Advertentie

Ex-president George Bush jr. gearresteerd!


x
George Bush jr. gearresteerd..!!

© Diverse bronnen / vrijdag 1 April 2011

vertaling Guido Jonkers / WantToKnow.nl/be

x

De sterk veranderde George W. Bush, zoals hij zich afgelopen november (2010) liet interviewen door het het tijdschrift AARP. 'Hij wilde graag snel grootvader worden'..

Wat voor onmogelijk werd gehouden, is nu met de berichten die binnensijpelen bewaarheid geworden:

George W. Bush, de zoon van oud-president George H.W. Bush, en de 43ste president van de Verenigde Staten, is aangehouden in zijn ranche in Texas.

x

De onderstaande, uitgelekte foto, circuleert op het internet en spreekt in onze ogen voor zich. Daar waar George Bush eerder al de kans liep gearresteerd te worden, onlangs nog in Februari 2011, bij zijn voorgenomen bezoek aan Zwitserland, op grond van misdaden tegen de mensheid, blijkt het ‘gevaar’ voor hem, nu van de andere kant gekomen te zijn..!!

Krachten binnen de Amerikaanse overheid hebben een aanklacht tegen deze controversiële president geformuleerd, op basis waarvan aanklager Kenneth Starr een aanhoudingsbevel heeft doen uitgaan. De gronden die aan het aanhoudingsbevel kracht geven, blijken te liggen in de sfeer van ‘schending van de Amerikaanse grondwet’.

Natuurlijk is dit een uiterst ruime omschrijving, maar wanneer we de daden van Bush in het licht van de Amerikaanse grondwet bezien, is het helemaal niet vreemd dat deze aanhouding vandaag heeft plaatsgevonden.We kunnen echter wel formeel spreken van een officiële arrestatie, maar natuurlijk zal de Amerikaanse overheid proberen deze zaak niet te hoog op te blazen. Het betreft immers een oud-president..! En dan wordt de term ‘aanhouding’ regelmatig gebruikt, natuurlijk om het negatieve woord ‘arrestatie’ te vermijden!

Wat wordt Bush jr. ten laste gelegd..?
De berichten die bij onze redactie binnenkomen over de tenlastelegging, spreken over een ‘scherp geformuleerde aanklacht’. Uiterst bijzonder is het feit dat de aanklacht is ingediend door de man, die ooit aanklager was van een andere oud-president, Bill Clinton. Ook deze ex-president dreigde zich te moeten verantwoorden voor zijn sexuele escapades als. Starr wilde Clinton (die toen zelfs nog in functie was!!) voor het gerecht slepen, wegens de krankzinnige zaak rondom stagiaire Monica Lewinski.

Vele mensen kennen dit gezicht van Kenneth Starr, via zijn rol als openbaar aanklager van president-in-functie Bill Clinton.

Kenneth Starr, ‘aanklager met een bekend gezicht’..
Deze Kenneth Starr, in de VS vaak omschreven als een van de meest invloedrijke aanklagers, juridisch-muskiet, blijkt de afgelopen jaren, George Bush jr. te hebben gevolgd en zijn handel en wandel, en deze tot op de draad te hebben geanalyseerd. Wat Starr preciés heeft ontdekt, is vooralsnog niet duidelijk, maar geruchten spreken over aanzienlijke sommen geld die Bush zou hebben ontvangen van een van de meest controversiële ondernemingen in de VS, de ‘Carlyle Group’.

Deze dubieuze onderneming, die de Amerikaanse wetgeving niet al te letterlijk neemt, rekent oud-regeringsleiders tot haar ‘werknemers’..! The Carlyle Group maakt gebruikt van de connecties van deze ‘werknemers’, door bijvoorbeeld in Saudi-Arabië miljardenorders binnen te halen voor door hen te leveren militaire uitrusting (tanks, pantserwagens, artillerie, defensie-electronica etc). Kijk HIER voor een onthutsende documentaire van VPRO’s TEGENLICHT, over deze Carlyle Group .

