Reactie op de griepprikcampagne in de media x

De Griepprik:

reactie van een leek op de industriecampagne in de kranten

© november 2011 Joris Baas

x

Dr. Henk Jan Out, pro-griepprik, maar kritisch genoeg..?

Naar aanleiding van een krantenartikel in NRC op 31 oktober 2011, door prof. Dr. Henk Jan Out, pleitbezorger van de gripprik, moet me als geïnteresseerde leek echt even iets van het hart. Op 1 november kwamen ook 2 medestanders van Out, Jan Wilschut en Ted van Essen, aan het woord in die krant. En het griep(prik)seizoen begint weer, en daarmee de griepprikvaccinatie-discussie ook. Twee jaar terug was deze wat heftiger vanwege de Mexicaanse griep. Het gerenommeerde vakblad voor de medische wereld, ‘Geneesmiddelenbulletin’, kwam afgelopen oktober met een meta-onderzoek naar de werking van de griepprik en uit dat onderzoek valt die werking nogal stevig tegen.

En ook de Lancet kwam met een soortgelijk artikel. Henk Jan Out vraagt zich in de NRC af waar het actuele debat vandaan komt. Dat lijkt me evident als je het een beetje volgt en dus ben ik uiterst verbaasd mij zíjn verbazing…! Hij is o.a. voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde en hij houdt zichzelf daarbij goed op de hoogte, mogen we allemaal hopen. Dus dáár komt het debat misschien wel vandaan, Henk Jan..

In combinatie met oprakelende herinneringen aan de Mexicaanse grieppandemie die zou kunnen gaan lijken op die van 1918 met 50 miljoen doden, althans volgens Ab Osterhaus. Osterhaus die samen met maatje Coutinho, toenmalig CDA-minister Ab Klink aanraadde om dus maar veel vaccins te kopen; voor elke Nederland 2 stuks, totaal dus 34 miljoen. Deze pandemie bleef echter volledig uit..! Er was zelfs geen spoor van te bekennen, vlak voor de aangekondigde grieppandemie, een pandemie waarvan vlak voor aanvang de criteria nog eens waren verlaagd..!

Nu doet Henk Jan een oproep om toch vooral genuanceerd om te gaan met het soort meta-onderzoek van het genoemde vakblad ‘Geneesmiddelenbulletin’. Wetenschappelijk journaliste, mevrouw Désirée Röver kon je nog uitlachen omdat ze een ‘leek’ zou zijn, maar nu een gerenommeerd vakblad komt met dezelfde informatie, moeten we genuanceerd omgaan met deze informatie. Dat is de winst die wij, kritisch leken wél hebben bereikt. Ik benadruk nog maar even dat ik een geïnteresseerde leek ben, want als dat niet zo zou zijn, loop je de kans om gedaagd te worden door het RIVM, zoals op 2 november jl. bleek voor de huisarts dr. Van der Linde, die zich als praktijkdeskundige kritisch uitliet over de griepprik.

Goed: genuanceerd dan, het lukt me niet altijd omdat ik boosheid voel, maar het is een mooie oproep om kritisch te blijven. Laten we kijken naar wat de essentie is bij geneesmiddelen. Als leek maak ik dit rijtje, dat ik ooit ergens oppikte:

1)    het mag niet schadelijk zijn

2)    het zou fijn zijn als het deed waar het voor is bedoeld.

3)    werkzaam voor zoveel mogelijk mensen (we zijn allemaal anders, dames en heren medici! Elk mens is verschillend!)

4)    zo min mogelijk bijwerkingen

Punt 1 Niet schadelijk
HenkJan haalt over punt 1 de case van dr. Wakefield aan, een Engels debat. Dr. Wakefield onderzocht geen griepvaccins, maar de relatie tussen kwikverbinding in BMR vaccins en autisme. Hij toonde deze relatie aan, maar werd wegens fraude uit zijn doktersambt ontzet. Het was Dr. Poul Thorsen die o.a. werkte voor de CDC in de VS, inmiddels een dubieuze club vanwege een grootscheeps fraude-onderzoek dat naar deze overheidsinstantie loopt, heeft Wakefields onderzoek ontkracht. Waarschijnlijk refereert Henk Jan Out aan dit uiterst discutabele ‘fraudegeval’.. (CDC = ‘Centers for Disease Control and Prevention’ (centra voor ziektecontrole en -preventie) in de VS)

Precies híer mis ik de nuance om het van mijn kant maar eens genuanceerd uit te drukken.. Dr. Henk Jan Out vertelt er niet bij dat Poul Thorsen inmiddels veroordeeld is door de Amerikaanse justitie wegens frauduleus onderzoek bij het afkraken van Wakefield. Dus geen terechtwijzing door peers in een vakblad,  maar een keiharde veroordeling door justitie.  Wakefields onderzoek staat echter nog steeds, en het Thorsen die veroordeeld was. Dr. HenkJan behoort deze Wakefield niet op deze wijze af te kraken..!

