Advertentie

Kanker.. de mensheid al 100-den jaren bedonderd!!


Vóór de introductie van de koepokvaccinaties,

was kanker nagenoeg onbekend.

Ik heb te maken gehad met minstens 200 kankerpatiënten,

en ik heb nimmer een geval van kanker gezien

in een niet-gevaccineerd persoon.

W.B. Clarke
(Indianapolis, VS, rond 1900)

x

De geschiedenis van kanker, of:

x

Hoe de mensheid al honderden jaren wordt bedrogen

2015 © Désirée L. Röver – medisch research journalist
© deze versie: WantToKnow.nl/.be

 x

Kanker is tegenwoordig zo wijd verbreid, dat we allemaal wel íemand kennen met deze diagnose. We weten hoe dwingend, ingrijpend, mensonterend en zinloos het mes-straal-chemo traject kan zijn. En ook zien we dat menig kankerpatiënt de reguliere weg niet helemaal, of zelfs helemaal niet wil volgen, maar op zoek gaat naar manieren die wat vriendelijker zijn voor lichaam en geest. En dan blijkt hoe lastig en kostbaar het kan zijn om gebruik te maken van levensconforme en -ondersteunende geneeskunde, doorgaans benoemd als complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM).

desiree-20rover-20x_klein.200x200x0x0x1xx
Désirée Röver, auteur, presentator, onderzoeksjournaliste.

Zorgverzekeraars vergoeden zelfs via hun aanvullende polissen juist deze consulten en middelen maar mondjesmaat. Een tweede moeilijkheid is dat CAM-artsen en-therapeuten onder het heersend medisch-farmaceutisch schrikbewind heel kwetsbaar zijn, immers, er komen steeds nieuwe regels waaraan zij zich moeten houden. Waar komt de religie vandaan dat alleen de reguliere geneeskunde het bij het rechte eind heeft en dat je kanker moet bestrijden met twee extreem giftige en kankerverwekkende methoden: nucleaire straling en chemotherapie? Wat is van deze dwang de achtergrond? Een verkenning in de historie.

Menselijke T-cellen in de aanval op een kankercel.
Menselijke T-cellen in de aanval op een kankercel.

Inleiding
Een kankerdiagnose wordt soms nogal plompverloren meegedeeld. En zeker wanneer de betrokken patiënt niet meteen mee wil in de heilige drie-eenheid van mes-straal-chemo, kan de arts daar dreigend aan toevoegen: “Met deze vorm van kanker hebt u in dit stadium nog 6 maanden te leven…” Zo’n voorspelling noem ik ‘medische voodoo’. Want waarop berust die op? Op wat de arts is aangeleerd? Op wat hij ziet wat er met patiënten gebeurt wanneer zij de behandel-protokolders volgen die hij verplicht is om hen voor te schrijven?

De logische volgende vragen zijn dan: Hoe worden artsen opgeleid? In welk gedachtegoed? Wie bepaalt daarvan de inhoud en de kwaliteit? Waarom gedraagt de Westerse patentgeneeskunde zich als de enig geldende wijsheid? En waarom worden natuurlijke middelen en methoden die meewerken met het lichaam, en ook de artsen en therapeuten die deze toepassen, zo belachelijk en onbereikbaar gemaakt en zelfs ronduit verboden? Wanneer de gezondheidszorg niet werkelijk over gezondheid gaat, wat is hier dan aan de hand?

Het gestructureerd dictaat van ‘Big Farma’..
bigpharmaHelaas, onwetendheid is geen gelukzaligheid meer. De harde werkelijkheid is dat de Westerse patentgeneeskunde een industrie is die al vele jaren compleet wordt beheerst door farmaceutische multinationals. Zij ondersteunen universiteiten, financieren medisch onderzoek, bouwen faculteitsgebouwen, sponsoren leerstoelen, delen smeergelden en leuke reisjes uit, en hebben een leger aan getrainde vertegenwoordigers en lobbyisten voor het bewerken van artsen, politici en andere decision makers. Een overdreven opvatting? Nee, lees het boek ‘Bijwerkingen’ uit 2010 van farma insider John Virapen maar.

Daarnaast blijkt 60% van de artikelen en studies die in internationale medisch-wetenschappelijke tijdschriften wordt gepubliceerd, te zijn geschreven, gefinancierd, of anderszins beïnvloed door de farmaceutische industrie [Marcia Angell, 2005, Peter Gøttsche, 2013]. Verder is het niet ongewoon dat er heel wat van de studie-uitkomsten die voor de industrie onappetijtelijk zijn, simpelweg worden weggemasseerd [William Thompson, CDC, 2014]. Statistiek is een elastisch vak…

Het belang van de eigenaren [lees: internationale banken] en aandeelhouders van deze farmaceutische bedrijven is: zoveel mogelijk ziekten en zieken. Dit speelveld wordt dan ook met ijzeren vuist gecreëerd, beschermd en verdedigd. Met medewerking van ‘gerenommeerde wetenschappelijke’ instituten, overheden, politici, de media en zelfs van Hollywood!

De basis van de moderne geneeskunde is een genadeloze commercie.

Dave Lewis, (1937/Johns Hopkins Hospital)

Marie Curie, nobelprijswinnaar. Stierf aan haar eigen ontdekking in 1934. Leukemie door radio-activiteit.
Marie Curie, nobelprijswinnaar. Stierf aan haar eigen ontdekking in 1934. Leukemie door radio-activiteit.

Westerse patentgeneeskunde heeft veel weg van een religie. De arts is als een dominee of pastoor die bemiddelt tussen de farma godheid en jouw zondig zieke lichaam. En wie het evangelie niet volgt, is een ketter. Het zwaard van deze Inquisitie is duidelijk zichtbaar bij kanker, maar ook bij vaccinaties… (die vaak de opstap naar kanker zijn!).  Naast de nu alom aanwezige nucleaire straling vanuit Fukushima, Tsjernobyl en twee andere beschadigde kernreactoren in Oekraïne, en vanuit de gebruikte nucleaire wapens in de recente oorlogen — zijn ook de gifstoffen en vreemde eiwitten in vaccins een probaat middel om kanker te veroorzaken…

Vaccins worden trouwens nooit onderzocht op hun kankerverwekkende eigenschappen, noch op hun risico voor geboorteafwijkingen en steriliteit! De lange rij van originele wetenschappers en bona fide artsen en therapeuten die in de afgelopen eeuw methoden ontdekten om kanker werkelijk te helpen genezen, zijn stelselmatig geridiculiseerd, uit het register geschrapt, via de Belastingdienst tot de bedelstaf gebracht, achter tralies gezet, bezweken in een psychiatrische inrichting, of domweg vermoord. Hun namen en gedachtegoed staan in geen enkel medisch studieboek.

Ongeveer een meter van de boekenruggen in mijn bibliotheek is geschreven door artsen, wetenschappers en journalisten die in de afgelopen 100 jaar niet langer zwijgend hebben kunnen aanzien hoe de niets vermoedende burger door de gevestigde Westerse patentgeneeskunde steeds meer wordt misleid, gegijzeld en beschadigd. Uit de bevindingen van deze klokkenluiders wordt via een snoer van historische feiten een heel andere realiteit zichtbaar dan die, welke ons dagelijks systematisch wordt voorgehouden…

AyurvedaKruidengeneeskunde
Overal ter wereld en sinds mensenheugenis heeft de mens bij het genezen van verwondingen, vergiftigingen en ziekten gebruik gemaakt van planten en kruiden. De Indiase Ayurveda en de traditionele Chinese geneeskunde zijn al duizenden jaren oud, maar ook in Europa, vooral in Duitsland, is een zeer uitgebreide kruidengeneeskundige kennis aanwezig. Van iedere plant zijn de specifieke eigenschappen bekend van elk apart onderdeel: zaad, wortel, stengel, schors, blad en bloem(knop).

