Advertentie

De klimaatmanipulaties, -misleiding en -LEUGENS..!


Kan het zijn dat de hele klimaatdiscussie volstrekte idiotie is, in de zin van dat niemand écht weet wat er speelt. Hoe kun je in dat geval dan lopen schreeuwen dat ‘we de boosdoeners’ zijn en dat ‘we dienen te beseffen hoe laat het is’..? Natuurlijk is het mogelijk en zelfs aannemelijk dat er ‘IETS’ met het klimaat wereldwijd aan de hand is.. Maar is dan -en dat is de volgende idiotie- de SCHULD hiervan..? Wetenschappers over de hele wereld, die waarschuwen voor de misleidingen, manipulaties en regelrechte leugens, worden, net als in het geval van COVID-19, als onzinnigen’ weggezet.. Zij snappen er niks van.. ZIJ ZIJN DE SCHULDIGEN, omdat ze het ‘handelen tégen de klimaatverandering’ blokkeren..

Zo lang deze site bestaat, komen berichten voorbij van grote misleidingen, leugens en fundamentele manipulaties. Wanneer je vaker deze site bezoekt, zul je beseffen, dat er groeperingen op de Aarde leven, die VOOR NIETS TERUGSCHRIKKEN.. Sterke, hele sterke verhalen construeren, om ons een GROTE LEUGEN op de mouw te spelden, die verkleed gaat als ‘waarheid’.. Maar de échte WAARHEID blijft door al deze manipulatieve kunsten, verborgen, voor hen die Kijken en niets Zien, en Luisteren maar niets Horen..! En jij? De WAARHEID ligt verborgen onder een berg leugens.

En natuurlijk zijn er mensen, de te goeder trouw zijn, de mensen die misleid zijn en de leugens voor zoete koek/waarheid aannemen. Mensen die vergeten zijn, dat de leiders ‘ook maar’ mensen zijn. Mensen die dubbele agenda’s voeren, die ze uiteraard verbergen..! Politici die één grote rotzooi maken in dit land en vervolgens roepen ‘Build Back Better’… Die rotzooi máken ze, door niet of nauwelijks functioneel in te grijpen in ondermijnende processen. Zoals een energiecrisis, zoals een vluchtelingencrisis, zoals in een inflatiecrisis… Zoals in een KLIMAATCRISIS.. Die laatste is er niet, maar het omarmen van leugens, misleidingen en manipulaties op dit thema, maakt dat het ook een ROTZOOI-tje wordt..

Hieronder proberen we kort de hoofdpunten op een rij te zetten, op grond waarvan JIJ in staat bent, je vraagtekens te zetten bij ‘de klimaatverandering’.. Gezond nadenken en je afvragen ‘waarom’, zullen je perspectief veranderen en je helpen een GEZONDE KOERS te gaan varen. Luister naar de wetenschappers die ons waarschuwen voor misleiding, manipulaties, halve waarheden en hele leugens..! Veel artikelen hier op de site om deze klimaatONZIN te begrijpen, veel info om je GEZOND te voeden met degelijk INFO.

Op 30 oktober hebben we de eer, dr. Ferdinand Meeus als spreker te ontvangen, die over dit klimaatverhaal gaat spreken. Over die manipulaties, die misleidingen, halve waarheden en hele leugens..! Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus als je deze chemicus/deskundige het hele verhaal wilt horen vertellen, wees welkom. (HIER alle info!)
x

* * *

De klimaatmanipulaties, -misleiding,

HALVE waarheden en HELE LEUGENS..!

2022 © WantToKnow.nl/be

x

Het is werkelijk ongelooflijk, want regelmatig menen wij een soort ‘schizofrenie’ bij onszelf te bespeuren, als gevolg van de VOLSTREKT TEGENSTRIJDIGE INFO die ons bereikt. Wat moet je geloven, wat is de juiste versie van de berichten die een ‘waarheid’ prediken, de fundamentele angst bij ons neerleggen, als zou de wereld vergaan.. Het klimaat is fundamenteel aan het veranderen, dát is het motto.En wee je gebeente als je ook maar een beetje twijfelt aan dit adagium.. Het dient boven je bed te worden gespijkerd, zodat je ’s ochtends als eerste en ’s avonds als laatste, deze ‘waarheid’ IN je systeem brandt..

Hoe is het mogelijk dat de wetenschap, die toch voor velen de laatste ‘houvast’ biedt, steeds meer wordt gespleten door WELLES/NIETES.. En hoe is het mogelijk dat wetenschappers die een uiterst erudiet en goed-gefundeerd verhaal vertellen, met uiteraard alle wetenschappelijke onderbouwing, worden GEPIEPELD en gebashed, alsof het kleuters zijn, die door papa of mama worden bestraft.

