Advertentie

Het nieuwe jaar begint met vreemde zaken..!


 

Het Nieuwe Jaar begint met Vreemde Zaken

door Susan Joy Rennison, februari 2011

Uit: ‘Paradigm Shift’ februari 2011

Nederlandse vertaling© Jan Smith voor Wanttoknow.nl/be
x

Susan Joy Rennison (klik voor haar website)

Het nieuwe jaar begon met verschillende rapporten over uit de lucht vallende vogels, massale vissterfte en een vreemd bericht over een rivier die in een nacht tijd plotseling was veranderd in een neongroene stroom. Van al die rare verschijnselen op deze planeet is na onderzoek gebleken dat de neongroene Goldstream River in Canada berust op een flauwe grap van een of andere idioot met nul verstand. Maar voor het overige geldt dat het niveau van de rariteiten hand over hand toeneemt.

Jawel, er waren al wel een paar  antwoorden op het raadsel van de uit de lucht vallende vogels. In Beebe in Arkansas hadden de vogeltjes zich al zes uur lang eigenaardig gedragen en meteorologen gebruikten hun radars voor het identificeren van een rare pulserende energiebron en vreemde pluimen, maar ze konden het allemaal niet zo goed duiden. In Italië vielen 8.000 duiven dood op straat en ze hadden allemaal een rare blauwe streep op hun bek. Die streep was aanleiding om te veronderstellen dat er sprake was van vergiftiging.

Een andere theorie ging ervan uit dat de vogels terecht waren gekomen in een zuurstofarme luchtlaag en dientengevolge door zuurstofgebrek met vliegen ophielden, maar de vraag blijft hangen: Wat kon dat nu toch veroorzaakt hebben?

Uit officiële bronnen weten we dat het magnetisch veld van de Aarde steeds meer lekken gaat vertonen en misschien veroorzaakt het ruimteweer wel een bepaald soort ionisatie van bepaalde regionen in onze atmosfeer met als resultaat dat vogels die erin terechtkomen bewusteloos raken en overlijden voordat ze goed en wel hebben weten te herstellen. Duidelijk is in ieder geval dat de massale vissterfte te wijten is geweest aan zuurstofgebrek, een natuurlijke oorzaak die deskundigen goed kunnen verklaren. Zodoende is er op dit ogenblik geen bewijs dat de vissterfte van de laatste tijd het gevolg zou kunnen zijn van extreme ruimteweersomstandigheden.

De filmposter van ‘The Core’ uit 200

Opwarming van de Kern
Deze stand van zaken heeft velen ertoe gebracht zich te richten op de toestand van het Aardmagnetisch veld en de angstaanjagende vogelscène uit de sf-film  The Core (2003) werd door veel betweters geciteerd. Hoewel deze film door filmcritici de grond werd in geprezen voor het tweedimensionale script en de middelmatige speciale effecten, moet eerlijk worden gezegd dat de film mogelijk een waarschuwing heeft willen zijn omdat er zoveel gebeurtenissen zijn voorgevallen die verband houden met het zwakker worden van het magnetisch veld van de Aarde.

Zo was er bijvoorbeeld een dramatisch beeldverslag van een noodlanding van een Space Shuttle waarbij de astronauten werden gedwongen om op een snelweg te landen. In april 2008 keerde een Russische bemande ruimtecapsule terug naar Aarde met een koersafwijking van meer dan 600 kilometer en het alarmerende incident werd omschreven als een ‘ballistische’ terugkeer.

Er waren beelden van het noorderlicht in gebieden waar dat maar zelden wordt waargenomen en ook waren er statische ontladingen op hogere breedtegraden. Maar in het echte leven zagen we in augustus 2010 zelfs noorderlicht op klaarlichte dag boven  Tromsø in het noorden van Noorwegen.

Het bizarre contrail van de Space Shuttle in April 2010

In april van dat jaar werd na de lancering van de Discovery Space Shuttle een bijzondere contrail waargenomen die het klassieke gevolg was van een hoog energetisch elektrische ontlading. 

Het is eigenlijk een uitdaging nu eens de moeite te nemen een documentaire samen te stellen over het ruimteweer te maken met de vele honderden vreemde atmosferische en geofysische veranderingen die in de laatste acht jaar zijn opgetreden en voor zoveel onoplosbare raadsels hebben gezorgd.

