Advertentie

5G-torens in brand; óók in Nederland..!?


x
x

5G-torens in brand; óók in Nederland..!?

2020 © WantToKnow.nl/be
x

Gisteren maakten we dit artikel (HIER), over het bannen door YouTube van filmpjes die het oorzakelijke verband bespreken tussen het 5G-netwerk en ziekten, zoals het Corona-virus.  Ook het in brand steken van een 3-tal 5G-masten in Engeland, kan mensen kennelijk op ideeën brengen, zo moeten ze bij YouTube hebben gedacht. Niet zo gek natuurlijk dat mensen op het idee gevracht worden, als je weet wat er voor WETENSCHAPPELIJK basis onder de negatieve relatie ligt van 5G en gezondheidsklachten bij mensen. Het volledig binnendringen van bijv. virussen, door ons immuunsysteem héén, is een van de meest serieuze zaken daarbij.

YouTube besloot op eigen kracht, berichtgeving over het in brand steken van %g-masten te bannen; censureren dus. Dus pas op, want je mag niets posten wat een verband zou aantonen, tussen 5G-uitrol en gezondheidsklachten..!! (klik voor link)

En bijna terwijl we het stuk aan het plaatsen waren, was er sprake van een brand in een 5G mast in Nederland. De eerste…? Mensen lijken het méér dan zat, dat onze overheid NIET LUISTERT, sterker nog: volstrekt alle onderzoeken die negatief zijn over 5G, links laat liggen. En zich dus alleen baseert op onderzoek dat deze negatieve effecten bagatelliseert of de invloed van 5G op de gezondheid van de mens zelfs helemaal niet aan zou tonen.

Maar het grote publiek pikt het niet meer. Veel en grote initiatiefgroepen zijn actief geworden en zorgen voor dátgene wat de overheid, met name in de persoon van staatssecreataris Mona Keijzer verdomt te doen: INFORMATIE AANREIKEN..!

De standpunten van beide zijden verharden.
Nu Mona Keijzer (CDA) dit volledig nalaat, lijkt de vastberadenheid van de tegenstanders van klakkeloze invoering van 5G alleen maar te groeien. Zódanig zelfs, dat -zoals in Engeland- nu ook in Nederland de eerste aanslag op een 5G-station valt te noteren. Het gaat om een brand in een 5G-station in het Brabantse Deurne, van het netwerkbedrijf Cellnex Telecom. Het bedrijf gaat aangifte doen van deze brand in het station en de bijbehorende zendmast omdat het bedrijf vermoedt dat er van brandstichting sprake is.

Dus het gaat om complotdenken? Van en door mensen die niet weten waar ze over praten..??
Hoe dom ben je dan eigenlijk om mensen van ‘complotdenken’ te beschuldigen..? Niemand kan overigens preciés zeggen wat dat überhaupt is; complotdenken..! Wellicht het verhaaltje, om te camoufleren dat je zélf heel dom bent..? Er nog geen uur aan besteed hebt, om je degelijk en fundamenteel te informeren? Kennelijk, wij kunnen geen ándere conclusies trekken!

De brand brak uit in de nacht van zaterdag op zondag. Deze mast in Deurne werd ook gebruikt door andere providers, voor 2G-, 3G- en 4G-verbindingen. En volgens KPN en T-Mobile zou het ’te gek voor woorden’ zijn, als er inderdaad sprake is van brandstichting. Zij en andere providers benadrukken dat mobiele communicatie juist nu essentieel is. Door het wegvallen van mobiele telecommunicatie, zou er bijvoorbeeld niet meer gebeld kunnen worden met noodnummer 112…  Volgens verslaggeving van reguliere media dienen de daders te worden gezocht, onder de mensen die in complottheorieën geloven..

