Advertentie

BP: indirecte evacuatie-oproep? Jane Burgermeister’s reactie!


Een uiterst bizarre ontwikkeling. Een moeder van 2 kleine kinderen die verslag doet van de olieramp aan de Mexicaanse Golf. Wat een lieverd, wat een pechvogel.. Of…? Dit is het verhaal dat een heftig staartje krijgt, want niemand minder dan Jane Burgermeister laat zich uiterst heftig uit over deze Kindra Arnesan, de moeder in kwestie. Én de vrouw die van BP zomaar toestemming kreeg, om te gaan spreken over de ramp… Uit de school te klappen.. Zomaar..

Voel je de vreemde twist..? Hoe is het mogelijk dat BP überhaupt in staat is iemand het woord te ontnemen..? Hoe is het mogelijk dat deze mevrouw oproept tot evacuatie..? Terwijl er vele, vele ander mogelijkheden zijn om de problemen die opdoemen, het hoofd te bieden? Hoe is het mogelijk dat BP iemand uitnodigt om hen negatief in het nieuws te zetten…? Motiveren voor ‘evacuatie’, dát lijkt haar beoogde doel!

Maar first things first: voor het geval je deze -uiterst welbespraakt- Kindra Arnesan (nog) niet hebt gezien op YouTube, laten we hier even haar presentatie zien, Engels ondertiteld. (Hopelijk ben je in staat, de essentie van het verhaal mee te nemen, ook als je het Engels niet helemaal machtig bent!)

En dan nu het commentaar van Jane Burgermeister op deze verklaring van Kindra Arnesan. Al vele jaren zijn velen op het internet bezig om een verklaring te zoeken voor de ongelooflijke inspanningen van ‘krachten in de Amerikaanse regering’, om de FEMA-kampen in volledige staat van paraatheid te brengen. 800 Kampen, die vele, vele miljoenen mensen kunnen ‘herbergen’, in staat van nood.. FEMA staat voor Federal Emergency Management Agency, een overheidsorganisatie, die geacht wordt, in tijden van noodsituaties, coördinatie te verzorgen en zaken te regelen.

Maar er zijn vele, vele aanwijzingen dat FEMA zich voorbereid, zoals gezegd, op een ramp van ‘nationale omvang’. De vraag is natuurlijk welke agenda ten grondslag ligt aan deze activiteiten. Toevalligerwijs hebben wij ook een hoofdartikel-van-de-week in de wacht staan, dat óók handelt over een uiterst verbazingwekkende ontwikkeling; die van de bouw van het nieuwe vliegveld van Denver, waar uiterst geheime en enorme ondergrondse ruimtes zijn gebouwd.

Kortom, er borrelt ‘iets’ onder de oppervlakte, waarvoor we onze uiterste focus nodig zullen hebben, om deze te duiden.

De onderstaande reactie is een vertaling van het artikel dat Jane Burgermeister, hier welbekend (..), op haar blog plaatste. (Kijk voor het origineel HIER.) Hoewel haar toon uiterst ‘ironisch’ te noemen valt, is de essentie van haar artikel duidelijk.
X

* * * * * * *

X

Waarom kreeg Kindra Arnesan veiligheidsontheffing van BP,
terwijl niemand anders dat krijgt..?

door Jane Burgermeister

(29 Juni 2010, © vertaling Guido Jonkers / WantToKnow.nl)
(overname mét bronvermelding toegestaan)

Kindra Arnesan is een vrouw uit  Venice, Louisiana, die buiten de veiligheidsregels van BP ‘mocht’ spreken en zij beweert dat ze zaken zag en hoorde, waar de media geen toegang toe heeft. Zelfs terwijl zij toch heftige kritiek heeft op BP.

Hmmm, ik ontvang nu mailtjes van mensen die zeggen dat Kindra Arnesan een strijder voor de waarheid is, zoals ikzelf.

Maar ik stel me zo voor, dat ik, net zoals Arnesan, buiten de veiligheidsregels om zou mogen werken en dat ik in staat werd gesteld om in de fabriek van Baxter in het Oostenrijkse plaatsje Orth an der Donau rond te mogen kijken, dezelfde fabriek waar 72 kilo vaccinbasisstof voor de seizoensgriep, besmet was geraakt met het vogelgriepvirus. Of dat ik de SHOC-room (Strategic Health Operation Centre)  van de Wereldgezondheidsorganisatie zou mogen bezoeken, waar supercomputers zijn verbonden met United Nations veiligheidsdiensten, om de verspreiding van de pandemie te volgen.

Mij werd nooit zulke toestemming verleend.

Maar Arnesan kreeg niet alleen toestemming om binnen het veiligheidskordon te komen, ze  ging direct naar CNN om haar Amerikaanse landgenoten te vertellen, hoe gevaarlijk de situatie wel niet is, en dat ze geëvacueerd zouden moeten worden [naar FEMA-kampen].

Ik stel me zo voor, dat dat hetzelfde is, als wanneer ik mensen zou vertellen hoe gevaarlijk het varkensgriepvirus wel niet is, en dat iedereen een giftig vaccine zouden moeten nemen, allemaal op CNN-tv.

 

Of ze zich ervan bewust is of niet, het ziet ernaar uit dat Arnesan een instrument is in de handen van BP, om hun agenda uitgevoerd te krijgen. Deze bestaat eruit om de gevaren van het olielek op te blazen en mensen gereed te maken om naar de FEMA-kampen te gaan.  En dat de olie en het teer dat aanspoelt, en sterker nog, het oplosmiddel dat BP gebruikt, erg giftig is.
Maar is de situatie werkelijk zo slecht dat massa-evacuatie noodzakelijk is..? BP dwarsboomt alle onafhankelijke reportage van dit olielek.

We hebben maar een klein beetje inzicht wat zich werkelijk afspeelt. Er zijn onregelmatigheden. De videobeelden van het lek, tonen bijvoorbeeld geen Blow Out Prevention Stack, for example. En hoe kunnen wij weten welk lek we te zien krijgen? En hoe komen we erachter wat voor ontheffing Kindra Arnesan kreeg?

Het international wereldwijde misdaadsyndicaat, dat achter de valse varkensgriepepidemie zit, dit olielek en de financiële crisis, weten hun propaganda-tactiek aan te passen, omdat zij de kracht van het internet onderkennen. Door juist een vrouw uit het kleine plaatsje Venice, een vrouw als Kindra Arnesan de taak te geven om haar boodschap te verspreiden over de noodzaak van een evacuatie, komt deze boodschap plausibeler over..

Zij vertelt ons dat ze haar kinderen 4 dagen lang uit het plaatsje weg moest houden, en dat toen hun ademhalingsproblemen opklaarden. Maar wie is in staat om ongepermitteerd zijn kinderen van school te laten, 4 dagen lang?
Ze eindigt haar ‘passionele’ beschuldigingen over het ontbreken van voldoende ademhalingsapperatuur, door een oproep te doen aan haar lokale overheid om een evacuatie te organiseren..

Er zijn echter redenen genoeg om aan te nemen, dat er geen gevaar groot genoeg is, om een verhuizing naar een FEMA-kamp te rechtvaardigen.. En FEMA-kampen zijn de enige plek waar zoveel mensen kunnen worden ondergebracht.

Dezélfde mensen die achter deze olieverspreiding zitten, en achter de varkensgrieppandemie én de financiële crisis, zullen deze kampen exploiteren. Maar dit keer zullen ze volledig zeggenschap hebben over de gedetineerden..!
De mensen in het kamp zullen als vanzelfsprekend ontwapend worden en volledig machteloos zijn en opgesloten zitten.

De controle over de mainstream media (MSM) is zó groot, dat ze letterlijk in staat zullen zijn om miljoenen mensen erheen te zenden, daar te laten sterven en er zou geen woord over geschreven of gesproken worden in de MSM. En de beruchte internet-kill-schakelaar zal alle blogs sluiten. (zie HIER een artikel van 26 Juni over de recente politieke ontwikkelingen over deze ‘internet-kill-schakelaar’)

En familie en vrienden kan verteld worden dat hun geliefden niet kunnen worden getraceerd, omdat er grote verwarring is ontstaan tijdens de evacuatie en dat gebrekkige toegang tot het internet op deze ‘zomerkampen aan het strand’ waar deze mensen zich bevinden en dat het belangrijk is geduldig te wachten totdat het internet daar weer is gerepareerd..

Iedereen die gelooft dat het vermoorden van miljoenen mensen in kampen niet mogelijk is, zou zich eens moeten verdiepen in de historie van Nazi-Duitsland..

 

Iedereen die gelooft dat het vermoorden van miljoenen mensen in kampen niet mogelijk is, zou zich eens moeten verdiepen in de historie van Nazi-Duitsland..
Ook de Nazi’s slaagden erin om alle berichtgeving over concentratiekampen uit de mainstream media te houden; studies tonen aan dat de Duitse bevolking daadwerkelijk niet wist wat er gebeurde in deze hoogste geheime concentratiekampen. Omdat de media hun enig bron van informatie waren, en deze media waren in handen en onder controle van de Nazi’s!

Hierop aansluitend, weten we uit de geschiedenisboeken dat de Joden misleid werden om mee te werken aan hun verhuizing naar deze concentratiekampen. Hen werd verteld dat het werkkampen waren, tijdelijke kampen e.d., zodat deze mensen er heen gingen, grotendeels vrijwillig. Andere Joden kregen weer de opdracht om mensen aan te stellen voor de transport units. En tegen de tijd dat de slachtoffers herkenden dat het dodenkampen waren, was het té laat voor hen om te ontvluchten..

Alles is in gereedheid voor een herhaling van deze holocaust in de VS, maar dan op een veel grotere schaal..! De 800 FEMA-kampen hebben een plek op meestal geheime locaties, de speciale units die ervoor moeten zorgen dat Amerikanen die voor transport naar deze kampen en bewaking moeten zorgen, zijn in gereedheid. (FEMA, Binnenlandse veiligheid en Blackwater) en de transporttreinen staan ook klaar.

De voorbereidingen voor een media-black-out zijn bijna klaar. De ‘veiligheidswetten’, die de overheid de macht geven voor een misdaad van deze omvang, liggen al getekend op de plank.
Het is aannemelijk dat een of andere dienst is opgezet om de bezittingen te pakken te krijgen én te registreren, van de mensen die naar de FEMA-kampen worden verplaatst. Want er is per slot van rekening een boel geld te verdienen aan de mensen die daar sterven..

En was het niet de ‘goedhartige’ weldoener George Soros, die als kind in Hongarije een prima taak gedaan had, door de bezittingen van Joden te registreren, die naar de kampen gestuurd werden om vermoord te worden..?

Er is een berg onroerend goed, bezittingen en zakelijk belang voor een prikkie te koop, wanneer de mensen uit de Golfstaten geëvacueerd worden om nooit terug te keren.”

X

* * * * * * *

Mocht je meer informatie willen over deze FEMA-organisatie, kijk dan ook eens naar dit interview met een financieel oud-topman van deze organisatie, George Green, die werkelijk een boekje opendoet..!

X

Tot slot, last but not least, even een kijkje bij een van deze FEMA-kampen? Een verslag uit April 2006 hierover in de onderstaande YouTube.

Er is overigens iets vreemds aan het FEMA-wapen, dat je hieronder ziet op de YouTube. Of het ‘motto’ in het wapen, is opzettelijk op deze ‘wijze’ geschreven..!! Een uitleg:

De latijnse term ‘PACE AC BELLO MERITA’, zou betekenen, ‘Dienstbaarheid in vrede en oorlog’, maar feitelijk dien je dit motto als volgt te vertalen:

‘Vrede en ook oorlog zijn van waarde’...

(hierin kan het woord ‘waarde’ ook worden vervangen door ‘verdiend’ of ‘goed’ etc.)
Wil je echter de intentie tot uitdrukking brengen, om ‘goede dienstbaarheid’ de hoofdrol te laten spelen in dit motto, dan dient ‘merita’ vooraan te staan..! Als volgt dus.

‘Merita in pace ac bello”

X

372 gedachten over “BP: indirecte evacuatie-oproep? Jane Burgermeister’s reactie!

  1. ’t Was een technisch foutje; inmiddels hersteld. (De beelden zijn er echter niet minder stevig om..)

 1. zou het kunnen zijn, dat de illumnatie nu bang aan het worden is, zich machetloos voelt. wanneer ze daar, met velen boos gaan worden, kunnen ze de mensen niet meer aan. dan maar dood. zij zijn met weinig en wij met velen. ik hoop echt, dat mensen zich meer gaan laten zien, en daar niet met zich laten sollen. valt me op dat mensen zowizo weinig laten zien, weinig mensen lijk het zo klakkeloos overal mee eens. dit maakt ons als massa zo kwetsbaar voor dit soort situaties. iedereen is maar met zijn zorgjes.
  http://www.wanttoknow.nl/

 2. Wat is nu waarheid? Enerzijds op het net het relaas van de enorme aanslag op het milieu, een tijdbom op een methaanbel, allerlei youtube filmpjes over hoe erg de gevolgen zijn.
  Nu het relaas van Jane Burgermeister.
  Het is inderdaad bijzonder dat BP bepaald wie er in het gebied komen, welke beelden er mogen vrijkomen van de “olielekkage (s) ” of nu asvaltlekkage.Worden we enerzijds compleet paranoïde of is er daadwerkelijk van alles aan de hand. Er zou bij de Mexicaanse griep ook sprake geweest zijn van een plan tot genocide. Uiteidelijk bleek het ( tot nu toe) te gaan om het ordinaire geld.
  IK WEET HET NIET MEER! ALLERLEI PUZZELSTUKJES MAAR GEEN VOORBEELD OM ZE GOED TE LEGGEN..!

 3. @ Frank,

  “Worden we enerzijds compleet paranoïde of is er daadwerkelijk van alles aan de hand.
  IK WEET HET NIET MEER! , ALLERLEI PUZZELSTUKJES MAAR GEEN VOORBEELD OM ZE GOED TE LEGGEN

  …dit is het gevolg van de complete massapsychologie.

  Er is maar 1 manier om “te weten”:

  ga naar jezelf, zoek je hulp niet bij andere mensen. Centreer en ga op je enigste echte eigen spoor zitten en op dat van niemand anders. Vindt je rust daar. En beschouw vandaaruit ‘de wereld en alles wat zich aandient’.

  Dan kan het volgende gebeuren:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Outside_the_box-denken

  1. jahaa, met zijn allen, vanuit angst en onrust en vooral imulsief ertegenaan, dan kun je goed samenwerken zeg! dan ben je een geweldige meeloper en speelbal! iedereen weet het beter en gaat in op alle chaotiek en shit die er je afkomt

  2. Worden we enerzijds compleet paranoïde of is er daadwerkelijk van alles aan de hand

   Ik denk het eerste 🙂

  3. @henk, het fijt ligt er, dat er een ramp is gebeurd, dat we de media niet kunnen geloven, omdat, ze belangrijke feiten verzwijgen. je moet inderdaad niet alles geloven, maar ik denk dat het wel zeer goed mogelijk is dat er zo veel meer speelt. vooral wanneer er angst om het hoekje komt kijken, bij verantwoordelijken.

  4. Dat BP dingen onder het vloerkleed probeert te schuiven lijkt me niet onwaarschijnlijk.

   Maar een genocide gelijk de holocaust? Kom nou toch.

 4. ze hebben in Amerika toch ook internet, en het lijkt me dat ze daar ook van alles lezen over dit soort kampen, en dan laat je jezelf toch niet zo maar weg sturen.
  Of hebben ze ook al een wet dat je verplicht bent om alles te verlaten bij een “ramp”

  1. Waarom moet altijd de holocaust erbij gehaald worden om het eigen verhaal geloofwaardig te maken?

   Zijn er geen intrinsieke argumenten beschikbaar? Vind het nogal een zwaktebod en ik zie ook de logica niet.
   Weleens van Godwin’s law gehoord? http://en.wikipedia.org/wiki/Godwin's_law

  2. Volgens mij maakt ze gewoon een vergelijking..? Om mensen te waarschuwen. Iets verkeerds mee? “Iedereen die gelooft dat het vermoorden van miljoenen mensen in kampen niet mogelijk is, zou zich eens moeten verdiepen in de historie van Nazi-Duitsland..”

  3. De enigen die dat tegenwoordig niet meer geloven zijn holocaustonkenners en andere onsmakelijke types. Hier wordt gesuggereerd dat de USA een genocide voorheeft die zeker zo omvangrijk is als die van Hitler op de joden en andere groepen, maar bewijs daarvoor zie ik niet in dat stukje van mevrouw Burgermeister.

   Nu ja, en dan zegt ze: als je me niet gelooft, over Hitler werd ook niet geloofd dat hij de joden wilde uitroeien.

   Ik snap niet wat voor argument is. Omdat volgens haar mensen dat van Hitler niet geloofden moeten we haar nu wél geloven? Dat is toch hoofdpijnverwekkende on-logica?

  4. Je hebt hier nogal eens hoofdpijn niet? Alsof je van logica-waarvan-je-overtuigd-bent-dattie-klopt-maar-dat-het-toch-ook-anders-kan-en-het-dan-toch-logisch-blijft geen hoofdpijn kunt krijgen..? Wat een vreemde logica TW.. 🙄 Het grappige is dat ik wel de logica weer zie. Maf hè? Zou er een soort ‘subjectieve logica’ bestaan..? Dat je in staat bent zeg maar, via bijv. ‘cognitieve dissonantie’, een bepaald soort kloppende logica aan de dag te leggen, waar anderen weer geen touw aan vast kunnen knopen?
   Grappig hoe logica voor iedereen hetzelfde lijkt, maar voor iedereen verschillend IS. Omdat hij/zij van andere waarden uitgaat..

  5. Ik dacht dat je me nooit ging begrijpen.. pfff. Maar toch wel weer logisch vind ik. Kijk dát vind ik nou leuk, een tekst waarvan je logischerwijze denkt dattie vriendelijk is bedoeld, en dat je tóch ergens voelt dat dat niet zo is.
   Of andersom, dat kan ook.. Het is maar hoe je het bekijkt, toch?
   Dat je het vriendelijk bedoelt, ik het onvriendelijk-bedoeld meen te ontvangen, en wat dan komt zeg maar door mijn eerdere ervaringen met jou. En dat ik dan tóch van het vriendelijke scenario uitga.. Nou, dáár krijg je pas hoofdpijn van, kan ik je vertellen. Het klinkt missschien als een sprookje, maar volgens Jung, is het de symboliek van het onderbewuste, dat ons deze beelden doet duiden. Woorden schieten dan, vooral tekort.

  6. Grappig hoe logica voor iedereen hetzelfde lijkt, maar voor iedereen verschillend IS. Omdat hij/zij van andere waarden uitgaat..

   Nee hoor Guido, logica is voor iedereen hetzelfde. Dat sommige mensen er geen bal van snappen doet daar niks aan af.

  7. En wat snap je er dan niet van? (als ik vragen mag..?)
   Dat het voor iedereen subjectief kan zijn, subjectieve logica? Dat lees ik uit je cynische woorden..
   Is dat het wat je dwars zit? Of heb ik nu iets gemist..?
   Weer die cynische logica van jou.. Stoute Trijn. Maar het is mooi geweest, lekker de zon in..

 5. Hi Dick Ik zal je uit een droom helpen. Internet wordt in China gefilterd… Het is bewezen dat redelijk wat youtube filmpjes niet te zien zijn voor mensen uit de VS.

 6. Wat er in het artikel staat over de tekst op het schild is niet juist.

  De woordvolgorde in het Latijn is zeer flexibel, omdat de betekenis van de woorden wordt bepaald door de grammatica (woordvervoeging). Er is wel een voorkeur om het onderwerp aan het begin van de zin te plaatsen, maar dit hoeft niet. Door het woord op een andere plaats in de zin te zetten verandert de betekenis ervan dus niet!

  In dit geval was het wellicht mooier geweest om “merita” aan het begin van de zin te zetten, maar voor de betekenis maakt het niets uit. UIt de grammatica blijkt dat “merita” het onderwerp van de zin is. De zin kan dus nooit betekenen: “vrede en ook oorlog zijn van waarde”.

  Ik vrees dat de oorspronkelijke auteur van deze tekst een vertaalmachine heeft gebruikt en zelf geen kennis heeft van het Latijn.

 7. Mensen de gruwelijke puzzel is accuraat gelegd door het WTK Team.

  Petje af en voor mij kunnen jullie nooit meer echt Stuk!

  Wen maar aan deze verschrikkelijke realiteit.

  Het laatste wat er NU moet gebeuren is ongeloof en alles onder het tapijt schuiven.

  Het laatste dat we nodig hebben is de eindeloze arrogantie van diegenen die hun hele leven in de doos van Pandora gedacht hebben dat hun eigen verdiensten en inspanningen hebben geleid tot hun “succes”.

  Dit was geen zuiver succes, dit was de beloning die je van de machthebbers hebt gekregen om je hele leven dom te blijven; de eigenaren van jouw benauwde benarde benepen Pandora Doos die jij je (‘wetenschappelijke’) “carriere” hebt genoemd.