Wetenschappers Bevestigen Magnetische Veranderingen
Het commentaar van de British Geological Survey (BGS) dat we nu een magnetische ompoling tegemoet gaan, heeft gezorgd voor nogal wat opschudding. Geofysici beroepen zich op twee feiten: Ten eerst schuift de magnetische Noordpool heel snel op in de richting van Siberië met een nog niet eerder voorgekomen snelheid van 55 kilometer per jaar en ten tweede is vastgesteld dat het zwakste gebied in het aardmagnetisch veld, de zogenoemde ‘Zuid-Atlantische Anomalie’ in omvang toeneemt.

De verschuiving van de polen, in een doorsnedebeeld van de fysieke Aard

Volgens een artikel op de website van de BGS: “…kan dit weleens het eerste bewijs zijn voor een toekomstige omkering van de richting van het inwendige aardmagnetisch veld…We weten niet tot in detail wat er precies gebeurt tijdens een dergelijke gebeurtenis en ook niet hoelang zoiets gaat duren. Maar deze factoren zijn wel belangrijk om te kunnen bepalen waar het risico op straling zal gaan toenemen en hoe onze atmosfeer daarop zal reageren.”

De BGS heeft een nieuw observatorium geopend op een klein eiland in het midden van de zuidelijke Atlantische Oceaan – het South Georgia Magnetic Observatory – om daarmee het magnetisch veld in dit gebied beter te kunnen waarnemen.

De wetenschap praat nu dus al openlijk over een toename van de stralingsrisico’s, juist op het moment dat het een publiek geheim is dat mensen die regelmatig vliegen zich zorgen moeten gaan maken over de hoeveelheid kosmische straling die zij ontvangen ten gevolge van ongunstig ruimteweer.

Eens te meer vormt dit een bewijs voor mij mensen erop te wijzen dat al sinds het verre verleden vele metafysische bronnen erop aandringen te werken aan het versterken van het persoonlijk menselijk energieveld. Dit wordt ook door wetenschappers beaamd: “…Plasma, dat een miljoen maal zo ijl is dan lucht, kan een hoog-energetisch elektron doen afbuigen dat zich met gemak enkele millimeters dik staal kan doorboren.”

Ons energieveld is als een lichtmantel, opgebouwd uit plasma –  de voornaamste bouwstof  van het universum – en wij moeten onszelf beschouwen als plasma-entiteiten (orbs), die een lichtmantel creëren van plasma om daarmee hoog in onze atmosfeer te kunnen reizen en verder de ruimte in.
Waarom, zo kun je je afvragen? Wel, wetenschappers verschaffen ons nu informatie over de kosmische evolutie van onze leefomgeving en het resultaat daarvan is dat de elektromagnetische omgeving van planeet Aarde een complete chaos is. Er is een omvangrijke planetaire verandering op gang gekomen en we zullen onder ogen moeten zien dat ons een kosmische energiestorm te wachten staat, die zijn weerga niet kent.

Extreme Energieën op Aarde

Vorige maan kopte een publicatie van NASA als volgt:
‘NASA’s Fermi Detecteert een Reusachtige Onweersbui die Antimaterie de Ruimte In Slingert.’

De effecten van gamma-stralen op ons Aard-magnetische veld

Wetenschappers denken dat antimateriedeeltjes (de ontbrekende materie in de theologie over de Big Bang) worden gevormd tijdens een flits van gammastraling (Terrestrial Gamma-ray Flash – TGF) die op Aarde plaatsvindt. Het is een kortstondige uitbarsting die ontstaat in onweersbuien en verband houdt met de bliksem.

Deze extreme  ‘black hole’ energieën werden voor het eerst in de aardatmosfeer waargenomen in het midden van de jaren negentig. Het verschijnsel is sindsdien enorm toegenomen en de wetenschap die zich ermee bezighoudt telt tegenwoordig zo’n 500 ontladingen per dag wereldwijd.

Het betreft een tienvoudige toename van intense röntgenstraling en van zelfs nog extremere gammastraling. Schokkerend? We kunnen even een stapje achteruit doen en het geheel vanuit een kosmisch perspectief benadering: planeet Aarde begint een beetje te sprankelen en schitteren als een juweeltje in de kosmos en wij zijn zo gelukkig dat we op dit moment de start van de transformatie van Moeder Aarde mogen meemaken.