Complottheorieën..?
Jazeker, de MSM doet keurig wat er van hen verwacht wordt. Meelopen met de autoriteiten en géén eigen onderzoek doen. Bijvoorbeeld naar de WETENSCHAPPELIJK BEWIJZEN voor de SCHADE die 5G aandoet in relatie tot het menselijk lichaam en haar immuunsysteem.! Maar volgens één van de manieren van het meten van de schadelijkheid van de 5G-straling zou er niet voldoende energie worden gegenereerd, om impact op het menselijk lichaam te kunnen hebben. Dat daarbij 2 andere wetenschappelijke meetmethoden WEL DEGELIJK SCHADE en schadelijke invloed aantonen, laat de MSM maar even buiten beschouwing. Tja, ook die journalisten/reporters moeten kennelijk marcheren binnen het gevestigde kader..?

Op de elektriciteitskast van deze toren werd de tekst ‘Fuck 5G’ aangetroffen. En ja, daar kun je niet écht omheen lijkt ons. Volgens een manager bij Cellnex Telecom is de brand van buitenaf ontstaan, wat zou betekenen dat er geen sprake kan zijn van kortsluiting van binnenuit. De politie wil niks over deze zaak kwijt, behalve dat er ’n onderzoek gestart zal worden, nadat er aangifte is gedaan. Volgens de Nederlandse autoriteit op dit gebied, worden er in Nederland op dit moment alleen nog 5G-proefopstellingen gedaan en is er nog geen sprake van een 5G-netwerk. Eind juni moet de afronding zijn van de frequentie-veilingen onder de telecom-providers. In Engeland is men wel begonnen met de uitrol van het 5G-netwerk.

Facebook en YouTube in de maat met censuur van de overheid..?
Zelfs de secretaris van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden, dat o.a. 5G-voorlichting geeft, was perplex, toen ze hoorde van deze -naar haar zeggen- ‘complottheorie’.. Monique Beerlage is haar naam en dit is haar commentaar: “Ik kreeg een vraag waarbij 5G in China werd gekoppeld aan het coronavirus. Ik stond toen even met mijn mond vol tanden. Ik ben geschrokken van welke complottheorieën er allemaal rondgaan, met de meest waanzinnige veronderstellingen. Het slaat werkelijk helemaal nergens op.”

Door deze brandstichtingen, wil de Britse overheid al met telecom-platforms in gesprek, aldus de Engelse krant ‘The Guardian’. Volgens Facebook gaat het door met censuur op haar platform. Mensen die berichten plaatsen over ‘onjuiste beweringen die covid-19 koppelen aan 5G-technologie en die kunnen leiden tot lichamelijk letsel’ zullen worden verwijderd. En zoals gemeld in ons eerder artikel, gaat YouTube video’s, waarin deze theorie wordt besproken minder zichtbaar te maken op het YT-platform.

De feiten, niet onbelangrijk toch?
Door de komst van supersnel 5G mobiel internet zal het huidige aantal van 18.000 mobiele antennes komende jaren met minstens 10 procent toenemen. Die stijging leidt op veel plekken tot verzet. Hoewel er wordt gezegd, dat er ‘geen sluitend wetenschappelijk bewijs is’ voor gezondheidsschade én de straling onder de limiet zou blijven, vrezen veel gerenommeerde critici fundamentele gezondheidsschade.

Deze zorgen over straling bestaan in grote groepen wereldwijd. En toch, ondanks bijvoorbeeld de aanwezigheid van gerenommeerde wetenschappers op dit gebied, moet en zál het 5G-netwerk worden uitgerold.. Hoe kan dat dan? De toezichthouder Agentschap Telecom en het RIVM hebben een eerste onderzoek gedaan naar die straling, nota bene nadat alles al eigenlijk belsoten door metingen te doen bij proefopstellingen in Nederland.

Daaruit bleek dat de straling onder de Europese limieten blijft. Volgens de toezichthouder is er dus geen reden tot zorg, maar zo wordt er dan weer gewauweld: ‘Het blijft wel een punt van aandacht.’… Er zijn in Nederland 15 vergunningen te vergeven voor proeflocaties met 5G. Het genoemde Agentschap Telecom is voor het onderzoek, op vijf locaties gaan meten. Twee in Den Haag en in Maastricht, Groningen en Rotterdam.