  Ondertussen waren de EuSSr ontwerpers van de wo2 Trijnen naar de hel continu bezig om het verleden als een rituele oefening op kleine schaal te zien terwijl jou werd geleerd om het verleden te dogmatiseren als jouw rechtvaardiging om NIETS van werkelijke waarde in je (professionele) leven te hoeven presteren behalve dan bij gelegenheid als verdedigingsLinie het projecteren van de door de leiders geprogrammeerde omgekeerde Holle Oorzaak en Gevolg (Holl-O-Caus-t) MIND TRUC (cheap tric) op alles en iedereen die de extremistische racistische fundamentalistische volstrekt zieke oud testamentische ballon van Zion dreigde door te prikken.

  Cheap Tric – Dream Police
  http://www.youtube.com/watch?v=7yRRqxJHQmA

  Het spel is voor mij over; ik ga niet vrijwillig mee naar jullie kampen, ik heb m’n hele leven de tijd gehad om aan den lijven te ondervinden wat een kamp syndroom in werkelijkheid in dit leven kan betekenen. Wat de werkelijke gevolgen daarvoor kunnen zijn voor de kinderen en de kleinkinderen als die er al ooit zullen komen, de dood in de pot met een mooie titel een mooi huis een mooie auto, alleen een eerlijk geoefend open oog ziet aan de vele kleine voor mij pijnlijke details dat de dood en de absolute eenzaamheid heerst en ook nog eens ongetwijfeld bewaakt wordt door deels onzichtbare zwarte entiteiten die zich voeden met de terror lijdensenergie van de eens zeer jonge onschuldige levenslange gevangenen in kwestie, 1 kamp syndroom moeder en vader betekent tientallen gevangenen in het verleden en in de toekomst, denk daar maar eens over na met je al je voetbal en mindless jeepee kut lingo spelletjes op tv waar je zogenaamde intellectuele intelligentie mee wordt geDEMONstreerd.

  Voor mij zijn jullie net een paar jaar te langzaam geweest. Vier jaar terug had ik er nog wel in kunnen tuinen. Ik was toen al wel op het spoor van deze gruwelijke maar toch ook weer interessante waarheid maar op onnavolgbare wijze ben ik in die periodes van mijn leven Continu, deels met succes, van het voor mij voorbestemde levenswerk en dus Levenstaak afgehouden door volstrekt gedrogeerde klootzakken die in het ‘Echte’ maatschappelijke leven letterlijk een enorm hoog gehalte van ‘Dikke Deur’ schap pogen op te houden, je wilt niet weten hoe de achtertuintjes van deze zogenaamde ambtelijke en vaak zakelijke autoriteiten er werkelijk uit ziet, om te kotsen.

  Vaak zijn het Hollow Men(sen) met een enorm front dat tegelijk als de schizofrene plaat voor hun kop fungeert. Breek me de bek niet open….

  En voor die zogenaamde gewone jannemannen de zogenaamde gewone Jannen met de Petten, de ‘simpele’ bouwvakkers die denken dat jullie anders in elkaar zitten, ik heb 6 jaar in jullie wereld mogen vertoeven, jullie zijn nog erger… Je hebt handen en je hebt handschoenen, de handschoenen zijn vaak nog erger…

  Ook jullie snelweg doodseskader busjes soort hebt er alle belang bij om de poppenkast charade in stand te houden, godverdomme wat zijn jullie volksbuurt tering materialistisch, ik ben me lam geschrokken, ik heb letterlijk de uitdrukking ‘Alles is voor Bassie’ verschillende keren door de lucht zien vliegen, volstrekt schaamteloos plat egoïsme, dit heb ik zelfs in directeuren land nog niet zo erg gezien, diegenen die iets meer bezit hebben weten ook snel wat het niet is.

  Ik zou zelfs bijna zeggen dat de zogenaamde eenvoudig simpele jannemannen met de SSP pet het verdiend hebben dat uiteindelijk de concentratie kampen weer op jullie eindeloze Arrogantie en eindeloze Geslepen Boeren Slimheid staan te wachten.

  Als ik nu moet kiezen kies ik toch voor de veel moeilijkere weg van Professor Doctor Trijntje lekker samen naar de intellectuele politiek correcte hel.

  Vergeet niet dat de miljoenen en miljoenen aanhangers van de Duitse snorremans in hun tijd ook politiek correct waren, denk daar maar eens over na met je eindeloze bewust geprogrammeerde eindeloze arrogantie en zelf overschatting.

  Cranberries – Zombie
  http://www.youtube.com/watch?v=6Ejga4kJUts

  1. wat jij nu doet Trijn,

   als je dat met deze timing in het echte leven zou doen in mijn gezicht waar iedereen bij staat, dan zou je gevaar lopen, dat beloof ik je, je hebt echter pech want ik heb te veel inzicht op dit moment, dus heb je geluk, maar ook pech, want ik tuin er niet meer in, ik mol nog liever mezelf dan dat ik ander volledig sloop, je bent te laat de oude technieken werken niet meer,

   jammer duszzzvoor jouw delegatie afgevaardigden strovrouwen, en als dat bij jullie uiteindelijk paniek gaat veroorzaken, so be it, Tabé, er zijn op galactisch niveau misdaden waar je voor minder de hoogste straf zal krijgen…

   Ik zal je wel zeggen dat ik het om te janken vind dat er, om met de legendarische woorden van Jerry te spreken, TE BEWUST STONE WALLED mensen van dit kaliber zich Nu op cruciale posten bevinden binnen bijvoorbeeld de universiteiten…

  2. Waarom ga je zo tekeer tegen mij? Wat heb ik je misdaan?

  3. I ; IK heb altijd van binnen geweten dat ik de Kracht heb om uiteindelijke het onmogelijke te kunnen doen.

   en ik heb altijd geweten dat ik dit vermogen, dat niet iedereen in huis heeft, zal moeten gebruiken om er levend uit te komen

   bij deze vergeef ik het jou en zal ik met oneindige kracht het mogelijk maken om jouw persoonlijk NIETS aan te rekenen van de eindeloze Vernietiging die voor jou ogen plaats vindt zonder dat het voor jou mogelijk is om dat BEWUST te zien

   toch ben ik er van overtuigd dat jouw Onmogelijke manier van kijken en handelen een complot is, oorspronkelijk was dit voor de eerste mensen op aarde ONMOGELIJK

   interventies, geprogrammeerde manipulaties van buiten af hebben dit soort gefragmenteerde hersenen en gefragmenteerde energie lichamen gecreëerd om onder andere de goden van IS RA El te kunnen blijven dienen… en natuurlijk ook bijvoorbeeld de I RA van de Cranberries

   The Cure Lullaby
   http://www.youtube.com/watch?v=ijxk-fgcg7c

  4. Sorry maar dit gaat wel erg ver voor mij.
   Ik heb niet het idee dat deze mevrouw ons naar de Femakampen dirigeert.
   Als je weg wil uit een gebied dan pak je toch je spullen en gaat naar familie, vrienden, kennissen, vakantieparken, tentje en weet ik veel waar heen!?
   Ik denk dat de meeste Amerikanen allang al nare gevoelens hebben bij het woord Fema; na 9-11 geloven de meesten immers niks meer van wat presidenten en consorten beweren.
   Zo kun je elk bericht wel omdraaien naar ongeloofwaardig.
   Vind trouwens Burgemeister wel de UberComplotter maar dat is mijn gevoel.

  5. Dit is het! Mijn ogen zijn geopend!!!!!ik wist dat er iets achter zat en weet nu dat bovenstaand inzicht klopt. Met dank aan Jane Burgermeister. @ Sassasna, we zijn niet klwetsbaar maar krachtig wanneer we ons organiseren en daar zijn ze bang voor. Er komt steeds meer boven tafel wat lang niet bekend was en daar zijn ze bang voor. Lees ook (wanneer je van lezen houdt want het is een flinke pil) het uur van de Engelen van Daniëlle Trussoni. Het is een literaire triller vol van waarheid, echter verpakt in een literaire triller en zo zijn er velen die de moeite van het lezen waard zijn. Dan begrijp je ook de rol in de wereld van Europa en Amerika.

   Mijn angst betreft mijn kind, wat een wereld en wat doe ik hem daarmee aan…………..

  6. Tsjee Guido,
   Ik denk dat @HyperAlert een beetje doordraait.
   Is het echt allemaal zo erg en slecht en ik vind dat hij tegen Trijntje rondtuit bedreigend voorkomt; of mis ik wat..

  7. @Mira

   HyperAlert klinkt inderdaad niet gezond. Ik hoop dat er mensen in z’n omgeving zijn die hem kunnen overtuigen om zichzelf op te laten nemen voordat hij “zichzelf molt” of iemand anders iets aan doet.

  8. jawel er zijn mensen in m´n omgeving en het komt wel goed Henk

   bedankt voor de bezorgdheid

  9. Ik heb geen idee waarom HyperAlert zo boos op mij is.

   N.a.v. dit artikel heb ik twee inhoudelijke opmerkingen gemaakt. De eerste had betrekking op de uitgebreide referentie naar de holocaust.

   Waarom moet altijd de holocaust erbij gehaald worden om het eigen verhaal geloofwaardig te maken?

   Zijn er geen intrinsieke argumenten beschikbaar? Vind het nogal een zwaktebod en ik zie ook de logica niet.
   Weleens van Godwin’s law gehoord? http://en.wikipedia.org/wiki/Godwin’s_law

   Ik vind het in de eerste plaats niet netjes jegens de nabestaanden om allerlei zaken te vergelijken met de holocaust.

   Ik vind het ook een ontkrachting van het eigen verhaal als het geloofwaardig moet worden gemaakt met referenties aan de holocaust.

   Burgermeister suggereert dat hier iets gebeurt dat zeker net zo erg als de holocaust, zo niet erger. Ik vind het onbehoorlijk om zulke dingen te roepen als je daarvoor geen ondubbelzinnige bewijzen hebt, maar nog veel belangrijker: je bagatelliseert daarmee ook het leed van de nabestaanden van de holocaust.

   Enfin, dat is mijn mening.

   De tweede inhoudelijke opmerking die ik maakte had betrekking hetgeen in het artikel wordt gezegd over de Latijnse tekst op het het schild van de FEMA. Dat is gewoon feitelijk onjuist.

  10. ontrafel het maar rustig op je eigen tempo Trijntje en anderen, en daar waar het mij lukt zal ik het druppelsgewijs toelichten maar alleen gedoseerd

  11. @kritisch, dat is eigenlijk ook wat ik bedoeld, omdat velen individueel gericht zijn, kan dit ons kwetsbaar maken, inderdaad, wanneer wij ons organiseren is dit een ander verhaal. volgens mij hebben we ons laten individualiseren, mede door negatiev krachten. heel erg bedankt voor jouw boekentip, heb het opgeschreven. de vraag is, hoe kunnen wij ons organiseren, zonder,gecontroleerd te worden.

  12. briljant Sasasne, dat samen sterk samen komen zonder weer gemanipuleerd en gecontroleerd te worden kan door draadloos kontakt op zielen niveau waar Abranna het onlangs over had…

   dat vermogen heeft ieder mens vanaf z’n geboorte gekregen en dat proberen ze ons Nu af te nemen door continu vuilnis aan te bieden als eten en in de media en op scholen en… nou ja overal wordt vuilnis aangeboden als dagelijkse kost en dat is niet voor niks…

  13. @Hyper

   YES!
   Op geestniveau zijn we één hyper.
   Wij zijn!
   We zijn eeuwig.

  14. janneke, zou ons allemaal misschien draadloos kunnen activeren. dat zou inderdaad super zijn!

  15. hahhahahah ik praat schijnbaar weer poep.
   geeft niet hoor trijn, luv joe too!

  16. @Hyperalert.

   Je praat wartaal.Je beledigd Trijn en je draagt niets aan!En al die anderen,die songs linken,alsof dat de oplossing is.
   Bah!

   PS.Ik zie een ring om de zon!Dat is waarschijnlijk een zamenzwering!Gauw een stukkie schrijven voor WTK.
   +
   Kees

 8. allemaal geen belasting meer betalen, niet meer tanken bij dader milieuramp. nu snap ik ineens al die crisissen. wij betalen gvd al die everheidzaken en zij ons van het leven willen beroven.waarom houden we dit in stand. hee branna, dat versta ik onder samenwerken!

 9. Wij zijn de puzzel.
  Zodra iedereen zich bewust is van z’n werkelijke achtergrond en werkelijke invloed op onze omgeving dan is het gebeurd met de machthebbers. Dr. Emoto heeft volgens mij een belangrijk stukje van de puzzel wat betreft ons ongelofelijk potencieel tot verandering; zie het rijstexperiment. Dit is echt en is ons niet geleerd op school. Dit is echte kennis. Laat je niet leiden (=lijden) door de chaos, neem het heft in eigen hand!
  http://www.youtube.com/watch?v=nWn4QF6dCwM&feature=related

  1. De gouden Emotie experimenten van Doktor Emoto zijn de gouden sleutel van Salomo voor heel veel (onnodige) problemen!

  2. Hoi Dawn,
   Prachtig filmpje precies let op je intenties. Daar ligt onze kracht en mogelijkheden om ons door deze tijd te loodsen.

  3. @hyperalert, heel apart want schijnbaar speelt hetzelfde woord in een lied een belangrijke rol : Mother”!!!! Zonder jouw bericht te hebben gelzen heb ik Mother of violence gekoppeld in een bericht.

   Ook een prachtig nummer waar ik nu naar het luisteren ben: Beautiful Garden van Toni Price, helaas geen mooie uitvoering beschikbaar op YouTube

  4. weet je Kritisch zolang we laten stromen wat het heelal ons schijnbaar ’toevallig’ aan biedt krijgen we per dag meer dan een theezakje vol met goud korreltjes aangeboden, de enige vraag is dan nog kunnen we het tempo wel bijhouden en kunnen we al het fijne verwerken wat ons gratis toekomt op onze weg door de wilde amazone rivier.. (Hieeeeh Haaaaah (cowboy Johnny op z’n wilde hengst op de prairie achter de Koetjes aan)

  1. Mjammie kippenvel over m’n hele lijf; zoooooo’n lekker nummer vooral dat OEEH van de zanger (schreeuwer)

   Precies op het goede moment JaNee, dit is nu even nodig…

 10. @sasasne, juist vanwege de organisatie en het steeds meer boven tafel komen worden zij angstig. Muziek en boeken houden mij er bovenop.

  Soms heb ik er spijt van een kind op deze wereld te hebben gezet maar dan denk ik aan al die mensen die ook geen hoopvolle toekomst hadden en toch een goed leven kregen.

  Ter bemoediging! Mother of Violence van Peter Gabriël.

  http://www.youtube.com/watch?v=TG81DZ4t3bE

  1. kritisch, bedankt voor jouw tip, mij helpt een avondje uit ook wel eens. lekker genieten samen met jouw kind, dit geen enkele angst of obstakel in de weg laten staan!

  1. Hoi Hyper Alert,
   Ja prachtig wat een stem de klank zegt soms meer dan duizend woorden.
   Het zet je gelijk in je kracht.

  2. Time after time heeft ze ook prachtig gezongen en je raad het al………….. zit een verzamel cd te luisteren die ik vandaag heb gekregen met uitgerekent dat nummer van Eva Cassidy:-)

   Ik ga maar slapen want het wordt me teveel haha

 11. Even wat feiten op een rijtje:

  het door wetenschappers geschatte aantal vaten olie (van 159 liter) dat per dag lekt: 100.000
  Dit betekent bijna 16 miljoen liter olie per dag ( 15.900.000 )

  1 liter olie maakt 100.000 liter water giftig

  15.900.000 x 100.000 = 1.590.000.000.000
  Dit is dus ruim anderhalf biljoen liter zeewater per dag wat giftig wordt en bedenk hierbij dat de ramp gebeurde op 20 april

  Verder zijn er inmiddels vele miljoenen liters van het uiterst giftige (en in europa verboden) oplosmiddel Corexit 9500 in het water en rechtstreeks in de bron gespoten om de omvang voor het publiek te verbergen.
  Corexit 9500 is 4x giftiger dan olie…
  De opgeloste olie verdwijnt natuurlijk ook niet maar lost alleen op in kleinere deeltjes (die nog net zo giftig zijn) maar wel makkelijker verdampen

  Het gebruik van Corexit 9500 is volgens wetenschappers extreem gevaarlijk.
  Door opwarming (in het warme het water in de Golf van Mexico) kunnen de moleculen van eigenschap veranderen van hun vloeibare staat naar gas.
  De vele miljoenen liters Corexit 9500 zullen dus ‘mogelijk’ opstijgen naar de atmosfeer en honderden tot duizenden kilometers verder als giftige regen neerkomen.
  Deze regen zou ‘in theorie’ alle micro biologische leven kunnen doden waar het zich bevindt.
  Het resultaat is dan een “onvoorstelbare milieu catastrofe, die alle levensvormen van hoog tot laag vernietigt”.

  Er wordt gewaarschuwd voor “jarenlange giftige olieregen in amerika” maar het lijkt mij dat die giftige dampen toch echt niet jarenlang netjes boven amerika zullen blijven hangen

  BTW: met de enorme hoeveelheid chemtrail-vliegtuigen van de laatste tijd maakt het misschien allemaal niet meer zoveel uit qua giftige regen.
  En gezien de braaf geindoctrineerde houding alhier (en naar ik vermoed ook elders) van “je moet je aandacht richten op een positieve en hele mooie (fantasie) toekomst en alleen maar liefde en licht sturen naar diegenen die je proberen uit te moorden” staan we met te weinig om een daadwerkelijke vuist te kunnen maken.

  Het kwaad bestrijdt je met zwaard en vuur (of toch op zijn minst met massaal keihard protest) en echt niet met liefde en fijne gedachtes.

  De duisteren lachen zich werkelijk helemaal suf om al die brave makke schaapjes die ,ook al zijn ze al gearriveerd bij het slachthuis, nog steeds geloven dat, als ze maar genoeg fijne gedachtes vasthouden, dat alles gewoon vanzelf goed komt en ze straks weer lekker in de wei rondlopen of beter nog in een geascendeerde tover-wei
  😉

  1. Vooral het strooien van Corexit is werkelijk van de ratten besnuffeld. Dit gaat verder dan heel BP in zijn eigen macht heeft. Ze hadden hier geen autoriteit voor, noch de goodwill-left.
   Uiterst merkwaardig..!! To say the least..! Kijk naar het filmpje met het bubbelende zeewater!

  2. beste Alie Assassin, ik zat al op je te wachten, wanneer kom je nou, nou nu duszzzzz, heeeeeel doorzichtig en heeeeel gevaarlijk, ik weet dat van de vijver voor mij een peuleschilletje is maar NU komt dan toch het echte gevaar en wat een Timing (geen toeval)

   begrijp je prima (MAARRRRRRRR)

   weet je ‘we’ hebben nou eenmaal geleerd dat ‘wij’ westerlingen zo veel verder waren dan ´jullie’ uit het oosten, het feit is echter dat door alle propaganda wij niet op de hoogte zijn van het karakter en discipline van onze oosterburen (niet alleen Duitsland maar juist ook even verder op), het is niet voor niets dat het kontakt tussen oost en west altijd geboycot zal worden, niet alleen in het Berlijn van 25 jaar terug. Wij westerlingen hebben nog zo ontzettend veel te leren..

   ECHTER 1 GROOT probleempje; jij zou het georganiseerde lokaas kunnen zijn om potentieel gewelddadige elementen op te sporen en ze subtiel het bekende oorlogspad op te dirigeren, dat is nou eenmaal altijd in het belang geweest van de heersende machten…. en dat niet alleen, als iemand aanbijt op geweld dan kun je hem / haar daarop vastpinnen en zo een hele beweging in de dop vermoorden, erg doorzichtig en heeeeeel klassiek gevaarlijk, ik ga er van uit dat jullie echt denken het spel zo oneindig door te kunnen spelen

   En was het niet dat we onlangs geleerd hebben dat de Assassins vanaf het begin georganiseerd zijn door onzichtbare samenwerking van het westen met het oosten; AL CIA Da (niks moslim terroristen)

  3. @HyperAlert
   beetje voorbarig je conclusie getrokken
   HASHASHIN was mijn spelnaam uit unreal tournament 🙂

   feit dat ik weet dat de hashashin gespecialiserd waren in het omleggen van hooggeplaatste tempeliers (en hash roken) leek me een leuke bijkomstigheid
   Verder blond haar, blauwe ogen enzo..

   over de islamieten: om je een goed geinformeerde mening te vormen over de islam (betekenis: onderwerping) zoek op youtube de serie ‘idiots guide to islam’ maar eens op, helaas erg verontrustend

  4. zal ik doen Hashashin, ik weet wel een beetje maar ook nog lang niet alles hoor… 😉

  5. zeeeeer inzichtgevende, doortastende reactie…. zo zie ik de houding van de illumnatie ook. o wat zijn het toch allemaal een makke schaapjes…….heb een dejafu na jou bericht, avatar wij zijn die lieve wezens met hun lievelingsboom!!!

 12. kijk eens wat verder terug in de tijd, dan gaat er een leuk puzzle stukje te vinden

  3 juni 1979 – Na een blowout op het Mexicaanse olieplatform Ixtoc I lekt 440 000 tot 1 400 000 ton ruwe olie in de Golf van Campeche, het grootste olielek uit de geschiedenis. Het duurt negen maanden om het lek te dichten; een groot deel van de olie komt terecht op de kust van Texas.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ixtoc_I

  doe maar een Deja Vuutje voor mij bij deze

 13. We hebben maar een klein beetje inzicht wat zich werkelijk afspeelt. Er zijn onregelmatigheden.

  Maar dan gaat ze allerlei conclusies trekken. Bijzonder dat zij dat dan wel kan.
  En voor degenen die het saai vinden worden haalt ze er ook nog wat tweede wereldoorlogverhalen bij.
  Nou, dat is zo erg dat ze wel gelijk moet hebben toch?

