Advertentie

Jouw unieke ‘sterrenpoort’.. de pijnappelklier..!


-Inleiding-

De rol van de pijnappelklier in mystieke ervaringen

(Inleiding door Saskia Bosman, bioloog)

x

Oude spirituele tradities zoals Yoga en Tantra beschouwen de pijnappelklier als een ‘kosmische antenne’ via welke wij in contact staan met een diepere, mystieke realiteit. De wetenschap heeft aanwijzingen dat de pijnappelklier inderdaad een rol speelt in mystieke (oftewel transcendentale), paranormale en hallucinatoire ervaringen, omdat sommige van haar hormonen psychoactief zijn.

Onze pijnappelklier (epifyse), een klein orgaan in het centrum van het brein, staat in de neurowetenschappen bekend als een hormoonklier die een scala aan hormonen (serotonine, melatonine, DMT, 5meo-DMT en pinoline.1-5) produceert, hormonen die gereguleerd worden door onder andere de licht-donker (dag-nacht) cyclus.

Diep in de hersenen opgeborgen, de menselijke kosmische antenne, de pijnappelklier. (engels: Pineal Gland)

Deze hormonen verbinden zich met de serotonine-receptoren in vele gedeelten van de hersenen. Dit leidt tot complexe patronen van elektrische activiteit. De betreffende persoon krijgt dan innerlijke ervaringen, die variëren van hallucinaties via dromen tot en met mystieke ervaringen. Er is aangetoond dat met name de slaapkwabben complexe electrische activiteitspatronen vertonen tijdens mystieke ervaringen.

Er zijn nog vele vragen, die wetenschappelijk onderzocht worden: Welke hersenstructuren worden actief vóór de pijnappelklier de hormonen gaat produceren die betrokken zijn bij de mystieke ervaring? En welke activiteit vertoont de pijnappelklier zelf?

De mechanismen en zenuwbanen die een rol spelen in de stimulering en remming van de hormoonproductie en elektrische activiteit van de pijnappelklier als gevolg van de licht-donker-cyclus, zijn reeds bekend. Maar onbekend zijn de mechanismen die de productie van bepaalde pijnappelklier-hormonen teweegbrengen bij mystieke ervaringen! Ook is er bij mijn weten nog geen poging gedaan om de elektrische activiteit van de pijnappelklier tijdens mystieke ervaringen te meten..

Dr. Saskia Bosman, biologe,

(Oorspronkelijk artikel HIER en referenties zie ook onderaan dit artikel)

x

Het buitenwerking stellen van onze pijnappelklier!
x

Wereldwijd worden pogingen ondernomen om de werking van onze pijnappelklieren negatief te beïnvloeden. Vooral het heftige gebruik van fluor heeft een uiterst negatieve invloed op deze klier; calsificaties (verkalking) van de klier, en daarmee het terugbrengen van de mogelijkheden van multi-dimensioneel contact, zijn het gevolg..!

Je hebt mogelijkerwijs al de film ‘Operation Trojan Horse’ gezien, bij het artikel over het Denver Airport (HIER). In het laatste deel van deze film komt duidelijk naar voren, dat dáár de invloed van ‘krachten achter de schermen’ op gericht is! Hoe vreemd het wellicht ook mogen klinken, het gaat daarbij voor een zeer groot deel om jouw pijnappelklier!!  Waarom?
Het is essentieel dat onze spiritiuele groei voor deze krachten beperkt blijft. Onze ‘gevangenschap’ binnen de Aardse lichtkooi kan daardoor gehandhaafd blijven.. Kijk naar dit deel van Operation Trojan Horse, waarin dit duidelijk naar voren komt..

x

* * *

Persoonlijke Sterrenpoort: Werking en Activatie Pijnappelklier

oorspronkelijke artikel/vertaling Earthwatcher.nl HIER.

x

Ieder mens heeft een persoonlijke ‘sterrenpoort’, namelijk de pijnappelklier. De pijnappelklier, kruinchakra, is het centrum van onze hersenen, achter de hypofyse van ons derde oog. Wanneer de Kundalini vanuit onze eerste chakra vanaf de stuit is gestegen naar de derde oog chakra, kan het derde oog daadwerkelijk worden geopend.

Het derde oog openen
Deze opening vindt plaats door de combinatie van fysieke energieën van onze eerste tot en met zesde chakra’s en de multidimensionale energie die de pijnappelklier vanuit de kruinchakra binnengaat. Wanneer het derde oog is geopend, wordt de pijnappelpoort op een langzame of snelle manier gereactiveerd.

