Advertentie

Wat zich werkelijk achter de BP-ramp afspeelde..!!


Dr. Leonard Horowitz is wereldwijd bekend geworden door het boek Emerging Viruses, Aids en Ebola (1996). Hierin toonde hij o.a. aan dat Amerikaanse wetenschappers (waaronder de mede-ontdekker van het aidsvirus Dr. Robert Gallo) al in de jaren zestig van de vorige eeuw in geheime projecten (Special Virus Cancer Programme) gevaarlijke recombinante virusknutselarij hebben bedreven, waarbij ook aidsachtige virussen zijn gecreëerd.

Het sprookje over AIDS dat van apen afkomstig zou zijn is hiermee tevens en uiterst gedegen wetenschappelijk weerlegd.

President Obama zette vlak voor de verkiezingen de zwarte dominee Wright aan de kant, toen deze bleef verwijzen naar het genoemde boek ‘Emerging Viruses’ van Horowitz, dat ook betoogt dat de zwarte bevolking en homosexuelen targets voor aids zijn geweest van de Amerikaanse regering, in opdracht van o.a. Henry Kissinger (zie de website The Origin of Aids en hier op WantToKnow deze artikelen).

Horowitz onthult de manipulaties achter de BP-ramp!
Op vrijdag 10 dec, j.l heeft de bekende Amerikaanse ex-senator van Minnesota, Jesse Ventura,een TV-uitzending verzorgd op TruTV, waarin hij de onderzoeksjournalisten Harvard graduate Dr. Leonard Horowitz en ex-Fox-journaliste Sherri Kane, ruchtbaarheid hebben gegeven aan hun onderzoeksrapport dat met 30 punten laat zien dat de BP-olie ramp in de Golf van Mexico een misdadig geënsceneerde ramp was, waarbij als één van de hoofdschuldigen o.a. Dick Cheney betrokken was. (Horowitz’ melding van dit bericht HIER)

Zie hun oorspronkelijke rapport op deze link

Dr. Len Horowitz maakt overigens ook deel uit van de regeringscommisie die moet bepalen wie verantwoordelijk is geweest voor het verzenden van de anthraxbrieven vlak na de aanslag op de twintowers. Hieronder het artikel over de olieramp in het Nederlands vertaald.

x

* * *

De olieramp in de Mexicaanse  Golf en het ‘Rothschild-bankiersgilde’..

x

30 bewijzen van de vooropgezette ramp met het olieplatform ‘Deepwater Horizon’

x

Dr Len Horowitz

vertaling Guido Jonkers © januari 2011 / WantToKnow.nl

x

Dit artikel legt uit wat er precies gebeurde in de Golf van Mexico, wie er precies verantwoordelijk is voor de explosie op het booreiland, en hoe de massale vernietiging er voor zorgde dat investeringsbanken werden gediend met dit drama. Banken die aandelen over de wereld verhandelen, markten maken of breken, en banken die deze crisis ook hebben gepland en een serie catastrofes hebben gecreëerd, teneinde voortgang te boeken met de geopolitieke financiële agenda  voor hun Nieuwe Wereld Orde..

Introductie

Het Rothschild-imperium is een niets-ontziend misdadig netwerk geworden; een familie die heerschappij over onze Aarde claimt.

De oorlog is verklaard aan ‘We the People’… Maar, er is geen enkel leger of land dat de VS te hulp schiet. Geheime infiltraties en corruptie in overheden door de ‘Rothschild Club’, die bestaat uit bankiers en ‘private investeerders’, zorgen er nu voor dat onze lichamen worden vergiftigd, onze geesten, onze planeet. Maar passend militair of gewapend verzet is verboden.. “Rothschild League

Zogenaamde crisis-kapitalisten zorgen voor petrochemische massaslachtingen op ons en op ons milieu. Zij hebben propagandamechanismen ontwikkeld evenals massa-media-beïnvloeding om hun werkelijke intenties en wereldwijde vernietiging te camoufleren..!

De lucht die we inademen, het voedsel dat we eten, het water dat we drinken, is verontreinigd om ‘winstgevende ziektes op te leveren, evenals de-populatie, daarbij een ‘verschroeide-aarde-politieke oorlog’ voerend.
Burgeraanhouding, gerechtelijke onderzoeken door de Grand Jury, criminele tenlasteleggingen, en zelfs oorlogsmisdaden zijn uiterst noodzakelijk, doch verboden. De enorme inzet van het angstwapen, depressie, vermoeidheid, en apathie ondermijnd onze defensie,  helpt de tegenstanders en stelt ons bloot aan ziektes en vroegtijdige sterfte.

Gebaseerd op de volgende, onweerlegbare feiten, blijkt de zogenaamde ‘ongelukkige explosie’ in de Golf van Mexico een aanval van het consortium Transocean/Halliburton/BP (British Petroleum)/Goldman-Sachs. Vooralsnog een van de laatste onbesproken oorlogsmisdaden van het Anglo-Amerikaanse ‘Rothschild bankiersgilde’.

De definitie en de functie van oorlog..

Oorlog wordt gedefinieerd als ‘een strijd tussen naties of staten, uitgevoerd door een macht, … voor de groei van handel, … om de superioriteit te behalen en te vestigen , daarbij de ander te overheersen.’ (HIER)

Overweeg daarbij het feit, dat ‘er geld nodig is om geld te maken’. Door alle beschavingen heen, blijkt vandaag de dag, dat je leningen van banken nodig hebt, om industriële productiegoeden aan te schaffen of bedrijven te laten groeien. Feitelijk wordt de manier waarop burgers, staten en zelfs landen economisch voortschrijden, vastgelegd en ondertekend door de bancaire industrie..

Op deze wijze is oorlog dus ook ALTIJD gefinancierd door banken, en wordt dienovereenkomstig afbetaald door belastinggeld van een staat of land. Als je de onderstaande feiten doorleest, overweeg daarbij dan de methodes, waarop ‘We the People’ op dit moment op een nachtmerrie-achtige wijze verslaafd zijn geworden aan een systeem van woekerrentes van een wilde con-sum-tie. (Overigens een woord dat staat voor ‘aftakeling’ door een dodelijk ziekte; een totaal-som)

Overweeg de manier waarop de ‘investeringsbanken’ de aandelenmarkten verzorgen en zich op geen enkele wijze bekommeren over hoeveel soorten uitsterven, inclusief mogelijkerwijze het menselijke soort.. Denk daarbij ook aan het citaat van de dichteres Dorothy Parker:  ‘Als je wilt weten hoe God denkt over geld, hoef je alleen maar te kijken naar de mensen aan wie hij het geeft’..