  Ik vind het misselijkmakend. Ze speelt in op je angstgevoelens en gaat er dan mee aan de haal.

  Aandachtzuigen noem ik dat.

 14. En we hebben nog steeds niet in de gaten dat Jane Burgermeister een zionisten shill is?

  @Guido: Je zou onderhand toch eens beter onderzoek moeten gaan doen naar dit soort mensen. Het is niet zo moeilijk te doorgronden… als je het spelletje eenmaal doorhebt.

  1. @Sjors,

   Misschien moet je eens een stukje schrijven over zionisten (en al die enge complottheorieen waar zionisten in voorkomen) voor deze site ! Ben zo goed als zeker dat Guido daar open voor staat.

  2. Het is niet zo moeilijk te doorgronden…als je het spelletje eenmaal doorhebt.

   Oei, maar als je ‘het spelletje’ nou eens niet door hebt?

  3. @ Sasasne, eEen zionisten shill is iemand die zich anders voordoet, maar er eigenlijk op uit is om de staat Israël te versterken en daar door de zionistische beweging voor betaald wordt.
   Er zijn mensen die beweren dat Geer Wilders een zionisten shill is. Maar het kan nog gekker: er zijn mensen die er heilig van overtuigd zijn dat Hitler een zionisten shill was.
   Ik snap dat spelletje ook niet, maar er zijn mensen die dat meteen doorgronden. En die zien dan bijvoorbeeld dat Geert Wilders een zionisten shill is. Omdat zij het spelletje doorhebben dus. Maar ja, daar ben ik te stom voor.

  4. Was Hitler a Rothschild?

   “According to a book by a psychoanalyst, Walter Langer, called The Mind of Hitler, not only was Hitler supported by the Rothschilds, he WAS a Rothschild. This revelation fits like a glove with the actions of the Rothschilds and other Illuminati bloodlines in Germany who brought Hitler to the fore as dictator of that nation. He was also supported by the British Royal Family, the House of Windsor (in truth the German House of Saxe-Coburg-Gotha), and these included the British royal “war hero”, Lord Mountbatten, a Rothschild and a Satanist. ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild04.htm

  5. O, het wordt zelfs nóg gekker.

   Zielig als mensen dat soort dingen gaan geloven. Nogal eng ook als je het mij vraagt.

  6. Maar gelukkig gebruiken de meeste mensen gewoon hun verstand.

  7. @Trijntje,

   Hoe walgelijk (en vergezocht) de Hitler-onzin van Hyper’s link ook is, het helpt wel om de rest van deze site in het juiste perspectief te zien.

  8. Aan het eind van het artikel staat overigens een ontroerend mooie oproep voor Allen:

   PLEASE, JEWISH PEOPLE OF ISRAEL AND THE WORLD, LOOK AT THIS.

   YOU ARE BEING PLAYED OFF AGAINST THE NON-JEWISH RACES AND VISA-VERSA. YOU AND ALL OF US WHO CARE ABOUT OUR CHILDREN AND THE FREEDOM OF THE WORLD MUST UNITE AND FOCUS ON THE FORCE THAT IS PLAYING ALL PEOPLE LIKE A VIOLIN. FEAR OF EACH OTHER AND DIVIDE AND RULE HAVE ALWAYS BEEN THE BASIC TOOLS OF DICTATORS, GLOBAL AND OTHERWISE.

   AND I SAY THIS TO ARAB PEOPLE:

   NEVER, NEVER, NEVER, DO THE ROTHSCHILDS AND THE ILLUMINATI CONTROL ONLY ONE SIDE IN A CONFLICT. IF THEY DID THEY COULD NOT BE SURE OF THE OUTCOME AND THAT’S NOT THE WAY THEY PLAY THE GAME. IN EVERY SIGNIFICANT CONFLICT THEY CONTROL THE LEADERSHIP OF ALL FACTIONS, EVEN THOUGH THEY MAY FIGHT AND BATTLE WITH EACH OTHER ON THE PUBLIC STAGE.

   SO WE KNOW WHO CONTROLS THE JEWISH LEADERSHIP IN ISRAEL. THE ROTHSCHILDS AND THE ILLUMINATI.

   BUT WHO, THEREFORE, CONTROLS YASSER ARAFAT? I’ll GIVE YOU ONE GUESS.

   THE SAME PEOPLE WHO CONTROLLED MENACHEM BEGIN OF ISRAEL AND PRESIDENT SADAT OF EGYPT DURING THE “PEACE AGREEMENT” OF THE CARTER PRESIDENCY. BEGIN, SADAT, AND CARTER, WERE ALL ILLUMINATI PUPPETS, JUST AS THE ISRAEL LEADERSHIP, ARAFAT, AND CLINTON ARE TODAY. IT’S A SCAM, A SHAM, A MOVIE FOR PUBLIC CONSUMPTION ONLY.

   WHAT IS DONE IS DONE AND THE PEOPLE OF ISRAEL-PALESTINE NEED TO WORK AND LIVE TOGETHER IN HARMONY AND MUTUAL RESPECT. THERE IS NO OTHER WAY, EXCEPT MORE DEATHS, MORE SUFFERING, MORE CONFLICT – EXACTLY WHAT THE ILLUMINATI AND THE ROTHSCHILDS WANT. THEY HAVE HORRENDOUS PLANS FOR ISRAEL IN WHICH ALL SIDES WILL SUFFER, NOT LEAST THEIR PLANS FOR A MAJOR EVENT AT THE TEMPLE MOUNT MOSQUE, THE SITE OF THE SO CALLED “TEMPLE OF SOLOMON” ACCORDING TO THE JEWISH BELIEF SYSTEM

   COME ON PEOPLES OF THE WORLD, NO MATTER WHAT YOUR RACE, COLOUR, OR CULTURE. NO MATTER WHAT YOUR RELIGIOUS BELIEF OR YOUR SPIN ON LIFE. THE FREEDOM, WHAT REMAINS OF IT, FOR ALL OF US IS AT STAKE HERE AND WHILE WE ARE DIVIDED ON THESE IRRELEVANT GROUNDS, THAT FREEDOM IS DOOMED.

   LETS WORK TOGETHER
   WHILE THERE IS STILL TIME.

   WAR IS OVER WHEN WE WANT IT.
   THE WORLD IS WHATEVER WE ALLOW IT TO BE.

   WE WANT TO CHANGE THE WORLD. OK,
   LET’S CHANGE OURSELVES.

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild04.htm

  9. En dit gestoorde, crypto-antisemitische tekstje vind jij “ontroerend mooi”?

   Ik ga ervan uit dat je dit plaatst om te trollen en mij te jennen, want als je deze onzin werkelijk gelooft is discussie met jou nog zinlozer dan ik al dacht op grond van je eerdere uitlatingen.

  10. @treintje bedankt voor jouw uitleg. deze mevrouw is misschien inderdaad naar voren geschoven, om voor onrust te zorgen. Trijntje, ik denk dat jij dit verhaal goed doorziet. america is een land dat immers geregeerd wordt door de joodse illumnatie, de mensen met poen en macht. wilders komt inderdaad ook zo op mij over. hoop onrust, maar er komt niets uit!

  11. he ik bedenk mij iets, stel nou dat obama zich losmaakt van de illumntie…al dat geld dat illumn. moet betalen aan de staat voor de ramp. de rechter die obama zijn gezag negeerd i.v.m aandelen in bp. zou dit geprojecteerde angst kunnen zijn? dat doen mensen met persoonlijkheiddstoornissen graag! volgens mij zou het kunnen dat ze in het nauw gedreven worden (illumn).

  12. Sasasne, ik geloof er niets van dat JB een “zionisten shill” is. Dat geloof ik ook niet van Geert Wilders. En van Hitler geloof ik dat al helemaal niet.

  13. @ trijn duidelijk. ze hebben een zeer racistische en nazi denkwijze met elkaar gemeen, dat is al erg genoeg.

  14. In de boeken van Robin de Ruiter wordt ook de link gelegd dat Hitler ondersteund werd door de “elite” van Amerika bij de tot standkoming van zijn macht. Ook dat er een bloedlijn was naar de Rotchields ( wel via een buitenechtelijke maar edoch )Feit blijft dat de invloeden van deze “elite” veel dieper en verder gaat dat men kan voorstellen.

  15. Tja, meneer De Ruiter heeft een hoop praatjes maar bewijst helemaal niks.

  16. TW
   Ook de Ruiter heeft dat niet klakkeloos neergeschreven! Ook hij controleert iets voordat hij iets verkondigd ( dacht dat hij 5 bronnen aanhield alvorens iets te publiceren ). Dat het je niet aanstaat wat hij schrijft, of bedreigend of vergezocht vind is iets anders. Dan is het makkelijk iemand in een hokje te plaatsten als zijnde een praatjesmaker.

  17. Als hij het gecontroleerd had, zou hij niet niet opgeschreven hebben.

   Hij levert geen enkel bewijs voor zijn beweringen, maar verwijst alleen naar anderen die hetzelfde beweren.

  18. TW
   Gelukkig dat jij wel alles hebt onderzocht en een sluitende bewijslast voor je argumentatie aan een ieder kan voorleggen. Dat heeft jou in ieder geval de bevoorrechte positie anderen af te doen als praatjesmakers

  19. Ik hoef niks te bewijzen Frank. Robin Ruiters moet het een en ander bewijzen en dat heeft hij tot nu toe niet gedaan.

 15. @ Guido, als ik het mij goed herinner had jij J. Burgermeister toch ook financiele ondersteuning gegeven in haar strijd tegen de massa-vaccinatie tijdens de varkensgriep?

  Misschien verwissel ik dingen maar diezelfde J. Burgermeister beantwoordde jouw emails toch ook maar ontwijkend. Ik meen zelfs gelezen te hebben dat deze dame later verdacht werd van samenwerking met big-pharma?

  Nu bezoek ik jouw site niet regelmatig dus het kan zijn dat ik wat gemist heb, indien ja, zo je een linkje kunnen plaatsen?

  1. Ja Ap, ik heb destijds een inzameling gehouden voor haar; het bedrag van zo’n € 2400,- (!) is overgemaakt op haar bankrekening. Daar kwam ze verder niet op terug, bevestigde het niet, enz. Stevig onbeschoft vond ik dat.
   Bezoekers van WantToKnow hadden het bedrag bij elkaar gelegd, en zelf heb ik haar ook nog eens een flink bedrag geschonken.
   Maar deze juffrouw is idd heel erg snel aangebrand, het blijft een uiterst vreemde tante. Zoek gewoon voor de artikelen, via onze zoekmachine bovenaan de homepage, naar Jane Burgermeister, en je krijgt alle artikelen van destijds, één jaar geleden.

   Het verhaal dat ze hierboven doet, wil ik toch plaatsen, omdat er m.i. genoeg aanwijzingen zijn, dat met name de Amerikaanse overheid een heel dubieuze rol speelt in de Zuidelijke staten. Bovendien zijn de FEMA-kampen ook al heel lang een bron van uiterst tegenstrijdige berichten, incl. de vele honderdduizenden lijkkisten, die in bossen opgeslagen staan.. (Kijk hier bijv. eens: http://www.youtube.com/watch?v=YK91qbw4ycY en hier http://www.youtube.com/watch#!v=1FnZLx8J4oM )

   Het is een luguber idee, dat dit soort zaken officieel niet worden verklaard, de opslagplaatsen niet eens op de kaart staan, etc. Ik zou zeggen, de ongerustheid van JB is voor mij in dit geval reëel. Besteed zelf eens een paar uutjes surfend op YouTube, onder de trefwoorden, FEMA, -coffins, FEMA-trains. Je weet niet wat je ziet. Dus..
   INFORMEER JEZELF, dat is het minste wat je kunt doen.

  2. @ Guido,

   Informeer jezelf, zei je. Nou, dat heb ik dus maar gedaan.

   Met betrekking tot de doodskisten vond ik dit:

   4. Hundreds of thousands of plastic coffins
   CLAIM: “500,000 plastic air-tight coffins in the middle of Atlanta Georgia. Apparently the Government is expecting a Half Million people to die relatively soon, and the Atlanta Airport is a major airline traffic hub, probably the biggest in the country, which means Georgia is a prime base to conduct military operations and coordination. It is also the home of the CDC, the Center for Disease Control. I don’t want to alarm anyone, but usually you don’t buy 500,000 plastic coffins ‘just in case something happens,’ you buy them because you know something is going to happen. These air tight seal containers would be perfect to bury victims of plague or biological warfare in, wouldn’t they?”

   FACT: The black polypropylene products purported to be coffins are grave liners, or burial vaults, manufactured by Convington, Ga.-based Vantage Products. (In this case, they are examples of the company’s Standard Air Seal model.) The use of a burial vault, which prevents the collapse of cemetery ground and protects the casket, is a common requirement when a body is interred.

   The filmed lot in Madison, Ga., is a Vantage storage facility. Of the 900,000 or so in-ground burials in the U.S. each year, a small percentage of those people prearranged their own caskets and vaults–which Vanguard holds at the storage facility until the appropriate time. According to company Vice President of Operations Michael Lacey, there are approximately 50,000 vaults in storage in Madison. “It’s nowhere near the quantity they talk about on the Internet,” he told the local Morgan County Citizen newspaper. Furthermore, Lacey has said the company maintains detailed records of product ownership and is audited annually, to insure all vaults are accounted for.

   En met betrekking tot het “concentratiekamp” in het YouTube filmpje vond ik dit:

   3. Beech Grove Amtrak facility
   CLAIMS:
   A) “The Amtrak Railcar Repair Facility at Beech Grove, Ind., contains high security NSA-style people turnstiles, and high intensity/security lighting for 24-hour operation. These buildings have been sealed airtight and constructed to allow gas to be blown into all the buildings via the newly installed, two-story, hot air heating furnaces. [T]he (jobs) of Americans who were laid off there will be filled with foreigners, who will have no qualms about gassing Americans in the newly renovated gas chambers, in the Dachau and Auschwitz of America.”

   -2:03-2:15 / 2:30-2:50: “This small building is the only way into a particular fenced area. Inside this building, we see more of the motion-activated detectors, electronic turnstiles, and prison bars. ” All of the renovations to this property have involved putting in new fencing, electronic turnstiles, concrete flooring in unused warehouse buildings, and putting in large gas furnaces in buildings that were never heated anytime in the past 20 years.”

   -4:10-4:40: “In yet another fenced area, we see a large warehouse building at the end with the electronic turnstiles in front of it. The building is one that has a new concrete floor–and its doors and windows have all been blocked. Outside there are new gas pipes.”

   -4:57-5:17: “The gas lines and gas pipes at the facility run the length of the buildings–and come out at some very, very large brand-new furnaces that have been installed at the buildings throughout the facility.”

   FACTS:
   A) This footage, which appears in multiple videos on YouTube, is from a “documentary” filmed 15 years ago–yet today, it’s been viewed nearly 1.5 million times online. The woman who made the video, Linda Thompson, was one of the pioneers of the militia movement in the United States–except that she was so extreme, the Southern Poverty Law Center says she embarrassed even her fellow milita members. (Most famously, she called for an armed march on Washington, D.C., to “take U.S. senators and congressmen into custody, hold them for trial, and, if necessary, execute them.”). Far from a death camp, Beech Grove is the primary maintenance facility for Amtrak’s long-distance trains, overhauling and repairing approximately 700 passenger cars a year. Company officials, who’ve heard these theories for years, welcomed our film crew, and John Grey, the superintendent of the facility, showed us anything we wanted to see.

   B) The turnstiles and “prison bars”: According to Grey, that system was the company’s initial attempt at an electronic system to log in and out its 500 employees. They’re similar to a pair of subway turnstiles. As the technology evolved, so too did the Amtrak infrastructure: There are no more bars to funnel employees through one set of gates; now there are electronic kiosks across the property where workers can clock in and out. “That system was short-lived,” Grey says. “Now there are kiosks everywhere.”

   -The “large warehouse” with windows and doors that are blocked: When the original footage was filmed, the “Coach 3” building, one of three original repair facilities on the property, was in the process of being emptied and consolidated into the other two massive warehouses on the property. That’s why it was boarded up. The building was demolished about seven years ago.

   -New gas pipes and furnaces: In 1993, the existing centralized power plant for steam heat was deemed too expensive and inefficient. That year, the company upgraded to localized forced-air gas heaters. (Hence the “new gas pipes” seen in 1994.) “The volume of gas use went up, so we rerouted the gas line from a front entrance to the back entrance,” Grey said, “just like you would at your house.”

   Allebei afkomstig van deze site van FOX-news:

   http://www.popularmechanics.com/technology/military/news/4312850

   Over het “concentratiekamp” in Beech Grove vond ik ook nog dit:
   http://depletedcranium.com/fema-concentration-camp-er-maybe-not/

   Aan het eind van het artikel staat een aantal links, de laatste is een verslag van een genoegelijke excursie van een aan groep treinenthousiasten naar dit onderhoudsstation van Amtrak. Wat dat is het namelijk gewoon.

  3. Jaah hou maar op Amtrak gebouwtjes en Fox News.

   Al lang geanalyseerd door Alex Jones.

   Dat is het gefabriceerde excuus van onze foute showmaster van het heeeeeel foute Kabalistische Fox News

   Hoe heet die volledig corrupte desinformant van het late night Fox News nou ook al weer, die met dat poederachtige gelei achtige blote billen gezicht, die absolute land verrader, hoe heet ie nou, iemand help mij met die naam…?

  4. Glenn Beck’s Lame Attempt to “Debunk” FEMA Camps

   Kurt Nimmo
   Infowars
   April 7, 2009

   “Disinfo operative Glenn Beck’s shabby and comical attempt to “debunk” FEMA camps was theater of the absurd at its most revealing. Recall Beck a few weeks ago trying to bait us with a promise to investigate the camps. He came off as alarmed over the prospect of internment camps and this set the hook. Stay tuned, folks, he teased, we’ll get to the bottom of this”

   http://www.infowars.com/glenn-becks-lame-attempt-to-debunk-fema-camps/

  5. HyperAlert,

   Hier wordt helemaal niks “debunked”.

   Guido toont ons ter ondersteuning van zijn artikel met het verhaal van JB een video van een “FEMA-concentratiekamp” in Beech Grove, Indianapolis.

   Wat we zien is het reparatiestation van Amtrak in Beech Grove en wat gebouwen in de buurt. In het reparatiestation werken 640 mensen aan het onderhouden van Amtraktreinen. “Gebouwtjes” is dus ook een wat eigenaardige kwalificatie.

   Deze meneer mocht uitgebreid foto’s nemen van het “concentratiekamp”, hij heeft ze op zijn site geplaatst:
   http://tbedwell.smugmug.com/Photography/Railroad-and-Trains/Beech-Grove-Amtrak-Repair/230820_7hvDy#8958396_4mc8o
   Hier nog wat meer informatie over het “concentratiekamp” en interessante feiten over hoe je mensen moet verbranden:
   http://depletedcranium.com/responding-to-an-email-explain-the-beech-grove-furnaces/

   Als je het bestaan van FEMA-concentratiekampen wil bewijzen, zul je toch echt met wat beters moeten komen, want hiermee gaat dat echt niet lukken.

  6. Guido,

   Je zegt:

   incl. de vele honderdduizenden lijkkisten, die in bossen opgeslagen staan.. (Kijk hier bijv. eens: http://www.youtube.com/watch?v=YK91qbw4ycY en hier http://www.youtube.com/watch#!v=1FnZLx8J4oM )

   Het zijn geen lijkkisten en ze staan ook niet in de bossen maar gewoon langs de openbare weg.

   De video van het “concentratiekamp” is ook nep.

   Van je lesje Latijn tenslotte klopt ook niks en het lijkt me toch een kleine moeite om even uit te zoeken hoe dit zit of het aan iemand te vragen die Latijn heeft gehad.

   Controleer je je “bronnen” eigenlijk weleens? Ben je sowieso wel in staat om ook maar enigszins “out of the box” te denken en je open te stellen voor de mogelijkheid dat je “bewijs” helemaal geen bewijs is?

   Ik weet niet of er daadwerkelijk FEMA-vernietigingskampen bestaan. Maar wat ik wél weet, is dat je dat met hetgeen je ons hier presenteert zéker niet kunt bewijzen.

 16. Denk niet te snel dat iets vergezocht is. Dat is het niet.
  Bekijk deze ook eens: http://www.youtube.com/watch?v=LtmMHlWvHEw

  En de beschuldigingen (eerder op deze site)aan Jane’s adres zijn denk ik niet terecht.
  Ik heb daar zelf contact over gezocht met haar en het is me duidelijk dat ze een mega-kort lontje heeft en geen geduld voor dat soort zaken (en dat werkt tegen haar dat is duidelijk). Maar voor zover ik het kan beoordelen is ze scherpzinnig, doet ze goed werk en is ze integer.

  1. Het kan best zijn dat Jane Burgermeisters oprecht gelooft in alles wat ze zo stellig al eerder verkondigde/hierboven nu verkondigt, maar dat lijkt mij eerder het resultaat van op z’n minst een paranoïde persoonlijkheidsstoornis.

