Advertentie

candida banner april 2019

Systematische NEP-nieuwspropaganda van ARD..!


x
Via een zg. ‘Framing Manual’ opnieuw bewezen:

x
Systematische NEP-nieuwspropaganda van ARD..!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Via Duitse media werd onlangs bekend, dat de ARD, de Duitse publieke de expertise heeft ingeschakeld van ene Elisabeth Wehling van de Berkeley University in Californië (HIER). Maar inmiddels blijkt dat deze universiteit nadrukkelijk afstand van haar daden genomen heeft en met haar beleidsrapport -opgesteld voor de ARD- niets van doen zegt te hebben.. (HIER) Wehling blijkt dus als het ware, een eigen  merk te hebben bedacht: het ‘Berkeley International Framing Institute’. Tja, een misleiding op zich.. Het rapport van haar hand, werd onlangs plotseling openbaar. Elisabeth Wehling blijkt in 2017 dit rapport –over framing als werkwijze voor ARD-, (80 pagina’s HIER (pdf)) te hebben opgesteld. Inmiddels spreekt men in de volksmond over het ARD ‘Framing-Manual’..!

Waar het verhaal op neerkomt, is dat er een plan is bedacht, om via allerlei radslagen en woordentrucjes de ARD blijkbaar in staat te stellen, om te voorkomen dat de burger nog de waarheid rechtstreeks onder ogen krijgt.. Op basis van de inhoud is er nauwelijks een wetenschappelijke basis te ontwaren, zo meldden experts; geen empirisch bewijs, maar vooral een  ‘wetenschappelijkheid veinzen om in de juiste politieke hoek in de smaak te vallen’, aldus een hoogleraar in Bild.

Het komt erop neer dus, dat deze framing-deskundige zelf is geframed.. Maar de schade voor de ARD blijkt behoorlijk. Want in deze tijd, waarin ook grote Duitse kranten en bladen met nepnieuws van prijswinnende journalisten te maken hebben, overheerst nu de ergernis. Want het is in één woord natuurlijk ‘schaamteloos’ voor de ARD om te gaan dicteren, hoe het volk dient te denken en partijen en organisaties tot vijand uit te roepen als ze dat uitkomt. Het blijkt dat deze publieke media zich hebben vergist, in hoe groot de weerstand en ergernis is, als propaganda overheerst en vér voorbij subtiele nieuwsverslaggeving gaat.

Wat doet deze dame dan in haar ‘rapport’..?
Het gaat om bijna kinderlijke en vooral drieste adviezen die Wehling in haar rapport de ARD aanreikt, met de belangrijke kernboodschap om nooit gebruik te maken van ‘woorden van de tegenstander’ en om ‘voordelige feiten’ tot ‘munitie’ te maken. Via allerlei van dit soort capriolen, woordentrucs en manipulaties, blijkt de ARD, die het handboek al twee jaar onder zich heeft, blijkbaar te willen voorkomen, dat de Duitse burger waar(heid) voor zijn (belasting)geld krijgt. De Duitse burger dient zijn/haar eigen mening grondig te herzien en daarvoor heel goed de ARD te volgen…

Het hele verhaal bevestigt feitelijk het verhaal van de twee jaar geleden overleden top-journalist dr. Udo Ulfkotte van de kwaliteitskrant ‘Frankfurter Algemeine’, die in zijn boek ‘Gekaufte journalisten’ onthulde dat de Amerikaanse geheime dienst en NAVO-officials al ruim 30 jaar zijn krant manipulaties opdrongen van feiten en dwongen om geraffineerde propaganda te plaatsen als nieuws. Ook de Duitse bond van journalisten gaat in de aanval en gebruikte termen als ‘mooipraterij’ van de ARD, om de ophef als een storm in een glas water af te doen. ‘Nooit eerder kwam zo gedetailleerd naar buiten waarom, hoe en op welke schaal er gemanipuleerd wordt’

Het blijkt, dat ARD-medewerkers cursussen kregen, op basis van dit ‘rapport’ en dat de kosten van deze bijscholing, voor de belastingbetaler opliepen tot een slordige € 120.000,- (belastinggeld). ARD-voorzitter, Ulrich Wilhelm, ontkende niets, maar reageerde als volgt:

“De ophef over het papier is zwaar overdreven. Het gaat om een reeks workshops uit 2017 en niet om een verplichte communicatie strategie of om een gedragsaanwijzing voor werknemers.”

