Advertentie

Fallujah: meer kankergevallen dan Hiroshima..!


Kun je het je voorstellen…? Balkenende en Bush voor de rechtbank, voor oorlogsmisdaden? Voor het gebruik van massavernietigingswapens in Irak en Afghanistan? Hoe ironisch kan het zijn..? Van ‘slachtoffer’ naar ‘dader’..

Met weerstand een verhaal zitten te tikken, met afgrijzen en ongeloof.. Nog steeds, terwijl ik het (ook hier) al regelmatig als onderwerp heb geplaatst. Hoe is het mogelijk dat dit nieuws niet groot op de voorpagina van de Telegraaf staat, om maar eens een krant te noemen…!! Maar natuurlijk… stom.. daar staat André Rieu al.. Met alle respect voor deze toffe peer overigens! Maar zeg eens eerlijk, kende jij het verhaal van ‘DU’ al?

Hoe is het mogelijk? Ik blijf het me maar afvragen… Mensen die ik het vertel, worden stil, staren voor zich uit en ze (we) gaan weer over tot de orde van de dag.. Een vlucht voor een onderwerp dat té heftig is..? Kennelijk..

We spreken hier (weer) over de verschrikkingen van de gevolgen van Verarmd-Uranium-(DU)-Munitie. Dit uranium is om te beginnen nog net zo radio-actief als niet ‘verarmd’ uranium, maar wordt gewoon ‘keihard’ gebruikt voor het harden van munitie. Uranium is namelijk een kei- en keiharde stof. Maar óók en vooral radio-actief.. Dus blijft er ná het afvuren van deze uranium-munitie een hoop rotzooi over, de munitie is in stukken, en elk stuk draagt zijn radio-activiteit over op de omgeving.

Of dat nu drinkwater, woestijnzand, huizen, lucht, metaal, mensen zijn..! Het is en blijft radio-actief. Zowel de Amerikanen als de Britten hebben Irak tot een hel gemaakt, met het gebruik van deze munitie. Ook de granaten die zijn afgeschoten met artillerievuur, waren (en zijn nog steeds!) voorzien van dit smerige goedje.. Inderdaad: hoe is het mogelijk?

Ook onze militairen blijven niet verschoond van dit gevaar. Kijk eens naar dit artikel over de Nederlandse korporaal Paul van Kester over de schadelijke gevolgen van zijn werk in Kosovo. En Kosovo, waar het aantal kankergevallen sinds 1999 is verVIJF-voudigd.. HIER Wist je dat een Italiaanse rechter al € 500.000,- heeft toegekend als schadevergoeding aan ’n Italiaanse soldaat, voor de gevolgen van DU op zijn gezondheid. HIER Kun jij je een voorstelling maken van het aantal rechtszaken dat hier nog op gaat volgen..??!!

Het feit dat deze radio-actieve straling gevaarlijk is, wordt nog steeds door Amerikaanse defensiekringen op schandalige manier ontkent. Maar lees het onderstaande verhaal en laat je niets wijs maken. Blijf dus vooral ook weg uit de Afghanistaanse woestijn waar is gevochten en de Iraakse steden en dorpen, die het doelwit zijn geweest van Amerikaanse en Engelse artilleriebeschietingen.. Zoals de stad Fallujah, die in 2004 onder zwaar vuur kwam te liggen. Over de gevolgen van vooral deze heftige aanval in het bijzonder, en het gebruik van DU-munitie in heel de wereld. Maar kunnen de burgers van Irak en Afghanistan wegblijven, wegblijven uit hun eigen huizen en leefomgeving…??

Hieronder het specifieke artikel over het rapport dat is verschenen over de gevolgen van het gebruik van DU-munitie aldaar. Het zij gezegd! Bush, Balkenende en De Hoop Scheffer voor een oorlogscommissie..? Zo vreemd is dat toch niet, als je deze informatie op tafel legt bij een rechter?