  2. Valt het nou niemand op dat in dit stuk geen enkele aandacht is voor de mensen die zo te lijden hebben onder de olieramp, zoals de man van Kindra Arnesen en alle andere slachtoffers? Alles draait om de complottheorie van mevrouw Burgermeister over de “geplande genocide erger dan die van de Duitsers op de joden”.
   Het lijkt wel alsof dat mevrouw Burgermeister totaal niet interesseert en het haar alleen maar gaat om het spuien van haar volstrekt onbewezen genocidecomplottheorie.
   Ze wijdt geen woord aan iedereen die door deze olieramp getroffen worden. Heel raar vind ik dat.

  3. Je mening is overduidelijk TW, waarom doorgaan met óveral je verhaal neer te zetten; dat je aangedaan bent weten we nu, dat je de vergelijking met conc.kampen niets vindt, ook!
   Maar niet oordelen is nog steeds een heel moeilijk verhaal. Elk oordeel brengt je terug bij jezelf. Je weet immers ook niet zeker dat het niet waar is..!
   Pien hierboven doet tenminste nog eens wat, misschien moet jij je verhaal eens tegen JB vertellen..!
   JB probeert met een gezonde dosis argwaan, jou ws. niet vreemd, juist het verhaal van die Kindra tegen het licht te houden. En het enige dat ze doet is zaken op een rij zetten en de agenda van de NWO loslaten op dit verhaal. De reportage over de FEMA-kampen, die vluchtelingen dienen op te vangen, maar waar het idd op concentratiekampen lijkt, doet je verder ook niets? Jij weet gewoon zéker dat het allemaal niet zo is, zonder enige vorm van bewijs van je stelling..
   Neem aan dat je ook een passende verklaring hebt voor het gebruik van Corexit..? Bewijs genoeg natuurlijk..

  4. Ik oordeel niet.
   Het enige dat ik zeg is dat mevrouw JB geen enkel bewijs levert voor haar theorie dat er een genocide van ongekende omvang in voorbereiding is.Wat me ook enorm stoort zijn de insinuaties van JB richting Kindra Arnesen.

   Insinuaties die zij, zoals gebruikelijk bij haar zou ik bijna zeggen, op geen enkele manier hard maakt. Maar ze insinueert wel dat Kindra Arnesen zich laat gebruiken door BP om de mensen rijp te maken voor evacuatie naar opvangkampen, waar zij vervolgens allemaal vermoord zullen worden.
   Ze zet hier Kindra Arnesen dus zonder blikken of blozen neer als medeplichtige aan genocide. Dat kun je bestempelen als laster jegens Kindra Arnesen, want ook voor deze aantijging heeft JB niet het minste bewijs.
   Eerlijk gezegd Guido vind ik dit een laag-bij-de-gronds, onsmakelijk en intens gemeen artikel waar werkelijk niemand ook maar iets aan heeft.

  5. Een aantal dagen voordat het bericht van Jane B onder onze aandacht kwam had ik er al melding van gemaakt dat ik het hele zaakje niet vertrouw en het vermoeden had dat Kindra A een pion was.
   http://www.wanttoknow.nl/overige/media/hoe-bp-zelf-ook-steeds-smeriger-wordt/
   Hoe ik dat weet (denk te weten)?

   Ga bij niemand meer te rade alsof diegene jou de waarheid moet vertellen. Jij hebt zelf ‘antennes’ die de waarheid opvangen.
   http://www.agatentafelen.nl/tafelen/pijnappelklier.html

   Afhankelijkheid op basis van angst is DE perfecte (schadelijke) interferentie http://nl.wikipedia.org/wiki/Interferentie_(leerpsychologie)

   Op je eigen, authentieke spoor blijven. En luisteren!! Niet in angstige sympathische reacties schieten
   http://www.wanttoknow.nl/overige/bp-indirecte-oproep-tot-evacuatie-jane-burgermeisters-reactie/?replytocom=39842#respond

   Wij zijn zelf onze eigen autoriteit.

 17. oooooh, nu begrijp ik delink bp. kampen: Bp moet geld neerleggen, hebben ze niet, m.a.g mensen doodmaken om hun spullen naar de antiekmarkt te brengen. wederom, een kat in het…….sprongen enz. dan maar angst en onrust zaaien…….

  1. Als het verhaal van Jane Bugermeister waar is zullen we dus in de toekomst een enorme toename van het aantal kofferbakmarkten moeten gaan zien.

   Vind het overigens geen slim plan. Het vereist een enorm investering vanwege de logistiek en de geheimhouding en als je ineens zoveel spullen te koop gaat aanbieden daalt de waarde natuurlijk enorm, dus die investeringen halen ze er nooit uit.

   Wat een stom plan zeg.

  2. en wat zou hun angst zijn: bang voor onze massale boosheid, die collectief toch al wel aanwezig is…….en bang om hun baantjes te verliezen, aan de grond te zitten. weg mact en status……..om bang van te worden toch??, daar trappen wij, zelfdenkende mensen leiders, echt niet in.

  3. haaaahahahhhahahhaha oeps ik verslik me vanhet lachen. teawork jongens! ‘met zijn allen komen we er wel uit, we zijn scherp! @trijn, inderdaad een stom plan!

 18. Het conische piramide apex pijnappel voorgevoel van Abranna wordt 2 dagen later bevestigd in het artikel van GuidoJ over de analyse van Jane Burgermeister.

  Quote Abranna 08:27 27 juni 2010:

  “Nadat ik de mijn vorige posting hier gedaan had over Kindra Arnesan bekroop me ineens het gevoel dat ik iets mis, er iets niet klopt. Het ging door me heen dat ze er misschien wel voor betaald wordt om de bevolking zover te krijgen dat ze ‘massaal’ om evacuatie gaan vragen.

  Ook heb ik een paar weken geleden een bericht gelezen dat iemand zei dat hij niet begreep waar het over ging. Hij woonde aan de Golf en de stranden waren prachtig en het toerisme idem. Ik kon dit bericht niet meer terug vinden.”

  http://www.wanttoknow.nl/overige/media/hoe-bp-zelf-ook-steeds-smeriger-wordt/#comment-39525

  1. Hey Hoi Abranna, ja je zit zeker op mijn ontvangststation, maar bij mij komt altijd alles tegelijk naar binnen, dat is wel te zien op die plaatjes…

   Er is ooit door een medium tegen mij gezegd dat de 8 bij mij past en dat ik op dat getal moet gaan letten.

   De acht is duidelijk te zien op het ene plaatje.

   Het andere plaatje is hoe ik mij voelde gisteren; explosies van jarenlang vast gezette emoties komen los, ervaringen en onderdrukte energie die nu eindelijk los mag komen…, erkenning van ook ik mag er zijn…

   In het plaatje van de acht mag ik eindelijk wat van vrijheid gaan proeven, en ja dat is vandaag….

 19. Goed, ik neem voor het eerst de moeite even te reageren.
  Helaas zijn de reacties een weerspiegeling van onze maatschappij. @TW, ik vind je uiterst onvriendelijk en als je er geen bal van geloofd waarom lees je het dan?

  Ikzelf vind het zo onwerkelijk wat ik hier lees dat ik niet WIL geloven. Daarintegen sluit ik het niet uit. Omdat ik niet alle wijsheid in pacht heb.

  De waarheid is erger dan wij ons in kunnen beelden, en alles wat een mens zich kan bedenken gebeurd.
  Met deze wetenschap zal ik nooit iets uitsluiten tenzij het tegendeel bewezen is.

  1. Dat je het gelooft in weerwil van het ontbreken van bewijs vind ik zorgelijk.

   Maar ja, je zegt zelf dat je bereid bent alles aan te nemen tot het tegendeel bewezen is.

   Het is maar goed dat onze rechters niet zo denken, nu ja, de meesten dan toch, anders kunnen er zomaar tragedies als die rond Lucia de Berk plaatsvinden.

   Je kunt je blijkbaar niet voorstellen dat er mensen zijn die iets willen doen tegen de leugenachtige bangmakerij en ophitserij op het internet.

  2. Je moet wel een beetje beter lezen Abranna, want dat is nu juist wat er gebeurt als je bereid bent alles aan te nemen tot het tegendeel bewezen is. Als rechters dat doen vind je dat een groot probleem, blijkens het boek dat je me aanbeveelt. Maar dat er op deze site niets anders gebeurt is dan blijkbaar ineens geen probleem.

  3. -deel reactie verwijderd grof taalgebruik-

   Dat is de inhoud van het deel van het Nederlandse rechtssysteem dat het op dit moment voor het zeggen heeft.

  4. Jordan Maxwell heeft ook nog wel wat te zeggen over de aard en de oorsprong van ons dubieuze rechtssysteem..

   Quote:

   “I think the one thing I’d like for you to take away from anything that I say today is this one point: that nothing in this world works the way you think it does. Nothing.

   The police aren’t who you think they are; the sheriff is not who you think he is; banks do not do what you think they do; governments don’t operate anywhere near the way you think they do, and that’s why today, when you look at what’s going on in the world today, none of it makes any sense. It’s all crazy. It makes no sense at all. ”

   http://projectcamelot.org/lang/en/jordan_maxwell_awake_and_aware_en.html

   Jordan Maxwell at the Project Camelot Awake and Aware Conference, Los Angeles, Sept 2009

   http://www.youtube.com/watch?v=bvjROPfv0X4

  5. Oh ja, en ik vergeet erbij te zeggen dat ze kinderen laten stikken in een kussen na de sex, ze daarna door het hoofd schieten, het allemaal op de video opnemen en deze daarna als een snuffmovie naar ONS!!! koningshuis opsturen….
   Oranje boven…..

  6. Abranna,

   Je link heeft helemaal niks met het onderwerp te maken. Je begrijpt duidelijk mijn comment niet en ga geen energie verspillen om het je uit te leggen.

  7. En Jaah het gaat er ook over dat hoge ambtsdragers nu volledig chantabel zijn..

   En een vrolijk lachende Nebahat Albayrak in de tweede kamer die vermoedelijk als resultaat van dit alles nu als Turkse dubbelspion in de tweede kamer zit te zitten en te lachen en ondertussen…

   “De bizarre ontmoeting is recent explicitiet door Albayrak toegegeven in een officiele brief aan onderzoeksjournalist Ton Biesemaat die binnenkort met een boek komt over ondermeer de zaak-Demmink”

   http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/2525/albayrak-geeft-meeting-met-killer-toe.html

  8. Weet je Trijn, het interesseert me geen rooie rotmoer wat jij en je kornuiten van me vinden.

   Hou je ogen maar stijf dicht en draai je hoofd de andere kant op….

  9. Gefeliciteerd!!

   U hebt de loterij gewonnen. Met uw geld kunnen wij veel goede doelen steunen.

  10. Ik weet het Abranna, want net als jouw kornuiten ben jij alleen in jezelf geïnteresseerd.

  11. Dat boek gaat erover dat rechters en de aansteller ervan baby- kinderanusjes oprekken dat het een lieve lust is.

   Waarom al dat generaliseren Abranna, overal complotten zien en steeds de meest vreemde/bedenkelijke figuren op hun woord geloven?
   Bestaat er voor jou ook nog iets of iemand waar je wèl vertrouwen in hebt?

   http://www.hpdetijd.nl/2010-06-25/de-zaak-joris-demmink

   Wellicht één van de langstslepende kwesties in Den Haag: de Zaak Joris Demmink. De hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie staat al enkele jaren in een kwade reuk. Geruchten over kindermisbruik en pedofilie blijven de kop opsteken, maar tot nu toe is er nog niets bewezen. Er is recent een lijvig boekwerk over de kwestie verschenen: De Demmink Doofpot. “Het eerste wat Fred Teeven gaat doen als minister is het wegsturen van Demmink.”

   Het boek, of eigenlijk rapport, is samengesteld door Jan Poot en Micha Kat. Kat, die op zijn website doorgaans de meest buitenissige complotten probeert te onthullen……..

  12. “Bestaat er voor jou ook nog iets of iemand waar je wèl vertrouwen in hebt?”

   En als dat geen generaliseren is weet ik het ook niet meer.
   Weet je, ik neem jullie echt niet serieus meer hoor.

   Jullie zijn zo doorzichtig.
   Ik heb nog wel een functie kunnen ontdekken in jullie gedoe hier:

   Jullie faciliteren hier een soort socrates-achtig proces
   http://www.symbio6.nl/socratische_methode.php
   http://www.hetnieuwetrivium.nl/page/de_socratische_methode

   Zie je? Zo beroerd ben ik nu ook weer niet toch?

  13. @ Wilmamazone,

   Ben het helemaal eens met uw reactie. Er wordt weer onmiddellijk gegeneraliseerd en een hele beroepsgroep gediskwalificeerd, op basis van verdenkingen tegen één persoon.

   Dat is helaas typerend voor deze site, waar men niets liever doet dan zonder enige vorm van bewijs oordelen, veroordelen en beschuldigen.

   Maak u niet druk Trijntjewinkel, want de bewoners van dit virtuele gekkenhuis zijn niet in staat om zich open te stellen voor andere inzichten dan die van henzelf.

  14. Ik zie dat één van de kenmerken van de Socratische methode is dat het oneindig veel tijd in beslag neemt voordat je ergens op uit komt.

   Dat is dan wel de ideale methode voor diegenen die er belang bij hebben dat het zo lang mogelijk duurt voordat er een waarheid naar boven kan komen….

  15. in de geneeskunde kunnen geen fouten gemaakt worden

   mocht er onverhoopt toch iets mis gaan nou dan laten we de Socratische methode er op los, voordat je een antwoord hebt is iedereen al lang gestorven…

   bespaart ook veel geld in de vorm van schadevergoedingen en je reputatie blijft staan als een huis…

  16. Kom kom, jullie mogen je school nog wel eens overdoen. Goed lezen dames en heren.

   “Dat is de inhoud van het deel van het Nederlandse rechtssysteem dat het op dit moment voor het zeggen heeft.”

   Een deel is niet gelijk aan het geheel. Tenzij je natuurlijk dat deel weer op zichzelf gaat bekijken natuurlijk maar daar hebben we het nu even niet over.

  17. Oh Hyp, echt lachen met jou! Heerlijk. Wat ik blij dat ik jou heb leren kennen!!

  18. ja wederzijds Abranna vanaf nu maken we er een feestje van.. 😉

  19. Ja Hyper, dat gaat helemaal lukken.

   Trouwens Trijn, nu moeten jllie niet denken dat jullie het stuur wel zo’n beetje in handen hebben op WTK hoor…. Sweet dreams.

   Ik had vanmorgen al in mijn hoofd om de bovenstaande punten ter sprake te brengen. Ik wachtte gewoon even op het goede moment. En dat was jij Trijn, met je rechters. Wat een teamgeest. We zouden in het Oranje voetbalteam moeten gaan spelen dan gaan we naar huis met goud.

   En die Rochel bij Bush die deel ik met je hoor, ik kan ook wel op hem spugen.

  20. @TW, als jij denkt dat ons rechtsysteem eerlijk is, ben je naief. Tot voor kort geloofde ik ook dat het Nederlandse rechtsysteem eerlijk en oprecht was. Persoonlijk heb ik nu te maken met het tegendeel. Ik ben gedagvaard voor iets waar ik part nog deel aan heb maar het schijnt te mogen. Volgens mijn advocaat, die ik heb moeten inschakelen (want wanneer jij jezelf niet gaat verdedigen gaat de rechter over tot vonnissen al is dat onterecht) Ik moet mijzelf dus verdedigen en als ik het win, ben ik toch nog een hoop geld kwijt omdat de vergoeding van de gemaakte kosten via een puntensysteem gaat. Zoals het er nu naar uitziet betaal ik 2000 euro aan mijn advocaat (en nog een hoop andere kosten zoals o.a. griffiekosten) De griffiekosten krijg ik terug, van de advocaatkosten krijg ik ongeveer 800 terug. Ik ben dan dus onschuldig en 1200 euro kwijt, los van alle tijd en stress waar geen vergoeding voor betaald wordt. Zo werkt ons! rechtsysteem. De partij die dit aan wil pakken is de PVV maar ik ben toch maar met mijn hart gaan stemmen.

   Een schadevergoeding kun je niet vragen in Nederland en er zijn ieder jaar duizenden zaken zoals die van mij.

   Ik ga op vakantie van de kinderbijslag en mijn tuintje even aanpakken zit er niet bij omdat mijn vakantiegeld, al ben ik dus onschuldig, op gaat aan de rechtzaak en in dit geval hebben we het dan nog slechts over geld………..

   Ik dien mijn studenten burgerschapscompetenties bij te brengen maar hoe breng ik dat over wanneer ik zelfs niet meer geloof in ons rechtsysteem?

  21. of Abranna is een sockpuppet van HyperAlert, of we zijn hier misschien getuige van romantiek ! Ik hoop het laatste.
   Hebben jullie elkaar al eens ontmoet in de echte wereld?

  22. Je bent me voor Hyp. Ik wilde hem al verwijzen naar zijn siliciumzak. Daar kan je alles in ontvangen en zien.

  23. Krtisch,

   Het was een terloopse opmerking van mij en ik heb niet de behoeft om een hele discussie op te starten over ons rechtssysteem.

  24. Heeh Kritisch bedankt voor het delen van je (rot) ervaring.

   Eén schrale troost misschien voor je, jouw verhaal komt me wel heel erg bekend voor en je bent één van de velen die dit al is overkomen, als je die juridische gekte éénmaal een keer van dichtbij doorgemaakt hebt dan ziet de wereld er daarna nooit meer hetzelfde uit…

   en laat je door niemand afbekken dat het niet relevant of niet interessant zou zijn, als al die mensen die dit soort juridische rariteiten meemaken met elkaar contact zouden opnemen dan zou dit rariteiten rechtssysteem helemaal niet meer op deze manier kunnen bestaan….

   John Harris is een stapje verder en heeft ontdekt hoe het juridisch systeem werkelijk in elkaar steekt:

   John Harris – Undermining Democracy Part 1/6
   http://www.youtube.com/watch?v=FAfxXQtseH0&feature=related

  25. Nou Kritisch en Hyper, welkom in de club. Maar ik heb een fantastische advocaat getroffen en idem rechter. Alleen de politie, met name de wijkagent, waren hartstikke fout.

   Oh Hyp, ik ben Hollands hoor, maar wel met voorvaderlijk bloed van een, in Nederland, niet nader te noemen Spanjaard en een Aziatische lever. Verder heb ik nog iets lichamelijks wat ik nog niet plaatsen kan maar het zou me niet verbazen als dat van nog verder weg komt.

  26. Oooh Abranna geheimzinnige mixjes maken me helemaal gek hoor…

   Dat zie je veel als je wel eens in Zeeland komt, vleugje Spaans voor het mooiste resultaat.. waar de 80 jarige oorlog en Napoleon al niet goed voor is geweest, die soldaten hebben vast niet alleen maar gevochten hier..

   iets lichamelijks dat niet van hier komt…

   eigenlijk ook wel opwindend, ik ben wel gek op zo’n donker snorretje uit het zuiden of negerinnen billen of chinese ogen of grieks neusje of… nou jah er is ook zo veel moois hier op aarde…

   http://i205.photobucket.com/albums/bb212/cmoniquew/frida_kahlo.jpg

  27. Sommige mensen zitten in zo’n roes dat ze niet merken wanneer een feestje afgelopen is. Dan moet je ze gewoon naar huis sturen.

   Over en sluiten heren/dames.

  28. Euh Konkelefoessie hou jij je nou maar bezig met de bijzondere ellebogen van Jane Burgermeister..

  29. Zeeuws? Haha, ja, wij zitten inderdaad lekker op elkaars ontvangststationnen.

  30. @konkelfoes,

   Zou je misschien wat beleefder kunnen zijn tegen Abranna ?
   Zomaar roepen dat iemand syfilis heeft is nogal onbeschoft.

 20. @ Guido, bedankt voor je antwoord.

  Destijds moest ik om de eindbestemming in Canada te bereiken een tussenstop maken in Chicago en daar er sprake was, om in Amerika binnen te komen, van een verplichte vaccinatie heb ik mij in het onderwerp verdiept. Daar ik niet geloof in vaccinaties (hoe kunnen organische kwikverbindingen en sqauleen bijdragen aan mijn gezondheid)was annuleren een serieuze optie. Pas na emailwisseling met de Amerikaanse ambassade, waarin mij verzekerd werd dat men zonder vaccinatie Amerika kon binnenkomen. Toendertijd heb ik ook filmpjes gezien over de FEMA-kampen, weerzinwekkend.

  Dat deze kampen bestaan is al ongelooflijk, het heeft mij gechockeerd. Duidelijk moge zijn dat deze kampen een doel hebben.

  Terugkomend op de olieramp die inderdaad, naar mijn idee, een bedreiging is, waarom? Eenvoudig daar door menselijke invloed de natuurlijke balans extreem verstoord wordt.

  Na de vele publieke missers van bigoil BP zullen de uitspraken van Arnesan natuurlijk skepsis oproepen. Hierbij is de mening van J. Burgemeister opmerkelijk.

  Hierbij moet, naar mijn bescheiden indee, benadrukt worden dat het slechts een moning is. Juist de stelligheid nodigt niet uit tot debat.

  Ik mag hoprn dat de mening van J.B. te luguber is.

 21. @mvdvijver

  ‘Maak u niet druk Trijntjewinkel, want de bewoners van dit virtuele gekkenhuis zijn niet in staat om zich open te stellen voor andere inzichten dan die van henzelf.’

  Daar kan je Trijntje ook bij scharen want die is hier 24/7 🙂

  1. @Jerry

   Wie is mvandevijver ?
   Waar heb je het over ?
   Per ongeluk iets op de verkeerde plek/site geschreven ofzo ?

 22. @ Thomas, Dit komt omdat Guido en zijn geestverwanten heel gevoelsmatig in het leven staan. Dit in tegenstelling tot lieden die zich uitsluitend door hun ratio laten leiden.

 23. De stellingen die mw jb maakt zijn dusdanig waanzinnig dat je gerust mag twijfelen aan het geestelijk functioneren van deze mw. een genocide die groter is dan de genocide op de joden door ah ? we praten over miljoenen mensen !!!!! wonderlijk heel wonderlijk.

  1. Nog iets wat ik bij lezing al raar vond is dit (er is nog veel meer maar je kunt niet aan de gang blijven):

   JB zegt dat niemand – Duitse burgers noch joden – wisten waar de Duitse autoriteiten mee bezig waren. Men dacht dat het om relatief onschuldige werkkampen ging en allen werkten dus vrijwillig mee aan de evacuatie van de joden, inclusief de joden zelf. Er kan hen wat dat betreft dus niets verweten worden, want voor wat je niet had kunnen weten kun je niet verantwoordelijk gesteld worden.

   Nog los van het feit dat dat wat JB zegt, niet juist is, is er blijkbaar één persoon die men wel iets mag verwijten: (vet van mij)

   Het is aannemelijk dat een of andere dienst is opgezet om de bezittingen te pakken te krijgen én te registreren, van de mensen die naar de FEMA-kampen worden verplaatst. Want er is per slot van rekening een boel geld te verdienen aan de mensen die daar sterven..

   En was het niet de ‘goedhartige’ weldoener George Soros, die als kind in Hongarije een prima taak gedaan had, door de bezittingen van Joden te registreren, die naar de kampen gestuurd werden om vermoord te worden..?

   De joodse George Soros, ten tijde van de oorlog 14 jaar, door zijn vader ondergebracht bij een niet-joodse pleegvader. Die pleegvader hield zich bezig met het inventariseren van de bezittingen van de weggevoerde joden. Blijkbaar moest Soros die pleegvader daarbij helpen en JB insinueert hier effectief dat Soros wél wist wat er met de joden gebeurde, al is zegt ze dat nog net niet met zoveel woorden.

   Wat had Soros moeten doen? Zich melden bij de Duitsers, zeggen dat hij jood was en zich laten wegvoeren?

   Om meerdere redenen vraag ik mij in gemoede af of JB ze wel allemaal op een rijtje heeft.

 24. Wet u nog de mexicaanse griep? Weet u nog hoe de diverse internetforums de hoax daarvan blootlegde? Weet u ook nog het antwoordt van minister Klink op al deze internetforums? Hij ging banners plaatsen op dat soort forums en liet zijn eigen personeel mee discusieren. Zie ook bv. http://www.ambtenaar20.nl/?p=4282 “Meneer ging/gaat agressievere media campagnes voeren”.

  Weet u nog 9/11? De diverse internetforums hebben dit behoorlijk ontmaskerd. Goed he, die internetfora!!!!

  Stel nu eens dat de NWO hiervan geleerd heeft? ……….. En dat hebben ze, Klink heeft er ook van geleerd zoals blijkt!
  Heeft u nog iets gehoord van dat vliegtuig met de Poolse president die was neergestort, op internetfora? Dat het stinkt is iedereen duidelijk toch? Via de reguliere media komt naar buiten dat het een “ongeluk” was, via internet was al duidelijk dat er veel meer aan het handje was, maar het is vakkundig lamgelegd! Je leest er niks meer over.

  Bekijk als u wilt de link genoemd in reactie 7 (tijd 19:52) nog eens, als u wilt.
  Wat zijn de feiten vraag ik u? Strookt dit met wat diverse internet forums ons meedelen???
  We krijgen de ene na de andere vreselijke rampscenario’s voorgeschoteld van klaas en pietje maar ook van “geleerden” die hun scenario’s spuigen op het internetfora.
  En de reguliere media? Die houdt zijn mond!

  Het beeld is ontstaan vanuit verleden dat internetfora dichter bij de waarheid zit dan de reguliere media die gecontroleerd wordt door de NWO.
  MAAR…… klopt dit beeld nog wel??? Is internetfora nog wel te vertrouwen? Of wordt dit nu ook gebruikt door de NWO?
  Ik persoonlijk denk steeds meer dat in dit geval van de Deep Water Horison dit het geval is!
  (Als ik dit kan bedeknken dan kan de NWO dat zeker!).

  Stel de volgende fantasie: je laat een olieboorplatform ontploffen geheel volgens plan. Middels via aandelen kan je hier nog goed aan verdien ook nog (handelen met voorkennis). Je gaat nog meer verdienen met een bedrijf dat gelieerd is aan de NWO dat de (gecontroleerde)olievervuiling op gaat ruimen.

  Je laat voor de rest helemaal niemand toe. Je stuurt er soldaten heen die iedereen ( ook journalisten) op afstand houden. Je stelt een no-fly zone in, en dat er alleen vliegtuigen mogen vliegen die gelieerd zijn aan de NWO. Je sluit een media-block af.
  En……. je gaat via internetfora de desinfo verspreiden die de NWO je wilt laten geloven.
  En……. natuurlijk gelooft men die internetfora! Want die was toch zo betrouwbaar?
  En……. wat je gelooft is waar toch? En het merendeel gelooft nu de gecreerde “illusie”.

  Je zorgt ervoor dat je grote hoeveelheden corexit sprayt die zgn.(!!) de olie moet opruimen, maar als echt doel heeft de mensen ziek (dood) te maken, en je zegt heel simpel dat de olie-methaandampen de mensen ziek maakt. Je zorgt ervoor dat de timing v/d ontploffing v/ platform voor het orkaanseizoen is. (zou het niet dit jaar zijn dat er een heel druk orkaanseizoen zou komen? Laat ik het dan maar niet hebben over gecreerde en gemaipileerde orkanen, want dat klinkt zo complotachtig he!) En je zorgt ervoor middels die orkaan dat dat smerige corexit (met olie) wat ook in het water zit, op het land komt middels toxische regen.
  Ziehier al die profetien uit de bijbel (openbaring) die zgn gaan uitkomen. Satan middels de NWO zal het doen laten lijken alsof de grote verdrukking is aangebroken (m.i. staan we vlak voor de grote verdrukking).
  Hup… DE zee is bloed, hup de rivieren zijn giftig, hup de wereldeconomie stort in, hup Israel krijgt de psalm 83 en daarna de Ezech 38,39 oorlog en hup daar is die Joodse tempel gefinancierd door de NWO waar de antichrist zichzelf zal uitroepen tot God. Hup daar is de 1 wereldregering met 1 geloof die alle problemen op gaat lossen, enz.

  1. Wat mij betreft heb je het helemaal goed. Dan heb je de puzzel bijna compleet, echter meen ik dat er nog een gigantische ufo hoax op stapel ligt, en jawel… in eerste instantie gevoed door de internetfora. List en bedrog die gasten, wij moeten doorzien dat ze absoluut desinformatie (gaan) verspreiden. Maar ja, hoe weet je wie je nog kan vertouwen?

  1. O je mag geen vragen stellen over die overboeking naar JB?

  2. Klopt, ik mag niet vragen of guido zijn afschrift toont op de site Ik mag wel langs komen samen met paul maar dat lijkt me niet verstandig na alle doodsbedreigingen en andersoortige ellende

  3. Nee, dat zou ik ook niet doen als ik jou was. Vind het heel raar dat Guido dat niet even gewoon rechtzet.

  4. @Gait

   En waarom zou je niet langsgaan?
   Jij wilt toch bewijs?
   Neem je Trijn mee……..heb je een getuige.

  5. @Trijn

   Iets wat al recht is, hoeft niet rechtgezet te worden.

  6. Om dat ik niet dood wil lianne, ik ben absoluut niet bang aangelegd maar in dit soort kringen , zullen mensen gerust doden voor het grote doel de accentie enz enz ik heb doods bedreigingen gehad van ene peter weetje nog ? plus het gedrag van paul word ook steeds vreemder eerst de vriend uithangen en het adres + telefoon nummers van guido geven , en na die tijd 180 graden draaien heel bijzonder en niet echt verstandig voor mij om me te laten zien.

  7. TW: De man van de bewijzen, weet dat het krom is? Heb je ook gedoneerd TW? Waar maak je zorgen over? Samen met Gait. Kom gerust langs, of stuur Paul een mail, als je doodsbang bent, Paul heeft de afschriften gezien. Mail naar Jane. Enz. Kun je zien dat wat recht is, recht is.. ‘Krom’ zit meestal tussen de oren.. Tabé.

  8. Ik zeg niet dat het recht is, ik zeg niet dat het krom is, want over geen van beide valt iets te zeggen. Daarom verbaas ik me erover dat je niet gewoon opening van zaken geeft.

  9. Ik heb ooit een marathon gelopen voor een goed doel en daarvoor konden mensen mij sponsoren. Iedereen die mij sponsorde, kreeg daarvan een bevestiging, plus een overzicht van de totale stand van dat moment. Ook hebben alle sponsors een kopie gehad van de overboeking van het totaalbedrag naar het goede doel. Zo deden collega’s en vrienden dat ook.
   Als je dat niet doet, betekent dat overigens niet per definitie dat je boel belazerd hebt. Maar ik zou niet willen dat mensen mij maar moeten vertrouwen. Ik wil gewoon dat ze weten waar ze aan toe zijn. Het is tenslotte hun geld.

 25. Guido, je bent de berichten van anderen onder andere van trijntje inhoudelijk aan het wijzigen dat is niet kies en de reacties lijken nu heel anders. bijzonder guido

  1. Nou Gait, volgens mij zijn ze gewoon verwijderd hoor. Comment van Thomas van zojuist is ook al weer weg.

  2. Daar is ie weer: Thomas 12:28 1 juli 2010 Je hebt het maar druk met wissen Jonkers, maar ik heb veel geduld:
   Thomas 12:21 1 juli 2010 Deze van jou stond vanmorgen ook nog eens helemaal bovenaan Jonkers:
   #Ik hou van anale sex lekker hard en sappig!# en mijn reactie hierop dus ook.
   Zo gaat dat hier dus bij de zelfbenoemde spirituelen. Bah!

  3. En al antwoord op de vraag: ‘Waarom kreeg Kindra Arnesan veiligheidsontheffing van BP, terwijl niemand anders dat krijgt..?’
   Leuk hè, lekker trollen?

  4. Jij weet er toch zoveel van? Geef jij dan eens antwoord op die vraag.

  5. @Thomas, jij denkt dat ik mijn eigen reactie plaats, en deze vervolgens weghaal, wegens -grof taalgebruik- ..? Gebruik je verstand man!
   Leuk hè Trijn, je draait de vraag om en antwoordt met een tegenvraag.. Zielig voor een wetenschapper.. Maar ook voor hem geldt: Abundat dulcibus vitiis. (mooie taal niet, Latrijn, eh.. Latijn?)
   Misschien werken volgens de methode van de hypothese? Nog een keer dan? ‘Waarom kreeg Kindra Arnesan veiligheidsontheffing van BP, terwijl niemand anders dat krijgt..?’ Eén mogelijke hypothese staat hierboven in het artikel. Nu jij een paar, toch? Maar dan natuurlijk wel een paar, waaruit zou kunnen worden herleidt, dat BP er voordeel bij heeft..!

  6. Guido thomas heeft al een paar keer aangetoond dat jij je eigen zielige bericht wis man -onnodig ruwe rest vd reactie verwijderd-

  7. Ik vraag het aan thomas.. Of is die toevallig ook in doodsangst.. 🙄

  8. wat is hier onnodig grof aan ? Guido thomas heeft al een paar keer aangetoond dat jij je eigen zielige bericht wis man o man wat ziek als je het niet om de normale manier kan winnen dan word je grof en ga je reacties aanpassen . bijzonder guido komt dat door de accensie ? hou die accensie dan maar

  9. Guido, Ik kan hele goede redenen bedenken voor BP om Arnesen clearance te geven. Ik kan ook hele goede redenen bedenken waarom BP zich daarover nu wel de haren uit het hoofd kan trekken.
   Maar dat zij haar clearance hebben gegeven om mensen naar vernietigingskampen te krijgen? Nee, zoiets bedenk ik niet. Daarvoor moet er toch echt een steekje los zitten, wil je zoiets bedenken. O, en over dat comment van je: het zou van eerlijkheid getuigen als je dat wel deed. Je eigen comment was namelijk te walgelijk grof voor woorden.

  10. ‘Te walgelijk voor woorden’, idd. Daarom is het weg. (Het was overigens niet van mij, mocht je het interessant vinden)

  11. Tuurlijk guido
   ja het was een ander ik was het niet .. dat zou ik nooit doen . tuurlijk guido

  12. De ene GuidoJ. is de ander niet zullen we maar zeggen.

   Laat onverlet dat het aanpassen en wissen van reacties hier zijn weerga niet kent.

  13. inderdaad trijntje ,
   erg jammer. juist zo creëer je irritatie. in een discussie zijn juist de tegen geluiden goed, het houd je scherp en nodigt uit je stelling met feiten te onderbouwen en dat gebeurt hier niet. kwalijk.

 26. In aansluiting op het vermeende steekje los bij Jane Burgermeister inzake de kwestie Soros kwam ik de volgende interessante uiteenzetting tegen over het broeierige verdachte sfeertje dat heerst rond het overal te pas en te onpas uitgedeelde etiket ‘anti-semiet’ :

  Quote:

  “Door NeoRej op 24-06-2010 om 21:37 | #35798 – quote dit commentaar

  Wil de echte anti-Semiet opstaan?

  Een semiet is iemand die een afstammeling is van Sam(Shem) de zoon van Noah uit het oude testament(Torah).
  De plaats waar deze wonen is het midden-oosten.
  De talen die ze spreken zijn: Acadiaan’s, Aramaisch, Amharisch, Arabisch en Hebreeuw’s.
  Alle arabische volkeren behoren tot de semieten.
  Volgens de bijbelse verhalen hebben ze een bruin getinte huid want Sam had een bruin getinte huid.
  Noah uit het oude testament(Torah) staat bekend als een profeet in de Islam.
  Het hebreeuwse volk verliet die omgeving vrijwillig toen het een romeinse provincie werd.

  De weinige afstammelingen van de oorspronkelijke joden zijn degenen die vandaag bekend zijn als de Sephardische en Mizrahi joden, die vestigden zich voornamelijk rond het Middellandse Zee gebied en in de Arabische landen. Deze twee groepen zijn de enige joden die “semitisch” kunnen worden genoemd.
  De meeste joden van vandaag zijn de “ashkenazi”(Lees Ask-A-Nazi) joden , die samen ongeveer 95% van de joden van heden ten dagen vormen. Het woord “ashkenazi” betekent “Duitse jood ” in Jiddisch en zij duidt Europese joden in het algemeen aan. Binnen de traditie van het Oude Testament, “ashkenazi” zijn geen nakomelingen van SAM, maar zijn uit de lijn van zijn broer japheth, de andere zoon van Noah, wie de voorvader is van de volkeren met een witte en gele huid.

  In wereldse termen zijn ze afstammelingen van de Khazaren, een Turks volk dat woonde in de regio die vandaag bekend staat als de Kaukasus, en die tot het Jodendom bekeerden in ongeveer het jaar 800, honderden of zelfs duizenden jaren na de gebeurtenissen van de Torah beschreven waren.
  Zij bekeerden tot het jodendom nadat de Khazar koning hen gevraagd had wat ze waren moslim’s of christenen, maar zij kozen voor het jodendom zodat ze beter handel konden drijven tussen de moslim’s en christenen.
  De Khazaren emigreerden uiteindelijk West waards en vermengden zich met de andere Europese volkeren, zij werden de joden van Europa, de Ashkenazim, die voornamelijk woonachtig waren in Rusland, Polen, Duitsland en de landen van het voormalige Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk, en meer recentelijk in Noord- en Zuid-Amerika met hoge concentraties in de VS, Canada, Chili en Argentinië, en in Australië.

  Het bijvoeglijk naamwoord “Semitische” en de term “anti-semitische” werden voor het eerst gebruikt in verband met (Europese) joden in de jaren 1870 in Duitsland, waarschijnlijk door de Zionisten want Theodoor Herzl de grondlegger van het Zionisme zei dat de vriend van een groot thuisland Israel, de anti-semiet is want deze zorgt ervoor dat de joden naar een eigen thuisland verlangen. . De beginnende zionistische beweging van die tijd, zich ervan bewust dat zij geen legitieme claim had op het “heilige land”, hield dit label om een Semitische identiteit te verkrijgen en dus impliceerde een frauduleuze “recht op terugkeer naar Palestina. Boeken die verder gaan in meer detail over de geschiedenis van de Joden “De Dertiende Stam” van Arthur Köstler en “De uitvinding van het Joodse volk” door Shlomo Sand. Het boek “De controverse van Zion” door Douglas Reed wordt ook sterk aanbevolen.

  De mensen die de betekenisloze kreet/slogan van “anti-semitisme” gebruiken omdat ze ofwel iets te winnen hebben bij het gebruik van deze zinloze denigrerende term, of omdat ze niet begrijpen wie een antisemiet is en wie niet, en omdat ze uiteindelijk misleid zijn door zionistische propaganda.

  Diegene die deze term hanteren zijn meestal de witte „Ashkenazi“ joden die dus helemaal geen joden zijn maar bekeerden, maar de mensen die ze aan het uitmoorden zijn de Palestijnen zijn dus wel van de originele hebreeuwse dertiende stam, en dus semieten.

  Alleen maar om wat duidelijkheid te scheppen. wink ”

  http://www.anarchiel.com/display/he_jongens_en_meisjes_van_het_cidi_tijd_om_eens_wat_constructiefs_te_g

  1. Als mijn familie niet joods was, waarom zijn ze dan allemaal de gaskamers ingejaagd?

  2. HyperAlert,

   Inhoudelijk wemelt je stukje van de fouten.

   Asjkenazi betekent helemaal geen “Duitse jood”, noch in het Jiddish noch in het Hebreeuws. En het is ook geen Jiddish woord maar een Hebreeuws woord.

   Dat men het woord later is voornamelijk is gaan gebruiken voor joden uit duitstalige landen doet daar niets aan af.

   Ook over de oorsprong van het woord antisemitisme in relatie tot het zionisme heb je het mis.

   De rest van de kolder in je stukje laat ik maar zitten.

  3. De database Trijn, zoals altijd, De Database, op 1 of andere manier is er toen een database geweest waar in staat dat iemand “van Joodse afkomst” is.

   Die database daar zijn ze nu op overheidsniveau weer mee bezig.

   Volgens de PVV moet de etnische afkomst van iemand opnieuw geregistreerd gaan worden.

   Het ouwe liedje weer opnieuw.

   De (statistische) database moet weer tot waarheid worden verheven.

   De vraag is welke zieke geesten organiseren dit soort databases?

   In welke politieke tijdsperiodes worden dezelfde fouten gemaakt en door wat voor type mensen en aangestuurd door welke historische krachten?

   Quote:

   ‘Ik word straks misschien etnisch geregistreerd’

   Humberto Tan voelt zich persoonlijk geraakt door verkiezingsprogramma PVV

   http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/ik_word_straks_misschien_etnisch_geregistreerd/

   http://www.youtube.com/watch?v=I77Cw2DBK38

  4. Antisemitisme bestaat treurig genoeg al heel lang, al vanaf de vroege middeleeuwen, toen de Romeinse keizer Constantijn zich tot het christendom bekeerde. Ook tot het christendom bekeerde, perfect geassimileerde joden hebben er nooit aan kunnen ontkomen.

   Ik vind het overigens wel eigenaardig dat je van alle goede literatuur die er beschikbaar is over de geschiedenis van het jodendom juist een boek aanbeveelt van een fanatieke antisemiet en holocaustontkenner als Douglas Reed. Kon je echt niks anders vinden?

  5. De volgende reactie van ene Hank Williams illustreert dat elke willekeurige denkbare minderheidsgroep geëxploiteerd kan gaan worden door actuele politieke krachten en dat dit met de verplichte registratie van allerlei denkbare ‘kenmerken’ (traits) van een persoon de weg wederom is geopend om bepaalde subgroepen te gaan definiëren die via media feedback loops zichzelf kunstmatig gaan bevestigen in hun “identiteit” en daarmee volledig geschikt gaan worden voor de volgende zondebokken van het heden en de toekomst. De Tempeliers, De Kruistochten en de Heksenvervolgingen…

   Quote:

   “Hank Williams, wo 16 juni 2010 19:21 Reageer op Hank

   Ik vind ook dat Humberto Tan geregistreerd moet worden. Hij moet zo snel als mogelijk opgenomen in het Groot Register der Metroseksuelen. Een register van ijdele mannen. Tan verdiend zelfs een speciale registratie, sterretje voor BN-ers. En die krijgen dan aanbiedingen thuis, voor mooie pakken met bijpassende schoenen en ceintuur. Uiteraard moet Andries Knevel ook geregisteerd. Maar ik moet nog even nadenken over de categorie.”

   http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/ik_wordt_straks_misschien_etnisch_geregistreerd/

   Rush – Witch Hunt

   http://www.youtube.com/watch?v=6gHKNwpny9o

  6. @Trijn

   Niet alleen de joden Trijn…..

