BP: indirecte evacuatie-oproep? Jane Burgermeister’s reactie!


Een uiterst bizarre ontwikkeling. Een moeder van 2 kleine kinderen die verslag doet van de olieramp aan de Mexicaanse Golf. Wat een lieverd, wat een pechvogel.. Of…? Dit is het verhaal dat een heftig staartje krijgt, want niemand minder dan Jane Burgermeister laat zich uiterst heftig uit over deze Kindra Arnesan, de moeder in kwestie. Én de vrouw die van BP zomaar toestemming kreeg, om te gaan spreken over de ramp… Uit de school te klappen.. Zomaar..

Voel je de vreemde twist..? Hoe is het mogelijk dat BP überhaupt in staat is iemand het woord te ontnemen..? Hoe is het mogelijk dat deze mevrouw oproept tot evacuatie..? Terwijl er vele, vele ander mogelijkheden zijn om de problemen die opdoemen, het hoofd te bieden? Hoe is het mogelijk dat BP iemand uitnodigt om hen negatief in het nieuws te zetten…? Motiveren voor ‘evacuatie’, dát lijkt haar beoogde doel!

Maar first things first: voor het geval je deze -uiterst welbespraakt- Kindra Arnesan (nog) niet hebt gezien op YouTube, laten we hier even haar presentatie zien, Engels ondertiteld. (Hopelijk ben je in staat, de essentie van het verhaal mee te nemen, ook als je het Engels niet helemaal machtig bent!)

En dan nu het commentaar van Jane Burgermeister op deze verklaring van Kindra Arnesan. Al vele jaren zijn velen op het internet bezig om een verklaring te zoeken voor de ongelooflijke inspanningen van ‘krachten in de Amerikaanse regering’, om de FEMA-kampen in volledige staat van paraatheid te brengen. 800 Kampen, die vele, vele miljoenen mensen kunnen ‘herbergen’, in staat van nood.. FEMA staat voor Federal Emergency Management Agency, een overheidsorganisatie, die geacht wordt, in tijden van noodsituaties, coördinatie te verzorgen en zaken te regelen.

Maar er zijn vele, vele aanwijzingen dat FEMA zich voorbereid, zoals gezegd, op een ramp van ‘nationale omvang’. De vraag is natuurlijk welke agenda ten grondslag ligt aan deze activiteiten. Toevalligerwijs hebben wij ook een hoofdartikel-van-de-week in de wacht staan, dat óók handelt over een uiterst verbazingwekkende ontwikkeling; die van de bouw van het nieuwe vliegveld van Denver, waar uiterst geheime en enorme ondergrondse ruimtes zijn gebouwd.

Kortom, er borrelt ‘iets’ onder de oppervlakte, waarvoor we onze uiterste focus nodig zullen hebben, om deze te duiden.

De onderstaande reactie is een vertaling van het artikel dat Jane Burgermeister, hier welbekend (..), op haar blog plaatste. (Kijk voor het origineel HIER.) Hoewel haar toon uiterst ‘ironisch’ te noemen valt, is de essentie van haar artikel duidelijk.
X

* * * * * * *

X

Waarom kreeg Kindra Arnesan veiligheidsontheffing van BP,
terwijl niemand anders dat krijgt..?

door Jane Burgermeister

(29 Juni 2010, © vertaling Guido Jonkers / WantToKnow.nl)
(overname mét bronvermelding toegestaan)

Kindra Arnesan is een vrouw uit  Venice, Louisiana, die buiten de veiligheidsregels van BP ‘mocht’ spreken en zij beweert dat ze zaken zag en hoorde, waar de media geen toegang toe heeft. Zelfs terwijl zij toch heftige kritiek heeft op BP.

Hmmm, ik ontvang nu mailtjes van mensen die zeggen dat Kindra Arnesan een strijder voor de waarheid is, zoals ikzelf.

Maar ik stel me zo voor, dat ik, net zoals Arnesan, buiten de veiligheidsregels om zou mogen werken en dat ik in staat werd gesteld om in de fabriek van Baxter in het Oostenrijkse plaatsje Orth an der Donau rond te mogen kijken, dezelfde fabriek waar 72 kilo vaccinbasisstof voor de seizoensgriep, besmet was geraakt met het vogelgriepvirus. Of dat ik de SHOC-room (Strategic Health Operation Centre)  van de Wereldgezondheidsorganisatie zou mogen bezoeken, waar supercomputers zijn verbonden met United Nations veiligheidsdiensten, om de verspreiding van de pandemie te volgen.

Mij werd nooit zulke toestemming verleend.

Maar Arnesan kreeg niet alleen toestemming om binnen het veiligheidskordon te komen, ze  ging direct naar CNN om haar Amerikaanse landgenoten te vertellen, hoe gevaarlijk de situatie wel niet is, en dat ze geëvacueerd zouden moeten worden [naar FEMA-kampen].

Ik stel me zo voor, dat dat hetzelfde is, als wanneer ik mensen zou vertellen hoe gevaarlijk het varkensgriepvirus wel niet is, en dat iedereen een giftig vaccine zouden moeten nemen, allemaal op CNN-tv.

 

Of ze zich ervan bewust is of niet, het ziet ernaar uit dat Arnesan een instrument is in de handen van BP, om hun agenda uitgevoerd te krijgen. Deze bestaat eruit om de gevaren van het olielek op te blazen en mensen gereed te maken om naar de FEMA-kampen te gaan.  En dat de olie en het teer dat aanspoelt, en sterker nog, het oplosmiddel dat BP gebruikt, erg giftig is.
Maar is de situatie werkelijk zo slecht dat massa-evacuatie noodzakelijk is..? BP dwarsboomt alle onafhankelijke reportage van dit olielek.

We hebben maar een klein beetje inzicht wat zich werkelijk afspeelt. Er zijn onregelmatigheden. De videobeelden van het lek, tonen bijvoorbeeld geen Blow Out Prevention Stack, for example. En hoe kunnen wij weten welk lek we te zien krijgen? En hoe komen we erachter wat voor ontheffing Kindra Arnesan kreeg?

Het international wereldwijde misdaadsyndicaat, dat achter de valse varkensgriepepidemie zit, dit olielek en de financiële crisis, weten hun propaganda-tactiek aan te passen, omdat zij de kracht van het internet onderkennen. Door juist een vrouw uit het kleine plaatsje Venice, een vrouw als Kindra Arnesan de taak te geven om haar boodschap te verspreiden over de noodzaak van een evacuatie, komt deze boodschap plausibeler over..

Zij vertelt ons dat ze haar kinderen 4 dagen lang uit het plaatsje weg moest houden, en dat toen hun ademhalingsproblemen opklaarden. Maar wie is in staat om ongepermitteerd zijn kinderen van school te laten, 4 dagen lang?
Ze eindigt haar ‘passionele’ beschuldigingen over het ontbreken van voldoende ademhalingsapperatuur, door een oproep te doen aan haar lokale overheid om een evacuatie te organiseren..

Er zijn echter redenen genoeg om aan te nemen, dat er geen gevaar groot genoeg is, om een verhuizing naar een FEMA-kamp te rechtvaardigen.. En FEMA-kampen zijn de enige plek waar zoveel mensen kunnen worden ondergebracht.

Dezélfde mensen die achter deze olieverspreiding zitten, en achter de varkensgrieppandemie én de financiële crisis, zullen deze kampen exploiteren. Maar dit keer zullen ze volledig zeggenschap hebben over de gedetineerden..!
De mensen in het kamp zullen als vanzelfsprekend ontwapend worden en volledig machteloos zijn en opgesloten zitten.

De controle over de mainstream media (MSM) is zó groot, dat ze letterlijk in staat zullen zijn om miljoenen mensen erheen te zenden, daar te laten sterven en er zou geen woord over geschreven of gesproken worden in de MSM. En de beruchte internet-kill-schakelaar zal alle blogs sluiten. (zie HIER een artikel van 26 Juni over de recente politieke ontwikkelingen over deze ‘internet-kill-schakelaar’)

En familie en vrienden kan verteld worden dat hun geliefden niet kunnen worden getraceerd, omdat er grote verwarring is ontstaan tijdens de evacuatie en dat gebrekkige toegang tot het internet op deze ‘zomerkampen aan het strand’ waar deze mensen zich bevinden en dat het belangrijk is geduldig te wachten totdat het internet daar weer is gerepareerd..

Iedereen die gelooft dat het vermoorden van miljoenen mensen in kampen niet mogelijk is, zou zich eens moeten verdiepen in de historie van Nazi-Duitsland..

 

Iedereen die gelooft dat het vermoorden van miljoenen mensen in kampen niet mogelijk is, zou zich eens moeten verdiepen in de historie van Nazi-Duitsland..
Ook de Nazi’s slaagden erin om alle berichtgeving over concentratiekampen uit de mainstream media te houden; studies tonen aan dat de Duitse bevolking daadwerkelijk niet wist wat er gebeurde in deze hoogste geheime concentratiekampen. Omdat de media hun enig bron van informatie waren, en deze media waren in handen en onder controle van de Nazi’s!

Hierop aansluitend, weten we uit de geschiedenisboeken dat de Joden misleid werden om mee te werken aan hun verhuizing naar deze concentratiekampen. Hen werd verteld dat het werkkampen waren, tijdelijke kampen e.d., zodat deze mensen er heen gingen, grotendeels vrijwillig. Andere Joden kregen weer de opdracht om mensen aan te stellen voor de transport units. En tegen de tijd dat de slachtoffers herkenden dat het dodenkampen waren, was het té laat voor hen om te ontvluchten..

Alles is in gereedheid voor een herhaling van deze holocaust in de VS, maar dan op een veel grotere schaal..! De 800 FEMA-kampen hebben een plek op meestal geheime locaties, de speciale units die ervoor moeten zorgen dat Amerikanen die voor transport naar deze kampen en bewaking moeten zorgen, zijn in gereedheid. (FEMA, Binnenlandse veiligheid en Blackwater) en de transporttreinen staan ook klaar.

De voorbereidingen voor een media-black-out zijn bijna klaar. De ‘veiligheidswetten’, die de overheid de macht geven voor een misdaad van deze omvang, liggen al getekend op de plank.
Het is aannemelijk dat een of andere dienst is opgezet om de bezittingen te pakken te krijgen én te registreren, van de mensen die naar de FEMA-kampen worden verplaatst. Want er is per slot van rekening een boel geld te verdienen aan de mensen die daar sterven..

En was het niet de ‘goedhartige’ weldoener George Soros, die als kind in Hongarije een prima taak gedaan had, door de bezittingen van Joden te registreren, die naar de kampen gestuurd werden om vermoord te worden..?

Er is een berg onroerend goed, bezittingen en zakelijk belang voor een prikkie te koop, wanneer de mensen uit de Golfstaten geëvacueerd worden om nooit terug te keren.”

X

* * * * * * *

Mocht je meer informatie willen over deze FEMA-organisatie, kijk dan ook eens naar dit interview met een financieel oud-topman van deze organisatie, George Green, die werkelijk een boekje opendoet..!

X

Tot slot, last but not least, even een kijkje bij een van deze FEMA-kampen? Een verslag uit April 2006 hierover in de onderstaande YouTube.

