmerk, dat mensen niet of veel te weinig zien. Het is geen lieve vrede op Aarde in dit perspectief. We worden gevangen gehouden en dienen de indruk te hebben dat we VRIJ zijn. We zijn wel vrij, maar dat zit van binnen. Zolang we naar ‘buiten focussen’, zijn we onszelf kwijt.
   De moordenaars slapen niet, die letten op hoe hun 3D-wereld wordt aangevallen.. En toch.. Toch gaan ze het niet redden met die anti-waarheidsmanifestaties..

  2. Maar door hier reacties op te schrijven, richt je je toch ook naar buiten?
   In plaats van de stilte binnenin te zoeken….

  3. Jaja, mea culpa. Niets menselijks is mij vreemd. Je deelt hopelijk geen boetes uit..
   Je mag ook gewoon zeggen dat ik m’n waffel moet houden hoor.. 😉 Ik hou me overigens bij stilte aan dit uitgangspunt:

  4. Persoonlijk, denk ik dat wij een andere weg moeten gaan bewandelen, om onze wijze van leven, in vrijheid en wederzijds respect, te kunnen handhaven.
   Het eeuwige gekerm van liefde en weet ik veel, kost ons onze kinderen, is dit gewauwel onze kinderen waard, nou voor mij persoonlijk niet, het is meer de wet van de jungle die er op onze kinderen wordt toegepast, het zijn beestachtige predatoren in mensen gedaante.
   En daar is maar één antwoord op, groet Jenne

  5. AntiChrist, zachtjes huilend bij het grafsteentje van je vermoorde verscheurde kind zitten !!!

  6. Actie leidt tot reactie. Boetes of andere straffen zijn er voor hen die de wet overtreden (willens en wetens), van klein vergrijp tot grote ellende. Gelukkig hebben we hier in NL de rechtelijke macht die hier uitspraak over doet en hoewel misschien niet altijd naar tevredenheid nog altijd beter als eigen rechtertje spelen en/of maar doen wat je zelf goeddunkt.

  7. Antichrist, in welke wereld leef jij, gerechtelijke macht bestaat niet, het is een naar de pijpen van de elite dansende macht, klasse justitie is aan de orde van de dag, dit is mijn laatste réactie aan jou, mensen zo als jij heb ik alleen maar minachting voor !!!

  8. Antichrist.

   Jij kent vast het begrip klassenjustitie wel. Is het niet vervolgen van Joris Demmink daar dan geen uiting van? Hieruit mogen we dus concluderen dat NL helemaal geen rechtsstaat is, met een onafhankelijke rechtspraak.

   https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/module/rechtbankpresidenten-op-de-foto-.html

   https://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/een-of-het-elitair-pedofielennetwerk/

   Ik heb teveel rechtszaken meegemaakt waaruit mij dat ook overduidelijk gebleken is. Daarnaast zijn vele rechters en advocaten lid van het Old Boys-network Van de Vrije Metselaars.

   In België, dat toch ook in naam een democratische rechtsstaat zou zijn, is veel bekend geworden over de invloed van de Vrijmetselaars en de rechterlijke macht. Zie:

   http://www.ethesis.net/koninklijke_kunst/koninklijke_kunst.htm

   Zou dat in het schijnheilige polderland nu echt anders zijn?

  9. Idem, Jenne maar dat is al veel langer zo. Botsende meningen.

   Ach Arend, als twee psychiaters zich vergrijpen aan een patiënt. Is dan de hele psychiatrie per definitie een zooitje? Waarschijnlijk is je antwoord dan “ja”, omdat je de hele gevestigde wereld maar een zooitje vindt…, nietwaar?

   In ieder geval liever die door jullie verfoeide rechtsstaat dan een wereld waarin Guido, Jenne en Arend de “rechtspraak” doen.

   En uiteraard was jullie beider reactie me al duidelijk voordat ik mijn reactie plaatste… Ieders ideeën zijn wat dat betreft voor mij al vrij duidelijk (en veranderen doen ze niet hoor).