* * *

x

Meer kankergevallen in Fallujah dan in Hiroshima

© Tom Eley voor World Socialist Web Site WSWS

(Nederlandse vertaling © Jan Smith voor Wanttoknow.nl/be)

x

De Irakese stad Fallujah lijdt nog steeds onder de gevolgen van de Amerikaans aanvallen van eind 2004.  Volgens de opstellers van een nieuw rapport getiteld ‘Kanker, Kindersterfte en Geboortecijfers in Fallujah, Irak 2005–2009’, hebben de mensen in Fallujah te maken met meer kankergevallen, leukemie, kindersterfte en sekseafwijkingen dan werd vastgesteld onder overlevenden in Hiroshima en Nagasaki in de jaren nadat deze Japanse steden werden verschroeid door Amerikaanse nucleaire aanvallen in 1945.

De vraag is natuurlijk ook, welke DU-besmetting de soldaten hebben opgelopen!

Het epidemiologische onderzoek, waarvan de resultaten onlangs werden gepubliceerd in de ‘International Journal of Environmental Studies and Public Health’ (IJERPH), toont bovendien aan dat het wijdverspreid voorkomen van deze gevallen in Fallujah vele malen groter is dan in omringende landen.

De aanval op Fallujah, een stad die zo’n 70 kilometer ten westen van Bagdad ligt, betrof een van de ergste oorlogsmisdaden in onze tijd. Nadat de bevolking zich had verzet tegen de door de Amerikanen geleide bezetting van hun land – een neokoloniale plunderoorlog die werd verklaard op basis van pure leugens – besloot Washington de stad met een overwegend Soennitische bevolking als voorbeeld te stellen. Volgens het internationale oorlogsrecht wordt dit ook wel een “afschrikwekkende” of “collectieve” afstraffing genoemd en dat is een illegale praktijk.

Het nieuwe onderzoek naar de volksgezondheid in de stad toont zonder meer aan wat al zo lang werd vermoed: dat tijdens de acties een grote hoeveelheid wapentuig bestond uit verarmd uranium, een radioactieve stof die in munitie wordt gebruikt ter verhoging van de effectiviteit.

In een onderzoek van 711 huishoudens en 4.843 personen dat in januari en februari 2010 werd uitgevoerd ontdekten de onderzoekers, waaronder de opstellers van het rapport Chris Busby, Malak Hamdan, Entesar Ariabi en een team van onderzoekers dat het aantal gevallen van kanker was verviervoudigd ten opzichte van vijf jaar daarvoor, de tijd voordat de Amerikaanse aanvallen plaatsvonden. Ook ontdekten zij dat de soorten kanker in Fallujah scherpe overeenkomsten vertoonden met de overlevenden van de atoombommen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki die destijds werden blootgesteld aan intensieve straling als gevolg van de fall-out.

In Fallujah is het aantal gevallen van leukemie 38 keer hoger, de gevallen van kinderkanker 12 keer hoger en het aantal gevallen van borstkanker ligt 10 keer hoger dan is vastgesteld onder de bevolking van Egypte, Jordanië en Koeweit. Ook werd een verhoogd aantal gevallen van lymfklierkanker en hersentumoren onder volwassenen vastgesteld. Met 80 sterfgevallen op iedere 1.000 geboorten ligt het kindersterftecijfer in Fallujah meer dan vijf keer zo hoog dan in Egypte en Jordanië en acht keer zo hoog dan in Koeweit..

De soorten kanker in Fallujah vertonen scherpe overeenkomsten met de overlevenden van de atoombommen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki.
Destijds blootgesteld aan intensieve straling als gevolg van de fall-out van de kernbommen.

Na 2005 is in Fallujah het aantal geboorten waarbij meisjes ter wereld kwamen buitengewoon scherp gestegen. In normale bevolkingssamenstellingen worden op iedere 1.050 jongetjes gemiddeld 1.000 meisjes geboren. Maar in de vier jaar na de Amerikaanse aanvallen liep het aantal mannelijke geboorten terug naar 860 op elke 1.000 meisjes. Ook deze wijziging in de geslachtsverhoudingen komt overeen met die welke na de Amerikaanse atoomaanvallen op de twee voornoemde Japanse steden werd vastgesteld.