Vandaag de dag heeft het ‘Rothschild-gilde’, naast het genereren van winsten, zoals hieronder aangegeven, en het behouden van overheersing van de globale economieën, haar massa-manipulaties, haar depopulatie-programma én de vernietiging van het wereldwijde milieu verder uitgebreid als een bescherming tegen ‘We the People’..  Want langzamerhand zijn wij aan het ontwaken, als een slapende reus. Onze berispingen van hun daden, zijn langzamerhand een bedreiging aan het worden voor hun plannen voor wereldcontrole..!

Dit zijn de 30 ijzingwekkende FEITEN, die bewijzen dat ‘We the People’ worden aangevallen door het ‘Rothschild-bankiersgilde, die één vuile en vooral laffe oorlog voeren, die niet aan ons werd bekendgemaakt.

1) De media blijken in grove mate de omvang van de olieramp in de Golf van Mexico te censureren. Het is de bedoeling dat de giftige stoffen (olie en het Corexit-bestrijdingsmiddel) zich over de hele aardbodem verspreiden, waarbij eerlijke berichtgeving niet is toegestaan en onafhankelijke verslaggevers zelfs worden gearresteerd. Want kijk eens naar deze YouTube, voor een uiterst accurate berichtgeving vanuit de Golf van Mexico door een private partij..

 

2) De programmering van het nieuws via de verschillende netwerken, is een vorm van ‘mind control’ die wordt georchestreerd door de ‘partners’ van het ‘Rothschild bankiersgilde’, waaronder we Goldman Sachs, JPMorgan-Chase en USB mogen rekenen. Deze 3 banken hebben een ongemeen grote invloed op deze bedrijven: BP, Transocean, Halliburton, de grote schoonmaakbedrijven, Corexit leveranciers. Hierbij worden zelfs de aankondigingen van diverse TV-zenders gebruikt voor propaganda. Dit gaat met name via partner-investeerders, die zwaar vertegenwoordigd zijn in de Partnership for New York City (PFNYC), ooit gesticht door (jawel!) David Rockefeller en goedgekeurd door de Engelse Koninklijke familie.
Alles bij elkaar genomen, heb je met deze ‘partners’een keur aan formidabele economische macht in de wereldgeschiedenis.

3) Een steeds maar erger wordende milieverwoesting, is al een tijdje een van de topagendapunten van dit ‘Rothschild-bankiersgilde’, in ieder geval sinds eind jaren 1960, hetgeen op te maken valt uit hun uitgelekte economic agenda. Door het vernietigen van het milieu, worden wereldwijde rampen gecreëerd, waarbij de rol/functie van wereldwijd vertakte bankiers onredelijk lijkt, maar uiterst reëel is, bij het bestrijden van deze rampen.

4) De catastrofe in de Golf van Mexico laat zien dat deze gebeurtenis één van de 3 belangrijke vervangers voor het genereren van financiële bronnen boven het voeren van oorlogen. Op dit moment, minder urgent dan milieubedreigingen, zijn de ruimte-gebaseerde dreigingen. (bijv. zonnevlammen, buitenaards leven dat zich bekend maakt en inslaande astroïden). Het derde, en de minst in het oog springende winstmaker, naast oorlogsvoering, is de petrochemische-farmaceutische verslaving.

Alle 3 deze prikkels en doelen voor totale wereldheerschappij, het gereedstaan tijdens noodgevallen en een winstgevend militair apparaat en de reacties van het ‘Homeland Security’, ‘draagt het gewicht van een aanzienlijke en actuele opoffering van leven’.. (een citaat uit het ‘Rapport van Iron Mountain’, The Report From Iron Mountain een uitgelekt rapport waarvan geclaimd wordt dat het door propagandisten van het ‘Rothschild Bankiersgilde’is gemaakt; een instructief, serieus, niet-satirisch, niet-fictioneel rapport, waarin ook media-dekundigen een satire blijken).

5) De tactische propaganda-zet die het meest gebruikt is, in het geval van de olieramp in de Mexicaanse Golf, evenals in alle crises, is om schijnboeven op het toneel te brengen en hen de schuld te geven. Wanneer Obama de schuld krijgt bijvoorbeeld van de oliecrisis, dan bevlekt dit ‘ongeluk’ ook de Democratische Partij. Wanneer Haliburton de schuld krijgt, dan straalt dit op de Republikeinen af. Deze tactiek van verdeel-en-heers, trekt massa’s idioten naar zich toe, brengt de onafhankelijke intelligentie van de media in diskrediet en doet dié mensen het schaamrood naar de kaken stijgen, die claimen dat we een ‘vrije en verantwoordelijke’ pers hebben.

6) Het ‘Deepwater Horizon’ (Mississippi Canyon 252) olieplatform dat explodeerde, is het eigendom van ‘Transocean’,  en dus niet van British Petroleum (BP); en beide bedrijven zijn financieel onder ‘voogdij’ van Goldman Sachs, JPMorgan Chase, en de investeringsbank ‘UBS’, toevallig banken die allemaal opereren onder het Rothschild “League” of banks.

7) Heel toevallig, of eigenlijk heel monsterlijk…, explodeerde de cementprop om de bron af te sluiten, precies op de verjaardag van Adolf Hitler, en juist op tijd om de Wereld-Aarde-dag te vergiftigen, door de ‘inzet’ van het bedrijf dat door Transocean was gecontracteerd, het beruchte bedrijf  Halliburton Company van de ‘fameuze’ werknemer Dick Cheney, werkzaam onder George Bush jr

8. Halliburton op haar beurt, heeft toegegeven voor een congrescommissie, en later in een verklaring ondertekend, dat het aannemelijk was dat hun cement-afdichtings-klus bij het olieplatform, zou gaan exploderen.. (Zie hier de verklaring: Congressional testimony)

 

9) Kadermensen van Goldman Sachs (GS), wisten kennelijk dat het olieplatform zou gaan exploderen, toen het dat deed..! Zij  gokten met miljoenen dollars op de aandelenbeurzen, enkele dagen voordat het olieplatform de lucht in ging. (HIER) Ene meneer Lloyd Blankfein, voorzitter van de Raad van Bestuur van GS, gaf opdracht om maar liefst 4,6 miljoen aandelen van BP (44% van hun bezit!!) te dumpen op de aandelenbeurzen, 3 weken voordat de explosie plaatsvond..! (HIER)