Zo is er de bizarre klimaatdiscussie, waarin opgenomen de hele stikstof-problematiek.. Hoe is het mogelijk dat wetenschappers het aandurven, specifiek HUN lezing van de klimaatverandering, die er wel degelijk is, als de énige juiste te presenteren. Alleen al voor het interpreteren en verzamelen van wetenschappelijk bewijsmateriaal rondom de ZEKERHEID van klimaatverandering, zijn rond de 30 wetenschappelijke disciplines nodig..!!

Zo zijn er geologen, glaciologen, vulcanologen, oceanografen, seismologen, meteorologen, fysici, wiskundigen, biologen, statistici, klimatologen, chemici, en vele andere disciplines nodig, om de huidige, historische en toekomstige klimaat-facetten in beeld te brengen. Hoe komen die mensen ooit tot consensus..? Jaja, er is het IPCC, een wereldwijde organisatie, die al deze zaken tracht te bundelen en tot ‘gemeenschappelijke consensus’ te komen.

IPCC staat voorThe Intergovernmental Panel on Climate Change’ en precies dát is wat het is. Een PANEL dat geacht wordt, als speciaal onderdeel van de VN, de wetenschappelijke data rondom klimaatverandering TOEGANKELIJK te maken.

De activiteiten van het IPCC

De belangrijkste activiteit van het IPCC is het opstellen van rapporten waarin de stand van de kennis over klimaatverandering wordt beoordeeld. Hiertoe behoren evaluatierapporten, speciale rapporten en methodologierapporten.
Om dit werkprogramma uit te voeren houdt het IPCC vergaderingen van zijn regeringsvertegenwoordigers, die bijeenkomen in plenaire zittingen van het Panel of de IPCC-werkgroepen om rapporten goed te keuren, aan te nemen en te aanvaarden.

De plenaire vergaderingen van het IPCC bepalen ook het werkprogramma van het IPCC en andere zaken, zoals de begroting en de hoofdlijnen van de rapporten. Het IPCC-bureau komt regelmatig bijeen om het panel te adviseren over de wetenschappelijke en technische aspecten van zijn werk.

Het IPCC organiseert verkennende vergaderingen van deskundigen en bijeenkomsten van hoofdauteurs ter voorbereiding van rapporten. Het organiseert vergaderingen van deskundigen en workshops over verschillende onderwerpen ter ondersteuning van zijn werkprogramma en publiceert de verslagen van deze vergaderingen.

Om zijn bevindingen bekend te maken en zijn werk toe te lichten, neemt het IPCC deel aan door het IPCC georganiseerde of door andere organisaties georganiseerde outreach-activiteiten en levert het sprekers voor andere conferenties.

Maar er is veel rumoer rondom deze instantie, dit ‘panel’..
We kunnen hier heel uitgebreid van alles laten zien, op grond waarvan je de conclusie mét ons moet trekken, dat het IPCC een instantie is, die op Z’N MINST corrupt is. Dat is nogal wat natuurlijk, maar we bedoelen corrupt als in ‘niet onafhankelijk‘ en ‘beïnvloedbaar’ en ‘een dubbele agenda’ voerend. Veel wetenschappers die kritisch zijn, worden deels of helemaal niet gehoord.

Het resultaat is een rapportage van dit panel, die op z’n zachts gezegd, uiterst soft is. Een rapportage waarover wereldwijde, felle discussies worden gevoerd. En dátgene wat als ‘waarheid’ in de media verschijnt, gaat VOORBIJ AAN DE ESSENTIE van die klimaatpanel, namelijk dat er GEEN GEMEENSCHAPPELIJKE CONSENSUS is.

Daarenboven zijn de vele BEWEZEN FRAUDE-GEVALLEN natuurlijk geen aanbeveling om de conclusies van het panel te omarmen..! Deze fraude toont, en dat is geen raket-wetenschap, keihard een verborgen, dubbele agenda.. Die wordt al zichtbaar, wanneer we de wereldwijde inspanningen zien om mensen te knechten, hun vrijheden af te (gaan) nemen, middels bijvoorbeeld het invoeren van een CO2-paspoort, dat je gelijk kunt stellen aan het vaccinatie-paspoort..!

Natuurlijke klimaatverandering…!?
Weleens bij stil gestaan? Dat het klimaat al duizenden keren is veranderd..? Heb je niet geleerd op school over een ijstijd, waarbij de zeeën maar liefst 120 meter lager lagen en het oceaan/poolijs over Nederland lag..? Ja toch? En kwam dat door al die industrie, vrachtwagens en vliegtuigen in de ijstijd..? Natuurlijke klimaatverandering wordt zelden of nooit genoemd als optie in deze IDIOTE KLIMAATDISCUSSIE..!