Er is overigens iets vreemds aan het FEMA-wapen, dat je hieronder ziet op de YouTube. Of het ‘motto’ in het wapen, is opzettelijk op deze ‘wijze’ geschreven..!! Een uitleg:

De latijnse term ‘PACE AC BELLO MERITA’, zou betekenen, ‘Dienstbaarheid in vrede en oorlog’, maar feitelijk dien je dit motto als volgt te vertalen:

‘Vrede en ook oorlog zijn van waarde’...

(hierin kan het woord ‘waarde’ ook worden vervangen door ‘verdiend’ of ‘goed’ etc.)
Wil je echter de intentie tot uitdrukking brengen, om ‘goede dienstbaarheid’ de hoofdrol te laten spelen in dit motto, dan dient ‘merita’ vooraan te staan..! Als volgt dus.

‘Merita in pace ac bello”

X

Advertentie

372 thoughts on “BP: indirecte evacuatie-oproep? Jane Burgermeister’s reactie!

 1. Digging Oil And Tar With My Hand At Fort Pickens Pensacola Beach
  http://www.youtube.com/watch?v=74wULDaidyY

  More BP tomfoolery…
  Covering up the oil on the beaches with dumped sand – Jul 2 2010
  http://www.liveleak.com/view?i=5e0_1278059794

  =========================================================

  Een oplossing om de olie op het land biologisch te reinigen….

  “Bodemherstel met behulp van paddestoelen klinkt misschien als iets uit de roman Brave New World, maar de gedachte erachter is zonder meer het tegendeel van high-tech: mik op composteren in plaats van genetische manipulatie. De meeste tuinlieden weten dat een legioen aan micro-organismen van rottende groente, halfvergane bladeren en oude koffieprut een soort meststof kan maken, rijk aan voedingsstoffen die planten nodig hebben bij hun groei. Zwammen spelen een hoofdrol bij dit proces. Een van hun voornaamste functies in het ecologische systeem is zelfs hulp bij de afbraak. Hetzelfde principe is van toepassing bij bodemherstel met behulp van paddestoelen. ‘Onze aanpak is alleen wat doelgerichter,’ aldus Stamets. ‘En de keuze van het soort zwam met een optimale werking is allesbepalend voor het welslagen van dit project.’
Afbraak via paddestoelen is de taak van het mycelium, een uitgebreid ondergronds netwerk dat zich door de hele bodem verspreidt (De paddestoel is zelf de vrucht van dit mycelium). Sommige dekens van mycelium beslaan meer dan acht vierkante kilometer en zijn daarmee officieel erkend als de grootste biologische verschijningsvorm op aarde.
Nu is gebleken dat er netwerken van paddestoelen bestaan die ook petroleumderivaten, bestrijdingsmiddelen en plantengif kunnen afbreken. Een paar jaar geleden ging Stamets een samenwerking aan met Batelle Laboratories, een belangrijke speler in de wereld van de biologische afbraak, bij een experiment dat werd uitgevoerd op een vervuild stuk grond. Het gebied was vervuild met dieselolie en werd door het team, dat zwamafbraak onderzoekt, geïnjecteerd met een mycelium-variant die Stamets had aangetroffen in een oerbos aan de Amerikaanse noordwestkust. Twee andere onderzoeksgroepen – de ene paste enzymen toe, de andere genetisch gemanipuleerde bacteriën – kregen eveneens stukken vervuilde grond toegewezen om proefnemingen mee te doen.
Na vier weken hadden zich oesterzwammen tot een grootte van wel dertig centimeter gevormd op de vervuilde bodem. Na acht weken was 95 procent van de koolwaterstoffen uiteengevallen en werd de bodem gifvrij verklaard, geschikt voor toepassing bij grondwerk langs de snelweg. Geen van de twee andere proeflocaties voor biologische afbraaktechniek kon daarentegen een ommekeer van betekenis melden.
En dat was slechts het begin van het einde van dit verhaal, zegt Stamets. Toen de paddestoelen eenmaal aan het rotten waren, kwamen de ‘zwamvliegjes’ aanzetten om de sporen op te eten. De vliegjes trokken andere insecten aan, die vogels wisten te lokken, die op hun beurt zaden weer verspreidden. ‘De vruchtlichamen [van de paddestoelen] vormen al snel een ecologisch platform dat andere opeenvolgende biologische groepen weet aan te trekken,’ stelt Stamets. ‘Alleen onze locatie werd een oase van leven, wat leidde tot herstel van het milieu. Dit scenario herhaalt zich waarschijnlijk overal op onze aarde.'”
  Quote van: http://nl.odemagazine.com/doc/0056/zwammen-over-paddestoelen/

  …Kijk vanaf 8 minuten…
  6 ways mushrooms can save the world – Paul Stamets on TED.com
  http://blog.ted.com/2008/05/paul_stamets.php

  Can Mushrooms Help Save the World from Pesticides?
  De PDF Presentatie:
  http://www.beyondpesticides.org/forum/presentations/2006/Stamets%20mushrooms.pdf

  Paul Stamets
  http://www.fungi.com/front/stamets/index.html
  http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Stamets
  http://www.facebook.com/pages/Paul-Stamets/22135752446

 2. First Amendment suspended in the Gulf of Mexico‏:

  NaturalNews) As CNN is now reporting, the U.S. government has issued a new rule that would make it a felony crime for any journalist, reporter, blogger or photographer to approach any oil cleanup operation, equipment or vessel in the Gulf of Mexico. Anyone caught is subject to arrest, a $40,000 fine and prosecution for a federal felony crime.

  CNN reporter Anderson Cooper says, “A new law passed today, and back by the force of law and the threat of fines and felony charges, … will prevent reporters and photographers from getting anywhere close to booms and oil-soaked wildlife just about any place we need to be. By now you’re probably familiar with cleanup crews stiff-arming the media, private security blocking cameras, ordinary workers clamming up, some not even saying who they’re working for because they’re afraid of losing their jobs.”

  Zie rest artikel:
  http://www.naturalnews.com/029130_Gulf_of_Mexico_censorship.html

  1. dank je wel ellen voor de link heel verhelderend .Erg schokkend ook,Obahma valt hier wel even vies door de mand. Voor mij een teken aan de wand (had al de hele tijd een nare bijsmaak bij deze meneer).gaf hem echter het voor deel van de twijfel (misschien speelde hij een rol om de zooi van binnen uit te veranderen)dat is nu afgelopen.
   liefdevolle groet marcelw

 3. @TW

  Nou moe…. Ik vraag jouw toch ook niet of je coke gesnoven hebt als jij iets zegt.
  Mag het iets genuanceerder a.u.b, je broodheer krijgt nog spijt van zijn investering.

  1. Ga ook eens de beledigende reacties van je vriendjes verwijderen Guido, als je durft.

   Meten met twee maten, selectieve verontwaardiging, flink allemaal hoor.

  2. Ik durf van alles hoor Trijn..!
   ‘Meten met twee maten, selectieve verontwaardiging, flink allemaal hoor.’ volgens mij moet dat zijn:

   ‘Meten met twee maten, VOLGENS MIJ, selectieve verontwaardiging, flink VIND IK DAT allemaal hoor.’ Het valt niet mee, nietwaar?

  3. Waarom moet dat?

   Iedereen kan het immers heel simpel zelf constateren bij het lezen van de comments op deze site.

  4. Als ik je dat moet uitleggen, dan laat ik het erbij, beste Trijn. Nuance in een energetische bewoording.
   Ik weet niet of je tennist, of van tennis houdt, maar om een nuance toe te lichten: Daar, bij tennis dus, roepen de Engelsen, bij wat wij allemaal ‘Nadeel’ noemen, het ‘voordeel’ voor de andere partij. En als je denkt dat dat hetzelfde is, dan heb je het mis..
   Tussen ‘nadeel’ en ‘voordeel voor…X’, zit een wereld van verschil.
   Als jij het verschil niet weet tussen ‘Het IS zo’ en ‘Ik VIND dat het zo IS’, mis je naar mijn idee een essentiële paragraaf in je perceptievermogen. En ik meen dat ook nog eens.
   Maar volgens mij weet je precies waar ik het over heb; voor mij doe je alsof je neus bloedt…

  5. Guido,

   Je meet met twee maten; je lijdt aan selectieve verontwaardiging; je modereert zeer vooringenomen.

   Zo is het ook zeer opvallend dat je dat soort opmerkingen alleen maakt tegen bezoekers van deze site die het niet met je eens zijn, terwijl er vaak genoeg goede redenen zijn om diezelfde opmerkingen ook tegen de anderen te maken.

   Dat is allemaal duidelijk waar te nemen door iedereen, niet alleen door mij.

   Er hoeft dus geen “ik vind” voor. Sterker nog, dat zou belachelijk zijn. Dat jij zo blind bent voor je eigen gedrag doet daar niets aan af.

  6. Je hebt maten en maten.

   Maten, vrienden die elkaar begrijpen, ook nog eens op een heel ander niveau.

   Maten, afstanden in dualiteit, zoals de afstand in hoever iemand vanaf het midden staat.

   Heel ver naar links, naar rechts, of hoe dan ook, je snapt het niet en wilt het niet snappen. Wat doe je hier dan nog?

  7. @Guido J

   Meerdere personen hebben al tig keer jouw moderatiebeleid, regelrechte censuur in de ogen van velen, ter discussie gesteld Jonkers. Zelfs enkele mensen uit je ‘eigen hoek’ vroegen zich daar dingen over af! Is het m.i. intussen dus op zijn minst ‘wij vinden’ voor al degenen die geen stront in de ogen hebben. Maar zelfs dat is (imo) overdreven omdat jouw gedrag al afdoende geïllustreerd werd door onomstotelijke feiten.
   Dat je er toch mee doorgaat zegt alles over jezelf en niets over de persoon die je poogt te treffen met een daad van willekeur.(vind ik)

  8. Meten met twee maten, VOLGENS MIJ, selectieve verontwaardiging, flink VIND IK DAT allemaal hoor.’ Het valt niet mee, nietwaar?

   @Guido:
   VInd jij dat Trijntje Winkel zich zo moet uitdrukken?
   Of moet Trijntje Winkel zich zo van jou uitdrukken?

 4. TW zal wel voor een aflevering Yolanthe en Wesley in Zuid Afrika zitten, de écht belangrijke zaken.
  Geef het meubelboulevard-volk tieten en spelen en je hoort ze niet meer.

  1. @guido, deze opmerking van Jerry had je ook direct moeten verwijderen, niet ter zake doende en beledigend. Gelijke monniken, gelijke kappen zou ik zeggen.

