Advertentie

Een universitaire kijk op UFO’s: ze bestaan!


x
Een universitaire kijk op UFO’s: ze bestaan!

© Guido Jonkers – WantToKnow.nl

x

Coen Vermeeren ontmoette ik 2,5 jaar geleden in Wiltshire bij een graancirkellezing van Bert Janssen. Grappig om een Nederlander te spreken, daar in dat kleine plaatsje, in dat -natuurlijk- nog kleinere zaaltje.

Na een korte kennismaking, in de pauze voor de lezing, kreeg ik zijn visitekaartje en kon ik ontwaren dat hij afgestudeerd ingenieur is op het gebied van lucht- en ruimtevaart aan de Universiteit van Delft. Daarna is Coen gepromoveerd en kreeg dus ook nog eens de statige dokterstitel voor zijn naam en had ik dus te maken met, jaja.., Dr. Ir. Coen Vermeeren.

Ik had toen een bepaalde weerzin ontwikkeld tegen wetenschap in het algemeen, maar nog niets speciaals in het bijzonder.., dus ik was zeer aangenaam verrast dat Coen Vermeeren zich op dit graancirkelvlak ‘bewoog’.. Zéker daar in Engeland in het prachtige graancirkelheuvellandschap. Hoe verrassend toen ik hem later, ik had immers zijn visitekaartje, belde om eens verder kennis te maken met elkaar.

Een UFO boven twee schepen nabij Cornwall; Kelvin Barbery de 55-jarige amateurfotograaf die de foto maakte, wilde gewoon een mooi plaatje van het landschap schieten. “Pas toen ik thuis de foto ontwikkelde, zag ik tot mijn schrik ineens dat ding boven de schepen zweven”

Ik wilde dat graag, omdat ik namelijk ook op datzelfde kaartje had gezien, dat hij hoofd was van de afdeling ‘Studium Generale’ van diezelfde Universiteit van Delft. En wat deed deze afdeling dan wel bij de TU/Delft dat daar graancirkels aan te pas kwamen…?

Maar deze afdeling, zo legde hij mij later bij onze ontmoeting uit, is in het leven geroepen, bij de oprichting van (de) Universiteit(en), om studenten met een ‘breder veld van maatschappelijk relevantie’ te laten kennismaken, dan alleen het specifieke veld waarin ze aan het studeren zijn. En zich dus, met of zonder oogkleppen, aan het specialiseren zijn.

Na onze kennismaking besloten we om gezamenlijk, dus de TU-Delft en WantToKnow, een lezing te organiseren met Susan Joy Rennison, de Zwitsers-Engelse expert op het gebied van SpaceWeather, waar je op onze site veel over kunt lezen. (Kijk HIER)

UFO’s
Bij mijn voorbereidingen hiertoe, kwam ik op het programma-aanbod dat het Studium Generale van TU/Delft al had gepresenteerd. En tot mijn grote verbazing, kon ik het concept van WantToKnow, zó over dat programma-aanbod leggen. De onderwerpen die op de agenda stonden, en de reeds gepasseerde onderwerpen, hadden een heel hoog WantToKnow-karakter. Het meest indrukwekkende vond ik echter mijn ontdekking, dat Coen zélf ook een presentatie (zelfs meerdere) op zijn naam had staan, en dus de moed had om voor eigen parochie te preken. Normaal is dat een voordeel, maar je nek uitsteken voor studenten en collega’s op het gebied van UFO’s lijkt me nou niet bepaald een risico-loze onderneming.

En dus heb ik met méér dan gemiddelde belangstelling gekeken naar zijn uiterst gedegen 2 presentaties over UFO’s. Natuurlijk is hijzelf afgestudeerd wetenschapper op het gebied van lucht- en ruimtevaart, maar om dan maar meteen het UFO-fenomeen bij de kop te nemen, dat is natuurlijk een extreem.. Of niet? Zit die veronderstelling tussen mijn eigen oren, want had ik niet eerder de wetenschap veroordeelt, om vooral datzelfde voor-oordeel..???!

Ruimte kwam er tijdens het persoonlijke gesprek met Coen, maar ruimte kwam er vooral ná het zien van zijn UFO-presentaties. Wat een heerlijk ontspannen verhaal, wat een heerlijke open mind toonde Coen aan zijn toehoorders. Zonder zich ergens ook maar een klein beetje te verliezen in krankzinnige speculaties, presenteerde hij een prachtig, samenhangende visie op die raadselachtige fenomeen.

Onlangs, half Februari, werd Coen geïnterviewd, door een student lucht- en ruimtevaart, Samer al Duleimi, over zijn visie over UFO’s. Want dat was natuurlijk een logisch vervolg op de presentatie die hij eerder had gegeven. Hieronder laten we je het hele interview zien, en we raden je aan ook de beide UFO-presentaties te bekijken, die Studium Generale van de TU/Delft, zo magnifiek aanbiedt, in hun opname-bibliotheek. De presentatie van Coen Vermeeren vind je HIER.

Veel genoegen gewenst!
x

152 gedachten over “Een universitaire kijk op UFO’s: ze bestaan!

 1. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Het valt nietmeer te ontkennen dat Extraterrestrials via hun ruimtetuigen visueel waar te nemen zijn in de planetaire of juister in de nationale luchtruimen van verschillen Eurozonelanden. Men heeft er geen verrekijker,telescoop of sterrenkijker voor nodig.

  Uit vele hoeken werden de voorstellen met veel enthousiasme onthaald.

  De eer en genoegen is aan Extraterrestrials zelf om zich kenbaar te maken, zichzelf voor te stellen aan de Aardse civilisatie. Op welke wijze vragen staat hen vrij….
  Dit houden in de geschiedenisvoorstelling van hun eigen civilisatie door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag. De demonstraties van hun ruimtevaarttechnologie en kunnen wordt op de Aarde toegelaten op voorwaarde geen schade aan de volksgezondheid en privé-eigendommen en geen defensie-agressie. Als het nodig is verder op planeten binnen eigen zonnestelsel van Aarde op voorwaarde geen schade voor andere exo-sun planetaire bewoners. Op de Aarde gaat de ruimtevaartwerking ook verder, ondanks alle gebeuren op de Aarde, oorlogen, stakingen, overstromingen, politieke verkiezingen of niet sinds 1947 enz …….

  De geschiedeniskennis van de Extraterrestrial civilisaties sinds het ontstaan van leven op hun thuisplaneten blijft een onmiskenbare bron voor informatie voor het wetenschapsbeleid en OP DE EERSTE PLAATS VOOR HET POLITIEK DEPARTEMENT WETENSCHAPPEN. Veel aandacht gaat uit naar ruimtevaarttoerisme, willen onder ogen zien, hoe Extraterrestrials hun dagelijks leven runnen op hun thuisplaneten.
  Na grondige voorstudies, kan men zich pas juiste uitspraken permitteren op politiek en de burgers als kiezers zelf binnen de politieke partijen met welke Extraterrestrial civilisaties wenst men permanent contact en samenwerking te onderhouden in de toekomst.

  De juiste politieke neutraliteit,objectiviteit, beleefdheid en fatsoen, hier dikwijls onbestaande en ver te zoeken, Extraterrestrials zijn de privé-eigenaars van hun ruimtevloten en bazen van hun ruimtevaartprogramma’s van het eerste tot het laatste woord en hebben geen uitstaans met ESA,NASA… iedereen op zijn terrein….

  Men moet de Aardse ruimtevaart niet gaan vergelijken met die van Extraterrestrials, die hun ruimtevaarttechnologie in ruimtetuigen kunnen aanwenden in één toestel
  voor perfect gebruik in de ruimte, luchtruim, zee en onder water, prima
  grondstoffenbesparingen….

  Men hoeft zich om de Aardse politiek en wetgeving geen zorgen te maken, bij Extraterrestrials zijn hun beschavingsnormen en gewoonten van kracht, ook het taalgebruik, met een Euro of dollar cent kan men er niets beginnen.

  Momenteel zijn er ongeveer een klein hondertal Extraterrestials civilisaties bekend
  die de Aarde in de voorbije milleniums en heden ten dagen hebben bezocht en bezoeken.

  Het is iedere Aardse staat naar eigen keuze te beslissen met welke Extraterrestrials civilisaties men wenst ruimtevaartprogramma’s op te starten, welke mits internationale all control. Later meer

  Daardoor zullen Extraterrestrials met hun ruimtevaartvloten zich tussen de grenzen van bepaalde staten willen vestigen, internationale informatie all control Later meer….

 2. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  All Control= openbaarheid van politiek bestuur?

  Exacte ruimtevaartwetenschappen is de volledige studie van het universum
  Een Aardse sociaal democratische verkozen planetaire regering met dezelfde rechten en plichten voor de burgers ook in samenwerking met Extraterrestrials, DUS ALL CONTOL eveneens voor technlogie in privé, vrije en werktijd, is aangezien de huidige toestand op de Aarde verre toekomstmuziek.
  Ondanks dit alles om toch te kunnen samenwerken met Extraterrestrials, is men genoodzaakt met de huidige Aardse technologie en in samenwerking met
  Extraterrestrials en hun technologie de situaties voor behoud van de veiligeheid
  en ingeval van onveiligheid te bestuderen en om de nodige maatregelen aan te kunnen wenden
  in belang van de internationale gemeenschap na internationaal politiek overleg.