En toch zijn dáár nou juist STEVIGE BEWIJZEN voor. Afgeknaagde boomstammen bijvoorbeeld, die ONDER een gletsjer vandaan, tevoorschijn komen, door de smeltende ijslaag.. Of spreken we hier over ijsbevers, die gaten hebben gegraven naar deze boomstammen. Zo zijn er voorbeelden te over, maar die schijnen weer niet te mogen dienen als indirect bewijs dat de Aarde in haar evolutie al vele, vele klimaatveranderingen onderging..

Een kleine blik in de verborgen agenda van de angstzaaiers, de paniekschoppers..? Een van de meest (financieel) krachtige ontwrichters van de huidige maatschappelijke, globale infrastructuur..

De IPCC-fraude doet de balans voor ons HELEMAAL omslaan..
Tja, kijken we nu naar de strapatsen van ene Hugo de Jonge in Nederland, rondom het ingevoerd krijgen van een Coronapaspoort, dat DIGITAAL diende te worden uitgevoerd, via je ‘smart’-phone oh zo makkelijk te bedienen.. Privacy geen probleem, want het ging om het bestrijden van… En dan ineens was er ene professor Barbara Baarsma, die pleitte, ‘out of the blue’ voor een DIGITAAL CO2-paspoort, waarop je  CO2-tegoed kan worden genoteerd, zodat jij je niet te buiten gaat aan buitensporig CO2-vervuiling.. Hoe is het mogelijk.. Nou vooral doordat al deze figuren, waaronder ook Baarsma, lid zijn, of innige banden hebben met het World Economic Forum van ene Herrn von Schwab..

Geloof het of niet, maar deze uitdrukking van het penetreren van kabinetten, is écht een uitspraak van deze ‘enge man’..

Hij is er trots op, dat er zoveel wereldleiders en ‘young policital talent’ in zijn initiatief geloofd, om de ‘wereld te verbeteren’.. Inderdaad, via ‘Build Back Better’, of in goed Nederlands: ‘Opnieuwe weer-opbouwen, maar dan beter’.. Dat betekent als onze logica nog deugt, dat het wel eerst dient te worden afgebroken toch, wanneer zaken nog ‘overeind’ staan.. Tja, het zal toch niet zo zijn, dat alle crises van deze tijd, gewoon ‘hun gang’ mogen gaan, teneinde de ‘wederopbouw’ de ruimte te geven..??!! Straks dus, als het allemaal is ingestort.. En daar hoort dan natuurlijk een CO2-paspoort bij.

En ook, ‘als dat paspoort er toch al is’…, de digitale wereldcurrency CBDC’, Central Bank Digital Currency’, waar we je binnenkort ook uitgebreid over zullen informeren. Het is digitaal geld, met restricties, zodat niet jij, maar de ‘Centrale Bank’ (lees ‘Big Brother’) uitmaakt hoe, wanneer, waar en hoeveel je uitgeeft.. Leuk toch, die mensen die dit allemaal bedenken..? Wat voor agenda voeren zij eigenlijk..?

Maar er is ook nieuws dat de kletsverhalen VOLLEDIG TENIET DOET!
Ken je het plaatje van die eenzame ijsbeer, op het laatste SMELTENDE stuk ijsberg, totaal verloren kijkend in de camera. Deze foto is misbruikt om de stervende populatie ijsberen op de Noordpool uit te beelden.. Het zou nog maar even duren, aldus een aantal klimaatpausen, zoals ene Al Gore en andere John Kerry, of de ijsbeer zou alleen nog in dierentuinen te vinden zijn.. Maar hoe grof deze misleiding, manipulatie van de werkelijkheid.

Het symbool voor global warming: ‘de eenzame ijsbeer’. Hoeveel dramatischer wil je het in beeld brengen..? Zelfs zijn ijsvlot is niet zeker meer…?!

Het is dus vrij eenvoudig mensen te doen geloven, dat het leven op aarde steeds slechter wordt. Voortdurend de ene ramp na de andere tonend, evenals angstaanjagende voorspellingen doen0. Deze berichten over het milieu zorgen dat veel mensen – vooral jongeren – echt geloven dat de wereld op het punt staat te vergaan. Maar het feit is dat, hoewel er problemen blijven, de wereld beter wordt. We horen er alleen zelden over.

Het zijn niet alleen de weerrampen die minder schadelijk worden, ondanks sombere voorspellingen.Wat te denken van dit verhaal, dat je nog bij zal staan van recente berichten in de pers. Tien jaar geleden verklaarden milieuactivisten luidkeels dat het prachtige Australische Groot Barrièrerif bijna dood was, ten gevolge van verbleking door klimaatverandering en de Britse krant ‘The Guardian’ publiceerde zelfs een overlijdensbericht!! Maarr… dit jaar onthulden wetenschappers dat tweederde van het Groot Barrièrerif, de hoogste koraalbedekking vertoont, sinds het begin van de metingen in 1985!!