Het uiterst WAZIGE en dus onbetrouwbare RIVM..
“Op basis van de gegevens die er nu zijn, is er geen reden tot zorg”,
zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat meeschreef aan het onderzoeksrapport. Voor de goede orde, het RIVM is het bedrijf/organisatie die ook de kunstgrasvelden goedkeurde met kankerverwekkende rubberkorrels van oude autobanden. En het bedrijf dat het kankerverwekkende glyfosaat geen strobreed in de weg heeft gelegd.. WAAR BLIJFT HET VOORZORGSPRINCIPE, mensen van het RIVM..??!!

Je zou zeggen, dat door de controverse rondom de 5G-veiligheid, dit facet eerst goed dient te worden onderzocht, want die Europese limieten zijn GEEN VAST FUNDAMENT onder het hele 5G-verhaal. Want er zijn ook ándere limieten. En zoals we met de vergunning van glyfosaat hebben kunnen zien, zijn bedrijven als Monsanto in staat, vele tientallen miljoenen te besteden aan lobby-werk binnen de Europese besluitvormingsprocessen. Met vals onderzoek en met heel veel smerig lobbywerk (en steekpenningen?) is de glyfosaat-wetgeving door de Europese Commissie aangenomen. Kijk in het geval van de Telecom-wetgeving eens naar de ANDERE LIMIETEN, die NIET tot stand zijn gekomen, met financiering van het onderzoek door de industrie..!

DE FEITEN DUS, OOK VOOR ALLE COMPLEET-DENKERS...

‘De uitrol van 5G is compleet krankzining!’ Dat is niet zómaar een tekst, maar de alarmerende en letterlijke mening van Martin L. Pall (PhD, emertitus professor ‘Biochemistry & Basic Medical Sciences’ aan de Washington State University) Met deze -Nederlands ondertitelde- video, maak je kennis met hem, mocht je hem nog niet kennen. Over de zegeningen van 5G..!

Naast deze Martin Pall zijn er duizenden wetenschappers en experts die hun zorgen uiten. (HIER) Zo ook de Amerikaanse senator Patrick Colbeck. In dit filmpje legt hij kraakhelder uit waarom wij ons zorgen moeten maken over de komst van 5G. Alleen dit filmpje zou al aanleiding moeten zijn, 5G verder te onderzoeken. Er zijn meer dan 30.000 onderzoeken naar de effecten van straling. Er is een indrukwekkende verzamelstudie van het BioInitiative.

Wist je dat het Europees parlement en de Raad van Europa al jaren voor fors lagere stralingsnormlimieten strijden? Het Europees Milieuagentschap is voor toepassing van het hierboven besproken voorzorgsprincipe. En wist je dat maar liefsst 265 wetenschappers oproepen tot het genoemde moratorium op 5G..?!? En wellicht is het ook veelzeggend, dat er wereldwijd niet één verzekeraar is, die schade-door-Elektromagnetische-straling dekt.. Maar nee, het gaat om complotdenken en mensen die niet weten waar ze over praten..?? Hoe dom ben je eigenlijk om mensen van complotdenken te beschuldigen..? Is dat het omgekeerde verhaall, om te camoufleren dat je zélf heel dom bent..? Kennelijk, wij kunnen niet veel ándere conclusies trekken.

Sinds kort is het mogelijk , met speciale foto-apparatuur, WiFi-straling en andere elektro-magnetische straling in beeld te brengen. Het ziet er allemaal uit alsof je in de slingers zit, als feestvarken, maar waarschijnlijk zit je er als proefkonijn.. Mee te doen in een wereldwijd experiment..!!

Hoe komt het dat hier geen gehoor aan wordt gegeven?
1. Na wat deskresearch stuit men al gauw op de zogeheten stralingsnorm van ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Deze norm wordt grotendeels bepaald door thermisch onderzoek en korte termijn effecten. Samengevat: ‘Een plastic hoofd gevuld met water mag niet meer dan 1 graad opwarmen in korte tijd’. Dit betekent dat er amper wordt gekeken naar effecten op genetisch (DNA) en biologisch niveau.
Terwijl heel veel onderzoek aantoont dat er wel degelijk effecten zijn. De norm van ICNIRP is vastgelegd in hun richtlijnen uit 1998 en is sindsdien niet aangepast. En deze wordt vrijwel door heel Europa blind gehanteerd.

