Advertentie

Topmensen in de VS verklaren: officiële versie 9/11 volledig onjuist!


9/11 Een controversiële gebeurtenis. Tenminste als je niet weet welke kant van het ‘Who-dun-it’- spectrum  je moet kiezen. Wanneer je je normale logica gebruikt, om veel van de gebeurtenissen van 9/11 te bekijken, kom je tot heel simpele, maar daarom niet minder bizarre constateringen. Maar het schijnt ineens, dat logica niet meer geldig is, wanneer we het officiële rapport over 9/11 lezen. Onvolledigheid, onjuistheid, onzorgvuldigheid en ga zo nog maar even door.

Cheney, een havik die voor, tijdens en ná 9/11 meer dan dubieuze rollen speelde. Waarom?
Cheney, een havik die voor, tijdens en ná 9/11 meer dan dubieuze rollen speelde. Waarom?

Een rapport dat verslag doet van een onderzoek, dat overigens pas na grote druk van het Congres op de regering Bush, mocht worden uitgevoerd. Wist jij dat een officieel onderzoek pas van start mocht gaan in November 2002..? Ruim 1 jaar ná de aanslagen? Kennelijk waren Bush en Cheney er al uit, wie de schuldigen waren… Maar uiteindelijk waren het Bush en Cheney die moesten wijken voor deze druk en een commissie MOESTEN instellen.

Uiteindelijk komt dat rapport van de 9/11-commissie er dan. Opvallend daarbij is dat blijkt dat Bush en Cheney niet voor de hele commissie wilden verschijnen, maar slechts voor enkele leden ervan, en dan nog eens achter gesloten deuren! Ook niet apart, maar samen. Je zou eens tegenstrijdige verklaringen kunnen geven, nietwaar? En wat heb je te verbergen zou je zeggen, als president van een land dat werd aangevallen door terroristen..?

Onze zustersite WantToKnow.info heeft een inventarisatie gemaakt van de geloofwaardigheid van het rapport. Hoe doe je dat? zul je je wellicht afvragen. Nou da’s eigenlijk heel simpel. Je vraagt aan deskundigen, uit alle gebieden van de samenleving, wat zij van het rapport vinden. Dus van hooggeplaatste militairen tot ingenieurs en van architecten tot hoge regerinigsofficials, waaronder bijv. oud CIA-medewerkers, vraag je hun mening  over het rapport en over de gebeurtenissen rond 9/11.

Nou en dan is het een heel bizar beeld wat ontstaat als je al die commentaren bij elkaar  ziet.  In het kort komt het er op neer dat in de eerste plaats voor hen het officiële  rapport eigenlijk zo de prullenbak in kan;  het deugd van geen kanten! Een nieuw en gedegen onderzoek is essentieel voor het voortbestaan van de democratie in de VS en elders in de wereld.

Wanneer zal het stof optrekken rond de fraude en valsheid rond de ware gebeurtenissen van 11 Spetember 2001?
Wanneer zal het stof optrekken rond de fraude en valsheid rond de ware gebeurtenissen van 11 Spetember 2001?

Maar de fraude en malversaties die in de VS worden gepleegd met de officiële data van 9/11 zijn zó groot, dat eigenlijk niemand durft op te staan en te twijfelen aan de officiële zienswijze van Bush en Cheney. Die oorlog moest er komen.

Ken je het sprookje van de ‘Nieuwe kleren van de Keizer’, waarbij de keizer op het laatst in zijn blote kont loopt, omdat hij zg. kleding aan heeft die gemaakt is van het dunste garen dat er te koop is in de wereld/ Dat sprookje is hier een perfecte parallel. Niemand durft te zeggen dat de keizer in zijn blote kont loopt. Niemand durft die lepe kleermaker te ontmaskeren, die de koning veel geld afhandig maakt voor de ‘duurste stof die te koop is’.

Totdat een klein jongetje tijdens de optocht de mensen de ogen doet openen, door heel hard te gaan lachen en roept dat de keizer in zijn nakie loopt.

