Advertentie

Fraude-artikel Lancet maakt HCQ kapot..!


Als inleiding op dit artikel, een post van FB, waarin we een perfecte inleiding zagen voor het onderstaande artikel over HCQ. Inmiddels gebleken, een beproefd -maar niet wetenschappelijk goed onderzocht- middel tegen corona/covid-19, in een vroeg- en midden-stadium. (Met dank aan Mario Popma):

Aan een vriend die zich ‘machteloos voelt in deze oorlog’

Onderschat de bewijskracht van de waarheid niet, daar is inmiddels geen leugen meer tegen bestand, dat moet je echt weten. En de weerstand neemt weliswaar van beide kanten toe, maar het verzet staat aan de kant van de overgrote meerderheid, wiens ogen en oren open zullen gaan. Door ons, ook door jou. Ik zal even proberen hier nu zo kort en krachtig mogelijk één doorslaggevend aspect weer te geven wat enerzijds voor velen in eerste instantie te onvoorstelbaar voor woorden is. Maar waar jij en de anderen ook de winnende hand in zullen zien. In elk geval op voorhand de moreel winnende kant.

Het betreft HCQ oftewel hydroxychloroquine. De bewijzen dat het geneesmiddel HCQ, in combinatie met Zink en een anti-bioticum, mits in vroeg stadium toegepast, de ziekenhuisopnames en sterftecijfers met 50 tot 80% terugbrengt, zijn hard rond en onweerlegbaar..!

Verder werd zowel in Nederland als onder meer in de VS in de verzetsmedia al ruim gepubliceerd over het aangetoonde bedrog rond door WHO frauduleus ontworpen onderzoek, naar de werkzaamheid van HCQ, om het in een slecht daglicht te stellen. Onder meer het prestigieuze medisch wetenschappelijke tijdschrift ‘The Lancet’ moest een artikel terugtrekken. (gebaseerd op verzonnen en vervalste data). Maar de WHO baseerde wel hierop het besluit om HCQ te verbieden!

Dit besluit werd tot heden niet alleen gehandhaafd maar sterker nog, aldus dr Zelenko (ook HIER) in aflevering 315 vd War Room Pandemic eerste half uur, het betreffende verbijsterende besluit werd genomen NA het terugtrekken van het artikel.

Het komt erop neer dat hydroxychloroquine in de weg staat om nieuwe dure medicijnen èn de vaccins er d.m.v. een verkorte ‘noodwetgeving’ doorheen te drukken. Dat kan namelijk alleen, binnen de eigen regels van o.a. de Amerikaanse FDA , food and drug administration, als géén alternatief medicijn voorhanden is. M.a.w., HCQ kan een belemmering vormen voor de miljarden handel in Covid-vaccins..!

Maar inmiddels ligt alles al op straat!
De waarheid is voor iedereen beschikbaar!

De strijd speelt zich op korte termijn af, met corrupte massamedia en de klakkeloze technocratische bestuurders. Een juridische strijd is onvermijdelijk op straffe van een massale, wereldwijde burgeroorlog. Onomstotelijk bewezen: Fauci en de WHO logen. Nederlands RIVM en regering krijgen orders van de WHO en dansen naar hun pijpen. En daarmee indirect naar de pijpen van de farmaceutische industrie, samen met big tech sponsors als Bill Gates die wereldwijd en uiteraard ook in Nederland belangrijke media in hun zak hebben..!

Tienduizenden artsen in vele, vele landen, verenigen zich, in verzet tegen deze mensenrechtenschendingen en #Dooddoorschuld. Er zou geen houden meer aan zijn al, als onze fake-journalisten en programmamakers gewoon het werk gedaan zouden hebben dat wij, nabestaanden en slachtoffers, van hen hadden mogen verwachten. Let wel: deze nalatigheid heeft de dood van 100.000-den wereldwijd tot gevolg gehad..!

x
x

Fraude-artikel Lancet maakt HCQ ALSNOG kapot..!