  10. Arend, absoluut onwaar, een gedeelte van de elite noemd zich vrij -metzelaar, en dan nog de irreguliere vrij-metzelaar loges, zijn niet het het zelfde als de reguliere vrij-metzelarij.
   Onder de old boy’s clubs, verstaat men wel iets anders AFC voetbalclub, de golfclubs, de Roeiclubs, de Lions en vele anderen, het ligt voor de hand dat jij als eerste aan de vrij Metzelaars denkt, om dat je niet over het inzicht beschikt en ook niet de volonté hebt om te diversifiëren, binnen de loges is een strijd gaande, zo als overal, de irreguliere loges zijn gepenetreerd niet door het goede soort lieden, maar goed het is prettig altijd een kop van jut bij de hand te hebben, groet Jenne

  11. Beste Antichrist.

   Mijn visie is gebaseerd op de keiharde realiteit. Prins Bernhard kreeg i.v.m. zijn betrokkenheid bij het Lockheed-schandaal de ‘straf’, dat hij langere tijd bij officiële gelegenheden geen uniform meer mocht dragen.

   “Op Soestdijk leefde de wens dat Bernhard in een televisie-uitzending het Nederlandse volk zou toespreken. Den Uyl wees dat af. Tegen Juliana zei hij naar eigen zeggen: “Hoe kleiner u zich maakt, hoe groter de kans is dat Hare Majesteit kan doorregeren.”[5] De Tweede Kamer legde zich neer bij de kabinetswens en diende geen verzoek in om een strafrechtelijk onderzoek te laten instellen.

   Op Prinsjesdag 1976 verscheen Bernhard voor het eerst niet in uniform. Echter, een paar jaar later gaf premier Van Agt de prins al incidenteel (ter gelegenheid van de begrafenis van lord Mountbatten van Birma) toestemming het uniform weer te dragen en in 1991 liet premier Lubbers hem bij diens 80e verjaardag weten dat de regering het op prijs zou stellen als hij bij voorkomende gelegenheden het uniform weer zou willen dragen. De prins maakte nauwelijks gebruik van dit gebaar, wel verkoos hij in uniform te worden begraven.

   Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lockheed-affaire
   Uit het artikel in de Wikipedia, waar bovenstaand citaat aan ontleend is kan men opmaken dat Prins Lockheed/Bilderberg, zonder gerechtelijke gevolgen, nog veel meer op zijn kerfstok had. Zelf ben ik na een onterecht vonnis in mijn gedoe met Jeugdzorg door een overtreding van dat vonnis veroordeeld tot een dwangsom van 164.000 euro.
   Verder kun je via de volgende links nog meer interessant vinden betreffende onze zogenaamde democratische rechtsstaat,
   http://www.sdnl.nl/recht.htm
   http://www.sdnl.nl/bas-haan.htm

   In 1994 schreef de Groene Amsterdammer al een alarmerend artikel over het rechtsstaatgehalte van de B.V. Nederland. Citaat:
   “Nederland, is dat niet het meest open, democratische, antiautoritaire land dat er is? Dat valt reuze tegen. In de economie, de politiek en de rechtspraak heeft een vast ‘old- boys network’ het voor het zeggen. Hoe de elite van Nederland zichzelf en elkaar in het zadel houdt.

