Advertentie

Hoe Erdogan z’n eigen coup organiseerde..


Het 'zelf in elkaar zetten van een gewelddadige aanslag of gebeurtenis' heet simpel een 'valse-vlag-operatie'..

Vind jij de amateuristische manier waarop de Turkse legertop de coup-poging vorm gaf, iets voor een club topofficieren? Of kan het zijn, dat deze coup moést mislukken, waarbij er ‘en passant’ een paar honderd doden dienden te worden geofferd..? De manier waarop het Turkse leger de coup trachtte vorm te geven, was van te voren gedoemd te mislukken. Want hoe kan het, dat het Turkse leger naliet te doen, wat ELK leger doet bij een couppoging: namelijk allereerst het veroveren van radio- en Tv-stations.

Via die publieke kanalen, kan het volk dan worden bestookt met overwinningspropaganda van de coupplegers, zodat weerstand vanuit het volk, tot een minimum beperkt blijft.. Maar niets van dit al. Integendeel zelfs..! CNN, de buitenlandse zender hielp de in het buitenland verblijvende president Erdogan weer terrein te winnen. Hij riep ‘zijn volk’ via deze dubieuze zender (HIER) op, de straat op te gaan en te protesteren tegen deze staatsgreep.

Joost Niemöller schrijft in zijn artikel hieronder, over de knullige wijze waarop het e.e.a door de legertop in elkaar was gestoken. Heel duidelijk is geworden dat er van een degelijke opbouw van de coup geen sprake was. Een paar F-16 over de hoofdstad Istanboel laten vliegen, betekent nog niet dat je indruk maakt, noch dat je laat zien wie er vanaf dat moment ‘de baas’ is. De valse-vlag-operatie is door president Erdogan verder uitgekleed en daardoor als strategie-van-misleiding ontmaskerd. Let de komende tijd op hoeveel mensen om je heen, bijvoorbeeld via de Sociale Media, zullen vertellen over wéér een valse-vlag-operatie (HIER een artikel erover), wanneer er opnieuw een ‘schokkende gebeurtenis’ plaats vindt.

* * *

x

erdogan

x

x

Erdogan organiseerde eigen coup. Reconstructie.

2016 © Joost Niemöller -deze versie © wanttoknow.nl/be

x

We keken de afgelopen dagen, met de ‘Turkse staatsgreep’, naar een merkwaardig spektakel. Het leek in eerste instantie op een klassieke militaire coup; de vergelijking met Egypte werd al snel getrokken. Maar, zoals AfshinEllian al uiteenzette op de website van Elsevier: dit leek helemaal nergens op! Het was op zijn hoogst een wanhoopspoging. En het was vooral een uitgelezen moment voor Erdogan om zijn dictatorschap nog steviger te vestigen. En daarmee zijn islamiseringsagenda verder door te voeren.

CNN Erdogan powerBij een coup dien je gelijk de regeringstop vast te zetten, en middels een overmaat aan militaire aanwezigheid de bevolking in eerste instantie te weerhouden om in opstand te komen. Ook moeten de media direct in handen worden genomen. Maar van dit alles gebeurde maar een beetje. Een vreemde rol werd ook gespeeld door CNN. Al vrij snel verscheen er een vrouwelijke commentator van CNN in beeld, die gestationeerd was in het Pentagon. Zij deelde mee dat de Amerikaanse regering niet aan de kant van de coupplegers stond, maar dat de ‘democratie’  en dus Erdogan moest zegevieren.

Andere commentaren maakten daar weer kanttekeningen bij, maar die bevonden zich niet in het Pentagon. Het leek alsof CNN voorinformatie had. Of althans: dat werd gesuggereerd. Zowel CNN Turkije als Al Jazeera, zenders met een breed bereik in het Midden Oosten en in Turkije, bleven pro-Erdogan berichtgeving verspreiden. Met name bij Al Jazeera (een in Quatar gevestigde zender, en dus bevriend met het Erdogan bewind) werd van het begin af aan herhaald dat er geen sprake was van een coup, maar slechts van een beperkte militaire opstand.

De eerste beelden van Erdogan die de bevolking opriep de straat op te gaan, werden ook uitgezonden door CNN Turkije. Er liep duidelijk een lijntje van Erdogan naar CNN. Op dat moment was de staatszender op zwart. Dit zou overigens maar korte tijd het geval zijn. Er verscheen ook het bericht dat de sociale media in Turkije waren plat gelegd. Of dit ook daadwerkelijke gebeurde, of slechts op een bepaald niveau werd niet duidelijk, want via de sociale media bleven berichten het land uit komen.

In eerste instantie leek het wel degelijk op een coup: ‘militaire politie’ had twee bruggen afgezet in Istanbul, werd gemeld via Twitter. Er reden tanks over de snelwegen. Straaljagers vlogen laag over Ankara. Daar verscheen ook bewegend beeld van via de sociale media. Indrukwekkend. Een soort duikvlucht met veel herrie; dan is iedereen wel wakker.

Maar wat was het doel van dit lage overvliegen, behalve imponeren? Er zou geschoten worden in Ankara. Geschoten door wie? Op wie? Alles bleef onduidelijk. Uit daarop volgende beelden, bleek al snel dat de bezetting van die brug in Istanbul niet veel voorstelde. Er stonden slechts twee vrachtwagens dwars op één rijbaan. Via de andere rijbaan werd verkeer toegelaten. Een klein rijtje soldaten stond voor de vrachtwagens. Dat beeld van die armzalige twee vrachtwagens op de brug die slechts één rijbaan hadden afgesloten, werd ook uitgezonden door het pro-Erodgan kanaal CNN Turkije. Er verscheen ook een klein rijtje soldaten op het Taksim plein.

Turkije coup RT vliegveldHier en daar reed een verdwaalde tank door de straten van Istanbul. Was dit wel een coup? Was dit niet eerder een treurige poging tot een coup, of een in scene gezette coup? Was het niet zo dat een klein groepje soldaten was opgezet iets te doen dat al snel tot mislukking gedoemd was? Er kwam ook beeld van twee tanks die voor het Atatürk vliegveld in Istanbul stonden. Er werd daarmee gesuggereerd dat het hoofdvliegveld in handen zou zijn van de coupplegers. Maar met twee tanks?

Konden de mogelijke coupplegers niet weerhouden dat hun beperkte mogelijkheden werden gefilmd? Wie zaten er eigenlijk in die tanks? De beelden van die twee tanks werden uitgezonden door NTV, de pro-Erodgan zender. Die beelden vertelden de bevolking een duidelijk verhaal: Voor deze zogenaamde militaire coup hoeven we niet bang te zijn.

turkije coupe bosporusWel werd de luchthaven in Istanbul gesloten.
Ineens zond CNN beelden uit van een massa mensen die bij wijze van protest het vliegveld hadden bezet. Ze droegen Turkse vlaggen. Het maakte een georganiseerde indruk. Een man was op een tank geklommen, met naast hem een gemaskeerde militair. Zij stonden duidelijk in scene gezet te juichen. De Amerikaanse CNN zender leek in verwarring over wie deze mensen waren. Een CNN verslaggever te plekke zei mensen gesproken te hebben daar, die zeiden dat dit een protest was tegen Erdogan. Dat bleek even later duidelijk een set up te zijn..

Er kwam het bericht dat de noodtoestand was afgekondigd. Maar het was inmiddels duidelijk, door al die mensen op straat, dat deze ‘noodtoestand’ niet gehandhaafd werd. Ook kwam het bericht binnen dat het parlement, toen in noodvergadering bijeen, werd gebombardeerd. De logica daarvan viel niet te achterhalen. De ‘coupplegers’ zouden nagelaten hebben om Erdogan en de zijnen gevangen gezet te hebben, maar bombardeerden wel het symbool van de democratie, het parlement? Ook verschenen er beelden van een helikopter die demonstranten op een brug zou beschieten. Ook de logica daarvan werd niet duidelijk, tenzij die ‘demonstranten’ knokploegen waren van Erdogan die de militairen op de brug wilden belagen.

Turkije coup RT vliegveld

Oefening..
De merendeels jonge  ‘coup-plegende’ soldaten verklaarden dat ze hadden gedacht betrokken te zijn bij een oefening (HIER):

Werden deze jonge militairen geofferd, als 'kwade schurken', die de macht naar zich toe wilden trekken. Onschuldige jonge mannen, die naar hun zeggen, bezig waren met een oefening..!!?
Werden deze jonge militairen geofferd, als ‘kwade schurken’, die de macht naar zich toe wilden trekken. Onschuldige jonge mannen, die naar hun zeggen, bezig waren met een oefening..!!?

There are repeated claims that the young soldiers who took part in the botched putsch thought they were on exercises.

NTV television has shown footage of a Turkish colonel and other soldiers being taken into custody at military headquarters.

The video shows them being hand-searched by special forces police, their hands behind their heads. Some are later seen kneeling on the ground, their hands still held behind their heads.

According to Hurriyet newspaper’s online edition, some of the privates who were detained told interrogators they were not aware that they were part of a coup attempt. They had been told by commanders they were taking part in military maneuvers. Some said they understood that it was a coup attempt when they saw civilians climb on tanks.

(vertaling WTK)
‘Er wordt bij herhaling gesproken over jonge soldaten en andere soldaten, die aangehouden werden in deze putsch, die dachten dat het om oefeningen ging. Video’s tonen hen, waarbij ze gefouilleerd worden door speciale politie-troepen, hun handen achter het hoofd. Sommige worden later weer gezien, op de grond, met hun handen nog steeds achter het hoofd.

Volgens de Turkse online-krant Hurriyet, vertelden sommige soldaten tijdens hun verhoor, dat ze helemaal niet bekend waren dat ze met een coup bezig zouden zijn geweest. Hen was door commandanten verteld, dat ze deelnamen aan militaire manoeuvres. Sommige soldaten vertelden, dat ze pas begrepen dat het om een couppoging ging, nadat ze burgers op de tanks hadden zien klimmen.’
x

turkse leger politie
Jonge soldaten, die bij de coup betrokken ZOUDEN ZIJN GEWEEST, krijgen voor het oog van camera’s en het gewone volk, ervan langs met een leren riem.

Toen bleek het meest merkwaardige van de hele avond.
Hoewel het vliegveld van Istanbul gesloten zou zijn, er tanks voor stonden van de coupplegers, er een mensenmassa op de been was gebracht, die naar eigen zeggen de opstand steunde, bleek via Flighradar24 dat het regeringstoestel van Erdogan onderweg was naar Istanbul! En dat bleek te kloppen. Erdogan moest geweten hebben dat hij geen enkel risico liep. (Nu, misschien nog enige, gezien de paar rondjes die het toestel eerst nog draaide.) Hij landde in Istanbul.

Erdogans flight waiting for clearnce to landZijn vlucht was zichtbaar op Flightradar24 (zie kaartje hiernaast), en daarmee dus ook voor de ‘coup-plegende’ straaljagers. Maar er werd hem geen strobreed in de weg gelegd; hij landde, hield zijn persconferentie, uitgezonden door NTV, maakt totaal geen aangeslagen indruk, en liet weten dat het leger gezuiverd zou moeten worden…

Waarom landde Erdogan in Istanbul? Liep hij echt zo’n groot risico? Nee, hij wist dat hij de situatie helemaal naar zijn hand had gezet. Het was een nep-coup, gepleegd door enkele ongevaarlijke soldaten die erin geluisd waren.

 • Ongeveer op dat moment begonnen de lynchpartijen en de martelingen van de ‘coup-plegende’ soldaten. Verschrikkelijke beelden verschenen op de sociale media, maar niet via de officiële tv kanalen.
 • Het regime kondigde de volgende dag aan te overwegen de doodstraf in te voeren.
 • Er werden duizenden rechter ontslagen. 9er is sprake van 3000 (!!) rechters.
 • Gülen werd. zonder enig bewijs, door het Erdogan regime onmiddellijk aangewezen als de aanstichter achter de ‘coup.’
 • De VS biedt Erdogan hulp aan.

Dit alles was duidelijk voorbereid..

 

Advertentie

241 gedachten over “Hoe Erdogan z’n eigen coup organiseerde..

 1. Het ligt er helemaal aan of Turkije de kant van Rusland kiest. De toekomst zal dit uitwijzen. Als Turkije de kant van Rusland kiest dan wist Erdogan van de coup en liet hem gebeuren. Die Turken zijn wel een GEWELDDADIG volk met weinig zelf beheersing.

  “Self-control is the chief element in self-respect, and self-respect is the chief element in courage.”

  – Thucydides

  Zelfbeheersing in gedachten, agressie, hebzucht, seksualiteit, etc. Die Turken hebben weinig zelfbeheersing. Je laten doodschieten in een oorlog vanwege religeuze waanideen is GEEN dapperheid. Dat is gewoon de waanzin (waanideeen) van “useful idiots”.

 2. Mussolini dacht ook aan de woede van het volk te kunnen ontsnappen. Jarenlang waren de Italianen aanhanger van hem maar uiteindelijk is hij geeindigd hangend aan een brug. Gewoon feiten die Erdogan heeft bereikt.

  1. de pers en journalisten die slecht over hem berichtten zijn opgesloten of erger waardoor andere journalisten angst is ingeboezemd waardoor nieuws wat Erdogan niet zou kunnen bevallen achterwege gelaten wordt.

  2. Tijdens de tweede wereld oorlog was er in Duitsland een kompleet gestoorde rechter die doordrengt was van haat tegen hen die het nazibewind niet steunden of aanvielen.
  De man werd ook wel “de rechter van de dood” genoemd zijn naam was Roland Freisler later kwam hij om door een bomsplinter toen hij een schuilkelder probeerde te bereiken. Nu Erdogan bijna 3000 rechters heeft gevangen gezet blijven hoogst waarschijnlijk rechters over die aanhanger van zijn regime zijn en niet zullen schromen om harde straffen op te leggen aan iedereen die Erdogan durft tegen te spreken. Erdogan heeft al laten blijken dat de doodstraf weer ingevoerd moet worden zodat hij zeker weet dat rechtvaardigen hem niets meer in de weg zullen staan. Als rechtvaardigheid dan betekend dat je eerst militairen het idee geeft dat ze op oefening gaan waarna je deze militairen vervolgens gaat mishandelen en straffen dan is dat terug in de tijd waar barbarij nog zegevierde.

  3. Daardoor kunnen ook burgers bang zijn om open te spreken want als ze het niet eens zijn met zijn regime kunnen daar dus ook voor hen straffen opvolgen.
  Conclusie Turkye is geen democratie meer maar een dictatoriale staat.

  1. http://www.npo.nl/nieuwsuur/16-07-2016/VPWON_1248529
   Bewijs:
   ongeveer 00.15 Men wil doodstraf terug invoeren.
   ongeveer 11.33 Mogelijk opzet door Erdogan zelf (gaat over de couppoging).
   ongeveer 13.30 Zelfs vanuit Nederland naar familie in Turkye durft men niet meer vrij te spreken via oa de telefoon omdat het afgeluisterd kan worden waarna sancties getroffen zouden kunnen worden tegen familie leden/kennissen aldaar. Voor hen die deze uitzending nog niet hebben bekeken is dit echt aan te raden om toch te doen zodat u ziet en hoort tot hoever de hand van Erdogan reikt en wat het doet met mensen zelfs in het buitenland.
   https://www.youtube.com/watch?v=CKiqHpbFz68 Dit filmpje gaat over Roland Freisler.(kan als schokkend ervaren worden).

 3. Gisteren een rode zee van Turken op de Erasmusbrug in Rotterdam. Honderden Turken. En boven deze mensenmassa een gezoem: “Turkye!” en “Erdogan!”

  In deze mensenmassa geen enkel individu. Honderden Turken als een grote mensenmassa, vormden een wezen op zichzelf. Ondergedompeld in wat Nietzsche ooit het ‘Dyonisische’ noemde. Een volledig opgaan in een kolkende massa. Een total overgave van de eigen identiteit en individualiteit. Ten faveure van de ‘Duce’.

  Uit alle hoeken en gaten kwamen ze. Een zee van rode vlaggen met manen. Er moet ergens een steenrijke winkelier zijn die is binnengelopen door de verkoop van deze vlaggen. Deze horden konden door politie noch politici worden tegengehouden. Een verslaggever van de NOS ontsnapte ternauwernood.