 5. Ik geloof Kindra jammer voor BP die haar een beetje ingewijd heeft.
  Zij keert zich er helemaal vanaf en inderdaad zij is een strijder en heb alle respect voor haar !
  Dan die Jane Burgermeister die vertrouw ik helemaal……niet ! Ze heeft ook een vals gezicht naar mijn mening ! Herinner mij nog dat ze zo boos reageerde op de collecte die voor haar gehouden was i.v.m. vaccinaties weten jullie nog ??
  Ogen zijn de spiegel van de ziel hebben jullie haar ogen gezien (varkensoogjes).
  groetjes

 6. We hebben net Barosso zijn angst horen uitspreken over een mogelijke herintreding van dictators zoals Papadopoulos, Franco en Salazar als ze de schuldencrisis niet onder controle krijgen. Die bui komen ze in de Vs ook tegen op de weg die ze nu fietsen alleen daar hoor je de media hier niet zoveel over. Misschien zijn het voorbereidingen voor een mogelijke staatsgreep.
  Als Angela Merkel wel besluit Glass-Steagall door te voeren moet ze eerst nog langs het IMF en de Bilderberg imperialisten, die zien dat vast niet zitten en hun werkwijze kennende houd ik alle opties open. http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/liamhalligan/5587809/Its-time-to-end-the-grotesque-fiscal-bail-outs-and-grapple-with-reality.html

  Follow the money —>

  1. @Abranna, ook ik zeg het niet hardop maar ik weet nu dat jij het ook gezien hebt

 7. Stukje desinfo en kijk, de reacties stromen van alle kanten binnen.

  Op werkelijk spirituele artikelen wordt niet zoveel gereageerd, dan komt het op jezelf aan, op wie jij bent.

  Dan krijgen de lieden het moeilijk aan beide kanten.
  Liever hard, heel hard schreeuwen naar elkaar wie er gelijk heeft (geen van de partijen).

  Relax, we leven niet om elkaar het leven zuur te maken.
  Geniet van het leven en zie het verschil tussen echt en onecht. Het meeste is onecht.

  Liefde en wijsheid voor iedereen, hou op met zaniken.

  1. he martijn ouwe vredestichter, je hebt denk ik helemaal gelijk als je stelt dat niemand gelijk heeft in deze . Simpel weg omdat we het niet weten we gissen maar. Verder relax chill helemaal mee eens waarom strijden als je genieten kunt van het leven zoals dit zich aan je ontvouwd. peace man liefdevolle groet marcel w

  2. He Marcel W,

   Alles goed? Jammer he, dat de gezelligheid hier toch wel verdwenen is, vind je niet?

   We hebben je gemist, ook op de chat…
   Ook daar is het rustig, ach, kwaliteit boven kwantiteit.

   Groeten,

  3. @Martijn,

   Oftewel is er ook een pad om gelukkig te worden zonder steeds gelijk te willen hebben?

   Informatie tot je nemen zonder (ver)oordelen…

   En zo ja is dat niet een veeeeeeeééééél leuker pad om op te wandelen?

   Ik ga mijn paadje maar weer eens aanharken en een beetje opruimen, t is immers fantastisch weer, om bijna gelukkig van te worden.

   PS. Marcel W leuk je hier weer aan te treffen

  4. Burke, het oneindig vernieuwende pad is zo verbazingwekkend…

   Dat wat woorden te boven gaat, dat geeft antwoord op alle vragen, je bent mooi.

  5. @ burke he man ik was der wel hoor wilde alleen even niet reageren even de stilte zoeken zonder het oordeel je kentb dat wel ik ben zo wel even op de chatklepdoos haha groet vol liefde van marcelw

 8. Wat ik mis bij Kindra Arnesan zijn de boventonen, datgene wat een viool tot een viool maakt of een piano tot een piano.

  http://www.niburu.nl/index.php?articleID=23549

  Als ze verteld over haar kinderen, va. 7.50, vertoont ze nagenoeg geen emoties. Niet slikken, niet zuchten, geen lichamelijke uiting van pijn of verdriet. Terwijl ze, naar haar idee, in een levensbedreigende situatie verkeren. Ze komt zo sec over.

  Goed liegen is vreselijk moeilijk. Want de meeste informatie wordt dmv de lichaamstaal gegeven.

  En kan iemand me uitleggen wat ze bedoelt als ze zegt dat “hun bottomline ook haar bottomline is” op 9.50 met zo’n lachje erachteraan op 10.01?

  En op 5.18: ‘I’m totally apalled’ en zonder een zucht gaat verder. Als je zo indringend uit dat je totaal ontzet bent ga je niet naadloos over in de volgende zin zonder even diep adem te halen. Haar lichaamstaal spoort niet.

  1. Hoewel JB niet mijn vriendin is, ik jou écht niet persoonlijk ken, is dát wij jij hier omschrijft nou preciés de crux.. Ook voor JB en ook voor mij. Er zit iets gevoelloos in! Kilheid in disguise..?
   Mevrouw wordt uitgenodigd om een kijkje te nemen, áchter de schermen.. Door een internationaal multi-conglomeraat, dat BP toch is… In ruil voor….? WAAROM ZOU BP DIT NOU DOEN? Wat heeft een concern als BP hiermee te winnen…??
   En als ze dit ‘naief’ zouden doen (vermoeidheid, onoplettendheid, naïeviteit?) zit er toch wel een slimme ‘legal adviser’ achter de camera, die ter plekke, indien noodzakelijk, een contract tot geheimhouding NIET vergeet op te stellen..?
   Heb het al aan TW gevraagd, waarom BP dit nou zou doen, maar zélfs TW is al tijden de verbinding bijster, naar mijn idee. Bijt zich misschien té vast in haar T(roll)W(aardigheids)-rol?

  2. @ Guido,

   Je zegt:

   Heb het al aan TW gevraagd, waarom BP dit nou zou doen, maar zélfs TW is al tijden de verbinding bijster, naar mijn idee. Bijt zich té vast in haar T(roll)W(aardigheids)-rol?

   Ik heb je al gezegd dat ik van alles kan bedenken. maar dat kun jij ook, ik weet zeker dat je tot een betere hypothese in staat bent dan die van JB. Denk aan Ockham’s scheermes en kom op met je ideeën!

  3. Dit vind ik nou een zielige reactie. Dat vind ik niet zo vaak.. Maar om hier voor de tweede keer, ná al je verhalen, uitgebreid, tot vervelens toe, de vraag om te draaien..? Je valt nu voor mij niet zo’n klein beetje door de mand.

   Ik vraag je dus nog maar één keer: Waarom je zo zeker weet waarom JB niet deugt, mijn intuïtie niet deugt, Abranna’s reactie niet deugt. De jouwe wel?
   En, dus dát vooral: de jouwe wel. Trijntje Trol? Waarom deugt dit verhaal niet. Is je Joodse hart geraakt..? Het mijne niet hoor..!! Probeer gewoon jezelf te ZIJN! Trollen zijn andere wezens, jou schat ik hoger in!
   WAT HEEFT BP TE WINNEN, DOOR DEZE ‘KINDRA’ MEE TE NEMEN IN EEN HELICOPTER, EEN BOOT, HAAR LATEN KIEZEN WAT ZE WIL ZIEN..? Wake up Girl, it’s dawning..!

  4. En, dus dát vooral: de jouwe wel. Trijntje Trol? Waarom deugt dit verhaal niet. Is je Joodse hart geraakt..?

   Ik neem aan dat die truttige beledigingen een uiting zijn van je SQ.

  5. Ik heb niets gezegd over de intuïtie van wie dan ook. Het heeft ook niets te maken met mijn “joodse hart”.
   Ik heb gezegd dat ik de verklaring van JB extreem vergezocht en daarom uitermate onwaarschijnlijk vind. De onderbouwing die zij geeft rammelt bovendien aan alle kanten, zoals het filmpje van het zogenaamde vernietigingskamp in Beech Grove.

  6. O ja, en ik heb ook gezegd dat ik van mening ben dat het een zwaktebod is als je je verhaal aannemelijk moet maken met referenties naar de holocaust, zoals JB doet. Het lukt haar dus niet met kracht van argumenten.

  7. Guido, het is niet alleen mijn intuïtie hoor, maar ook gewoon professioneel inzicht.

  8. Ik ben nog steeds deze mening toegedaan:

   08:05 30 juni 2010
   Het kan best zijn dat Jane Burgermeisters oprecht gelooft in alles wat ze zo stellig al eerder verkondigde/hierboven nu verkondigt, maar dat lijkt mij eerder het resultaat van op z’n minst een paranoïde persoonlijkheidsstoornis.

   Verder blijft voor mij ook roddel en achterklap -of erger- gewoon roddelpraat als die in een SQ-jasje gestoken wordt.
   Het lijkt er op die manier sterk op dat je dan blijkbaar elke verantwoordelijkheid mag afschuiven en alles mag zeggen wat je voor de mond komt.

  9. @Abranna ik denk dat je een punt hebt hier

   @ trijntje winkel vertel vertel welke ideen storten zich in jouw hoofd dan ? welke theorien kan jij allemaal bedenken , en hoe houden die stand ,door middel van welke argumentatie? Of wordt het nou wel heel moeilijk voor je ? Ik vind dat Guido gelijk heeft als hij stelt dat je de vraag omdraaid, is dat omdat je er geen antwoord op weet? Dat is geen schande hoor om dat te erkennen. Het is wel heel doorzichtig om deze taktiek meerdere keren achter elkaar te hanteren. En het geeft mijns inziens erg te denken. Waarom geef je geen direkt antwoord? liefdevolle groet marcel

  10. Bekvechten jullie gerust nog maar verder, ik heb er geen zin in en ga vannnacht fantastische dromen liggen hebben.

  11. Ik heb nog een paar keer scherp naar de Kindra clip gekeken

   Kindra Arnesen: Gulf Emergency Summit 19 June 2010 – WITH ENGLISH SUBTITLES
   http://www.youtube.com/watch?v=fVjXufO_zkU

   Wat van belang is bij haar lichaamstaal is het feit dat ze niet zomaar een inwoner is van het Amerika dat wij denken te kennen. Ik bedoel in die moeraslanden daar in het diepe donkere zuiden daar leven stammen die honderden jaren lang een soort zigeuner cultuur hebben kunnen bewaren. Wat mij opvalt bij dit specifieke clipje dat ook door Niburu geplaatst is, is dat de camera zover ingezoomed is dat je haar armen en hand bewegingen vrijwel niet meer ziet. Ik kan mij een andere opname herinneren waarbij haar lichaam danst als een “L’Aricot” uit de moeras landen van Lousiana. Het is ook geen gewoon Engels Amerikaans dat ze spreekt, haar manier van spreken is zoals sommige woonwagen bewoners een combinatie van duits nederlands frans spaans en nog wat kunnen spreken. Ik zie heel veel emotie in haar optreden, ik zie dat de cultuur waar zij is groot gekomen zover ligt van iets waar wij ons iets bij kunnen voorstellen, zoiets als de oorspronkelijke bewoners van Noord Scandinavië in Lapland de Sami, en die dan vergelijken met een stadszweed uit Stockholm. Ik ben bang dat Kindra wel degelijk echt is en dat zij deel uit maakt van één van de vele soorten zelfvoorzienende autonome groepen die een bedreiging vormen voor de controllers. De eerste mensen leefden vaak aan de kust van en op de zee, een paar schelpjes per dag lichtjes koken op een vuurtje tussen een paar hete stenen en wat zand is genoeg om drie dagen in leven te kunnen blijven, makkelijker en gezonder kan niet.

   Ja ik heb naar haar lachjes gekeken, en de zangerige wat cryptische cirkelvormige ‘bottomline´ opmerking, en het woord “appalling”, van wat ik gezien heb kan ik niet anders zeggen tot nu toe dat Kindra zelf honderd procent echt is, als ze dit speelt dan dan dan heeft ze dat ontzettend goed geacteerd, ik ben bijna niet te beduvelen als het gaat om mensen die iets wel of niet acteren.