2. In de VS wordt eenzelfde soort norm gehanteerd, maar op basis van een andere controlerende instantie, genaamd de FCC. De reputatie van de FCC is niet bepaald om over naar huis te schrijven. Onlangs heeft een onderzoek van de Universiteit van Harvard deze instantie nog betiteld tot een van de meest corrupte organisaties.
Weer een typisch gevalletje ‘de slager keurt zijn eigen vlees’. De FCC wordt door het onderzoek van Harvard zo neergezet, omdat een aantal telecom lobbyisten nu een baan hebben bij de FCC en dit de onafhankelijkheid dus wel erg discutabel maakt. Ook in de ICNIRP is de telecom industrie goed vertegenwoordigd. Een goeie documentaire over de belangenverstrengeling is MICROWAVES SCIENCE AND LIES. HIER een trailer.

3. Naast de ICNIRP en FCC norm zijn er ook Russische normen; deze worden in maar liefst 21 landen gehanteerd; dáár kan het dus wel..! Deze normen zijn honderd maal strenger dan de ICNIRP-normen en ze bestaan al meer dan veertig jaar en zijn gebaseerd op schadelijke effecten van straling die al voor 1976 bekend waren uit Russische epidemiologische studies.

4. En dan is er ook een norm uit 2012 van de officiële Oostenrijkse artsenorganisatie, OAK, die SBM-normen gebruiken (= Standard der Baubiologische Messtechnik). Die normen zijn opgesteld door bouwbiologen, artsen en wetenschappers, en zijn een miljoen maal strenger dan de ICNIRPnormen. Hoe kan dat? Ze zijn gebaseerd op de duizenden wetenschappelijke publicaties waarin schadelijke effecten zijn aangetoond en ook ervaringen van slachtoffers zijn meegenomen.

David Icke, last but not least..
Laten we deze onverdroten vechter nog maar weer even aan het woord. Met complimenten namens David en ons..! En helaas is de video verwijderd. Maar -mede daarom- een artikel gemaakt. HIER klikken en de achtergronden lezen EN DE VIDEO BEKIJKEN..!

 

20 gedachten over “5G-torens in brand; óók in Nederland..!?

 1. Ook whatsapp doet een duik in censuurzakje. Citaat uit een artikeltje hierover.

  “WhatsApp beperkt de mogelijkheden voor het doorsturen van berichten, meldt de chatdienst dinsdag in een blogbericht. Als een gebruiker een bericht ontvangt dat minstens vijf keer is doorgestuurd, dan kan deze ontvanger dat bericht voortaan nog maar naar één gebruiker per keer doorsturen.

  De beperking wordt opgelegd om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan. Begin 2019 deed WhatsApp dat ook al in India. Daar kon een bericht nog maar naar maximaal vijf gebruikers doorgestuurd worden.

  Bron: https://www.nu.nl/tech/6043117/whatsapp-beperkt-doorsturen-van-veel-gedeelde-berichten-tot-een-persoon.html?redirect=1

 2. Een in opdracht en met steun van de EU uitgevoerd onderzoek heeft aangetoond dat straling van mobiele telefoons genetische schade toebrengt aan menselijk weefsel. Dit was een 5 jaar durend onderzoek.
  Deze resultaten werden uiteraard aangevochten door alle telecombedrijven die de publicatie van dit rapport probeerden te verhinderen. Uiteindelijk heeft het gerechtshof in het nadeel van de telecombedrijven beslist en onderzoek en de resultaten valide en geldig verklaard.
  Het gaat om dit onderzoek: https://cordis.europa.eu/project/id/QLK4-CT-1999-01574