Is het wachten in het geval van 9/11 op dat ‘kleine jongetje’ die al die boeven eens hard uitlacht? Moeten wij op deze wijze JanPeter Balkenende eens uitlachen, omdat hij zóó serieus kijkt als hij over steun aan bondgenoot de Verenigde Staten spreekt, dat hij het bijna zelf gelooft?
Maar wij hier in Nederland kunnen ons afvragen of de Nederlandse pers en de Nederlandse overheid de commentaren gelezen hebben van al die Amerikaanse officials, mensen van aanzien, mensen met een reputatie-te-verliezen, die tóch hun mond opendoen, die tóch tegen het officiële standpunt ingaan. Moesten wij daarom naar een oorlog in Irak en Afghanistan. Moesten wij daarvoor inmiddels de Nederlandse dode soldaten naar huis brengen? Voor een oorlog die op puur valse gronden werd gestart.

Presidenten Kennedy en Roosevelt waarschuwden begin jaren ’60 al voor een bijzonder gevaarlijke dreiging van het ‘militair-industriële complex, dat achter de overheid schuil gaat in de VS. Hun waarschuwingen zijn niet ter harte genomen, en we mogen rustig stellen, dat de defensiebegroting van de VS, die kort ná de aanslagen naar zo’n US$ 650 miljard werd gebracht, dit militaire gedrocht bijzonder in de kaart heeft gespeeld. Maar dat zij wellicht ook aan de basis liggen van de oorlog, wordt steeds aannemelijker.

Vandaag willen we hier, náást het Hoofdartikel over 9/11, een aantal commentaren laten horen van deze hooggeplaatste personen uit de VS, inzake hun visie op het rapport en de gebeurtenissen rond 9/11. Stuur het verhaal eens door en laat de discussie niet verloren gaan! Deze statements van vaderlandslievende Amerikanen laten werkelijk aan duidelijkheid weinig te wensen over.

Nederlandse 2e Kamer: Kent u deze commentaren? Of is gebrek aan realiteitsbesef in deze zaak, een van uw wel heel donkere vlekken?

Onze zustersite heeft veel, heel veel verklaringen en teksten van vooraanstaande Amerikanen op de site staan. Mensen die wars zijn van complottheoriëen, een reputatie te verliezen hebben. Kijk eens rustig rond op de Amerikaanse site van WantToKnow en verbaas je ook gerust! Maar wees er ook gerust op dat de ware daders van deze aanslagen nog vrij rondlopen.. HIER de lead naar de volledige lijst.

Wil je het rapport  van de 9/11-commissie eens inzien, een rapport dat in mijn ogen één bewijsstuk MOEST vormen voor de rechtvaardiging van de oorlog tegen de moslims, dan kun je het HIER downloaden. (2,3Mb PDF)

x

* * *

x

Topfunctionarissen in de VS betwijfelen het officiële 9/11 rapport

2009 © WantToKnow.nl/.be

x

Veel gerespecteerde leden van de het militaire apparaat, van de inlichtingendiensten en uit de overheid hebben hun significante kritiek geuit op het 9/11 Onderzoeksrapport. Sommige van hen beschuldigen zelfs de regering van medewerking aan de verschrikkelijke gebeurtenissen van 11 September 2001. Op de site van WantToKnow.info, staan 50 prominente personen die in de publieke dienst werkzaam zijn en die hun statements daar willens en wetens laten staan, als een protest tegen de officiële zienswijze van 9/11. Het zijn hoogst opzienbarende statements, die niets aan duidelijkheid overlaten. Zij geven ook de leads aan naar verificatie van hun opmerkingen en verwijzigingen voor verder onderzoek.

Er ontstaat hierdoor een collectieve stem van al deze gerespecteerde personen, die samen met 100 professoren van aanzien (HIER), meer dan 200 piloten en luchtvaartprofessionals HIER en 100-den architecten en ingenieurs HIER de claim heftig ondersteunen dat het officiële 9/11 Commissie Rapport uitermate ernstige gebreken vertoont. Hun innige bezorgdheid, die wordt gesteund door jaren dienstbaarheid aan hun land, toont dat hun kritiek op het officiële onderzoek een patriottische daad is en niet alleen gebaseerd is op redelijkheid en verantwoordelijkheid!