Osterhaus: “Maar de meeste van mijn voorspellingen zijn uitgekomen, dus daar kan ik beleidsmakers direct mee aanspreken.”

En toch zijn er nog veel vaccins met kwikverbindingen erin, voor het giftige goedje Thimerosal is kennelijk nog geen alternatief conserveringsmiddel gevonden. Of ze willen daar niet aan… En ja, ik geef toe, Mike Adams, de ‘Healthranger’, is ook een opgewonden standje, hij kan het goed vinden met conspiracy-journalist Alex Jones, een ander opgewonden standje.
Maar Henk Jan kan daar ook gewoon melding van maken en ons bijvoorbeeld aantonen dat Poul Thorsen helemaal niet is veroordeeld. Of niet vanwege Wakefield, of ondanks dat, Wakefields onderzoek toch wankel is vanwege reden a, b en c. Nuance dus..! Maar.., niets van dat al. ‘Het past niet in één krantenberichtje in de NRC’, zou zijn antwoord kunnen zijn. En zelfs niet in de krant die de nuance zoekt. Maar begin dan ook niet over Wakefield, als je de ruimte niet hebt om een verhaal genuanceerd te brengen, zeg ik dan van mijn kant weer…

‘Ja maar ik wist het niet’, kan ook een antwoord zijn,  een tekst die je zelfs bij een goed ingevoerde Couthino hoort als het om tegenonderzoek gaat. Henk Jan zou het ook kunnen zeggen. Doe maar niet. Is niet goed voor het vertrouwen dat men in je stelt. Daar krijg je dus van die irritante leken-debatten van, inclusief de beruchte ‘indianenverhalen’ (Ab Klink). Ik denk dat deskundigen ‘Indianenverhalen’ bij de kop moeten nemen en ze punt voor punt WETENSCHAPPELIJK dienen te ontkrachten. Als je dat niet wilt of sterker nog, niet kúnt, dan is het gewoon geen indianenverhaal. En vertel je deze kennelijk zélf..! Dan zit er helaas niets anders op dan een open debat. Punt a klopt niet, punt b is onzeker, want… punt c klopt wel etc. Alleen zó kunnen we met elkaar gaan accoorderen!

“Luister, maar we kunnen toch niet elke leken roeptoeter serieus nemen en beantwoorden?”, hoor ik de industrie vervolgens vertwijfeld uitroepen o.l.v. Roel Couthino, Ab Osterhaus of dr. Out. ‘OK, dan niet , zeg ik dan, eigen keuze. Maar dan dus ook geen vertrouwen van het publiek; gelijk oversteken. En waarschijnlijk heb je het er zelf naar gemaakt als beroepsgroep als geheel dan. Dat vertrouwen is stevig aan het afbrokkelen trouwens.
Medisch auteur Lynn Mc Taggart spreekt in dit kader over The collapse of Trust (Het ineenstorten van het vertrouwen) De farmaceuten, bankiers, politici en journalisten hebben wel wat om voor te vechten zou je denken, dus doe je best en denk na hoe je vertrouwen van de bevolking kunt terugwinnen..!

Autisme
En nog iets. De Amerikaanse justitie vertrouw ik ook niet echt, maar zeker het CDC niet. Maar ik heb ook de wijsheid niet in pacht als eenvoudige parttime websurfer. Reden genoeg dus om te onderzoeken wat er nu gebeurd is daar. Wakefield zelf heeft er uitgebreid over verteld. (interviews bij Natural News)

En zo slecht zijn ze ook weer niet, die Amerikaanse overheid. Ze compenseren vaak netjes kinderen met vaccin-letselschade, waar trouwens vaak autisme bij zit, zo blijkt uit recent onderzoek. Citaat: “Tijdens het onderzoek bleek dat een substantieel aantal kinderen die compensatie kregen voor letsel als gevolg van vaccins, tevens gediagnosticeerd te zijn met autisme. De overheid stelt dat het geen cijfers bijhoudt van autisme onder kinderen als gevolg van vaccins..! Het bewijs suggereert dat autisme 3x keer vaker voorkomt onder kinderen met letselschade als gevolg van vaccins dan onder kinderen in de algemene bevolking.” (link)