2020 © WantToKnow.nl/be

x

Wij kunnen het niet geloven. Hoe is het mogelijk dat heel medisch-wetenschappelijk Nederland, en eigenlijk zowat de hele medische wereld, afziet van de inzet van het middel HCQ, tegen beginnende een heftiger Corona-klachten. En zoals blijkt, EEN BEWEZEN MIDDEL, dat zijn werking in de praktijk heeft aangetoond, o.a. in Nederland, via de praktijk van huisarts Rob Elens, waarover we HIER publiceerden. Een BEWEZEN MIDDEL dat in de praktijk dus OFFICIEEL getoetst dient te worden.

Waarom wordt onderzoek ernaar niet als HOOGST prioriteit gezien, zéker nu blijkt dat een fatsoenlijk vaccin, nog minimaal één jaar duurt.. En de vraag is dan nog, OF dat vaccin werkelijk zo ‘fatsoenlijk’ is..!

Voor de goede orde eerst nog even bevestigen, dat HCQ een BEWEZEN MIDDEL IS, maar niet voor andere toepassingen gebruikt mag worden, volgens medische voorschriften, dan waar het voor is goedgekeurd. En precies daarop, wordt het middel nu verboden. En dient aanvullend onderzoek naar de efficiënte werking tegen COVID-19 gedaan te worden. Want volgens de geruchten, bestaat COVID-19 pas sinds dit jaar..

DUS GA AAN DE SLAG, zou je toch zeggen, al die medisch-geneeskundige laboratoria, op universiteiten en commerciële laboratoria.. Commercieel…? Tja, dat zijn ze die labs.. OK, maar dan hebben we ook meteen de belangrijkste achilleshiel te pakken van het falen van het onderzoek:

Het middel HCQ is inmiddels patentvrij en levert dus
niet genoeg meer op voor farmaceuten om te verkopen.
Omdat het in concurrentie moet worden verkocht.
Alsof je een paracetamol maakt.
Het middel HCQ is ‘generiek’ geworden;
en dat betekent dat iedereen het mag namaken..!

En DUS zou de Nederlandse overheid in ons land het voortouw dienen nemen,. ZEKER NA HET VALSE ARTIKEL IN DE LANCET, dat naar verluidt het vertrouwen bij labs zou hebben weggehaald, om het effectiviteitsonderzoek dóór te zetten..!

DUS HUGO DE JONGE,
kom op als speciale-Corona-portefeuille-minister..!?!
Zet je ene schoen voor de andere, en
KOM IN ACTIE..!
Want het is toch duidelijk,
wanneer je je huiswerk doet, dat het middel
willens en wetens -nota bene via The Lancet- getorpedeerd wordt..?!!

Het onderzoek duurt tot begin juni..??
Tot begin juni waren zo’n 10 ziekenhuizen, waaronder het UMC Utrecht, Maastricht UMC en Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg, bezig met de studie naar chloroquine en hydroxychloroquine. Het onderzoek was op 15 april van start gegaan. Enkele tientallen patiënten namen deel aan deze test. Half mei werd de studie tijdelijk stilgelegd na de genoemde publicatie in ‘The Lancet’ waarin VALSELIJK werd geconcludeerd dat de middelen zouden leiden tot meer sterfgevallen. Die publicatie – en harde conclusie – is daarna ingetrokken, maar de Nederlandse onderzoekers besloten kort hierna de studie te beëindigen. Ook wereldwijd is een aantal soortgelijke studies stopgezet..!!

De financier van de studie, ZonMw, trok € 5,5 miljoen subsidie uit, voor acht onderzoeken naar corona, waaronder deze studie. Volgens prof.dr. Andy Hoepelman, die projectleider was en hoofd van Infectieziekten in het UMC Utrecht, heeft het stoppen van deze Nederlandse studie een aantal redenen. Volgens Hoepelman is gebleken uit een Engelse studie van enkele maanden geleden, waarbij 1500 coronapatiënten hydroxychloroquine kregen en 3500 anderen niks, dat er geen verschil te zien zou zijn tussen beide groepen.