Max Cleland
Max Cleland
Senator Max Cleland
Cleland is een voormalig lid van de 9/11 Commissie. Hij trad terug in December 2003. Hij was Senator van Georgia van 1996-2002. Hij was secretaris van het bestuur van de US Veteranen van 1977 tot 1981. Hij ontving een Bronze en Silver Star voor heldhaftig optreden in zijn legertijd in Vietnam, waar hij ook een 3-voudige amputatie onderging door oorlogsverwondingen.
Trad terug uit de commissie en gaf hierover in diverse nieuwsmedia commentaar: “Ik kan geen enkele Amerikaan meer in de ogen kijken, in het bijzonder niet de familieleden van de slachtoffers, om hen te vertellen dat wij volledig toegang hadden tot alle gegevens. Dit onderzoek zit in een val. De 9/11-onderzoekscommissie is een nationaal schandaal. Een van deze dagen zullen het hele verhaal over 9/11 te weten komen, omdat het té belangrijk is voor Amerika, maar het Witte Huis wil het verzwijgen”.
Louis Freeh “Zelfs de eerste de beste jonge rechercheur die net in dienst was getreden, zou onmiddellijk de naam- en de foto-identificatie van Mohammed Atta gebruiken als tactisch bewijs om deze terroristen te arresteren om hiermee aanslagen te voorkomen. Maar de commissie sprak over een historisch niet belangrijk feit. Dat is een bizarre conclusie, waarbij ook nog eens werd gefaald om het negeren van officieel ‘dreigend gevaar’ te onderzoeken. (De FBI had al waarschuwingen gegeven voor ‘Able Danger’, maar de regering Bush besteedde hier geen aandacht aan GJ)
Oud FBI-directeur Louis Freeh
Oud FBI-directeur Louis Freeh

Directeur van de FBI, 1993-2001. Voormalig rechter van het Zuidelijke district van New York, aangesteld door oud president George H.W. Bush, voormalig adjunct-officier van Justitie in New York. Voormalig officier in het leger van de VS.
Beide zaken tezamen maken dat de geloofwaardigheid van de onderzoekscommissie uitermate is verzwakt. De commissie maakt zichzelf hierdoor historisch onbeduidend. Geen wonder dat de families van de 9/11 slachtoffers woedend waren door deze onthullingen en riepen om een nieuwe ‘onderzoekscommissie”.

Oud-Generaal Albert Stubbletine
Oud-Generaal Albert Stubbletine


General Albert Stubblebine, gepensioneerd U.S. Army

Commandant Generaal van het Inlichtingen en Veiligheids Commando van 1981 – 1984. Heeft een 32 jarige legercarrière, en werd mede daardoor opgenomen in de militaire Hall of Fame in 1990.

“Een van mijn ervaringen in het leger was dat ik tijdens de Koude Oorlog in de leiding zat van de inlichtingendienst die speciaal belast was met de Wetenschappelijk en Technische Interpretatie van Beeldmateriaal. Ik bepaalde de maten van de uitrusting van het Sovietleger aan de hand van foto’s. Dat was mijn werk. Als ik nu kijk naar het gat in het Pentagon en ik kijk naar het formaat van het vliegtuig dat het Pentagon ingevlogen zou zijn, kom ik simpel tot de conclusie dat dat vliegtuig daar dus niet in past! Maar de vraag is dan: ‘Waardoor werd het Pentagon dan wél getroffen?’ en vooral ‘Waar is dat ding?’ Wat is er in hemelsnaam aan de hand?” HIER een YouTube met de oud-Generaal.

Col. Robert Bowman, PhD, U.S. Air Force (gepensioneerd)

Kolonel Robert Bowman
Kolonel Robert Bowman

Directeur van het Advanced Space Programs Development onder de presidenten Ford and Carter. Luchtmacht pilot in gevechtstoestellen, méér dan 100 gevechtsmissies. Heeft een PhD in luchtvaarttechniek en nucleaire techniek.

“Al deze kleine stukje informatie, in elkaar passend, bewijzen dat de officiële versie van 9/11 een berg pulp is. Het is onmogelijk.. Er is een heel groep met feiten die met deze cover-up te maken hebben. Als je naar het hele plaatje kijkt, zie je dat hoge regeringskringen niet willen dat wij te weten komen wat er feitelijk gebeurde. En wie de pertinente leugens over 9/11 heeft verspreid. Wie is er direct verantwoordelijk voor het achterhouden van essentiële informatie?

Ik denk dat dit geval duidelijk is: alle betrokken hooggeplaatste individuen tonen een pad dat onmiskenbaar leidt naar Dick Cheney. Het meest vriendelijke dat we nog kunnen zeggen over George W. Bush en al die mensen in de regering van de VS die betrokken zijn bij deze massale cover-up, is dat ze wisten dat de aanslagen zouden gaan plaatsvinden en dat ze deze lieten gebeuren. Maar ook dat is hoogverraad en samenzwering om te gaan moorden”.

Ray McGovern
Ray McGovern

Ray McGovern

Voormalig voorzitter van de National Intelligence Estimates, CIA. Hij was in deze rol verantwoordelijk voor de dagelijkse briefings aan de president, de zg. President’s Daily Brief (PDB). Hij deed dit werk onder Ronald Reagan en George H.W. Bush. Hij is een veteraan die 27 jaar voor de CIA werkte. Was voormalig officier Inlichtingendienst in de U.S. Army.

“Ik denk in heel simpele bewoordingen: er is sprake van een dekmantel. Het officiële rapport van de 9/11 Commissie is werkelijk een grap. Maar de vraag is daarmee natuurlijk meteen: ‘Wat wordt er onder de dekmantel verborgen?’ Is het een groot misdrijf, is het grove nalatigheid? Op dit moment zitten we gewoon nog met een hele berg onbeantwoorde vragen. Dat is voor mij de essentie.

En net zoals Hitler in 1933 heel cynisch de brand in de Reichstag uitbuitte, precies zó deed onze president het met de 9/11-aanslagen. De cynische wijze waarmee hij met ons trauma speelde, het gebruikte voor de rechtvaardiging van oorlog, een agressieve aanval pleegde op een volk en een land, waarvan hij wist dat het niets te maken had met de 9/11-aanslagen, dat volstaat voor mij. Het is een daad waarvoor hij had moeten worden afgezet als president.”

Wil je een volledig beeld van ALLE functionarissen, nogmaals, kijk dan op onze zustersite WantToKnow.info en oordeel zelf.. HIER (overheidsfunctionarissen), HIER (professoren) en HIER (prominente Amerikanen).

wanttoknow info logo

38 gedachten over “Topmensen in de VS verklaren: officiële versie 9/11 volledig onjuist!

 1. Vooral de commentaren aan het eind van het artikel vind ik gewicht in de schaal leggen. Weer eens iets boven tafel dat niet permanent ge-herkauwd is. Natuurlijk barst het van de zaken die niet kloppen maar na een recyclotron van jaren herkwauwen ervaar ik dit als een frisse wind.

 2. Volgens mij allemaal citaten én personen, die normaal wél de krant halen.. (En let wel: hier staan maar een paar van de HONDERDEN mensen-van-aanzien..!)
  Maar de commentaren van deze mensen, passen niet in ieders persoonlijke bewustzijn, en daarmee niet in het collectief. Het collectieve bewustzijn, wordt geschapen door de som van alle individuele. En, hoe vreemd het ook klinkt, dat collectieve bewustzijn, dat collectieve gevoel van dát is WAAR, is dáárdoor te sterk om individueel te breken.

  Ook het persoonlijke bewustzijn van journalisten, die denken onafhankelijk te zijn, wordt -door dit krachtige proces- ondergeschikt gemaakt aan het collectief!!
  Vervolgens confirmeert iedereen zich aan dat collectieve veld, wat de journalisten bevestigen, dat zich daardoor weer versterkt.. Enz. enz.
  Maar onthoudt: we hebben het collectieve veld zelf geschapen; er zelf aan toe bijgedragen!!
  Nou, dat is eigenlijk het hele 9/11 verhaal in één zwarte doos..

  Dussszzz en maarrrrr: we kunnen hetzelfde proces ook omkeren! BEGIN BIJ JEZELF!!

 3. Jaja, niemand is onafhankelijk want we zijn allemaal 1 nietwaar? Een hoop uitstpraken die wederom als een soort ‘absolute waarheid’ gepresenteerd lijken te worden. En zo ken ik er nog wel een paar. Kan prima tot oeverloze discussies/opmerkingen leiden.
  Wel wat veel uitroeptekens weer in die tekst, alsof je iets wilt benadrukken? In ieder geval: Fijne zondag verder.

 4. Dankjewel Guido, ik enjoy zeker.
  En wil nog even kwijt dat een irritatie teveel de boventoon voerde in mijn voorlaatste antwoord. Want het is me nu wel duidelijk: Met vele ‘zweverige’ filosofieen en elementen in het alternatieve gebeuren kom ik niet zo uit. Echter nog geen reden om dat snedig af te reageren. Beter om mijn schouders op te halen en ‘nah ja het zal wel’ te denken. Dit is nu eenmaal een site waar hard nieuws bijna altijd gemengd wordt met die, ehhh, spirituele insteek/filosofieen? Blijft wennen, voor mij dan.
  Maar ik wens je echt oprecht nog een fijne avond gozert.

 5. Tja, man dankjewel voor je reactie! Appreciate.
  Voor mij is het vaak abc’tje. Nieuw gebied? Wat dacht je van business en spiritualiteit. Ook zo’n hard gebied waar de binnenkant naar buiten mag, watzegik, moet! Anders redden veel bedrijven het niet; andersom gezegd, bedrijven met die een ziel laten zien, zijn symphatiek en redden het.
  Gewoon alles ff laten bezinken, die softe en harde componenten, ik ook hoor; ben af en toe net een mens.

 6. Voorlopig al weer 8 jaar verder en ondanks alle commotie, conspiracies, foto’s, verhalen, etc etc geen resultaat. Vechten tegen de bierkaai? Wellicht was het een inside job, maar als je je echt verdiep in de geschiedenis van NY dan geloof ik niet in een inside job. Want als je de geschiedenis goed kent dan weet je hoe moeilijk het was om uberhaupt de WTC te bouwen i.v.m. vergunningen en tegenwerking van diverse partijen. Mijn conclusie: op internet is VEEL te vinden, maar tot hoever kunnen wij deze informatie als “echt” beschouwen. Er kan veel gerommeld worden met foto’s e.d.

 7. @dressie: een schattige reactie, maar als je je verdiept en inhoudelijk in het verhaal duikt, zul je zien dat het verhaal rammelt aan alle kanten.
  Ik raad je aan het heel simpele, doch heftige verhaal van William Rodriguez te lezen, ook hier op de site. HIER klikken.
  Het hele WTC was al ondermijnd, er waren al heftige explosies geweest, vóórdat er van een vliegtuig sprake was. Er waren toen al doden en vele zwaargewonden gevallen. En nadat het vliegtuig ingeslagen was, gingen deze explosies gewoon door, niet bovenin het gebouw maar onder in de kelder, 7 verdiepingen moesten plaats maken voor het puin dat 1,5 uur laten naar beneden kwam storten.
  Dressie, feiten, feiten, feiten, genoeg. Er wordt gewoon geen aandacht aan besteed. Mensen kunnen het gewoon niet geloven en blokken het uit. Daarmee de Waarheid compleet verkrachtend en zichzelf geen dienst bewijzend.

  Sorry Dressie, maar ik vind je commentaar niet diepgaand. Hopelijk valt er een kwartje na het lezen van het relaas van WTC-concierge William Rodriguez. DOEN! Succes!

 8. @Guido

  Het is maar net van welke bron je de informatie wil aannemen. Ik zou zeggen bekijk deze docu eens goed. http://www.cadc.auburn.edu/soa/index.php/event/2006/02/03/film-screening/
  Wellicht geeft het een totaal andere kijk op “feiten” die men claimt te hebben. Hierin word ook duidelijk waarom het gebouw neerging zoals het neerging. Wees in ieder geval voorzichtig met het claimen van “de Waarheid”. Wees openminded en bekijk het ook eens van de andere kant. Wellicht valt het kwartje dan ook bij jou.

 9. @ Dressie

  Hoe kan je dan verklaren dat er paspoorten zijn gevonden van de zogenaamde zelfmoord terroristen die nu nog vrolijk rondvliegen voor arabische airlines?

  Hoe kan je verklaren dat het WTC gebouw dat als eerste getroffen werdt, als laatste instortte? (overigens is het WTC het enige gebouw in de geschiedenis die door brand instort)

  Hoe kan je verklaren dat er in The Pentagon geen resten van een lijnvliegtuig is gevonden en al het beeld materiaal van de crash in beslag is genomen?

  Hoe kan je al deze feiten nu als ‘onwaarheid’ zien terwijl het gewoon feiten zijn.

  Als het NOS journaal nieuws brengt over bepaalde zaken neem je toch ook aan dat dit klopt? waarom dan (onze enige bron van vrije meningsuiting) het internet niet voor lief nemen en willen geloven in de goedheid van deze regering(en) die er letterlijk om bekend staan alle oorlogen zelf in stand te houden dmv hun wapenhandeltjes?

  Ik zeg niet de waarheid in pacht te hebben, maar ik kan gelukkig logisch nadenken voor mezelf in tegenstelling tot alle kuddedieren op aarde die met de hype van de media meegaan! En als ik logisch kijk naar de gebeurtenissen, de opeenstapeling van fouten/cover-ups, dan is mij duidelijk dat de waarheid NIET van de regering(en)/media afkomt!

  1. Dat is groot nieuws, maar wanneer en waar was dat? Noem alsjeblieft de url van uitzending gemist oid!

   Overigens de gebouwen zijn niet echt ingestort, maar al in de lucht verpulverd en weggewaaid zegt Judy Wood.

   Hoe vaak in de geschiedenis zijn er gebouwen in ‘mid air’ verpulverd en weggewaaid na een korte kerosinebrand?

 10. @ Guido

  Ik wil nog even opmerken dat ik in de gaten krijg dat er steeds meer mensen hun ogen openen, en niet alleen de onschuldige burgers, maar ook de media mensen en politicus.

  Er werdt laatst zelf een aflevering over Het Complot 9/11 uitgezonden waarin best heftig werdt gediscussieerd, maar natuurlijk afgesloten met een nogal lacherig (op mening gebasseerde) commentaar van de zogenaamde (door de overheid gefinancierde) wetenschappers!

 11. Het is precies zoals ik het hierboven schrijf, als iedereen dát nou eens zou beseffen. EEN OPEN BLIK naar wat er gebeurd kan zijn.
  EEN OPEN BLIK naar wat NIET gebeurd kan zijn.
  Als ik zeg dat iets op een bepaalde manier niet klopt, hoef ik toch niet meteen de vraag te beantwoorden: “Maar hoe dan wel?”…

 12. @M

  Weet je wat het is, het is maar net van wie je het nieuws aanneemt. Ik bezeer mijn feiten echt niet op het NOS, het AD of de telegraaf. Ik zie allang in dat die een soort van controlerende functie hebben, zie de H1N1 griep. Maar een stuk geschiedenis over de WTC heeft mij een hele andere kijk gegeven over 9/11. De documantaire waar ik in een eerder comment naar verwijs is een documantair van New Yorkers, door New Yorker VOOR New Yorkers. Als er in de wereld een bevolking is wat niet met zich laat sollen, dan zijn het wel New Yorkers. Ik claim in ieder geval niet dat het hele zuivere koek is geweest, en er zullen vast wel fouten en nalatigheid gemaakt zijn maar ik denk dat sommige bronnen op het internet echt NIET te vertrouwen zijn. Gelukkig heeft ieder mens nog een “onderbuik gevoel” wat hem of haar doet laten denken.
  P.S. soms is het logisch om achter de kudde aan te lopen, zeker als er iets in brand staat.

  1. Tegeltjeswijsheid uit de lage landen:

   “Als je achter de kudde aanloopt, sjouw je altijd door de stront”.

   Ja, als je graag vieze voeten en benen (ofwel strontpoten) hebt, is het inderdaad logisch om achter de kudde aan te lopen.

   Maar niet iedereen volgt gelukkig logica.

 13. @Guido

  Kijk, met je laatse comment kan ik mij helemaal vinden. Een open blik naar wat er gebeurd KAN zijn. En dan hopen wij ooit de waarheid, de echte waarheid, en niets anders dan de waarheid te achterhalen.

 14. Volgens mij ligt deze waarheid in het midden. Letterlijk.
  Naar mijn ratio en jazeker, onderbuikgevoel, zegt kolonel Robert Bowman uit dit artikel hoe het zit:
  “Het meest vriendelijke dat we nog kunnen zeggen over George W. Bush en al die mensen in de regering van de VS die betrokken zijn bij deze massale cover-up, is dat ze wisten dat de aanslagen zouden gaan plaatsvinden en dat ze deze lieten gebeuren.”
  Precies. Ze wisten het maar aangestuurd of niet, het paste zo mooi in de martial law agenda dat je dit moest laten gebeuren en eventueel een handje helpen? De onderlinge veiligheidsdiensten van de US beconcureren elkaar hevig als het gaat om informatievoorziening. Dat heeft weer met ‘funding’ voor de afdeling te maken: Hoe meer er gescoord wordt, hoe beter het vooruitzicht voor gehandhaafde of evt. hogere budgetten voor jou diens. Betekent ook dat A en B(en C, D, E, weet ik veel wat) niet aan elkaar gelinkt worden en kunnen worden ivm ontbrekende onderlinge informatie en zeker ook de onderlinge wil om deze info te delen. Want dat kan je zomaar funding kosten. Ik heb deze ideeen uit het boek ‘De Terroristenjaagster’. Geschreven door een Joodse Irakese die moest vluchten, vloeien Jiddisch en Irakees Arabisch sprak en in Amerika zag hoe de geheime diensten aan het klunzen waren en uitvogelde hoe Hammas is opgezet: Met donaties van welwillende burgers ivm het opzetten en helpen van Palestina. Dat zijn weer heel andere kanten van de medaille natuurlijk. Ik heb overigens niets tegen religieuzen die welke godsdienst dan aanhangen ook. Maar hou een open geest en ga vooral voor vrede en verdraagzaamheid. Dat dus.

 15. ■ “Missing Links” ; Israeli involvement in 9/11 ; doc van ruim 2uur :
  http://www.911missinglinks.com/watch-movie/

  ■ 9/11 Mossad-CIA job :
  http://just-another-inside-job.blogspot.fr/2013/07/september-11-inside-job-or-mossad-job.html

  ■ Goeie 911 doc “Painful Deception” by Eric Hufschmidt :
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iOvWwmiMC48

  ■ Dr Kevin Barrett : “Where have all the towers gone ?”
  http://www.darkmoon.me/2013/where-have-all-the-towers-gone-by-dr-kevin-barrett/

  Toegift :

  ■ Lasha Darkmoon “The mass murder on Christian Russians” :
  http://www.darkmoon.me/2013/the-mass-murder-of-russian-christians-and-the-destruction-of-their-churches-by-lasha-darkmoon/

 16. En Hitler stak ZELF z’n Reichstag in de fik, en gaf een nederlandse megool (Jan-nog-wat) de ‘schuld’ ervan … sukkels …

  O ja, nog iets , Hitler was een … een … afijn, lees/hoor het zèlf maar :

  ■ “The Pink Swastika”, interview over de ‘occulte en homoseksuele nazi-top’ / de eerste 33 min van de 58 min / “Hitler was a male prostitute (=mannelijk HOERTJE) in Munich and Vienna” op 15:05min ! :

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CTSJtmkyJW4

  De pdf- of html-versie van “The Pink Swastika” downloaden op :
  http://www.defendthefamily.com/pfrc/books/pinkswastika/

  &

  ■ Hitlertje was een Illuminati-agent (engelstalig) (rechterkolom bàrstensvol superlinks over nazi-gelieerde onderwerpen ; niet normaal gewoon ! ):
  http://okkulte-nazis.blogspot.nl/2013/07/hitler-played-willing-dupe-when-he.html

 17. Het was niet president Roosevelt die met president Kennedy waarschuwde tegen het militair-industriële complex. Dat was president Eisenhower.
  President Roosevelt stierf op 12 april 1945.

 18. Er is veel geschreven over de aanval op 9/11 in 2001 op het WTC, maar het beste commentaar hierop is naar mijn mening die van Lenon Honor.
  Lenon Honor ziet, op een unieke en overtuigende wijze de aanval op het WTC als een Global Mind Control.
  Het is de moeite waard zijn video te bekijken, omdat het een heel ander aspect laat zien die na 12 jaar nog gloed actueel is.
  Hier is de link : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bb_7ziVokz4#at=9554

  1. Net zoals alles in het leven hier op Gaia, is 911 een bewustzijns-gebeurtenis van jewelste. En daar zit het woord ‘jewel’ in.. Yes, a jewel in the crown.
   Weet je dat in de grond bij New York de ‘Herkhimer’ crystal voorkomt; nergens anders in de wereld..!

   Herkimer diamant is een zeer krachtige healer, met een enorm hoge Lichttrilling. Het maakt je bijzonder krachtig, doordat het heel je Ik Ben Licht meer naar hier haalt.
   Herkimer brengt Hoge Goddelijke energie in en het brengt je zelfs je Ik Ben Lichaam in je Persoonlijk Zelf en trekt deze in ook door tot in de fysieke laag. Dit is een eigenschap die weinig kristallen kunnen waarmaken. Dankzij herkimer’s Lichtkracht worden de laatste stukjes van het diep onbewuste geheald en gezuiverd. Het is goed het kristal te dragen op dat chakra of die plaats waar het Licht nog niet volledig door kan stromen, hierbij helpt herkimer diamant met diepgaande zuivering en Transformatie, om je Hoger Licht meer te doen indalen en integreren. Maar pas nadat deze oude zwaarte of karmische jasjes zijn opgeruimd. Hierbij geeft Herkimer diamant erg goede resultaten.