Belangrijk Nieuws: Het Placebo-effect is verdubbeld!
Ongelofelijk, maar waar. Het placebo-effect neemt wereldwijd hand over hand toe en professoren aan de universiteit van Harvard zeggen dat het erop lijkt dat het in de laatste 30 jaar zelfs verdubbeld is. Vanuit metafysisch oogpunt moet dit worden gezien als een serieus signaal van een belangrijke bewustzijnsverschuiving als gevolg van de toenemende hoeveelheden kosmische energie op planeet Aarde.

.

Onderzoekers geven toe dat tijdens de laatste fases van medicijnonderzoeken (die bestaan altijd uit 3 fases) de helft van de nieuw medicijnen door de mand vallen en veel reeds bestaande medicamenten nu ook al niet meer in aanmerking zouden komen voor goedkeuring door de keuringsinstanties. Dit betekent dat artsen in bepaalde gevallen een suikerpil voorschrijven zonder dat de patiënt er wijzer op wordt.

In de voornaamste media verschenen de laatste tijd steeds vaker berichten over ongerustheid in de gelederen van Big Pharma, maar in jongstleden januari werd bekend dat  ‘… vandaag een dubbelblind gecontroleerd onderzoek heeft uitgewezen dat sommige behandelingen en medicijnen die worden gebruikt, slechts weinig beter presteren dan placebo’s. Toen zes van de belangrijkste antidepressiva werden vergeleken met placebo’s, waren de resultaten verontrustend: het placebo bleek voor driekwart net zo effectief te zijn dan het ‘echte’ medicijn. We trekken hier de volgende lering uit: alleen al een medicijn dat door een zorgzaam arts wordt voorgeschreven, biedt al soelaas….’
(Bron: Gezondheidsadvies door Dr. Weiss: Het Placebo-effect, Naples News.)

Wat ie er precies in de afgelopen dertig jaar gebeurd dat zo alle alarmbellen heeft doen afgaan in de farmaceutische industrie? Nu zijn ze koortsachtig begonnen met het uitwisselen van onderlinge testresultaten en allerlei informatie die te maken heeft met het placebo-onderzoek. Het antwoord is gelegen in het feit dat Big Pharma, zonder het te weten overigens, gebruik maken van spirituele principes om geneeswijzen te creëren en toe te passen.

Jammer genoeg voor hen veranderen al die spirituele regels met de dag. Om kort te gaan bezitten placebo’s, net als alles dat in dit Universum bestaat, hun eigen bewustzijnsvelden die verbonden zijn met het Universele bewustzijnsveld en in het bijzonder met dat van de ‘echte’ medicijnen. (‘Ik zal behagen’ is de letterlijke vertaling van het Latijnse woord ‘placebo’).

Tijdens medicijntrials weten de proefpersonen niet of ze een echt medicijn, dan wel een placebo toegediend krijgen, maar succes is bijna altijd verzekerd. In het verleden hebben wetenschappers vastgesteld dat placebo’s in ongeveer 30% van alle gevallen een genezende werking lieten zien, hetgeen uitsluitend gebaseerd is op het geloof en de hoop dat subjectieve symptomen zouden worden verlicht, maar dat nu is inmiddels drastisch veranderd.

Even ter overweging: wat als wetenschappers letterlijk bestanddelen van het Universele bewustzijnsveld zouden programmeren bij het maken van placebo’s en de patiënten maken verbinding in een wederzijds geloof dat de behandeling vruchten afwerpt?

Even ter overweging: wat als wetenschappers letterlijk bestanddelen van het Universele bewustzijnsveld zouden programmeren bij het maken van placebo’s en de patiënten maken verbinding in een wederzijds geloof dat de behandeling vruchten afwerpt? Wetenschappelijke procedures zijn in werkelijkheid niets anders dan rituelen die een bepaalde kennisvelden scheppen (z.g. morfogenetische velden) die met elkaar in verbinding staan. Het genezen van een bepaalde kwaal is verbonden met een echt medicijn maar het echte medicijn is op haar beurt weer verbonden met een namaakmedicijn of placebo en in termen van bewustzijn zit de magie juist in die verbindingen.