   door Herman Wigbold \ 27 april 1994

   Is er een opener en democratischer samenleving dan de onze? Vergelijk ons eens met onze nabuurlanden. Met Engeland bijvoorbeeld, met zijn in Eton en Oxford opgeleide elite, het land waar het klasse-onderscheid zich manifesteert tot in alle uithoeken van het dagelijks leven. Met Frankrijk bijvoorbeeld, met zijn op speciale ‘superieure’ scholen opgeleide elite, die zowel de staat als het bedrijfsleven beheerst. Met Duitsland bijvoorbeeld, met zijn ingebakken eerbied voor autoriteiten en Herr Doktor. Is er een land met zoveel actiegroepen als het onze? Is er een land waar de minister- president zich iedere vrijdagavond laat interviewen over de genomen kabinetsbeslissingen? In welk land zijn de autoriteiten bereikbaarder dan hier? Hebben wij niet een goed functionerende overlegeconomie waarin alle partijen tot hun recht komen? En is er een land met een beter rechtssysteem? Toch, wie dieper kijkt, komt tot de conclusie dat de werkelijke situatie heel wat minder rooskleurig is. Nederland kent een gesloten elite die zich effectief afschermt tegen buitenstaanders.”

   Bron: https://www.groene.nl/artikel/de-gesloten-elites-van-nederland

   Dus zeg ik dan maar, doe zelf eens wat meer onderzoek voordat je mij in een door jou geschapen hokje stopt!

  12. Ach, m´n beste Arend. Zolang mensen zijn zoals ze zijn zal er altijd een onderscheid in klassen blijven. (Volledige) Gelijkheid is een utopie, daar is “de mens” helemaal niet aan toe. Het blijft een mooie filosofische gedachte experiment.

   Ook in het klein is het maar goed dat we een rechtelijke macht hebben. Bijvoorbeeld. Mocht een webmaster de privacy schenden zoals die in regelgeving vastligt en die webmaster is niet van zins dit te veranderen c.q. op te heffen….. Dan is het maar goed dat we een gerechtelijke macht hebben die dit in goede banen leidt.

  13. Antichrist.

   Wie bepaalt dan de regelgeving die in wetten vastligt? Zijn wij dat?

  14. Arend, de conclusie van Herman Wigbold is dus dat we het hier in Nederland dus best goed voor elkaar hebben vergeleken met onze omringende landen. Hij stelt zich de vraag: “Nederland, is dat niet het meest open, democratische, antiautoritaire land dat er is?” Volgens zijn eigen analyse is het antwoord: “Ja, vergeleken met onze omringende landen”. Tel je zegeningen, zou ik zeggen.

  15. Jij vindt natuurlijk dat je daar geen invloed op hebt en ik vind van wel.
   Zorg ervoor dat “jouw” partij SoPN of PvdD of zo, veel stemmen krijgt bij de verkiezingen en zorg voor draagvlak voor je ideeën en dan kun je de wetgeving beïnvloeden in de richting die je wenst. Een kenmerk van (representatieve) democratie is nu eenmaal dat iedereen ontevreden is, want niemand krijgt precies dat wat ie wil. Maar jij staat waarschijnlijk op het standpunt dat je niet moet stemmen om de democratie op die manier uit te hollen / op te heffen.

  16. Keep on dreaming Antichrist. Als verkiezingen werkelijk iets zouden kunnen beïnvloeden, dan waren ze al lang verboden!

  17. Dat was me al duidelijk Arend, zie vorige reactie “Maar jij staat waarschijnlijk op het standpunt dat je niet moet stemmen om de democratie op die manier uit te hollen / op te heffen.”

   Maar feit blijft dat ook als je het er niet mee eens bent, je, je wel aan de wet en regelgeving moet houden in Nederland. En dat geldt dus ook voor Arend, Jenne, Guido, etcetera.

  18. Dat zich aan de wet- en regelgeving moeten houden geldt alleen voor hen die een Burger Slaven Nummer moeten dragen. Want zij zijn geconditioneerd om te gehoorzamen. Mensen als wijlen Prins Lockheed/Bilderberg en andere hotemetoten hoeven dat niet, want zij worden in het gareel gehouden door de zaken die in bovenstaand artikel worden beschreven.

  19. Mooi, Guido en jij hebben ook een BSN dus dan zie ik het wel gebeuren; “Je aan de wet en regelgeving houden”.

  20. Er is maar één wet en dat is de wet van het Universele liefdevolle ge-weten, die al het leven respecteert, liefheeft en dat niet schaadt. Alle aardse wetten dienen enkel en alleen de heersende machtsbelangen.

