Advertentie

Systematische NEP-nieuwspropaganda van ARD..!


x
Via een zg. ‘Framing Manual’ opnieuw bewezen:

x
Systematische NEP-nieuwspropaganda van ARD..!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Via Duitse media werd onlangs bekend, dat de ARD, de Duitse publieke de expertise heeft ingeschakeld van ene Elisabeth Wehling van de Berkeley University in Californië (HIER). Maar inmiddels blijkt dat deze universiteit nadrukkelijk afstand van haar daden genomen heeft en met haar beleidsrapport -opgesteld voor de ARD- niets van doen zegt te hebben.. (HIER) Wehling blijkt dus als het ware, een eigen  merk te hebben bedacht: het ‘Berkeley International Framing Institute’. Tja, een misleiding op zich.. Het rapport van haar hand, werd onlangs plotseling openbaar. Elisabeth Wehling blijkt in 2017 dit rapport –over framing als werkwijze voor ARD-, (80 pagina’s HIER (pdf)) te hebben opgesteld. Inmiddels spreekt men in de volksmond over het ARD ‘Framing-Manual’..!

Waar het verhaal op neerkomt, is dat er een plan is bedacht, om via allerlei radslagen en woordentrucjes de ARD blijkbaar in staat te stellen, om te voorkomen dat de burger nog de waarheid rechtstreeks onder ogen krijgt.. Op basis van de inhoud is er nauwelijks een wetenschappelijke basis te ontwaren, zo meldden experts; geen empirisch bewijs, maar vooral een  ‘wetenschappelijkheid veinzen om in de juiste politieke hoek in de smaak te vallen’, aldus een hoogleraar in Bild.

Het komt erop neer dus, dat deze framing-deskundige zelf is geframed.. Maar de schade voor de ARD blijkt behoorlijk. Want in deze tijd, waarin ook grote Duitse kranten en bladen met nepnieuws van prijswinnende journalisten te maken hebben, overheerst nu de ergernis. Want het is in één woord natuurlijk ‘schaamteloos’ voor de ARD om te gaan dicteren, hoe het volk dient te denken en partijen en organisaties tot vijand uit te roepen als ze dat uitkomt. Het blijkt dat deze publieke media zich hebben vergist, in hoe groot de weerstand en ergernis is, als propaganda overheerst en vér voorbij subtiele nieuwsverslaggeving gaat.

Wat doet deze dame dan in haar ‘rapport’..?
Het gaat om bijna kinderlijke en vooral drieste adviezen die Wehling in haar rapport de ARD aanreikt, met de belangrijke kernboodschap om nooit gebruik te maken van ‘woorden van de tegenstander’ en om ‘voordelige feiten’ tot ‘munitie’ te maken. Via allerlei van dit soort capriolen, woordentrucs en manipulaties, blijkt de ARD, die het handboek al twee jaar onder zich heeft, blijkbaar te willen voorkomen, dat de Duitse burger waar(heid) voor zijn (belasting)geld krijgt. De Duitse burger dient zijn/haar eigen mening grondig te herzien en daarvoor heel goed de ARD te volgen…

Het hele verhaal bevestigt feitelijk het verhaal van de twee jaar geleden overleden top-journalist dr. Udo Ulfkotte van de kwaliteitskrant ‘Frankfurter Algemeine’, die in zijn boek ‘Gekaufte journalisten’ onthulde dat de Amerikaanse geheime dienst en NAVO-officials al ruim 30 jaar zijn krant manipulaties opdrongen van feiten en dwongen om geraffineerde propaganda te plaatsen als nieuws. Ook de Duitse bond van journalisten gaat in de aanval en gebruikte termen als ‘mooipraterij’ van de ARD, om de ophef als een storm in een glas water af te doen. ‘Nooit eerder kwam zo gedetailleerd naar buiten waarom, hoe en op welke schaal er gemanipuleerd wordt’

Het blijkt, dat ARD-medewerkers cursussen kregen, op basis van dit ‘rapport’ en dat de kosten van deze bijscholing, voor de belastingbetaler opliepen tot een slordige € 120.000,- (belastinggeld). ARD-voorzitter, Ulrich Wilhelm, ontkende niets, maar reageerde als volgt:

“De ophef over het papier is zwaar overdreven. Het gaat om een reeks workshops uit 2017 en niet om een verplichte communicatie strategie of om een gedragsaanwijzing voor werknemers.”

Doordat Duitse publieke media, nóg meer dan in Nederland het geval is, het podium zijn waarop politiek wordt uitgevochten en er een gebrek is aan een democratische strijd in het parlement en andere ruimten voor debat, liggen ze onder een heel sterk vergrootglas. Maar Angela Merkel en haar propagandamachine, hebben echter, de afgelopen vijftien jaar, dankbaar gebruik gemaakt van deze manipulaties. De term ‘Lügenpresse’ (LeugensPers) is al veel gevallen.. Met de nodige schandalen, opruiing van andersdenkenden en lippendienst aan de elite, blijkt uiteindelijk dat de publieke media de ondergang aan zichzelf te wijten hebben. Ze worden massaal aan de kant gezet door kijkers, die zich richten op andere mediakanalen.