 3. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Het academische jaar heeft de deuren geopend.
  Bedankt voor de talrijke mails. Sommige commentaren hebben krampen in de lachspieren
  veroorzaakt, lachen is gezond in elk geval, waarom is privé.
  Men heeft het hier over de grootste planeet Jupiter, in het eigen zonnestelsel,
  maar in andere cosmoshorizonten, bestaan leefbare planeten in de sterrenhopen van
  Andromedanevel die niet 20000, geen 50000 meer dan 100000 keer groter dan Jupiter.
  Wie zal het zeggen, de mogelijkheden bestaan, via telescooplenzen zal men nooit het
  juiste te weten komen.
  Van Extraterrestrials die contact wensen te maken met de Aarde, hebben zonder omwegen
  grondige voorstudies gemaakt van het zonnestelsel van de Aarde. Vrije planeten binnen
  het zonnestelsel van de Aarde koloniseren door Extraterrestrials en wat dan, vallen er zo velen met de mond groot open, een antwoord blijft achterwegen.
  Hoe samenwerken met Extraterrestrials, weet men het niet binnen en buiten de politiek….
  Laten Extraterrestrials zichzelf voorstellen en hun verhalen uit de ruimte, gewoon het dagdagelijkse gebeuren, dood normaal voor hen, voor hier niet te geloven. Extraterretrials hebben de gepaste ruimtevaartwetenschappelijke kennis en techniek om met ruimtetuigen de grenzen van universum te overbruggen, voor hier toekomstmuziek.
  Exacte ruimtevaartwetenschappen is de volledige studie van het universum, de meeste interesse gaat uit naar de Extraterrestrial civilisaties die het verst gevorderd zijn
  op ruimtevaartwetenschappelijk gebied voor kennis en techniek en het beste samenlevingsmodel hebben. Met deze Extraterrestrials planeten koloniseren en deel uit maken van deze spacecivilisatie. Er zijn tientallen Extraterrestial rassen die de Aarde bezoeken, deze mogen rustig meedoen.In Vlaanderen wenst men een zo groot mogelijke sprong te maken in de ruimtevaarttoekomst.
  Niemand van de burgers om het even welk wereldland worden politiek verplicht mee te werken aan dergelijke programma’s. Wat te begrijpen valt, men heeft geen eigen ruimtevloot, wat afbraak geeft voor eigen space-autonomie.
  Een ding blijft duidelijk, deze Extraterrestrials zijn en blijven de privé-eigenaars van hun ruimtevloten en ruimtevaartprogramma’s. Planeten koloniseren met hen wordt onderhandeld welke Aardse wet&orde en maatschappijgewoonten worden toegelaten. enz
  De politiek krijgt de nodige informaties, daar kan men niet buiten. Alle ruimtevaartprogramma’s moeten voorafgaande politieke goedkeuring krijgen en onderworpen worden aan speciale wetgeving enz. Welke vreemdelingen van waar ze ook komen, zelf sterrenreizigers, verleent de regering van eigen Vlaamse Belgische bodem wie kan en mag blijven of het nationaal grondgebied moet verlaten, geen VSA,UK, VN. Op internationaal vlak zullen vragen worden gesteld in het bijzijn
  van Extraterrrestrails en de politici, welke Aardse staten hebben politieke contractuele verbintenissen met buitenaardse civilisaties afgesloten binnen de
  defensie-ufo-archieven. De internationale veiligheid van onschuldige burgers niet in het gedrang brengen en valse desinformatiecampagnes….
  Ufo-coverups sinds 1947 was en blijft een interessante studiebron….

 4. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Niet vooruitlopen op feiten.
  De overbevolkte planeet Aarde ontvolken met ufo’s, een veel gestelde vraag.
  Extraterrestrials zijn baas over hun ruimtevaartprogramma’s, dat is zo klaar als
  een klontje, dus afwachten wat er eventueel uit de bus komt.
  Parapsychologie, reaincarnatie, spoken, telepatie, leven na de dood, veel ufosites staan er vol van, nuchter blijven, geen wetenschappelijke bewijzen voor handen, wil niet zeggen dat het niet of wel kan bestaat, de redenen waarom duiden op onderzoeken.
  Voor afgaande samenwerking met Extraterrestrials, hunne civilisatiegeschiedenis kennen en bestuderen, omvat ook het luik de geschiedenis omtrent hun wetenschappelijke evoluties.
  Nog veel gestelde vragen, Extraterrestrials kunnen hier wel ruimtevaartprogramma’s ontwikkelen en zich vestigen, hartelijke groeten aan iedereen in de ruimte, VRT programma 2008-2009 via een CD, radiosignalen via de ESA-sateliet Proba 1 de ruimte ingezonden voor Extraterrestrials, welke welkom zijn in Vlaanderen, valt politiek publiekelijk niet te ontkennen.
  Men moet zich even in de plaats stellen van de Extraterrestrials.
  Als zelf burgerzijnde,wie draagt hier de verantwoordelijkheid
  om ruimtevaartzaken met Extraterrestrials te organiseren en te coordineren,
  de burger uit de straat die deze verantwoordelijkheden niet dragen, kan enkel
  doorverwijzen naar de juiste adressen van de politieke verantwoordelijken.
  Juist justitieel, geen enkele burger overbodige overlast door deze feiten bezorgen ten overstaande het privé-leven. De ruimtetuigen hoe groot kunnen waar landen in de
  buurt van de bewoonde aglomeraties, valt nooit uit te sluiten

 5. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  antwoord op vele vragen, welke is de ideale ruimtevaartmethode om als Extraterrestrials met ruimtevaartvloot contact te zoeken en samen te werken met een
  de Aardse civilisatie in de huidige stand van zaken op de dag van vandaag.
  Wat zou men zelf doen in de schoenen van deze Extraterrestrials?
  Enkel een grondige studie omtrent de geschiedenis van deze Extraterresrials civislisaties en demonstraties omtrent hun ruimtevaart kennis en techniek ook geschiedenis omtrent de hun ruimtevaartwetenschappen speelt een voorname rol
  Doordat de exacte ruimtevaartwetenschappen de volledige studie van het universum is dient men altijd rekening te houden met Extraterrestrials civilisaties die men via hun ruimtevaartorganisaties zij het nu intern of externe werking niet kan aanvaarden of zaken niet kan goedkeuren. Door oorlogsvoering lost men geen problemen op voor de toekomst enkel door totaal vernietging in defensietermen, sorry wat niet mijn bedoelingen zijn, de waarheid voor gevaren mogen opgenoemd worden.
  Deze Extraterrestrials kunnen de Aardse wetenschappers bedriegen en beliegen naar hartelust, omdat hun wetenschappelijke kennis hoeveel jaren desnoods in eeuwen verder gevorderd zijn en is. Willen zij dit doen of wel is de eerst vraag voor aanbod, de toekomst zal de rest uitwijzen….

  1. mmmmm Angst om bedrogen te worden…. lastige confronterende bedoeling als je als wetenschapper inziet hoever je achter loopt en je dan verstandelijk de situatie niet meer kunt overzien.

  2. Dan zou een wetenschapper dus naar zijn of haar gevoel hart kunnen gaan luisteren..intuïtie. Een andere manier van communiceren……..en nadenken.

 6. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  De inkt vloeit weer over de koude kernfusie van Andrea Rossi binnen en buiten NASA,Esa… ter vervanging van de klassieke fossiele brandstoffen en klassieke kernenergie zowel binnen als buiten de geneeskunde van de chemotherapie.
  Spacefuture-exopolitiek houden in open te staan voor bereikte ruimtevaartwetenschappelijke resultaten van Extraterrestials,ten positieve of ten negatieve, nergens mijn handen aan vuil gemaakt, de rest omvat laster.
  Men moet zich niet op het elitaire spacescience politieke vlak inlaten met exopolitiek of ruimtevaartpolitiek met Extraterrestrials,zij zijn en blijven baas van hun privé-ruimtetuigen en ruimtevaartprogramma’s
  Als Aardse wetenschappers die zich als concervatisten, tradionalisten of fundamentalisten gedragen horen niet thuis in de ruimtevaart besturende geschiedenis van Extraterrestials, wat een extra extreme progressieve intellectuele ingesteldheid eisen. Daarmee is alles gezegd zijnde, op de planeet Aarde zij de Aardse wet en orde van kracht. Samenwerken met Extraterrestrials en koloniseren van planeten onder hun begeleiding, met ruimtetuigen en civlisatienormen, wet en orde, zijn te nemen of te laten.
  De Extraterrestrial ruimtevaartleiders vertegenwoordigen hun civilsiatie met vergelijking tot de Aardse politiek, als president of eerste minister, premier… wetgever en rechter…..
  Men moet zich niet inlaten met spacefuture exopolitiek met Extraterrestrials is een ander formaat en specialiteit dan spacefuture Aardse ruimtevaartpolitiek met Aardse ruimtevaarttechnologie. Meer kan men niet zeggen of toevoegen…Saluut

 7. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Het leven op de universitaire campussen draait op volle toeren.
  Geen donderslag met heldere hemel daar gelooft men in buitenaards leven op andere
  planeten,zowel voor de flora-, fauna- en human biologie. De feiten hier, men geraakt er niet om het wetenschappelijk vast te stellen, wat verre toekomstperspectieven misschien mogelijk maken. Met de instandhouding van politieke defensie ufo-coverups,
  gaat rechtstreeks in tegen de bestudering van buitenaards leven dat Aarde zelf bezoekt. Buitenaardse civilisaties met eigen ruimtetuigen, getuigen van enorme wetenschappelijke voorsprong voor alle takken van de wetenschap in al haar onderverdelingen. Welke kansen laat men hier liggen in Vlaanderen?!
  Vele unifstudenten vinden lang blokken zeker niet aangenaam, welke mogelijkheden
  hebben Extraterrestrials om daar korte metten mee te maken…..
  Maar één mogelijk kijk naar boven naar geen ufo’s wat een noemer is voor veel uitdrukkingen, kijk naar hun ruimtetuigen, stel de vragen aan hun persoonlijk, wie weet…..