De meest voor de hand liggende reden voor de veranderingen in seksualiteit, ligt volgens de onderzoekers aan de invloed van een belangrijke mutatie veranderende gebeurtenis – het meest waarschijnlijk als gevolg van het gebruik van verarmd uranium in Amerikaanse wapens. Hoewel jongens één X-chromosoom hebben, bezitten meisjes een overbodig (redundant) X-chromosoom waardoor zij het verlies van een chromosoom als gevolg van genetische beschadiging kunnen opvangen.

“Dit is een buitengewoon alarmerend resultaat,” zei Busby, professor in moleculaire biowetenschappen aan de Universiteit van Ulster en directeur van het wetenschappelijk onderzoek door ‘Green Audit’, een onafhankelijke milieuonderzoeksgroep.
“Om een dergelijk effect te genereren moet er in 2004 tijdens de aanvallen sprake zijn geweest van zeer ingrijpende mutatieveranderingen. We moeten er dringend achter zien te komen welke stof werd gebruikt. Hoewel velen denken aan uranium, kunnen we daar niet eerder vanuit gaan voordat er verder gedegen onderzoek is verricht en onafhankelijke analyses zijn gemaakt van monsters uit het gebied.”

Het Amerikaanse leger heeft bewust de gevaren van DU-munitie verzwegen. Hoe lang kan dit nog doorgaan..?

Busby vertelde aan het Italiaanse tv-station RAI 24 dat de buitengewone toename in straling-gerelateerde ziekten in Fallujah hoger is dan onder de bevolking van Hiroshima en Nagasaki na de atoombommen die daar in 1945 vielen. “Ik schat dat dit werd veroorzaakt door verarmd uranium,” zei hij. “Er moet een verband bestaan.”

Het Amerikaanse leger gebruikt verarmd uranium, ook wel bekend als gebruikte nucleaire brandstof, in pantser doordringende ammunitie en kogels omdat het een tweemaal zo grote dichtheid heeft als lood. Wanneer deze ammunitie doel raakt, komt in het gebied van d explosie echter 40% van het uranium vrij in de vorm van zeer kleinen deeltjes. Die kunnen daar jarenlang blijven en gemakkelijk de menselijke bloedbaan binnendringen, waarna het zich vastzet in lymfklieren en het DNA kan aanvallen dat wordt aangemaakt in sperma en eicellen van besmette volwassenen en dientengevolge ernstige geboorteafwijkingen kan veroorzaken bij de volgende generatie.

Het onderzoek vormt de eerste systematische onderbouwing van een grote hoeveelheid bewijsmateriaal waaruit de scherpe stijging blijkt van kindersterfte, geboorteafwijkingen en kanker in Fallujah.

In oktober 2009 stelden Britse en Irakese artsen een brief op die gericht was aan de Verenigde Naties, waarin werd nader onderzoek werd geëist naar de verspreiding van stralingsziekten in de stad Fallujah:
“Jonge vrouwen in het Irakese Fallujah zij bang om kinderen te krijgen omdat er sprake is van een toename van het aantal ernstig misvormde kinderen, zonder hoofd, met twee hoofdjes, een oog in het voorhoofd, zeer vermagerde lichaampjes en ontbrekende organen. Bovendien lijden veel kinderen in Fallujah aan ernstige vormen van kanker en leukemie..…”

“In september 2009 rapporteerde het Ziekenhuis in Fallujah de geboorte van 170 kinderen, 24 procent ervan stierf binnen de eerste week en 75 procent van de overleden baby’s was misvormd..…”

“Doktoren in Fallujah hebben er speciaal op gewezen dat ze niet alleen een nog nooit eerder voorgekomen aantal geboorteafwijkingen hebben waargenomen, maar ook het aantal te vroege geboorten is na 2003 aanzienlijk toegenomen. Het meest alarmerende is echter dat de doktoren in Fallujah vertelden dat “een belangrijk aantal baby’s dat wist te overleven in een later stadium allerlei ernstige handicaps begonnen te vertonen.”

