Advertentie

‘Mind Control’: IJzingwekkende info om tóch te lezen..!


x

mindcontrol

x

‘Mind Control’..

IJzingwekkende info om tóch te lezen..!

2015 © Quasimodo/WantToKnow.nl/.be

x

Een boek over de bloedstollende, ijzingwekkende, afschuwelijke memoires van een vrouw die beschrijft onder mind-control te zijn gebruikt als seksslavin, presidentieel seksspeeltje en als menselijke computer. Als je dit al te ver vindt gaan – dan zal het hele boek, dat we hier op WantToKnow gaan bespreken, waarin deze vrouw pijnlijk openhartig vertelt, dat ze letterlijk het lijdend voorwerp was van een groots opgezet MK ULTRA experiment, hoogstwaarschijnlijk wel helemaal als fantasie op je overkomen.

Het is de strijd om het bezit van de (jouw) geest van mensen.
Het is de strijd om het bezit van de (jouw) geest van mensen.

Bij deze MK Ultra-experimenten werden slachtoffers van generatie op generatie klaargestoomd als slaven voor prostitutie en andere diensten, door middel van marteling, schrikbewind, verkrachting, afranselingen, ritueel misbruik en elektroshocktherapie.. De categorie waarin dit boek gerangschikt zou moeten worden, bestaat waarschijnlijk nog niet. En daarom is het niet-mis-te-verstaan, een welgemeende serieuze waarschuwing vooraf! Het is geen boek voor iemand met een zwakke maag, of iemand die super gevoelig van aard is.

Ook voor mensen die zelf slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik en voor mensen die lijden aan een stoornis waarbij meerdere persoonlijkheden in één lichaam wonen, persoonlijkheden die van tijd tot tijd en om beurten het hele lichaam volledig opeisen, voor een van deze persoonlijkheden (dissociatie-stoornis) is dit beslist geen geschikt boek/informatie om te lezen. De verantwoordelijkheid hiervoor leg ik als auteur (en wij als WantToKnow-website) helemaal bij jou alleen neer. Je bent echter gewaarschuwd.

Over het boek en de hoofdpersoon
Het boek begint met het verhaal van een vrouw die door haar eigen vader als zuigeling werd verkracht . We volgen haar op de voet terwijl ze zelf uit haar eigen herinneringen vertelt wat haar is overkomen; van verkrachting als zuigeling tot traumatische ervaringen tijdens seksuele rituelen, waarbij ze zelf meerdere malen getuige was, van gruwelijk wrede moorden op pasgeboren baby’s.

KISSINGER_DEPOPULATION
Henry Kissinger: De verborgen motieven en agenda van deze man zijn gruwelijk. De uitspraken die hij deed in de loop der tijd, tonen een topje van de ijsberg van de donkere leegte van zijn geest.. Deze uitspraak gaat over het reduceren van de wereldbevolking in de ‘Derde Wereld’ als prioriteit..

Op zeer jonge leeftijd werd zij VERKOCHT aan Bob Hope, die volgens haar de hele Amerikaanse regering maar ook de hele entertainmentwereld en vele buitenlandse staatshoofden voorzag van ‘gerobotiseerde seksslavinnen’. We zien ook in ons dagelijks leven een zorgwekkend stijgende lijn van algemene acceptatie van televisieprogramma`s, waarin kleine kinderen wordt geleerd zich te gedragen als professionele hoertjes in programma`s zoals ‘Toddlers & Tiara’s’.

Dit boek ‘Mind Control’verteld het onthullende verhaal van een vrouw die in de jaren 1960/1970 door niemand minder dan dr. Henry Kissinger zelf werd geprogrammeerd. Met het doel om als wandelende computer met werkelijk ongelooflijke, en ongekende mogelijkheden, dienst te doen en zo het geheime doel van ‘De Nieuwe Wereld Orde’ te steunen. Inderdaad, dat zijn ook de Bob Hope en Henry Kissinger zoals we ze kennen, maar niet van deze zaken..! En zo zijn er nog vele andere bekende en hele grote namen uit politieke kringen, maar ook uit de entertainmentwereld; ze passeren de revue in dit werkelijk onthullende boek. Een boek dat de aandacht trok van iemand die vond dat dit verhaal vertaald diende te worden in de Nederlandse taal. En zo geschiedde..

Want dit is een verhaal dat verteld dient te worden en aan de grote klok mag en moét worden gehangen, omdat het zo schokkend onthullend is en doordat het op een ontnuchterende en begrijpelijke manier, de achterliggende werkelijkheid laat zien van een aantal mensen die de hele wereld naar hun eigen hand willen zetten.. Dat deze lieden daar al een heel eind mee gevorderd zijn, is niet alleen wat er in dit boek haarscherp beschreven wordt, maar reden temeer van deze informatie op de hoogte te komen..! Inderdaad: Want To Know..!

Daarnaast laat de samensteller van dit boek je ook een onderzoeksrapport zien van professor John Coleman, die 20 jaar lang onderzoek deed naar de activiteiten van de schaduwregering; de mensen achter de vorming van de ‘Nieuwe Wereld Orde’. Hij laat je ook een kijkje nemen in ons eigen land, want hier kennen ze deze praktijken ook! Bedenk vooral dat ook onze regering verre van brandschoon is… De samensteller van dit boek luidt daarom de noodklok. Het is vijf voor twaalf!! Was getekend: Quasimodo – klokkenluider van beroep

x

* * *

x

Het was George Orwell die in 1984 schreef:

“Macht is het menselijk brein slopen

en herbouwen in een vormgeving van jouw keus.”

* * *

x

mindcontrol
Cover van het boek (klik voor verkooplead)

x

MIND CONTROL

x

INLEIDING

mindcontrollersBij mind-control, ( iemands geest volledig in bedwang houden door hersenspoeling ) wordt vaak in eerste instantie gedacht aan hypnose. Maar gaat het hierbij wel om hypnose? Het antwoord hierop is zowel “ja”als “nee”. Hypnose is vaak slechts een onderdeel van het geheel, met hypnose alleen, ben je er daarom nog lang niet. Het idee achter mind-control is gebaseerd op volledige onderdanige slaafse onderwerping. Geestelijk zowel als lichamelijk. Totale onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, en niet voor slechts een tijdje, maar permanent, dag en nacht. Een leven lang. SLAVERNIJ

Voordat ik dieper in ga op het mind-control programma zelf, wil ik het eerst hebben over de mensen die achter dit mind-control programma zitten, en deze inleiding naar het echte verhaal over mind-control beginnen, met de verzamelde informatie van Dr. John Coleman, die sinds de 60er jaren onderzoek doet, naar een groep van puisant rijke mensen in onze huidige samenleving, mensen die u en mij blijkbaar kunnen en ook willen missen als kiespijn, en als het ons al wordt toegestaan om te blijven leven, dan toch alleen als hun slaven, in hun dienst, en voor hun genoegen en geneugtes.

Deze mensen vormen in onze huidige samenleving een belangengroepering die vele namen kent, maar die in wezen ( welke naam u ook kiest ) steeds één en dezelfde besloten club vormen, hoe u ze ook noemt. Diverse benamingen voor deze lieden zijn o.a. :

X. De Schaduw Regering
X. De Illuminati
X. De Nieuwe Wereld Regering
X. De Poppenspelers
X. De Bilderbergers
X. De Nieuwe Wereldorde
X. De Raad………….zoals ze verder gedurende de rest van het verhaal genoemd worden.
X Het Comitée van 300 ………zoals ze door Dr. John Coleman in zijn boek genoemd worden.

committee of 300Dr. John Coleman publiceerde in 1991, na ruim 20 jaar diepgaand onderzoek naar dit onderwerp gedaan te hebben, zijn bevindingen over de werkwijze van de wérkelijke regering achter de ogenschijnlijke nepregering van onze wereld, die hij in zijn boek: “The Story Of The Comittee Of 300” over “The New World Government” ofwel “De Nieuwe Wereldregering” Het Comité van 300 noemt. ( Inzet: voor iedereen die graag dit boek zelf wil gaan lezen in de originele Engelse taal, hier de link.

Dr. John Coleman beschrijft daarin uitgebreid (al in 1991!! ) het draaiboek dat deze lieden hanteren, en geeft iedereen ( die de moeite wil nemen om het boek zelf te gaan lezen) een onmogelijk verkeerd te begrijpen inzicht in onze nabije toekomst. Ja, zelfs over de dingen van alledag, die zich op dit moment direct onder onze neus afspelen, en die we zelf kunnen zien, als we ten minste bereid zijn om onze, door deze zelfde schaduwregering voorgeprogrammeerde roze bril af te willen, of durven te zetten.

Als ik nu in 2014 lees wat deze man al in 1991 aan het papier toevertrouwde, kan ik niet anders als stomverbaasd zijn over de juistheid van zijn bevindingen, en dat is alleen nog maar tot dusver! Als dit inhoudt dat de overige zaken die hij aan het licht bracht, allemaal nog daadwerkelijk te gebeuren staan, (en daar heeft het helaas alle schijn van! ) dan kan ik slechts concluderen dat ons nog een erg hobbelige rit te wachten staat, en dat de toekomst van onze kinderen en hun nageslacht, en alles wat daarna nog moge komen, er heel erg triest uitziet. (Als deze criminelen niet op de een of andere manier een luid en duidelijk “Halt!” toegeroepen wordt.) Ik spreek hierbij de hoop uit, dat dit boek daar toe niet slechts een steentje bijdraagt, maar een heel rotsblok.

Na eerst, het totaal verbluffende verslag van Dr. John Coleman op mezelf te hebben laten inwerken, nam ik de beslissing, om deze schokkende informatie, samen met nog veel meer informatie die hiermee direct en indirect verband houdt, en waarover ik in de loop der tijd gestruikeld ben, in het Nederlands te vertalen. Ik wil het toegankelijk maken voor alle Nederlandstalige mensen die geen Engels kunnen lezen. En voor iedereen die zich hiervoor interesseert, maar zelf de juiste informatie niet weet te vinden.

We zijn volledig verkeerd geïnformeerd, en we worden nog steeds volledig verkeerd geïnformeerd, bedrogen en ronduit belogen door onze eigen regeringen, de media en het systeem achter de schermen. We zijn als goedgelovig volkje enorm naïef, en volledig onwetend van het spel achter de schermen. Niets in onze huidige samenleving is wat het lijkt, maar dan ook echt helemaal niets. Houdt het geheel voor de spiegel en je komt ( in het spiegelbeeld ) aardig in de buurt van het geheel dat ze ons niet willen laten zien.

Het zal u als lezer, gaandeweg, tijdens het lezen, duidelijk worden dat de gehele mensheid al jarenlang wereldwijd voor de gek gehouden wordt.
Het proces dat zich in onze samenleving afspeelt, bijvoorbeeld – alleen al op het allerhoogste niveau binnen justitie – is wellicht het eenvoudigst samen te vatten in deze drie afbeeldingen: Vrouwe Justitia geblinddoekt en volledig monddood gemaakt..

vrouwe justitia

Gerechtigheid is misschien iets uit het verleden, ( als het überhaupt ooit bestaan heeft) maar is beslist heel ver zoek in onze huidige samenleving.
Het hier volgende schokkende verslag dat wellicht nooit in het 20.00 uur journaal zal komen, en dat nooit één minuut zendtijd zal krijgen, dat nooit ergens ter wereld één voorpagina van een krant zal vullen, om de zowel simpele, als trieste en hevig verontrustende reden; dat de kranten en de tv zenders al heel lang in handen zijn van: juist deze groep individuen die de hele wereld in hun greep hebben.

Dr. John Coleman ontdekte de volledige agenda van dit duivelsgebroed die daadwerkelijk letterlijk Satan aanbidden en zelfs voor u en voor mij al een nieuw VERPLICHT geloof hebben bedacht dat men The New Wold Government Church noemt. (de nieuwe wereld regering kerk.) Één verplicht geloof voor iedereen op de hele wereld, dat wil zeggen, wie er überhaupt nog overblijft als deze zichzelf hoog boven het ‘gewone volk’ verheven voelende, zieke geesten, hun zinnen kunnen doordrijven. Hun streven is het, om in het jaar 2050 het hierna volgende scenario volledig uitgevoerd te hebben! Vergeet hierbij niet dat Dr. John Coleman dit schreef in 1991!!

Verderop in dit boek kunt u lezen dat die plannen eerder al op het jaartal 2000 gefixeerd waren, er is dus blijkbaar (en gelukkig maar!!) toch nog het e.e.a. niet helemaal volgens hun plannen verlopen. U zult zien dat meerdere van de hierna genoemde duivelse plannen volop onder constructie zijn, of zelfs al ten uitvoer zijn gebracht, en op dit moment al volop actief zijn. (ik schrijf dit in 2014! ). Het staat u uiteraard vrij, om via de eerder geplaatste link, het boek: “The Comittee of 300 van Dr. John Coleman” zelf te gaan lezen in de originele Engelse versie, want ik heb slechts enkele voor mijn boek van belang zijnde zaken er uit gelicht, vertaald, bewerkt, en in mijn boek opgenomen. Ik zeg hier dus, voor alle duidelijkheid, dat ik geen volledige vertaling van het hele boek van Dr. John Coleman weergeef.

committee300_11_01Het verslag komt heel in het kort hier op neer, dat het Britse koningshuis een absolute toppositie bekleedt op het wereldtoneel met aan het hoofd de koningin. De queen mum is de Koningin in de bijenkolonie en wij ( het gewone volk ) zijn de ‘werkbijen’ (dit was tot voor kort de situatie) want prins William is volgens aangetroffen informatie al ‘gekozen en aangenomen’ om die rol voort te zetten en is nu de hogepriester van de satanisten, m.a.w. gekozen en verworden tot opperduivel in mensengedaante.

De koningin is nog steeds de koningin van Engeland, voorlopig althans, ook daar zijn veranderingen bespeurbaar.. Maar prins William heeft de hoogste plaats binnen de vrijmetselaarsgemeenschap overgenomen van ‘The Queen Mum’ en is nu dus de nieuwe machtige leider van het roedel die de hele wereld in hun greep houden. Het Britse koningshuis wordt nog uitgebreid belicht in een later hoofdstuk. Direct onder de leiding van het Britse koningshuis valt het Commité van 300, die op hun beurt weer bestaan uit de allerrijksten uit onze samenleving, schatrijke families die zich via opiumhandel uit het verre oosten verrijkt hebben door de toenmalige Oost Indië Compagnie, door geen thee (waar volgens Dr. John Coleman nooit winst op gemaakt is) te vervoeren, maar hele scheepsladingen opium die verstopt waren…. onder de thee!

Fear and give your powerHet persoonlijk vermogen van elk van deze families die al ruim 200 jaar de absolute macht hebben, maakt van de Rockefellers arme sloebers. Dit Comité van 300 bepaalt, wat er gebeurt, waar het gebeurt, en wanneer het gebeurt, deze mensen vormen steeds het brein achter alle oorlogen wereldwijd! (die altijd aan beide zijden gefinancierd worden door dit zelfde comité) staatsgrepen, politieke en financiële beslissingen in de hele wereld. Olieprijzen, beurskoersen, het is allemaal een lachwekkende farce die komisch zou zijn als het niet zo griezelig angstwekkend was, en die in stand gehouden worden om de mensheid te manipuleren en op zeker moment (dit moment wordt dus ook door het comité van 300 bepaald) tegen de hele mensheid ingezet te worden. Als je de rest leest zul je dat gaan begrijpen.

Iedereen in een machtspositie die niet gewillig de opdrachten van het Comité van 300 uitvoert, wordt in het gunstigste geval uit zijn ambt ontheven, maar meestal in opdracht vermoord. Zo was ook het geval met J.F. Kennedy zoals u verderop nog zult lezen. Dit gebeurt altijd in opdracht van, maar nooit zelf door, een van de leden van het Comité van 300, die blijven anoniem, buiten schot, en maken zelf hun handen niet vuil.

Zij bepalen slechts de regels, en zij hebben op hun beurt weer, iedereen in hun macht, van het leger tot regeringsleiders, van het bankwezen tot de oliekartels, van het elektriciteitsnet tot het gas en het water uit de kraan, de media, en ja…zelfs het weer! Ze wikken en beschikken, en zijn wereldwijd de onzichtbare duistere machten achter vrijwel alle organisaties zoals de Mossad, de KGB, de CIA en de FBI. Ze hebben hun eigen uitgesproken mening over hoe deze wereld geregeerd zou moeten worden, en werken achter de schermen al jaren keihard aan het volvoeren van hun planning.

John Kennedy Enslave

Die planning voor de komende jaren ziet er als volgt uit:

1. Een wereld, met slechts één regering. Éen betaalmiddel (betaalpas) geen munten of papiergeld meer. Één kerk, één geloof. Hún geloof wel te verstaan! Weinig mensen zullen zich voor kunnen stellen dat dit geloof al sinds 1920/30 in de maak is.

2. De volledige uitbanning/ destructie van elke persoonlijke nationale identiteit en nationale trots.

3. Het volledig uitbannen van elk geloof, en het christendom in het bijzonder, met uitzondering van hun eigen nieuwe geloof zoals vermeld bij punt 1.

4. Het tot stand brengen van volledige controle over alle mensen d.m.v. dwangneuroses, schrikbewind, schoktherapie, marteling, mind-control, hersenspoeling, hypnose etc. Kortom, men wil ons tot onnozele schaapjes omtoveren zonder eigen wil. ( m.a.w. slavernij!)

cash money david icke5. Het beëindigen van alle kernenergieprogramma’s plus het ontmantelen van alle kernbommen. Dit is waarschijnlijk bedacht omdat ze ( zo lijkt mij althans) bang zijn dat deze op enig moment wel eens tegen hen zelf gebruikt zouden kunnen gaan worden.

6. Een halt toeroepen aan alle industrialisatie met uitzondering van computers en service verlenende instanties. Alle industrie uit Amerika wordt verplaatst naar Mexico waar voldoende slaafjes te vinden zijn voor het vuile werk. Degenen die niet meer plaatsbaar zijn in het arbeidsproces, door de, door henzelf georkestreerde de-industrialisatie, zullen door vrij toegankelijke en gratis opium- of heroïneverstrekking tot een bepaald moment, hun einde naderen, of cijfers op de statistieken worden in het eliminatieproces dat men ‘Globaal 2000’ heeft genoemd. Ja, ook hier is dus al een naam voor bedacht, alleen zal die naam wellicht intussen bijgesteld zijn naar globaal 2050. Pornografie en drugs worden gelegaliseerd en gepromoot. (zoals we op tv steeds meer zien)

7. Ontvolking van grote steden zoals in het verleden uitgevoerd in Cambodja door Pol Pot in opdracht van… je raadt het al : het comité van 300, wordt opnieuw overwogen door het comité van 300 voor…. opnieuw Cambodja, en nog een heleboel andere landen!

8. Het onderdrukken van elke wetenschappelijke vooruitgang met uitzondering van eventuele uitvindingen die het Comité van 300 nuttig acht voor eigen gebruik. De ontwikkelingen van atoomenergie aangewend voor vreedzame doeleinden is een nagel in hun doodskist en de laatste ontwikkelingen van de zogenaamde fusie “fakkels” die een complete stad van vrijwel gratis energie kunnen voorzien is helemaal een doorn in het oog van deze manipulators.

9. Het veroorzaken van massa sterfte van circa 3 miljard!! mensen tegen het jaar 2000 door meerdere georganiseerde oorlogen, op van te voren aangewezen gebieden in ontwikkelde landen en door middel van uithongering en besmettelijke ziektes. (Inzet: Bedenk hierbij dat dit in 1991 geschreven werd. AIDS werkte blijkbaar niet zo goed als dat ze gehoopt hadden, want bovenstaand scenario was in het jaar 2000 niet aan de orde en nu nog steeds niet in 2014, maar in 2014 trekken ze dan ineens EBOLA uit de doos van Pandora..!!)

En daar staan we dan.. In de rij voor ons eigen geld.. Zelfs dát schijnen we steeds méér te vergeten.. Al was het maar door de claims die overheden leggen, op de vrijheden die jij met je EIGEN GELD hebt..!! En ja, daar waar angst regeert, vinden mensen het vaak prima.. Want de overheid beschermt ons toch..?? Ja toch?
En daar staan we dan.. In de rij voor ons eigen geld.. Zelfs dát schijnen we steeds méér te vergeten.. Al was het maar door de claims die overheden leggen, op de vrijheden die jij met je EIGEN GELD hebt..!! En ja, daar waar angst regeert, vinden mensen het vaak prima.. Want de overheid beschermt ons toch..?? Ja toch?

De hierboven genoemde aantallen mensen( 3 miljard) worden door het Comité van 300 overigens ‘Nutteloze meëeters’ genoemd. Wij snoepen kennelijk van hun privè voorraad. Volgens ditzelfde plan zal de bevolking van de Verenigde Staten ( die in dit geval beslist geen voorkeursbehandeling mag verwachten, het tegenovergestelde is eerder het geval!) met 100 miljoen bewoners dienen te zijn ingekrompen tegen het jaar 2050!

10. Het moreel van het volk (de arbeidersklasse) moet gebroken worden, door het kunstmatig en opzettelijk creëren van massale werkloosheid, waardoor mensen die geen uitkomst meer zien massaal aan de drank en drugs raken( die volop voorradig zal zijn), de jeugd zal in opstand komen, en slaags raken met de gevestigde orde, die met scherp schieten. Schulden zullen de pan uitrijzen en velen zullen hun hypotheek niet meer kunnen betalen met als automatisch gevolg, beslaglegging van goederen en eigendommen door de banken.

Denk hierbij in eerste instantie aan woningen, auto’s, boten of kampeerwagens Huisuitzettingen zijn daarvan het onvermijdelijke gevolg, die op hun beurt weer voor zwervers en daklozen zorgen, met daarbij de uit de nood geboren criminaliteit als gevolg van dit scenario, wat door het Comité van 300 is bedacht en inmiddels (in het bijzonder in Amerika) al jarenlang aan de gang is. Het Tavistock Instituut (waar vrijwel alle ideeën vandaan komen en waar men deze massapsychologie ontwikkelt en leert toepassen) heeft al een compleet draaiboek ontwikkeld van hoe men dit gewenste resultaat wil bewerkstelligen, om vervolgens de druk op te voeren om de situatie volledig uit de hand te laten lopen (gecontroleerd welteverstaan!!) en daarna volledig te laten exploderen!!

georgia guidestones
De Georgia Guidestones.. Een regelrechte oorlogsverklaring aan de mensheid.. Opgesteld door hén die het kennelijk allemaal weten en/of zich de uitverkorenen achten..

