Advertentie

Wéér een Nobelprijswinnaar over de KLIMAATHOAX…!!!


Afgezien van al deze wetenschappelijke besognes, metingen, interpretaties, meningsverschillen daarover, is het MEER DAN ESSENTIEEL de vraag te stellen of, en zoja in welke mate, de MENS VERANTWOORDELIJK IS of ZOU KUNNEN ZIJN, voor een EVENTUELE verandering van klimaat.. Moeten we Rob Jetten geloven, de Minister van Klimaat en Energie, dan kost het klimaatbeleid, gebaseerd op het vermijden van negatieve invloed erop, door menselijk handelen, tientallen miljarden.. Het hele verhaal wordt een lachertje toch..?

Rob Jetten heeft de reputatie met deze miljarden euro’s te smijten. Maar het wordt toegegeven, het gaat om… een minieme temperatuurverlaging van 0,000036 graden. Zijn enthousiasme voor groene initiatieven en klimaatmaatregelen is bewonderenswaardig, maar velen vragen zich af of de kosten en baten wel in verhouding staan.

Misschien zou hij wat meer aandacht moeten besteden aan pragmatische oplossingen die een grotere impact kunnen hebben..?! Of is het regelrechte, opzettelijke mis-leiding? Het lijkt er wel op, nogmaals, zeker als ook gerenommeerde wetenschappers, zoals Nobelprijswinnaars, het hele ‘klimaatveranderingsverhaal’ op de tocht, zo niet bij het vuilnis zetten..!!

Het is voor heel veel mensen niet te geloven, letterlijk. Want we zien het toch? Het veranderende klimaat…? We zien toch de bewijzen..? Nou NEE… Dat is dus NIET ZO. En als je ze al klimaat-uitschieters ziet, spreken we dan niet ‘gewoon’ over natuurlijk schommelingen die al millennia optreden op Aarde..? Dit bewijs wordt onmiskenbaar en als FEITEN continue door geologen aangedragen. Zij tonen FEITELIJK aan, dat de Aarde allesbehalve klimaatsteady is.. Misschien dat ook deze Nobelprijswinnaar ertoe bij kan dragen, dat we verder gaan kijken en GELOVEN, dan onze neus lang is…? Dat we vooral ook de BEWUSTE MISLEIDERS aanpakken en vooral hun angst-agenda ontmaskeren.

* * *

Wéér een Nobelprijswinnaar over de KLIMAATHOAX…!!!

2023 © WantToKnow.nl/be

x

Opnieuw heeft een gerenommeerde Nobelprijswinnaar zich uitgesproken om het publiek te waarschuwen dat het hele ‘klimaatcrisis’-verhaal dat door de mondiale elite en hun bondgenoten in de zakelijke media wordt gepusht, een hoax is. Het gaat om Dr. John Clauser, mede-winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde in 2022 en een van ’s werelds meest vooraanstaande autoriteiten op het gebied van kwantummechanica (HIER). Hij bestempelde de beweringen over de ‘klimaatnoodsituatie’ als een ‘gevaarlijke corruptie van de wetenschap die een bedreiging vormt voor de wereldeconomie en het welzijn van miljarden mensen’.

Clauser, die in 2010 ook de Wolf Prize in Physics ontving, na de Nobelprijs de meest prestigieuze natuurkundeprijs, waarschuwt dat de misplaatste klimaatwetenschap een hoax is die wordt aangedreven door ‘massale schokjournalistieke pseudowetenschap’. Claims over een ‘klimaatcrisis’ worden wereldwijd gepromoot door regeringen en hun medeplichtige media. In een poging om te voldoen aan de doelstellingen van de groene agenda van het World Economic Forum (WEF), de Verenigde Naties (VN), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en andere ongekozen globalistische organisaties.

Hij presenteert zich als de vlotte jongen, die de wereld over reist in zijn privé-jet, om wereldburgers te informeren over klimaatontwikkelingen.. John Kerry, één van de grote ‘voorvechters’ van ‘het klimaat’??? Nee, zo ziet kennelijk ‘witte-boorden-criminaliteit’ eruit..! Want zo mag je het toch wel noemen, als je de wereld rondvliegt in je privé-jet en op de plaats van bestemming, overal rond bazuint, dat we vooral minder dienen te vliegen…

Om aan deze doelen te voldoen werden er meestal plannen gemaakt om de levenskwaliteit voor het grootste deel van het algemene publiek te verlagen terwijl de belastingen werden verhoogd om ‘de planeet te redden’.. Ondertussen zal het handjevol machtige elites die de groene agenda promoten in privéjets blijven rondvliegen en vlees blijven eten omdat ze ‘deel uitmaken van de oplossing’.

