Advertentie

Judith Moore’s observatie, ná de collectieve meditatie…


In het hoofdartikel van deze week, komt Judith Moore uitgebreid aan het woord over de 7de Golf van kosmisch licht. Het licht dat een hoge liefdes-energetische lading in zich draagt en grote veranderingen op Aarde teweegbrengt. Het is daarom NU tijd voor ons, onze inspanningen en affirmaties te richten op zaken die positief bijdragen aan de veranderingen die volop aan de gang zijn.

Het tijdperk van angstzaaien is nog volop aan de gang, maar de enorme lichtbressen die in het holografische rooster van angst worden geslagen zijn enorm. Judith Moore is één van die lichtwerkers die zich vol vertrouwen richt op het activeren van diepliggende aardse processen, die zich afspelen in onze Aarde, in het Aardscollectieve veld en natuurlijk in ons mensen.

In het genoemde artikel riep Judith op voor een wereldwijde meditatie rondom de SuperBowl van afgelopen zondag. In het artikel hieronder lees je over haar observaties en gedachten tijdens en ná afloop van deze zondag. Bijzonder het lezen waard..! Al zeggen we het zelf..

* * *

x

Follow up van het werk van 5 Februari 2011

Het nieuwe hologram ondersteunt de Waarheid met Gratie.

In het leven van Judith’s familie.

Judith Moore and Sean Sands

vertaling © Guido Jonkers – WantToKnow.nl/.be

x

Conversatie voordat de conference call zou plaatsvinden.

Judith Moore

Judith (J.). De zorgen die mensen hebben om naar voren te komen en samenzweringen  aan de kaak te stellen, is dat zij het doelwit worden van negatieve repercussies. Deze kunnen zowel psychisch als lichamelijk worden ervaren. Maar ik heb dit weekend iets bijzonders opgemerkt, dat heel belangrijk is voor ons allemaal. Een zegening viel 4 van mijn kinderen ten deel. Alle 4 van hen ondervonden warme gebeurtenissen en ze hadden allemaal een uitzonderlijk vredelievend en gelukkig weekend.

En dat is heel belangrijk voor me. Dit zijn de affirmaties (bevestigingen) die ik gekregen heb van Caroline, Susan, Laura en Maya.

Sean (S.): And Randy.

J. Dát is de boodschap van het Universum die het niveau van bescherming én gratie bevestigd, dat we binnen zijn gegaan, door dit werk te doen. Dat is de basis voor wat er nog meer op ons pad gaat komen, nu we deze stappen hebben genomen Sean. We hebben de sluier opgelicht. We hebben publiekelijk verklaringen gedaan en hebben collectief actie ondernomen op een gebied dat vóór 2001 geen klaarblijkelijk effect te zien gaf. Alles heeft deze acties ondersteund.

S. En transparantie.

J. Dat is erg belangrijk dat het holografische Universum de acties ondersteund, die worden genomen op basis van affirmaties en dat deze een bewijs vormen voor een verschuiving in het en ons individuele hologram.

J. Er waren erg intensieve energiëen vanacht en toen ik weer ging slapen waren er nog steeds de geluiden van het Universum. En vanochtend werd ik bijzonder uitgerust wakker.

Ik voel dat het erg belangrijk is dat de 131313-groep dit bericht ontvangt, maar vooral alle mensen die samen zijn gekomen of alleen hebben gefocussed op de heling van de Delta Code en daarmee de energieën IN het aardveld hebben geleid, voor de bevrijding in Egypte. Ik voel dat het heel belangrijk is, dat ik deze observaties met je deel, rondom deze acties.

In het verleden, toen mensen opstonden voor de vrijheid en zich keerden tégen onderdrukking en de leugen die de illusie op zijn plek hielden, waren er negatieve consequenties, zowel fysiek als mentaal.

In het verleden, toen mensen opstonden voor de vrijheid en zich keerden tégen onderdrukking en de leugen die de illusie op zijn plek hielden, waren er negatieve consequenties, zowel fysiek als mentaal. Ik weet dat ikzelf, in de jaren 1990 en verder, mijn weg door psychische aanvallen moest banen omwille van het herstellen van mijn mentale vrijheid en het recht op te eisen om mijn persoonlijk waarheid te kennen.

Er is een verschuiving gaande en het is een uiterst opmerkelijke verschuiving. Volgend op de gebeurtenissen dit weekend, heb ik opgemerkt dat er een diepe staat van vrede is, hier in het heiligdom in mijn woonplaats en kreeg ik een prachtig gevoel van vervulling. Ik heb absoluut geen negatieve repercussies gevoeld en dat niet alleen, ik heb geobserveerd dat 4 van mijn kinderen, die ik gesproken heb sinds het weekend, ervaringen hebben gehad die werkelijk hemels waren, overgoten met geluk en plaatsvonden in een ‘bliss’. Er waren uiterst wonderlijke zegeningen die over mijn familie werden gelegd dit weekend.