En dan die ijsberen..
Nog niet zo lang geleden gebruikten milieuactivisten voortdurend foto’s van ijsberen om de gevaren van klimaatverandering te benadrukken. IJsberen figureerden zelfs in Al Gore’s angstaanjagende film An Inconvenient Truth. Maar wat is de realiteit? Dat het aantal ijsberen is toegenomen!! Er waren zo’n 50 jaar geleden, tussen de 5-10.000 ijsberen en nu is dat aantal meer dan verdubbeld, tot ongeveer 26.000. Heb jij dit nieuws al gehoord?  Wat er wél gebeurde? De klimaatcampagnevoerders zijn in alle stilte gestopt met het gebruik van ijsberen in hun activisme..!

Er is zoveel slecht nieuws dat we er zelden bij stilstaan dat het leven op de belangrijkste indicatoren veel beter wordt. De menselijke levensverwachting is de afgelopen eeuw verdubbeld, van 36 jaar in 1920 tot meer dan 72 jaar nu. Honderd jaar geleden leefde driekwart van de wereldbevolking in extreme armoede. Vandaag is dat minder dan een tiende. Van het dodelijkste milieuprobleem, luchtvervuiling, had je in 1920 vier keer meer kans om te sterven dan nu, vooral omdat mensen in armoede een eeuw geleden kookten en verwarmden met mest en hout.

Ondanks COVID-gerelateerde tegenslagen is de mensheid er gewoon steeds beter aan toe. Toch zullen doemdenkers je blijven vertellen dat het einde nabij is. Te beginnen met je leefomgeving, want dat is het dichtsbij kennelijk. Leuk ook voor hun fondsenwerving, maar de kosten voor de samenleving zijn torenhoog: we maken slechte, dure beleidskeuzes door miljarden toe te kennen aan ‘de bestijding van de klimaatverandering’.

En… onze kinderen worden doodsbang..!!
Maar bijna overal doodt kou stilletjes veel meer mensen dan hitte. In de VS sterven elk jaar ongeveer 20.000 mensen door hitte, maar 170.000 door koude – iets waar zelden aandacht aan wordt besteed. Bovendien stijgt dat aantal doden door koude in de VS; de onophoudelijke aandacht voor klimaatverandering verergert deze trend alleen maar, omdat politici groene wetten hebben ingevoerd die energie duurder maken, waardoor minder mensen het zich kunnen veroorloven zich warm te houden. Een gebrek aan perspectief betekent dat we ons niet eerst richten op waar we het meest kunnen helpen.

Op een bredere schaal zet de opwarming van de aarde beroemdheden en politici ertoe aan om in privéjets de wereld rond te vliegen en de rest van ons de les te lezen, terwijl we minder geld uitgeven aan problemen als honger, besmettelijke ziekten en gebrek aan basisonderwijs. Wanneer hebben politici en filmsterren elkaar ooit ontmoet voor een belangrijke zaak als het ontwormen van kinderen?

We hebben evenwicht in ons nieuws nodig, maar dat betekent niet dat we de opwarming van de aarde moeten negeren: het is een echt probleem dat de mensheid heeft veroorzaakt. We hebben alleen perspectief nodig. Om te weten wat we kunnen verwachten van een opwarmende planeet, kunnen we kijken naar de schaderamingen van de economische modellen die door de regeringen Biden en Obama zijn gebruikt, waaruit blijkt dat de totale, wereldwijde kosten van klimaatverandering – niet alleen voor de economieën, maar in alle opzichten – gelijk zullen zijn aan minder dan vier procent schade aan het mondiale bbp tegen het einde van de eeuw.

De mensheid wordt elke dag welvarender. De Verenigde Naties schatten dat zonder de opwarming van de aarde de gemiddelde mens in 2100 450 procent beter af zou zijn dan nu. De opwarming van de aarde betekent dat mensen slechts 434 procent rijker zullen zijn. Dat is geen ramp. De angst voor klimaatverandering veroorzaakt een levensveranderende angst. Je hoort misschien alleen maar slecht nieuws, maar je hoort niet het hele verhaal.

Hier een paar wetenschappers, die het simpel uitleggen!
Laten we als eerst prof.dr. Kees de Lange aan het woord laten, toen hij sprak op uitnodiging van de Vaste Kamercommissie voor Economie en Klimaat in de Tweede Kamer. Over het nut en de noodzaak van de ‘Klimaatwet’. Als emeritus hoogleraar chemische fysica aan beide Amsterdamse universiteiten, is hij gespecialiseerd in atmosferische chemie en fysica en complexe modellering. Van zijn hand zijn enige honderden publicaties en bijdragen op honderden internationale wetenschappelijke congressen. Van 2012-2015 was hij lid van de Eerste Kamer.