In antwoord op dit rapport wees het Pentagon erop dat er geen onderzoeken zijn geweest waaruit is gebleken dat het voorkomen van misvormingen of andere ziekteverschijnselen verband zou houden met Amerikaanse acties. “Tot op heden zijn er geen onderzoeken waarin wordt aangetoond dat er verband zou bestaan tussen het milieu en specifieke gezondheidsaandoeningen,” vertelde een zegsman van het ministerie van Defensie in maart tegen de BBC. Er zijn ook niet van dat soort onderzoeken want Washington en de marionettenregering in Bagdad houden publicatie ervan tegen.

Volgens de opstellers van het bovengenoemde rapport hebben de Irakese autoriteiten getracht hun onderzoeken te dwarsbomen. “Kort nadat het schriftelijke onderzoek was voltooid, meldde de Irakese televisie dat “die vragenlijsten waren opgesteld door terroristen en dat iedereen die eraan zou meedoen zou kunnen worden gearresteerd”, zo staat in het rapport te lezen.

De geschiedenis van de wreedheden door het Amerikaanse imperialisme tegen de bevolking van Fallujah begon op 28 april 2003, toen Amerikaanse soldaten zonder aanzien des persoons meer dan 200 inwoners beschoten die protesteerden tegen het feit dat een plaatselijk schoolgebouw door de Amerikanen werd gevorderd om er een militaire basis in te richten. Zeventien inwoners werden gedood in die aanval zonder enige aanleiding en twee dagen later schoten de Amerikaanse soldaten nog eens twee demonstranten dood toen er werd geprotesteerd tegen de voorgaande moordpartij.

De gevolgen van het gebruik van RADIO-ACTIEF verarmd uranium in wapentuig. Veel erger dan de verboden gifgassen uit de 2e wereldoorlog. Veel heftiger dan de omstreden clusterbommen..!

Hierdoor groeide de volkswoede en Fallujah werd zo het centrum van het Soennitisch verzet tegen de bezetting en de Amerikaanse onderdrukking. Op 31 maart 2004 hield een woedende volksmenigte een konvooi van de particuliere beveiligingsfirma Blackwater tegen, dat mede verantwoordelijk was voor hun aandeel in de oorlogsmisdaden. Vier huurlingen van Blackwater werden uit hun voertuigen gesleurd, geslagen, in brand gestoken en aan een brug over de Eufraat opgehangen.

Het Amerikaanse leger beloofde daarna dat het de onrust in de stad zouden neerslaan, waarbij een onbekend gebleven officier zei dat “Fallujah zou worden omgevormd in een slagveld”. Operatie ‘Vigilant Resolve’ , waarbij duizenden mariniers werden ingezet eindigde echter in mei 2004 met de opgave van het beleg door het Amerikaanse leger. De overwinning van de inwoners van Fallujah op de overweldigende meerderheid van de Amerikanen werd overal in Irak uitbundig gevierd en was over de hele wereld te zien op de televisie.

Het Pentagon kwam in november 2004 met heen antwoord. De stad werd omsingeld en iedereen die zich binnen de muren van de stad bevond werd beschouwd als vijandige strijder en prooi voor de zwaarst bewapende moordmachine in de wereldgeschiedenis. ‘Associated Press’ meldde dat mannen die met hun gezinnen probeerden de stad te ontvluchten werden teruggestuurd.

Bij de aanval maakten de VS in hevige mate gebruik van de chemische stof witte fosfor. Zogenaamd met als doel het bijlichten van het slagveld, veroorzaakt witte fosfor verschrikkelijke en meestal fatale verwondingen door zich eerst door bouwmaterialen en kleding heen te branden om vervolgens het vlees en tenslotte de beenderen te verschroeien. De chemische stof werd ook ingezet voor het wegzuigen van zuurstof uit de gebouwen waarin mensen zich schuilhielden.

De wraakzucht van Washington tegen de burgerbevolking werd nog eens onderstreept door het feit dat het leger melding maakte van ongeveer 1.400 gedode vijandelijke “soldaten” en 1.300 tot 1.500 “krijgsgevangenen”. In een bepaald geval toonde NBC News een videofilm van een Amerikaanse soldaat die een gewonde en hulpeloze Irakees executeerde. Een later ingesteld onderzoek door de Amerikaanse Marine oordeelde dat de militair had gehandeld uit zelfverdediging.