Doordat Duitse publieke media, nóg meer dan in Nederland het geval is, het podium zijn waarop politiek wordt uitgevochten en er een gebrek is aan een democratische strijd in het parlement en andere ruimten voor debat, liggen ze onder een heel sterk vergrootglas. Maar Angela Merkel en haar propagandamachine, hebben echter, de afgelopen vijftien jaar, dankbaar gebruik gemaakt van deze manipulaties. De term ‘Lügenpresse’ (LeugensPers) is al veel gevallen.. Met de nodige schandalen, opruiing van andersdenkenden en lippendienst aan de elite, blijkt uiteindelijk dat de publieke media de ondergang aan zichzelf te wijten hebben. Ze worden massaal aan de kant gezet door kijkers, die zich richten op andere mediakanalen.

Het ‘Framing Manual’..
Het rapport beschrijft vergaande psychologische oorlogsvoering, gebaseerd op herhaling, verwarring zaaien en morele chantage. En nooit eerder kwam zo gedetailleerd naar buiten waarom, hoe en op welke schaal er met feitelijk nieuws gemanipuleerd wordt. Tot nu toe was het vooral voer voor ‘complotdenkers’, maar het éne ná ándere complot, ook op dit vlak, blijkt te worden bewaarheid..

Zoek de verschillen tussen de boodschappen van de MSM en de politieke nieuwkomers..! Over het verspreiden van spectaculair nepnieuws gesproken..!

Hoe hard deze reguliere media ook schreeuwen om het afschaffen van het ‘Nepnieuws’, dat de alternatieve media zouden brengen..!En dan hebben we het niet over ‘tactieken van de advertentie-industrie’, zoals de bekende Duitse komiek Jan Böhmermann (óók in dienst van de ARD) het op Twitter afzwakkend noemde. Nee, beste Jan, het ‘Framing Manual’ van deze Elisabeth Wehling, beschrijft vergaande psychologische oorlogsvoering, gebaseerd op de kracht van herhaling, het zaaien van verwarring en regelrechte morele chantage Zoals de stelling dat “Wie geen omroepbijdrage meer wil betalen, is feitelijk een vijand van de democratie” letterlijk te vinden is in het ‘rapport’.

Maar het viel niet alleen de ‘vijanden’ van de reguliere media op. De website ‘TAZ’ (HIER) schrijft dathet geloof dat men met het gebruik van woordspelletjes de inhoudelijke kritiek uit de weg kan ruimen, een kapitale fout is.”

Hoewel Wehling haar rapport verdedigt als ‘een goed manual voor de democratie’ is haar reactie nauwelijks relevant. Haar woorden betekenen immers niets anders dan de verdediging van een vals wereldbeeld. Maar ’n oudere uitspraak van haar is wel bijzonder; in een radio-interview verklaarde deze Wehling, dat “de hersenstructuur van Trump-stemmers wezenlijk verschilt van anderen. Van hen weten we dat ze een grotere Amygdala hebben, oftewel een groter gedeelte in de hersenen dat bevattelijk is voor angst en stress en agressie.”

‘De angst voor sceptische,
wakkere burgers zit er goed in’

Inmiddels probeert de ARD het begrip ‘framing’ wat te verzachten; de ‘framing’ zélf dus te framen..! Als iets positiefs en dat het ‘slechts’ pogingen zijn, om kijkers/het volk mee te nemen, in het idee van ‘democratische vrijheid’. Maar dit blijkt inmiddels allemaal één brug te ver voor de noodlijdende Duitse journalistiek, die het ene na het andere schandaal moet verwerken. En door hun afhankelijkheid van de elite, de regering Merkel in het bijzonder, die de media volop subsidiërt en moreel in het gareel zegt te houden, zijn de Duitse reguliere media geen onafhankelijke media meer te noemen.