10) Niet geheel als verrassing, bleek ‘Transocean’ al in 2007 in haar huidige positie te zijn gemanouvreerd door Goldman Sachs (ook genaamd: ‘Government Sachs’)

11) David Sidwell, voorzitter van de verzekeringsraad van UBS, (de rijkste, Zwitserse bank in het ‘Rothschild bankiersgilde’ of – alliantie van zogenaamde ‘concurrerende banken’) en tevens manager van ’s werelds grootste ‘goede doelen’-manager, dumpte ook BP-aandelen, op massale wijze. (maar liefst 99% van het BP-aandelenpakket dat de bank onder zich had, of 2,1 miljoen aandelen!!). En ook deze bank Wachovia/Wells Fargo, haalde hetzelfde ‘truucje’ uit.

12) Wat algemeen bekend is geworden, is dat meneer Tony Hayward, de voorzitter van de Raad van Bestuur van BP, maar liefst 1/3 van zijn aandelenpakket had verkocht, op 17 Maart 2009, en dat waren maar liefst 223.288 aandelen! (HIER het bericht!)

13) Misschien is het goed hier even aan te halen, dat Goldman Sachs, één paar dagen voor 9/11 hetzelfde truucje uithaalde met luchtvaartaandelen. En juist vóór de Golfcatastrofe, stookte GS het onroerend goed-bubbel-vuurtje danig op, door ‘short’ te gaan met haar bedrijfsaandelen als onderpand. (Vert.: Short gaan is een uitdrukking voor het verkopen van effecten die men niet in bezit heeft, om zo te kunnen profiteren van een daling van de beurskoers.)

Nieuwe schokkende feiten!

14) Precies op de dag van de explosie van het olieplatform ‘Deepwater Horizon’, op 20 April 2010, besloot het bestuur van de Eurex Stock Exchane én de Raad van Bestuur van de Duitse Eurex Clearing Ag, om een zg. equity option te introduceren op aandelen van het bedrijf Transocean Ltd. (kijk naar deze LINK)

Dankzij Dr. Len Horowitz en journaliste Sherri Kane is het lugubere spelletje openbaar gemaakt? Wat doe jij ermee?

Dit gaf handelaren die ‘kennis van zaken’ hadden, een volle dag de tijd om hun ‘onverzekerde’ aandelen in Transocean te dumpen, voor de hoogst mogelijke prijs van de hand te doen, vóór dat de rest van de aandeelhouders op Wall Straat in staat zou zijn hun aandelen in dit bedrijf te verkopen. Hierdoor kregen de ‘crisis-kapitalisten’ de kans om hun geld opnieuw te investeren, verzekerd van de hogere prijs van Transocean..

Maar het idiote is dat de functionarissen van de genoemde aandelenbeurzen, GEEN ENKELE REDEN publiceerden voor dit nieuwe aandelenoptie-plan in Transocean, dat het witte-boorden-criminelen mogelijk maakte om ‘beschermende putopties’ uit te schrijven, en hierdoor vele tientallen miljoenen te verdienen..!

Met andere woorden, door het betalen van een relatief klein bedrag (vergeleken met de kort daarop in elkaar stortende waarde van de aandelen Transocean), WIST het ‘Rothschild Bankiersgilde’, dat –hoe ver de waarde ook zou dalen van het aandeel ‘Transocean’,  dit aandeel voor de originele prijs verkocht zou kunnen worden, vóór 20 April 2012.

Dit is een aanvullend bewijs van voorbedachte moord én de financiële motieven van de Zwitserse/Duitse bankbonzen, die de meest actieve Europese aandelenbeurzen beïnvloeden. Deze inside-verraders en industriële saboteurs, die financiële controle hadden over Transocean, Halliburton én BP, pleegden de meest afschrikwekkende misdaad van alle tijden, met heel duidelijk vooropgezette plannen om te profiteren van de massa-moord op mensen en het aanrichten van vernietiging in de Golf van Mexico.

15) En het is op déze manier, dat er verschrikkelijk veel geld verdient werd aan deze duidelijke manier van sabotage. Nádat UBS haar 2.100.000 aandelen BP had verkocht, juist vóór de explosie, werd de genoemde ‘put-optie’op BP-aandelen ook nog eens door UBS uitgeoefend, namelijk op 7 Juni, toen het bankbedrijf 8.600.000 stuks aandelen BP terugkocht..  HIER

16) Terry Bonno was Vice-president Marketing van Transocean, en hij ontmoette op 27 Mei 2010 diverse functionarissen van UBS, Aldus een zwaar gecensureer rapport van Thompson Reuter’s (HIER hier om het te lezen.). Bonno sprak de bankofficials bemoedigend toe, dat ‘de Ultra-Deepwater markt zal zich op de lange termijn herstellen’.

17) Dus weken ná de explosive schreeuwde het ‘Rothschild bankiersgilde’ het uit, naar iedereen die ze maar konden bereiken, dat men BP-aandelen moest kopen, waarbij werd vermeld dat de kosten voor de opruimwerkzaamheden, uiterst miniem zouden blijken te zijn, vergeleken bij de investeringen die BP/Transocean zou gaan doen, en de bedrijfswinsten die BP zou gaan maken. Buy! Buy! Buy! BP stock

18) De volgende financieel-technische uitspraak inzake BP-bank-aandelen zegt het eigenlijk allemaal: ‘Wanneer u vandaag aandelen koopt, en daarenboven ook nog opties schrijft voor het bedrag van US$ 55,- voor afloop Januari 2012, dan legt u de basis voor een uitmuntende cash-op-cash winst, als BP slechts 14% terugvalt de komende 21 maanden. In het mooiste scenario verdient u 98% op uw feitelijke inleg.’ (Kun je het je voorstellen wat een ongelooflijke psycho-pathisch gedrag..? Blinde arrogantie, een moordzuchtige hebzucht middels investeringen, of her-investeringen, in bedrijven die ons vermoorden en onze planeet vernietigen!)