   Nee Lianne, dat weet ik. Ook de zigeuners, de geestelijk gehandicapten, en de “sociaal onaangepasten” – homosexuelen, prostituees en wat men daar verder nog onder wenste te verstaan.

   Er is een beroemde uitspraak van Heinrich Heine:

   Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.

   Ook de nazi’s begonnen met het in het openbaar verbranden van boeken van “staatsgevaarlijke” schrijvers. Toen gingen zij mensen verbranden, te beginnen met de joden, gevolgd door de zigeuners, de homosexuelen, hoogbejaarden enz.

   Maar ook met mensen stopt vervolging nooit na één stap. Het begint met 1 groep maar er volgen er altijd meer.

   Het met een geforceerde redenering een grote bevolkingsgroep tot niet-jood verklaren en vervolgens constateren dat antisemitisme dus niet bestaat, helpt echt niet. Hoe gaan mensen als HA de vervolging van die andere groepen dan wegredeneren?

  7. Kijk in de tijd dat ik nog echt onschuldig was en nog helemaal niets wist van Databases & Traits, toen in die tijd waren er meisjes van “joodse afkomst” in de klas en bij 4 van de 5 was de kans bijna 100% dat ik zwaar verliefd werd. In die tijd was ik alleen op de hoogte van de schoonheidskenmerken die mijn ogen zagen, eindeloze velden met schoonheidskenmerken ontvouwde zich voor mijn waarnemende geest, in die tijd had ik geen benul dat ik kennelijk positieve rascistische neigingen had. Pas veel en veel later ben ik mij gaan afvragen hoe ze in Joegoslavië bijvoorbeeld wisten wie wel of geen Moslim was in Bosnië?! In het midden van de jaren negentig kwamen er in verschillende grote steden van Nederland vluchtelingen aan uit Bosnië aan die er vaak zo overweldigend ‘Joods’ mooi uitzagen, maar volgens THE DATABASE waren dat meestal nou juist ‘De Moslims’….

  8. @Trijn

   ik citeer je;
   Maar ook met mensen stopt vervolging nooit na één stap. Het begint met 1 groep maar er volgen er altijd meer
   einde quote

   Zouden we ons dan niet moeten afvragen `who benefits`?
   Als mensen tegen elkaar opgezet en achtervolgd worden worden,wie haalt de winst?

  9. Precies Lianne jij stelt de enige goede vraag Hier!!!!!!!

   De nazaten van de gedegenereerde goden van de antieke wereld moeten zich laven aan de krachtige levensenergie van de tweede laagste basis chakra van onze aller jongsten om in leven te kunnen blijven. Om dit te verhullen is een ingewikkeld dialectisch dualistisch Hegelianistisch eindeloos Socratisch schaakspel ontworpen om de grote massa mensen eeuwig te kunnen blijven beroven van niet alleen nieuwe krachtige levensenergie maar ook de waarheid over de echte wereld die nu grootschalig corporatief volledig geplunderd wordt van alle voor hun zeer waardevolle grondstoffen… Ook mensen worden als weg gooi artikelen beschouwd vandaar de nieuwe term “human resources” die je tegenwoordig veelal tegen komt op door ons belasting geld betaalde Universiteiten en afdelingen die vroeger “personeelszaken” werden genoemd. Er is van hogerhand besloten dat er te veel mensen zijn die niet meer dan ‘nutteloze eters’ zouden zijn. Eén van de oplossingen is het verspreiden van CorEXIT…. Een zwaar mutageen gif dat generaties na ons genetisch zal blijven beschadigen.

   Pink Floyd – Another Brick in the Wall

   http://www.youtube.com/watch?v=M_bvT-DGcWw

  10. Zouden we ons dan niet moeten afvragen `who benefits`?

   De zondebok is al zo oud als de wereld. Iemand moet de schuld hebben van rampspoed en ellende, want veel mensen kunnen moeilijk leven met onverklaarbare zaken en zoeken een verklaring. Als die er niet is, wordt die bedacht. Zo zie ik het.

   Mensen met een beetje historisch besef weten wat daar van komen kan en verzetten zich daarom tegen een dergelijke manier van denken, want de samenleving raakt erdoor ontwricht en het brengt alleen nog maar meer ellende.

  11. Zouden we ons dan niet moeten afvragen `who benefits`?
   Als mensen tegen elkaar opgezet en achtervolgd worden worden,wie haalt de winst?

   Als je winst bedoelt in de vorm van geld en goederen, had/heeft dat er niet primair mee te maken. Het ging/gaat er m.i. om en over dat er mensen zijn die zich ver verheven/zeer speciaal willen voelen en deze zelfingenomenheid gestalte geven door vele anderen te benoemen als o.a. niet-mensen/minderwaardige mensen.

   Het hoofddoel van de Nazi’s was het kweken van een zuiver Arisch ras:

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Untermensch

   Untermensch is een begrip uit de nationaalsocialistische ideologie (het nazisme). Dit begrip fungeert hierin als tegenhanger van het begrip übermensch dat voor het eerst door aanhangers van de Reformatie werd gebruikt, maar het kreeg pas echt bekendheid door de Duitse filosoof Nietzsche. Later werd het door de nazi’s geherdefinieerd en in hun rassenleer gebruikt.

   In de nazi-ideologie waren de Germaanse volkeren, het zogenaamde Arische ras, superieur ten opzichte van andere volkeren. Het was zaak om het Arische ras, de übermenschen dus, te vrijwaren van vreemde smetten. Als untermenschen golden vooral Joden, Sinti en Roma maar ook de Slavische volkeren, Aziaten, homoseksuelen en mensen met een aangeboren handicap.

   Gevoed werd de nazi-ideologie door een algemene vreemdelingenhaat en antisemitisme onder de Duitse bevolking veroorzaakt door………

   Trijntje Winkel heeft al eerder aangegeven van Joodse afkomst te zijn en dat haar familie voor ong. 80% is uitgeroeid tijdens WOII. Dan vind ik het meer dan begrijpelijk dat ze met name op deze site blijft ageren.

   Hier worden ook regelmatig medemensen -met het grootste gemak zo lijkt het- weggezet als koudbloedige reptielen/hartelozen/ongevoeligen ect., dus feitelijk óók als untermenschen en dat op basis van een tal ronkende verhaaltjes die -met een verbazingwekkende/huiveringwekkende vanzelfsprekendheid- door nog zovelen voor zoete koek geslikt worden.

   -beledigende ‘algemeenheden’ verwijderd-

   Er wordt weer een klimaat geschapen die met name Trijntje doet denken aan de voorbodes tussen WOI en WOII en m.i. haar drive is om te blijven reageren/blijven uitleggen hoe het wel zit/de leugens blijven blootleggen. Voor Trijntje zijn o.a.: ‘dit mag nooit meer gebeuren’ en ‘we hebben het niet geweten’ niet zomaar wat theorietjes. Ik voel de onderliggende emoties in al haar comments en ik voel met haar mee.
   Ook ik vind het onbegrijpelijk en beangstigend dat er in het huidige informatietijdperk nog mensen zijn die -voor mij- op middeleeuwse wijze informatie verwerken en/of hun verkooppraatjes aan de man brengen. Weliswaar verpakt in een modern jasje, maar in de kern net zo absurd. De boodschappen niet meer met paard en wagen of op de zeepkist, maar op internet.
   Dat het op het WereldWijdeWeb niet altijd makkelijk is om het kaf van het koren te scheiden besef ik ook, maar waar een wil is is een weg.

  12. @Wilmamazone, spreek voor jezelf en ga niet invullen voor TW, dat kan zij dan ook prima zelf vertellen toch?

  13. Zouden we ons dan niet moeten afvragen `who benefits`?
   Als mensen tegen elkaar opgezet en achtervolgd worden worden,wie haalt de winst?

   Was het maar zo simpel.
   Het is niet zo dat per definitie degene die verdient aan ellende ook de veroorzaker is.
   Dat zou namelijk betekenen dat de brandweer de bosbrand veroorzaakt.

  14. @Wilma en Ernie uuuuuhhhh Bert

   Ik ga hier gewoon niet op in. Gaan jullie lekker verder met je spelletje. Ik pas.
   Als ik a zeg, zeggen jullie z of je maakt er wel z van.
   What´s the use?

  15. Als ik a zeg, zeggen jullie z of je maakt er wel z van.

   Dat komt omdat je een heel ingewikkeld probleem probeert op te lossen met één stelregel. Vast goed bedoelt hoor, daar twijfel ik niet aan.

  16. @Brt: ‘Dat komt omdat je een heel ingewikkeld probleem probeert op te lossen met één stelregel. Vast goed bedoelt hoor, daar twijfel ik niet aan.’
   De ironie druipt van je ongenuanceerde reactie af, in mijn optiek.
   a. Wat ingewikkeld is, bepaalt iedereen zélf.
   b. Ik maak uit of Lianne iets probeert ‘op te lossen’… (voor mezelf)
   c. Wat Lianne ‘vast goed bedoelt’, interesseert je minder, dan het poneren van je eigen mening, via deze opmerking van haar.

   Kortom: wat jij zegt over Lianne, zegt méér over Brt -waar is ‘Ernie’ trouwens-, dan over Lianne. In mijn optiek.

   Ergo: Zie je hoe ieder mens’ uniciteit hemzelf parten kan spelen..? Daarom maar regels fabriceren, die JUIST die uniciteit kapot maken…??????

  17. De ironie druipt van je ongenuanceerde reactie af, in mijn optiek.
   a. Wat ingewikkeld is, bepaalt iedereen zélf.

   Inderdaad. Dat doe ik ook. Ik vind het een ingewikkeld probleem. Lianne niet, die wist precies waar het aan lag. Vandaar mijn reactie.

   b. Ik maak uit of Lianne iets probeert ‘op te lossen’… (voor mezelf)

   Ja, meningen verschillen nou eenmaal Guido. Ik maakte voor mezelf uit dat Lianne iets probeerde op te lossen. Jij mag daar anders over denken hoor.

   c. Wat Lianne ‘vast goed bedoelt’, interesseert je minder, dan het poneren van je eigen mening, via deze opmerking van haar.

   Ik ga er vooralsnog van uit dat Lianne het goed bedoelt.

   Kortom: wat jij zegt over Lianne, zegt méér over Brt -waar is ‘Ernie’ trouwens’, dan over Lianne. In mijn optiek.

   Hahahaha!
   En wat zegt die zielige woordgrap over jouw respect voor andere meningen Guido?

   Ergo: Zie je hoe ieder mens’ uniciteit hemzelf parten kan spelen..? Daarom maar regels fabriceren, die JUIST die uniciteit kapot maken…??????

   Ergo?

  18. Kortom: wat jij zegt over Lianne, zegt méér over Brt -waar is ‘Ernie’ trouwens’, dan over Lianne.
   In mijn optiek.

   De reden van mijn reactie hierboven/mijn gevoel over Trijntje had ook te maken met dit comment van Guido:

   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/yangay-een-bericht-van-peter-viskil/#comment-40029

   Guido
   14:58 1 juli 2010
   Dank voor je verbinding Marcel; het ‘geharrewar’, zoals jij het noemt, is voor deze lieden precies het doel..! Laat je niet in de maling nemen..! Wij zien achter de schermen véél meer dingen, en weten inmiddels veel meer, dan je zo zou zeggen.
   Een hele club mensen van Universiteit van Amsterdam, inclusief ene Prof. Vd Vijver, doet zich hier gelden op de site. Van ons belastinggeld..! Sinds wij onze ruimte vuil hebben durven maken aan het ter discussie stellen van de werkwijze van bedenkelijke lieden in de wetenschappelijk, medische wereld.
   Daarbij ondertussen ook ruim reclame makend voor hun eigen sites.. (Mooi meegenomen kennelijk) Die op hun beurt ook weer anoniem worden gevoerd.. (Kennelijk uit pure achterdocht)
   De juistheid van hun standpunten staat voor hen hier op de site NOOIT ter discussie; het is onze zoektocht naar de oorzaken van het misbruik van de genoemde elementen in -vooral- de medisch-farmaceutische wetenschappelijk wereld, die daarbij kennelijk hun toorn opwekt. Daarop komen dan geen normale discussies, maar komt ‘trollen’ in de plaats.
   Het is heel eenvoudig, als je je ergert op een site, kom je toch niet meer?? Maar wat gebeurt er? Zij blijven komen, bemoeien zich met ELK onderwerp. Gaat de discussie een beetje de kant op, die zij niet willen, dan haken ze af.
   Blijf gewoon je ding doen Marcel, ons raakt het sowieso niet!!

   Eerst waren het de mensen van het RIVM èn de farmaceutische industrie:
   http://www.wanttoknow.nl/guidowantstoknow/

   quote:

   Uit analyses van IP-adressen en andere technieken, zijn we tot de conclusie gekomen, dat ook wij door deze cowboys worden bezocht. Dat is verder niets om ongerust over te zijn, maar het betekent wel dat we iets moeten gaan doen, wat we voorheen niet deden. En dat is een strengere selectie, die we gaan toepassen voor wat ‘door de beugel’ kan, qua teksten en inhoudelijk commentaar, en wat niet.

   Ik durf te wedden dat er bij de UVA b.v. helemaal geen Prof. M. vd Vijver te vinden is en vraag me nog steeds af waar al dit soort insinuaties voor nodig zijn; vooral als er een buitengewoon hoog EQ geclaimt wordt

  19. @Wilma Ik laat me niet verleiden tot smaad,dus kijk zelf maar even op de site van de uva. Wel bij de ‘v’ kijken hè.

  20. Lianne, ik vind alleen een mevrouw drs. I van de Vijver, bij ontwikkelingspsychologie.

   @ Brt, Je zegt:

   Ik vind het een ingewikkeld probleem. Lianne niet, die wist precies waar het aan lag. Vandaar mijn reactie.

   Ik vind het ook een ingewikkeld probleem.

  21. @Trijn

   Ik vind het ook een ingewikkeld probleem,maar ik heb altijd geleerd te denken in oplossingen.
   Wat betreft dhr Vijver……..ik zou nog een keer kijken Trijn.

  22. @ Lianne,

   ik vind het eerlijk gezegd niet zo van belang waar er wel of niet een meneer van de vijver werkt.

  23. @Trijn

   Ik ook niet,maar ik reageer op wilma en daarna op jou.
   Dus zullen we over iets zinnigs praten Trijn?

   Net met pensioen zei je toch hè…..geniet je ervan,of mis je je werk?

  24. @ Lianne,

   Ik had verwacht dat ik mijn werk zou missen, maar dat is niet zo, ik mis het helemaal niet, ik vind het heerlijk, een leven zonder deadlines.

   Wel mis ik bepaalde collega’s, maar die zie ik zo regelmatig dat ik dat bijna niet merk.

  25. @Lianne

   Ik heb wel alvast dit voor o.a. jou:

   Op het hek van concentratiekamp Buchenwald:
   “Jedem das Seine” (Ieder het zijne)

  26. Op het hek van concentratiekamp Buchenwald:
   “Jedem das Seine” (Ieder het zijne)

   Dit zijn toch de dingen die niemand kan begrijpen? Ik vind het kwade heel moeilijk te bevatten, het waarom ervan. Voor een aantal mensen is geld en/of macht een reden om kwaad te doen. Maar lang niet voor alle mensen is dat zo, er zijn er ook zoveel – veel meer denk ik – die andere keuzes maken en zich inzetten voor anderen zonder daar ooit iets voor terug te vragen – of dat graag gewild zouden hebben.

   Toch zijn er inmiddels ook wel wat factoren bekend die een risico vormen voor het ontstaan van een voedingsbodem voor het kwaad, zowel maatschappelijke factoren als persoonlijkheidsfactoren.

 27. @TW

  ‘Nou Gait, volgens mij zijn ze gewoon verwijderd hoor. Comment van Thomas van zojuist is ook al weer weg’

  Ze staan er nog wel TW, ze zijn alleen geascendeerd naar een andere dimensie. 🙂

  1. De eerste wet van de thermodynamica, ook wel Eerste Hoofdwet genoemd, stelt dat energie niet verloren kan gaan of uit het niets kan ontstaan

   Pas maar op met je opmerking Guido, DS J Consumulder leest mee!

  2. Altijd..!
   Maar dat je zóveel van hem aanneemt, dat je hem Ds. toedicht.. Jeetje.. (Je schrijft het ‘Ds’ hoor!)

  3. Hij praat anders net zo gedragen en zalvend als een dominee. Vind ik dan. 🙂

  4. @Trijntje Winkel:
   Ja, inderdaad. En dan de dingen die hij zegt: het is ook alsof je een Nature samen met 18 willekeurige New Age tijdschriften in de wasmachine doet, hem op centrifugeren zet en het dan probeert te lezen. Werkt bij mij altijd.

  5. Haha! Ja, zulke teksten ontcijferen vereist een heel bijzonder talent!

  6. Ja, tenzij je ‘wetenschappelijke toon’ verwart met ‘mantra’.

 28. Wat ik mis bij Kindra Arnesan zijn de boventonen, datgene wat een viool tot een viool maakt of een piano tot een piano.

  http://www.niburu.nl/index.php?articleID=23549

  Als ze verteld over haar kinderen, va. 7.50, vertoont ze nagenoeg geen emoties. Niet slikken, niet zuchten, geen lichamelijke uiting van pijn of verdriet. Terwijl ze, naar haar idee, in een levensbedreigende situatie verkeren. Ze komt zo sec over.

  Goed liegen is vreselijk moeilijk. Want de meeste informatie wordt dmv de lichaamstaal gegeven.

  En kan iemand me uitleggen wat ze bedoelt als ze zegt dat “hun bottomline ook haar bottomline is” op 9.50 met zo’n lachje erachteraan op 10.01?

  En op 5.18: ‘I’m totally apalled’ en zonder een zucht gaat verder. Als je zo indringend uit dat je totaal ontzet bent ga je niet naadloos over in de volgende zin zonder even diep adem te halen. Haar lichaamstaal spoort niet.

  1. Hoewel JB niet mijn vriendin is, ik jou écht niet persoonlijk ken, is dát wij jij hier omschrijft nou preciés de crux.. Ook voor JB en ook voor mij. Er zit iets gevoelloos in! Kilheid in disguise..?
   Mevrouw wordt uitgenodigd om een kijkje te nemen, áchter de schermen.. Door een internationaal multi-conglomeraat, dat BP toch is… In ruil voor….? WAAROM ZOU BP DIT NOU DOEN? Wat heeft een concern als BP hiermee te winnen…??
   En als ze dit ‘naief’ zouden doen (vermoeidheid, onoplettendheid, naïeviteit?) zit er toch wel een slimme ‘legal adviser’ achter de camera, die ter plekke, indien noodzakelijk, een contract tot geheimhouding NIET vergeet op te stellen..?
   Heb het al aan TW gevraagd, waarom BP dit nou zou doen, maar zélfs TW is al tijden de verbinding bijster, naar mijn idee. Bijt zich misschien té vast in haar T(roll)W(aardigheids)-rol?

  2. @ Guido,

   Je zegt:

   Heb het al aan TW gevraagd, waarom BP dit nou zou doen, maar zélfs TW is al tijden de verbinding bijster, naar mijn idee. Bijt zich té vast in haar T(roll)W(aardigheids)-rol?

   Ik heb je al gezegd dat ik van alles kan bedenken. maar dat kun jij ook, ik weet zeker dat je tot een betere hypothese in staat bent dan die van JB. Denk aan Ockham’s scheermes en kom op met je ideeën!

  3. Dit vind ik nou een zielige reactie. Dat vind ik niet zo vaak.. Maar om hier voor de tweede keer, ná al je verhalen, uitgebreid, tot vervelens toe, de vraag om te draaien..? Je valt nu voor mij niet zo’n klein beetje door de mand.

   Ik vraag je dus nog maar één keer: Waarom je zo zeker weet waarom JB niet deugt, mijn intuïtie niet deugt, Abranna’s reactie niet deugt. De jouwe wel?
   En, dus dát vooral: de jouwe wel. Trijntje Trol? Waarom deugt dit verhaal niet. Is je Joodse hart geraakt..? Het mijne niet hoor..!! Probeer gewoon jezelf te ZIJN! Trollen zijn andere wezens, jou schat ik hoger in!
   WAT HEEFT BP TE WINNEN, DOOR DEZE ‘KINDRA’ MEE TE NEMEN IN EEN HELICOPTER, EEN BOOT, HAAR LATEN KIEZEN WAT ZE WIL ZIEN..? Wake up Girl, it’s dawning..!

  4. En, dus dát vooral: de jouwe wel. Trijntje Trol? Waarom deugt dit verhaal niet. Is je Joodse hart geraakt..?

   Ik neem aan dat die truttige beledigingen een uiting zijn van je SQ.

  5. Ik heb niets gezegd over de intuïtie van wie dan ook. Het heeft ook niets te maken met mijn “joodse hart”.
   Ik heb gezegd dat ik de verklaring van JB extreem vergezocht en daarom uitermate onwaarschijnlijk vind. De onderbouwing die zij geeft rammelt bovendien aan alle kanten, zoals het filmpje van het zogenaamde vernietigingskamp in Beech Grove.

  6. O ja, en ik heb ook gezegd dat ik van mening ben dat het een zwaktebod is als je je verhaal aannemelijk moet maken met referenties naar de holocaust, zoals JB doet. Het lukt haar dus niet met kracht van argumenten.