Ook over dit programma kun je op internet uitgebreide informatie terugvinden onder de codenaam: Project Aquarius. O ja,ze hebben overal een codenaam voor. Kijk verder evt. hier: educate-yourself.org/nwo/nwotavistockbestkeptsecrets.html Het Tavistock Instituut ( zie voor uitgebreide aanvullende informatie hierover bovenstaande link ) met al zijn zijtakken, die allemaal geworteld zijn binnen het Tavistock Instituut maar vertakkingen hebben over de hele wereld in ziekenhuizen, universiteiten, legerbasissen, zoals ook de opleiding van bekende regeringsleiders die stuk voor stuk ( vóórdat ze aantraden als regeringsleider! ) verplicht werden door het Comité van 300, om een opleiding af te maken ( Mind Control – een grondige hersenspoeling te ondergaan ) bij het Tavistock Instituut!

Onder deze regelgeving vielen en vallen nog steeds ook ónze minister presidenten! Ayatollah Khomeini ( ook afkomstig uit de schoolbanken van het Tavistock Instituut en opgeleid door de CIA in Amerika! ) die aan de macht geplaatst werd door het Comité van 300, nadat datzelfde Comité van 300 het vertrek van de Sjah van Perzië ( nu Iran ) had bewerkstelligd, omdat deze de voor het Comité van 300 zo winstgevende opiumhandel aan banden trachtte te leggen, is hier een sprekend voorbeeld van. Vijf nutteloze, en compleet niet goed te praten oorlogen, uitgevoerd vanuit Amerika, op onschuldige Arabische landen, zijn nog een ander voorbeeld van de macht van het Comité van 300 die hier steeds de opdracht voor gaven.

(Inzet: Een Amerikaanse president is slechts een pop in de handen van de ‘buiksprekende’ poppenspelers.) Barack Obama die zogenaamd getrouwd is, en twee kinderen heeft, woont samen met een travestiet die Michael heet en niet Michelle. De kinderen zijn mind-controlled poppen in het poppenspel. Dit schijnt binnen de wereld van beroemdheden en ook bij de legertop een algemeen bekend gegeven te zijn. Op internet zijn voldoende bewijzen hiervoor te vinden, maar horen wij daar ooit iets over in het nieuws?

"Moge God je vergeven, evenals je vurige partner, wanneer je in stilte, weer van het levenspodium verdwijnt." (klik voor artikel)
“Moge God je vergeven, evenals je vurige partner, wanneer je in stilte, weer van het levenspodium verdwijnt.” (klik voor artikel)

Dat de echte naam van Barack Obama eigenlijk Barry Sotoro is, heeft u dat al eens in het nieuws gehoord? Dat hij homoseksueel is, en dat hij in zijn studententijd zijn lichaam verkocht aan homoseksuele mannen om zijn studie te kunnen betalen, heeft u dat al eens gehoord? ( ik heb niets tegen homoseksuelen, maar je moet er op een positie als die van Barack Obama niet geheimzinnig over gaan doen.) Verder in dit boek komen er nog veel meer presidenten en regeringsleiders en artiesten aan bod, die ook allemaal hun eigen verhaal hebben, en dat u ook nooit in het nieuws zag.)

11. Houdt alle mensen zo ver mogelijk verwijderd van de mogelijkheid om hun lot in hun eigen handen te nemen, door chaos op chaos te creëren waardoor de bevolking aangewezen zal zijn op hulpverleners ( die uiteraard ook weer door het Comité van 300 zelf gestuurd worden en de bal steeds alleen in hun eigen corner spelen, maar dat vertellen ze er niet bij ) Voor deze situatie is al een Crisis Team in het leven geroepen met de mooie welluidende en zeer misleidende naam: Federaal Noodgevallen Coördinatie Agentschap. In Amerika noemen ze dat The Federal Emergency Managment Agency ofwel kortweg FEMA. FEMA staat huizenhoog boven de wet, en is een onderdeel van De nieuwe Wereld Orde.

De president van Amerika heeft NIETS over FEMA te zeggen.! Over FEMA en de vele, al jaren bestaande gigantische concentratiekampen, bevolkt door Russisch sprekende militairen! ( in Amerika!! ) met duizenden, gloednieuwe, uit China geïmporteerde guillotines en miljoenen, al jarenlang gereed staande doodskisten, schreef Paul Peters een interessant boek in de Nederlandse taal getiteld: ”Opnieuw Holocaust aan de Horizon” De link naar dit boek vindt u hier, als u geïnteresseerd bent. pumbo.nl/boek/holocaust

Helaas draag ik alleen het probleem aan, en biedt geen enkele oplossing, ik ben mij daar terdege van bewust, ik zou willen dat ik de oplossing binnen handbereik had, geloof me, ik zou hem met u delen. Maar net zoals de man, die, alsof de duivel in hoogsteigen persoon hem achterna zat, door de straten van Zeeland racete op zijn fietsje in 1953, en zijn boodschap door de straten uitbrulde: ”DE DIJK IS DOOR!!!”, kan ik slechts hopen, dat ik hier met al dit werk dat ik doe, tenminste iets in de mensen wakker maak. U mag mij de strekking van dit verhaal niet kwalijk nemen, ik veroorzaak dit niet, ik ben slechts de boodschapper, niet de boosdoener.

12. Introduceer Satanische muziek zoals: Hardrock, Underground, heavy metal, hiphop, house, funk en rapmuziek ( als je dat al muziek mag noemen) en zorg voor veel, heel veel ondersteunende reclameboodschappen om deze drogerende muziek verder onder de jeugd te promoten. Zorg voor de verspreiding van partydrugs, XTC, LSD etc. en ze verliezen vanzelf hun verstand. 13. Vestig steeds meer de aandacht op religieuze kult-groepen in het nieuws. Bijvoorbeeld het Moslim Broederschap, Moslim Fundamentalisten (In 1991 had nog niemand van ISIS gehoord!) de Sikhs, Soennieten etc. Toon executies op TV!! Choqueer de wereld!

14. Onderdruk het idee van geloofsvrijheid en laat er daarbij geen misverstand over bestaan dat er geen plaats meer is voor die “Christenhonden” ( dit werd geschreven in 1991!!) In de tweede wereldoorlog waren het de Joden die het moesten ontgelden, nu lijken de Christenen aan de beurt te zijn.

15. Veroorzaak een totale instorting van de wereldeconomie en ontketen een volledige politieke chaos. Ontneem mensen hun werk, hun industrie, hun auto`s, hun levenslust. Demoraliseer!

16. Neem het volledig buitenlands en binnenlands beleid van Amerika over en zet het naar onze hand.

Hoe transparant is het beleid van het IMF?
Hoe transparant is het beleid van het IMF?

17. Breng alle macht onder bij de Verenigde Naties en het Internationale Monetaire Fonds, het geld bij de Centrale Bank, de rechtspraak bij het Internationaal Gerechtshof en alle instanties van ondergeschikt belang worden opgeheven. ( alle hier genoemde organen zijn al vele jaren onder controle van het Comité van 300. Er verandert dus eigenlijk niets! Alleen blijkt pas vanaf dat moment wie er werkelijk de baas is.)

18. Infiltreer in elke regering, en breek de bestaande regering af van binnenuit. Elke regering wereldwijd wordt overgenomen door een geprogrammeerde leider die enkel en alleen orders van het comité van 300 opvolgt. (Inzet: Hierover volgt verderop in dit boek nog een hele uitgebreide uitleg, en als de schijn niet bedriegt, wordt de wereld nu ook geregeerd door menselijke robotten aangestuurd door De nieuwe Wereld Orde. Denk daarbij eens aan de eeuwig aanwezige, kunstmatige, absoluut duidelijk onechte, plastische glimlach van een zekere minister president die we hier in Nederland regelmatig te zien krijgen op t.v.!) Daarover straks meer!

19. Organiseer een of meerdere wereldwijde terreur organisaties en ga met deze terroristen in onderhandeling bij terroristische activiteiten of terreuraanslagen. Zorg dat zij allen onderdeel worden van het geheel en slechts luisteren naar één meester.

20. Neem het onderwijs in Amerika over met als enige en uiteindelijke bedoeling het volledig te vernietigen. Het onderwijs moet niet langer dienen om iemand slimmer te maken, maar juist dommer.

21. Alle medische faciliteiten ( wereldwijd ), ziekenhuizen en hun personeel , verzorgingstehuizen en personeel, van specialisten tot verpleegsters, van doktoren tot tandartsen en van therapeuten tot thuiszorg, ambulancepersoneel tot psychiaters, van alle verbandmaterialen en injectienaalden tot medicijnen, van ziekenhuisinventarissen tot ambulances worden in centrale computers geregistreerd, en er zal géén medische zorg verleend worden, of medicijnen voorgeschreven worden, zonder toestemming van de ’toezichtsraad’ die door het Comité van 300 wordt aangesteld voor elke regio, stad of aan te wijzen zone.

Waar hebben we hier nu eigenlijk mee te maken? Zijn dit nu een stelletje idioten met krankzinnige ideeën die we totaal niet serieus kunnen nemen? Beslist niet! We kunnen deze mensen beter maar juist HEEL serieus nemen!! In het Comité van 300 dat qua wortels minstens 200 jaar teruggaat in onze geschiedenis zitten enkele van de briljantste intellectuelen op deze aardbol die hun briljante intellect aanwenden om een compleet maar dan ook op alle fronten totaal gecontroleerde nieuwe samenleving te creëren.

gates vaccinatie uitspraak

Het idee is eigenlijk niet nieuw, want dit is wat de ‘duivelscultus ‘ al in de oudheid probeerde te bewerkstelligen. Je mag het zieke geesten noemen als je wilt, dat doet niets af aan het feit dat dit comité van 300 de dienst uitmaakt. Wereldwijd en in elke aangelegenheid!! Het is een openlijke samenzwering en de plannen zijn gemaakt voor een wereldwijde revolutie. Wat ze willen is:

ÉÉN regering die regeert over de hele wereld! Binnen deze ‘nieuwe wereld’ zal de bevolking speciaal ‘geselecteerd’ zijn en op grote schaal ingeperkt worden. Het aantal ’toegestane’ kinderen zal in strenge regels vastgelegd worden. Hierop kom ik zo dadelijk nog terug. De wereldbevolkingsgroei wordt tot stilstand gebracht, en drastisch teruggebracht door het verspreiden van besmettelijke ziektes, oorlogen en hongersnood, totdat er nog maar 1 miljard mensen over zijn die ‘nuttig’ zijn voor de ‘heersende klasse’.

Deze ‘nuttige’ mensen zullen worden ondergebracht, in van tevoren geselecteerde strategisch gunstige leefgebieden, waarbij mensen zich strikt aan strenge regels zullen dienen te houden, en zeer beperkt zullen zijn in hun bewegingsvrijheid. Er zal geen middenklasse meer zijn. Alleen nog maar ‘meesters’ en ‘knechten.’ Alle rechten en wetten en regels zullen voor alle ‘knechten’ hetzelfde zijn en vallen onder een wettelijk rechtssysteem van wereldrechtbanken die zich waar ook ter wereld van dezelfde strafmaat zullen bedienen.

Deze wetten en rechten en regels zullen worden opgelegd en medegedeeld, en de nieuwe wereldpolitie en het nieuwe wereldleger zullen streng toezien op naleving van deze wetten, ‘rechten’ en regels. Zij die gehoorzaam zijn, en onderdanig aan de nieuwe wereld regering, zullen ‘beloond’ worden met alles wat ze nodig hebben om te ‘leven’. Zij die in opstand komen zullen simpelweg worden geëxecuteerd, of uitgehongerd worden totdat de dood erop volgt, of zullen vogelvrij verklaard worden, en dus een weerloze prooi vormen voor iedereen die er jacht op wil maken.

Zij mogen zonder enige vorm van proces door iedereen die er zin in heeft gedood worden. Het hebben van vuurwapens of welke wapens dan ook is streng verboden en heeft ernstige gevolgen bij overtreding. Er is nog maar één geloof toegestaan en dat is het geloof in de nieuwe wereld regering kerk. Satanisme, Luciferisme en hekserij zullen als legitiem erkend worden en privé scholen of kerkelijke scholen zullen verboden zijn. Alle katholieke kerken zullen verboden zijn en het Christelijke geloof wordt net als andere geloven volledig afgeschaft.

Aaron Russo en Nick Rockefeller in 1999.
Aaron Russo en Nick Rockefeller in 1999. Russo werd door de ‘afvallige Rockefeller’ gebriefd over de plannen van de elite.. Depopulatie en het chippen van iedere wereldburger.. Lees het artikel (klik)

Om een bewind te installeren waar geen enkele persoonlijke vrijheid getolereerd wordt, zullen onderwerpen als: afkomst, religie, verleden, en familie niet besproken mogen worden onderling. Het overtreden van deze wet zal ernstige gevolgen hebben. Ieder individu zal gehersenspoeld worden tot het stadium dat hij of zij nog maar één ding zeker weet ( of denkt te weten ) dat hij of zij eigendom is van de nieuwe wereld regering, en te allen tijde dient te gehoorzamen aan welke oproep of opdracht dan ook. Elk ‘eigendom’ van de nieuwe wereldregering, zal een merkteken dragen onder de huid (een chip) en geregistreerd worden in de NATO computer databases in Brussel.

Dit merkteken kan gebruikt worden voor opsporing van de persoon in kwestie, als strafmaatregel bij overtreding van een van de talloze wetten, en zelfs voor executie op afstand van de persoon in kwestie. Trouwen wordt onwettelijk en er zal geen familieleven meer bestaan zoals wij dat nu kennen. Kinderen zullen op zeer jonge leeftijd bij hun ouders worden weggehaald en ‘opgevoed worden’ door verzorgers en behandeld worden als staatseigendom. ( later in dit boek volgt het levensverhaal van Susan Ford, die dit scenario direct vanaf haar geboorte heeft mee moeten maken, en zij niet alleen, vóór haar waren dat haar ouders en na haar was de beurt aan haar kinderen! Dit is al van generatie op generatie volop aan de gang!)

Vrije onbeschermde seksualiteit ( onveilig vrijen ) is verplicht. Als je op je 20e levensjaar nog geen seks gehad hebt, riskeer je ernstige maatregelen. Zelf abortus uitvoeren zal aangeleerd worden, en is verplicht bij zwangerschap vanaf de derde baby. Deze gegevens worden geregistreerd in de centrale computer, en als een vrouw voor een derde keer zwanger wordt en weigert een abortus uit te voeren op zichzelf, zal ze onder dwang geaborteerd worden in een kliniek en vervolgens onmiddellijk gesteriliseerd.

Wanneer gaan we nou eens in de werkelijkheid geloven die onder de dagelijkse glamour onze levens en dat van onze kinderen bedreigd..?
Wanneer gaan we nou eens in de werkelijkheid geloven die onder de dagelijkse glamour onze levens en dat van onze kinderen bedreigd..?

Pornografie wordt verplichte kost in elke bioscoop, inclusief homoseksuele porno en lesbische porno. Deze laatste twee speciaal om zo veel mogelijk seks te promoten waarbij in ieder geval geen kans bestaat op ongewenste zwangerschap. (dus ook geen bevolkingsgroei) Het gebruik van ‘recreatieve’ drugs zal verplicht gesteld worden en drugs zullen verkocht worden in elke nieuwe wereld regeringswinkel overal ter wereld. Mind control drugs zullen voorgeschreven en verplicht worden om in te nemen. Deze mind control drugs zullen ook door middel van voedsel en drinkwater toegediend worden aan de ‘onwetenden’.

Koffieshops zullen opengaan om de ‘slaaf-klasse’ hun vrije tijd door te laten brengen. Op deze manier zullen zij die niet bij de ‘elite’ horen zich verlagen tot het niveau van dieren en zich dien overeenkomstig gedragen. Compleet ontdaan van een eigen wil en gemakkelijk te sturen in elke gewenste richting. Het economische bestel zal er op gericht zijn, om precies genoeg voedsel en diensten te produceren, om de massa dwangarbeiders in leven te houden. Alle overvloed en rijkdom zal in de handen van de leden van het comité van 300 vloeien.

bbc-british-brainwashing-channelIeder individu zal gehersenspoeld worden, tot het niveau waarop het iedereen duidelijk is, dat ze om te overleven compleet afhankelijk zijn van de staat. De wereld zal geregeerd worden door nieuwe wetten die opgelegd worden door het comité van 300 en die onmiddellijk van kracht zullen zijn. RECHTbanken veranderen in STRAFbanken. Industrie moet compleet verwoest worden net als energiesystemen die draaien op kernenergie. Alleen het comité van 300 heeft recht op, en toegang tot, de ‘bronnen’ die de aarde te bieden heeft. Landbouw zal enkel en alleen bedreven mogen worden door het comité van 300, hetgeen inhoud: Natuurlijk niet door hen zelf, maar door de daarvoor door hen speciaal hiervoor aangewezen personen, waarbij de voedselproductie aan zeer strenge controle zal blootstaan.

Zodra deze maatregelen van kracht worden, zal iedereen in druk bevolkte steden en gebieden onder dwang weggevoerd worden naar afgelegen gebieden. ( Of concentratiekampen?) Zij die weigeren worden ter plaatse massaal uitgeroeid. Euthanasie voor terminale zieken en ouderen zal verplicht worden. Geen enkele leefgemeenschap zal groter zijn dan een van te voren vastgestelde hoeveelheid personen. Bruikbare werkkrachten zullen verplaatst worden naar nieuwe leefgroepen als de plaats waar ze leven ‘overbevolkt’ dreigt te raken. Andere overbodige werkkrachten (slaven) zullen overgeplaatst worden naar andere leefgebieden die onderbevolkt dreigen te raken om de aantallen in elk gebied ‘kloppend’ te houden.

Van minstens 4 miljard ‘nutteloze eters’ zal tegen het jaar 2050 ‘afscheid genomen zijn’ d.m.v. een eliminatieproces dat bestaat uit: oorlogen, georganiseerde epidemieën van fatale snel werkende virussen en uithongering. Energie, voedsel en watervoorraden zullen op peil gebracht en gehouden worden voor ‘de uitverkorenen’ die geselecteerd werden om te overleven (lees: dwangarbeiders ). Dit zal beginnen met: de blanke bevolking van West- Europa en Noord Amerika en van daar uit uitvloeiend naar andere rassen. (Het rapport van Dr. John Coleman vermeldt helaas niet om welke rassen het hier gaat, maar dat we kennelijk in West Europa als een van de eersten aan de beurt zijn lijkt me wel iets om over na te denken.)

De bevolking van Canada, West Europa en Amerika zullen in een sneller tempo worden ‘uitgedund’ als andere continenten totdat er op de hele wereld een controleerbare bevolking van niet meer dan 1 miljard bewoners over zullen zijn, waarvan 500 miljoen mensen uit Chinezen en Japanners zullen bestaan. Deze laatste twee rassen zijn speciaal geselecteerd, omdat dit mensen zijn die al enkele eeuwen onderdrukt worden en daardoor makkelijker opgelegde autoriteit accepteren zonder vragen te stellen.

Meneer Peter Brabeck is als een vos bezig de winst van Nestlé te vergroten, door een monopolie op het drinkwater te organiseren..!
Voorzitter van voedselconcern Nestlé. Peter Brabeck. Laat iedereen die het maar horen wil, weten dat Nestlé een monopolie op het drinkwater aan het organiseren is..! Terloops roept hij dat mensen helemaal geen basisrecht hebben op water…! De kilheid in de ogen van deze man spreekt boekdelen..

Met regelmaat zal er een compleet verzonnen voedsel- en watertekort worden voorgewend, om iedereen eraan te herinneren hoe zeer men afhankelijk is van de ‘goedheid’ van de regering. Na het vernietigen van woningen, auto`s, staalindustrie en overige zware industrie, zal er ‘woningnood’ ontstaan, terwijl industrieën die nodig zijn voor de ‘wederopbouw’ overgeleverd zullen zijn aan de wispelturige willekeur van regels, vergunningen, etc. die allemaal slechts door het comité van 300 afgegeven, goedgekeurd of verstrekt kunnen worden. Al het wapentuig en raketten uit de ruimtevaartperiode zal vernietigd worden.

Geen enkele bank (die niet onder de nieuwe regelgeving valt) zal het nog toegestaan zijn bankzaken te doen. Iedereen is dus op dat moment zijn spaargeld, zijn levensverzekering, uitvaartverzekering, brandverzekering, pensioenfonds en ga zo maar door, gewoon kwijt! Privé banken worden opgeheven. Lonen worden niet meer uitbetaald, pinnen kan niet meer, contant geld mag niet meer aangenomen worden, want contant geld is dan met ingang van onmiddellijk geen wettig betaalmiddel meer.

Het betalingsverkeer is tot stilstand gekomen en daarmee ook de vrije mogelijkheid om boodschappen te doen. Bedenk daarbij: vrijwel niemand houdt het op de normale voorraad in huis langer dan hooguit één à twee weken vol! De Hongersnood slaat dus vrijwel meteen toe! Plunderingen en diefstal zullen onvermijdelijk het gevolg zijn, en met de mind-controlpolitie en het leger van de nieuwe wereld regering in volle bepakking op straat, schietend met scherp, zullen de aantallen van de bewoners op aarde hard teruglopen. Een nieuw betalingssysteem wordt in omloop gebracht, of eigenlijk betreft het hier een sigaar uit eigen doos, want iedereen krijgt een ANDER betaalpasje, een NIEUW pasje.