Eenenvijftig Amerikaanse soldaten sneuvelden tijdens de tiendaagse strijd. Het werkelijk aantal gedode inwoners is niet bekend. De stadsbevolking van voor de aanval werd geraamd op 425.000 tot 600.000 mensen. De huidige bevolking wordt nu geschat op tussen de 250.000 en 300.000 mensen. Tienduizenden mensen, voornamelijk vrouwen en kinderen, vluchtten voordat de strijd zou losbarsten. De helft van alle gebouwen in de stad werd vernietigd, de meeste volledig in puin geschoten.

Zoals overgrote delen van Irak, bleef Fallujah een ruïne. Volgens een recent onderzoek door IRIN, een project van het VN-kantoor voor Humanitaire zaken, beschikt Fallujah, zes jaar na de oorlog, nog steeds niet over een goed functionerend rioleringssysteem. ‘Afvalwater stroomt de straten in en doordringt de watervoorraden’ zo meldt het rapport.
‘Abdul-Sattar Kadhum al-Nawaf, directeur van het algemene ziekenhuis van Fallujah, vertelde dat het afvoerprobleem inmiddels zijn tol heeft geëist onder de plaatselijke bevolking. Zij kreeg in ernstige mate te maken met diarree, tuberculose, tyfus en andere overdraagbare ziekten.’

De wreedheden van de Amerikaanse aanval shockeerde de hele wereld en voegde de naam van Fallujah toe aan de infame lijst van namen zoals My Lai, Sabra-Shatila, Guernica, Nanking, Lidice en Wounded Knee. Maar in tegenstelling tot al die andere slachtpartijen, eindigde de misdaad tegen Fallujah niet toen de kogels niet meer werden afgevuurd en de bombardementen staakten.
De beslissing van het Amerikaanse leger om zwaar verarmd uranium in te zetten, hetgeen overduidelijk wordt aangetoond in het rapport ‘Kanker, Kindersterfte en Geboortecijfers in Fallujah, Irak 2005–2009’, was een onverantwoordelijke daad van geweld, waardoor in 2004 een hele generatie van nog ongeboren kinderen werd vergiftigd.’

Het Fallujah-onderzoek komt goed van pas, nu de Amerikanen escalatie van hun gewelddadigheden in Afghanistan voorbereiden. De voormalige operationeel opperbevelhebber van de Amerikanen in Afghanistan, generaal Stanley McChrystal, werd vorige maand vervangen na een mediacampagne door ondermeer het blad ‘Rolling Stone’, waarin hij onder andere werd beschuldigd van handenbinderij van Amerikaanse soldaten in hun antwoord op Afghaanse opstandelingen.

McChrystal werd vervangen door generaal David Petraeus, voormalig hoofd van het Amerikaanse Centrale Commando. Petraeus heeft nieuwe gevechtsrichtlijnen opgesteld waardoor het mogelijk wordt onevenredig veel geweld te gebruiken tegen verdachte militanten.

Petraeus werd op zijn beurt bij het ‘Central Command’ weer vervangen door generaal James ‘Mad Dog’ Mattis, die in 2004 een sleutelrol vervulde in de acties tegen Fallujah. Mattis maakt grappen over het vermoorden van mensen, zo liet hij in 2005 aan toehoorders weten “het is erg leuk om bepaalde mensen dood te schieten…..”


16 gedachten over “Fallujah: meer kankergevallen dan Hiroshima..!

 1. @ GuidoJ .
  Twee vragen.
  Kan/wil je de lezingen van Leuren Moret toevoegen aan de aanbevolen artikelen?
  2. ik weet niet of het al eerder is gevraagd ( ben te lui om al de postings na te lezen )kan/ wil je hyves toevoegen bij de ” deel dit artikel knopjes”? Nu moet ik dit doen via een omweg (nu jij)

  bij voorbaat dank een toch nog vrolijk mens !!