   Weet je welk lachje voor mij belangrijke informatie onthulde? Het lachje waarbij Kindra aangaf dat ze met BP bonzen heeft opgetrokken voor dagen en dagen, uren en uren… Dat lachje was puur en ik koppelde dat aan het begin van de speech waarin ze aan geeft dat zij altijd meer is geweest dan het vrouwtje van 1 visserman; in 1 zin hoor je haar zeggen dat ze zorgt voor een heleboel vissermannen tegelijkertijd, dit is nooit geen klein vrouwtje geweest, dit is ook geen huisje boompje doorzonwoning met gamma schutting burger cultuurtje vanwaar zij komt, dat is een andere wereld met andere gewoonten en andere wetten,

   ik mag wel zeggen dat een bijzonder talent van mij is dat ik snel kan intunen in totaal andere culturen die ver liggen van wat wij gewoonlijk gewend zijn, heb ik altijd al gehad, hier in Nederland kan ik ook makkelijk switchen tussen alle soorten klassen en culturen; van kampers, zigeuners, tokkies naar fabrieksdirecteuren en artiesten, wat dat betreft kan ik snel schakelen en heel snel de vibraties oppakken..

   Als Kindra dit speelt, dan heeft ze het onmogelijke gedaan want dan zou ik het aan iets hebben moeten merken.

   Maar goed stel dat ik gelijk heb in deze. Stel dat Kindra 100% echt is en oprecht, dan nog kan haar optreden zwaar gemanipuleerd worden door BP en de media, en dan is de vraag of het spelletje dat ze met Kindra spelen of ze nu net de verkeerde hebben uitgekozen, ik zie Kindra echt als een soort vrouwelijke Gladiator waar je geen trucs mee uit moet halen want daar gaat zelfs BP spijt van krijgen, wordt vervolgd….

   The High Violets – Wheel
   http://www.youtube.com/watch?v=yXIMiX423y8

  12. De totale creatieve gekte, geniale vrijheid en stuntelige vrolijkheid tegelijkertijd is te horen in deze bijzondere bevrijdende muziek van deze tropische moeras gebieden die kennelijk volledig kapot moeten van de controllers:

   Mr Hadley Castille & Sarah Jayde Williams at Home http://www.youtube.com/watch?v=I4WN8jsuyi4

   ‘Milking The Cow; Mama’s Musical Contribution’ 😉
   Cajun Fiddler Hadley J. Castille http://www.youtube.com/watch?v=UGsiX5a9Zb8

   New Orleans Louisiana Creole Cajun Zydeco Music. Blues & Jazz of Mardi Gras Fat Tuesday NOLA Saints
   http://www.youtube.com/watch?v=jXId-5dYJjE

   Swamp N Roll: Sarah Jayde Williams 2 http://www.youtube.com/watch?v=u1zSHS5JAVo

  13. Wat een geweldige interpretatie Hyper, wat heb jij een scherpe geest en een groot hart!!

   Weetje, ik heb een zwak puntje en dat is: enige luiheid.
   Veel van wat jij aanvoert heb ik ook gezien en overwogen. Er komt bij mij zoveel binnen, vaak in één pakket,
   zoveel, zoooveeeel…. En dan laat ik me toch weer verleiden tot een door cultuur, opleiding en werkvloer geconditioneerde snelle hap.
   Ook heb ik er nogal eens de pest aan om altijd maar alles in woorden te moeten vangen en uitdrukken.
   Het lijken wel twee aparte werelden, mijn wereld van het woord en ‘mijn beleefde en ervaren’ wereld. En ik leef liever in de laatste.

   Jij kan zaken scherp onder woorden brengen, heerlijk, vult mijn zwakte op.

   Wel blijf ik erbij dat ik een incongruentie ervaar in woorden en lichaamstaal. Ik voel/zie
   bij haar meerder sporen.

  14. Van die prachtige vioolmuziek ga ik helemaal onderuit…
   Ik speel zelf ook viool en krijg nu allerlei herinneringen en flash backs.. Wil ik even delen:

   Door de puurheid van de muziek moet ik denken aan mijn jeugd.
   Mijn favorieten (maar natuurlijk nog veel meer) die ik ik speelde (op mijn gitaar) en zong waren
   Joan Baez: http://www.dailymotion.com/video/x19ty0_joan-baez-blowing-in-the-wind1963_music
   Herman van Veen: http://www.youtube.com/watch?v=kVXPyPdQSiA
   Leonard Cohen: http://www.dailymotion.com/video/x2faz1_leonard-cohen-suzanne-live_music

   Maar later ook:
   Fritz Kreisler: http://www.youtube.com/watch?v=wvrWPADSbDg
   En Bach:http://www.youtube.com/watch?v=ut8PuGVj3wU

  15. “@Abranna, ook ik zeg het niet hardop maar ik weet nu dat jij het ook gezien hebt”

   Yep.

   En ik heb nog steeds geen verklaring langs zien komen voor de ‘gedeelde’ bottomline.

   En wat bedoeld ze als ze zegt op 6.06 (whats in de number?):
   I guess these guys didn’t realize who they were talking to…

  16. @Abranna, ik heb de laatste weken weer eens geleerd dat je niemand kunt vertrouwen en dat je steeds meer ziet wanneer je loslaat wat je verwacht te zien.

   Dat geldt overigens ook voor deze site, ik wil je ook wijzen op de reporter in het filmpje bij “BP, Bilderberg, Goldman, Sachs, Rockefeller..?”

   Het wantrouwen sluipt dan ook binnen t.a.v. de plaatsers van dat filmpje en het bijbehorende artikel.

   Overigens kan ik het heel goed fout hebben en zoek ik daarom soms naar bevestiging, wat op zich ook weer onverstandig kan zijn.

  17. ja ik zie nu ook dat morphen, haar linker oog heeft trouwens vaak ook een hele enge ‘reptilian stare’

   maar ik zie het alleen als ik ‘het mooie vrouw programma’ in mijn hoofd uit zet….

   dat programma heb ik vaak onbewust nodig om in een soort roes te kunnen komen, dat is het woord dat Abranna al eerder heel raak gebruikte op precies het juiste moment en tegen de juiste persoon (me myself eer gister geloof ik)…

   dus samengevat zou je kunnen zeggen dat ik eerst mijn eigen reptielen programma uit moet zetten om het zelf te kunnen zien

  18. Toen ik gisteren eindelijk weer een beetje uit de voor mij klassieke roes wakker werd, ontnuchtering na het getrip in m’n hoofd, bekeek ik het volgende clipje en daar kan je het nog veel duidelijker zien zonder echt op details te hoeven inzoomen; hier is ze ronduit zeeeeeeeeer onplezierig om naar te kijken en te luisteren en inderdaad is ‘Incongruent’ in veel opzichten het juiste woord..

   BP Oil Disaster WORST CASE SCENARIO w/ Kindra Arnesen, BP Community Liaison
   http://www.youtube.com/watch?v=9vpJVELKPPM

  19. @HyperAlert, ik had het niet over het morphing effect, dat kan namelijk ook ontstaan door het filmen en het over laten gaan naar volgende beelden. Dat is ook wat ik zie in de door jouw gekoppelde link, als je goed kijkt, zie je dat er met de omgeving hetzelfde gebeurt.

  20. nou zeg het maar Kritische kritisch, zeg maar wat ik nu niet zie, of blijft het voor nu gezellig gekonkelefoes dus Abranna en jou?

  21. @Hyperalert, als je goed hebt gelezen, kun je zien dat Abranna en ik niet hebben uitgewisseld wat wij hebben gezien. Overigens verbaasd het mij dat je niet reageert op het artikel waar ik Abranna op wijs. Naar ik meen te hebben gelezen, heb jij daar ook een bijdrage aan gelevert.

  22. zeker heb ik net nog eens extra naar dat Rockefeller artikel gekeken; vooral naar dat clipje waar ik dat engels van ingetyped heb (dat heet deftig ‘Transcript’)

   ik heb net m’n ogen ‘anders’ ingesteld en naar de presentator gekeken; maar wat mij direct opvalt is dat de presentator steeds maar heel kort in beeld is; afgewisseld met de meest enge drakekoppen die je maar kan bedenken;

   om te beginnen het zeer enge hoofd van die IIan Conn van Beepee (what is in a name); Con betekent in het engels de boel oplichten

   maar de absoluut engste mannelijke heksen kop allertijden is toch wel van die Russische Bigg zoals ik hem of het altijd noem; Zbigniew Brzezinski; ik bedoel dat doet zo zeer aan m’n ogen dat ik niet eens meer de adem heb om rustig naar de presentator te kunnen kijken;

   ik zie nu alleen nog wat aan de ogen van die presentator; maar ik ben heel nieuwsgierig wat ik nu over het hoofd zie, als het heeeeeeel subtiel is laat je niet van de wijs brengen en ik zal niks ridiculiseren of zomaar afwimpelen; ik weet donders goed dat zeker ook ik het alleen niet red met mijn kijk op alles;

   ik heb regelmatig klankborden nodig en feedback anders wordt het sowieso niks met mij; dan raak ik te eenzijdig ingesteld en krijg ook ik m’n oogkleppen weer terug… misschien dat het met m’n “arische” kalk witte genen te maken heeft; schijnen heel gevoelig te zijn voor manipulatie en indoctrinatie

  23. Nou Kritisch, nu vind ik je wel een beetje vaag hoor. Ik begrijp je voorzichtige wantrouwen, die ik ten dele met je deel, iets wat deze tijd noodzakelijk maakt naar mijn idee. Volgens mij weet je dat.
   Maar Hyper laat zich gewoon zien dus lijkt het mij respectvol om ook (iig. een deel van) jouw idee/mening te delen.

   Wat ik meen te zien is een afwijkende oogstand.
   Verder heb ik tav. het filmpje hierboven nog wel meer bedenkingen.
   In het filmpje wat jij laat zien Hyper zie ik geen morphing, maar dat kan aan mij liggen.

   Hyper, die roes sloeg op de botte opmerkingen van de twee anderen. Ik voel met jou een hele goede verbinding en als ik al zou vinden dat je ‘op je rem zou moeten’ zou ik dat echt anders met je communiceren.
   Maar ik begrijp wel precies wat je bedoelt en het is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Ik vind jou, nogmaals, een hele scherpe waarnemer die vaak maar een half woord nodig heeft. Dat je soms niet instaat bent verder te kijken dan je ‘reptielenprogrammeringen’ enfin, je bent niet de enigste, we zijn in de wereld om elkaar te helpen toch?
   http://www.youtube.com/watch?v=Zmt1BPs_NlQ

  24. @HyperAlert, let op de mond en dan met name de tong. er klopt geen hout van.

   @Abranna, zo open als je nu bent over wat jij hebt gezien, was je even terug niet. Overigens de oogstand?

   Abigail Rockefeller heeft ons overigens in de vorige eeuw gered van de ondergang en dan heb ik het over de Abigail die ook zo’n belangrijke bijdrage heeft geleverd voor de kunst. Zij is echter geen geboren Rockefeller.

