Advertentie

Welke bewijzen hebben we nog nodig?


Anneke Bleeker laat in dit artikel duidelijk doorklinken, dat er bewijzen genoeg zijn dat het HPV-vaccin té gevaarlijk is om nu op grote schaal in te zetten. De vraag is, of dit geval, wanneer deze zaak een criminele achtergrond zou hebben gehad, deze al niet lang een juridisch staartje had gekregen..!
Maar nu er professoren, overheden en ‘gerespecteerde’ farmaceutische bedrijven werkzaam zijn, mannen met stropdassen zullen we maar zeggen, is het hele verhaal veilig en vooral officieel ‘goedgekeurd voor iedereen’.

Het wordt weliswaar toegegeven dat het nog in een experimentele fase is, wat in feite de krankzinnigheid ten top is natuurlijk, maar het is dan ook een ‘gecontroleerd en veilig experiment’… De logische conclusie bij het doen van een experiment is dat je nog niet precies weet wat de uitkomsten zijn.. Toch? Waarom we dan met zo’n grote haast AL onze jonge meisjes ineens zouden moeten vaccineren,  blijft gewoon de grote vraag.

Maar de bewijzen stapelen zich op, de twijfel over de veiligheid en vooral de twijfel over de uitlatingen van ‘overheden’, over de veiligheid van de vaccins,  neemt hand over hand toe. Welke bewijzen hebben we nog nodig? Waarom worden twijfelgevallen niet gewoon onderzocht. Stoppen met die HPV-vaccinaties!

Twijfelgevallen van meisjes die sterven, zoals er verschillende voorbeelden zijn, ook in mijn eigen nabije omgeving, waarbij de doodsoorzaak staat als een  ‘officiële doodsoorzaak ‘griep’. Maar deze griep is dodelijk, precies op het moment dat het afweersysteem in een diep dal zit, een dal dat ontstaat meteen ná de HPV-vaccinatie. Dat is officieel bekend.. Dat dan zelfs een griepje dodelijk kan zijn, moet dan ook bekend zijn. Wanneer een menselijk afweersysteem is lamgelegd, dan kan elke infectie dodelijk zijn. Zo blijkt..! Maar denk je dat het verband wordt gelegd?

Hoeveel bewijzen hebben we nodig om het hele HPV-vaccinatieverhaal op de schroothoop te gooien? Is het geen mega-teken-aan-de-wand dat farmaceuten de VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID bij de gevaccineerde, en/of de overheid neerleggen? (zoals in het geval van het MexicanseGriep-vaccin). Het is werkelijk té schandalig voor woorden. Hoe kun je als fabrikant erin slagen om een ander verantwoordelijk te houden voor het gebruik van jouw produkt..??!! Dat kan in mijn ogen als marketeer maar 1 ding betekenen. De fabrikant is niet zeker van zijn zaak en probeert het risico af te wentelen. En daarin zijn deze mannen-met-stropdassen, uitermate goed geslaagd.

Hoeveel bewijzen hebben we nog nodig? Het woord is aan Anneke.

* * * * * * *

X

Welke bewijzen hebben we nodig?

© Anneke Bleeker/Verontruste Moeders

Hoeveel meer bewijzen willen wij hebben? Hoeveel méér berichten willen wij ontvangen over feiten die de werkelijkheid welke ons wordt voorgespiegeld tegenspreken?

Anneke Bleeker, tijdens één van haar voorlichtingsavonden. Volledig vrijwillig, toegang gratis..! Als de overheid het nalaat.. Tja, dan staan dappere moeders op!

Afgelopen week kwam er via allerlei kanalen het nieuws binnen dat men in India heeft besloten het HPV‐vaccin niet meer te geven tot er meer bekend is over de aanleiding van de vele gevolgen die de meisjes ondervonden, tot bij een aantal de dood aan toe.

Als je dat leest en je stuurt het naar vele pers en media bronnen dan verwacht je minstens dat hier melding van gemaakt zal worden. De praktijk is helaas anders. Dit is toch een bericht om op zijn minst bij na te denken of wij ook hier in ons land maar klakkeloos moeten blijven geloven dat we goed bezig zijn!

De Overheid die op alle fronten blijft vertellen dat het volstrekt veilig is.

Wat mij deze afgelopen week al diverse malen door het hoofd is geschoten is de gedachte: Waarom een experiment zo groot in omvang? Waarom zoveel meisjes van 12 jaar oproepen om zich te laten blootstellen ‐ drie maal in een half jaar tijd ‐ aan lichaamsvreemde stoffen? Waarom deze ‘moeders van de toekomst’ dit opdringen via een reclamebureau? Waarom deze jongedames via allerlei kanalen zo beïnvloeden?

Wat gebeurt er als velen later mogelijk ontdekken dat zij dusdanige gevolgen hebben opgelopen zoals nadelige invloeden op het krijgen van kinderen?

Denken wij niet meer terug aan het DES en Softenon drama wat ook zoveel schade heeft aangericht dat de algemene reactie nu is: ‘Dat mag nooit meer gebeuren!’…

Hebben wij hier niets van geleerd?

Waar je op terugkijkt is gemakkelijk te veroordelen. Waar je voor staat is een kwestie van je ‘boerenverstand’ gebruiken en helder nadenken.

Zo kwam ik afgelopen week in contact met een mevrouw die docente is op het voortgezet onderwijs. Wij raakten aan de praat tijdens de pauze op een avond toen ik een lezing gaf. Zij uitte haar grote bezorgdheid. Er waren namelijk meisjes op school die na de HPV‐vaccinatie vorig jaar allerlei klachten hadden. Ernstige vermoeidheid was daar één van. En als deze docente dan vroeg of desbetreffend meisje de vaccinaties had gehad kreeg zij daar een positief antwoord op; precies wat zij dacht. ‘Maar’, zei deze mevrouw, ‘het gekke is: men wil het maar niet in verband zien met die vaccinaties, terwijl de klachten daarna begonnen waren.’

Als je dit hoort en weet hoe men in India heeft gehandeld, dan vraag je je toch echt af: ‘Waar zijn we nu mee bezig? De moeders van de toekomst blootstellen aan een experiment?’ (Kijk hier voor het achtergrondverhaal over India)

Een dag later tijdens een andere lezing kreeg ik weer verhalen te horen waarbij ik dacht: ‘Hoe duidelijk moeten we het voorgeschoteld krijgen?’ Toen sprak ik een jonge moeder die twee kinderen heeft. Haar oudste, een jongetje, inmiddels een kleuter, kreeg ongelooflijke klachten na de vaccinaties. Deze moeder had de kleine laten vaccineren zoals velen doen vanaf het moment dat de eerste oproepkaart op de deurmat valt en dat is nu al binnen de twee maanden na geboorte. Laatst vertelde iemand dat hun baby al het eerste vaccin had gekregen na zeven weken. De moeder die ik sprak dacht ook dat zij het goede met haar kindje voor had, dus zij zette elke oproep in de agenda en verscheen op verwacht tijdstip.

Hebben we dan niet geleerd van de andere 'veilige' stoffen die later een ramp bleken. Veilige experimenten zoals DDT, Softenon en DES. Om er maar een paar in de reeks te noemen..!

Dit kleine mannetje kreeg de meest vreselijke kwalen en uiteindelijk moesten zijn vaccinaties op deskundige wijze ontstoord worden wat als reactie ook absoluut geen pretje was maar dit proces was nodig om daarna weer een normaler leven te kunnen leiden.

Na al deze ervaringen besloten de ouders het tweede kindje niet te vaccineren. Deze kleine is nu een half jaar en op de kindercrèche werd de moeder aangesproken door een leidster met de vraag:
Wat is er aan de hand met jullie baby? Hij is nooit ziek! Als enige mankeert hij nooit iets, alle andere kinderen hebben altijd wat, er zijn altijd zieke kinderen maar die kleine van jullie heeft nooit iets, hoe kan dat toch?’

Waarop de moeder vol trots antwoordde: ‘Hij is niet gevaccineerd!’

Als we dit toch horen, zet dat niet aan tot nadenken? Is het allen bekend dat een kind van 6 jaar in de Verenigde Staten al 81 vaccinaties heeft gehad?

Niet 81 keer een prik, er worden vele vaccins in een cocktail gegeven. Maar besef dat een kind van 6 al 81 keer iets ingespoten heeft gekregen om gezond te blijven! Gezond blijven met lichaamsvreemde stoffen!

En het heugelijke nieuws is dat er nog veel meer bij gaat komen. Een kind van 6 is er nog lang niet. Als het een meisje is zal het ‘getrakteerd’ worden op de HPV‐vaccinaties. Dan lezen we steeds vaker dat er allerlei vaccins in ontwikkeling zijn tegen allerlei vormen van kanker. Voor een kind van 6 bejaard is heeft het al heel wat aangeboden gekregen. In ons land krijgt een kind iets minder op jonge leeftijd, maar toch… Waar is het eind? Wanneer beseffen we dat het genoeg is?

En zo is uw kind van 13 ineens een volwassene: 'Keep out of reach from children'..

Tellen de meisjes uit India niet mee? Heeft de moeder met het kleine kindje gewoon ‘geluk’? Toeval, dat dit kind nooit ziek is, kan dat niet komen door het feit dat het geen vaccins heeft gehad! Onmogelijk! Ja, zo zal er gedacht moeten worden want omgekeerd komt het nooit van het vaccin! Als er een baby overlijdt in ons land, zoals recentelijk in Harderwijk, dan is de reactie van het RIVM dat het is overleden aan een hartstilstand.

Het is dat het te triest is voor woorden en ongepast om te lachen… Maar hier schiet je bijna van in de lach ware het niet dat het om te huilen is! Een hartstilstand is de oorzaak? Als iemand is overleden dan is een hartstilstand toch altijd het definitieve gevolg? Maar het overlijden op zich kan toch ingang gezet zijn door iets anders? En dan is een hartstilstand het uiteindelijke gevolg. Dat klopt! In die volgorde. Een baby die overleden is een paar uur na vaccinatie is niet overleden aan de vaccins. Onmogelijk zegt het RIVM.

Denken we terug aan Freek Hagoort, die op 9 maart 2009 overleden is, drie dagen na zijn DTP en BMR vaccinaties. Op het moment dat Freek in het weekend zo ziek was dat de ouders steeds ongeruster werden en niet direct gehoor vonden bij de huisartsenpost, was het antwoord dat zijn lichamelijke reactie wel een gevolg kon zijn van de vaccinaties. ‘Maar,’ zei men, ‘dat geeft niet, het komt goed!’

Toen werd dus bevestigd dat het heel goed mogelijk was dat er een reactie plaats vond. Maar toen Freek daadwerkelijk overleden was werd dit verhaal helemaal omgedraaid en ‘opeens’ kon het niet meer aan de vaccinaties liggen. Een bijzonder gegeven. De eerdere klachten konden wel een gevolg zijn maar de dood absoluut niet! Kunnen we het nog volgen?

En bij een kindercrèche valt het op als en kind niet ziek wordt. Ook hier eigenlijk veel onbegrip van mijn kant, want al die vaccins moeten er toch voor zorgen dat de kinderen juist niet ziek worden? Het valt op dat een niet gevaccineerd kind NOOIT ziek is! Hoe praten we recht wat krom is? Freek kon wel gevolgen hebben van de vaccinatie, maar de dood had er niets mee te maken. Een gevaccineerd kind is dus zeer regelmatig ziek. De crèches hebben altijd snuivende en jengelende kleintjes die niet lekker in hun vel zitten…

Lang leven de vaccinaties! Denk ik dan! Wie het begrijpt mag het mij uitleggen.

Wanneer worden wij massaal wakker?
En wanneer vallen de puzzelstukjes nu eens op hun plaats? Jonge meisjes worden op alle fronten geestelijk onder druk gezet om toch vooral maar wel het HPV‐vaccin te halen. Kosten noch moeite worden gespaard. Gratis? Ja, dat is wat velen ook zeggen, nu is het gratis, als ik het eventueel later wil moet ik het betalen!

Hup de naald erin. Hopelijk heeft ze hiermee de I-pod gewonnen, die verloot werd onder de 'Meiden-die-het-aandurfden'..

Gratis? Niets is gratis! Alle belastingbetalers dragen deze kosten met elkaar, het zal uit de lengte of de breedte moeten komen. Een onevenredige belasting van het gezondheidsbudget. Baarmoederhalskanker is de hekkensluiter in Nederland voor wat betreft kanker. Men wil honderd van de tweehonderd vrouwen die jaarlijks aan deze ziekte overlijden ‘redden’. Bekend is dat van deze tweehonderd er honderd nog nooit aan het bevolkingsonderzoek hebben meegedaan. Is het reëel om alle twaalfjarige meisjes dan op te roepen voor deze vaccinatie?

En dan spreken we alleen nog maar over de drie vaccinaties in een half jaar tijd en dan denken we maar even niet aan die vele miljoenen die het reclamebureau ongetwijfeld in rekening kan brengen.

Gratis? Ja, voor de meisjes die nu de vaccins halen. Maar… de eventuele gevolgen zijn OOK gratis! Want wie klachten of grote problemen krijgt zal geen financiële vergoeding krijgen. Wat is dan het antwoord van de Overheid? Je hebt vrijwillig meegedaan, niemand heeft je gedwongen, het was een eigen keuze!

Net zoals de werknemers bij GlaxoSmithKline te Frankrijk (een fabrikant voor vaccins) die tijdens de Mexicaanse griepvaccinaties een formulier moesten ondertekenen zodat zij wisten mee te doen aan een studie! En mochten er ooit klachten ontstaan stonden zij niet in hun recht om een vergoeding te ontvangen. Een fabrikant die de eigen werknemers dit laat ondertekenen… getuigt dat van geloof in je product? Er werd gesproken van een studie…

Waar zijn we nu wereldwijd mee bezig? De moeders van de toekomst ook aan een studie mee te laten doen? Welke gevolgen heeft dit? De FDA in Amerika is van mening dat er nader onderzoek moet komen. In India is de HPV‐vaccinatie opgeschort tot er meer duidelijkheid is. En wij? We gaan gewoon door! Niets aan de hand!

Inderdaad, als we naar de natuur kijken is er niets aan de hand… nou ja niets, hebben we het even niet over de gevolgen van vervuiling en een verkeerd beleid. Nee, even alleen kijken naar wat de natuur zelf doet! Gewoon haar gang gaan. De knoppen ontluiken, de flora verschijnt in de volgorde die bij de seizoenen past. De lammetjes dartelen in de wei. Met andere woorden: alles om ons heen gaat verder, groeit, verdort, verandert en het gebeurt. Dat gaat onverstoorbaar verder. Maar zal het normale ritme in het lichaam van al deze meisjes ook onverstoorbaar verder gaan? Of hebben we met hopeloze verstoringen te maken op korte en mogelijk langere termijn?

Mijn wens is dat wij allen die de andere kant van de medaille willen laten zien geen gelijk krijgen. Wij willen geen gelijk, wij willen het liefst zeggen dat we beter kunnen stoppen met alles wat wij doen om zo zelf van de natuur te genieten die in volle hevigheid is losgebarsten na maanden van kou en sneeuw.
Hoe tegenstrijdig… afgelopen week kreeg ik een mailtje met het verzoek om een enquête te tekenen. Een enquête met de boodschap dat de premies van de zorgverzekeraars niet omhoog mogen gaan, ze rijzen de pan uit! Hoe logisch is dit als we met elkaar maar laten gebeuren wat er gebeurt?

‘Gratis’ vaccins accepteren omdat ze gewoon gratis zijn? Zo zullen er weinig ‘juffen’ zijn, denk ik, die aan moeders zullen vragen… ‘Hoe komt het toch dat uw kind nooit ziek is?’ De ironie van dit hele verhaal is dat we het met elkaar zelf in stand houden. Als wij zeggen: ‘Het is genoeg!’, zijn er geen afzetgebieden meer. Als wij blijven juichen bij elke vorm van medicatie omdat we zelf de verantwoording uit handen geven, zelf niets meer willen beslissen, zal er steeds meer bij komen.