Het ‘Framing Manual’..
Het rapport beschrijft vergaande psychologische oorlogsvoering, gebaseerd op herhaling, verwarring zaaien en morele chantage. En nooit eerder kwam zo gedetailleerd naar buiten waarom, hoe en op welke schaal er met feitelijk nieuws gemanipuleerd wordt. Tot nu toe was het vooral voer voor ‘complotdenkers’, maar het éne ná ándere complot, ook op dit vlak, blijkt te worden bewaarheid..

Zoek de verschillen tussen de boodschappen van de MSM en de politieke nieuwkomers..! Over het verspreiden van spectaculair nepnieuws gesproken..!

Hoe hard deze reguliere media ook schreeuwen om het afschaffen van het ‘Nepnieuws’, dat de alternatieve media zouden brengen..!En dan hebben we het niet over ‘tactieken van de advertentie-industrie’, zoals de bekende Duitse komiek Jan Böhmermann (óók in dienst van de ARD) het op Twitter afzwakkend noemde. Nee, beste Jan, het ‘Framing Manual’ van deze Elisabeth Wehling, beschrijft vergaande psychologische oorlogsvoering, gebaseerd op de kracht van herhaling, het zaaien van verwarring en regelrechte morele chantage Zoals de stelling dat “Wie geen omroepbijdrage meer wil betalen, is feitelijk een vijand van de democratie” letterlijk te vinden is in het ‘rapport’.

Maar het viel niet alleen de ‘vijanden’ van de reguliere media op. De website ‘TAZ’ (HIER) schrijft dathet geloof dat men met het gebruik van woordspelletjes de inhoudelijke kritiek uit de weg kan ruimen, een kapitale fout is.”

Hoewel Wehling haar rapport verdedigt als ‘een goed manual voor de democratie’ is haar reactie nauwelijks relevant. Haar woorden betekenen immers niets anders dan de verdediging van een vals wereldbeeld. Maar ’n oudere uitspraak van haar is wel bijzonder; in een radio-interview verklaarde deze Wehling, dat “de hersenstructuur van Trump-stemmers wezenlijk verschilt van anderen. Van hen weten we dat ze een grotere Amygdala hebben, oftewel een groter gedeelte in de hersenen dat bevattelijk is voor angst en stress en agressie.”

‘De angst voor sceptische,
wakkere burgers zit er goed in’

Inmiddels probeert de ARD het begrip ‘framing’ wat te verzachten; de ‘framing’ zélf dus te framen..! Als iets positiefs en dat het ‘slechts’ pogingen zijn, om kijkers/het volk mee te nemen, in het idee van ‘democratische vrijheid’. Maar dit blijkt inmiddels allemaal één brug te ver voor de noodlijdende Duitse journalistiek, die het ene na het andere schandaal moet verwerken. En door hun afhankelijkheid van de elite, de regering Merkel in het bijzonder, die de media volop subsidiërt en moreel in het gareel zegt te houden, zijn de Duitse reguliere media geen onafhankelijke media meer te noemen.

Wat Udo Ulfkotte voor de Duitse media betekende als klokkenluider, valt in Nederland de eer te beurt aan journalist Arnold Karskens. (klik voor artikel over zijn NOS-journaal-zwartboek)

De Duitse publieke media mengen zich openlijk in elke hatelijke strontsmijterij tegen rechts, om het publiek moreel voor zich te winnen en telaten zien dat zij niet voor de elite, maar voor het volk in de weer zijn… De angst voor de sceptische, wakkere burger blijkt er zó goed in te zitten, dat elke actie geoorloofd lijkt. En voor degene die iets dieper in de inhoud van dit ‘handboek’ duikt, die ziet de angst rondom de diepe zakken van de ARD. De ‘imago-verbetering van de ARD’, op zichzelf ’n nobel streven, kon alleen met méér geld van de Duitse burger, omdat de omroepen blijkbaar aan de te verdelen 8 miljard per jaar niet meer genoeg hadden.

De hele dag ‘Gutmenschen’  kneden, heeft dus een hoog prijskaartje en in Duitsland is de financiële omroepbijdrage al relatief hoog. Zo’n € 20,- p.mnd. kost alleen al een publieke zenderpakket, dus al met al niet zo vreemd, dat steeds meer mensen onder die verplichting uit willen komen; naar schatting zo’n 10% van de bevolking. En in plaats van de noodzakelijke zelfreflectie toe te passen en aansluiting te vinden bij wat leeft onder de Duitsers, zou de omroepbijdrage per 2021 omhoog moeten, zo is het plan. Want volgens het ‘Framing Manual’ is het lospeuteren van geld, de eerste en belangrijkste zaak voor de ARD.