 3. Iets te vlug afgesloten, maar de conclusie van het reflex onderzoek was:
  “Twelve institutes in seven countries have found genotoxic effects and modified expressions on numerous genes and proteins after Radio frequency and extremely low frequency EMF exposure at low levels, below current international safety guidance, to living cells in-vitro. These results confirm the likelihood of long-term genetic damage in the blood and brains of users of mobile phones and other sources of electromagnetic fields. The idea behind the REFLEX study was to attempt replicate damage already reported to see if the effects were real and whether, or not, more money should be spent of research into the possible adverse health effects of EMF exposure. They concluded that in-vitro damage is real and that it is important to carry out much more research, especially monitoring the long-term health of people.”

  1. Is sowieso een véél betere optie dan youtube die zich inmiddels heeft gekwalificeerd als een NWO likker door ongehoorde censuur te pas en te onpas.
   Ik denk dat het tijd wordt voor wat meer reuring want zelfs de suggestie om vit. C te gebruiken schijnt 100.000 euri boete op te leveren.
   Die staat moet echt terug in het hok. Ik zit zelfs te denken om vrijwillig zonder bescherming ouderen te gaan bijstaan die gedoemd zijn anders in hun eentje de pijp uit te gaan door die barbaarse ‘maatregelen’.
   Bitchute dus!!!!!

 4. Wanneer telecomproviders onzinverhalen lopen te verkondigen om vooral bv 5G er toch door te jagen terwijl heel veel mensen zich zorgen maken over de gevolgen voor hun gezondheid blijkt nu dat die telecombedrijven hun eigen invloed zijn vergeten.Ten eerste verzinnen ze smoezen zoals dat internet sneller zou worden wanneer ze bepaalde handelingen/plaatsingen doen.Nou is mijn mening dat internet al snel genoeg is en mogelijk zal niemand vragen om nog sneller internet.
  Vroeger hadden de meeste mensen een telefoon thuis wat via een kabeltje werkte en dat hadden ze beter zo gehouden denk ik. Citaat van wat providers aanvoeren in het artikel hierboven:Door het wegvallen van mobiele telecommunicatie,zou er bijvoorbeeld niet meer gebeld kunnen worden met noodnummer 112…(einde citaat).
  Ook hier zien we dat ze zelf eerst een probleem hebben veroorzaakt,vervolgens hebben ze velen verslaafd gemaakt aan de mobiele telefoon en nu beweren ze dat zonder de mobiele communicatie het noodnummer niet meer te bellen zou zijn. Wat zij niet vertellen is hoe snel ze destijds de telefooncellen hebben verwijderd zodat mensen daar geen gebruik meer van konden maken en min of meer “gedwongen” waren om een mobiele telefoon aan te schaffen.
  Dit betekend dat de telecombedrijven er dus zelf voor gezorgd hebben dat wanneer de mobiele telecommunicatie weg zou vallen het noodnummer 112 niet meer te bereiken zou zijn juist door die telefooncellen te verwijderen.Misschien een optie om die telefooncellen dan maar weer zo snel mogelijk terug te plaatsen? Mogelijk bijkomend voordeel kan zijn dat straling een stuk minder wordt.

 5. Intelligente smart Meter, Intelligente koelkast, intelligente Rutte, intelligente lock-down, intelligente Covid tests, intelligente, apps? Die app-gast zei gisteren dat het nog op ‘vrijwillige ‘basis zou zijn.. Net zo vrijwillig als die corona button, die corona licentie of die corona pas, om weer aan het werk te MOGEN in het Nieuwe Normaal?

  Hoe dan ook, niet alleen de app niet installeren is dus het devies (nog los van schandalige privacy schending) , maar alle mobieltjes in de prullenbak (of in de rokende puinresten van omgezaagde 5G masten, zijn ze mooi verzameld)!?