  Wat wordt hier aangekondigd? Welk beest liet hier al een klein stukje van zijn nochtans onder de waterlijn verblijvende gigantische lichaam zien?

  Het zal niet lang duren voordat over de Erasmusbrug een zee van zwarte vlaggen zal marcheren. En dan zullen er niet honderden, maar duizenden Mohammedanen zijn, boven wier hoofden het zoemt: ‘Doodt den ongelovige!’ Waarna in een orgastische gang naar de Coolsingel alles wat dit beest tegenkomt wordt vertrapt, geschonden en onthoofd.

  Een individuloze massa van zwart bebaarde mannen met pikzwarte ogen en met messen zo groot als zwaarden. Ondergedompeld in het Dyonisische beest van de zwarte kubus te Mekka. Als een kolk rondom de Kaba’aa.

  Geen mens te zien. Louter instrumenten in het leger van Allah.

  Dat is de thans te voorziene toekomst. Een zekere toekomst. Maak dat je hier wegkomt. Verlaat Nederland zolang het nog kan. De slapende cellen hebben hun positie ingenomen en vanuit alle hoeken en gaten zullen ze komen. Zonder meelij, en zonder twijfel. In een orgasme van geweld en sadisme.

  Dit is zeer concreet en zeer aanstaande.

  1. Heb jij ali baba en de veertig rovers gelezen John, lost in fantasie ? Jij kunt toch wel weten dat het enige moslimterrorisme wat er zou kunnen zijn georganiseerd is door de machthebbers of heb jij onder een steen liggen slapen de afgelopen jaren? Probeer je angst te zaaien ?

  2. Treowd.
   Zoals je schrijft ” Jij kunt toch wel weten dat het enige moslimterrorisme wat er zou kunnen zijn georganiseerd is door de machthebbers”.
   Als je daar over na denkt kan dat wel eens kloppen want jij kunt toch ook weten dat “de leiders” niets om de bevolking geven hier binnen de EU.
   Wel zie ik steeds meer vreemden zelfs in de kleinste dorpjes en meestal mannen wat natuurlijk niet echt logisch is.
   Kortom als er boze opzet is dan zitten ze nu al overal.
   Als ik dan denk aan de jaarwisseling in Keulen zou dat nu overal kunnen gebeuren.
   Als dit zo is dan heeft dat niets met geloof te maken maar terrorisme door de leiders zelf bedacht.

  3. Dank je Arnold voor je reactie, men probeerd op allerlei wijzen de mensheid te verdelen door etniciteit of komaf te benadrukken in de vele reacties over het internet. Men kan slechts macht blijven houden als we in die verdeling gaan of blijven geloven, wij zijn allen mensen van deze aarde welke vorm dan ook deze aardkloot zal hebben. Als wij als mensheid voorbij hokjes en stigmatisering kijken blijft er in de kern de mens zelve over en die is overal op aarde gelijk van vlees en bloed met de wens dat men van hem of haar zal houden zoals men is geboren. Niemand heeft er de keuze vooraf in waar hij of zij geboren zal worden en wanneer men deze aarde zal verlaten, niemand daarin uitgezonderd. Koning , keizer, admiraal poepen en plassen moeten we allemaal. We zijn allen waardevol en gelijkwaardig aan elkaar simpelweg omdat we geboren worden op deze aarde dat is onze verbinding in Liefde met Liefde. Samen zijn we sterk en kunnen wij aardlingen het tij keren, zij zijn tenslotte met een heel stuk minder die andere plannen hebben dan het bevorden van het floreren van de gehele mensheid. En wie weet misschien juist wel en denken zij dat dit de enige weg is om de grote kudde te doen ontwaken.
   De movers and shakers. Helaas laat de geschiedenis een ander beeld zien, dus zullen wij – de meerderheid – welke wel vreedzame wensen hebben het samen moeten doen. Decentraliseren en overall goede buren worden ( nationaal en lokaal ) dat is een hele goede eerste stap…

  4. In Nederland hebben we de afgelopen 40 jaar thee gedronken en alles steeds te goeder trouw benaderd ook met het idee dat alle mensen gelijk zijn en grofweg dezelfde wensen hebben. Met het idee ook dat de mensen die hier willen blijven en werkelijk Nederlanders zouden worden. Maar niets is minder waar en blijkt ook wel weer aan de demonstratie te Rotterdam en “de lange arm van Erdogan”.

   De integratie is gewoonweg mislukt en de conclusie is dat je beter naast elkaar kunt leven dan met / door elkaar. Dubbele nationaliteit moet onmiddellijk stoppen.

   We kunnen wel de netste, eerlijkste, aardigste etc… willen zijn maar de historie leert dat culturen daar aan ten onder gaan. Hoog tijd dat de oude west europese cultuur weer het heft in handen neemt!

  5. Treowd.
   Mij is geleerd “twee geloven op één kussen daar slaapt de duivel tussen”.
   Hiermee wordt NIET bedoeld dat het geloof goed of slecht is maar het geeft aan dat bepaalde dingen niet samen gaan.
   Twee soldaten (vijanden) die elkaar naar het leven staan laat je ook niet in één tent slapen.

  6. 3.5
   Voorgaande behoeft nog wat uitleg.
   Ik ben wel van mening dat iedereen die echt in gevaar is opgevangen en geholpen moet worden.
   Gelukszoekers en mensen met andere bedoelingen horen daar niet bij.
   Het is moeilijk uit te leggen maar zoals Jenne ook al schreef Als voor een ambassade hier in Nederland mensen Allah Akbar lopen te roepen dan mogen die gelijk het land uit gezet worden wat mij betreft.
   Dat heeft niets met geloof of rascisme te maken alleen de meeste mensen zullen dan aan aanslagen denken waarbij terroristen/aanslagplegers hetzelfde riepen en als dat dan geroepen wordt voor bv een ambassade dan bevestigen zij dat ze het eens zijn met dergelijke gebeurtenissen.
   Daarbij komt ook dat het intimiderend kan zijn als een groep dat scandeert.
   Wat nu dreigt te gebeuren is dat Turken onder elkaar al ruzie krijgen namelijk aanhangers van Gulen en hen die hem niet aanhangen en dat hoort hier niet thuis.
   Dit staat los van welk geloof dan ook maar is een kwestie van overtuiging de één is Gulen aanhanger en de ander niet en dat botst zoals ook de Nederlandse cultuur kan botsen met culturen uit andere landen.

  7. Beste Arnold, DE Nederlandse cultuur botst met de Islam. Lees het gedachtegoed van Pim Fortuyn (Niet te verwarren met Wilders!).

  8. Treowd
   Als je als kind 4 uur per dag uit de Koran moet lezen. Zou je dan denken dat mannen absolute macht hebben? Vrouwen altijd moeten luisteren? Geweld een goede optie is? Als je als kind altijd lekker buiten kan spelen. Een vader hebt die je zegt dat vrouwen altijd winnen. Dat je altijd de wensen van vrouwen moet respecteren. Dat je je moet beheersen. Dat je je best moet doen voor iedereen.
   Wie zou nou zijn eigen zus wurgen?
   http://edition.cnn.com/2016/07/18/asia/pakistan-qandeel-baloch-brother-confession/index.html

  9. Ik heb het verslag van een Duitse politie man gelezen over de oud en nieuw nacht, waar 1200 vrouwen op de één of andere wijze zijn geschonden.

   Zijn denken was, dat er duizende Duitse mannen, deze vrouwen schenners, onze vrouwen schenners hadden afgeslacht, want dat is de taal die zij verstaan.

   Maar er gebeurde niets enkelingen werden opgepakt, de Duitse overheid met de oude mutti Merkel deed niets, en probeerde het zo snel mogelijk te vergeten.

   Dat heet je eigen volk in de steek laten, en nog even een trap nageven

   Maar er staan vreemde dingen te gebeuren, niet leuk, maar noodzakelijk !

 4. Die demonstraties in Nederland van “NL” Turken met geweld tegen de media.. Het is wel een keer genoeg geweest! Om te beginnen in Nederland de dubbele nationaliteit (het woord alleen al…) morgen afschaffen. En iedereen die niet bewezen oorlogsvluchteling is, morgen terug met of zonder toestemming van het land van herkomst.
  En ja helaas de goeden lijden onder de slechten. Zo is het altijd geweest. Maak maar een keuze waar je graag bij wil horen, zweer de andere nationaliteit af en handel ernaar. En Erdogan heeft al helemaal niets te zoeken in NL, laat staan dat hij zich op afstand gaat bemoeien met “zijn” Turken. Te dom voor woorden allemaal. https://nl.wikipedia.org/wiki/Dissociatieve_identiteitsstoornis

  1. Interesseert me geen fluit wat al die zogenaamd anti westers ingestelde lui ervan zeggen. Het wordt hoogtijd dat de nu nog dominante cultuur in Europa het roer in handen neemt. En ben je daar niet voor dan verhuis je toch gewoon naar Russia of een Moslim land.

  2. Als je denkt dat we hetzelfde spelletje van vooraan beginnen (trollen aap) dan ben je bij deze al weer ge-out.
   Noldar…Arnold…pfff

 5. Wat een grote onzin hier.
  Joost Niemuller is incompetent en heeft geen enkele diepgang.
  Schrijft de westerse pers na zonder zelfonderzoek. Schande!

  1. Misschien kan die hiervan nog leren.

   Turkije heeft hetzelfde pech als de rest van de landen waar de CIA, VS, Mossad zich mee bemoeit.
   Als je dieper induikt zie je dat Erdogan veel meer democraat is dan de mensen die voor ‘meer rechten’ vechten.
   Het is net als in Duitsland met de Anti-Fa, marxistisch-leninistische verbonden etc….dat zijn geen lieve vreedzame mensen maar zijn er alleen om geweld te plegen…zoals in Berlijn b.v. met ‘Heel Berlijn haat de Politie’ uitspraken en dan alles vernielen wat in hun buurt komt, huizen, winkels, auto’s, mensen…etc. en dat in steden. Het zijn valse communistische organisaties. En die werden gefinancierd door degenen die belangen hebben bij onrust.
   Het is compleet belachelijk dat men dus Erdogan verondersteld de mensenrechten aan zijn laars te lappen, omdat de politie moet optreden.
   En in b.v. Frankrijk, Duitsland, Nederland of de VS daar zijn dan deze ‘vreedzame demonstranten’ nl wel ‘links-extremisten’, en moeten aangepakt worden ook met traangas en geweld.
   Ngo’s en al dat ellende, dat zijn de ware infiltranten wat onze maatschappijen aangaat. Dit noem je social engineering, alles geplant, deze onrust zal nu in geheel Europa zijn kop opsteken. Europa moet falen, dat is wat men wil.
   Kom op, wees niet blind.

   Verdiep je in, Kemalisten (volgers van Attatürk) en in de Gülen beweging (van Fethullah Gülen die al jaren in de VS leeft) waarvan wordt aangenomen dat deze organisatie voor de cia werken en overal net als de scientology, op verschillende posities infiltreren.

   De Kemalisten zijn de ware fascisten (denk aan de bolsjewieken, zelfde karakter), en worden door bijna alle turken afgewezen, omdat ze te extreem zijn.
   Wat hier in Europa wel mag, nl een hoofddoek dragen in openbare ruimtes, is in Turkije verboden. De gelovige meiden gaan met pruiken naar de universiteit toe. En als Erdogan dat zou willen veranderen en dan is die een extreme moslim?
   Turkije is nooit democratischer geweest dan onder Erdogan, althans dat zijn de feiten. De Kemalisten onder de artsen gedroegen zich als elite. Ze hebben de arme turken in ziekenhuizen niet behandeld, wilden dat niet, allen wie geld had. En Erdogan heeft dat verboden. Iedereen wordt nu in Turkije behandeld en gratis!
   De kemalisten houden alle hogere posities en daar mochten geen andere turken komen. Typisch communistische insteek, de ‘datsja houders’ mogen alles, en het arme volk moet alles slikken.
   Kemalisten zijn ook voorstanders dat je de politie, justitie en de soldaten moet eren. Als zij iets zeggen mag je geen weerwoord geven.
   Ook de rechters zijn heilig en dat is ook wat Erdogan heeft veranderd, doordat die corrupte rechters heeft afgezet, en ook bepaalde journalisten die hier in het westen zielig zijn.

   Verdiep je en je zult begrijpen.

   Erbij komt dat Erdogan meer lef heeft dan menig politicus uit het westen. Hij had al in 2009 heftigste kritiek op Israël…

   https://www.youtube.com/watch?v=OrbQsHkVQ_4

  2. Parabola.
   Feit is dat Erdogan straks alles wat van belang is in handen heeft en dat hij kan doen wat hij wil in Turkye.
   krijgsmacht,politie,rechterlijke macht,media alles staat onder zijn controle.
   Erdogan heeft ook veel goede dingen gedaan wat uit je schrijven op te maken is.
   Dat zou dan betekenen dat het twee kanten op kan gaan namelijk dat je onderdrukking krijgt of dat hij probeert om Turkye op een democratische manier te besturen.
   Probleem is dat hij bv de doodstraf weer wil invoeren en dat is gevaarlijk wanneer iemand alleen heerschappij heeft want dan beschikt hij over alle mensenlevens in Turkye.
   Tevens komt dan lid van de EU worden ook in gevaar omdat in ik meen het Kopenhagen verdrag is opgenomen dat de doodstraf niet mag.
   Als hij dan ook nog zaken met Putin gaat doen is het natuurlijk helemaal afgelopen met toetreden tot de EU.
   Het lijkt er dus op dat Turkye geen EU lid meer wil worden.
   Nu krijgt Turkye geld van de EU om vluchtelingen tegen te houden wat dan natuurlijk ook zal stoppen met als mogelijk gevolg dat Turkye ze niet meer tegen zal houden waardoor ze Europa zullen overspoelen.
   De toekomst zal het uitwijzen maar het ziet er niet goed uit.

  3. Ik herhaal: Wat een grote onzin hier ( dan refereer ik dus niet naar het artikel, maar naar paramonika)

  4. Geen probleem! Ja, het vreemde was dat Iran het ook opnam voor Erdogan tijdens de CIA coup.

  5. 5.1 Dat filmpje vind ik niet erg doorslaggevend: Elke moslim en elk weldenkend mens zijn het met hem eens, dus tegen de eeuwige oorlogen van Israël; 5 jaar voor zijn presidentschap dus misschien een verkiezingsstunt. Gülen en Erdo zijn voor mij één pot nat! Mensen moeten voor mensen kiezen en niet voor lijders. De syriëgangers kwamen wèl door Turkije, de olie werd wèl gestolen en toen op twitter kwam dat zijn zoon miljoenen had verduisterd, ging de boel wèl plat; lekker democratisch en dan de Armeense kwestie; geen sorry en wèl geschiedvervalsing. Well, well, well, a deep, dark well. Als niemand gaat vechten zijn er geen soldaten nodig. https://www.youtube.com/watch?v=C2BFR3WkWPQ en voor Parabola:https://www.youtube.com/watch?v=WEHeWd7GSO0

  6. Akoeta, het gaat erom dat Erdogan vijanden heeft, sterke vijanden, als je zo iets zegt. Erbij komt dat die de VS dwars zit, al een gehele tijd. Het is niet zo zwart wit, er moet meer gedifferentieerd worden. Ook jou adviseer ik het artikel wat ik hier boven als link heb gepost. Lees het onbevangen en vergeet niet ‘love is understanding’ 😉
   http://www.novini.nl/turkije-its-the-geopolitiek-stupid/

  7. Parabola, Kemal Ata Turk, kreeg alle hulp bij de Armeense genocide van,,, de vereniging van Jonge Joden uit het Griekse Tessaloniki, van ouds her met Odessa woonplaatsen van de Oosterse Joden, ook Venetië behoord hier bij, niks mis mee met deze mensen, wel altijd op hun zakelijke vaak via de politiek verkregen voordelen uit, Cherlock was een koopman uit Venetië, groet Jenne

  8. Gelezen, ik ben blij dat jij je erin verdiept hebt en het deelt met deze site, bedankt. Ik heb lang geleden al gelezen dat Gülen achter de moslim-scholen en Turkse politici in Rotterdam zit, kan kloppen want Aboutaleb ging wel naar de Bilderberg bijeenkomst. Gelukkig dat de coup verijdeld is, maar ze(VS) hebben het wel bijzonder slecht aangepakt daarom denk ik dat Erdogan(hij zag er niet bang uit) er wel van wist maar het deed om Gülen voor te zijn. Er zijn veel overlopers, want Amerika heeft het gehad(de reservevaluta), er komt een machtswisseling en mensen luisteren naar hun hart. Ik lees Monty wekelijks; Veronica; zijn vrouw krijgt het door van haar “overleden” man. Vanuit daar heb je een birdsview van het hele wereldse gebeuren. Ik heb Veronica zelf ook ontmoet en ze is echt 100% echt. Hier is zijn laatste “hoop in bange dagen”. Alles komt goed! http://montaguekeen.com/page127.html bless you.