   Wat betreft de bloedlijn, goed om je daar eens in te verdiepen, ook als het gaat om ons Koningshuis maar het gaat niet om een bloedlijn die afstamt van Reptielen maar van de Nephilim. (De geschiedenis is zelfs terug te vinden in de Bijbel) Overigens weet ik ook niet hoe dat zit in mijn eigen bloedlijn daar ik een afstammeling ben van de Franse adel en mogelijk ook besmet ben in mijn genen.

   Feit is dat het overal om ons heen is en je het pas gaat zien, als je niet langer uitgaat van je verwachting om te zien wat je ziet.

  25. ik ben besmet via m’n oma met genen van het Nederlandse koningshuis, Prins Hendrik heeft z’n zaad kwistig rond gestrooid; ik weet niet in hoeverre Prins Hendrik belast is, soms slaan genen 1 of 2 generaties over wat betreft uiterlijk; ik heb altijd bij Prins Alexander gezien dat hij mijn haar, mijn tandjes (snakebite; heeft hij overigens recht laten zetten, ik niet) en mijn stem en nog een paar dingen heeft, echt mijn lieve foute broertje;

   ik ben op moment veel minder vatsig dan hij (alhoewel) maar daar doe ik dan ook veel aan en ik ben naar mijn weten niet belast met de zeer mollige genen van Bea dus het is niet helemaal eerlijk want Alex kan hardlopen wat ie wil, z’n moeke is nogal grof gebouwd vind ik, maar zelfs Bea heeft wel wat weg van mijn moeder zeker wat dat zeer dominante dubbele karakter betreft…

   Hebben jullie toevallig die reportage op tv een keer gezien van die barones (frans / duitse genen) uit limburg die het zo moeilijk heeft met de onderhoudskosten van haar kasteel? Hoe heet ze nou ook al weer?

  26. @ Kritisch
   Ja, ik denk dat ik toch ook op dezelfde lijn zit.

   Hoe ik het nu zou willen verwoorden:

   ‘the veil’ wordt dunner

   of

   ik krijg vat op een pril gevoel van het scheiden van twee werelden of werkelijkheden

  27. @HyperAlert, ik ben besmet via de bloedlijn van mijn moeder. 2 zusters zijn uit Frankrijk gevlucht tijdens de Franse revolutie en hebben zich gevestigd in Nederland. De naam is behouden gebleven doordat de 2 zussen ongehuwd kinderen hebben gekregen (in die tijd bastaardkinderen) De dominantie van mijn moeder is overigens herkenbaar in jouw verhaal:-). Die karaktereigenschap zie je echter terug in de gehele familie van moederskant. Ik heb veel van mijn vader maar moet toch ook bekennen dat ik eigenschappen heb van mijn moeder waar ik al jaren hard aan werk (naarmate ik ouder wordt, gaat het beter:-))

   Ik heb mij los gemaakt van mijn familie, juist vanwege die karakter eigenschappen. Ik heb mijn hele leven, tot de dood van mijn moeder, met haar gestreden. Na haar overlijden was ik eindelijk bevrijd en heb ik knopen doorgehakt.

   Neemt niet weg dat er situaties zijn in mijn leven waar die eigenschappen die ik geërfd heb van mijn moeder, naar voren komen en daarom denk ik dat ook ik besmet ben.

  28. @Abranna, inderdaad het paard en de vijfpuntige sterren. Overigens moet je wel heel bewust kijken, wil je die sterren zien. Het is overigens helemaal een vage afbeelding, mensen vanaf de achterkant bezien?

  29. Kritisch zegt:
   “Wat betreft de bloedlijn, goed om je daar eens in te verdiepen, ook als het gaat om ons Koningshuis maar het gaat niet om een bloedlijn die afstamt van Reptielen maar van de Nephilim.”

   Ik mag toch hopen dat het anders bedoelt wordt dan het op mij overkomt.
   Dit klinkt mij namelijk in de oren als dat het koningshuis van een fout ras is.
   Maar ik zal het wel verkeerd begrijpen, toch?

  30. @Brt, waar heb jij gelezen dat het om een fout ras gaat dan? Is er uberhaupt gesproken over een ras?

   Als je goed gelezen had, had je kunnen zien dat HyperAlert afstamt van de bloedlijn van het Koningshuis en ik van een andere verwante tak uit Frankrijk. We hebben het slechts gehad over genen en karakter eigenschappen.

   De Nephilim is geen ras maar bestond in de oudheid al op de aarde. Er zijn veel discussies over de betekenis van het woord Nephilim. Sla anders de bijbel er eens op na, b.v. in het boek Enoch……….

  31. @Brt, waar heb jij gelezen dat het om een fout ras gaat dan? Is er uberhaupt gesproken over een ras?

   Nou ja, ik hoor hier dingen over besmette genen, reptielen, bloedlijnen en complotten die daar mee te maken hebben.

  32. @TW alle Koningshuizen zijn aan elkaar verwant daar er vroeger niet met burgers getrouwd mocht worden. Zij trouwden met elkaar en zo ging dat ook binnen de adel. Daardoor bleven de bloedlijnen redelijk intact. Zo ook gold dat voor de macht die steeds in zelfde handen bleef.

  33. Ja Abranna en op die vage Fluxview poster staat ook duidelijk het woord “DeProgramming”!!!

   Heel herkenbaar jouw verhaal over jouw familie strijd Kritisch, mijn ouders leven nog en dat is aan de ene kant een zegen en aan de andere kant niet, boeken kan ik er ook over schrijven en ik ben echt nog niet helemaal los van de strijd en het ‘gedoe’ is nog lang niet klaar.. Je bent dus alweer niet de enige..

  34. @Brt, eerst goed lezen en dan pas reageren

   @Kritisch: Ik heb het dan nog maar een keer gelezen. Maar begrijpen doe ik het nog steeds niet helemaal.
   Misschien kan je mij het uitleggen. Jullie lijken te hinten naar het bestaan van als mens vermomde reptielen. Of misschien naar een ander soort mensenras. Dat is me niet duidelijk.

   Wat ik al zei, misschien sla ik de plank volkomen is. Daarom hoop ik dat jij het me kan uitleggen.

  35. Dan ben jij dus ook een reptiel Kritisch, als ik het goed begrijp.

  36. Wie van de Drie wie kent het nog?

   Wil de echte Reptiel dan nu opstaan?

   En dan gaan ze alle drie opstaan inclusief Albert Mol en ik en Kritisch en Trijnie en Bert en Ernie en Guido en Tessa en Paul en Anton Teuben en John en Johan en nou ja best gezellig hier zo; oh ja Gait natuurlijk en Meneertje van de Vijver en nou ja een heel draken nest bij elkaar;

   heerlijk kunnen we straks eieren gaan leggen voor het nageslacht; ik zie het helemaal voor me… die ascentie was alleen maar een truc voor het publiek.. zoiets?

   Behalve Abranna die heeft geen eieren nodig die is warm bloedig maar als je wat van genetica weet zoals de Sumeriers dan kun je wel kruisen tussen warm en koud bloedige mensen!

   Wie van de Drie is een oud TV spel programma van heel vroeger onder leiding van Uw presentator Heeeermaaannnn Emmink…

   Met in het panel Albert Mol, Martine Bijl en Loes Haasdijk; die schooljuf met die Bril maar owee als ze de grote ronde Bril afdoet dan dan is het ineens net Carla Bruni, en dat was nou juist het spannende..

   “Het televisieprogramma startte op 26 oktober 1963 en liep ononderbroken door tot 1983. De show is een Nederlandse bewerking van de Amerikaanse versie “To Tell the Truth”.”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Wie_van_de_Drie

  37. Deze ‘Kindra’ staat de helft van de tijd, zeker wanneer ze ‘dubbelrollen’ MOET spelen, te shiften! Let op haar linkeroog.. (Die 6:06 is daar -wat mij betreft- een perfect voorbeeld van..)

  38. @Brt: kijk en LEES (maar dan ook écht!) het artikel van David Icke. http://www.wanttoknow.nl/overige/david-icke-wonderen-zijn-heel-gewoon-zo-krachtig-ben-jij/

   1. onze goddelijke Ziel is hier op Aarde in staat ‘wonderen’ te verrichten.. Creatie, Schepping..
   2. er is een sluier, tussen fysieke en energetisch-niet-materiële werkelijkheid.
   3. door ‘distortion’, mooi woord voor ‘verstoring’, kunnen wij -in dit fysieke lichaam- heel moeilijk in onze Zielkracht komen. Geeft niks, komt allemaal goed..
   4. uiterst intelligente reptielen(rassen) zijn oorzakelijk betrokken bij deze Aardse ‘opbouw’, energetisch-architectonische frequentie-beperking.
   5. (Dit staat niet meer in het verhaal van Icke!) Er wordt op dit moment een nieuwe ‘raster’ gebouwd, OVER het ‘reptilian’ raster..

   ENZ..

   En als je nu gaat roepen Brt, ‘beats me’.., dan is het goed. LET IT BE!

  39. @Guido
   quote / energetisch-architectonische frequentie-beperking.
   🙂 leuk bedachte onzinterm, niet te verwarren met
   nano-quantum fotonen-emissiespectra, Chromatografische permeabiliteit configuraties en Fouriergetransformeerde holo-integralen.

  40. Nou Hyp, als je verdrinkt in de ogen van Bruni kan je mij beter maar niet tegenkomen. Je moet wel een zeer geoefend zwemmer zijn om daarin boven water te blijven cq te overleven. Ik weet niet of een koudbloedig reptiel dat wel aankan 😉

   Als je wil weten hoe de olie ‘zich verspreid’ kan Lyndsey Williams je dat wel vertellen.
   Luister evt door zijn ‘goede boodschap’ heen en kijk naar het grote plaatje:

   http://video.google.com/videoplay?docid=-2219026291450576553

  41. Bedreigend hè?
   Fase 1 in het verwerken van heftige berichten: ONTKENNEN!!
   Hoe ik dat weet? Er wordt niet eens meer bij gezegd, ‘denk ik’. Nee, het is weer algemene waarheid.. Toch? Henk, de logica van een kind, wat mij betreft. Waarom IS het een onzinterm..? Waarom is het zelfs VOLGENS JOU een onzinterm..
   Je komt een heel eind zo hoor, lekker discussiëren, maar wel binnen jouw kaders.. naar mijn idee.
   Heb overigens net even zitten kijken naar dat kwalitatief beter filmpje van mevrouw Kindra.. Zonder geluid weet ik helemaal niet wat ik zie bij deze tante.

  42. Ja, onzin, net wat Henk zegt. Onzin, wil zeggen: zonder zin, zonder betekenis. Lettertjesbrij.

  43. Kritisch jah klopt de presentator van het Rockefeller filmpje, inderdaad als je naar z’n mond en tong goed kijkt, klopt inderdaad geen hout van, maar het gaat zoo flitsend snel, maar als je het 1 keer gezien hebt zie je het daarna steeds. De ogen van de presentator zeggen mij iets, koude harde starende blik.

   Ja Guido nu zie ik het ook heel duidelijk op 6:06, wat Abranna al gezien had, dan zie je het linkeroog van Kindra (on)werkelijk heeeeeel vreemd wegdraaien en op nog wel meer momenten in het clipje. Als je dat éénmaal opgemerkt hebt dan zie en hoor je nog wel meer…

   Als ze zelf het getal 6 noemt, met zo’n vreemd sisssss geluid, dat ze overigens wel vaker maakt, ik heb trouwens nog meer associaties met een andere vrouw van ‘Common Purpose’;

   dat is een semi geheime NWO organisatie in Engeland; heel Engeland is op moment geïnfiltreerd met getrainde mensen van ‘Common Purpose’. Ik ben benieuwd hoe die organisatie zich noemt in Nederland.