Ontegenzeggelijk laat het placebo-effect zien dat het menselijk geloof en geassocieerde bewustzijnsvelden spontaan een zelfgenezend proces op gang brengen in het menselijk lichaam. Als gevolg van de drastische toename van Nieuwe Energieën op onze planeet, komt er nu steeds meer wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat het menselijk bewustzijn steeds meer met allerlei andere bewustzijnsvelden in verbinding treedt en dat  verklaart onder andere het nieuwe ‘probleem’ van teveel succes van placebo’s.

Bij medicijntrials creëert Big Pharma morfogenetische velden waarin wetenschappers nooit hebben willen geloven, maar juist die bewustzijnsvelden worden sowieso wel gecreëerd, dus wanneer een patiënt gelooft dat hij of  zij beter wordt, komt hun bewustzijn in contact met het veld van een gezond mens en de intentie van het placebo dat  verbonden is met de echte pil. De reden waarom een placebo overigens niet altijd hetzelfde resultaat oplevert als het echte medicijn, is dat de intentie die erachter zit niet altijd even perfect is.

Het verklaart ook waarom het placebo-effect sterker wordt naarmate de trials worden herhaald. De reden hiervoor is dat een bepaald bewustzijnsveld steeds weer opnieuw wordt bekrachtigd. Denk hier eens over na: hoe anders valt er uit te leggen dat steeds meer trials resulteren in sterkere placebo-effecten?

Big Pharma in de problemen..!
Big Pharma verkeert nu in de problemen, want als ze de spirituele verbindingen verbreken en de patiënten vertellen dat hun medicijnen niet meer zo werkzaam zijn als voorheen, zullen ze niet meer helpen. De vraag die slechts weinigen zich stellen is: wat zegt tegen het lichaam hoe het op een hoger gezondheidsniveau kan komen? Waar komt de blauwdruk vandaan?

In een poging te begrijpen wat er aan de hand is, voeren wetenschappers nu trials uit waarbij ze tegen de proefpersonen vertellen dat ze meedoen aan een nieuwe therapie genaamd ‘mind-body’ (waar hebben we dat toch meer gehoord?) en geen ‘echt’ medicijn kregen, maar een ‘eerlijk’ placebo. Aan het eind van de derde testweek, vertelde 59% van alle placebo-slikkers dat hun klachten waren afgenomen en dat waren veel meer positieve reacties dan de 35% in de niet-behandelde groep. Deze nieuwe trend heeft ertoe geleid dat analisten nu gaan beseffen dat mensen kennelijk de moed hebben alleen al door er volledig vertrouwen in te schepen, zichzelf te genezen.

Mijn analyse van deze toestand is gebaseerd op het begrip dat er principes worden gehanteerd die stoelen op het doorgronden van spirituele wetmatigheden die verband houden met het bestaan van morfogenetische velden (scalaire velden worden ze ook weleens genoemd) en de manier waarop menselijke wezens hun bewustzijn programmeren door middel van geloof,  vertrouwen en/of rituelen.

Omdat veel wetenschappers weigeren  in te zien dat alles bewustzijn is dat verbonden is met het ‘internet’ dat vaak het Universele Veld wordt genoemd, lijkt het erop dat de enorme toename van kosmische energieën op deze planeet verantwoordelijk is voor de breder en beter wordende  onderlinge verbondenheid. Tegenwoordig zijn er wetenschappers die beweren dat mensen alleen al kunnen genezen door hun eigen hoge verwachtingen dienaangaande. Is dat niet geweldig om te horen?!

Susan Joy Rennison, februari 2011

19 gedachten over “Het nieuwe jaar begint met vreemde zaken..!

 1. Misschien interessant ter info: in mijn boek ‘ Blauwdruk’ is een speciaal hoofdstuk opgenomen over het werk van Tom Bearden (ook Susan Joy kent het werk van Bearden) en scalair elektromagnetisme.

  Het placebo verhaal en de ‘space weather’ gevolgen besprak ik vorig jaar uitgebreid met Susan Joy Rennison in een radio-special over haar werk, te vinden via:

  http://www.healingsoundmovement.com/radio.html
  Ga naar Luisterarchief , daar staat de podcast van de uitzendingen. Je kunt ALLE uitzendingen terug luisteren na eenmalige gratis aanmelding, ook die link staat op die pagina!)