Een Nieuwe Wereld Regeringspasje!!
Ieder pasje bevat een ID chip die correspondeert met het identificatienummer dat in de chip in je lichaam zit; op die manier kan niemand anders ooit gebruik maken van een pasje dat niet van hem of haar is. Als beide nummers niet met elkaar overeenstemmen wordt je meteen opgepakt, en je eigen pasje wordt je afgenomen, je lichaam chip wordt ook gedeactiveerd en vanaf die dag ben je vogelvrij en ga je vrijwel zeker de hongerdood tegemoet. Zonder pasje en zonder huidchip kun je nergens meer terecht.

Muntenverzamelingen moeten ook ingeleverd worden, het is alleen het comité van 300 nog toegestaan om gouden of zilveren munten onderling te verhandelen. Het bezitten van een muntencollectie is net als het niet inleveren van een vuurwapen, explosieven, een auto of motor/ scooter, bromfiets etc. binnen de gestelde termijn, reden genoeg om meteen geëxecuteerd te worden. Het hebben van vuurwapens, goud, zilver, het dragen van sierraden, het rijden in een auto of ander gemotoriseerd voertuig is enkel en alleen nog toegestaan aan leden van het comité van 300 of door hoge functionarissen die door ditzelfde comité zijn aangesteld.

Overschrijding of negeren van deze regels moet men ter plaatse bekopen met executie. Bij sommige ‘overtredingen’ wordt de chip gedeactiveerd waardoor je niets kunt kopen, vanaf dat moment heb je dus ook geen voedsel, water of onderdak, geen medische zorg etc. Je komt dan op de lijst van criminelen terecht die t.z.t. door de nieuwe wereld regeringsrechtbank worden opgeroepen om een tijdje in de gevangenis door te brengen, geef je aan deze oproep geen gehoor, dan wordt één van je familieleden opgepikt om in jouw plaats de straf uit te zitten. Jouw status veranderd dan in: Gezocht, Dood of levend, en er komt een beloning op je hoofd te staan.

Er wordt nu serieus jacht op je gemaakt door leger en politie en die schieten met scherp, maar ook je mede-vogelvrijen zijn niet te vertrouwen, want als je iemand aangeeft krijg je zelf een mildere straf. Een lotgenoot die jou onderdak biedt wordt bij ontdekking zonder vorm van proces acuut zelf ook geëxecuteerd. Net als jij. Rivaliserende groeperingen zoals Arabieren en Joden, Afrikaanse stammen e.d. worden aangemoedigd om hun meningsverschillen in bloederige gevechten uit te vechten en de haat met tienvoud te vergroten, waardoor er oorlogen ontstaan waarbij ze elkaar uitroeien zonder dat de Nieuwe Wereldregering daar veel aan hoeft te doen.

Beide zijden worden uiteraard door de Nieuwe Wereld Orde volop van voldoende wapens en munitie voorzien om elkaar uit te moorden. ( klinkt dit in 2014 enigszins bekend?) Dezelfde tactiek wordt aangewend in Zuid- en Centraal Amerika. Deze uitputtingsoorlogen moeten plaatsvinden nog vóórdat de Nieuwe Wereld Regering de leiding zelf overneemt, en deze intriges zijn gepland op elk continent dat meerdere religies en etnische groeperingen op een redelijk klein gebied bij elkaar heeft wonen. Zoals b.v. de Sikhs, de Moslim Pakistani, de Hindoes in India.

Etnische en religieuze verschillen worden vergroot en overdreven, en gewapende conflicten tussen grote groepen worden aan beide zijden aangemoedigd om nu eens en voor altijd hun “gelijk” te halen. Elkaar vijandig gezind zijnde groeperingen, worden hierbij in het geniep allebei door het comité van 300 van wapens voorzien om elkaar uit te moorden. Alle persvrijheid gaat samen met het internet op de schroothoop en we spreken er nooit meer over.

obey-500x368Het internet zal alleen nog toegankelijk zijn voor de ‘elite. Drukpersen en kranten worden alleen nog gebruikt voor propaganda voor de Nieuwe Wereld Regering. Televisie zal in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen in de verplicht bij te wonen uitzendingen van Massa Mind Control. ( Vandaar mijn keuze voor de foto op de kaft van dit boek.) Kinderen die brutaal zijn tegen hun ouders, zullen bijzondere bijscholing krijgen, om niet alleen brutaal, maar ook gewelddadig te worden.

Bij een naar tevredenheid beëindigde opleiding komen zowel deze ‘brutale’ meisjes als jongens tot 18 jaar, die door manipulatie in monsters veranderd worden, in aanmerking voor een baantje als gevangenbewaarder op de werkterreinen waar de dwangarbeid uitgevoerd wordt. Dit lijkt de wereld op z`n kop. En dat is het ook! Dit krijg je als je van gekkigheid niet meer weet waar je met al je geld naartoe moet. Als je alles al hebt, dan verzin je bovenstaand scenario voor de mensheid. Hoe ziek kun je zijn?? Uit bovenstaande blijkt echter ook dat er nog veel werk verzet moet worden voordat de Nieuwe Wereld Regering van kracht kan worden.

Andere zaken herkennen we echter helaas maar al te goed nu al in 2014. Heel veel leden van het comité van 300 zijn nu al op een ver gevorderde leeftijd zodat ze zelf de uitkomst van hun plannenmakerij zeer waarschijnlijk niet meer met eigen ogen zullen kunnen aanschouwen. Ongelukkigerwijs krijgt dit ondierengebroed ook nakomelingen. Het moet helaas gezegd zijn, dat bovenstaande informatie helaas de WERKELIJKE plannen zijn van de allerrijkste en daardoor ook de allermachtigste mensen op deze aardbol.

Aangezien het hier om families gaat, die generatie op generatie de familietraditie voortzetten, ben ik er van overtuigd dat we hiervan nog lang niet verlost zijn en misschien ook wel nooit los van zullen komen. Of deze groepering hun plannen kan verwezenlijken zal alleen de toekomst ons kunnen leren. Om je echter een dieper inzicht te geven in Mind Control, en tot wat ze daadwerkelijk in staat zijn, ga ik alles, voor zover het mij bekend is, aan de grote klok hangen, over deze manipulatieve geesten die anoniem de wereld in hun greep houden, door gehersenspoelde robotten te posteren op vrijwel alle regeringsfuncties wereldwijd.

orwell-on-political-languageMarionetten, die alleen na een ‘cursus’ op het Tavistock Instituut op een leidinggevende positie terecht kunnen komen. Het Tavistock Instituut en zijn vele onder- afdelingen en vertakkingen die samen ten grondslag liggen aan alle kwaad op deze aardbol!! Daarom geef ik hier als aanvulling op bovenstaande informatie, het waargebeurde verhaal van Brice Taylor; een huiveringwekkend verhaal over een heel leven lang misbruik onder Mind Control, door haar zelf meegemaakt en door haar zelf verteld, en van het begin tot het einde vrijwel woord voor woord door ondergetekende in het Nederlands bewerkt.

Ik vind dat deze informatie toegankelijk moet zijn voor elke papa en mama, ouder en grootouder, maar ook voor iedereen die zelf geen kinderen heeft in Nederland en ver daar buiten. Dit gaat iedereen aan! Let altijd en overal heel goed op je kinderen, want het kan ook jouw kind overkomen!! In slechts één oogwenk!!!. Om te begrijpen WAT er gebeurt in de wereld, WAAROM ze het doen, en WIE het doen, kan ik alleen maar iedereen aanmoedigen om vanaf hier beslist verder te lezen, ook daar, waar het zo nu en dan ook mij te machtig werd om verder te gaan met deze (wie het weet mag het zeggen? Door hogere machten opgedragen?) monnikentaak.

Ik neem de Nederlandse vertaling voor mijn rekening, ik hoop vurig dat iemand anders mijn voorbeeld volgt in een andere taal. U mag dit boek van mij vrij gebruiken als voorbeeld daarvoor. Aan het einde van haar verhaal, zult u zien dat een doodmoe gestreden Brice Taylor, het estafette stokje probeert door te geven, ik heb mijn hand uitgestoken en het aangepakt. Iedereen zou dit verhaal moeten kunnen lezen, in elke taal. Met alle hierboven voorafgaande informatie over de Nieuwe Wereld Regering in het achterhoofd valt het volgende verhaal iets makkelijker te begrijpen, en is het tevens een oproep om wakker te worden en de ogen te openen voor alles wat ons zelf wellicht nog allemaal te wachten staat.

– Voor het tweede deel van het boek –
MIND CONTROL

** KLIK HIER **

179 gedachten over “‘Mind Control’: IJzingwekkende info om tóch te lezen..!

 1. Prins William is de Engelse koningin al opgevolgd als hoge priester der satanisten en daarmee verworden tot opperduivel in mensen gedaante.
  Als men dan de (familie)banden van de koningshuizen op een rijtje zet lijkt het er sterk op dat er een nieuwe generatie is aangewezen om de lijn naar NWO verder te zetten.
  Belgie: Prins filip is zijn vader op 21 juli 2013 opgevolgd en is nu koning.
  Nederland:Willem Alexander is Beatrix opgevolgd en is nu koning.
  Het kan haast geen toeval zijn dat ook rond deze periodes de grote hervormingen zichtbaar zijn geworden(althans voor hen die wakker zijn).
  Dit moet wel haast betekenen dat de oudere generaties hun voorbereidende werk hebben afgerond en nu is de jongere generatie aan zet en vooral als ik lees dat in 2050 alles afgerond moet zijn en er een NWO moet zijn dan vrees ik het ergste.
  Dat de koningshuizen de politieke leiders vertellen wat er moet gebeuren kwam vandaag (toeval of niet?)naar buiten namelijk op pagina 110 van het RTL nieuws las ik dat prins Charles in 2004 en 2005 brieven had geschreven waarin hij zijn bezorgdheid uitte over de uitrusting van de Britse militairen verder heeft hij zijn uitingen gedaan met betrekking op landbouw,architectuur en homeopathie.
  De Britse krant De Guardian eiste publicatie van deze brieven om aan te tonen dat het koninklijk huis niet neutraal is.
  We weten allemaal dat homeopathie een doorn in het oog is van de farmacie omdat de elite juist van plan is doormiddel van chemische troep de mensen te beinvloeden.
  Landbouw ook daar weten we van dat Monsanto door manipulatie van eten de mensen willen verzwakken en landbouw bedrijven moeten zoveel mogelijk verdwijnen zodat gezond en eerlijk voedsel niet meer te verkrijgen zal zijn en Monsanto de markt beheerst.(Zo hebben ze nu al rond de 70% van de patenten op broccolie in handen).
  Dit zou ook de reden voor de banken kunnen zijn dat zij vooral aan boeren geen financieringen meer geven waardoor deze failliet gaan en Monsanto dus meer te vertellen krijgt dit doen ze ook in andere sectoren.
  Architectuur dat zou met strategische dingen te maken kunnen hebben.
  Hier in Nederland gebeuren ook veel dingen die in hun straatje past zo las ik op NOS teletekst pagina 109 Schuldhulp gemeenten schiet te kort.
  Uit onderzoek van de hoge school Utrecht komt naar voren dat mensen alleen geholpen worden als ze aan strenge criteria voldoen.
  Mensen die verwikkeld zijn in een echtscheiding worden niet geholpen
  (lees stuk van hierboven)ze willen geen huwelijken meer.
  Mensen met een huurschuld of een eigen woning worden ook niet geholpen en zoals dat ook in het stuk hierboven beschreven is willen ze juist huis uitzettingen dus ook dit past in hun straatje.
  Mensen die hun administratie niet op orde hebben worden ook niet geholpen misschien omdat dit te veel werk is en kosten met zich mee brengt?
  De enige reactie die staats secretaris Klijnsma hierop geeft is dat zij zegt dat gemeenten een individuele benadering moeten handteren wat ongeveer op hetzelfde neerkomt als niets doen.
  Zo hebben we ook nog de zorg wat een puinhoop is en waar staatssecretaris van Rijn al tig keer zogenaamd verantwoording over heeft moeten afleggen en telkens beterschap beloofd en dit telkens weer herhaald omdat er niets verbeterd maar hij blijft wel op zijn positie zonder gevolgen voor hem.
  Dan hebben we nog de werkeloosheid telkens wordt gezegd dat de economie weer aantrekt en hierbij kijkt men vooral naar de in en export van grote bedrijven.
  Logisch steeds meer wordt er geautomatiseerd waardoor mensen op straat komen te staan maar de bedrijven maken steeds meer winst door minder loonkosten en computers,robots kunnen 24 uur per dag werken dus zolang ze bewust alleen naar grote bedrijven kijken en die bepalend worden geacht voor de groei of krimp van een economie zal de burger steeds meer aan zijn lot over gelaten worden en de bedrijven zullen groeien.
  Neem als voorbeeld ABN/AMRO waarvan de top zichzelf met honderduizenden Euro,s wilde verrijken en dit zie je ook steeds bij andere grote bedrijven eerst hebben de banken medewerkers/sters ontslagen vanwege pinautomaten die het werk overnamen van balie medewerkers/sters vervolgens kregen we internet bankieren waardoor veel medewerkers/sters niet meer nodig waren maar telkens vanwege loonkosten besparing houd de top geld over waardoor zij vinden dat hun loonsverhoging terecht is.
  Wat ook bij dit verhaal past zijn de protocollen van Zion ik denk als u dat leest dat u zult begrijpen wat er ons te wachten staat.

  1. Monika 4 – 4.1
   We are the world.
   Goede keuze Monica, want dit lied komt ook aan de orde in mijn boek Mind Control.
   In dit lied wat in 1980 opgenomen werd “ten behoeve van de hongerende kindertjes in Afrika” ( lees: Het spekken van de pot van de toch al allerrijksten!) komt een chorus voor dat door alle artiesten van wereldformaat gelijktijdig gezongen werd.
   Die tekst was:”We save our own lives” en volgens de vrouw die hierover verslag doet, is dat ook precies wat er op dat moment gebeurde.
   Weigeren om aan dit spektakel deel te nemen was voor geen van alle artiesten ooit een optie.
   De opbrengsten van dit soort “liefdadig werk” verdwenen vrijwel steeds geheel in de zakken van juist diegenen die het het allerminste nodig hadden.

   Ik kan iedereen aanraden beslist het hele boek te gaan lezen.
   Het laat de wereld op z`n kop vol in de schijnwerpers zien, met allemaal zaken die voor iedereen herkenbaar zijn.

   Quasimodo auteur van dit boek.

 2. Voor mij een brug te ver in mn gevoel, je kunt het ook omdraaien, lees geen krant, kijk geen tv etc Ga de natuur in en blijf bij jezelf . In ontkrachting van de mens geloof ik niet, wij zijn in de meerderheid. Wake up!

  1. Madeliefje.
   Het is begrijpelijk dat je in harmonie met mens en natuur wilt leven.
   Maar door je af te sluiten van de harde werkelijkheid geef je de mensen met kwade bedoelingen juist de kans om hun plan door te zetten we zijn dan wel in de meerderheid maar als niemand zich iets aantrekt van wat er gebeurd dan hebben zij vrij spel.

  2. Hoi Arnold, hoe meer mensen hun eigen pad volgen buiten de reguliere pad, en ja dus de andere kant op kijken, hoe minder geld er stroomt naar de reguliere pad, hoe minder controle er onze kant op stroomt en imo dus hoe minder macht ze uiteindelijk hebben op de grote massa. Je schreef het zelf al hieronder hoe de elite de controle wil hebben via voeding en farmacie. Hoe groter de massa wordt die dit links laat liggen, dé massa die zich dus focust op de mooie en positieve dingen dus, hoe minder macht. Zo kun je het ook zien. Imo is de geldstroom het allerbelangrijkste. Zonder de geldstroom zou de elite heel snel verdampt zijn. 🙂 <3 <3 <3

  3. Hoi Sun.
   Ik begrijp wat je bedoelt maar de elite hebben ons geld helemaal niet nodig omdat zij met hun twee procent al net zoveel geld hebben als de rest van de wereld samen.
   Daarbij komt dat zij de middelen nu al hebben om ons geld toch in hun bezit te krijgen denk hierbij aan belastingen en het recht overeind houden van banken.
   Zelfs als niemand meer eten uit supermarkten haalt maar uit de natuur dan komen ze met nieuwe regels die het gebruik van natuurlijke goede voeding aan banden leggen zoals ze nu al bezig zijn met homeo patische middelen te weren en misschien gaan ze dit zelfs verbieden waardoor wij toch weer aangewezen zijn op hun gemanipuleerde voer en let ook op de prijzen van biologische producten die gaat ook steeds verder omhoog.
   Het wordt de mensen nu al moeilijker gemaakt om een volkstuintje te hebben en veel zaden die deze mensen kopen zijn ook al gemanipuleerd of er zit patent op.
   In het stuk hierboven wordt ook al aangegeven dat de elite de industrie wil gaan beperken en dat alleen zij zich nog met gemotoriseerde voertuigen ed mogen voortbewegen en de bevolking mag dan blij zijn als ze nog eten krijgen.
   Ook lijkt het mij dat de meeste mensen door de welvaart niet eens meer weten wat ze nog uit de natuur kunnen halen als voedsel en vooral rond de grote steden zal dat een probleem zijn omdat er niet zoveel natuur meer is.

  4. PS Doordat alles geautomatiseerd is/wordt zal er steeds minder geld terug in de economie terecht komen want robots winkelen nu eenmaal niet en de mensen zonder werk hebben daardoor ook geen geld om de economie op peil te houden net zoals dat voor de werkenden ook steeds minder wordt.

  5. Hoi Arnold, ik ben het met je eens dat er een hoop mis zit en dat alles nog erger lijkt te worden. Echter zo somber zie ik het nog niet. Mogelijk wordt alles nog extremer en zal er meer leed zijn op de wereld. Maar misschien ook niet. De bewustwording is hoe dan ook een goede zaak, en dat begint imo bij jezelf en het voorbeeld dat je geeft. Hoe je leeft en wat je uitdraagt. Als je focus alleen ligt op het negatieve wat er om je heen gebeurt, dan gaat dat ten koste van al het positieve wat je over kunt dragen op een ander of op de omgeving. We zijn allen zendmasten van een bepaalde frequentie. Welke frequentie wil jij uitzenden?
   Als je de harde werkelijkheid, zoals jij dat noemt in 2.1 alsmaar binnen laat, lijkt me geen goede zaak. Bewustwording OK, jezelf distantiëren van de zaken waar je niets mee hebt, geeft ook een statement. Maar voor jou is dat anders, dat is prima. Als je jezelf maar niet laat opslokken en alle mooie om je heen vergeet, en terloops ook vergeet om te genieten! <3 <3 <3

  6. Idd, Madeliefje, wij zijn de meerderheid. Pas als we allen zijn ontwaakt echter. Als je daarover gaat doordenken/ filosoferen, dan besef je mogelijk dat dit niet gaat gebeuren en dat alles een reden heeft. Alles waar je niet dood aan gaat, wordt je sterker van.
   Maar inderdaad, de macht ligt bij de “slapende” meerderheid.
   Imo is het zinloos om te wachten totdat deze “slapende” meerderheid wakker wordt. En het proberen deze massa met een hoog tempo te laten ontwaken, werkt ook nog niet.
   Het zal beetje bij beetje gebeuren. Er is wel een groeiende massa die ontwaakt, maar het gaat nog langzaam. De elite heeft dit ook wel door, hoe harder zij de riempjes aantrekken, hoe sneller het proces van ontwaken zal gaan. Maar goed advies Madeliefje, de natuur in gaan! En bij je zelf blijven! 🙂
   Het leven gaat door. Hoe dan ook. <3 <3 <3

  7. Sun, ik zit helemaal op jouw golflengte. Het heeft een jaar of 2 gekost, maar ik geloof dat ik nu ook in staat ben om het zo te bekijken en te ervaren.( met hier en daar nog wel eens een oprisping hoor) Een jaar geleden stond ik nog hartverscheurend te huilen ’s nachts onder de sterren om al het leed op de wereld, laatst was ik redelijk ontdaan door het gebrek aan emotie bij mezelf bij het zien en horen van allerlei ellende. Het is berusting in het feit dat iedereen zijn rol heeft in het groter geheel. Het lijkt soms net alsof ik een andere dimensie inloop qua beleving; moest onlangs een aantal keer op bezoek in een giga ziekenhuis en het leek net alsof iedereen daar grijs was en eh “leeg”.

   Vandaag mogen genieten van een tortelduif gezin, de jonkies zijn gisteren uitgevlogen en vandaag zat het complete gezin samen op een tak naar de zonsondergang te kijken. Mooier word het niet.

  8. Ik ben het met Arnold eens wat dat betreft Sun en Imke…
   Ik stond als kind al hartverscheurend te huilen om alle ellende op de wereld.
   En is er wat veranderd in de tussentijd?
   Helemaal niets…
   Tussen mijn kind zijn en nu zit iig een kleine 50 jaar.
   De ellende zal door blijven gaan, zolang mensen de ellende toestaan.

  9. De wanhoop van velen lijkt me wel duidelijk.
   Om op een new age achtige manier te ontsnappen lijkt me geen goed plan.
   Genieten is namelijk niet de boodschap.
   Liefde is de boodschap.
   En liefde vraagt om inzicht, zelfinzicht, en dan verdere acties.
   We zijn als mensheid een geheel.
   En laten we ons als een minimaal klein deel van al het levende op deze aarde onszelf niet overschatten…
   Alles leeft hier namelijk, en zeker wij niet in het bijzonder.