  1. Ik vind je idd ook een luie burger.. Mag ik dat zeggen? Jeetje. Gewoon even googlen, dan krijg je deze link.
   Blijf een vrolijk, doch minder lui mens..

 2. walgelijk!! Maar owat erg als een van “onze jongens of meiden “sneuvelt daar. Schaamte om de steun die nederland aan dit soort misdaden tegen de mensheid bied, overheerst bij mij nu. WALGELIJK!!!

 3. Ik kan niet genoeg herhalen, hoe vaak de Amerikaanse overheid hun eigen volk opoffert. Vietnam en Agent Orange. Niet alleen de zgn. vijand werd verkankerd, maar ook de Amerikaanse soldaten daar. Het zelfde geldt nu voor Afghnistan, Kosovo, Irak enz. enz. , maar zeker ook binnenlands.

  De Mex. olie-ramp en wat wij niet mogen weten:

  Dit is een “heet van de naald” topic, omdat de Amerikaanse overheid heel druk bezig is de werkelijke gevolgen van de olie-ramp zoveel mogelijk te verdoezelen. Toch zijn er journalisten die wel nieuwsgierig zijn naar de waarheid en op onderzoek uitgaan, met alle gevolgen van dien:

  Omdat de Amerikaanse media geen informatie meer gaf over de olie-ramp en de gevolgen daarvan, besloot Greg Hall op onderzoek uit te gaan.
  De ploeg besloot zelf te onderzoeken, welke gevolgen de olie-ramp had op mens, dier en milieu.

  De hele filmploeg van Greg Hall, die sinds 3 juni 2010 verslag deden van de gevolgen van de Mex.-olieramp, is opgenomen in het ziekenhuis met radio-activiteits verschijnselen. Uit bloedtesten bleek, dat Hall tenminste 6 giftige stoffen in zijn bloed had.

  http://www.examiner.com/human-rights-in-national/censored-gulf-news-ill-filmmaker-radio-host-shocking-lab-report-video-and-audio

  Vissers worden nu ingezet als schoonmakers van de olie omdat de vissen allemaal dood zijn en worden daar voor betaald door BP:

  http://www.youtube.com/watch?v=2IlMDBAGLFI&feature=channel

  Franse nieuws-reporters hebben samen met Kendra Arnessen, een reportage gemaakt over de chantage van BP, die vissers contractueel verbieden om openbaar te maken, wat zij aantreffen.

  http://www.youtube.com/watch?v=LsAT-qeZ_0w&feature=player_embedded

  In de video zag U Kendra, moeder van twee kinderen die de waarheid boven tafel wil en zal krijgen, in haar ogen wrijven, ligt nu ook in het ziekenhuis met vergiftiging en is erg ziek, evenals duizenden andere kust-bewonders. Al deze mensen wordt verteld dat ze een staphylokokken-infectie of schurft hebben en worden daarvoor behandeld: niet voor vergiftiging door Corexit!!

  http://www.examiner.com/human-rights-in-national/censored-gulf-news-medical-staff-poorly-treat-1000-s-suffering-gassed-with-poisons

  Arnessen heeft een interessante, doch schokkende theorie over de toekomst van de olie-ramp:

  http://www.youtube.com/watch?v=9vpJVELKPPM&feature=player_embedded

  Duizenden mensen kotsen bloed op door Corexit:

  http://xandernieuws.punt.nl/?id=604391&r=1&tbl_archief

  We hoeven geen deskundigen te zijn, om te begrijpen, dat de gevolgen van deze olie-ramp, in de toekomst vele ziektes zal opleveren, waar kanker een hoofdrol in zal hebben.

  De url’s bevatten veel linken, die nu, op het moment dat ik dit blog maak, nog toegankelijk zijn. Vermoedelijk binnenkort niet meer.