Wat Udo Ulfkotte voor de Duitse media betekende als klokkenluider, valt in Nederland de eer te beurt aan journalist Arnold Karskens. (klik voor artikel over zijn NOS-journaal-zwartboek)

De Duitse publieke media mengen zich openlijk in elke hatelijke strontsmijterij tegen rechts, om het publiek moreel voor zich te winnen en telaten zien dat zij niet voor de elite, maar voor het volk in de weer zijn… De angst voor de sceptische, wakkere burger blijkt er zó goed in te zitten, dat elke actie geoorloofd lijkt. En voor degene die iets dieper in de inhoud van dit ‘handboek’ duikt, die ziet de angst rondom de diepe zakken van de ARD. De ‘imago-verbetering van de ARD’, op zichzelf ’n nobel streven, kon alleen met méér geld van de Duitse burger, omdat de omroepen blijkbaar aan de te verdelen 8 miljard per jaar niet meer genoeg hadden.

De hele dag ‘Gutmenschen’  kneden, heeft dus een hoog prijskaartje en in Duitsland is de financiële omroepbijdrage al relatief hoog. Zo’n € 20,- p.mnd. kost alleen al een publieke zenderpakket, dus al met al niet zo vreemd, dat steeds meer mensen onder die verplichting uit willen komen; naar schatting zo’n 10% van de bevolking. En in plaats van de noodzakelijke zelfreflectie toe te passen en aansluiting te vinden bij wat leeft onder de Duitsers, zou de omroepbijdrage per 2021 omhoog moeten, zo is het plan. Want volgens het ‘Framing Manual’ is het lospeuteren van geld, de eerste en belangrijkste zaak voor de ARD.

Met dit ‘Framing Manual’ wordt dus in de eerste plaats een manier voorgesteld om ‘de Duitse medeburgers’ mee te krijgen in het belang van de publieke omroep. Tegelijkertijd critici (‘tegenstanders’) onschadelijk te maken, namelijk met moraal:

“Als ARD de medeburgers de opgaven en doelen van de ARD duidelijk maakt en ze tegen de georkestreerde aanvallen van tegenstanders verdedigen wil, dan moet uw communicatie niet plaatsvinden in de vorm van louter feitelijke argumenten. Maar altijd in morele frames, zodat de feiten die u belangrijk vindt, urgentie krijgen en naar uw inzicht, en niet naar de feiten van de tegenstander, zullen worden geïnterpreteerd.”

En verder:

“Wie maximale framing-effecten wil bereiken moet ook letten op morele coherentie. Als een instituut op moreel coherente wijze communiceert, zo laat empirisch onderzoek zien, groeit het vertrouwen bij de medeburger. Het geschapen vertrouwen leidt in de hoofden van mensen vervolgens tot algemene en duurzame herwaardering en loyaliteit aan het instituut ARD.”

Het geloofwaardigheidsprobleem.. De kip of het ei..?
In het ‘Framing Manual’ valt verder op dat de ARD weet dat ze een geloofwaardigheidsprobleem hebben, dat opgelost dient te worden. Maar dat de oorzaken van de burgerlijke onmin met de Duitse media, niet aan bod kúnnen komen, zelfs niet bij wijze van een oorzaak, die met cosmetische en psychologische ingrepen opgelapt moet/kan worden. Het ‘probleem’ wordt volledig gereduceerd tot een issue van bereidwilligheid tegenover dwarsheid van burgers die niet ‘de onze’ zijn.

De elite is gaan bewegen, toen zij eindelijk snapte dat ze onder vuur lag. Verstijfd in haar eigen zekerheden, kwam ze met een verklaring die alles zo snel mogelijk weer op orde zou krijgen. Via kennelijk een nieuwe generatie leiders, zonder enig verantwoordelijkheidsgevoel, zonder enig bezwaar tegen smerig spel, handig in het zich richten tot de onderbuik van de burgers, daar waar eventuele intelligentie bestond deze handig onderuit halend. Ook in de Duitse elite, waar de media een belangrijke kruiwagen voor is, is er sprake van die verstijving.