De opmerkingen van Clauser werpen nog meer twijfel op de valse beweringen dat 99% van de wetenschappers gelooft dat de mens alle of de meeste klimaatveranderingen veroorzaakt. Natuurkundigen spelen samen met scheikundigen een dominante rol in het onderzoek naar de wetenschap rond het klimaat. In de kern richt de wetenschap zich op warmte-uitwisseling en het gedrag van atmosferische gassen.

Volgens professor Clauser is de klimaatpseudowetenschap een zondebok geworden voor een grote verscheidenheid aan andere ongerelateerde zaken. Het is gepromoot en uitgebreid door eveneens misleide marketingagenten uit het bedrijfsleven, politici, journalisten, overheidsinstanties en milieuactivisten.

Clauser hierover:

“Naar mijn mening is er geen echte klimaatcrisis. Er is echter wel een heel reëel probleem met het voorzien in een fatsoenlijke levensstandaard voor de grootste bevolking ter wereld en een daarmee samenhangende energiecrisis. Dit laatste wordt onnodig verergerd door wat, naar mijn mening, onjuiste klimaatwetenschap is.”

Dr. Clauser is echter niet de eerste Nobelprijswinnaar die het ‘gevestigde’ wetenschappelijke en politieke verhaal van de ‘klimaatverandering’ in twijfel trekt en volledig ter discussie wil stellen. Hij is ondertekenaar van de ‘World Climate Declaration’ (HIER pdf), die is ondertekend door ongeveer 300 klimaatprofessoren. Het document windt er geen doekjes om en is overduidelijk:

‘Er is geen klimaatnoodtoestand’

De belangrijkste ondertekenaar is een andere Nobelprijswinnaar, namelijk professor Ivar Giaever. De verklaring stelt dat het effect van broeikasgassen zoals kooldioxide sterk wordt overdreven, maar dat ook elk gunstig effect ervan wordt genegeerd! Het document verklaart dat de klimaatmodellen “in de verste verte niet plausibel zijn als mondiale beleidsinstrumenten”. Klimaatwetenschap is verworden tot een discussie gebaseerd op overtuigingen, niet op gezonde zelfkritische wetenschap, aldus het rapport.

De Italiaanse wetenschapper, professor Antonino Zichichi is houder van de hoogste orde van verdienste van Italië, het ‘Ridder Grootkruis van de Orde van Verdienste van de Italiaanse Republiek’. Die eer werd hem toegekend, voor een leven van vooraanstaand wetenschappelijk werk, waaronder verschillende ontdekkingen op het gebied van subnucleaire fysica. In 2019 leidde hij een groep van 48 Italiaanse wetenschapsprofessoren die verklaarden (HIER pdf) dat de verantwoordelijkheid van de mens voor de klimaatverandering “ten onrechte wordt overdreven en catastrofale voorspellingen niet realistisch zijn”. Volgens hen “verklaart natuurlijke variatie een aanzienlijk deel van de opwarming van de aarde die sinds 1850 is waargenomen.”

Onlangs hebben vier Italiaanse wetenschappers, waaronder drie natuurkundeprofessoren, een groot onderzoek gedaan naar historische klimaattrends. Zij kwamen daarbij tot de conclusie, dat er geen echte gegevens zijn die een verklaring van een ‘klimaatnoodtoestand’ ondersteunen! Over een groot aantal meteorologische categorieën was er ‘geen duidelijke positieve trend van extreme gebeurtenissen’.