 4. Als je alle ellende van oorlog bij elkaar veegt en daar bij optelt alle ellende door vergiftiging van leefomgevingen en daar bij optelt alle leugens over vaccineren, opereren, chemotherapie enz. enz. plus het verarmde voedsel dat nog te koop is plus de honger die onterecht nog over de hele wereld te zien is en dan niet te vergeten de , heel vaak verborgen, armoede die maar niet wordt opgelost en alle geweld door ontevreden of gewoon misdadige mensen. Als je dit allemaal bij elkaar veegt en je gaat het goed bekijken, hoe kun je dan nog rustig slapen?
  Toch slapen er nog heel veel mensen. Hoe hard je ook roept. Misschien kunnen we het beter van de andere kant aanpakken en niet het slechte veroordelen maar het goede propageren. Dat is opbouwend in plaats van afbrekend. We weten allemaal best dat het niet klopt in de wereld. Maar dat gaat niet over door er over te roepen. Degenen die geïnteresseerd zijn in de misstanden weten die ook feilloos te vinden .
  Dat is ook logisch want we zoeken naar antwoorden. Degenen die het allemaal liever niet weten luisteren niet en zoeken niet en willen er niet mee lastig gevallen worden. Deze mensen hebben meestal wel oren naar hoe je de wereld verbeterd. Ik sta er bijvoorbeeld van te kijken hoeveel mensen direct mee gingen doen aan het apart inzamelen van plastic. Dat is behapbaar en duidelijk voor iedereen.( Er zijn nog veel betere voorbeelden te vinden.) Waar wij ons druk om maken, dat is veel te misselijkmakend voor de meeste mensen om te kunnen verdragen. Ik word er zelf af en toe misselijk van en ik word minder snel misselijk dan de gemiddelde mens.

  1. @Haddock, bedankt voor de link. Weet alleen nog niet wanneer ik er aan toe kom het te lezen. Probeer het spoedig.

 5. Tijdens de “dans om de macht” laten politici en bestuurders zich volgaarne verleiden tot minder verantwoorde acties, zoals het steunen van een bondgenoot op basis van valse voorwendselen om een verhulde agenda te realiseren.

  Los van de daadwerkelijke reden om in Irak en Afghanistan te keer te gaan (oorlog voeren krijg ik niet uit m’n strot) is het een vindingrijke manier om radioactief afval te dumpen, zelfs ook als dat ten koste gaat van eigen troepen.

  Dit zijn dermate wandaden dat dit niet meer met een bij politici gebruikelijk SORRY afgedaan kan worden, het wordt tijd om eens serieus “verantwoording af te leggen” bij voorbeeld voor een internationaal tribunaal!

 6. Beste GuidoJ misverstand waarschijnlijk mijn fout ‘k had wat duidelijker moeten zijn . Na het zien van twee lezingen van Leuren Moret ,was geen prettige zondagmorgen , in een willekeurige zwartekousen is het vrolijker vertoeven. Kwam ik het boven staande artikel Fallujah: meer kankergevallen dan Hiroshima..! tegen via oude media/ nieuwe media en miste haar bij de aanbevolen artikelen van daar de de eerste vraag.

  Het luie gedeelte in mezelf had en heeft nog steeds geen zin om alle postings na te vlooien op het woordje Hyves .van daar dat vraag twee nog open staat.

  groet een toch nog vrolijk en lui mens

  PS tuurlijk mag zeggen dat ik een lui mens ben

 7. Als magisch realistisch schilder ,schilder ik het liefst de mooie dingen die ik heb meegemaakt ,maar een aantal maanden geleden voelde ik dat er ook zo iets is als politieke bewustzijnskunst dus verdiepte ik mijzelf in de DU materie en om me zelf scherp te houden plaatste ik wat bekende DU fotoos op mijn desktop.