Vers geoogst, als essentiële olie, als aftreksel of tinctuur, of verwerkt in een zalf worden deze onderdelen — al of niet in combinatie met elkaar of met die van andere planten — intern of extern toegepast.Deze stoffen uit de natuur kunnen communiceren met de weefsels, cellen en genen van het menselijk lichaam. Ja, sommige van deze stoffen zijn giftig, maar het gaat hier vooral om de biochemische handtekening, dosering is een andere factor. Farmaceutische middelen daarentegen zijn vaak een gesynthetiseerde nabootsing van stoffen die in planten zijn aangetroffen; maar deze kunstmatige creaties zijn ‘new-to-nature’ substanties die het lichaam niet snapt en zo snel mogelijk probeert weg te werken.

Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Meißen, 10 april 1755 – Parijs, 2 juli 1843) was als Duitse arts de grondlegger van de homeopathie. Hahnemann studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Erlangen, waar hij in 1779 afstudeerde. Hahnemann ontwikkelde zijn theorie in een tijd waarin de geneeskunde nog nauwelijks op exacte wetenschap gestoeld was en geen remedie had tegen de meeste ziekten.
Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Meißen, 10 april 1755 – Parijs, 2 juli 1843) was als Duitse arts de grondlegger van de homeopathie.
Hahnemann studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Erlangen, waar hij in 1779 afstudeerde.
Hahnemann ontwikkelde zijn theorie in een tijd waarin de geneeskunde nog nauwelijks op exacte wetenschap gestoeld was en geen remedie had tegen de meeste ziekten.

Homeopathie
Samuel Hahnemann (1755-1843) was een Duitse arts die nadrukkelijk zocht naar de oorzaak van een ziekte. In zijn diverse boeken en verhandelingen, waaronder Organon (1810, Engelse vertaling 4e editie in 1833), Chronische Ziekten (1828) en Materia Medica (1830), beschreef hij zijn ervaringen met wat hij ‘homeopathie’ noemde: hoe het gelijke met het gelijke te genezen. Hij werkte met zeer sterke verdunningen (potentiëring) van natuurlijke stoffen, die hij bij iedere (10x) verdunning ook 100 maal op een speciale manier schudde.

2008 Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier heeft geen goed woord over voor de tegenstanders van Homeopathie. ZIjn woorden wijzen op een farmaceutische maffia, zo simpel is het feitelijk..! Misschien een idee dat mw. Schippers even met hem belt, vóórdat ze deze kul uitkraamt over homeopathie..?
2008 Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier heeft geen goed woord over voor de tegenstanders van Homeopathie. ZIjn woorden wijzen op een farmaceutische maffia, zo simpel is het feitelijk..! Kijk eens naar deze revolutionaire uitspraak van deze Nobelprijswinnaar: “Ik kan niet zeggen dat homeopathie in alles correct is. Wat ik nu kàn zeggen, is dat de hoge verdunningen kloppen. Hoge verdunningen van iets zijn niet niets. Het zijn waterstructuren die de originele moleculen imiteren.”

Hedendaagse wetenschappers als Jacques Benveniste (1988) en Luc Montaigner (2009) hebben — bijna tegen hun wil — gevonden dat in verregaande verdunningen de informatie van de oorspronkelijke stof bewaard blijft, zelfs nadat er daarin zoveel stadia zijn gepasseerd dat er onmogelijk nog een enkele molecuul van de stof in de oplossing aanwezig kan zijn.

Met moderne meetmethoden is bovendien vastgesteld dat iedere verdunning een eigen, specifieke frequentie-informatie, en dus een eigen betekenis heeft. In tegenstelling tot in de Westerse patentgeneeskunde waarin de consensus aannames (“we hebben gezamenlijk besloten dat het zo in elkaar zit”) voortdurend moeten worden aangepast, heeft men in de homeopathie de principes nog nooit hoeven te veranderen.

Beroepsverenigingen en waakhonden
In 1847 werd in de VS de American Medical Association (AMA) opgericht. De officiële aanleiding was het creëren van een kwaliteitseis voor artsen en een bescherming van het beroep — de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) stamt uit 1849.

Het onuitgesproken doel van de AMA was om de homeopathie van de aardbodem te doen verdwijnen. In Amerika was Hahnemann’s gedachtegoed doorgedrongen tot zelfs in de verste uithoeken van het platteland, en pasten artsen van diverse pluimage en clientèle de principes ervan met veel succes toe.

Onder de regie (1899-1949) van twee AMA-directeuren — de aborteur George A. Simmons, en de gesjeesde arts Morris Fishbein — zijn heel wat medicijnschandalen onder het tapijt geschoven, en zijn er nog veel meer waardeloze, profijtelijke maar zeer gevaarlijke ‘geneesmiddelen’ de markt op geholpen. In 1939 stichtten het Rockefeller cartel en IG Farben Duitsland de Drug Trust. De AMA werd van dat farmaceutisch monopoliespel de dekmantel.

Het zijn sanitaire voorzieningen, dieet, zuivere lucht, kalmte, vertrouwen en hygiëne die de pokken modificeren. Deze manieren zijn stuk voor stuk goedkoper en veiliger, en te prefereren boven koepokvergif dat – als het niet doodt vaak tekent, verminkt, en het zaad zaait voor toekomstig eczeem,tumoren, steenpuisten, kankers en lepra.

J.M. Peebles (1900) Uit: ‘Vaccination a Curse and a Menace to Personal Liberty – with Statistics Showing Its Dangers and Criminality. HIER

Louis Pasteur
Louis Pasteur

Pasteur en de wetenschapsfraude.. ‘Microbenjacht vs. gezond milieu’
Pierre Antoine Béchamp (1816-1908) was een Franse arts, bioloog, chemicus, fysicus en apotheker, en daarnaast een tijdgenoot van Louis Pasteur (1822-1895) die chemicus, bioloog en een Rothschild beschermeling was. De meeste mensen, inclusief artsen, kennen de wetenschapspionier Béchamp niet, terwijl de naam van Pasteur in ieders brein gegrift staat. Pasteur bouwde zijn reputatie op met het plagiëren en misvormen van Béchamp’s gedegen en innovatieve (microscopisch) onderzoek.

Pasteur is de vader van de onrealistische microbentheorie en het monomorfisme (microben hebben één gestalte en iedere ziekte wordt veroorzaakt door een eigen microbe). Bovendien heeft hij de misleide vaccinatiefabel van Edward Jenner verder vooruit geholpen. Bitter weinig van Pasteur’s beweringen kon achteraf worden bevestigd door wetenschappers die zijn experimenten hebben getracht te herhalen. Maar zijn fantastische vertellingen zijn wèl de basis voor de huidige Westerse geneeskunde en de farmaceutische multinationals.

Pasteur zelf was zich zeer bewust van zijn wetenschapsfraude en hij probeerde die op zijn sterfbed recht te zetten met “Het gaat niet om de microbe, het gaat om het milieu”, waarmee hij een uitspraak leende van een andere van zijn tijdgenoten, de fysioloog Claude Bernard (1813-1878). Deze laatste legde zich toe op het creëren van een verantwoord stappenplan voor experimenteel wetenschappelijk onderzoek, en lanceerde de term ‘intern milieu’.

Bernard: De stabiliteit van het interne milieu is voorwaarde voor een vrij en onafhankelijk leven.

Béchamp had in zijn uitgebreide studies ontdekt dat in een gezonde omgeving, potentieel schadelijke microben simpelweg niet kunnen overleven. In een ongezond milieu kunnen vriendelijke microben van vorm veranderen en tot venijnige ziekteverwekkers worden (polymorfisme). Dit gebeurt onder meer bij iedere wortelkanaalbehandeling: zodra dat gebied weer wordt afgesloten, krijgen de ter plaatse aanwezige bacteriën geen zuurstof meer, worden anaëroob en daarmee vele malen giftiger…  Béchamp trok deze indringende conclusie: De karakteristieke microbe van een ziekte is daarvan eerder een symptoom dan een oorzaak.

HPV en de anti-conceptiepil..
Zijn uitspraak past perfect in wat ik ontdekte in hoe de anticonceptiepil het lichaam berooft van juist die vitaminen en andere nutriënten die de baarmoederhals nodig heeft om gezond te zijn. Door deze tekorten ontstaan er in de cervix beschadigingen (laesies), waarin zich vervolgens humaan papilloma virussen (HPVs) kunnen nestelen. De Duitse arts Rudolph Virchow (1821-1902) stelde vast: De habitat van ziekteverwekkers is ziek weefsel. Wanneer deze vitaminetekorten lang aanhouden, kan de baarmoederhals zodanig uit balans en beschadigd raken dat er zich in die laesies kankercellen kunnen gaan vormen. Daarmee is HPV geen oorzaak van baarmoederhalskanker, maar de aanwezigheid van HPV is het gevolg van het ongezonde milieu ter plaatse… Een signaal dus!