Manipulatie van de mensheid…
Natuurlijk zal het uitkiezen van enkele slechte of ‘extreme’ weersomstandigheden de belangrijkste propagandavuurkracht leveren, die de bevolking ervan dient te overtuigen, dat er binnen minder dan 30 jaar een globalistische de-industrialisatie moet plaatsvinden. Afgelopen september waarschuwde de vooraanstaande kernfysicus Dr. Wallace Manheimer dat zogenaamde ‘Net Zero Goals’ het einde van de moderne beschaving zullen betekenen. (HIER) Manheimer merkte op dat de nieuwe wind- en zonne-infrastructuur zou mislukken, triljoenen zou kosten, grote delen van het milieu zou verwoesten ‘en volkomen overbodig zou zijn’.

Het ‘Klimaat Industrieel Complex’..
Dit ‘complex’ van gebundelde krachten-achter-de-schermen, is er ‘op de een of andere manier’ in geslaagd, om een heel groot deel van de wereldbevolking ervan te overtuigen dat kooldioxide (CO2) in de atmosfeer, een gas dat noodzakelijk is voor het leven op aarde en dat bij elke ademhaling wordt uitgeademd, “een gif voor het milieu is,” voegde hij eraan toe.

Zoals ook jij je biologieles op de middelbare school herinnert, nemen planten tijdens de fotosynthese CO2 op uit de lucht en de bodem en produceren zuurstof. Mensen en andere dieren ademen zuurstof in en ademen CO2 uit. En precies DAT GEBEURT ER NU.. Kijk naar de VERGROENING VAN DE AARDE op dit kaartje hierboven. Het is een prachtige cyclus die in miljoenen jaren perfect is geëvolueerd. Hierdoor helpt een toename van CO2 om de aarde groener te maken, niet om haar te vergiftigen..!

Dr. Clauser is onlangs gekozen tot lid van het bestuur van de in Virginia gevestigde CO2 Coalition. De groep bestaat uit ongeveer 120 wetenschappers en onderzoekers die een breed scala aan klimaatwetenschappelijke disciplines vertegenwoordigen. De eminente atmosfeerwetenschapper Dr. William Happer, emeritus hoogleraar aan Princeton, verwelkomde Clauser in het bestuur en zei dat zijn klimaatstudies sterk bewijs leveren dat er geen klimaatcrisis is.

Happer merkt op dat een verhoging van de CO2-concentraties de wereld juist ten goede zou komen. Dr. Happer is een vooraanstaand voorstander van de ‘verzadigings’-hypothese van opwarmende gassen zoals CO2. Hij merkt op dat dergelijke gassen op bepaalde niveaus verzadigd raken in kleine banden van het infraroodspectrum. Als gevolg daarvan neemt hun opwarmend vermogen logaritmisch af…! En niet toe.. Deze observatie helpt het 600 miljoen jaar oude geologische verslag te verklaren, waaruit blijkt dat CO2-metingen tot 20 keer hoger zijn geweest dan de huidige atmosferische niveaus..!!

We raden je aan, indien je Twitter volgt, de Belgische wetenschapper dr. Ferdinand Meeus te volgen. Hij heeft zijn buik méér dan vol van alle leugens, manipulaties, verdraaiïngen en vooral van alle informatie die NIET wordt gedeeld met ons als wereldburgers.

Daarenboven is dr. Meeus lid van het IPCC, dat hem uitnodigd bijdragen te doen aan de klimaatrapporten die het IPPC produceert. Zoals zo’n 25.000 wetenschappers deze uitnodiging krijgen. Het zal je niet verbazen, dat deze instantie ook zó corrupt is, dat de bewijzen hiervoor bijna dagelijks zijn aan te dragen. Kijk HIER op de site naar een artikel met Dr. Ferdinand Meeus en/of klik op de Twitter-afbeelding hieronder.

Deze Tweet gaat over de claim dat er wereldwijd sprake is van buiten-gewone droogte, die vooral het laatste decennium zou plaatsvinden.  Dr. Meeus weerlegt dit verhaal en deze link HIER, is daarvoor de achtergrondinfo.

1 gedachte over “Wéér een Nobelprijswinnaar over de KLIMAATHOAX…!!!

  1. In de periode van het bestaan van deze planeet is het juist erg belangrijk te beseffen dat er allerlei acties bestaan om voor de onbewuste zielen duidelijk te laten zien dat sprake is van een wanbeheer van de planeet. De maatregelen hiervoor zijn alle kanten overdreven en voegen helemaal niets toe aan het welzijn.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.