  7. Guido, het is niet alleen mijn intuïtie hoor, maar ook gewoon professioneel inzicht.

  8. Ik ben nog steeds deze mening toegedaan:

   08:05 30 juni 2010
   Het kan best zijn dat Jane Burgermeisters oprecht gelooft in alles wat ze zo stellig al eerder verkondigde/hierboven nu verkondigt, maar dat lijkt mij eerder het resultaat van op z’n minst een paranoïde persoonlijkheidsstoornis.

   Verder blijft voor mij ook roddel en achterklap -of erger- gewoon roddelpraat als die in een SQ-jasje gestoken wordt.
   Het lijkt er op die manier sterk op dat je dan blijkbaar elke verantwoordelijkheid mag afschuiven en alles mag zeggen wat je voor de mond komt.

  9. @Abranna ik denk dat je een punt hebt hier

   @ trijntje winkel vertel vertel welke ideen storten zich in jouw hoofd dan ? welke theorien kan jij allemaal bedenken , en hoe houden die stand ,door middel van welke argumentatie? Of wordt het nou wel heel moeilijk voor je ? Ik vind dat Guido gelijk heeft als hij stelt dat je de vraag omdraaid, is dat omdat je er geen antwoord op weet? Dat is geen schande hoor om dat te erkennen. Het is wel heel doorzichtig om deze taktiek meerdere keren achter elkaar te hanteren. En het geeft mijns inziens erg te denken. Waarom geef je geen direkt antwoord? liefdevolle groet marcel

  10. Bekvechten jullie gerust nog maar verder, ik heb er geen zin in en ga vannnacht fantastische dromen liggen hebben.

  11. Ik heb nog een paar keer scherp naar de Kindra clip gekeken

   Kindra Arnesen: Gulf Emergency Summit 19 June 2010 – WITH ENGLISH SUBTITLES
   http://www.youtube.com/watch?v=fVjXufO_zkU

   Wat van belang is bij haar lichaamstaal is het feit dat ze niet zomaar een inwoner is van het Amerika dat wij denken te kennen. Ik bedoel in die moeraslanden daar in het diepe donkere zuiden daar leven stammen die honderden jaren lang een soort zigeuner cultuur hebben kunnen bewaren. Wat mij opvalt bij dit specifieke clipje dat ook door Niburu geplaatst is, is dat de camera zover ingezoomed is dat je haar armen en hand bewegingen vrijwel niet meer ziet. Ik kan mij een andere opname herinneren waarbij haar lichaam danst als een “L’Aricot” uit de moeras landen van Lousiana. Het is ook geen gewoon Engels Amerikaans dat ze spreekt, haar manier van spreken is zoals sommige woonwagen bewoners een combinatie van duits nederlands frans spaans en nog wat kunnen spreken. Ik zie heel veel emotie in haar optreden, ik zie dat de cultuur waar zij is groot gekomen zover ligt van iets waar wij ons iets bij kunnen voorstellen, zoiets als de oorspronkelijke bewoners van Noord Scandinavië in Lapland de Sami, en die dan vergelijken met een stadszweed uit Stockholm. Ik ben bang dat Kindra wel degelijk echt is en dat zij deel uit maakt van één van de vele soorten zelfvoorzienende autonome groepen die een bedreiging vormen voor de controllers. De eerste mensen leefden vaak aan de kust van en op de zee, een paar schelpjes per dag lichtjes koken op een vuurtje tussen een paar hete stenen en wat zand is genoeg om drie dagen in leven te kunnen blijven, makkelijker en gezonder kan niet.

   Ja ik heb naar haar lachjes gekeken, en de zangerige wat cryptische cirkelvormige ‘bottomline´ opmerking, en het woord “appalling”, van wat ik gezien heb kan ik niet anders zeggen tot nu toe dat Kindra zelf honderd procent echt is, als ze dit speelt dan dan dan heeft ze dat ontzettend goed geacteerd, ik ben bijna niet te beduvelen als het gaat om mensen die iets wel of niet acteren.

   Weet je welk lachje voor mij belangrijke informatie onthulde? Het lachje waarbij Kindra aangaf dat ze met BP bonzen heeft opgetrokken voor dagen en dagen, uren en uren… Dat lachje was puur en ik koppelde dat aan het begin van de speech waarin ze aan geeft dat zij altijd meer is geweest dan het vrouwtje van 1 visserman; in 1 zin hoor je haar zeggen dat ze zorgt voor een heleboel vissermannen tegelijkertijd, dit is nooit geen klein vrouwtje geweest, dit is ook geen huisje boompje doorzonwoning met gamma schutting burger cultuurtje vanwaar zij komt, dat is een andere wereld met andere gewoonten en andere wetten,

   ik mag wel zeggen dat een bijzonder talent van mij is dat ik snel kan intunen in totaal andere culturen die ver liggen van wat wij gewoonlijk gewend zijn, heb ik altijd al gehad, hier in Nederland kan ik ook makkelijk switchen tussen alle soorten klassen en culturen; van kampers, zigeuners, tokkies naar fabrieksdirecteuren en artiesten, wat dat betreft kan ik snel schakelen en heel snel de vibraties oppakken..

   Als Kindra dit speelt, dan heeft ze het onmogelijke gedaan want dan zou ik het aan iets hebben moeten merken.

   Maar goed stel dat ik gelijk heb in deze. Stel dat Kindra 100% echt is en oprecht, dan nog kan haar optreden zwaar gemanipuleerd worden door BP en de media, en dan is de vraag of het spelletje dat ze met Kindra spelen of ze nu net de verkeerde hebben uitgekozen, ik zie Kindra echt als een soort vrouwelijke Gladiator waar je geen trucs mee uit moet halen want daar gaat zelfs BP spijt van krijgen, wordt vervolgd….

   The High Violets – Wheel
   http://www.youtube.com/watch?v=yXIMiX423y8

  12. De totale creatieve gekte, geniale vrijheid en stuntelige vrolijkheid tegelijkertijd is te horen in deze bijzondere bevrijdende muziek van deze tropische moeras gebieden die kennelijk volledig kapot moeten van de controllers:

   Mr Hadley Castille & Sarah Jayde Williams at Home http://www.youtube.com/watch?v=I4WN8jsuyi4

   ‘Milking The Cow; Mama’s Musical Contribution’ 😉
   Cajun Fiddler Hadley J. Castille http://www.youtube.com/watch?v=UGsiX5a9Zb8

   New Orleans Louisiana Creole Cajun Zydeco Music. Blues & Jazz of Mardi Gras Fat Tuesday NOLA Saints
   http://www.youtube.com/watch?v=jXId-5dYJjE

   Swamp N Roll: Sarah Jayde Williams 2 http://www.youtube.com/watch?v=u1zSHS5JAVo

  13. Wat een geweldige interpretatie Hyper, wat heb jij een scherpe geest en een groot hart!!

   Weetje, ik heb een zwak puntje en dat is: enige luiheid.
   Veel van wat jij aanvoert heb ik ook gezien en overwogen. Er komt bij mij zoveel binnen, vaak in één pakket,
   zoveel, zoooveeeel…. En dan laat ik me toch weer verleiden tot een door cultuur, opleiding en werkvloer geconditioneerde snelle hap.
   Ook heb ik er nogal eens de pest aan om altijd maar alles in woorden te moeten vangen en uitdrukken.
   Het lijken wel twee aparte werelden, mijn wereld van het woord en ‘mijn beleefde en ervaren’ wereld. En ik leef liever in de laatste.

   Jij kan zaken scherp onder woorden brengen, heerlijk, vult mijn zwakte op.

   Wel blijf ik erbij dat ik een incongruentie ervaar in woorden en lichaamstaal. Ik voel/zie
   bij haar meerder sporen.

  14. Van die prachtige vioolmuziek ga ik helemaal onderuit…
   Ik speel zelf ook viool en krijg nu allerlei herinneringen en flash backs.. Wil ik even delen:

   Door de puurheid van de muziek moet ik denken aan mijn jeugd.
   Mijn favorieten (maar natuurlijk nog veel meer) die ik ik speelde (op mijn gitaar) en zong waren
   Joan Baez: http://www.dailymotion.com/video/x19ty0_joan-baez-blowing-in-the-wind1963_music
   Herman van Veen: http://www.youtube.com/watch?v=kVXPyPdQSiA
   Leonard Cohen: http://www.dailymotion.com/video/x2faz1_leonard-cohen-suzanne-live_music

   Maar later ook:
   Fritz Kreisler: http://www.youtube.com/watch?v=wvrWPADSbDg
   En Bach:http://www.youtube.com/watch?v=ut8PuGVj3wU

  15. Zeg eens wat je denkt Kritisch, want ik zeg het niet (hardop).

  16. “@Abranna, ook ik zeg het niet hardop maar ik weet nu dat jij het ook gezien hebt”

   Yep.

   En ik heb nog steeds geen verklaring langs zien komen voor de ‘gedeelde’ bottomline.

   En wat bedoeld ze als ze zegt op 6.06 (whats in de number?):
   I guess these guys didn’t realize who they were talking to…

  17. @Abranna, ik heb de laatste weken weer eens geleerd dat je niemand kunt vertrouwen en dat je steeds meer ziet wanneer je loslaat wat je verwacht te zien.

   Dat geldt overigens ook voor deze site, ik wil je ook wijzen op de reporter in het filmpje bij “BP, Bilderberg, Goldman, Sachs, Rockefeller..?”

   Het wantrouwen sluipt dan ook binnen t.a.v. de plaatsers van dat filmpje en het bijbehorende artikel.

   Overigens kan ik het heel goed fout hebben en zoek ik daarom soms naar bevestiging, wat op zich ook weer onverstandig kan zijn.

  18. ja ik zie nu ook dat morphen, haar linker oog heeft trouwens vaak ook een hele enge ‘reptilian stare’

   maar ik zie het alleen als ik ‘het mooie vrouw programma’ in mijn hoofd uit zet….

   dat programma heb ik vaak onbewust nodig om in een soort roes te kunnen komen, dat is het woord dat Abranna al eerder heel raak gebruikte op precies het juiste moment en tegen de juiste persoon (me myself eer gister geloof ik)…

   dus samengevat zou je kunnen zeggen dat ik eerst mijn eigen reptielen programma uit moet zetten om het zelf te kunnen zien

  19. Toen ik gisteren eindelijk weer een beetje uit de voor mij klassieke roes wakker werd, ontnuchtering na het getrip in m’n hoofd, bekeek ik het volgende clipje en daar kan je het nog veel duidelijker zien zonder echt op details te hoeven inzoomen; hier is ze ronduit zeeeeeeeeer onplezierig om naar te kijken en te luisteren en inderdaad is ‘Incongruent’ in veel opzichten het juiste woord..

   BP Oil Disaster WORST CASE SCENARIO w/ Kindra Arnesen, BP Community Liaison
   http://www.youtube.com/watch?v=9vpJVELKPPM

  20. @HyperAlert, ik had het niet over het morphing effect, dat kan namelijk ook ontstaan door het filmen en het over laten gaan naar volgende beelden. Dat is ook wat ik zie in de door jouw gekoppelde link, als je goed kijkt, zie je dat er met de omgeving hetzelfde gebeurt.

  21. nou zeg het maar Kritische kritisch, zeg maar wat ik nu niet zie, of blijft het voor nu gezellig gekonkelefoes dus Abranna en jou?

  22. @Hyperalert, als je goed hebt gelezen, kun je zien dat Abranna en ik niet hebben uitgewisseld wat wij hebben gezien. Overigens verbaasd het mij dat je niet reageert op het artikel waar ik Abranna op wijs. Naar ik meen te hebben gelezen, heb jij daar ook een bijdrage aan gelevert.

  23. zeker heb ik net nog eens extra naar dat Rockefeller artikel gekeken; vooral naar dat clipje waar ik dat engels van ingetyped heb (dat heet deftig ‘Transcript’)

   ik heb net m’n ogen ‘anders’ ingesteld en naar de presentator gekeken; maar wat mij direct opvalt is dat de presentator steeds maar heel kort in beeld is; afgewisseld met de meest enge drakekoppen die je maar kan bedenken;

   om te beginnen het zeer enge hoofd van die IIan Conn van Beepee (what is in a name); Con betekent in het engels de boel oplichten

   maar de absoluut engste mannelijke heksen kop allertijden is toch wel van die Russische Bigg zoals ik hem of het altijd noem; Zbigniew Brzezinski; ik bedoel dat doet zo zeer aan m’n ogen dat ik niet eens meer de adem heb om rustig naar de presentator te kunnen kijken;

   ik zie nu alleen nog wat aan de ogen van die presentator; maar ik ben heel nieuwsgierig wat ik nu over het hoofd zie, als het heeeeeeel subtiel is laat je niet van de wijs brengen en ik zal niks ridiculiseren of zomaar afwimpelen; ik weet donders goed dat zeker ook ik het alleen niet red met mijn kijk op alles;

   ik heb regelmatig klankborden nodig en feedback anders wordt het sowieso niks met mij; dan raak ik te eenzijdig ingesteld en krijg ook ik m’n oogkleppen weer terug… misschien dat het met m’n “arische” kalk witte genen te maken heeft; schijnen heel gevoelig te zijn voor manipulatie en indoctrinatie

  24. Nou Kritisch, nu vind ik je wel een beetje vaag hoor. Ik begrijp je voorzichtige wantrouwen, die ik ten dele met je deel, iets wat deze tijd noodzakelijk maakt naar mijn idee. Volgens mij weet je dat.
   Maar Hyper laat zich gewoon zien dus lijkt het mij respectvol om ook (iig. een deel van) jouw idee/mening te delen.

   Wat ik meen te zien is een afwijkende oogstand.
   Verder heb ik tav. het filmpje hierboven nog wel meer bedenkingen.
   In het filmpje wat jij laat zien Hyper zie ik geen morphing, maar dat kan aan mij liggen.

   Hyper, die roes sloeg op de botte opmerkingen van de twee anderen. Ik voel met jou een hele goede verbinding en als ik al zou vinden dat je ‘op je rem zou moeten’ zou ik dat echt anders met je communiceren.
   Maar ik begrijp wel precies wat je bedoelt en het is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Ik vind jou, nogmaals, een hele scherpe waarnemer die vaak maar een half woord nodig heeft. Dat je soms niet instaat bent verder te kijken dan je ‘reptielenprogrammeringen’ enfin, je bent niet de enigste, we zijn in de wereld om elkaar te helpen toch?
   http://www.youtube.com/watch?v=Zmt1BPs_NlQ

  25. @HyperAlert, let op de mond en dan met name de tong. er klopt geen hout van.

   @Abranna, zo open als je nu bent over wat jij hebt gezien, was je even terug niet. Overigens de oogstand?

   Abigail Rockefeller heeft ons overigens in de vorige eeuw gered van de ondergang en dan heb ik het over de Abigail die ook zo’n belangrijke bijdrage heeft geleverd voor de kunst. Zij is echter geen geboren Rockefeller.

   Wat betreft de bloedlijn, goed om je daar eens in te verdiepen, ook als het gaat om ons Koningshuis maar het gaat niet om een bloedlijn die afstamt van Reptielen maar van de Nephilim. (De geschiedenis is zelfs terug te vinden in de Bijbel) Overigens weet ik ook niet hoe dat zit in mijn eigen bloedlijn daar ik een afstammeling ben van de Franse adel en mogelijk ook besmet ben in mijn genen.

   Feit is dat het overal om ons heen is en je het pas gaat zien, als je niet langer uitgaat van je verwachting om te zien wat je ziet.

  26. ik ben besmet via m’n oma met genen van het Nederlandse koningshuis, Prins Hendrik heeft z’n zaad kwistig rond gestrooid; ik weet niet in hoeverre Prins Hendrik belast is, soms slaan genen 1 of 2 generaties over wat betreft uiterlijk; ik heb altijd bij Prins Alexander gezien dat hij mijn haar, mijn tandjes (snakebite; heeft hij overigens recht laten zetten, ik niet) en mijn stem en nog een paar dingen heeft, echt mijn lieve foute broertje;

   ik ben op moment veel minder vatsig dan hij (alhoewel) maar daar doe ik dan ook veel aan en ik ben naar mijn weten niet belast met de zeer mollige genen van Bea dus het is niet helemaal eerlijk want Alex kan hardlopen wat ie wil, z’n moeke is nogal grof gebouwd vind ik, maar zelfs Bea heeft wel wat weg van mijn moeder zeker wat dat zeer dominante dubbele karakter betreft…

   Hebben jullie toevallig die reportage op tv een keer gezien van die barones (frans / duitse genen) uit limburg die het zo moeilijk heeft met de onderhoudskosten van haar kasteel? Hoe heet ze nou ook al weer?

  27. @ Kritisch
   Ja, ik denk dat ik toch ook op dezelfde lijn zit.

   Hoe ik het nu zou willen verwoorden:

   ’the veil’ wordt dunner

   of

   ik krijg vat op een pril gevoel van het scheiden van twee werelden of werkelijkheden

  28. @HyperAlert, ik ben besmet via de bloedlijn van mijn moeder. 2 zusters zijn uit Frankrijk gevlucht tijdens de Franse revolutie en hebben zich gevestigd in Nederland. De naam is behouden gebleven doordat de 2 zussen ongehuwd kinderen hebben gekregen (in die tijd bastaardkinderen) De dominantie van mijn moeder is overigens herkenbaar in jouw verhaal:-). Die karaktereigenschap zie je echter terug in de gehele familie van moederskant. Ik heb veel van mijn vader maar moet toch ook bekennen dat ik eigenschappen heb van mijn moeder waar ik al jaren hard aan werk (naarmate ik ouder wordt, gaat het beter:-))

   Ik heb mij los gemaakt van mijn familie, juist vanwege die karakter eigenschappen. Ik heb mijn hele leven, tot de dood van mijn moeder, met haar gestreden. Na haar overlijden was ik eindelijk bevrijd en heb ik knopen doorgehakt.

   Neemt niet weg dat er situaties zijn in mijn leven waar die eigenschappen die ik geërfd heb van mijn moeder, naar voren komen en daarom denk ik dat ook ik besmet ben.

  29. @Abranna, inderdaad het paard en de vijfpuntige sterren. Overigens moet je wel heel bewust kijken, wil je die sterren zien. Het is overigens helemaal een vage afbeelding, mensen vanaf de achterkant bezien?

  30. Kritisch zegt:
   “Wat betreft de bloedlijn, goed om je daar eens in te verdiepen, ook als het gaat om ons Koningshuis maar het gaat niet om een bloedlijn die afstamt van Reptielen maar van de Nephilim.”

   Ik mag toch hopen dat het anders bedoelt wordt dan het op mij overkomt.
   Dit klinkt mij namelijk in de oren als dat het koningshuis van een fout ras is.
   Maar ik zal het wel verkeerd begrijpen, toch?

  31. @Brt, waar heb jij gelezen dat het om een fout ras gaat dan? Is er uberhaupt gesproken over een ras?

   Als je goed gelezen had, had je kunnen zien dat HyperAlert afstamt van de bloedlijn van het Koningshuis en ik van een andere verwante tak uit Frankrijk. We hebben het slechts gehad over genen en karakter eigenschappen.

   De Nephilim is geen ras maar bestond in de oudheid al op de aarde. Er zijn veel discussies over de betekenis van het woord Nephilim. Sla anders de bijbel er eens op na, b.v. in het boek Enoch……….

  32. Was het Franse koningshuis niet reptilian of nephilim?

  33. @Brt, waar heb jij gelezen dat het om een fout ras gaat dan? Is er uberhaupt gesproken over een ras?

   Nou ja, ik hoor hier dingen over besmette genen, reptielen, bloedlijnen en complotten die daar mee te maken hebben.

  34. @TW alle Koningshuizen zijn aan elkaar verwant daar er vroeger niet met burgers getrouwd mocht worden. Zij trouwden met elkaar en zo ging dat ook binnen de adel. Daardoor bleven de bloedlijnen redelijk intact. Zo ook gold dat voor de macht die steeds in zelfde handen bleef.

  35. Ja Abranna en op die vage Fluxview poster staat ook duidelijk het woord “DeProgramming”!!!

   Heel herkenbaar jouw verhaal over jouw familie strijd Kritisch, mijn ouders leven nog en dat is aan de ene kant een zegen en aan de andere kant niet, boeken kan ik er ook over schrijven en ik ben echt nog niet helemaal los van de strijd en het ‘gedoe’ is nog lang niet klaar.. Je bent dus alweer niet de enige..

  36. @Brt, eerst goed lezen en dan pas reageren

   @Kritisch: Ik heb het dan nog maar een keer gelezen. Maar begrijpen doe ik het nog steeds niet helemaal.
   Misschien kan je mij het uitleggen. Jullie lijken te hinten naar het bestaan van als mens vermomde reptielen. Of misschien naar een ander soort mensenras. Dat is me niet duidelijk.

   Wat ik al zei, misschien sla ik de plank volkomen is. Daarom hoop ik dat jij het me kan uitleggen.

  37. Dan ben jij dus ook een reptiel Kritisch, als ik het goed begrijp.

  38. Wie van de Drie wie kent het nog?

   Wil de echte Reptiel dan nu opstaan?

   En dan gaan ze alle drie opstaan inclusief Albert Mol en ik en Kritisch en Trijnie en Bert en Ernie en Guido en Tessa en Paul en Anton Teuben en John en Johan en nou ja best gezellig hier zo; oh ja Gait natuurlijk en Meneertje van de Vijver en nou ja een heel draken nest bij elkaar;

   heerlijk kunnen we straks eieren gaan leggen voor het nageslacht; ik zie het helemaal voor me… die ascentie was alleen maar een truc voor het publiek.. zoiets?

