Advertentie

Een ‘soeverein’ kenteken bij ‘de soevereine mens’..!


ikclaimmijnnaam

 

We schreven hier op de site al artikelen over de soevereine mens. Voor velen is dit perceptueel ‘een brug te ver’, maar feitelijk is het een idee dat ieders aandacht verdient. Want ben je een ‘onderdaan’ van het ‘Koninkrijk der Nederlanden’, of ben je ultiem een ‘vrij mens’ en mag dit ‘Koninkrijk’ blij zijn met jou als onderdaan..?

‘Ik ben geen vogel; en geen net houdt mij gevangen. Ik ben een vrij mens met een onafhankelijke wil’ ―
Charlotte Brontë
uit ‘Jane Eyre’

Kijk dát zijn de vragen waar het om gaat.. Toch? En.. Het lijkt erop dat steeds méér mensen de wens hebben om hun soevereiniteit te bekrachtigen. Simpel, omdat datzelfde ‘Koninkrijk’ ontvoerd lijkt door een stelletje machtswellustelingen, dat ‘achter de schermen’ de touwtjes in handen heeft.. En aldus ook haar macht botviert, naar lieve lust…

Wat is dan die soevereine mens ook alweer? We horen het je vragen.. Simpelweg, heel simpelweg komt het erop neer, dat jij als wereldburger, mens op deze Aarde, jouw onafhankelijkheid claimt, ’terug’claimt als het ware. Want vergeet niet, dat door de aangifte van jouw geboorte, je ouders ervoor gekozen hebben, jou onderdeel uit te laten maken van het Nederlandse koninkrijk. En natuurlijk heeft dát Koninkrijk zich weliswaar gecommitteerd aan de Universele wetten van de Mens, zoals die bijvoorbeeld zijn vastgelegd in verschillende handvesten van de Verenigde Naties. Maarrr..

‘De waarheid is dat alle mensen met macht gewantrouwd dienen te worden’ –
VS-president James Madison (1809 -1817)

Wellicht heb je helemaal geen behoefte om in dit spel van het Koninkrijk mee te spelen en wil je je hieraan onttrekken. Dat kan natuurlijk om velerlei redenen zijn, dat is aan ieder persoonlijk om uit te maken. Maar het meest gehoorde argument blijkt tóch het feit te zijn, dat de macht over jou als persoon, TEVEEL bij een select groepje ‘machthebbers’ terecht is gekomen. En natuurlijk ligt dat ‘Koninkrijk’ ook ‘embedded’ in een parlementaire democratie, maar er zijn voorbeelden te over, waarbij die democratie meer als dekmantel dient voor die genoemde ‘machthebbers’, dat bestaat uit een elite-club die elkaar al decennia de bal toespeelt, dan dat die democratie werkelijk en vooral praktisch dienend is voor haar burgers.

Want zou het niet zó moeten zijn, dat een overheid haar burgers dient..? En is het niet zo geworden, of moeten we zeggen ‘verworden’, dat die overheid zich in haar machtsgeilheid wentelt in het regerings- en bestuurspluche..? Dat de burgers de leiding moeten dienen.. De macht in Nederland wordt feitelijk uitgeoefend door een klein groepje, dat zich op strategische machtsfuncties in Nederland heeft gericht en deze posities ook daadwerkelijk inneemt.

Logo, Soevereine Mens, cirkelvormig oranjeDaarbij ligt vooral de nadruk op het juridische en bestuurlijke kader dat Nederland ‘rijk’ is. Kijk naar de voorbeelden van zwalkende rechterlijke macht, en het volstrekt onwenselijke respect dat ‘bestuurders’ afdwingen, door zich ‘boven’ de bevolking te achten. Zie bijvoorbeeld het geval van Sam Boersma in dit kader. Kijk naar klokkenluider Fred Spijkers en naar de zaak Joris Demmink. Waarom dient er heimelijk een bestuur te zijn, dat dit ‘soort zaken’ afschermt van haar burgers..

Kijken we naar de schandalige wijze waarop Ab Klink in staat is, in onze parlementaire democratie, om enkele honderden miljoenen weg te sluizen naar de farmaceutische industrie, als vergoeding voor de aankoop van het ‘Mexicaanse griepvaccin’, dan krabt toch ieder weldenkende ‘Nederlander’ zich achter het oor…. En dan is er natuurlijk de ‘WOB’, de Wet Openbaarheid van Bestuur, waarbij bestuurders/ambtenaren openbaar dienen te maken, wat de officiële stukken zijn, die de basis zijn, waarop beslissingen zijn genomen, of overeenkomsten zijn afgesloten.