  9. Dank je wel Akoeta, je link is een bijzondere aanvulling.
   Evolutie betekent niet ‘de sterkere wint’ maar dat alleen wie in staat is zich op zo een manier uit te wisselen (informatie) en te verbinden om gezamenlijk een hoger doel te bereiken.
   Daarom doe ik ook niet mee aan de hetze tegen moslims, omdat het niet het hogere doel dient.

  10. Akoeta/Parabola.
   Aboutaleb is inderdaad op de Bilderberg bijeenkomst geweest en heeft daar waarschijnlijk te horen gekregen wat te doen of juist niet.
   Kijk dan gewoon wat er na deze bijeenkomst in zijn district wel of niet gebeurd.
   Europa moet in chaos belanden want dan kunnen ze ingrijpen en een NWO plaatsen.
   Wat zien we?
   Een Salafisten groep heeft in Rotterdam een oud schoolgebouw gekocht wat met geld uit Saoedi Arabie is gefinancierd Asscher zegt dit niet te kunnen verbieden.
   Bij salafisten heb je drie groepen waarvan extremisme ook deel is.
   De extreemste groep wil niet integreren en is zelfs gewelddadig.
   Door nu niet te verbieden geef je deze groep de mogelijkheid om zich in Rotterdam te vestigen en Asscher zegt nog steeds dat het niet hoeft te betekenen dat ze daar ook les gaan geven.
   Natuurlijk ze komen goudvissen tellen of zoiets.
   Dit is gewoon vragen om problemen ( De tijd zal het leren).
   Dan komen we bij de ophef rond de Turken (toeval of niet) ook weer in Rotterdam.
   Om een lang verhaal kort te maken als er nu geen drastische maatregelen worden genomen dan gaat dit ontsporen.
   Met drastische maatregelen bedoel ik dus niet wet en regelgeving veranderen wat rechten van de autochtone bevolking inperkt maar gewoon landsbelang boven alles stellen en niets toelaten wat het land kan schaden dus geen salafisten school en optreden tegen hen die de boel verzieken.

  11. Parabola,

   zou het direct met je eens zijn, die gevoerde hetze tegen de Moslims is zinloos, maar er is ook geen discussie met deze mensen mogelijk ! het is een lawine van onverstand, gevuld met een middeleeuwse doctrine.

   Hoe gaan wij dit door ons niet gewenste denken, netjes verwijderen uit onze
   samenleving, want dat is een must, voor ons westerse open denken, zij verstoppen al onze intellectuele kanalen, met allah agbar, en dat is on acceptabel.

   Jenne

 6. We mogen in Europa geen massa mensen laten rond lopen, die geen Europeanen zijn en dit ook niet willen worden. De joelende blije Algerijnen – Marokkanen, bij het ombrengen van 84 mensen waaronder kinderen, door één van hen. De massa Turken schreeuwend Allah Akbar voor he Turkse consulaat in Rotterdam, met Turkse vlaggen zwaaiende Turken. In Duitsland komt een Turkse politieke partij, nou je kunt er op wachten !
  Hier helpen geen goede woorden, het is een massa mensen, die niet van ons houden, nog van onze landen, het zijn op bloed beluste intollerante mensen,
  met als opgave onze samenleving te verstoren, en wachten op een seintje van hun criminele baas Erdogan. Er moet naar worden gestreeft ze te verbannen, wat ze ook met de oude bewoners van Turkije de Grieken hebben gedaan, voor het te laat is !

  1. Zo is dat, de dubbele nationaliteit morgen afschaffen om te beginnen. En alles wat niet bewezen oorlogsvluchteling is, enkele reis ook als er in het betreffende land niet meegewerkt wordt. Het is wel eens een beetje klaar nu, de tijd van thee drinken en alles bedekken met de mantel der liefde.

 7. Wel,
  het lijkt er wel een beetje op dat Erdogan een beetje wil opschuiven in de richting van Putin : de totale macht over parlement, media en ambtenarij en nu ook de laatste domino’s : leger en gerecht.

  Dat hij een dictator is wordt meer en meer duidelijk maar dan wel een dictator die democratische verkiezingen wint en steun krijgt van miljoenen turken in West-Europa die met turkse vlaggen de straten opkomen.

  Was het zelf-georchestreerde coup? NIEMAND kan dat nu met zekerheid zeggen behalve een paar turkse topfiguren.
  Wat wel zeker is, is dat Turkije er een enorm probleem bij heeft en Europa dus ook.
  Dit loopt slecht af vrees ik.

  1. “In times of war, the laws fall silent.”

   Erdogan wil leven. En het ziet er naar uit dat de CIA hem dood wilde.
   Ik moet altijd aan Yabu van Shogun denken bij dit soort figuren. Yabu weegde altijd zijn leven en dat van anderen af en kwam altijd tot de conclusie dat zijn leven het meeste waard was.

   1 kind is belangrijker dan 100 van mij.

  1. Dit geschenk zal echter binnenkort als een boemerang terugkomen richting Erdogan. Al die dictators langer dan 10 jaar aan “de macht” verliezen de realiteit volledig uit het oog. Ze hebben werkelijk geen flauw idee welke krachten ze hiermee opwekken en de blinde aanhang van die dictators al helemaal niet.

  2. Joop, kan je nagaan hoe blij ze zijn, dat ze eindelijk de corrupte boevenbende kunnen oppakken (waar hier in Nederland iedereen van droomt), die niet het beste met de mensen in het land voor hebben.

   Positief blijven, en je niet mee laten sleuren in de georkestreerde matrix.

 8. Ik kan er ook niet achter kijken wat zich er precies heeft afgespeeld in Turkije, maar onderstaande teletekst komt wel zéér vreemd over:

  Gr. Martien

  F-16’s hadden Erdogan in het vizier

  
   Luchtmachtpiloten die meededen aan de coup in Turkije zijn in de gelegenheid geweest om president Erdogan te doden. Toen die vrijdagavond van vakantie in Marmaris terugvloog naar Istanbul, hadden twee F-16’s hem in het vizier. Waarom ze niet hebben geschoten, is een raadsel, zei een Turkse oud-militair tegen Reuters. Een regeringsfunctionaris bevestigt dat het presidentiële toestel “in de lucht in gevaar is geweest”. Eerder zouden 25 schietende militairen uit helikopters zijn neergelaten op het dak van een hotel in Marmaris, kennelijk om Erdogan te arresteren. Die was toen net uit het hotel vertrokken.
  

 9. Erdogan en zoonlief trekken de olievelden van Noord Irak leeg onder toeziend oog van t zg ISIS leger … hij heeft inmiddels wel bewezen dat ie een maffiabaas is .. Ze zijn inmiddels allebei al ontmaskert door degenen die ogen en oren hebben in Turkije . Dat zijn de journalisten en andere wakkeren die nu onschadelijk gemaakt worden door deze despoot . Democratie laat me lachen !! Echter t Turkse volk krijgt brood en spelen en is tervreden totdat ze te laat in de gaten krijgen dat dit een wolf is in schaapskleren. En btw hij is ook een ‘ vrijmetselaar ‘ Turkse Nederlanders !!
  Betekenis … hij heeft helemaal niets met jullie op ! En ga als de donder weer terug als je vind dat t hier niet klopt … please ga asap !!

  1. Hij heeft niets uitstaande met de Vrij Mestselaars als zodanig, het is geen voetbalclub, je moet voldoen aan een bepaalde menselijke ethieque, en menselijke waarden, daar beschikt dit mens zeker niet over.

   Maar er voorzichtigheid geboden bij dolle honden, Jenne

 10. Stel dat het een echte couppoging was dan kan dat door de CIA opgezet zijn (of Gulen of wie dan ook) maar wat was dan het resultaat geweest?
  Stel dat Erdogan het zelf in scene heeft gezet wat is dan het resultaat?
  En als er geen invloed van buitenaf was maar het leger wilde de macht over nemen wat dan?
  Feit is dat Erdogan (Turkye) eerst tot op heden lid van de EU wilde worden.
  Nu hij zijn excuses aan Rusland heeft aangeboden voor het neerhalen van die straaljager en begin augustus toenadering tot Putin zoekt en een gesprek met hem gaat voeren lijkt hij over te stappen naar de tegen partij.(zie verwijzing 5.3).
  Zoals ik ook al in 5.2 beschreef zal wanneer Erdogan zaken gaat doen met Putin mogelijk de vluchtelingenstroom weer op gang komen omdat de EU hem dan niet meer zal betalen om ze tegen te houden.
  Tenzij Putin ook niet wil dat Europa onder de voet gelopen wordt en ze tegen zal houden.(Als Erdogan zaken doet met Putin kunnen in Turkye met toestemming van Erdogan Russische militairen in dat land gestationeerd worden).
  In Syrie zouden nu Russen en de VS met bondgenoten strijden tegen IS gaat dat dan ook in Turkye gebeuren of neemt hij afstand van de VS en gooit hij ze dan het land uit?
  Alle ogen zijn nu gericht op die couppoging maar is dat geen afleiding?
  Alles wat nog volgt is in ieder geval het gevolg van op een vreemde manier politiek bedrijven door zogenaamde leiders.
  Syrie Russen en de VS strijden samen.
  Europa verlengt telkens de sancties tegen de Russen telkens nog steeds ten gevolge van de annexatie van de Krim.
  Of is het een groot vies spel met hetzelfde eind resultaat?

  1. Parabola.
   Het is gewoon niet duidelijk wat er afspeelt want ook Kerry heeft contact met Putin zoals uit de eerste verwijzing valt op te maken.
   Vergeet ook niet dat nog niet zo heel lang geleden Willem Alexander samen met Maxima en Putin een biertje dronken tijdens de spelen.
   Wat gaat Putin doen?
   Dat lijkt mij nu een hele belangrijke vraag waar ik geen antwoord op heb.

  2. Stel Poetin=Nederland, Erdogan=Duitsland. Duitsland schiet een gevechtstoestel uit de lucht omdat hij de grens heeft overschreden met Nederland. Zou Nederland dan Duitsland steunen in een coup?

  3. Odette, de Turkse piloot die het Russische gevechtsvliegtuig uit de lucht heeft geschoten, deed ook mee an de coup.
   Snap je dat? Het maakt daardoor meer zin, waarom dat gebeurd is.
   Dat was gedaan om Erdogan in en slecht daglicht te zetten, tenminste is dat het idee van meerdere mensen o.s. Poetin, en ik vermoed ook de waarheid.
   Ach ja, ik hoop op vrede onder de mensen, dat is alles. <3

  4. Wat gaat Putin doen?
   Eén ding is mij wel duidelijk. Vele Russische mensen in Moscow die – al dan niet – pro Putin zijn, hebben in ieder geval geen PRO sentiment voor alles wat naar Islam riekt. Dat geldt ook voor de tegenhangers in Rusland zoals de meer Leningrad gezindten. Wellicht komt er nog een moment dat “Putin” en “De NAVO” gezamenlijk gaan optrekken om “Allah Akbar” een slag toe te brengen die ze de komende honderd jaar niet te boven komen.

 11. Gelukkig zijn er nog intelligente mensen die de overzicht bewaren, en zich niet voor het propaganda karretje laten spannen. Mensen wat een teleurstelling in de ‘we zijn wakker community’ wat een afgang tot nu toe. Alles gelooft men de msm…wat een waanzin.
  http://www.novini.nl/turkije-its-the-geopolitiek-stupid/
  Verder struikelt blijkbaar ook niemand over het feit dat de radicale Gülen met Hillary Clinton in contact staat, en haar veel geld gaf. Ook de piloot die het Russische vliegtuig naar beneden haalde, zat bij de coup. Dit is voor mij een indicatie dat er al langer plannen zijn om Erdogan (een lastige voor de belangen van het westen) af te willen zetten.
  Verder waarom zo weinig begrip voor de turken hier in NL?
  Hel Nederland liep rond met ‘je suis charlie’ etc, hier wordt stil gestaan bij een omstreden ‘terroristische’ aanslagen, en als de turken opgelucht zijn, omdat ze zich zorg(d)en om hun familie daar, worden ze hier van de goe-gemeenschap alleen maar met onbegrip gebombardeerd. Als men gastarbeiders nodig hebt dan zijn alle deuren open, om geld aan hen te verdienen…maar daarna moeten ze ook snel weer opzouten, en vooral niet nadenken of zich zelfs met de politiek te bemoeien, dat is de message.
  Hoeveel Amerikanen en Engelsen zijn er niet in de wereld verdeeld, Nederlanders die in de VS studeren, werken, leven, ook in China, Australië etc.
  De hypocrisie viert weer hoogtij. Jammer alternatief Nederland…toch niet vrij van mind-control.

  1. Parabola, je betoog voor de Turken is begrijpelijk, maar je moet geen kromme feiten recht willen praten.
   Er zijn 84 mensen afgeslacht zo als gewoonlijk door het Allah Agbar tuig, nog eens 100 liggen dood te gaan, daar gaat het om de mensen. Gastarbeiders zij je toch, lees de statistieken hier over, 80% hangt aan de tiet van de staat te lurken. Erdogan is een ordinaire crimineel, en een manipulator !
   Nederland is een prachtig mooi landje, waar de mensen happy zijn, behalfe de halve gare jalourse Moslims, waaronder speciaal Turken en Marokkanen ! En ik persoonlijk vind Nederland verre van Hypokriet, vergeleken zeker met Moslim landen, deze vies peuken hebben niet eens de zelf dicipline om met hun handen van meisjes en vrouwen afteblijven. Zij hebben in hun sexuele nood het misbruiken van kinderen uitgevonden, en wel speciaal jongetjes, en ze schamen zich hier niet voor. Het is onbegonnen werk een gesprek of discussie met Moslims te hebben, het domme dogma druipt er af, ik kan hier niets mee, en in wezen jij ook niet.

   Vriendelijke groet van een oude Amsterdamse jonge, Jenne

  2. parabola.
   Geruchten doen de ronde dat Erdogan op de EU-Azie top in Mongolie was toen de Coup begon in Turkye.
   http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2016/07/staatsgreep-turkije-waar-is-erdogan-328482/
   Nu weet ik wel dat veel van dergelijke bladen ook onzin schrijven maar als deze geruchten kloppen kan je je afvragen of dat toeval is natuurlijk.
   Zoals in een eerdere verwijzing is te lezen is bekend dat Erdogan met Putin gaat praten en als deze geruchten waar zijn heeft hij ook nog overleg met de EU leden.
   Het kan dus alle kanten op waardoor voorzichtigheid wat betreft uitspraken geboden is.
   Wel is het zo dat men dan wist dat Erdogan niet in Turkye was wat dan weer een aanwijzing zou kunnen zijn dat anderen achter de coup zouden kunnen zitten en misbruik van deze situatie hebben gemaakt.
   Het blijft dus raden en/of afwachten.

  3. Arnold, waarom een artikel van het Elsevier? Meer mainstream kun je niet krijgen. Ik geef er geen stuiver om.

   Jarenlang wordt in de alternatieve media over de macht van de media en de controle erachter geschreven en de gevolgen van veel ellende en onrecht.
   Alle berichten die we krijgen voorgeschoteld zijn manipulatief.
   Het is een van de machtigste instrumenten die er zijn om mensen te sturen. Er ontstaat een vertrokken beeld van de werkelijkheid.
   Het kan toch niet dat men niets ervan geleerd heeft?

   Als iemand uit persoonlijke frustratie alles en iedereen over een kam scheert, dan vind ik zo een mening gevaarlijk omdat ze onvermijdelijk naar haat leidt en verdeling, en dat is juist wat men wil. En daar doe ik niet aan mee.

   Stel dat binnenkort alle buitenlanders uit Frankrijk moeten verdwijnen…hoe doe ze dat dan dmv deportaties?