  21. Keep on dreaming Arend Zeevat. En dan weer met beide voetjes terug op de aarde met de aardse wetten ook rondom privacy.

  22. Die Universele wet neem ik voor mijzelf als uitgangspunt Antichrist, wat anderen doen moeten anderen weten. Zij moeten het zelf weten als zij hun gevoel voor ‘rechtvaardigheid’ willen ontlenen aan de kosmische tegenspeler waar jij je nickname aan hebt ontleend. Ieder is verantwoordelijk voor de eigen daden en de gevolgen daarvan voor anderen en zichzelf.

  23. Het is hartverscheurend, als je leest hoe deze toch niet domme mensen, gebeurtenissen en feiten uit een geheel ligten, om daar mee hun gelijk te bewijzen, en an passant even een organisatie zwart maken, met van horen zeggen en aannames, hoe kun je je zelf serieus nemen, en met universele wetten van liefde pronken, verder de basis van de Democratie, het kiezen van de vrije burgers, met een versleten slogan teniet doen, ja dan blijft er weinig hoop voor de toekomst, groet Jenne

  24. AntiChrist @10

   Waarom oordeel en veroordeel jij mij, je kent mij niet, dan uit een paar reacties geschreven met de nodige slagen om de arm, ik heb vaak genoeg in mijn leven, binnen de door mij uitgevoerde functie, recht moeten doen, als je geweten rein is, is dit geen probleem, en dat is waar de rechtstaat de fout in gaat, de rechters zijn niet misschien nooit van onbesproken gedrag, maar dat is wel noodzakelijk, Jenne

  25. Die fucking vrijetheemutselaars de hand boven het hoofd te blijven houden schijt ik op. De lagere ranking houdt de hogere in stand, pretenderend dat ze niks weten, vuile -grof gescheld verwijderd- hypocrieten, schijt op ze. Altijd maar de schone schijn ophouden en de brave burger uithangen, flikker toch een tering eind op met dat hypocriete broederschapgedoe.
   KEUZES MAKEN!!!! Beetje dit, beetje dat, recht lullen wat krom is, flikker toch op.

  26. AntiChrist @ 20,

   times are changin, we are living in the time of the machines, the robots are coming, where the robots are, the romantic is hiding, geth human smoke a joint, Jenne

  27. Cozmic @, 28,

   Wat een prachtige geestelijke ejaculatie, waarschijnlijk gebaseerd op persoonlijke ondervindingen, kom op Cozmic, je kunt geen hele groep mensen op de brandstapel zetten again and again, om dat ze anders denken en misschien handelen, niet jij !
   Jenne

  28. We kunnen ook robots inzetten om artikelen en commentaren te genereren. Wordt allicht niet veel minder als wat het nu is 🙂 En wat mij betreft, steek die joint maar in je …..

  29. Guido.J. natuurlijk mee eens, toch heb ik hele interessante mensen met hun bijzondere verhalen mogen ontmoeten, in Cafe’s all over the world, groet Jenne

  30. Cozmic, ja dat had en heb ik begrepen, we maken allemaal onze keuzes !
   Mensen die met hun hele inzet, andere mensen proberen te krenken in hun denken, wijs ik van de hand, mijn tranen zijn voorbehouden, voor mijn persoonlijke verdriet, bij verlies van innig geliefde mensen, voor de rest, blijf ik toch in jou geloven, van uit mijn intuïtie, groet Jenne

 18. @Marcel Wiersum
  Mijn laatste reactie op deze website, aangezien ik als een onderdeel van het probleem wordt gezien. Het raakt mij persoonlijk niet, maar maakt mij duidelijk dat ik hier niets te zoeken heb.