  10. Hoi Imke, ja dat klopt. Ons verdriet – emoties worden flink op de proef gesteld. Dan is het bij sommige een keuze al dan niet gedwongen om een knop om te zetten. (Laten we de waanzin alsmaar bij ons binnen stromen en gaan we daaraan onderdoor?) Meerdere standen zijn mogelijk ja. Welke werkt het beste voor een ieder dat is per individu verschillend. Ik denk dat we alle fasen doorlopen. En wie weet wat het eindpunt is? Kiezen we voor berusting in het ene en slaan we een pad in waarvan voor sommige op dit moment niet te zien is waar die toe leidt?
   Net als jij zie ik ook de schoonheid in de ‘simpele’ dingen.
   Je kunt het idd berusting noemen maar je zou het ook kunnen zien als het plaveien van een krachtige pad waar we allen kunnen groeien en ontplooien in de geheimen van deze ‘simpele & mooie’ dingen van de wereld. Dit pad dient imo allen.
   Los daarvan is het voor mij ook niet zo zwart wit en hou ik me ook zo nu en dan bezig met reflectie & bewustwording, wat anderen zouden kunnen zien als ‘opruiing’ ( 😉 naar Cozmic) 🙂

  11. Ik kan en mag niet voor een ander praten maar is het juist van een site als deze niet de bedoeling om de mensen wakker te maken en te waarschuwen?
   Sun schrijft dat het wakker maken langzaam gaat en daardoor mogelijk toch geen zin heeft.
   Als ik daar over nadenk dan moet ik denken aan de natuur gooi eens een klein steentje in het water en je ziet dat de plaats waar het steentje het water raakt een cirkeltje vormt en vervolgens gaat het heel snel over in grotere cirkels die zich snel verplaatsen over het hele oppervlak.
   Daarom blijf ik de hoop houden door klein te beginnen dat het bewust worden/maken van mensen ook op die manier kan gaan verlopen.
   Alle begin is moeilijk.

  12. Madeliefje.
   Moeten wij niet zo verstandig zijn om van de geschiedenis te leren?
   Je schrijft dat je niet in ontkrachting van de mens gelooft ik denk dat dit juist makkelijk is.
   Als we naar het verleden kijken naar mensen die in de concentratie kampen terecht kwamen dan was het eerste wat ze deden mensen kaalscheren wat vooral bij vrouwen een dreun is vervolgens werden zij van mens gedegradeerd tot een nummer wat op hun arm werd geschreven dit alleen al geeft een gevoel dat je menselijkheid ontnomen wordt als daar dan onderdrukking en mishandeling bij komt waar je helemaal niets tegen kunt doen dan ben je dus ontkracht.

  13. Ikzelf denk dat informeren noodzakelijk is om veranderingen te kunnen bewerkstelligen. Voor mij staat dat synoniem met bewustwording, wat iets anders is dan bewustzijn.
   Een tijdsspanne van 50 tot 100 jaar is betrekkelijk in het licht der eeuwigheid. Evenals onze relatieve plek op aarde als mensheid.

   Ik kwam de volgende uitspraak tegen, en vind dit wel een mooie omschrijving van waar we ons bevinden.
   “Wij leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk. Een zeldzame periode waarin de samenleving en economie ingrijpend en onomkeerbaar veranderen.
   Zo’n kantelperiode wordt gekenmerkt door chaos en onzekerheid. Er ontstaan spanningen en conflicten tussen degenen die mee willen veranderen (de nieuwe orde) en diegenen die het oude in stand willen houden (de oude orde).”
   http://www.nederlandkantelt.nl/nieuws/kunstenaars-kantelen/

  14. Arnold, voor mij is het niet het een of het ander. Het hoeft elkaar niet uit te sluiten. Deze site is juist broodnodig voor de bewustwording. Dat vind ik ook. Maar er zijn meerdere zienswijzen mogelijk. Madeliefje doet het op haar manier, zo doen we dat allen. Voor mij is er niet een fout en en goed. Zo zie ik het gewoon simpelweg niet. Daarnaast is Madeliefje met haar verhaal ook onderdeel van deze site. Wat ik vaak observeer en wat mij dan ook triggert is alsof het lijkt dat men moet kiezen anders hoor je bij een andere kamp. We hebben allen onze mening en het respecteren van een andere zienswijze is in deze tijd ook heel erg belangrijk. Vaak zie je dat mensen die kiezen om op de goede zaken te focussen, verweten worden dat ze het slechte negeren en daarmee juist groter maken. Je kunt daar op meerdere manieren naar kijken. Als iemand zich voornamelijk focust op de goede zaken wil niet zeggen dat daarmee de slechte zaken worden goedgekeurd. Door er veel aandacht aan te geven kun je zaken ook groter maken. Daarnaast kan het natuurlijk ook zo zijn, dat als de situatie zich voordoet en er om een mening wordt gevraagd wel duidelijk zal worden waar men niets mee heeft. Misschien is het een kip – ei verhaal of gewoon een punt in je leven waar je bent. Voor mij is het ook een terugkerend iets, op sommige momenten ben je juist heel veel bezig met het verspreiden van de bewustwording van ‘het negatieve’ en anderen momenten weer niet. Zou je ook balanceren kunnen noemen. Neemt niet weg dat als je eenmaal zaken hebt ervaren, dat je ook wel benieuwd bent naar de zaken die je nog niet frequent hebt ervaren. Zo ben ik dan wel weer erg benieuwd naar wat het met je doet als je volledig positief in het leven staat en alleen maar met positieve zaken bezig bent. Wat zou het met je zelf doen en wat zou het met de omgeving doen? De suggestie van het activeren van de slapende DNA strengen. Dat spreekt mij aan en daar wil ik wel achter komen of dit bereikt kan worden door de hogere trillingen. Dit vereist een andere focus. Ik plaatste onlangs een filmpje hierover. Al het andere zie ik als grotendeels afleiding van al het waardevolle wat men nog kan ontdekken.

  15. Hoe meer je zegt dat iets gaat gebeuren hoe groter de kans dat het zich manifesteert. Je geeft het dan bestaansrecht, zeg maar, wat madelief zegt klopt helemaal en ook sun zit goed . Helaas Arnold , de manier waarop jij je vrees uit en daar de aandacht op richt bewerkstelligt juist dat wat je vreest. Ik begrijp je intentie heel goed hoor , maar ik denk dat je je focus zou moeten verleggen om je intentie te bekrachtigen, en aldus te manifesteren. Erkennen dat er zaken zijn die je niet goed vind is een ding , je ervan af keren stap twee, en dat is niet de makkelijkste weg ( kijk maar naar de veroordelingen die je daardoor oploopt)Dan te leven wat je predikt is weer een stap verder , de voorbeeld functie daarvan is vele malen krachtiger dan het gesproken woord. Op die manier zal je zien dat je manifesteert wat je denkt dat goed is.
   Zie het als volgt:
   Ik wens niet verkouden te worden . Hier ligt de nadruk op verkouden worden en dat is dan ook de manifestatie die je kunt verwachten.
   Beter is te zeggen ,ik ben steeds gezonder en gezonder. Daar ligt de nadruk op gezondheid , wat je dan dus materialiseert.

  16. Marcel/Sun.
   Het mooie van wat er nu gebeurt is dat we gewoon van gedachten wisselen zonder dat er iemand is die perse zijn gelijk moet hebben dat is positief toch?
   Marcel je schrijft dat hoe meer aandacht je aan iets besteed dat dan de kans groter wordt dat het zich ook gaat manifesteren en daardoor bestaansrecht krijgt.
   Zoals ik het zie kun je deels gelijk hebben maar in het geval waar het hier over gaat de(NWO)denk ik dat aangezien zij al tientallen jaren hun doel aan het voorbereiden zijn voor hen al vast staat dat ze dit gaan doorvoeren .
   Daarom zal het denken van mij geen invloed op hen hebben en ze zeker niet op andere gedachten brengen.
   Wat mogelijk wel te bereiken is is dat we met z,n allen een tegenwicht zouden kunnen bereiken en zo misschien de slechte dingen tegen kunnen houden.

  17. PS Sun ik respecteer ieder zijn mening ook die van Madeliefje sterker nog ik zou ook willen dat de wereld alleen mooie dingen zou laten zien/ontdekken maar de realiteit is nu eenmaal anders.
   Begrijp me niet verkeerd ik heb niet de intentie om wie of wat dan ook af te vallen en misschien zie ik dingen anders dan anderen maar juist door over dingen te praten kun je vaak tot mooie dingen komen.

  18. Marcel, methode Couhé, autosuggestion, in mijn jeugd door een bijzondere knappe intelligente dame, Mevrouw Cloeck, onderricht van genoten, in dit boeiende onderwerp, zelfsuggestie, groet !

  19. In het stuk geplaatst door Guidoj op 1 september 2009 getiteld:Rustig aan:er zijn genoeg chips voor iedereen heeft een oudere persoon gereageerd in punt 52 een zekere Hannah en dat heeft op mij een grote indruk gemaakt.
   Kunnen we daar van leren?

  20. Arnold, misschien is het zo dat mensen in golven wakker worden? Niet allemaal tegelijk, en dat degenen die dat al een tijdje zijn door kunnen naar een andere staat van zijn. En dan bedoel ik niet de kop in het zand steken maar andere keuzes maken en zich richten op de zaken die wel positief zijn en daardoor uiteindelijk die kritieke massa kunnen vormen om de boel ten goede te kantelen. Het stuk hierboven is voor mij juist een voorbeeld van mind control; angst zaaien in de andere hoek. De slapenden worden met terrorisme enz in de tang gehouden, de andere kant moet met allerlei andere duistere zaken bezig gehouden worden. Dat houdt de hele boel weer in de lage energie sfeer. Voor mij volstaat nu dat ik weet waartoe de mens in staat is, al eeuwen lang. Dat ik niet weet hoe alles exact in elkaar steekt omdat er nogal wat gelogen en gemanipuleerd wordt. Ik moet regelmatig lachen wanneer ik berichten op de radio hoor die te ridicuul zijn en toch door de massa gevreten wordt. Gelukkig zie en hoor ik ook steeds meer om me heen dat mensen beginnen te twijfelen en gaan onderzoeken. Ieder heeft zo zijn eigen trigger om te ontwaken denk ik.

  21. Imke.
   Ik ben het met je eens dat niet iedereen in een keer wakker zal worden.
   Maar in een tijd zoals nu komen steeds meer mensen in de problemen en kunnen die zelf vaak niet meer oplossen vervolgens gaan ze hulp zoeken en komen dan tot de ontdekking dat die ook niet veel kunnen/willen doen en dat de overheid ze dus ook in de kou laat staan.
   Ook zien velen nu in dat wat de regering allemaal doet niet in het belang van de bevolking is zo weet een groot deel nu wel dat multinationals belasting voordeel krijgen van miljarden ten koste van de burger ook hebben velen kunnen zien dat grensstreek pomphouders niet geholpen worden en dat de overheid ze gewoon failliet laat gaan en de laatste jaren werd iedereen gekort op loon/uitkering terwijl de top zich telkens verrijkt en ga zo maar door.
   Wat betreft positief naar dingen kijken inderdaad bv lachen werkt aanstekelijk en wordt als positief ervaren vrolijke kleuren,de zon zien schijnen,fruitbomen die bloesem dragen daar wordt je vrolijk van maar mogen wij dan ons hoofd afwenden terwijl een pedofiel een kind misbruikt of moeten we met z,n allen daar iets aan proberen te doen net zoals aan de dreiging dat in het stuk hierboven beschreven is en waarvan ik overtuigd ben dat wanneer wij niets doen wij zelf daarvan slachtoffer zullen worden.

  22. Alles mooi, hmm, is het mooi een hoge belastingaangifte te krijgen, of een vette griep? Nee. Zonder ‘problemen’ zouden we niets leren. Daarom zijn we hier ook, op aarde, om te ervaren hoe ons stukje bron, onze ‘goddelijkheid’ hier werkt. Bewustwording of niet willen weten? In het boek 1984 van Orwell, is ‘ingnorance a strength’…
   Is er niet een verschil tussen ‘niet willen weten’ en ‘niet weten’?
   Je kan pas iets niet willen weten, als je het al weet, dat is bewustwording, en dus een keuze. Niet weten gebeurt onbewust, hierbij helpt het willen weten en dus bewustwording. Maar hoe komt een mens in een staat van bewustwording? Hoeveel invloed heeft de omgeving erop? En kan je de mensen die niet weten iets kwalijk nemen? Behalve dan dat ze in een soort ‘cocon’ leven, wat een soort ‘immuniteit’ voor de bewustwording betekent. Waar komt dat vandaan, en hoe komt het dat de een wel aan bewustwording doet, en een andere niet? 😀

  23. Sommige mensen hebben het over verschillende zienswijze op over hoe men dingen kan zien.
   Een mooi voorbeeld is het volgende.
   Werkgever dat wordt door iedereen gezien/verwoord als iemand die een persoon/personen werk geeft zoals ik het zie klopt ook dat niet want werkgever moet eigenlijk investeerder zijn omdat hij ergens geld/middelen in steekt met de bedoeling daar winst uit te halen dus investeerder.
   Werknemer ook dat zie ik anders namelijk een persoon die over bepaalde kwaliteiten/vakkennis beschikt die de investeerder nodig heeft omdat hij anders geen bedrijf kan runnen.
   Zou de vakman/vrouw deze kennis niet tot uiting in het bedrijf brengen dan heeft de investeerder geen productie dus ook geen winst of bedrijf.

  24. bravo Arnold (2.21), ik kan niet anders zeggen, ik zie overigens nog steeds de tortelduifjes van Imke voor me, dat dan weer wel, als het maar niet meer van de oude wereldorde wordt Anna, er is niet zoiets als negatieve info Mars (Mark Passio je kent hum wel, onze huis satanoloog) maar dat wisten we vast al wel ergens, er iets mee doen, dat niet overslaan, niet onbelangrijk dat is zo, de masonische bakstenen G van daadwerkelijkkrachtige Generatieve manifestatie (zal wel weer Mark Passio zijn), niet m’n sterkste punt ik geef het toe, volgens de calculaties van Oldie zitten we inmiddels cyclisch opwaarts in het bronzen tijdperk, komt goed uit, alles beter dan het afgelopen tergend langzame beestachtige lood om oud ijzer tijdperk vol ignoranten en ketterse kruisigingen, de gifbeker van Socrates en dus onbegrip voor wat doen we hier in godsnaam, hopelijk wordt het niet te veel titanium cyborg Dna Sun, beetje opiaten als pijnstiller op ons ouwe dag Jenne tsjaaah wie ben ik om dat te verbieden, zooh hoort het eigenlijk, in plaats van de pillen lawine ver voor ons twintigste levensjaar als zogenaamde popie psy edu life style cultuur, interview met Anton beluisterd, alive and kicking en eeuwig jong wat er ook gebeurt, the force is met hem anders zou het niet kunnen. Vandaag aan tafel bij de fam maakte ik een opmerking dat nu toch wel duidelijk is dat die grote Pyramid geen graftombe is, daar schrokken ze zichtbaar van, hoe kwam ik er op, kwam zo in me op en er net maar een artikeltje voor opgedoken om mezelf achteraf te overtuigen dat mijn oprisping aan tafel nog zo gek niet is, ik zeg van jah is wel bekend bij een beetje piraloog zo langzamerhand, neeh maar dat kon niet, ik zeg jah ze hebben ons dat wijs gemaakt net zolang totdat we het als een bewezen feit zijn gaan beschouwen, de kracht van herhaling… m’n zus had er toen genoeg van.. vond ik niet erg, ik heb netjes de vrede bewaard deze keer en dacht ga mijn boude bewering strakkies nog zelf wel even nachecken, jah klopt Moon, Anton had het er over dat Tessa soms het gevoel had in een tunnel te zitten, afhankelijk van de locatie in het land, en vroeger werden kloosters nog op opwaartse energiepunten gebouwd, niet onbelangrijk voor wonen en werken en denktanken, hij zit nu eindelijk weer op een goede locatie, terug naar het begin, ik geloof daar wel in, reageer zelf sterk op sferen en krachtplekken is me wel al opgevallen, een echte heldere autonoom kiest zelf bewust z’n plekje, dat is mij vaak genoeg net niet gelukt vanwege o.a. die daadkrachtige G Force die ik net aanhaalde;

   Quote: “It is NOT my intent to prove who built the Great Pyramid and when, but to share compelling evidence that strongly suggests the cartouche of Pharaoh Khufu (Cheops in Greek) that is inscribed inside the relieving chambers of the Great Pyramid (see image below) may have been fraudulently planted (painted.) ”

   http://www.rickrichards.com/egypt/Egypt_1.htm

   inbellende geluid is aan het begin erg zacht maar wordt na een minuut of tien gelukkig opgedraaid door de reddende podcast technicus aan de mengpaneel knoppen op de achtergrond;

   Aflevering 114: Oppositie aan het woord (uitzending van 6 mei 2015) met: Anton Teuben
   http://www.pateo.nl/PateoRadioArchief.htm

   zinnebeeldige tortel cultuur arche typisch nader gedefinieerd
   http://nl.wiktionary.org/wiki/zinnebeeld

  25. Zoals ik het in 2.23 uitleg komt het er eigenlijk op neer dat de laag betaalde vakman/vrouw eigenlijk in zijn eigen werk en werk voor anderen voorziet want hij/zij maakt een bankstel waardoor de verkoopmanager iets te verkopen heeft wat uiteindelijk weer winst voor de investeerder oplevert en zo blijft bij een goed product vraag naar dat product.

  26. Mooie reactie Monika.
   Cocooning is misschien beschermen tegen wat je eigenlijk wel weet, maar niet wil weten.
   In essentie geloof ik dat het ‘weten’ bij ons ingebakken is.
   Intuitie en geweten hebben hier alles mee te maken.
   Dus niet willen weten is dan gebaseerd op angst voor de mogelijke gevolgen.
   En die angst is weer het gevolg van een gebrek aan vertrouwen.
   En vertrouwen is weer gebaseerd op een innerlijk gevoel van er mogen zijn.
   Enzovoort 😉

  27. Monika
   Wat een onzin alleen als we lijden kunnen we leren , ik kan heel goed leren zonder lijden en wens dus ook te leren in vreugde en voorspoed. Maar als je vast blijft houden aan het idee dat leren gekoppeld is aan lijden , moet je niet piepen als je pijn hebt maar daar dus blij om zijn …… ga je gang hoor meid.

  28. Imke (2.20) in een paar regels heb jij beschreven waar de oplossing te vinden is. knap gedaan!

  29. Wat mij telkens opvalt is dat bij onderwerpen als hierboven volgens mij de prioriteit bij het zien van gebeurtenissen die nu plaats vinden in de maatschappij zou moeten liggen zodat men inzicht kan krijgen in wat er gebeurd en dan probeert uit te vinden wat de bedoeling daarvan is.
   Dat men over het gevoel en straling van energie praat leid volgens mij af van hetgeen wat nu momenteel gaande is ondanks dat deze onderwerpen misschien ook wel belangrijk zijn.
   Daarmee wil ik niemand zijn/haar mening ontzeggen maar de aandacht vestigen op dingen die nu gebeuren en voor onze toekomst van belang kunnen zijn.
   Zo las ik vanmorgen op RTL teletekst pagina 104 dat de VS grenscontroles op Schiphol wil gaan uitvoeren op passagiers en goederen en Nederland(de passagiers)zouden dat mogen gaan betalen de smoes dat hiervoor gebruikt wordt is dat de doorstroming in de VS dan sneller zou verlopen en daar dus geen lange rijen zouden ontstaan bij controles wat natuurlijk onzin is want dan hebben we ze mogelijk hier.
   De echte bedoeling lijkt mij dat ze dan personeel een goederen kunnen invliegen zonder tussenkomst van de Nederlandse autoriteiten zoals de huidige contoleurs op Schiphol nu doen.
   Nogmaals ik hoop niemand beledigd te hebben want dat is niet mijn bedoeling.

  30. Hahaha Marcel,knap hoor, dat je uit “Zonder ‘problemen’ zouden we niets leren.”
   “Monika, Wat een onzin alleen als we lijden kunnen we leren” maakt.

   Je zit duidelijk in een staat van waar je het volgens mij helemaal niet meer weet, ik vind dat een beetje uit je broek kletsen.

   Is het dan lijden als je op een positieve manier met je ‘problemen’ omgaat?
   Kom maar een keer bij me langs, dan kan je zien wat ik ervan maak 😉

  31. Trouwens tof om Imkie weer te lezen…en ook Sunny-Side-up. Ze blijven waarachtige zielen. Mooi.

  32. monika.
   Wat je in punt 2.30 zegt over marcel dat hij uit zijn broek?kletst is ongeveer zoiets als de pot verwijd de ketel want in 2.22 schrijf je je kan pas iets niet willen weten als je het al weet mijn visie daarop is als je het al weet heb je niets meer te willen omdat je het al weet.

  33. Arnold, wat mooi dat je voor Marcel antwoordt.
   Überhaupt, die hele reactie van mij, waren allemaal vragen? Waar zijn de antwoorden….inhoudelijk? Ik word al ‘veroordeeld’ voor het vragen stellen… 😉

  34. als je het niet wilt of wild weten, heb je op z’n minst een uitgebreid donkerbruin vermoeden, van wat het zou kunnen zijn, dat je niet mot op voorhand, van de hand wijst, er niet van gediend bent, het niet op prijs stelt, er niet warm voor loopt, vooringenomen, veronderstelde voorkennis, van wat zich gaat aandienen, zich kenbaar gaat maken in de nabije komst, het dient zich aan, and you do not like it, terwijl je doet alsof je niet weet wat het is, dat zijn zo de gangbare hollandse houten klaas omgangsvormen, schurftig gedrag, en toch ben ik gek op double speak met geforkte adder tongetjes, spicey lekker pittig, geen flauwe slappe hap, noem het opruien, de hond is in de rui, z’n wintervacht valt uit, voordat je het weet loopt het je dun door de broek, door de bank genomen, van wat ik zo inschat, als actie reactie op;

   Quote: ” 1) Dilateren 2) Expanderen 3) Openen 4) Oprekken 5) Ruimer maken 6) Uitbouwen 7) Uitbreiden 8) Uitdijen 9) Verbreiden 10) Vergroten 11) Vermeerderen 12) Verruimen 13) Wijder maken 14) Wijmaken ”

   http://www.encyclo.nl/begrip/verwijden

   Quote: ” of food : flavored with or containing strong spices and especially ones that cause a burning feeling in your mouth : exciting and somewhat shocking ”

   http://www.merriam-webster.com/dictionary/spicy

   de nieuwste ontwikkeling heb ik laatst gelezen is dat er op het examen Nederlands niet meer naar grammatica en spel “fouten” gekeken zal worden; alarmerend, wat zit daar achter, verdere opzettelijke debilisering, je mag van mij zelf weten welke taal en spelling je gebruikt, maar weet welke reacties je met wat voor spelling uitlokt… oorzaak en gevolg, vorm van bewustzijn…

   Columniste Nausicaa Marbe (van Roemeense afkomst en schrijft als een trein, las ik gisteren in de televaag)

   http://www.telegraaf.nl/opinie/24042112/__Taalverloedering_leidt_tot_misverstanden__.html

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Nausicaa_Marbe

  35. Hoi Arnold (2.29), ik ben wel benieuwd naar de ideeën die je hebt om alle problemen die je opsomt, op te kunnen lossen. Imo loop je daarmee aardig vast hierzo namelijk.
   Ik snap heel goed dat je dit allemaal opgelost wil hebben. Ergens vermoed ik dat je zelf nog niet zoveel hier aan gedaan hebt met goed resultaat. Als dat wel het geval was, dan was je daar natuurlijk nu druk mee bezig ipv het hier in de groep te gooien.
   Wat ik hiermee wil zeggen is dat als je niet al van alles geprobeerd hebt, dus ook niet de ervaring van het resultaat daarvan hebt. Als je de ervaring had, wist je wel beter dan het hier proberen te beleggen. Dit is echter geen verwijt of aanval naar jou of iemand anders, maar slechts hoe ik het zie.
   Met het benadrukken en opsommen van alle problemen leg je imo alsmaar de macht bij een ander. De tijd is nu om de macht naar jezelf te halen. Dit is iets waar ik jou niet van kan overtuigen en wat je voorlopig waarschijnlijk ook niet zo zult zien. Het is ook niet mijn intentie om jou hiervan te overtuigen.
   Wat ik nu schrijf is slechts mijn antwoord op jouw oproep. Meer is het niet.
   Voor mij is het zoals Imke het zo mooi heeft kunnen verwoorden in 2.20.