  en nu het pijnlijke, na een paar dagen kwam mijn buurvrouw langs en die vroeg of ik haar en andere kinderen,die vaak over de vloer komen om te schilderen en die de fotoos kunnen zien, niet de waarheid te vertellen, wat er met deze mensen gebeurd was en nog gebeurd, dat het klei poppetjes zijn voor een raar schilderij, ze wilde haar kinderen een onbezorgde kindertijd geven,( wat ik wel kan begrijpen).Okee zei ik ik ,maar dan praten we er een keer over als volwassen mensen, is nog steeds niet gebeurd. Elke keer als ik over dit onderwerp begin, met de buren en ander bezoek,staren ze naar de grond, beginnen ze over fotoshop ,ja maar daar doen wij (Nederland) niet aan mee,regeringen doen dit expres, je bezoekt foute websites je MOET het relativeren en dat soort uitvluchten.
  Zelfs met een traan en wat humor “het is boven de grond makkelijker adem te halen dan door zand”, verzand het gesprek en gaat over op het weer en zo . Nu schilder ik in het geheim ik wil niet liegen tegen kinderen en de fotoos zijn van mijn desktop, pijnlijk dat weer wel

  Ik kan en wil niet meer kwaad worden op mensen die ik lief heb , en dat zijn er ongeveer zeven miljard.

  PS het wordt wel eens tijd dat David Icke de oud en nieuw show doet

  een groet van een toch nog vrolijk mens

  1. @ defecte burger mijn dochter van 10 ziet zulke beelden wel en vraagt erover. Kan ik haar de realiteit van zo’n verhaal onthouden? Alleen omdat ze nog maar 10 jaar is,hoe oud zijn die misvormde kinderen dan? Die mogen dan zeker niet in de spiegel kijken. Dus leg ik uit waar het over gaat, wel in bewoordingen die zij kan begrijpen. Die doen niks af aan het vertelde leed en geweldadigheden. Toen ik haar uitlegden over oorlog, hoe ze gevoerd worden. Wie tegenwoordig aan de knoppen zitten van de drones, wilde zij geen enkel spelletje meer spelen waar geweld en strijd het camedoel is. Tegenwoordig leest ze af en toe mee hier op de site,ook kinderen hebben het recht op informatie,als ouder heb je dan het voorrecht, de informatie toe te lichten. Wat het kind er mee doet is eigenlijk aan het kind.(mits binnen bepaalde grenzen)

   Wat david icke betreft doen zou ik zeggen,ben ik helemaal voor.

   groet marcel

 8. En de politici maar hun handen wassen in onschuld. Zij doen moorden en verminken. Ook uw pensioen doet nog steeds beleggingen in clustermunitie en depleted uranium. En dan heb je ook nog veel van die judassen die op de partij van verraders stemmen. Walgelijk, walgelijk.

 9. Ik begrijp maar niet waarom de `linkse` partijen en journalisten, of de partijen en journalisten die `allochtonenknuffelaars` worden genoemd, en de tegenstanders van de oorlogen in Irak en Afghanistan deze nieuwsfeiten (en bv de 9/11 `komplot`theorieen) niet gebruiken in hun campagnes etc. om meer mensen achter zich te krijgen. Durven ze niet of is het gewoon 1 pot nat?

 10. Over wapen inspectie moest ik ineens denken.
  Worden die wapens van Amerika wel allemaal gecheckt?
  Wat zit erin? Of is het een soort Coca Cola recept en komen we er niet achter?

  Misselijkmakend toch en we hadden ook al het Golfoorlog syndroom van de eerste Golfoorlog. Wat wordt allemaal toegestaan in het geweld spectrum en wordt dit wel grondig onderzocht. Schijnbaar niet…

 11. er werd over een witte poeder geschreven in dit stukje nieuws en nu denk ik ook waarom ik het ni inzie .hoe het kon.kan dat die torens in amerika ingestord zijn normaal gesproken storten ze niet zomaar inmekaar maar nu ik dit gelezen heb JA ?witte fosfor verpulvert alles ook?? staal en beton heeft al helemaal geen kans tegen dit materiaal .t,word zo heet dat het vocht wat er inzit helemaal verdweind en dan komen er blaasjes op .daardoor verpulvert het beton .die vliegtuigen zaten er vol mee en werden radiografich bestuurd maar er zaten geen mensen in .en ook onder in de kelder verdieppingen zijn er ontploffingen gehoord en waar genomen ook daar is witte fosfor tot ontploffing gebracht.T,WORD TIJD DAT DE MENS??? OPSTAAT .EN ER TEGENIN GAAT . NU??/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.