Door de jaren heen heb ik geleerd, naar mijn kinderen te kijken én ook naar mijn kleinkinderen, als indicator van de helderheid van mijn psychische veld, omdat ik lang geleden, voordat ik deze reis ondernam, gezien heb dat zij niet zo gezond waren als ze nu zijn.
En geloof me, ik ken de effecten van ook maar een klein beetje van, wat ik zou willen noemen, de ‘besmetting door negativiteit’. Ik weet wat de effecten zijn op mijn familie. Ik wéét dat het de mensheid beïnvloed en individuen.

Gisteren was ik bezig met channelingen rondom de graancirkels (van 2009 en 2010 GJ) en ik kreeg bij één bepaalde graancirkel door, dat ons hologram licht tekort komt en dat we hierdoor leven in een potentie van gebrek en tekort, een tegenwerkende energie die ons weerhoudt van het werkelijk, werkelijk zijn in de hemelse flow.
Ik weet dat de doorgevingen, die ik over de jaren heb uitgevoerd, met o.a. het Genesis Project, veel plaatsvinden in gecompliceerde wetenschappelijke termen, maar waar het daarbij op neerkomt, in feite in de simpelste bewoordingen vertelt, is dat ons hologram, die onze feitelijke ‘realiteit’ vormt, aan het uitzetten is en hierdoor meer licht kan ontvangen. Dat is geheel consistent met datgene dat ik heb gechanneled via de graancirkels gisteren. Dat we niet langer in een hologram vastgehouden worden van tegenwerking en gebrek, volledig gecontroleerd door angst..!!

Er is een essentieel begrip in deze communicatie en het bericht komt door via het goddelijke Zijn van mijn Ziel. Het begrip is er dat de cyclus veranderd is. Een verboden actie heeft zegening gekregen. Gratie is door mij ontvangen in mijn leven. Ik ben niet meer aangevallen en ik ben niet meer beschadigd. Er zijn geen repercussies geweest.

Ik werd wakker deze ochtend met het begrip dat het Universum onze acties nu ondersteunt via het ondersteunen van onze affirmaties. Dit gebeurt op basis van transparantie en het aan het licht brengen van de waarheid ten behoeve van genezing en heling.  Ik was heel blij te horen dat CNN een special uitzond over het sex-verkeer rondom de SuperBowl. Ik dacht aan de trouwe vrouwen in Dallas, die ‘nee’ zeiden tegen het geheim waarover niet gesproken werd. (zie o.a. HIER , HIER en HIER berichten uit de pers)

Het football-stadium in Dallas (80.000 toeschouwers), waar afgelopen zondag (06-02-2011) de Superbowl werd gespeeld, vervulde ook een meta-fysische hoofdrol.

De vrouwen die op een positieve manier spraken over één van de geheimen die onze beschaving tot op de vezel ontheiligd. Deze materie werd opgeborgen onder de sluier van geheimhouding; de mensen spraken er gewoon niet over. En zo werkt het altijd met geheimen, over geheimen wordt niet gesproken en als iemand het tóch opmerkt, worden ze voor gek versleten. Ik weet dat vanaf het begin dat geheimen werden blootgelegd en ik mocht helpen ze te helen.

Het feit dat CNN dit onderwerp oppakt, is een significante actie van de kant van de media. CNN dat de mensenrechten ondersteunt van hen, die schreeuwen om bevrijding van een onderdrukkende dictatuur, dat is een belangwekkende actie van de kant van de media. Vooral omdat de media werden gebruikt om te helpen met het verslaven van de mensheid.

Geheimhouding en propaganda zijn de 2 werktuigen die de leugen in stand houden, die ervoor zorgen dat hij niet kan worden getoond. Dit is een heel belangrijke observatie en ik heb heel erg het gevoel dat we hier allemaal ons voordeel van zullen gaan ondervinden.

Ik vraag aan iedereen die deze woorden onder ogen krijgt, zijn of haar eigen levens te observeren én de kracht van Goddelijke Gratie zoals die in onze levens zal vloeien. Ik weet dat er nog een hele boel helingwerk te doen is en dat het gewonde deel in onszelf nog veel chaos en zieleleed aantrekt. Maar het is een krachtige waarheid, dat het licht nu beschikbaar is om het gewonde deel van ons zelf en de maatschappij te helen, zoals nooit tevoren. En dat als we onze eigen spiegel oppoetsen, we een spiegel worden voor de gratie in de wereld.