  36. monika.
   Ten eerste wijken we ook nu weer af van waar het hier eigenlijk over zou moeten gaan namelijk reageren op het door Guidoj geplaatste stuk.
   In 2.30 staat je zit duidelijk in een staat van waar je het volgens mij helemaal niet meer weet,ik vind dat een beetje uit je broek kletsen.(dit lijkt mij geen vraag maar je mening over iets/iemand).
   Als je dan in 2.33 zegt dat je wordt veroordeeld voor het stellen van een vraag dan twijfel ik eraan of je wel weet wat je schrijft.
   (dat is mijn mening).
   Verder ik antwoord niet voor Marcel ik gaf alleen mijn mening en Marcel kan ten alle tijde zelf ook zijn zegje doen als hij dat wil.

  37. Sun.
   2.35 Op het moment dat ik hier reageer op het boven geplaatste stuk dan doe ik dat om duidelijk te maken aan hen die er voor open staan wat er in de wereld speelt.(vat dit niet op of dat ik alles weet want dat is niet zo).
   Je kan pas een probleem proberen op te lossen als je weet wat het probleem is en aangezien het over grote deel dat nog niet in de gaten heeft probeer ik door oa als aanvulling op het stuk voorbeelden aan te dragen,vergelijkingen te maken,proberen duidelijk te krijgen wat er allemaal speelt in de hoop dat de mensen in de gaten krijgen dat niets is wat het lijkt.
   Pas als men dat besef heeft dan kan men gaan kijken wat dan te doen.

  38. Arnold, ik snap niet dat je me steeds aan het analyseren bent, met nota bene verkeerde conclusies. Wat moet ik met jouw in mijn ogen ongepaste opmerkingen? Niet veel of heb je een ander voorstel? Het lijkt erop alsof je aan het discrimineren bent. Ik heb je helemaal niets gedaan. Of was ik met jou aan het schrijven? Ik mijd je liever eerlijk gezegd, omdat je ‘political correctness’ mij licht irriteert. Ook nu weer met Guido erbij halen en zeggen dat ik niet on topic ben. Volgens mij moet je nog veel leren, wat ook Sun liet doorschemeren. Succes 🙂

  39. Sorry, correctie, wij zijn off topic, zeg je. Oke, maar het staat onder mind-control, en gezien dat er mensen zijn die graag controle over anderen willen hebben, is het wel on topic 😉

  40. Arnold, dat klopt als men dat besef heeft dan pas kan er wat veranderen. Daar het gaat het idd om. Daar zijn meerdere manieren voor. De manier van Madeliefje en de manier van jou dragen beide mee aan het besef. Het besef van hoe het niet zou moeten zijn en het besef van hoe het ook zou kunnen. Daar gaat het mij om, dat we vooral niet de methode van Madeliefje de grond moeten in boren omdat we zgn allen moeten gaan roepen hoe slecht de wereld is. Het klopt er gebeuren zo veel dingen in de wereld, maar die staan niet in verhouding met de hvh goede dingen die er dagelijks in de wereld gebeuren.
   Er is niet 1 goede antwoord of 1 goede manier, Arnold. Er zijn er meerdere gelijktijdig mogelijk.
   Jouw energie is beter besteed aan een Feniks dan aan een Madeliefje. Zo zie ik dat. De Madeliefjes van de wereld dragen bij aan een mooiere wereld, de “Feniksen” dragen bij aan het verspreiden van onjuistheden bedoeld om de mensen onwetend te blijven houden aangaande bijvoorbeeld vaccinaties etc. etc.

  41. Het allerlaatste wat ik hier aan kwijt wil 🙂
   is dat ik vind dat we bepaalde zaken niet moeten verwarren en/of bestempelen met: “niets doen”. Als iemand aan geeft bewust geen TV te kijken etc, dan is dat verre van “niets doen”. Dat is de statement die je kunt maken, door je bewust af te keren van dit soort media mind-control laat je JUIST zien hoe het ook anders kan! De massa zit gehypnotiseerd achter de beeldbuis. De frisse wind van de Madeliefjes is broodnodig om dit te doorbreken! Hoe meer Madeliefjes, hoe groter de bewuste massa. En ja, door een goede voorbeeld te zijn, mensen te inspireren met mooie dingen, daar kun je juist ook veel mensen mee bereiken. <3 🙂 Gewoon door simpel en krachtig dat te zijn, wat velen andere door hun hypnose zijn vergeten.

  42. haha, voor wie er nog in sprookjes gelooft, deze allerlaatste nabrander 😉
   Als alle “Arnolds” van de wereld zich volop gaan inzetten voor het wakker maken van de slapen massa. Dan schrikt deze slapende massa wakker en raakt mogelijk in paniek, woede, wanhoop en verdriet van alle onrecht, alle leugens en misleiding in de wereld en juist bij diegene die ze altijd hebben vertrouwd, wat ze nooit hebben willen zien. Wat dan?
   Nou als dan de “Arnolds” van de wereld samenwerken met alle “Madeliefjes” van de wereld, dan maken de Arnolds de gechoqueerde massa wel duidelijk dat er een antwoord is, een uitweg voor een mooiere wereld. Namelijk alle “Madeliefjes” van de wereld hebben het antwoord op hoe we zonder de pilletjes en prikjes van big Pharma toch gezond, zelfs nog veel gezonder en ouder kunnen worden dan ooit, zonder alle mankementjes en gebreken.
   De Madeliefjes zijn hier al zo lang mee bezig, die wijzen ons de weg en dragen deze mooie en waardevolle kennis over die de elite eeuwen voor ons verborgen wilde houden.
   De “Madeliefjes” gaan ons doen inzien dat het over consumeren, en het materialisme slechts een lege omhulsel zijn en absoluut niet nodig zijn om gelukkig en gezond te zijn.
   Ook zullen ooit de ‘slechteriken’ dit inzien en zich door de schoonheid en mooie resultaten geen andere weg meer zien, dan de weg van de Madeliefjes.
   Waar blijft de macht van de ‘slechterikken’ als niemand ze meer moet, niemand er meer naar luister, niemand zich meer laat hypnotiseren of voor ze zal willen werken? Waar moeten ze dan heen met hun goud en geld? Aan wie kunnen ze het dan nog kwijt?
   😉

  43. Sun.
   Ik vraag me af of je het artikel wat Guidoj hierboven heeft geplaatst wel hebt gelezen of dat je alleen maar reageert om te reageren zonder dat je gelezen hebt wat er geschreven staat.
   Daarom ga ik er nu niet verder op in.

  44. Sun

   Precies, ik geloof graag in sprookjes, Sun mooi en bedankt, ja Madeliefje is me al langer bekend, geloof in haar denken, groet Jenne !

  45. Monika
   Misschien maak ik het iets te groot , toch de tendens bij jou lijkt te zijn zonder problemen geen groei en dat bestrijd ik . Ik zie het als de ultieme mindfuck om die gedachte te koesteren. Ik kan heel goed groeien zonder problemen , en dat is in ieder geval een stuk plezanter.
   Dat ik in een staat zou verkeren waarin ik het allemaal niet meer zo begrijp laat ik geheel voor jouw rekening, ik zie dat geheel anders . Verder wil ik nog aan deze dialoog toe voegen dat elke gedachte onderhevig dient te zijn aan een controle of dat die gedachte niet een opgelegd idee vertegenwoordigt. Als ik namelijk kijk naar de vele posts op deze site zie ik daarvan wel heel veel voorbeelden.
   Elke aanname en of stelling vernauwt het denken en de kans op materialisatie van wat zou kunnen zijn.
   http://www.youtube.com/watch?v=uzK0pYJbfKg

  46. H.A.

   Heel juist gekarakteriseerd, dit Madeliefje denken, waarom haal je Schlesinger hier bij, onduidelijke man, zijn boek de ontbinding van de Amerikaanse samenleving, beschrijft het voorspel,van wat er nu plaats vind, de NWO zal tot veel bloedvergieten leiden, en dan wat voor een WO, op welke leest geschoeid.

  47. Jammer Arnold, je hebt het niet zo hoog zitten met mensen met andere ideeën en meningen. Geeft niets. Ik ben in iedere geval wel blij met je triggers! Ik hoop van harte dat de Madeliefjes in het vervolg niet zo makkelijk meer een prooi zijn voor de zgn. “enige-echte weldoeners” van de wereld.

  48. Cozmisch bericht 251,

   Kan ook Scabius zijn, of de variant daar van Arnold, ’t moet wel vol liggen met zaagsel !

  49. cosmic.
   2.51.
   Wassen wil nog wel eens helpen tegen jeuk.
   Verder als ik de indruk gewekt heb dat ik alles beter weet en niet voor ideeen van anderen open sta dan is dat in ieder geval niet mijn bedoeling geweest.
   Maar goed als je mijn visie niet op prijs stelt dan zal ik daar gehoor aan geven door niet meer te schrijven.
   En als laatste zoals de elite de burgers bestempelen als hun onderdanen/slaafjes bestempel jij mij ook als HERR Arnold wat genoeg zegt.

  50. Offeren wij niet alles voor niets? Offeren wij niet dat wat wij zo graag willen voor dat wat wij niet willen? Het offer van vrede brengt onvrede. Het offer van onvrede brengt vrede! Zo heeft ieder offer zijn prijs. Het ene wordt duur betaald, het ander is de hoofdprijs. De keuze is aan ieder van ons.

  51. Arnold, wel blijven schrijven hoor. Het gaat hier zo vaak mis omdat men elkaar om woorden in de haren vliegt, zonde. Ik begrijp je beter dan je misschien zou denken. Nog geen anderhalf jaar geleden reageerde ik exact hetzelfde. Je wilt iedereen deelgenoot maken van waar het in onze ogen mis is, wakker schudden, maar wat te doen? Onderzoekend als ik ben kwam ik geregeld met pudding in mijn knieen en een loodzwaar niet af te schudden gevoel achter de pc vandaan ivm de mindblowing, niet te bevatten duistere info. En degenen die dan aan mij probeerden uit te leggen dat er een andere manier is om er mee om te gaan kwamen bij mij niet binnen. Hetzelfde dus als jij waarschijnlijk ervaart wanneer je je omgeving duidelijk wilt maken wat er speelt( voor zover we dat waarnemen….)Daarom denk ik nu dat het voor iedereen op zijn eigen tijd gaat. Ik ervaar het stuk hierboven nu als iets wat mij naar beneden trekt, waar het voor jou en anderen als wekker binnen komt. Beide opties zijn ok denk ik. En ik ben erg dankbaar dat Guido dit al zolang en met zoveel passie blijft delen! Peace, fijne zondag http://www.youtube.com/watch?v=z5u2L24H1qQ

  52. Marcel, bedankt voor de muziek, ik snap je wel…en wie weet het wel helemaal…niemand. Het is een gevoel, in mijn ogen valt over spiritualiteit überhaupt niet te discussiëren, want het heel persoonlijk is. Als je dood gaat, ga je ook alleen. Maar please niet denken dat ik wil ´lijden´…ik maak het beste ervan…en i´m still standing, alive en kicking <3

   Imke, ja…maar Arnold is niet zielig. Misschien zou het handig zijn, als hij zou beseffen, dat alle mensen die op wtk komen, tot op de fenikssen na…allemaal al wakker zijn.
   En op een gegeven moment, heb je alles al gehad aan ´nieuws´ en dan lijkt het op een herhaling, omdat de essentie ondertussen wel duidelijk is. Dan zoek je het in het ´hogere´, in een manier van leven die voor jou oke is. Wie is een ander zich daarin mee te bemoeien, dat kan niet.

   Arnold, de meeste mensen onder dit draadje, kennen elkaar persoonlijk. Dat weet je misschien niet, daarom lijken sommige reacties onder elkaar voor jou ´niet kunnen´. Neem je ruimte hier in (zolang je niet de politieagent uithangt, en mij steeds 'wilt corrigeren' knipoog) en net wat Sun schreef, iedereen is belangrijk voor een algemene indruk. Alleen een goed geïnformeerd mens kan goede keuzes nemen.

   Cozzy, thanks voor Nina…. http://www.youtube.com/watch?v=AmwZtejaf8I

  53. Hey Moon, alles wel? Ik ga er ook beslist niet van uit dat Arnold zielig zou zijn, eerder gedreven.(Het is denk ik ook handig om te beseffen dat WTK ook, en juist nu, vele nieuwe bezoekers krijgt voor wie veel info nieuw is. Vol vuur wordt de nieuwe info gedeeld in een reactie en jammer genoeg zie ik het dan regelmatig gebeuren dat ze worden afgeserveerd als onwetend of spuit 11, waarna ze niet meer terug komen.) Voor mijn gevoel streven we hetzelfde na, dus kunnen we beter met elkaar praten ipv tegen elkaar.

  54. Hoi lieve dames en gents, wederom goed punt Imke! Dat is ook mijn reden om met Arnold een dialoog aan te gaan. Maar eerlijk gezegd ging het mij erg sterk om de houding naar de “madeliefjes” toe waar ik wel eens over val. En nog niet eens zo zeer de houding van Arnold. Arnold is OK!. En ook ik wilde, idd nog niet zo heel lang geleden perse iedereen wakker schudden. Geen fijne plek om te zijn. Dat is ook een fase waar we door heen gaan. Voor sommige.
   Allen ook een fijne zondag. Ik vind het erg prettig te lezen dat we toch allen betrokken zijn. Samen sterk, geen uitzonderingen! 🙂 <3
   Monika, thanks! <3 <3 <3

  55. Arnold trek het je niet aan als je het koosnaampje Herr voor je kiezen krijgt, is mij al zo vaak overkomen in het onstuimige nabije wtk pudding buks verleden, daar moeten wtk gabbers tegen kunnen, hele eer dat Imke je de reddende hand toesteekt, onderschat dat niet, onze nederlandse Teal, maarrr euhh de super tip van CozzieBossie, interview met Teal, zij mag met recht door de kunstmatig opgeworpen Auss Witz blokkades heen reizen en reiken omdat ze er zelf in gezeten heeft, de enige hoop op beter is er dwars door heen gegaan zijn, spreken met de doden, door de sferen geen limitaties als tijdreizigster, wat is er werkelijk gebeurd, terugkeren naar lichamelijkheid en ze heeft nog iets te vertellen over de achtergrond van de schreeuwerige man met de snor die de wind er erg goed onder had. Jij bent behoorlijk belezen Jenne blijkt maar weer, ik had dat plaatje ergens gevonden, infowars webstek, maar historicus Schlesinger Jr. nog nooit zelf gelezen, zo leer ik nog eens wat! bloempjes plukken en artikelen lezen gaan goed samen.

   Teal Swan – Buddha at the Gas Pump Interview
   http://www.youtube.com/watch?v=_3AChOcKKu8

   Quote: ” A Pulitzer Prize winner, Schlesinger served as special assistant and “court historian”[4] to President Kennedy from 1961 to 1963. He wrote a detailed account of the Kennedy Administration, from the 1960 presidential campaign to the president’s state funeral, titled A Thousand Days. ”

   http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_M._Schlesinger,_Jr.

  56. Hyper, ja en ik vind het een positieve bijdrage van Coz (als je iets verder denkvoelt) En verder het is ‘all in the package’…en net wat Frau Swan zegt….”ik ben ook niet 24/7 in een verlichte toestand”.
   En dat waardeer ik aan Coz, en mis hem hier ook….heeft veel aan inspiratie gedaan…en dat is zoooo belangrijk, inspirerende mensen!

   Imkie, ja je hebt gelijk…ik had zielig beter in aanhaling kunnen plaatsen…liefde is begrip. Dank je wel <3

   En ik wens jullie allemaal ook een fijne zondag….met veel Sun 😀

  57. Absoluut zo zie ik het Monika, i concur with that statement, daarom nog een keer dat punk Nina power nummer;

   Nina Hagen – Leave Me Alone
   http://www.youtube.com/watch?v=huw8X2UxMqY

   en geniet nog maar even van de mediale boeket reeks vrijheid, binnenkort mag er niks meer gezegd of geschreven worden, neer geplant plempt en of gekweekt c.q. samengesteld;

   Quote: ” What constitutes “hate speech” and “extremist content” is of course completely subjective, but judging by Cameron’s UN comments it includes those who express non-mainstream political opinions. ”

   http://www.infowars.com/new-uk-law-could-criminalize-politically-incorrect-opinions/

   http://www.encyclo.nl/begrip/c.q.

   http://dictionary.reference.com/browse/concur

  58. Beste Arnold, je had waarschijnlijk mijn knipoog niet bespeurd 😉 😉 😉
   Lighten up man!! 😀
   Ik lees jouw schrijfseltjes vaak en waardeer jouw betrokkenheid.
   Als ik mijn actie zou gaan verklaren val ik in een contradictie, en da’s nou net wah’k nie wou. Want die pet past iedereen en is gemaakt van kruidje-roer-me-niet-vezels. Lastig pakket , haha.
   Ik moet het duszzz in een ander vat gieten, zoiets als: Laat die krasse WTK knakkers maar schuiven, schuif gewoon gezellig aan en stap vooral niet in de poep. Zoiets?
   Na maar duimen dat Herr Arnold gevoel voor humor heeft 😀

  59. En…. Arnold, ik was je eigenlijk aan het beschermen tegen jezelf, opdat je jezelf niet verder voor lul zette door zeer bewuste mensen zwaar te onderschatten en te betuttelen zoals je deed. Sun had het in reactie bijvoorbeeld over Feniksen, enig idee wat ze daarmee bedoelde? Hyperalert’s allergische reactie op Albertina haar verhaal? Wat zat daar achter? Lezer snapt niets van dit verhaal? Waar baseerde je dat op, ik zag dat Lezer al 5 stappen verder was en het beter begreep.
   Jij nou beetje begrijpen??

 3. Sun.
  In 2.5 haal je een interessant punt naar voren over het negatieve en je schrijft eigenlijk dat het negatieve geen overheersende rol mag gaan spelen waardoor het positieve op de achtergrond komt te staan.
  Het is bij mij zo dat ik ook leuke dingen meemaak en daar ook van kan genieten zoals dat ik graag motor rijd vooral naar mooie streken en bezienswaardigheden verder hou ik van goede muziek en kijk veel naar concerten(dit is muziek waar je goed naar kan luisteren en geen ophitsende muziek).
  Maar waar ik wel mee “strijd”is als ik bv een jonge moeder achter een kinderwagen zie lopen dan komt aan de ene kant het gevoel van vreugde naar voren (nieuw leven is altijd mooi)maar gelijktijdig besef ik dan ook wat dat kind mogelijk te wachten staat en omdat ik dan aan de ene kant wil waarschuwen en aan de andere kant het geluk van die moeder niet wil verpesten moet ik me soms wel inhouden.
  Een ander voorbeeld is als iemand geld uit de muur wil halen en de automaat is leeg dan is dat het moment voor mij om te zeggen makkelijk zo,n automaat he? en vervolgens vraag ik dan wat hij/zij gaat doen als de bank helemaal geen geld meer uitgeeft en vaak lijd dat tot een gesprek waarvan ik hoop dat die persoon gaat inzien dat er meer aan de hand is en hopelijk wakker wordt en dit met kennissen gaat delen.
  Dus eigenlijk komt het er op neer dat je misschien wel meer afstand van het negatieve wil nemen maar door wat er om je heen gebeurd wordt (ik tenminste) met de neus op de feiten gedrukt.

  1. Meer dan een….dus ministers.
   In Turkije gebeurt, deze week, ws te veel raki op 😛

  1. Cozmic,

   Rammstein is de logische opvolger van Bertolt Brecht, het geweten van het Duitse proletariaat, net zo als het Provotariaat, uiteindelijk Pim Fortuyn voortbracht, I had a dream, er moeten meer komplotten worden gesmeed, daarom heb ik mijn aambeeld bewaard, groet!