En wat blijkt nu, op 2 november 2011? Het CDC-onderzoek naar verminderd vóórkomen van autisme na het verwijderen van thimerosal in vaccins in Denemarken is doelbewust verdraaid! Een gerechtelijk onderzoek naar de CDC is daarmee nu zeer opportuun lijkt mij. Ik ben erg benieuwd wat Henk Jan Out hierover denkt. (HIER en gedeeltelijke vertaling in het Nederlands HIER)

Punt 2 Werkt die griepprik dan?
De Amerikaanse CDC geeft toe dat het vaccin niet werkt, wat ook is aangetoond door een Japans onderzoek, dat nu eindelijk eens die gouden standaard van een dubbelblind-onderzoek toepaste.

Kort gezegd: Vitamine D doet het veel beter tegen griep.
Ook vind ik het vreemd hoe de werking van een griepvaccin wordt berekend. In 59% van de gevallen werkt het griepvaccin, zegt het toonaangevende medische tijdschrift ‘The Lancet’. Dit verhaal stond op 1 november in de NRC als vervolg op de farmaceutische industriecampagne vóór de griepvaccins. Jan Wilschut en Ted van Essen halen een Nederlands onderzoek aan uit 1991-1992 met 1800 zestigplussers en citeren deze 50% werking. Maar wat betekenen die getallen nu eigenlijk?
Al vluchtig de krant lezend, klinkt het allemaal nogal veelbelovend. Ik denk dan zoiets als: ‘Als ik de griepprik zou nemen zou ik 59% kans hebben geen griep te krijgen’ (en voor hoelang dan?). Dat valt best tegen, maar het is ook weer niet niets… Als het waar is zou dat bij een ernstige ziekte een flinke opsteker zijn. Maar het is niet waar! Ze zeggen het ook niet, het is de suggestie die in onszelf opkomt.
Maar wat betekent dit dan wel? Jan Wilschut en Ted van Essen formuleren vrij nauwkeurig: De griepprik voorkomt in 59% van de gevallen infectie van gezonde volwassenen met het influencavirus.

Gelukkkig zijn er journalisten als Mike Adams, die met open vizier in de slag zijn om waarheidsvinding.

Mike Adams van Natural News analyseert het in ‘The Lancet’ gepubliceerde onderzoek als volgt: (HIER)

In een controlegroep kreeg 2,73% mensen griep en in een gevaccineerde groep 1,18%.

Deze 1,18% is daarmee 43,28% van 2,73%. Dus het aantal griepgevallen verminderde met 100% – 43,28% = 56,72%. Dus is de werkzaamheid van het vaccin naar boven afgerond 57%. Wat trouwens weer 59% wordt in de krant en op sommige plekken voor het gemak 60. Maar goed, afgezien van onwetenschappelijke afrondingen, geen woord van gelogen.

Maar Mike Adams zegt dat je ook kan stellen dat het percentage griepgevallen in gevaccineerde groep gedaald is met 1,55% ten opzichte van de controlegroep. Dat wil zeggen dat het voor 98,45% van de mensen niets doet. 1,55% zinvol. Dat klinkt alweer een stuk minder. Klopt dat Henk Jan?

En direct toegegeven, je weet niet van tevoren welke mensen dit zijn. Het gaat nu eenmaal om preventieve medicijnen. En op een aantal van bijv. 5 miljoen mensen is 1,55% nog altijd nog 77.000 griepgevallen. Maar kun je dan geen onderzoek beginnen naar preciezere voorspellingen?
Want heel simpel andersom geredeneerd: 98,45% van de mensen krijgt dus een spuit met Thimerosal, Aluminium-Formaldehyde en nog wat van die spullen om 1,55% van de groep te beschermen..! Leve de vaccinaties..

En de volgende vraag die opkomt: ‘Had die 1,55% bijvoorbeeld ook beschermd kunnen worden met vitamine D3, vitamine C, vlierbessenextract?’ om maar een paar zijstraten te noemen. Extracten waarvan je weet dat ze veel goedkoper zijn, decentraal kunnen worden ingekocht (geen inkooporganisatie nodig) en veel minder bijwerkingen hebben..? Essentiële informatie toch?