“Die data zijn nog niet naar buiten, maar zijn wel met ons gedeeld. We hebben daarop gezegd: we moeten oppassen dat we niet te veel energie gaan stoppen in een studie waarvan we nu al twijfels hebben of het middel werkt. Misschien laat het een klein beetje effectiviteit zien, maar het wordt geen homerun. Ook zijn er momenteel te weinig coronapatiënten om een groot onderzoek van ten minste duizend deelnemers te kunnen verrichten. Ook tijdens een tweede golf denken we niet dat we dit aantal deelnemers halen, omdat er regionaal of landelijk snel maatregelen zullen worden genomen bij een uitbraak.”

prof.dr. Andy Hoepelman

Naar zeggen zou dr. Andy Hoepelman nog ‘geprobeerd hebben’, zijn studie voort te zetten in New York en/of Mexico, waar veel coronabesmettingen waren en er dus genoeg patiënten waren, maar dat idee strandde snel. ,“Wij willen de onderzoekers in de ogen kunnen kijken, en de protocollen bespreken, maar de situatie was daar te hectisch voor.”

Heel bizar is, dat de FEITELIJKE GEGEVENS, van vóór het onderzoek, uitwezen, dat er terecht veel POSITIEF te doen was om dit ‘oude malariamedicijn’.. Het was zelfs zo, dat begin maart, aan het begin van de coronacrisis in Nederland, een landelijk expertteam, genaamd SWAB, de ziekenhuizen adviseerde om de middelen te geven aan coronapatiënten die een milde of ernstige infectie hadden.

Het bleek dat proeven in het laboratorium veelbelovend waren en dat deze middelen ook leken te helpen bij Chinese patiënten. Het landelijk advies werd massaal opgevolgd en vele duizenden patiënten slikten de medicijnen. En toen was er kennelijk verwarring, paniek etc. Ook huisarts dr. Rob Eelens in Meijel bijvoorbeeld, bewees keihard, dat hij 10 patiënten het leven had gered, door het toedienen van de HCQ-cocktail, die hij samen met zijn apotheker had samengesteld. Maarrr.. kennelijk werd het middel té succesvol..! (HIER)

Want het middel moest daarvoor niet gebruikt worden, aldus de Inspectie Gezondheidszorg, die daardoor waarschijnlijk de dood van vele honderden, zo niet duizenden Corona-patiënten in Nederland op het geweten heeft..!!

En ja, de angst speelt dan ook bij artsen en medici kennelijk een rol.
Niemand van de artsen die dan durft op te staan, want kennelijk viert schaapjesgedrag ook dáár hoogtij. En gaande de crisis ontstonden twijfels of het middel überhaupt werkte en mogelijk zelfs meer kwaad dan goed (HIER artikel in AD) zou doen. Maar goed, daar was toch het onderzoek voor..?? Het is bekend dat deze malariamedicijnen als bijwerking, ernstige hartritmestoornissen kunnen veroorzaken. Maar het is natuurlijk volslagen krankzinnig om deze verantwoordelijkheid niet bij (huis)artsen zoals Rob Elens te durven leggen. En.. in de Engelse Recovery-studie waar Utrecht-UMC arts prof. Andy Hoepelman veel waarde aan hecht, zijn TOTAAL GEEN EXTRA sterfgevallen gezien onder de patiënten die hydroxy-chloroquine kregen toegediend. Dus waarom op ‘ernstige bijwerkingen’ de nadruk leggen, wanneer dit totaal niet relevant is..?!

De angst voor bijwerkingen..???
Ook in Nederland hebben patiënten volgens de Utrechtse projectleider geen gevaar gelopen, doordat zij met hartfilmpjes in de gaten werden gehouden. Dus waarover hebben we het nu eigenlijk. Bang voor bijwerkingen..?? Terwijl ELK MEDICIJN bijwerkingen heeft en daarmee omgaan, een dagelijkse activiteit is van alle artsen ter wereld..! Ondertussen schoten wereldwijd, de verwachtingen van dit middel alle kanten op: van ‘hoopgevend’, naar ‘omstreden’ en weer terug naar ‘twijfelachtig’. Wij geloven dat er een wereldwijde negatieve propaganda is opgezet, om het middel midscheeps te torpederen..!! En dat het omstreden HCQ-artikel van The Lancet, hier het vlaggenschip van was. Maar helaas, dat schip is naar de bodem..!

De Nederlandse studie ging van start toen er al twijfels over deze middelen bestonden en de ergste piek in ons land voorbij was. Andy Hoepelman hierover: “De studie eerder opzetten ging niet, vanwege de subsidie die moest worden aangevraagd en de toetsing door de medisch ethische commissie.” Ook na de betwiste Lancet-studie stopten de onderzoekers niet meteen. Het zijn vooral de nieuwe inzichten dat het middel niet zou doen wat het beloofde én het gebrek aan patiënten waardoor Hoepelman niet verder wilde. Uitermate bizar, want als je met die middel maar 10 mensen van de dood kunt redden, waarom dan niet verder onderzocht. En waar is Hugo de Jonge in dit verband, als behartiger van burgergezondheidsbelangen..?

Er was geen consensus over het stoppen van het onderzoek!!
Bizar is dat naar verluidt, de artsen van de deelnemende ziekenhuizen, waaronder ook Maastricht UMC+ en het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg, WEL een dubbel gevoel hebben bij het staken van het onderzoek. Aan de ene kant zijn ze blij dat de maatregelen die het kabinet heeft genomen tegen de verspreiding van het virus succesvol zijn en er nog maar weinig patiënten bijkomen. Maar anderzijds zijn ze teleurgesteld dat ze het onderzoek niet hebben kunnen afronden. De vraag blijft dus nog steeds WAAROM IS DIT ONDERZOEK GESTOPT..??
x
De Amerikaanse president Donald Trump zei in mei dat hij uit voorzorg hydroxychloroquine neemt, ook al is er geen wetenschappelijk bewijs dat dit preventief werkt. En wat doet het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen? Zij doen geen poging het onderzoek te stimuleren, maar waarschuwen voor ‘ernstige bijwerkingen’..  (HIER). En komt de drogreden: “In hoge dosering en in combinatie met andere middelen kunnen de medicijnen onder meer hartritmestoornissen veroorzaken.” Is dat een fenomeen wat huisartsen niet kennen..? Zij zijn no-knows op dit gebied, als ELK MEDICIJN bijwerkingen heeft..?
x

Tot slot, last but not least..!
Kijk naar het optreden van dr. Stella Immanuel. Zij is lid van het team van
America’s Frontline Doctors, dat hier op maandag 27 juli 2020, op Capitol Hill in Washington een persconferentie gaf, om de wereld te vertellen, dat het HCQ-middel wordt gebashed en dat dit ten koste gaat van 100.000-den doden..!

7 gedachten over “Fraude-artikel Lancet maakt HCQ kapot..!

 1. Nog enkele bijkomende bronnen :
  http://stateofthenation.co/?p=22722
  met titel : “#HCQgate: Deep State-Big Pharma Anti-HCQ Conspiracy Blown Wide Open Hydroxychloroquine Truth Explodes Across the Internet” (=einde titel) .Posted on July 30, 2020
  http://stateofthenation.co/?p=24258
  met titel :”“Here’s the FDA bureaucrat, vaccine researcher and Obama appointee responsible for shutting down HCQ use nationwide.FDA Bureaucrat Brags He Blocked Physician Prescribing of Hydroxychloroquine in Early COVID-19” (=einde titel). Posted on August 10, 2020
  Over de achtergronden van het verhinderen van het gebruik van hydroxychloroquine : http://stateofthenation.co/?p=23780
  met titel : “Fauci’s Deadly Fabrication: Playing Point Man to Reserve “Emergency Use Authorization” for His Remdesivir or Gate’s Vaccine, NOT for HCQ – Hidden FDA Document Explains Why “Liar” Fauci Opposes Hydroxychloroquine, Top Doctors Explain” (=einde titel). Posted on August 6, 2020
  http://stateofthenation.co/?p=23531
  met titel en citaat : “Leaders of White House COVID Task Force Guilty of Vaccine Science Fraud U.S. National Security Alert: Military Investigations Reveal History of Vaccine Science Fraud By Leaders of White House COVID Task Force By Patrick Henry. Why the untouchable parasites have been fighting HCQ? The connection between Gilead Sciences, Vanguard, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook etc., and the attempt to trash HCQ, a $1.00 over the counter Plandemic solution in many other nations! (=einde titel en citaat). Posted on August 5, 2020
  En over wat er zich in Frankrijk afspeelde :
  http://stateofthenation.co/?p=23203 met titel en citaat : “Now we know why France was ordered to remove Hydroxychloroquine as an over-the-counter drug and reclassify as a Class 2 prescription drug on January 13, 2020. (Video) – That highly suspicious reclass took place out of nowhere just days prior to the Wuhan coronavirus outbreak and right before the deliberately planned Chinese New Year Covid spike.” (=einde titel en citaat). Posted on August 3, 2020
  En het begin van bewijs van deze wereldwijde monsterachtige samenzwering :
  http://stateofthenation.co/?p=23193 met titel : Tony Fauci and CDC Exposed for Domestic Terrorism Under the Patriotic Act (Video)” (=einde titel) Posted on August 3, 2020
  Ik denk dat de omvang van deze gigantische samenzwering nog groter is dan we imo momenteel kunnen denken. Een aspect blijft mij in het bijzonder intrigeren en dat is de link tussen Gates en Epstein :
  http://stateofthenation.co/?p=23886 met titel : “Horrors of Bill Gates Covid-19 Vaccine and Jeffery Epstein Link (Video) -BILL GATES EXPOSED as DANGEROUS PSYCHOPATH – Multiple Trips to Epstein Island – Link to Child Sex and Murder Videos “ (=einde titel). Posted on August 7, 2020

 2. Waarom zien we geen ECHTE FOTO, gemaakt met een elektronenmicroscoop, van COViD-19?

  Waarom zagen geen ECHTE FOTO, gemaakt met een elektronenmicroscoop, van ebola?

  Waarom zagen we nooit een ECHTE FOTO, gemaakt met een elektronenmicroscoop, van welk virus dan ook?

  Waarom zien we alleen maar “computer modellen” en “CGI graphics”?

  Een virus is niets anders dan het reinigen van “toxic” (vergiftigde) cellen op celniveau van het lichaam a.g.v. luchtverontreiniging, verkeerd voedsel, alcohol, straling, etc. etc. etc.. Dit gebeurt in de wintermaanden en in de lentemaanden (ofwel het griepseizoen) Die afscheiding wordt een virus genoemd EN IS LICHAAMSEIGEN MATERIAAL DAT MOET WORDEN VERWERKT.. Een virus is dus NIET besmettelijk.
  In 2011 heeft de Duitse viroloog Stefan Lanka een beloning van 100.000 Euro (uit eigen portemonnee!!) uitgeloofd aan EENIEDER DIE EEN FOTO KAN LATEN ZIEN VAN HET MAZELEN VIRUS en de grootte er WETENSCHAPPELIJK van kan bepalen. Dit heeft van 2011 – 2017 geleid tot rechtszaken in Duitsland tot aan de Duitse Hoge Raad toe.
  Stefan Lanka kreeg gelijk.

  ER ZIJN GEEN FOTO’S VAN VIRUSSEN. VAN GEEN ENKEL VIRUS. NOOIT GEWEEST EN ZAL ER NOOIT KOMEN. ER ZIJN ALLEEN COMPUTERMODELLEN (CGI GRAPHICS) EN AFBEELDINGEN (PLAATJES). DIT IS ROCKEFELLER JUNK SCIENCE TEN KOSTE VAN ONZE GEZONDHEID.
  EEN VIRUS IS EEN CELAFSCHEIDING VAN ONGEWENST MATERIAAL BESTAANDE UIT EXOSOMEN, (M)RNA, (DELEN VAN) DNA EN PROTEÏNEN (EIWITTEN). AFHANKELIJK VAN DE AFSCHEIDING (A.G.V. VERSCHILLENDE SOORTEN GIFFEN) ZIJN ER “VERSCHILLENDE SOORTEN VIRUSSEN”. EEN VIRUS IS NERGENS DE OORZAAK VAN, EEN VIRUS IS EEN GEVOLG (CELAFSCHEIDING VAN CELLEN DIE ZICHZELF AAN HET REINIGEN ZIJN)

  https://www.bitchute.com/video/f6OV5hHYesdv/
  (3:30 – 27:28)

  Het hele “immuunsysteem” zoals ons wordt geleerd is ÉÉN GROTE LEUGEN! Het is gebaseerd op de lichaam/ antilichaam these en NIET op het feit dat een lichaam gewend kan raken aan giffen en zich daar op voor kan bereiden door deze sneller uit te scheiden naarmate er een gewenning ontstaat.
  http://www.whale.to/v/disease2.html

  Wanneer iemand die nooit een druppel alcohol heeft gehad en een fles wodka wegtikt moet zijn maag worden leeggepompt, omdat hij/ zij/ het anders sterft. Boris Jeltsin bedreef in de jaren ’90 wereldpolitiek onder het genot van LITERS wodka omdat zijn lichaam er aan gewend was geraakt, NIET omdat hij allerlei vaccinaties had gekregen!

  Het hele virus verhaal is één grote onzin om angst in te boezemen en om een bevolking onder controle te houden/ krijgen.
  Er waren protesten in de hele wereld tegen de regeringen (gele hesjes, boeren, leraren, gezondheidszorg, etc)
  Kijk nu eens. VOLLEDIG WEG! DE ANGST REGEERT, NET ALS DE LEUGEN! Een onterechte angst. En angst is een hele slechte raadgever.

  Voor de Duitstaligen, Stefan Lanka zelf.
  https://www.bitchute.com/video/YQD5mXrZdv4G/
  Interview met Stefan Lanka (engels) – http://whale.to/a/lanka4.html

  Opmerking: In Senegal is een test geweest van het Corona vaccin op KINDEREN. 7 VAN DE 9 KINDEREN STIERVEN TER PLEKKE DOOR DAT VACCIN! https://www.bitchute.com/video/BhtsMMbwQ5bZ/ (54:00)

  In Denemarken is VERPLICHT VACCINEREN AL INGEVOERD!!
  https://www.thelocal.dk/20200313/denmark-passes-far-reaching-emergency-coronavirus-law
  En nu wordt vaccineren OOK verplicht in Nederland: https://www.me-to-we.nl/nederlandse-overheid-besluit-vaccineren-wordt-verplicht-vanaf-2020/

  Kijk naar het plan van de EU https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/designing-implementing-immunisation-information-system_0.pdf

  BILL GATES HEEFT DE PATENTEN OP HET CORONAVIRUS TOT 2035!!!
  WERELDWIJD ANGEVRAAGD EN AL GEKREGEN IN DE V.S. EN IN EUROPA!!
  https://operation-nation.com/coronavirus-patent-documents-vaccine-race-and-countdown-to-war
  https://americans4innovation.blogspot.com/2020/01/coronavirus-traced-to-british-crown.html
  https://operation-nation.com/wp-content/uploads/2020/03/Coronavirus-patent-USA-November-2018.pdf
  US patent 10130701
  https://patents.google.com/patent/US10130701B2/en

  2018-11-20 Publication of US10130701B2
  2018-11-20 Application granted
  Status Active
  2035-07-23 Anticipated expiration

  ABSTRACT
  The present invention provides a live , attenuated coronavirus comprising a variant replicase gene encoding polyproteins comprising a mutation in one or more of non – structural protein ( s ) ( nsp ) – 10 , nsp – 14 , nsp – 15 or nsp – 16 . The corona virus may be used as a vaccine for treating and / or preventing FOREIGN PATENT DOCUMENTS a disease , such as infectious bronchitis , in a subject
  https://patentimages.storage.googleapis.com/31/23/d0/e63e0adde2fbad/US10130701.pdf

  1. Nederland, Oh Nederland, jij bent een kampioen; 1 april grap van virtuele dr. Prik! GELUKKIG HEBBEN WE DE SGP!

 3. @Akoeta,

  Dit was in 2018 misschien BEDOELD als een 1 april grap, maar je krijgt nu al boetes wanneer,

  – je geen 1,5 meter afstand houdf
  – zonder mondkapje in de trein/ bus gaat zitten
  – wordt ronduit geweigerd wanneer je zonder mondkapje in de trein/ bus wilt gaan zitten, ook al heb je een kaartje GEKOCHT

  – Per 2021 invoering vaccinatiePASPOORT!!!!
  – let op.. Dit gaat worden ingevoerd.. GEEN vaccinaties? Boetes van € 1500,- of meer….. (Kijk naar Duitsland
  – “Basisinkomen” – Kijk naar Spanje.

  Dan kun je misschien wel SGP gaan stemmen, maar dan blijf je in de minder in de Nederlandse “democratie” – Lees PLUTOCRATIE

  1. Halo Anarchie, ik bedoel gemoedsbeZwaarden; hebben geen zorgverzekering en nemen geen vaccinaties, blijven erkend door de SGP.
   Goed nieuws van Charlie Freak, net gezien bij nr 8 van de grote schoonmaak. Bill Gates werkt voor Donald Trump en veel sterren: David Bowie, Michael Jackson en prinses Diana!
   https://www.youtube.com/watch?v=_d6168zfkwc

 4. Ontvangers van griepvaccins werpen 6,3 keer meer virus de lucht in
  In een studie gepubliceerd in PNAS, onthulden onderzoekers van de Universiteit van Maryland niet alleen dat het griepvirus kan worden verspreid via eenvoudige ademhaling (dwz geen niezen of hoesten vereist), maar ook dat herhaalde vaccinatie de hoeveelheid griepvirus die in de lucht vrijkomt, verhoogt. Wat gaat dat worden met Corona. Waarom moest HCQ verboden worden? Wist je dat een vaccin ontwikkelen zonder de nodige stappen en veiligheidsmaatregelen enkel kan als er geen geneesmiddel bestaat.Wie zijn dan de dragers en BESMETTERS van andere gezonde NIET gevaccineerde mensen?
  Na de vaccinatie tegen polio in India door een campagne van Bill Gates brak pas de hel los.De gevaccineerden infecteerden de anderen. PS de Russen claimen al zes jaar bezig te zijn met het corona vaccin. Wat stellen we vast?Wisten de Russen meer? Je sprak over 6 jaar dat is 2014 en kijk wat er gebeurde op dat moment.
  Gevaarlijke coronavirus-experimenten onder leiding van Dr. Anthony Fauci gingen door in de VS tot 2014, toen president Obama het werk beval te stoppen vanwege veiligheidsschendingen bij drie biolabs. Fauci verplaatste de operaties vervolgens naar het Wuhan-laboratorium in China en zette de coronavirus-experimenten voort tot het moment dat de COVID-19-pandemie zich voordeed.De COVID-19-pandemie is mogelijk gegenereerd om ervoor te zorgen dat gevaarlijk coronavirusonderzoek wordt voortgezet en nieuwe financiering ontvangt. Om de evolutie van een virus te versnellen, kweek je het in verschillende soorten dierlijk weefsel, zoals pangolin-nierweefsel, gevolgd door wilde aap-niercellen en hersenweefsel van muizen. Elke keer dat u het virus overdraagt naar een ander dierlijk weefsel, treden er mutaties op. Er zijn ook aanwijzingen dat deze dierlijke cellijnen besmet zijn met coronavirussen en retrovirussen, die uiteindelijk de daarin gekweekte vaccins besmetten. De ontwikkeling van het coronavirusvaccin is de afgelopen 30 jaar erg moeilijk gebleken, aangezien de vaccins een zeer robuuste antilichaamreactie veroorzaken, maar wanneer de patiënt het wilde virus tegenkomt, worden ze ernstig ziek en gaan ze vaak dood – een reactie die bekend staat als paradoxale immuunrespons of paradoxale immuunversterking
  Nogal duidelijk niet? VOORZAGEN DE RUSSEN DAT DEZE USA EXPERIMENTEN FOUT GINGEN AFLOPEN? ERGER NOG WISTEN ZIJ DAT DIT GING INGEZET WORDEN BIJ OORLOG TUSSEN HUN EN……..
  Er zijn meer dan 200 COVID-19-vaccins in ontwikkeling, terwijl farmaceutische bedrijven zich haasten om als eerste een succesvol vaccin te ontwikkelen en tot dusver hebben klinische onderzoeken gemengde bevindingen opgeleverd.
  Wetenschappers die zowel nieuwere als traditionele technologieën gebruiken, hebben zowel positieve als negatieve resultaten gemeld, waaronder bijwerkingen zoals vermoeidheid en koude rillingen, en een ernstiger risico met één vaccin dat de ziekte daadwerkelijk verergert.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.