 8. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  De laatste wonderen zijn de wereld nog niet uit, niet eens omtrent waarheid of leugen in de wetenschapsstraat van de astronomie en astrobiologie van het eigen Aardse zonnestelsel, de grote leemten van de prangende vragen voor het juiste science-antwoord hoe ontstond het eerst flora-, fauna- en humanbiologie waaronder zich ook de eerste intelligente ruimtevaartwetenschappers van de Aardse civilisatie zouden zich ontwikkelen,archeologen en astronomen tasten in het duister….. maar nooit te oud om te leren en te blijven leren als senioren en de hedendaagse jeugd voor morgen, de wetenschappelijke vooruitgang gaat zo snel vooruit, moeilijk te volgen…. laat staan bij introductie van Extraterrestials met hun ruimtevaarttuigen en wetenschappelijke kennis. Wat bijzonder opvalt bij de exopolitiek, waarom nemen Extaterresrials zo weinig contact op het beschavingspeilniveau, op gebied van wetenschappelijke kennis en techniek van de Aarde zelf, en zij als echte leermeesters aan de eigen universiteiten hebben, dat is een stoutmoedige hartewens van velen, wel denken maar niet durven zeggen, door wie over ufo’s sprak was gewoon gek, dankzij de introductie van made in de vsa ufo-coverops samen met de UK sinds 1947 tot heden ten dagen, proper uitgekuiste defensie-ufo-archieven, de geschiedenisontraffeling is nog niet volledig.Een onvernietigbare rots in de branding, problemen kunnen enkel via wetenschappelijke kennis worden opgelost, niet door bidden of doopvontwijsheden binnen en buiten politieke partijen, zelfs niet voor Extraterrestrials in hun teruggaande geschiedenis. Hoe heeft de astronomie en astrobiologie zich het niets naar het iets verspreidt van via de flora-, fauna- en humanbiologie met intelligentia doorheen de kosmos op de eerste planeten

 9. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Er lopen hier sommigen met rare ideëen rond, het ufo-Monaco in Vlaanderen of van
  Vlaanderen te maken!!! Op wiens geldbeurs?
  Het beloven nieuwe diepgaande debatten te worden……. in elk geval binnen het Vlaams gewest, afwachten, niet te hard dromen van een koe met gouden horens uit de
  ruimte of universum!!!

 10. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Dat sommige mensen oog in oog stonden met buitenaardsen en hun ruimtetuigen zou in feite niemand mogen of doen verbazen. Het betreft hier verhalen uit de eerste, tweede…..hand. Wat te geloven of niet, daar de bewijzen ontbreken….. voor omstanders men beleefde het niet persoonlijk.
  Dat Extraterrestrials (=ET-nauten) uiterlijk goed op de Aardse mens kan lijken en binnen een planetaire atmosfeer als het model van Aarde kunnen overleven, is goed mogelijk…
  Volgende ETnauten komen dicht in de beurt van de mensen en hun woningen?
  Hun lengte bedraagt ongeveer 2m voor de mannen en ook vrouwen, zijn slank wel gespierd gebouwd, dragen meestal een bril, hun ogen, de pupil is zwart en lensvormig, de iris ontbreekt,de sclera of oogwit is volledig groen of blauw.
  Op het eerste zicht abnormaal, sommige mensen hebben hier ook oogafwijkingen, en komen meer voor bij de fauna-biologie en zijn bekender binnen de veeartsenij.
  Het is een kwestie van genensamenstelling doorheen de fauna- en humanbiologie,
  ligt vandaag nog ter studie, waarom juist, ook doorverwezen Exo-planetaire biologie

 11. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Dat ETnauten of Extraterrestrials nu en langer de Aarde bezoeken is al jaren geweten en in den doofpot gestoken door de defensie-ufo-coverups gestart sinds 1947 in de VS en trouw in het kielzog de UK.
  ETnauten worden ook verantwoordelijk gesteld voor misterieuze genezingen binnen en buiten bedevaartsoorden. Daardoor kan men onmiddelijk tot de medische constataties
  komen dat de ETnuatse ruimtevaartgeneeskunde en medische technologie in hun ruimtetuigen aanwezig kunnen gebruikt worden voor de medische geneeskunde voor de mensen op de Aarde zoals u en ik.
  Toch zijn er talrijke ET-rassen zo’n 70 tal bekend die de Aarde regelmatig bezoeken, maar waarvan hun geschiedenis met het humaan levensontwikkeling op de Aarde weinig of niets bekend is.
  Op de Aarde bestaan inderdaad vele ziektetoestanden bij de mensen, waarvoor de huidige wetenschappelijke stand van zaken geen pasklaar antwoord, therapie of genezing kunnen bieden.
  Mensen die genezen werden door ET-nautse ruimtevaartwetenschappers,u heeft veel geluk gehad, welke ongemakken bracht dit met zich mede ten overstaande van uw privé-leven en de smerige publicrelations en markingstructuren van de reclamewereld, wat ook misbruikt kan worden voor politieke reklame enz
  Een ding is zeker, deze mensen liever, gezond dan ziek of valide, voor de sociale
  zekerheid ziekteverzekering een pure winstzaak en minder uitgaven voor ziekte-onkosten voor patienten in kwestie.
  Het medisch dossier is eigen aan de patient en is hier aan wetten onderworpen, ten overstaande van het privé-leven…..

 12. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  De ufo-coverups zijn versleten verhalen binnen en buiten het (space)defensie-geheel.
  De huidige planetaire of internationale politiek kent al sinds 2008 enorme pieken
  van een finaniële economische industriële up and downs of hoog conjuctuur en laagconjuctuur.
  In ieder geval willen Extraterrestrials hier vb Vlaanderen ruimtevaartzaken ontwikkelen zal het niet plaatsvinden of doorgaan op de rug van de belastingbetalers als particulieren en bedrijven, en de huidige stand van zaken de hoge staatsschulden.
  Voor Extraterrestrials zal het eerst werken zijn, geld verwerven, een bankrekening open, voldoende reserves aanleggen, om hun eigen ruimtevaartprogramma’s mits
  voorafgaande toelating van de politieke autoriteiten, te mogen en kunnen ontplooien, en internationale advisering slaat men niet zinloos in de wind.
  De hedendaagse criminialiteit tussen de wereld van bedrijven, banken en politiek is velen bekend. Maar de juiste zondenbokken de woestijn in sturen en onschuldige personen met rust laten.
  Zo staat men als politicus of politica permanent in het politieke spervuur van de
  kiezers voor de algemene belangen of de partijgebonden belangen vb in Vlaanderen
  zijn de Fortissaga en nu de Dexiasaga hot in de geschreven pers.
  Kunnen efficient met Extraterrestrials samenwerken is niet geregeld van vandaag op morgen……Geen rad voor de ogen laten draaien.
  Nopens de geschiedenisevoluties van Extraterrestrials civilisaties tast men in het duister, wat werd verwijderd uit de defensie-ufo-overups?
  De juiste en volledige geschiedenisevolutie van de eigen Aardeplaneet sinds het ontstaan van leven op de Aarde is onbekend. Welke invloed hadden Extraterrestrial
  civilisaties hierop, de juiste geschiedeniskennis geven uitleg voor de ware toedrachten van aanvaarding of geen aanvaarding…..

 13. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  De meninigen lopen op politiek vlak lopen op gebied van introductie van etnauten = extraterrestrials ruimtevaartwetenschappers uiteen. Gelieve dan eerst de redenen kenbaar te maken. Op ruimtevaartvlak is dit het domste wat men kan doen.
  Wie wenst samen te werken met personalia van op de Aarde zelf of etnauten die getuigen van corruptie en criminaliteit, in ministerie justitietermen iedere betichte is onschuldig tot de schuld is bewezen. Waarom denkt men hier dat men uiterste enorme aandacht schenken aan het geschiedenisverloop van Extraterrestrial civilisaties.
  Geen op voorafgaande laster verkopen, kost duur, de nodige wetgeving in omgang en samenwerking met ETnauten is absoluut behalve klaar.
  Even een korte toelichting. In de gemeente Vilvoorde had men in het verleden het huis
  van de toekomst dat enorm veel publieke interesse genoot. Ik geloof wel dat in Vlaanderen in deze zin als speciale of uitzonderlijke Expo’s de bevolking enorm zullen aangespreken……
  Samenwerking met Extraterrestrials kan zeer leerrijk zijn op alle vlakken en takken van de wetenschappen in al haar onderverdelingen
  Herinner u het vrt-programma hartelijke groeten aan iedereen in de ruimte 2008-2009 het volledige CD-programma werd via radiosignalen met de ESA satelliet Proba 1 de ruimte ingezonden….. de gevolgen zijn positief bekend

 14. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  De meninigen lopen op politiek vlak ver uit elkaar op gebied van introductie van etnauten = extraterrestrial ruimtevaartwetenschappers.
  Het dagelijkse reilen en zeilen op de eigen Aarde neemt men om duizend en één redenen binnen en buiten de pers op de korel, met positieve en negatieve kritieken. Dat zal ook toegelaten zijn voor ETnauten.De burgers hebben hier het recht op vrije meningsuiting via de grondwet.
  Etnauten zullen commentaar leveren op het wetenschappelijk vlak binnen het buiten op bedrijven, wetenschappelijk onderzoek en het gevolg voor de volkgezondheid en maatschappijgebeuren…enz.Wie op wetenschappelijk gelijk en juist is heeft het recht gelijk te krijgen, miskleunen
  zijn miskleunen…. Daarmee amen en uit…..
  Men leest hier dagelijks in de pers hoe men met ernstige wetenschappers de draak steekt of hun naar het leven staan uit winsthonger of onstilbare graaicultuur.
  Waarom spendeert men hier op de Aarde zelf miljarden € de ruimtevaart, van boven losgeslagen?
  Waarom denkt men hier dat men uiterste enorme aandacht schenken aan het geschiedenisverloop van Extraterrestrial civilisaties en zij die van hier…
  Daardoor weet iedereen het nodige wat moet geweten worden om niet te vergeten en niet aan de laars te lappen.
  Het duidelijk antwoord van Etnauten die de Aarde bezoeken en de vragen beantwoorden
  waarom zij geen ruimtvaartsamenwerking wensen met de Aardse civilisatie…
  De burgers van de Aardse civilisatie doen dit dagelijks onder elkaar van de hoogste tot de laagste top in de maatschappij..

 15. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Naar aanleiding van het VRT-programma hartelijke groeten aan iedereen in de ruimte najaar 2008 voorjaar 2009 toppolitici werkten mee aan dit programma, Ex-ministers JL
  Dehaene (CDV) en S. Stevaert (SPA) publieke verklaringen afgelegd dat Extraterrestrials hartelijk welkom zijn in Vlaanderen, waar miljoenen vlamingen getuigen van waren, leugens verkopen kunnen rare gevolgen hebben voor politieke partijen. Verschillende vlamingen hebben naar aanleiding van dit programma verder geborduurd, hoe Extraterrestrials en hun ruimtetuigen zich kunnen en mogen huisvesten op een ruimtevaartbasis op Vlaams grondgebied en met hun samen te werken. Over deze gehele problematiek zijn allerlei
  gegevens op het web te vinden, zeer serieus van aard, of te zot om los te lopen.
  Indien Extraterrestrials zich hier willen vestigen, komen deze gegevens op de politieke tafels, degoutant of plezant willen samenwerken is mogelijk ook in verband met ieders rechten en plichten na te leven van op de Aarde en sterrenreizigers van exoplaneten. Niet te veel voortvarendheid omtrent kaskrakkers voor nieuwe klinkende munt Dag…..

 16. Een week halloweenverlof verschaft velen een goed tijdskrediet om de
  zinnen op wat anders te zetten

  Velen hebben vragen bij de introductie van Extraterrestrials als ruimtevaartdeskundigen
  en hun bedrijveninbouw via de vrijemarkt binnen de Aardse financiële economische industriele markten. Dit vraagt grondige voorstudies van het geheel, wat heel wat tijd vergt op basis van het totale onbekende op het terrein.
  Maar één ding geen firma’s met beursnoteringen, de Extraterrestrials worden de
  kans geboden hun diensten aan te bieden tegen betaling mits voorafgaande
  toelating van de politieke autoriteiten. Zo bekomen zij langzaam maar zeker
  de nodige financiële recerves op bankrekeningen voor verdere exploitatie van
  hun ruimtevaartactviteiten. Dus wordt het zeker niet rentenieren of misbruiken
  van Euroleningen via de ECB of via belastingsgelden op de rug van de
  belastingbetalers als particulieren of bedrijven binnen een Euro-lidstaat

  Ratingbureaus blijven gemoederen bezighouden
  persinfo zat 6/8/ 2011, 15:00
  Eerder gebeurde dat bijvoorbeeld na het faillissement van de VS energiegigant Enron, maar ook bij het omvallen van het IJslandse Landsbanki hadden de bureaus niet aan de bel getrokken..In het voorjaar van 2008 dat beleggers niet blind moeten varen op het oordeel van de kredietbeoordelaars. Een paar maanden later werden ze in de VS op het matje geroepen voor de waarderingen die ze hadden gegeven aan de twijfelachtige VS hypotheekproducten, die de kredietcrisis in gang zette.
  Daarbij komt dat kredietbeoordelaars niet door beleggers worden betaald voor hun diensten, maar door de instellingen die ze beoordelen. Om die reden trekken nogal wat critici de onafhankelijkheid en de betrouwbaarheid van ratingbureaus in twijfel
  spelen een sleutelrol in het financiële systeem. Geen bedrijf kan geld lenen, spaargeld aantrekken of obligaties uitgeven zonder dat het een keurmerk van kredietwaardigheid (rating) heeft van een of meer van deze instellingen.
  Toelichting De financiële crisis heeft grote tekortkomingen in het financiële toezicht aan het licht gebracht, zowel wat het toezicht op individuele instellingen als wat het toezicht op het financiële stelsel als geheel betreft. De Europese Commissie heeft een fundamentele herziening van het financiële toezicht in Europa aangestuurd met het doel een efficiënter, geïntegreerder en duurzamer Europees toezichtsysteem in te stellen. Hierbij wordt voortgebouwd op de bevindingen van de groep van deskundigen op hoog niveau.
  Met name betreffende ratingbureaus was de De Larosière-groep van mening dat het veel logischer zou zijn het Comité van Europese effectenregelgevers (CESR) ermee te belasten vergunningen aan ratingbureaus in de EU te verlenen, hun prestaties te controleren en in het licht daarvan wijzigingen op te leggen ???????

  Ratingbureaus waaien met alle winden mee
  NRC Handelsblad van 12 augustus 2011
  Het machtsvertoon van de ratingbureaus heeft de discussie over de geloofwaardigheid van deze instellingen aangewakkerd.en hun voortbestaan!!

  Nu de Verenigde Staten werd aangepakt, het lont in het kruitvat, bestaat een grote consensus dat de ratingbureaus falen, best hun deuren sluiten.
  Tijdens de periode van hoogconjunctuur hoge ratings juist optimisme en euforie
  Tijdens de periode van laagconjuctuur lage ratings juist pessimisme

  leugens en omkoperij : rommelobligaties – de rating ‘AAA’ kreeg
  dus werd een onbetrouwbare scoringsmethode gebruikt, geflatteerde ratings uitdeelden
  systematische overschatting of onderschatting van de risico’s leidden tot zeepbellen en valse crash. paniekerige reacties op louter geruchten dankzij corrupte en criminele speculaties, die financiële crisis op de financiële markten aanscherpen
  Leiden tot destablisatie van de politieke instellingen van de Eurolanden
  als democratische rechtstaten.
  Geeft men de term subversief ontwrichtend en ondermijnend gedrag tgv het bevoegd
  politiek gezag, als wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht

  Waarom hebben de ratingbureaus zo veel macht behouden, ondanks het feit dat hun incompetentie toch duidelijk zou moeten zijn voor iedereen?
  Bestaat erin dat de ECB, de Europese toezichthouders en het Europese noodfonds hun eigen huiswerk doen. Ze dienen te bedanken voor de diensten van instellingen die hebben bewezen dat ze geen betrouwbare risico-evaluaties kunnen uitvoeren. Als overheidsinstanties de diensten van de ratingbureaus niet meer gebruiken, zal vanzelf de invloed van deze kredietbeoordelaars dalen.
  De beste manier om dit mechanisme te breken, is om de diensten van deze instellingen niet meer te gebruiken. De overheidsinstanties moeten hierin het voortouw nemen.

 17. Planeten koloniseren met of zonder Extraterrestials lossen veel Aardse problemen op.
  Maar met Extraterrestials is andere politiek koffie drinken?! Lees onderaan

  Etienne Vermeersch: ‘Geboorteplanning lijkt taboe’
  Persinfo 28/10/2011 Knack.be met toelichtingen
  ‘Een catastrofe.’ Filosoof en ethicus Etienne Vermeersch ziet overbevolking als het grootste mondiale probleem van het moment.
  Drastische maatregelen nodig, Een catastrofale evolutie, de Aarde heeft haar natuurlijke draagkracht, destabilisatie der ecosystemen leidt tot vernietiging van de fauna-, flora- en human
  biologie.
  Is overbevolking sinds uw boek bespreekbaar?
  Een absoluut mensenrecht dat mensen vrij hun aantal kinderen kunnen bepalen.
  Maar een mensenrecht dat tot de vernietiging van de gehele mensheid leidt, is geen mensenrecht.
  Men moet grenzen durven te stellen.
  In China, met de eenkindpolitiek, harde noodzakelijke maatregel…
  Wat zouden concrete maatregelen kunnen zijn?
  Ontwikkelingssamenwerking laten uitdelen in premies aan vrouwen die zich laten steriliseren.
  Is dat ethisch verdedigbaar? Eigenlijk dwingt u een arme om onvruchtbaar te worden.
  Het is in hun eigen nadeel om kinderen te krijgen, hongersnoden in Afrika, die hongersnood minder erg met minder kinderen en ellende veel kleiner.
  In eigen land dreigt dan weer de vergrijzing. Volgens bepaalde demografen hebben we juist meer kinderen nodig.
  Ook in het Westen hebben we te veel kinderen. Vrees te kleine actieve bevolking de pensioenen niet kunnen betalen, alleen als iedereen aan het werk is. Als die actieve bevolking werkloos is, wordt het probleem juist groter.
  Kunnen technische innovaties en betere landbouwtechnieken geen oplossing bieden?
  Gedeeltelijk, maar de grondstoffen en de energie zijn eindig.
  Overbevolking moet wereldwijd aangepakt worden. Hoe kan dat georganiseerd worden?
  Een wereldwijd klimaatcongres zonder overbevolkingprobleem. Noch in Kyoto, noch in Kopenhagen, noch in Cancún Het volgende congres moet over overbevolking gaan. Landen met een dalende bevolking mogen gedecoreerd worden. Geef Vladimir Poetin een medaille! Maar ik zie het niet gebeuren.

  Planeten koloniseren met of zonder Extraterrestials lossen veel Aardse problemen op.
  Maar met Extraterrestials is andere politiek koffie drinken?!
  Naarmate de wetenschappelijke kennis vordert worden antwoorden gevonden op vele
  problemen , in telkens wiens voordeel en nadeel…in het Westerse VS dolgedraaide beurspokerkapitalisme, de ecosystemen laten destabiliseren op de Extraterrestrial bewoonde
  planeten, door dat Wallstreetsoort die zijn ze liever kwijt dan rijk , blijf maar rustig op
  de Aarde. In Vlaanderen zijn ruimtepioniers geïnteresseerd om planeten te koloniseren
  met Extraterrestrials, waar welke law&orde van kracht zijn?

 18. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Ha, beste paul of polle buiten de vakantieterrassen in het natste van de voorbije
  zomer op geen vogelenmarkt, met de sterrenkijkers naar het azuurblauwe in de hogere sferen al niet verder dan de maan, het was in elk geval niet van made in de VSA- makelij boven de dansfuivers op het Antwerpse tomorrowland, de privé-foto’s logen er niet om. Zijn Etnauten muziekgevoelig, voor welk genre……Wordt het stilte voor een ET-storm in levende lijve buiten de grenzen van de VSA van 50 landen?

  van ufowijzer.nl 6/11/2011
  De meesten van jullie zullen de petitie wel ondertekend hebben waarin de Obama regering wordt gevraagd toe te geven dat er een buitenaardse aanwezigheid hier op aarde is. Het uiteindelijke antwoord daarop is inmiddels gegeven door een lage regeringsmedewerker en we hadden allemaal al kunnen voorspellen wat dat antwoord zou zijn. Inderdaad, de Amerikaanse regering heeft geen bewijs voor het bestaan van enig buitenaards leven buiten onze planeet of dat een buitenaardse aanwezigheid contact heeft opgenomen met enig lid van het menselijk ras. En als toevoeging daarop, er bestaat geen betrouwbare informatie die veronderstelt dat er enig bewijs voor het volk verborgen wordt gehouden.
  Nou ja, morgen (maandag 7 nov.) staan de kranten en tv journaals bol van deze officiële Amerikaanse informatie en worden wij van de UFO-gemeenschap hartelijk uitgelachen omdat we zo dom zijn te geloven dat dit weer eens een leugen van officiële zijde is. Ach, wij weten wel beter, want wie zijn er nu werkelijk zo naïef om dit antwoord als de ultieme waarheid te zien, gezien in het licht van de onvoorstelbaar grote berg aan UFO-files, -feiten, -getuigen en zelfs -bewijs!

  Ha, beste paul of polle buiten de vakantieterrassen in het natste van de voorbije
  zomer op geen vogelenmarkt, met de sterrenkijkers naar het azuurblauwe in de hogere sferen al al niet verder dan de maan, het was in elk geval niet van made in de VSA makelij boven de dansfuivers in het Antwerpse tommorowland.

  Zie ook:
  http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1533:witte-huis-reageert-op-petitie-erkenning-buitenaards-contact&catid=12:et&Itemid=25

 19. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Ha, beste paul of polle buiten de vakantieterrassen in het natste van de voorbije
  zomer op geen vogelenmarkt, met de sterrenkijkers naar het azuurblauwe in de hogere sferen al niet verder dan de maan, het was in elk geval niet van made in de VSA- makelij boven de dansfuivers op het Antwerpse tomorrowland, de privé-foto’s logen er niet om. Zijn Etnauten muziekgevoelig, voor welk genre……Wordt het stilte voor een ET-storm in levende lijve buiten de grenzen van de VSA van 50 landen?

  van ufowijzer.nl 6/11/2011
  De meesten van jullie zullen de petitie wel ondertekend hebben waarin de Obama regering wordt gevraagd toe te geven dat er een buitenaardse aanwezigheid hier op aarde is……

  Bedankt voor de talrijke vragen en e-mails.
  De eer en het genoegen is aan Extraterrestrials zelf iedereen inlichtingen te verstreken omtrent hun muzikale of medodieuze aangelegenheden binnen hun civilisatie.
  Voor het ogenblik genieten andere problematieken grondige aandacht, vooral medische
  facetten……Ruimtevaartreizen met Extraterrestrials en hun ruimtetuigen genieten de hoogste prioriteiten……..