Daarom gaat het erom om niet te gaan jagen op microben waartoe de Pasteuriaanse leugens ons aanzetten en waarop de hele Westerse geneeskunde inclusief de vaccinatietheorie is gebaseerd, maar om het interne milieu in het lichaam gezond te maken en houden: homeostasis, ofwel een milieu waarin een correct zuur/base evenwicht heerst en een gezonde celademhaling kan plaatsvinden. De verbeteringen daarin kunnen we teweegbrengen met ontgiften, gezonde voeding, het ondersteunen van haperende lichaamsprocessen met suppletie van extra vitaminen en mineralen, een juiste buikademhaling, het ontdoen van emotionele en mentale stress, en gezond bewegen. NIET met lichaamsvijandige farmacijnen!

Conclusie:
kanker is het signaal dat het lichaam
volslagen uit balans is.

Oplossing:
breng het interne milieu
weer in een gezonde staat!

Stroomlijnen van medische opleidingen
Hoe kan het dat er wereldwijd zo’n verbetenheid is tegen natuurlijke helingmethoden en middelen? In 1910 financierden de Rockefeller-, Carnegie- en Ford Foundations het Flexner Report. Dit was het startschot voor het wereldwijd gelijkschakelen van de medische opleidingen. Deze moesten elitair, technisch, farmaceutisch gebaseerd en langdurig worden, met een ingebouwd mechanisme waardoor de studenten zich naderhand als arts altijd aan de aangeleerde principes zouden houden.

 “Fichte bepaalde dat educatie erop moet zijn gericht om de vrije wil te vernietigen, zodat, nadat leerlingen de school hebben verlaten, zij gedurende de rest van hun leven niet in staat zullen zijn om anders te denken of te handelen dan hun leermeesters zouden hebben gewenst.”

Bertrand Russell in ‘The Impact of Science on Society’ (1952)

Het Flexner Report richtte een slachting aan onder de in 1910 bestaande medische opleidingen. In alle examens scoorden de homeopatische artsen consequent aanzienlijk beter dan hun orthodoxe vakbroeders, maar toch werden de homeopatische scholen uitgeschakeld, onder meer door de hoge laboratoriumvereisten die als voorwaarde waren gesteld voor acceptatie als ‘verantwoord’ medisch opleidingsinstituut. En dat is waarom de huidige medische gevestigde orde stevig farmaceutisch gebaseerd is en zich in een meedogenloze corporatistische houdgreep bevindt, door bedrijven die op hun beurt weer in de tang zitten van de banken.

'Staatsieportret' van de rijkste man die ooit op Aarde leefde: John D. Rockefeller. Zijn manipulaties, afpersingsmethodes en megalomane machtsgeilheid waren de motor achter dit 'succes'..!
‘Staatsieportret’ van de rijkste man die ooit op Aarde leefde: John D. Rockefeller. Zijn manipulaties, afpersingsmethodes en megalomane machtsgeilheid waren de motor achter dit ‘succes’..!

De verbinding tussen banken, olie en farma begon bij Rockefeller’s Nujol en Flit. Dit waren twee ruwe petroleum-producten waarmee Bill Rockefeller (vader van John D.) op kermissen goud geld verdiende. Uit één vat ruwe olie van $2 haalde hij 1000 flesjes Nujol die hij tegen een woekerwinst verpatste als middel tegen kanker, obstipatie en alles daar tussenin. Flit was een insecticide: dezelfde ruwe petroleum, nu verpakt in een blikje met daarop een handpompje, voorloper van de spuitbus.

Net als alle huidige farmaceutische producten, onttrok ook Nujol belangrijke voedingsstoffen aan het lichaam, en bovendien legde de petroleum een laag in de darm waardoor er vrijwel geen enkele voedingsstof meer kon worden opgenomen. Ja, de kanker verdween… Tegelijk met de patiënt!   John D. Rockefeller is verantwoordelijk voor de omkoping van universiteiten in Amerika en elders.

Morris Bealle beschrijft in zijn boek ‘The Drug Story’ (1949) hoe ook de universiteiten van Leiden en Utrecht toehapten in de voorgehangen worsten van US$ 29.806 en US$ 34.435, en daarmee alle niet-farmaceutisch gebaseerde geneeskunde moesten laten vallen. Zij waren overigens in goed gezelschap, ook de universiteiten van Oxford en Cambridge konden de duivelse verleiding van respectievelijk US$ 755.437 en US$ 287.438 niet weerstaan…

Iedereen moet weten dat het meeste kankeronderzoek grotendeels bedrog is, en dat de grote organisaties voor kankeronderzoek hun plicht verzaken naar de mensen die hen ondersteunen” 

Linus Pauling (1901-1994) tweevoudig Nobelprijs winnaar

De opbouw van het ‘kanker-evangelie’..
De American Society for the Control of Cancer (ASCC, gesticht 22 mei 1913, voorloper van de American Cancer Society) zette meteen in 1913 een programma op om leken te instrueren omtrent de eerste tekenen van kanker en om aan te zetten tot vroege diagnose en behandeling. In 1917 is de oprichting van een Nationaal Adviesorgaan de eerste stap om deze boodschap op nationaal niveau uit te dragen, in de 1920s gevolgd door de stichting van verschillende buitenlandse vestigingen.

De tentakels van Big Pharma zijn duidelijk zichtbaar ook in het lobby-circuit. Hier de
De tentakels van Big Pharma zijn duidelijk zichtbaar ook in het lobby-circuit. Hier de uitgaven aan dit lobby-werk over een periode van 10 jaar. Feitelijk geen enkel verschil met de manipulerende daden van bijv. John D. Rockefeller, die op olie-gebaseerde medicijnen koste wat kost, als leidende ‘industrie’ wilde initiëren.

In 1921 nam dr. Francis C. Wood, de directeur van het ‘Institute of Cancer Research’ van de Columbia-universiteit, deel aan de door de ASCC gesponsorde National Cancer Week. Deze manifestatie diende voor het bekend maken van de inspanningen door het kankerziekenhuis Memorial Hospital in New York City — het latere wereldwijd alles bepalende kankerwalhalla Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) en de wieg van bestraling en chemotherapie… De focus van het Memorial Hospital was radiotherapie, een gebied waarin James Ewing pionierde, een arts/onderzoeker die met zijn gebruik van mosterdgas op lymfesarcomen tevens de vader werd van de chemotherapie.

Wood trok van leer tegen de artsen die hij ‘kwakzalvers’ noemde: diegenen die kanker behandelden met andere therapieën dan radium en röntgenstralen. Hij verklaarde: “Onjuist behandelde kanker is altijd fataal”. Een van de doelstellingen van de ASCC was om deze ‘feiten’ breed bekend te maken, om mensen over te halen tot frequent medisch onderzoek na het bereiken van de ‘kankerleeftijd’ van rond de 45 jaar, en om altijd alleen betrouwbare [lees: ‘reguliere’] artsen te raadplegen en kwakzalvers te mijden. (New York Times, 16 oktober 1921).

Ook in 1921 werd van 30 oktober tot 5 november de eerste Nationale Kankerweek georganiseerd, een daarna jaarlijks terugkerende actieweek… In 1924 ging ASCC-directeur George Soper allerlei Europese landen langs om een inventarisatie te maken van de verschillende kankergenootschappen, en onderzoeks- en behandelfaciliteiten. Van 20 tot 24 september 1926 hield de ASCC een internationaal symposium in Lake Mohonk, New York. Zo’n 250 artsen kwamen bijeen om gezamenlijk een kernachtige verklaring over kanker te formuleren. Sponsoren van dit symposium waren o.m. John D. Rockefeller, Edward S. Harkness (beiden Standard Oil), J.P. Morgan (bank), Walter C. Ladd en V. Everit Macy. In feite gaat het hier om een vroege MOL-versie: medical opinion leaders, tegenwoordig een machtig lobby instrument!

Dr. Wendell Philips, voorzitter van de AMA, zei op deze Mohonk-bijeenkomst: Deze vergadering heeft veel bijgedragen tot stabilisatie van de kennis over kanker, en dit zal de mening verbeteren van niet alleen medische professionals, maar ook van het publiek.

Dr. Welch benadrukte het belang om het publiek grondig omtrent kanker te instrueren, en te doordringen van de onvermijdelijke fataliteit van de ziekte wanneer deze niet ‘correct’ wordt behandeld. Enkele van de meest hardnekkig overeind gebleven punten uit dr. Welch’s verklaring zijn:

 1. Om een gerede kans op genezing te hebben, moeten mensen met kanker zich in een vroeg genoeg stadium van hun ziekte tot competente artsen wenden. Dit geldt voor alle vormen van kanker. Bij sommige daarvan betekent vroege behandeling de enige mogelijkheid tot genezing.
 2. Het publiek moet wordt worden aangeleerd wat de vroegste signalen van kanker zijn; die kunnen dan worden herkend door personen zonder speciale kennis van het onderwerp; ontdekking van de eerste tekenen moet leiden tot het zoeken naar competente medische begeleiding.
 3. De meest betrouwbare vormen van behandeling — in feite de enige die tot nu toe door ervaring en observatie juist zijn gebleken — zijn afhankelijk van chirurgie, radium en röntgenstralen.
(klik voor link naar uitgever Succesboeken)
In dit boek wordt verder gewerkt op de principes van dr. Otto Warburg. (klik voor link naar uitgever Succesboeken)

Celademhaling
Otto Warburg kreeg in 1931 een Nobelprijs voor zijn ontdekking over de rol van zuurstof in de celademhaling. Een lichaam, verzuurd door gifstoffen, koffie, alcohol, suiker of wit meel is een zuurstofarme feesttent voor infecties en kankercellen… Warburg staat in zijn conclusie geenszins alleen, in feite bevestigt hij het werk van Béchamp, Bernard, Virchow en vele anderen. De reden dat Warburg’s ontdekking geen wijdverbreide toepassing heeft gevonden, is omdat in diezelfde periode andere, meer profijtelijk toepasbare, niet noodzakelijkerwijs heilzame benaderingen verschenen.

Het creëren van kanker
Het Special Virus Cancer Program (SVCP, 1962-1978/80-heden) was een geheim Amerikaans federaal programma met medewerking van onder meer het National Cancer Institute (NCI) en het biowar laboratorium in Fort Detrick. Via het experimenteren en manipuleren van allerlei dierlijke virussen zocht men naar hoe een besmettelijke vorm van kanker kon worden gecreëerd voor specifieke menselijke genotypen (vgl. SARS voor Aziaten, en Ebola voor Afrikanen).

Lineair-reductionistisch vs. dynamisch
Het ‘wetenschappelijk’ model waarop de Westerse patentgeneeskunde zich baseert, is een lineair-reductionistische benadering, verkregen vanuit het bestuderen van kadavers. In tegenstelling tot de door hemzelf gebouwde ongeëvenaard krachtige microscoop van Royal Raymond Rife, doden moderne elektronenmicroscopen alles wat je daaronder legt… Men weet dus alles over ziekte en dood, en weinig over een levend lichaam.

Sinds Descartes tellen mentale en emotionele aspecten in het ontstaan en aanhouden van ziekte helemaal niet mee; de rol van voeding wordt in het herstel daarvan zelfs nihil geacht. Het is dan ook niet vreemd dat veel van de aannames, zienswijzen en theorieën in deze statische reguliere visie vroeger of later onhoudbaar blijken: in de realiteit van gezondheid en ziekte gedraagt het holografisch en dynamisch menselijk lichaam zich nu eenmaal heel anders.

De bijna 90-jarige Hans Moolenburgh, vitaal als ooit tevoren! Hans Moolenburgh (1925), de éminence grise van de Nederlandse huisartsen. De huisarts-in-ruste Dr. Hans Moolenburgh is een uitermate erudiete voorvechter van het natuurlijke evenwicht. Hij is de man die er o.a. voor heeft gezorgd dat jij niet elke dag fluoride via je drinkwater naar binnen krijgt.
De bijna 90-jarige Hans Moolenburgh, vitaal als ooit tevoren! Hans Moolenburgh (1925), de éminence grise van de Nederlandse huisartsen. De huisarts-in-ruste Dr. Hans Moolenburgh is een uitermate erudiete voorvechter van het natuurlijke evenwicht. Hij is de man die er o.a. voor heeft gezorgd dat jij niet elke dag fluoride via je drinkwater naar binnen krijgt.

Allopathische middelen zijn ‘new-to-nature substances: nooit eerder in de natuur voorgekomen stoffen. In een poging om de symptomen te laten verdwijnen, gaan zij in oorlog tegen het lichaam (antibiotica, bèta-blokkers, cholesterol remmers); maar àls dat al lukt, komen er door de gebruikte farmacijnen meestal weer nieuwe ongewenste negatieve verschijnselen tevoorschijn. Reden waarom de Haarlemse arts en eminence grise Hans Moolenburgh deze benadering ‘verschuifkunde’ noemt.

En waarom zijn leeftijd- en stadsgenoot de arts Coos Beunk verzucht dat hij na het behalen van zijn artsenbul ontdekte dat hij was opgeleid tot… kwakzalver! Immers, met de farmaca die hij mocht voorschrijven, kon hij niemand werkelijk helpen genezen.
Moolenburgh richtte zich op de non-toxische tumortherapie en hielp daarnaast via homeopathie menig kind af van ernstige vaccinatieschade (w.o. autisme!), terwijl Coos Beunk vooral de weg vond naar de orthomoleculaire geneeskunde, homeopathie en acupunctuur, en met zijn benadering een patiënte zelfs voorgoed voor de poorten van een niertransplantatie weghaalde.

Ziekte als industrie..!!
De verzameling van ziekten die wij ‘kanker’ noemen, is een prijsvoorbeeld voor de door talloze klokkenluiders beschreven kunstmatige reguliermedische realiteit waarin wij vandaag de dag leven, ziek worden, en barbaarse behandelmethoden moeten ondergaan die ons vaker niet, dan wel beter maken… Hun conclusie: Ziekte is handel, met kanker als topproduct!

Big Pharma bribe moneyHet beste bewijs dat het in Nederland met kanker steeds beter gaat, is wel het rood-blauwe VUmc Cancer Center gezwel langs de ringweg in Amsterdam. En hoeveel tientallen jaren al wordt ons niet gevraagd of we niet nògmaals voor het Koningin Wilhelmina Fonds in de buidel willen tasten, zodat de bíjna bereikte ultieme kankerbehandeling kan worden gerealiseerd via nog nèt even wat meer onderzoek? Nooit wordt gesproken over de vele vernietigde natuurlijke methoden om kanker te helpen genezen, die waren vormgegeven door vele wetenschappers en artsen, maar ook door verpleegkundigen en simpele boeren. Kanker is een industrie waarin meer mensen werken dan er patiënten zijn…

De kronkels in de wetenschappelijke consensus aannames en hypothesen waarop de Westerse medische industrie stoelt, zijn dusdanig groot, dat mij de zegswijze invalt: ‘Hoe groter de leugen, des te eerder het publiek bereid is die te geloven.’

Chemotherapie en bestraling kunnen de kans

op het ontwikkelen van een tweede kanker tot 100 maal verhogen.

Dr. Samuel S. Epstein, Congressional Record, Sept. 9, 1987

Vaccinaties en kanker
De artsen van zo’n 150 jaar geleden noemden vaccinatie ‘bloedvergiftiging’ en zagen dat kanker een kwestie van ‘toxemia’ is. De ernstigste vervuilingen waren toen de koepokvaccinaties van Edward Jenner. Hij was daarmee de eerste die het menselijk genoom vervuilde met informatie van andere species… De met zijn koepokvaccins in gang gezette opmars van kanker houdt gelijke tred met de uitbreidingen in de huidige massale (verplichte) vaccinatieprogramma’s.

Overigens zijn tegenwoordig alle vaccins verontreinigd met SV40, het kankerverwekkend virus dat het eerst werd opgemerkt door Beatrice Eddy in 1954 in de Merck Salk en Sabin poliovaccins. Directeur vaccinproductie Maurice Hilleman wist daar van… Dit veertigste apenvirus laat zich niet onschadelijk maken door behandelingen met formaldehyde, kan daarom jaren slapend aanwezig zijn in het lichaam en na een immuundip plotseling actief worden…  Exact de SV40-stammen uit de poliovaccins van rond 1956 zijn in 1992 door onderzoeker Michele Carbone aangetoond in de hersentumoren van volwassen Amerikanen. De arm van vaccinatieschade reikt dus minstens een halve eeuw!

 Ieder van de onorthodoxe artsen — Koch, Loffler en Purdue hebben kanker genezen door enigszins van elkaar verschillende methoden binnen één en hetzelfde algemene principe: de zuivering van het bloed.  Zij ontdekten dat kanker simpelweg een extreme mate van bloedvergiftiging is, net zoals verkoudheid daarvan de meest lichte vorm is.

Morris A. Bealle, in ‘The Drug Story’, 1949

Het uiterst pijnlijke borstonderzoek dat borstkankerpreventie zou dienen.. (klik voor artikel over de dubieuze claims van preventie!)
Het uiterst pijnlijke borstonderzoek in beeld. Mammografie ten behoeve van borstkankerpreventie..? (klik voor artikel!) Landen als Zwitserland ermee? Doet de de straling van deze apparaten meer kwaad dan goed…?!

Tegenwoordig staan we niet alleen bloot aan steeds meer vaccins, maar ook aan gifstoffen in onze voeding (E-nummers, pesticiden, GMOs) en in de omgeving (asbest, fijnstof, chemicaliën, bestrijdingsmiddelen). Vele daarvan zijn zelfs al in navelstrengbloed aangetoond. En mogelijk zelfs komt nucleaire straling daar als binair wapen bovenop— de eerste factor is al in het lichaam aanwezig, de tweede triggert het proces. Denk aan Tsjernobyl, Fukushima en vele andere kernreactoren, en het niet-zo-verarmd uranium vanuit de enorme hoeveelheden wapentuig rondgestrooid in Irak, Afghanistan en in alle andere landen waar ineens zo nodig oorlog moet worden gevoerd omwille van olie, voor het installeren van een gehoorzamer staatshoofd, of vanwege het gebrek aan een centrale bank… De WHO beschrijft dit mechanisme in twee memo’s uit 1972.

Tot slot
Kanker neemt een steeds hogere vlucht, maar de beloofde ultieme oplossing blijft uit. Terwijl chemicaliën en nucleaire straling aan kanker bijdragen, dan wel veroorzaken, gaat men door met het behandelen van kanker met….chemotherapie en bestraling! De epidemioloog Ulrich Abel van de Heidelberg/Mannheim Tumor Klinik ontdekte via een questionnaire die hij naar artsen en ziekenhuizen rondstuurde dat 80% van de wereldwijd toegepaste chemotherapie zinloos is. Hij vergeleek deze kankerbehandeling met ‘De nieuwe kleren van de keizer’.

Zijn studie, mede gebaseerd op de bestudering van alle tot dan toe gepubliceerde studies over chemotherapie, verscheen in The Lancet van 10 augustus 1991 … en werd volledig doodgezwegen!

Abel: 75 % van de oncologen zei,
dat als zij zelf kanker hadden,
ze niet zouden deelnemen
aan chemotherapie studies, 
vanwege
de ineffectiviteit en de onacceptabele toxiciteit ervan.

Westerse patentgeneeskunde is een business van banken en industrie… Daarmee is kanker dat ook, en zijn de belangen om dat zo te houden, levensgroot. Misschien kan er daarin ooit iets veranderen wanneer meer mensen boos worden over het feit dat er talloze natuurlijke en werkelijk heilzame oplossingen voor kanker onbereikbaar liggen weggesloten in de kelders van het Rockefeller syndicaat. De beweging van patiënten naar natuurlijke methoden die nog wèl beschikbaar zijn, spreekt in ieder geval boekdelen!

x

– ADDENDUM –

x

Bestraling en chemotherapie
De tempel van de moderne kankerbehandeling, het toppunt van de Duitse allopathische stroming – mes, straal en chemie – is het Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) in de Verenigde Staten. De ontstaansgeschiedenis van dit instituut, is de ontstaansgeschiedenis van de huidige bestraling en chemotherapie religie!

De eerste aanzet tot het huidige MSKCC wordt gerealiseerd door dr. J. Marion Sims (1813-1883), een 19e eeuwse ’vrouwenarts’ van zeer twijfelachtige reputatie. Hij experimenteert graag chirurgisch op Zuidelijke negerslavinnen – verdoving is nog niet voorhanden. Wanneer de plantage-eigenaren hun vrouwelijke eigendommen niet meer aan hem beschikbaar willen stellen, koopt hij het negermeisje Anarcha, dat hij 4 jaar lang zonder verdoving onderwerpt aan de meest gruwelijke operaties.

In 1853 verhuist hij naar New York en vindt hij een beschermvrouwe, mrs. Philippa Phelps Dodge. Met haar hulp opent Sims op 1 mei 1855 het Womens Hospital, een charitatieve instelling met 30 bedden. Rond 1870 legt Sims zich toe op de behandeling van kanker, en al gauw doen er opnieuw verhalen de ronde over de barbaarse operaties die hij uitvoert. Sims wordt ontslagen, maar zijn machtige sponsors maken dat direct weer ongedaan.

J-Marion-Sims-Gynecologic-Surgeon
De veel-geprezen Marion Sims als pionier-arts.. Feitelijk een verschrikkelijke beul, die experimenteerde op slaven en -kinderen..

Kort daarna wordt Sims benaderd door een lid van de Astor familie (opiumhandel), die wil dat Sims het Women’s Hospital transformeert tot een kankerziekenhuis. Sims verraadt de Dodge familie en sticht in 1884 in New York het New York Cancer Hospital met het geld dat hij ontving van de Astors. In de jaren ’90 van de 19e eeuw wordt dit ziekenhuis dankzij gulle gaven vanuit verschillende bronnen herdoopt tot het Memorial Hospital.

In 1909 sterft E.H. Harriman aan kanker. Harriman heeft, net als Rockefeller, via Jacob Schiff van Kuhn, Loeb & Co, zijn kapitaal verworven onder de paraplu van Rothschild. Harriman’s familie vormt het Harriman Research Institute. Maar wanneer W. Averell Harriman in 1917 onverwacht besluit de politiek in te gaan, krijgt dit instituut ineens geen fondsen meer. De financiële ondersteuning ervoor wordt daarom overgeheveld naar het Memorial Hospital.

De hoofdsponsor van dit ziekenhuis is op dat moment James Douglas (1837-1918), de voorzitter van de Phelps Dodge Corporation, waarvan de erfgename, Melissa Phelps Dodge, familie is van Philippa Phelps Dodge, sponsor van de voorloper van het General Memorial Hospital is.  Deze James Douglas is de zoon van de Canadese chirurg James Douglas Sr. die later het hoofd is van het Quebec Lunatic Asylum. In zijn kopermijn, de grootste ter wereld, ontdekt James Jr. uraniniet en hij wordt heel enthousiast over de mogelijkheden van radium. Samen met het Bureau of Mines richt James Douglas het National Radium Institute op.

Douglas’ lijfarts is dr. James Ewing (1866-1943). Wanneer James Douglas in 1912 aanbiedt om het General Memorial Hospital 100.000 dollar te schenken, verbindt hij daaraan de volgende voorwaarden:

 • Het ziekenhuis moet dr. Ewing in dienst nemen als hoofd pathologie;
 • Het ziekenhuis moet zich uitsluitend richten op de behandeling van kanker;
 • Radium moet deel uitmaken van de behandelroutine.

Gesteund door het kapitaal van Douglas, wordt Ewing al gauw hoofd van het hele ziekenhuis. Medisch historicus Edward Shorter noemt Ewing een vroege kankeronderzoeker. Kort voor zijn dood ontdekt Ewing in 1942 het zeer agressieve mosterdgas uit WO-I (product uit 1917 van de Duitse chemische industrie) als een celdodend middel voor onder meer lymfosarcoma, en hij suggereert zijn collega’s om dit gifgas ook op andere soorten kanker te testen. Gaf James Douglas met zijn radium het startschot voor het fenomeen bestraling als behandeling van kanker, James Ewing is de vader van de chemotherapie…

MustardGasCannaGramDe Yale universiteit (hoofdkwartier van zeven geheime genootschappen, waaronder het infame Skull & Bones waar ook leden van de Bush familie toe behoren) pakt Ewing’s voorzet op, en Louis Goodman en Alfred Gilman bestuderen ’wat mosterdgas doet met witte cellen’. Hun research is de volgende stap naar het hedendaags gebruik van chemotherapie: alkalyserende agentia die kankercellen stoppen in hun vermeerderingsproces… tegelijk met alle andere cellen in het lichaam.  Ondertussen past James Douglas radium toe voor het minste en geringste kwaaltje, op zichzelf, maar ook op zijn vrouw en dochter.

De New York Times geeft veel aandacht aan de radium behandelingen in het Memorial Hospital, en meldt in een artikel dat deze gratis zijn. Op 24 oktober 1913 toont Douglas het ware gezicht van zijn ’filantropie’ door dit bericht te rectificeren met de melding dat iedereen goed moet begrijpen dat de radium van hem is, en dat hij ermee doet wat hij wil. Ook intern wordt dit ’misverstand’ rechtgezet: de regels en bepalingen van het ziekenhuis worden veranderd, en de patiënten krijgen te horen dat er voor de radium behandelingen een vergoeding wordt gevraagd. Voor de US$ 18.000 aan radium die het Memorial Hospital in 1924 aan patiënten toedient, ontvangt het ziekenhuis US$ 70.000.

Douglas blijft zichzelf met radium behandelen, en een paar weken na het Times-artikel sterft hij aan aplastische anemie. In deze begintijd van de omgang met radium zijn er rond 1922, naast madame Curie en haar dochter, zo’n 100 radiologen die aan stralingskanker overlijden. Douglas’ enige zoon Lewis trouwt met de dochter van een partner van J.P. Morgan; een van haar zusters trouwt met Konrad Adenauer. Lewis Douglas wordt directeur van Mutual Life in New York. Naderhand, wanneer hij protégé wordt van Averell Harriman, is hij eerst directeur van de War Shipping Board en volgt hij later Harriman op als Amerikaans ambassadeur in Groot-Brittannië.

Wanneer Konrad Adenauer in 1949 (tot 1963) de eerste Duitse bondskanselier wordt, zijn de J.P. Morgan familiebelangen stevig gevestigd. J.P. Morgan heeft overigens op dezelfde manier zijn rijkdom verworven als Rockefeller en Harriman: uit handen van Rothschild, via Jacob Schiff van Kuhn, Loeb & Co.  Rond 1930 schenkt John D. Rockefeller een stuk grond in de gewilde Upper East Side van New York.In 1939 verrijst daarop het nieuwe Memorial Hospital. Het huidige gebouw is op deze plaats opgetrokken tussen 1970 en 1973. Sinds de opening in 1939 is de de raad van bestuur steeds gedomineerd door Rockefeller handlangers.

In diezelfde jaren ’30 worden twee giganten uit de auto-industrie verleid tot het sponsoren van het Memorial Hospital. De eerste is Alfred Pritchard Sloan (1975-1966); nadat deze enige jaren directeur van General Motors is geweest, is hij ook directeur van J.P. Morgan. De andere filantroop is Charles Kettering (1876-1958), hoofd research van General Motors, een genie in innovatie met 300 patenten op zijn naam; veel van de huidige autotechniek is aan hem te danken.

sloan foundation

x

In 1934, tijdens zijn directeurschap van General Motors, richt Sloan de Sloan Foundation op, en op 8 augustus 1945 kondigen de heren Sloan en Kettering aan:

”dat het dramatische nieuws van de atoombom, die werd ontwikkeld in een 2 miljard dollar kostend onderzoeksprogramma, een grafische illustratie is van wat door de Amerikaanse industrie kan worden bereikt, wanneer die op wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd. Met net zoveel geld en talentrijke mensen als waarover de overheid beschikte voor het creëren van de atoombom, kan ook de voortgang in kankeronderzoek zeer snel zijn.”

Zo indoctrineert men zowel artsen, als de massa…
In 1948 bouwt men naast het MSKCC een biomedisch research faciliteit, het Sloan-Kettering Institute (SKI). Men wil industriële ontdekkingen kruisbestuiven met medische behoeften. Zo heeft Kettering onder meer een patent op een babycouveuse. In 1960 worden het Memorial Hospital en het SKI officieel samengevoegd tot het Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC). Het MSKCC blijft een belangrijk aanhangsel van het Rockefeller medische monopolie. In de raad van bestuur wemelt het van de Rockefeller- en Rothschild-getrouwen en vertegenwoordigers van de bancaire wereld.

Tavistock cover300wEn daarnaast zijn er ook verbanden met het militair-farmaceutisch-chemisch complex en met de CIA (aangestuurd door het Tavistock Institute, 1920) — kortom, met alle meer en minder bedenkelijke spelers die in deze wereld achter de schermen hun duistere agenda’s tot uitvoer brengen… De werkelijkheid is dat het MSKCC, samen met de American Medical Association, één groot conglomeraat vormt met de American Cancer Society en het Rockefeller medisch monopolie, met daarin de Drug Trust, afgeschermd door de AMA.

Wat in 1884 begint als een sadistische speelplaats voor de van ieder menselijk gevoel gespeende arts Marion Sims, is vandaag een bolwerk van door Rockefeller gemonopoliseerde Duitse allopathie en chemie. Alles wat met kankerbehandelingen te maken heeft, wordt vanuit hier de wereld in gebracht en gecontroleerd.

Het huidige MSKCC is inmiddels niet alleen ontelbaar vele malen groter dan bij aanvang in 1939, ook het ’onderzoek’ naar kanker gaat nog steeds door… De ’voortgang’ daarin weerspiegelt zich in de steeds verder uitdijende (metastaserende!) MSKCC-gebouwen, in sommige waarvan een bepaalde kankersoort een eigen verdieping heeft. Daar staat tegenover dat het woord kanker in de Bijbel niet wordt genoemd, en evenmin komt kanker voor in de Huangdi Neijing – het Klassieke Werk van de Interne Geneeskunde van de Gele Keizer… (2569 v.Chr.).

x

 * * *

x

LITERATUUR

 1. Effects of viruses on the immune system, immune-complex diseases, and antibody-mediated immunologic injury. Bull World Health Organ. 1972; 47(2): 257?264. http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=2480894&blobtype=pdf
 2. Cell-mediated immunity, autoimmune diseases, genetics, and implications for clinical research. Bull World Health Organ. 1972; 47(2): 265?274 http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=2480896&blobtype=pdf

41 gedachten over “Kanker.. de mensheid al 100-den jaren bedonderd!!

 1. Sinds president Nixon de ‘war on cancer’ uitriep is de pleuris pas echt uitgebroken. Het lijkt meer op een oorlog tegen de mensheid.

  CAM artsen werken volgens de KNMG-richtlijnen: Altijd bestralen, altijd snijden en ze kunnen als ‘deskundige’ ook de meest trendy chemopillen voorschrijven. Een dankbare tevreden patiënt is letterlijk veel waard. LOL 🙁

  Echte preventie is en blijft iets voor doorgeslagen perverselingen.

  1. CAM-artsen (complementair- en alternatieve geneeskunde) kunnen hun patiënten behandelen met niet-toxische middelen. Ze mogen alleen nooit hardop zeggen dat hun patiënten maar beter geen straal-, en chemo’behandelingen’ kunnen nemen…
   Dat soort adviezen kan hun bul kosten.

  2. Het IS een oorlog tegen de mensheid.. Daarmee ook antwoord gevend op de werkelijke essentie achter de ‘figuren’ die achter deze moordpraktijken schuilgaan..! Ook zij die denken te misbruiken, worden misbruikt; vaak zonder erg..!

 2. Ze sproeien kankervirussen uit vliegtuigen. Wat zouden ze anders sproeien? Ik hoef daar geen seconde over na te denken, ze zijn tot alles in staat.

  1. Kanker is een fout in je genen. Geen virus.
   Als jij echt denkt dat kanker een virus is, heb jij inderdaad geen seconde gedacht. Als het namelijk wel een virus was, zou een kankerpatiënt het aan de mensen om hen geen doorgeven.

   Ik raad je aan voortaan een snelle zoektocht naar feiten te doen alvorens je reageert.

  2. ‘Kanker is een fout in je genen, volgens mij.’ Dat klinkt misschien wat bescheidener dan jouw statement Joey..?

   En over dat virus:
   Als er een kankervirus is, heeft dat zijn eigen karakteristiek. Omdat jij noch anderen over een mogelijk dergelijk virus deze karakteristiek kennen, is het wellicht verstandig ook daarover je in stilte te houden..??

   Joey, wat ik je dan aanraad: voortaan minder ongenuanceerd uit de hoogte te doen, voor je jouw ‘gedachten’ als feiten presenteert!
   Zoek je wat onderbouwing voor deze reactie van mij, zou je hier kunnen beginnen.. 🙄
   http://www.bbc.com/news/health-26857610

  3. Guido, bedankt, wist dit niet, wel eens in de verte wat gehoord, maar dit verduidelijkt veel, komt dit uit je persoonlijke archief !!!

 3. Indrukwekkend artikel en zeer goed gedocumenteerd. Hadden we maar iemand als Désirée als minister van volksgezondheid. De kosten, het aantal ziektes en zieken zou al snel tot de helft zijn gereduceerd. Al zou ze maar af en toe als deskundige op in tv programma’s worden uitgenodigd, dan zou ik al blij zijn.

  1. Mooi gezegd Jopiek.
   We hebben ministers nodig met kunde, dat is wel duidelijk.
   Laten we met elkaar een ideologische partij oprichten zonder teveel rompslomp.
   En deze partij gaat voor de waarheid, op welk gebied dan ook.
   En laat deze partij bestaan uit deskundigen, vooral heel veel deskundigen…
   Ik stem voor 😉

  2. Anna11,

   Volgens mij bestaat er al zo’n partij. MenS (Mens en Spirit).

  3. Anna II,

   Een minister is een uitvoerder van een aan hem gegeven opdracht, die opdracht moet dan gaan naar via ministerie, waarna die opdracht terug zou moeten komen, van een objectief en kundige éénheid, van hoog gequalifieerde mensen, zonder de mogelijkheid van de zogenaamde lobbyisten mooi woord voor omkopers, er zich in kunnen mengen.
   Ook zou het goed zijn om te toetsen aan het gezonde boeren verstand, een commisie van weldenkede burgers, dat zou denk ik de goede manier zijn.

  4. Jopiek,
   Eigenlijk wil ik helemaal geen partij meer….
   Dus wat mij betreft weg met de politiek.
   Vind het een achterhaald systeem eerlijk gezegd.
   Op naar ander een systeem waar mensen kunnen kiezen voor deskundigheid.
   Maar geen politieke kleur meer, alleen nog de kleur van (mede)menselijkheid.

 4. Zelf ben ik er van overtuigd dat heftige langdurige stress eveneens een aanjager is om kanker te ontwikkelen. Omdat het je hele chemische huishouden verandert. Zelf ben ik tegen de Mammografie omdat er vrouwvriendelijker methoden zijn. Ik had een tumor van 3,5 cm en voordat je het weet schieten ze een radiografisch jodium staafje er in en kun je niet meer terug en is opereren nog de enige optie. Chemo en bestraling was gelukkig niet aan de orde.

  Toen ik voorzichtig duidelijk maakte dat ik meer voelde voor een alternatieve aanpak werd meteen gevraagd wat ik hier dan nog deed en willen ze je laten vallen als een baksteen! Met de tweede controle een bultje gevolgd door een punctie waar niet genoeg uitkwam waarna een tweede punctie waarin flink werd rond gepookt. Stel je voor dat het kwaadaardig is dan maak je daardoor de cellen los en wordt het verspreidt denk ik zo.
  Nee “ze” hebben het niet goed met ons voor en als je in de vicieuze cirkel bent getrapt proberen ze je met alle macht daar te houden.

  Mijn keuze is al gemaakt.
  Nooit of te nimmer chemo of bestralen.
  De middelen zijn nog erger dan de kwaal.
  Met het E-nummer boekje op zak. Kruiden, supplementen, vooral reinigen en zoveel mogelijk frisse lucht om de cellen zuurstof te geven ga ik de strijd aan.

  Ik wens een ieder veel sterkte en wijsheid met zijn/haar keuze hierin.

  1. Absoluut, in feite heb je ‘biochemisch gif’, maar zeker ook mentaal en ‘psychoneuroimmunologisch gif’. Alle gedachten, emoties, intenties, attitudes, overtuigingen (en onbewuste conditioneringen en programmeringen) pelen een zeer belangrijke rol!

  2. Daan, heb net als jij borstkanker gehad. Ik heb het reguliere pad gevolgd, maar doe dat nu niet meer. Net als jij. Kan ik je contacten per mail of zo?

  3. Daan, kan me heel goed Uw gevoelens voorstellen, en ook Uw reactie.
   Maar zou U toch willen waarschuwen om te generaliseren.
   Persoonlijk ken ik kanker patienten die Uw verhaal tegen spreken.
   En ook de ééne Dokter cq Arts is niet de andere.

  4. Voor alle mensen die op de weg der beterschap zijn…niet naar deze dwaas(4.3) luisteren. Thuis luisteren ze ook niet meer naar hem, daarom hier zo veel reacties op jan en alleman….heb ik toevallig vernomen.

 5. Graag wil ik laten weten dat Henk Fransen (arts) al meer dan 25 jaar met kankerpatiënten (complementair) werkt. Hij begeleidt/behandelt zijn patiënten met een heel breed spectrum aan mogelijkheden. Zijn droom is om regulier en complementair te laten samenwerken om de kans op genezing zo groot mogelijk te maken. Dat wil hij laten gebeuren in Centrum Diamant en is een jaar geleden begonnen met het verwezenlijken hiervan ; zie : http://henkfransen.nl/diamant-2/. Hij komt op zondag 5 juli naar Oosterhout(N-Br.)om hierover te spreken. Omdat ik het organiseer mag wie interesse heeft mij mailen om een plaatsje te reserveren: johninevandeneinde@casema.nl

  1. Mooi. Heb Henk net benaderd omdat wij dezelfde droom lijken te delen, een heus GezondZijnsHuis voor Integrale Geneeskunst!

   Zie: http://www.healingsoundmovement.com/news (er zijn dus mogelijkheden om dit te gaan verwezenlijken in ons Centrum Zonnewijzer!)

 6. Heel goed omschreven artikel over de “kankerwereld”!!!
  Ik heb zelf vijf jaar geleden borstkanker gehad, ontdekt via de mammografie. Omdat het heel klein was had ik daarvoor zelf niets gemerkt. Door bangmakerij ( het was een agressieve tumor was me verteld) onderga je halsoverkop de nabehandelingen; twee series chemokuren; 1) standaardkuur 4 keer om de drie weken, 2) 12 weken achter elkaar Taxol in combinatie met Herseptin. Drie weken na de laatste chemokuur 33 keer bestralingen. Daarna 2 hormoonkuren elk voor 2,5 jaar.
  Na de eerste hormoonkuur ben ik ermee gestopt omdat ik steeds meer een achterdochtig gevoel kreeg omtrent de hele gang van zake. Gedurende de gehele periode ben ik wel een hoge dosis vitamine C blijven gebruiken wat ik daarvoor ook al deed (eigenlijk mocht ik niets ernaast gebruiken maar dat had ik niet verteld). Ik ben ervan overtuigd dat ik, door het gebruik van vit. C niet doodziek geweest ben van de chemo. Door mijn achterdocht was ik al vrij snel veel gaan opzoeken omtrent kanker en alles wat met de nabehandelingen te maken had dat mijn arts op een gegeven ogenblik zei: “mevrouw u wil alles weten maar wij hebben er wel 7 jaar voor gestudeerd”, hummm… Intussen weet ik heel veel meer maar helaas kan ik de nabehandelperiode niet meer terug draaien maar hoop ik wel een herhaling te voorkomen door zo gezond mogelijk te eten (geen tarwe en aanverwanten produkten en geen suiker o.a.). Ik probeer zoveel mogelijk biologisch te eten voedingsmiddelen en kruiden te gebruiken die een gunstige invloed hebben op het voorkomen van kanker. Kortom ik probeer mijn immuunsysteem zo goed mogelijk te houden. Daarnaast weiger ik controles met de mammografie wat mij door de artsen niet in dank wordt afgenomen. Dit alles aangemoedigd door stichting http://www.gezondverstandavonden.nl die ik toevallig op internet tegen kwam tijdens mijn zoektocht. Ook heb ik de samengevatte versie van: “Het verzwegen verhaal over kanker” gelezen nl.: “Wat Angelina niet wist over kanker” van Ard Pisa. Het andere boek staat nog op mijn programma. Grote bewondering heb ik voor Dr. Hans Moolenburgh, wat een lef heeft die man, ik zou willen dat meer artsen waren zoals hij!
  Regelmatig stel ik mij de vraag in hoeverre er kankers “verzonnen” worden, m.n. borstkankers. Eigenlijk heb je als patiënt weinig tot geen controle op wat er uit je lichaam gehaald wordt tijdens de operatie en wat er verder in je lichaam gebeurt tijdens de nabehandelingen. Omdat tegenwoordig elk ziekenhuis aan bepaalde criteria moet voldoen om een bepaalde ziekte te mogen behandelen.
  Wat gebeurt er als ze niet aan het aantal patiënten komen per jaar???
  Mij werd nadrukkelijk de mammaprint geweigerd waar ik om gevraagd had…
  Afijn het gaat nu goed met me en ik hoop het zo te houden.
  Mijn complimenten mevr. Röver voor bovenstaand artikel.

 7. Vanavond in gloednieuwe locatie Centrum Zonnewijzer te Aalsmeer (zaal open 19.30, we starten om 8 uur, je kunt gewoon komen want er is genoeg plek!) wordt ‘De Waarheid over Kanker en Gezondheid’ onthuld door niemand minder dan Ty Bollinger (USA) die als onderzoeker en auteur ‘Cancer: Step Outside the Box’ heeft geschreven en als Tv-producent de serie ‘The Truth About Cancer’ heeft geproduceerd (zie: http://thetruthaboutcancer.com/author/ty-bollinger/).

  Unieke eenmalige presentatie in Nederland, dus dit wil je niet missen. Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein (bij hoofdingang even naar links en dan gelijk naar rechts parkeren)…

  Graag even aanmelden, maar spontaan langs komen kan vanavond.

  Meer info hier: http://www.centrumzonnewijzer.nl/agenda/

  1. Had ik het maar geweten … Ty heeft een geweldige serie gemaakt !

 8. Ik heb borstkanker, ik kan het niet geloven, niemand in de familie heeft ooit kanker gehad.
  Ik ben totaal biologisch, zelfs mijn brood bak ik zelf, of bak vlug een pannekoekje
  Vlees eet ik nooit, soms biologisc beleg Ik geloof ook niet in die operaties, maar waar kan ik bij een bioloog/alternatief/homeopaat de juiste kruiden kopen of mij laten onderzoeken.

  Ze hebben mij onverwachts naar het ziekenhuis geroep en heb toestemming gegeven voor een biopsie, maar nooit voor een ijzeren plaatje in mijn borst te duwen
  De borst zag bont en blauw, eerst was er niets aan te zien en nu dit Er is niemand die de waarheid zegt, ze houden elkaar allemaal de hand boven het hoofd
  Ik geloof er niet in Kunt u mij zeggen waar ik het beste terecht kan of welke weg ik moet behandelen om dit plaatje ijzeren plaatje eruit te halen.??

  1. Wat een afschuwelijk verhaal, waarom hebben ze een ijzeren plaatje in je borst gezet?

  2. Ik ben een volger van artsen als Joel Wallach, Peter Glidden, Brian Peskin en nog wat anderen. In de volgende clip maakt Glidden duidelijk wat je onder anderen kan doen om kanker te voorkomen.

   https://www.youtube.com/watch?v=qd2vl6PtDJk

   Ik vind het vreselijk voor je Emmy … ik hoop dat je je verdiept in alternatieven … er worden bijzonder goede resultaten gehaald met cannabis olie. Steve Jobs was vegetarier, had een gourmet-chef die zijn voedsel bereidde … en toch krijgt hij kanker en overlijd …. wat bijna niemand beseft is het feit dat er ZEER WEINIG mineralen meer in ons voedsel zit en dat dit direct verband houdt met het krijgen van ziektes.

   Selenium (en veel andere mineralen) zit veel in Paranoten (Brazil nuts)

   Sterkte Emmy !!

 9. Dagelijks een glas water met wat (bicarbonaat) zuiveringszout en wat citroen erin zou kanker moeten voorkomen. Uitgangspunt is dat het lichaam in de loop van het leven verzuurd en het hierdoor meer basis wordt. Heb er zelf geen ervaring mee, het staat echter veel op internet. Zuiveringszout is voor veel te gebruiken.

 10. Bovenstaand artikel heb ik naar het KWF doorgestuurd. Het haalt waarschijnlijk niets uit, maar die kankerjongens mogen best weten dat er ook anders over gedacht wordt.

 11. Wat er allemaal gebeurd in de zogenaamde wetenschappelijke reguliere genneeskunde is verschrikkelijk en onmenselijk. Het is echt vechten tegen de bierkaai. De mensensen zijn goedgelovig en onwetend. Ze nemen ook graag medicijnen. Gemakkelijker dan de eigen verantwoordelijk te nemen en dit op elk vlak

 12. Ik begrijp niet dat mensen nog steeds vertrouwen hebben in de allopathie. Ik heb vorig jaar wel eens wat verteld aan een kennis over het bedrog wat betreft kanker, andere ziekten en voeding. Toen vroeg die kennis aan mij waarom ik altijd zo negatief ben. Terwijl ze ruim 10 jaar onder behandeling is voor dichtgeslibte en ze heeft obesitas. Haar gezondheid is alleen maar achteruit gegaan.
  Tegenwoordig komen er ook veel spierziekten voor. Veel jonge mensen zitten al in een scootmobiel.

  1. Men zegt dat haar is geadviseerd de borstimplantaten te laten verwijderen maar dat wilde ze niet. Inmiddels is wel duidelijk wat voor ellende borstimplantaten kunnen veroorzaken.

  2. Dat kan wel kloppen Guido want voordat er bij mij een tumor werd ontdekt bleek ik al jaren rond te lopen met schimmel in mond en darmen. Daarbij nog heel veel andere klachten zoals eczeem, psoriasis, vaginale infectie, staphylococcus in de oren en nog veel meer.
   De HA nam mijn klachten maar niet serieus. Elke keer afgescheept met druppels, smeersels en Amoxil waar ik allergisch voor bleek te zijn.

 13. Nu is de tijd, en de kans er om de Round Up, kanker verwekker te verbieden, en wat gebeurd er, onze Nederlandense socialitische volks vertegenwoordigers van PVDA houden het tegen in de kamer, goed om het commentaar van de snel wakker wordende Nederlanders te lezen op Nu Jij, het gaat dus toch gebeuren, een wakker Nederland !

 14. Heel goed artikel! En wat te denken van HIV? Eerst hele landen hersenspoelen en doodsbang maken en daarna ze volstoppen met dure (en dodelijke) medicijnen als AZT? De waarheid is dat HIV eigenlijk een retrovirus is en volkomen onschuldig. Eén grote internationale fraude van de farmaceutische industrie.

  1. Als je AIDS voluit schrijft weet je eigenlijk ook al genoeg. Namelijk acquired immune deficiency syndrome. Ofwel daar kan alles onder schuil gaan dat een verzwakt immuunsysteem tot gevolg heeft.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.