   Voormalig marine officier Brian Gerrish heeft haar doorgeprikt en vooral de NLP technieken die zij gebruikt zijn dezelfde slinkse NLP technieken waar Kindra ook gebruik van maakt, begin ik nu te zien. Bijvoorbeeld als ze het over haar dochter heeft… Dat is de zelfde techniek als die vrouw van Common Purpose; ik ga wel zoeken of ik die vrouw nog ergens kan vinden op internet…

   Brian Gerrish on Edge Media TV: 1/10 ‘Child Stealing by the State’
   http://www.youtube.com/watch?v=zx01abIKSWg

  44. Vanaf minuutje 2:50 is Julia Middleton (Chief Executive of ‘Common Purpose’) te zien…

   Ik geloof dat in pt6 een uitgebreide NLP analyse aan bod komt, is niet echt nodig, gewoon goed kijken en luisteren naar Julia Middleton en zeg wat je opvalt…

   Doet me nu erg denken aan elementen en patronen die je bij Kindra ook kan aantreffen.

   BRIAN GERRISH Absolutely Nails The Real Zeitgeist ! pt5

   http://www.youtube.com/watch?v=3ZDFUEdKSbg

  45. Waarom zijn John Clark en/of Cindy Sheenan niet uitgenodigd voor CNN om hun verhaal te komen vertellen?

  46. Bedreigend hè? Fase 1 in het verwerken van heftige berichten: ONTKENNEN!!

   Bedreigend hè Guido? Kritiek waar je je geen raad mee weet: censureren!! Lekker open minded van je.

  47. En wie weet, ze zal maar gelijk hebben , wellicht zelfs per ongeluk, want ook dit is de manier van werken: waarschuwen vooraf!

  48. Apart dat jij nu met die video van Pastor Lindsey Williams komt aan zetten Abranna! Die opname met die mooie wild west houten stoel staat nu precies een jaar op mijn mp4 speler. Misschien met de kennis van nu dat ik er al weer heel anders naar kijk. Ik ga daar zeker nog eens even aandachtig naar kijken met de ogen van zomer 2010.

   Oh ja over de ogen van Carla Bruni, ik wil je echt wel een keer zien Abranna! Dan nemen we alle mogelijke veiligheidsmaatregelen die Kritisch kan verzinnen, ook voor haar gemoedsrust natuurlijk.
   Misschien wellicht beter om dat avontuur sowieso over de zomer heen te tillen, ik bedoel ik heb deze maand en volgende maand nog wat ‘verplichtingen’ liggen in de vorm van klein maar groot genoeg drijvend roerend goed in Zeeland. Alles heeft z’n onderhoud nodig en tegelijkertijd kan ik dan flink wat lopen op de uitgestrekte stranden, goed voor m’n vitamine D voorraad en goed voor m’n voeten in het zilte water.

   Dat is een tijd geleden zeg, hoe was het ook al weer, oh ja je spreekt alleen af op neutraal terrein waar ook andere mensen zijn en nog een heel lijstje van die dingen maar die kan Kritisch wel verder aanvullen.

   Buurmannen die aardig doen in je gezicht en dat dan ineens in een rechtszaak blijkt dat ze valse getuige tegen je zijn, jah ik weet het Kritisch, heb ik ook gehad, in mijn huidige flatje heb ik ook de afgelopen 2 jaar geen 1 keer de deur open gedaan voor niemand niet, zeker niet voor mijn nu weer heel aardige buurtjes, heel aardig maar mijn voordeur blijft voorlopig nog even potdicht, zelfs het onderhoud van mijn cv heb ik hiervoor overgeslagen, dat kan je zo niet blijven volhouden maar nu nog even niet, dat zijn de normale paranoïde afkick verschijnselen die je oploopt bij hoogverraad in de straat. Dit gaat voorbij normale sociale controle. Mensen worden tegenwoordig gestimuleerd om elkaar tot in belachelijke details te bespioneren. Wat wij dachten dat alleen in het Oostblok gebeurde is nu hier bezig maar dan nog erger.

  49. @Hyperalert, even een kleine correctie wat betreft mijn buren: die 2 buren zijn ook gedaagd maar omdat ik de advocaat al had geregeld en hij had laten weten via Internet mij te zullen verdedigen, draai ik daar nu alleen voor op omdat het dezelfde zaak betreft. Met andere woorden, zij hebben geen advocaat ingeschakeld (wilden eerst zelf informeren of er een goedkopere optie was dan mijn advocaat) maar kunnen nu mee koersen op mijn succes zonder dat zij daar geld voor kwijt zijn. Zij betalen dus niet mee aan alle kosten die ik nu ga maken.

  50. Hyp,
   Een drijvend vlot in Zeeland? Mijn Zeeuwse hart gaat nog sneller kloppen..

   Ja, ik ken die onderhoudszorgen. Heb een hele tijd ook een stekje gehad op loopafstand van de kust. Paradise!!
   Echter, alles heeft zijn tijd.

   Elkaar ontmoeten? Ja, de klik die wij hebben is te goed om niet verder uit te werken.
   Dat lijkt me een nu eens een heel goed plan.

   Maar, om misverstanden te voorkomen:
   Ik val op geen enkele manier in de categorie ‘Loes Haasdijk en consorten’.

   Als de sluiters van mijn lenzen open gaan kan de zuiverheid ‘killing’ zijn, dus voorbereidingen treffen voor veiligheidsmaatregelen op meerdere niveaus lijkt me wel een goed idee….

   En Lindsey? Ja, ons lijntje is open hoor! Ik had gistermorgen een opname gekeken over child stealing en was van plan om Guido te vragen om daar eens wat over op WTK te zetten. En dan kom jij ermee…
   http://www.youtube.com/watch?v=UWDf49iArVE&feature=player_embedded

  51. Hey Abranna, ik heb vanmiddag een meeltje gestuurd naar Guido met een leuk beriggie voor jou met de vraag of hij dat naar jou wil doorsturen.

   We zien elkaar een keer in het land van het blauwe zeewater, het Atlantis van Nederland!

   Bløf – Dansen Aan Zee

   http://www.youtube.com/watch?v=cWR5l3jFehE

  52. Te ver naar boven gescrold.

   Nogmaals hier op zijn goede plaats:

   Yep!

   Laat maat komen Guido.

  53. De Argentijnse geo-politiek-economisch analist Adrian Salbuchi aan het woord.

   Hij titelt zijn analyse:

   THE WELL FROM HELL

   Hij noemt de Golf het Tsjernobil van de US.
   Zijn website: http://www.asalbuchi.com.ar/

   Hij heeft 12 ‘triggers’ geformuleerd die nodig zijn om een NWO te realiseren.
   Hij heeft als nr 8 genoemd: een nucleair ongeluk. Hij weet nu dat het geen nucleair maar een oil spill ongeluk was.

   Kijk verder zelf maar verder, zeer de moeite waard. Hij doet ook nog een politieke interpretatie erbij met Sutherland c.s.
   Hij noemt ook het Illuminatie kaartspel, en het ‘waarschuwen vooraf’ als herkenbaar Elite manier van werken.

   Waarom de WELL FROM HELL?

   Het olieveld in de Golf hebben ze ‘THE MACONDO FIELD’ genoemd. Macondo is in het Africaans: DEVILS FOOD (op zijn video staat: FLUID).
   Hij noemt het ‘the gates of hell’ en haalt hierbij the lord of the rings aan en het bijbelboek openbaringen.

  54. En, als ik dan toch bezig ben:

   Salbuchi – 2010 Forecast: Transition from Globalization to World Government

   Globalisation: the way out
   New World Government: the way in

   CFR lid Richard Gardner schreef in in 1974: The hard road to world order: it has to be build from the bottom up rather than from the top down. It will look like a great boomimg, buzzing confusion. An end run of national sovereinity, eroding it peace by peace, will accomplish much more than the old fashioned frontal assault.

   Amerika zijn centrale rol wordt afgelegd. ER komen 5 hoofdcentra:
   London als politiek centrum en mastermind, New York als financieel centrum, Washington DC als militair centrum, Rome als een religieus oecumenisch centrum en Jeruzalem als het spirituele centrum, van deze wereld waarbij ze de intentie hebben om daar ‘de Koning van de wereld’ te kronen.

   En nog veel meer.

 9. @TW

  ‘Nou Gait, volgens mij zijn ze gewoon verwijderd hoor. Comment van Thomas van zojuist is ook al weer weg’

  Ze staan er nog wel TW, ze zijn alleen geascendeerd naar een andere dimensie. 🙂

  1. De eerste wet van de thermodynamica, ook wel Eerste Hoofdwet genoemd, stelt dat energie niet verloren kan gaan of uit het niets kan ontstaan

   Pas maar op met je opmerking Guido, DS J Consumulder leest mee!

  2. Altijd..!
   Maar dat je zóveel van hem aanneemt, dat je hem Ds. toedicht.. Jeetje.. (Je schrijft het ‘Ds’ hoor!)

  3. Hij praat anders net zo gedragen en zalvend als een dominee. Vind ik dan. 🙂

  4. @Trijntje Winkel:
   Ja, inderdaad. En dan de dingen die hij zegt: het is ook alsof je een Nature samen met 18 willekeurige New Age tijdschriften in de wasmachine doet, hem op centrifugeren zet en het dan probeert te lezen. Werkt bij mij altijd.

  5. Haha! Ja, zulke teksten ontcijferen vereist een heel bijzonder talent!

 10. In aansluiting op het vermeende steekje los bij Jane Burgermeister inzake de kwestie Soros kwam ik de volgende interessante uiteenzetting tegen over het broeierige verdachte sfeertje dat heerst rond het overal te pas en te onpas uitgedeelde etiket ‘anti-semiet’ :

  Quote:

  “Door NeoRej op 24-06-2010 om 21:37 | #35798 – quote dit commentaar

  Wil de echte anti-Semiet opstaan?

  Een semiet is iemand die een afstammeling is van Sam(Shem) de zoon van Noah uit het oude testament(Torah).
  De plaats waar deze wonen is het midden-oosten.
  De talen die ze spreken zijn: Acadiaan’s, Aramaisch, Amharisch, Arabisch en Hebreeuw’s.
  Alle arabische volkeren behoren tot de semieten.
  Volgens de bijbelse verhalen hebben ze een bruin getinte huid want Sam had een bruin getinte huid.
  Noah uit het oude testament(Torah) staat bekend als een profeet in de Islam.
  Het hebreeuwse volk verliet die omgeving vrijwillig toen het een romeinse provincie werd.

  De weinige afstammelingen van de oorspronkelijke joden zijn degenen die vandaag bekend zijn als de Sephardische en Mizrahi joden, die vestigden zich voornamelijk rond het Middellandse Zee gebied en in de Arabische landen. Deze twee groepen zijn de enige joden die “semitisch” kunnen worden genoemd.
  De meeste joden van vandaag zijn de “ashkenazi”(Lees Ask-A-Nazi) joden , die samen ongeveer 95% van de joden van heden ten dagen vormen. Het woord “ashkenazi” betekent “Duitse jood ” in Jiddisch en zij duidt Europese joden in het algemeen aan. Binnen de traditie van het Oude Testament, “ashkenazi” zijn geen nakomelingen van SAM, maar zijn uit de lijn van zijn broer japheth, de andere zoon van Noah, wie de voorvader is van de volkeren met een witte en gele huid.