 20. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Velen kijken met argwaan naar de komst van buitenaardse civilisaties naar de Aarde? Waren de goden cosmonauten en de eerste stichters van de wereldgodsdiensten, met het gevolg van eeuwen godsdienstenoorlogen tot op de dag van vandaag en de miljoenen burgerdoden.Waarom zijn zij die buitenaardsen niet hier gebleven om de bevolking
  te onderwijzen met hun wetenschappers.Via de wijsheid uit religiebybels en boeken van uit kerkportalen en wijwatervaten vindt men geen enkele ernstige spacewetenschappelijke letter voor space exploratie en kolonisatie van de maan mars enz. Goed te begrijpen dat sommigen moet verboden worden hun neus te steken in ruimtevaartzaken, bedrijven en spaceuniversiteiten
  Bij de astronomie blijft de onbeantwoorde sciencevraag, Hoe is het universum er zelf gekomen de plaats waar de vorming van zonne-, melkwegstelsels en galacties zich voordoen, de astrobiologie van
  sterren, manen, zonnen, planeten, kometen …..Dat noemt men
  de X-factor, de bron van de oorsprong van alles in de ruimte, de plaats van het niets tot het iets, voor alle leven op planeten volgens de theorie van Darwin de verspreiding van de kosmosmicrobiologie op astrobrokstukken en inslagen ervan op andere kosmoslichamen.
  Ruimtevaartwetenschappen is totale studie van het universum en begint met de studie van de eigen planeet, verder naar kolonisatie
  van planeten, via wetenschappelijke innovatie van spacescience kennis en techniek, spacefutur en exopolitiek, ruimtevaartpolitiek van de eigen
  planeet met buitenaardse ruimtecivilisaties of Extraterrestrials.
  Het blijft een erg opstakel te praten met anafabeten, slechtgeschoolden en verkeerd geschoolden over de overbruggingsproblemen binnen de ruimtevaart. Dus schoenmakers blijft bij jullie leest. Het bestuderen van buitenaards leven volgens
  het ufofilmdoek made in de VS Hollywood en Broadway behoort tot de recratietijd ver buiten de poorten van ESA en de ruimtevaartuniversiteiten.
  Op vlak van de politieke sociale psychologie exopolitiek is het vooral belangrijk Extraterrestrials en hun ruimtetuigen te kunnen laten landen op afgelegen plaatsen zonder een gevaar te vormen voor de volksgezondheid en defensie agressie wordt niet geduld, geen zinloze first strike.Het is belangrijk de nodige tijd te nemen de
  Extraterrestrials te leren kennen en te bestuderen vanuit het geschiedensontstaan van hun civilisatie op hun planeten tot
  hun science intellectuele kwaliteiten, het bereiken van de top leren door vallen en opstaan tengevolge van tegenslagen naar de grootste successen. De weg naar een wereldregering en eigen ministerie voor ruimtevaartzaken gelijke unifkwalificaties voor de space-terranauten en gelijke maandelijkse honorisatie op de bankrekening in de bancorvaluta lijkt nog mijlenver in de toekomst.
  Een wereldregering, wereldcentrale
  bank, één wereldtaal, één letter- en cyferschrift, zelfde rechten en plichten… nieuw economische-industrieelsysteem productie per product wat nodig is voor de bevolking met een veilige overschot geen zinloze overproductie…
  is maatschappij- of samenlevingscomfort voor pers, publiek en politiek zowel in werktijd als vakantietijd op reis op de planeet of in de ruimte.Logica for the future!
  Politieke corruptie en criminialiteit zijn al jaar en dag publieke
  geheimen binnen en buiten de perswereld, meerderheid en minderheid binnen de
  politieke besturen van het ogenblik van hoog naar laag en omgekeerd, de winsten
  privatiseren en de verliezen socialiseren.
  Vele onbeantwoorde vragen van burgers die verantwoordelijk zijn voor de carriere
  van de jongere generaties al dan niet aan de space-unifs, sinds 60 jaar ufo-debunking
  welk verkeerd politiek bestuur heeft mooie kansen verkwanseld?
  Wat zijn Extraterrestrials met hun ruimtevloot jegens de Aarde verplicht? Dat is het
  verschil tegenover hun eigen planetaire bevolking en maatschappij !
  De juiste politieke deftigheid en fatsoen, Extraterrestrials zijn de prive-eigenaars
  van hun ruimtevloten, bezitten, beslissen en beschikken over hun ruimtevaart-
  programma’s in samenwerking met andere planetaire volkeren.
  Even een beeld naar het verleden, WOI en WOII een slagveld van miljoenen
  onschuldige burgerslachtoffers waren de resultaten van welk soort politiek
  bestuur en de steeds herhaalde praktijken tot op de dag van vandaag.
  Wat denkt men zelf over de gang van zaken de permanente oorlogsruines
  steeds van nul herbeginnen op een planeet zoals de Aarde er één is die
  ronddraait in de ruimte. Wat zouden Extraterrestrials zo’n planeet hulp
  willen bieden, rede van het gezond verstand?!
  De juiste spacedefensie is zich beschermen tegen het sadisme van
  uit de ruimte zelf, inslagen van asteroiden en kometen op een
  planeet met leven en haar vernietigd, maken alles op de
  planeten van Extraterrestrials ook zo plat als een vijg.
  Hartelijke groeten aan iedereen. Met de hulp van Extraterrestrials
  naar een gouden tijdperk beter dan de jaren zestig, een internationale
  of planetaire ruimtevloot met kennis van zaken voor het kolonisatie
  van planeten uit de stampen dat is juist politiek spacewerk.
  Spacescience is de volledige studie van het universum. Exopolitiek is ruimtevaart politiek met Extraterrestrial civilisaties. De sociale democratische interpretatie of spiritualiteit,van het universum is het ontstaan van leven in de ruimte van het niets tot iets uit de zelfde bron van oorsprong voor alles. De grens tussen het planten-, dieren- en mensenrijk wordt de wetenschappelijke lat duidelijk bepaalt door de aanwezigheid van de verstandelijke vermogens, ook naar het universum toe, naar de andere levende intelligente wezens,
  hoe zij of hij er ook uit zien.
  Bezoeken Extraterrestrials de Aarde wordt automatisch de lat gelijk gelegd de acceptatie gekwalificeerde spacescientisten die voor hun maatschappij werken studeren en reizen in de ruimte.
  Extraterrestrials zijn welkom op de Aarde op voorwaarde geen gevaar voor de volksgezondheid en geen defensie-agressie.De ruimtevaartmotoren van de ruimteveren van Extraterrestrials
  hebben een ongekende bron van energie, die medische klachten kunnen veroorzaken bij wereldburgers.
  Is er kwaad opzet in het spel is tot op heden onduidelijk.
  De shuttles van Naza op de ruimtebasissen vertrekken op kilometers afstand van de bewoonde wereld, om welke redenen.
  Momenteel volgens het disclosureproject VS dr. Greer bezoeken ongeveer een zestigtal Extraterrestrial rassen
  de Aarde. Om welke redenen is niet duidelijk, enkel serieus wetenschappelijk onderzoek zal de
  juiste antwoorden kunnen verstrekken, onderzoek gedaan door de juiste gekwalificeerde wetenschapsmensen en geen straatbravoer. Omtrent een (sociale democratische) wereldregering inclusief een ministerie voor ruimtevaartzaken zijn verschillen versies al jaren in omloop, al dan niet circulerend binnen de spacefuturologie en exopolitiek. Om duidelijk te zijn
  verschillende mensen op rust, zoals
  astonauten, wetenschappers, politici…. houden zich bezig met
  ruimtevaartonderwerpen, 65+ en brugpensioneerden doen 365 dagen 24 uur op 24 uur in het privé-leven wat zij of hij wensen zolang alles in orde met de voorzienne wetgeving.
  De CIA heeft meer dan een halve eeuw de publieke opinie bespeelt wat betreft ufo’s.en dat deze politiek voor ‘ grote problemen’ heeft gezorgd in de omgang met het volk.
  In een intern rapport met de titel; De rol van de CIA in de studie van ufo’s, 1947-1990, beschrijft historicus Gerald K. Haines de CIA als consequent en doelbewust werkend aan het onderdrukken van berichten over ufo’s, en het Navo-centra in Evere.
  Dit rapport werd in 1997 geschreven op verzoek van de CIA-directeur R.James
  Woolsey is een treffende weerspiegeling hoe een regeringsagentschap zich bezighielt
  met ufo-debunking..Deze stommiteiten zullen blijven voor politieke problemen zorgen,
  op politiek vlak is het beter bekend, een stap op zij zetten voor anderen, de gepaste oplossing….

 21. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Zonder alle fustraties in het hedendaagse politieke veld zowel in binnnen als het buitenland, de twistappel van zijn of haar gelijk of ongelijk, draait de wereld
  voort in de ruimte zoals elke ander universumplaneet ver of dicht bij de Aarde.

  In het provinciale Antwerpse luchtruim worden zogezegd de voorbije week veel vliegende lichten waargenomen, wat zeker niet altijd markt of kermis thaise carnavalballonen zijn of waren. Een nieuwe ufo-golf lijkt nooit uitgesloten en kontactname met reizende sterrenbezoekers evenmin. Wat is er gaande in de Antwerpse gemeente Kalmthout en Wuustwezel?

  Wie zich graag presenteren als ufo-debunkers, het filmmuseum van de schatterlach draait op volle toeren…. Wie zo dom is het bestaan van buitenaards leven te ontkennen dat de Aarde bezoekt zowel binnen het politieke, pers of wetenschapsveld breken zware tijden aan?! Het publieke gezichtsverlies…… Hebben ze aan zichzelf of aan wie te danken…. Wat verwacht kan worden the big clean it up….
  no other choice.

  De onbeantwoorde vraag, de eindejaarfeesten staan voor de deur…..
  Wat vinden de Aardse sterrenbezoekers van onze wereldbeschaving en wij van de hunne
  via de TV-kanalen…. Even de nodige aandacht voor het volgende hartelijke groeten
  aan iedereen in de ruimte een VRT-programma najaar 2008 en voorjaar 2009 deze CD-gegevens werden via radiosignalen de ruimte ingezonden via de ESA-sateliet Proba 1
  Dus reizende sterrenbezoekers zijn hartelijk welkom in Vlaanderen
  Wie gaat dit justitieel politiek publiekelijk tegenspreken….

 22. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Velen burgers hebben eigenaardige vragen op de dag van vandaag.
  Ze verdenken personen uit de haute finance, politiek, banken en bedrijven uit de VSA, UK en sommige landen uit de Eurozone complotten te smeden met Extraterrestrials zie ufo-cover-ups, het gevolgde schema alles op de Aarde, monetair-economie-industrie alles opzettelijk in het honderd laten lopen, om achter af
  zogezegde Extraterrestrials maar dan smeerlappen uit het universum te introduceren als redders van de Aarde……
  Voor Hollywood en Broadway wordt dit natuurlijk een filmkaskrakers, maar omtrent de realiteit, onthoud men zich van dergelijke uitspraken, eerst met de nodige bewijzen staven… Welke Extraterrestrials rassen die de planeet Aarde al jaren bezoeken hebben niet ingegrepen ondanks alle ufo-coverups?
  De huidige corruptie en criminaliteit op de Aarde aanwezig heeft verschillende oorzaken, allerlei soorten oorlogen worden permanent uitgevochten binnen de kleinste
  gemeenschap van twee tot meer personen in een gezin, enz, is niet in enkele minuten op te lossen. Welke zijn de wetenschappelijke technologische mogelijkheden van deze
  Aarde bezoekende Extraterrestrials om deze problemen op te lossen, de nodige voorstudies moeten voorhanden zijn, wat zal aanvaard worden en niet?

 23. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Extraterrestrial technologie en producten mogen wel in circulatie op de Aardse vrije markt gebracht worden, mits geen schade aan de volksgezondheid, geen afgeleide voor defensie agressie, voorbehouden voor namaak enz…
  De bedrijfs-of firmavorm is zonder beursnoteringen, zo weinig mogelijk administratieve rompslomp, geen toegestane leningen, eerst werken voor de nodige
  gelden voor financiering verwerven, het beste middel tegen, eerst de schone jan en jeanne komen uithangen op de Aarde, en dan biezen pakken naar de ruimte en de boel laten stikken….
  Ook om volgende problemen uit de weg te gaan, de kredietcrisis 2008 dankzij de vastgoedbubbels uit de VSA liggen bij velen nog vers in het geheugen
  Asset backed security = ABS zijn financiële producten met verschillende leningen als onderpand. Een bank kan via ABS het risico op wanbetaling doorschuiven …..
  credit default swaps =CDS: is een verzekering tegen wanbetaling of bankroet. …
  Eurobor : =het rentetarief dat de banken elkaar in de eurozone onderling aanrekenen om geld te lenen
  Hedgefondsen: buiten de hevige koersschommelingen op de beurzen blijven
  speculatieve hedgefondsen = zijn fondsen die gigantische kapitalen durven in te zetten op minieme koersverschillen in één bepaalde markt. Ze kunnen daardoor de handel in een bepaalde grondstof of een bepaald aandeel volledig ontwrichten. Ze houden zich niet aan de regels van traditionele beleggingsfondsen, zoals risico’s spreiding. Sommige hedgefondsen zijn gespecialiseerd short selling, speculeren met geleende aandelen. Ze verkopen de geleende aandelen meteen op de beurs. Daarmee hoopt het hedgefonds een koersdaling te veroorzaken om de aandelen vervolgens tegen een lagere prijs terug te kopen en weer te verkopen aan de uitlener. Het prijsverschil is dan de winst.Financiële toezichthouders hebben bepaalde vormen van short selling verboden.