  4. Toen 90% van de reacties PRO Rusland waren op Elsevier en tegen de Oekraine hebben ze het forum uitgezet.
   Ik heb we 20 accounts gehad op Elsevier. Allemaal verbannen. Ik was daar een stuk geheimzinniger en deplomatieker dan op dit forum. Op Geenstijl ben ik wel 25 keer verbannen. Mijn record is binnen 4 posts om 6 uur in de ochtend op een zondag. Als je op Geenstijl de CIA noemt wordt je direct verbannen.
   Ik deed dat daar LANG voor MH17 door de CIA werd neergehaald. Ook Geenstijl heeft het BLOED aan zijn handen van de mensen in MH17 door als een propaganda kanaal voor Israel/USA/CIA/Mi6/Mossad te functioneren. Ze zijn te dom om het te snappen.

   “An alliance with the powerful is never to be trusted.”

   – Phaedrus

   De kleuterclub in Den Haag en de kleuterclub van de AIVD denken dat ze zaken kunnen doen met de USA, UK, etc. Sukkels.

  5. Parabola.
   13.3
   De verwijzing naar dit blad heb ik gegeven omdat daarin beschreven staat dat Erdogan op de EU top was.(zeg maar om te laten zien waar ik dat had gelezen).
   Ook heb ik geschreven dat dit blad (elsevier) veel onzin verkoopt waarmee ik aangaf dat ik ook niet zoveel vertrouwen in dat blad heb.
   Het was dus een verwijzing ter onderbouwing van wat ik schreef.

  6. Ik geef helemaal geen stuiver om informatie in z´n algemeenheid. MSN, WTK of Whatever. Wat een simpele manier om naar de huidige realiteit te kijken zeg. Tjonge, jonge, wat Elsevier of NOS ook zegt is onzin. En wat WTK zegt is Waar. Zum Kotsen!

 12. Er is een groep van “erev Rav” (die zich joden noemen en lid zijn van een satanische cult en sekte) gekant tegen de Wet van Mozes zoals Erdogan er 1 van is volgens zijn eigen woorden. Dus wie is Erdogan werkelijk? Zij maken onderdeel uit van een internationaal-crime-syndicaat om de wereld te onderwerpen aan een luciferische orde. https://www.youtube.com/watch?v=vVR91ZDLS1A..

 13. De Turken hebben 350 jaar lang hun terreur kunnen botvieren op Landen in noord Africa en de Balkan, ’t is interessant dit eens terug te lezen, met het oog op de toekomst !
  Wat de Turken hun buren hebben aan gedaan is met geen pen te beschrijven.
  En wat ze met Syrië hebben gedaan, en nog doen grenst aan het ongelovelijke van de grenzen van de criminaliteit.
  De laatste criminalteiten tegen de mensheid, en het stelen van olie en antiek, onder leiding van Erdogan met familie en handlangers.
  De feiten spreken boekdelen, het is heel complex, maar duidelijk met een satanisch denkpatroon !

  Je kunt dit niet loochenen vanwege enkele aardige Turkse buren, en je mag nooit generaliseren, maar mijn grootmoeder zij altijd, je kiekt ze tegen de kop, maar neit er in, een levens grote waarheid, helaas !

  1. Rustig aan bruine… 🙂

   Waarom praten we dan geen Turks?
   Maar wel Engels….
   Wat deden überhaupt Nederland (300 jaar bezetting van Indonesië, uitvinder van de apartheid, Royal Dutch Shell milieuvervuiling), Engeland (de gehele Commonwealth opzet is een grote onderdrukking geweest), en het op geheime loges opgebouwde VS, Spanje in Zuid-Amerika, zelfs het kleine België had er een grote rol in het onderdrukken en leegroven van landen en natuurlijk Frankrijk, dat allemaal tijdens hun imperialistische waanzin, met smerige spelletjes goedgelovige mensen uitroeien.
   Nee, voor mij is dat pure hypocrisie van landen die aanvoelen dat ze hun beste tijd hebben gehad.

   …en over de buurlanden nog niet eens gesproken…

   Haat op mensen in het NU is waanzin en daar doe ik niet aan mee.

  2. Jenne/parabola.
   Landen als Turkye of andere landen in het Midden Oosten hebben een heel andere cultuur dan wij in het westen.
   Als hier een misdaad begaan wordt is het niet zo dat we zelf rechter mogen spelen.
   In landen in het Midden Oosten is dat heel anders daar is wraak heel gewoon en neemt men het een stuk minder met bewijsvoering.
   (zie foto van man met riem terwijl politie gewoon toekijkt).
   Je kunt je dan ook afvragen of integreren mogelijk is.
   Pim Fortuyn heeft het gezegd zij mogen wel onze dames nafluiten en ons geloof bespotten maar owee als het andersom is.
   Voor criminelen is het hier een paradijs omdat hier alleen winst voor de staat belangrijk is gezien veel zaken afgedaan worden door een geld boete op te leggen.
   Zouden ze bestraft worden in het Midden Oosten dan zouden ze misschien hun hoofd kunnen verliezen.
   Statistieken wijzen ook uit dat de integratie niet echt gelukt is.

  3. Turkije is nu 40-50 jaar eem CIA vassal staat geweest. Dus wat Turkije in Syrie doet, doet zij in opdracht van de CIA. En de CIA zijn weer de “useful idiots” van de Londense/Parijse bankiers.

  4. Het is geen kwestie van haat maar van het behouden van de Europese en NL cultuur. Dubbele nationaliteit, alleen het woord al, is uit den boze. Morgen mee stoppen. Hom of kuit. Je bent in Nederland en wilt er bij horen gewoon als Nederlander. Of je bent een Turk (of Marrokaan of whatever) en je wilt daarbij horen. Maak een keuze! De tijd van thee drinken, alles met de mantel der liefde bedekken of zeggen dat we zelf OOK zoveel slechts hebben gedaan, het zal wel. 2017 wordt een zuiver jaar voor Europa.

  5. Welk europa ?? Dat project dat met een slinks verdrag er doorheen gedrukt is ??? Decentraliseren en nationaliseren en met elkaar respectvol handel bedrijven als goede buren. Laat de verdeel en heers kaart niet troef worden. Het zijn de regeringen de leiders niet de bevolkingsgroepen zelf welke zich a moreel gedragen, dus bestempel elkaar niet zo.Zo doet men precies wat men wenst. Mijn eerdere reactie op John was wat bot te noemen maar dat neemt niet weg dat al die verdeling koren op de molen is van trollen en gespuis verder zou ik graag deze reactie nog eens aanhalen ter verduidelijking waarom http://www.wanttoknow.nl/politiek/valse-vlag-operaties/hoe-erdogan-zn-eigen-coup-organiseerde-reconstructie/comment-page-1/#comment-402349

  6. TREOWD, Waarschijnlijk zul jij pas weten en begrijpen waar Europa voor staat als andere culturen in Europa al lang de nu dominante cultuur hebben overgenomen. En dan is het te laat. Misschien behoor je zelf wel tot zo´n andere cultuur?

   En kom me er niet mee aan dat alle het “de leiders” zijn en niet de mensen. Die demonstranten in Rotterdam waren geen leiders hoor. En als je vele uitspraken hoort van de Nederlanders met dubbel paspoort dan zijn dat ook gewone mensen die héél anders denken en een andere maatschappij voorstaan als de huidige dominante cultuur. Dat zie je ook wel aan een partij als DENK.
   Het is wel een keer klaar nu, in Turkije vindt nu een “erdogan” zuivering plaats en in Europa is het ook hoog tijd voor een zuivering van “erdogan”.

  7. Als je gedegen onderzoek doet beste Noldar dan zie dat dat ook geregisseerd is vanuit de machtshebbers achter de regeringen dat zijn juist clubjes opgezet om de verdeling aan te duwen. Allemaal georganiseerd via groups meestal besproken in het geniep via geheime bijeenkomsten waarvan Bilderberg er o.a. 1 is maar er zijn er zoveel meer… Het is een plan om de bevolking tegen elkaar uit te spelen en mocht het mogelijk zijn een burgeroorlog te starten of etnische onrusten, men tracht de chaos zo groot mogelijk te maken zodat men uiteindelijk hun orde kan uitroepen.N.W.O.

  8. Ach daar gaan we weer… De Bilderberg club of de CIA hebben deze zogenaamde “Coup” in scene gezet. Als je dat graag wil geloven, be my guest. Je bent zelf zeker van Turkse afkomst want daar spelen dit soort gedachten wel vaker een hoofdrol…

   En nu zonder afleiding: Dubbele nationaliteit moet in Nederland zo snel mogelijk worden afgeschaft. Niks NWO, Bilderberg of wat je er ook bij haalt. Het is hom of kuit. Waar kies je voor. De tijd van thee drinken en alles met de mantel der liefde bedekken is voorbij.

  9. Dat is allemaal geen afleiding, Noldar het van die dubbele nationaliteit is het enige waarvan je zeker weet dat je dat dat een feit is maar de rest van mijn argumentatie/feitelijkheden kun je niet weerleggen want dat berust op waarheden. Ik doorzie je….

  10. Nee hoor, dat berust op “jouw waarheden” en is helemaal niet feitelijk.
   DE waarheid kan heel anders zijn.

   Maar we zijn het dus eens dat de “dubbele nationaliteit” wel een feit is. Nou reageer daar dan maar op, is makkelijker voor de discussie als je dat beiden als feitelijke aftrap erkent.

  11. Beste Noldar de dubbele paspoort-kwestie is een gevolg (een symptoom) de oorzaak moet aangepakt worden en dat is onbehoorlijk politiek beleid met een dubbele agenda vanuit de metselaarijen occult opgelegd teneinde tot een wereldregering te komen N.W.O. Alles wat je publiekelijk ziet is slechts een spel om daar te geraken waar men wil wezen en als het volk lees:de mensheid dus, zich niet laat uitspelen en zich verenigd als aardlingen zal men niet slagen. Men kan in sommige gevallen zelfs niet eens het vaderlandse paspoort opzeggen omdat het verweven zit met het geloof dat men aanhangt. Jij bent vrij te geloven wat je wenst, waarom anderen niet? — Omdat hun geloof gedemoniseerd is geworden? Wat nu juist hetgeen is waardoor jij bent gaan geloven dat zij (lees: een minderheid in onze samenleving) dat terwijl ze vredelievend wensen te leven vanuit hun overtuiging , een rieele bedreiging zouden vormen.

  12. Beste Treowd, Je haalt er weer van alles bij wat er niet toe doet. Alweer afleiding dus!
   Mensen die in Nederland gekomen zijn en hier nog steeds zijn na 40 jaar of zelfs langer (of zelfs hier geboren zijn), moeten een keuze maken. Ben je een Nederlander geworden of toch nog steeds Turk (Marokkaan of whatever). In dat laatste geval krijg je dus geen NL paspoort meer bij verlenging! Het is hom of kuit. We zijn er klaar mee, geen thee drinken of de mantel der liefde die alles bedekt. Bijvoorbeeld Ebru Umar kon ook afstand doen van haar paspoort (Hoewel dit er eigenlijk niet toe doet in dit debat).
   Je kunt altijd je vaderlandse paspoort opzeggen als je, Jouw nieuwe Nederland altijd vooropstelt. Iedere individu kan dat, niks “leiders” dus. Dat moet ook want Nederland behoort zoals de rest van (West-) Europa tot het Christelijk en joodse grondgebied. Er is geen plaats voor andere geloven, beter naast elkaar als met elkaar leven, de intergratie is hopeloos mislukt. Integratie was sowieso altijd een dom woord hiervoor, assimilatie was beter geweest. Ik heb ook geen behoefte om me als Christen in een moslim land te vestigen en daar “met de maatschappij” mee te doen maar toch stiekum Christen te blijven.

   Je bent vrij te geloven wat je wenst maar dat heeft wel gevolgen. We hoeven in Nederland echt niet beter te zijn als de rest van de (Moslim-) wereld en Nederland wordt NOOIT een land waar “Allah Akbar” op de straathoeken wordt gescandeerd. Inderdaad moet onbehoorlijk politiek beleid worden aangepakt en dat houdt dus in dat dubbele paspoorten zo snel mogelijk worden opgeheven.
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Dissociatieve_identiteitsstoornis

  13. Odette, zeker interessant om over te lezen, deze verhandeling over de vrijmetselarij in de tijdsgeest waarin het geschreven is.

   Maar het blijft wel afleiding op de concrete stelling:
   – Dubbele nationaliteit morgen afschaffen, waarom niet?

   Het enige niet ter zake doende argument wat ik heb gehoord is:
   “Men kan in sommige gevallen zelfs niet eens het vaderlandse paspoort opzeggen omdat het verweven zit met het geloof dat men aanhangt.”

   Er is geen enkele reden om een dubbele nationaliteit toe te staan.

  14. Mooi initiatief Odette, who knows, nieuwe addepten bij de oude alchimisten.

   Groet Jenne

  15. Het blijft discutabel als je niet wenst een andere cultuur te omarmen die je niet past en zelfs niet wilt opzoeken maar wel toegeschoven krijgt, daar wringt de schoen. Je moet nu broccoli eten omdat het goed voor je is?

  16. Om een goedgelovige te zijn heb je sowieso al een frontale lobotomie moeten ondergaan. We sturen raketten richting deep space, splitsen atomen en lopen tegelijkertijd in lange gewaden te bidden naar Mekka en neuken zonder condoom omdat een vent in een jurk dat zegt terwijl zijn personeel zich laat pijpen door misdienaartjes. Van mij mogen alle religies een zachte dood sterven om nooit meer terug te keren.

  17. M.a.w. Je kiest voor een land met zijn volk en cultuur omdat het andere land niet past, dan ga je voor dát land. Nooit goed geweest van twee walletjes eten… 😉

  18. Discutabel? Het is regelrechte nonsense zul je bedoelen. Het zal krachten losmaken die Erdogan en aanhangers in hun ergste nachtmerries nog niet kunnen bevatten.

  19. Dus het gaat om een keuze maken, welke nationaliteit neem je aan, al heb je een andere geboorte komaf.
   Kiezen, keuzes maken, daar zijn we allemaal aan onderworpen, geen zacht beleid in deze zou ik zeggen…

  20. Beste Odette de vrijmetselaarijen zijn meerlaags– if you catch my drift…

  21. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, dat kunnen we dagelijks aanschouwen nu. dissociatie is ook niet echt fijn voor een mens, groep, maatschappij.
   Treowd, je leidt af. Er is geen enkele reden om dubbele nationaliteit toe te staan. Het is hom of kuit in dit land van de trias politica.

  22. Odette, wel mooi opgemerkt, je hebt maar één vader of moederland, maar misschien zouden we dit nog verder moeten inperken tot je hebt maar één vader en moeder. De crux ligt volgens mij daar. Het land doet eigenlijk niet terzake.

  23. Ik spreek je nog wel Anna als je een paar jaar in Saoedi Arabië of ja, Turkije hebt gewoond. Eens kijken of het land dan niet ter zake doet.

   Nog steeds heb ik niet één argument gehoord waarom de dubbele nationaliteit te handhaven.

  24. Was dit maar een land met een trias politica… gezien de huidige realiteit ziet ons land er heel anders uit. Kan me wel vinden in de gedachte dat een dubbel paspoort de samenleving niet dient het bevestigt in mijn ogen waarom men deze situatie in eerste instantie toegestaan heeft vergeet niet dat men jaren op ons voor is maar misschien is dat te ver gezocht in deze het bevorderd de chaos in ieder geval…

  25. Mooi dat we het over de dubbele nationaliteit eens zijn.

   In vergelijking met Turkije is Nederland het schoolvoorbeeld van Trias Politica. En ja, dat is een on going proces en moet onderhouden worden.

  26. Noldar, nu niet zo narrig doen, het gaat mij om de essentie van elk geboren persoon dan ook. De vader en moeder zijn daarin het meest belangrijk als het gaat om “liefdesbanden”.
   Natuurlijk worden kinderen gevoed door de overtuigingen van hun ouders die zich identificeren met hun plaatselijke komaf en al hun gebruiken die door de tijd heen overgeleverd zijn als specifieke culturele omstandigheden.
   Niemand die daar zijn vraagtekens bij heeft geplaatst, het was zo, dus is het zo.
   In onze multiculturele wereldlijke omvattendheid mede dankzij internet, komen we, als we dat al niet eerder kwamen, tot de conclusie dat we allemaal mens zijn ondanks de culturele en deels bepalende achtergrond.
   Ik vind dit een bijzondere ontwikkeling.