19) Net als de plotseling gefabriceerde investeringsoptie in Transocean-aandelen, juist vóór de explosie van het BP-boorplatform, verzekerde het zg. BP-aandelen-verzekeringsplan, ook nog eens deze financiële belofte, over de op hande zijnde vernietiging in de Mexicaanse Golf heen: “In het slechtste geval, is het resultaat van deze investering, dat u 2x het aantal BP-ADR’s, tegen een gemiddelde kostprijs van US$ 42,62 of minder” aldus de zogenaamde aandelen-goeroes. “En dat is een lagere kostprijs dan de jaarlijkse minimumkoersen van BP gedurende de periode 2004 tot en met 2007.”

(Vert. ADR’s zijn American Drawing Rights, als het ware formele aandelen die als alternatief voor buitenlandse aandelen (in British Petroleum (BP) in de VS eenvoudig verhandeld kunnen worden)

De trotse profiteurs van de Media-tovernaarskunsten.
De olie-tovenaars, trekken ook aan de touwtjes van de media-propaganda, wat het beste tot uitdrukking komt in de bestuursinvloed van Goldman Sachs’s CEO, Lloyd Blankfein. (HIER) Deze Blankfein zorgde er voor dat ABC/Disney and Miramax met elkaar fuseerden, maar niet zonder dat hij daarbij een uiterst belangrijke vinger in de pap had gekregen. De partner van Blankfein’s  is Rupert Murdoch, en samen zijn ze voorzitter van de PFNYC. (Partnership for New York City) Murdoch kennen we natuurlijk als grote baas van FOX News, Time-Warner en persbureau AP (Associated Press).

David Rockefeller, de nietsontziende hebzuchtige multi-miljardair blijkt telkens als een wraatzuchtige spin in het financiële web zijn kansen uit te buiten.

Een van de andere partners in deze organisatie, die ooit door David Rockefeller werd opgericht, is de president-directeur van Thompson Reuters, Thomas Glocer.

Deze PFNYC-organisatie was verantwoordelijk voor de ‘financiële verzoeningsactie’ rondom 11 September 2001, daarbij fondsen tevoorschijn toverend, die het nieuwe World Trade Centrum moeten gaan financieren. Dit geld werd tevoorschijn getoverd van New York tot ‘het bedrijf ‘MGM’, bestuurd door het in Las Vegas gevestigde Apollo Management.

Het bijzondere is dat dit investeringsbedrijf, tevens eigenaar is van het oliebedrijf Nalco/Corexit, tesamen met… juist Goldman Sachs..
Deze PFNYC is ook nog eens door het Britse Koninklijk Huis mede-oprichting, waardoor ook nog eens NBC/Comcast en General Electric in dit gehucht zijn toegetreden. En ‘last but not least’, sloot CBS-eigenaar Sumner Murray Rothstein (Redstone), zich bij deze club aan, via zijn CBS-Viacom-stal van bedrijven.

20. De sabotage die door Halliburton werd verricht met het uitermate waardeloze werk dat ze deden aan het ‘vergeefs’ afdichten van de oliebron, waardoor de hele milieu-apocalypse in de Golf kon ontstaan, diende ook nog eens perfect synchroon in de financiële plannen, om via de aandacht voor de  BP-ramp, de aandacht af te leiden van de inspanningen van Lloyd Blankfein’s/Goldman Sachs, om via financiële manipulaties, de Amerikaanse huizenmarkt verder onder druk te zetten.
Hierdoor komt de a.s. economische ineenstorting van de VS dichterbij en wordt het toneel vrijgemaakt voor de ‘nieuwe deal’ van de New World Order. HIER

21. En juist toen we dachten dat we het nu wel gehad hadden met de invloed van Goldman Sachs (GS) op de olie-catastrofe in de Golf van Mexico, kregen we de bewijzen onder ogen, van de controllerende invloed die GS heeft op het reilen en zeilen van het bedrijf Nalco Company, dat het uiterst giftige olie-bestrijdingsmiddel Corexit produceert..

22. Het ‘Rothschild bankiersgilde’, bleek alle andere concurrenten voor de bestrijding van de olieramp in de Golf opzij gezet te hebben. Ondanks het feit, dat deze concurrenten BEWEZEN HADDEN, dat hun middelen, uiterst effectiever zijn EN VEEL MINDER GIFTIG.. Aldus een rapport van Paul Quinlan  in de New York Times. (Lees HIER het artikel.) Om reden van…

23. Nalco is een bedrijf dat werd gevormd, in 1994, door een joint venture van het door David Rockefeller gecontrolleerde Exxon Chemical Co. En toen . . .

24. In 2003, werd Nalco gekocht door The Blackstone Group, Apollo Management L.P., and Goldman Sachs Capital Partners, voor het bedrag van US$4.3 miljard. Alle 3 de bedrijven waren partners in het door Rockefeller opgerichtte, en door de Britse Koninklijke Familie gegrondveste PFNYC.

25. Ironisch genoeg, Aldus de Nalco website, is het bedrijf..’ Een bedrijf dat zich bezig houdt met water-, energie- en luchtbescherming’ Zij claimen dat ze het leidende bedrijf in de wereld zijn, dat waterzuiveringsmethodes beheert. Maar hun uiterst giftige sproeimiddel ‘Corexit’ is niet hun voornaamste product. Het is naar hun zeggen: ‘Een eerste-hulp-middel, dat er altijd was, maar dat feitelijk nog nooit gebruikt is’…! HIER

26. Corexit bleek al gauw vergiftigingsverschijnselen te veroorzaken bij de mensen die met de olie-schoonmaak bezig waren, waar nier- en leverbeschadigingen optraden. Overigens precies zó als tijdens de ‘première’ van het gebruik van Corexit; tijdens het opruimen van de olie-rotzooi ná de ramp met de Exxon-Valdez in 1989. Volgens Nalco bleek de component 2-butoxyethanol deze problemen  te veroorzaken; deze stof zou verwijderd worden uit Corexit; hetgeen op een enkele wijze waar bleek..!!

27. Het aan Dick Cheney/George Bush gelinkte bedrijf Halliburton Company bleek heel toevallig, slechts 3 weken vóór het ‘natuurlijke gaslek’ het olieverwijderingsbedrijf  ‘Boots & Coots’ te hebben overgenomen. Dat moment loopt synchroon met het begin dat de bankiers maakten met het verkopen van aandelen BP en Transocean en het kopen van opties om hun investeringen te verzekeren. Andere grote aandeelhouders in Nalco zijn de miljardair Warren Buffet, Maurice Strong, Al Gore (!!) en George Soros.