 19. Gelet op wat ik allemaal weet kan ik concluderen dat Arend het voor 90 % bij het juiste einde heeft in zijn commentaren en dat Antichrist evident behoort tot de (gesubsidieerde) dwaalspoorleggers als heer Maarten van Rossem. Democratie is een bewust gecreeerd alibi / systeem (lijkt fair en plausibel) om daarbinnen en daarbuiten precies datgene te doen wat NIET democratisch is. Een rechtvaardiging dus om mensen te naaien en de schapen vooral goed kort te scheren.
  Alleen toch al het botte feit dat we bij elke aankoop een gelegaliseerde diefstal- 21 = 11 = AA (alfa) procent B.T.W. betalen voor iets waar de overheid verder part nog deel aan heeft, of dat je na een leven lang sparen en overal belasting over betalen ook nog eens “gewoon zomaar” erfbelasting moet betalen ? Sukkels zijn we, en mensen als Antichrist, en alle andere volstrekt overbodige managementbaantjes en politieke baantjescarrousels floreren daarbij. En zij zagen dat het zo goed was en dat in EEN groot Europa er nog veel meer te graaien en besodemieteren valt !

  1. Goed hé, je hebt één ding in ieder geval zeker goed begrepen 🙂
   En “Iedereen” moet ik zeker in “Henk en Ingrid” vertalen.

  2. Erik 1 :
   Het gerecht is een deel van het probleem. Het is immers in dienst van het politico mafieus systeem dat de EUSSR en de landen die er deel van uit maken, domineert. De houding t.o.v. dit gerecht wordt echter bepaald door de hoedanigheid = dader of slachtoffer. Het huidige systeem beschermt echter de daders.. uitgez. de politieke vijanden, zijnde diegenen die de waarheid schrijven, zeggen en publiceren… en diegenen die het recht in eigen handen nemen. Voor deze laatsten werkt het gerecht met een dodelijke efficiëntie. Al de rest vaart wel bij het huidige rechtssysteem.. dat ze dan ook ten alle prijzen in stand willen houden, ook al is het corrupt en rot tot op het bot. (cfr het motto soort zoekt soort en soort verdedigt soort). Het gerecht is dan ook een onoverkomelijke hinderpaal bij de aanpak van de pedofiele beerputten. Op een bepaald ogenblik dient men echter te beslissen : passief blijven of handelen cfr het principe “nood breekt wet….”. Dit principe werd ook toegepast en nadien aanvaard, door het verzet tijdens WO II. Als ik sommige commentaren lees. dan komt het er in feite op neer dat het verzet tegen een bezetter van welke aard ook, strafbaar is en moet blijven. Het voorwendsel dat het toch allemaal nog niet zo slecht is.. is een “dooddoener”… en ik nodig bij deze de aanhangers van deze theorie dan ook uit, zich aan te geven om te fungeren als “slachtoffer”.

  3. Uit veel verhalen van politieagenten, advocaten, slachtoffers blijkt dat er vaak met aangiftes niets wordt gedaan of dat er na een tijdje recherche opeens gestopt moet worden. Dat agenten er moeite mee hebben dat er in sommige gevallen er wel degelijk bepaalde daders van ‘hogere hand’ beschermd werden en worden.
   In een land waar men zo afhankelijk blijkt te zijn van recht en wetgeving, is o.a. een rechter zeker een potentiële kandidaat voor chantage en kan vrijwillig of onvrijwillig als een tool voor corrupte praktijken dienen.

  4. Nee hoor Antichrist, ik heb 0 politieke voorkeur en 0 religieuze dwalingen. Slechts Recht of Onrecht, Fair of Unfair, Waarheid of Fabeltjes. That`s it.
   En het Rechtsysteem is al eeuwen krom en wordt door het O.M. (mensen als Teeven en Opstelten) te pas en te onpas gebruikt om onwelgevallige querulanten de mond te snoeren als wat meer ongeciviliseerde methoden (zoal Pim en Theo) te veel ophef zouden veroorzaken in “democratie” Nederland B.V.