Maar wat doe je nu, wanneer een man als Ab Klink in zijn functie van Minister van Volksgezondheid besluit om, sámen met zijn ambtenaren én het RIVM, de helft van het openbaar gemaakte contract met de farmaceutische industrie, zwart te maken, zodat teksten en hele delen van het contract, niet meer leesbaar zijn..? De macht bij de overheid laten, die keihard de burgers die deze overheid ‘dient te dienen’, in het gezicht uitlacht..?Een overheid die wellicht juridische helemaal niet zo ‘legaal’ is, als je zou denken. HIER

Het land waar je woont.. Het bestond al ruim vóór het Koninkrijk en ook de rode lijn is kunstmatig.. Dat je het weer even scherp op het netvlies hebt..!
Het land waar je woont.. Het bestond al ruim vóór het Koninkrijk en ook de rode lijn van de ‘begrenzing’ is kunstmatig.. Dat je het weer even scherp op het netvlies hebt..! Hoe onnatuurlijk is die ‘soevereine mens’ dan nog..? Zeker als je hem gewoon ziet rondrijden in zijn of haar auto met een ‘buiten’lands kenteken..

Of stel je een daad en laat je jouw stem in een veel praktischer wijze horen.. Door jezelf soeverein te verklaren en ‘afstand’ te nemen van dit gemanipuleer, dit machtsmisbruik en deze ‘achterkamertjespolitiek’..? Want hoe kan het bijvoorbeeld dat ‘staatsbelang’ belangrijker is geworden dan het belang van ‘burgers’..?? En dat in naam van dát staatsbelang, burgers opgepakt kunnen worden, op basis van een eng soort willekeur..

De soevereine mens maakt zich juridisch los van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar doet dit met respect en probeert niet te provoceren. De soevereine mens benadrukt zijn onafhankelijkheid en vooral zijn Universele karakter. Hij is allereerst bewoner van de Aarde en eist zijn rechten in dat perspectief op. Rechten die op papier staan, bijvoorbeeld in het Handvest van de VN, maar die steeds vaker als papieren werkelijkheid gelden, dan als bekrachtiging van elkaars soevereiniteit. Maar als je je los maakt uit het Koninkrijk, mag je er dan nog wonen..?

Ja natuurlijk, en je kunt ook niet ‘het land worden uitgezet’, zoals menigeen denkt. Want heel feitelijk gezien, lig het Koninkrijk der Nederlanden geografisch gezien dan ook BOVENOP het Nederland zoals we dat topografisch/geologisch hebben geduid. Dat stuk van Limburg tot aan Den Helder en van Zeeuws-Vlaanderen tot aan Appingedam. Dat daar ’toevallig’ nou een Koninkrijk op ligt, of beter: is komen te liggen, zo’n 200 jaar geleden, doet natuurlijk niets af aan jouw geboorterecht op DIE plek in dat geografische gebied..!!

Souverein zijn betekent dus afstand nemen van het Koninkrijk der Nederlanden. Een nieuwe paspoort..? Een nieuw kenteken voor je auto..?? Jazeker.. Het zijn maar een paar punten, die jou als ‘soeverein mens’ feitelijk helpen om je los te maken van.. Datgene wat je niet meer soeverein deed zijn..

x

* * *

x

soeverein kenteken foto

x

Een ‘soeverein’ kenteken bij ‘de soevereine mens’..!