28. De geschiedenis leert dat het ‘Homeland Security’ (vert. de Binnenlandse veiligheidsdienst) contracten met Halliburton (HIER) heeft afgesloten voor het opzetten van detentie-kampen voor ‘politieke dissidenten’ en gevluchtte bewoners via haar dochtermaatschappij KBR. Ook in KBR zijn weer de hiervoor genoemde oorlogsmakers vertegenwoordigd. Namelijk Credit Suisse Securities (USA) LLC; Goldman Sachs & Co., UBS Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc. en Wachovia Capital Markets, LLC. (HIER) Het zijn precies deze financiële instellingen die we weer terug zien bij het manipuleren van de aandelen BP en Transocean.. Verder..

29. Blijkt de keuze die het Homeland Security’s  heeft gemaakt voor de campers voor het onderbrengen van de gevluchtte burgers, dezelfde campers zijn, die werden verboden ná de ramp met Catrina in New Orleans. Om de simpele reden dat deze campers sterk formaldehyde afgeven, vanuit de spaanplaat wanden. (HIER het artikel)

30. Medische medewerkers van het Homeland Security blijken nu ook betrokken te zijn bij het fraudematig promoten  (via Alex Jones) van een ‘camouflage-product’, dat bedoelt is voor de markt voor infectieziekten. Dit goedje Silver Sol is ook in te zetten als middel tegen overbevolking en uitermate winstgevend. Kijk HIER voor het schokkende verhaal.

Conclusie en de oplossing
Vergelijkbaar met de conclusies die we konden trekken naar onze onderzoeken naar de gefabriceerde H1N1-varkensgriep angstcampagne en de daarop volgende frauduleuze vaccinatie-campagne, waren ook daar dezelfde kwaadaardige krachten achter de schermen werkzaam, die we hier in het geval van de Golf-olieramp zien. (Zie HIER)

Zij die de controle hebben over de ‘Pharma Media’, zijn de grote WallStreet-giganten, allemaal partners in het schijnbaar lieflijke PFNYC PFNYC en het ‘Rothschild Bankiersgilde’.

Kijk naar dit artikel: PHARMAWHORES: The SHOWTIME Sting of Penn & Teller.)

‘We the People’ hebben heel rap een nieuw banksysteem nodig, dat volledig die hierboven genoemde criminelen uitsluit. Het nieuwe systeem dient investeringen in permacultuur en duurzame productie te stimuleren, niet de vernietigende en vervuilende consumptie-middelen.  Het systeem dient het petrochemische-farmaceutische giftige systeem te ontmoedigen, een systeem dat ons doodt en ook andere levende soorten op Aarde. Het nieuwe financiële systeem moet investeren in alternatieve energiebronnen, inclusief waterstof en Tesla-technologiën, die weggehouden zijn voor het algemeen nut, door de huidige financiële paradigma-architecten die de mensheid afhankelijk hebben gemaakt.

Het nieuwe banksysteem moet de waarde van de biologische diversiteit op waarde schatten en spiritualiteit die gebaseerd is op Liefde voor elkaar en onze planeet, boven de geilheid voor een geldgedreven economie, die hier afbreuk aan doet en is gebaseerd op verbruik.

Een van de suggesties is om een speurtocht (‘posse‘) te doen om de leiders te vinden die dit criminele bankkartel-systeem besturen, zoals Lloyd Blankfein en David Rockefeller. Wetsdienaren dienen arrestatie-aanklachten te krijgen van burgers, die tevens landelijk worden gepubliceerd, daarbij gebruik makend van de feiten in bijv. dit artikel, die een duidelijke criminele samenzwering aantonen. Op deze wijze zullen Hoofdofficieren van Justitie in staat zijn hun beroep kracht bij te zetten, door ‘We the People’ te beschermen..

Het lijkt erop dat we anders een wonder nodig hebben om de financiële industrie tot stoppen te dwingen, met datgene dat zij ons en onze planeet aandoen. Let wel, dit is geen religieuze verklaring, het is niets meer, maar zeker niets minder!, dan een accurate beschouwing.

Jezus stelde zijn leven in de waagschaal door precies déze zelfde zaken te prediken. Hij bracht de manipulatie van de minder-menselijken onder de aandacht, door te laten zien dat zij ervoor zorgden dat mensen financiële slaven werden, door het toepassen van woekerrentes, het opleggen van onderdrukkende godsdiensten en het vals preken van een ‘ware natie onder God’.

Om onszelf en Moeder Aarde te beschermen, hebben ‘We the People’ op dit moment geen andere redelijke keuze, dan deze massamoordenaars te neutraliseren, hun dodelijke gifpraktijken en milieuverwoestingen aan te pakken.

Wij bidden dat het muzikaal communiceren van Liefde in de geheime 528 Hertz-frequentie, mag helpen om deze absoluut urgent noodzakelijke transformatie van onze economie en onze maatschappij te realiseren. Daarbij ook een einde makend aan de psycho-pathologische uitoefening van hebzucht, en het verzekeren van een permacultrurele duurzaamheid en een waar, voortdurend geluk.

End

Over de auteurs van dit artikel:

Dr. Leonard Horowitz is de auteur van 16 boeken, waaronder 3 bestsellers in de VS.

–        Emerging Viruses: AIDS & Ebola–Nature, Accident or Intentional?,

–        Healing Codes for the Biological Apocalypse, en

–        Healing Celebrations: Miraculous Recoveries Through Ancient Scripture, Natural Medicine and Modern Science.

Journaliste Sherri Kane met Dr. Len Horowitz

Dr. Horowitz, is ook de oprichter van de Healthy World Organization (HWO), daarbij een alternatief biedend voor de uiterst twijfelachtige WHO-club..! (World Health Organization).

Sherri Kane is onderzoeksjournaliste die om ‘ethische redenen’ weg ging bij FOX News, Los Angeles. Zij schreef veel over de geschiedenis van Barack Obama’s, en heeft onlangs de ‘PharmaMedia’ doorgelicht waarbij zij een duidelijk beeld schetst van de banden tussen de rijkste WallStreet-investeerders in de massa-media en de farmaceutische industrie.

* * *

Jesse Ventura en de olieramp in de Mexicaanse Golf..