  5. Slechts ter verduidelijking.
   JouwRecht of Onrecht, Jouw Fair of Unfair, Jouw Waarheid of Fabeltjes. That`s it.

  6. Zei de onbevooroordeelde elitaire witman die alleen in zijn gekozen nickname al aangeeft iets te hebben tegen alle mensen (helft van de wereldbevolking of zo) die graag in Christus willen geloven !?

  7. O ja, das waar ook. JIJ kunt dat natuurlijk wel, anderen niet. Hoe heet dat ook alweer in DSM 5

 20. Enkele bronnen over het verband tussen de vrijmetselarij en de pedofiele beerput :
  https://www.youtube.com/watch?v=pUm2vGX_aSU
  met titel :
  ” UK PEDOPHILE RING ) ALMOST EVERYONE ON THE LIST A “FREEMASON”
  http://www.express.co.uk/news/uk/579523/Paedophile-Mason-lodge-GCHQ
  met titel :
  “Paedophile Mason ran lodge set up for GCHQ
  ONE OF Britain’s most influential paedophiles was the head of a Masonic lodge founded and frequented by GCHQ spies.”
  https://www.henrymakow.com/illuminati-pedophiles-run-brit.html

  1. Voor dit soort commentaar hoef je nooit zo lang te zoeken, het internet gelovend bestaan er geen fatsoenlijke leidinggevende personen meer op de wereld, so be it, Jenne

  2. Eerst waren alle priesters de klos, nu alle vrij metselaars en straks zijn de imams aan “de beurt”.

   Bij die laatste groep zal wel een hoop bagger naar voren komen want een “anti_imam” bestaat nog niet, wordt wel tijd.

  3. Libertariërs lijken erg op de uitgestorven Dinosauriërs. Toen het gewoon was dat het recht van de sterkste in de natuur geldig was. In deze heeft de evolutie gelukkig wel z´n werk gedaan en zijn er nog maar enkelingen over.

  4. mc, dank je vriendelijk, zal dit boek zeker bestellen, ja mooie hè, het blijft smeulen, ken verschillende namen, ja ’t is lang geleden allemaal, het Anarchistische denken, gaat steeds meer passen in deze tijd, van een niets zeggende overheid, en debiele royals, groet Jenne

 21. Niet helemaal het hier bedoelde (seksuele)misbruik, maar zeker toch wel misbruik van de goedgelovigheid van het Nederlandse volk. Pak de Scrabbledoos er maar weer bij; Iets met een voorzitter, onderzoekscommissie en vergif in uw eitjes (en inmiddels ook kalfsvlees)
  De trefwoorden: REAGEER (op de ontstane commotie) en dan nog zoiets als ZORGEN dat de hele affaire eindigt in een WINDEI. (dus bij voorbaat al met een sisser afloopt !) Leve de Democratie der makke schapen !
  Succes met de puzzel !

  1. overstappen op biologisch consumeren EN ook wat Minder! Vlees eten dat scheelt al een hoop, dan hoeven we de puzzel niet op te lossen.

  1. Ja, het verbaast me allemaal niks Arend. Zelf heb ik eens mogen meemaken dat een goed geschoold echtpaar het wel leuk vonden om met hun zoontje van 12 naar een homobar te gaan, vervolgens net te doen alsof hij niet bij hen hoorde en dan te genieten van de aandacht die hun zoontje van de andere bezoekers kreeg. Er zijn HEEL veel zieke mensen op de wereld en zeker ook in Nederland.
   Er zit maar een ding op, geen kinderen meer maken, dat zal ze leren al die hoogopgeleide kinderwippers.