Zijn verhaal hieronder is méér dan duidelijk. Zo niet, dan zou toch in ieder geval de ‘vaste overtuiging’ van de aanwezigheid van ‘menselijke invloed op klimaatverandering’ aan het wankelen gebracht mogen worden..

https://www.youtube.com/watch?v=SApSL1_5a9k

En dan is er de immer Twitterende Belgische De. Ferdinand Meeus, dokter in de chemie, fotofysica en de fotochemie, maar ook expert-reviewer bij het IPCC. Zijn uiterst kritische houding ten opzichte van ‘CO2-belasting’ is opzienbarend. Zijn uitspraak over klimaatwetenschap.

“Klimaat en milieu zijn twee zeer verschillende dingen. In de Verenigde Staten en in Europa smeden bestuurders ambitieuze plannen ter verduurzaming van de economie, en naar men zegt bestaat er een verreikende consensus onder wetenschappers dat de opwarming van de waarde aan menselijk handelen te wijten is.”

Dr. Ferdinand Meeus is een mens, die alle opwinding met enige scepsis beziet. Zoals gezegd is hij expert reviewer bij het Intergovernmental Panel on Climate Change en van daar uit is hij VOLLEDIG ingevoerd met het hele CO2-verhaal. Wat hem betreft is het verre van duidelijk dat de CO2-uitstoot een significante bijdrage levert aan globale opwarming. “Men wil graag denken dat men de wereld gaat redden.”

Een verrassend ander geluid dus, ook van deze Ferdinand Meeus. (klimaatfeiten.nl) Kijk naar dit gesprek met Marlies Dekkers, waarin hij er geen doekjes om windt. Wij hebben Ferdinand Meeus mogen inviteren voor een lezing op 30 oktober 2022 in Zwaanshoek. Klik op onderstaande aankondiging voor link naar verder info en boekingsmogelijkheden.. Zijn laatste Tweet hebben wij hierboven geplaatst, inzake het record van de aangroeiende poolijslaag op de Noordpool. Kijk naar het kaartje hiernaast ook.

9 gedachten over “De klimaatmanipulaties, -misleiding en -LEUGENS..!

 1. Wat mij opvalt is dat er in communistische en islamitische dictaturen er blijkbaar geen problemen zijn met het klimaat – milieu – de rechten van minderheden – vrouwen – holebi’s e. .!!
  De lucht moet daar dan ook zeer gezond zijn.
  Waar het imo werkelijk om gaat blijkt uit de lijst met de doelstellingen van UN Agenda 21 – 30 in de volgende bron. Kan deze echter niet toevoegen.
  https://henrymakow.com/2022/10/oct-22—oz-musicans-vaccine-h.html?_ga=2.73413394.1632240472.1666278605-459208494.1665669538
  De lijst vat het dan ook kernachtig samen, en komt m.i. neer op een communistische systeem, dat echter ook maar een dekmantel is voor een JWO & ZWO.
  In deze lijst is er ook het volgende “ End of private farms livestock….”.
  In Nederland is men daar al volop mee begonnen :
  https://www.infowars.com/posts/dutch-government-to-seize-600-farms-at-gunpoint-claiming-nitrogen-is-a-pollutant/
  Ik verwijs naar de tekst in de brug. Nederland volgt hier blijkbaar ook al Zuid Afrika waar blanke boeren worden verdreven dan wel uitgemoord.
  De gevolgen voor o.a. Nederland :
  https://www.golfbrekers.be/er-worden-meer-boeren-verdreven-dan-illegale-tafelschuimers-21/
  met titel en video met getuigenis van een NL boerin :
  “Wie verzint het? Groenten moeten vanaf volgend jaar ingevoerd worden uit het buitenland!” (=einde titel).
  En dat allemaal om plaats te maken voor een “invasieleger”. Ik herinner mij dat in de jaren 50, een half miljoen Nederlanders werd aangezet om te emigreren, want Nederland was vol. Nu is de bevolkingsaantal ongeveer het dubbele van toen, en nu is Nederland nog niet vol genoeg !!
  Veel verzet is er blijkbaar nog niet, zoals ten andere ook in de andere landen van de EUSSR. Waar zitten de afstammelingen van het roemrijke verzet tegen de Nazi’s tijdens WO II ???

  1. We leven nu in een tijd waarin de grootste oplichterspraktijken plaats vinden door de zogenaamde leiders/bestuurders die wij allen ons vertrouwen hadden gegeven. Het gaat om stelen van eigendommen en middelen zoals voedsel afnemen zodat we afhankelijk worden van multinationals die dan zullen kunnen beslissen wie er wel mogen eten en wie niet.Miljarden uitgeven zorgt ervoor dat wij nu en vooral toekomstige generaties schulden zullen hebben bij banken die door rentestijgingen nooit afgelost zullen kunnen worden.Daarmee denken ze dat toekomstige generaties hun slaaf zullen zijn en doen moeten wat zij willen.