Met dit ‘Framing Manual’ wordt dus in de eerste plaats een manier voorgesteld om ‘de Duitse medeburgers’ mee te krijgen in het belang van de publieke omroep. Tegelijkertijd critici (‘tegenstanders’) onschadelijk te maken, namelijk met moraal:

“Als ARD de medeburgers de opgaven en doelen van de ARD duidelijk maakt en ze tegen de georkestreerde aanvallen van tegenstanders verdedigen wil, dan moet uw communicatie niet plaatsvinden in de vorm van louter feitelijke argumenten. Maar altijd in morele frames, zodat de feiten die u belangrijk vindt, urgentie krijgen en naar uw inzicht, en niet naar de feiten van de tegenstander, zullen worden geïnterpreteerd.”

En verder:

“Wie maximale framing-effecten wil bereiken moet ook letten op morele coherentie. Als een instituut op moreel coherente wijze communiceert, zo laat empirisch onderzoek zien, groeit het vertrouwen bij de medeburger. Het geschapen vertrouwen leidt in de hoofden van mensen vervolgens tot algemene en duurzame herwaardering en loyaliteit aan het instituut ARD.”

Het geloofwaardigheidsprobleem.. De kip of het ei..?
In het ‘Framing Manual’ valt verder op dat de ARD weet dat ze een geloofwaardigheidsprobleem hebben, dat opgelost dient te worden. Maar dat de oorzaken van de burgerlijke onmin met de Duitse media, niet aan bod kúnnen komen, zelfs niet bij wijze van een oorzaak, die met cosmetische en psychologische ingrepen opgelapt moet/kan worden. Het ‘probleem’ wordt volledig gereduceerd tot een issue van bereidwilligheid tegenover dwarsheid van burgers die niet ‘de onze’ zijn.

De elite is gaan bewegen, toen zij eindelijk snapte dat ze onder vuur lag. Verstijfd in haar eigen zekerheden, kwam ze met een verklaring die alles zo snel mogelijk weer op orde zou krijgen. Via kennelijk een nieuwe generatie leiders, zonder enig verantwoordelijkheidsgevoel, zonder enig bezwaar tegen smerig spel, handig in het zich richten tot de onderbuik van de burgers, daar waar eventuele intelligentie bestond deze handig onderuit halend. Ook in de Duitse elite, waar de media een belangrijke kruiwagen voor is, is er sprake van die verstijving.

En als een kat in het nauw vergeten ze hoe krachteloos hun desperate pogingen er voor de gewone man uitzien. Dit ‘Framing Manual’ werd ongeloofwaardig, met droge ogen verdedigd door ARD en andere Merkel-media, die allemaal zonder alternatieven zitten en totaal muurvast zitten. Dát schreef de Italiaan Alessandro Baricco in een essay in De Groene Amsterdammer en schreef: “There is no alternative voor de elite”. Het is definitief ten onder gaan of eindeloos doordromen en drammen; kennelijk dat laatste dan maar..

Ook de vertrouwelijke verhalen van binnenuit deze elite-bolwerken als ARD, tonen een luguber beeld van een zuiver politiek, gesloten netwerk waarin de partijlijn van Merkel de pers in de greep houdt. Oud-medewerker van de ARD in Keulen, Claudia Zimmerman werd weggepest, nadat ze in een radio-uitzending beschreef dat de aanrandingen tijden Nieuwjaarsnacht in Keulen niet verslagen mochten worden, evenals andere ‘negatieve’ kanten van Merkels beleid.

Wat leert deze onrust over de ARD ons?
De ARD heeft niet de moed of het inzicht om de kritiek EN de weerstand tegen een verhoging van de omroepbijdrage, als gegrond te zien. Het bestuur en de elite binnen de ARD, is er simpelweg niet toe in staat. Bizar dat Robert Habeck, de partijleider van de Groenen, met de kleinste partij in de Bondsdag, dertien uitnodigingen kreeg bij de ARD en ZDF. Het volk naar de mond praten..! Politici van de grootste oppositiepartij, de AfD, mochten slechts drie keer komen. Angela Merkels partij-opvolgster, Annegret Kamp-Karrenbauer, kreeg eindeloos politieke zendtijd de afgelopen jaren, zonder enige kritische vraag.

De onvrede daarover bij mensen die de tv uitzetten of zich online boos uitlaten is begrijpelijk in elke mogelijke zin van het woord. En toch.. Neee, volgens het ‘Framing Manual’ moet de zender een “Gemeinwohlmedien” worden, een fijne gemeenschapsmedium-kanaal, wat het dus niet is of ooit zal worden. Ook niet als gaat schelden en je de onafhankelijke media ‘kapitalistische sprinkhanen’ gaat noemen. Overigens heeft de ARD het door het publiek betaalde ‘Framing Manual’ niet zelf naar buiten gebracht. Ze vinden dat wel ‘spijtig’. En zo betaalde ARD voor haar eigen framing.. Een waarheid als een koe.

* * *

10 gedachten over “Systematische NEP-nieuwspropaganda van ARD..!