  27. Narrig Anna? Ik ben wel een beetje klaar met die filosofische theekransjes over dit onderwerp. Er is geen enkele reden om de dubbele nationaliteit te handhaven. Al het andere is afleiding.

   Betreffende die afleiding:
   Dat we allemaal mens zijn dat wisten de meesten ook wel zonder Internet… En dat mensen met bepaalde overtuigingen vaak beter Naast elkaar dan Met elkaar kunnen leven, is ook wel duidelijk geworden. Het zou een bijzondere ontwikkeling zijn mochten de vrouwen in Nederland over een paar jaar ook verplicht gesluierd over straat gaan omdat door de tijd heen dat nu eenmaal de norm is geworden.

   De tijd van theekransjes, de mantel der liefde en lekker abstract kletsen met onze multi culturele medemens over hoe mooi het is om wereldburger te zijn in een tolerant Nederland, is voorbij.

  28. Noldar, lees even mijn reactie over dubbele nationaliteit hiervoor.
   Misschien dat we niet vanuit eenzelfde intentie tot dezelfde slotsom komen, dat zou kunnen, maar hoe dan ook ben ik voor mensen die een keuze maken, en dus ook de consequenties moeten aanvaarden…

  29. Het is nog sterker Noldar de nederlandse vrouwen droegen vroeger zelf ook hoofddoekjes toen was er geen enkel commentaar op , stigmatisering veranderd behoorlijk wat.

  30. Treowd, we zitten allemaal gevangen in een zelfde soort web.
   Met liefde gaan we dit dit web ontwarren, althans zo zie ik het voor me.
   En liefde impliceert niet genoeglijk doen naar een ander, maar wel met de eigen persoonlijke verwondingen de ander tegemoet te treden als ware het jezelf, en dan nog, is dat soms een bijna onmogelijke opgave 😉

  31. Noldar, wat maak je je druk om 2 paspoorten.
   Stel de betroffen mensen geven hun Amerikaanse, Israëlische etc. paspoorten af en zijn dan opeens allemaal Nederlanders, en dan?
   Stel iedereen van de betroffen mensen geeft zijn Nederlandse paspoort af…en dan?

  32. We gaan de slang door middel van liefde bekeren. Maar tot die tijd is het voorbij met de dubbele nationaliteit. Hom of Kuit. Kies bij welke cultuur je wilt horen en neem de consequenties ervan. De Nederlandse cultuur is en blijft dominant in Nederland, geen “Allah Akbar” scanderen hier op de straathoeken.

   De rest mag mee met Treowd. Gesluierd over straat gaan lopen, zonder stigma. Ik heb geen enkele valide reden gehoord om de dubbele nationaliteit te handhaven. Twee paar ouders hebben, is ook onwenselijk.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Dissociatie_(psychologie)

  33. Noldar, geef eerst eens antwoord op 15.33 rattenvanger van Hamelen.

 14. Parabola, je kunt niet zaken ongedaan maken in onze menselijke geschiedenis, door een afweging van het begane kwaad toe te passen. Wij als intelligente mensen weten allemaal wat inherent aan de mens is, en dit geld voor alle mensen. Het ééne volk is terughoudender in zijn daden als het ander, dit ingegeven door de verkondigde religies.
  Het Moslim geloof, dogma heeft vreemde niet echt vriendelijke denk patronen in zich, daar in tegen het Christelijke geloof gaat van een basis van liefde en vergeving uit, mijn persoonlijke gevoelens zijn dan ook, dat dit gekerstend zijn onze ondergang wordt tegen deze lawine van onmenselijkheid.
  Groet Jenne

  1. Beste Jenne dat christelijke geloof wordt en is zelf ook maar al te vaak gebruikt als mantel om oorlogen e.d te kunnen voeren. Dus aan elkaars persoonlijke religie gaan lopen morren wekt alleen maar tegenstand en strijd op men zou er eerder goed aan doen elkaar als mens te zien. De werkelijke oorzaak dus de beslissingen van regeringen om het moslim geloof als de kwade macht in te zetten om tot verwezelijking van de eigen plannen of plan te kunnen komen dat is de ware oorzaak. Men is gestart op 911 met een van oorsprong vredelievend geloof te demoniseren en voor zich in te zetten men heeft zelf het terrorisme georganiseerd tot aan heden ten dage toe.

  2. Europa is gestoeld of het Christelijke en Joodse geloof. Dit zit in de oude cultuur van Europa opgesloten. En deze oude Europese cultuur Blijft! de dominante waarbij er geen plaats is voor een andere. Het moment dat er ergens in NL een bel luidt en “Allah Akbar” gescandeerd wordt voor het gebed, dan zijn we al ver voorbij het moment van een krachtige reactie. Maar vergis je niet.

   En dit heeft alles te maken met wat er zich in de individuele hoofdjes van de mensen afspeelt. Maar het is zo fijn om alles bij “de leiding” en “de instituties” te leggen.

  3. Als de aanhangers van het sprookje maar genoeg moorden dan wordt het sprookje vanzelf verboden. Stel je voor de elke week een Harry Potter fan 100 mensen dood. Dan wordt Harry Potter vanzelf verboden. Tot die tijd voor je eigen veiligheid kiezen en grote mensen massa’s vermijden. Of reizen met het openbaar vervoer.

  4. @ Treowd, Natuurlijk voor het kwaad is alles bruikbaar, het doel heiligt de middelen. Toch kom ik tot een slotsom, dat het mogelijk moet zijn om binnen het kader van een geloven in, liefde, respect, welnemendheid, geleid door niet high priests, gedragen door het gelovende denken zelf.
   Maar helaas discussie is niet mogelijk met dogmatisch denkende lieden, dus inplaats van integratie blijft ons onderwerping.
   Vriendelijke groet Jenne

  5. Integratie heeft nooit bestaan Jenne. Het is klaar met 40 jaar thee drinken en alles bedekken met de mantel der liefde. Het is geen integratie maar hooguit naast elkaar leven en zeker niet met elkaar.
   Islam gezindten kunnen veel beter in gebieden leven waar dat de dominantie cultuur is.

  6. @ Noldar,
   De meeste mensen leven in een angst psychose, zijn bang weten niet wat te doen, meer als 75% hier in Frankrijk gebruiken tranquilizers. Dit was de bedoeling, makkelijk te beliegen, en naar hun ondergang te leiden. Dit is wat er op grote schaal in Europa plaats vindt, en daarbij komt dat de mensen niet meer bewust leven, ze doen maar wat, er uit op vacantie, in hun gewone dagelijkse bedoelingen vinden ze geen bevrediging meer.
   Geld is het zaligmakende, terug kijken met bevrediging op het gewrochte werkstuk, is steeds minder aanwezig.
   Groet Jenne

  7. @ Noldar,

   Integratie bestaat wel degelijk, maar er is een voorwaarde, gelijke denkpatronen, en de wil om de nieuw gekozen samenleving te verrijken,
   niet onder bedekte termen komen als veroverraar , in de mensen een welbehagen, groet Jenne

  8. Jazeker Jenne, zijn er heel wat mensen uit de eeuwenoude Europese cultuur die helemaal ondergedompeld zijn in het neoliberalisme op dit moment. Dat is echt jammer, maar slechts een tijdgeest BINNEN de dominante cultuur van (West-) Europa en zo´n stroming gaat ook weer voorbij.

   Zeker als oudere op deze site ben jij ervan overtuigd dat deze “gelijke denkpatronen” helemaal niet bestaan in combinatie met de Islam. Dat is juist waar het overgaat en waarom de integratie mislukt is, Jij was ook voorstander van Pim Fortuyn! Ga jij “Allah Akbar” roepen in een wijk waar 90% dat wel doet? Hoeveel voorbeelden heb je nodig om Monika in dit geval terug te verwijzen naar het aanrecht?

   Maar vergis je niet Jenne, als het zo doorgaat komt er een kracht los die zijn weerga niet kent in de moderne geschiedenis en de winnaars zijn al bekend.

  9. Noldar, Ik heb Pim Fotuyn van uit de verte in ogenschouw genomen, vond ook hem een populist, maar wel benieuwd wat hij was gaan doen. Parabola hoort zeker niet constant in de keuken thuis, ze is een intelligent mens en daar bij vrouw, ik respecteer haar uitspraken, ook al zijn die niet altijd strokend met mijn denken.
   Onze samenleving kraakt in al zijn voegen, het is geven of breken, ook hier waar ik woon, neemd polarisatie dagelijks toe, het Anarchisme zal toeslaan,
   het kan niet uitblijven, groet Jenne

  10. Jenne, omdat Parabola een intelligente vrouw is respecteer je haar uitspraken? Maar goed is in ieder geval een stuk beter als het gemiddelde in een Islam gedreven land!

   Wilders kun je mijns inziens echt een populist noemen met een agenda voor eigen belang. Pim Fortuyn daarentegen had een degelijke onderbouwing waar de gevestigde orde geen antwoord op had.
   http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/5896/de-wortels-van-fortuyns-gedachtegoed.html

   Het is de Oude Europese cultuur die al zegevieren, wat mij betreft maakt Anarchisme geen kans al is het misschien even nodig om de werkelijke krachten in de dagelijkse realiteit te gaan zien! Dan gaan die dictaturen nog wat meemaken. CHIREN.

  11. Heel gelaagd…
   ‘Mijn leven is een weefsel
   tussen mijn Bron en mij.
   Niet ik kies uit de kleuren;
   heel doelbewust werkt Hij/Zij.
   Soms weeft Hij?Zij er verdriet in
   en ik, door onverstand,
   vergeet; Hij ziet de boven-
   en ik de onderkant.

   ‘Als ’t weefgetouw zal rusten
   en de spoel niet meer schiet om,
   zal de Bron het doek ontvouwen
   en verklaart Hij/Zij het ‘waarom’.
   Hoe nodig donk’re draden
   zijn in des Wevers hand
   naast goud-en zilverdraden.
   Zó komt zijn plan tot stand’.

  12. Had het al begrepen Odette 🙂 een goed verstaander heeft soms maar een half woord nodig.. Moet het niet zijn onze Bron en mij ?

 15. Erdogan had slechts een aanleiding nodig om de alleenheerser van Turkije te kunnen worden en hij was niet de enige. Kijk naar Adolf Hitler: hij liet de Reichstag in brand steken en gaf de communisten de schuld. Hij riep de noodtoestand uit en dat leidde tot zijn dictatorschap. Kijk naar keizer Nero die Rome persoonlijk in de fik stak en de christenen de schuld gaf. Op die manier rekende hij af met zijn tegenstanders. De geschiedenis herhaalt zich!

  1. Ken je geschiedenis.
   Het verhaal is grotendeels waar alleen niet compleet.
   Duitsland zat door de herstelbetalingen na de eerste wereldoorlog aan de grond en toch had hij de middelen om z,n krijgsmacht op te bouwen.
   Wil je dan het verhaal compleet hebben zoek dan uit wie hem geld en middelen hebben gegeven om die krijgsmacht op te bouwen en je zult zien dat dat dezelfde lieden zijn die nu proberen te doen wat Hitler toen probeerde.

  2. Wat we maar al te vaak vergeten, misschien gewilt, dat de toekomst geschreven staat in ons verleden, van daar voor kom om in herhaling te vervallen !

   groet Jenne

  1. 20 jaar geleden heb ik 1-2 jaar op forums doorgebracht en mensen gewaarschuwd voor mafketels met gewelddadige sprookjes. Niemand wilde luisteren. Ik ben minsten van 25 forums verbannen. Meer Moslims, meer Islam, meer Koran! Wie niet luisteren wil die moet maar voelen! Geen medelijden met de Nederlanders.
   Zit ook een hele goede reden achter. Zij die geen Moslims in Nederland willen kunnen naar Noorwegen verhuizen. Dus op de lange termijn krijgt Noorwegen meer mensen die absoluut geen Islam willen. Dat is in mijn belang.

  2. Ook ik heb deze petitie getekend !

   Genius of live, ook in Frankrijk houden we niet zo van Moslims, en hier heerst de Zon, van morgen om 8 uur reeds 31° is wel uitzonderlijk !

   Frankrijk is één van de weinige Volks Republieken op basis van laïcité, principe de séparation des Eglises et de l’etat !

   Maar om dit te behouden is vechten tegen de religeuse invloeden, constant !
   Hier nemen de Broederschappen hun plaats in, om deze laïcité te handhaven !
   Gelovige Katholieken, en Joden kunnen niet toe treden tot de Franc Maçons.
   De Rose-Crusians zijn op basis van Lutheriaanse protestantisme gebaseerd !

   Groet Jenne

  3. De Islam werkt perfect in de Arabische wereld.
   In open samenleveing met homo’s en vrouwenrechten en veel bloot. Dat gaat niet werken.

  1. Er liggen daar tussen de 50-80 waterstof bommen van 170 kiloton.
   Ik hoop dat de Turken ze te pakken krijgen en confisceren. Ze kunnen ze wel gebruiken.
   Iemand zei op een ander forum dat Erdogan niet kan pokeren en ook niet kan schaken.
   De CIA wil hem nu dood hebben. Als dat echt zo is kunnen alleen die thermonucleaire wapens hem enige bescherming bieden.
   Ik heb een hoop lol! Er gebeurd ten minste wat op aarde. Nog een paar grote bommen die ontploffen en het circus is weer compleet.

  2. Correctie.
   Ik had niet goed gelezen ALLE VLUCHTEN TUSSEN TURKYE EN DE VS ZIJN GESCHRAPT.

 16. Ja, Dit had toch overduideljk alles weg van een Peppi en Kokki staatsgreep.
  Boing,boing Toet,toet
  Peppi en Kokki ,Staatsgreepje plegen Hup naar de Brug….

  1. Democritus noemde ze de lachende folosoof. Hij lachte om de mensen. Ik lach ook steeds meer. Met bijna alles wat ze doen op deze planeet komen ze over als “idioten”. Ik hoop dat we een of andere “comedy” zijn voor buitenaards leven.

   Als Erdogan binnenkort dood is dan weten we in ieder geval dat de CIA er mee te maken heeft.

  1. Dit is niet een persiflage, maar de ijskoude waarheid, en gaat nog steeds op, en iedere Nederlander schijnt te denken dat dit zo hoort !

 17. Politiek is één grote open TBS kliniek,
  Wordt tijd deze beroeps tbs’ers op verlof te sturen naar Mars, als ‘t kan verder!

  Qui Bono ? Corbett Report 7-18-16…
  “Behind the CIA’s Failed Coup in Turkey: Was It Only a Dry Run?”
  https://www.youtube.com/watch?v=nxpuotIMlY0
  Turks don’t become the roasted TurKey your self

  As we predicted last year, the deep state coup against Erdogan finally materialized last weekend…but it fizzled out almost as quickly as it arrived. So what are we to make of this would-be putsch? Did Erdogan allow it to happen in order to further cement his control on the rebound? Or was this merely a trial run for the real CIA/NATO/ Gulenist coup yet to come? And what role do the Turkish people play in all of this? Joining us today to dissect the mayhem is Sibel Edmonds and Spiro Skouras of Newsbud.com.Muhammed Fethullah Gülen just another very dangerous religious gangster.

  1. Arnold,

   In Turkije, leven en vegeteren nog steeds 16 residuen van overwonnen volkeren en volkjes, die onder een staats terreur leven als 2 a 3 rangs burgers, nog steeds stiekum hun geloofje geloven, en hun taaltje fluisterend spreken, dit speelt in een land waar de meeste mensen nog steeds min of meer analfabet zijn !

   Nu deze mensen krijgen nooit een uitreis visum, wat uit reist zijn de torens van de Moskee door Erdogan als zijn raketten gezien, fanatieke Turken dus, hij hoeft maar met zijn vingers te knippen, en ze staan op !

   4 maal in Turkije gereist, een kippenvel land, de eerste reis in 1972, overal lege verlaten huizen en vooral winkeltjes, bleken die van de afgeslachte Armeniers te zijn.

   Mijn laatste reis 1996, op zoek naar oudheden samen met anderen, overal vervallen Christelijke kerkjes en prachtige artifacten, ook de eeuwige vlammetjes langs de kust in kleine bouwsels gedooft en onder beton verdwenen, mijn vader vertelde daar over deze bezocht te hebben in 1930, duizende jaren oude Griekse ? ja wat, vuur reinigt de ziel, maar blijkbaar niet de Turkse, de Turkse wet zegt deze gebouwtjes of andere overblijfselen van dit denken mag niet worden onderhouden, dus ?!

   Door mijn persoonlijke ervaringen niet echt een vriend van Turkije, de vriendelijkheid ondervonden, was niet die van Turken, en je voelt de dreiging, speciaal voor de genen waar je contact mee hebt, genoeg verhalen gehoord van Vaders s’morgens vroeg van hun bed geligt en never seen again,
   nee niet een land om van te houden !

  2. Jenne.
   Precies het klopt wat je schrijft want je hoeft alleen maar te kijken naar zijn oproep vorige week tijdens de coup waarna aanhangers van hem als blinden gehoor gaven aan zijn oproep en de straat op gingen terwijl er een verbod was ingesteld door de coupplegers.
   Wat onze regering nu zou kunnen doen is zich afvragen wat er gebeurd als Erdogan aanhangers van hem hier in Nederland oproept om in actie te komen.
   Misschien dat ze eens wakker mogen worden en maatregelen treffen misschien?

  3. Ik zeg niet dat Erdogan slecht is want misschien is het wel terecht dat hij grote schoonmaak houdt in z,n land.
   Het probleem is alleen dat het met schending van mensen rechten gepaard gaat wat je kunt zien aan zijn bloeddorstig gedrag vooral nu hij weer de doodstraf wil invoeren.
   In een echte democratie heeft elke verdachte recht op een eerlijk en onpartijdig proces.
   De beelden die de MSN lieten zien van gevangen coupplegers kunnen ook misleidend zijn.
   Op beeld was te zien dat velen gewond waren maar komt dat door mishandeling of door de strijd die ze eerder hebben geleverd?
   Als het door mishandeling komt dan vind ik dat niet kunnen en dat de schuldigen bestraft zouden moeten worden.
   Die beelden zeggen daarom niet zoveel.
   Als ik dan naar de foto in het artikel hier kijk en een ogenschijnlijke burger militairen zie mishandelen zonder dat bekend is of die militairen door hun meerderen misleid zijn waardoor de mogelijkheid aanwezig is dat zij dus niet wisten dat ze met een coup bezig waren maar in de veronderstelling waren dat ze aan het oefenen waren dan is die burger in dit geval slechter dan die militairen en zou hij bestraft moeten worden.

  4. http://nos.nl/uitzending/17108-nos-journaal.html
   Kijkt u vooral naar deze uitzending waar de turken zeggen de VS van overvloedig bewijs tegen Gulen te zullen voorzien. En daarna wordt zelfs 9/11 erbij gehaald met een terechte opmerking dat toen ook geen bewijs tegen de terroristen werd gevraagd door de VS. Vanaf ongeveer minuut 3. Dat geeft toch te denken wie die coup dan voorbereid hebben want met deze uitspraken maak je jezelf nu niet echt geliefd bij de VS en aanhang.

  5. De Turken zijn kampioen in de schuld bij andere leggen, ook door complotten te verzinnen. Maar hoe het in Turkije gaat moeten ze zelf weten. De hekken om de EU, niet meer meedoen in die regio (Dus ook stoppen met bombarderen) en laat de middel eeuwen het daar zelf uitzoeken.

   En mensen die hier zijn, mogen kiezen qua nationaliteit. Wil je horen bij de middel eeuwen of kies je voor de moderne Nederlandse samenleving. Het is Hom of Kuit. Er zit niets meer tussen!
   Chiren.

 18. Beste vrienden WTK ers !

  Je afkomst en opvoeding, maken je tot wie je bent, plus het bijvoeren van je Intuïtie door het leven zelf, daar sta je dan en still standing.

  Woon nu ruim 32 jaar in Frankrijk, ben Nederlander met een Nederlands paspoort, het Franse paspoort word je aangeboden na +/- een 7 jarig verblijf, en zonder blaam op je conduitstaat ! kun je dan switsen, niet gedaan dus !

  Cozmic zegt alle religies weg, maar persoonlijk geloven is iets anders als een religie, en daar ben ik er dus één van, als ik tussen de anderen sta, zijn we gelovigen, maar zonder religie of dogma, en dus gelovige individuen.

  En het gaat niet om de Chadors of de Staphorster hoedjes/kapjes, maar wat dit stuwd, de achtergelegen gedachten, en opgelegde regels.

  En natuurlijk is Fortuyn vermoord, groot gevaar voor de slappe was opportunisten, geen nieuwe ideéen please !

  Ook hier werd de komiek Colusch vermoord met een ge-engageert ongeluk !
  had scherpe kritiek op ware gebeurtenissen, ontkennen had geen zin, zo als twee vrouwen van Mitterand, trouwens spijkerharde chanteur !

  Nooit mee gaan in de mega kritiek, zonder zelf onderzoek te hebben verricht, kijk op het commentaar op NUjij, wat een onverstand wordt daar gespuid, CNN in het quadraat.

  Groet Jenne

 19. http://www.telegraaf.nl/buitenland/26241104/___Gevolgen_visumvrij_reizen_Turken___.html
  Als ik dit artikel naast de verwijzing leg welke ik eerder gaf en dan kijk wat het gevolg is dan trek ik de conclusie dat de EU achter de feiten aanloopt.
  Het gevolg is dat alleen aanhangers van Erdogan nog naar bv Nederland mogen reizen en waar die voor kunnen zorgen kunt u duidelijk zien aan de gebeurtenissen in Rotterdam waar ze nogal voor ophef zorgen (chaos).
  De EU functionaris zegt niet te verwachten dat de Turken nog dit jaar visum vrij kunnen reizen omdat Erdogan volgens hem niet aan de eisen zal voldoen.
  Dat is zoals ik het zie een nogal domme opmerking want hij zou kunnen en moeten weten dat alleen nog Erdogan aanhangers vanuit Turkye naar/binnen de EU zullen reizen omdat zij die hem niet steunen niet zullen mogen reizen.
  De vraag die deze EU functionaris dan ook zou moeten stellen is of er dan geen verbod moet komen waardoor je Erdogan aanhangers gaat weren eer ze de EU gaan ondermijnen.

  1. Ik ken de namen van 50 psyops on LiveLeak. Ik ben even aan het turfen of zij nu voor of tegen Erdogan zijn. Het lijkt erop dat de verenigde staten (USA) nog steeds probeerd om Erdogan binnen hun NAVO kampt te houden. Erdogan is een vissen van sterrenbeeld.

   Zodra de anti-Turkije en anti-Erdogan campagne lostbarst in de mainstream media dan weet je dat Turkije in het kamp van de BRICS terecht is gekomen.

 20. Dat lijstje van 3000 rechters was dus vooraf al bekend, dat hoort niet in een democratie, een lijstje hebben van rechters die niet van jouw partij zijn. Duidelijk opgezet. De Islam roeit zichzelf uit en de westerse wereld krijgt weer de schuld en meent dat ze het weer op moeten lossen. Het enige wat dat geloof kan is herrie maken met andersgezinden en dan alles kapot slaan onder het roepen van “God is groot.

  1. Ruud Engels, je schreef, de islam roeit zichzelf uit. Alweer een tijdje geleden was er een spraakmakend interview met een zoon van een hooggeplaatste Palestijnse Hamas leider. In dit gesprek verklaard hij ook christen te zijn geworden en waarom. Hij zei hetzelfde als jij dat het zichzelf uitroeit op deze manier. Indrukwekkende film…
   Islam-Ex Muslim., Allah is a Gangster,watch this you will leave Islam
   https://www.youtube.com/watch?v=Vl641IFO10g

  1. Parabola.
   Wanneer dringt het bij jou nu eens door dat wij burgers afhankelijk zijn van nieuws wat voor ons naar buiten gebracht wordt via kranten,T.V of alternatieve sites of wat dan ook.
   Ook al is maar een tiende waarheid van wat in kranten staat of eerder in de elsevier het gaat erom dat je vergelijkt en uitzoekt en daarbij is alle verspreidde informatie belangrijk.
   Als we namelijk niets meer kunnen/mogen geloven dan is er ook geen nieuws.

  2. Zeker wel ander nieuws, heel veel sites met vaak objectieve nieuws, burgers zijn niet afhankelijk maar wel verdomd gemakkelijk, en niet echt op jacht naar de waarheid, kratje bier naar de NOS kijken, en zich heerlijk laten piepelen, dat is de doorsnee NUjij lezer !

 21. Aboutaleb is op die Bilderberg meeting geweest dat is een feit.
  Daarna kregen we dat gedoe rondom de aankoop van een oud schoolgebouw door salafisten wat niet verboden zou kunnen worden volgens Asscher ook dat is een feit.
  Vervolgens hoor ik in ieder geval nog weinig over dit onderwerp ook een feit.
  Stel dat de coup tegen Erdogan is opgezet en wetende dat velen ook hier in Nederland hem een warm hart toedragen waardoor je bepaalde dingen kunt verwachten dan zou die coup wel eens tweezijdig kunnen werken namelijk tegen Erdogan en het leidt af van wat echt belangrijk is namelijk dat gebeuren rondom die Salafistenschool omdat nu alle aandacht op de Turken in Rotterdam is gericht.

  1. Turken hebben de Salafisten niet nodig, zijn zonder dat al een gevaar voor onze samenlevingen, they hate us, Jenne

  2. Jenne.
   Het zou kunnen wat je schrijft omdat zij die nu in Rotterdam de straat op zijn gegaan hebben laten zien dat zij alles voor Erdogan over hebben.
   De vraag waar ik dan mee blijf zitten is waarom zij in Nederland blijven als Erdogan het zo goed doet?
   De bedreigingen aan het adres van Gulen aanhangers laat ook zien dat Erdoganaanhangers het niet schuwen om geweld met mogelijk de dood als gevolg te gebruiken.
   Als dergelijke lieden dat al hebben laten zien wat gebeurd er dan als Erdogan ze oproept iets tegen de Nederlandse bevolking te ondernemen?
   Maar of elke Turk zo is weet ik niet maar het is mogelijk.
   Dan kan ik alleen maar concluderen dat bepaalde culturen gewoon niet samen gaan.

  3. http://nos.nl/artikel/2118375-bang-voor-wraakacties-want-zoveel-woede-onder-turkse-nederlanders.html
   Onpartijdig probeer ik te ontrafelen wat er echt gebeurd.
   Zoals Jenne schreef kunnen de Turken een gevaar voor onze samenleving zijn wat uit deze verwijzing ook duidelijk naar voren komt.
   Geen haat of wat dan ook van mijn zijde tegen welke bevolkingsgroep dan ook maar gewoon feiten.
   Als mensen bang worden gemaakt om hun mening te uitten dan past dat gewoon niet binnen onze maatschappij waar vrijheid van meningsuiting geldt.
   Aboutaleb moet volgens mij dan ook nu ingrijpen voor het echt escaleert.
   Niks per telefoon oproepen dat ze met elkaar in gesprek moeten gaan maar zij die dreigen en intimideren oppakken en het land uitzetten stuur ze dan maar naar daar waar het volgens henzelf zo goed is.
   Als ze weten dat dat de cosequentie is dan is de keuze aan henzelf gedragen of wegwezen.

  4. Het gaat niet om hetze of haat. Je moet je afvragen waarom die multi culturele samenleving zo nodig zou moeten. Zeker voor groepen mensen die hun leven vrijwel tegengesteld willen invullen. Ja, die polarisatie bestaat c.q. is een feit.

   In Nederland willen we geen moskeeën en al helemaal niet als er “Allah Akbar” gescandeerd wordt en de bel iedere dag gaat. Gesluierde vrouwen over straat is ook niet een fraai gezicht en groepen mannen die met een “vreemde” vlag gaan zwaaien in ONS Nederland is GEEN optie. En als je de Ramadan wil doen, is dat best maar we hebben in NL een 40 urige werkweek ook in deze periode. En nee, het Suikerfeest wordt in Nederland GEEN nationale feestdag.

   En de vrijheid van godsdienst (Islam?) of de vrijheid van politieke partijen (DENK?), daar gaan we niet aan mee doen. Leuk filosofisch geklets om het te abstraheren of hoe je dat in een wet kan vastleggen, maar mensen die daar de primaire focus hebben liggen, kunnen makkelijk naar landen verkassen waar dat de dominante cultuur is. Het is klaar nu!

   Veel plezier ermee, maar niet in Ons Nederland! Als je zo bent, waarom ben je dan toch nog hier? Stiekem toch genieten van de vrijheid en alle voorzieningen die Ons Nederland heeft opgebouwd?
   Dubbele nationaliteit morgen afschaffen. Hom of Kuit. Je kunt niet van twee walletjes eten. Dat heeft niets te maken met Hetze maar met gewoon boeren verstand.

  5. Ach Noldar die enorme grote nostalgie naar hoe het was, kennen jullie gelukkig niet, als ik er nu ben, meestal weinig tijd privé, maar goed genoeg om te zien, hoe mijn volk in de hoek gedreven wordt.
   Was met een hoge piet van de Rosencrusians op bezoek bij de producenten van prachtige producten op basis van Hennep, de firma Vitea Sens, vreselijke aardige mensen, en super competent, Biologen en met de goede Ethiek, de goede Nederlandse mentaliteit, maar ook zij gaan hun productie verkassen naar Polen.
   Maar goed ben oud, maar mijn hoofd is nog goed, wij gebruiken met mate mooie natuur producten, maar toch onze mooiste momenten speelden zich af met een mooi joint, op onze oude motoren, Amsterdam was ook goed tot in 70 ties, we kregen het benauwd, en nu zitten we ver weg te kwijlen, maar goed mensen zijn hard leers, had ik maar naar mijn moeder geluisterd of misschien Carla mijn vrouw, maar eigenwijs, playing the big mac, laat je niet verjagen, groet Jenne

 22. De meeste mensen gaan er vanuit dat
  Erdogan het zelf heeft opgezet of dat Gulen erachter zit maar het is heel goed mogelijk dat er nog een derde optie is.
  http://en.trend.az/world/turkey/2559006.html In deze verwijzing wordt duidelijk dat Erdogan in gesprek met Putin gaat in de eerste week van augustus.
  Erdogan heeft al zijn excuses aan de Russen aangeboden voor het neerhalen van die Russische jager.
  Als ik dan naar het verleden kijk dan was Turkye bondgenoot van de VS in de strijd tegen IS.
  (De vs heeft jaren gevochten zonder echt iets te bereiken en Erdogan zou zelf ook zaken met IS gedaan hebben).
  Toen kwamen de Russen en die gingen samen met de VS en bondgenoten tegen IS strijden met een veel beter resultaat.
  Gevolg voor Erdogan was dat zijn handel met IS enorme klappen heeft gehad door de Russische bombardementen op de olie en wapen konvooien wat waarschijnlijk ook de reden was dat die Russische jager werd neergehaald waarvoor hij dus z,n excuses heeft aangeboden want dat moest hij dan wel omdat Putin anders de deur voor hem gesloten houd.
  Dan moet er wel haast tussen de VS en Erdogan wrevel ontstaan zijn gezien de keuze die hij nu maakt.
  IS verliest steeds meer terrein.
  Syrie waar Assad de baas lijkt te blijven met hulp van de Russen en waar de VS straks misschien uit het land worden gezet kunnen dan een bedreiging gaan vormen voor Turkye omdat hij de VS heeft gesteund die ook IS steunden en zelfs getraind hebben en de mogelijkheid is aanwezig dat Putin het de VS ook nog moeilijk kan gaan maken.
  Dat zou dan kunnen betekenen dat Erdogan eieren voor z,n geld kiest en daarom probeert te onderhandelen met Putin.
  Als ik dan in de journaal uitzending van vandaag (zie 24.4) Turkye een veeg uit de pan richting de VS hoor maken met betrekking tot 9/11 dan weet ik wel zeker dat Erdogan zich van de EU niets meer wil aantrekken en naar Rusland wil overstappen.
  Daarbij komt ook nog dat Erdogan de Amerikaanse vliegbasis heeft afgesloten waarna de VS al het luchtverkeer tussen beide landen heeft stil gelegd.
  Als ik het zo bekijk dan kan het gewoon weer een VS/CIA operatie zijn met hulp van Gulen misschien.
  Het lijkt erop dat het een laatste poging van Erdogan is om te redden wat er nog te redden is waarbij hij dus mag hopen dat Putin hem welgezind is anders heeft hij straks een nog groter probleem.
  Dit is zomaar een gedachte meer niet.