   In de VS en Australië bestaan al decennia lang kuddes met meer dan 10.000 koeien en dat heeft nooit problemen gegeven tot nu dan en ook de Australische boeren ondervinden nu ineens last van overheden ivm met teveel vee waar ze nu per dier ineens voor moeten gaan betalen.Veel boeren gaat dit de kop kosten en dat is ook de bedoeling zoals het ook hier in Nederland de bedoeling is dat boeren verdwijnen en zelfs het MKB moet weg.

   Alleen multinationals,banken en de aandeelhouders moeten overblijven en alle macht hebben.Dit is geen toeval en is vooraf gepland en de redenen zijn verzonnen door oa Al Gore ivm de zogenaamde opwarming van de aarde,corona bestaat maar is en was geen bedreiging en is alleen gebruikt om mensen te kunnen vaccineren (nooit is bewezen dat corona bestond in Nederland en een bedreiging was en ook de testen zijn niet gemaakt voor het opsporen van corona,dat heeft de producent zelf bevestigd).Het aantal kanker gevallen zal stijgen wordt nu al geroepen maar hoe komt dat? Straling van 5G misschien?Of andere straling van kabelloze “slimme” apparaten?

   Vogelgriep en koeien die ineens gaan zweten en vreemd gaan doen is dat niet vreemd of is er geen vogelgriep en komen beide verschijnselen door eveneens straling? Corona was dat ook door straling want de symptomen van corona en stralingsziekte zijn toch bijna identiek.Waarom doen ze zo geheimzinnig over oversterfte? Waarom heeft het RIVM moeite met cijfers naar buiten brengen? In tal van landen zijn ze nooit begonnen met vaccineren of zijn ze gestopt met vaccineren wat natuurlijk niet voor niets is maar waarom blijven ze hier dan mensen aan te zetten tot vaccineren? Vragen zij die vaccineren promoten zich dat niet af? Kunnen zij garanderen dat vaccineren veilig is terwijl de gevolgen op langere termijn zelfs niet bekend zijn bij de Big Farma boys? Mensen wordt wakker en stel vragen maar geloof zeker overheden niet zomaar.

 2. Er kan maar één reactie zijn, negeren en gewoon doen wat je moet doen en dan maar aan de bak met het geweldsmonopolie. Met de rug tegen de muur sta je toch al. Het is toch klip en klaar dat ze iedereen kapot willen hebben want het prikje gaat veel te langzaam en die schoften hebben haast, dat merk je. Ik zie nu al dat binnen de lokale gemeente dat bioboerderijen met een oprecht en eerlijk milieu doelstellingenpakket en ècht aandacht voor waar het om gaat, onder vuur liggen door het onderhuidse debiele SDG beleid wat doorgedrukt wordt. Hooivorken en dorsvlegels dan maar.

  1. robvdz.
   Haast lijken ze inderdaad te hebben maar ik heb een donkerbruin vermoeden dat het al te laat is voor hen die de boel besodemieteren om de simpele reden dat ongeveer de helft van alleen al Nederland gelooft dat er een complot gaande is.Het is bv niet vreemd dat juist de NOS alles in het werk stelt om ongehoord nieuws van de tv te krijgen terwijl ze zelf de grootste fake news verspreiders zijn en waren net als veel andere publieke omroepen dat ook doen of gedaan hebben.Zij hebben vaak gelogen omdat ze mogelijk een hypotheek hebben of gewoon voor financieel gewin natuurlijk maar wanneer de mensen dat eenmaal door hebben wat gaat gebeuren dan vrees ik dat ze toch ter verantwoording geroepen kunnen worden.Elk tegen geluid willen ze smoren maar het zal alleen maar averechts werken denk ik.

   Waarom moest FvD een week geschorst worden? Waarom heeft de kamervoorzitter nooit uitleg gevraagd aan bv Thierry Baudet over de opleiding van Kaag? Hij heeft niet gezegd dat Kaag een spion is maar wel dat zij een opleiding op een school heeft gevolgd waar spionnen ook opgeleid zouden worden en daar door veiligheidsdiensten en overheden vandaan gehaald worden.Hoe meer ze mensen de mond zullen snoeren hoe groter de argwaan zal worden tegen overheden en hun meelopers.Waarom wordt er niet gesproken in de kamer over WEF en zij die daar banden mee hebben.

   Zoals Rutte en Kaag bv? Heeft Klaus Schwab inderdaad gezegd dat mensen met niets gelukkig zullen zijn? Waarom zwijgt men over zogenaamde complottheorieën wanneer er niets van waar is waar zijn ze bang voor?
   Waarom maken ze mensen zwart en willen ze voorkomen dat mensen in Amsterdam vrijuit spreken?Voor de bedriegers is er geen weg meer terug en dagelijks komen er meer en meer mensen bij die eindelijk het bedrog doorzien en dat zal zeer waarschijnlijk gevolgen hebben voor de oplichters en aanhang vrees ik.

  2. https://www.youtube.com/watch?v=970fbsoN_t8
   Zeiken over taalverloedering doe ik niet alleen uit piëteit naar mijn oude leraar Nederlands maar ook omdat ik meer een meer zie dat de oorlog in het oosten een product is van de VS en dat ze daarvoor de EU hebben gemaakt en ook de NATO om middels de VN de imperialistische hartewens te vervullen om de hele aardkloot in bezit te nemen.
   Het lijkt wel alsof niemand in de gaten heeft dat dit ook via taal gebeurt naast de gluiperige Hollywood indoctrinatie en de ‘muziek’ industrie. Via meneer soros is het al gedeeltelijk gelukt om via klukluk zwarte Piet te verguizen dus dàt deel van de nederlandse kultuur is al gedeeltelijk gesloopt nu moet het satanisme er nòg verder ingraaid worden middels haloween waar ik mijn pompoenen niet voor leen die vervolgens mogen wegrotten als griezelkop. Doe er niet aan mee! Houdt het bij Nederlandsch!!!

  3. Het is miet alleen tradities die verdwijnen of de taalverloedering.
   Deze middag keek ik naar een “debat” over de nieuwe pensioenwet die ze zonder cijfers te hebben of berekeningen hebben laten uitvoeren snel door de kamer goedgekeurd willen hebben.Verzekeraars zeggen nu al dat ze goede zaken kunnen gaan doen wanneer die wet erdoor komt omdat mensen geen dalend en dan weer stijgend pensioen willen hebben maar zekerheid willen hebben en daar zullen die verzekeraars natuurlijk handig gebruik van gaan maken door verzekeringen aan te bieden waardoor een pensioen meer hetzelfde zal blijven.
   Ook zijn de berekeningen of rapporten die wel beschikbaar zijn gebaseerd op oude cijfers waarbij men van 2 tot 6% inflatie uitgaat terwijl we nu al ver boven de 10% ondervinden.
   Telkens wordt door de coalitie beweerd dat we er op vooruit zouden gaan ,het probleem is zoals wel vaker dat ze geen enkele onderbouwing kunnen overleggen en toen de PVV voorstelde om de wetsbehandeling een tijdje stop te zetten en een onafhankelijk onderzoek voorstelde werd dat resoluut afgewezen natuurlijk.Zoals meestal moet en zal gebeuren wat de VVD,D66,Christen unie en het CDA wil ongeacht of het een verbetering is of juist niet.
   Waarschijnlijk zullen de welbekende vrienden “elite” het meeste gaan profiteren terwijl de gepensioneerden steeds minder of helemaal niets meer zullen ontvangen. Pensioen is eigenlijk uitgesteld salaris en als ik dan zie hoe die schoften daar mee omgaan rijzen de nekharen ten hemel.De jaren Rutte hebben alleen maar afbraak en ellende opgeleverd en nog is het niet genoeg en gaan ze gewoon door wat is het volgende? te weinig voedsel? het in elkaar storten van de Euro? (velen zien de ellende gewoon al op zich afkomen behalve zij die het zouden moeten zien aankomen).De ramp wordt steeds groter zolang Rutte onder aanvoering van de EU/EC plannen kan blijven maken en uitvoeren of wetten veranderd.
   Het meeste wat ze doen is ten nadele van het volk terwijl de EU/EC steeds meer macht krijgt.
   En maar blijven volhouden dat ze het volk dienen wat dus een grote leugen is.Dat is mijn mening.

 3. Er zijn twee bewegingen waar te nemen en bewegingen in de zin van initiatieven op een breed maatschappelijk veld. De een is ad hoc, paniekerig en gekunsteld, de andere traag conservatief en in dezelfde toon als veel veranderingen over een periode van ±200 jaar. Dit kort door de bocht geformuleerd. Nu zie je puur ‘paniekvoetbal’ waar allerlei stijlfouten de experimentele aard van veel zaken die nu de ‘nieuwe manier van besturen’ karakteriseren. En beetje vergelijkbaar met iemand die nog nooit heeft motorgereden maar wel het moeilijkste parcours probeert af te leggen.

  Op afstand is al duidelijk herkenbaar dat de kans op succes alleen enigszins mogelijk zou kunnen zijn door misbruik te maken van goedgelovigheid en de naïeve eigenschappen van een bepaalde groep. Hetgeen zichtbaar is geworden binnen de bevolkingsgroep die blij waren met de uitnodiging voor de prik en meegaan in de anti Rusland hetze. De andere groep die met een zekere gelatenheid de bizarre grillen van deze tijd over zich laten heenkomen hebben een onbekend vertrouwen in de toekomst en vermoeden dat na de ‘storm’ een moment van rust de werkelijke verandering van heel veel zal inluiden. Dat er een ruim aantal elementen zullen verdwijnen is meer dan evident. De kwintessens is dat dit onderdeel is van de ommezwaai waar velen hunkerend naar uitkijken en wat wezenlijk onderdeel is van het nieuwe tijdperk, van de man met de waterkruik…