 1. Maar… er zijn wel degelijk alternatieve kritische geluiden in Duitsland te vinden
  Ook hij had op een gegeven moment de buik vol van de gevestigde media en gaat op eigen vuist verder ‘aber mit Spenden’. Vrijwillige bijdragen van iedereen die het staatsgezwets zat is.
  Ken Jebsen.
  https://kenfm.de/

 2. Het is natuurlijk niet alleen de ARD dat de boel besodemieterd maar ook onze NOS lijkt er aan mee te werken.Wanneer je berichtgeving doet waarbij je banken kennelijk moet ophemelen als goeddoeners dan weet het overgrote deel van het volk wel dat dat niet kan kloppen.
  Geld wordt uit het niets geschapen en zij verdienen daaraan.
  https://nos.nl/artikel/2273390-mensenhandel-opgespoord-via-bankgegevens.html
  Citaat: ABNAmro,de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben een nieuwe methode ontwikkeld om mensenhandel op te sporen.Via financiële gegevens waarover een bank beschikt,zoals overboekingen,konden ze arbeidsuitbuiting herkennen,bevestigd ABN AMRO na een bericht in Trouw (einde citaat).
  Volgens mij is het NIET de taak van banken om criminaliteit te bestrijden terwijl ze notabene zelf ook niet deugen wat u heeft kunnen zien aan het handelen van ING die witwassen juist door criminelen mogelijk hebben gemaakt.Ook uitbuiting van hun eigen personeel is hen niet vreemd want is het niet zo dat eerst mensen werden ingezet die iedereen probeerden aan het internetbankieren te krijgen waarna deze medewerkers overbodig werden en veelal ontslagen werden als dank voor hun bewezen diensten?Bij gemeenten en andere instellingen gebeurde vaak hetzelfde.
  https:// http://www.welingelichtekringen.nl/economie/869062/bankiers-abnamro-verdienen-miljoenen-extraatje.html (ondertussen zou ABN AMRO deze tak verkocht hebben,maar toch).
  Meestal bij reorganisaties worden ook hardwerkende mensen ontslagen wat volgens mij gelijk is aan uitbuiting/misbruik maken van mensen.
  https://degeldpers.nl/2018/11/08/ABN-AMRO-snoepte-ook-uit-staatskassen-via-dividendfraude-en-de overheid-deed-niks/
  Banken zijn dus niet te vertrouwen en al helemaal niet wanneer zijzelf bij criminele activiteiten betrokken kunnen zijn.Onbegrijpelijk dat de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan deze praktijken meewerken terwijl zij juist naar mijn mening dergelijke activiteiten zouden moet opsporen en tegengaan. Wat betreft de UvA kan ik het nog enigszins begrijpen want het is toch vaak een kwestie van wie hen financiert en mogelijk zijn dat ook weer de welbekende lieden/instanties.

 3. Nog meer propaganda van de NOS.
  https://nos.nl/artikel/2273310-50-000-arbeidsmigranten-per-jaar-erbij-anders-loopt-het-hartstikke-vast.html
  Citaat: Nederland wordt straks afhankelijker van buitenlandse werknemers voor banen DIE NEDERLANDERS NIET WILLEN of kunnen oppakken. (einde citaat).
  Dat Nederlanders deze banen niet kunnen oppakken kan kloppen omdat het veel werklozen onmogelijk gemaakt wordt door tegenstrijdige bureaucratische regeltjes om deze vacatures in te vullen.(Vaak wordt gezegd dat wie werken wil ook werk kan vinden en dat klopt want je kunt iedereen een parking laten vegen,maar de vraag is of het mensen ook uit de problemen kan helpen,wordt het voldoende betaald zodat mensen hun vaak door de overheden zelf opgelegde rekeningen kunnen betalen? Werken om te werken is onzin omdat werken moet leiden tot een goede standaard van leven).
  Enige jaren terug (wordt ook vergeten in deze berichtgeving) werden mensen bij duizenden tegelijk ontslagen zodat zakkenvullers hun zakken konden vullen en nu heeft de NOS het lef te schrijven (niet willen?),nee nos de bedoeling zal waarschijnlijk eerder zijn de dure Nederlanders die geen kant op kunnen te vervangen door goedkopere arbeidskrachten zodat diezelfde zakkenvullers nog meer kunnen profiteren.

 4. Het meest bekende door onze rechtse ‘vrienden’ in het leven geroepen mantra’tje dat het werk waar de meeste Nederlanders te lamlendig voor waren om uit te voeren, dan maar door gastarbeiders gedaan moesten worden, is natuurlijk de uitvlucht bij uitstek.
  Die mensen uit het buitenland die de taal nog niet machtig waren hielden hun bek omdat ze méér verdienden met het klotewerk dan thuis. Werk wat de Nederlander best wilden doen maar daarvoor te weinig beloond werden. Eenmaal weg geautomatiseerd, werden ze gedumpt in het sociale staatssysteem en daar kon de belastingbetaler weer voor opdraaien.
  Dát is de manier van zaken doen van het tuig wat nu de scepter zwaait.