  Want vergeten we ondertussen niet dat om een app te kunnen gebruiken we dus blootgesteld worden aan de aantoonbare schadelijke (o.a. neurotoxische, kankerverwekkende, steriliserende, immuunsysteem onderdrukkende en vele ziekten veroorzakende en/of verergerende )biologische effecten? https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=6u963JaOCWE

  Kortom: dit is het moment om ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ te laten zien, voor we naar de elektromagnetische en gesurveilleerde slachtbank mogen, uit ‘vrije wil’!? Aan ons de keus…

  Er worden VOORWAARDEN gesteld aan het (eventueel TOEGESTANE) langzaam weer VRIJ mogen komen uit deze dictatoriale staatsgreep op onze gezondheid, privacy en fundamentele mensenrechten..Pardon? Mogen en ZULLEN wij de regelgevingsinstanties, de rechtelijke macht, de regering en de gezondheidsautoriteiten niet ONZE VOORWAARDEN kenbaar maken!? Namelijk het geboorterecht dat gezondheid en zelfbeschikkingsrecht heet, onze privacy en onaantastbaarheid van het lichaam!

  En tevens dan het verzoek om eerst de ZORGPLICHT te HANDHAVEN dat alle draadloze apparatuur bewezen 100 procent veilig is (dat zal niet gaan…) VOORDAT wij vanuit het VOORZORGPRINCIPE niet GEDWONGEN MOGEN worden apps te installeren en draadloze apparatuur te gebruiken als vee wat niet alleen naar de slachtbank gebracht wordt, maar zelfs wordt gemonitord tijdens de ‘exodus’!? Iemand?

  https://www.rtvoost.nl/nieuws/328870/Wat-vind-jij-Een-verplichte-corona-app-installeren-gaat-mij-te-ver?

  Ik heb al aan het begin van de ‘strijd tegen Corona’ geopperd dat misschien stiekem de uitrol van 5G zou bespoedigen (zonder mogelijkheid van protest), dat de surveillancestaat verder uitgerold zou worden (en we nog meer verplicht gebruik moeten maken van draadloze apparatuur om tijdens deze ‘exodus richting slachtbank’ te kunnen monitoren onder het mom van ‘nationale veiligheid’ en dat het verplicht en ongevraagd onbetaald leraar moeten zijn van je kinderen niet alleen een flagrante inbreuk zou zijn op onze privacy, maar ook ineens zou bijdragen aan een ’tekort aan bandbreedte’ vanwege al dat thuiswerken wereldwijd, zodat 5G als Problem/Reaction/Solution er wel moet komen als geënsceneerde ‘oplossing’ ) Het lijkt erop dat we zover zijn?

 6. I Guido. Het verwenen interview met david Icke kun je vinden op LondonReal. En ik zou graag willen weten hoe de torens in de fik zijn gestoken. Liefs.