Ik realiseer me dat we een geschiedenis hebben van wanhoop en hopeloosheid. Ik denk eraan wat mijn voorouders te verduren hebben gekregen, om heel simpele basisrechten te krijgen voor werklieden, omdat ik uit een familielijn kom van mensen die opstonden tegen onrecht op het gebied van arbeidsrechten. Ik geloof werkelijk dat we meer en meer bewijs zullen gaan zien van deze verschuiving en ik weet dat in de geloofssystemen van het collectief, er nog steeds bekrachtigingen plaatsvinden van boodschappen, die melden dat het zinloos is om tegenspel te bieden.
Dat er ‘slechte dingen’ zullen gebeuren, als je het waagt om de waarheid te spreken. Maar dit weekend is het bewijs geweest voor me, van deze verschuivingen. Mijn ouders stonden op voor arbeidsrechten. De voorouders van mijn kinderen (Judith’s pleegkinderen GJ), omdat 4 van hen Afro-Amerikaans zijn, hebben waarschijnlijk meegewerkt op een diep niveau aan deze verschuiving en hebben geleden en zich opofferingen getroost, zoals de mensen in Egypte dat deden het afgelopen weekend, door weer te gaan demonstreren voor hún rechten.

"Er had een bloedige revolutie kunnen plaatsvinden in Egypte en er waren feitelijk ook incidenten, maar is het niet opmerkelijk dat die bloedige revolte niet plaats vond..?"

Maar de golven van energie die dóór onze planeet zijn gestroomd, dóór ons hologram, dóór onze cellen en dóór het collectieve veld, steunen nu de verschuiving en dát is volop te zien in Egypte. Er had een bloedige revolutie kunnen plaatsvinden in Egypte en er waren feitelijk ook incidenten, maar is het niet opmerkelijk dat die bloedige revolte niet plaats vond, gezien de hele situatie, gezien de rol van de Egyptische politie in martelreputaties en gezien de kokende en kolkende emoties van de bevolking, die zo lang onderdrukt zijn geweest.

En de leeuw heeft gebruld in Egypte en ik bid dat vanuit Egypte, we meer effecten zullen zien van de toepassingen van het nieuwe hologram in de dynamiek van de menselijke beschaving.

Ik dien een hele boel geloof te hebben, om het werk te doen, dát ik doe, weet je. Om de wereld in te stappen met het bericht dat ik een programma heb ontdekt dat bedoelt was om een rimpeling van terrorisme te creëren, een rimpeling of een aanleiding tot, zal ik zeggen, daden van terrorisme in verschillende steden.

Ik heb eerder verklaard, dat ik dat doe omdat ik het geloof van Job heb en ik niet noodzakelijk iets slechts hoef te zien gebeuren. Het feit is dat afgelopen zondag alles rustig bleef en dat de situatie in Egypte aan het keren is naar een situatie van potentiële reorganisatie. Dat zijn allemaal belangrijke zaken voor me. Maar ik dien het ook af te meten aan datgene wat er met mijn kinderen gebeurt en met mijn familie. En vanaf het begin van dit werk, heb ik de afspraak gemaakt, dat er over mijn familie gewaakt zou worden en zo is geschied.

Daarom stuur ik dit bericht uit als een bericht van bemoediging en hoop, omdat hierdoor wellicht iemand dit bericht leest, die op dient te staan, om ‘donkere geheimen’ aan het licht te brengen. Het vergt een boel vertrouwen in de vrijheid en om een systeem te hervormen dat het levensbloed uit de massa haalt om de hebzucht en de weelde van de heersende klasse te voeden.

Als jij dit leest en dit bericht ontvangt, dan moedig ik je ten diepste aan om diep in jezelf af te dalen en elke gedachtevorm vrij te laten, die zelfvernietiging over jezelf afroept, en je daar ook te vullen met het gezegende licht van het Nieuwe Hologram, het licht van deze Nieuwe Holografische Aarde. Bevestig elke dag, via een vast affirmatie, dat jij het recht hebt om de waarheid te weten, de waarheid te spreken en te handelen op basis van datgene dat je weet!

En weet dat dit het begin is van de hervormingen, een culturele omslag. In het volgende decennium, zullen we nog veel van dit soort golven zien gaan en zaadjes ontkiemen, vanuit deze acties en daar ben ik heel dankbaar voor. Omdat de tijd is gekomen om het licht te vieren, om ‘De Geliefde’ te omhelzen en een nieuwe wereld van Vrede te bouwen.

Wees gezegend, zo moge het zijn en zo is het.