 4. Mensen zijn in mijn zienswijze vaak te goed van vertrouwen in overheden en heel veel mensen willen en praten over zaken alsof ze er verstand van hebben terwijl ze niets volgen.
  Veel mensen gaan stemmen bv bij landelijke verkiezingen terwijl ze nooit politiek volgen maar wel op een bepaalde partij stemmen.Zij weten dus niet waarvoor ze kiezen en dat is funest voor veel dingen ook al staat naar mijn mening al vast wie er de komende jaren regeren.Zijn er partijen die in de weg lopen dan worden die uitgesloten of gewoon uit de kamer geweerd en anders gewoon uit de weg geruimd.

  Zojuist zat ik naar een debat in de kamer te kijken en luisteren en nu leek het erop dat ze Nederland en de problemen vergeten zijn die in eigen land spelen op dit moment. Het lijkt erop dat Nederland als geld schijtende ezel wordt gebruikt voor hulp aan het buitenland verspreidt over heel de wereld.Ik hoorde ze over Rwanda,China,Brazilië,Noord Afrikaanse landen waar sommigen de economie naar het niveau van Nederland willen brengen enz.Miljoenen zoniet miljarden worden uitgegeven aan die zogenaamde ontwikkelingshulp terwijl ze de problemen in Nederland gewoon op hun beloop laten.Hier gaan bedrijven en mensen kapot en daar doen ze niets aan.Volgens bepaalde lieden zal de toestroom van Noord Afrikaanse “gelukzoekers” pas stoppen als de economie ongeveer hetzelfde is als in Nederland wat bereikt moet worden door enorm veel geld in die landen te pompen onder de noemer ontwikkelingshulp.

  Met dergelijke gedachten van idioten heb je geen vijanden meer nodig om alles te verliezen.Nederland zet zichzelf te kijk en zolang er miljarden weggegeven worden zal niemand in het buitenland klagen en alleen maar lachen terwijl ze mogelijk denken “wat zijn die Nederlanders toch idioten” wat logisch is natuurlijk.Wordt het niet gebracht dan komen ze wel naar hier om alles gratis te krijgen.

  Ook zag ik Timmermans bij nieuwspoort weer onzin uitkramen zoals: Poetin is 70 jaar oud en de inval in Oekraïne zou mogelijk komen door de gedachte van Poetin dat wanneer hij nog iets wilde doen dat nu moest gebeuren.Timmermans is denk ik een groot gevaar voor komende generaties ivm met zijn miljarden kostende Greendeal plannen waarvoor mogelijk niet terug te betalen leningen zullen worden gesloten waar toekomstige generaties dan aan vast zitten en slaaf van de banken zullen zijn.Daarom vraag ik me af wat erger is de niet bewezen verslechtering van de natuur of de plannen van Timmermans.( ik denk het laatste).Waarom is er niets met de reden gedaan welke Poetin noemde voor de inval van Oekraïne? De nazi’s hebben in ww2 voor 50 a 70 miljoen slachtoffers gezorgd en wanneer dan een leider van een groot land beweerd dat het nazisme weer de kop opsteekt in Oekraïne en daar iets aan wil doen had dat dan niet onderzocht moeten worden ipv Poetin gelijk als monster te betitelen en door geld en wapenleveranties nog meer slachtoffers te maken?

  We zien toch steeds meer dat extreem rechts in west Europa de kop opsteekt zoals Marconi in Italië bv die een fan van Mussolini is/was terwijl hij eigenlijk aan de wieg van het fascisme stond en met Adolf Hitler banden had.Hitler heeft zelfs Otto Skorzeny opdracht gegeven Mussolini uit gevangenschap te bevrijden die dat ook deed.Wordt dat nu normaal gevonden?
  Waarom wordt in west Europa niets gedaan aan het weder opstaan van extreem rechts? Waarom is de reden welke Poetin gegeven heeft niet eerst onderzocht of het wel klopte? Wie het boek gelezen heeft de “Nazi achtergronden van de EU in Brussel” kan misschien wel een reden bedenken.Zelfs na de oorlog heeft West Europa veel oorlogsmisdadigers vrij snel gratie verleend terwijl ze verantwoordelijk waren voor moord op velen zoals Joden.homo’s.politieke gevangenen enz.Nee het nazisme uitroeien heeft geen prioriteit als men het al niet aanmoedigt.En Duitsland is weer miljarden in de opbouw van een defensiemacht aan het steken zoals dat genoemd wordt.
  Mogelijk gaan niet alleen de jaren dertig van de vorige eeuw terug komen maar gebeurt misschien ook een herhaling van nog een donkere periode uit die tijd. Dat is mijn mening.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.