 7. https://nos.nl/artikel/2330111-opnieuw-brandstichting-bij-zendmast.html
  Natuurlijk wordt ook hier weer met de vinger gewezen naar complottheorieën zonder ook maar enige bewijslevering dat dit ook echt zo is.
  Feiten zijn dat wanneer men in veel gevallen het tegenovergestelde van wat door de MSM beweerd wordt probeert te achterhalen men in vaak in de juiste richting kijkt.
  Feiten zijn dat het gezonde tegenwoordig als slecht gezien moet worden met als doel alle macht aan multinationals te geven die kunstmatig ontworpen voer uit laboratoria willen opdringen.
  Dat is ook de reden dat boeren telkens geconfronteerd worden met tegenslag op tegenslag ingedekt door overheidsmaatregelen.(Bewijs is er genoeg dat regeringen alles doen om multinationals,banken en aandeelhouders alleen maar voordelen te geven en compensaties natuurlijk).Dat regeringen niets om Jan met de pet geven blijkt duidelijk uit de manier waarop zij met Jan met de pet omgaan.
  1.Door gasboringen in Groningen is schade ontstaan aan woningen van mensen die totaal geen profijt hebben van die boringen en alleen maar problemen ondervinden.
  De overheid laat deze mensen in de kou staan en geven de aanrichters van de schade miljoenen ter compensatie omdat de gaskraan verder dicht gedraaid is waardoor deze bedrijven inkomstenderving zouden ondervinden.
  2.Granulaatkorrels op kunstgras werd door het RIVM en minister Schippers destijds als ongevaarlijk gezien terwijl uit onderzoek en ondervinding bleek dat het kankerverwekkend kan zijn.
  3.Round Up werd in Europees verband langer in gebruik genomen terwijl ook dit spul mogelijk kankerverwekkend was (Ik meen dat Ploumen in langer gebruik heeft toegestemd maar dat zou ik moeten nagaan).
  4.Dan hebben we natuurlijk de 3-4-5-G zendmasten die gewoon overal geplaatst worden en dat terwijl vooral 5G als mogelijk kankerverwekkend beoordeeld is door IARC/WHO zelf.(sommige landen hebben het al over 6G).
  5. Wat wordt gemeten ivm Corona en hoe betrouwbaar zijn testen?
  Worden stoffen gemeten die vanuit ons natuurlijke immuunsysteem afkomstig zijn om ons tegen straling te beschermen en wordt dat dan Corona genoemd?
  6.Hoe normaal is het dat de MSM al wekenlang dagelijks mensen blijft herinneren (meestal op zielige toon pratend) dat er een coronavirus zou zijn?
  7.Mensen hebben kopzorgen genoeg omdat ze bezig zijn met Corona of verlies van inkomen omdat ze hun baan/bedrijf kwijtraken en wat doet de overheid? Mensen met schoolgaande kinderen lastig vallen door zelfs leerplichtambtenaren langs te sturen en scholen stellen stapje voor stapje meer eisen waar ouders en kinderen aan moeten voldoen en vaak is ineens geen kind thuis meer veilig en wordt de indruk gewekt dat zowat elke ouder zijn/haar kind zou mishandelen zodat uithuisplaatsing kan volgen.(In meerdere boeken zoals “De dertien satanische bloedlijnen ” was al beschreven wat we nu zien gebeuren).Waarom zegt men niet gewoon dit is overmacht waarbij een jaar verloren is maar dat halen we wel in als het normale leven weer op gang is? En is kindermishandeling geen taak van politie ipv scholen?
  Jan Peter Balkenende tekende (ondanks een NEE tegen de grondwet zowel in Frankrijk als Nederland) toch voor het Lissabonakkoord wat op een paar punten verschilde van waar Nederland NEE tegen heeft gezegd.
  Regeringen hebben SCH..T aan het gewone volk en doen gewoon wat zij opgedragen krijgen of willen en mensen zijn dat zat en dat heeft totaal niets met complottheorie te maken maar meer met op dictatuurachtige wijze regeren.Dat ze niets om u of mij geven blijkt wel uit het telkens herhalen van dat mensen in de zorg geen afdoende beschermingsmiddelen hebben in plaats van dat ze zorgen dat die er wel zijn.

 8. Arnold, je bedoeld dat we al jaren onder het juk leven van een totaal verkeerde club?
  Daar kan ik je wel gelijk in geven. “dan moet je zelf maar een polletieke petij beginnen”!
  Heb ik gedaan en was verkiesbaar voor Utrecht en Gelderland. Moest eerst wel 11.500 euri ophoesten om mee te mogen doen aan De Democratie, Ja!
  Waar heb jij mijn kop of die van medestrijders gezien?
  Wist ik van tevoren al, maar toch.
  Nu is het een heel ander spel wat er loopt.
  De hele toko gaat naar z’n ratsmodee, ga daar maar vanuit.
  De ratten weten dit en er is niets meer aan te redden. Zelfs het EU experiment gaat op z’n gat, inclusief euri. Wat er nu gebeurt is een massale hoax om de boel grondig af te leiden zodat de graaierij goed op touw gezet kan worden. Het zinkende schip wordt zolang het nog enigszins drijft, helemaal leeggeroofd. Maar waarom? Het bancaire systeem berustend op criminele constructies heeft haar eigen hand overspeeld, waar nog bij komt dat de tij op meerdere fronten aan het keren is. Als het waar is wat er via Harriet van Ubuntu binnenkwam en bovenop wat binnenkwam m.b.t. de evacuatie van kinderen in NY, dan gaat het satanisch gedragen bestuursysteem wereldwijd een enorm slecht tijd tegemoed. Deo Volente is dat ook zo!!!!
  Het is daarom heel goed mogelijk dat we door een relatief korte tijd van absolute chaos gaan waarbij wij als rechtgeaarde mensen elkaar moeten helpen door die tijd te komen.
  De kans is daarna heel goed aanwezig dat zoals al eerder op meerdere fronten is voorspeld, een begin gemaakt kan worden met een kali satta, de gouden eeuw.
  Tijdslijntechnisch is het belangrijk dit beeld vast te houden want zonder co-creatie gebeurt is dat wat ons wordt ingefluisterd. En dàt is iets waar jouw betoog nou juist zo over ging niewaar?
  Om wat handen en voeten te geven in de aanloop naar dit verhaal, dit relaas.
  https://www.youtube.com/watch?v=8LYjOEib9iI
  En dan deze waarvan ik hoop dat het waar is.
  https://youtu.be/l5cUsNTr4Yw
  Hou je rug recht beste mensen!