   Vaak draagt het donkere tot zwarte insluitsels in zich, die je helpen dit bijzonder Hoge Licht ook te aarden.Herkimer diamant maakt je energie schoon en sterk en maakt je aura glashelder. Het is hét kristal voor mensen die bezig zijn met hun Ascensionprocessen.
   (© Willemien Timmer, 2005)’

   Tja en zo zit je ineens op een heel andere ver-dieping van het 911-mysterie.. 🙄

  2. Goed dat je het onder de aandacht brengt Guido. Ik heb zo een kristal een aantal jaren geleden hier gekocht.
   http://www.godea.nl/ Ik draag hem mocht het nodig zijn op een bepaald ogenblik, meestal doe ik het zelf. Ik heb hem ook aan een vriendin geschonken. Heel bijzondere eigenschappen!

 19. ■ Missing Links / 9-11
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GD_vwzjdTi4
  http://zioncrimefactory.com/masters-of-deception/

  ■ 125 israëlische spionnekes schoon aan de haak, aangehouden (en slechts uitgewezen natuurlijk) in de nadagen van 9/11 :
  http://factsnotfairies.blogspot.fr/2008/03/list-of-names-of-125-israeli-spies.html#!/2008/03/list-of-names-of-125-israeli-spies.html

  ■ Tritium based mini nuke(s) used for 9/11 :
  #!http://www.youtube.com/watch?v=a3nwzX0A2GU&list=PLEA05F393EC843D80&feature=player_embedded

  ■ 9/11 Mossad-CIA job :
  http://just-another-inside-job.blogspot.fr/2013/07/september-11-inside-job-or-mossad-job.html

  ■ “Criminal Zionists guilty for terrorism and mass murder on 9/11” :
  http://www.takeourworldback.com/911shortproof.htm

  ■ Former french Minister Roland Dumas claims ‘Syria’ was announced by english & israeli officials two years ago, docu 2 min :
  http://www.youtube.com/watch?v=Kz-s2AAh06I

  ■ Ziootjes spuiten Palestijnse gevangen in met virus alvorens ze vrij te laten :
  http://www.presstv.ir/detail/2013/04/20/299199/israel-injects-palestinians-with-viruses/

  ■ Dr Kevin Barrett : “Where have all the towers gone ?”
  http://www.darkmoon.me/2013/where-have-all-the-towers-gone-by-dr-kevin-barrett/

  ■ Israel did 9/11 :
  http://mrfriendsblog.blogspot.fr/2012/05/zan-overall-wise-old-man-attends.html

  ■ “Missing Links” ; Israeli involvement in 9/11 ; doc van ruim 2uur :
  http://www.911missinglinks.com/watch-movie/

  ■ Goeie 911 doc “Painful Deception” by Eric Hufschmidt :
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iOvWwmiMC48

 20. En waar ik dan mij groen en geel aan erger is dat de media NOG steeds volhoud aan de Officiële versie van het 9/11 verhaal, onlangs weer bij p&w uitzending. WAT had ik er toch graag aan tafel gezeten. en ook tijdens de zomer bij k& de brink. ze blijven maar negeren dat het een valse vlag was. grrrr

 21. Het zo mooi laten instorten van de WTC-torens is een enorme operatie geweest qua berekeningen en computerprogramma’s en daarnaast qua logistiek, omdat er duizenden tonnen springstof voor nodig waren. De gebouwen waren bestand tegen aardbevingen, dus een vliegtuig zou niet meer dan een gaatje geslagen kunnen hebben. Kortom, dit is vele jaren in voorbereiding geweest en velen hebben dit geweten. De communicatiecampagne lag ook al lang klaar en het is griezelig te bedenken dat de president en de republikeinse partij onderdeel waren van dit komplot, waarbij vele duizenden eigen burgers werden geofferd. De hoofdspelers van dit komplot hebben zich vervolgens enorm kunnen verrijken.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.