  2. ziek….

   verder geen woorden voor dit….
   zou veel kunnen zeggen, gezien de mensen op mijn pad en hun vragen in de loop der jaren….dan nog….er is altijd wel weer een verklaring te vinden voor gedrag…
   maar dan nog…
   moe van wat zich manifesteert op Aarde at the moment…

   love to you
   namaste

  3. Het is als olie op het water, en het draagvlak is nephotisme, verankerd in onze samenleving, Jenne

  4. Ik vind het dan ook zeer vreemd, homo’s en lesbo’s en nog meer hokjesgeesten hun zich hier niet van distantiëren. Wat er nu gebeurd is psychotisch en eng en hoor graag weerstand uit diezelfde hoek. Want voor mij is het echt té lang stil geweest over pedo’s door die “community”. Zo ga ik straks generaliseren, want van de kinderen blijven die pedo’s af. En als de homolesbotranny dat niet willen, than i know enough!!!!

  5. mc @4
   zal je interesseren, Welt.de ; journal “”historia mathematica”” der trigonometrie dreht um das dreiecke ; plimpton 322, 1000 jaar ouder als Hipparchos, groet Jenne

 22. Ook hier in ons brave Nederlandje heeft de perverse intelligentsia een PERFECTE plek gevonden om pedofilie te promoten. Iets in de buurt van Kaatsheuvel of zo.
  PIER = een volks woord voor Penis. Nou vul hem zelf maar in: Kind, pijpmondje, de PIER van PA, HIER !!! Had natuurlijk inmiddels allang vervangen kunnen worden door “afval” of zo, maar nee de Pier van Pa, DAT is the sick joke ! Verder ook nog penis die langzaam groeit tot een erectie; wel eens die langnek goed bekeken !? Overal van die suggestieve Paddestoelen, een naakte man zonder kleren. Een “ezeltje” dat zich uit moet strekken en dan geld oplevert !? En zo gaat het maar door, tenminste als je in staat bent om door het versluieringseffect heen te kijken. Wat moeten “zij” toch al die tijd gelachen hebben om dat domme volk dat toch ziende blind is. (en nog steeds in Sprookjes gelooft !)

  1. Wat jij beschrijft is een ziekte beeld, perverse oversexste minkukels, eindigen meestal als potlood venter !!!

  2. Vandaag nog eens goed naar een foto van die ¨langnek¨ gekeken. Hij zit daar ook werkelijk met de benen zo wijd mogelijk uit elkaar en dan een soort rokje over zijn kruis… Het verhaal is dat hij zo zo ver mogelijk over de bomen heen wilde kijken met zijn lange nek. Nou dan ga je dus STAAN en niet zitten lijkt me. Over de PIEK zullen we het dan verder maar niet hebben. Nee, het woord pretpark krijgt hier duidelijk een hele andere lading. Pret, maar voor wie dan ? Ik denk als men in de ontstaansgeschiedenis duikt men aardig wat ¨hogere heren¨ tegenkomt die onder het genot van een goede Saville-sigaar en een drankje dit ultieme pedo-pretpark in elkaar hebben zitten sleutelen. Dat er anagramtechnisch N` GEILE TEEF uitkomt zullen we dan maar weer puur als toeval afdoen. Arends bijdrage onder 2. van het Engelse artikel over een Nederlandse pedo-elite krijgt een steeds hoger waarheidsgehalte !

 23. Het enige hoopgevende vind ik dat de slachtoffers, die ik bewonder om hun moed, het lef hebben om de waarheid naar buiten te brengen, als wij al misselijk worden van het lezen, hoe moeten zij zich dan niet voelen die dit allemaal hebben ondergaan? Vraag aan Gordon, wat vind je van het verhaal van Ronald Bernard.

 24. Ik zie dat mijn kritische vraag weggelaten wordt op deze site (waarom niet als echte journalisten de plekken ‘met honderden kinderlijken’ opzoeken en filmen).