  1. robvdz 14.
   Wat ik bedoel is dat de politiek en handlangers zoals de MSM kennelijk denken dat iedereen gek is en niet door hebben waar ZIJ mee bezig zijn.
   Helaas was wederom vanmorgen bij WNL (14-4-2020) te zien en horen hoeveel moeite ze hebben met sites als deze want in plaats van gewoon met feiten zaken over bv 5G te weerleggen vroeg de presentatrice aan Han ten Broeke (directeur politieke zaken HCSS) of dergelijke sites niet verboden moesten worden of het etiket fake news moesten krijgen. (Dit is in mijn woorden vrij vertaald).Het werd nog erger toen Han ten Broeke en later Jan Paternotte (D66) beiden zeiden dat 5G helemaal nog niet in Nederland gebruikt wordt en Paternotte wilde zelfs kijken wie er achter zaten en of dat clubjes zijn.
   https://www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/5g-en-antennes
   Bewust geef ik deze verwijzing om aan te tonen dat beide heren onvoldoende zijn geïnformeerd waardoor ze onzin lopen te verkopen.
   Deze verwijzing (met overheidslogo bovenaan) laat duidelijk zien waar proefstations staan of mogen komen.Beide heren zouden toch moeten weten dat wanneer zo’n proefstation met 5G ingeschakeld wordt er straling in Nederland vrij komt ongeacht of het al gebruikt wordt door de consument of niet.Ook geeft het aan dat ze het in gebruik willen nemen want waarom zou er anders getest worden? Mensen willen dat niet omdat het schadelijk voor ieders gezondheid kan zijn en dan heb ik het niet over 5G en corona maar over kanker. Te vaak zien we dat dergelijke lieden door op bureaucratische wijze diplomatieke onzin te verkondigen zelden of nooit antwoord geven op waar het om gaat en dat is levensgevaarlijk. Destijds was het een collega (bij WNL) die elke zondag een praatprogramma had/heeft die wel over TTIP sprak en zelf toegaf dat hij nog nooit van CETA had gehoord.Ook zie je vaak alleen maar dezelfde hoofden in dergelijke programma’s waarvan je kunt weten hoe zij reageren.Dergelijke programma’s zouden verboden moeten worden vooral wanneer ze niet of nauwelijks weten waar ze het over hebben en onvoldoende over juiste informatie beschikken.

 9. Fantastisch initiatief wat wereldwijd navolging verdient! Of toch niet? Is hier misschien sprake van ‘controlled opposition’ om zo 5G ’tegenstanders’ de schuld te geven? En zo aanleiding te vormen om te beschermen/bewaken/monitoren/demoniseren? Wie weet hoe het werkelijk zit!? Kijk, de 5G waanzin moet gestopt worden, punt! Maar even oppassen geblazen in het ‘Nieuwe Normaal’? Iemand?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.