  2. Cozz Rammstein heeft de absolute oplossing in petto geëtaleerd, de opgelegde aangedane multi mindfuk sjjittt oneindig versterken theatraal musencaal uit aus artikulieren ver voorbij de pijngrens dwars door die Mauer heen met z’n allen, pothelm op gitaar in de aanslag eindeloos buiten adem kom maar op face to face recht in onze bek niet als toeschouwers maar mededingers deelnemen aan het omzetten terug transformeren tot de absurdste boven octaaf denkbaar zodat het vervliegt als zeepsopsoppendelellebelletjes in de bovenste lucht lagen, omdat we het zelf zijn uiteindelijk, zoals Teal de über draculina al scherpzinnig aanwees;

   Rammstein – Live in Nimes [HD] (1080p) {FULL CONCERT}
   http://www.youtube.com/watch?v=rr7ymJwx4-Q

   Joris Luyendijk versus Onno Ruding in vpro Buitenhof vanaf minuutje 23
   http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/485179860/0

  3. H.A. & Cozmig

   Die zeepbellen, bedoel je daar soms ” nune und nungtis luft ballonen van Nena “, die Pseudo Angelsactische geldwereld, ja dat is inderdaad een andere planeet, de insiders weten hoe gemakkelijk er geld valt te verdienen.
   Een goede eetvriend, Britis of cours, “”is a name””, van Lloyds verzekeringen, die deeld dus mee in de winst en heel soms verliezen van de grootste verzekerings octopus van de wereld, Lloyds in Londen, waar nog altijd de bel luid als er een grote ramp is gebeurd waar ook op de wereld, een ramp dus waar er betaald moet worden.

  4. H.A.6.2

   In deze wereld van Onno Ruding, is het ook heel begrijpelijk, en gemakkelijk, de ééne etnic, door een andere te vervangen.
   Weer een Zomer kennis, uit Parijs, werkzaam bij grote France Banque, deze mevrouw hoge post, op eens werden talloze medewerkers vervangen door andere medewerkers, de directie bleef zitten, maar ontving de opdrachten van els where, de hele banken wereld wordt sobiso door de F.M. beheerst, al van ouds her, de France banken door de France Loges, de Engelse banken door de Schotse Rites Loges, die angstvalliçg de deur voor de USA banken dicht houden, de Europese bank heeft hier weinig in te brengen, ook de IMF staat hier in buitenspel, de Vatikaan bank is wel een grote speler, met zijn Jezuïten, misschien meer invloed via hun geheime diensten, de Opus Dei, als de CIA.

  5. Ah daar hadden we Guido….

   “De laatste reactie was over Rammstein. Als je de link van Hyper Alert had bekeken, van het programma ‘Buitenhof’, wist je nu, dat Winston Churchill een grote voorkeur voor jonge mannen had. En dat hij naar zijn vrouw toe heel koud was. En dus een homo. Dat zeg ik niet, maar Paul Scheffer. Daarom de confronterende videoclip.”

  6. En tegelijkertijd is dit voor mij de aanleiding…om met wtk te stoppen. Daag lieve mensen, wie me wil vinden, vindt me ook. Ik heb ervan genoten, het leven is aan verandering onderheven en dat is goed zo.

  7. Je laat een mooi bouqette achter bij je laatste acte, als dat Churchil een homo zou zijn, of is dit jouw bijdrage van mind controle.

  8. Misschien ben ik iets te fel geweest in mijn verweer maar ik ben iemand die voor zichzelf opkomt anders kan men zich in deze wereld niet staande houden.
   monika voor mij hoef je echt niet af te haken doe je dat wel dan spijt me dat maar dan is dat je eigen keuze.

  9. Ahhhh De gum ….. mensen die dreigen af te haken verongelijkt, en spijtoptanten mhhhhhm…… WTK in vol ornaat, harde muziek die dreigt een statement op te leveren ( we kijken even door de satanistische mindcontrol heen) . Zeuren zuigen en janken , jah das lekker . Heel wat beter dan wat madelief doet. (b.t.w. dit is sarcasme).
   Doet me allemaal denken aan een statement “history repaets itself again and again”. Seen it been there en de rest…. toedeledokie tot de volgende keer maar weer.Monuika weet je niet dat WTK een grote verslaviong is en maar zeer weinigen ook daadwerkelijk wegblijven al dan niet gesteund door de mens achter de gum? Ik lig in een deuk , jah humor het enige dat ons nog kan redden.

  10. Monika thnx voor je oplettende docu interview scan survey fähigkeit, met meerderen parallel geschakelde high intellie Minds meer kunnen verwerken en bevatten, zo zie ik het, te veel moderne media analfabetisme en vreemde talen mängel gebrekkigheid onder het gemiddelde gepeupel, weet wat je meerwaarde is en wat mij betreft zijn we nog lang niet klaar, een vrouw die zichzelf gedwee op de hak laat nemen is een zeldzaamheid maar probeer het, het clown schap is net zo van belang, ik ben net zo bloed serieus van mezelf in de kern daarom moet ik tegelijk clownesk kunnen blijven als compensatie, anders wordt het onleefbaar, dusz verlogen jezelf zo snel mogelijk en come back, giel gaf het verkeerde voorbeeld door dit keer niet te stoppen met dreigen om te stoppen maar de zoveelste keer aangekondigde gedreigde ana boekverbranding gaat nu wel binnenkort echt gebeuren heb ik inmiddels gelezen begrepen, moet er niet aan denken al die magistrale Jim Beam artikelen bijvoorbeeld en vele vele reacties en andere artikelen al die jaren verzameld, dat mag je eigenlijk niet zomaar voor het nageslacht laten verdwijnen, wel of niet uit het veld geslagen of zwaar beledigd en teleurgesteld in de mensheid.

   welke frequente wtk’er heeft niet minstens 4 keer in het jaar voorgoed afscheid genomen om binnen 2 weken weer terug te zijn, precies, het dna van de clan die die claim van verlating en verlossing in ieder geval geen gestalte kan geven, voorgoed, tabée piepeluhpée, gelukkig maar zeg!

   dat wat je niet beleeft daar heb je geen binding mee, mensen stampende dampende muziek inhoud sferen platforms, dat geeft je de vrijheid om het achteloos onaangedaan weg te gooien als een sleetse afgedankte zweterige sky music sok op leeftijd. Jaaaah bloempjes die zich niet vertonen niks bekijken laat staan roeren onder het front gepeupel daar moet je het van hebben. gEnoeg gestofzogen en gebruld en uitgehaald, had even een data point fact check search gedaan, of de pompous Church het gepeupel de sigaar die Ill ziek was onze bevrijder of tie phobischee inclinaties had of niet, maar dat boeit niet op zich, totdat je ongevraagd wel of niet met een kwinkslag een nummertje rammen met stein in je achterste krijgt opgedrongen c.q. aangeboden präsentiert vorgestellt, iets om even achter je oortjes te krabben, waar komt dat vandaan, dat maakt het minder, maar gewoon uitgaande van het goede en het clowneske is er niks aan het achter handje en kan je er de humor van inzien los van eventuele latente neigingen. Want spelen die ramm steiners het of zijn ze het net zo hard, ik ben er bang voor dat het drie dubbel is tegelijk, dat is best ungeheuer, met die slachtpartijen op toneel, hoe magistraal gebracht en gedoseerd kan ik er in mee genomen worden, de totale gekte geniaal geponeerd, want is het wel een Act?! wat we daar zien, ik geloof dat niet geheel…

   jah die inclinaties zijn gedocumenteerd ontdekte ik net, maar los daar van kwam ik met die 2 search key woorden met omo wasmiddel die ik jullie zal besparen het volgende artikeltje tegen, de meta studie van de wo2 mind fuk gefinancierd van 2 kanten en het verhaal achter het verhaal;

   The ‘Ugly’ Cause Of World War Two
   http://www.rense.com/general70/cause.htm

   Quote: “a. To look over the parts, features, or contents of; view broadly: surveyed the neighborhood from a rooftop; surveyed the shelves in the pantry. ”

   http://www.thefreedictionary.com/survey

   Quote: “Characterized by excessive self-esteem or exaggerated dignity; pretentious: pompous officials who enjoy giving orders. Full of high-sounding phrases; bombastic: a pompous proclamation.”

   http://www.thefreedictionary.com/pompous

   NatuurTranen voor Moon;

   NINA HAGEN – Naturträne “Live” 1978
   http://www.youtube.com/watch?v=4D-mQniVmis

   jim beam site:www.anarchiel.com

  11. Beste Arnold,
   ik waardeer je reactie. Maak je geen zorgen, ik ga pauzeren omdat het beter is voor mij en mijn inspiratie op een ander vlak. Alle goeds, van harte! 🙂

  12. Als de rook om je hoofd is verdwenen (Boudewijn de Groot) op yt.

   Dat is bij tijd en wijle goed Monica(of voor wie dan ook) ff wat anders doen…
   De wereld is groter en mooier dan alleen maar ellende of (mindcontrol)internet.
   Groet.

   Md koester jouw Gods ervaring.
   Er zijn maar weinigen die dat weten (kunnen) erkennen.
   Het is namelijk niet te vatten als fysiek(materie) maar wel als mens(geest). En het is zelfs met geen woorden of een enkele jota te beschrijven.
   Hoe dat kan? De essentie is liefde en uit die liefde(hart) komt de wijsheid(ademhaling) voort.
   Samen vormen zij één. Dat is wat leven(uitwerking:bestaan) betekent.
   De mens verwart verstand(denken) met wijsheid maar dat is een leugen.
   Want als die echt zo wijs was zouden die de boosheid en kwaadheid op de wereld niet meer bestaan.

  1. He he, dan kunnen we weer comfortabel achterover zakken!
   Hoeven we niets te doen!

   Huh,…ik krijg een mind control alarm binnen!!!!!!!

 4. Arnold,
  Trek je van alles niets aan, doe dat ermee wat je er zelf mee kunt.
  Ik ga het niet meer in het draadje plaatsen, omdat ik vind dat het compleet uit de hand gelopen is wat dat betreft.
  Dit poste jij:
  “Madeliefje.
  Het is begrijpelijk dat je in harmonie met mens en natuur wilt leven.
  Maar door je af te sluiten van de harde werkelijkheid geef je de mensen met kwade bedoelingen juist de kans om hun plan door te zetten we zijn dan wel in de meerderheid maar als niemand zich iets aantrekt van wat er gebeurd dan hebben zij vrij spel.”
  En ik vind, wees wel ik vind…, dat je gelijk hebt dat beide kanten van belang zijn.
  Een ieder gaat er mee om zoals ze het doen, net als jij, mij, wij.
  We hebben allemaal onze plek in dit heelal, en arrogantie en hautain gedrag ben ik wars van.
  Er is er niemand hier meer speciaal dan wie dan ook.
  Dus blijf posten.
  Ik denk dat je voor nieuwkomers hier aanvullend heel wat informatie biedt.
  Liefs!

  1. Normaal zou ik niet meer reageren omdat ik van mening ben dat het geen zin heeft zolang figuren als Cozmic,monika en Sun van mening zijn dat de meesten het toch allemaal al weten en wakker zijn.
   Dat zou ook betekenen dat artikelen die door Guidoj geplaatst worden/zijn geen doel/nut meer dienen omdat ze het toch allemaal al weten.
   Imke schreef in 2.59 dat veel nieuwkomers de informatie nog niet kennen en (dat is belangrijk)dat op deze site het verstandig zou zijn als men dat beseffen zou.
   Ook schreef ze dat dit niet de eerste keer is dat mensen die serieus reageren en er wel serieus mee bezig zijn verjaagd worden of belemmerd worden om hun reactie te geven.(denk daar eens over na).
   Verwijten maken of iemand betitelen en openlijk ruzie maken draagt ook niets bij en werkt juist tegenovergesteld.
   Wat ook telkens weer opvalt is dat vooral Sun niet goed leest of niet begrijpt wat hij leest omdat ik als allereerste reactie al geschreven had dat ik madeliefje begreep in een ander stuk schreef ik dat ik ook liever alleen de mooie/goede dingen zou zien maar dat het daar de tijd nu niet voor is.(dus om dan mij een feniks te noemen?)
   Dan monika zij schrijft zelf dingen(waar iedereen dus op kan reageren)maar als het geen reactie is die in haar voordeel uitpakt gaat ze zielig lopen doen door te schrijven dat iemand haar analyseert of zich als een politieagent gedraagt in 2.36 heb ik al uiteen gezet hoe het komt en waarom maar kennelijk is dat ook al te moeilijk om te snappen.
   Cozmic.
   Zelfs nadat mensen aangaven dat ze wilden dat ik zou blijven reageren ging ze gewoon door met haar getreiter en vond ze zelfs dat ze mij moest beschermen omdat ik mezelf voor lul zou zetten.
   Ten eerste ik heb nooit om jouw bescherming gevraagd en als ik me al voor lul zou zetten dan zijn de reacties die bv door Imke,Anna,en anderen gegeven zijn wel erg vreemd toch?
   Ze was er zelfs trots op dat ze vijf reacties had gegeven zonder dat daar respons op kwam zie 6.6.
   Toen van mijn zijde geen reactie kwam was Jenne aan de beurt een man van in de 80 die goed onderlegt is,ervaring heeft en waar we naar mijn mening beter naar kunnen luisteren en proberen daar van te leren in plaats van hem telkens met meerderen tegelijk af te kraken.
   Dan geeft ze in 6 een verwijzing en een in mijn ogen achterlijke opmerking waarop ik alleen maar kan verwijzen naar punt 12 in het stuk dat Guidoj heeft geplaatst.
   En als laatste bv in 7.1 ook weer zo,n niets zeggende korte opmerking wat waarschijnlijk volgens haar wel popi jopi overkomt maar geen enkel doel dient was het niet beter om een gesprek te ontlokken door bv iets in de trant van waarom denk je dat het ze niet gaat lukken op die manier had Anne misschien door gewoon normaal antwoord te geven een gesprek op gang kunnen brengen mbt het onderwerp waarvan ik talloze malen schreef dat we daar van afweken.
   dit wilde ik even kwijt gegroet.

  2. Arnold,
   wat heb je aan wakker zijn, als je het niet begrijpt? Niet veel lijkt me. Zal het daaraan liggen, dat sommige niet echt wakker willen worden, omdat men dan moet veranderen?
   Volgens mij snap je niet de bedoeling en ben je een zuurpruim. Humor is belangrijk als je wakker bent, anders is het allemaal zo erg.
   Erbij komt dat ik je reactie niet goed kan volgen, te veel aannames en te weinig feiten. Misschien lees jij niet goed. Ik mag me toch wel ‘verweren’, als je alleen maar mij aanspreekt op mijn ‘gedrag’, wat reuze meevalt, vind ik, omdat ik een liefdevol maar niet dom wezen ben. Het allemaal bij de anderen zoeken, zegt ook weer iets over jezelf, vind je niet? Jenne moeten we dus niet meer serieus nemen omdat hij al 78 is?
   De laatste reactie was over Rammstein. Als je de link van Hyper Alert had bekeken, van het programma ‘Buitenhof’, wist je nu, dat Winston Churchill een grote voorkeur voor jonge mannen had. En dat hij naar zijn vrouw toe heel koud was. En dus een homo. Dat zeg ik niet, maar Paul Scheffer. Daarom de confronterende videoclip.

   Als jij selectief door het leven gaat, prima. Maar verwacht niet dat allen het zo doen. Ergens heb ik de indruk, dat je vroeger op school een klikker was. Kan dat?
   En waar is de ruzie op het forum? Overdrijven is ook een kunst…

   Aan jou de keuze of je steeds mensen wilt voor-veroordelen, of herkent dat je een deel ervan bent. Het ga je goed.

  3. Monika 8.2

   De echte brain f..k, of mind of mind controling, ligt niet zo ver weg/af, als van die kleine maar o zo fijne, geniepige opmerkingen van jou zo als, “ergens heb ik de indruk, dat je vroeger op school een klikker was”, kan dat !
   Jouw feiten bestaan uit opgepikte gehoord van, gelezen op het internet, een super doorgeefluik dus, als zovele, eigen belevenissen komen niet uit de verf, of ze bestaan gewoon niet.
   Je leef ideologie is als het weer wissel vallig, ben je vaak tegemoet getreden, van wege gezamelijke interesses, maar wat je Arnold voor de voeten gooid, geld in de zelfde maten voor je zelf.
   Zal de dagen tellen, tot dat je weer verschijndt.

  4. Jenne.
   Ikzelf heb de reactie ook gelezen en snap ook waarom je daarop reageert maar dat hoeft niet omdat het nu wel duidelijk is.
   In de maatschappij zie je vaak dat de een begint en zich gesterkt voelt naarmate er meer met hem/haar meedoen dat is iets wat ik zie als oneerlijk(meerdere tegen een)en dat zag ik hier ook gebeuren daarom nam ik het voor je op maar we moeten niet bezig blijven en proberen als volwassenen onder elkaar het gesprek voort te zetten met uiteindelijk hetzelfde doel.

  5. Arnold, blij dat je er nog bent.
   Met én voor elkaar ondanks al onze verschillen.
   Althans, daar hoop ik dan maar op 😉

  6. Monika, 8.2

   Humor, Mensen die lachen maar eigenlijk niet weten waarom, zijn domme naïvelingen, veel mensen beginnen spontaan te lachen, grijnzen hun tanden ontbloten, het middel van overgave bij apen, en dan het vermaak, de geestelijke kortsluiting, lachen om een andermans zijn ongeluk, of onverstand, zo je wilt.
   Generaal de Gaulle zij het al, lachen is een teken van geestelijk onvermogen, en dat geloof ik ook.

 5. Tja, beste mensen gaan jullie nog wat aan die kindernverkrachters doen of lekker ruzien en belastig afdragen voor de gekko pedo’s een stuk mmakkelijker?

 6. Aangezien deze informatie regelrecht uit Amerika komt zou ik zeggen kijk even naar Amazon die ELK boek verkoopt.
  Amazon verkoopt dit zongenaamde boek NIET, hetgeen voor mij heel duidelijk is dat het niet bestaat en zijn oorsprong heeft in diverse Amerikaanse nutter sites.
  Wij hebben in deze wereld op het moment genoeg heibel en zeibel zonder er meer nonsense bij te halen, die alleen tot a diversie leidt van de werkelijkheid. Men is zich in Nederland niet bewust dat Amerika hard bezig is om de wereld bevolking in verwarring te brengen door tig aantal beweringen op het internet te zetten om zodoende hun aandacht ergens anders op te vestigen dan wat er werkelijk gaande is. . Wie denkt dat alleen de MSM de zaak bedondert, moet nog het een en ander leren. Omdat men toevallig Engels leest en het weet te vertalen maakt geen enkel Amerikaanse nutter site legitiem. Opninies zijn a “dime a dozen” Zo sijn sprookjes

  1. Wat ik me afvraag is zijn de elite nu zo zeker van zichzelf dat ze steeds minder de moeite nemen om hun kwade bedoelingen te verbergen of is dit een langzame manier om hun dictatuur te introduceren zodat de meesten die het niet weten langzaam maar zeker klaar gestoomd worden om hun wensen te vervullen.

  2. Bijzondere felheid om deze (verkeerde!) boodschap hier zo te brengen Gerrie.. Een 2 in 1..?

  3. Is het niet gewoon doodgewoon, zins begoocheling, goedkope trukken doos.

   Als normaal, daar ga ik dan maar van uit, denkend en geleefd mens, wat moet je hier nu mee, geen wonder dat mensen, zo als U en ik vreemd gaan réageren, en gaan gedragen, hun heil gaan zoeken in weet ik veel druppeltjes in een glas water.
   Wat blijft, er van je leven, en opgedane ervaringen over, als je steeds onder je neus krijgt gewreven, dat alles zo anders was, als dat je had aangenomen, en leven op had gebaseerd !
   Is het niet zo, dat wij de mensen zijn, en zij de Archonten, de psychise labiele zieke kwelgeesten, moeten we de zaak niet terug draaien, en ons bevrijden van dit kwaad, wat ons denken fragiliseerd, en probeerd om onze geest ziek te maken.
   Heb in mijn lange leven constant moeten vechten om boven te blijven drijven, in de massa van onverstand, en ziekmakende berichten.
   Heb je het ooit zo gek gezien, twee trouwende mannen, en dan alle omstanders met ernstige gezichten, waarop de mind f..k duidelijk te lezen is, dit staan toe te juichen, nooit grotere persiflage op het leven gezien of vertoond, en dit valt niet onder het zoete leven, en ons leven zit er vol mee met dit constante op het verkeerde denk been zetten, de as van ons denken is lang geleden al gekanteld, en dit kantelen is alleen, met veel gezond verstand, en reinheid in ons denken te bevechten, echt waar uien zijn geen citroenen, waarom laten wij ze ons dan wel als zodanig dagelijks verkopen.
   Ben al wat ouder, maar nog steeds intens bezig met het, mijn leven, en draag het uit, en help waar ik kan, Vr. Groet Jenne

 7. Ik weet niet of je het nu mind control moet noemen, of gewoon liegen, en of bedriegen.
  Christine Lagarde, die het IMF bestuurd, één van de belangrijkste financiele organen van deze tijd.
  In het verleden, Anciene advocate voor de Monsanto Compagnie, via het cabinet Baker & Mc Kenzie, zij heeft in de republiek de France een wet geautoriseerd dat 0,9% d’OGM producten in de BIO producten worden verwerkt, en onder de norme AB vallen, zonder aanwijzingen op de etiketten van deze BIO producten, zijn terug te vinden.
  Wat houd de Franse regering overheid nog meer verborgen voor zijn burgers !!!

  1. Beste Jenne, het gaat er niet om wat een ander voor mij verborgen wil houden. Het gaat om wat ik voor mezelf verberg. Wat ik zo diep in mezelf verstopt heb, dat het haast onvindbaar is geworden.