 24. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Exacte ruimtevaartwetenschappen is de volledige studie van het universum.
  De eigen Aardse geschiedenis is onvolledig gekend omtrent de invloed van Extraterrestrials civilisaties in het verleden en al dan niet verborgen gehouden door de ufo-coverups. De geschiedenis van de Extraterrestrials civilisaties die permanente contacten en eventuele samenwerking wensen met de Aarde, grondig kunnen bestuderen is een must.Zelfs de hulp van Extraterrestrials wetenschappelijke kennis en techniek is van harte welkom om de volledige geschiedenis te ontraffelen van de Aardeplaneet zelf, wat zich uitstrekt tot het faculteits- en universitair gebied.
  Wat een gedoe van ufo-coverups, dit in stand te houden,en zelf aan ruimtevaart te willen doen en planeten koloniseren, deze beleidsnormen vragen om snelle verandering tegen wil en dank, orde op zaken zoals het hoort.
  Ook staten van de VSA 50 tellende staten wensen hun gedeeltelijke of volledige soeverniteit weer. Goed geinformeerde bronnen van politieke experten hoeft in Vlaanderen en de Eurozone geen ogen aan te naaien. De waarheid onder ogen.
  De gebeurtenissen van vandaag is reeds geschiedenis voor morgen. De Aarde om juist te zijn behoort toe aan 7 miljard mensen en geen VSA, UK enz om samen te willen werken met Extraterrestrials, waar iedereen op gebied van de internationale veiligheid en nationale veiligheid het recht hebben als staats- en regeringsleiders van op de hoogte zijn, zonder leugens. Momenteel doen ongeveer een 70 tal Extraterrestrial civilisaties de Aarde aan. Iedere staat zal wel met zijn burgers bepaalde voorkeuren hebben om met bepaalde Extraterrestrials rassen te willen samen werken.
  Internationale controle-organen van iedere staat met iedere staat in iedere staat worden daarom zo goed als verplicht op toekomstige ruimtevaartbasissen uitgebaat door Extraterrestrials. In Vlaanderen gaat vooral de voorkeur uit naar Extraterrestrials civilisaties die het verst gevorderd zijn op gebied van ruimtevaartwetenschappelijke kennis en techniek en het beste samenlevingsmodel kunnen presenteren. De Aarde in de verdere toekomst zelf als kosmoscivilisatie, brengen dat in versneld tempo met zich mede, welke kansen werden verkwanseld in het verleden en nu voor morgen, ufo-coverups trekt hier van velen de bijzonder aandacht, in juiste politieke termiologie, het sociale welvaartspeil van de bevolking en ontwikkeling afgekraakt,om welke redenen? Uitgaande van de door sommige opgestelde voorkeuren, de Aarde als kosmoscivilisatie met gelijke rechten en plichten voor de burgers ook in samenwerking met Extraterrestrials. In alle objectiviteit en neutraliteit, voorstellen van personen, de Extraterrestrials kunnen rustig op de Aarde verblijven gedurende een bepaalde tijd, de nodige tijd kunnen spenderen om via hun zelf de voorstelling van hun verleden en heden als spacecivilisatie te vernemen. De defintieve samenwerking wordt vooraf gegaan door zoals men het noemt een vrijblijvende toeristische reizen naar hun thuisplaneten, demonstraties de waarheid zonder leugens voor ogen. Daarmee is alles gezegd zijnde, …..

 25. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Velen verwarren de stand van zaken in de toekomstige relaties met Extraterrestrials op de Aarde tegenover de Aardelingen zelf. Zich hier over zinloze uitspraken over de tong laten rollen is oerdom. Deze Extraterrestrials zelf kunnen observeren tijdens hun ruimtevaartwerk in het universum, in het eigen zonnestelsel kort bij de Aarde of thuis is een eerste stap. Voor zichzelf moeten deze Etnauten zelf zorgen om veilig zonder kleerscheuren door de ruimte te kunnen reizen, daarom is overbodig zorgen maken dom.
  Eerlijk gezegd, zelf ben ik tuk om eens te kunnen reizen door de ruimte, maar met de huidige stand van zaken op de Aarde, voldoen mij absoluut niet, kan de gedroomde gading niet vinden, weinig waardvols opsteken als AMATEUR Space-future-exopolitiek
  Dat is een persoonlijke hobby, wat het blijft ook strikt privé, dus buiten de zone
  van de public relations and marketing :buiten de pers, publiek en politiek gekrakeel

 26. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Wat vooral opvalt en een blijvende hinderpaal vormt in samenwerking met Extraterrestrials speelt zich ook af op monetair vlak waaruit het voornaamste te
  onthouden valt in negatieve zin van het woord:

  Bron : financiële analisten van het internationale persbureau Reuters

  De belangrijkste oorzaken: het ontbreken van voldoende regulering om ongebreideld speculeren tegen te gaan en de keuzes van onze politici, die ten koste van alle door de bevolking opgebouwde welvaart het falende bankensysteem met belastinggeld overeind proberen te houden.

  De kern van het probleem dat nu begint te ontploffen is gelegen in het her-hypothekeren van financiële assets (bezittingen / tegoeden). Omdat hier in Groot Brittannië geen enkele limiet aan verbonden is. Omdat her-hypothekerings transacties niet op de balansen van de banken hoeven te worden gezet, bestaat er nauwelijks toezicht op. Hierdoor kan hetzelfde onderpand door meerdere banken worden gebruikt om hun financiële status weer te geven. Het behoeft weinig uitleg dat dit enorme risico’s met zich meebrengt.Een particulier kan zoiets onmogelijk voor elkaar krijgen, want voor hem hanteren de banken en overheden strakke regels. De banken, voor wie dat soort regels niet of nauwelijks bestaan -vooral niet in Londen-,

  Omvallen van het Amerikaanse MF Global blijkt een kettingreactie in het wereldwijde systeem van schaduwbankieren teweeg gebracht te hebben,
  Zoals we al zagen worden deze transacties volgens het IMF door slechts 25% kapitaal gedekt. Dat houdt in dat de banken gigantische bedragen aan financiële bezittingen hebben die in werkelijkheid uit enkel lucht bestaan.
  Voor alleen al de Amerikaanse megabanken JP Morgan en Morgan Stanley bedragen de her-hypothekeringen gezamenlijk bijna 1 biljoen dollar.
  Het totale schaduwbankierssysteem in de VS heeft een waarde van inmiddels 15 biljoen dollar, wat betekent dat als één belangrijke speler omvalt er een financiële instorting dreigt die de crisis van 2008 en ook de huidige schuldencrisis volledig in de schaduw zal stellen.
  Voor alle andere centrale banken in de eurozone -en kort daarna de hele wereld- zal de betonnen muur waar we nu op afstormen even plotseling als fataal uit de door de commerciële banken gecreëerde mist opdoemen. En dat allemaal dankzij ongebreidelde hebzucht, slapende, omgekochte en corrupte wet- en regelgevers en overheden die de banken feitelijk carte blanche hebben om onvoorstelbare financiële risico’s te nemen, die nu worden afgewenteld op de belastingbetalers. De gevolgen hiervan zullen even permanent als verschrikkelijk zijn.

  Dus is het geen overbodige luxe maar uit voorzichtigheidshalve alle spaarmiddelen
  van de kiezers = de belastingbetalers, alle spaartegoeden zelfs de pensioenfondsen
  door de wisselvallige beursnoteringen, van de beurs te laten verwijderen en veilig onder te brengen in de spaar- of depositobanken.
  Als de ECB zich veroorlooft lenende interest van 1% op leningskapitalen aan de privé-banken te verschaffen, kan door wetgevende terugwerkende kracht de spaartegoeden en pensioenfondsen
  volledig worden gerecupereerd zelfs met rekeninghouden met inflatie % per 365 dgn en bankwerkingsonkosten …enz enz steeds koopskrachtbehoudend enz enz enz
  Dus is er een groot wantrouwen bij de bevolking, welke corrupte en criminelen binnen en buiten de banken en politiek, indien Extraterrestrials met de
  verkeerde Aardelingen in contact komen of kwamen tijdens hun eerste ontmoetingen met Aardelingen, een kwestie van het gezond verstand te gebruiken ufo-coverups made in de VSA sinds 1947. Een andere politiek etterbuil …. die zal openbarsten tegen wil en dank…….