  1. Er komen weer vluchtelingen aan. Als je gelijk hebt.
   De CIA zal ook niet opgeven om Erdogan en zijn kliek (clan) te verwijderen als jiij gelijk hebt.
   Ik verwacht een opstand in Frankrijk als er nog 10 aanslagen zijn geweest.

  2. Genies of Death.
   Als Erdogan afstand van de EU en daarbij van de VS doet dan verwacht ik in Turkye ook nog wel een paar aanslagen onder berichtgeving dat IS daar achter zit als dat al niet het geval was gezien de recente aanslagen in Turkye de laatste tijd.
   Misschien hebben ze zo geprobeerd hem binnen boord te houden.

  3. Vrijwel het gehele Russische volk (Putin gezindte of niet) heeft een behoorlijke afkeer van alles wat met Islam te maken heeft.
   Een akkoord tussen Erdogan en Putin zal dan ook altijd gestoeld blijven op een behoorlijke portie wantrouwen en tijdelijkheid.

  4. Ik ben een Sith Lord.
   Dit soort psychology is op mij niet van toepassing.

  5. Dit is een interessante uitzending over de EU en de Euro en wat het teweeg heeft gebracht en mogelijk nog gaat brengen.
   http://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/20-07-2016/VPWON_1259502
   Valls heeft in Frankrijk gezegd (nadat eerst de noodtoestand verlengt is) dat de Fransen maar moeten leren leven met aanslagen waarmee hij gelijktijdig ook aangeeft dat die noodtoestand dus niet werkt.
   De noodtoestand is dan ook alleen nog een middel om burgers onder de duim te houden.
   Ook komt bij hem het idee niet op om elk land weer zoals vroeger zijn grenzen en eigen regering terug te geven die in het belang van de burgers handelen.

  6. Noorwegen is om vele reden een goede keuze.
   https://youtu.be/ofCZNgnPtqU
   Ik wil daar 30+ honden nemen. Dat kan niet in Nederland. Daar koop je een boerderij met 50.000-1 miljoen m2 grond. Kost niks.
   Ik kan wel 100 redenen bedenken om naar Zweden, Finland, Rusland, Noorwegen te verhuizen.

  7. Ik weet nog een veel beter stuk heerlijk en milieu vriendelijk grondgebied. Dat ga ik niet delen want dan komen er veel meer mensen op af…

 23. Onder Erdogan heeft Turkije een flinke sprong voorwaarts gemaakt in welvaart en betekenis. Desondanks is het merendeel van de Turken ongeletterd en vinden het prachtig dat ze zo’n sterke leider hebben.
  Die mensen hebben totaal geen benul wat voor figuur hij is en wat voor ellende hij nu veroorzaakt.
  Nu is er een kleine minderheid die wel ontwikkeld is maar die is te klein om het verschil te maken.
  Die weten of vermoeden ook wel dat Erdogan het allemaal zelf in elkaar heeft gezet. Maar ja, wat kunnen die nu helemaal. Iedereen met meer dan twee hersencellen zit inmiddels in de gevangenis of aan de bedelstaf, dus dat ziet er heel erg somber uit.

  1. Laten we maar hopen dat Putin ons welgezind is anders is de kans groot dat we binnen niet al te lange tijd een NWO hebben waardoor iedereen als afval behandeld zal worden.
   Ik vraag me af hoeveel bloed de MSN aan hun handen hebben door niet de juiste of zelfs geen informatie te verstrekken waardoor dit mogelijk is gemaakt.
   Zo heb ik bv de NOS niets over wat in punt 30.3 beschreven is verslag horen doen wat toch enorm belangrijk is maar zij doen liever verslag over bv een kraan die laatst weer is omgevallen.

  2. Dat is een hele goede analyse met voorspellingen voor de toekomst. Een hele goede schrijver/denker!
   Turkije moet zo snel mogelijk de atoombommen te pakken zien te krijgen.
   Dat maakt ze enkel machtiger.

  3. @Arnold

   Als ik de hele dag een geladen pistool op jou en je kinderen richt ben ik jou dan vriendelijk gezind? Als dat vriendelijke is dan is Rusland onze vriend. Ruslan heeft 14 kernkoppen op Nederland gericht en de coordinaten zijn ingevoerd. Zelfs voor Zwollen 1 kernkop. Ald die raket per ongeluk wordt afgeschoten. Ook dan gaan wij dood. Als die raker door een boze commandant van de ICBM wordt afgeschoten, ook dan gaan wij dood. Dit komt door onze corrupte politici, corrupte rechters, corrupte leger, corrupte AIVD, etc. Domme mensen met weinig overlevingsdrang die denken dat ze DEALS kunnen maken met de USA en UK. De bankiers maffia. Bassie de clown zegt => altijd blijven lachen!

   https://youtu.be/LPy71lhIdlw
   Bassie, altijd blijven lachen!

  4. Genies of Death.
   31.3.
   Of je nu door de hond of de kat gebeten wordt maakt niets uit.
   De meesten gaan ook hier ervan uit dat het gevaar van een NWO uit de hoek van de VS/CIA en dergelijke komt maar het is heel goed mogelijk dat wanneer er gestreden gaat worden de Russen de baas worden en als dan blijkt dat Putin ook tot dat elite clubje behoort (Warburg,Rotschild,Rockefeller enz)dan maakt ook dat niets meer uit omdat je dan ook onder 1 bewind komt te staan.
   Maar weet dan wie de schuldigen zijn (en dat is bekend).
   Daarom heb ik steeds een slag om de arm gehouden en geschreven laten we hopen dat Putin ons welgezind is.

  5. Het Rusland van Putin is anders ook geen fijne wereld om in te leven hoor. Machtsmisbruik en angst van mensen die niks durven zeggen omdat ze zelfs vermoord worden is daar niet zo vreemd.

  6. @ Marcel, nee hoor maar met grote zekerheid VELE malen meer als hier in Nederland en z´n directe omgeving.

   Vele mensen zullen pas beseffen wat ze hadden in Nederland als het te laat is.

 24. Het is de elite achter de schermen het is Erdogan zeer zeker niet .. maar Erdogan was dit maal wel sneller dan de schaduwen …
  jullie horen niet zo maar false flag te roepen doe je werk goed voor dat je een verhaal vertegenwoordigd

 25. Toch kun je zeggen wat je wil maar zo’n doe-het-zelf coupje geeft je toch wel een hoop meer armslag om tegenstanders en andersdenkenden om zeep te helpen.
  Hij pakt het grondig aan.
  Het kan natuurlijk ook zijn eigen ondergang worden maar voorlopig ziet het daar nog niet naar uit.
  De meeste turken denken echt dat het een coup was.

  1. Het was ook een CIA coup. De recherche noemt zoiets de MODUS OPERANDI van de verdachte. Wie organiseerd coups over de hele wereld de afgelopen 70 jaar? De CIA.
   Wie schiet vliegtuigen uit de lucht om regeringen te chanteren? De CIA.
   Wie pleeft bomaanslagen op gewone burgers om regeringen onder druk te zetten en ze ten val te brengen? De CIA.
   Wie bewapende de Molukkers in Nederland, de Bende van Nijvel in Belgie, de terroristen in Syrie, etc ? De CIA.
   Het is ongelovelijk hoe lang ze de gewone burger voor de gek hebben kunnen houden met deze onzin. Want dat is het op de lange termijn. De thermonucleaire vernietiging van Amerika en Engeland zal de optelsom zijn van zoveel kwaad dat door hun is aangericht. https://youtu.be/iz6a4WkKJn0
   Er zal een NWO zijn (New World Order). Zonder de Amerikanen en zonder de Britten. Nog op geen miljard werelden zullen zij betaan.

  2. Feiten. Is niet een mening. Gewoon feiten.

   “Everyone is entitled to his own opinion, but not his own facts.”
   – Daniel Patrick Moynihan, American senator

   Ik ga niet eens de feiten aandragen. Je kan ze zo vinden.

 26. Ik wil nog een ding kwijt aan de schrijver van dit artikel. Het is overduidelijk dat jij dus geen militaire kennis of iets dergelijks hebt. Natuurlijk weten soldaten niet wat er gaande is.

  In het leger stel je geen vragen, maar doe je wat je opgedragen wordt. Ieder superieur heeeft zijn superieur en vooral in het leger wil je niet tegen de orders van je superieur ingaan.

  Nog een aspect over de coup: Als jij ook maar een beetje de geschiedenis van Turkije wist, had jij geweten dat er in de afgelopen 30 jaar meerdere malen mislukte couppogingen zijn geweest. Die waren geen hoax, maar deze wel?

  Verdiep je meer in de relatieverhoudingen van landen op de wereld. De VS en groot britannie zijn de grootste tirannen. Allen hebben ze de laatste 1000 jaar de macht willen hebben in de zo belangrijke geografische ligging van turkije.

  Ze hebben gemerkt dat erdogan niet een president is ze als muppet kunnen gebruiken, wat doe je dan? onrust stoken van binnenuit. Groeperingen tegen overelkaar zetten zoals in het middenoosten. Zo kan ik wel uren doorgaan.

  Wat ik duidelijk wil maken is het volgende: Dat je anti erdogan bent is al duidelijk aan je schrijfstijl. Dat je voor of tegen bent is jou keuze, maar kraam geen onzin uit en verspreid geen leugens. Je heb totaal geen kennis over Turkije of de politiek daar in Turkije. Je hebt totaal geen idee van de duistere westerse activiteiten die het hele midden oosten al honderden jaren in zijn greep heeft. Turkije zou het volgende offer moeten zijn, maar de opstand van het volk is de key waar zij geen rekening mee hebben gehouden.

  Plan mislukt. Het westen treurt, Erdogan blij en machtiger en de sneaky Putin uit Rusland plant al een staatsbezoek naar Turkije om steun te betuigen.

  the next chapter can begin

 27. Ik wil wat rechtzetten over de kwestie dubbele nationaliteit. Normaliter ga ik echt de bronnen na wat ik dit keer verzaakt heb…
  Dan vind ik ook dat het nu hopelijk goed neer gezet wordt. Er kleven namelijk wel wat zaken aan vast die men echt wel moet weten over twee paspoorten/nationaliteiten.

  Bij verkrijging van de Nederlandse nationaliteit verliest u de Turkse nationaliteit niet automatisch. In principe wordt van u verlangd dat u afstand doet van uw oorspronkelijke nationaliteit. Hier zijn echter uitzonderingen op.
  Let op! Ook van mannelijke Turkse onderdanen die hun dienstplicht nog niet hebben vervuld, wordt verlangd dat zij afstand doen van de Turkse nationaliteit.
  https://www.ind.nl/particulier/nederlander-worden/landenlijst/Paginas/default.aspx?tab=tz

  In sommige landen krijgt u automatisch de nationaliteit van het land waar u bent geboren. Ook bepaalt ieder land zelf wanneer iemand de nationaliteit verliest. Voor burgers uit bijvoorbeeld Griekenland of Iran is het juridisch niet mogelijk de nationaliteit af te staan. In Marokko wordt het doen van afstand in de praktijk niet geaccepteerd.
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/inhoud/dubbele-nationaliteit

  En uitzonderingen
  https://www.ind.nl/particulier/nederlander-worden/landenlijst/Paginas/uitzonderingenafstand.aspx

  Ik hoop hiermee een duidelijker beeld te hebben geschetst en niemand hiermee opzettelijk willen kwetsen omdat ik voor een enkele nationaliteit ben. Het is een persoonlijke keuze op zich en die kunnen wij hier in Nederland gelukkig wel maken in tegenstelling van zovele andere landen.

  1. Regels zijn Regels…. En die zijn er om te veranderen. Als regels in een ander land te strikt zijn, waarom zou Nederland dan een tweede nationaliteit verschaffen? Wat is het voordeel voor Nederland? Of is het gewoon een kwestie van “aardig willen zijn”?

   In uitzonderingsgevallen zou in ieder geval een eenzijdige afstandsverklaring getekend moeten worden dat die andere nationaliteit geheel niet meer gebruikt wordt, niet om te stemmen, niet om te reizen enzovoort. Het wel toestaan zet het assimilatie proces te veel onder druk, we zien talrijke praktijkvoorbeelden hiervan. Theedrinken en alles met de mantel der liefde bedekken of alleen lekker formeel naar de regeltjes kijken, dat gaat ´m niet worden. Helaas de goeden lijden onder de slechten, zo is het altijd geweest.

   En dat de rijksoverheid sinds 2014 niet meer registreert wie er naast de Nederlandse ook een andere nationaliteit heeft, is helemaal van den domme.

  2. Ter beeldvorming. Ik voel me niet beledigd hoor!


   Beledigen en beledigd kunnen worden is een absolute voorwaarde voor zowel individuele als collectieve vooruitgang. De voornaamste reden dat bijvoorbeeld het christendom zijn scherpe en hinderlijke kantjes grotendeels verloren is, is een blootstelling aan een onophoudelijk global-thermal-nuclear-cluster bombardement van kritiek en spot, zowel volks als geleerd, van Voltaire tot Bertrand Russel, en Life of Brian van Monty Python.
   Dus wanneer u zich beledigd voelt zou dit geen reden moeten zijn om naar de rechter te stappen. Het betekent simpelweg dat iemand een feitelijke of gevoelsmatige inferioriteit aan uw zijde belicht heeft en dat dit pijn deed. In plaats van uw energie op de boodschapper te richten, zou deze energie besteed moeten worden aan het ongedaan maken van die inferioriteit.

  3. Of iets beledigend is dat ligt aan de ontvanger, wat is beledigen anyway? Mocht je spijt hebben van je reactie dan kan je altijd nog een bosje Heideroosjes sturen, geen Raggende mannen want Vol=Vol

 28. Even aan mijn Turkse overbuur vragen: Wat vind je van Erdogan? Niet goed, want sinds hij op het politieke toneel verschenen is, gaat het bergafwaarts met zijn land: voedselprijzen 4x zo duur, geen werk en als er werk is slecht betaald. Mensen hebben geen uitkering en gaan stelen; zo maak je de bevolking corrupt!!! Dank je wel Erdogan= near god, probeer aan je goddelijke bevolking te denken (we zijn allemaal god) en Turkse mensen; kom samen als mensen, niet voor, niet tegen iets maar voor elkaar; dan krijg je vrede voor elkaar.

  1. Hoi Akoeta,
   De meeste Turken weten dat sinds Erdogan, Turkije veel beter gaat. Helaas, staat Turkije nog onder de invloed van de Kemalisten die een compleet seculier land van maakten, dus iedereen die nog geloofde had een probleem. Geen hoofddoekjes in openbare ruimtes, zoals universiteiten, geen taal, op pure onderdrukking gebaseerde regering. Dat betekent dat daarom veel turken naar NL of D gingen, omdat ze hier wel meer hun cultuur mogen leven.
   Het dilemma is dat Erdogan een gematigde regeerder is, en dat waarderen de Turken, daarom is die bij de meesten populair. Verdiep je in Attatürk (een communist, die door zionisten werd geïnstalleerd na de ‘synthetische’ ondergang van het Ottomaanse Rijk.) Erdogan heeft grote vijanden…net als alle leiders die niet zo maar alles accepteren wat door het westen wordt geëist.

  2. http://gizadeathstar.com/2016/07/news-views-nefarium-july-21-2016/
   Erdogan was gewaarschuwd door Rusland, verkondigen ze in dit filmpje; vergeet niet dat Rusland de beste schakers heeft.
   Ik vind het wel toevallig dat iedereen altijd met vakantie is als er wat gebeurd en dan niet te ver weg; Rutte was net in Duitsland 17-7-2014. Mijn overbuurman woont al 35 jaar in Nederland; ik dacht; get it straight from the horse’s mouth, maar hij had zijn familie niet opgebeld. Ieder geval in 2011 vertelde mijn vriendin dat haar vriend in Damascus zei dat iedereen daar blij was met al-Assad en dat hij juist veranderingen doorvoerde. Ik kon het niet zo goed geloven omdat ik dacht dat Nederland goede journalisten had…http://www.aljazeera.com/news/2016/07/erdogan-turkish-democracy-threat-160720200310739.html Erdogan zegt in het interview dat Assad een moordenaar is en dat hij vrienden met Amerika wil blijven, hij was ook een goede vriend van Gülen vroeger, verder vindt hij de doodstraf o.k. als de demoncratie het wil, dan is hij dus ook een moordenaar, proost, drink nog een sisi. Moeilijk allemaal.