En als een kat in het nauw vergeten ze hoe krachteloos hun desperate pogingen er voor de gewone man uitzien. Dit ‘Framing Manual’ werd ongeloofwaardig, met droge ogen verdedigd door ARD en andere Merkel-media, die allemaal zonder alternatieven zitten en totaal muurvast zitten. Dát schreef de Italiaan Alessandro Baricco in een essay in De Groene Amsterdammer en schreef: “There is no alternative voor de elite”. Het is definitief ten onder gaan of eindeloos doordromen en drammen; kennelijk dat laatste dan maar..

Ook de vertrouwelijke verhalen van binnenuit deze elite-bolwerken als ARD, tonen een luguber beeld van een zuiver politiek, gesloten netwerk waarin de partijlijn van Merkel de pers in de greep houdt. Oud-medewerker van de ARD in Keulen, Claudia Zimmerman werd weggepest, nadat ze in een radio-uitzending beschreef dat de aanrandingen tijden Nieuwjaarsnacht in Keulen niet verslagen mochten worden, evenals andere ‘negatieve’ kanten van Merkels beleid.

Wat leert deze onrust over de ARD ons?
De ARD heeft niet de moed of het inzicht om de kritiek EN de weerstand tegen een verhoging van de omroepbijdrage, als gegrond te zien. Het bestuur en de elite binnen de ARD, is er simpelweg niet toe in staat. Bizar dat Robert Habeck, de partijleider van de Groenen, met de kleinste partij in de Bondsdag, dertien uitnodigingen kreeg bij de ARD en ZDF. Het volk naar de mond praten..! Politici van de grootste oppositiepartij, de AfD, mochten slechts drie keer komen. Angela Merkels partij-opvolgster, Annegret Kamp-Karrenbauer, kreeg eindeloos politieke zendtijd de afgelopen jaren, zonder enige kritische vraag.

De onvrede daarover bij mensen die de tv uitzetten of zich online boos uitlaten is begrijpelijk in elke mogelijke zin van het woord. En toch.. Neee, volgens het ‘Framing Manual’ moet de zender een “Gemeinwohlmedien” worden, een fijne gemeenschapsmedium-kanaal, wat het dus niet is of ooit zal worden. Ook niet als gaat schelden en je de onafhankelijke media ‘kapitalistische sprinkhanen’ gaat noemen. Overigens heeft de ARD het door het publiek betaalde ‘Framing Manual’ niet zelf naar buiten gebracht. Ze vinden dat wel ‘spijtig’. En zo betaalde ARD voor haar eigen framing.. Een waarheid als een koe.

* * *

Advertentie

4 thoughts on “Systematische NEP-nieuwspropaganda van ARD..!

 1. Maar… er zijn wel degelijk alternatieve kritische geluiden in Duitsland te vinden
  Ook hij had op een gegeven moment de buik vol van de gevestigde media en gaat op eigen vuist verder ‘aber mit Spenden’. Vrijwillige bijdragen van iedereen die het staatsgezwets zat is.
  Ken Jebsen.
  https://kenfm.de/