Iedereen heeft interdimensionale reizen gemaakt in zijn of haar leven, vooral in de kinderjaren. Je bent alleen de meeste hiervan weer vergeten omdat je de ervaringen niet kon rijmen met je dagelijkse leven. Er worden nu steeds meer kinderen geboren met een geopend derde oog en een volledig geactiveerde pijnappelklier. Omdat onze samenleving nu meer geopend is hoeven deze kinderen niet meer ‘dicht te slaan’, wat vele volwassenen hebben moeten doen om door te kunnen gaan met hun dagelijkse overleving.

‘Overleven’ is een term die snel uit onze vocabulaire zal worden verwijderd, omdat iedereen zich dan weer herinnert dat we onsterfelijk zijn. De pjinappelklier is onze innerlijke vortex die ons interdimensionale reizen laat maken terwijl we nog steeds een fysiek lichaam hebben. Wanneer planetaire Ascentie plaatsvindt wordt het fysieke lichaam vervangen door een lichtlichaam en is interdimensionaal reizen ‘normaal’.

De pijnappelklier bevindt zich centraal in onze hersenen, als kruispunt tussen onze verticale en horizontale verbinding.

De pijnappelpoort
De pijnappelklier is gevuld met vloeibaar licht en microkristallen gemaakt van calciet. Dr. Marcel Joseph Vogel toonde aan dat kristallijne groei veranderd kan worden door de denkpatronen van mensen te veranderen, omdat mensen in patronen denken. Deze patronen zijn energetisch en hebben bepaalde frequenties. Patronen gebaseerd op angst dragen een lage frequentie, terwijl patronen van liefde van een hogere frequentie zijn.

Gedachten kunnen worden opgepikt, opgeslagen en uitgezonden door kristallen, zoals de microkristallen in de pijnappelklier. Kristallen hebben tevens een geheugen, waardoor ze gebruikt kunnen worden om softwareprogramma’s op te draaien of denkpatronen in op te slaan. Op deze manier kan een angstig of liefdevol patroon worden opgeslagen op de ‘harde schijf’ van de hersenen die je aanmoedigen om het patroon te herhalen.

De meeste frequenties die de pijnappelklier opvangt vallen buiten het spectrum waarbinnen de mens waarneemt. Daarom worden de meeste boodschappen vanuit de hogere dimensies opgevangen in kleur en geluid. Wanneer de mens weer meester wordt over haar eigen gedachten wordt de pijnappelklier aangepast aan de hogere frequenties van liefdevolle gedachten. Vervolgens kun je dan meer boodschappen uit de hogere dimensies vertalen.

Wanneer je de pijnappelklier voor het eerst opent ontvang je mogelijk alleen geluid, of een pieptoon. Wanneer je dit geluid wilt omzetten in licht, dien je de frequentie van het geluid met 40 octaven te verhogen. Hoe kun je dit doen? Het antwoord is dat je je overgeeft aan je ziel wanneer je je bewustzijn verruimt. Omdat alles is gerelateerd aan de snelheid van het licht, Einstein’s E=mc kwadraat, zal de hogere frequentie de resonantie van de lagere verhogen wanneer twee frequenties met elkaar in aanraking komen.

Het overgeven aan de ziel is belangrijk om open te staan voor het kosmische licht en de onvooraardelijke liefde zodat het je pijnappelpoort kan binnentreden en deze energie de resonantie van je hersengolven kan verhogen. Hierdoor veranderen onze denkpatronen en percepties en wordt het bewustzijn dusdanig verhoogd dat we de hogere octaven van de taal van het licht kunnen waarnemen.

Een ander belangrijk punt aangaande onze persoonlijke poort en het kunnen waarnemen in de hogere dimensies is de piëzo-elektrische eigenschap van de microkristallen in de pijnappelklier. Piëzo-elektriciteit is de lading die accumuleert in bepaalde vaste materialen, zoals kristallen, keramiek, botten, DNA en verschillende proteïnen.

Door deze eigenschap kunnen bepaalde kristallen gebruikt worden voor bepaalde meetinstrumenten, oscillatoren, resonatoren, enz. Kristallen hebben ook de mogelijkheid om polarisatie van licht te roteren naar de hogere frequentie van ultraviolet. Ultraviolet is de hoogste frequentie binnen het driedimensionale spectrum van licht. Daarom dient het als een poort naar de hogere dimensies.