2013 WantToKnow.nl / © Luca van de familie Van Dinter

x

Misschien heb jij al eens zo’n auto zien rijden met die ‘ongewone kentekenplaat’; met daarop ‘leuke boodschappen’ als bijvoorbeeld 1-LOVE-2U, 3-HUGS-4U of 1-AAD-2B. Opvallend rode platen met aan de linkerzijde een opvallend logo, al dan niet met een wereldbolletje. En misschien heb je ergens op internet al eens een filmpje gezien of een artikeltje gelezen over mensen in Nederlanden, die hun naam en hun soevereiniteit hebben geclaimd. Hier op WantToKnow kun je HIER en HIER dit verhaal lezen. Kijk ook even naar dit filmpje:

Uit die nog steeds groeiende groep (ca. 1600 per 1 december) is nu het initiatief ontstaan om het gedachtegoed dat jij meer bent dan een juridisch etiketje (het staatsburgerschap), ook tot uitdrukking te brengen op onze auto’s. Waar het voor staatsburgers wettelijk verplicht  is hun eigendom (= auto) met door de Staat uitgegeven kentekenplaten uit te rusten, is de soevereine mens vrij in de keuze van zijn of haar kenteken. Uiteraard is het wenselijk dat niet iedereen met hetzelfde kenteken gaat rijden, want zoals het woord “ken-teken” al zegt, is het een teken waaraan de auto herkend wordt.

soeverein kenteken1Een soeverein kenteken, bij een soeverein mens
In een grote groep mensen in een samen-leving is het wenselijk dat er omgangsregels zijn. Ook bij soevereine mensen zijn er regels wenselijk. En het is  om allerlei redenen wenselijk dat een auto herkend wordt. Daarom zijn ook alle soevereine kentekens verschillend en zijn er afspraken over de vormgeving, het aantal gebruikte karakters en de gekozen karaktercombinaties. Gelet op de lengte van de kentekenplaat passen nou eenmaal een beperkt aantal cijfers en letters en omwille van een efficiënt productieproces van de platen, worden vrijwillig enige beperkingen voor lief genomen.

Het moge duidelijk zijn dat het rijden met soevereine kentekens alleen voorbehouden is aan soevereine mensen, die met hun zogeheten Verklaring  van Begrip en Intentie aan het staatshoofd zich geconformeerd hebben aan o.a. de mensenrechtenverklaring en het Handvat voor Compassie. Want een auto is geen speeltje, maar kan gemakkelijk ontaarden in een dodelijk instrument. Dus soevereine mensen aanvaarden verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen en hun vrijheid eindigt waar jouw vrijheid begint. Om die reden blijven ook soevereine mensen verzekerd voor ongelukken met financiële gevolgen, die het individuele draagvermogen te boven gaan.

Het plaatje dat we regelmatig te zien krijgen in de media. De landing van Willem I in Scheveningen. 200 Jaar geleden in deze dagen.. Willem I werd gevraagd om koning te zijn van de mensen die in dat land al leefden.
Het plaatje dat we regelmatig te zien krijgen in de media. De landing van Willem I in Scheveningen. 200 Jaar geleden in deze dagen.. Willem I werd gevraagd om koning te zijn van de mensen die in dat land al leefden.

Het staatshoofd en wegenbelasting..!
Uiteraard wordt niet alleen het staatshoofd op de hoogte gesteld van het rijden met een soeverein kenteken. Ook  de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), het Korps Landelijke Politiedienst (KLPD) en het lokale politiekorps wordt schriftelijk ingelicht van de auto met het betreffende kenteken. Dat er des ondanks een enkele politieagent zijn of haar dossier niet goed kent, is niet te vermijden; ook politieagenten blijven mensen. Toch zijn de ervaringen van de eerste pakweg 50 kentekens overwegend positief en wordt er sinds afgelopen mei met veel plezier en (nog wel) een hoop bekijks met de soevereine kentekens gereden.

Boze tongen van mensen (die vermoedelijk op zoek zijn naar wat ons verdeelt in plaats van wat ons allen verbindt), beweren dat mensen met een soeverein kenteken geen wegenbelasting willen betalen. Integendeel! Soevereine mensen willen juist graag bijdragen aan aanleg en onderhoud van het fantastische wegennet van Nederland. Ware het niet dat de Belastingdienst niet kan/wil zeggen in hoeverre de Motorrijtuigenbelasting (vroeger wegenbelasting geheten) wordt gebruikt voor aanleg en onderhoud van de wegen. Het geld gaat in de pot Algemene Middelen en er worden ook JSF straaljagers van gekocht. Als soevereine mens vraag je je dan af waarom er 8 miljard euro voor een paar straaljagers hoog in de lucht uitgegeven wordt, terwijl wij met z’n allen beneden dag in, dag uit in de file staan….. ?

met een soevereine groet,

Luca; van de familie van Dinter

loesje vingerafdruk

Advertentie

ON NL Banner

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.