Judith Moore

dinsdag 8 februari 2011

16 gedachten over “Judith Moore’s observatie, ná de collectieve meditatie…

  1. @ Droppie

   Zelfs dieren hebben karma, ooit in een groot bos geweest?! en gezien hoe alles in het wild door elkaar heen groeit, dat is dus ook onderhevig aan het geroemde karma.

   Bij deze zet je maar alvast je Dharma door open.

  2. @Paul, mijn opmerking ging het niet zozeer om het begrip karma, maar om wat (bad)karma zou triggeren 😉

  3. (bad)karma is wild groei, ongecontroleerd zijn, lijkt idd op stotteren.

   Weet heus wel waar je het over hebt. 🙂

  4. Je hebt gelijk paultje, en als je geen gelijk hebt dan heb je toch gelijk. Je weet heus wel waar IK het over heb.

   PS
   Als je drie smilies achter elkaar wilt zetten, moet je een spatie tussen de combinatie dubbele punt – ‘sluithaakje’ zetten.
   Anders ziet het er zo uit: 🙂 :):)

  1. Het spijt me Droppie, maar mijn werk is me nét even te serieus, om hier 40x droppie te zien, zonder ook maar 1 keer on topic. En niet in 1 reactie, nee meteen een stuk of tig. Kom op ajb.

  2. Het spijt me GuidoJ dat je zelfs de volgorde van de reacties hebt veranderd ten behoeven van….
   Het lijkt wel alsof de dag van de spiegel mij een dag eerder wordt aangeboden.

   “Op deze dag kan je makkelijker als op andere dagen de volledige vrijheid bereiken. Is het mogelijk om door het filmdoek heen te stappen waarop onze emoties en gedachten het ko(s)mische drama als een persoonlijke gebeurtenis ervaren.”
   http://www.argusoog.org/2011/02/11-02-2011-dag-van-de-spiegel-een-unieke-mogelijkheid-tot-directe-transformatie/

   Of zoals Judith het noemt:
   “diep in jezelf af te dalen en elke gedachtevorm vrij te laten, die zelfvernietiging over jezelf afroept, en je daar ook te vullen met het gezegende licht van het Nieuwe Hologram.. ”

   Elk nadeel heb zu voordeel.

  3. Grote NADEEL van DROP is dat het altijd blijft PLAKKEN waar je het nou niet hebben wilt.

   En hoe een site met smilies werkt, is nog een makkie, maar ff On-Topic is de moeilijkste klus, in iedergeval vandaag zoals 10 Feb zou moeten zijn de nieuwe 200 dagen van het Universele is van start gegaan en dan begint met het vertrek van Mubarrak, wat is het volgende land? Marokko???

 1. Nou nou, om zoveel topics te plaatsen zou je ook kunnen zeggen dat je bezig bent “bad karma” op te bouwen =)

  Dat was meer sarcastisch geintje bedoelt! Keep the fun up zou ik zeggen, maar schaad niemand anders.

 2. Er zouden volgens dit artikel geen bloedige gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in Egypte, maar er waren wel terdege doden te betreuren. Bovendien is de revolutie verre van af.

  Egypte is zonder Mubarak een totalitair militair regime geworden (wat het overigens met Mubarak ook al was) en het biedt geen oplossingen voor de huidige armoedeproblemen. Gisteren kwamen al de eerste opstootjes.

  Verder zijn er etnische spanningen tussen bevolkingsgroepen, wat de recente aanslagen jegen koptische christenen aantoonde. Mubarak bestreed keihard het moslimextremisme in zijn land, die nu door zijn aftreden vrij spel krijgen.

  Dus juich niet te vroeg, want de egyptische toekomst is erg onzeker en fragiel. Een onstabiel Egypte kan uitmonden in een totale oorlog in die regio. Er is tevens geen sterke oppositie in Egypte aanwezig, dus we mogen pas van een overwinning spreken bij nieuwe vrije verkiezingen en een nieuwe regering die op korte termijn de problemen in dat land weet aan te pakken.

  1. Kinderen “leren” wel door de eeuwen heen. Wat duurt het toch lang bij sommige zieltjes zeg.

   Eind goed al goed, ik voel en voorzie een gouden tijd, zeer zeer snel. In feite hebben we die al, advaita vedanta.
   Van individualisme naar eenheid.

   In essence we are all one but experiencing ourselves subjectively. I love to talk in riddles, but the truth is in our inner core being.

  2. @ f-001
   Doet het pijn om een keer een positieve uitkomst te willen? Elke reactie van jou druipt van de negativiteit en sombere voorspellingen. Kan je helemaal niet eens positief tegen iets aan kijken? Wat een ellendig leven zal jij hebben , een leven in negativisme. Pas maar op gedachten hebben een grote scheppende kracht ,is dat niet voor de wereld dan toch voor jouw leven.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.