Vitamine D voldoet ook aan de andere punten, maar daarnaast heeft het nog een voordeel of nadeel; het is maar hoe je het wilt zien. Voor leken is het een voordeel dat het bijna niets kost. Het is ook niet patenteerbaar; deze zaken blijken nauw verbonden. Het nadeel ervan is dat de meeste farmaceuten het niet interessant vinden. Het nadeel dus voor de farmaceutische industrie. Ze doen dus geen grote onderzoeken en weigeren gewoon keihard om het te noemen in het openbaar.  In Japan werd er onlangs wél een dubbelblind onderzoek gedaan op dit terrein. (HIER en HIER)

Punt 3 Werkt het voor een brede groep?
We komen dus tot de conclusie dat de griepprik dus voor 1,6% van de mensen werkt. En dan alleen bij de gezonde volwassenen volgens Wilschut en van Essen. Uitgerekend de oudere medemens, voor wie het vaccin vanaf 60 jaar gratis beschikbaar is, heeft er weinig aan!! Zo komt keihard naar voren uit het onderzoek van de Lancet:

Evidence for protection in adults aged 65 years or older is lacking (HIER).

Oftewel Elk bewijs voor bescherming van de ouderen van 65 jaar en ouder ontbreekt.

Punt 4 Met zo min mogelijk bijwerkingen?
Er zijn nare bijwerkingen aangetoond van vaccins en dus ook van de griepprikken. De Finse regering heeft inmiddels keihard toegegeven dat de slaapziekte ‘Narcolepsie’ verbonden is aan het Mexicaanse griepvaccin waarmee vorig jaar zo kwistig werd gestrooid. Deze regering heeft beloofd, dat ze de tientallen mensen die deze ‘bijwerking’ hebben, levenslang zal helpen om de gevolgen hiervan te bestrijden. En daarnaast ben ik benieuwd wat ze dit seizoen weer allemaal voor griepviruslichamen bij elkaar in het vaccin-2011 gestopt hebben. De kwikverbinding ‘Thimerosal’ waarschijnlijk weer? Aluminium?
En je weet het: als je de bijsluiter niet leest, is het verder allemaal je eigen schuld, mocht er iets gebeuren. De medische industrie claimt daarmee vrijwaring voor mogelijke schade die optreedt als gevolg van het innemen van het griepvaccin; maar wie leest die bijsluiter? Waarschijnlijk doet de arts dat zelfs niet eens, zo vermoed ik. Indien je hierin interesse hebt, lees dan vooral ook eens de goed gedocumenteerde site van Door Frankema, over stoffen in vaccins en bijwerkingen: vaccinvrij.nl

Genuanceerde communicatie
Henk Jan Out roept dus op tot nuance. Wat ik echter niet erg genuanceerd vind, is hoe onlangs in Trouw ook opgeroepen werd tot niet veroordelen van het vaccin. (HIER)

Veel te weinig mensen zien de per definitie tegengestelde belangen van pharma en gezondheid. Uw goede gezondheid gaat ten koste van hun winst en macht. Uw ziekte vult hun portemonnee. Een monsterlijke industrieel verbond tussen overheden en Big Pharma werd geboren; des te meer zorgvuldigheid van journalisten en wetenschappers is geboden!!

Journalisten voeren hierin de Europese organisatie ‘EWSI’ ten tonele, in hun woorden ‘een wetenschappelijk vereniging van artsen’. Even voor de goede orde: Ab Osterhaus is voorzitter van deze club en dat is natuurlijk uiterst vreemd: een semi-ambtenaar die voorzitter is van een Europese, door de farmaceutische INDUSTRIE gesponsorde club griepvaccin-FABRIKANTEN, het ESWI.

Dit orgaan wil officieel een ‘gunstig klimaat bevorderen voor verbeterde vaccinatie-bescherming en vergrootte vaccinatie-dekking in Europa’… Of in goed en normaal Nederlands: de taak van het ESWI is het om de verkoop van Influenza-vaccins te vergroten. In deze organisatie zitten overigens ook veel buitenlandse ‘onafhankelijke’ adviseurs, die diverse regeringen advies geven over het vaccinatiebeleid.

Als het werkelijk zuivere wetenschappers waren, hadden ze in mijn ogen allang vitamine D naar voren geschoven. Wetenschap is voor de gewone krantenlezer zoals ik toch altijd nog verbonden aan de wetenschappelijke methode:
1) inherente verbazing over natuurlijke fenomenen
2) het onderzoeken door een hypothese op te stellen, variabelen uit te sluiten en al dan niet verwerpen van je hypothese.