 27. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Als het omtrent ufo’s gaat kwetteren er velen er domzinnig op los.
  Via de archeologie is de geschiedenisevolutie der eeuwen sinds het ontstaan van leven op de Aarde nog ver weg van ontrafeling.
  Extraterrestrial reizen door de ruimte met de wet&orde van hun civilisatie, die niets met de Aarde te maken heeft (uitgezonderd cover-up’s of wetenschapshalve niet geweten) Leven Extraterrestrials samen met kosmoscivilisaties op planeten, dan is dat zo… Waaronder elkaars wet&orde van kracht zijn, dan is dat zo…als dit geheel
  van toepassing kan worden voor de Aardse burgers , is zich dat ook schikken…
  De Aarde heeft haar eigen wet&orde, die van kracht is voor Aardelingen, niet of van
  door Extraterrestrials, zo ver mijn persoonlijk weten.
  Binnen de VN werkvergaderingen werden deze problematieken ivm resolutie 33-426 dd
  16/12/2005 en sinds 1978 onder de loep genomen….

 28. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  De beste wensen voor het nieuwe jaar 2012, werden de spookgordijnen opgerolt, des ovni’s lichten op en waren te zien tijdens het Antwerps, Brussels en Vlaamse West-kust vuurwerk ?

 29. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Oude garde gebruikt geen oorlogstaal nietmeer invloed van een onzichtbare hand?
  onzichtbare hand Donderdag, 19 januari 2012 13:22 te lezen op niburu.nl

  Allemaal goed en wel het politieke toneelspelen op de Aarde is bekend in
  de eeuwen der eeuwen, binnen het buiten het persjargon

  Even duidelijk stellen,
  De Aarde bekeken als toekomstige ruimtevaartcivilisatie met gelijke rechten en plichten voor de burgers……
  Wat nuchtere spacedefensie met of zonder Extraterrestrials Op een planeet
  niemand met kernwapens hoeft niemand bang te zijn voor een escalatie dus all control
  en evenmin kerncentrale met hot nuclear fusion, de Japanse kernramp spak klare taal.

  Vreedzame doeleinden of wel stappen uit de hot nuclear fusion kernenergie, ook defensie en medische, heeft iedereen op de juiste manier baat mee, zonder de geologische problemen uit oog te verliezen, van vulkaanuitbarstingen, grondverschuivigen, het natuurlijk proces van het interne leven zoals een planetair kern vb de Aarde en misschien verder in de ruimte, zonder de rechtstreekse beïnvloeding door de mens zelf op de climatchange niet uit het oog te verliezen.

  Elke ondertekenaar van het non-proliferatieverdrag en als lid van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) het recht heeft nucleaire technologieën toe te passen voor vreedzame doeleinden. Welke politieke dom-,kortzichtigheid en geldverkwisterij via de hot nuclear fusion, tegenover de cold nuclear fusion en magnetenenergie zelfs laserenergie enkel voor defensie… Brabeltaal uit de straat, geen blabla
  technologie in verkeerde handen terecht komt…

  Dat politiek leiders niet langer in staat zijn oorlogstaal uit te slaan heeft te maken met de onzichtbare hand van vredelievende buitenaardse beschavingen.
  DAT DIT BUITENAARDS GEZELSCHAP HET MET HUN KOP IN TV-LIVE DE NODIGE UITLEG KOMEN VERSCHAFFEN, zonder acteursscenario’s op voorhand te hebben ingestudeerd dame of heer
  Salusa van Sirius

  Bronnen: Presstv.ir, Haaretz.com en NRC.nl

 30. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Binnen de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad van de VN werden in het verleden
  in verband met de uforesolutie 33-426 dd 16/12/2005 en sinds 1978 intern gedebateerd over Extraterrestrials en hun ruimtetuigen die de Aarde bezoeken, in gesloten werkvergaderingen zonder communiqués .
  Op ieder vlak van elk ministerie komt dit onderwerp aanbod, als Extraterrestrials besluiten definitieve contacten aan te gaan met een planetaire Aardse staat of staten, zullen deze Extraterrestrials de redenen kenbaar maken, waarom niet of waarom
  wel. Wat verbazend overkomt is, de Extraterrestrials reizen en werken in de ruimte volgens hun maatschappijgewoonten, wet&orde en ruimtevaartorganisatie.
  De Aarde heeft haar wet&orde, verschillend van staat tot staat,zelf van provincie tot provincie, stad en dorp enz……
  Na bestudering van de Wet&Orde van de Extraterrestrial civilisatie(s) en de Aardse civilisatie, kan men pas besluiten of permanente samenwerking mogelijk zal blijken of blijven.
  Zonder omwegen komen alle problemen aanbod, eveneens met het ministerie van defensie en justitie ter bestrijding van oorlogaarden of corruptie en criminaliteit ter sprake,
  goed te begrijpen dat deze Extraterrestrials verblijvende op de Aarde, worden geconfronteerd met de dagelijkse feiten zoals wij Vlamingen in Vlaanderen zelf of eigen anders zich bevindend op de Aarde.
  Velen zien met argwaan naar de komst van Extraterrestrials,het zal niet zijn dat de VN of VSA gaan beslissen over het lot van een ganse planetaire bevolking in nauwe samenwerking met buitenaardsen, maar de bevolking van staat tot staat met eigen politici en democratische verkozen parlementen zonder achterbakse ufo-coverups

 31. Ondanks dat de huidige politiek binnen de EuroEuropazone vierkant draait, kan men er niet aan ontsnappen dat Extraterrestrials de Aarde druk bezoeken. Contacten worden en werden overal
  gelegd, in stilte of met veel vertoon in het verleden en op de dag van vandaag.
  Het schept geen enkel probleem dat Aardelingen definitief de Aarde kunnen verlaten,
  met medeweten van iedereen, die een uitnodiging krijgen van Extraterrestrials, om zich in verdere toekomst te vervoegen bij hun civilisaties.
  Deze Extraterrestrail rassen willen zich niet in laten met de hedendaagse Aardse problemen, niet op politiek, monetair, economisch of industrieel vlak, wel op defensievlak indien schade aan hun ruimtetuigen of defensieagressie. Geen enkele Aardeling, zelfs de grootste crimineel of ooit één haar gekrenkt aan één Extraterrestrial civilisatielid van hun, men beschikt hier niet over het gepaste ruimtevaarttransport. Dit Extraterrestrialras is wel gebonden aan hun civilisatie wet&orde zoals dit op de Aarde het geval is. Men ontvangt duidelijke informaties over hun civilisatiegewoonten, waarvan men van in het begin een eigen keuze kan maken, te nemen of te laten ten persoonlijke titel.
  Exopolitiek gezien, wat dit Extraterrestrial ras op gebied van ruimtevaart kennis en techniek vooruit is tegenover de Aarde, de waarheid voor ogen, vereist een normaal gedrag van aanvaarding, hun verleden spreekt boekdelen van vragen zonder antwoorden, hoe heeft dit Extraterrestrial ras dit intellectueel wetenschappelijk maatschappelijk peil bereikt voor zichzelf doorheen hun generaties.
  Dit Extraterrestrial ras heeft contacten in alle horizonten van het universum en leven in vriendschap, vrede en veiligheid met honderden Extraterrestrial rassen en reizen met elkaar ruimtetuigen door de ruimte, voor hier zal dit ook zo zijn, indien persoonlijke bezwaren, krijgt men de gepaste gelegenheden deze te bespreken….

 32. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Exacte ruimtevaartwetenschappen is de volledige studie van het universum, meteen een onbeantwoorde volledige vraag, bevinden er zich nog oorlogsvoerende intelligente ruimtevaartcivilisaties in andere kosmoseinders . Welke Extraterrestrials civilisaties hadden invloeden op de levensontwikkelingen in het geschiedenisverloop van de Aarde, tot op de huidige stand van zaken van vandaag, in en buiten (VSA) ufo-coverups. De wetenschappelijke onderzoekslat werd op ’t extreemtste hoogste niveau gelegd , maar op politiek bestuurlijk wetenschappelijk vlak de enige juiste. Hoe bekijkt men vanuit Vlaanderen de Aarde als ruimtevaartcivilisatie in de toekomst met gelijke rechten en plichten voor de burgers al dan niet in samenwerking met buitenaardsen of Extraterrestrials, al dan niet voor kolonisatie van planeten, maar te zorgen dat er alles is voor iedereen = gelijke rechten en plichten. Natuurlijk gaat de aandacht naar de Extraterrestrials die het verst gevorderd zijn op gebied van ruimtevaart voor kennis en techniek, doorverwijzend naar alle takken van de wetenschappen in al haar onderverdelingen en het beste samenlevingsmodel kunnen presenteren. De huidige planetaire Aardse politieke monetaire economische industriële besturen der naties, staten of landen met al dan niet incl. spacedefensie maken dit geheel onbetaalbaar of onuitvoerbaar om diverse redenen uitgaande van de zijde van de Extraterrestrials zelf tegenover hun civilisatie normen, gewoonten wet & orde en omgekeerde van de zijde Aardse politieke staatsbesturen. Exopolitics hebben zo hun eigen model van planetair space staatsbestuur zonder belastingen en eigen staatsuitgaven zonder staatschulden via hun eigen centraal monetair bestuurvormen…. Van uitgaande spacedefensie planeten beschermen tegenover het sadisme uit de ruimte vb asteroïdeninslagen…, opbouwen, oorlogsdefensief afbreken of vernietigen, waren zijn en blijven zware debatstoffen, een normaliter tegenover miljarden onschuldige burgers, wel of niet voor in het gezelschap van Extraterrestrials….

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.