Wetenschappers hebben het Globale Systeem voor Mobiele Telecommunicatie (GSM) afgeleid van de microkristallen in de pijnappelklier. GSM is een digitale technologie waarbij je maximaal acht telefoongesprokken tegelijk kunt voeren op hetzelfde kanaal. Dit geeft al het potentieel van de pijnappelklier aan. De pijnappelklier controleert je focus of attentie op de innerlijke wereld van slaap en meditatie en de externe wereld van de fysieke realiteit.

Deze mogelijkheid laat je diverse boodschappen ontvangen die je kunnen assisteren contact te maken met je innerlijke zelf terwijl je tegelijkertijd een connectie met je fysieke leven onderhoudt.

Prachtig kunstwerk van Alex Grey, waarin hij de kosmische ontvangerfunctie van de pijnappelklier uitbeeldt.

De grote hersenen (cerebrum) zijn onze persoonlijke ‘slapende reus’ omdat het het centrum is van de elektromagnetische kracht van ons fysieke lichaam. De pijnappelklier is het positieve contactpunt en fungeert als een neuro-endocrien doorgeefluik, die haar multidimensionale informatie doorstuurt naar de hypofyse. Vervolgens werkt de hypofyse als het negatieve contactpunt om de informatie te ontvangen en door de grote hersenen te verspreiden.

Voorts verzamelt de cortex van de grote hersenen de verschillende frequenties van de informatie in de hersencellen die zijn ontwikkeld om elektromagnetische frequenties om te zetten in elektrische stromen. Deze elektrische stromen dicteren je gedachten, acties en gedrag en worden in je realiteit geprojecteerd middels je intenties.

Wanneer deze getransmuteerde kosmische energie in aanraking komt met het huidige grid van de Aarde, wordt het opnieuw geabsorbeerd door de pijnappelklier wat de illusie van een lineaire tijd/ruimte matrix in stand houdt van de driedimensionale realiteit. Er wordt in 2012 echter een nieuw grid geactiveerd wat je hersenen door middel van de pijnappelklier tenminste twee extra octaven van licht laat absorberen.

Een nieuwe ontvanger groeit dan in de hersenen om de verhoogde lichtfrequenties te kunnen kanaliseren. Dit leidt tot interdimensionale ervaringen en zal onze realiteit drastisch doen veranderen

Het endocrien systeem
Om een hogere staat van bewustzijn te verzekeren, creëren de hormonen van de pijnappelklier een gevoel van vrede, kalmte en zelfs gelukzaligheid. Het hormoon melatonine verzamelt licht in het ‘oog’ van de pijnappelpoort. Het is dit licht wat je ziet wanneer je mediteert of in een staat van gelukzaligheid verkeert. Serotonine, het hormoon wat je kalm en in balans laat voelen, is ook terug te vinden in de pijnappelklier.

Metatonine helpt je om ‘wakker’ te blijven in je droomstaat en DMT (dimethyltryptamine), wat ook wordt gevonden in de Ayahuasca plant en gebruikt wordt voor Sjamanistische reizen, laat je andere dimensies en realiteiten ‘zien’ gedurende je slaap en/of meditatie.

Terwijl je pijnappelklier de inkomende boodschappen van licht deelt met je hypofyse (Meesterklier), deelt zij op haar beurt het geschenk met je hele lichaam via de endocriene klieren van het endocrien systeem. Terwijl deze cyclus van multidimensionaal licht en onvoorwaardelijke liefde een hoger bewustzijn produceert, en derhalve liefdevolle gedachten en emoties, stijgt de resonantie van de materie in je fysieke lichaam continu. Op deze manier verander je je fysieke lichaam langzamerhand in een lichtlichaam.

Samenvattend kun je stellen dat je geboren werd met een geopende pijnappelpoort, maar dat het leven in de derde dimensie deze alleen maar heeft gesloten. Vele mensen hebben deze persoonlijke poort weer geopend door hun resonantie te verhogen door middel van meditatie, spirituele oefeningen en een gezond leven. Verder worden nu door de verhoogde frequentie van Gaia vele kinderen geboren die hun volledig geopende pijnappelklier open kunnen houden.

Deze geopende poort stelt de frequentie van de hersengolven vast. Niet de 3D bèta hersengolven, maar de multidimensionale thèta hersengolven en hoger. Als je de keuze had om door de kosmos te reizen en met je ziel te spreken, zou je dan je kamer willen opruimen, je huiswerk willen doen of je klaar willen maken om naar school of naar het werk te gaan? Het universum is een school voor de ontwaakte mensen en maar weinig mensen binnen het onderwijs zijn genoeg ontwaakt om zich met deze kinderen te kunnen verbinden. Ook ouders worstelen nog vaak met deze uitdaging.

Dit probleem zal echter spoedig verholpen zijn als ook meer en meer ‘volwassenen’ ontwaken en ontwaakte kinderen volwassen worden. Deze ontwaakte ouders bezoeken liever de hogere dimensies en hun galactische families dan dat ze naar het werk gaan, in het verkeer zitten, rekeningen betalen en het huis schoonmaken. Hierdoor wordt vanzelf een geheel nieuwe realiteit gecreëerd. Jij verandert de realiteit, wat je nu doet.

Zorg voor en onderhoud van de persoonlijke poort

x

De zorg voor je pijnappelpoort lijkt erg op de zorg voor je fysieke lichaam, door te kiezen voor goede voeding, beweging, meditatie, voldoende slaap, weinig stress en tijd doorbrengen in de Zon. Maanlicht is ook goed. Je pijnappelklier is je interdimensionale poort naar je multidimensionale zelf en het heeft een gezond lichaam nodig om de veranderingen in je leven te integreren wanneer je deze poort opent.

.

Een volledig geopende pijnappelklier creëert een staat van diepe meditatie (thèta hersengolven) gedurende het waakbewustzijn. Dit is waarom je je vreemd of gedesoriënteerd kunt voelen terwijl je je aanpast aan het gewone leven met een hoger bewustzijn. De grootste uitdaging is om geaard te blijven in je fysieke realiteit terwijl je een ‘normaal leven’ leidt met de verhoogde staat van bewustzijn (thèta hersengolven). Dit bewustzijn kan elke dag wonderen creëren omdat je energie vormt met je intentie en onvoorwaardelijke liefde.

De ‘brandstof’ om deze poort open te houden is het endocrien of hormoonsysteem. De hormonen van het endocrien systeem zenden het multidimensionale licht en de onvoorwaardelijke liefde door je lichaam middels de cerebrospinale vloeistof en de bloedstroom. Deze hormonen reguleren de energie en het functioneren van het fysieke lichaam. Wanneer het endocrien systeem overgestimuleerd wordt, produceert het energiestoten waardoor men uit balans kan raken.

Veel mensen ervaringen deze ‘stroomstoten’ in hun pijnappelklier, vanwege de elektromagnetische emissies uit het galactische centrum. Deze schokken kunnen het endocrien systeem gemakkelijk overbeladen wat stress, angst en afname van het immuunsysteem kan veroorzaken. De pijnappelklier en hypofyse werken samen als een bio-energetische printplaat voor het biologische computerbrein. De pijnappelklier ontvangt de torsiegolven van het galactische centrum en stuurt ze vervolgens door naar de hypofyse.

De hypofyse reguleert de afscheiding van hormonen voor het gehele endocrien systeem. Wanneer het kosmisch licht van de pijnappelklier ontvangt, distribueert het dit door het gehele lichaam om een hormonale balans te behouden. Wanneer de hypofyse overgestiumleerd raakt, kan het tijdelijk de schildklier (keelchakra) en de bijnier (wortelchakra) overbelasten, waardoor men energieschokken kan voelen alsof men ‘high’ is.

Overstimulatie van het endocrien systeem kan ook leiden tot extreme fysieke vermoeidheid wanneer de schildklier boven of beneden haar capaciteit produceert, in een poging om de energetische fluctuaties van het lichaam te reguleren. Het kan ook depressie en angst teweeg brengen, omdat chemische stoffen in het brein zoals serotonine dan ook uit balans raken. Dientengevolge kan iemand extreme fysieke en emotionele symptomen ervaren terwijl het lichaam naar een manier zoekt om met deze nieuwe evolutionaire energie om te gaan.

De thymusklier regelt ons immuunsysteem en is de energetische poort van het hogere hart waar het multidimensionale licht ervaren kan worden als onvoorwaardelijke liefde. Vanwege deze connectie kan ‘liefde genezen’. Het hartchakra regelt ook de longen. Daarom kan het fysieke ademhalen door je hogere hart voelen alsof je onvoorwaardelijke liefde inademt. De beste manier om je lichaam te kalmeren is door ademhaling. Wanneer je inademt door je geopende derde oog zuig je kosmische torsiegolven naar binnen die zich verweven met serotonine om je te kalmeren en metatonine en DMT om je te verlichten.