Hierin heeft u het woord ‘geldschieter’ niet aangetroffen! EWSI voorzitter Ab Osterhaus voorzitter is echter, met maar liefst 13 verschillende belangen in de farmaceutische wereld, één van de leidende figuren in deze pro-vaccinatieclub. Is hij kritisch genoeg..? Nogmaals de vraag.. Al deze aangesloten farmaceuten hebben ongetwijfeld iets hebben met wat nog steeds wetenschappelijk wordt genoemd, maar hebben ook gewoon commerciële belangen, laten we elkaar geen Jetje noemen… Dat is verder prima, maar Trouw meldt daar weer helemaal niets van in hun stukje en op mij komt dat niet integer over.

En Henk Jan Out zich maar afvragen waar het debat dan toch vandaan komt. Dat komt o.a. hier dus vandaan: continue stiekem doen en zelfs journalisten doen hier keihard aan mee. Zeggen dat je de nuance zoekt en onderzoeksresultaten uit het wetenschappelijke medische tijdschrift ‘The Lancet’ aanhalen, waarin overduidelijk staat dat seizoensgriepvaccins inderdaad iets minder goed werken. Dat geeft onze Trouw-reporter toe. Klinkt inderdaad genuanceerd. Maar nu weten we iets beter wat er echt stond in dat onderzoek.

Waar moet het naar toe?
Allereerst en uiteindelijk is het enige dat telt: liefdevol handelen. En ja, ook als je geneesmiddelen produceert. Of misschien wel: JUIST als je producent bent! Ik geloof heus dat er geneesmiddelen zijn die goede dingen doen voor patiënten. Dus dat is ook mijn oproep aan dr. Henk Jan en alle andere farmaceuten. Vergeet al die belangen en dat geld, de euro valt toch straks en ons denken moet en gaat radicaal om.
Denk bij alle beslissingen vooral aan de patiënten voor wie je geneesmiddelen ontwikkelt, evalueert, vermarkt. Wie zijn die mensen die er iets aan hebben, die je dankbaar zullen zijn voor waardevolle geneesmiddelen die met liefde zijn ontwikkeld en tot de patiënt gekomen, zónder hen schade te berokkenen, of zo min mogelijk schade, waarbij ze een goed doel diende. Als we dit allemaal niet oefenen (ik vind het ook niet makkelijk) dan zien we binnenkort de slogans van de Occupy-beweging in ons blikveld: ‘Game over’.

Dus alle Henk Jan’s van deze wereld en alle andere geïnteresseerden, vergeet nu de achterliggende agenda’s en tracht dit soort vragen te beantwoorden: hoe kunnen samen tegen lage kosten en zo decentraal mogelijk met zo weinig mogelijk bijwerkingen en milieuschade ernstige griepgevallen bij mensen in zorgelijke staat voorkomen en indien het toch gebeurt die mensen helpen zich zelf te genezen.

Een afgeleide daarvan uit stukjes van John Consemulder: Handel VIT: Verantwoordelijk, Integer en Transparant. Dus als Dr. HenkJan zo’n stukje schrijft, laat er dan ook bij staan dat hij voorzitter is van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde met bijbehorende doelen. Dat is Transparant. Graag zie ik dat er veel tijd, ruimte en aandacht vrijgemaakt wordt voor écht onafhankelijk onderzoek, bijvoorbeeld door de ‘Wetenschappers’ van ESWI, maar dan liever échte wetenschappers. Neutraal en ongebonden.

Met name naar zaken waarop niet per se een patent kan worden verstrekt.  Vitamine C, intraveneus desnoods, liefdevolle aandacht, vitaimine D en ook vlierbessen, ik noem maar een paar interessante ‘stofjes’. En door wetenschappers dus. ‘Evidence based’, op bewijs gestoeld onderzoek, daar waar het kan. Fijn trouwens dat de industrie zelf ook toegeeft dat dat niet altijd gaat. De wisselwerking tussen arts en patiënt zelf is bijvoorbeeld wel ‘evidence based’.

Een goede relatie is bevorderend voor genezing. Daaruit volgt dat je niet per individueel medicijn los van de situatie en patiënt en arts kunt zeggen of het goed werkt. Placebo’s kunnen het prima doen in dat kader. We moeten dus toe naar een heel ander denken. Lees ook eens de website Vaccinvrij.nl of veel breder dan in dit kader: Mc Taggart, of David Wilcock. Bij hen vindt je ook interessante informatie over ziekte en genezing in het kader van hun Zero Point Field c.q. ‘Source code’.

 

Advertentie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam *