Advertentie

Zout/zoet-watercentrale op de Afsluitdijk..!


x

x

Stroom uit Waddenzee- en IJselmeerwater op de Afsluitdijk

2011 © WantToKnow.nl/.be

x

Zaterdagmiddag 28 mei 1932: de dijk werd gesloten, de 'Afsluitdijk' was geboren. Zout water uit het IJsselmeer werd langzaamaan zoet water.. Niemand die zich toen kon realiseren dat deze dijk nog eens de basis mocht worden voor een zout/zoet-watercentrale, die 'blauwe-energie' zou gaan opwekken..!

In Friesland wordt een energiecentrale gebouwd die stroom gaat opwekken door zout zeewater te gaan mengen met zoet IJsselmeerwater. Deze proefcentrale wordt gebouwd op de Afsluitdijk bij Breezanddijk. Deze centrale voert straks zoet IJsselmeerwater via een pijpleiding over de afsluitdijk aan, dat vervolgens in deze centrale wordt gemengd met zout Waddenzee-water. Deze ‘Blauwe-energie’-centrale werkt doordat er een verschil bestaat tussen het zoutgehalte tussen deze twee waterstromen.

Zout water bevat onder andere méér opgelost keukenzout (natriumchloride -NaCl) dan zoet water. En als dit zout oplost in water, valt elk molecuul in twee geladen atomen (ionen) uit elkaar. De positieve ionen (hier de natriumionen) heten ‘kationen’ en de negatieve ionen (hier de chloorionen) noem je ‘anionen’. En omdat zout water veel meer geladen deeltjes bevat dan zoet water, kun je uit het spanningsverschil stroom  opwekken. (Zie de afbeelding hieronder.)

In het zoete water komen de tegengestelde deeltjes weer bij elkaar (hoewel ze nog steeds opgelost blijven). Het zoute water wordt daardoor steeds ‘zoeter’, en het zoete water steeds zouter en ontstaat dus brak water. Hoe groter het oorspronkelijke verschil in zoutgehalte tussen het zoete en het zoute water, des te groter de opgewekte elektrische stroom. Uiteindelijk is het de warmte-energie van het water die gedeeltelijk wordt omgezet in elektrische energie. Hierdoor daalt de temperatuur van het gebruikte water met ongeveer 0,5 graad Celsius.

Stroom voor 1000 huishoudens

De proefopstelling gaat een investering vergen van € 7 miljoen, maar ook al is het een proefopstelling, naar verwachting gaat deze centrale toch zo’n 500 kilowatt leveren. Hiermee kunnen 1000 huishoudens al van stroom worden voorzien. De proef gaat al met al 4 jaar duren, waarbij uiterst waardevolle informatie verzameld zal gaan worden. Door uiteindelijk deze Blauw-energiecentrales op te schalen, zal het volgens de initiatiefnemers mogelijk zijn, om middels 400 kleine centrales op de Afsluitdijk
zo’n 500.000 huishoudens van energie te voorzien.
De reden van de 400 kleine centrales i.p.v. een of een paar grote, is het feit dat deze vorm van energie opwekken het beste werkt op kleine schaal. Ook de ‘Waddenvereniging’ volgt deze pilot met interesse en ziet bij een geslaagde proef kansen voor het creëren van een stabiele zoet-zout-overgang die wellicht gekoppeld kan worden aan een vispassage van formaat.
x
Blauwe energie: al lang bekend!
Het theoretische fundament al bijna anderhalve eeuw oud is. In 1885 toonde Jacob van ’t Hoff, chemicus en later Nobelprijswinnaar, al aan dat thermodynamische wetten niet alleen voor gassen gelden. Toch duurde het tot 1954 voordat de Amerikaan Pattle de werking van de omgekeerde osmose proefondervindelijk wist aan te tonen. Daarna leidde deze technologie echter een slapend bestaan, vooral omdat olie een relatief veel goedkoper alternatief was en omdat de membraamtechnologie die nodig is voor de ‘blauwe-energiecentrales’ nog relatief duur was.
Breezanddijk, de plaats op de Afsluitdijk waar de proefopstelling van de 'blauwe-energie'-centrale zal komen.

Blauwe energie en KEMA
Het Nederlandse bedrijf Kema ontwikkelde echter in 2004 een goedkoop membraan, waardoor dit nieuwe type energiecentrale mogelijk werd.  Want het is dus al heel lang bekend dat het mengen van zout en zoet water elektrische energie kan opleveren, maar je moet het water daarbij wel langs speciale membranen laten stromen.. Tot 2004 waren dergelijke membranen echter zó duur dat dit principe in een energiecentrale niet winstgevend was.

Dr. Rob Ross en Dr. Ir. Josien Krijgsman van Kema (een bedrijf dat onder andere onze elektrische huishoudelijke apparaten test) waren de mensen die een methode ontwikkelden, waarmee ze in staat bleken om deze membranen tientallen malen goedkoper te produceren..! De energie uit deze ‘Blauwe energiecentrales’ is vele malen goedkoper dan energie uit windmolens, die vanzelfsprekend wordt opgewekt door een mechanisch proces.

10%
Ter vergelijking: een 100 meter hoge windmolen met een rotordiameter van 70 meter heeft een gemiddeld vermogen van zo’n 300 kilowatt. Met de ‘blauwe-energie’-centrales is het mogelijk om energie op te wekken voor een kostprijs van ca. 8 eurocent per kWh/energie. Dit is nu al lager dan de kostprijs van windenergie.
Uiteindelijk is het mogelijk dat door het plaatsen van de ‘blauwe-energiecentrales’ in Nederland zo’n 3000 Megawatt aan stroom geleverd zal kunnen worden; dit is zo’n 10% van de elektriciteitsbehoefte in Nederland.

Laboratoriumproef geslaagd
Het betreft een proefopstelling om de haalbaarheid van blue-energy te testen. Tot voor kort leek het hele verhaal nog ‘science fiction’, maar uit laboratoriumonderzoek in Leeuwarden blijkt deze techniek hier in Nederland wel degelijk mogelijk te zijn en werd het dus tijd voor een grootschaliger experiment. De proefopstelling gaat nu worden opgebouwd, door twee zeecontainers aan de IJsselmeerkant te plaatsen, die via één pijpleiding die het zoute water uit de Waddenzee aanvoert, één pijpleiding die het zoete water vanuit het IJsselmeer aanvoert en één pijplijn die het brakke, ‘gebruikte’ water weer naar de Waddenzee afvoert. (Zie de illustratie bovenaan dit artikel).
Dit ‘Blue-energy-project’ is ontstaan uit een samenwerking tussen de bedrijven Redstack, watertechnologie-instelling Wetsus en het Japanse Fuji. Redstack is een joint venture tussen Harlingen Holding Industries en Magneto Special Anodes.

Hieronder naar een filmpje over Blauwe Energie.
x

[media id=1068 width=770 height=605] x

x

 

14 gedachten over “Zout/zoet-watercentrale op de Afsluitdijk..!

 1. Ik spreek mijn zorgen over dit artikel uit, als sluiswachter van kornwerderzand 🙂
  Ik zie:
  De gedeelde ruimte wordt ingenomen door menselijke machines.
  De afhankelijkheid van individuen van energy-leverancie raakt verder gefragmenteerd (zie de supermarkt en haar versplinterde aanbiedingen in het assortiment)

  Ik stel vast dat dit project geen wezenlijke bijdrage levert in het totstandkomen van de essentie; zelf-regulatie binnen het eigen domein. Ik interpreteer dit artikel dan ook als een gevolg van bewusteloosheid & aandachts-verlies.

  Ik begrijp dat woorden als duurzaamheid blindheid kunnen opleveren voor het interpreterende resultaat; ik wilde dit toch eventjes kwijt 🙂
  Liever zie ik – dus – de focus op het prive-domein ge-focussed en bij voorkeur – pak m beet – 100% aandacht daarop, vanaf nu ?
  Deze bovenstaande zet in ons gedeelde domein doet mij i.i.g. niet 100% synchroon goed zoals je nu wel begrepen zult hebben en dat ?
  Dat wilde ik deze keer eventjes kwijt 🙂

  1. Misschien moet ik dit er aan toevoegen:
   Als woorden en begrippen versluieren wat de werkelijke intentie erachter is ? In dit geval enkel vormverandering die de afhankelijkheid zichtbaarder en nog overoverzichtelijker maakt ? Ons hele landschap gaat er aan omwille van diegenen die er lol in hebben om een beetje te spelen met die afhankelijkheid.