En wat gebeurt er dan? We zullen plat gespoten worden. Met een hartstilstand als gevolg!

Anneke Bleeker

Bergen NH, 12 april 2010

verontrustemoeders.nl

 

Kijk voor bewijzen omtrent de vaccinatieschade ook naar de artikelen rondom Tinus Smits, hier op WantToKnow. HIER en HIER.

11 gedachten over “Welke bewijzen hebben we nog nodig?

 1. goed artikel.Vandaag op rtl7 novartis heeft het eerste kwartaal van dit jaar 50% meer winst gemaakt, dan hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Een totaal van € 2.2 miljard waarvan € 800 miljoen aan de vaccins voor de mex. griep. Rara waar gaat het de farma industrie om? Onze gezondheid of geld “verdienen”. Ik wordt er langzaamaan erg moedeloos van, hele volksstammen aan kinderen lopen al maanden te kwakkelen met hun gezondheid, en dat sinds de vaccinaties.
  Toch ligt het daar niet aan is de officiële boodschap. Het is hemeltergend dat er zo weinig mensen inzien dat hun kinderen gewoon vergiftigt worden. Mijn jongste zoon ( die niet bij mij thuis woont) is sinds dat hij is gevaccineerd nog niet 2 weken achtereen naar school geweest hij is constant ziek zwak en misselijk. Slaapstoornissen ademhalingsproblemen hoofdpijn keelontstekingen etc. dat zijn de symptomen die hij vertoond zijn moeder echter is er zeker van dat het niet aan de vaccinaties kan komen die waren namelijk veilig verklaard.

 2. Dit was gesponsord door het RIVM.

  This study has been terminated

  In march 2009 the Dutch Health Council advised to introduce general infant hepatitis B (HBV) vaccination in the Dutch national immunization program (NIP) {Gezondheidsraad 2009 #16914}. To reach the anticipated health benefits earlier, a catch-up vaccination in pre-adolescents should complement the program, for girls preferably combined with human papillomavirus (HPV) vaccination at the age of 12 years. Although the rationale is clear, particular aspects of combining HPV and HBV vaccination deserve further attention, especially as it has been shown that combining HPV and HBV vaccination results in reduced HBV immunogenicity/seroresponses {Wheeler, Bautista, et al. 2008 #17284}{Pedersen 2009 #16684}. The reason for this interference is unknown, but might be due to concomitant use of different antigens and/or adjuvants, possibly skewing immunity in opposite directions. Despite proven immunostimulatory effects, the use of (new) adjuvants has raised safety concern among the general public as well {Israeli, Agmon-Levin, et al. 2009 #16924}.

  Objective, Study design and Study population:

  In view of the observations and concerns mentioned above, further investigation into interference of HPV and HBV vaccination and adjuvant use is justified. In this context RIVM propose to study single vs simultaneous HBV and HPV vaccination in 11-12-year-old girls while monitoring antigen-related and antigen-unrelated immunological parameters. The anticipated results will elucidate the extent of interference between simultaneous HPV and HBV vaccination in the target group, and guide the choice for a HBV vaccine and schedule when the HBV catch-up program is indeed introduced. Furthermore, specific immunological trends post single and combined HPV and HBV vaccination will be elucidated, increasing the investigators comprehension of adjuvant use.

  http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01082861?term=gardasil&rank=103

 3. Deze wordt ook door het RIVM gesponserd.

  In the Netherlands, the human Papillomavirus (HPV) vaccination will be added to the National Vaccination Program for girls to protect against the development of cervical cancer. The vaccine protects against HPV type 16 & 18, which cause about 75% of cervical cancer. Studies have shown that the vaccine is effective in healthy subjects in preventing infection by HPV 16 & 18. However, no evidence exists on the immunogenicity and safety of HPV vaccination in patients with an immune sytem disorder, such as primary humoral immunodeficiency (i.e. hypogammaglobulineamia) or autoimmune diseases. Concerns exist that vaccination may cause an aggravation of the underlying disease. In addition, the immune response to vaccination may be diminished due to immunosuppressive therapy or the underlying disease.