   Behalve Abranna die heeft geen eieren nodig die is warm bloedig maar als je wat van genetica weet zoals de Sumeriers dan kun je wel kruisen tussen warm en koud bloedige mensen!

   Wie van de Drie is een oud TV spel programma van heel vroeger onder leiding van Uw presentator Heeeermaaannnn Emmink…

   Met in het panel Albert Mol, Martine Bijl en Loes Haasdijk; die schooljuf met die Bril maar owee als ze de grote ronde Bril afdoet dan dan is het ineens net Carla Bruni, en dat was nou juist het spannende..

   “Het televisieprogramma startte op 26 oktober 1963 en liep ononderbroken door tot 1983. De show is een Nederlandse bewerking van de Amerikaanse versie “To Tell the Truth”.”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Wie_van_de_Drie

  39. Deze ‘Kindra’ staat de helft van de tijd, zeker wanneer ze ‘dubbelrollen’ MOET spelen, te shiften! Let op haar linkeroog.. (Die 6:06 is daar -wat mij betreft- een perfect voorbeeld van..)

  40. @Brt: kijk en LEES (maar dan ook écht!) het artikel van David Icke. http://www.wanttoknow.nl/overige/david-icke-wonderen-zijn-heel-gewoon-zo-krachtig-ben-jij/

   1. onze goddelijke Ziel is hier op Aarde in staat ‘wonderen’ te verrichten.. Creatie, Schepping..
   2. er is een sluier, tussen fysieke en energetisch-niet-materiële werkelijkheid.
   3. door ‘distortion’, mooi woord voor ‘verstoring’, kunnen wij -in dit fysieke lichaam- heel moeilijk in onze Zielkracht komen. Geeft niks, komt allemaal goed..
   4. uiterst intelligente reptielen(rassen) zijn oorzakelijk betrokken bij deze Aardse ‘opbouw’, energetisch-architectonische frequentie-beperking.
   5. (Dit staat niet meer in het verhaal van Icke!) Er wordt op dit moment een nieuwe ‘raster’ gebouwd, OVER het ‘reptilian’ raster..

   ENZ..

   En als je nu gaat roepen Brt, ‘beats me’.., dan is het goed. LET IT BE!

  41. @Guido
   quote / energetisch-architectonische frequentie-beperking.
   🙂 leuk bedachte onzinterm, niet te verwarren met
   nano-quantum fotonen-emissiespectra, Chromatografische permeabiliteit configuraties en Fouriergetransformeerde holo-integralen.

  42. Nou Hyp, als je verdrinkt in de ogen van Bruni kan je mij beter maar niet tegenkomen. Je moet wel een zeer geoefend zwemmer zijn om daarin boven water te blijven cq te overleven. Ik weet niet of een koudbloedig reptiel dat wel aankan 😉

   Als je wil weten hoe de olie ‘zich verspreid’ kan Lyndsey Williams je dat wel vertellen.
   Luister evt door zijn ‘goede boodschap’ heen en kijk naar het grote plaatje:

   http://video.google.com/videoplay?docid=-2219026291450576553

  43. Bedreigend hè?
   Fase 1 in het verwerken van heftige berichten: ONTKENNEN!!
   Hoe ik dat weet? Er wordt niet eens meer bij gezegd, ‘denk ik’. Nee, het is weer algemene waarheid.. Toch? Henk, de logica van een kind, wat mij betreft. Waarom IS het een onzinterm..? Waarom is het zelfs VOLGENS JOU een onzinterm..
   Je komt een heel eind zo hoor, lekker discussiëren, maar wel binnen jouw kaders.. naar mijn idee.
   Heb overigens net even zitten kijken naar dat kwalitatief beter filmpje van mevrouw Kindra.. Zonder geluid weet ik helemaal niet wat ik zie bij deze tante.

  44. Ja, onzin, net wat Henk zegt. Onzin, wil zeggen: zonder zin, zonder betekenis. Lettertjesbrij.

  45. Kritisch jah klopt de presentator van het Rockefeller filmpje, inderdaad als je naar z’n mond en tong goed kijkt, klopt inderdaad geen hout van, maar het gaat zoo flitsend snel, maar als je het 1 keer gezien hebt zie je het daarna steeds. De ogen van de presentator zeggen mij iets, koude harde starende blik.

   Ja Guido nu zie ik het ook heel duidelijk op 6:06, wat Abranna al gezien had, dan zie je het linkeroog van Kindra (on)werkelijk heeeeeel vreemd wegdraaien en op nog wel meer momenten in het clipje. Als je dat éénmaal opgemerkt hebt dan zie en hoor je nog wel meer…

   Als ze zelf het getal 6 noemt, met zo’n vreemd sisssss geluid, dat ze overigens wel vaker maakt, ik heb trouwens nog meer associaties met een andere vrouw van ‘Common Purpose’;

   dat is een semi geheime NWO organisatie in Engeland; heel Engeland is op moment geïnfiltreerd met getrainde mensen van ‘Common Purpose’. Ik ben benieuwd hoe die organisatie zich noemt in Nederland.

   Voormalig marine officier Brian Gerrish heeft haar doorgeprikt en vooral de NLP technieken die zij gebruikt zijn dezelfde slinkse NLP technieken waar Kindra ook gebruik van maakt, begin ik nu te zien. Bijvoorbeeld als ze het over haar dochter heeft… Dat is de zelfde techniek als die vrouw van Common Purpose; ik ga wel zoeken of ik die vrouw nog ergens kan vinden op internet…

   Brian Gerrish on Edge Media TV: 1/10 ‘Child Stealing by the State’
   http://www.youtube.com/watch?v=zx01abIKSWg

  46. Vanaf minuutje 2:50 is Julia Middleton (Chief Executive of ‘Common Purpose’) te zien…

   Ik geloof dat in pt6 een uitgebreide NLP analyse aan bod komt, is niet echt nodig, gewoon goed kijken en luisteren naar Julia Middleton en zeg wat je opvalt…

   Doet me nu erg denken aan elementen en patronen die je bij Kindra ook kan aantreffen.

   BRIAN GERRISH Absolutely Nails The Real Zeitgeist ! pt5

   http://www.youtube.com/watch?v=3ZDFUEdKSbg

  47. Ik heb alle sprekers bekeken, niet alles afgeluisterd.
   Het zijn:

   Kindra Arnesan, weten we ver eigenlijk niets van
   Raymond Lotta marxist en communist
   John Clark, professor filosofie
   Cindy Sheenan vredesactivist

   World Can’t Wait – GULF EMERGENCY SUMMIT Action
   http://www.youtube.com/watch?v=7SAawWip2Gs&feature=related

   Ik blijf moeite houden met Kindra A

  48. Waarom zijn John Clark en/of Cindy Sheenan niet uitgenodigd voor CNN om hun verhaal te komen vertellen?

  49. Bedreigend hè? Fase 1 in het verwerken van heftige berichten: ONTKENNEN!!

   Bedreigend hè Guido? Kritiek waar je je geen raad mee weet: censureren!! Lekker open minded van je.

  50. En wie weet, ze zal maar gelijk hebben , wellicht zelfs per ongeluk, want ook dit is de manier van werken: waarschuwen vooraf!

  51. Apart dat jij nu met die video van Pastor Lindsey Williams komt aan zetten Abranna! Die opname met die mooie wild west houten stoel staat nu precies een jaar op mijn mp4 speler. Misschien met de kennis van nu dat ik er al weer heel anders naar kijk. Ik ga daar zeker nog eens even aandachtig naar kijken met de ogen van zomer 2010.

   Oh ja over de ogen van Carla Bruni, ik wil je echt wel een keer zien Abranna! Dan nemen we alle mogelijke veiligheidsmaatregelen die Kritisch kan verzinnen, ook voor haar gemoedsrust natuurlijk.
   Misschien wellicht beter om dat avontuur sowieso over de zomer heen te tillen, ik bedoel ik heb deze maand en volgende maand nog wat ‘verplichtingen’ liggen in de vorm van klein maar groot genoeg drijvend roerend goed in Zeeland. Alles heeft z’n onderhoud nodig en tegelijkertijd kan ik dan flink wat lopen op de uitgestrekte stranden, goed voor m’n vitamine D voorraad en goed voor m’n voeten in het zilte water.

   Dat is een tijd geleden zeg, hoe was het ook al weer, oh ja je spreekt alleen af op neutraal terrein waar ook andere mensen zijn en nog een heel lijstje van die dingen maar die kan Kritisch wel verder aanvullen.

   Buurmannen die aardig doen in je gezicht en dat dan ineens in een rechtszaak blijkt dat ze valse getuige tegen je zijn, jah ik weet het Kritisch, heb ik ook gehad, in mijn huidige flatje heb ik ook de afgelopen 2 jaar geen 1 keer de deur open gedaan voor niemand niet, zeker niet voor mijn nu weer heel aardige buurtjes, heel aardig maar mijn voordeur blijft voorlopig nog even potdicht, zelfs het onderhoud van mijn cv heb ik hiervoor overgeslagen, dat kan je zo niet blijven volhouden maar nu nog even niet, dat zijn de normale paranoïde afkick verschijnselen die je oploopt bij hoogverraad in de straat. Dit gaat voorbij normale sociale controle. Mensen worden tegenwoordig gestimuleerd om elkaar tot in belachelijke details te bespioneren. Wat wij dachten dat alleen in het Oostblok gebeurde is nu hier bezig maar dan nog erger.

  52. @Hyperalert, even een kleine correctie wat betreft mijn buren: die 2 buren zijn ook gedaagd maar omdat ik de advocaat al had geregeld en hij had laten weten via Internet mij te zullen verdedigen, draai ik daar nu alleen voor op omdat het dezelfde zaak betreft. Met andere woorden, zij hebben geen advocaat ingeschakeld (wilden eerst zelf informeren of er een goedkopere optie was dan mijn advocaat) maar kunnen nu mee koersen op mijn succes zonder dat zij daar geld voor kwijt zijn. Zij betalen dus niet mee aan alle kosten die ik nu ga maken.

  53. Hyp,
   Een drijvend vlot in Zeeland? Mijn Zeeuwse hart gaat nog sneller kloppen..

   Ja, ik ken die onderhoudszorgen. Heb een hele tijd ook een stekje gehad op loopafstand van de kust. Paradise!!
   Echter, alles heeft zijn tijd.

   Elkaar ontmoeten? Ja, de klik die wij hebben is te goed om niet verder uit te werken.
   Dat lijkt me een nu eens een heel goed plan.

   Maar, om misverstanden te voorkomen:
   Ik val op geen enkele manier in de categorie ‘Loes Haasdijk en consorten’.

   Als de sluiters van mijn lenzen open gaan kan de zuiverheid ‘killing’ zijn, dus voorbereidingen treffen voor veiligheidsmaatregelen op meerdere niveaus lijkt me wel een goed idee….

   En Lindsey? Ja, ons lijntje is open hoor! Ik had gistermorgen een opname gekeken over child stealing en was van plan om Guido te vragen om daar eens wat over op WTK te zetten. En dan kom jij ermee…
   http://www.youtube.com/watch?v=UWDf49iArVE&feature=player_embedded

  54. Hey Abranna, ik heb vanmiddag een meeltje gestuurd naar Guido met een leuk beriggie voor jou met de vraag of hij dat naar jou wil doorsturen.

   We zien elkaar een keer in het land van het blauwe zeewater, het Atlantis van Nederland!

   Bløf – Dansen Aan Zee

   http://www.youtube.com/watch?v=cWR5l3jFehE

  55. Te ver naar boven gescrold.

   Nogmaals hier op zijn goede plaats:

   Yep!

   Laat maat komen Guido.

  56. De Argentijnse geo-politiek-economisch analist Adrian Salbuchi aan het woord.

   Hij titelt zijn analyse:

   THE WELL FROM HELL

   Hij noemt de Golf het Tsjernobil van de US.
   Zijn website: http://www.asalbuchi.com.ar/

   Hij heeft 12 ’triggers’ geformuleerd die nodig zijn om een NWO te realiseren.
   Hij heeft als nr 8 genoemd: een nucleair ongeluk. Hij weet nu dat het geen nucleair maar een oil spill ongeluk was.

   Kijk verder zelf maar verder, zeer de moeite waard. Hij doet ook nog een politieke interpretatie erbij met Sutherland c.s.
   Hij noemt ook het Illuminatie kaartspel, en het ‘waarschuwen vooraf’ als herkenbaar Elite manier van werken.

   Waarom de WELL FROM HELL?

   Het olieveld in de Golf hebben ze ‘THE MACONDO FIELD’ genoemd. Macondo is in het Africaans: DEVILS FOOD (op zijn video staat: FLUID).
   Hij noemt het ’the gates of hell’ en haalt hierbij the lord of the rings aan en het bijbelboek openbaringen.

  57. En, als ik dan toch bezig ben:

   Salbuchi – 2010 Forecast: Transition from Globalization to World Government

   Globalisation: the way out
   New World Government: the way in

   CFR lid Richard Gardner schreef in in 1974: The hard road to world order: it has to be build from the bottom up rather than from the top down. It will look like a great boomimg, buzzing confusion. An end run of national sovereinity, eroding it peace by peace, will accomplish much more than the old fashioned frontal assault.

   Amerika zijn centrale rol wordt afgelegd. ER komen 5 hoofdcentra:
   London als politiek centrum en mastermind, New York als financieel centrum, Washington DC als militair centrum, Rome als een religieus oecumenisch centrum en Jeruzalem als het spirituele centrum, van deze wereld waarbij ze de intentie hebben om daar ‘de Koning van de wereld’ te kronen.

   En nog veel meer.

 29. Stukje desinfo en kijk, de reacties stromen van alle kanten binnen.

  Op werkelijk spirituele artikelen wordt niet zoveel gereageerd, dan komt het op jezelf aan, op wie jij bent.

  Dan krijgen de lieden het moeilijk aan beide kanten.
  Liever hard, heel hard schreeuwen naar elkaar wie er gelijk heeft (geen van de partijen).

  Relax, we leven niet om elkaar het leven zuur te maken.
  Geniet van het leven en zie het verschil tussen echt en onecht. Het meeste is onecht.

  Liefde en wijsheid voor iedereen, hou op met zaniken.

  1. he martijn ouwe vredestichter, je hebt denk ik helemaal gelijk als je stelt dat niemand gelijk heeft in deze . Simpel weg omdat we het niet weten we gissen maar. Verder relax chill helemaal mee eens waarom strijden als je genieten kunt van het leven zoals dit zich aan je ontvouwd. peace man liefdevolle groet marcel w

  2. He Marcel W,

   Alles goed? Jammer he, dat de gezelligheid hier toch wel verdwenen is, vind je niet?

   We hebben je gemist, ook op de chat…
   Ook daar is het rustig, ach, kwaliteit boven kwantiteit.

   Groeten,

  3. @Martijn,

   Oftewel is er ook een pad om gelukkig te worden zonder steeds gelijk te willen hebben?

   Informatie tot je nemen zonder (ver)oordelen…

   En zo ja is dat niet een veeeeeeeééééél leuker pad om op te wandelen?

   Ik ga mijn paadje maar weer eens aanharken en een beetje opruimen, t is immers fantastisch weer, om bijna gelukkig van te worden.

   PS. Marcel W leuk je hier weer aan te treffen

  4. Burke, het oneindig vernieuwende pad is zo verbazingwekkend…

   Dat wat woorden te boven gaat, dat geeft antwoord op alle vragen, je bent mooi.

  5. @ burke he man ik was der wel hoor wilde alleen even niet reageren even de stilte zoeken zonder het oordeel je kentb dat wel ik ben zo wel even op de chatklepdoos haha groet vol liefde van marcelw

 30. We hebben net Barosso zijn angst horen uitspreken over een mogelijke herintreding van dictators zoals Papadopoulos, Franco en Salazar als ze de schuldencrisis niet onder controle krijgen. Die bui komen ze in de Vs ook tegen op de weg die ze nu fietsen alleen daar hoor je de media hier niet zoveel over. Misschien zijn het voorbereidingen voor een mogelijke staatsgreep.
  Als Angela Merkel wel besluit Glass-Steagall door te voeren moet ze eerst nog langs het IMF en de Bilderberg imperialisten, die zien dat vast niet zitten en hun werkwijze kennende houd ik alle opties open. http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/liamhalligan/5587809/Its-time-to-end-the-grotesque-fiscal-bail-outs-and-grapple-with-reality.html

  Follow the money —>

  1. @Abranna, ook ik zeg het niet hardop maar ik weet nu dat jij het ook gezien hebt

 31. Ik geloof Kindra jammer voor BP die haar een beetje ingewijd heeft.
  Zij keert zich er helemaal vanaf en inderdaad zij is een strijder en heb alle respect voor haar !
  Dan die Jane Burgermeister die vertrouw ik helemaal……niet ! Ze heeft ook een vals gezicht naar mijn mening ! Herinner mij nog dat ze zo boos reageerde op de collecte die voor haar gehouden was i.v.m. vaccinaties weten jullie nog ??
  Ogen zijn de spiegel van de ziel hebben jullie haar ogen gezien (varkensoogjes).
  groetjes

 32. TW zal wel voor een aflevering Yolanthe en Wesley in Zuid Afrika zitten, de écht belangrijke zaken.
  Geef het meubelboulevard-volk tieten en spelen en je hoort ze niet meer.

  1. @guido, deze opmerking van Jerry had je ook direct moeten verwijderen, niet ter zake doende en beledigend. Gelijke monniken, gelijke kappen zou ik zeggen.

 33. @TW

  Nou moe…. Ik vraag jouw toch ook niet of je coke gesnoven hebt als jij iets zegt.
  Mag het iets genuanceerder a.u.b, je broodheer krijgt nog spijt van zijn investering.

  1. Ga ook eens de beledigende reacties van je vriendjes verwijderen Guido, als je durft.

   Meten met twee maten, selectieve verontwaardiging, flink allemaal hoor.

  2. Ik durf van alles hoor Trijn..!
   ‘Meten met twee maten, selectieve verontwaardiging, flink allemaal hoor.’ volgens mij moet dat zijn:

   ‘Meten met twee maten, VOLGENS MIJ, selectieve verontwaardiging, flink VIND IK DAT allemaal hoor.’ Het valt niet mee, nietwaar?

  3. Waarom moet dat?

   Iedereen kan het immers heel simpel zelf constateren bij het lezen van de comments op deze site.

  4. Als ik je dat moet uitleggen, dan laat ik het erbij, beste Trijn. Nuance in een energetische bewoording.
   Ik weet niet of je tennist, of van tennis houdt, maar om een nuance toe te lichten: Daar, bij tennis dus, roepen de Engelsen, bij wat wij allemaal ‘Nadeel’ noemen, het ‘voordeel’ voor de andere partij. En als je denkt dat dat hetzelfde is, dan heb je het mis..
   Tussen ‘nadeel’ en ‘voordeel voor…X’, zit een wereld van verschil.
   Als jij het verschil niet weet tussen ‘Het IS zo’ en ‘Ik VIND dat het zo IS’, mis je naar mijn idee een essentiële paragraaf in je perceptievermogen. En ik meen dat ook nog eens.
   Maar volgens mij weet je precies waar ik het over heb; voor mij doe je alsof je neus bloedt…

  5. Guido,

   Je meet met twee maten; je lijdt aan selectieve verontwaardiging; je modereert zeer vooringenomen.

   Zo is het ook zeer opvallend dat je dat soort opmerkingen alleen maakt tegen bezoekers van deze site die het niet met je eens zijn, terwijl er vaak genoeg goede redenen zijn om diezelfde opmerkingen ook tegen de anderen te maken.

   Dat is allemaal duidelijk waar te nemen door iedereen, niet alleen door mij.

   Er hoeft dus geen “ik vind” voor. Sterker nog, dat zou belachelijk zijn. Dat jij zo blind bent voor je eigen gedrag doet daar niets aan af.

  6. Je hebt maten en maten.

   Maten, vrienden die elkaar begrijpen, ook nog eens op een heel ander niveau.

   Maten, afstanden in dualiteit, zoals de afstand in hoever iemand vanaf het midden staat.

   Heel ver naar links, naar rechts, of hoe dan ook, je snapt het niet en wilt het niet snappen. Wat doe je hier dan nog?

  7. @Guido J

   Meerdere personen hebben al tig keer jouw moderatiebeleid, regelrechte censuur in de ogen van velen, ter discussie gesteld Jonkers. Zelfs enkele mensen uit je ‘eigen hoek’ vroegen zich daar dingen over af! Is het m.i. intussen dus op zijn minst ‘wij vinden’ voor al degenen die geen stront in de ogen hebben. Maar zelfs dat is (imo) overdreven omdat jouw gedrag al afdoende geïllustreerd werd door onomstotelijke feiten.
   Dat je er toch mee doorgaat zegt alles over jezelf en niets over de persoon die je poogt te treffen met een daad van willekeur.(vind ik)

  8. Meten met twee maten, VOLGENS MIJ, selectieve verontwaardiging, flink VIND IK DAT allemaal hoor.’ Het valt niet mee, nietwaar?

   @Guido:
   VInd jij dat Trijntje Winkel zich zo moet uitdrukken?
   Of moet Trijntje Winkel zich zo van jou uitdrukken?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.