  In wereldse termen zijn ze afstammelingen van de Khazaren, een Turks volk dat woonde in de regio die vandaag bekend staat als de Kaukasus, en die tot het Jodendom bekeerden in ongeveer het jaar 800, honderden of zelfs duizenden jaren na de gebeurtenissen van de Torah beschreven waren.
  Zij bekeerden tot het jodendom nadat de Khazar koning hen gevraagd had wat ze waren moslim’s of christenen, maar zij kozen voor het jodendom zodat ze beter handel konden drijven tussen de moslim’s en christenen.
  De Khazaren emigreerden uiteindelijk West waards en vermengden zich met de andere Europese volkeren, zij werden de joden van Europa, de Ashkenazim, die voornamelijk woonachtig waren in Rusland, Polen, Duitsland en de landen van het voormalige Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk, en meer recentelijk in Noord- en Zuid-Amerika met hoge concentraties in de VS, Canada, Chili en Argentinië, en in Australië.

  Het bijvoeglijk naamwoord “Semitische” en de term “anti-semitische” werden voor het eerst gebruikt in verband met (Europese) joden in de jaren 1870 in Duitsland, waarschijnlijk door de Zionisten want Theodoor Herzl de grondlegger van het Zionisme zei dat de vriend van een groot thuisland Israel, de anti-semiet is want deze zorgt ervoor dat de joden naar een eigen thuisland verlangen. . De beginnende zionistische beweging van die tijd, zich ervan bewust dat zij geen legitieme claim had op het “heilige land”, hield dit label om een Semitische identiteit te verkrijgen en dus impliceerde een frauduleuze “recht op terugkeer naar Palestina. Boeken die verder gaan in meer detail over de geschiedenis van de Joden “De Dertiende Stam” van Arthur Köstler en “De uitvinding van het Joodse volk” door Shlomo Sand. Het boek “De controverse van Zion” door Douglas Reed wordt ook sterk aanbevolen.

  De mensen die de betekenisloze kreet/slogan van “anti-semitisme” gebruiken omdat ze ofwel iets te winnen hebben bij het gebruik van deze zinloze denigrerende term, of omdat ze niet begrijpen wie een antisemiet is en wie niet, en omdat ze uiteindelijk misleid zijn door zionistische propaganda.

  Diegene die deze term hanteren zijn meestal de witte „Ashkenazi“ joden die dus helemaal geen joden zijn maar bekeerden, maar de mensen die ze aan het uitmoorden zijn de Palestijnen zijn dus wel van de originele hebreeuwse dertiende stam, en dus semieten.

  Alleen maar om wat duidelijkheid te scheppen. wink ”

  http://www.anarchiel.com/display/he_jongens_en_meisjes_van_het_cidi_tijd_om_eens_wat_constructiefs_te_g

  1. Als mijn familie niet joods was, waarom zijn ze dan allemaal de gaskamers ingejaagd?

  2. HyperAlert,

   Inhoudelijk wemelt je stukje van de fouten.

   Asjkenazi betekent helemaal geen “Duitse jood”, noch in het Jiddish noch in het Hebreeuws. En het is ook geen Jiddish woord maar een Hebreeuws woord.

   Dat men het woord later is voornamelijk is gaan gebruiken voor joden uit duitstalige landen doet daar niets aan af.

   Ook over de oorsprong van het woord antisemitisme in relatie tot het zionisme heb je het mis.

   De rest van de kolder in je stukje laat ik maar zitten.

  3. De database Trijn, zoals altijd, De Database, op 1 of andere manier is er toen een database geweest waar in staat dat iemand “van Joodse afkomst” is.

   Die database daar zijn ze nu op overheidsniveau weer mee bezig.

   Volgens de PVV moet de etnische afkomst van iemand opnieuw geregistreerd gaan worden.

   Het ouwe liedje weer opnieuw.

   De (statistische) database moet weer tot waarheid worden verheven.

   De vraag is welke zieke geesten organiseren dit soort databases?

   In welke politieke tijdsperiodes worden dezelfde fouten gemaakt en door wat voor type mensen en aangestuurd door welke historische krachten?

   Quote:

   ‘Ik word straks misschien etnisch geregistreerd’

   Humberto Tan voelt zich persoonlijk geraakt door verkiezingsprogramma PVV

   http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/ik_word_straks_misschien_etnisch_geregistreerd/

   http://www.youtube.com/watch?v=I77Cw2DBK38

  4. Antisemitisme bestaat treurig genoeg al heel lang, al vanaf de vroege middeleeuwen, toen de Romeinse keizer Constantijn zich tot het christendom bekeerde. Ook tot het christendom bekeerde, perfect geassimileerde joden hebben er nooit aan kunnen ontkomen.

   Ik vind het overigens wel eigenaardig dat je van alle goede literatuur die er beschikbaar is over de geschiedenis van het jodendom juist een boek aanbeveelt van een fanatieke antisemiet en holocaustontkenner als Douglas Reed. Kon je echt niks anders vinden?

  5. De volgende reactie van ene Hank Williams illustreert dat elke willekeurige denkbare minderheidsgroep geëxploiteerd kan gaan worden door actuele politieke krachten en dat dit met de verplichte registratie van allerlei denkbare ‘kenmerken’ (traits) van een persoon de weg wederom is geopend om bepaalde subgroepen te gaan definiëren die via media feedback loops zichzelf kunstmatig gaan bevestigen in hun “identiteit” en daarmee volledig geschikt gaan worden voor de volgende zondebokken van het heden en de toekomst. De Tempeliers, De Kruistochten en de Heksenvervolgingen…

   Quote:

   “Hank Williams, wo 16 juni 2010 19:21 Reageer op Hank

   Ik vind ook dat Humberto Tan geregistreerd moet worden. Hij moet zo snel als mogelijk opgenomen in het Groot Register der Metroseksuelen. Een register van ijdele mannen. Tan verdiend zelfs een speciale registratie, sterretje voor BN-ers. En die krijgen dan aanbiedingen thuis, voor mooie pakken met bijpassende schoenen en ceintuur. Uiteraard moet Andries Knevel ook geregisteerd. Maar ik moet nog even nadenken over de categorie.”

   http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/ik_wordt_straks_misschien_etnisch_geregistreerd/

   Rush – Witch Hunt

   http://www.youtube.com/watch?v=6gHKNwpny9o

  6. @Trijn

   Niet alleen de joden Trijn…..

   Nee Lianne, dat weet ik. Ook de zigeuners, de geestelijk gehandicapten, en de “sociaal onaangepasten” – homosexuelen, prostituees en wat men daar verder nog onder wenste te verstaan.

   Er is een beroemde uitspraak van Heinrich Heine:

   Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.

   Ook de nazi’s begonnen met het in het openbaar verbranden van boeken van “staatsgevaarlijke” schrijvers. Toen gingen zij mensen verbranden, te beginnen met de joden, gevolgd door de zigeuners, de homosexuelen, hoogbejaarden enz.

   Maar ook met mensen stopt vervolging nooit na één stap. Het begint met 1 groep maar er volgen er altijd meer.

   Het met een geforceerde redenering een grote bevolkingsgroep tot niet-jood verklaren en vervolgens constateren dat antisemitisme dus niet bestaat, helpt echt niet. Hoe gaan mensen als HA de vervolging van die andere groepen dan wegredeneren?

  7. Kijk in de tijd dat ik nog echt onschuldig was en nog helemaal niets wist van Databases & Traits, toen in die tijd waren er meisjes van “joodse afkomst” in de klas en bij 4 van de 5 was de kans bijna 100% dat ik zwaar verliefd werd. In die tijd was ik alleen op de hoogte van de schoonheidskenmerken die mijn ogen zagen, eindeloze velden met schoonheidskenmerken ontvouwde zich voor mijn waarnemende geest, in die tijd had ik geen benul dat ik kennelijk positieve rascistische neigingen had. Pas veel en veel later ben ik mij gaan afvragen hoe ze in Joegoslavië bijvoorbeeld wisten wie wel of geen Moslim was in Bosnië?! In het midden van de jaren negentig kwamen er in verschillende grote steden van Nederland vluchtelingen aan uit Bosnië aan die er vaak zo overweldigend ‘Joods’ mooi uitzagen, maar volgens THE DATABASE waren dat meestal nou juist ‘De Moslims’….

  8. @Trijn

   ik citeer je;
   Maar ook met mensen stopt vervolging nooit na één stap. Het begint met 1 groep maar er volgen er altijd meer
   einde quote

   Zouden we ons dan niet moeten afvragen `who benefits`?
   Als mensen tegen elkaar opgezet en achtervolgd worden worden,wie haalt de winst?

  9. Precies Lianne jij stelt de enige goede vraag Hier!!!!!!!

   De nazaten van de gedegenereerde goden van de antieke wereld moeten zich laven aan de krachtige levensenergie van de tweede laagste basis chakra van onze aller jongsten om in leven te kunnen blijven. Om dit te verhullen is een ingewikkeld dialectisch dualistisch Hegelianistisch eindeloos Socratisch schaakspel ontworpen om de grote massa mensen eeuwig te kunnen blijven beroven van niet alleen nieuwe krachtige levensenergie maar ook de waarheid over de echte wereld die nu grootschalig corporatief volledig geplunderd wordt van alle voor hun zeer waardevolle grondstoffen… Ook mensen worden als weg gooi artikelen beschouwd vandaar de nieuwe term “human resources” die je tegenwoordig veelal tegen komt op door ons belasting geld betaalde Universiteiten en afdelingen die vroeger “personeelszaken” werden genoemd. Er is van hogerhand besloten dat er te veel mensen zijn die niet meer dan ‘nutteloze eters’ zouden zijn. Eén van de oplossingen is het verspreiden van CorEXIT…. Een zwaar mutageen gif dat generaties na ons genetisch zal blijven beschadigen.

   Pink Floyd – Another Brick in the Wall

   http://www.youtube.com/watch?v=M_bvT-DGcWw

  10. Zouden we ons dan niet moeten afvragen `who benefits`?

   De zondebok is al zo oud als de wereld. Iemand moet de schuld hebben van rampspoed en ellende, want veel mensen kunnen moeilijk leven met onverklaarbare zaken en zoeken een verklaring. Als die er niet is, wordt die bedacht. Zo zie ik het.

   Mensen met een beetje historisch besef weten wat daar van komen kan en verzetten zich daarom tegen een dergelijke manier van denken, want de samenleving raakt erdoor ontwricht en het brengt alleen nog maar meer ellende.

  11. Zouden we ons dan niet moeten afvragen `who benefits`?
   Als mensen tegen elkaar opgezet en achtervolgd worden worden,wie haalt de winst?

   Als je winst bedoelt in de vorm van geld en goederen, had/heeft dat er niet primair mee te maken. Het ging/gaat er m.i. om en over dat er mensen zijn die zich ver verheven/zeer speciaal willen voelen en deze zelfingenomenheid gestalte geven door vele anderen te benoemen als o.a. niet-mensen/minderwaardige mensen.