 2. @ John

  Heerlijk al die reklame van je, kan er zo enorm van genieten altijd, doet me heel erg veel aan de TV denken, op sites zoals dit ontbrak dat er nog puur aan!

  Zou het de volgende keer wat meer mogen?

  Want het ontglipt me vaak dat je wat toe te voegen hebt en dan heb ik er weer vet spijt van dat ik het gemist hebt, tot in de treuren aan toe.

  Go go go for it !

 3. Susan spreekt over dat mensen die regelmatig vliegen zich zorgen moeten maken over de hoeveelheid kosmische straling die zij ontvangen ten gevolge van ongunstig ruimteweer. De aarde ligt onder vuur van extreme ‘black hole’ energieën, een tienvoudige toename van intense röntgenstraling en van zelfs nog extremere gammastraling. Dan vervolgt ze dat de aarde begint te sprankelen en later weer dat het placebo effect wordt verdubbeld. Raken we van al deze straling verlicht? Ik snap er niets van. maar ik heb wel een ideetje voor Big Pharma; die kunnen het röntgenapparatuur in ziekenhuizen voor een fiks bedrag per uur verhuren, lekker cashen. Uurtje röntgenstraling en je huppelt beschermd door een energetische laag vrolijk door het leven. Je hebt dan niet eens meer een placebo nodig 🙂

  1. Mag ik je één voorbeeld geven van hoe 1 frequentieverschilletje een wereld van verschil uitmaakt..?
   Als je jouw mobiel nummer draait en je wijzigt het laatste nummer voor één cijfer hoger (of lager), dan heb je al een andere frequentie te pakken.. En krijg je DUS iemand anders aan de lijn..
   Know what I mean, know what I mean..?

  2. @Guido, duidelijk voorbeeld van hoe frequentie werkt. Dan vraag ik me wel af wie ik dan aan de lijn krijg. Is dat dan een aantrekkelijke hemelse engel met een fluwelen stem, of een naar schreeuwerig viswijf? (een frequentie lager dus 🙂 ) Dat weet je dus volgens mij niet. Hoe gaan we van al die energie uit het universum profiteren door op een hoger trillingsgetal uit te komen, als het onmetelijke uitbarstingen van gammastralen zouden zijn. Ik bedoel, misschien worden we wel gek en blind. Of worden dan alleen de zwarte zieltjes gek omdat die nog niet met hun aura’s hebben gegoocheld en zich niet hebben voorbereid op de komst van het hogere trillingsgetal? Bij wijze van dan natuurlijk. Wat ik wil zeggen is, dat het me sterk lijkt dat we beter worden van een toename van onstuimig “ruimteweer”.

  3. Het is geen kwestie van ‘beter’ of ‘slechter’, in mijn visie. Het gaat erom hoe je ermee omgaat..!!
   Snapje?
   Uiteindelijk ben JIJ het centrum van JOUW universum.. De buitenwereld is daarin een afspiegeling van jouw Energieën.
   Of andersom gezegd: Let it be!

  4. @ Nachtuil: toch wel interessant, wat kan er nu inderdaad allemaal gebeuren en kunnen we er wat aan doen (en ik heb het nu nog even niet even over ascentie, bestemming van de ziel, multidimensionaliteit, etc)?

   Paul LaViolette beschrijft in zijn boeken dat (ondanks onze technologie en kennis van astronomie) zo,n cyclisch voorkomende ‘galactische tsunami’ niet echt precies te voorspellen valt. Het kan zeer onverwacht komen als een dief in de nacht (of dag)…

   Ook zou alleen onze huidige technologische afhankelijkheid van ons kan afgenomen kunnen worden, of toch een grotere invloed op al het leven. Dit zou eerder gebeurd zijn door ‘ Galactic SuperWaves (meetbaar aan het poolijs) en dus ook de verklaring kunnen zijn van de ‘ mythes’ die allemaal een wereldwijde catastrophe beschrijven.

   De oude Creatie mythes, de Tarot, de dierenriem omvatten volgens LaViolette een soort gecodeerde Aether creatie fysica hoe materie onstaat en spontaan transmuteert uit de ‘ aether soep’ omgeving.

   Verder zouden de mythes volgens hem zelfs aanwijzingen bevatten voor een soort universele symbolische ‘ gecodeerde waarschuwing’ vanuit de oudheid, dat iets dergelijks (vanwege het cyclish karakter) in de toekomst -onze tijd- nog eens zou kunnen gebeuren. Volgens LaViolette zitten we nu in een soort tussenfase, tussen twee Galactic Superwaves in, maar de vorige is wel ‘ long overdue’..

   LaViolette beschrijft wel de principes van faseconjugatie en een soort microwave ‘ phased array’ in combinatie van ‘ Tesla technieken’ die als een soort ‘ space shield’ ingezet zou kunnen worden (betere oplossing dan ‘ tijdig’ alle stoppen eruit trekken).

   Hij beschrijft ook dat dezelfde ‘ aethertechniek’ (surfing on your own aether wave zullen we maar zeggen), het ook mogelijk zou moeten maken om zelfs asteroids ‘ weg te duwen’ (het lokale vacuum beinvloeden, je zou in een antizwaartekracht voertuig dus ook geen autoriemen nodig hebben, als je begrijpt wat ik bedoel)! Dit is ook de reden waarom superluminal snelheden kunnen bestaan, relatief tov de aether ‘ frame of reference’ (waardoor veel hogere snelheden voor de lichtsnelheid bestaan, bewezen in zijn experimenten overigens!).

   Ik leg het vast wat kort door de bocht en incompleet uit, maar de fysica en uitleg is intrigerend. Ben zijn boek Earth under Fire nu aan het lezen, als ik zelf meer zinnigs weet te zeggen meld ik het hier misschien.

  5. @Guido, dank voor je antwoord. Ik snap dat ik het centrum ben van mijn universum. Sterker nog, op microschaal ervaar ik dat gewoon in mijn leven en mijn omgeving. Ik ben een zeer gelukkig mens, juist omdat ik deze principes toepas. Maar als ik bijvoorbeeld in een brandend huis zou zitten, dan lukt het me echt niet om mijn directe buitenwereld een afspiegeling van mijn energie te laten zijn. Maar misschien is mijn geloof en mijn kracht dan niet sterk genoeg om de vlammen te transformeren tot, zeg maar waterdamp. Ik waardeer je uitleg hoor, maar misschien moet ik me er meer in verdiepen en een boek hierover lezen.

   @John Consemulder, dat is een heleboel materie, interessant boek. Wij als mensen zouden dan in combinatie met Tesla technieken en aethertechniek in staat zijn om zelfs asteroids weg te duwen. Ik geloof dat het mogelijk is. Alleen dat vereist flink wat oefenen en voorbereidingen treffen. En dan zou de hele wereld mee moeten doen schat ik zo in? In mijn “centrum” blijven zou dan toch niet genoeg zijn. We stammen dan wel af van de goden, maar als ik kijk naar Lynn Mc Taggart en de intentie experimenten, dan krijgen we het met een groep mensen NU nog niet voor elkaar om de zuurgraad van water significant te wijzigen. Ik heb er zelf aan mee gedaan, misschien was dat het wel 🙂

  6. @ Nachtuil:

   Dat voorbeeld van antizwaartekracht aether technologie en die asteroide die dus op basis van deze techniek niet de aarde zou hoeven te raken (dat scheelt weer een apocalypse…) zou niet een soort ‘ intentie experiment’ zijn (ook al is dit andere onderwerp wat mij betreft nog veel belangrijker en is bewustzijn de grootste sleutel!).

   Het gaat hier om technologische middelen, net als dat ‘ space shield’ wat als het ware via de onderliggende en alles verbindende aether (waar ook ‘ energie from the Vacuum’ uit gehaald kan worden, vrije energie dus!) dingen uit de baan kan brengen (of in het geval van dat Space Shield de inkomende ‘ galactische superwave’ zou kunnne afbuigen, zoiets…

  7. Verstand van fysica enz. heb ik niet. Ik weet wel dat alles energie heeft, met wichels kan je de energie zichtbaar maken. Hou 1 wichel vlakbij een boom en je ziet de hartslag van de boom. Hou beide wichels voor je buik en je kan ze laten kruizen of openen met de kracht/energie in jezelf.

   Als die kracht in je sterker wordt en wij bundelen onze kracht met heel veel mensen, kunnen we dan een asteroïde wegduwen?

   Wat ik wel weet en voel is dat de trilling hoogte van de aarde hoger/fijner wordt en die van ons mensen ook. Wij mensen zijn de enige soort op aarde die dezelfde trilling heeft als de aarde. Dit moet toch iets betekenen…

   Hogere trilling, het effect zie je al overal om je heen, mensen gaan opzoek naar zichzelf, eisen hun eigen zijn weer op. En je hoeft niet ‘wakker’ te zijn om dit te doen, de meesten doen het omdat het zo hoort te gaan. Je ziel brengt je wel in verbinding met je hart, zie Egypte etc. Niet dat de problemen dan over zijn, bij lange na niet, maar er is weer beweging en dus energie.

   Nachtuil, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat je niet ‘verlicht’, wakker, gegoogled, intelligent, dom of wat dan ook maar hoeft te zijn. Niemand mist de boot omdat hij/zij nog niet ‘ingelezen’ en ‘onderwezen’ is. Iedereen is op de juiste plaats, op het juiste tijdstip voor zichzelf, want je bent alleen maar voor jezelf hier.

   XXX

  8. @John
   Oh ja, je hebt gelijk, je noemde de technologie. Interessant, onze technologische ontwikkeling zou een andere richting op kunnen buigen, namelijk naar die van het vrouwelijke principe. (zoals vrije energie en het space shield dat je noemt) Hoewel ik de ballen er niet van snap en het aan onze geleerden en geliefde techneuten overlaat, juich ik dit alleen maar toe. Wat ik me nu afvraag, heb jij ook het idee dat spaceweather hiertoe bijdraagt?

   @Anneke, dat ik meer en meer mensen tegenkom, die heel graag hun oude pijn willen opruimen, ook mensen die daar een jaar geleden nog niet over nadachten, bewijst voor mij ook dat we in een grote verandering zitten. Want van oude ballast opruimen wordt je vanzelf (ver)lichter. Ook “het hele verhaal” van Johan Oldenkamp vind ik interessant. De overgang van donker naar licht.

   Maar nog steeds zie ik niet in dat het door Susan genoemde “ruimtegeweld”, gamma, röntgen, etc. ons trillingsgetal verhoogd, dit ruimtegeweld lijkt me eerder schadelijk en gevaarlijk voor het fysieke leven op aarde. In het ziekenhuis beschermen de doktoren zich ook tegen teveel röntgenstraling. Ik denk dat ze de link tussen spaceweather met als gevolg het “sprankelen van de aarde” in haar artikel hierboven, heeft weggelaten.

  1. @ odette
   Wat bedoel je ? wel een poolshift of niet? Volgens mij wel kijk maar hoeveel polen er hier in de eemshaven aan het werk zijn , een ware poolshift
   Maar even serieus ik loop veel met mijn hond buiten en heb vaste eik punten die ik check met de sterren daar zie ik niet veel verschuiving meer de laatste tijd . Twee jaar terug wel is de poolster een beetje naar rechts en naar boven opgeschoven , de aarde gekantelt?

  2. Hi Odette, kun jij misschien een uitleg geven van wat de impact is van een poolverschuiving?

  3. @Marcel en Sun, Het is mij allang duidelijk dat de zon een andere plaats heeft om op een bepaald uur in mijn huis en in de straat te schijnen in de afgelopen jaren, gewoon observatie en herkenning.
   Hij komt eerder door de vensters op het zuiden dan voorgaande jaren.
   Ik heb dit even van het internet geleend wat betreft de pool omkering van de zon en de directe invloed op de aarde. De poolster is niet verschoven, maar wij.
   https://picasaweb.google.com/lh/photo/f3NUakKpV5RU-Xw86o86WdMTjNZETYmyPJy0liipFm0
   En wat betreft het aardmagetischveld omkring even wiki
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Omkering_van_het_aardmagnetisch_veld
   Het begint al met al toch wel wat spannender te worden.

  4. @ odette
   Je observatie klopt heb hier dezelfde vaststelling gedaan al enige tijd. Natuurlijk verschuift een ster niet maar wij ten opzichte van een ster wel , ook dat is me duidelijk groet marcel.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.