Het blijkt dat de gronden waarop de arrestatie/aanhouding heeft plaatsgevonden, op een aantal essentiële punten is gebaseerd. Hier op WantToKnow zijn deze zaken al regelmatig de revu gepasseerd, maar vanzelfsprekend gaat de meest essentiële aanklacht uit naar de rol die Bush jr. gespeeld zou hebben in de martelpraktijken bij het verhoren van vermeende Al-Quaida-verdachten.

George W. Bush, van de ene leugen naar de andere.. 2 Letterlijke uitspraken.

Presidentieel Pensioen..
Waar George W. Bush dacht van een rustig pensioen te kunnen gaan genieten, als ex-president van de Verenigde Staten, daar lijken nu ineens de zaken dus volledig in een ander daglicht te komen staan.
Het is dus kennelijk tóch de macht van president Barack Obama, zonder wiens toestemming deze aanhouding zeer waarschijnlijk niet had kunnen plaatsvinden, die de stem van zijn volk, en de al maanden levende onrust rondom Bush jr., nu in daden heeft omgezet.

Het was voor veel journalistieke media, overal ter wereld, dan ook al die tijd volstrekt onverklaarbaar, waarom de nieuwe president de oude president niet verantwoordelijk hield voor diens uiterst extreme daden, die tijdens zijn regeerperiode zijn voorgevallen. Marteling van machteloze verdachten blijkt dan ook maar één van de vele punten waarop Bush jr. kennelijk is aangeklaagd.

Maar de klacht die natuurlijk meest in het oog springt is de zéér waarschijnlijke aanklacht van ‘misdaden tegen de mensheid’. En wees eerlijk, wanneer je de beelden welleens gezien hebt van het waterboarden van ‘verdachte’ personen, dan draait je maag om. Of er nou wettelijk een sluipweg gevonden kon worden om deze regelrechte marteling toe te staan, doet vanzelfsprekend helemaal niet terzake. Als je tenminste een beetje gevoel in je donder hebt. En door het het toestaan van deze wandaden, heeft Bush op deze vraag ook al antwoord gegeven. Er is weinig compassie te bekennen in het gedrag van Bush, noch in zijn daden.

Het 'waterboarden'.. De persoon in kwestie krijgt het verstikkende gevoel dat hij verdrinkt; een natte lap op zijn gezicht, water wat zijn neus binnenloopt, omdat hij schuin achterover wordt neergelegd. Als dit geen martelen is, klopt dan de wet niet, of hebben politici dan geen moraal meer..?

Marteling is oorlogsmisdaad.
Daar waar de Nazi-leiders van het Hitler-regime ná de Tweede Wereldoorlog werden berecht tijdens de beroemde Neurenberg-processen, daar is het nu Bush jr., die in een -ongetwijfeld- wereldwijd bekeken proces, zich zal moeten verantwoorden voor zijn martelpraktijk, die quasi-chique ‘waterboarding’ werd genoemd.

Feitelijk staat, doorgeredeneerd, deze marteling gelijk aan het plegen van oorlogsmisdaden. Hierop staan in de Verenigde Staten zeer hoge straffen.

Het Bush-kamp
De vraag is nu, of de andere leden van de toenmalige Bush-regering zullen ontkomen aan vervolging door vrije aanklager Kenneth Starr. We hebben allemaal kunnen zien hoe ongelooflijk vasthoudend deze juridische Bull Terier is, wanneer het aankomt om de onderste steen boven te krijgen.

Oud-vice-president Dick Cheney is de man, waar natuurlijk nu alle ogen op gericht zullen zijn; het is geen geheim dat het vooral deze sluw havik was, de man achter ‘marionet’ Bush jr, die feitelijk aan de touwtjes trok in de VS, tijdens de 8 jaar dat George W. Bush aan het bewind was.