Wanneer je uitademt door je hogere hart verruim je je ervaring door onvoorwaardelijke liefde terwijl je het geschenk deelt met al het leven. Dit type ademhaling laat multidimensionaal licht en onvoorwaardelijke liefde door je hele lichaam stromen. Dit gevoel balanceert het teveel aan elektrische stimulans in de pijnappelklier door een gevoel van kalmte, vrede en liefde te bewerkstelligen. Hoe beter je leert om diep adem te halen, om een ‘bewuste ademhaler’ te worden, des te meer activeer je de functie van de thymusklier, die niet alleen gevoelens van onvoorwaardelijke liefde versterkt, maar ook je fysieke immuunsysteem ondersteunt.

Onthoud dat je pijnappelpoort twee kanten op werkt. Het neemt de torsiegolven op die vanuit het galactische centrum stromen en neemt je mee naar huis voor een bezoek aan jezelf. Je kunt het beste zorgen voor je poort door jezelf te visualiseren, niet als een mens die de hogere dimensies bezoekt, maar als licht wat je aardse lichaam bezoekt. Met andere woorden: zie jezelf als een individuele foton in de eenheid van multidimensionaal licht.

Bron: Multidimensions.com

* * *
x

Tom Kenyon helpt je de pijnappelklier weer te activeren.!!
x

Tom Kenyon is een medicus die zich volledig heeft toegelegd op natuurlijke geneeswijze, de geneeskunst dus! Hij is psychotherapeut, musicus, sound-healer, sjamaan, auteur en wetenschapper. Maar Tom is ook, met een stem van bijna 4 octaven in staat helende trillingen te produceren. Zijn ‘soundhealing’ wordt internationaal gerespecteerd, in vele lagen van de wetenschap en de alternatieve geneeskunst. We plaatsten hier op de site al eerder 2 artikelen zijn hand HIER. en HIER

Veelzijdige medicus Tom Kenyon is ook een channel voor ‘The Hathors’ en verzorgt ook deze pijnappelklier-activatie.

Tom Kenyon is ook wetenschappelijk werkzaam was in het veld van hersenonderzoek. Tom kreeg, in een meditatie, zo’n 20 jaar geleden, contact met een groep van interdimensionale en intergalactische wezens. In het begin was hij uiterst terughoudend, maar de informatie bleef komen.
Heel sceptisch heeft Tom sinds die tijd hun informatie gevolgd en keer op keer moest hij inzien dat de inhoud waardevol was en is. Deze groep had zich inmiddels bekend gemaakt als ‘The Hathors’.

Ook komt er licht- en geluidsinformatie door, resonantie in de vorm van klanken. Tom geeft deze klanken vaak weer via zijn stem en deze klanken worden aangepast aan de groepen waar Tom mee werkt; deze klanken blijken keer op keer te helen. Zijn meetings zijn ver van te voren volgeboekt en inmiddels mag hij zich verheugen in de status van internationaal gerespecteerd medium..

Het prachtige van dit verhaal vind ik, dat wetenschappers er steeds meer achter komen, dat geluid aan de basis ligt van creatie. Op onze site kun je ook veel werk in deze richting vinden van Drs. John Consemulder, die op dit vlak baanbrekend werk verricht. (zie o.a. HIER, één van zijn waardevolle artikelen)

Hier de officiële website van Tom Kenyon, waar je ook de achtergrond over de ‘Hathors’ kunt vinden is. Hier

* * *

Afstemming van de pijnappelklier door Tom Kenyon!

Instructie.
Het doel van het luisteren naar deze opname van 5:47 is het stimuleren en het verkrijgen van een verhoogd bewustzijn, en het activeren van energetische potentialen, die in de microscopische kristalstructuren van onze pijnappelklier liggen. Vanuit een esoterisch oogpunt, is de pijnappelklier dus een soort ‘kosmische antenne’, die we kunnen richten op hogere, vibrationele lichtsferen. Dit is het feitelijke doel van het luisteren naar deze psycho-acoustische katalysator.

Het beste kun je deze opname beluisteren met een koptelefoon, maar het is niet  noodzakelijk. Maar je kunt je voorstellen dat juist het stereogeluid, diep in je hersenen zijn werk kan doen. Als je gaat luisteren, focus dan je intentie op het midden van je hoofd, dáár waar de pijnappelklier dus ligt. Stel je daarbij voor dat het geluid UIT je pijnappelklier komt (terwijl hij natuurlijk feitelijk via je koptelefoon BINNEN komt..) Deze perceptuele verschuiving zal een krachtigere verandering van je mind-setting opleveren.

Je kunt -als dat goed voelt voor je- meerdere keren achter elkaar naar de opname luisteren. MAAR LET OP! Besef dat het herhaaldelijk luisteren naar dit geluidsfragment, een intense psycho-spirituele schoonmaak kan veroorzaken..! Wanneer je dit waarneemt, je er niet goed bij voelt, stop dan simpelweg met luisteren. Neem even rust en luister vervolgens een keer per dag naar deze opname, totdat je energetische systeem zich heeft aangepast aan de verhoogde lichtactivatie van je pijnappelklier!

Belangrijk punt. Normaal worden in het proces van geluidsmastering, bepaalde frequenties gedempt, zodanig dat de opname afgespeeld kan worden op een groot aantal verschillende geluidssystemen. Maar in dit geval is natuurlijk geen enkele frequentie teruggeschroefd! Dat betekent wel dat wanneer je dit geluidsfragment afspeelt op een kwalitatief mindere installatie, zonder koptelefoon, de speakers van deze installatie het zwaar kunnen hebben met het ‘afhandelen’ van de toestroom van al deze frequenties.

Met andere woorden, het kan best zijn, dat een dergelijk installatie de geluiden kan vervormen, zodanig dat er zelfs een bepaalde ‘brom’ of ‘gonzen’ uit de speakers te horen is! Het beluisteren van het deze geluidsactivatie met koptelefoon zal dit fenomeen voorkomen, en is daarom de beste wijze van beluisteren.

(KLIK OP DIT MP3-ICOON
om de opname af te laten spelen)

x

* * *

Natuurlijk zijn er meer manieren om je pijnappelklier te activeren. Kijk o.a. HIER en HIER naar meer informatie.
En surf ook over het internet, als je er meer van wilt weten.

* * * * * * *

Referenties Inleiding Saskia Bosman:

Referenties:

 1. W.B. Quay, ‘Pineal Chemistry (in cellular and physiological mechanisms)’, Charles Thomas Publishers, Springfield, IL, USA, 1974, ISBN 0-398-02802-8.
 2. R.J. Wurtman, J. Axelrod, D.E. Kelly, ‘The Pineal’, Academic Press, New York, London, 1968, LCCCN 68-26632
 3. Russel J. Reiter, ‘The Pineal – 1977’, Eden Press, 1977 (from series: “Annual Research Reviews, distr. Churchill Livingstone: The Pineal, Vol. 2, 1977), ISBN 0-443-01706-9
 4. Lukas Buehler Ph.D.:  ‘Drugs and Their Receptors’, HIER
 5. Genevieve Lewis Paulson, ‘Kundalini and the Chakras’, Llewellyn Publications, St. Paul, Minnesota, USA, 1996, ISBN 0-87542-592-5
 6. J.C. Callaway, ‘A Proposed Mechanism for the Visions of Dream Sleep’, Medical Hypotheses Vol. 36 (1988) p. 119-124
 7. R. McClay, ‘The Pineal Gland, LSD and Serotonin’, 19 March 1976 (from a pharmacology paper)
 8. R. Strassman, M.D., ‘Update on the University of New Mexico Studies: DMT and Psilocybin’
 9. T. McKenna, D. McKenna, ‘The Invisible Landscape’, Harper San Francisco, 1993, ISBN 0-06-250635-8
 10. M.A. Persinger: ‘Neuropsychological Bases of God Beliefs’, Praeger, New York, 1987.
 11. S. Bosman, T. Kuiper: ‘Innerlijke beelden en het brein’/’Inner Images and the Brain’  (Dutch), Bres147, p. 94-102
 12. J. Karhu & C. Tesche, ‘Characterization of Hippocampal and Cerebellar Activity’, HIER
 13. 306-kanaals neuromagnetometer from Finland: HIER
 14. T. M. Peters: ‘Image-Guided Surgery: From X-Rays to Virtual Reality’
 15. R. Stufflebeam and W. Bechtel: ‘PET: Exploring the Myth and the Method’
 16. D. Balériaux: ‘Neuroradiology: Past, Present and Future’
 17. S. Bosman: ‘A Holistic Research Project on the Role of the Pineal Gland as an Intermediary Between the Physical and Metaphysical Worlds of Experience.’ Foundation of Environmental Consciousness, The Netherlands, 2000.
 18. Robert Endroes: ‘Die Strahlung der Erde’, Paffrath Verlag, Remschied (D), 1988

Advertentie

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.