 2. Het is natuurlijk niet alleen de ARD dat de boel besodemieterd maar ook onze NOS lijkt er aan mee te werken.Wanneer je berichtgeving doet waarbij je banken kennelijk moet ophemelen als goeddoeners dan weet het overgrote deel van het volk wel dat dat niet kan kloppen.
  Geld wordt uit het niets geschapen en zij verdienen daaraan.
  https://nos.nl/artikel/2273390-mensenhandel-opgespoord-via-bankgegevens.html
  Citaat: ABNAmro,de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben een nieuwe methode ontwikkeld om mensenhandel op te sporen.Via financiële gegevens waarover een bank beschikt,zoals overboekingen,konden ze arbeidsuitbuiting herkennen,bevestigd ABN AMRO na een bericht in Trouw (einde citaat).
  Volgens mij is het NIET de taak van banken om criminaliteit te bestrijden terwijl ze notabene zelf ook niet deugen wat u heeft kunnen zien aan het handelen van ING die witwassen juist door criminelen mogelijk hebben gemaakt.Ook uitbuiting van hun eigen personeel is hen niet vreemd want is het niet zo dat eerst mensen werden ingezet die iedereen probeerden aan het internetbankieren te krijgen waarna deze medewerkers overbodig werden en veelal ontslagen werden als dank voor hun bewezen diensten?Bij gemeenten en andere instellingen gebeurde vaak hetzelfde.
  https:// http://www.welingelichtekringen.nl/economie/869062/bankiers-abnamro-verdienen-miljoenen-extraatje.html (ondertussen zou ABN AMRO deze tak verkocht hebben,maar toch).
  Meestal bij reorganisaties worden ook hardwerkende mensen ontslagen wat volgens mij gelijk is aan uitbuiting/misbruik maken van mensen.
  https://degeldpers.nl/2018/11/08/ABN-AMRO-snoepte-ook-uit-staatskassen-via-dividendfraude-en-de overheid-deed-niks/
  Banken zijn dus niet te vertrouwen en al helemaal niet wanneer zijzelf bij criminele activiteiten betrokken kunnen zijn.Onbegrijpelijk dat de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan deze praktijken meewerken terwijl zij juist naar mijn mening dergelijke activiteiten zouden moet opsporen en tegengaan. Wat betreft de UvA kan ik het nog enigszins begrijpen want het is toch vaak een kwestie van wie hen financiert en mogelijk zijn dat ook weer de welbekende lieden/instanties.

 3. Nog meer propaganda van de NOS.
  https://nos.nl/artikel/2273310-50-000-arbeidsmigranten-per-jaar-erbij-anders-loopt-het-hartstikke-vast.html
  Citaat: Nederland wordt straks afhankelijker van buitenlandse werknemers voor banen DIE NEDERLANDERS NIET WILLEN of kunnen oppakken. (einde citaat).
  Dat Nederlanders deze banen niet kunnen oppakken kan kloppen omdat het veel werklozen onmogelijk gemaakt wordt door tegenstrijdige bureaucratische regeltjes om deze vacatures in te vullen.(Vaak wordt gezegd dat wie werken wil ook werk kan vinden en dat klopt want je kunt iedereen een parking laten vegen,maar de vraag is of het mensen ook uit de problemen kan helpen,wordt het voldoende betaald zodat mensen hun vaak door de overheden zelf opgelegde rekeningen kunnen betalen? Werken om te werken is onzin omdat werken moet leiden tot een goede standaard van leven).
  Enige jaren terug (wordt ook vergeten in deze berichtgeving) werden mensen bij duizenden tegelijk ontslagen zodat zakkenvullers hun zakken konden vullen en nu heeft de NOS het lef te schrijven (niet willen?),nee nos de bedoeling zal waarschijnlijk eerder zijn de dure Nederlanders die geen kant op kunnen te vervangen door goedkopere arbeidskrachten zodat diezelfde zakkenvullers nog meer kunnen profiteren.

 4. Het meest bekende door onze rechtse ‘vrienden’ in het leven geroepen mantra’tje dat het werk waar de meeste Nederlanders te lamlendig voor waren om uit te voeren, dan maar door gastarbeiders gedaan moesten worden, is natuurlijk de uitvlucht bij uitstek.
  Die mensen uit het buitenland die de taal nog niet machtig waren hielden hun bek omdat ze méér verdienden met het klotewerk dan thuis. Werk wat de Nederlander best wilden doen maar daarvoor te weinig beloond werden. Eenmaal weg geautomatiseerd, werden ze gedumpt in het sociale staatssysteem en daar kon de belastingbetaler weer voor opdraaien.
  Dát is de manier van zaken doen van het tuig wat nu de scepter zwaait.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.