   Ik heb jou Guido de driehoek van de mening uitgelegd en toegelicht; dit is een uitwerking van die mening; het gaat maar door en door en door ….
   Dit is nu net de essentie van alles wat in disbalans zich heeft kunnen manifesteren om ons heen !

   AFHANKELIJKHEID DIE CONTINU IN DE AANDACHT WORDT GEZET ONDER EEN PARAPLU VAN EMOTIONELE WOORDEN & BEGRIPPEN; de echte truc die echte inhoudelijke onafhankelijke oplossingen uit het centrum van de aandacht duwt; continu hetzelfde 4d-spelletje om 5d-oplossingen uit het zicht te drukken.
   Ik had gehoopt Guido, dat jij na mijn uitleg hiervan anderhalve week geleden in Soest de inhoud onmiddellijk begrepen had ?
   Kennelijk nog niet 🙂
   Hoe dan ook ; er is nog – pak m beet – een half jaar de tijd om 5d te leren onderscheiden van 4d 🙂

  2. Yge
   Het is mij duidelijk dat 5d denken niet getolereerd wordt, 4D denken als verheven wordt gepromoot , en 3D denken de norm lijkt te moeten zijn. Echte meesters zien hierdoor heen dat zou een waarschuwing moeten zijn. En dan specifiek voor hen die denken transparantie te kunnen vermijden, dat is dom gezien de tijdsgeest.
   Echte meesters spreken niet die leggen het puzzeltje zo neer en ondersteunen hen van goede intenties. Het is niet moeilijk de foute intenties in de kiem te smoren( ongeacht de vrije wil), echter zoals je zegt er is NOG tijd maar in deze versnelling is dat een schaars goed . Hij die oren heeft luistere.

 2. Grootmeester leggen de stelling uit zoals deze inhoudelijk is & al het andere = kattepis 🙂

  En verder wil ik graag de focus op het eigen domein en hoe individuen zichzelf kunnen vrijspelen op manieren die overal zichtbaar naar boven komen in plaats van: deze megalomane zetten in onze gezamenlijk stelling in het aandachts-centrum te manouevreren. Ik krijg altijd een beetje jeuk als ik zo’n artikel met disbalans van Guido lees:

  Zeg Guido ?
  Worden deze artikelen door anderen ge-pushed ? Krijg je er wellicht voor betaald of komt deze info anderszins viavia binnen (hetgeen ik niet als een probleem identificeer; maar zet het er graag even expliciet duidelijk onder, naast of boven)
  Is het zo, wellicht beter geformuleerd ? Kom op mensen ! Alert worden hoort er allemaal bij 🙂

  1. @ yge
   Als het goed is weet je wie luistert en wie niet. Dan is de stelling zichtbaar en transparant. Wist overigens niet dat we met de klok speelden, maar dat is verder geen probleem. Het antwoord op je vragen kun je zo krijgen alleen vraag je het wel aan de juiste persoon?

  2. Grappig Yge, hoe jij je het centrum van ieders kosmos maakt. Tussen de regels door je waarde-oordeel velt. Of veld, wat je wilt. Ik heb heel goed opgelet 2 weken geleden Yge. Voor de goede verstaander..

   Maar inhoudelijk gezien, begrijp ik dat je alleen dingen wilt zien, lezen, doen, die meteen DE grote sprong maken naar on-afhankelijkheid voor eenieder..? Is er geen tussenweg? Hoe ver ben je zélf op weg naar onafhankelijkheid..? Is onafhankelijkheid wel bereikbaar, vanaf het punt van de waarnemer.. En idd Marcel, we spelen met de klok..!

   Beetje denigrerende en aanmatigende opmerking overigens, of deze artikelen door anderen gepushed worden.. Hier spreekt de Koning..? Welkom op de site, uwe hoog(moedig)heid..?

  3. Hoi Guido,
   Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag. Van wie is deze info afkomstig ? Graag transparantie in deze; bij voorbaat dank !

   En doe me 1 lol;

   Wil je mijn omschreven waarneming niet dissen door mijn persoon en mijn beschreven waarneming door elkaar te halen, wil je ?

   Hou de focus graag INHOUDELIJK en leid de AANDACHT dus niet af naar de persoon. Die truukjes zijn niet verstandig om met mij uit te halen; daar prik ik dwars doorheen zoals je merkt. Antwoorden graag en verder geen meningen over een gedeelde waarneming, ok ? Die kleuterfase is afgsloten 🙂

  4. Jawohl Herr Kornwerdersand! Doe even normaal Yge. Dankje! Ga anders lekker op je eigen site mensen af lopen bekken. Met jouw waarheid die kennelijk de waarheid zelve is. Brutale vlegel. Raarrrr…

 3. De Waddenzee houdt achter de eilanden op. Verder is het gewoon een plas water met Eb en vloed.
  Dit kan anders. Er loopt een vaargeul van Harlingen naar Den Helder en naar Texel en de Noordzee.
  Verdiep de vaargeul en spuit het zand op tegen de afsluitdijk, Duinen en strand geven de haring en schar/schol en ander vis weer kans op een leven. Waddenzee de kraamkamer van de Noordzee.
  Tussen beide sluizen is het verboden gebied voor toerisme. Tussen de sluis Kormwerderdezand en Harlingen is plaats voor een camping met viswater.
  Zo ook in Noordholland vanaf de sluis.

  Nu is de Waddenzee voor mij een dood stuk water waar geen vis meer zit door de schijt van de mossel.
  Wanneer komt het verstand!!!!!

 4. Nog even dit: Ken de Waddenzee op mijn duimpje. Vaarbewijs 2 alle wateren beroepsvaart. K.O,F Dordrecht/Rotterdam en in 1 x geslaagd.
  Bij het boven genoemde Duinen langs de afsluitdijk, komen de zeehonden ook weer langs de dijk.
  De afsluitdijk is nu een racebaan zonder opbrengst. kan anders.
  Bij Zurich een groot winkel centrum naar Zweeds voorbeeld. Kinderen willen er graag naartoe en ouders doen hun boodschappen en maken er een dagje van.
  Maak er een aanleghaven er bij en je vist met 2 soorten van aas.

  Maar ja, je bent een fries met beton voor de kop. en je wilt een laag inkomen, zo dat je kan kankeren op de rest.

 5. Ik ben erg geintereseerd in deze ontwikkeling en zou deze ontwikkeling te kunnen volgen via jullie mails of berichten . Ook wil ik ter plaatse zien waarmee jullie bezig zijn,is het mogelijk om ter plaatse te kijken wat er nu al aanwezig is,krijg ik een berichtje .

  1. Het laatste bericht is van 17 juli 2014. Het is nu al goedkoper dan windenergie. Ze zouden zo ver ik het begreep, vorige maand, augustus, gestart zijn. Het proces waarmee dit gebeurt heet omgekeerde elektrodialyse. De centrale die wordt gebouwd is nog maar een proefcentrale. De Waddenvereniging houdt de proef dan ook nauwlettend in de gaten omdat het zeewater er troebel van zou kunnen worden.
   http://www.utwente.nl/greenenergy/news/persbericht%20Membraanonderzoek%20UT%20blue%20energy%20centrale%20afsluitdijk%20-%20FINAL/
   Neem contact op met ze zou ik zeggen, succes.

 6. Ik ben erg geïnteresseerd in deze ontwikkeling en zou deze ontwikkeling te kunnen volgen via jullie mails of berichten. Ook de toepasbaarheid bij industriële afvalwaterzuivering en vooral ook bij mestzuivering. Kan ik de eigenschappen van de Elektrodialyse membranen ontvangen? Waarom werkt dit proces beter dan RO ? . Ook wil ik ter plaatse zien waarmee jullie bezig zijn,is het bijvoorbeeld mogelijk om ter plaatse bij de boer in Someren en Bergeijk te kijken op het terrein van mestverwerking ,krijg ik een berichtje via email? .

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.