  1. Er kan een groter spel gaande zijn op het grote geo-politieke schaakbord.
   In geval van een wereldwijde thermonucleaire oorlog deze luchtmachtbasis in Turkije maakt Turkije een belangrijk doelwit voor Russische thermonucleaire bommen.
   Het zou zo kunnen zijn dat Turkije van Rusland te verstaan heeft gekregen om dit gevaar voor Rusland te neutraliseren.
   Hoe doe je dit?
   Je zorgt dat je AKP spionen de interne vijand overhalen om een COUP te plegen zodat je dat als een excuus kan gebruiken om weer volledige controle te krijgen over de luchtmachtbasis waar waterstofbommen opgeslagen liggen.
   Het grote geo politieke schaakspel.
   Als dit zo is. Dan betekent dit dat de stukken voor een thermonucleaire oorlog wereldoorlog in stelling worden gebracht.

 29. Nu het hele toneelstuk zich wat verder ontwikkeld kun je toch wel stellen dat die coup (voor Erdogan) prima gelukt is.
  Ik ben benieuwd hoelang de mainstream media deze klucht nog serieus neemt.
  Arme nieuwslezers die iedere keer weer onzin moeten verkopen terwijl iedereen weet dat het allemaal een doe-het-zelf coup is geweest.

 30. Erdogan leeft nog omdat:

  1. Hij 1 uur van te voren werd gewaarschuwd dat er 40 commando’s op zijn vakantie adres hem zouden vermoorden (verklaard waarom er 16 helikopters missen, die vervoerden die commando’s).

  2. Zijn vliegtuig de transponder veranderde in dat van een passagiers toestel zodat de 2 F16’s hem niet neerschoten.

  http://www.independent.co.uk/news/world/europe/president-erdogans-jet-disguised-itself-as-civilian-aircraft-to-vanish-from-turkey-rebel-jets-radar-a7148051.html

  3. Etc. Wat wij nog niet weten.

  1. Ik geloof er geen bal van.
   De jonge soldaten die zeiden dat ze bezig waren met een oefening..!!
   De ontslagbrieven die klaarliggen voor de rechters en ambtenaren..
   2 Tanks om een vliegveld te beveiligen/af te grendelen..
   Idem om de brug over de Bosporus af te sluiten..
   etc

  2. De toekomst zal het uitwijzen.
   Ik wacht af.
   Als de CIA Erdogan dood wilde hebben dan proberen ze het opnieuw.

  1. Hitler had zijn Germanen. Dat de beste man zelf niet veel weg had van een ‘Germaan’ deed er blijkbaar niet toe. In ieder geval zijn alle ongelovigen voor Erdogan’s aanhang al untermenschen, dat scheelt een hoop propaganda werk. Eens zien hoe lang het duurt voordat ongelovige untermensch Fransje naar Erdogan komt toe kruipen oeps, weer gezellig bij Erdy thee komt drinken. 👿
   https://www.facebook.com/DagboekVanFrans/posts/744854368990980
   https://www.facebook.com/DagboekVanFrans/photos/a.709990372477380.1073741828.709987729144311/743112332498517/?type=3&theater

  2. Zo zie je dus hoe de mainstream media dat doet. Eerst maken ze je belachelijk als je niet Rothschild zijn agenda volgt. Dan zetten ze een paar tandjes bij. En voor je het weet ben je een kinderverkrachter, moordenaar, etc. Het spelletje is nu wel erg doorzichtig geworden voor de oplettende burger.

  3. Alles is zeer geraffineerd in elkaar gezet en de enige die echt weten wat er gebeurd zijn zij die eraan meewerken.
   Wij burgers krijgen via allerlei kanalen flarden van informatie tot ons en aan de hand van die gegevens kunnen we proberen te ontrafelen wat er gebeurd.
   Feit voor mij in ieder geval is dat de MSN bijna geen echt belangrijk nieuws meer naar buiten brengt en journalisten die zij in dienst hebben zijn vaak bevooroordeeld en vragen die er werkelijk toe doen stellen zij niet.
   Voorbeeld het bericht dat Erdogan een militaire basis heeft overgenomen heb ik op bv het NOS nieuws nog niet gezien of gehoord.
   Dat als gevolg daarvan het vliegverkeer is stil gelegd tussen de VS en Turkye heb ik ook niets over gehoord.
   Opvallend en waar ik me zorgen om maak is dat mensen niet gewaarschuwd worden voor de onveilige situatie in Turkye of dat een negatief reis advies wordt gegeven.
   Erdogan heeft zelf gezegd dat nog een couppoging mogelijk kan gebeuren.
   Verder was van de week opvallend dat in de VS al gesproken wordt over wel of niet lid van de NATO blijven.
   Als ik dan terug kijk en zag dat W.A nog niet zolang geleden bij de NATO op bezoek is geweest vraag ik me af wat daar bekokstoofd is.
   De Engelsen hebben voor een Brexit gekozen maar dit jaar gaat het niet meer lukken.
   Boris Johnson was fanatiek om de EU te verlaten en sprak over de bedoelingen van de EU (één NWO) nu is hij minister van buitenlandse zaken en onderhandeld hij met die EU.
   Ook over de mogelijkheid dat Italiaanse banken dreigen om te vallen hoor ik weinig en al helemaal niet dat Dijsselbloem gezegd heeft dat onderhandelen hierover onmogelijk is en hulp afgewezen heeft wat kan betekenen wanneer die banken echt omvallen dat als een lopend vuurtje zal rondgaan met als gevolg dat heel de Europese economie om zeep is.(ik heb hier alleen iets over gelezen op de Duitse teletekst).
   W.A was ook bevriend met Putin zou dat nu ineens anders zijn?
   Wat als straks de vluchtelingen weer in grote getallen de EU gaan overspoelen?
   Het lijkt erop dat de EU langzaam afbrokkelt waardoor ik een paar dingen op een rijtje kan zetten.
   EU valt uit elkaar= geen leiding meer vanuit Brussel.
   VS mogelijk geen NATO lid meer=geen hulp door hen.
   De Brexit niet meer dit jaar=Engelsen blijven vinger in de pap houden en daardoor ook de bankiers uit Londen.Wat staat ons te wachten?
   Grote hoeveelheden vluchtelingen?
   Bankencrisis die heel de EU treft?
   Economieën die daardoor instortten?
   Telkens was het de VS die sancties tegen Rusland instelden en verlengden (zit hun taak erop waardoor er nu sprake is van de NATO verlaten?).
   Wordt Putin straks boos en valt hij de EU binnen ivm met die sancties en nu ook nog atleten die niet aan de spelen mogen meedoen ivm zogenaamd doping gebruik?
   En niet te vergeten dat vele als dictator omschreven leiders vermoord zijn maar wel de enige waren die weerstand boden is dat met Erdogan ook zo?

  4. PS
   Vergeet ook niet dat veel EU landen nu hun volkeren angst aanjagen door te zeggen dat er nog aanslagen gaan volgen Valls van Frankrijk heeft zelfs gezegd dat we daarmee moeten leren leven is dat leiderschap of dient het een bepaald doel ANGST-CHAOS-PANIEK-REDDING-NWO.

  5. Arnold, daar heb je gelijk…het gaat niet om feiten in het nieuws (incl. veel alternatieve) maar om stemmingsmakerij…Turkije fout, Westen goed.
   En hoe ook hier soms te lezen, de domme burger gaat er in mee, alsof die nog nooit het woord propaganda en mind-control heeft gehoord.
   Mensen worden tegen elkaar opgezet, dat is wat er gebeurd, tot de grote oorlog komt. En het ergste is dat dan de meesten niet kunnen bedenken dat het hun eigen schuld is, omdat ze de propagandaleugens geloofden.
   De censuur is al zo ver dat al een ‘duik in een zwembad’ als beledigend wordt opgevat… 😉

  6. De Russen hebben al antwoord gegeven op al jouw vragen.
   Ze gaan geen enkel land nog met een GROND leger binnenvallen.
   Als je ruzie zoekt met Rusland krijg je atoombommen op je dak.
   Mijn propaganda doel is bereikt.
   Hier kan je het lezen.
   http://www.counterpunch.org/2016/07/19/us-nato-border-confrontation-with-russia-risking-nuclear-war/
   De USA probeerd de Russen op kosten te jagen.
   “””
   NATO is trying to do is to goad Russia into building up an army so the US can undercut its economy by diverting more and more resources away from the economy towards the military. Russia’s not falling for it. Putin said that Russia has no intention of mounting a land army. It is unthinkable that it could even want to invade the Baltics or Poland.

   But Putin did say that Russia has one means of retaliation. That’s atomic bombs. Atomic weapons are basically defensive. They’re saying that they don’t need an army anymore. Nor does any country need an army if they have an atomic weapon, because if you attack them, then can wipe you out. And they’ll be wiped out, too, but no nation is going to be able to conquer them. No country, really, can conquer any other country in today’s world. That means that Russia can’t conquer Europe by invading and occupying it.”””

 31. Vrijdagavond 22-7-2016.
  Er wordt geschoten in een winkelcentrum in Munchen (Duitsland). Rond de klok van 23.00 uur wordt gemeld dat er al 9 doden te betreuren zijn. Onze leiders zeggen steeds dat zij er alles aan doen om “terreur” te voorkomen maar hoe doen zij dat? Wet en regelgeving wordt aangepast waarbij de burger en niet de terrorist minder rechten maar wel meer plichten opgelegd krijgt. Als blijkt dat het niet werkt gaan ze toch gewoon door met dergelijke maatregelen.
  Meer aanslagen mogen verwacht worden zeggen de leiders in de hoop waarschijnlijk dat de burger dan om meer maatregelen=minder vrijheid gaat vragen. Maar als je er over nadenkt klopt hier iets niet.
  Wanneer twee leiders van verschillende landen ruzie krijgen bestaat de kans dat ze hun legers het laten uitvechten waarbij ze totaal niets om hun burgers geven want ook militairen zijn burgers alleen met een uniform aan.
  Hoe logisch is dat jij krijgt ruzie en je laat anderen op elkaar schieten wat ook totaal niets oplost maar juist voor meer slachtoffers zorgt. Neem nu het voorbeeld van Munchen vanavond gekken gaan lopen schieten en de burger staat machteloos en de politie moet zoekwerk verrichten en hopen dat ze de daders te pakken krijgen. Als je dan toch niets om de burgers geeft laat ze dan een wapen dragen zodat wanneer iemand gaat lopen schieten in bv een winkel centrum hij/zij direct onder schot gehouden kan worden door meerdere mensen tegelijk die gelijk ook als getuige kunnen dienen wat een hoop zoekwerk kan schelen en slachtoffers kan voorkomen.
  Dan kunt u zeggen dan gaan er slachtoffers vallen maar gebeurd dat nu dan ook al niet juist omdat er geen weerstand geboden kan worden? Behalve als hij/zij levensmoe is denk ik dat ze wel twee keer zouden nadenken eer ze in een winkelcentrum gaan lopen schieten als ze weten dat ze weerstand kunnen verwachten. Neem vorige week in Nice,wat zou er gebeurd zijn als die vrachtwagen direct door honderden omstanders onder vuur genomen kon worden?

  1. De Belgen/Fransen hebben de vorige keer grote fouten begaan door van de daken te roepen dat de Jihadist die gevangen was genomen aan het praten was met justitie. Toen hebben die andere jihadisten hun aanval op die luchthaven versneld. Dom, dom, dom en nog eens dom! Wij willen natuurlijk altijd onnodig leed voorkomen in deze strijd tussen de bankiers en het volk. De bankiers en hun marionetten de corrupt politici houden het volk graag dom en verdeeld. Daarom hoor je ze ook nooit zeggen dat religies sprookjes voor kleine kinderen zijn en dat sport een totale onzinnige bezigheid is. Want wie gaat er nu jaren en jaren oefenen om 1 seconde sneller te kunnen rennen dan de ander. Brood en spelen. Zolan de mensheid niet politici heeft die de onzin op de juiste plek zet zal de elende voortduren. De strijd tussen de zelfbenoemde criminele elite en het gewone volk.

  2. In Amerika zijn meerdere schietpartijen geweest.
   Het vreemde vind ik dat in veel staten mensen een wapen mogen dragen maar als er dan iets dergelijks gebeurd is het altijd de politie die in moet grijpen en waar veel aandacht door de pers aan besteed wordt zijn dan mensen in paniek en ambulances.
   Hoe kan dat in een land waar men wapens mag dragen maar kennelijk nooit gebruikt als iets dergelijks gebeurd.
   Geef die leraren les in het omgaan met wapens en geef ze een wapen zodat zij eventueel kunnen ingrijpen indien nodig.
   Hetzelfde voor winkeliers waarbij je ook nog overvallen kan voorkomen.
   Hier in Europa zijn wapens verboden maar de criminelen en “terroristen” weten toch aan wapens te komen waardoor je als burger een makkelijke prooi bent.
   Daarom geef training en zorg dat mensen (bv de chef van een winkel) over een verdedigingswapen kan beschikken zodat hij /zij het publiek eventueel kan beschermen zodat niet machteloos toe gekeken hoeft te worden.

  3. Je kan beter maken dat je weg komt als je een pistool in je handen hebt in de VS want voor je het weet wordt je doodgeschoten door de politie. Jij weet dit niet. Maar het Amerikaanse volk wel. Een wapen is voornamelijk om je eigen huis en je eigen lichaam te verdedigen. Niet om de held uit te hangen of tyrannen door te schieten. Daar zijn ze nou weer te dom voor en te laf. Amerikanen zijn laf en dom. Consumenten.

 32. Afgelopen zondag heb ik een gesprek gehad met een Turkse jongen/man en dat was interessant vond ik.
  Verontrustend was wel dat hij op een gegeven moment zei dat vluchtelingen uit bv Irak of Syrie nooit zullen vergeten door wie de bommen in hun land gegooid zijn waarbij van velen van hen familieleden of kennissen zijn omgekomen of verminkt zijn geraakt.
  Ik ben van mening dat dit zwaar onderschat wordt door velen van ons.
  Het gevolg kan wel zijn dat sommigen dan ook geen pardon zullen kennen wanneer zij hier zijn en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden.
  Ook zei deze man dat hij hier in Nederland met bijna niemand kan praten over de couppoging omdat Nederlanders niet willen luisteren en denken te weten wat daar is gebeurd zonder feiten te kennen waarbij ze wel een mening uiten en dat is zoals te verwachten is meestal dat Erdogan een dictator zou zijn.
  Vervolgens zei deze man dat bv in Irak waar Sadam Hoessein de baas was de mensen dan misschien wel door een dictator in toom werden gehouden (wat misschien daar ook wel nodig was gezien de vele verschillende groepen zei hij)maar dat het land er toen beter uitzag dan nu want nu is het een in puin geschoten land waar veel leed is.
  De vraag is dan ook of Merkel dat ook begreep toen ze zei wir schaffen das waarna vorige week gezegd is door meerdere leiders van dat we maar met terreur moeten leren leven.

 33. Beste europese politici,

  Ga je verstand eens gebruiken en zeg alle contracten met Erdogan op. Sluit de grenzen en vertel dat het de komende 25 onwaarschijnlijk is dat een niet democratisch land toe kan treden tot de EU. Bevries of beeindig alle subsidies aan Turkeije. We hebben hem echt niet nodig om een vluchtelingen probleem op te lossen.

 34. Kan het ook zijn dat het wel een echte coup was en deze gesaboteerd is door de cabal?
  Dus Amerikaanse F-16’s die bij Ankara en Istanboel alle Turkse helikopters neerhalen inclusief veel militaire kopstukken. En vervolgens dreigen meer militairen weg te blazen.
  Zodat de couppoging wel gestaakt moest worden.
  Er zijn vele Amerikaanse basis in het midden-oosten, dit is het waarom.
  Een geslaagde coup was niet in het belang van de VS en zijn regiopolitiek.

Geef een antwoord

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.