Advertentie

Van ‘Er is meer’ en ‘Het klopt niet’ naar ‘Ik ben!’


Johan Oldenkamp doet in dit artikel verslag van het huidige tijdsbeeld. Een eerlijk en persoonlijk verslag van een proces dat hij met ons deelt. De oprechtheid waarmee hij de spiegel van zijn ziel toont, geeft jou en mij de mogelijkheid jezelf te voelen en zien in het huidige heftige tijdsbeeld.

Kiezen we voor het doorkabbelen op de rivier van ‘Het-zal-allemaal-wel’, of gaan we bewust keuzes maken, waar en hoe we verder varen en/of zwemmen.  Dank aan Johan voor het oprecht delen van deze informatie. Het lezen meer dan waard in mogelijk een diep moment van bezinning.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Van ‘Er is meer’ en ‘Het klopt niet’ naar ‘Ik ben!’

Johan Oldenkamp © september 2009

We beleven nu zeer dynamische tijden. De puzzelstukjes van het Grote Spel grijpen nu steeds sneller in elkaar. Zo zijn inmiddels twee grote ‘rivieren’ van bewustzijn samengekomen. De Er-is-meer-rivier en de Het-klopt-niet-rivier voeden nu samen de steeds groter wordende Zee-der-Wakkeren. En het mooie is dat het eigenlijk niet eens uitmaakt wat er precies meer is (zoals bijvoorbeeld geesten, engelen of buitenaardsen) of wat er allemaal niet klopt (zoals onder andere de vaccinaties, de codex alimentarius of de chemtrails).

Elke rivier stroomt naar zee
Elke rivier stroomt naar zee

In de Zee-der-Wakkeren is onbeperkt plaats voor een onbegrensd bewustzijn. Echter, voor dogma’s, zelfzucht en vooroordelen is het water van deze zee veel te zuiver.

De doorgang van de Er-is-meer-rivier en de Het-klopt-niet-rivier naar de Zee-der-Wakkeren gaat via een lastig gedeelte. Dit is de LoOpInG-waterval. De naam van deze waterval is een acroniem van Loslaten, Opschonen en InteGreren. Deze drie fasen worden hieronder toegelicht, zodat nog meer mensen via deze waterval de zee van vrijheid mogen bereiken.

Loslaten – fase 1 van de looping

Vrijheid begint bij het loslaten van alles wat we niet echt vast hoeven te houden. Deze eerste bevrijdingsstap is tegelijkertijd de lastigste en de grootste. Dit komt omdat we doorgaans een onjuist beeld van onszelf vasthouden. We stellen dan ons zelfbeeld gelijk aan onze persoonlijkheid. Maar we zijn niet onze persoonlijkheid; we hebben een persoonlijkheid. Onze persoonlijkheid is ons lagere zelf. En ons hogere zelf, dat is nu wie wij werkelijk zijn. Dit wordt ook wel onze essentie, ons karakter of onze ware natuur genoemd. Zo verwijst de energetische waarde van onze roepnaam naar onze (sterfelijke) persoonlijkheid en komen we de energieën van onze (onsterfelijke) essentie op het spoor via de energiewaarde van ons fysieke geboortemoment. Wie hier meer van wil weten, die kan het gratis e-boek Wetenschap van de ziel vinden op pateo.nl.

Loslaten begint bij het kunnen thuisbrengen van iedere impuls, drijfveer, reactie, waarneming, gevoel of gedachte in ons. Komt deze voort uit onze persoonlijkheid (ons lagere zelf) of uit ons karakter (ons hogere zelf)? Wanneer we dit onderscheid niet kunnen maken, dan is dit meestal omdat onze persoonlijkheid doet alsof deze ons hogere zelf is. Een dergelijk, met valse lucht opgeblazen persoonlijkheid wordt aangeduid als een ‘ego’. Gelukkig is het ego gemakkelijk te herkennen aan de behoeftes die het ego nodig heeft om opgeblazen te blijven. Laten we deze ego-behoeftes maar eens even onder de loep nemen.

Zekerheid als remedie tegen angst of afkeuring

Het Ego: fundamentele bouwsteen onder onze persoonlijkheid
Het Ego: fundamentele bouwsteen onder onze persoonlijkheid

Het ego is absoluut niet gediend van onzekerheid. Het ego wil controle over alles, en dus ook over de toekomst. Deze controle dient ervoor te zorgen dat de onderliggende angst-emotie bedekt kan blijven. Het ego wil zekerheid om zich hiermee te wapenen tegen de angst voor het onbekende. Het ego is eigenlijk een enorme angsthaas. Via deze angst probeert het ego ons gevangen te houden binnen een klein kringetje van het bekende.

Het ego is ook als de dood voor de dood. En dat is ook te begrijpen, want wanneer ons fysieke lichaam sterft, dan betekent dat ook automatisch het einde voor onze persoonlijkheid en de opgeblazen versie daarvan in de vorm van het ego. Maar ons hogere zelf is onsterfelijk, dus is de fysieke dood niets anders dan een overgangsfase. De ego-behoefte aan controle zien we ook heel duidelijk terug in alles wat het ego afkeurt. Het ego heeft onmiddellijk een negatief oordeel klaar, vooral over anderen. Het ego wil zekerheid, en we herkennen het ego aan angst of afkeuring bij mogelijke onzekerheid.

Onschuld als remedie tegen verdriet of luiheid

Verder is het heel eenvoudig om het ego een schuldgevoel aan te praten. Het ego is doorgaans bereid om ver te gaan om zo de status van onschuld te behouden of terug te krijgen. Het eigen straatje schoonvegen en houden, daarvoor wil het ego wel even aan de slag, want eerlijk gezegd is het ego aartslui. Wanneer dit straatje namelijk schoon is, dan kan het onderliggende verdriet niet aan de oppervlakte komen.

 Om de pijn maar niet te voelen, benadrukt het ego maar al te graag de eigen onschuld. Het ego is dan dus tevens schijnheilig. Het ego wil ook niet onnodig het risico lopen om een fout te maken. Want een fout maken, of hierop gewezen worden, dat doet het ego pijn. Het ego wil absoluut geen pijn voelen. Hierdoor kan het ego terecht komen in een neerwaartse spiraal, met een steeds sterker wordende zwaarmoedigheid, lusteloosheid of depressie als gevolg. Eigenlijk zijn dit allemaal symptomen van een volkomen uit de hand gelopen schuldgevoel. Het ego streeft daarom naar onschuld, en we herkennen het ego aan verdriet of luiheid bij mogelijke pijn.

Erkenning als remedie tegen woede of verveling

Een derde wortel waar we het ego erg blij mee kunnen maken is erkenning, bijvoorbeeld in de vorm van status, invloed of geld. Wanneer we hier dieper naar kijken, dan wil het ego eigenlijk alleen maar gehoord worden. Wanneer dit niet gebeurt, dan wordt het ego uiteindelijk een woedende driftkikker. Deze woede bouwt zich dan langzaam op, om daarna in volle hevigheid uit te barsten. De onderliggende woede staat dan vaak in geen verhouding tot die ene laatste druppel die de emmer van onvoldoende gehoord worden doet overlopen. Het niet gehoord worden is feitelijk onvoldoende aandacht van anderen krijgen.

Het ego heeft een enorme aandachtshonger, die bovendien steeds groter wordt naarmate het ego meer aandacht krijgt. Het eerste symptoom dat zich voordoet bij te weinig aandacht is verveling. Het ego wil voortdurend gestimuleerd worden, en hoe meer stimulering, des sneller raakt het ego verveeld. En uiteindelijk zal verveling, wanneer deze te groot is geworden, omslaan in woede. Het ego wil erkenning (variërend van aandacht tot kroning als winnaar of belangrijkste), en we herkennen het ego aan woede of verveling bij het mogelijk uitblijven hiervan.

Het ego zit dus eigenlijk zeer eenvoudig in elkaar. En als het ego niet krijgt wat het wil, dan wordt het ego bang, verdrietig of boos. Aan deze negatieve emoties herkennen we onmiddellijk dat we met het ego te maken hebben. Sterker nog, alle negatieve emoties komen voort uit het ego, want ze zijn allemaal terug te voeren tot één van deze primaire negatieve emoties of een mengvorm ervan. Bedilzucht, cynisme en irritatie, ze zijn allemaal afkomstig van het ego.

Loslaten komt in eerste instantie neer op het loslaten van het ego, en daarmee automatisch ook van alle negatieve emoties . We laten dan de valse lucht uit onze opgeblazen persoonlijkheid wegvloeien. En we zijn ons dan bewust dat onze persoonlijkheid slechts een jasje is dat we in dit leven hebben aangetrokken.

Wanneer we ons bewust zijn dat we een persoonlijkheid hebben, dan is het doorgaans ook niet meer zo moeilijk om al het andere los te laten. We zijn dan gewoon dankbaar voor alles wat was, is en zal komen, maar we klampen onszelf er niet langer krampachtig aan vast.

Opschonen – fase 2 van de looping

Veel van wat we hebben losgelaten, dat hebben we dan ook niet langer meer nodig. Voor alle materiële zaken die aldus overbodig zijn geworden is het belangrijk om deze te verwijderen uit ons leven. Hiermee geven we letterlijk en figuurlijk ruimte aan nieuwe energieën die deze opengevallen ruimte zullen gaan innemen.

Deze tweede stap van opschonen heeft niet alleen betrekking op onze leefomgeving, maar ook op ons innerlijk. Ook in ons fysieke lichaam, onze gedachten en onze gevoelens ontstaan door allerlei overtollige zaken los te laten, die we daarna maar beter gelijk kunnen gaan opruimen. Energetische bewegingsoefeningen, meditatie en het drinken van voldoende zuiverend water kunnen hierbij zeer behulpzaam zijn.

Integreren – fase 3 van de looping

Door het overtollige los te laten en het geheel op te schonen komen we steeds dichter tot de kern, zowel van onszelf als van onze eigen waarheid. In de derde stap is het cruciaal dat we ook steeds meer vanuit onze eigen waarheid gaan leven. In deze afsluitende stap is het erg belangrijk om onze eigen waarheid niet te verwarren met de aangedragen waarheid van één of meerdere anderen. We mogen ons gerust laten inspireren door andermans waarheden, maar wanneer we gedeeltelijk of geheel meegaan in de waarheid van een ander, dan verliezen we daarmee gelijktijdig het contact met onze eigen waarheid.

Door onze eigen waarheid DE waarheid laten doorklinken
Door onze eigen waarheid DE waarheid laten doorklinken

De tijd van dogma’s is nu definitief voorbij. Ieder dogma is een vooraf opgesteld raamwerk waarbinnen de werkelijkheid gevangen dient te blijven. Dogma’s zijn gebaseerd op de ego-behoefte van controle. Dogma’s komen dus voort uit angst. Alle dogma’s mogen we nu dus los gaan laten. Alle religieuze-, maatschappelijke- en wetenschappelijke dogma’s staan ons op dit moment alleen maar in de weg. Laten we deze dogma’s daarom maar snel vervangen door volledige openheid. Want er is namelijk helemaal niets om bang voor te zijn. Zonder ego zijn we tevens zonder angst.

Ook de tijd van guru’s is geweest. Het is prima wanneer iemand voor zichzelf alles heeft kunnen integreren, maar dit is dan niet meer dan slechts een praktijkvoorbeeld voor anderen. Iedereen gaat een eigen, unieke weg, en doet dit in een eigen, uniek tempo en op een eigen unieke manier. Guru’s die dè weg en dè waarheid blijven verkondigen, die belemmeren daarmee medemensen in het gaan van die eigen weg. Laten we daarom onze kostbare tijd niet langer verkwisten aan deze guru’s.

En het gaat hier nadrukkelijk niet alleen om medemensen die guru spelen, maar nadrukkelijk ook om de guru’s uit hogere dimensies die zich via medemensen tot ons proberen te wenden. Alle wezens in alle dimensies behoren de Vrije Wil van iedereen te respecteren. En tegelijkertijd is het heel erg belangrijk dat iedereen gebruik maakt van dit Cosmische Grondrecht. Ook de tijd van volgelingen is dus passé. Wie zich als schaap gedraagt, die zit nog gevangen in het ego. Schapen zijn bang voor het onbekende. Of ze zijn te lui zelf de antwoorden te gaan vinden. Of ze willen graag de aandacht of goedkeuring van de guru. Iedere volgeling volgt daarom eigenlijk het ego, evenals iedereen die zich opwerpt als guru. Ieder mens is volkomen gelijkwaardig aan ieder ander mens. Iedere poging om onderlinge ongelijkwaardigheid te verkondigen komt voort uit het ego of vindt weerklank in het ego.

Klaar voor de looping?

Lemniscaat: teken van oneindigheid. Hoe groot moeten de graancirkels worden, willen ze de 'pers' halen. Mogen ze dáár stil getuigen van de aanwezigheid van de kosmische verbinding van de mens.
Lemniscaat: teken van oneindigheid. Hoe groot moeten de graancirkels worden, willen ze de 'pers' halen. Zodat ze dáár stil mogen getuigen van de aanwezigheid van de kosmische verbinding van de mens.

De huidige gebeurtenissen in het Grote Spel zijn allemaal bedoeld om steeds meer mensen te laten belanden in de Er-is-meer-rivier of de Het-klopt-niet-rivier. De plannen voor massavaccinatie vanaf dit najaar, het steeds verder wegnemen van onze privacy en de invoering van de codex alimentarius (vanaf 2010) hebben steeds meer mensen doen laten inzien dat hier iets totaal niet klopt. En de graancirkels, de orbs en de vele andere ‘onverklaarbare’ fenomenen die zich steeds meer en duidelijker tonen maken het voor steeds meer mensen zonneklaar dat er veel en veel meer is, dan wat ons officieel wordt verteld of dat we met ons beperkte verstand kunnen bevatten.

Beide bewustzijnsrivieren worden dus steeds meer gevuld met nieuwe mensen. Maar er is nu een opeens een enorm stuwmeer ontstaan voor de LoOpInG-waterval. Al deze medemensen weten dat er meer is of dat het niet klopt, maar ze hebben niet door dat dit slechts uitnodigingen waren om naar binnen te gaan. Ze zijn nog steeds in de greep van het ego, en worden boos op de verantwoordelijken voor al die waanzin. Of ze worden bang voor wat er aan gaat komen. En een derde groep die ook nog vastzitten aan het ego heeft dit zelfs helemaal niet door. Dit zijn de zogenaamde salon-wakkeren. Die denken dat ze al door de waterval zijn gegaan en dat ze nu in de Zee-der-Wakkeren zwemmen, terwijl ze zich feitelijk in het ego-stuwmeer bevinden.

Deze salon-wakkeren hebben zichzelf gehypnotiseerd met de gedachte dat ze al beschikken over een onbegrensd, universeel Christusbewustzijn. De meeste van deze mensen zijn echter te lui of te bang om door hun eigen verdriet, angst of woede te gaan. Alleen door de looping van loslaten, opschonen en integreren kunnen we onszelf loskoppelen van onze persoonlijkheid en bevrijden we onszelf van het ego. Luie, bange, verdrietige, boze, afkeurende en verveelde mensen zijn slaaf van hun ego. De LoOpInG-waterval is bedoeld om ons hiervan te bevrijden.

Deze salon-wakkeren hebben zichzelf gehypnotiseerd met de gedachte dat ze al beschikken over een onbegrensd, universeel Christusbewustzijn.

Mensen die ego-vrij zijn, die kennen geen negatieve emoties meer. Deze waarlijk wakkere mensen kennen eigenlijk alleen nog maar de Kosmische emotie van onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige en onbegrensde Liefde.

Mensen die ego-vrij zijn, die strijden niet. Ego-vrije mensen voeren geen strijd tegen de Duisternis, tegen de Illuminati of tegen wie of wat dan ook. Waarlijk wakkere mensen weten dat iedere strijd voortkomt uit ego-behoeften. Wie strijd voert, die doet dat eigenlijk tegen zichzelf. En hoe harder deze strijd wordt gevoerd, des te moeilijker wordt het om deze te winnen. De strijd maakt het ego namelijk alleen maar sterker, en dus zullen we uiteindelijk altijd verliezen. Want het ego zondert ons af en maakt ons steeds eenzamer, zwaarder, donkerder en ongelukkiger.

Waarlijk wakkere mensen investeren hun kostbare energieën in het loslaten van alles wat niet essentieel is, het opschonen van het overtollige en het integreren van alles wat we dan overhouden. Iedereen doet dit op een eigen manier en in een eigen tempo. En ook verschilt hetgeen wel of niet essentieel is van persoon tot persoon.

Niemand is van het ene moment op het andere ego-vrij. Net als alles gaat ook dat stap voor stap. Maar iedere stap die we daarin zetten, hoe klein dan ook, die brengt ons wel een stapje dichter bij de Zee-der-Wakkeren. Alles wat we nu al los kunnen laten, dat helpt ons op twee manieren. De verbinding met het oude wordt zwakker en er ontstaat meer ruimte voor het nieuwe. Wanneer we onszelf volledig hebben bevrijd van het oude, dan zijn we geworden wie we werkelijk zijn. Ons zuivere bewustzijn kunnen we dan het meest treffend typeren met de woorden ‘ik ben’.

Persoonlijke noot

Tot besluit van dit artikel lijkt het me illustratief om te beschrijven hoe mijn ego is ontstaan en hoe ik nu bezig ben de valse lucht hieruit te laten lopen.

Ik ben opgegroeid in een relatief arm gezin. Mijn ouders hebben in hun jeugd weinig opleiding genoten, zoals dat dan heet. Omdat ik redelijk goed kon leren, kreeg ik op de middelbare school klasgenoten uit veel rijkere gezinnen. Dit gaf mij een gevoel van minderwaardigheid. En dat werd nog eens versterkt door mijn korter dan gemiddelde lichaamslengte. Mijn ego zorgde voor een beschermend schild, volledig gebaseerd op de onbewuste woede (op anderen) omdat ik mezelf niet accepteerde zoals ik was.

Op de middelbare school bleek dat ik in de logische vakken goed was, maar dat ik mijn stinkende best moest doen voor alles wat in mijn ogen niet (helemaal) logisch was. Ook nu hielp mijn ego me, want ik bleek te beschikken over veel wilskracht, doorzettingsvermogen en fanatisme. Ook dit komt allemaal voort uit het niet accepteren van mezelf. Ik moest en zou meer of beter worden dan ik was. En met deze zelfverbetering ben ik toen aan de slag gebleven. Na mijn afstuderen aan de universiteit moest ik het nog beter doen en ben ik vervolgens ook gepromoveerd. En in mijn loopbaan moest ik ook steeds een trapje hoger.

Bij mijn eerste baan na de universiteit ging me dit niet snel genoeg, en kwam ik daardoor terecht in de snelle wereld van consultancy. Dat vond mij ego aanvankelijk erg leuk: chique kantoor, rijden in nieuwe lease-auto’s en praten met de (sub-) top van grote organisaties. Maar ook dat ging me uiteindelijk ook niet snel genoeg, en bovendien vond ik het werk ook niet leuk meer, en kwamen de files mijn neus uit. Met de start van mijn eigen bedrijf was mijn ego helemaal in zijn nopjes. Eigenlijk was ik gewoon een zelfstandige zonder personeel, maar ik zag mezelf liever als directeur (van mijn eenmanszaak).

En toen bevond ik me opeens, zonder dat ik het echt aan zag komen, in een zeer pijnlijke echtscheiding. De pijn dat ik mijn drie jonge kinderen niet langer dagelijks zou zien opgroeien was voor mij ondragelijk. Ik ben nu vier jaar verder, maar ik kan niet anders zeggen dan dat dit me nog steeds zo nu en dan pijn doet. Ook heb ik vier jaar strijd met mijn ex achter de rug, omdat ik me niet kon neerleggen bij al het onrecht, althans volgens mijn zienswijze.

Omdat we door moeten (van wie eigenlijk?) heb ik me vervolgens (weer) volledig gestort op mijn werk. Het fanatisme van mijn ego kwam daar goed bij van pas. En op een gegeven moment kwam er een vacature voor lector aan een hogeschool voorbij. Een dergelijke functie als HBO-professor sprak mij ego zeer aan. Ik was graag bereid hiervoor van Zeist (mij ego was dol op de associaties die deze plaatsnaam bij velen opriep) naar Emmen te verhuizen, ook omdat ik zo hoopte echt een nieuwe start te kunnen maken. Maar een nieuwe start met het oude ego zal uiteindelijk alleen maar meer van hetzelfde brengen. En dat was dus ook zo.

Op het moment dat ik me realiseerde dat ik me in een doodlopende straat bevond, ben ik begonnen met het loslaten van zaken die ik niet echt nodig heb.

Zo heb ik mijn baan opgezegd en heb ik later ook mijn eigen bedrijf gestaakt.

Op het moment dat ik me realiseerde dat ik me in een doodlopende straat bevond, ben ik begonnen met het loslaten van zaken die ik niet echt nodig heb. Zo heb ik mijn baan opgezegd en heb ik later ook mijn eigen bedrijf gestaakt. Ik leef nu zonder inkomen, en heb inmiddels ook geen bankrekening meer. Stap voor stap maak ik me zo steeds meer los van structuren en patronen die mij niets wezenlijks te bieden hebben.

Eind oktober 2008 voelde ik dat het mijn roeping was om te zorgen dat steeds meer mensen door krijgen dat er meer is en dat er vanalles niet klopt. Mijn website, lezingen en later ook boeken en artikelen zijn bedoeld om anderen te vertellen wat er volgens mij allemaal zoal meer is en wat er allemaal niet klopt. Na donderdagavond 15 oktober 2009 stop ik met deze missie, tijdelijk of definitief. Ik heb dan in vrijwel iedere provincie meerdere spreekbeurten mogen houden. Zes nieuwe boeken zijn in deze periode door mij geschreven (en uitgegeven), waarvan de samenvatting van het nieuwste boek ook nog eens is vertaald in het Engels, Spaans en Duits.

Diverse filmpjes staan er nu online waarin ik mijn verhaal doe, evenals geluidsopnames van interviews met mij (tesamen met de opnames van Gezond & Wel, het radioprogramma over leven in balans, dat ik via ArgusoogRadio op het internet tweewekelijks live mag presenteren op de zondagavond). Kortom, ik ben dankbaar wat ik het afgelopen jaar allemaal heb mogen realiseren, maar nu is de tijd gekomen dat ik me (even) afzonder en nog dieper naar binnen ga. Ook dit wordt weer voor mij loslaten, opschonen en integreren. Daarmee hoop ik de laatste restjes valse lucht uit mijn ego weg te verwijderen.

9/11: bedoeld om ons nog meer stof in de ogen te strooien..
9/11 schijnaanslagen die tevens de deur openden naar diepere vragen in onszelf..

Al op vrij jonge leeftijd wist ik dat er meer was. Dit heeft me daarna altijd bezig gehouden, maar in mijn fase van carrière met gezin kwam het wel erg op de achtergrond te staan. Sinds ik de chemtrials op het spoor kwam, kreeg ik ook steeds meer andere zaken door die niet klopten.

Het kantelpunt kwam voor mij toen ik door kreeg dat het officiële 9/11-verhaal totaal niet klopte. Op een gegeven moment drong het tot me door dat dit alles bedoeld is om ons bewustzijn te verruimen en om ook innerlijk wakker te worden. Vanaf dat moment ben ik begonnen met het bewust loslaten, opschonen en integreren.

Als eerste heb ik mijn voeding drastisch veranderd. Geen alcohol was voor mij de eerste echte grote stap richting bewust eten en drinken. Sindsdien ben ik eigenlijk iedere dag bezig met mijn fysieke lichaam steeds beter te voorzien van uitsluitend essentiële opbouwstoffen, voor zover als mogelijk.

Verder doe ik consequent dagelijkse bewegingsoefeningen om de innerlijke energiestromen te activeren. Ook hou ik al mijn spieren in conditie en zoek ik dagelijks via meditatie de innerlijke stilte op.

Ik leer steeds beter op mijn intuïtie te vertrouwen wanneer ik nieuwsfeiten of nieuwe inzichten aangereikt krijg. De reguliere berichtgeving negeer ik eigenlijk al geruime tijd volkomen, tenzij ik even wil zien of lezen hoe bepaalde zaken gebracht worden.

Maar ik merk ook dat ik de laatste tijd steeds meer behoefte heb om ook de vrije nieuwsbronnen even links te laten liggen. Het is daarom nogal paradoxaal te noemen, dat ik dit nu allemaal opschrijf in de hoop dat velen dit zullen lezen, terwijl ik zelf steeds meer de neiging krijg berichten als deze over te slaan.

Maar goed, ik merk ook iedere keer weer dat we precies datgene aangereikt krijgen wat we op dat moment heel goed kunnen gebruiken. Niets gebeurt toevallig. U leest dit dus ook niet zo maar. Het is precies de bedoeling dat u dit nu leest.

Dank hiervoor en dank dat ik het mocht schrijven!

Johan Oldenkamp /24 september 2009

48 gedachten over “Van ‘Er is meer’ en ‘Het klopt niet’ naar ‘Ik ben!’

 1. Jee, je bent wel erg dapper vind ik, maar je hebt alles ook zo snel geïntegreerd en je leven gewijzigd. Ik zie mezelf niet zonder bankrekening leven, laat staan zonder baan (zal de angst wel zijn?)
  Nou Johan, bedankt voor je eerlijkheid en veel succes.

 2. Waw, dit artikel sluit helemaal aan op het gedachtespoor van mijn reactie op de gastcolumn van deze week… toeval? kan bijna niet…

  Johan, diep respect (en ik moet toegeven ik ben een beetje jaloers op je…)

  Ik wens je alle goeds!

 3. Lieve allemaal,

  De bovenstaande reacties raken mij in mijn hart. Hartelijk dank daarvoor! We gaan er nu samen iets heel anders en veel en veel mooiers en echters van maken!

  Gisteren liep ik mee in de Vrijheidsparade vanaf het Malieveld in Den Haag. Ook dit was weer een heerlijke beleving van gezamenlijke kracht. Een buitenstaander ziet misschien de verschillen tussen de mensen die meeliepen, maar van binnenuit voelde ik de verbondenheid.

  Wij zeggen nu NEE tegen alles wat wij niet langer willen!

  Het mooiste voor mij waren drie jongentjes met woorden achterop hun shirtjes. Op het Rode shirtje stond WIJ, en ZIJN stond op het witte shirtje van het middelste jongetje. Het jongetjes met het blauwe shirtje had achterop de tekst DE TOEKOMST staan, maar over het woord ’toekomst’ was het woord KLOS geplakt. Inderdaad, wij zijn niet alleen zelf de klos wanneer we nu geen streep in het zand trekken met de betekenis: tot hier en NIET verder. Nee, vooral onze kinderen zullen de klos zijn van onze luiheid om nu niet in actie te komen. Zelf ben ik vader van drie prachtige kinderen, en uit mijn verantwoordelijkheidsgevoel voor hen put ik veel van mijn kracht!

  Met Liefde, Licht en Vrede,
  Johan

 4. Lieve Johan

  We kennen elkaar nu een jaar, ik zie je nog binnenlopen in onze winkel…
  Ik kan alleen maar zeggen dat lengte niet bepalend is voor wie je “bent” want voor mij ben je groot in je hele zijn!!!
  Ik ben trots op je laiverd!

  Tot gauw, Sissy

 5. Wat een prachtig en intiem artikel. Wat mij erg raakt is de behoefte om onafhankelijk te willen zijn.
  Even over de chemtrails. Vanochtend heb ik het mirakel gezien van de ‘sylphs’. Ik zat in mijn tuin en kon zien hoe de sylphs de chemtrails opvraten. Binnen no time was de lucht weer blauw. Echt Johan, we worden geholpen. Niet alleen op het gebied van chemtrails, maar ook in persoonlijke omstandigheden. Ik heb zeer goede hoop voor de toekomst. Groet.

 6. Laten wij ons ook (weer) verbinden met de elementalen! Ze zijn om ons heen, Aardse spirits, die de taak opvatten materie te creëeren obv Liefde en vrolijkheid. De sylphs horen tot het rijk van de luchtelementalen. Kijk naar de Maya’s en andere oervolkeren. Hun waardering en aandacht voor de andere bewuste levensvormen was/is respect op zijn plaats.

 7. WOW, wat worden de woorden als spijkers met koppen geslagen, kogels die door de kerk vliegen, knopen die worden doorgehakt

  In lakech zeiden de Maya’s

  zo duidelijk…

  MvdG GalliLéon

 8. Hallo Johan,

  Ik heb je wonderlijke verhaal gelezen en ook een aantal films gezien. Tevens hebben we na afloop van de parade nog even gesproken, oa over de energiebol die ik heb gezien. Ik ben behoorlijk nieuwsgierig naar deze nieuwe manier van leven,alhoewel ik nog niet inzie hoe ik dit op mijzelf zou kunnen toepassen. Wat ik mij afvraag is, hoe kan je leven zonder inkomen? Heb je bijvoorbeeld een (al afbetaald) koophuis, als ik je dat mag vragen. En als dat misschien al zo is hoe ga je iets repareren als het stuk is. Dat kost toch ook nog steeds geld? Ik heb begrepen dat je weinig voedsel tot je neemt,maar ook weinig kost geld. En hoe vervoer je jezelf en materialen. Ik zou ook graag los willen komen,maar zonder inkomen…,en de hutjes op de hei liggen ook niet voor het oprapen.

 9. @ Johan

  Als je nou je hele leven door niemand wordt begrepen, geplaagd, gekleineerd, de les gelezen wat je wel en niet moet, ontzichtbaar (celestijnse belofte idee) zit je dan in eigenlijk al die tijd al in een fase van zonder EGO?
  Zeker waneer je ook alles accepteert, vergeeft om je heen en loslaat ?

  Tevens vraag ik me al wereldwijd af hoeveel van dit soort mensen eigenlijk al eeuwen bivakeren in deze kennis van gemoedsrust, de weg is always in the middle.

 10. @ MCHill,
  Mijn doel is tweeledig. Allereerst wil ik zoveel als mogelijk mensen zelf laten ontdekken dat er meer is of dat er iets niet klopt. Ten tweede strooi ik nu zoveel zand als mogelijk is in de machine van de (verborgen) machtswellustelingen. Door geen woonadres meer te hebben lopen alle overheidssystemen, die allemaal gebaseerd zijn op de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA), ook vast. En door geen bankrekening meer te hebben, is het toch erg lastig om de ziektekostenverzekeringspremie te innen, om maar een voorbeeld te noemen. Natuurlijk heb ik nog wel cash geld, want anders zou ik nu volledig op andermans kosten moeten leven. Mijn nieuwste truc is dat ik een emigratieverzoek heb ingediend bij EuroStaete.eu, een superklein ministaatje op de grens van Nederland en Duitsland pal onder Coevorden. Nu heeft deze souvereine staat, die niet is aangesloten bij de WHO (dus ook geen verplichte vaccinaties!), de NAVO (geen soldaten die naar Afganistan worden gestuurd om de opiumhandel veilig te stellen) of EU (geen absurde wetten), nog maar ong. 60 inwoners (op papier). Maar wat wanneer straks half Nederland humanitair asiel vindt in EuroStaete?

  Het duurt nu echt niet lang meer voordat het gehele financiele systeem in elkaar dondert, want feitelijk is ons geld al heel lang helemaal niets meer waard. Maar we doen gewoon net alsof geld een reeele waarde zou hebben (zoals vroeger in goud of zilver). Donderdag a.s. (1 okt.) presenteren de banken in de USA hun cijfers over het 3e kwartaal van 2009, waarbij ze nu ook de zogenaamde derivaten dienen op te nemen in balans (nieuw wetje van Barrack Hussein Obama). Hierdoor zullen ze vrijwel allemaal dieprode cijfers tonen, en je hoeft geen Willem Middelkoop te zijn om te bedenken wat dit voor gevolgen zal hebben. Dit wordt de financiele nekslag voor een volkomen failliet USA? Is daarna de EU aan de beurt?

  Ik raad iedereen aan nu het geld van de bank te halen. Het is dan wel feitelijk niets meer waard, maar zolang we er nog mee kunnen betalen is het maar beter om het cash in eigen beheer te hebben.

 11. @ Paul,

  Uiteraard zijn er velen die niet in de greep zijn van het ego en ego-vrij door het leven gaan. Ook in vele geschrfiten kunnen we hier veel meer over leren.

  Waar het nu om gaat is dat we in een maatschappij zitten waarin nagenoeg alles draait om het versterken van het ego. Vooral de bladen, de TV (reclame, nieuws, soaps, shows etc) en ook de kranten (op papier en digitaal), het is allemaal uitsluitend bedoeld ons ego te voeden en ons nog meer slaaf te maken van de behoeftes van het ego. Pas wanneer we dit doorzien, kunnen we ons langzaam maar zeker gaan bevrijden van deze tirannie. Daarom heb ik dit artikel geschreven.

  Ken uw ego, en leer daarna ook uzelf kennen.

 12. Het doel van de reis is niet het reisdoel, maar de reis.. Zodra je, om met David Icke te spreken, iets fabriceert met je mind, is het weer een ‘construct’.
  Mijn psychologie-leraar schreef de eerste les deze zin op het bord:
  ‘If men define situations as real, they are real in all their consequences’. (En hopla.. weer een construct.. hahaha)
  Is Stilte een construct..? Just BE..?
  I AM.

 13. If men define situations as real, they are real in all their consequences’
  Daar krijg je last mee ! In godsnaam Guido doe dat nou niet, je weet hoe streng Dutchie op dat soort dingen is

 14. @ Johan

  Bedankt voor je reactie, heb nog 1 vraag ten opzichten van het EGO, wat kan je er nou aan doen als je buiten je EGO staat en daarvan uit functioneerd maar dat andere mensen die nog wel in het EGO zitten jou steeds de les voorlezen dat je ook eens buiten je EGO moet gaan zitten.

  Kom dit soort mensen dagelijks aan de lopende band tegen, touw getrek om de waarheid waar je helemaal stuiter van wordt omdat de energie die door hun wordt versterkt je in negatief velden doen belanden.

  @ Guido

  Zodra je in je gedachte er vormen aan gaat geven is het een construct, maar als je het vormloos toepast is het dan zit je op de goede weg, zie bv waar in Eckhart Tolle zijn “NU” uit een zet…

 15. Ja dat denk ik ook. Ik vind hem ook helemaal niet onaarig of zo, integendeel ik snap hem wel, het is ook niet niks, als maar een beetje van wat hier staat waar is dan valt je hele wereldbeeld in elkaar.
  En blijkt dat de mensen en instituten waar je je hele leven vertrouwen in hebt gehad achter de schermen een hele andere (donkere) agenda te hebben.
  Maar ik vond het gewoon zo grappig om te zien hoe hij zich druk maakt om zoiets onbenulligs.
  Kon het gewoon even niet laten Sorry

 16. @Paul,
  Eigenlijk heeft Guido het antwoord al gegeven.
  Wij creeren alles zelf via ons bewustzijn. De ander die aan ons trekt, dat zijn we zelf. Wanneer we onszelf hebben bevrijd van de negatieve ego-energieen, dan valt er helemaal niets meer aan ons te trekken of duwen. Wanneer je weer getrek of geduw merkt, onderzoek dan eens welk deel in jou hier gevoelig voor is. Wat zit hier precies achter? Alle antwoorden kunnen we immers alleen in onszelf vinden. Veel plezier op jouw reis. Leuk dat we even samen op mochten reizen!

 17. Bedankt Johan voor jouw inzichten,ik lees het niet alleen,maar voel de woorden ook.
  Ik hoop dat ook ik ooit mijn hele ego aan de kant zal kunnen zetten en zo de beinvloeding van mijzelf en buitenaf zal kunnen reduceren tot nul.gewoon;Ik BEN.
  We zijn met zijn allen op weg naar het licht,naar onszelf.wij ZIJN het licht,jammer dat we het doven van ons licht hebben laten gebeuren,door EGO.
  Ben in ieder geval erg blij en dankbaar dat ik dit inzicht mag ervaren,we hoeven het niet alleen te klaren,we worden geholpen,ik WEET het,dat is al een stap in de goede richting.

  Warme groet,Marja.

 18. @ Johan
  Het gekke is dat je antwoord een beetje vaag is, als iemand EGO vrij is en daar niet meer mee bezig is terwijl anderen die nog wel in hun EGO functioneel zijn, de EGO vrije persoon gaan duwen en trekken zoals zij het willen zien, zij staan stil en zijn ontwetend.

  Ik zie het tevens als karma wat niet van mij zelf is maar die ander die nog wel met dat zelfde karma bezig is probeert mij er in mee te trekken en mij hun karma op te leggen, waneer ik het dan voor hun ogen zo wie zo oplos en er dharma van maak, wordt je afgewezen op het feit dat kan jij niet weten.

  Het maakt dan ook niet uit of je het aan gaat of het geheel los laat de ander die nog in zijn EGO zit zal over je rulen, m.a.w. degene die dan in hun EGO blijven steken gaan vrij uit, terwijl degene die EGO vrij zijn op gescheept zitten met een probleem van een ander die niet geheel vanuit jezelf op te lossen is.

  Ah moet verder mijn koffers nog pakken, die staan immers klaar voor de 5de lichtsfeer, je mag mee hoor…

 19. @ Paul,

  Mijn antwoord doelde op het eenheidsbewustzijn dat het essentiele kenmerk is van de 5e dimensie (of lichtsfeer). Zolang we nog in 3D of 4D zijn, is dit in meditatie allemaal prima te begrijpen, totdat we in de (ervaren) werkelijkheid met de praktijk geconfronteerd worden waarin we duidelijk (denken te) merken dat de ander en ik nadrukkelijk niet 1 en dezelfde zijn. Maar de kern van mijn opmerking is en blijft: het ‘probleem’ zijn wij altijd zelf en is nooit die ander. Denken in termen van ik en de ander vormt de grootste opstakel om naar 5D te gaan.
  Ik hoop dat dit wat minder vaag is.

 20. Ik heb het niet zo op dat egoloze.
  IK zie het ego als een functie die nodig is en als deze goed gebruikt wordt je kan helpen om zaken in de wereld te zetten. Wanneer je een slang zijn gif ontneemt is hij weerloos. Als mens heb je een ego nodig. Dat hoeft het eenheidsgevoel niet in de weg te staan.
  Ik heb het gevoel dat we eerst volledig mens moeten leren zijn. We zijn hier tenslotte niet op aarde om engelen te zijn. Dan hadden we net zo goed daar kunnen blijven waar we vandaan komen.
  Volledig zijn, volwassen zijn en
  veraqntwoording dragen. Pas daarna komt de volgende stap en ik heb het gevoel dat we als mens og steeds puberen.

 21. @ Riet,

  Misschien gebruiken we verschillende woorden voor hetzelfde. Ik denk wat jij ‘ego’ noemt, dat noem ik ‘persoonlijkheid’. En inderdaad kunnen we zonder persoonlijkheid niet functioneren in de ‘lagere’ dimensies als 3D en 4D. Onze persoonlijkheid is ons lagere zelf. Het ego ontstaat wanneer ons lager zelf de rol aanneemt (wat helemaal niet kan) van ons hogere zelf. Het ego is voor mij een met valse lucht opgeblazen versie van onze persoonlijkheid. In mijn boeken laat ik zien hoe we heel eenvoudig een onderscheid kunnen maken tussen ons lagere en hogere zelf, zodat we het ego helemaal geen kans geven zichzelf met valse lucht steeds verder op te blazen.

  Jouw beeldspraak van puberen spreekt me wel aan. Ook de pubertijd is een overgangsfase. Nu gaan steeds meer mensen over van een 3D- naar een 4D-bewustzijn (via ‘Er is meer’ of ‘Het klopt niet’). En daarna komt de echt grote sprong naar 5D!

 22. @ Johan
  Ik zie dat je gelijk hebt. We gebruiken verschillende woorden voor hetzelfde en dan is persoonlijkheid zoals jij het noemt toch een meer passende benaming
  Toch is het mij nog niet helemaal helder wat nu ego precies is.
  Het ego ontstaat wanneer het lagere zelf de rol aanneemt van het hogere zelf. Dat vat ik nog niet. Wanneer ben je egoistisch, dan zou dat woord eigenlijk ook niet bestaan. Interessant, hier gebeurt iets in mezelf. Het wringt.
  Kun jij me daar meer helderheid in geven? Hoe zou het ego er dan uit kunnen zien?
  Waar in jou boeken kan ik dat stuk vinden over dit onderwerp?

 23. Het ego heeft een lagere vibrationele trilling, die van het reptillian brein in onze hersenen. Niks verkeerds mee, dat is het belangrijkste. Maar het kan als een anker werken als je naar een hogere trilling wilt verhuizen, of deze wilt voelen.

  Het ego/je persoonlijkheid beschermt jou, goed, erg goed, té goed vaak, om lekker te varen. Het gaat als een anker aanvoelen. Je ligt lekker stabiel op het water.
  En daar zit nou de crux.. Je voelt pas dat er een anker is, als je (weer) wilt varen.

  De grap is echter, een soort slang die zichzelf in de staart bijt, dat het ego het hoogste woord heeft bij het ‘bestrijden’ van het ego.
  Ergo.. het ego niet bestrijden. Laat het losszz.. Dan ben je er eerder ‘van af’, ‘stoort het niet meer’ of beter, dan is het anker eerder weer aan boord en kun je dóórvaren, dan dat je in de gaten hebt. Dus niet egoloos, de vraag is zelfs of dat überhaupt kan! Maar alles in proporties, dóórvoelend. Zo voelt het voor mij.

 24. De manier om je ego op te lossen is er niet tegen te vechten maar door bewust aanwezig te zijn in het NU.

  Het ego kan het huidige moment van NU op drie manieren behandelen: als middel om een doel te bereiken, als een hindernis of als een vijand.
  Uitspraken van Eckhart Tolle

 25. Okay Johan, ik heb gezellig maar were eens een trans meditatie gedaan en als ik het goed begrijp zit EGO gekoppeld aan de lichtsfeer waar dat persoon in ver blijft;

  – 1ste lichtsfeer: het aangaan van de stof in 3D en de hardheid daarvan door gronden.

  – 2de lichtsfeer: de onbewuste invulling in re-incarnaties hierop aarde in het manifest van het karma alles te ervaren en te door gronden. (meeste mensen hierop aarde bevinden zich in de sfeer)

  – 3de lichtsfeer: de bewuste invulling van het karma en en tevens het EGO zien te verminderen, het zelf ontdekken van het innerlijk en het uiterlijke zelf en het proberen in balans te zijn en drang tot verlichting. (iedereen die opzoek is naar de waarheid en sites en andere activiteiten proberen op te zetten)

  De spiegelzaal, de plaats waar al je levens worden na geplozen of je doorgang krijgt tot de 4de sfeer en hoger. (plek bij uit stek waarbij veel terug val aanwezig is, je wordt geconfronteerd met je zelf)

  – 4de lichtsfeer: de sfeer die in 1-2 levens hier in 3d of in 4d kan worden ingevuld, zonder tot kruimels van karma, zonder EGO of dogma, gepaard met genoeg is genoeg, accepteren en het grote los laten (om heel eerlijk te zijn, zijn geen gemakkelijke levens, hoe hoger je van trilling je bent des te moeilijker het is om je in 3D rond te hupsen)

  – 5de lichtsfeer: geheel los van de aarde zijn, niet meer een paradigma wat heet human mens op aarde te zijn, los van alles, vol kosmisch bewustzijn.

  Met terug blik en dank aan Malva Meditatie, voor alle oude info 😉

 26. ik ben dankbaar en blij dat er mensen zijn, zoals jou johan en
  mensen hier op de site die verwoorden wat ik al heel lang van binnen voel, maar nooit goed aan anderen duidelijk kon maken. krijg ook steeds meer het gevoel van dat
  wij geholpen worden naar een heel ander maar mooi bestaan hier op aarde.

 27. Beste Johan,

  Heel mooi stuk en dank voor het delen van je eigen proces, kennis en inzichten.
  Heb je nog niet in levende lijve moge ontmoeten. Door de woorden, tussen de woorden, in en om de woorden voel ik compassie.
  Jij leeft je woord en bent je woord.

  Ik wil je nog wel iets terug geven op het leven op licht. Dat je jezelf voedt met prana of zonlicht. En daarom geen zonnebril draagt om het licht volledig naar binnen te laten.
  Jasmuheen heeft in het verleden workshops gegeven volledig in het donker. Het is ook een illusie dat wij zonlicht nodig hebben om te kunnen bestaan.
  In essentie hebben wij niets nodig in deze wereld. Helemaal niets. Ook geen zuurstof.
  Wat wij waarnemen als zwart, ligt voorbij het spectrum van violet. En is een nog hogere intensiteit van licht.
  Het zwarte gat, het oog van Gog bevat 100.000.000 nm licht terwijl dat in de vierde dimensie 10 tot 90 nm In de vijfde 1/9 nm.
  In het zichtbare spectum heft indigo een golflengte een spectrum van 440 /420 nanometer en violet 380 / 450 nm.
  Dus het zichtbare licht is slechts een fractie van wat wij kunnen waarnemen met onze fysieke ogen.
  Zelf probeer ik juist volledig de zwartheid in te gaan. Verbinding met moeder aarde. Een 9 multidimensioneel wezen.
  Ook de duisternis is alleen maar liefde.
  En wanneer het licht en de liefde elkaar ontmoeten in mij, dat noem ik the sacred union, het heilige huwelijk in mij. Eenheid.
  En daar heb ik nog een weg in te gaan. Ik ben op reis en ervaar soms deze momenten van eenheid. En voel dan dankbaarheid.

  Zelf heb ik geen behoefte egoloos of angstloos te zijn. Zie mijn commentaar bij Welke wolf voedt jij’
  Wel wil ik vrij zijn van mijn ego en angst. Dus egovrij en angstvrij, waarbij het ego en de angst er gewoon zijn. Alleen zij leven mij niet. Dat noem ik het overstijgen van de dualiteit.
  De medaille van dualiteit met aan de ene zijde het ego met haar-zijn beschermingsmechanisme ofwel overlevingsstrategieen zijn een tegenhanger voor het innerlijke gekwetste kind.
  Het innerlijk kind kan ook vanuit haar/zijn pijn de hele boel saboteren en ondermijnen.

  Zo ook mijn namen die verbonden zijn met de medaille van dualiteit.
  Ik ben geboren als Sandra mijn roepnaam. (‘strijd voor rechtvaardigheid’) Mijn geboortenaam is Susanna (‘zachtmoedigheid’)
  Mijn spirituele egonaam is Maha Chandra (ego, stargate opener) en Maria Magdalena (innerlijk kind)
  Als ik de dualiteit overstijg heb ik geen naam meer. I am she. I am I ….
  En als ik in deze wereld toch een naam nodig heb, tja dan is het gewoon San. Die leeft in de dualiteit en in de eenheid.
  Dan geef ik een stem aan diegene en datgene die geen stem hebben.
  Dan is stilte mijn kracht.
  Dan is kracht mijn stilte.
  Ik ben niet mijn naam. Dan is er ook geen identificatie, een beperking vanuit het ego. En tegelijkertijd ben ik het natuurlijk allemaal wel.
  Mijn lichaam, innerlijk kind, puber, volwassen, ego, angst, schaduw, licht, donker, mannelijk, vrouwelijk. Alles en niets. Vrij zijn.

  De ziel kan niet gekwetst worden. Is onmogelijk.
  Alleen het ego of innerlijk kind kunnen gekwetst worden. En dat is niet wie ik werkelijk ben.
  Zij zijn slechts een onderdeel van de medaille van de dualiteit om dat als ziel te mogen en kunnen ervaren.
  Net zoals het lichaam een stuk gereedschap is voor de ziel. Zo is het ego, het innerlijk kind, het gevoel, de ratio, de emoties.
  Wat wel van de ziel is is het innerlijk weten, dat overstijgt het gevoel, de ratio. De rest zijn gereedschapsstukken voor de ziel en ervaringsmogelijken voor de ziel.
  Een grote ontdekkingsreis. Heb ik geen schoteltje voor nodig.

  Vandaar dat ik mijn opmerking naar e.a. toe in het het stukje van Simone Kuiter volledig corrigeer. Dank aan Wieteke. Het antwoord ligt in mijzelf.
  Ik heb mijn waarheid gedeeld. Tessa hoeft niets te bewijzen. Echt helemaal niets. Alleen ego wil bewijzen. Vooral wetenschappelijk harde feiten.
  Aan e.a.
  Sorry, vergeef me alsjeblieft dat ik een vergissing heb gemaakt. Dat ik jouw heb gezien als iets of iemand die gekwetst kan worden. En dat ik daarom gezegd heb dat het mij spijt als ik je heb gekwetst. Daarmee identifieer ik me met jouw ego. En dat is een vergissing van mijn zijde. Dat is mijn ego die dat dan zegt.
  Het heeft even geduurd dat ik dat voor mijzelf herkende door in mezelf naar binnen te keren. Het voelde voor mij niet goed. Alleen ik kon de vinger niet op de zere plek leggen. Door te zeggen dat het me spijt ben ik er mede verantwoordelijk voor dat ik jouw egopatroon in stand heb gehouden.
  En dat is een grote vergissing van mijn kant. Dus sorry, vergeef me alsjeblieft dat ik jouw gezien heb als minder dan licht en liefde.

 28. Lieve mensen, voor het houden van een spreekbeurt in de Achterhoek, en het daaraan gekoppeld bezoeken van vrienden, was ik even een een paar dagen offline.
  Hoewel dit artikel niet langer op de homepage van WTK staat wordt het dus nog wel gelezen en komen er zelfs nog reacties bij. En wat voor reacties.

  Mijn hart springt open van blijdschap en dankbaarheid dat mensen als Paul en San hun ervaringen en inzichten hier met ons delen. Hartelijk dank voor jullie aanvullingen die in ieder geval mij sterken in de overtuiging dat we er gezamenlijk gaan komen (en misschien zijn we er al). Mijn reis wordt in ieder geval steeds mooier. Dank!

 29. @Johan: dit artikel zal nooit van WantToKnow verdwijnen. Het staat nog tussen de laatste 25 artikelen en is altijd met ons zoekmasjientje op de homepage te vinden..

 30. Ik koester iedere dag mijn EGO, en mijn EGO is ook heel blij met mij. Wij vormen samen een uitstekend team, niks negeren, gewoon heel dankbaar zijn dat zoiets bestaat. Zoals ik ook onder andere ogen, oren, handen, voeten, een hart en een velletje heb. Allemaal speciaal van het universum meegekregen om hier in deze 3D te kunnen vertoeven en later nog eens met dankbaarheid aan te kunnen terugdenken.

  Soms heb ik wel eens het gevoel dat ik mijn EGO te veel negeer en daardoor in destructieve situaties terecht kom. Maar ja, ik ben ook maar een simpel reptiel.

 31. Over ieder en vooral Reptielo 3 oktober.
  Wat je zegt, mooi wezen. Teambuiling rules. Mijn idee voeg ik ook even toe(ja, ego-gebouwd). hmm heerlijk:

  In de diepste vervulling van het ego ben je waarachtig. Totaal Zijn.

  De grap (ja ik lig dubbel:)) lijkt mij dat ook in ‘onbalans’ met je ego (zo puur en waarachtig) is dát Zijn.
  Zo totaal.
  Simpel toch: Zolang je gelooft dat je onbalans met je ego ‘verstorend’ is voor je ‘spirituele staat’ dan Bèn je toch die verstoring zelf? (effe een vluchtige simpele wijzen naar quantummechanica) (de zender bepaalt het ontvangs- Wel of niet zenden? To be or not to be? of heeft een zender op hét zendmoment geen ontvangst? etc.etc. ) Jongens! het is tocheen eitje! De Vraag Maakt Een antwoord toch? Dus is al aanwezig.
  Dan leef je vanuit je construct, toch Guido? Johan noemde dat ook.

  puntje: Zelfs ‘destructief’ (note: ‘destructive situaties’ van reptielo-3 okt.) is een analyse waard: “…en wat bedoel jij daarmee?”
  Ik ga daar nu lekker niet op in. Komen we alwééér op ‘mates van bewustzijn’ uit..? Lees je eigen waarheid en je mag volop genieten van mijn grijns.

  En ja, ik voel dankbaarheid van rivieren in mijn hart tot hele verre flinters als ik dit bovenstaande van allemaal bij elkaar lees. Ik reis ook:) Wat een genieten!!!
  zo voelt ‘mij’ inclusief ook mijn fijne ego:)
  Namasté (een groet-afscheid> zou betekenen: Ik erken de goddelijkheid in je-mij)

 32. Hm: ik bedoelde natuurlijk: Teambuilding Rules.

  Ps. trouwens nu ik het toch over quanummechanica had:) ( hier weer mijn grijns)

  zie ook: Kabbalah: over de kwestie ‘ontvanger zijn’ (ego beleven?) versus Goddelijk-Geven, ook versus Vervuld-Zijn
  Dit zo totaal accepteren- ivm de innerlijke eenheid tot: … God, … vervulling. … Geven. en ja daar een Kritisch (hoe kun je als ontvanger totaal overschakelen naar Geven? wat is dat?)
  ….punt welke je kunt ervaren volgens mij zoals
  Riet op 30 sept aankaartte: kopie van haar tekst: ” …Het ego ontstaat wanneer het lagere zelf de rol aanneemt van het hogere zelf. Dat vat ik nog niet. Wanneer ben je egoistisch, dan zou dat woord eigenlijk ook niet bestaan. Interessant, hier gebeurt iets in mezelf. Het wringt.
  Kun jij me daar meer helderheid in geven? Hoe zou het ego er dan uit kunnen zien?
  Waar in jou boeken kan ik dat stuk vinden over dit onderwerp?

  Posted by Riet | september 30, 2009, 11

  Ook aan jou Riet: mooi! Dat je dit zo in detail voelt-merkt.
  Mocht je dit lezen: zoek en je vindt online kabbalah- vrijgegeven voor ieder individue- als je echt wilt heb ik een fijne link voor je, maar je bent je weg al:)

  Adios maar weer

 33. @ Sarah

  Mag het ook quantum mechanica anders kom je nooit tot teambuilding…

  Je EGO is slechts de doorluchtige persoonlijkheid van je zelf, wat klop je op voor een ander? zodat je meer lijkt dan je eigenlijk bent.

  Waneer ben je egoistisch ? als je er alleen maar vanuit uit gaat wat ‘JIJ’ bepaald en waar een ander die aan moet maatstaven, alles wat die ander dan ook wil, jij overheerst door het niet toe te willen laten en het niet willen delen met de ander.

  Ben je geheel EGO loos dan neem je geen deel meer aan discussie betreffende dit onderwerp.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.