Ook oud-gouverneur Jesse Ventura heeft zich verdiept in de krankzinnige feiten die zich openbaren achter de ramp met de Deepwater Horizon, het BP-olieplatform, dat een milieucatastrophe veroorzaakte.

Hier kun je de 45 minuten durende aflevering van zijn programma ‘Conspiracy Theories’ zien, dat over zijn onderzoek gaat naar de feiten, zoals ook Horowitz en Kane deze in het bovenstaande artikel hebben geopenbaard. Jesse Ventura onderzoekt de BP-olie-ramp in de Golf van Mexico, die leidde tot een verwoesting van de kust van Louisiana, met haar vis- en toeristenindustrie.

Jesse Ventura leidt zijn team naar dit gebied, waar ze schokkend bewijs blootleggen, van een plot voor depopulatie van Louisiana en dit massale gebied om te turnen in een van de grootste raffinaderijen van de wereld. In de kern van het programma ligt een multi-miljard kosten ontvolkingsprogramma, dat al startte na de verwoestingen van orkaan Kathrina, en zijn vervolg dus kreeg in fase 2, in de vorm van de verwoesting van het olieplatform.

De productie van het programma was gereed, maar er werd nog geen vaste datum bekendgemaakt voor deze episode van ‘Conspiracy Theory’, omdat men verwachtte dat het programma mogelijk gedwarsboomd zou gaan worden.

x

* * *

TOT SLOT, Last but not least:

‘Hoe de hebzucht de daders verraadt!’

Over de uiterst opvallende overeenkomsten tussen 9/11 en de BP-olieramp

x

Hier een citaat uit het boek van David Griffin over 9/11, waarin hij de handel in putopties naar voren haalt, handel van vlak vóór de 9/11-aanslagen. Deze handel in bijvoorbeeld putopties American Airlines, was uiterst curieus  waar nog NOOIT zoveel putopties in verhandelt waren..! Of: ‘Hoe de hebzucht de daders verraadt!’

Het verhaal is daarmee bijna identiek aan de olieramp van BP..!

We citeren van pagina 103 en 104 van DIT BOEK (.pdf-download)

 

“Het is een feit dat de regering-Bush de identiteit van diegenen die de putoptie op United Airlines, American Airlines en Morgan Stanley Dean Witter hebben gekocht, niet heeft vrijgegeven. (..)
Inlichtingendiensten volgen de gebeurtenissen op de beurs om te zien of er aanwijzingen zijn voor dreigende rampen.
En in de dagen vlak voor 11 september was te zien dat een extreem hoog aantal ‘putopties’ op het fonds van Morgan Stanley Dean Witter werd aangekocht, een bank die op tweeëntwintig verdiepingen van het World Trade Center gevestigd was, en op United en American Airlines: de twee luchtvaartmaatschappijen die bij de aanslagen werden gebruikt.
Bij deze twee luchtvaartmaatschappijen –
en alleen bij deze twee – ‘was het aantal van dit soort transacties met 1.200 procent gestegen in de drie dagen die aan de aanslagen op het World Trade Center vooraf gingen’.

Wanneer je een putoptie koopt, gok je erop dat de prijs van de aandelen zal zakken, en in dit geval was die gok zeer winstgevend. Zoals de San Francisco Chronicle voorrekende: ‘Toen de aandelenprijs… zakte… in reactie op de terroristische aanslagen, vermeerderden de opties in honderdvoud in waarde, wat een winst van miljoenen dollars opleverde.’
Als één enkele speculantengroep het merendeel van de duizenden putopties op deze drie fondsen had aangekocht, zou deze groep meer dan tien miljoen dollar winst hebben gemaakt. Deze ongebruikelijke combinatie van aankopen ‘doet vermoeden dat de investeerders… voorkennis van de aanslagen hadden’.

Geen woord hierover in het officiële rapport over 9/11, geen enkel verzet van het Amerikaanse Congres op dit punt, inzake de weigering van Bush cs. om deze putoptie-gegevens vrij te geven.. Is het niet heel simpel..? Als je niets te verbergen hebt, waarom moeten dit soort simpele gegevens dan worden geheimgehouden..!?

25 gedachten over “Wat zich werkelijk achter de BP-ramp afspeelde..!!

 1. Juist, zonder dat we het doorhadden was de ramp in de Golf van Mexico dus een nieuw 9/11. Dezelfde elite-kliek, het opofferen van argeloze mensen op hun werk, dezelfde manipulaties met aandelen en geld, propaganda via de corrupte mainstream media en met hetzelfde doel: ontwrichting van de wereld en het versterken van de macht van deze elite-hufters.

 2. @Guido,

  Dank je voor dit steengoeie artikel.Het meeste wist ik al. Er zijn geen woorden voor de emotieloze hardheid waarmee dit bekokstoofd wordt.
  Ik spreek de verwachting uit dat heel veel mensen hier kennis van nemen en zelf op onderzoek gaan.
  Ik kan er steeds meer los van komen en me richten waar het werkelijk om gaat, maar het kost me af en toe behoorlijk wat moeite. Juist nu ik het grote plaatje begin te zien is het voor mij belangrijk om gecenterd te blijven

 3. Laat ze nog maar wat spartelen deze liefdevolle medemensen, zij zijn wel degene die ons helpen om alle dualiteiten binnen on zelf om te zetten, vergeet niet dat deze zielen een zeer zware taak op zich hebben genomen, hier mag je echt je petje voor afzetten.
  Zij weten dat ze door deze handelingen nog vele levens in 3D door mogen maken.
  Ik zelf heb diep respect voor mijn broeders en zusters die mij zo liefdevol spiegelen zodat ik het allemaal om kan zetten binnen mij zelf.
  Een voor alle en alle voor een( Eenheidsbewustzijn)
  Ik kon ook kiezen om bij de elite hufters te incarneren(zoals boven omschreven) maar ik koos voor een andere aanpak(pad).

  1. @ra
   Kan het niet helpen hierop te reageren. Als je ‘mensen’ aanduid die deze naam niet waardig zijn en het ook nog eens gaat bedanken dan zou ik je willen adviseren hiervan notie te nemen, welke sluier heb je opgelicht?;
   http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M3&s=M122&ss=P1113&l=NL

   Deze groep vallen niet onder de normale wetten van incarnatie. Alterego’s zoals b.v. Byonce aka Sacha Fierce zijn bezeten door een onmenselijke energie, vaak aangeduid als demoon, blauwe geesten/genie, gevallen engelen, etc. Als je de sluiers een beetje doorziet en weet wat er gaande is dan begrijp je al snel dat er heel erg vals gespeeld wordt en dat het zelfs reincarnatietechnisch scheef zit. Om deze energie nu te danken voor alle (baby-dieren) offers gaat wat mijn inziens wel erg ver. Deze energie bestaat overigens alleen maar op onze voedingsbodem en zolang wij ze blijven voeden blijft dit bestaan!