  Objective: The primary goal of the current study is to study the immunogenicity of HPV vaccination in patients with an autoimmune disease and a primary humoral immunodeficiency.

  Based on retrospective analysis with other vaccines we hypothesize that patients with autoimmune diseases who are under immunosuppressive medication and patients with a immunesystem disorder have a decreased serological response to HPV vaccination, and that the produced HPV antibodies titers decrease more rapidly than in healthy individuals.

  The secondary objective is to explore safety of HPV vaccination and immune regulatory mechanisms induced by vaccination in a subset of patients. The investigotors hypothesize that HPV vaccination is safe and that HPV-induced regulatory T cells are able to prevent an increase in the activity of an autoimmune disease.

  http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00815282?term=hpv+vaccine&cntry1=EU%3ANL&rank=5

 4. Tja Anneke,
  ik vrees dat er nog veel meer doden moeten vallen voordat met begint met nadenken.
  Onze zoon is beperkt maar wel gevaccineerd; onze dochter niet omdat onze zoon ernstige klachten ontwikkelde vlak na vaccinatie. We waren al extra laat begonnen met vaccineren, daardoor hadden we de kans zijn natuurlijke afweerreactie’s te leren kennen. Hierdor zijn we er ook heel zeker van dat de ernstige ziektereactie kwam als gevolg van een vaccin. Hij was nl. als 1,5 jaar oud en nog nooit had hij zo’n slechte passieve afweerreactie vertoond. Het immuunsysteem van onze dochter werkt vele malen effectiever dan dat van onze zoon ondanks de ontstoringen die hij heeft gehad, die hem overigens wel al voor 80% hebben verbeterd. Kan toeval zijn maar ik geloof er niet in.

 5. Maar mevrouw Bleeker,
  Ik begrijp dat u handelt uit bezorgdheid, maar u moet u wel realiseren wat u precies te berde brengt. Het is natuurlijk goed dat u uw twijfels met anderen deelt, maar dit soort artikelen zorgt ook voor een hoop verwarring. Ik wil u dan ook vragen op welke wijze uw redenatie wetenschappelijk gefundeerd is: u schrijft hier alleen over het ‘gezonde boerenverstand’. Dat sommige mensen extreem reageren op een inenting is zeer treurig, maar gelukkig zijn er veel méér kinderen dankzij het vaccinatieprogramma gezond gebleven!

 6. Beste Guido,

  Volgens jou is het officieel bekend dat Hannah Scheffer het HPV-vaccin heeft gekregen, maar al googelend kom ik daar verder niets over tegen. Heb ik een publicatie gemist?

  Vriendelijke groet,
  Pieter

  1. 1 + 1 = 3 Waar staat dat het officieel bekend is..? Goed lezen in het artikel Pieter.

  2. Dus blijkbaar veronderstel je maar dat Hannah Scheffer het HPV-vaccin heeft gekregen, terwijl je dat helemaal niet zeker weet. Een kwalijke zaak, Guido.

  3. Ik ben het helemaal met je eens als ik dat zou veronderstellen, beste Pieter. Vreemde reactie, eerst niet goed lezen, en nu weer zo’n insinuatie.. Ik laat het hierbij, tegen dit soort wrange argwaan is weinig kruid gewassen.

 7. Ik kan maar spreken uit eigen ervaring. Heb drie kinderen die allen heel lang borstvoeding hebben gekregen en allen naar een creche of onthaalmoeder zijn gegaan. De oudste heeft alle vaccins toen van toepassing gekregen (2000) Ondertussen zijn er al tientallen bijgekomen. De tweede niet meer gevaccineerd sinds de kleuterschool en de derde geen enkel vaccin gekregen ( ook de verplichte polio in België niet). De oudste had steeds bronchitis de tweede had honderden oorontstekingenen de derde ( nu bijna 2) heeft nog niets gehad . Toeval?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.