Maar ook Donald Rumsfeld, de oud-minister van Defensie, dient vanzelfsprekend op zijn tellen te passen.. Want het martelen van verdachten, zoals we dat hiernaast kunnen zien, gebeurde natuurlijk direct onder de supervisie van het Ministerie van Defensie, hoewel de eindverantwoordelijke altijd de president is, die met een pennenstreek een zogenaamde ‘executive order’ kan uitvaardigen. Dit betekent dat hij feitelijk en puur op zijn persoonlijke inschatting, een beslissing kan nemen, die pas láter in het Congres verantwoord dient te worden.

De cover van het boek uit 2009, geschreven door professor Michael Haas

269 Oorlogsmisdaden..!
Eerder schreven wij hier op WantToKnow het artikel, naar aanleiding van het boek ‘George Bush, warcriminal’, van Professor Michael Haas. Het voorwoord voor dit boek werd geschreven door Benjamin Ferencz, de man die de aanklachten verzorgde van de Nazi-misdadigers bij de processen van Neurenberg. Haas komt bij zijn haarscherpe analyse van het gedrag van Bush, op een lijst van maar liefst 269 oorlogsmisdaden ..!! Mocht je het artikel er nog eens bij willen pakken.. Het is van.. Februari 2009, geloof het of niet, ruim 2 jaar terug dus, en je vindt het HIER op de site..

Het overzicht dat professor Haas opstelt is het eerste op dit gebied dat een samenhangend beeld geeft van specifieke oorlogsmisdaden in de volgende 4 categoriën:

  1. – De beslissing om oorlog te gaan voeren
  2. – Wangedrag tijdens deze oorlogen
  3. – Mishandeling van oorlogsgevangenen en
  4. – Slecht bestuur door de VS tijdens de bezetting van Afghanistan en Irak

Het zal waarschijnlijk niet zo zijn, dat Bush al deze 269 aanklachten voor zijn kiezen krijgt, maar als we het toch hebben over de formele zin van martelen, dan is het mogelijk eens goed, dat we ook formeel kijken, naar deze lijst van 269 dubieuze beslissingen. HIER kun je ze allemaal bekijken een aanklikken!

De onscherpe foto, waarschijnlijk van afstand gemaakt met een mobiele telefoon, toont George W. Bush die door 2 agenten wordt afgevoerd. Aanhouding heet dat netjes, maar het komt neer op een arrestatie!

De biografie nekte Bush!
De onlangs verschenen biografie van Bush, blijkt zeer waarschijnlijk de druppel geweest te zijn, die de juridische emmer liet overlopen. (Kijk HIER op WantToKnow voor een analyse). Hoe knullig deze ex-president het in zijn ambsttermijn al maakte, voor velen was het eind November al uiterst bizar, dat Bush zich zo opvallend vrij uitliet over zijn rol in vele dubieuze zaken, die rondom zijn presidentschap zijn voorgevallen.

Afgezien van het feit, dat uit vele voorbeelden bleek dat Bush jr. opnieuw alles aan elkaar loog, bleek hij ook nog eens zijn biografie volgestopt te hebben met plagiaat. In goed Nederlands noemen wij dat ‘overschrijven van een ander’..!

De meest essentiële passages in deze biografie over de martelpraktijken die onder zijn supervisie hebben plaatsgevonden, blijken Bush nu fataal te worden. Het zg. ‘waterboarden’ is door hem goedgekeurd o.b.v. puur juridische motieven, zijn adviseurs hadden hem ingefluisterd, dat de wet deze vorm van ‘ondervraging’ niet zou kunnen vervolgen.. Kennelijk heeft Bush zich, met bepaalde zinnen en uitdrukkingen in zijn biografie, in het moeras begeven, dat mogelijk zijn ondergang gaat worden.

Ook 9/11 speelt een rol!
Inmiddels blijken op het internet ook geruchten te circuleren, dat Bush ook opgepakt is, op grond van ‘voorkennis bij de 9/11-aanslagen’..! Financieel zou hij/de Bush-familie zich hebben verrijkt aan deze verschrikkelijke episode in de Amerikaanse geschiedenis. Precieze details ontbreken nog, vanzelfsprekend, maar zodra we meer weten over deze dubbelzinnige zaken, zullen we hierop terugkomen.

* * *

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.