  Waarom deze niet met open vizier beantwoorden? Omdat je zelf ook wel voelt dat je niets zult vinden? Waarom laat deze dame het belangrijkste element achterwege? (‘De plek? Die moet ik even opzoeken’)

  Voor mij bevestigt het dat jullie insinaties verkiezen boven objectief bewijs, en zo zullen jullie nooit serieus worden genomen met je samenzweringstheorieën. Jammer dat jullie de stap niet durven zetten naar actie.

 25. Eet smakelijk! Een antwoord op de vraag zal ik intussen wel niet krijgen. Jammer! Ik meende het namelijk serieus: film die kinderlijkjes, en zet het op internet. Daar heb je de officiële rechtstpraak of media toch helemaal niet voor nodig?

  1. Louise.
   http://weblogs.nos.nl/londen/2014/06/27/de-schaamte-van-ierland/ honderden kinderlijkjes in een beerput in Ierland vaak mishandeld en/of misbruikt.
   Omdat u het heeft over samenzweringstheorien op deze site speciaal voor u deze verwijzing waar zelfs de NOS/ nieuwsuur aandacht besteed aan deze zaak misschien dat u hen wel geloofd?
   https://en.wikipedia.org/wiki/Magdalena_Laundries_in_Ireland
   http://www.knack.be/nieuws/800-kinderlijkjes-in-ierse-beerput-stop-maar met-bidden/article-normal-147353.html

 26. Ja, precies, die berichten geloof ik dus wél, en wel omdat er bewijs is. En dat gaat nota bene over een eeuw geleden. (Je links lopen trouwens dood, maar ik heb de stukken toch kunnen vinden.)

  Vandaar dat ik zou zeggen: het gaat hier om zeer recent verondersteld misbruik, dus waarom dan niet het bewijsmateriaal opzoeken en filmen? Juist om niet de schijn van samenzweringstheorieën op je te laden.

  Snap je dat het vanuit mij ongeloofwaardig overkomt als iemand, gevraagd naar de plek, zegt: ja, dat moet ik even opzoeken, dat heb ik wel ergens staan. Lekker vaag…

  1. http://nieuws.tpo.nl/2018/03/11/opnieuw-groot-misbruikschandaal-groot-britannie-moslimdaders-ongemoeid-gelaten-want-racisme/
   Wanneer ik dit lees neem ik dat niet gelijk voor waar aan omdat het mogelijk is dat christenen en moslims tegen elkaar opgezet kunnen worden.
   Echter in de strijd tegen terrorisme doet men niet moeilijk om de identiteit van een aanslagpleger te onthullen en meestal zijn dat lieden met islamitische achtergrond die vaak iets in de trant van Allah Akbar zouden hebben geroepen.We weten ook dat er crisisacteurs bestaan en dat oa de CIA en andere instanties niet schromen om aanslagen in scene te zetten.
   Het zou in het slechtste geval ook de aandacht kunnen afleiden van mogelijke andere daders of gebeurtenissen.
   Mijn mening is dat hier grondig onderzoek op zijn plaats is en de beweringen bewezen moeten worden maar feit is wel dat het om veel slachtoffers gaat.
   https://www.ninefornews.nl/duizenden-roofzuchtige-pedofielen-hulporganisaties/
   https://www.ninefornews.nl/een-van-de-grootste-politieke-schandalen-ooit-britse-ministers-lords-en-spionnen-vormen-machtig-pedofielennetwerk
   Wanneer u naar NCF gaat op internet kunt u lezen over de groep Morkhoven die ook aangiften hebben gedaan ivm kindermisbruik waar niets mee gebeurd is en niet lang geleden is het kopstuk overleden.Veel Belgische media leken wel opgelucht te zijn door deze man zijn overlijden gezien hun berichtgeving over deze overleden persoon.
   Ritueel kindermisbruik en pedofilie bestaat.Omdat het natuurlijk niet in het openbaar gebeurd is het moeilijk vast te leggen op camera en zij die het wel hebben kunnen filmen moeten vrezen voor hun leven indien ze deze beelden openlijk verspreiden ben ik bang.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.