   Mijn partner heeft een ongeluk gehad. In: Mijn persoonlijke verhaal over orgaandonatie (op deze site te lezen) vertel ik al een beetje over mijn ervaringen destijds. Op de avond van het ongeluk toen wij rond zijn bed stonden om afscheid te nemen ging de deur open en stapte er een onbekende negroide man naar binnen. Ik zal je helpen, ik zal de waarheid vertellen, zei hij. Verder kwam hij niet want opnieuw stapte er iemand de kamer binnen, deze man was zichtbaar geirriteerd en werkte de eerste de deur uit. In de weken en maanden die volgde bevond ik mij in een achtbaan van gevoelens en emoties en was dit kleine voorval totaal vergeten. Toen de situatie het toeliet was het mijn zus die mij er weer aan herinnerde. Ze vertelde mij dat ze de negroide man die avond gevolgd was en zijn tel. nr gevraagd had. Ze was wel benieuwd wat hij te vertellen had. Ze had inmiddels ook al contact gelegd. Deze man was een van de getuigen van het ongeval. De man die hem de kamer uitgezet had was ook bij het ongeval aanwezig geweest. Hij was ( in de ogen van deze wereld) aansprakelijk en verantwoordelijk voor het ongeluk. Voordat de arbeidsinspectie kwam had hij het terrein verlaten. Alle getuigen hadden een spreekverbod gekregen. De man die de waarheid vertelde had toen ik hem persoonlijk sprak zijn baan uiteraard verloren. Later heb ik andere getuigen ontmoet die het verhaal van de negroide man bevestigde, maar alleen tegenover mij. Sommige waren tot tranen toe geroerd. Zij zeiden geen andere keuze te hebben. Zij hadden ook een gezin te onderhouden. Richting de grote machtige man groeide er iets in mij. Een vreselijk gevoel van allesverterende wrok. Het vrat aan mij. En ik wist dat als ik het niet verteren zou, het mij zou verteren. Ik wilde dit niet voelen. Ik wilde niet zo zijn. Maar het was groter en sterker dan mij. Ik heb gebeden en God gevraagd het van mij weg te nemen. En toen gebeurde er een wonder. Het wonder op zich is niet in woorden uit te drukken. Het was zoveel groter dan mijzelf. Het deed me beseffen dat ik mezelf niet ken zoals God mij geschapen heeft. Nog steeds is het totale besef van wie ik werkelijk ben te groot voor mij om te bevatten. Maar ik weet nu wel dat iedereen die het nodig heeft om iets te verbergen zich alleen maar voor zijn ware Zelf verbergt. En zonder die machtige werkgever, die zo graag verborgen wilde blijven, had ik nooit een groter besef van mij en daarmee ook van hem gekregen.

  2. MD.
   In het stuk dat je schrijft geef je aan dat je jezelf en daarmee ook de grote man heb leren kennen.
   In dit geval had die grote man iets te verbergen omdat hij anders de gevolgen moest dragen wat hij dus niet wilde maar hoe kan je dan omgaan met de situatie die nu aan de gang is en waarvan ik overtuigd ben dat als wij niets doen het tot onze ondergang zal leiden?
   Ik kan toch niet zeggen van jongens ga je gang maar?

  3. Arnold alles staat of valt met het antwoord op de vraag: Wie ben ik. Ben ik het eeuwige, tijdloze leven waaruit vorm voortkomt of ben ik vorm waaruit het leven voortkomt. Verwissel oorzaak en gevolg en alles staat op z’n kop. Alleen in een omgedraaide wereld waarin het gevolg, de vorm, zichzelf tot oorzaak van het leven verklaart lijdt en sterft de oorzaak onder zijn eigen gevolg. Mens ken u Zelve.

  1. Imke.
   Iedereen maakt fouten ook ik maar ik probeer daar iets aan te doen alleen is dat niet altijd even makkelijk.
   De ene actie roept de volgende op feit is ook zegt men dat waar er twee vechten twee schuld hebben.
   Doordat de maatschappij steeds meer verhardt ben ook ik verhardt omdat ze anders een loopje met je nemen maw het is er onbewust ingeslopen en dat besef ik nu alleen hoe ga je daar mee om?
   Inderdaad mijn reactie was te fel mijn excuses daarvoor en tegen Cozmic,Sun en monika wil ik zeggen laten we het vergeten en een nieuwe start maken zonder haatgevoelens of andere narigheden.
   Ik denk dat we best wel met elkaar door een deur kunnen het is in mijn ogen wel zo dat veel van wat nu speelt te maken/voortkomt uit het verleden(de oorlogen ed)dat is ook de reden dat ik dat voor mijn gevoel naar voren moet halen om dingen te verduidelijken en dat is niet leuk maar zoals ik het zie wel noodzakelijk.
   Als iemand goed advies heeft sta ik er voor open en probeer daar van te leren niemand is perfect.

  2. Mooi. Ik zou het alleen geen “schuld” willen noemen, dat wordt ons al vaak genoeg opgelegd…(Mijn advies zou zijn, als iets je irriteert of boos maakt aan een verhaal of reactie, ga dan bij jezelf te rade waarom dat zo is. De eerste keer dat ik hier iets postte kreeg ik de volle laag. Snapte er helemaal niets van, had ook niks met het artikel te maken. Wel met iemand die perfect tussen mijn regels door kon lezen en mij veel stof tot nadenken heeft gegeven over mijn eigen handelen. Heb ik veel van geleerd. Wat ook hielp is dat ik gewoon gevraagd heb om het uit te leggen waar die imo rare reactie vandaan kwam)En als jij nu de noodzakelijkheid van het delen van info voelt is dat prima, een nieuwe lichting wekkers haha. Maar lees aub nog eens de eerste reacties door zonder je aangevallen te voelen, ze laten gewoon andere info zien.

  3. Dank je Imke voor deze wijze woorden.

   Arnold, je hebt het over haatgevoelens (?) Die heb ik niet ( en zover ik Monika en Sun ken hebben die ze ook niet 😉 ) Om te haten heb je een bepaalde hoeveelheid passie nodig die ik in dezen niet vind, niet boeiend genoeg zeg maar.
   Wel boeiend is te zien hoe menigeen zijn/haar ’true colors’ laat zien zodra er wat beroering lijkt te zijn. Dat dan weer wel. 😀

  4. Imke.
   Ik voel me niet aangevallen en heb je advies opgevolgd en vooral de stukjes gelezen van Sun en jou.
   Ik had eerder al in de gaten dat het niet gangbare pad volgen tot iets moois zou kunnen leiden(anders ben ik ook een kudde dier)als ik op de meest bekende wegen blijf lopen zoals helaas de meesten doen.
   Ondanks dat ik het wat dat betreft wel eens ben en zelf ook graag de weg van vrede,liefde,verdraagzaamheid voor en met elkaar te leven zou willen bewandelen denk ik dat dit ook moet blijven bestaan en zich moet verspreiden.
   Waar ik mee worstel is dat ik dat op dit moment niet als de oplossing zie voor wat ons te wachten staat want we kunnen wel vredig met elkaar leven maar ik besef ook gelijktijdig dat de duistere krachten ons nu in een sneltrein tempo naar de afgrond duwen en dan gaan we het met liefde alleen niet redden daarom schreef ik ook dat ik dat wel begreep maar dat het daar de tijd nu niet voor is en dat had ik anders moeten verwoorden dat had moeten zijn de weg van vrede liefde ed moeten we wel blijven volgen maar we moeten gelijktijdig ook op zoek naar een oplossing voor de dingen die nu gebeuren met mogelijk desastreuse gevolgen voor iedereen.
   Wat ik hierbij wel moet vermelden is dat ik veel overeenkomsten zie met wat in het artikel beschreven staat en wat ik zelf al meen te weten en ik weet ook ongeveer wat er nog te verwachten is in vervolg artikelen en dat is niet fraai.
   Als ik lees dat wij west Europeanen waarschijnlijk slachtoffer zullen worden van genocide en dan hetgeen ik meen te weten erbij pak dan wordt ik daar niet vrolijk van.

  5. Cozmic.
   Ik ben blij weer iets van je te lezen.
   Jij zit al lang op deze site en nu vermoed ik dat de manier waarop je schrijft voor de ander lange WTK bezoekers sneller voor hen te begrijpen is dan voor mij als nieuwkomer(jullie begrijpen elkaar waarschijnlijk met korte woorden)zo moet ik soms de stukken van bv HA twee of drie keer lezen wil ik daar een beetje wegwijs in worden misschien is het een optie dat daar iets aan gedaan wordt zonder dat ik iemand wil zeggen wat hij of zij moet doen maar gewoon voor de duidelijkheid.

  6. Gewoon helder taal gebruik is op zich mogelijk bij mij, maar ook weer niet Arnold, dat heeft te maken met hoe mijn brein wezenlijk werkt en mijn achtergronden, ik probeer een balans te vinden in deze soms functionele onnavolgbaarheid en harde commando taal aan de andere kant van het taal spectrum. Maar ik kan jou prima volgen, is belangrijk. Vroeger heette dat wollig Lubberiaans, soms is de enige optie cryptisch in een wolkje er over en om heen, dingen die niet zomaar hard gezegd kunnen worden maar er wel toedoen, daarvoor en daarom maak ik graag rook signalen met als gevolg mist wolken die opstijgen en gelezen kunnen worden door ingetunede sjah mama achtigen die deze webstek zeker zullen bezoeken, en ik lees mezelf na het schrijven en posten meestal meer dan 3 keer na, das niet voor niets, knap dat jij het in 3 keer kan, ik vind wel dat ik mezelf moet blijven trainen en ontwikkelen, communicatie en zo.

   Yo La Tengo – The Point of It (Live on KEXP)
   http://www.youtube.com/watch?v=g-Q7y8J-eK8

  7. Hyper Alert.
   Duidelijk en oja ik schreef na drie keer lezen een beetje te begrijpen wat je schrijft daarom lees ik het nog wel eens meer dan drie keer.
   Zo heb ik al het voorgaande nog eens gelezen en hoe meer ik dat doe hoe meer ik ga begrijpen hoe die rot situatie is kunnen ontstaan.
   Meer begrip over en weer lijkt mij de les hieruit.

  8. Arnold 13.4 De weg van vrede liefde en verdraagzaamheid leidt naar vrede liefde en verdraagzaamheid. Wij maken soms de vergissing dat vrede liefde en verdraagzaamheid ruilhandel is. Wanneer je mijn reactie onder 12.1 leest dan lees je dat ik de mensen die mij lief hadden en goed voor mij waren ook lief had. Maar wie niet handelde in mijn belang die kon ik echt haten. Het was de verdeeldheid in mij waarmee ik naar de wereld keek. Ik had geen wonder nodig omdat ik zo liefdevol was. Ik had een wonder nodig omdat ik haatdragend was. Het wonder van de liefde velde geen oordeel over mij Het deed niet aan ruilhandel. Als liefde liefde nodig heeft om liefdevol te zijn dan is het geen liefde. Suiker vraagt geen zoetje om zoet te zijn. Dat waar wij bang voor zijn dat haten wij. Maar het gewoon een spook onder ons bed, het moet zich daar verstoppen. Het weet dat het zijn bestaan verliest, als liefde hem heeft ontmaskerd.

  9. thanks guys, you make my day!En Arnold, misschien is het boek “het veld ” van Lynne Mc taggert iets voor je. Hoewel ik altijd gedacht heb dat ik helemaal geen biet van natuurkunde snapte, begrijp ik nu waarom ik er niet uitkwam. Met Newton is alles vast gezet, terwijl er veel meer met de universele energie mogelijk is. En dat wij daar als individu met onze eigen energie invloed op kunnen hebben,zowel positief als negatief, vooral als die energie samen gebundeld wordt. Vandaar ook dat perpetuum mobile me te binnen schoot; wij zijn zelf de machine van niet aflatende energie. Maar het mooie is we kunnen het zelf sturen. ( ff een muziekje erbij http://www.youtube.com/watch?v=-u07oXPKefQ)

  10. Cozmic.
   13.3 zoals je het daar schrijft is het wel duidelijk voor mij wat ik bedoelde waren af en toe de korte reacties maar ik denk dat ik na vandaag ook die beter zal kunnen plaatsen en begrijpen.

  11. Korte reacties zijn meestal een bondige samenvatting van langere reacties.

 8. Jenne het blijkt dusz wel degelijk een historisch data point factoid feit te zijn; en in aansluiting daarop de inmiddels welbekende gruwelijke verplichte skull & bones Yale rituelen die bij de Navy nog steeds tot de verplichte mind molesteer figuren blijken te behoren, anders kom je niet verder in die branch….. met de opmerkzaamheid van mede posters zoals MOnika komen we via een gemiste Buitenhof aflevering nog eens ergens, neeh ik had Paul Scheffer juist niet beluisterd, ging er al van uit dat die commentator niet boeiend relevant kon zijn, het laatste gedeelte met Joris Luyendijk wel, nu sommige ontdekkingen doen er wel toe, hoe onnavolgbaar gevonden over meerdere poster schijven dan ook, Monika had het wel gezien, en zo komt er een factoid datapoint met een hoog waarschijnlijkheids gehalte percentage bovendrijven, voor de spambak risico beheersing alvast preventief een paar spaties in de nu volgende hyperlink geplaatst;

  http: // http://www.answers.com /Q/ Was_Winston_churchill_g a y

  Quote: “The facts of Winston Churchill’s …….. tendencies are well documented, as outlined in the biography of his mother Lady Randolph Churchill aka Jennie. Charges were brought against Winston Churchill at the age of 19 by another boy in his regiment, A.C. Bruce Pryce of “Gross immorality of the ‘Oscar Wilde’ type with another young man, Who’s first initial was C” Oscar Wilde was a well known ……. in 19th century England. The scandal involving Mr. Churchill was quickly silenced thanks to his family’s political connections. Homosexuality was quite common in the 19th century among all social classes, as well as in the military, being considered almost a rite of passage in some branches such as the Royal Navy.”

  “We save our own lives” ; met dank aan Quasimodo en Monika, ik kan mij nog als de dag van gisteren herinneren dat ik rond 1980 stanti pede overgeef braak neigingen kreeg bij dat “We are the World kwijl tv for Africa gala “, had ik het toen blijkbaar achteraf al zeer goed aangevoeld dat het niet deugde….

  http://www.encyclo.nl/begrip/Stante%20pede

  1. the mind control, gaat verder, en is veel ouder als laat vermoeden !

   In het kort ik ontken niet het Homo zijn van Sir Winston Churchil, in mijn reactietje aan Monika, attenteer ik er op dit zinloze stinkbommetje te laten vallen, bij het afscheid van een WTK diva.
   De Engelsen stonden en staan bekend om hun vele afwijkende sexuele belevenissen, in Hollywood hadden ze de naam van Limis. uit !
   Churchil was een Crypto Jood, als zovelen voorbeeld Ata Turk, de top van de Sovjets revolutionairen, ons kent ons, hand in the glove zeggen de Engelsen.

   In mijn jonge jaren een serie boekjes van mijn vader gekregen, ” the Corridors of Time ” by harold peake and herbert john fleure, oxford the clarendon press, Apes and Men, Hunters and Artists, Peasants and Potters, Priest and Kings, The Steppe and the Sown, The Way of the Sea deze tussen 1927 en 1930 uitgegeven, Merchant Venturers in Bronze 1931, the Hors and the Sword 1933, the Law and the Prophets 1936.
   Als je deze boekjes leest ben je op de hoogte van het verleden, van het nu, en de toekomst wat een herhaling is van µ, en dan begrijp je ogenblikelijk,
   “”IK BEN ALFA EN DE OMEGA””, en is de rest taal oefening, en hersen gymnastiek, GroetJenne.

 9. Van zo’n stuk zou je toch echt angstig worden. Maar eh, was FEAR, FEAR and FEAR niet het instrument van Satan? In dit stuk worden op slinkse wijze veel gewone vrijheden (vrije seks, recreatieve drugs)door de schrijver zelf in een akelig licht gezet. Even opletten dus! Al dit soort magie berust op beloften en afspraken van de sterkere naar de bangere mens die denkt bescherming nodig te hebben.

  Als jij het nu, ondermijnd in je kracht, opgeeft na het lezen van dit soort sluwe bagger, dan geef je je je innerlijke macht weg. Allerlei waarschuwingen in dit stuk zijn boeiend en relevant, maar de ondertoon is ziek. En juist DAT is een kenmerk van de elite, waartegen de schrijver te hoop loopt. De mantra die je kan bevrijden, gaat zo: “IK HOUD ZIELSVEEL VAN MIJZELF EN IK MAG ZIJN ZOALS IK BEN.”

  1. Vrije sex zoals je het noemt bestaat volgens mij niet want volgens mij behoor je alleen gemeenschap te hebben uit liefde en niet omdat het alleen lekker is.
   Recreatieve drugs is hetzelfde als alcohol en tast de geest aan wat juist hun bedoeling is en tegelijkertijd verdienen ze er nog aan ook.
   Wat betreft het van je zelf houden en zijn wie jij wilt natuurlijk mag dat zolang je anderen daar niet mee schaadt.

  2. Je schrijft: Als jij het nu,ondermijnd in je kracht,opgeeft na het lezen van dit soort bagger,dan geef je je innerlijke macht weg.
   OK dat ik nog innerlijke macht bezit zal ik aantonen en daar doe ik dan ook nog een advies bij.
   Als jij denkt dat drugs normaal is dan schrijf ik dat het dat niet is omdat op het moment dat je die troep gebruikt je misschien een prettig gevoel krijgt en de problemen tijdelijk worden vergeten maar zodra die troep uitgewerkt is ben je niets opgeschoten behalve dan dat het geld heeft gekost en vervolgens zit je nog steeds met het probleem.
   Dus door die onzin hier te plaatsen breng je mogelijk anderen op verkeerde gedachten.
   Mijn advies is dan ook verander de naam van je magazine in bv GEESTDODEND MAGAZINE dan licht je de mensen tenminste naar waarheid voor en is het ook aan de buitenzijde te zien.

 10. Imke.
  Dank je voor de uitleg en tips die je geeft en gegeven hebt het geeft mij wel een beetje het gevoel van dat de handreiking zoals Hyper schreef door jou gegeven door mij niet aan genomen is zoals hij bedoeld was nu weet ik beter en zou ik het anders doen en ik ga zeker achter het door jou genoemde boek aan.
  MD.
  Wat je schrijft daar was ik al een klein beetje mee vertrouwd en dat is naar mijn mening bv ook een van de redenen dat veel huwelijken stuk gaan omdat materiele dingen de doorslag geven wat dus niets met liefde te maken heeft en daardoor eigenlijk net als dat zoetje kunstmatig is.

 11. STUUR LICHT EN LIEFDE (iedere dag en speciaal naar Londen, Rome en Washington), DE GROOTSTE KRACHTEN DIE ER ZIJN (en waar deze monsters doodsbang voor zijn)EN STOP DIT.

 12. En nu het ‘goede’ nieuws …
  Het artikel is redelijk als achtergrond informatie maar is verouderd. Sinds enkele jaren en na hevige strijd ‘in de hogere regionen’ hebben de ‘goeden’ de overhand gekregen; alleen beseffen de psychopaten, die ons al een paar honderd (of duizend) jaar gijzelen, het nog niet.
  Wat ook in het artikel niet benoemd wordt is de ‘top van de piramide’: namelijk de RKM (Rothschild Khazarian Mafia) die nu nog de volledige zaak via alle pionnen en MSM ogenschijnlijk ‘beheerst’, maar dit kan in zeer korte tijd (weken of maanden) totaal wijzigen; het hiernavolgende artikel is van Preston James van veteranstoday die zeer goed beseffen welk risico dat ze nemen met dit artikel; door hun informanten bij het USA leger moeten zij weten dat de ‘goede’ klaar staan om in te grijpen:

  Lees ook de aanvullende artikelen van Preston James en anderen over de RKM.
  Natuurlijk nooit ‘het vel van de beer verkopen voor hij geschoten is’, maar langs de andere zijde is er ook nog Putin die de RKM ‘rustig’ schaakmat zet.
  Van de ‘brave’ zichzelf ‘wakker geworden’ vindende , zich in de bossen mediterende, op alternatieve sites uitende alterna(t)ievelingen verwacht ik geen grote doorbraak . Ik lees ook reacties met verwijzingen naar Infowars (=RKM) en ik heb persoonlijk ‘ervaringen’ met de psychopaten van Ninefornews en Worldunity. Ook zie ik verwijzingen in het artikel naar de Holohoax en velen zitten nog vast in de Jesus- en Godhoax (maar dit is off topic).

  1. Charlie, 18. het is uiteindelijk de hoek waar uit je iets of iemand bekijkt, die bepalend is van wat je ziet, en ook wilt zien.
   Ik heb besloten een twijfelaar te blijven, over vele half en heel bewezen menselijke ideéen, waarom, om dat mijn gezichts punt, bepaald hoe mijn intuïtie me gaat leiden, naar mijn waarheid!
   De grootste en meest positieve wijzen onder de mensheid, konden tegen beter weten in toch niet helemaal goddeloos gaan, ik ben de Alfa en de Omega, daar hadden ze in hun lange leven steeds minder een echt antwoord op !

 13. Steeds als ik lees over mindcontrol, illuminatie, banksters, elite en maak de lijst maar af…. dan besef ik me dat zij alleen aan het roer kunnen staan door het gebrek aan moraal bij de meerderheid, de 99%. Useless eaters noemde prins Charles en zijn vader Philip het gepeupel. Hoever zitten ze van de waarheid? Geef het volk brood en spelen was het Romeinse motto, de nieuwere versie zal uitgebreid kunnen worden met wat nieuwere tools.
  We wijzen graag naar de mindcontrolers, maar we zouden eigenlijk naar ons eigen holle brein moeten wijzen, de wereld heeft de leiders die ze verdient, helaas voor degenen die zich daar pijnlijk van bewust zijn.
  Ook helaas voor de natuur en alle medeschepsels op deze prachtige planeet.
  Op veel vlakken zie ik een dolgedraaide wereld met mensen die nergens meer oog noch tijd voor hebben, ze gooien hun ‘kids’ voor de tv en klagen later over gedragstoornissen bij hun ontkiemde zaad.
  Ik doe er al bijna niet meer aan mee, wat ik er mee of tegen kan doen weet ik ook niet. In de natuur vind ik nog de meeste troost en inspiratie, so be it.

  1. Coz
   Creéer de wereld die je wenst en laat de rest voor de wormen. Loop de natuur in en geniet van het voorjaar, zie alle positieve dingen met een hernieuwd enthousiasme. Of zoals budha al zei alles wat je wenst moet je de juiste aandacht geven en het zal zich materialiseren ( hoewel ie zelf zijn dood vond door bedorven varkensvlees)De ironie ten top. ( en een schop in het gezicht van al die would be boedhisten die vegatarisme als dogma hebben omarmt )Wars van welk dogma dan ook ga ik steeds verder richting earthship om te stranden waar mijn huidige huis zal vergaan. Tijd voor verandering zullen we maar zeggen. Of … daar waar de een angst herkent zie ik kansen. Waar hele volksstammen problemen zien ,verander ik ze in oplossingen. Niks kop in ’t zandt ( nouja in zekere zin dan weer wel haha) gewoon ogen open en denken in kansen en oplossingen , zo en nu verder aan het bouwen van mijn yurt/ ger . Die mongolen waren zo gek nog niet!

  2. Ja Marcel, het is imo beter om de Mongool te spelen dan de dwaas te zijn. En beter met je kop in ’t Zandt dan een bruin maar warm armpje bij iemand die je eigenlijk toch niet mag.

  3. Of om met frank zappa te spreken fistf*ck wristwatch…..

  4. Ik zou eerder voor de duidelijke aanpak kiezen want er zijn er al te veel die ze achter de ellebogen hebben.

  5. Cozmic/marcel
   Cozmic na dat gedoe van gisteren dacht ik dat we verder konden en dat het probleem opgelost was iedereen heeft kunnen lezen dat ik min of meer een beetje door het stof ben gegaan omdat ik vond dat ik misschien iets te hard was uitgeschoten maar vooral na de opmerking die je daarna weer in 19.2 plaatst precies op de manier waar ik het over had sarcastisch/achterbaks blijkt dus dat je wel haat koestert en dit nog even op die manier uitte.
   marcel
   Jij hebt nooit een mening over iets maar je bent er als de kippen bij als er door je maatjes iemand aangevallen wordt dan doe je er nog een schepje bovenop zie 19.3 en 19.4.
   Nu is het mogelijk dat ik de kwade pier weer ben maar zo heb ik die opmerkingen van jullie beiden opgevat(opmerkingen die zoals ik het zie nergens voor nodig waren)en zeker nooit tot een goed gesprek zullen leiden.
   In de zoektocht naar ons zelf is dit misschien iets om over na te denken.
   meer wil ik er niet over kwijt want anders gaan we dezelfde weg op als eerder en dat wil ik vermijden.

  6. Oh my god, Arnold toch. Waar haal jij het idee vandaan dat dit over jou zou gaan?

  7. Hoi Cozmic, dat is de valkuil voor velen. Ergens worden we geprikkeld door een opmerking van een ander en betrekken we het op ons zelf. Is dat wanneer het EGO en frustraties met elkaar in de knoop zitten?
   In dit geval wel erg typisch en veelzeggend hoe Arnold dit op zichzelf betrekt.
   @Arnold, wat jij elders schreef over hoe Cozmic, Monika en ik over “het aantal wakkeren” denken, klopt totaal niet, zoals ook Monika al beschreef. Voor mij is het volstrekt onduidelijk hoe bij jouw het conclusie-trek-mechanisme in elkaar steekt. Malfunction?
   Maar dat kan ook weer komen omdat je alle reacties mogelijk weer veel te veel op jezelf betrekt. Vooral niet doen, bespaart je een hoop ellende. En het zal de ‘soap-draadjes’ aanzienlijk doen krimpen.

  8. Ooh? en waar hebben dit soort ‘empathische’, ‘losse’, zogenaamd uit de lucht gegrepen, diepe frustie vuile ymca bruinwerkerbillenmaat opmerkingen tot ver achter de ellebogen waar de Zon nooit zal schijnen dan betrekking op Sun, mogelijkerwijs? Kunnen we er nog om lachen? En is dit “Liefde” kuch kuch..

   Quote: “Deze stijlfiguur is scherp en agressief van aard: er ligt altijd een aanval in besloten op een persoon, toestand of uitlating. Weliswaar kan sarcasme daardoor als een vorm van humor worden gezien, maar tegelijkertijd vormt het een aanval. Vele boutades bedienen zich van sarcasme.”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Sarcasme

   http://nl.wikipedia.org/wiki/YMCA

   Quote: “Een boutade (van het Franse bouter, “verdrijven”) is een spitsvondige uitspraak, die tegelijkertijd veelal pregnant gebruikt wordt: er wordt net iets meer in gesuggereerd dan de letterlijke betekenis. Op het eerste gezicht kan de boutade daardoor een wat verhullend karakter aannemen, maar juist daardoor wordt de eigenlijke betekenis, als die eenmaal door de luisteraar of lezer is ontwaard, des te scherper geprofileerd. Dit geeft de boutade soms een bijna paradoxaal karakter.”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Boutade

  9. Onder een klein kliekje binnen de WTK lezers, heerst ook een soort macabre Mind control, kom je ze te na, wordt het snauwen en grauwen, en in hun grove zelfoverschatting, zetten ze zich zelf te kijk, het zijn net kinderen, gaan soms een beetje te ver, maar van een excuse hebben ze nog nooit gehoord.

   Boutade ; originale plaisanterie.

   Heb dit al meer voorbij zien komen, er was eens een Dick, gezellige kletsmajoor, door de loslopende honden, die zich dan aan éénsluiten, als ze het prooi ontdekken, aan kleine stukjes is gescheurd, onder het mom van vriendelijk gebondenheid.

   Zou Arnold, willen raden kom iets sneller to the point, en blijf je zelf, zo lang Guido je niet uit zijn gezellige bruine kroeg flikkerd is er niets aan de hand.

   Soms beste Hyper Alert, kom je over als het raadsel uit de achterhoek, het Raadsel van Delphi, Les Oracle de Delphes, je brengt stof tot nadenken, en schrijft in raadsels, maar toen en nu is het interessant, groet Jenne

  10. @ arnold
   Ik begrijp werkelijk niet hoe en waarom je je gepakt voelt door mijn onderonsje met coz. Ik voel ook helemaal niet de noodzaak het te gaan “vertalen”voor jou, wel een goede raad . Wees wat zekerder van jezelf en betrek niet alles wat je leest op je eigen persoon, dat scheelt stukken.Voor het geval dat het je wat uitmaakt , ik lees alle posts van jou en herken mezelf van jaren geleden , ga zo door ( op dat teveel op jezelf betrekken na dan).

  1. Hier sluit ik me van harte bij aan. Als de vorm in de speeltuin van vormen geen voldoening meer vindt, dan is het sterfelijke volbracht, en het onsterfelijke op de rots van het bestaan gebouwd.

 14. Ik heb de toegezonden mail gelezen en herken natuurlijk zaken die afspelen in de wereld. Maar 1 ding wordt niet verteld en dat is het volgende: De goddelijke wereld heeft ook zijn blauwdruk, een planning die interessant is; deze goddelijke planning ligt als een sluier over de illusie van vele soorten angsten. Dit voorjaar is er een enorme instroom verwerkelijkt van licht, een instroom dat de mens zich mag/kan onthullen in wie hij of haar IS. Een andere Is dus! Maar tegelijkertijd is er een energie vanuit de Logos gekomen om een geweldige dreun te verkopen (is op dit moment bezig) naar de negatieve machten. Dat is wat ik mocht zien, wat mij vertrouwen geeft in een andere werkelijkheid die ook bestaat en die zich in onverkorte tijd (wat is tijd?) uit gaat kristalliseren. Dus ik neem waar en zie, maar blijf me bewust van de goddelijke blauwdruk die alles overtreft maar nu voor velen niet zo zichtbaar is. Een klap/dreun wordt altijd sterker gevoeld en herinnert, een zachte streling wordt snel over het hoofd gezien, zo is nu eenmaal onze beleving in deze lineaire bedachte wereld.

  1. Nelleke,

   Ik ben het helemaal met je eens. Ik voel wat jij ziet.

 15. Het systeem “werkgever/werknemer”waarbij degene die het minst productief is het meeste geld binnen haalt zou denk ik ook anders kunnen waardoor de verdeling van de verdiensten eerlijker wordt verdeeld.
  Want waarom mag een baas van een bedrijf na betaling van personeel en andere vaste lasten de rest in zijn zak steken terwijl het personeel eigenlijk voor die winst hebben gezorgd?
  Meestal wordt op deze vraag geantwoord dat de werkgever het meeste risico loopt maar volgens mij loopt de “werknemer” net zoveel risico want als het bedrijf failliet gaat zal ook deze “werknemer”zijn/haar inkomen verliezen.
  Een beter systeem zou volgens mij zijn om iedereen net zoveel te betalen want we doen het toch samen zeg maar als een familie?
  Het voordeel hiervan zou ook zijn dat je geen onderlinge strijd meer zou hebben voor een hogere positie(wat meer loon betekend).
  Bijkomend effect zou zijn dat wanneer iemand denkt het op een andere post beter naar zijn zin te hebben hij/zij dat zou kunnen proberen en blijkt dan dat hij/zij daar toch niet geschikt voor is dan kun je hem /haar een andere positie geven zonder inkomens verlies.
  Tevens hadden we dan ook niet gehad wat we nu hebben dat al het geld naar een bepaalde hoop gaat waardoor zij een machtspositie konden krijgen.

  1. Arnold, beetje naif gezien, ook haal je het één en ander door de war, dit systeem heet kapitalisme, daar waar ieder één zijn juiste plaats naar zijn juiste mogelijkheden kan vinden, altijd blijven excessen de menselijke aanwezig, van daar dat we naar het robot tijdperk onderweg zijn, met ieder één een basis inkomen, en dat systeem heet dan communisme, maar zo gaan ze het niet noemen, kleven te veel waan ideéen aan, dus geleide democratische robot partij, je hebt nog het één en ander te bestuderen, groet Jenne

  2. Jenne.
   Als wij een basis inkomen zouden krijgen waar gaan ze dat dan van betalen want een robot/automatisering sluist juist het geld naar een kleine groep en komt daardoor niet meer in de maatschappij/economie terecht en daardoor komen de mensen zonder werk te staan.

  3. Arnold, daar hebben ze nu net die robots voor, die gaan 24 per 24 uur geld biljetten drukken, geld maak je gewoon, toen de goudstandaard nog bestond, kon je niet meer biljetten laten fluctueren en aanmaken, als dat je aan goud als tegenwaarde bezat, toen had geld een waarde, nu is de waarde wat het kost plaatje is van het drukken etc.

  4. Jenne.
   Ik bedoelde los gezien van de huidige tijd ,natuurlijk gaan ze dit nooit invoeren.
   Maar neutraal gezien lijkt het mij wel een mooi werk beloning systeem.
   De vraag blijft wel is de mens gemaakt om te werken?

  5. En wat betreft de robots in deze tijd zoals ik het zie is dat alleen om minder loonkosten = meer winst te doen want geld hoeven zij niet meer te drukken omdat ze alles machinaal(per chip?)willen gaan betalen en laten betalen en doe jij niet wat zij willen dan ook geen eten.

 16. Wat nu in de maatschappij gebeurt bv met het elektronisch patienten dossier is ook weer een valstrik denk ik.
  Veel mensen waren/zijn erop tegen dat alle medische gegevens voor alle artsen per computer inzichtelijk werden gemaakt dit ivm privacy nu geven ze er een ander naampje aan en zeggen dat dan de patient alle gegevens met betrekking op zijn/haar medische geschiedenis makkelijker zou kunnen inzien en dat dit belangrijk zou zijn.
  Schippers voelt hier wel iets voor en wil gelijk weer de wet aanpassen wat dus ook weer neer komt op afbraak van onze rechten.
  Dit hebben we al eens eerder gezien met de invoering van de grondwet dat er doorgedrukt werd door Balkenende door de naam te veranderen dit ondanks dat de meeste mensen via een referendum nee hadden gezegd.

 17. Het is mei, meer heldere blauwe lucht en meer zonlicht. Het is nu makkelijker dan voorheen om te re-connecten met hetgeen al reeds een onderdeel van je is. De connectie met de bron.
  Wat filosofen en wetenschappers ooit al vermoeden, werd te allen tijden door de hooggevoelige onder ons al reeds ervaren.

  “Wat een eeuw geleden nog niet lukte, lijkt nu mogelijk. De theorie van het alomvattende Zero Point Field zou wel eens de definitieve brug kunnen slaan tussen spiritualiteit en wetenschap. Einstein kon het nog niet bewijzen, maar vermoedde het wel, toen hij zei dat ‘het veld de enige realiteit is’.”
  De onwaarschijnlijke beloften van het Zero Point Field
  http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M5&s=M108&ss=P608&l=NL

  bewustzijn creëert werkelijkheid

  1. Sun, daarom geef ik steeds maar weer opnieuw door, de wijze woorden van Réné Descartez, de werkelijkheid komt voort uit onze intuïtie.
   Wij de mens zijn lang geleden al afgedwaald van onze weg, of misschien met opzet de verkeerde richting uitgestuurd.
   Veel van dit weten, wat hier wordt gegeven als een koekje bij de thee, is niet bestemd voor peter Rabbit.
   Dit denken, is zuiver Platons denken, die de étheré aan gaf als de bron van wijsheid en weten.
   Als wij de individu, te dicht in de buurt komen, smakken de wachters de deur dicht, en word je tot geloofs waanzin gedwongen.
   De énige echte verlichte uitverkoren individuen, worden niet oud, de klokkenluiders zal ik ze maar noemen.
   Er leven Salamanders onder ons, gestuurd door onze meesters, die het spel spelen wat wij dagelijks moeten onder gaan, we zijn door hen uit het Paradijs gestuurd, wij weten het de beelden zijn latent aanwezig.
   De religies, zijn als het krabben van een kat aan een gesloten deur, maar die deur blijft onverbiddelijk voor ons gesloten.
   Het is 5 uur in de ochtend, een niet zo positief moment in ons leven, we behoren op dit moment aan de oevers van de rivier de l’ethè van zijn water te drinken, en in een diepe l’ethargie te vervallen, en te dromen van het ons paradijs, waar wij vertoefen met een ieder die ons lief is en was.
   Goede nacht, ik wacht op het ontwaken van de dag! groet Jenne

  2. Het bewust worden/zijn jezelf leren kennen een oordeel vormen het staat allemaal in verband met elkaar zoals alles aan elkaar gekoppeld is.
   Hetgeen wij niet zien wordt door de meesten omschreven als dat het niets zou zijn terwijl het 1 van de belangrijkste “middelen”is dat ons in leven houd.
   Stel je voor dat je op een dijk staat en over zee verder kijkt dan de horizon dan wordt door de meesten de horizon als eindpunt beschreven omdat dat zichtbaar is terwijl je veel meer/verder ziet wat dan weer omschreven wordt als het luchtledige wat ook weer niet waar is omdat het onze lucht/zuurstof bevat waar wij van leven.
   In het boek wat ik op aanraden van Imke aan het lezen ben (nog bedankt daarvoor)staat dat elektronen/neutronen een verbinding aangaan en dan een atoom vormen dan komen daar weer protonen en veel meer bij die een verbinding met elkaar aangaan waardoor er iets kan ontstaan uit het “niets” dus ook al is het niet zichtbaar het kan er wel zijn.
   Een ander voorbeeld is als er niets zou zijn hoe kan dan ijzer gaan roesten als het met lucht in aanraking komt? dan moet ook daar een reactie/verbinding ontstaan waardoor roest gevormd wordt.
   Alleen ben ik nog opzoek naar de echte boodschap van dit alles behalve dan dat ik nu al denk te weten dat niets is wat het lijkt.

  3. Beste Sun, not real, een in elkaar geflanst modieus verhaal, van 13 in een dozijn.
   Maar dat is mijn persoonlijke mening, echt Sun in Nederland is het echte moeilijk vindt baar, geen diepgang, heel veel pseudo ludieke snelle geld makers.

  4. Sun.
   De verwijzing die je doet in 25 heb ik bekeken en daar wordt geschreven dat wanneer iemand een ledemaat verliest hij/zij dan toch nog het gevoel kan hebben dat het er nog aan zit dit klopt wel omdat ik mensen ken die bv een vinger kwijt zijn en toch het gevoel nog ervaren dat ze jeuk aan die vinger hebben.
   Dat zou betekenen dat de hersenen iets ervaren en dat het elders opgeslagen is/wordt want op het moment dat je bv jeuk aan de verloren vinger hebt zou dat volgens de hersenen niet kunnen omdat die het signaal krijgen dat de vinger er niet meer is.
   Alleen vraag ik me af aan de ene kant zou iets dat eenmaal is samengesteld/verbintenis heeft gehad altijd zal blijven bestaan en aan de andere kant door met regelmaat te denken de vinger jeukt niet zou ik die eeuwige verbondenheid te niet kunnen doen of blijft dan de connectie wel bestaan en ben ik dan alleen het gevoel kwijt?

  5. Sun, stel je voor dat de hersenloze standaaRDREACTIES VAN Jenne en Arnold er niet zouden zijn……………………………………

  6. Weer zo’n verbijsterende slapeloze nacht achter de rug, Jauke valt niet mee, en dan tussen alle getelde schaapjes, op eens twee zonde bokjes te ontwaren, ja die kans kun je niet laten lopen.

 18. Arnold, Sun geeft een hele mooie link.
  De impact ervan is groot, danwel kan groot zijn.
  Belangrijk is om dat volledig tot je door te willen laten dringen.
  Dat gaat niet zonder slag of stoot, daar moet je wel moeite voor doen.
  En ook willen doen 😉

  1. Moderator…
   Behoort onder draadje 25…
   Pinksteren maakt me redelijk nerveus 😉

  2. Anna 11.
   Hoi anna ik ben er volop mee bezig zo ben ik het boek het veld van Lynn mc Taggert aan het lezen ook ben ik de natuur in gegaan met een boekje waar giftige en eetbare planten in staan met beschrijving en foto en heb aan de hand daarvan al geexperimenteerd met zomaar kleine delen mee te nemen en deze na ze in water met zout schoon te hebben gewassen op te eten om te zien wat dit doet en ik moet zeggen dat ik dit goed ervaar.
   Ik ben er ook achter dat alles met elkaar in verbinding staat zo heb ik laatst eens op een paard gelet wat het dier deed toen zij de wei in mocht en het eerste dat zij deed was paardebloemen eten en het gras liet ze staan dat moet wel betekenen dat zij door haar innerlijke(intuitie)aangestuurd werd en dat haar ingegeven was wat goed voor haar was.
   Hoe meer ik op dit soort dingen let hoe duidelijker het wordt en mij er steeds meer van overtuigd dat doen wat je innerlijk aangeeft (dus eigenlijk doen zonder er eerst over na te denken maar wel met de aandacht voor veiligheid)van hogerhand ingegeven moet worden.
   Helaas zijn er teveel mensen die dit gevoel/teken negeren omdat ze er materieel beter van denken te worden maar hierdoor zichzelf wel met een gewetens probleem opzadelen

  1. 🙂 “Netwerken waarin we onze werkelijke vrienden hebben leren kennen.”

 19. Hierbij vergeten we wel één zaak ! We leven hier in een HOLOGRAM dat door onszelf wordt gecreerd ! Als we dit soort info lezen…gaan we het ook herkennen…en versterken ! Ik blijf geloven dat als we ons “met het Goddelijke” verbinden…deze mensen geen enkele kans hebben ! Het klopt dat één rotte appel een hele mand kan verotten (cfr 13/11/2015 Frankrijk, Molenbeek) een stigmatisatie die terug doet denken aan de Joden voor de 2e WO ! Dit keer zijn het Moslims…geen Christenen ! Maar door samen te blijven, niet toe te geven aan angst zijn we niet meer manipulabel ! Er is maar één lampje nodig om een donkere kamer te verlichten ! Wees moedig en blijf dat lampje ! Want we zijn hier niet “alleen” ! En het “donkere” kan niet zonder “het licht” ! Ying-Yang ! Die 300 psychopaten bestaan (maak er maar 3.000.000 of zelfs meer van !) ! dat geloof ik zeker ! Maar wij het volk zijn machtiger ! en DAT weten ze maar al te best. SAMEN STAAN WE STERK, geef niet toe aan de verdeel en heers en ze kunnen de boom in die Satanisten !

 20. Het grootste probleem van dit boek vind ik… Dat ze 1 cruciaal stuk weglaten. HET ZIJN GEEN MENSEN DIE DIT DOEN… Maar aliens, en dan niet de lieve soort, die we zelf zijn. Maar etters die opereren in de 4D en dit bewust doen, heel sneaky buiten onze perceptie, omdat hun evolutie gestopt is tot de 4D. Gezien de aarde gaat shiften naar 5D, willen ze hun voedselvoorraad heel graag in hun dimensie vasthouden. Ze doen veelal MK astraal, terwijl de mensen niets vermoedend liggen te slapen, en als straks iedereen die ze in al de jaren getraind hebben activeren, is het feest… Dat is een situatie die mensen niet moeten onderschatten.

  En dat is gelijk ook een fijne gedachte… Want als je ziel ok is, dan heb je genoeg sacred light, en dan kun je veilig naar de 5de dimensie overgaan, maar als je je hier als een emotieloze schurk gedragen hebt, en kindjes hebt vermoord of andere evil shit, dan heb je echt een probleem straks… Want ja wij mensen hebben empathie, maar reptielen kennen maar 2 emoties, angst en woede en daar handelen ze dus ook naar. Als je ok bent hier als je wakker rondloopt, dan moet je je dus ook geen zorgen maken, dan komt het goed. <3 Ze worden massaal geruimd, en da's maar goed ook. Disclosure komt… Ik kan niet wachten.
  Orgonite maken is het wapen tegen hun evil shit, want dat fearmongeren hierboven is leuk en zeer informatief, maar er valt echt iets aan te doen, dus dan help je mee met het verslaan van de cabal. En dat dan ook nog zonder geweld… ORGONE ENERGY is een wapen, van hoog gevibreerde wezens, maak het met 1/3 kwartszand 1/3 kristalstenen 1/3 metaaldeeltjes overgoten met een krimpende resin, en je helpt ieder mens die een niets vermoedend slachtoffer is van hun evil shit straks. <3

 21. Ojee, net als Michelle Obama is mijn ringvinger langer dan de wijsvinger. Dit wordt aangehaald als het bewijs dat zij een man is. Een lesje in mijn vriendinnenkring laat zien dat de helft van hen ook een langere ringvinger heeft. Oeps…
  Overigens uit mijn naam al gezien op internet in verband met reptilians… zal ik dan toch???

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.