   Beter zou het zijn om je juist te keren naar dat wat alleen liefde is en geeft ipv het aanbidden van dit ’tuig’ wat wij kunnen missen als kiespijn. Door energie te geven aan dat wat goed en mooi is zal er goed en mooi plaatsvinden. Geef en richt je je energie op dat wat liefdeloos is dan zal dat je toekomst tekenen.
   😉

  2. Dankje Ray voor de reminder

   Ik wil nog wel eens vergeten dat wij dit spelletje met z’n allen spelen en dat het niet wij tegen zij is.

  3. Ra de stralende Groningse gouden Zonnegoddelijke rete politiserende alles penetrerende Animus van de mono atomische herren liefde wil als drijvende kracht achter de globale industriële godsdienst van het nieuwe gouden tijdperk graag dat we hem blijven aanbidden dit tegen alle kosmische gezond verstand wetten in.

   Dwars dubbel cross X door het gezonde verstand baant Ra de almachtige z’n ondoorgrondelijke gespleten Stralende weg tot in de kern van ons wezelachtige warrige willie wartaal wezen door weloverwogen instrumenteel genadige glanzende glossies van genitaal gemuteerde met tabletten gedrogeerde zwaar zieke Antoine.

   Met zwart fluwelen hand in glove schoenen banjert de vader der slang aanbiddende vati-canaan handlangers met zijn plastic opzet gehoornde horus hoor mij us verlengstuk als een olifant door het pastoraal eclectisch bipolair mistige bruine woordgebruik heen.

   Opdat Reviaans een gouden mistige zonsopgang van het nieuwe tijdperk van alle uitverkorene recht praters van alles wat geknield gekromd genadig gekecht onderdanig trias politicas onrechtmatig voor hun voeten ligt alsnog gecodificeerd te rectificeren als bie-unilateraal rechtmatig gebruik van het globale planetaire mentale misbruik dat zich sinds duizenden jaren hier in het geheim op deze godvergeten aardkloot afspeelt, en zo is het, ik dank U, jaah en Amen Amon.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Animus_(Dungeons_and_Dragons)#Animus
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Trias_politica

  4. Zwaar schaapachtig geïnterviewd door op de bolsjewistische ‘Plantage’ arbeidende jheu de boulle laahmaarzittenlistigelist Peter van Ingen, ons aller Europese centrale opper roof baron Jean Claude Trichet.
   Enge Artrose achtige Kromme stokkerige hans en grietje Zbigniew vingertjes, vreemde gelaatsuitdrukking, dwingend tot kruipen door het stof nog voor je wat gevraagd of gezegd hebt.
   ‘Wat gaat er gebeuren als een land bankroet gaat?’
   Deze vraag had Petertje en de boze Wolf maar niet te vragen, dat was heel duidelijk aan de dreigende intonatie van de gekroonde papieren geld Kaizer Wilhelm te merken.
   Toch was dat de voornaamste Centrale vraag die Petertje had.
   Ja maar zegt Jean er was sinds de oprichting van de Europese Sovjet Unie jaarlijks maar zo’n 2% inflatie te bespeuren.
   Dus echt een succes hoor.
   Ja maar zegt Petertje, echt goed gaat het nu niet toch?
   Daar kon Jean weinig op zeggen maar we moesten vooral met z’n allen ‘beter ons best blijven doen’.
   Ene beroemde Nederlandse hoogleraar wist al te melden dat een failliet land helemaal niet zo erg is.
   Hum hmmm zegt Jean, weet je, en dan komt er een uitputtend nauwkeurige opsomming van een schier eindeloze lijst van alle Zorro
   Zuid Amerikaanse en Afrikaanse landen die recentelijk kapot zijn gegaan.
   ‘Vraag Nu maar eens aan de bevolking van die landen of het allemaal niet zo erg was’, zegt Jeaneman vreemd stuiptrekkerig wijzend met z’n kromme stokkerige hans en grietje vingertje.
   ‘Weet je, als landen kapot zijn gegaan dan gaan wij van de Centrale Wolfen Partij (PVV) er niet eens meer over’.
   Als een klein bedeesd schooljongetje zit Petertje bij de boze Wolf deze basiskennis braaf in zich op te nemen alsof het de eerste keer is dat hij op de lagere school hoort over het bestaan van het machtige globale allesomvattende alles plunderende IMF.
   Je ziet hem ‘denken’, nou jah denken, zeg maar anticiperen, z’n mentale voorbereidingen programmatisch treffend voor al eer deze donderende Centrale godheid misschien wel eens boos zou kunnen worden vanwege de verkeerde ‘domme’ vragen.
   ‘Ooh ooh dusz U gaat daar dan niet meer over’, en dan is ineens de ondeugende kraaiende rood gebreide piepie langkous af en is het interview al bijna ten einde…
   Nog wat uren voorgekookte lang voor geborrelde draadjesvlees Balkenbrei met wat inflatuleus gepruttel in de overmatig flanerende politieke Plantage Harrie de Potterij en dan is het interview der interviews ineens helemaal voorbij…

   Buitenhof 23 januari: Jean-Claude Trichet & het HBO
   http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleveringen/44404256/

   Quote:

   ” Towards A Cashless Society

   Geithner’s call for a Global Regulatory Banking System is part of the financial elite’s agenda for a ‘cashless society’ which would utilize RFIDs and microchips. Geithner’s colleague, (and fellow Rothschild servant), is the Zionist Jew, Jean-Claude Trichet, who is the President of the European Central Bank in Frankfurt Germany.

   Trichet was also a Bilderberg 2008 attendee.

   Trichet’s underling, Gertrude Tumpel-Gugerell, called for the beginnings of a ‘cashless society’ through a Single European Payments Area (SEPA) in her January 2008 speech to the European Commission of the EU:

   “Today through SEPA we can now make payments across national borders by a simple credit transfer. And this is only the beginning! With the coming SEPA Cards Framework the payment process becomes fully electronic.”