 5. De EU verkiezingen zijn in mijn zienswijze nep en waarschijnlijk bedoeld om mensen het idee te geven dat het een democratisch instituut is,waarbij het vooral van belang is dat mensen denken dat zij inspraak hebben terwijl dat niet zo is.
  Wie het boek de “Nazi achtergronden van de EU te Brussel” heeft gelezen zou tot de conclusie gekomen kunnen zijn dat veel terug is te zien in veel regels en wetten die zij handteren/verzinnen die te vergelijken zijn met regels en wetten die tijdens het naziregiem ook van toepassing waren.
  Veel oud nazi’s stonden ook bij de wieg van het ontstaan van de EU wat een mogelijke verklaring kan zijn.
  Hoe dan ook de EU is een in mijn ogen rechts instituut die niet schromen om op dictatoriale wijze hun zin door te drukken.Het Lissabon verdrag artikel 225 (ook wel het vijgeblad) genoemd is het voorbeeld daarvan omdat daarin vermeld staat dat het Europees parlement bij de Europese commissie wel wetsvoorstellen mogen voorleggen,maar dat de Europese Commissie dat zonder opgaaf van redenen ook gewoon naast zich neer kunnen leggen.
  Gelijktijdig zien we rechtse partijen sterk opkomen zoals dat in Duitsland ook eerder is gebeurd met de NSDAP die geweld niet schuwden (Kristalnacht bv) en het opsluiten van iedereen die weerstand tegen het naziregime boden in de kampen.
  Marie Le Pen zou nipt meer stemmen hebben dan de ploeg van Macron in Frankrijk,Lega in Italië en ook Orban heeft gezegd dat hij immigranten wil tegenhouden,voor het eigen volk in zijn land wil opkomen en terug naar het nationalisme wil.Dit kan natuurlijk veel mensen als muziek in de oren klinken en mogelijk is het ook goed bedoeld maar evengoed kan het op dezelfde wijze als in nazi Duitsland toen tot uiting gebracht gaan worden.
  Vlaams belang is ook enorm gestegen in België en volgens geruchten zou FvD in Nederland ook rechtse banden hebben.Op een rijtje gezet :
  1.De EU is rechts georiënteerd.
  2.Toename rechtse partijen in landen.
  3.Politici maken zich nu druk om wie er “gewonnen” zouden hebben terwijl heel dat Europees parlement niets meer voorstelt en ook niets te zeggen heeft omdat de Europese Commissie bepaald en doet wat zij willen.
  4.Hoe mooi is het niet wanneer het volk kiest wat de EU wil terwijl ze het tegenovergestelde naar buiten toe willen uitdragen? (Hetzelfde is laatst mogelijk ook in Nederland gebeurd met de wisseling van de wacht van VVD naar FvD wat te verklaren is door die waanzinnig hoge kosten ivm de milieuproblematiek waarvan men wist dat het grootste deel van het volk daar NIET achter zou staan omdat het volk niet zit te wachten op nog meer onzinnige kaalplukkerij).
  5.Juncker zal mogelijk zelf wel zijn opvolger aanwijzen en mogelijk is dat de door Juncker alleen
  binnengehaalde kracht Selmayer waar het Europees parlement ook niets aan kon doen behalve een beetje morren.(De kansen voor Timmermans lijken nu al sterk af te nemen).
  De geschiedenis lijkt zich te kunnen gaan herhalen wat ze door list en bedrog zo geregeld kunnen hebben.

  1. Is het nou de slang die in z’n eigen steert bijt of is het brand blussen met benzine?
   De reactie op de EU is dan rechts??
   Eén ding is zeker, de EU club en de viezerikken die het helpen te ontstaan en verder te helpen zijn niet gediend bij democratie (zie de medewerking van Bernhard/Bilderbergers). Iedereen die iets verder kijkt ziet de verborgen hand aan het werk (O.S.S. en de industriële en ideologische tak van de NSDAP)
   Aan de linkerkant zijn ze wat dat betreft al jaren het zicht op de werkelijkheid kwijt.
   Ook de vreemde verwrongen opiniebeheer rond het Anastasia fenomeen heeft in Duitsland een open zenuw geraakt en is de heksenjacht via de media gestart om alles maar ‘onder controle te houden’. Tot in het absurde https://www.youtube.com/watch?v=sp0sx6eZiTk

  2. Wanneer onaangename gesprekken kunnen ontstaan wordt mensen regelmatig het zwijgen opgelegd door leuzen als discriminatie,of anti semitisme te gebruiken als dat niet het geval is vraag ik me af waarom ze wel anti semitisme gebruiken wat voor haat jegens joden zou staan en waarom ze nooit over pogroms praten wat Jodenvervolging betekend en dat lijkt mij toch veel erger? Daarbij komt ook nog dat algemeen bekend is dat tijdens de tweede wereldoorlog meer dan 50 miljoen mensen zijn omgekomen waarvan het merendeel mogelijk niets met het jodendom te maken heeft maar waar wel minder aandacht voor is.Zijn deze slachtoffers minder dan en hadden die ook geen vader en moeder en familie?Voor mij is iedereen gelijk ongeacht afkomst en/of huidskleur en iedereen moet gelijkwaardig zijn en ook zo “behandeld” worden.
   https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2286298-medisch-beroepsgeheim-gaat-boven-waarheidsvinding-en-opsporing.html
   Vandaag las ik dat ze nu ook nog het beroepsgeheim van artsen willen aanvallen door artsen te verplichten verdachte zaken te melden bij de politie wat ook weer afbraak van bescherming voor de burger is.Artsen moeten mensen medisch behandelen en zijn geen informanten van justitie en politie en dat moet zo blijven vind ik.De politie en justitie moeten afgaan op feiten en niet op vermoedens wat helaas steeds vaker voor lijkt te komen.Zo worden we ook al in de gaten gehouden door BOA’s,camera’s,buurtpreventie apps,en nu lijken ze de richting op te willen gaan dat mensen bij het minste geringste andere mensen gaan aangeven op basis van wat de melder een verdachte situatie vind terwijl iedereen weet dat mensen nogal de neiging hebben om overal wat achter te zien terwijl er niets aan de hand hoeft te zijn.
   Volledig verkeerde prioriteiten worden er gesteld door overheid en hun medewerkers/instellingen.terwijl ze niet lijken te doen wat zij wel behoren te doen.
   https://nos.nl/artikel/2286610-pvda-loppersum-ministers-zijn-niet-meer-welkom-na-bevinkjes-opmerking.html
   Wanneer ik dan vandaag lees dat de overheid minder heeft moeten afdragen aan de EU dan denk ik gebruik dat geld wat als meevaller gezien mag worden dan gewoon om de mensen in Groningen schadeloos te stellen want de veroorzakers van alle ellende geven toch niet thuis en komen toch niet met geld over de brug en daarbij lijken ze ook nog door de regering geholpen te worden.
   https://nos.nl/artikel/2286606-molukse-jongeren-maken-afspraken-om-wijk-maastricht-moluks-te-houden.html
   Ongehoord waarbij vergeten wordt dat deze Molukkers WEL door Nederlanders een huis in Nederland is toegewezen of hebben ze de fout gemaakt bij het toewijzen niet naar de nationaliteiten te kijken?
   Mensen die niet een Nederlandse achtergrond hebben worden momenteel gewoon in huizen geplaatst tussen de huidige bewoners in Nederland en dat zou dan in een “molukse” wijk weer niet mogen? Zelfs Nederlanders zelf mogen daar niet wonen?
   Elke bestuurder die in deze flauwekul meegaat zit naar mijn mening niet op de juiste plek.

  3. Voor de duidelijkheid geef ik graag nog een toelichting zoals ik het zie aangaande anti semitisme en pogrom’s.
   Zoals bekend is wordt Duitsland ervan beschuldigd dat zij tijdens de tweede wereldoorlog anti semitisch waren en pogroms uitvoerden en het is goed mogelijk dat dit ook zo was.
   Waar het mij om gaat is dat niet alleen Duitsland verantwoordelijk gehouden mag worden voor het “uitroeien” van de joodse bevolking omdat ook anderen daar de hand in hebben gehad.
   Zoals bij velen bekend is bestond IG farben uit meerdere bedrijven en zij hebben samen gewerkt met de Duitsers en waren zelfs de producenten van Zyclon B wat in de gaskamers gebruikt werd.Na de oorlog hebben de directeuren en andere kopstukken van dergelijke bedrijven vaak een lichte straf gekregen,wat niet correct was natuurlijk want zij hadden de mogelijkheid om niet mee te werken aan moord op grote schaal en dat hebben ze nagelaten omdat ze waarschijnlijk winst belangrijker vonden.
   Ook zij hadden opvolgers en bedrijven die aan deze moordpartijen hebben bijgedragen of in ieder geval hebben samen gewerkt met de Duitsers bestaan nog steeds en vallen vaak in de categorie multinational die nu wederom de dienst lijken uit te maken en zelfs steun van veel regeringsleiders krijgen.Wanneer de geallieerden hun werk naar behoren hadden gedaan dan hadden ze voorkomen dat het zover kon komen zoals nu het geval is.
   Waarom werden bedrijven niet gewoon gesloten die mee hadden gedaan?
   Dat is de reden dat ik het ook niet correct vind dat anti semitisme gebruikt kan gaan worden om allerlei dingen te gaan censureren of verbieden op internet bv door hen die het zelf hebben nagelaten om hard op te treden tegen hen die anti semitisme in de praktijk hebben gesteund.Eigenlijk is anti semitisme te vergelijken met het discrimineren van een bepaalde groep en dat gebeurd nog steeds ook door overheden zelf omdat zij de rijksten (multinationals) geen of bijna geen belastingen laten betalen terwijl de rest kaal geplukt wordt.Het is een groot schandaal dat via de MSM zelden of nooit de ware verhalen verteld worden en de Duitsers alleen de schuld krijgen terwijl zelfs bekend is dat de geallieerden zelf oorlogsmisdadigers in dienst hebben gehad zoals Claus Barbie (ook wel de slager van Lyon genoemd).De ironie is dan ook dat zolang ze gebruik van wie dan ook kunnen maken (ook misdadigers) is het geoorloofd tot het moment dat iemand niet meer bruikbaar is en een bondgenoot om zijn/haar uitlevering vraagt dan volgt wel straf.
   Wie is/zijn er dan verkeerd bezig?

 6. Arnold 2 :
  Over de wortels van de EUSSR : m.i. is deze een kopij van de USSR, met een opperste sovjet, een regering, en het werkelijke machtscentrum : het centraal comité van de KP. In de EUSSR versie, is dit laatste de Europese commissie. Dit is ook geen toeval. De USSR was immers een bloedig experiment. Enkele bronnen :
  https://www.henrymakow.com/the_genocide_you_never_hear_of.html
  https://www.henrymakow.com/2019/01/Have-No-Illusions-about-Communist-Threat%20.html
  Brzeinski had het ten andere in 1989 in een publicatie over : “ Das gescheiterte Experiment. Das Ende des kommunistischen Systems “, Wien 1989.
  Het doel van de NWO is bovendien communisme. Van belang hierbij is ook de rol van de vrijmetselarij, waarvan het doel ook het communisme. Deze “logemaffia’s” (ik verkies deze term), zijn ook de onzichtbare macht in de EUSSR en de landen die er deel van uitmaken.
  Een bron :
  https://www.henrymakow.com/what_is_communism.html
  met citaten :
  “Most people think Communism is an ideology dedicated to championing workers and the poor. This was an incredibly successful ruse which manipulated millions.
  Behind this artifice, “Communism” is devoted to concentrating all wealth and power in the hands of the central banking cartel (the Rothschilds and their allies) by disguising it as State power. ….
  As for Freemasonry: “Every Masonic organization tries to create all the required prerequisites for the triumph of the Communist revolution; this is the obvious aim of Freemasonry,” says Rakovsky, a high-ranking Mason himself……” (=einde citaat)
  In de laatste link is er ook een verwijzing naar de Rakowski papers.. met een beeld van wat er zich werkelijk afspeelde. Nazi – Duitsland was echter een boedig intermezzo, geregisseerd vanuit Londen als wapen tegen Stalin. Over het conflict binnen de Joods – Zionistische en loge wereld :
  https://www.henrymakow.com/2018/03/Jewish-Schism-Over-Trump%20.html
  https://www.henrymakow.com/2017/02/Jewish-hatred-of-the-goyim.html
  Als ik het voormelde beschouw, dan is het bij manier van spreken logisch dat er in de EUSSR, sporen zijn van Nazi Duitsland, dat immers een pion was op het schaakbord in handen van de “banksters” van The City en Wallstreet.
  De praktische “oprichters” van de EUSSR vindt men bij de CIA, zie onverdachte bron :
  https://www.veteranstoday.com/2016/05/01/eu-was-a-cia-project-from-the-beginning/
  https://www.thenewamerican.com/world-news/europe/item/23120-the-real-agenda-behind-the-cia-spawning-the-eu
  Over het ontstaan van de CIA :
  https://www.zerohedge.com/news/2017-06-25/exposed-cia-drug-connection-shows-how-they-support-usd-and-manipulate-foreign-market#comment-9778543
  met citaat uit reactie :
  “”Chupacabra-322 Mango327 Jun 25, 2017 4:22 PM
  “The CIA was formed in London formerly called the OSS which was a subsidiary of the British SIS (British Secret Intelligence Service) set up by the Bank of England during its formation.There wasn’t a single American involved in the formation of the OSS.
  “The OSS was actually set up by four members of the British Chief of Staff: Lord Louis Mountbatten (formerly Battenberg), a cousin of the King, and related to the Frankfort banking families. Rothschild and Cassel; Charles Hambro, director of Special Operations Executive, and director of Hambros Bank; Col.Stewart Menzies, head of Secret Intelligence Service; and William Stephenson, in charge of SIS American operations.”~ page 140, World Order (Our Secret Rulers) written by American historian, author, and speaker Eustace Mullins.? https://archive.org/details/Eu… “The American secret service was never anything but a British operation.directed at all levels by representatives of the British Crown. OSS agents received advanced training for the European theater at Bletchley Park, British espionage headquarters. This site was chosen because it was only ten miles from Woburn Abbey, where Lord Beaverbrook’ s agent, Sefton Delmer, operated the British “dirty tricks” center and other propaganda activities. Woburn Abbey was the ancestral home of the Duke of Bedford, Marquess of Tavistock. The British Bureau of Psychological, Warfare operated as the Tavistock Institute. ” (=einde citaat).
  Jean Monet was een CIA agent. Ik heb enkel Franstalige bronnen, dus geen publicatie.
  Over de val van de muur. Dit was geen toeval, maar sinds lang gepland :
  https://en.wikipedia.org/wiki/Anatoliy_Golitsyn
  met tekst : “ The Perestroika Deception”. Ik verwijs naar de tekst in de link.
  Een bijkomende bron van Bezmenov:
  https://www.henrymakow.com/2017/07/West-Capitulated-to-Communist-Subversion.html
  met citaat o.a. over de protocollen :
  “The Protocols clearly delineate the plan which the KGB manual (which Bezmenov lays out) in terms of the four stages of nation wrecking: demoralization, destabilization, insurgency/crisis and normalization. All four stages are correctly delineated in The Protocols although not in the precise language of ideological subversion. It is clear from a comparison of Bezmenov’s lectures that The Protocols are the precis of the “active measures’ of a sovereignty (‘our sovereignty is in money’) that is alien to a national sovereignty against which ‘active measures’ are being employed. “(=einde citaat).
  Een m.i. veel omvattender analyse uit een ook overdachte bron :
  https://www.brusselsjournal.com/node/865
  met citaat : “Vladimir Bukovksy, the 63-year old former Soviet dissident, fears that the European Union is on its way to becoming another Soviet Union. In a speech he delivered in Brussels last week Mr Bukovsky called the EU a “monster” that must be destroyed, the sooner the better, before it develops into a fullfledged totalitarian state “ (=einde citaat).
  Brusselsjournal werd medeopgericht door Paul Beliën, is of was raadgever van Katsa Geert.
  Ik verwijs dan ook naar de teksten in al de linken, voor een beter beeld.
  Over Duitsland : dit is na de val de van muur een DDR dictatuur geworden, met een Stasi terreur. Wat 2 oorlogen niet hebben kunnen verwezenlijken, heeft IM Erika Merkel gedaan op enkele jaren via het Coudenhove Kalergi plan. Bovendien is het bezettingsstatuut van Duitsland van na WO II nog steeds geldig, zelfs na de hereniging en de 2 + 4 akkoorden.
  Arnold 2 : zoals U kan zien, komt er m.i. meer bij kijken bij de EUSSR dan enkel de Nazi sporen. Alle sporen lopen immers naar Londen.