   Het hoofddoel van de Nazi’s was het kweken van een zuiver Arisch ras:

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Untermensch

   Untermensch is een begrip uit de nationaalsocialistische ideologie (het nazisme). Dit begrip fungeert hierin als tegenhanger van het begrip übermensch dat voor het eerst door aanhangers van de Reformatie werd gebruikt, maar het kreeg pas echt bekendheid door de Duitse filosoof Nietzsche. Later werd het door de nazi’s geherdefinieerd en in hun rassenleer gebruikt.

   In de nazi-ideologie waren de Germaanse volkeren, het zogenaamde Arische ras, superieur ten opzichte van andere volkeren. Het was zaak om het Arische ras, de übermenschen dus, te vrijwaren van vreemde smetten. Als untermenschen golden vooral Joden, Sinti en Roma maar ook de Slavische volkeren, Aziaten, homoseksuelen en mensen met een aangeboren handicap.

   Gevoed werd de nazi-ideologie door een algemene vreemdelingenhaat en antisemitisme onder de Duitse bevolking veroorzaakt door………

   Trijntje Winkel heeft al eerder aangegeven van Joodse afkomst te zijn en dat haar familie voor ong. 80% is uitgeroeid tijdens WOII. Dan vind ik het meer dan begrijpelijk dat ze met name op deze site blijft ageren.

   Hier worden ook regelmatig medemensen -met het grootste gemak zo lijkt het- weggezet als koudbloedige reptielen/hartelozen/ongevoeligen ect., dus feitelijk óók als untermenschen en dat op basis van een tal ronkende verhaaltjes die -met een verbazingwekkende/huiveringwekkende vanzelfsprekendheid- door nog zovelen voor zoete koek geslikt worden.

   -beledigende ‘algemeenheden’ verwijderd-

   Er wordt weer een klimaat geschapen die met name Trijntje doet denken aan de voorbodes tussen WOI en WOII en m.i. haar drive is om te blijven reageren/blijven uitleggen hoe het wel zit/de leugens blijven blootleggen. Voor Trijntje zijn o.a.: ‘dit mag nooit meer gebeuren’ en ‘we hebben het niet geweten’ niet zomaar wat theorietjes. Ik voel de onderliggende emoties in al haar comments en ik voel met haar mee.
   Ook ik vind het onbegrijpelijk en beangstigend dat er in het huidige informatietijdperk nog mensen zijn die -voor mij- op middeleeuwse wijze informatie verwerken en/of hun verkooppraatjes aan de man brengen. Weliswaar verpakt in een modern jasje, maar in de kern net zo absurd. De boodschappen niet meer met paard en wagen of op de zeepkist, maar op internet.
   Dat het op het WereldWijdeWeb niet altijd makkelijk is om het kaf van het koren te scheiden besef ik ook, maar waar een wil is is een weg.

  12. @Wilmamazone, spreek voor jezelf en ga niet invullen voor TW, dat kan zij dan ook prima zelf vertellen toch?

  13. Zouden we ons dan niet moeten afvragen `who benefits`?
   Als mensen tegen elkaar opgezet en achtervolgd worden worden,wie haalt de winst?

   Was het maar zo simpel.
   Het is niet zo dat per definitie degene die verdient aan ellende ook de veroorzaker is.
   Dat zou namelijk betekenen dat de brandweer de bosbrand veroorzaakt.

  14. @Wilma en Ernie uuuuuhhhh Bert

   Ik ga hier gewoon niet op in. Gaan jullie lekker verder met je spelletje. Ik pas.
   Als ik a zeg, zeggen jullie z of je maakt er wel z van.
   What´s the use?

  15. Als ik a zeg, zeggen jullie z of je maakt er wel z van.

   Dat komt omdat je een heel ingewikkeld probleem probeert op te lossen met één stelregel. Vast goed bedoelt hoor, daar twijfel ik niet aan.

  16. @Brt: ‘Dat komt omdat je een heel ingewikkeld probleem probeert op te lossen met één stelregel. Vast goed bedoelt hoor, daar twijfel ik niet aan.’
   De ironie druipt van je ongenuanceerde reactie af, in mijn optiek.
   a. Wat ingewikkeld is, bepaalt iedereen zélf.
   b. Ik maak uit of Lianne iets probeert ‘op te lossen’… (voor mezelf)
   c. Wat Lianne ‘vast goed bedoelt’, interesseert je minder, dan het poneren van je eigen mening, via deze opmerking van haar.

   Kortom: wat jij zegt over Lianne, zegt méér over Brt -waar is ‘Ernie’ trouwens-, dan over Lianne. In mijn optiek.

   Ergo: Zie je hoe ieder mens’ uniciteit hemzelf parten kan spelen..? Daarom maar regels fabriceren, die JUIST die uniciteit kapot maken…??????

  17. De ironie druipt van je ongenuanceerde reactie af, in mijn optiek.
   a. Wat ingewikkeld is, bepaalt iedereen zélf.

   Inderdaad. Dat doe ik ook. Ik vind het een ingewikkeld probleem. Lianne niet, die wist precies waar het aan lag. Vandaar mijn reactie.

   b. Ik maak uit of Lianne iets probeert ‘op te lossen’… (voor mezelf)

   Ja, meningen verschillen nou eenmaal Guido. Ik maakte voor mezelf uit dat Lianne iets probeerde op te lossen. Jij mag daar anders over denken hoor.

   c. Wat Lianne ‘vast goed bedoelt’, interesseert je minder, dan het poneren van je eigen mening, via deze opmerking van haar.

   Ik ga er vooralsnog van uit dat Lianne het goed bedoelt.

   Kortom: wat jij zegt over Lianne, zegt méér over Brt -waar is ‘Ernie’ trouwens’, dan over Lianne. In mijn optiek.

   Hahahaha!
   En wat zegt die zielige woordgrap over jouw respect voor andere meningen Guido?

   Ergo: Zie je hoe ieder mens’ uniciteit hemzelf parten kan spelen..? Daarom maar regels fabriceren, die JUIST die uniciteit kapot maken…??????

   Ergo?

  18. Kortom: wat jij zegt over Lianne, zegt méér over Brt -waar is ‘Ernie’ trouwens’, dan over Lianne.
   In mijn optiek.

   De reden van mijn reactie hierboven/mijn gevoel over Trijntje had ook te maken met dit comment van Guido:

   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/yangay-een-bericht-van-peter-viskil/#comment-40029

   Guido
   14:58 1 juli 2010
   Dank voor je verbinding Marcel; het ‘geharrewar’, zoals jij het noemt, is voor deze lieden precies het doel..! Laat je niet in de maling nemen..! Wij zien achter de schermen véél meer dingen, en weten inmiddels veel meer, dan je zo zou zeggen.
   Een hele club mensen van Universiteit van Amsterdam, inclusief ene Prof. Vd Vijver, doet zich hier gelden op de site. Van ons belastinggeld..! Sinds wij onze ruimte vuil hebben durven maken aan het ter discussie stellen van de werkwijze van bedenkelijke lieden in de wetenschappelijk, medische wereld.
   Daarbij ondertussen ook ruim reclame makend voor hun eigen sites.. (Mooi meegenomen kennelijk) Die op hun beurt ook weer anoniem worden gevoerd.. (Kennelijk uit pure achterdocht)
   De juistheid van hun standpunten staat voor hen hier op de site NOOIT ter discussie; het is onze zoektocht naar de oorzaken van het misbruik van de genoemde elementen in -vooral- de medisch-farmaceutische wetenschappelijk wereld, die daarbij kennelijk hun toorn opwekt. Daarop komen dan geen normale discussies, maar komt ‘trollen’ in de plaats.
   Het is heel eenvoudig, als je je ergert op een site, kom je toch niet meer?? Maar wat gebeurt er? Zij blijven komen, bemoeien zich met ELK onderwerp. Gaat de discussie een beetje de kant op, die zij niet willen, dan haken ze af.
   Blijf gewoon je ding doen Marcel, ons raakt het sowieso niet!!

   Eerst waren het de mensen van het RIVM èn de farmaceutische industrie:
   http://www.wanttoknow.nl/guidowantstoknow/

   quote:

   Uit analyses van IP-adressen en andere technieken, zijn we tot de conclusie gekomen, dat ook wij door deze cowboys worden bezocht. Dat is verder niets om ongerust over te zijn, maar het betekent wel dat we iets moeten gaan doen, wat we voorheen niet deden. En dat is een strengere selectie, die we gaan toepassen voor wat ‘door de beugel’ kan, qua teksten en inhoudelijk commentaar, en wat niet.

   Ik durf te wedden dat er bij de UVA b.v. helemaal geen Prof. M. vd Vijver te vinden is en vraag me nog steeds af waar al dit soort insinuaties voor nodig zijn; vooral als er een buitengewoon hoog EQ geclaimt wordt

  19. @Wilma Ik laat me niet verleiden tot smaad,dus kijk zelf maar even op de site van de uva. Wel bij de ‘v’ kijken hè.

  20. Lianne, ik vind alleen een mevrouw drs. I van de Vijver, bij ontwikkelingspsychologie.

   @ Brt, Je zegt:

   Ik vind het een ingewikkeld probleem. Lianne niet, die wist precies waar het aan lag. Vandaar mijn reactie.

   Ik vind het ook een ingewikkeld probleem.

  21. @Trijn

   Ik vind het ook een ingewikkeld probleem,maar ik heb altijd geleerd te denken in oplossingen.
   Wat betreft dhr Vijver……..ik zou nog een keer kijken Trijn.

  22. @ Lianne,

   ik vind het eerlijk gezegd niet zo van belang waar er wel of niet een meneer van de vijver werkt.

  23. @Trijn

   Ik ook niet,maar ik reageer op wilma en daarna op jou.
   Dus zullen we over iets zinnigs praten Trijn?

   Net met pensioen zei je toch hè…..geniet je ervan,of mis je je werk?

  24. @ Lianne,

   Ik had verwacht dat ik mijn werk zou missen, maar dat is niet zo, ik mis het helemaal niet, ik vind het heerlijk, een leven zonder deadlines.

   Wel mis ik bepaalde collega’s, maar die zie ik zo regelmatig dat ik dat bijna niet merk.

  25. @Lianne

   Ik heb wel alvast dit voor o.a. jou:

   Op het hek van concentratiekamp Buchenwald:
   “Jedem das Seine” (Ieder het zijne)

  26. Op het hek van concentratiekamp Buchenwald:
   “Jedem das Seine” (Ieder het zijne)

   Dit zijn toch de dingen die niemand kan begrijpen? Ik vind het kwade heel moeilijk te bevatten, het waarom ervan. Voor een aantal mensen is geld en/of macht een reden om kwaad te doen. Maar lang niet voor alle mensen is dat zo, er zijn er ook zoveel – veel meer denk ik – die andere keuzes maken en zich inzetten voor anderen zonder daar ooit iets voor terug te vragen – of dat graag gewild zouden hebben.

   Toch zijn er inmiddels ook wel wat factoren bekend die een risico vormen voor het ontstaan van een voedingsbodem voor het kwaad, zowel maatschappelijke factoren als persoonlijkheidsfactoren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam *