Advertentie

BP: indirecte evacuatie-oproep? Jane Burgermeister’s reactie!


Een uiterst bizarre ontwikkeling. Een moeder van 2 kleine kinderen die verslag doet van de olieramp aan de Mexicaanse Golf. Wat een lieverd, wat een pechvogel.. Of…? Dit is het verhaal dat een heftig staartje krijgt, want niemand minder dan Jane Burgermeister laat zich uiterst heftig uit over deze Kindra Arnesan, de moeder in kwestie. Én de vrouw die van BP zomaar toestemming kreeg, om te gaan spreken over de ramp… Uit de school te klappen.. Zomaar..

Voel je de vreemde twist..? Hoe is het mogelijk dat BP überhaupt in staat is iemand het woord te ontnemen..? Hoe is het mogelijk dat deze mevrouw oproept tot evacuatie..? Terwijl er vele, vele ander mogelijkheden zijn om de problemen die opdoemen, het hoofd te bieden? Hoe is het mogelijk dat BP iemand uitnodigt om hen negatief in het nieuws te zetten…? Motiveren voor ‘evacuatie’, dát lijkt haar beoogde doel!

Maar first things first: voor het geval je deze -uiterst welbespraakt- Kindra Arnesan (nog) niet hebt gezien op YouTube, laten we hier even haar presentatie zien, Engels ondertiteld. (Hopelijk ben je in staat, de essentie van het verhaal mee te nemen, ook als je het Engels niet helemaal machtig bent!)

En dan nu het commentaar van Jane Burgermeister op deze verklaring van Kindra Arnesan. Al vele jaren zijn velen op het internet bezig om een verklaring te zoeken voor de ongelooflijke inspanningen van ‘krachten in de Amerikaanse regering’, om de FEMA-kampen in volledige staat van paraatheid te brengen. 800 Kampen, die vele, vele miljoenen mensen kunnen ‘herbergen’, in staat van nood.. FEMA staat voor Federal Emergency Management Agency, een overheidsorganisatie, die geacht wordt, in tijden van noodsituaties, coördinatie te verzorgen en zaken te regelen.

Maar er zijn vele, vele aanwijzingen dat FEMA zich voorbereid, zoals gezegd, op een ramp van ‘nationale omvang’. De vraag is natuurlijk welke agenda ten grondslag ligt aan deze activiteiten. Toevalligerwijs hebben wij ook een hoofdartikel-van-de-week in de wacht staan, dat óók handelt over een uiterst verbazingwekkende ontwikkeling; die van de bouw van het nieuwe vliegveld van Denver, waar uiterst geheime en enorme ondergrondse ruimtes zijn gebouwd.

Kortom, er borrelt ‘iets’ onder de oppervlakte, waarvoor we onze uiterste focus nodig zullen hebben, om deze te duiden.

De onderstaande reactie is een vertaling van het artikel dat Jane Burgermeister, hier welbekend (..), op haar blog plaatste. (Kijk voor het origineel HIER.) Hoewel haar toon uiterst ‘ironisch’ te noemen valt, is de essentie van haar artikel duidelijk.
X

* * * * * * *

X

Waarom kreeg Kindra Arnesan veiligheidsontheffing van BP,
terwijl niemand anders dat krijgt..?

door Jane Burgermeister

(29 Juni 2010, © vertaling Guido Jonkers / WantToKnow.nl)
(overname mét bronvermelding toegestaan)

Kindra Arnesan is een vrouw uit  Venice, Louisiana, die buiten de veiligheidsregels van BP ‘mocht’ spreken en zij beweert dat ze zaken zag en hoorde, waar de media geen toegang toe heeft. Zelfs terwijl zij toch heftige kritiek heeft op BP.

Hmmm, ik ontvang nu mailtjes van mensen die zeggen dat Kindra Arnesan een strijder voor de waarheid is, zoals ikzelf.

Maar ik stel me zo voor, dat ik, net zoals Arnesan, buiten de veiligheidsregels om zou mogen werken en dat ik in staat werd gesteld om in de fabriek van Baxter in het Oostenrijkse plaatsje Orth an der Donau rond te mogen kijken, dezelfde fabriek waar 72 kilo vaccinbasisstof voor de seizoensgriep, besmet was geraakt met het vogelgriepvirus. Of dat ik de SHOC-room (Strategic Health Operation Centre)  van de Wereldgezondheidsorganisatie zou mogen bezoeken, waar supercomputers zijn verbonden met United Nations veiligheidsdiensten, om de verspreiding van de pandemie te volgen.

Mij werd nooit zulke toestemming verleend.

Maar Arnesan kreeg niet alleen toestemming om binnen het veiligheidskordon te komen, ze  ging direct naar CNN om haar Amerikaanse landgenoten te vertellen, hoe gevaarlijk de situatie wel niet is, en dat ze geëvacueerd zouden moeten worden [naar FEMA-kampen].

Ik stel me zo voor, dat dat hetzelfde is, als wanneer ik mensen zou vertellen hoe gevaarlijk het varkensgriepvirus wel niet is, en dat iedereen een giftig vaccine zouden moeten nemen, allemaal op CNN-tv.

 

Of ze zich ervan bewust is of niet, het ziet ernaar uit dat Arnesan een instrument is in de handen van BP, om hun agenda uitgevoerd te krijgen. Deze bestaat eruit om de gevaren van het olielek op te blazen en mensen gereed te maken om naar de FEMA-kampen te gaan.  En dat de olie en het teer dat aanspoelt, en sterker nog, het oplosmiddel dat BP gebruikt, erg giftig is.
Maar is de situatie werkelijk zo slecht dat massa-evacuatie noodzakelijk is..? BP dwarsboomt alle onafhankelijke reportage van dit olielek.

We hebben maar een klein beetje inzicht wat zich werkelijk afspeelt. Er zijn onregelmatigheden. De videobeelden van het lek, tonen bijvoorbeeld geen Blow Out Prevention Stack, for example. En hoe kunnen wij weten welk lek we te zien krijgen? En hoe komen we erachter wat voor ontheffing Kindra Arnesan kreeg?

Het international wereldwijde misdaadsyndicaat, dat achter de valse varkensgriepepidemie zit, dit olielek en de financiële crisis, weten hun propaganda-tactiek aan te passen, omdat zij de kracht van het internet onderkennen. Door juist een vrouw uit het kleine plaatsje Venice, een vrouw als Kindra Arnesan de taak te geven om haar boodschap te verspreiden over de noodzaak van een evacuatie, komt deze boodschap plausibeler over..

Zij vertelt ons dat ze haar kinderen 4 dagen lang uit het plaatsje weg moest houden, en dat toen hun ademhalingsproblemen opklaarden. Maar wie is in staat om ongepermitteerd zijn kinderen van school te laten, 4 dagen lang?
Ze eindigt haar ‘passionele’ beschuldigingen over het ontbreken van voldoende ademhalingsapperatuur, door een oproep te doen aan haar lokale overheid om een evacuatie te organiseren..

Er zijn echter redenen genoeg om aan te nemen, dat er geen gevaar groot genoeg is, om een verhuizing naar een FEMA-kamp te rechtvaardigen.. En FEMA-kampen zijn de enige plek waar zoveel mensen kunnen worden ondergebracht.

Dezélfde mensen die achter deze olieverspreiding zitten, en achter de varkensgrieppandemie én de financiële crisis, zullen deze kampen exploiteren. Maar dit keer zullen ze volledig zeggenschap hebben over de gedetineerden..!
De mensen in het kamp zullen als vanzelfsprekend ontwapend worden en volledig machteloos zijn en opgesloten zitten.

De controle over de mainstream media (MSM) is zó groot, dat ze letterlijk in staat zullen zijn om miljoenen mensen erheen te zenden, daar te laten sterven en er zou geen woord over geschreven of gesproken worden in de MSM. En de beruchte internet-kill-schakelaar zal alle blogs sluiten. (zie HIER een artikel van 26 Juni over de recente politieke ontwikkelingen over deze ‘internet-kill-schakelaar’)

En familie en vrienden kan verteld worden dat hun geliefden niet kunnen worden getraceerd, omdat er grote verwarring is ontstaan tijdens de evacuatie en dat gebrekkige toegang tot het internet op deze ‘zomerkampen aan het strand’ waar deze mensen zich bevinden en dat het belangrijk is geduldig te wachten totdat het internet daar weer is gerepareerd..

Iedereen die gelooft dat het vermoorden van miljoenen mensen in kampen niet mogelijk is, zou zich eens moeten verdiepen in de historie van Nazi-Duitsland..

 

Iedereen die gelooft dat het vermoorden van miljoenen mensen in kampen niet mogelijk is, zou zich eens moeten verdiepen in de historie van Nazi-Duitsland..
Ook de Nazi’s slaagden erin om alle berichtgeving over concentratiekampen uit de mainstream media te houden; studies tonen aan dat de Duitse bevolking daadwerkelijk niet wist wat er gebeurde in deze hoogste geheime concentratiekampen. Omdat de media hun enig bron van informatie waren, en deze media waren in handen en onder controle van de Nazi’s!

Hierop aansluitend, weten we uit de geschiedenisboeken dat de Joden misleid werden om mee te werken aan hun verhuizing naar deze concentratiekampen. Hen werd verteld dat het werkkampen waren, tijdelijke kampen e.d., zodat deze mensen er heen gingen, grotendeels vrijwillig. Andere Joden kregen weer de opdracht om mensen aan te stellen voor de transport units. En tegen de tijd dat de slachtoffers herkenden dat het dodenkampen waren, was het té laat voor hen om te ontvluchten..

Alles is in gereedheid voor een herhaling van deze holocaust in de VS, maar dan op een veel grotere schaal..! De 800 FEMA-kampen hebben een plek op meestal geheime locaties, de speciale units die ervoor moeten zorgen dat Amerikanen die voor transport naar deze kampen en bewaking moeten zorgen, zijn in gereedheid. (FEMA, Binnenlandse veiligheid en Blackwater) en de transporttreinen staan ook klaar.

De voorbereidingen voor een media-black-out zijn bijna klaar. De ‘veiligheidswetten’, die de overheid de macht geven voor een misdaad van deze omvang, liggen al getekend op de plank.
Het is aannemelijk dat een of andere dienst is opgezet om de bezittingen te pakken te krijgen én te registreren, van de mensen die naar de FEMA-kampen worden verplaatst. Want er is per slot van rekening een boel geld te verdienen aan de mensen die daar sterven..

En was het niet de ‘goedhartige’ weldoener George Soros, die als kind in Hongarije een prima taak gedaan had, door de bezittingen van Joden te registreren, die naar de kampen gestuurd werden om vermoord te worden..?

Er is een berg onroerend goed, bezittingen en zakelijk belang voor een prikkie te koop, wanneer de mensen uit de Golfstaten geëvacueerd worden om nooit terug te keren.”

X

* * * * * * *

Mocht je meer informatie willen over deze FEMA-organisatie, kijk dan ook eens naar dit interview met een financieel oud-topman van deze organisatie, George Green, die werkelijk een boekje opendoet..!

X

Tot slot, last but not least, even een kijkje bij een van deze FEMA-kampen? Een verslag uit April 2006 hierover in de onderstaande YouTube.

Er is overigens iets vreemds aan het FEMA-wapen, dat je hieronder ziet op de YouTube. Of het ‘motto’ in het wapen, is opzettelijk op deze ‘wijze’ geschreven..!! Een uitleg:

De latijnse term ‘PACE AC BELLO MERITA’, zou betekenen, ‘Dienstbaarheid in vrede en oorlog’, maar feitelijk dien je dit motto als volgt te vertalen:

‘Vrede en ook oorlog zijn van waarde’...

(hierin kan het woord ‘waarde’ ook worden vervangen door ‘verdiend’ of ‘goed’ etc.)
Wil je echter de intentie tot uitdrukking brengen, om ‘goede dienstbaarheid’ de hoofdrol te laten spelen in dit motto, dan dient ‘merita’ vooraan te staan..! Als volgt dus.

‘Merita in pace ac bello”

X

372 gedachten over “BP: indirecte evacuatie-oproep? Jane Burgermeister’s reactie!

 1. First Amendment suspended in the Gulf of Mexico‏:

  NaturalNews) As CNN is now reporting, the U.S. government has issued a new rule that would make it a felony crime for any journalist, reporter, blogger or photographer to approach any oil cleanup operation, equipment or vessel in the Gulf of Mexico. Anyone caught is subject to arrest, a $40,000 fine and prosecution for a federal felony crime.

  CNN reporter Anderson Cooper says, “A new law passed today, and back by the force of law and the threat of fines and felony charges, … will prevent reporters and photographers from getting anywhere close to booms and oil-soaked wildlife just about any place we need to be. By now you’re probably familiar with cleanup crews stiff-arming the media, private security blocking cameras, ordinary workers clamming up, some not even saying who they’re working for because they’re afraid of losing their jobs.”

  Zie rest artikel:
  http://www.naturalnews.com/029130_Gulf_of_Mexico_censorship.html

  1. dank je wel ellen voor de link heel verhelderend .Erg schokkend ook,Obahma valt hier wel even vies door de mand. Voor mij een teken aan de wand (had al de hele tijd een nare bijsmaak bij deze meneer).gaf hem echter het voor deel van de twijfel (misschien speelde hij een rol om de zooi van binnen uit te veranderen)dat is nu afgelopen.
   liefdevolle groet marcelw

 2. Digging Oil And Tar With My Hand At Fort Pickens Pensacola Beach
  http://www.youtube.com/watch?v=74wULDaidyY

  More BP tomfoolery…
  Covering up the oil on the beaches with dumped sand – Jul 2 2010
  http://www.liveleak.com/view?i=5e0_1278059794

  =========================================================

  Een oplossing om de olie op het land biologisch te reinigen….

  “Bodemherstel met behulp van paddestoelen klinkt misschien als iets uit de roman Brave New World, maar de gedachte erachter is zonder meer het tegendeel van high-tech: mik op composteren in plaats van genetische manipulatie. De meeste tuinlieden weten dat een legioen aan micro-organismen van rottende groente, halfvergane bladeren en oude koffieprut een soort meststof kan maken, rijk aan voedingsstoffen die planten nodig hebben bij hun groei. Zwammen spelen een hoofdrol bij dit proces. Een van hun voornaamste functies in het ecologische systeem is zelfs hulp bij de afbraak. Hetzelfde principe is van toepassing bij bodemherstel met behulp van paddestoelen. ‘Onze aanpak is alleen wat doelgerichter,’ aldus Stamets. ‘En de keuze van het soort zwam met een optimale werking is allesbepalend voor het welslagen van dit project.’
Afbraak via paddestoelen is de taak van het mycelium, een uitgebreid ondergronds netwerk dat zich door de hele bodem verspreidt (De paddestoel is zelf de vrucht van dit mycelium). Sommige dekens van mycelium beslaan meer dan acht vierkante kilometer en zijn daarmee officieel erkend als de grootste biologische verschijningsvorm op aarde.
Nu is gebleken dat er netwerken van paddestoelen bestaan die ook petroleumderivaten, bestrijdingsmiddelen en plantengif kunnen afbreken. Een paar jaar geleden ging Stamets een samenwerking aan met Batelle Laboratories, een belangrijke speler in de wereld van de biologische afbraak, bij een experiment dat werd uitgevoerd op een vervuild stuk grond. Het gebied was vervuild met dieselolie en werd door het team, dat zwamafbraak onderzoekt, geïnjecteerd met een mycelium-variant die Stamets had aangetroffen in een oerbos aan de Amerikaanse noordwestkust. Twee andere onderzoeksgroepen – de ene paste enzymen toe, de andere genetisch gemanipuleerde bacteriën – kregen eveneens stukken vervuilde grond toegewezen om proefnemingen mee te doen.
Na vier weken hadden zich oesterzwammen tot een grootte van wel dertig centimeter gevormd op de vervuilde bodem. Na acht weken was 95 procent van de koolwaterstoffen uiteengevallen en werd de bodem gifvrij verklaard, geschikt voor toepassing bij grondwerk langs de snelweg. Geen van de twee andere proeflocaties voor biologische afbraaktechniek kon daarentegen een ommekeer van betekenis melden.
En dat was slechts het begin van het einde van dit verhaal, zegt Stamets. Toen de paddestoelen eenmaal aan het rotten waren, kwamen de ‘zwamvliegjes’ aanzetten om de sporen op te eten. De vliegjes trokken andere insecten aan, die vogels wisten te lokken, die op hun beurt zaden weer verspreidden. ‘De vruchtlichamen [van de paddestoelen] vormen al snel een ecologisch platform dat andere opeenvolgende biologische groepen weet aan te trekken,’ stelt Stamets. ‘Alleen onze locatie werd een oase van leven, wat leidde tot herstel van het milieu. Dit scenario herhaalt zich waarschijnlijk overal op onze aarde.'”
  Quote van: http://nl.odemagazine.com/doc/0056/zwammen-over-paddestoelen/

  …Kijk vanaf 8 minuten…
  6 ways mushrooms can save the world – Paul Stamets on TED.com
  http://blog.ted.com/2008/05/paul_stamets.php

  Can Mushrooms Help Save the World from Pesticides?
  De PDF Presentatie:
  http://www.beyondpesticides.org/forum/presentations/2006/Stamets%20mushrooms.pdf

  Paul Stamets
  http://www.fungi.com/front/stamets/index.html
  http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Stamets
  http://www.facebook.com/pages/Paul-Stamets/22135752446

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.