  1. Dank Sub Rosa voor deze bijdrage.
   Van belang voor een NWO is natuurlijk op alle gebied protest de kop in te drukken en te voorkomen dat wanneer de NWO eenmaal een feit is zij weer teruggeschopt kunnen worden naar waar zij vandaan komen.
   Mensen zullen als slaven (dwangarbeiders) gebruikt worden en daar kan men nu al de signalen van zien,zo worden immigranten gebruikt om dure arbeidskrachten te vervangen en natuurlijk spelen digitaliseren en automatiseren ook een grote rol en om nog meer de zakken te vullen betalen ze ook vaak geen of weinig belasting vervolgens krijgen ze dan ook nog vaak allerlei subsidies en alsof dat nog niet genoeg is hebben ze tientallen jaren de lonen niet mee laten groeien terwijl ze de belastingen stelselmatig hebben verhoogd vervolgens laten ze mensen betalen voor hun pensioen en op het moment dat ze moeten uitkeren hebben ze tekorten en moeten ze zogenaamd korten op het uit te keren bedrag voor de pensioengerechtigde vervolgens geeft de overheid (Den Haag) minder geld aan gemeenten die dan ook nog eens extra belastingen bij de burger weghalen inplaats van Den Haag erop aan te spreken waarbij dan ook nog de privatisering van veel zaken komt zoals de zorgverzekering die door concurrentie juist goedkoper zou worden maar het tegenovergestelde is het geval en geen minister hoor ik over terugdraaien en zorgtaken weer vanuit de overheid te regelen.Het ziekenhuis in Terneuzen zo las ik heeft ca 5 miljoen winst gemaakt en dan denk ik hoe durf je dat te schrijven want dat betekend dat de patiënten 5 miljoen teveel hebben betaald lijkt mij en wie gaat er met dat geld aan de haal?Al te vaak worden kosten bij de belastingbetalende burger weggehaald (alsof iedereen een bodemloze gevulde portemonee) heeft terwijl maar al te vaak de winst bij de top van bedrijven in de zakken verdwijnt want dan hebben ze de belastingbetalende burger niet nodig.Vergeet ook het redden van notabene banken niet waarvan iedereen toch verwachtte dat die met geld konden omgaan wat een farce bleek te zijn.
   Zij die nu nog beweren dat de burger door eigen schuld in de financiële problemen komt weet dus echt niet waar hij of zij het over heeft (al zullen er best wel mensen zijn die lijden aan koopziekte zonder geld te hebben) maar zelfs dan is deze mensen dat moeilijk kwalijk te nemen wanneer banken en bedrijven dat mogelijk maken en men ziet dat studenten bewust ook afhankelijk worden gemaakt door een studieschuld op te bouwen waar ook weer de bedrijven van profiteren later om nog maar te zwijgen over iedereen die een hypotheek hebben en ook vast zitten aan banken die eisen kunnen en zullen stellen.
   Met bedrijven bedoel ik niet het MKB want die worden ook door de bedrijven die ik bedoel om zeep geholpen in samenwerking met de staat.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.