   The European Central Bank is in reality essentially a wholly-owned subsidiary of the Rothschild Dynasty which, of course, also controls the Federal Reserve. The entire credit card system in Europe is managed by the ECB. No wonder then that Europe’s Visa Card chief stated that “notes and coins will be consigned to history by 2012.” ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_obama04.htm

  1. Ja, dat het net als bij 9/11 toeval was dat nooit iemand putopties op American Airlines had genomen, behalve 1 dag voor de aanslag, toen er opeens voor gigantische bedragen putopties lagen. En dat het gewoon de wet van oorzaak en gevolg was dat men het een paar jaar daarvoor uitgebreid over een nieuw Pearl Harbor had om de macht van Amerika verder uit te breiden en ze zomaar 9/11 in de schoot viel, precies volgens het draaiboek zoals ze het zelf hadden geschreven, wat een toeval! En al die andere honderden zaken die niet kloppen in de officiële verklaringen van 9/11 en bij de ramp in de Golf van Mexico die hebben de burgers zelf verzonnen.

   Kom op zeg! Heb je het bovenstaande artikel eigenlijk wel gelezen Ro? Wat zal de elite blij zijn met dergelijke mensen als jou, zo kunnen ze meteen doorstoten naar hun uiteindelijke doel en niemand legt ze een strobreed in de weg en waarschijnlijk worden ze daarna ook nog aanbeden.

  2. @ ro
   Alles is relatief zo ook jouw stelling. Het hangt maar af vanuit welke kant je het bekijkt. Voor de een is het het gevolg van verkeerd handelen , voor de ander is het het gevolg van precies zo gehandeld hebben voor het grootst mogelijk resultaat. Aan welke kant ga je staan of aanschouw je het vanuit het midden?

 4. We hebben het huidige belastende geldsysteem helemaal niet meer nodig. Al een aantal jaren al weer, niet meer.

  We hebben nu Equi Place: http://equi-place.net/index.php?p=home&s=gebruik

  Steeds meer mensen worden innerlijk geraakt door de eenvoud en onvoorwaardelijkheid van Equi.

  Doordat er met Equi geen systeem over ons heen gelegd wordt, wordt er niet door anderen (de elite, machthebbers…) bepaald wat er met onze Equi’s gebeurd. Dat bepalen we helemaal zelf.

  Ook groen en duurzaam hoeft niet in een systeem te worden vastgelegd. Eenieder maakt in haar/zijn eigen leven keuzes: als groen en duurzaam van belang gezien wordt, gaat er als vanzelf een Equi-stroom naar toe. Dat hoeft niet in een systeem vastgelegd te worden.

  Eenieder kan nu zélf een Equi-rekeningnummer aanvragen als hij/zij lid is van Timay. Wat Timay inhoudt, kun je hier lezen: http://www.dewerkelijkheidvanhetovervloedsprincipe.nl/index.php?hoofd_id=69

  Let’s go Equi…

  1. “Fellow Travelers
   of the night,

   walk
   by the darkness
   of their light.

   They speak with
   symbols
   and numbers rare,

   are told by their
   elders
   the truth is there.

   Through movies,
   television,
   and books at hand,

   they inquire of
   dark secrets,
   unknown to man.

   If you see it
   on the screen
   they say,

   it was already
   done by
   yesterday.

   So then you
   should know
   that reality true,

   is always
   far ahead
   of you.

   So open your
   eyes,
   and learn to see,

   lest trouble
   should come,
   and you cease to be.

   If you learn to
   connect the dots,
   you can untie the worst of knots.

   For it is a game
   that darkness plays,
   to fool the masses everyday.

   To think,
   to learn,
   to listen true;

   will gain you
   wisdom to
   see you through.

   So watch and
   learn
   and don’t be blind,

   lest you
   fall in the ditch
   with no help in time…”

 5. Ter info: een tijdje terug had ik een HSM-Radio gesprek met zowel Dr Len. Horowitz als Sherri Kane!

  Het ‘pharmawhores’ verhaal was toen net actief, met een erg ironische aanpak, waarbij de interviewers zelf gefilmd werden en uiteindelijk het geplande gesprek met Horowitz toch maar staakten.

  Het meer dan 2 uur durende gesprek is te vinden in het luisterarchief van HealingSoundMovement radio.

 6. Vandaag in het AD ; gedeelte van noordoost Afrikea dreigt opgeslokt te worden door de oceaan . De zogenaamde Afar driehoek kan door werking van de tectonische platen en vulkanische activiteit elk moment door de zee worden opgeslokt .
  Niet in het msm ; FEMA doet een spoedbestelling van 140 miljoen maaltijden en miljoenen katoenen lakens en waterproof bodybags !!!
  Zouden ze iets verwachten , tevens aan de oostkust ? De zon die twee dagen te vroeg opkomt ? wat is er aan het schuiven met een noodgang ?
  Lets go west zouden de Petshopboys zeggen.

  1. Wow Cozmic, goed opgemerkt. Dat ze meer weten lijkt mij ook want dat is een abnormale bestelling.

  2. Laat nu heel toevallig de meeste van die vogeltjes ook in dat gebied , waar de New Madrid breuklijn loopt , uit de lucht vallen . The Heartland krijgt het waarschijnlijk zwaar te verduren .

  3. op google=earth kan je aanvinken waar seismische activiteit is , best wel grappig om te zien . Het gedied rond de andreasbreuk is helemaal gevuld met aardbevingmeldingen . Waar echter op dit momeent veel ophef over is , is de New Madrid breuklijn die aan de oostkant loopt en 200 jaar terug de Mississipi achteruit heeft doen stromen . Aardbevingen en vulkanische activiteit gaan meestal hand in hand , het Yellowstonepark schijnt ook flink te rommelen .

 7. ik begrijp eigenlijk niet wat het met me de goedkeuring van het engelse hof of te wel de queen ???moet amerika heeft toch niets te maken met engeland of ? heeft de queen hier ook haar geld ingestoken zoals de onze die roerd ook al met de handen bij shell dus zo zie je maar geld is MACHT en wie tegen deze macht is zal VERWOEST WORDEN !

 8. Helaas, als je verder onderzoek doet, zit het heeel erg diep…
  Zou ieder adviseren om de zaak Dragon Family versus premies berlusconi te googlen en te volgen…
  Hopelijk komt nu eindelijk, de eindeloos lijkende beerput open.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.