Advertentie

Het Rode Kruis’ en het doodzwijgen van MMS (RECTIFICATIE)


Rectificatie!

Tijdens het schrijven van dit artikel ben ik er volledig vanuit gegaan dat de beweringen
over leugens en tegenwerking van Klaas Proesmans waar waren,
dat kon eigenlijk ook niet anders, zo dacht ik;
Klaas had namelijk nooit publiekelijk geprotesteerd tegen de aantijgingen.
Inmiddels heb ik een lange mailwisseling met Klaas achter de rug
en ik moet hem mijn excuses aanbieden,
ik heb van hem het hele verhaal gehoord en heb beloofd,
de vertrouwelijke informatie daarin voor mij te houden,
de tijd is nog niet rijp voor de openbaring daarvan.

Het project in Oeganda heeft plaatsgevonden én…
de successen waren zoals weergegeven.
Maar er zijn door anderen ook wat zaken weggelaten
en er is nog heel wat vervolgonderzoek nodig
om definitief vast te stellen of MMS voor 100% werkt.
En absoluut zonder bijwerkingen is om het op een dergelijke grote schaal in te zetten.

Klaas is weinig kwalijk te nemen dat dat vervolgonderzoek er niet is,
of dat het zo vreselijk lang duurt voordat er iets mee wordt gedaan.
Er zijn inderdaad zaken en opmerkingen van Klaas uit z’n verband getrokken,
en als je het hele verhaal zou kennen, dan weet je dat Klaas geen blaam treft,
hij deed het project met MMS vanuit een goed hart;
en dat goede hart heeft hij nog steeds.
Ik zou willen dat er vanaf het begin een duidelijke communicatie had bestaan
en de feiten over Klaas openlijk bekend waren geweest.
Alles wat ik hieronder in mijn artikel over Klaas schrijf neem ik terug en
ik bied hem mijn oprechte excuses aan en bedank hem voor zijn werk in Oeganda;
anderen mogen een voorbeeld aan hem nemen!

Paul Harmans, 20 februari 2014

* * * EINDE RECTIFICATIE * * *

x

Wat is het – hoe werkt het ?

En waarom liegen
wetenschappers EN het Rode Kruis hierover?

Met twee onthullende video’s..

x

MMS – Master Mineral Solution

x

2013 © Paul Harmans –  Oktober 2013

 (Foto’s en citaten van Leo Koehof met toestemming)

x

jim_humble_chart1
Jim Humble, de man die MMS ‘uitvond’ en in beschikbaar maakte voor velen. Zijn uitvinding lijkt even succesvol als controversieel.. Hoe dat kan..?

Dat geldt dus bijvoorbeeld voor malaria, maar ook HIV, Aids en tal van andere aandoeningen. Aandoeningen waar onze artsen geen echt medicijn voor kunnen verstrekken, doordat de farmaceutische industrie er na tientallen jaren onderzoek, ten koste van miljoenen en miljoenen dollars, blijkbaar nog steeds niet achter is gekomen hoe ze medicijnen kunnen maken die dergelijke ziektes 100% kunnen genezen. Maar beginnen we vooraan: wat is MMS en waar bestaat het uit?

MMS is natriumchloriet omgezet in chloordioxide, dat klinkt alsof het een zeer gevaarlijk en agressief goedje is, waarbij je maar beter niet zonder beschermende kleding in de buurt kan komen. Bijt je echter even door de volgende info heen, het is namelijk heel belangrijke en ontnuchterende informatie.

MMS is een oplossing van 22,4 % natriumchloriet in water. Natriumchloriet wordt uit natriumpoeder gemaakt, dat een zout is dat veelvuldig in de natuur voorkomt. De chemische formule van natriumchloriet is (NaClO2), niet te verwisselen met natriumchloride (NaCl), dat keukenzout is. Het genezende effect van MMS is niet het gevolg van de inname van natriumchloriet, maar van chloordioxide (ClO2), een stof die door het natriumchloriet wordt vrijgemaakt als men er een voedingszuur aan toevoegt, zoals bv. citroenzuur. Dat citroenzuur is in feite een ‘activator’ en die zet het natriumchloriet er toe aan zich te delen in een atoom Na en een molecuul ClO2.

Dus… Wat is chloordioxide en hoe gevaarlijk is dat goedje?
Chloordioxide is iets heel anders dan chloor. Bij het gebruik van chloor om bijvoorbeeld water te zuiveren, blijven er 3 kankerverwekkende stoffen in het water achter. Bij gebruik van chloordioxide is dit niet het geval; en dus geen wonder dat chloordioxide daarom al meer dan 80 jaar wordt gebruikt om zwembaden en ook ziekenhuizen te ontsmetten.

De verbinding is een krachtige oxidator die veel toepassing vindt in de drinkwaterreiniging en als bleekmiddel. Daarnaast werd het gebruikt als in desinfectiemiddel van drinkwater.
De verbinding is een krachtige oxidator die veel toepassing vindt in de drinkwaterreiniging en als bleekmiddel.
Daarnaast werd het gebruikt als in desinfectiemiddel van drinkwater.

Sinds 50 jaar wordt natriumchloriet in Europa veelvuldig gebruikt om drinkwater te zuiveren, alweer omdat er door juist dat middel te gebruiken geen kankerverwekkende stoffen in het water achterblijven. En het mag gebruikt worden voor de kwaliteitszekerheid van levensmiddelen, zoals: Vlees, kip, vis, eieren, melk, ijs, fijnkost en bij voeding voor zuigelingen! (2) Deze voedingsmiddelen worden er langer mee bewaard en heel belangrijk daarbij is (en dus ook als MMS als medicijn wordt ingenomen) dat dat komt omdat het alle pathogenen doodt onder de 7Ph neutraal, terwijl het de goede bacillen en cellen intact houdt zonder reststoffen achter te laten.

Een veel gehoorde onwaarheid afkomstig van wetenschappers die MMS in een kwaad daglicht willen stellen, is dat de bewering dat MMS alleen de zieke cellen doodt en de goede met rust laat, absolute onzin is. Men doet geloven dat MMS/chloordioxide zo schadelijk is dat als het de foute bacteriën doodt, dat dan ook natuurlijk met de goede doet. Elke wetenschapper bekend met scheikunde weet echter beslist waarom chloordioxide de goede bacteriën nu juist niet doodt. Nu wordt het weer even ingewikkeld: elke stof heeft een meetbare elektrische waarde, dat heet een oxidatiepotentieel. Het oxidatiepotentieel van chloordioxide is +95mV.

Dit betekent dat chloordioxide alleen kan oxideren met stoffen die een lager oxidatiepotentieel hebben. Alle pathogene micro-organismen, zieke cellen en zware metalen hebben een oxidatiepotentieel dat onder +95mV ligt, waardoor chloordioxide hiermee kan oxideren. Bij oxidatie worden elektronen weggenomen waardoor de micro-organismen haar eigenschappen verliezen en dus niet schadelijk meer zijn en afgevoerd worden. Gezonde cellen en gezonde micro-organismen hebben een oxidatiepotentieel dat boven +95mV ligt. Chloordioxide is te zwak om met gezonde cellen te oxideren.

(Het bovenstaande over oxidatie is samengesteld uit informatie die in het boek MMS Pro en Contra van auteur Leo Koehof staat, maar deze informatie is natuurlijk ook op Internet te vinden.)

MMSziektesEenvoudigGenezenWaarom geneest drinkwater dat is gezuiverd met chloordioxide niet?
Natriumchloriet is een stof die (ook in het lichaam) vrij snel uiteenvalt (in minder dan een uur) in een atoom Natrium (Na) (zout) en een molecuul (ClO2) chloordioxide. Als de chloordioxide zijn reinigende werking in het lichaam heeft gedaan, is alles dat er overblijft een te verwaarlozen hoeveelheid keukenzout, een hoeveelheid die zelfs bij een zoutloos dieet geen effect heeft…

Dus voordat bij ons het water uit de kraan komt is het natriumchloriet allang uiteengevallen en vind je er niets van terug. In tegenstelling tot chloor, dat uiteenvalt in schadelijke, giftige, kankerverwekkende stoffen. En ondanks dat MMS/chloordioxide naar chloor ruikt, is het dat toch écht niet.

Hoe werkt MMS?

‘Het werkingsmechanisme van MMS is heel eenvoudig en natuurlijk. Het chloordioxide dat bij activering van MMS vrijkomt, wordt door de maag en de darmen aan het bloed in het lichaam afgegeven en door de rode bloedlichaampjes opgenomen. Zit het chloordioxide eenmaal in het bloed, dan wordt het door het hele lichaam getransporteerd en op die plaatsen waar het met ziektekiemen en gifstoffen zoals zware metalen, in aanraking komt, reageert (oxideert) het onmiddellijk en vernietigt het de ziektekiem of metaal.

In dit proces wordt het chloordioxidemolecuul ook opgelost. Het Cl atoom wordt met het Na+ atoom tot een molecuul keukenzout (NaCl) verbonden. De zuurstof verbindt zich tot water (H2O) of koolstofdioxide (CO2) en wordt uitgeademd. De ziektekiemen zijn vernietigd en daarna door het lichaam uitgescheiden. Er blijft dus van beide praktisch niets meer over.’

Bron citaat: boek MMS, Ziektes Eenvoudig Genezen, blz. 23, auteur Leo Koehof (3)

Chloordioxide en wat de wetenschap daar al sinds de jaren ’80 van weet
De Nederlandse vertegenwoordiger van MMS en van Jim Humble is Leo Koehof. Hij schrijft in zijn boek ‘MMS, Ziektes Eenvoudig Genezen’ het volgende:

‘Jim Humble ‘ontdekte’ meer dan tien jaar geleden dat chloordioxide bacteriën, virussen, parasieten en andere pathogene micro-organismen doodt en dat chloordioxide als een anti-microbacteriële pesticide (biocide) werkt. Bij verder onderzoek in de literatuur merkte hij al gauw dat hij niet de ‘eerste’ en ook niet de ‘tweede’ ontdekker was die van de anti-microbacteriële werking van chloordioxide afwist.’

MMSproEnContraMag je er al verbaasd over zijn dat de wetenschap, de politiek en de farmacie MMS fel afwijzen als medicijn en er ten onrechte de meest schadelijke eigenschappen aan toedichten, verbijsterend is dat zijzelf in 1987 de vloeibare vorm van chloordioxide als desinfecteermiddel hebben laten registreren, maar er niets mee deden. Leo Koehof schrijft ook het volgende:

‘In 1980 had men al ontdekt dat chloordioxide het bloed zuivert zonder de biologische functies van het lichaam nadelig te beïnvloeden en werden de eerste patenten voor medische toepassing aangevraagd.’

‘Verdere patenten volgden in 1993, omdat men ontdekt had dat chloordioxide het bloed eveneens van HIV, hepatitis en andere ziektes zuivert.’

 Is het niet onthutsend dat met die wetenschap niets is gedaan en men die eigenschappen nooit echt heeft geopenbaard? In zijn boek ‘MMS Pro en Contra’  (zie illustriatie), schrijft Leo Koehof op blz. 56 de volgende:

‘Bij de EPA (US. Environment Protection Agency) zijn 128 producten bekend die tegen Hepatitis C in te zetten zijn. De meeste producten zijn op basis van natriumchloriet en een product op basis van chloordioxide.’

Hieronder twee tabellen met de wetenschappelijke onderzoeksresultaten van de biocide (kiemdodende) werking van chloordioxide bij verschillende bacteriën en virussen die bij de overheid bekend zijn. Kijk in de laatste kolom naar het resultaat in %. (‘virucidal’ staat voor ‘virusvernietigend’.)

TabelVirussenTabelBacterien

Volgens wetenschappers is chloordioxide een gevaarlijk goedje..?
MMS is absoluut ongevaarlijk tenzij je een virus of bacterie bent. En ja, natuurlijk, als je er overdreven veel van neemt kan het dodelijk zijn, dat geldt echter ook voor heel veel simpele medicijnen die je van de dokter krijgt. En zouden, zoals Koehof ook schrijft, journalisten die over MMS schrijven of er verslag over doen, niet eens de moeite moeten nemen de informatie die ze krijgen te verifiëren en niet de onwaarheden van anderen klakkeloos overnemen?

Dan is er nog een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de klinische uitwerking van chloordioxide, chloriet en chloraat bij mensen. Het is een 3 fasen geneesmiddelenstudie, waarbij vast is komen te staan dat bij een normale dosis er geen schadelijke fysiologische reacties optreden. Het complete onderzoek staat op Internet. (5)

MMS heeft de kracht om leugens aan het licht te brengen..
Koehof schrijft met vooruitziende blik in 2010 in zijn boek een waarheid als een koe:

‘Een ieder die door middel van MMS zijn gezondheid heeft teruggekregen, is een getuige van de grote leugen, waarnaar vele regeringen zich willoos geschikt hebben. MMS heeft de kracht om de leugens aan het licht te brengen en mensen meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid te maken.’

Met bovenstaande bewering in gedachten, komen we nu aan bij de leugens van het Rode Kruis, van Klaas Proesmans en van de bekende professionele ontkenners.

KlaasProesmanLeoKoehof
Klaas Proesman en Leo Koehof bij de Rode Kruis-vestiging in Oeganda

Het Rode Kruis en de leugens over MMS-resultaten..
Per jaar overlijden ongeveer 1 miljoen mensen aan de gevolgen van malaria, niemand minder dan het Rode Kruis die daar exact van op de hoogte is. Langer dan 10 jaar negeert men op de burelen van het Rode Kruis de beweringen over MMS, namelijk dat het binnen 24 uur, zonder bijwerkingen, malaria volledig geneest. Niemand die daar op het idee komt om MMS vanwege die beweringen eens uit te laten testen in gebieden waar malaria een triest gat in gemeenschappen, families en generaties slaat.

Dan, in 2012, neemt Klaas Proesmans het initiatief en neemt contact op met Leo Koehof. Proesmans is de CEO en oprichter van het ‘Water Reference Center’, een dochter-organisatie van het Rode kruis. En blijkbaar heeft Proesmans in die tijd het hart nog op de juiste plaats, want hij wil samen met Koehof een experiment opzetten om zo’n 200 malariapatiënten middels MMS trachten te genezen. Hij wil persoonlijk wel eens ervaren óf MMS daartoe in staat is.

Proesmans verzekert Koehof dat hij het Rode Kruis achter hem heeft staan en toestemming zal krijgen het experiment volledig uit te voeren. Koehof is er vanwege de al 10 jaar durende hetze tegen MMS niet helemaal van overtuigd dat het Rode Kruis er nu opeens serieuze aandacht voor heeft, maar biedt toch zijn volledige medewerking aan. (Zie ook Frontier Magazine 19.3  mei / juni 2013 (nr. 114). Artikel: Exclusief: Arts bevestigt werking MMS tegen malaria) (6)

Het afmeten van het aantal druppels MMS dat deze betreffende patiënt dient in te nemen.
Het afmeten van het aantal druppels MMS dat deze betreffende patiënt dient in te nemen.

De keuze voor Oeganda komt voort uit het gegeven, dat Leo Koehof daar in de laatste maanden van 2012 al aanwezig zál zijn. Er volgen in Oeganda gesprekken met het Rode Kruis, inspecteurs van gezondheidsinstellingen en doktoren en allen geven uiteindelijk het groene licht voor het MMS-experiment. De eigenschappen van chloordioxide staan immers als veilig bekend en bij een normale dosis voor het menselijk lichaam, zal MMS geen enkele belasting vormen en de toegedichte eigenschappen het testen meer dan waard maken.

Er wordt door het Oegandese Rode Kruis een locatie in Oeganda uitgekozen waar men het experiment het beste kan uitvoeren en van 12 tot 16 december 2012, bijna 1 jaar geleden, worden onder de vele honderden toegestroomde burgers, opgeroepen via lokale radiozenders, 154 mensen met malaria gevonden. Via een snelle bloedteststrip wordt iedere aanwezige getest en van degene, waarvan deze eenvoudige test uitwijst dat ze malaria onder de leden hebben, wordt meteen een tweede, nauwkeuriger test in het lab uitgevoerd, door middel van een microscopisch bloedmonsteronderzoek.

Als ook die microscooptest malaria uitwijst, worden de patiënten doorgestuurd naar de tafel waar de MMS wordt klaargemaakt en uitgedeeld. Voor elke volwassen patiënt worden 18 druppels natriumchloriet in een bekertje gedruppeld. Daar gaat vervolgens een aantal druppels citroenzuur bij, de activator die er chloordioxide van maakt. Na een inwerktijd van zo’n 20 seconden wordt dan het bekertje met water gevuld en moet de patiënt de beker volledig leegdrinken (kinderen krijgen 6 druppels en baby’s 1 druppel natriumchloriet). De patiënten krijgen flessen bronwater mee naar huis,  mét de opdracht daarvan veel te drinken om de afvalstoffen zo snel mogelijk af te voeren.

De patiënten wordt gevraagd de volgende dag terug te komen om in het lab weer een bloedtest te ondergaan om zodoende vast te kunnen stellen of men genezen is of niet. Er wordt de patiënten een klamboe beloofd als zij terugkomen en dat zorgt ervoor dat alle 154 patiënten ook daadwerkelijk voor de test komen opdagen. Bij de controle-microscooptest van het bloed van de eerste patiënt is de spanning in het lab om te snijden. Niemand van de medici van de kliniek heeft ooit malaria op een dergelijk eenvoudige wijze en binnen 24 uur kunnen genezen. De laborante aan de microscoop moet tweemaal kijken voordat ze haar ogen gelooft, het bloed van de patiënt is malariavrij! Er heerst aansluitend een begrijpelijke juichstemming.

SnelleBloedTest
De simpele bloedtest waarmee de voortschrijdende werking van MMS in de patient kan worden vastgesteld.

Het resultaat van de test
De andere patiënten worden vervolgens getest en bij 14 van de 154 wordt alsnog malaria vastgesteld. Bij navraag blijken dat de mensen te zijn die, of de beker met de in water verdunde chloordioxide niet helemaal hebben leeggedronken, omdat ze de smaak vies vonden, of mensen die het middel kort na de inname hebben uitgebraakt. Vanwege het succes van hun medepatiënten nemen deze 14 personene dan nogmaals de dosis MMS. En het ongelooflijke geschiedt: de volgende dag blijken ook deze 14 personen vrij van malaria te zijn. Een 100% score..!!

Proesmans is opgetogen, dit is een groot succes, een mega-succes!! Eindelijk heeft men malaria weten te verslaan. Voor Leo Koehof en Jim Humble is dit een bevestiging van hun weten; de laatste 10 jaar hebben zij al meer dan 70.000 malariapatiënten van deze ziekte afgeholpen, dus dit succes komt niet écht als een verrassing. Maar dat het Rode Kruis het nu ook ‘aan den lijve ondervind’, wordt gezien als een grote doorbraak voor MMS en een zegen voor alle malariapatiënten wereldwijd.

Het vervolg..!
Het experiment wordt afgesloten om verslag uit te brengen bij diverse instanties, zoals o.a. het Rode Kruis. Proesmans laat weten dat er zeker een vervolgonderzoek moet komen, want dit is zo’n mooi resultaat, daar moet verder naar gekeken worden en gelijk heeft hij natuurlijk! Maar… helaas, vanaf kerst 2012 blijft het vervolgens maandenlang oorverdovend stil van de kant van het Internationale Rode Kruis en van het ‘Water Reference Center’ van Proesmans. Ik heb contact opgenomen met Leo Koehof en hij laat mij vanuit Oeganda het volgende weten:

‘Na de test met MMS dachten alle medewerkers van het Rode Kruis, en ook het personeel in de kliniek waar we de test gedaan hebben, dat ze nu alle mensen met Malaria en andere aandoeningen zouden kunnen helpen. Zo gingen zij blij de kerstvakantie tegemoet. Toen zij in het nieuwe jaar weer terug waren hebben zij de resultaten aan een andere instantie gegeven om de resultaten meer wetenschappelijk te beoordelen. Ondanks dat de Rode Kruis medewerkers herhaaldelijk naar de resultaten informeerden, kregen zij iedere keer te horen dat de instantie het te druk had, dat ze onderbezet waren en dat men over twee weken maar eens terug moest bellen.

Dit ging dan zo door totdat ik in mei 2013 het filmpje op Youtube publiceerde; toen sloeg de vlam in de pan. Onmiddellijk kreeg het Rode Kruis bezoek van regeringsfunctionarissen die hen vroegen waarom ze de test niet in samenwerking met hen hadden uitgevoerd en waarom ze geen betere kliniek gekozen hadden.. En ook waarom ze deze proef niet in een ziekenhuis gedaan hadden met een fatsoenlijk lab, etc… Niemand van hen heeft echter aangedragen de test nog eens ‘maar dan fatsoenlijk’ over te doen. Ze waren zeer onaangenaam en allen hebben angst gekregen en natuurlijk durfde niemand meer naar de resultaten te vragen. 

Ze zijn ook in de kliniek geweest en daar had het personeel het van angst bijna in de broek gedaan. Een Amerikaanse missionaris is er later geweest om te vragen of die test werkelijk zo gebeurd is. De mensen hebben hem toen gevraagd of hij hen in de gevangenis wilde hebben… En pas toen hij zei dat hij niet van de regering was, werden ze spraakzamer en hebben hem bevestigd dat ze inderdaad alle mensen van Malaria hadden genezen.

Het komt dus niet van de Rode Kruis medewerkers, maar uit een andere hoek. Je moet niet vergeten dat vele regeringsmensen aandelen in farmaceutische bedrijven hier hebben. Hen scheelt het niet of de mensen verrekken. Als zij maar een schone naam hebben en onaangetast in de publiciteit kunnen verschijnen.’

Kijk nu hier naar deze video (7) waar Leo Koehof over spreekt en die hij sinds mei 2013 op YouTube publiceert. Deze geeft duidelijk het experiment weer en voor een ieder met gezond verstand is er geen twijfel mogelijk, het experiment heeft wel degelijk plaatsgevonden en de resultaten ervan, zijn van een dusdanige aard, dat een vervolgonderzoek  méér dan op zijn plaats is. En wel zo snel mogelijk natuurlijk, want gemiddeld sterven er elke dag zo’n 3000 malariapatiënten. Echter, het Internationale Rode Kruis distantieert zich na het verschijnen van de video van Koehoef volledig van het experiment, zegt dat het er niet bij betrokken was en durft zelfs te beweren dat het experiment nooit heeft plaatsgevonden. Over regelrechte onwaarheden gesproken! Dit is geen diplomatieke taal meer, maar dit zijn keiharde ontkenning.. Waarom in hemelsnaam..?

Het is duidelijk dat een bepaalde macht op aarde niet alleen medici in een afgelegen kliniek in Oeganda en medewerkers van het Oegandese Rode Kruis monddood kan maken, maar zelfs de macht heeft om een organisatie als het ‘Internationale Rode Kruis’ de mond te snoeren. In deze video die door Koehof op YouTube is geplaatst, komt echter Klaas Proesmans van het genoemde ‘Water Reference Center’ niet in beeld en aan het woord. Het Rode Kruis denkt dus veilig te kunnen ontkennen dat men ook maar iets af weet van het experiment.
Meteen ook vallen de bekende professionele MMS-ontkenners met hún leugens het Rode Kruis bij. Zij noemen het een grof schandaal dat charlatans de goede naam van het Rode Kruis misbruiken, door hun ‘nepmedicijn’ op deze manier aan de man te brengen. En zij roepen in koor, zonder zich maar enigszins te schamen, dat deze video bedrog is.

En Klaas Proesmans? Die probeert zélf ook een ontkennende duit in het leugenzakje te doen en beweert/liegt dat de mensen die je in Koehofs video in RodeKruis-kleding ziet lopen, niets met het experiment van doen hadden..! Deze mensen zouden -volgens hem- slechts langs gekomen zijn om te kijken wat er allemaal aan de hand was. Al deze bovenstaande leugens zullen echter door een nieuw opduikende video gelogenstraft worden, want zoals Koehof schrijft: ‘MMS heeft de kracht om leugens aan het licht te brengen’!

De tweede en onthullende video
Dan verschijnt er in juli 2013 een tweede video (8) op Youtube en die slaat in als een bom! Kijk deze video eerst hier:

x

x

Hier komt Klaas Proesmans prominent in beeld en aan het woord en zoals je kunt zien legt hij exact uit wat hij in Oeganda aan het doen is. Wie daarvan allemaal op de hoogte zijn en ook dat hijzelf het experiment heeft opgezet, met steun van het Rode Kruis. Ere wie ere toekomt, nietwaar Klaas? Regelmatig is ook hij in de video in RodeKruis-kleding te zien en de vele anderen in die kleding horen duidelijk bij het experiment en komen niet ‘zomaar even kijken’…

‘MMS is een schitterend middel!’
Zijn enthousiasme over MMS en de 100% genezingsscore op de 154 malariapatiënten spat duidelijk van het scherm. Hij vertelt gepassioneerd over de kleine Isaac, een jongetje dat de volgende dag terugkomt om te controleren of hij malariavrij is, nadat hij de dag ervoor MMS toegediend had gekregen. Helaas is Isaac niet malariavrij en vertelt Proesmans de kijker vervolgens dat dat aan hem (Proesmans) ligt. Hij heeft de dag ervoor namelijk opdracht gegeven om de kleine, doodzieke Isaac maar de helft van de druppels MMS te geven, bang dat de volledige dosis teveel voor hem zou zijn. Dus toen de jongen de dag erop nog malariabesmet bleek, gaf Proesmans de opdracht Isaac de volledige dosis MMS te geven en een dag daarna bleek ook Isaac malariavrij.

Hoe kan iemand die bij zijn volle verstand is na het zien van deze video nog beweren dat het Rode Kruis niet op de hoogte was en niet weet dat MMS de volle en onmiddellijke aandacht van hen vergt en onderzoeksinstanties dringend moet verzoeken MMS zo snel mogelijk uitgebreid te testen, zodat zij (het Rode Kruis) het wereldwijd als medicijn tegen ten minste malaria kunnen inzetten? Leo Koehof zegt in zijn nawoord in deze video dat het ontkennen van het Rode Kruis gelijk staat aan volkerenmoord, en daar kun je je als redelijk denkend mens alleen maar volledig bij aansluiten.

Klaas Proesmans vertelt wat hij in Oeganda gaat doen! Screenshot video: BEWIJS ! Rode Kruis genas 154 malariapatiënten met MMS
Klaas Proesmans vertelt wat hij in Oeganda gaat doen!
Screenshot video: BEWIJS ! Rode Kruis genas 154 malariapatiënten met MMS

Zelfs een paar sceptici die na het verschijnen van de eerste video op de hand van het Rode kruis waren, geven schoorvoetend toe dat deze tweede video toch wel overtuigend is, maar dat MMS malaria kan genezen, nou nee, dat gaat ze net weer te ver. (9) De echt professionele ontkenners geven, zoals gewoonlijk als er bewijs opduikt dat hun beweringen volledig onderuit haalt, niet thuis. (De nieuwe trend onder sceptici, omdat het MMS-bewijs wel erg overweldigend wordt, is opdringerig beweren dat het ethisch onverantwoord is mensen zomaar MMS toe te dienen. Dus mensen die ten dode zijn opgeschreven moet je vooral geen kans op genezing bieden met een totaal onschuldige stof waarvan de wetenschap aanwijsbaar in de jaren ’80 al heeft bewezen dat het helpt tegen virussen en bacteriën, maar het daarna  in de doofpot heeft gestopt. Over ethische moraal gesproken!)

Klaas Proesmans (r) in Rode Kruis kleding + polsbandje in de kliniek in Oeganda Screenshot video: BEWIJS ! Rode Kruis genas 154 malariapatiënten met MMS (8)
Klaas Proesmans (r) in Rode Kruis kleding + polsbandje in de kliniek in Oeganda. Screenshot video: BEWIJS ! Rode Kruis genas 154 malariapatiënten met MMS (8)

Ik heb deze tweede video van een Nederlandse ondertiteling voorzien en hem op mijn eigen Youtube account gezet zodat er meerdere bronnen zijn waar de video te vinden is. Na twee weken was de video al meer dan 1000 keer bekeken, onder andere dankzij de websites niburu.co (10) en grenswetenschap (11), die zo attent waren er ook aandacht aan te besteden.

Aanvullend bewijs..!! Kerstin.
En er duikt ook aanvullend bewijs op, op Internet wordt een blog gevonden van een Duitse Rode Kruis vrijwilligster, genaamd Kerstin. Zij was aanwezig bij het experiment in december 2012 in Oeganda en beschrijft haar ervaringen op haar blog. Deze blog pagina is inmiddels echter verwijderd, en de vraag is natuurlijk ‘waarom?’. Maar er is in het cachegeheugen van Google een kopie (12) van gevonden en daarin kun je lezen hoe Kerstin schrijft over haar aanvankelijke scepsis, die echter al snel verdwijnt als ze, zoals ze schrijft, de kleine wonderen voor haar ogen ziet gebeuren. (klik HIER)

Foto van 'Kerstin', de Duitse vrijwilligster in Oeganda, die óók met MMS heeft gewerkt in het malaria-experiment
Foto van ‘Kerstin’, de Duitse vrijwilligster in Oeganda, die óók met MMS heeft gewerkt in het malaria-experiment

Mailwisseling met het Nederlandse Rode Kruis..
Twee maanden lang heb ik een mailwisseling (13) met het Nederlandse Rode kruis gevoerd, maar ze gaven geen krimp. In eerste instantie werd ik afgescheept door de helpdesk met een link naar een verklaring van het Internationale Rode Kruis op Internet (14) waarin men zich zoals gezegd distantieert van het experiment. Na nog een mailtje van mij werd ik doorverbonden met de gezondheidsadviseur aldaar, zij zou mij uitgebreid en meer inhoudelijk kunnen informeren over het experiment en hoe het Rode Kruis daarover denkt.

Nou niet dus, ik kreeg een kort afgebeten verklaring waarin ze schrijft dat ‘het Rode Kruis geen wetenschappelijk onderzoeksinstituut is, maar zich richt op hulpverlening.’ Alsof het redden van 1 miljoen malariapatiënten per jaar geen hulpverlening is! Daarop schrijf ik een mail (15) waarin ik inspeel op het geweten van de gezondheidsadviseur, ik vertel haar een verhaaltje over stervende kinderen en het uiteenrukken van gezinnen door malaria en dat daar een uitstekende remedie voor bestaat, maar dat haar werkgever dat botweg negeert en ontkent en of ze dat en het feit dat daardoor jaarlijks een miljoen mensen onnodig sterven, elke avond voor het slapen gaan even in gedachten wil nemen.

Het duurt een week voordat ik daarop een antwoord krijg van het Hoofd Internationale Hulpverlening Rode Kruis (13). Ik geef daaruit hieronder een paar citaten:

‘Geachte heer Harmans,

U heeft de afgelopen periode veelvuldig contact gezocht met medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis over het middel MMS. Uw laatste email aan onze gezondheidsadviseur gaat daarbij in mijn ogen de grens van het betamelijke voorbij.

Ik waardeer uw grote betrokkenheid bij de bestrijding van malaria. Een betrokkenheid die wij als Rode Kruis met u delen. Wij hebben u tegelijkertijd proberen aan te geven dat het Rode Kruis geen medisch-wetenschappelijke instelling is of een andersoortig instituut voor medisch onderzoek. Mocht u uw missie willen voortzetten, wil ik u adviseren dergelijke onderzoeksinstanties op een constructieve manier te benaderen.

Het Rode Kruis volgt in haar (paramedische) hulpverlening de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die aangeven dat de enige wijze om malaria te bestrijden ligt in de preventie, tijdige diagnose en behandeling door geteste en goedgekeurde medicijnen in lijn met internationaal vastgestelde protocollen. Als Nederlandse Rode Kruis zullen we niet van dit uitgangspunt afwijken.’

Hieronder kort wat citaten uit mijn mail (13) die ik vervolgens aan dit ‘Hoofd Internationale Hulpverlening’ schrijf:

‘Geachte Xxxxxxx,

Fijn te merken dat ik uiteindelijk toch wat hoger in de gelederen van het Rode kruis ben doorgedrongen. Drie kernbegrippen uit uw mail:

‘Constructief’
Het werkelijk constructieve is begonnen toen in december 2012 Klaas Proesmans van het Water Reference Center het experiment in Oeganda ondernam. Iedereen die de video bekijkt – waarin Proesmans (regelmatig in Rode Kruiskleding) over zichzelf vertelt, over het experiment uitweidt en waarbij zijn enthousiasme van het scherm spat als hij praat over de genezing van malaria binnen 24 uur, door het middel MMS, bij 100% van de patiënten – is er absoluut van overtuigd dat het experiment heeft plaatsgevonden en het resultaat een feit is!

‘De grens van het betamelijke’
De grens van het betamelijke is in deze zaak, waarbij helaas 1 miljoen slachtoffers per jaar de hoofdrol spelen(!), reeds enkele maanden na december 2012 overschreden, niet door mij, maar door Klaas Proesmans toen hij zich als donderslag bij heldere hemel distantieerde van het experiment en met de meest ongeloofwaardige verweren kwam.

‘Geteste en goedgekeurde medicijnen’
Wordt het niet tijd dat we de regels van de WHO wat oprekken? Opdat we eindelijk 1 miljoen mensen per jaar hun gezondheid en leven kunnen teruggeven? Het hoofdbestanddeel van MMS is Natrium Chloriet (22,4 %) dat is een stof die al jaren door de WHO (en andere instanties) is goedgekeurd om drinkwater te zuiveren. Dat micro-organismen in vervuild water door Natrium Chloriet worden gedood is bekend, waarom kan het dan niet zo zijn dat Natrium Chloriet hetzelfde doet met de eventueel aanwezige malariaparasieten in het menselijk lichaam?

Ook aan u vraag ik om uw gezonde verstand te gebruiken, en om wat wijsheid en intuïtie de boventoon te laten voeren bij het bekijken van de video. Ik begrijp dat het Nederlandse Rode Kruis wellicht niet bij machte is om MMS alsnog op de agenda van het Internationale Rode Kruis te zetten, maar het is het proberen meer dan waard.’

Tot slot, last but not least..!
Wie of wat zit er achter deze schandalige onwil van het Rode Kruis om verder te gaan met de ultieme oplossing voor malaria (en nog veel meer ziektes)? Kan dat zijn omdat MMS de belofte in zich heeft veel van de peperdure en soms halfslachtige medicijnen van de farmaceutische industrie overbodig te maken? Geven een aantal wetenschappers bewust valse informatie over MMS omdat zij werkzaam zijn op het gebied van langdurig medicijnonderzoek en zijn zij bang dat MMS een groot deel van hun werk stop zal zetten? Bestaat er inderdaad zoals wel wordt beweerd, een bepaalde elite die het aantal mensen op deze planeet liever wat wil reduceren en een medicijn dat teveel zieke mensen geneest en dus minder doden oplevert, met veel druk op allerlei instanties de kop wil indrukken?

Wie het weet mag het zeggen, maar dat er bepaalde personen en instanties bestaan die niet het beste met onze gezondheid voorhebben, dat moge duidelijk zijn!

Oktober 2013

Paul Harmans

x

Noten:

1. kamerledenbloggen.groenlinks.nl

2. law.justia.com

3. mms-ziektes-eenvoudig-genezen-gratis-mms

4. bio-cide.com.pdf

5. www.ncbi.nlm.nih.gov

6. frontierworld.nl/webshops

7. http://www.youtube.com/watch?v=5jY2yab0uLc

8. http://www.youtube.com/watch?v=EG-HO6yvvgc

9. kloptdatwel.nl

10. niburu.co/de-schandalige-waarheid-achter-het-rode-kruis en http://niburu.co

11.  grenswetenschap.nl

12. e-cat.co.nl

13. ufowijzer.nl

14. ifrc.org/en/news-and-media/ifrc-strongly-dissociates-from-the-claim-of-a-miracle-solution-to-defeat-malaria

15. www.ufowijzer.nl

 

Voor meer wetenschappelijke onderzoeken, verslagen en rapporten:

jimhumble.org/Proof_that_FDA_does_not_consider_chlorine_dioxide_poisonous

 

Voor mensen die willen schrijven of bellen naar het NL Rode Kruis:

http://www.rodekruis.nl/dit-zijn-we/organisatie/paginas/contact


Informatieve websites in dit kader:

jimhumble.org

mmswiki.org

mms4u.nl

waterreferencecenter.com

ifrc.org

rodekruis.nl

Advertentie

620 gedachten over “Het Rode Kruis’ en het doodzwijgen van MMS (RECTIFICATIE)

 1. Gelukkig kunnen we het EFSA wel vertrouwen op onafhankelijk onderzoek!

  http://www.duurzaamnieuws.nl/europese-voedselautoriteit-efsa-nog-steeds-gedomineerd-belangenconclicten/ Nee toch, het zal toch niet!? Toch niet het EFSA dat het allang aangetoonde neurotoxische, kankerverwekkende en genetische gemanipuleerde…Aspartaam na veel terechte kritiek wederom heeft ‘goedgekeurd’???

  Een club met belangenverstrengeling, net zoals het RIVM, het CBG, de Gezondheidsraad, het Voedingscentrum en het Ministerie van Volksgezondheid…Het zal toch niet? Of … Zie ook: http://www.healingsoundmovement.com/news

  1. Natuurlijk doen de grote organisaties er niets mee. Hun agenda is juist het verminderen van de wereldbevolking, niet het vermeerderen!
   Diverse links verwijzen hierna (agenda 21, bilderberg, etc). En dan nog maar te zwijgen over de komende Events in de komende maanden. Achja, een conspiracy theorist, die wel degelijk naar de onderbouwde feiten kijkt weet wel beter.
   Goed werk in ieder geval en ga hier vooral mee door!

 2. Ik heb onmiddellijk een klachtenformulier ingevuld op de site van het Rode Kruis. Al jaren doneer ik bijna maandelijks een bedrag en collecteer ik jaarlijks voor deze organisatie. Voorheen voor meerdere organisaties maar die waren inmiddels allemaal al door de mand gevallen. Nu deze dus ook. Mijn vader zou zich omkeren in zijn graf. Ik ben nu 65 en bij mijn geboorte kreeg mijn moeder een taart van het Rode Kruis (ook in die vorm) omdat hij zich tientallen jaren verdienstelijk had gemaakt hiervoor. Uit respect en ter ere van hem heb ik tot nog toe gedoneerd en gecollecteerd. Ook uit respect voor hem doe ik dat nu dus niet meer en dat heb ik bij het Rode Kruis ook zo gemeld. Ik ben geschokt.

  1. Lieve Ine,

   Het is inderdaad een grof schandaal en het zal veel mensen rauw op hun dak vallen, maar het is helaas de werkelijkheid. Je kan op Internet veel sceptische artikelen over MMS lezen, maar laat je daardoor niet van de wijs brengen, het middel werkt absoluut en de wetenschap WEET DAT.

   Het klinkt wellicht als complottheorie, maar het is de waarheid, er valt door de farmaceutische industrie niets aan MMS te verdienen, de kosten per patiënt liggen op nog geen 1 euro, dus heeft men geen enkele interesse en doet men er alles aan om MMS uit de publiciteit te houden, of als het daar wel komt, het zoveel als mogelijk is zwart te laten maken door wetenschappers wier baantje ook op het spel staat als het grote bewijs van de geneeskracht van MMS eenmaal op straat ligt.

  2. Geen Koen meer? Ben benieuwd op welk forum hij dan door zijn ‘werkgever’ te werk wordt gesteld om daar de boel af te kraken ten voordele van de farmacie?

  1. Ik begrijp dat je het cynisch bedoeld Berend. Er is ooit door Tros Radar, een zogenaamd programma voor de consument, aandacht aan MMS besteed en het werd volledig met de grond gelijk gemaakt. De aanwezige wetenschappers vonden dat het een middel was dat alleen in je keukenkastje hoorde te staan om daarmee de gootsteen te ontstoppen. Mocht je de media benaderen, dan verwijzen ze naar die uitzending, Tros Radar heeft zogenaamd bewezen dat MMS bedrog is. Dat zij in feite een verlengstuk van de farmaceutische industrie zijn wil men niet geloven of toegeven.

   http://www.trosradar.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/11-10-2010/wondermiddel-mms

  2. Maar laat niemand zich door mijn bovenstaande reactie weerhouden om de link van het artikel aan de media door te sturen en plaats het svp allemaal op je Facebook en weet ik wat voor pagina. Ik heb vanmorgen de link op de Facebook pagina van het Rode kruis gezet, misschien een idee als we dat allemaal doen:

   https://www.facebook.com/rodekruis

  3. Weet je, ik geloof dat hoe ingewikkelder en ‘mooier’ de zaken worden opgediend, hoe meer mensen geneigd zijn het allemaal te geloven. Zoals bij 9/11 een paspoort van 1 van de kapers op straat vinden, tussen de rommeltjes van 2 ingestortte torens..
   Wetenschappelijke bewijzen accepteren van een man-in-een-witte-jas is kennelijk eenvoudiger dan van iemand die gewoon met natuurlijke stoffen werkt..

   Aan de andere kant.. Waar heb je het Rode Kruis voor nodig..? Die Oegandese arts is toch al ‘om’..? Waarom dan niet met hem aan de slag..? Een groep van artsen uitnodigen, misschien zijn studievrienden en dit MMS-middel bespreken.. Gebruiken en heel goed (blijven) monitoren..!

  4. In principe hebben Leo Koehof en Jim Humble in Afrika al meer dan 70.000 mensen met Hiv, Aids en malaria volledig genezen en hun kennis doorgegeven aan de lokale artsen en klinieken. Dus daar wordt denk ik wel wat mee gedaan, dergelijke mensen hebben er bijgestaan toen de ‘wonderen’ plaatsvonden en weten dat het werkt.

  1. Er zijn zat meldingen van voormalige kankerpatiënten die beweren dat hun tumor met MMS is verdwenen, maar zolang daar geen wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan, blijft het onduidelijk. Jammer alleen dat dat onderzoek er niet zal komen als het aan de farmaceutische bedrijven ligt, lees het volgende boek maar eens, eenzelfde schandaal, maar dan op het gebied van miljoenen doden aan kanker een ziekte die allang genezen zou kunnen worden, maar waaraan teveel geld wordt verdiend en de kip met gouden eieren wordt nu eenmaal niet geslacht:

   http://www.succesboeken.nl/?isbn=9789079872640

  2. ik heb o.a MMS 2( naast tal van andere immuumversterkers , fysieke en mentale oefeningen) gebruikt als supplement tegen prostaatkanker
   Na 35 x RT liep mijn psa waarde op van 1,4 naar 3,4 , 5,3 en 6.1 binnen 6 maanden , dus opnieuw onder de scan
   Op de MRI scan waren geen uitzaaiingen te zien , wel 3 verdachte plekken op de prostaat, 6 biopten zijn er afgenomen onder MRI geleide , geen tumorcellen gevonden , de uroloog kon het niet verklaren.

  1. Je kunt het bij sommige chemiebedrijven kopen, betaal je ongeveer 10 euro per liter, maar meestal verkopen dergelijke bedrijven niet aan particulieren. Ze willen je ook wel eens vragen waar je het voor gaat gebruiken, ‘omdat (schrijven ze erbij) er gekken zijn die het als medicijn gebruiken’. Dus ook daar is het gebruik van MMS bekend.

 3. Ik heb in 2011 MMS besteld bij Meditecheurope en geprobeerd. Bij de auteur Leo Koehof in Nieuw Weerdinge heb ik destijds het Nederlandstalige boek “MMS” besteld.

  Het bedrijf Meditecheurope werd door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit een schrijfverbod opgelegd voor publicatie van MMS op hun website. Vandaar, dat je op de volgende link http://www.meditecheurope.nl/mms.php geen enkele informatie vindt over het gebruik bij medische indicaties en het middel als “schoonmaakmiddel” wordt aangeboden.

  De leugens van instanties/politiek/religies etc. kunnen niet meer aan het oog van de steeds bewuster wordende mens ontsnappen en leugens zullen op steeds grotere schaal en in versneld tempo worden blootgelegd. De paradigmawisseling is volop gaande en hier zijn we met z’n allen deelgenoot van. Ik ben er bijzonder verheugd over.

  1. Dat websites geen duidelijke beschrijvingen meer geven van hoe je MMS moet gebruiken, heeft ook te maken met de Codex Alimentarius, daarin staan regels die onder druk van oa. de farmaceutische industrie zijn opgenomen en die iedereen bijvoorbeeld verbieden nog te schrijven waar vitamine D goed voor is. Doe je het wel, dan loop je kans op een boete van 30.000 euro. Bijna geen burger die dat weet en de politiek zag het wel zitten, want er werd oa door de farmaboys beweerd dat het nu juist voor de volksgezondheid bedoeld was, dat mensen door die Codex geen rommel van charlatans meer konden kopen. En laat die ‘rommel’ die zij bedoelen nu juist alle middelen omvatten die de mens op natuurlijke wijze kunnen helen. Ik hoef niemand te vertellen dat zoiets in het voordeel van de dure farmaspullen is en dat dat dus ook exact de bedoeling van deze Codex is. Waarmee worden we niet beduveld??

   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-codex-alimentarius-in-werking-2/

  1. Beste Hanah,

   MMS kan bij sommige mensen die gevoeliger zijn een onplezierige reactie geven, maar daarom wordt ook aanbevolen met weinig te beginnen en het aantal druppels langzaam op te voeren en niet verder opvoeren of iets teruggaan dan tot het moment dat je je er niet prettig bij voelt.

   Maar mensen met Malaria voelen zich sowieso niet lekker en gaan er uiteindelijk aan dood, dus die krijgen een volle dosis en hebben een halve dag pijn in hun buik en voelen zich misselijk, maar zijn dan wel genezen, wie zou dat er niet voor over hebben?

   Mensen met kanker voelen zich ook beroerd en gaan zich de laatste maanden van hun leven nog beroerder voelen vanwege de bestralingen en de chemokuren, iets dat veel wetenschappers blijkbaar wel ethisch verantwoord vinden.

 4. Zie eens de film: Mary & Martha, met o.a. Hilary Swank; uiteraard een HBO-drama over malaria en de westerse matige steun. Maar het geeft de politieke desinteresse in ieder geval goed weer.

  Citaat: ”De commissie reserveert nu net zoveel geld voor het bestrijden van malaria als het onderzoek naar kaalheid bij mannen.”

  WTTV Working Title Television uit London produceert het.

  26 Aybrook Street
  London
  W1U 4AN
  +44 20 7307 3000

  Misschien wat naïef, maar waarom nemen de insiders van bovenstaande geen contact op voor een docu-voorstel.

  Of anders als docu-materiaal via The Peoples Voice van David Icke. Er zijn namelijk genoeg niet door big-money uitbetaald docu-makers te vinden die graag iets uitdagends aangaan.

  Onder de radar filmen en als blijkt dat het werkt is het goed vastgelegd en kraakt er een stevig deur open…

  1. Ik zal eens aan Leo Koehof vragen of zij zoiets al eens overwogen hebben, maar dat is nog geen garantie dat het dan opeens aan iedereen bekend raakt, mensen moeten het wel willen bekijken.

 5. Heb de cursus in 2010 gevolg in de Dominicaanse Republiek bij Jim Humble.
  Ben daarna naar Ethiopië gegaan om te kijken of ik er mensen mee kon helpen.
  Na 2 jaar had ik een Ethiopische arts gevonden die met het product wilde werken en na 2x! protocol 1000 te hebben genomen door 3 HIV patienten en te testen na 6 maanden was het resultaat helaas negatief.
  Ook bij het testen van 3 kinderen met malaria was het resultaat negatief.
  Als er iemand is die gehoopt heeft op een goede werking ben ik dat wel, heb van alles geprobeerd, alles met eigen geld betaald, maar helaas.
  Heb nu de handdoek in de ring gegooid, maar wens eenieder die er wel in vertrouwd en geloofd veel wijsheid en geluk toe.
  One Love.

  1. Jammer Mark dat je geen succes had, maar is er echt niet iets dat je anders deed? Gebruikte je een andere activator, anders dan citroenzuur? Ik weet dat Jim Humble in het begin vertelde dat je in plaats van citroenzuur, ook citroensap (uit zo’n klein geel flesje in de vorm van een citroen of van een echte citroen) of azijn kon gebruiken, maar daar is hij later op teruggekomen en adviseert alleen nog citroenzuur. Daarbij moet je ook heel goed naar de juiste verhoudingen kijken zodat het natriumchloriet en citroenzuur exact doen wat het moet doen. Heb je het al eens aan Leo Koehof gevraagd wat er eventueel verkeerd gegaan kan zijn?

  2. Mark,

   Ik heb jouw reactie aan Leo Koehof laten lezen en hij zegt er oa. het volgende over:

   Ik ben een week bij Jim in Malawi geweest, dat was in 2009 en heb met eigen ogen gezien hoe HIV mensen van heinde en ver voor behandeling met MMS kwamen. Iemand die HIV positief is, zal dit meestal zijn leven lang blijven. Er worden geen virussen, die bestaan er ook niet, getest, maar een antigeen. En dat blijft meestal levenslang in het bloed. Wat men geneest zijn de symptomen. Je neemt ook niet 2x protocol 1000. Dit doe je tenminste drie weken lang. Na enkele dagen zijn echter de symptomen al verdwenen.

   Ik hoop dat dit het een en ander verklaart?

  3. Heb de cursus in de D.R. gevolgd Paul, heb 2 x protocol 1000 laten doen (3 weken), en na een half jaar de test laten uitvoeren op aanraden van Mark Grenon.
   Heb citroenzuur gebruikt. Wat betreft Leo Koehof; Meten is weten, vandaar de test.
   Als ze nu aankomen met dat je het eigenlijk niet kunt meten, kun je ook niets weten.
   Na de cursus zouden we lijsten krijgen van alle deelnemers aan de cursus MMS en van degenen die de cursus nog zouden volgen, nooit iets gezien.
   Als je nml alle ervaringen met elkaar kunt vergelijken zou dat wel handig zijn.
   Ik heb de handdoek in de ring gegooid, jammer maar helaas voor alle moeite (ben 5 keer naar Ethiopie geweest).

 6. Malaria is een ernstige ziekte, en nog elke minuut sterf er iemand aan. Maar spijtig genoeg is MMS daar geen oplossing voor. Dit artikel, en gelijkaardige beweringen, blijken vol met fouten te zitten. De meest in het oog springende fouten in dit artikel zijn:
  – MMS is inderdaad een biocide: het kan microben en virussen doden wanneer het in een oplossing is. Het doet dat volgens zelfde principe als bijvoorbeeld bleekwater of WC-Eend. Maar dat betekent helemaal nog niet dat het ook microben doodt als je het inslikt.
  – het is gewoon van de pot gerukt dat MMS enkel werkt op “pathogene micro-organismen, zieke cellen en zware metalen” en te zwak is om op gezonde cellen te reageren. Natrium chloriet maakt eiwitten, DNA, enzovoort kapot. Het doet dat zowel met die moleculen van ‘gezonde’ als ‘pathogene’ cellen: het kan daar geen verschil tussen zien (bijvoorbeeld, de verschillen tussen een E.coli O152:H28 en E; coli O157:H7 zijn minimaal, zit niet in de oxidatiepotentiaal, maar slechts één ervan is een pathogeen).
  – als je MMS inslikt, dan zal het in de eerste plaats reageren met de eiwitten, DNA enzovoort in je maag en darmen. In het bijzonder, het zal ook een hoop van de bacteriën in je darmen doden, en zo volledig uitgewerkt geraken voordat het in je bloed zou geraken.
  – de tabellen geven een hele lijst van virussen en bacteriën, maar geen enkele eukaryoot. De malaria parasiet is een eukaryoot, net zoals zieke en gezonde cellen.
  – de tabellen over de biocide werking tonen aan dat deze werken aan 100 ppm of hoger. 18 druppeltjes MMS is ongeveer een halve milliliter. Als je dat ‘verdunt’ in een mens van 50 kilo, dan bekom je minder dan 10 ppm. De concentratie is dus te laag om volgens die tabel nog ‘biocidaal’ te zijn!
  – de ‘klinische’ studie in Oeganda was onethisch. Dat heb ik eerder al aangegeven, dus ik zal daar niet verder op ingaan.
  – als je een acute aanval van malaria hebt, dan heb je hoge koorts, zweet, bibberen,… Maar al die deelnemers in de video zien er toch vrij gezond uit. Dat roept toch serieuze vragen op over de diagnose van malaria bij al die deelnemers.
  – je kunt niet eenvoudigweg met een positief/negatief antwoord na microscopie bepalen of iemand malaria heeft. Je moet ook aangeven hoeveel parasieten je in het druppeltje bloed hebt gezien.
  – je kunt niet met één microscoop testje concluderen dat iemand genezen is van malaria. Dat moet je over meerdere dagen doen, want de parasiet zit niet alleen in het bloed, maar zit ook in de lever, en de hoeveelheid in het bleod ka nerg veel verandren van dag tot dag.
  – er is geen vergelijking met een placebo of een echte anti-malaria behandeling. Aangezien er kan getwijfeld worden of die deelnemers wel echt malaria hadden, kun je zo dus niet aantonen dat MMS ook maar enig effect had bovenop een placebo-effect.

  Samengevat, de uitleg over hoe MMS zou werken is pseudowetenschap en de studie die zou aantonen dat het werkt is heel bedenkelijk. Dit alles toont dus helemaal niet aan dat MMS een oplossing is voor malaria (of andere ziektes). Het is dan ook te begrijpen dat mensen of groepen die initieel dachten dat Koehof een behandeling had, zich nu terugtrekken. Daar moet je geen complotten achter zoeken.

  Malaria blijft een groot probleem, maar MMS zal daar spijtig genoeg niks aan kunnen veranderen.

  1. Kijk, daar hebben we mister ethical, ik dacht al waar blijft hij toch, ik was al bang dat je alarmklok niet was afgegaan die je baasje altijd meteen laat rinkelen als er weer snel een brandje geblust moet worden voordat het hem werkelijk centjes gaat kosten. Of was je vergeten de wintertijd weer in te stellen en ben je daarom van slag?

   Het lijkt wel alsof jij persoonlijk MMS hebt getest en getest en getest en nog eens hebt getest, je weet er blijkbaar alles van, alleen… en dat mankeert er helaas aan en haalt je hele betoog onderuit, je hebt het niet getest! Je bralt er lekker wetenschappelijk op los in de trant van: benzine stinkt, het verdampt en het vliegt snel in de fik, en daarom kan er nooit een automotor op draaien…

   Weet je wat ‘ethisch verantwoord’ is, dat jouw opdrachtgevers, die jou als stroman inzetten om fikkies te blussen waar zij hun fikken aan dreigen te branden, tegenwoordig nieuwe medicijnen testen op mensen in Derde Wereldlanden, die doen het voor minder dan Westerse studenten en dat levert meer winst op dat in de diepe zakken van dergelijke ‘ethisch’ ingestelde zakenlieden verdwijnt. Dat deze ethische vetnekken dergelijke arme mensen niet vertellen dat er mogelijk bijwerkingen aan deze testen kleven, ach, dat valt ook onder het ‘ethische besef’ dat gangbaar is in de farmacie, toch?

   Maar je hebt het zoals altijd weer kraakhelder aangetoond: als de geneeskracht van MMS werkelijk duidelijk wordt, dan is jouw baantje binnen de farmacie ook verleden tijd, geen wonder dat je zo tegen MMS bent, je zou het je niet eens kwalijk kunnen nemen, ware het niet dat het over de rug van 1 miljoen doden per jaar gaat!

  2. O ja Feniks, voordat je mij weer verwijt niet inhoudelijk te reageren, hier wat achtergrondinformatie over de ethische normen en waarden van je broodheren (vraag ze even hoe je hier met spoed op moet reageren, of staat daarover een standaard antwoord in je handboekje dat ze je verstrekt hebben? Kijk even onder de ‘e’ van ethische wormen en maden voordat je ze in paniek wakker belt):

   http://www.viceversaonline.nl/2011/02/farmaceut-besteedt-medicijntesten-uit

  3. Het vervelende is dat het werk van Feniks en trawanten wel degelijk vruchten afwerpt voor hun broodheren . Menig desperaat zoeker zal de negatieve berichtgevingen lezen en zich na het lezen van talloze drogredenen opnieuw beraden waarna het enthousiasme en de positieve hoop tot vrijwel in de kiem gesmoord is . Het paradepaardje van de pharmatrollen is en blijft Sylvia Millecam , de succesverhalen halen de media niet .
   Wie zich werkelijk verdiept dient ook niet de succesverhalen als zoete koek te slikken , maar zich te verdiepen in het hele proces waarin ieder mens een uniek geval is en dusdanig behandeld dient te worden . Ontgiften van het lichaam , versterken van het immuunsysteem en het elimineren van de indringers zijn imo de top 3 om mee te beginnen .

  4. Dus denk ik probeer allemaal van elkaar te leren. En verschillende behandel methodes
   niet als vijandig te zien.De dialoog opzoeken lijkt mij wel gezond.

  5. Beste Feniks,
   Jij vind het dus normaal om met een luchtvaart maatschappij te vliegen waar iedere maand een vliegtuig neerstort met ongeveer 200 doden.Is gelijk aan medisch Nederland, 2700 doden per jaar door vermijdbare medische fouten.
   En hoeveel doden door MMS? je schijnt er zo veel van te weten!
   vlieg ze!
   maup

  6. Aan Feniks
   Dat u op deze site mensen op andere gedachten wilt brengen met een heldere uitleg waarom MMS niet werkt, is bewonderenswaardig.

   Ik heb plaatsvervangende schaamte over de toon en het woordgebruik van Paul Harmans in zijn reactie op uw inbreng.

  7. Inderdaad blijft negatieve berichtgeving of zoals in het geval van een Internet trol als Feniks, bij mensen hangen en gaat men alsnog twijfelen aan in dit geval de werking van MMS. Denk je dat de farmaceutische industrie de kracht van debunken (afkraken) niet kent, natuurlijk, daarvoor hebben ze sukkels in dienst die op forums met standaard negatieve berichten de mensen op het verkeerde been moeten zetten, om zodoende de eigen markt en geldstromen veilig te stellen.

   Voor iedereen die gaat twijfelen bestaat er een hele goede hulp, bekijk de video nog eens waarin Klaas Proesmans zijn verhaal doet en bedenk je dat hij heel zeker van de genezing van malaria door MMS is, hij zegt het verschillende malen en beschrijft zijn persoonlijke ervaringen. Dat is geen bedrog, Proesmans zit niet in een complot van charlatans die ten onrechte MMS als medicijn betitelen. Kijk desnoods vanaf 3:24 en sla het verhaal van Jim Humble over, je begint dan meteen met het verhaal van Proesmans. Het helpt echt!

   Klaas Proesmans (en indirect het Rode Kruis zelf!) haalt het hele betoog van Internet trol Feniks/Koen finaal onderuit. Het is geen Leo Koehof of Jim Humble meer, het zijn officiële instanties die de genezing van malaria met MMS bewezen hebben, laat je dus door geen enkele scepticus wijs maken dat het bedrog is!

   http://www.youtube.com/watch?v=EG-HO6yvvgc

  8. Mari (reactie 10.7)

   Plaatsvervangende schaamte voor mijn woorden? Heb je de video bekeken? Heb je het artikel gelezen? Snap je überhaupt dat het elk jaar om 1 miljoen doden gaat die waarschijnlijk al sinds meer dan 10 jaar voor niets zijn overleden omdat ze geholpen hadden kunnen worden met een medicijn van nog geen 1 euro per persoon?

   Zou jij je dan niet eens diep schamen voor het feit dat je een figuur als Feniks bijvalt? Of ben jij weer een alter ego van de gespleten persoonlijkheid Koen/Feniks? Of ben je schielijk door Feniks te hulp geroepen omdat het blussen van deze brand uit de klauwen begint te lopen en hij water te kort kwam?

   O zijn we nu bij de letter ‘M’ van de Internet trollen aangekomen die de farmacie aanrukt om dit in de kiem te smoren?

  9. Paul: ik zal je niet verwijten dat je niet inhoudelijk reageert. Ik zal je gewoon direct wat vragen stellen:
   waarom reageer je niet inhoudelijk?
   “Heb je de video bekeken?” En zien die deelnemers er volgens jou ziek uit?
   Snap jij de argumenten die ik aanhaal wel?
   Vind jij die studie ethisch?
   Of begrijp je gewoonweg niet wat ik daar allemaal schrijf, en speel je daarom enkel op de man?
   Is jou wereldbeeld echt zo vertekend dat jij echt gelooft dat men ook maar iemand het zwijgen kan opleggen als er jaarlijks een miljoen doden kunnen voorkomen worden???

   En sorry, ik heb geen broodheren. Ik geef gewoon mijn eigen visie en argumenten.

   En ook ik kan weblinks doorgeven:
   http://kloptdatwel.nl/2013/05/20/grof-schandaal-mms-kwakzalvers-doen-alsof-ze-malaria-kunnen-genezen-in-oeganda
   http://www.sciencebasedmedicine.org/bleaching-away-what-ails-you

  10. Jij had huisarts moeten worden Feniks, hoefde je alleen je wachtkamer rond te kijken en kon je iedereen die er op het eerste gezicht niet ziek uitzag meteen naar huis sturen. En dat is dan de man die beweert dat je malaria in het bloed alleen vast kan stellen door meerdere dagen achter elkaar met de microscoop te checken!

   De mensen in Oeganda die echt ziek zijn en niet meer van hun bed kunnen komen die zie je in die video niet, gek hè. Iedereen die minder ziek was kwam opdagen. Overigens zie je wel mensen die ondersteund moeten worden, maar die zie jij graag over het hoofd. Kerstin, de Rode Kruis vrijwilligster vertelt haar verhaal en daarin heeft ze het over een zeer zieke vrouw die na 24 uur beslist beter is. Natuurlijk is dat voor jou een anekdotisch verhaal en geen bewijs, Kerstin zit natuurlijk ook in het complot of Koehof heeft een acteur ingehuurd om Kerstin voor de gek te houden, dat klinkt jou veel beter in de oren. Proesmans vertelt over de zieke Isaac, maar dat is natuurlijk een vette leugen, toch?

   Gek dat mensen als jou altijd om keihard bewijs roepen, je werkt in de farmacie en je zou dan mensen van hun ziekte af moeten willen helpen, zou je dan niet gewoon eens met MMS moeten gaan testen? Of dringt tot jou absoluut niet door wat Klaas Proesmans vertelt, of is dat ook een fantast die geen enkele ervaring met malaria heeft? Er waren ooit wetenschappers die beweerden, met hele stapels formules in hun hand, dat je nooit een raket de ruimte in zou krijgen, niets kon aan de zwaartekracht van de aarde ontsnappen. De man die de televisie had uitgevonden, werd door vooraanstaande wetenschappers als oplichter betiteld, het kon gewoon niet volgens de geleerde koppen. Gelukkig zijn er ook nog uitvinders, zieners en amateurs die geen plaat voor hun kop hebben en niet van het vooroordeel van een leunstoelwetenschapper uitgaan, en daar hebben wij als mensheid de meeste grote uitvindingen aan te danken.

   En in de farmacie krijgt het begrip ethisch blijkbaar een heel andere uitleg; wel medicijntesten op mensen in Afrika uitvoeren, maar MMS uitdelen mag niet. En kom nu niet weer aan met de bewering dat MMS alleen voor gootsteenontstopping is.

   De link die je geeft is van iemand die bij stichting Skepsis is aangesloten, geen wonder dat die voor het Rode Kruis opkomt en MMS net als jou volledig afkraakt zonder ooit aangedrongen te hebben op een beter onderzoek naar de beweerde geneeskracht, want het zou toch maar waar zijn…. Overigens geef ik onder mijn artikel ook een link naar de website van deze professionele ontkenner, alleen is dat het vervolg op het artikel waarvan jij de link geeft. In dat tweede artikel kun je tussen de regels doorlezen dat deze geboren nee-knikker moet toegeven dat het experiment toch geen hoax betrof. Voor de rest is zijn verhaal hetzelfde als dat van jou, maar ja, je weet hoe ik daar over denk.

  11. Paul: Ik weet niet echt hoe ik jou reactie 10.10 moet interpreteren: WIL jij gewoon niet snappen dat MMS niet kan werken, of KUN jij het gewoon niet snappen?
   Nogmaals: Snap jij de argumenten die ik aanhaal wel?
   Nogmaals: Vind jij die studie ethisch?
   Snap je dat de concentratie van 18 druppeltjes lager is dan wat je zelf beweert dat nodig is? En dus gewoonweg te laag voor jou eigen uitleg?

   Heb JIJ ooit al eens iemand gezien die malaria heeft gehad? (ik wel)
   Waarom denk jij toch dat ik voor de farmacie werk? Of neem jij bepaalde veronderstellingen gewoon voor waar aan, gewoon omdat ze in jou kraam passen? Ik weet dat jij het mis hebt, maar hoop je met dergelijke leugens meer mensen te overtuigen?

   Ik vind het wel leuk dat je die ‘wetenschapper’ aanhaalt die beweerde dat je nooit een raket de ruimte in zou krijgen. Die wist de media-aandacht te trekken, en 50 jaar later praat men er nog over! Maar zijn “formules” waren van hetzelfde niveau als diegenen die beweren dat MMS malaria kan genezen: het lijkt alsof ze echte wetenschappelijke argumenten zijn, maar een beetje degelijke wetenschapper ziet direct de fouten en neemt zo iemand dus niet serieus. En men bouwde gewoon verder aan die raketten… Is het je al opgevallen dat geen enkele degelijke wetenschapper of arts het MMS-verhaal gelooft? Echt ALLEMAAL in de zak van Big Pharma, of omdat ze die MMS-nonsens doorzien?

   En je blijft maar op de man spelen: een link met Skepsis is voor jou al voldoende om niet meer naar de inhoud te kijken. Jij leest daar dan “tussen de regels door”. Ik zou eerder zeggen dat ‘jij zeer selectief’ leest. Tussen welke regeltjes heb jij dan zitten lezen? “Dat MMS echt zou werken is volstrekt niet plausibel,” “Het resultaat is volkomen nietszeggend, maar kan levensgevaarlijk zijn als het verspreid wordt als een echte behandeling tegen malaria.” “Het hele gebeuren is volstrekt onethisch”. Ik zie niks tussen die regels!

  12. Feniks, na mijn artikel, na de video’s, na alle reacties van positieve mensen hier op WTK, blijf jij met vragen en opmerkingen komen die allang niet meer van belang zijn. JIJ(!) bent degene met oogkleppen op, snap je niet dat mensen juist op de man gaan spelen als je met een dergelijke kortzichtige blik alle aanwijzingen dat MMS wel eens meer kan zijn dan kwakzalverij opzij smijt? Ik ga er verder niet op in, al schrijf ik nog honderd keer wat ik hier inmiddels al 100 keer heb geschreven, jij bent niet op andere gedachten te brengen, jouw missie is rücksichtslos een bijzondere oplossing voor veel aandoeningen bij het grof vuil dumpen.

   Op bedekte wijze tracht jij de indruk te wekken dat ik dom ben, om zodoende de kracht uit mijn artikel te halen. Wat dat betreft zit je hier in de verkeerde discussie, je bereikt slechts het tegenovergestelde. Wat reactie 10 aangaat zijn wij (ik) klaar.

  13. @paul harmans
   Hoelang wil jij nog een trol blijven voeden , zo zonde van de energie die je erin steekt. Iedereen hier die al een tijdje meedraaid op het forum herkent deze stoffige vogel als de big pharma fan trol die hij is. Hij gedeit op de energie die hij op deze negatieve wijze bij veel mensen weet af te tappen, de enige manier om hem te bejegenen is m.i. negeren. Het verhaal dat jij verteld heeft geen verweer nodig tegen de ongefundeerde uitspraken van feniks, toch?

  14. Bedankt Feniks! Jouw soort reacties zijn hier hard nodig. Tegengas heeft een bijzonder krachtige werking op het grotere geheel.
   De tegengas triggert een hoop passie en reacties waar je ook weer iets mee kan naast de al waardevolle en mooie artikelen die hier worden neergezet.
   Naast alleen maar ja-knikkers of alleen maar nee-knikkers is de mix ervan veel belangrijker. Het dwingt de mens om zelf na te denken, om zelf keuzes te maken.
   Ieder mens die vrij wil zijn, moet imo uit de kooi en zelf besluiten nemen en zelf verantwoording durven te nemen voor zijn eigen leven.
   Het is zo makkelijk om altijd achter de kudde aan te gaan. “Iedereen zegt ja, dus dan het zal het wel zo zijn.”
   Door ook hier meer dan 1 mening neer te zetten; ofwel 2 kudde schapen te creëren, zal ‘de schaap’ uiteindelijk een keuze moeten maken met welke kudde hij of zij mee wil.
   Hierdoor krijgt een ieder de kans om te groeien in zijn bewustzijn en zijn ontwikkeling. Alsmaar klakkeloos aannemen wat je met de paplepel wordt ingegoten belemmerd de groei!
   Niets ten nadele van de belangrijkheid van WTK in het geheel! Ook de mensen als Feniks maken deze site groter en bekender.

   Hé Marcel, er zijn meerdere wegen naar Rome toch? 😉 ♥

  15. @ sun
   Ik begrijp jouw reactie en moet je gelijk geven in grote lijnen. Ik zie echter strijd om de strijd en niet een dialoog ter waarheids vinding. Daarom vraag ik me af hoe zinvol het is door dit “tegengas”te blijven voeden? Ik zie er namelijk geen groei door ontstaan alleen afleiding van energie, en een sterke vraag naar energietoevoer op een imo zeer negatieve wijze.

  16. Feniks, Veel dank voor je consistente uitleg waarom MMS niet kan werken. Ik moest denken aan een andere verschrikking in Zuid Afrika. Dr. Matthias Rath ( bron wikipedia.org) heeft veel HIV/AIDS patienten vroegtijdig de dood in gejaagd met zijn Rath VitaCell en andere hoge doses supplementen. Ook tegen kanker! Het is vergelijkbaar met dit onderwerp,
   In 2004 is de Rath methode onderzocht door de Zwitserse studiegeroep voor Complementaire en Alternatieve methodes bij kanker : SKAK. Conclusie : Er is geen bewijs dat gevonden dat de preparaten werken. Ik nodig iedereen uit om dit verhelderende overzicht van ook zo’n “bevlogen onderzoeker” te lezen.
   Graag geef ik nog antwoord op : Paul Harmans

   Innerlijke beschaving.
   Dringt dat tot u door ?
   U mept met woorden tegen zelfstandig denkende mensen.
   Wat is een Trol ?
   Ik ben een lange, slanke vrouw.
   Ik ruk niet aan farmacie.
   U bent dus Ufoloog ? (heb dat gegoogeld)
   Weet u wel dat Loog een af Bijtmiddel is ?
   Exuus, wrang grapje, maar u vraagt erom met uw hatelijke taalgebruik.
   Evengoed een vriendelijke groet !

  17. Ik neem aan Marianne dat die teksten van jou, jouw MENING weergeven..? Want zoals je het geschreven hebt, lijkt het alsof het ook allemaal zo IS.. Vertellen wat Feniks gedaan heeft.. En niet wat JIJ VINDT dattie gedaan heeft.. Ben jij rechter ofzo..??
   Ik vind namelijk helemaal niet dat het zo is. En heb weer een ‘andere’ mening.. Als je het niet erg vindt! Bijvoorbeeld: “…, u vraagt erom met het -in mijn opinie- hatelijke taalgebruik.” Dan hebben we het toch over JOUW waarheid ipv DE waarheid, die je pretendeert neer te zetten..?
   En evenzo een vriend’lijke groet.

  18. Mari je komt net als Paul Harmans over als een intelligent echt Mens, en dat is wat we hier volgens mij nodig hebben op het forum, wees welkom en geen blad voor de mond, knallen, zo lang het nog kan, voordat het internet definitief op slot gaat. Ik vond persoonlijk die Dr. Rath toespraken altijd wel erg indrukwekkend, vaak met Nederlandse ondertitels, ga even een favo Dr. Rath donder speech opzoeken, vooral ook over de geschiedenis van patent rechten, dat er in de negentiende eeuw complete openbare werken waren waar in voor iedereen inzichtelijk de vorderingen op scheikundige gebied te lezen waren, en dat het nu definitief achter slot en grendel zit, middelbare school scheikunde staat stijf van de éénzijdige censuur en wordt als belachelijk onecht bestempeld door technisch chemische academies.

   Dr. Rath over EU,Crisis,Dictatuur,Octooien,Handel in ziekte,Kanker NL&DE
   http://www.youtube.com/watch?v=nUDzw5F40Z8

  19. Ha, ha, Mari of is het Marianne? (Gebruik je echte naam eens als je het over fatsoen hebt en verschuil je niet net als Feniks achter een nickname.) Ja, ik ben ufoloog, ik geloof ook dat 9/11 een inside job is, ik geloof dat koude kernfusie mogelijk is, enz. En weet je hoe dat komt? Niet omdat ik goedgelovig ben, maar omdat ik elk fenomeen wil doorgronden en onderzoeken en zodra je uit je leunstoel komt, blijkt er achter bijna elk fenomeen een waarheid als een koe te schuilen. Blijf je steken bij oudbakken vooroordelen en luister je alleen naar het 8 uur journaal en lees je elke dag je ochtendkrantje, dan zul je daar nooit iets over horen en zal je ook nooit wijzer worden. Praat maar gewoon alle sceptici na die net als Feniks geen onderzoek doen en geen achtergronden bekijken en blijf blind voor de werkelijke wereld om je heen. De banken zijn hun mooie gezicht al kwijt, de farmaceutische industrie staat op het punt dat ook te ondergaan.

   Dit is de beste boodschap die je ooit hebt gehad, maar je zal er denk wel weer plaatsvervangende schaamte voor voelen.

  20. Marcel (reactie 10.14), dat is jouw wijze van redeneren, ik doe het op mijn manier en geef hieronder nog eens wat ik gisteren aan Raymond schreef:

   Een discussie is altijd nuttig, de ene lezer ervan vindt het misschien onnodig, de andere weet er zijn eigen standpunten mee te bepalen en dat is belangrijk om de waarheid boven tafel te halen. Wat Feniks doet is eigenlijk onze standpunten bevestigen, want iedereen met gezond verstand snapt na het lezen van zijn betogen en het behoedzaam laveren langs de feiten en de waarheid, feilloos hoe de vork in de steel zit. Iedereen snapt uit zijn antwoorden dat hij de boel alleen maar in het negatieve wil trekken, zonder ooit eens iets toe te geven. Daarom vind ik het ook zo leuk om met hem te discussiëren, hij overtuigt mensen nog meer van de werking van MMS dan ik dat kan.

 7. Het Rode Kruis heeft ook objectieve constateringen gedaan, alleen is dat wat langer geleden vrees ik hihi :

  ■ Officieel Rode Kruis-rapport uit 1948, vrijgegeven in 1979, spreekt over 271.300 doden in àlle Nazi-gecontroleerde kampen samen, Joden inbegrepen :

  http://fathersmanifesto.net/holocaustredcross.htm ( lees verder door voor de Rode Kruis-kampinspecties ! )

  & http://just-another-inside-job.blogspot.fr/2007/06/official-records-from-international-red.html

  & http://vidrebel.wordpress.com/2013/04/29/the-zyklon-b-dance-party-and-other-tales-from-the-resistance/

  & http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=36&t=18054

  & http://www.bashaoorpakistan.com/featured/reports/international-red-cross-official-records-proves-holocaust-fraud/

  ■ Auschwitz – Rode Kruis info -150 Britse monteurs : « Nooit gaskamers gezien » :

  http://wakeupfromyourslumber.com/blog/lindquist/holy-hoax-batman-my-government-wouldn-t-lie-me-about-jews-would-they

  1. Geeft wel een heel ander beeld van het wereld gebeuren, ik kan dit geloven, om dat het zo moet zijn gebeurd, maar het geeft geen echt lekker gevoel, over deze wereld waar in wij leven, en het moet een hell zijn voor die genen die dit weten, en er toch mee moeten leven en omgaan, mijn nieuwe Amerikaanse vriend Sean en zijn vrouw, zeggen dat voor weldenkende mensen, er niet meer te leven is in de US, vooral voor de hoger opgeleide, is het buigen voor de Zionisten, of barsten, en dit is niet nieuw.

 8. Al deze discussies zijn leuk en aardig, van sommige steek je iets op van anderen niet.
  Maar dat veranderd er niets aan dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor onze Eigen daden, en daar zelf over beslissen.
  Wij hebben de verantwoordelijkheid tegen over ons zelf en de gene die afhankelijk zijn van onze beslissingen.
  En daar komt bij dat er soms dingen beweerd worden en neer gezet als voldongen feiten, terwijl het geheel nog al twijfelachtig is, en dat kan natuurlijk niet, je moet niet mensen gaan beinvloeden, en ze dan min of meer beliegen, met misschien wel leugentjes om bestwil, maar dat kan natuurlijk niet bij dit soort ernstige onderwerpen.

  1. Jenne, je bent onduidelijk over wie er mensen beïnvloed en wie leugentjes om bestwil vertelt. Bedoel je wellicht dat het onduidelijk is of MMS malaria geneest, of heb je het over Feniks die tracht zijn baan te behouden en daarom de waarheid geweld aandoet?

  2. Laat maar Jenne, ik begrijp uit je andere reacties hier dat je aan onze kant staat, dank daarvoor!

  3. @ Paul Harmans, ik kan niet anders als onduidelijk zijn in deze, weet hier niets van af, ben een volkomen leek op dit gebied, maar ik voel wel hoe belangrijk dit allemaal is voor ons onwetende mensen.
   Natuurlijk ben ik voor natuur geneesmiddelen en methoden,
   Net mijn Influenzinum griep pilletjes gehaald bij mijn Apotheekeres,
   ook zij staat aan de kant van de homophaten, maar zij worden streng gecontroleerd op hun verstrekkingen, en hebben uit de eerste hand te maken met de Brusselse wetgeving, maar wat ik ook al heb aangekaart, de Pharma maffia gooid zich nu op de pseudo BIO en Homophatische middelen, maar dat is niet te voorkomen, maar hier blijkt toch ook uit de macht van het publiek!

 9. Misschien dat Feniks onderstaand pdf document er eens op na kan lezen.
  Hier wordt goed uitgelegd hoe MMS in het lichaam werkt.
  Crux bij het ongemoeid laten van het niet vernietigen van goedaardige bacteriën of gezonde cellen is de PH waarde…
  Vogens mij een belangrijke opmerking als het gaat om de geloofwaardigheid van de werking van MMS te onderbouwen.

  Enkele citaten uit onderstaande link:

  “Door het gehele lichaam, overal waar chloordioxide ionen via de rode bloedcellen worden getransporteerd en in aanraking komen met pathogenen, verliezen zij hun elektronen en houden op te bestaan.
  De met chloordioxide gewapende cellen ontploffen alleen bij aanraking met pathogenen, inclusief schadelijke bacteriën, virussen, giftige stoffen, zware metalen en parasieten.
  Al deze schadelijke stoffen bezitten PH waarden, die buiten het lichamelijk spectrum van de normale gezondheid vallen.”
  Al deze pathogenen zullen tevens een positieve ionische lading bezitten.

  “Cellen gewapend met chloordioxide, zullen géén goedaardige bacteriën of gezonde cellen oxideren, aangezien zij een PH waarde bezitten van 7 of meer (7.5 ideale waarde) en een negatieve ionenlading hebben.
  Chloordioxide ionen oxideren, d.w.z. verdampen alle zieke cellen, alles met een zurig karakter en met een positieve ionenlading.
  Indien de chloordioxide ionen niet in aanraking komen met pathogenen of andere toxinen, zullen deze tot keukenzout vervallen en in een aantal gevallen hypochloor zuur, dat óók door het lichaam kan worden
  gebruikt.”

  “Eenmaal verbonden met het bloed, stelt chloor dioxide zich op als een hoog energetische ontvanger van 4 electronen, wanneer het een cel tegenkomt met een PH waarde van onder de 7.
  Dit houdt in, dat zieke cellen min of meer verdampt worden, terwijl gezonde cellen ongemoeid blijven.
  Dit is wat er gebeurt: rode bloedcellen, die gewoonlijk zuurstof door het lichaam transporteren, maken geen onderscheid tussen chloordioxide en zuurstof.”

  Bron: http://www.tachyon-aanbieding.eu/Documentation/MMS-compleet.pdf

  1. Hallo AnnA 11, zo eenvoudig kan het zijn dus, ik vraag mij altijd af hoeveel ligt er nog op ons te wachten zo links en rechts, en hoeveel mensen zijn er onnodig overleden ?

  2. Anne11: Op het gevaar dat ik als arrogant wordt beschouwd, durf ik toch schrijven dat –als je dergelijke tekst als waarheid aanziet- het gewoon aantoont dat je helemaal niets afweet van chemie, biochemie of cel biologie.

   In plaats van gewoon iets te copieren van ergens anders, probeer eens mijn reactie 10 te lezen en begrijpen. En vergelijk die dan met deze tekst. Ik beweer bijvoorbeeld dat MMS met alle eiwitten enz zal reageren, dus niet enkel met de “schadelijke”. Argumenteer dan eens waarom je de ene versie wel aanvaard, maar de andere niet, op een manier die aantoont dat je begrijpt wat je post.

  3. Jenne laat je niet uit je tent lokken door Feniks, binnen de wetenschap zijn genoeg verhalen bekend over stoffen en zaken die in theorie niet kunnen werken, maar dat in de praktijk wel degelijk kunnen.

   Het Rode Kruis heeft 100% zeker dat experiment in Oeganda uitgevoerd, bekijk daarvoor de video en luister vanaf 3:25 naar Klaas Proesmans, de genezingen met MMS WAREN EEN FEIT! Er was ook een arts aanwezig en een laborante en die bevestigen dat de 154 patiënten malaria hadden en na 24 uur genezen waren, dat zijn geen leugens en het waren geen oplichters, hoeveel tegengas Feniks ook geeft.

   Dat het Rode Kruis niet met een vervolgonderzoek komt na dergelijke resultaten is vreemd, maar dat men het in de doofpot stopt is een regelrecht schandaal en dat roept huizenhoge vraagtekens op. Laat Feniks maar eens uitleggen waarom het Rode Kruis niet simpel en duidelijk de resultaten van het experiment openbaar maakt en met een gegronde reden komt waarom er geen vervolg op komt. Zo hoort het, pas dan kun je zeggen dat organisaties het hebben uitgeprobeerd, maar dat het niet werkte of… en dat is het punt, WEL werkte.

  4. Sorry, ik zag even over het hoofd dat mijn bovenstaande antwoord aan Anna11 gericht moest zijn. Dus voor jou hetzelfde Anna, laat Feniks eerst maar eens het vreemde en onwetenschappelijke gedrag van het Rode Kruis uitlegen.

  5. Paul, alleen al het FEIT dat het Rode Kruis niet in staat is, ondanks je pushen, netjes een reactie te geven op jouw brieven/mails, zegt me al genoeg. Deze club zat vreselijk in zijn maag met dit eigenlijk ‘informele’ onderzoek en haar ‘officiële standpunten’.. Die laatste werden natuurlijk op het laatst gebruikt om zich achter te verschuilen, in een desperaat en veel te laat antwoord. Zónder dat ze echter de ‘informele’ onderzoeken bespreken, toegeven, noch zelfs maar te noemen..!!
   De stilte is dus veelzeggend..

  6. Dank voor je compliment HyperAlert

   Wat ik onder andere in mijn mails aan het Rode Kruis schreef en dat geeft aan dat er iets heel goed scheef zit en wat ze zelf donders goed snappen, maar geen antwoord op geven:

   Dat het Rode Kruis alleen helpt onder de door de WHO vastgestelde regels zal beslist waar zijn, maar geef dan als organisatie toe dat er een foutje is gemaakt, dat het experiment in Oeganda nooit had mogen plaatsvinden en dat Proesmans op de vingers is getikt. Maar ik vermoed dat de top van het Rode Kruis de zaak liever volledig ontkent dan toe te geven dat men een zeer, zeer succesvol experiment heeft uitgevoerd, maar dat volgens de regels van de WHO niet mag vervolgen met daadwerkelijke genezing van honderdduizenden malariapatiënten, want een dergelijke verklaring zou voor een explosie aan onbegrip en woede onder de wereldbevolking zorgen.

  7. Anne11 en Paul Harmans: merk even op dat jullie allebei een andere ‘verklaring’ hebben waarom MMS zou moeten werken. “Chloordioxide ionen oxideren, d.w.z. verdampen alle zieke cellen, alles met een zurig karakter en met een positieve ionenlading” tegenover “Alle pathogene micro-organismen, zieke cellen en zware metalen hebben een oxidatiepotentieel dat onder +95mV ligt, waardoor chloordioxide hiermee kan oxideren.” Het klinkt twee keer wetenschappelijk, maar het is gewoon pseudo-wetenschap. Lees ook eens mijn uitleg in reactie 10 waarom het niet kan werken. En probeer dan eens uit te leggen waarom jullie ‘verklaring’ zou kloppen en de mijne niet.

   Paul (15.3): Waarom veronderstel je dat ik een uitleg over het standpunt van het Rode Kruis kan geven? Ik ben helemaal niet betrokken geweest bij die zaak (jij wel???), dus kan daar geen formele uitspraken over doen. Wat ik wel kan, is uitleggen dat wat jij schrijft niet klopt met de algemene kennis van de wetenschap. Het is dan aan jou om overtuigend aan te tonen dat het toch mogelijk is (“Extraordinary claims require extraordinary proof” Carl Sagan. En een videootje is geen uitzonderlijk bewijs). Begin bijvoorbeeld eens met jou uitspraak “binnen de wetenschap zijn genoeg verhalen bekend over stoffen en zaken die in theorie niet kunnen werken, maar dat in de praktijk wel degelijk kunnen” hard te maken. Met loze beweringen als deze is het immers gemakkelijk een argument te winnen! En ga dan eens verder met de punten in reactie 10 te bespreken.

   Guido (15.5). En wat zegt die “veelzeggende stilte” dan? Volgens mij: ‘wij zijn zo dom geweest om ons te laten misleiden en betrokken te geraken bij deze kwakzalverij. Nu beseffen we dat dit dom was, en de studie onethisch was. Maar wij willen dat niet formeel erkennen, of al de details van dat experiment en de resultaten publiceren, want dan geraken we misschien in gerechtelijke moeilijkheden omwille van betrokkenheid bij onethische zaken’.

  8. Koen, je geeft zo op van je objectiviteit.. Hoe kun je, bij je reactie op mijn ‘veelzeggende stilte’ nu zo’n volledig subjectief verhaal in de mond leggen van het Rode Kruis..??? Zo krijg je altijd gelijk. Denigrerend ook om over ‘wij zijn betrokken bij deze kwakzalverij’ te gaan spreken in je kennelijk duiding van de RodeKruis-stilte..

   Het ga je goed man, ik heb mijn buik alweer vol van je manipulerende gewauwel. En daaronder versta ik dan het volledig manipulatief invullen wat het Rode Kruis denkt, dacht en overwoog.. Het gaat er mij om hoe jij OBJECTIEF de stilte duidt.

   Eerlijkheid duurt het langst Koen, dat moet jij toch weten.. Waarom gewoon niet Leo bellen, via Poelmans. Simpel toch? Sterker nog: het allersimpelst. “Leo, we hebben er nog eens goed naar gekeken, en wij kunnen niet achter een dergelijk veld-experimentje staan met onze internationale reputatie. Wij worden geacht degelijk werk/experimenten te doen/steunen. En wij vinden, en eerlijk gezegd ben ik het daar mee eens, dat dit veldexperiment géén degelijk verhaal is, in de zin van wat het Rode Kruis voor staat”..

   Kijk dat schrijf ik zo op.. Moeilijk hoor.. Daar heb ik geen dagen, weken, maanden stilte voor nodig..!!
   En weet je, dat gaat die Leo heus wel snappen Koen.. Hoe moeilijk het ook voor hem is.. Maar als je Leo moet bellen dat het kwakzalverij is, dan heb je meer problemen inderdaad.. Maar waarom moet je melden dat het kwakzalverij is, dat je het vindt, of van mening bent..? Wat is er verkeerd aan mijn diplomatieke tekst, hierboven, zo uit het vuistje opgeschreven..??

   Nee Koen, er is dus iets veel fundamentelers aan het werk. Big Pharma zit achter de sponsoring van het Rode Kruis, via honderden miljoenen Euro’s kostende vaccinatie-programma’s.. En het kán toch niet zo zijn, dat een simpel middeltje al die vaccinaties straks in hun hemd zet…?
   Kijk Koen, en DAN heb je tijd nodig om met derden te overleggen, DAN ben je laat met je reactie en DAN valt er een stilte tussen wat eerst enthousiaste vrienden waren..!! De man/vrouw die bij het RK de belangen van sponsor ‘Big Pharma’ behartigd, zal ome Poelmans hebben teruggefloten in een vergadering. Poelmans vertelde natuurlijk dat de bewijzen zijn verzameld, hij kan geen kant meer op; hij heeft ook interviews gegeven..
   Het RK gaat aan de slag en haalt video’s van sites en ‘vernietigd’ bewijsmateriaal.. Paniek in de tent -> stilte naar Paul toe, die wordt gewoon even geparkeerd, niet wetende dat wat zij weghalen, anderen aan het dupliceren zijn..!
   Ik vind het weer mooi geweest, en trek, als je het niet erg vindt Koen, me weer terug.

  9. Feniks, wat ik zojuist onder reactie 10 als laatste reactie heb gezet, zet ik nu ook onder deze:

   Feniks, na mijn artikel, na de video’s, na alle reacties van positieve mensen hier op WTK, blijf jij met vragen en opmerkingen komen die allang niet meer van belang zijn. JIJ(!) bent degene met oogkleppen op, snap je niet dat mensen juist op de man gaan spelen als je met een dergelijke kortzichtige blik alle aanwijzingen dat MMS wel eens meer kan zijn dan kwakzalverij opzij smijt? Ik ga er verder niet op in, al schrijf ik nog honderd keer wat ik hier inmiddels al 100 keer heb geschreven, jij bent niet op andere gedachten te brengen, jouw missie is rücksichtslos een bijzondere oplossing voor veel aandoeningen bij het grof vuil dumpen.

   Op bedekte wijze tracht jij de indruk te wekken dat ik dom ben, om zodoende de kracht uit mijn artikel te halen. Wat dat betreft zit je hier in de verkeerde discussie, je bereikt slechts het tegenovergestelde. Wat reactie 15 aangaat zijn wij (ik) klaar.

  10. @Feniks
   Op 15.2 beweer je dat MMS met alle eiwitten zal reageren, niet alleen met de schadelijke.
   Een bewering door jou zelf bedacht? Zou ja én zo nee: graag een onderbouwing van deze stelling.
   En als het mogelijk is met bronvermelding.

  11. @Feniks 15.8
   Het één staat niet tegenover het ander, het gaat om hetzelfde.
   Ionenlading en PH-waarde zijn aan elkaar gerelateerd.

   Quote
   “Chloordioxide is door de”American Society of Analytical Chemists”(Amerikaanse Organisatie van Analytische Chemici) uitgeroepen tot de meest krachtige pathogenen bestrijder. Door het gehele lichaam, overal waar chloordioxide ionen via de rode bloedcellen worden getransporteerd en in aanraking komen met pathogenen, verliezen zij hun elektronen en houden op te bestaan. De met chloordioxide gewapende cellen ontploffen alleen bij aanraking met pathogenen, schadelijke bacteriën, virussen, giftige stoffen, zware metalen en parasieten.”

   Quote
   “Al deze schadelijke stoffen bezitten PH waarden, die buiten het lichamelijk spectrum van de normale gezondheid vallen. Al deze pathogenen zullen tevens een positieve ionische lading bezitten. Cellen gewapend met chloordioxide, zullen géén goedaardige bacteriën of gezonde cellen oxideren, aangezien zij een PH waarde bezitten van 7 of meer ( 7.5 ideale waarde) en een negatieve ionenlading hebben. Chloordioxide ionen oxideren (verdampen) alle zieke cellen, alles met een zurig karakter en met een positieve ionenlading.”

   Bron http://www.mmswinkel.com/Werking.htm

  12. Interessant is daarom dus ook het volgende.
   Kijk vooral naar de PH waarde van het bloed…

   Optimale pH waarde
   – Bloed 7,35 – 7,45 (ideaal 7,41)
   – Speeksel 6,00 – 7,50
   – Maag 1,35 – 3,50
   – Urine 4,50 – 8,40
   – Dunne darm 6,50 – 7,50
   – Dikke darm 5,60 – 6,90

   “Al onze cellen baden in het extracellulaire vocht dat net zoals het bloed licht basisch is (pH 7,35-7,45). De uiterste pH-waardes waarbinnen nog leven mogelijk is liggen voor het bloed en het extracellulaire vocht tussen 6,8 en 7,8. Te lage pH-waardes (zuur) leiden sneller tot levensbedreigende situaties dan te hoge waardes (basisch). Zo ontdekte dr. Berthold Kern dat een verlaagde pH waarde (meer zuur) tot een verdikking van het bloed leidde.”

   Bron http://www.circadian.nl/ph-waarde/

  13. Oeps vergeten… onderwerp link 15.14
   On The Mechanisms Of Toxicity Of Chlorine Oxides Against Malarial Parasites – An Overview
   By Thomas Lee Hesselink, MD
   Copyright September 6, 2007

  14. Anna11: Ik heb de indruk dat vijftig jaar geleden zou jij ook die ‘fysicus’ zou hebben geloofd die beweerde dat men nooit op de maan zou kunnen landen en dat het Apollo-programma louter geldverspilling was (10.12). Dat was iemand die toen de populaire media wist te bereiken en door veel mensen werden geloofd, terwijl diegenen met voldoende achtergrondkennis wel beseften dat het pseudowetenschap was en gewoon verder bouwden. Het is overduidelijk dat jij het bredere kader niet kent, en baseert je enkel op het copieren van teksten die er voor jou overtuigend uitzien, zonder daar zelf iets aan toe te voegen.

   Wat betreft jou vraag in 15.11: op de link die jij opgaf (http://bioredox.mysite.com/CLOXhtml/CLOXilus.htm) kun je lezen dat chloordioxide reageert met thiolen, en dat thiolen ook in eiwitten zitten. Dus de bewering die ik zelf aangaf, heb jij gewoon bevestigt, zonder dat je zelfs begreep dat je dat deed!

   Trouwens, die link die uitlegt hoe MMS zou kunnen werken, gaat dus wel volledig voorbij aan het feit dat 18 druppels MMS al volledig gereageerd hebben met de eiwitten in de maag en darmen, en dus nooit het bloed zullen bereiken.

  15. @Feniks
   Jij bent biochemisch onderlegd?
   Geloof er niets meer van helaas.
   Ik dacht je een plezier te doen met deze mooie pagina met scheikundige plaatjes.
   Zo te lezen heb je alleen op basis van de de eerste alinea je conclusies al getrokken.
   Wil jij het opnemen tegen een biochemist?
   Knap hoor, maar ik neem je niet eerder meer serieus dan als je een afbeelding van je diploma hier kan overleggen.

  16. @Feniks
   Én ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag…
   “Op 15.2 beweer je dat MMS met alle eiwitten zal reageren, niet alleen met de schadelijke.
   Een bewering door jou zelf bedacht? Zou ja én zo nee: graag een onderbouwing van deze stelling.
   En als het mogelijk is met bronvermelding.”

 10. Mari (reactie 10.7)

  Plaatsvervangende schaamte voor mijn woorden? Heb je de video bekeken? Heb je het artikel gelezen? Snap je überhaupt dat het elk jaar om 1 miljoen doden gaat die waarschijnlijk al sinds meer dan 10 jaar voor niets zijn overleden omdat ze geholpen hadden kunnen worden met een medicijn van nog geen 1 euro per persoon?

  Zou jij je dan niet eens diep schamen voor het feit dat je een figuur als Feniks bijvalt? Of ben jij weer een alter ego van de gespleten persoonlijkheid Koen/Feniks? Of ben je schielijk door Feniks te hulp geroepen omdat het blussen van deze brand uit de klauwen begint te lopen en hij water te kort kwam?

  Of zijn we nu bij de letter ‘M’ van de Internet trollen aangekomen die de farmacie aanrukt om dit in de kiem te smoren?

 11. Simpel MMS wordt ook bij Infuus systemen toegepast in alle Ziekenhuizen en bij Dialyse Centra door geheel Nederland heen. Mooi dat er er weer zo verwoordelijk geknokt moet worden tussen wat ongeregeldheden die elkaar wederom welles of nietes in de haren gaan vliegen. Niet sind kort maar kan me herinneren dat het goedje al een jaartje of 5 ruim op de markt is op menig afdeling van Nefrologie. En dat moet ook wel zeker gezien als men bezig is met bloed nodige zaken van levensbelangen.

  En btw MMS heeft mij persoonlijk oa van Candida Albicans af geholpen waar ik eerst meer dan 9 jaar plezier van mocht hebben terwijl geen enkele Reguliere arts er iets mee kon aanvagen. Zelf ben ik er na een kuur MMS er geheel van af. Dus simpel MMS heeft wel degelijk gewerkt bij mij…

  1. Hallo PAUL, die ziekte genoemd door jou, heeft wel veel weg van beschreven door mevrouw Tamara Lededewa, die dan weer getriggerd wordt door HIV, waar door een hoop ellende door ontstaat.
   Kun je misschien in het kort beschrijven hoe je die behandeling hebt uitgevoerd.

  2. @ Jenne

   2 maal daags 3 druppels om mee te beginnen aangemengt met biologische appelsap. Elke dag verhoog de druppels met een factor van 1 meer tot dat je op 2x 15 druppels uitkomt en dit een week lang inneemt. Daarna verminder je het geheel weer tot 2 daags 3 druppels. En dan stop je. Doe je het te snel dan krijg je een spontane buikloop van wil je niet weten!

   @ Sun Dank je wel lieverd voor je allen zijn 1 song

   @ Odette, een heerlijke film op hoog niveau, heb er van genoten in volle vlucht. De Aarde is altijd iets mooiers dan de meeste mensen het zelf bedenken kunnen. Daarom vaak een feest om te weten waar het op Aarde HET dan ook is…

  3. Ja beste PAUL 3,5, bedankt ga het door geven aan een nichtje van mij,met vervelende infectie ziektes.
   Hé waar zat je zo lang, weer aan die Wonder machine gelegen, nou hartelijke groeten!

  4. @ Jenne

   Ben erg druk bezig thuis met verhuizen intern, voorslaap kamer opknappen om straks op het thuisfront te kunnen dialyseren, ipv van 3x daags leeg gezogen worden in het ziekenhuis. Dan heb ik meer vrijheid over lichaam en bewegings vrijheid… Enne heb net 22 liter Druiven Schanps gebotteld na oogsten van een overvolle wijnstruik in me achtertuin. Was een beren pers klus van heb ik jou daar. Nu nog ook me schutting weer recht trekken na de storm van afgelopen maandag en dan ben ik misschien tussen alle nieuwe PC games ook weer te bewonderen hier op WTK.

 12. Hoi Paul,

  Wat er ook word (uit ) gevonden tegen bv Malaria en zo nog miljoenen ziektes.
  Vraagt zich dan niemand zich af waarom juist bepaalde mensen malaria hebben waarom bepaalde mensen ziektes hebben en andere weer niet!
  Als we langzaam gaan beseffen dat elke ziekte een signaal is van je lichaam om jou duidelijk te maken dat er iets aan de hand is en dat elke ziekte een psychologische oorsprong heeft die je kan vertellen wat je kan doen om jezelf te helen.
  Je kan als je dit weet met hele andere ogen gaan kijken naar ziek zijn, zeker als je weet dat je het zelf creëert!
  Kijk bv eens naar het boek van Christiane Beerlandt, De sleutel tot zelf-bevrijding.
  Op het moment dat je mensen denkt te gaan helpen (bemoeizucht , doe nooit iets als een ander er niet om vraagt) ga je je indirect met hun pad bezighouden.
  Wat ik wil zeggen is dat er geen rekening mee word genomen dat elk mens zijn zielenpad heeft en heeft gekozen voor een aardse ervaring om zo bepaalde zaken te ervaren die ze willen beleven.
  Elk mens heeft een aardse ervaring die je al in de geest hebt afgesproken en hier op de aarde mag beleven (ervaren).

  Zo staat er een marktkoopman zijn spullen te verkopen, ineens ziet hij in zijn ooghoek iemand staan, het is de dood die naar hem staat te kijken, hij sluipt via de achterkant weg en springt op zijn paard, hij rent en rent van de ene naar de andere stad, na drie dagen te hebben gereden ziet hij in een stoffig oud stadje een vervallen hotel, hij neemt een kamer en gaat slapen, morgens vroeg als hij wakker word kijkt hij naar buiten door het raam en hij ziet achter zich iemand staan, nee het is de dood weer, zijn mond valt open van verbazing en de dood lacht naar hem en zegt “hier hadden we toch afgesproken!”

  Dus ook al zou je mensen willen gaan helpen je weet nooit wat ze hebben afgesproken, beter is het dat je jezelf gaat af vragen waarom je zo graag anderen wilt helpen!
  Je kan je ook scharen onder de mensen die zeggen ook toevallig dat ik dat weer heb, maar je kan ook zeggen waarom valt het mij toe.

  1. Een mooi betoog waar ik me zeker in kan vinden Raymond. Ook ik ben al 30 jaren bezig mensen te informeren over andere mogelijkheden om gezonder te leven, maar besef tegelijkertijd, dat het ieders persoonlijke keuze is. Dit neemt echter niet weg, dat je informatie mag aanbieden, zoals ook hier gebeurt. Er wordt weleens gezegd, dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn en wellicht is het afslaan op een T-splitsing naar links of rechts nu juist de vrije keuze, die ieder individu in geplaatste omstandigheden mag maken. Zo kan de zieke bepalen wat ie wil en zo kan degene, die informatie heeft bepalen of ie dit wil delen. Misschien maken ze beiden een omweg om hun uiteindelijke plaats van afspraak te vinden. Maar misschien is deze bewust dan wel onbewust genomen ‘omleiding’ voor beiden onderdeel van hun leven. En zo blijft het leven als zodanig onverklaarbaar m.b.t. de weg, die elk individu mag/gaat afleggen. En dat is nu juist het avontuurlijke en verrijkende in ieders leven. Ook ik blijf de mens informeren vanuit mijn ‘weten’schap, dat weten leidt tot scheppen en omgekeerd. Ik heb respect voor Paul Harmans voor de manier waarop hij ons als vrije mensen informeert over MMS en de houding van een partij, die steeds meer begint te lijken om willens en wetens informatie bewust achter te houden en de mens juist geen enkele vrije keuze wil laten. Maar evenzo respecteer ik jouw mening. Het blijft iedere keer mijn keuze van hetgeen me toevalt om me te inspireren of verrijken.

  2. Beetje fatalistische inslag imo .
   Als je op een boot vaart en om die boot heen zwermt het van de verzuipende mensen van een andere gekapseisde boot , gooi je dan geen zwemvesten en reddingsboeien omdat ze er zelf voor hebben gekozen om op die kapseisboot te gaan varen ? Hoe ver wil je dat doortrekken ? Komt het er dan op neer dat iedere poging om een ander te helpen als bemoeienis wordt bestempeld ?
   Natuurlijk is een ieder verantwoordelijk voor diens eigen gezondheid , om iedere geboden hulp als inbreuk in een andermans karma weg te zetten …lulkoek als je het mij vraagt . New-age gezever .

  3. Inderdaad ken ik de levenswijze die jij beschrijft Raymond: reïncarnatie en karma. Maar ik denk dat als je ‘daar boven’ je volgende leven uitstippelt, je je ook bewust bent van de vele andere mensen en hun opvattingen op de wereld waar je geboren gaat worden. En je weet dat er mensen zijn die andere willen helpen en ook daarvoor ‘daar boven’ hebben gekozen dat te doen. Dus wie weet hebben heel veel mensen die ziek worden, voordat ze hier kwamen bewust de mogelijkheid ingecalculeerd dat een ander hen zal helpen, om misschien die ander weer te helpen met zijn karma.

   Het fenomeen ‘leven’ zit veel dieper en ingewikkelder in elkaar dan men kan begrijpen. Om zomaar te zeggen dat we niet ongevraagd mogen ingrijpen is denk ik te eenvoudig. Daar komt bij dat al die mensen met malaria uit zichzelf naar de kliniek in Oeganda zijn gekomen, dus hebben zij er wel degelijk zelf voor gekozen om gebruik te maken van een mogelijkheid die op deze wereld bestaat. En iedereen die hier op WTK leest over MMS en mogelijk kiest om de behandeling ook te ondergaan, volgt wellicht zijn geplande levenspad.

  4. Misschien kunnen we bij deze interessante gedachtegang toch een moeilijkheid detecteren. Eentje die vanuit het fenomeen ‘vrije keuze voor iedereen’ invloed heeft op de door jouw genoemde pre-incarnatieve voornemens om door lijden te leren.

   Eerst, ik kan zeker meegaan met de complexe invloeden die op onze 3D-wereld en de 5 zintuiglijke ervaringen daarbinnen doorwerken. Daar hoef je je ‘mind’ maar enigszins voor open te hebben staan. En lijden heeft zeker een functie, al weten we niet meer hoe we als rijkere westerlingen daarmee willen/moeten omgaan en gemakshalve net doen of het niet bestaat, totdat ziekte en zeer ons op de schouder tikt. Daarin ga ik met je mee. Zoiets is transformerend tot diep in de zingeving rond het bestaan.

   Toch is het nog maar afwachten of alle voornemens en leerdoelen binnen dat mensenleven dan ook gehaald gaan en kunnen worden. Welke lange reis verloopt immers altijd exact volgens vooraf gemaakt plan als we eenmaal aldaar ter plekke aan die tijd en ruimte onderhevig zijn?

   Maar het is vooral nog maar de vraag of de aanwending van vrije wil van bijvoorbeeld de industrie-vuiluitstoot of de tabaksindustrie-architecten ter ‘groei en bloei’ van zichzelf, wat duidelijk ten koste van mijn (long)gezondheid gaat, aan mijn voorgeprogrammeerde psychologische disbalans(en) toe te schrijven is. Want ik heb last van de keuze (tot schaden) van een ander (bv, 60% van de jeugd van Los Angelos heeft een vorm van COPD – bedankt industrie).

   Of dat verder gezonde mensen aan de tropische rivierdelta allen dodelijke toxificatie op het lijstje hebben staan om van te groeien omdat goudzoekers stroomopwaarts liters kwik gebruiken om goud van steen te splitsen…

   Ik meen hier dus die genoemde moeilijkheid in te zien. Doch op een algemener, minder persoonlijk niveau zie ik tegelijkertijd een uitdaging/taak van de mensheid om hier bewust van te worden en te transformeren naar een schoon en zuivere manier van leven en produceren.

   Dit soort verstoorders dienen we gewoon te benoemen, te onthullen of aan te spreken, zodat ieder dan op een zuivere manier op vrijwillige basis ziek kan worden.

   Want het blijkt uit veel van de want-to-know-artikelen dat onze pre-bestemmingen (richting opbouw of richting verval – om het even) mogelijk verhinderd worden door de keuze van een ander: moord, gifrivieren, manipulatie-aanslagen, corrupte politiek, etc.

   Dus of we deze vorm van manipulatie, rotzooi en lage tegenslag nodig hebben en of we die dan voor eigen rekening moeten nemen, betwijfel ik.

   Een leslokaal ter groei en ontwikkeling kan wellicht ook functioneel zijn zonder vuile vloer, onvoldoende hulpmiddelen en misbruikende leermeesters…

   Of is er iets wat ik over het (fysieke) hoofd zie?

  5. @ paul,

   Ik kijk anders tegen karma aan, ik gooi een balletje op en weet dat ik hem terug gekaatst krijg door hier een stukje over te schrijven. Ik ben mezelf bewust van wat ik zeg en doe,maar karma is niets meer dan alle dualiteiten die je zelf hebt gecreëerd zo liefdevol om te zetten, je leeft dus je eigen unieke blauwdruk en die openbaard zich elke dag in allerlei situaties die je innerlijke belevingswereld weerspiegelen zodat jij deze zo liefdevol om kan zetten.
   Paul je schrijft:Het fenomeen ‘leven’ zit veel dieper en ingewikkelder in elkaar dan men kan begrijpen, ik vind het niet dieper en ingewikkelder, het gaat toch gewoon over bewustzijn?
   Wat vind je zelf ingewikkeld en diep aan het leven!

   Als er bv een oorlog in Syrië is dan weet ik dat ik mijn innerlijke woede die elk mens in zich heeft word weerspiegeld in de buitenwereld, en ik kan dan besluiten om niet te gaan vechten als ik in een situatie terecht kom maar er voor kan kiezen om te gaan communiceren en zo deze dualiteit die word weerspiegeld in Balance te brengen.
   En zo kunnen we ook veel leren van ziektes door te luisteren wat deze ons te vertellen heeft.

   @ Harrie H.Braam,
   Voor mij zijn Gods wegen niet meer doorgrondelijk want ik heb mezelf doorgrond en daarmee ook God, want wat blijkt dat zijn we zelf!
   en ook ik heb natuurlijk respect voor de zienswijze en keuzes van Paul.

   @ Cozmic En als er mensen verdrinken voor mijn neus dan zal ik het ook niet laten om ze te helpen maar ik wilde ook een andere kant belichten van het ziek zijn. het is niet alleen een machtsstrijd tussen voor en tegenstanders van een medicijn of geneesmiddel. Ook de energetische kant , en dat is toch wel de belangrijkste kant van het leven, die word nauwelijks belicht en dat is wat de gevestigde orde het liefst heeft, dat wij maar blijven strijden en ondertussen vergeten wij wie wij ten diepte zijn.
   Ik vergelijk het energetische maar met een ijsberg, het grootste gedeelte zit onder water, en hier drijft de ijsberg op.

  6. @ Raymond , ik ben het met je eens dat een ziekte holistisch bekeken dient te worden . Als MMS een stapje zou kunnen helpen in dat proces is het mooi , anders is het idd. dweilen met de kraan open . Maar je moet ergens beginnen .

 13. Prachtig artikel, met precies de te verwachten uitkomst, wie er nog steeds zo positief over het rode kruis of nemporte welke organisatie,
  o.a. artsen zonder grenzen denkt, zal bedrogen uit komen, deze vallen allen binnen het Kader van de Pharma maffia, met voor op Bill Gates en consorten, niks gratis, zelfs aan de dood willen ze nog geld verdienen.
  Maar uiteindelijk overwinnen de positieve krachten ook hier, dat kan niet anders en dat mag ook niet anders!

 14. Na het lezen van de bevindingen van Tamara Lebedewa, over de Trichomonade, en het daar door onstaan van ophopingen tumoren, en dan verder gaande met MMS/ chloordioxide, de grote reiniger, ja grote mogelijkheden.
  Maar ook Mevrouw Tamara Lebedewa, is verguist en monddood gemaakt, maar zij is er toch mee voor de dag gekomen, net als nu hier met Chloordioxide.
  Mensen er leven onmensen onder ons, het is heel bedroefend, dat deze mensen zo ieder één en alles kunnen corrumperen, en daar door heel veel slachtoffers op hen rekening hebben.

 15. Ik vraag me toch af waar al dat gebrek aan vertrouwen in zaken die echt kunnen werken vandaan komt.
  Het ‘onzin’ gehalte is hoog en er goed ingebakken.
  Alles wat slecht is wordt sneller geloofd dan dat men open minded is en zelf verantwoording neemt en actief zelf gaat deelnemen in de oplossingen. Liever uit angst mogelijke oplossingen de grond in stampen, dat is vast veel gemakkelijker voor de meeste mensen.

  Ironisch eigenlijk het massale geloof van al het goede van de ‘slechterikken’ en al het ongeloof voor al het goede van de goeierikken.
  Ach ja een ieder maakt zijn eigen keuzes en kiest voor waarheid, vrijheid en gezondheid, of kiest ervoor om ‘veilig’ achter de meute aan te blijven lopen en ja amen te blijven knikken.

  Daarnaast ook het blijven ontkennen van al het slechte van deze slechteriken die ze blijven aanzien voor de goedzakken onder ons.

  Het nog niet zien dat de mensheid door een kleine minderheid van de machthebbers op Aarde worden gezien als onkruid wat moet worden uitgeroeid en al helemaal niet over de kennis mag beschikken om gezond te zijn. Het nog niet zien dat de mensheid een slaaf is ‘een geld- en werkslaaf’ voor deze machthebbers. Wat zullen de getallen zijn? 5% van de totale wereldbevolking heeft bij elkaar meer geld dan de overige 95%.
  Zucht, slaap lekker zacht voor een ieder die dit niet aankan!

  Hoe bedoel je de omgekeerde wereld?

  Ach ja ik kom daar ook vandaan.
  In ‘mijn omgekeerde wereld’ heerst er gezondheid, vitaliteit, waarheid en vrijheid. Het is simpelweg gewoon een keuze maken en jezelf bevrijden van de illusie.

  1. , mits je aardse voertuig niet in zo’n verre staat van degeneratie is, dan is alles echt nog mogelijk!
   Voor diegene waar dit niet meer voor opgaat, wens ik jullie heel veel sterkte en liefde.
   We zijn allen onlosmakelijk aan elkaar verbonden, linksom of rechtsom hoe je het ook bekijkt. Alles heeft een reden. Maar pffff af en toe word je er zo simpel van en denk ik; kan het dan echt niet anders?

  2. Daar zit ‘m de crux Sun. Ze (elite) beséffen niet dat alles onlosmakelijk aan elkaar verbonden is. Stel, ik zeg stel, dat ze hun zin krijgen die vijf procent, dan staan ze voor een nog groter probleem. Wie wil voor die gladjakkers werken, die álles om zeep hebben geholpen? Wie gaat de huizen bouwen, de grond bewerken voor voedsel, hun huizen schoonhouden in de fabriek staan om hun mooie spulletjes te maken? Ze graven hun eigen graf en waarom in hemelsnaam het onze? Een mooi spreekwoord hiervoor is, ‘De huid verkopen voor je de beer hebt geschoten’.

  3. Hoi Odette, het zal ze niet lukken. Maar vermoedelijk is alles allang ingepland en zijn het bepaalde gebieden op de aarde die het zullen moeten ontgelden en andere gebieden die gespaard zullen blijven.
   Niets geen natuurlijke selectie, gewoon selectief uitdunnen. Ziek maken en mochten er te veel ziek worden, hebben ze natuurlijk altijd voor elke ziekte de oplossing in de kast staan. Nee, zo vaart zal het niet lopen.
   Ik denk idd dat namelijk ook met name een aantal van de werkpaarden nu toch ook aan het wakker worden is en niet meer klakkeloos hun vuile plannen zal uitvoeren.
   Ik weet eigenlijk niet wat ik erger vind; die gene die deze duistere plannen bedenken, degene die ze uitvoeren of degene die het niet willen zien.
   Een ieder krijgt uiteindelijk waar die om vraagt geloof ik nog steeds. Ik erger me het meest aan de laatste groep; zij die het niet willen zien, en het dus massaal mogelijk maken.
   😈

 16. Fantastisch!!! Ik ken MMS al wat langer en ik heb het zelf ook ooit gebruikt. Afgezien van diarree (het spoot er uit maar was niet zuur of zo, dus niet pijnlijk), heb ik geen negatieve bijwerkingen geconstateerd.

  Dankzij dit overtuigende bewijs durf ik MMS nu uit te dragen binnen het therapeutencircuit waarbinnen ik actief ben. Bedankt!!!

  Ter info: broken link: de kleine wonderen voor haar ogen ziet gebeuren. (klik HIER)

  1. Hallo Lenard,

   Mooi dat enthousiasme van jou, er zijn al heel veel mensen die MMS kennen, vaak meer dan je denkt, maar het kunnen er niet genoeg worden.

   Ik meen dat Guido de link al hersteld heeft, als ik op het woordje HIER klik dan kun je de Engelstalige pagina zien. De vertaling van die pagina vind je hier:
   http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/MMS8Oktober2013.htm

 17. ik ?? vraag me wel eens af of deze ministers en zijn gevolg ook een jaarlijkse griepprik haalt of gaan zij ook voor mms ??
  ps ik ben zelf behandeld voor limpfen kanker ik heb 8 chemo,s gehad en ben nu schoon zeggen mijn doktoren .maar is dat wel zo .en nu ik dit verhaal zo lees moet het toch voor een/de kanker patient goed zijn toch ? deze mms !ik heb nu alleen nog last van tintelingen in mijn voeten. tenen het ergste .gaat vanzelf wel weg wordt er gezegd .toch ?? graag een reactie hierop

  1. Er zijn zat meldingen van voormalige kankerpatiënten die beweren dat hun tumor met MMS is verdwenen, maar zolang daar geen wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan, blijft het onduidelijk. Jammer alleen dat dat onderzoek er niet zal komen als het aan de farmaceutische bedrijven ligt, zij verdienen miljarden aan hun chemokuren. Mijn beste vriend gebruikt MMS tegen maagkanker en we zijn samen bij de mensen van deze website langs geweest en je mag ze altijd bellen voor gratis advies:

   http://www.mms4u.nl/shop/nl/contact.html

   Hier nog een link die Joris (reactie 13) al gaf:

   http://mijnstrijdtegenkanker.wordpress.com/chloordioxine-kuur

  2. Sorry Paul haha,
   Had je reactie nog niet gezien omdat ik niet ingelogd reageer.
   Maar beter dubbel dan helemaal geen reactie 😉

 18. hoi sun ?? ik denk dat de blinden het niet in willen ,ik sprak vanmiddag nog een kennis van mijn vrouw en daar had ik het over om mms,n te gebruiken haar dochter lijd aan een kanker ?? die maar op een tietal duizen bekend is waar ze denken dat er kanker in de borst zit maar elders weer op komt in het lichaam .ik zei zo tegen haar laat ze dan dat mms eens gaan gebruiken maar nee hoor dat deed ze nietdat kon ze niet want haarartsen hadden haar gezegd dat zij dat niet mocht want hun hulp was beter dan de resterende hulp middelen .moeders werdt er een beetje pissig over omdat ik het haar zei laat ze dat eens proberen ..jammer voor zo,n jong lichaam dat nu niet geholpen wenst te worden .

  1. Hoi Garriet, het blijft een uiterst gevoelige onderwerp om in zo’n situatie te twijfelen aan de reguliere zorg.
   Wel dapper van je dat je het in iedere geval geprobeerd hebt!
   Veel liefs en sterkte met je herstel!
   ♥ ♥ ♥

 19. Het Rode Kruis is een zijtak van de illuminatie.
  Zij zijn alleen gebaat met zoveel mogenlijk (slachtoffers)?
  Deze twee regels verteld eigenlijk een heel verhaal,en zeker voor de mensen die van deze materie af weten.

  Bird

  1. Ga eerst eens het verschil opzoeken tussen de manipulator en de gemanipuleerde in je woordenboek. Beter je huiswerk maken.

  2. Het RK beheert de grootste bloedbank van de wereld, met duizenden bloeddonateurs per dag, imo.

  3. Bird heeft zwaar gelijk, word zo moe van die schreeuwerige nitwit in de gloria new agers, met de groeten aan V voor Victorie rode geert, met je grote roze blufpokermuil Odette… Amsterdamned.. hierooh heb je je huiswerk, beter opletten voortaan, no doubt about it, wel effe lezen en studeren en de puzzelstukjes aan elkaar plakken;

   Quote:

   ” The Red Cross was unable to cope with the demands of World War I and in effect was taken over by these New York bankers. According to John Foster Dulles, these businessmen “viewed the American Red Cross as a virtual arm of government, they envisaged making an incalculable contribution to the winning of the war.”1 In so doing they made a mockery of the Red Cross motto: “Neutrality and Humanity.” ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/bolshevik_revolution/chapter_05.htm

   Quote:

   ” The International Red Cross is a Masonic organization. They always, in every conflict are able to go behind enemy lines. Why is the Red Cross, the International Red Cross, able to go behind enemy lines in wartime, in conflict? There is a reason. The International Red Cross, out of London, connected with the American Red Cross, comes from the Red Cross of Saint George, the cross on the British flag, the red cross – that is also from a Masonic institution. ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/matrixofpower/matrixofpower01.htm

   R.L. Burnside – Glory Be
   http://www.youtube.com/watch?v=BufKGiVT71s

  4. Nou Hyper, kom net van mijn werk. Wat taal zeg, kom op zeg. Ik ben blij dat je agressie er weer even uit, ben ik toch nog ergens goed voor, nul en roze blufpokermuil (nieuw woord0 quote hyper; word zo moe van die schreeuwerige nitwit in de gloria new agers, met de groeten aan V voor Victorie rode geert, met je grote roze blufpokermuil Odette… Amsterdamned…
   Dank je wel hoor, je kan weer lekker je rust hebben samen met met Sylvester.
   Haal gerust adem en denk nog maar even aan Dawn, ik zeg vaarwel tegen alle WTK’ers want met dit soort taalgebruik ben ik weg. Het ga jullie allen goed, Hartegroet voor iedereen die hem hebben wil, Odette.

  5. ooh nou dan kunnen we pragmatisch praktisch bekeken beter een beetje vriendelijk blijver over het rode bloedbank kruis, aan het front kan je maar zo zonder komen te zitten, en dan kunnen zij mooi als reddende engelen optreden..

  6. Zeg Hyper dit kun je niet maken, je gaat hier te ver, Odette is één van ons net als jij, dit moet je niet doen!
   En maak je excuse maar aan Odette, groet Jenne

  7. @ Hyper

   Je komt weer ZWAAR ongesteld hier over… Zo te merken kan je alweer niet tegen wat bloed mooie Spetters zoals Odette! Jammer dat je steeds zo verder afzakt, misschien ook maar eens wat MMS innemen om weer te kalmte te komen. 😉

  8. Hyper wonder MMS ReDoX reacties, exploderen in je hand en niet in de mond, dusz nu is Odette onklaar gemaakt, door te veel vrije zuurstof radikalen, ooh ooh , was niet de bedoeling, als ongewenste bijnier werking, jammer, Odette come back, Anna gaat zo hopelijk in de bruuske botte bres springen, dwars tegen de biochemische natuurwetten van Feniks in..

  9. Odette,
   Gooi Hyper wel in de nutri-bullet.
   Maken we er een superpoison van.
   Snufje mms erbij,
   Snufje msg erbij,
   Snufje sambal bij…
   😉

  10. HA 26.3, ik weet waar jouw boosheid vandaan komt maar dit kun je echt niet maken. Jij zou beter moeten weten dan dit.
   onbegrijpelijk voor mij; misschien zou je in de toekomst beter kunnen uiten wat je dwars zit, zonder daarbij anderen in te betrekken en te beschadigen.
   Ik vind het fijn dat je wel inziet dat dit niet je bedoeling was.
   Ik hoop dat je het goed kunt maken met Odette!
   Ik hou van jullie beide! ♥
   Odette HG terug ♥!

  11. Odette,
   Je merkt het wel, je kan hier niet gemist worden.
   Nogmaals trek het je niet aan, kijk eens in de catacomben van Wtk…
   Sun doet uitspraken over Hyper dat hij het eens over zijn gevoelens moet hebben.
   Als er iemand dat gedaan heeft is het Hyper wel.
   Dus zoek even verder hier en dan weet je dat je met een zeer goedhartig mens te maken hebt.

  12. Paul Harmans zegt; 27.14 Het toont eindelijk 100% aan dat het Rode Kruis, toch niet de minste, onder druk is gezet om een succesvol experiment te ontkennen en er geen vervolgonderzoek meer op los te laten. Dat wil ik met dit artikel laten zien. Het maakt dus twee dingen heel duidelijk, MMS werkt en het Rode Kruis is corrupt onder dwang van de farmacie, misschien zijn dat zelfs wel drie dingen!
   Dit is dus hetzelfde wat ik zei 26.1, De manipulator (big pharma) en de gemanipuleerde (rode kruis)

  13. feitje isz dat veel mensen een vooringenomen mening hebben en als je je bedoelingen niet HEEL duidelijk op papier zet , lezen ze wat ze willen lezen .
   Om te provoceren is dat wel leuk , zit je niet op te wachten op getriggerde lui , wees dan heel duidelijk in alles wat je bedoelt .
   http://www.youtube.com/watch?v=ez0Z2naY3DY

  14. Gelukkig is Juf Odette terug met haar foutloos geschreven verhalen .
   Tijd voor het groot WTK dictee met dt , lange ij en de juiste voorzetselen en punctuatie , potjandomme .

 20. Waarom trekken Proesmans en het Rode Kruis zich terug uit deze MMS-studie en willen ze daar niks eer mee te maken hebben? Is het omdat “een bepaalde elite […]een medicijn dat teveel zieke mensen geneest […] met veel druk op allerlei instanties de kop wil indrukken?” zoals in het artikel hierboven geïnsinueerd wordt? Of is er een ander reden voor? Is het misschien omdat zij eerst nogal naïef dachten dat Jim Humble wel eens een nieuw medicament kon hebben, en ze hem wilden helpen, maar tijdens de studie vaststelden dat het kwakzalverij was, een ondoordachte studie-opzet, onethisch uitgevoerd, en ze zich dus daarvan gewoonweg wilden distantiëren?

  Laten we even de twee opties bekijken.

  Stel dat de eerste correct is: stel dat MMS werkt en miljoenen mensenlevens kan redden. Als je dat wil tegenhouden, dan heb je miljoenen mensenleven op je geweten. Hoe kan men iemand dan overhalen om dat tegen te houden en die gegevens te verzwijgen? Hoeveel druk moet je uitoefenen om al die mensen in de pas te doen lopen? Een goede eindejaarsbonus? Een promotie? Een miljoen euro op je rekening? Het is volgens mijn gewoon niet realistisch dat AL die mensen die daar bij betrokken waren zo om te kopen zijn. In ieder geval, ik zou mijn geweten zo niet kunnen sussen, zelfs niet als ik miljoenen euro’s zou krijgen. Ik zou dan wel eens zoals Snowden of WIkileaks gaan ‘lekken’. Of was het leven vanal die mensen hun familie in gevaar als ze uit de biecht zouden praten? Maar als de ‘elite’ met moorden begint te dreigen, zou het dan niet eenvoudiger zijn om Humble zelf uit de weg te ruimen? Kortom, het lijkt gewoon niet logisch dat er degelijke ophefmakende bewijzen kunnen zijn over MMS, die gekend zijn bij verschillende mensen, maar toch verzwegen kunnen worden.

  Het alternatief is dat het Rode Kruis naïef was. Er worden geregeld samenwerkingen opgesteld tussen organisaties of bedrijven die een behandeling willen testen, en anderzijds organisaties met kennis van de lokale situatie. Zo is dit wellicht ook gestart voor MMS. Dat begint met een impliciet wederzijds vertrouwen van de andere partij. Een vertrouwen dat doorgaans terecht is. Maar af en toe gaat het ook mis. Soms omwille van financiële misverstanden, of ethische aspecten, of de vaststelling dat de tegenpartij gewoonweg niet de kennis, expertise of ervaring heeft die beweerd werd. En dan trek je je daar natuurlijk met veel schaamte van terug. Je kunt natuurlijk heel omstandig gaan uitleggen waarom je de acties van die tegenpartij onethisch en kwakzalverij vindt,maar wat win je daarbij? Het toont alleen maar dat je naïef was om met hen in zee te gaan. Dit scenario lijkt mij logischer, want ook ik heb heel wat bedenkingen over MMS (zie reactie 10).

  Samengevat, na alles hier, en op andere websites, te hebben gelezen en gecombineerd met mijn inzichten, ben ik er van overtuigd dat MMS kwakzalverij is, en dat het gewoon niet werkt. Deze studie toonde niks aan, alhoewel de aanhangers beweren van wel. Een groot complot om resultaten te onderdrukken is gewoon niet realistisch haalbaar. Die studie was enkel mogelijk omdat een aantal behulpzame mensen te naïef waren en zich dat nu realiseren.

  1. Cirkelredeneringen.. Inhoudelijk ga je niet in op deze test. Die Oegandese dokter liegt ook? Heeft de microscoop gemanipuleerd..?
   Als die Proesmans eerst enthousiast is, daarna stil valt, volledig.. Niet eens de beschaafdheid heeft zijn vriend Leo in te lichten, zoals kameraden dat doen..
   Koen je bent volledig in de lucht aan het fietsen. Je gaat -dat ben ik volledig met Paul eens- NIET IN op het experiment, INHOUDELIJK noch mbt UITVOERING/RESULTATEN..
   Je kiest alternatieven om te bespreken die jou dienen, andere laat je gemakshalve achterwege..

   Dus je hebt nu pas ‘een aantal sites e.d. -gecombineerd met jouw inzichten- overtuigd geraakt..? En daarvoor zat je dus maar wat in de lucht te fietsen..?

   Als ‘behulpzame mensen naïef waren, kun je dat toch gewoon zeggen. “Leo, excuseer me, ik geloof dat het onderzoek niet volgens wetenschappelijk grondslagen is uitgevoerd en dat ik er niet meer achter kan gaan staan.” Is een vriendschap een dergelijke dialoog kennelijk niet waardig in jouw ogen? Vreemd.. Stilte is veelzeggender, inderdaad!

  2. Inderdaad Guido, Feniks draait er omheen, hij durft niet aan het vraagstuk te komen waarom het Rode Kruis niet met een vervolgonderzoek komt na dergelijke resultaten waarvan Proesmans en de medici in Iganga zo onder de inruk zijn. Laat Feniks maar eens uitleggen waarom het Rode Kruis niet simpel en duidelijk de resultaten van het experiment openbaar maakt en met een gegronde reden komt waarom er geen vervolg op komt. Zo hoort het, pas dan kun je zeggen dat organisaties het hebben uitgeprobeerd, maar dat het niet werkte of… en dat is het punt, WEL werkte.

   En dan nog iets heel belangrijks, Feniks, de man die altijd om bewijs roept, heeft niets aan een paar duidelijke video’s waarin traceerbare mensen en nota bene een CEO van een dochterorganisatie van het Rode Kruis, een experiment uitvoeren en waarvan er NIET EEN zegt dat MMS twijfelachtig is, maar juist IEDEREEN vol overtuiging de resultaten kenbaar maakt. Nee, Feniks leest (waarschijnlijk alleen maar) wat sceptische artikelen, en geeft een wetenschappelijke verhandeling vanuit zijn leunstoel die 100% duidelijk moet maken waarom chloordioxide niet kan werken, zonder dat in de praktijk te toetsen, iets dat al die sceptici die de artikelen hebben geschreven en die Feniks leest ook niet hebben gedaan, en op grond van dat komt hij tot de definitieve vaststelling dat MMS kwakzalverij is.

   Als hij werkelijk in de farmacie werkzaam is, en zijn ‘drive’ mensen helpen behoort te zijn, dan zou hij super enthousiast moeten worden en als de bliksem contact opnemen met Jim Humble of Leo Koehof om zelf een experiment op te zetten dat helemaal (en terecht) aan zijn eisen voldoet.

   Feniks, wat ik zojuist onder reactie 10 en 15 als laatste reactie heb gezet, zet ik nu ook onder deze:

   Feniks, na mijn artikel, na de video’s, na alle reacties van positieve mensen hier op WTK, blijf jij met vragen en opmerkingen komen die allang niet meer van belang zijn. JIJ(!) bent degene met oogkleppen op, snap je niet dat mensen juist op de man gaan spelen als je met een dergelijke kortzichtige blik alle aanwijzingen dat MMS wel eens meer kan zijn dan kwakzalverij opzij smijt? Ik ga er verder niet op in, al schrijf ik nog honderd keer wat ik hier inmiddels al 100 keer heb geschreven, jij bent niet op andere gedachten te brengen, jouw missie is rücksichtslos een bijzondere oplossing voor veel aandoeningen bij het grof vuil dumpen.

   Op bedekte wijze tracht jij de indruk te wekken dat ik dom ben, om zodoende de kracht uit mijn artikel te halen. Wat dat betreft zit je hier in de verkeerde discussie, je bereikt slechts het tegenovergestelde. Wat reactie 27 aangaat zijn wij (ben ik) klaar.

   O ja, kom maar op Feniks met die opmerking dat ik voor de discussie wegloop, nog zo’n tactiek van vileine sceptici om alsnog de publieke opinie voor zich te winnen. Prima man, jij hebt gewonnen, de 10 miljoen onnodige malaria slachtoffers van de laatste 10 jaar kijken mee, maar hebben helaas geen stem meer, dus die roepen jou niet meer tot de orde. Dat zou alleen je geweten nog kunnen, maar dat heb je overduidelijk niet.

   En beweren dat het onmogelijk is om een medicijn in de doofpot te stoppen dat een miljoen mensen per jaar de dood bespaart, dat zien we hier dus wel degelijk in praktijk gebracht worden. Feniks werkt er keihard aan mee!

  3. Beste Feniks, het begin is er. Je oppert 2 mogelijke scenario’s. De 1e kun je alleen nu nog niet bevatten, maar ooit zal het tot je doordringen dat alles om geld en macht draait. Het draait niet om “onkruid”; miljoenen mensenlevens waar er al zoveel van zijn.
   Slaap nog even zacht, alhoewel ik denk dat het inmiddels aan je begint te knagen? Je ben hier met een reden.

  4. De grap van dit voorbeeld van het RK, is dat het juist de stilte is die veelzeggend is. Terwijl ze NIETS proberen te zeggen/uiten.. In ELKE PR-cursus leer je dat je METEEN dient te reageren, hoogstens 1 dag later. Maar zwijgen is ALTIJD een negatieve optie. Die gebruik je écht pas als je met je rug tegen de muur staat.. Echt niet meer weet hoe je moet reageren. Dood proberen te zwijgen.. Die uitdrukking zegt het al.

   De kracht van Waarheid (met een grote ‘W’..), ligt hem er nou nét in, dat ie zó krachtig is, dat er DUS niets overheen kan..! En dat je die ALTIJD kunt delen.. En juist die Waarheid streven we toch allemaal na, met onze eigen waarheden, die liggen in ervaring, kennis en inzichten.. EN JUIST door het delen van onze eigen, oprechte waarheden, komen we stappie voor stappie bij de Waarheid. Maar niets delen, weerspiegelt een proces van een dubbele agenda, ook al zou dat maar schijn zijn..
   Dus als het RK niet mee mag, kan, wil, of wat dies meer zij, in dit proces, als Proesmans zijn boekje te buiten ging, dan zouden ze dáár een reden voor moeten opgeven. Direct. Zeker als non-profit-stichting, die NIETS heeft aan negatieve publiciteit en de schijn tegen krijgen.
   Nu gebeurt PRECIES het tegenovergestelde en is de beer los. De Waarheid achterhaalt de leugen, als is die nog zo snel. Of traag, in dit geval..

   (Mijn persoonlijke gevoel/conclusie bij dit verhaal, dat ik pas 1 week écht doorvoelen kan, is dat het idd Big Pharma is, één van de groooootste geldschieters van het RK, dat hier achter zit. In het bestuur van het RK zit natuurlijk een stromannetje of -vrouwtje, die de belangen van Big Pharma verdedigt en geroepen heeft dat ‘we’ (het RK), dit niet kunnen maken.. Je hoort hem/haar al: “Terwijl we aan de ene kant van deze industrie miljoenen ontvangen, doen we met dit soort tests met ‘dubieuze middelen’ juist afbreuk aan onze relatie met de farmaceutische INDUSTRIE”..)

  5. @ Feniks, Paul, Guido……

   Wat een strijd over wel of niet werken van een Middel dat volgens sommigen wel/niet werkt.
   Maar elke waarheid mag er toch zijn!

   Ik eet mijn hele leven al gezond doordat ik twee maal per week friet met mayonaise eet, ik kom nooit bij mijn huisarts en weet ook niet hoe hij/zij eruit ziet.
   Ik weeg ongeveer 80 kilo maar door twee maal per week friet te eten blijf ik kerngezond.
   Als ik dat vertel op feestje of waar dan ook dan maak ik vaak mee dat bv iemand zegt: Wat friet gezond!! daar heb je weer zon sukkel die denkt dat friet gezond is, kijk naar mij als ik een frietje eet kom ik een kilo aan dus wat jij zegt over friet dat klopt niet waar haal je het vandaan!
   Nou zeg ik dan ik zet mijn intensie op mijn eten, dat alles wat ik eet gezond is ,en dat is mijn waarheid en die klopt voor mij als een bus.
   Nou zegt die persoon maar voor mij klopt dat helemaal niet , friet is ongezond, Ik zeg ja dat klopt ook voor jou en het is ten slotte jou waarheid en die mag er zeker zijn.
   Alleen vind ik jou geen sukkel!
   Maar op een dag word je je daar vanzelf bewust van, daar hoef ik jou niet van te overtuigen anders blijft het een wel of nietes spelletje.
   Zo en nu eerst een lekker…….

   Ik ben jou in een andere tijd!

  6. Guido,

   Je hebt gelijk, de waarheid zal altijd aan het licht komen. Weet je wat zo bijzonder is, ik hoef in de discussie met sceptici niet te zoeken naar antwoorden, ik haal ze zo op uit een eerlijk geweten en een simpele intuïtie. De sceptici moeten op zoek op Internet naar een antwoord dat al eens eerder is gegeven door de eerste scepticus die er ook geen bal van snapte, maar zijn vriendjes/geldschieters bij de farmaceutische industrie te hulp wilde schieten. Dat antwoord wordt vervolgens door een paar honderd sceptici gekopieerd en over het Internet gestrooid en geen enkele daarvan snapt of hij nu de waarheid vertelt of die grof geweld aandoet, maar dat interesseert ze ook niet, de waarheid verkondigen behoort niet tot hun missie en een geweten hebben ze niet.

   Raymond,

   Een discussie is altijd nuttig, de ene lezer ervan vindt het misschien onnodig, de andere weet er zijn eigen standpunten mee te bepalen en dat is belangrijk om de waarheid boven tafel te halen. Wat Feniks doet is eigenlijk onze standpunten bevestigen, want iedereen met gezond verstand snapt na het lezen van zijn betogen en het behoedzaam laveren langs de feiten en de waarheid, feilloos hoe de vork in de steel zit. Iedereen snapt uit zijn antwoorden dat hij de boel alleen maar in het negatieve wil trekken, zonder ooit eens iets toe te geven. Daarom vind ik het ook zo leuk om met hem te discussiëren, hij overtuigt mensen nog meer van de werking van MMS dan ik dat kan. Maar soms moet je stoppen en dat heb ik in deze discussie ook gedaan, het is voor iedereen wel duidelijk zo.

  7. Feniks, Bravo !
   Maar het is vespilde energie.
   Ik word duizelig van de reacties en kan ze niet meer lezen.
   Ik heb bij 10 enz. aan jou en Paul Harmans gereageerd.
   Hoop dat je het leest.
   Ook voor de anderen op deze site.
   Alstublieft, laat elkaar toch in waarde !
   Probeer te doorgronden wat de werkelijkheid is.
   Onderzoek !
   Neem niet alles voor zoete koek.

  8. Mari (reactie 27.7) schrijft:

   Alstublieft, laat elkaar toch in waarde !
   Probeer te doorgronden wat de werkelijkheid is.
   Onderzoek !
   Neem niet alles voor zoete koek.

   God allemachtig Mari! Zou je daar zelf dan geen gevolg aan geven? Jij bent juist degene die in deze wereld alles voor zoete koek slikt. Jij moet onderzoek doen, net als Feniks, voordat je gaat beweren dat MMS niet kan werken. Probeer jij zelf de werkelijkheid eens te doorgronden. Mijn God, hoe kan je zoiets beweren zonder er zelf naar te leven?

  9. Mari, ik heb onder reactie 10 het volgende aan je geschreven, ik herhaal het hier maar even, hoef je niet op zoek te gaan:

   Ha, ha, Mari of is het Marianne? (Gebruik je echte naam eens als je het over fatsoen hebt en verschuil je niet net als Feniks achter een nickname.) Ja, ik ben ufoloog, ik geloof ook dat 9/11 een inside job is, ik geloof dat koude kernfusie mogelijk is, enz. En weet je hoe dat komt? Niet omdat ik goedgelovig ben, maar omdat ik elk fenomeen wil doorgronden en onderzoeken en zodra je uit je leunstoel komt, blijkt er achter bijna elk fenomeen een waarheid als een koe te schuilen. Blijf je steken bij oudbakken vooroordelen en luister je alleen naar het 8 uur journaal en lees je elke dag je ochtendkrantje, dan zul je daar nooit iets over horen en zal je ook nooit wijzer worden. Praat maar gewoon alle sceptici na die net als Feniks geen onderzoek doen en geen achtergronden bekijken en blijf blind voor de werkelijke wereld om je heen. De banken zijn hun mooie gezicht al kwijt, de farmaceutische industrie staat op het punt dat ook te ondergaan.

   Dit is de beste boodschap die je ooit hebt gehad, maar je zal er denk ik wel weer plaatsvervangende schaamte voor voelen.

  10. Yep Cosmic, wat vroeger de inquisitie (de kerkelijke rechtbank) deed, kruidenvrouwtjes op de brandstapel zetten, dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Mensen die iets goeds, gezonds en goedkoops voor de mensheid uitvinden en daarmee aan het grootkapitaal komen, die worden door een stelletje ‘gelovigen’ van stichting Skepis of de Vereniging tegen de Kwakzalverij figuurlijk op de brandstapel gezet en daardoor uit hun functie gezet, evt. opgepakt en wordt er karaktermoord in de media op ze gepleegd

  11. Paul , in mijn opinie is dit artikel ook meer een aanklacht tegen de nepvlag waaronder het rode kruis vaart dan een betoog vóór MMS . Ik doneer allang niks meer aan die grote verraders als Amnesty , rode kruis etc .
   Wat wél werkt zal zijn weg vinden ook al is het een langere weg .
   Schijt aan de gevestigde orde , we’re going underground http://www.youtube.com/watch?v=AE1ct5yEuVY

  12. Guido, Paul, grappig hoe jullie beweren dat ik er inhoudelijk niet op inga (27.1), of eromheen draai (27.2). Ga ik niet in op de inhoud van het experiment? Mijn reactie 10 was enkel inhoudelijke commentaar op het artikel, inclusief de aanpak en de resultaten van het experiment, maar jullie hebben daarna zelf enkel om de pot zitten draaien. Op geen enkel van de puntjes die ik expliciet oplijstte, zijn jullie ingegaan. Ik heb nog geprobeerd om de discussie inhoudelijk te maken door enkel concrete vragen te stellen (10.12), maar wacht nog steeds op antwoorden! In plaats daarvan wordt het (weerom) een ellenlange poging om mij zwart te maken.

   Guido, is het nog altijd niet duidelijk waarom Proesmans geen verdere commentaren wil geven? En Paul, is het nog altijd niet duidelijk waarom het Rode Kruis geen vervolgonderzoek wil doen? Als ze om de tuin zijn geleid door Koehof, door te geloven dat dit een degelijk experiment zou worden, maar daarna vaststellen dat het niet zo is, dan begrijp ik best dat ze geen verder contact met zo’n bedrieger willen hebben. Want wat ze ook zouden zeggen, het zal wel weer zodanig verdraaid worden dat het in de kraam van complot-denkers past.

   Trouwens Paul: waarom beweert jij (27.10): “die net als Feniks geen onderzoek doen”? Heb jij ooit al eens echt onderzoek gedaan? Niet enkel wat websites lezen, misschien af en toe een boek ter hand nemen, en dan enkel herkauwen wat je aanstaat, maar zelf studies opzetten, nieuwe ontdekkingen doen, je mening veranderen gebaseerd op die nieuwe informatie, wetenschappelijke publicaties daarover schrijven, op internationale congressen daarover discuteren,… (ik heb dat allemaal wel al gedaan 🙂 ).

   Hier is nog een vraag: er zijn heel veel liefdadigheidsorganisaties bezig met gezondheid in de Derde Wereld. Als de resultaten van Koehof echt zo overtuigend waren, waarom is er dan geen enkele andere organisatie, die het ook wel eens wil proberen? Hebben al die duizenden individuen – velen met ervaring in het behandelen van malaria- echt allemaal zoveel schrik van, … van wie eigenlijk??? En zeg ook eens heel concreet: schrik van wat??? Schrik dat ze echt niet bereid zijn om jaarlijks een miljoen mensenlevens te redden???

  13. Het is beide Cozmic (reactie 27.12), ten eerste ben ik zeer begaan met de arme drommels op deze wereld die door de Westerse Wereld worden uitgebuit. Afrika wordt leeggeplunderd door grote multinationals waarvan aan het hoofd geen enkele Afrikaan staat, enkel en alleen een blanke multimiljonair die lak heeft aan honger, ziekte en mensenrechten. Dat er onnodig heel veel mensen doodgaan aan malaria dat raakt me. Natuurlijk moet er meer onderzoek naar MMS komen, maar alle grote instanties en al die mannetjes als Feniks negeren de succesverhalen van de laatste tien jaar en doen er alles aan om de geest weer in de fles te trappen, daarbij de voorstanders van MMS uitmakend als domme allesgelovers. Zij walsen over de ruggen van miljoenen malarialijders en zijn beledigd als wij op de man spelen en hen laten weten hoe schofterig zij te werk gaan.

   Aan de andere kant wordt de asociale macht van de farmaceutische industrie, waar wij al zolang gewag van maken, maar door de meeste mensen als onzin wordt betiteld, bewezen door dit schandalige gedrag van het Rode Kruis. Het toont eindelijk 100% aan dat het Rode Kruis, toch niet de minste, onder druk is gezet om een succesvol experiment te ontkennen en er geen vervolgonderzoek meer op los te laten. Dat wil ik met dit artikel laten zien. Het maakt dus twee dingen heel duidelijk, MMS werkt en het Rode Kruis is corrupt onder dwang van de farmacie, misschien zijn dat zelfs wel drie dingen!

  14. Goed bezig Paul , zoals ik al eerder zei ; mijn support heb je .
   Het bevechten van de Bierkaai lijkt mij echter niet de weg , wel even aan de kaak stellen dat die Bierkaai onder valse vlag vaart .
   Bottom-up organisaties lijken mij nog steeds het beste te werken .
   Eerder gaf ik al een linkje over de Neem-tree , een natuurlijke anti malaria kuur en nog veel meer . In veel Afrikaanse landen hebben ze die al en kan het rode kruis met haar vergif de biezen pakken . http://www.youtube.com/watch?v=2mtRoDMQJBw
   Ik ga zaden bestellen en wat boompjes kweken , wie connecties heeft doneer ik zaden zodat men in die landen zelfvoorzienend kan worden .
   Wie o wie ?

  15. Paul (27.16). reactie 27.2 gaat helemaal niet in op mijn vragen en bedenkingen in 27.13. Het geeft ook geen antwoorden op mijn vragen in reactie 10 ; 10.10 of 10.12 , of waarom optie twee in reactie 27 niet waar zou kunnen zijn.

   Kort samengevat: jij hebt een overtuiging, maar eigenlijk heb je niet voldoende kennis om die overtuiging te onderbouwen en degelijke antwoorden te geven. Maar in plaats van stilletjes te zwijgen, dat te erkennen, of te erkennen dat die overtuiging misschien wel eens verkeerd zou kunnen zijn, blijf jij (en Guido, Cozmic,…) maar rond de pot draaien.

   Zielig.

  16. Fijn dat jij het wél allemáál op een rijtje hebt Koen. Lijkt me een heerlijk gevoel.. Of toch niet? Altijd maar vechten tegen die domme mensen..

  17. Ik herhaal het nog maar eens: Prima Feniks, jij hebt gewonnen man, de 10 miljoen onnodige malaria slachtoffers van de laatste 10 jaar kijken mee, maar hebben helaas geen stem meer, dus die roepen jou niet meer tot de orde. Dat zou alleen je geweten nog kunnen, maar dat heb je overduidelijk niet.

  18. Guido, er is een groot verschil tussen “niet voldoende kennis” en “domme mensen”. Ik beweer niet dat jij of Paul dom zijn, wel dat jullie niet voldoende kennis hebben.
   Paul, “ik herhaal het nog maar eens”: jij hebt een overtuiging, maar niet voldoende kennis en inzicht om te doorzien dat die overtuiging foutief is. “Maar in plaats van stilletjes te zwijgen, dat te erkennen, of te erkennen dat die overtuiging misschien wel eens verkeerd zou kunnen zijn, blijf jij (en Guido, Cozmic,…) maar rond de pot draaien.”

   Het blijft maar bij kinderachtige pogingen om mij zwart te maken. En ondertussen zijn er nog steeds geen degelijke antwoorden op al mijn vragen…

  19. Ik her-herhaal het nog maar eens: Prima Feniks, jij hebt gewonnen man, de 10 miljoen onnodige malaria slachtoffers van de laatste 10 jaar kijken mee, maar hebben helaas geen stem meer, dus die roepen jou niet meer tot de orde. Dat zou alleen je geweten nog kunnen, maar dat heb je overduidelijk niet.

  20. Ah , Feniks , je geeft jezelf veel te veel krediet man ( je lijkt wel een bank ) Heel aardig van je dat je mij in het om de pot draaien wilt betrekken , maar ik reageer al sinds een lange tijd niet meer op jouw propaganda , sterker nog ; ik lees het zelden of nooit . Ik heb wel wat beters te doen . Nou eh , dag hoor 😉

  21. Ik vind het een beetje jammer hoe op Feniks gereageerd wordt. Bij #10 draagt hij zonder te trollen punten aan waarom MMS niet zou kunnen werken en hij krijgt vervolgens alleen maar emo-reacties over zich heen. Als lezer vind ik een wat neutraler debat veel prettiger om te lezen, zeker omdat ik vrijwel niets van dit onderwerp af weet en probeer te leren wat ik kan.
   Ik begrijp dat Feniks in andere threads soms reacties heeft geplaatst die wel “trollig” overkwamen, maar ik vind het hier tot nu toe wel meevallen, en ook zijn reacties hebben een waarde.

   Ik begrijp ook dat iemand die aan het experiment heeft meegewerkt en met eigen ogen gezien heeft dat er mensen genazen nadat ze MMS toegediend kregen, behoorlijk gefrustreerd kan raken wanneer mensen die resultaten in twijfel trekken. En helemaal als vervolgens het hele experiment ontkend wordt door betrokken instanties. Maar dat zou je er niet van moeten weerhouden om ook andermans twijfel te kunnen begrijpen wat betreft het uitgangspunt of iemand malaria had.

   Begrijp me niet verkeerd, ik lees graag op WTK, zowel de artikelen als de vaak waardevolle reacties, ben behoorlijk bevooroordeeld betreft het alternatieve (ik doe aan energiehealing en nieuwsgierig naar alles wat anders is) en ben er van overtuigd dat blind vertrouwen op overheid(instanties) ons niet helpt, liever zoek ik het zelf uit. Maar al die emo-reacties en persoonlijke aantijgingen geven veel ruis in de informatie en zorgen in de discussie voor een onaangename sfeer. Peace and respect for all. 🙂

  1. Hoi Cozmic, ik krijg zo nu en dan de kriebels van hetgeen we weten, de kriebels om het te willen delen en toe te passen. Een informele (niet medische) opkikker centrum of zoiets; kwakfit bijvoorbeeld 😉 Dat zou wat zijn!
   Een paar jaar terug zat ik daar wel eens over na te denken. De papieren zijn geen probleem, wie weet ooit over 20 jaar misschien ♥

   Mooie dame die Shiva, ik heb al veel van haar gezien. Ze is echt dapper en gepassioneerd!

  2. Hoi Cozmic, mooie filmpje trouwens! bedankt.
   Kan een Neem ook in Nederland groeien?

  3. eh toch nog even terug naar jouw reactie; ik ben ook helemaal pro 100% natuur. Echter soms kan een extra hulpmiddel nog wel effect hebben. Ik las hier ergens dat iemand helemaal schoongespoeld werd na het nemen van MMS. Grote onderhoudsbeurt van tijd tot tijd lijkt me niet verkeerd 😉
   Zo ben ik ook voorstander van de werking van food grade H2O2.

 21. Laat ik deze opmerking die ik al eens eerder ergens in deze discussie plaatste nog maar eens bovenaan zetten:

  Voor iedereen die gaat twijfelen bestaat er een hele goede hulp, bekijk de video nog eens waarin Klaas Proesmans zijn verhaal doet en bedenk je dat hij heel zeker van de genezing van malaria door MMS is, hij zegt het verschillende malen en beschrijft zijn persoonlijke ervaringen. Dat is geen bedrog, Proesmans zit niet in een complot van charlatans die ten onrechte MMS als medicijn betitelen. Kijk desnoods vanaf 3:24 en sla het verhaal van Jim Humble over, je begint dan meteen met het verhaal van Proesmans. Het helpt echt!

  http://www.youtube.com/watch?v=EG-HO6yvvgc

 22. Het is natuurlijk vreemd wat de rode kruis heeft gedaan. Zijn ze bang dat mensen genezen zullen worden? Ze kunnen altijd met onafhankelijke instanties en de MMS mensen, een nieuwe onderzoek uitvoeren. Degenen die goede ideeën of producten hebben zijn niet bang voor testen.

  Voor degenen die geïnteresseerd zijn, heeft Jim Humble tips gegeven om de effectiviteit van MMS te verhogen, voor betere resultaten. Zie hieronder: http://mmsnieuws.blogspot.com/2013/09/29-tips-voor-snellere-en-betere-mms.html

  1. Precies Alexander. Precies dáár gaat meneer Koen de fout in. Als je gewoon naar het midden komt, heb je niets te verliezen. Oprecht, eerlijk. Of zoals John het altijd zegt: ‘Veilig, Integer en Transparant’.

   Je kunt (moet! als stichting…) toch gewoon vertellen, dat je anders helemaal horendol wordt, als je alles moet uitproberen. Simpel antwoord, maar DAT geven ze zelfs niet. TEN TEKEN dat er wat anders speelt.. Een groter verhaal dat zich niet meer in het midden laat bespreken..
   Voor mij is het RK voorgoed door de vloer gezakt. En er komt nog een verhaal aan dat onze oren zal doen klapperen..

  2. @Alexander, Bedankt voor de perfecte website! Daar hebben we wat aan, super. 🙂

  3. Hoi Alexander en/of Paul,

   In de genoemde link van Alexander staat het gebruik van Gedestilleerd water is het beste. Dit kun je bijvoorbeeld bij de tankstation halen, echter er is mij verteld dat je dat niet moet drinken.
   Wat is wijsheid? Waar kun je het beste Gedestilleerd water halen?

   bedankt!

  4. Sommige merken gedestilleerd water blijken ook niet helemaal vrij van rommel te zijn en ze zijn vaak nog duur ook. Je kunt het beste biologische appelsap gebruiken om je glas met MMS en de activator (citroenzuur) te vullen en te drinken. Appelsap zorgt er tevens voor dat de smaak van de chloordioxide niet zo sterk is. Er wordt ook geadviseerd niet aan je glas met MMS te ruiken, dat kan ervoor zorgen dat de lucht en de smaak je heel erg gaan tegenstaan. Gebruik GEEN sinasappelsap, dat blokkeert de aanmaak van chloordioxide.

 23. Weet je, toen ik afgelopen oktober (2013) contact met Leo Koehof zocht, werd ik spontaan door hem uitgenodigd naar Oeganda te komen om bij een volgende test aanwezig te zijn en het met eigen ogen te aanschouwen. Ik hoefde alleen mijn ticket te betalen, voor de rest zou alles geregeld worden. Helaas kon ik vanwege mijn werk niet op zo’n korte termijn (twee dagen) naar Afrika, had ik het wel gedaan dan was ik GETUIGE geweest van weer een 100% succesvol project. Maar daarover later meer. Dus zo simpel kan het zijn voor iedereen die MMS in de praktijk wil zien en het meebrengen van zijn eigen testmethodes zal alleen maar met gejuich ontvangen worden.

  1. En goed beschouwend JaNee, is de conformatie (in jouw video benoemd) volgens mij zoiets als het Stockholm Syndrome. Iets minder heftig, maar door de langdurigheid (schoolplicht 5-18+), met hetzelfde effect.

   Ik merk het thuis, op het kinderlijke niveau wordt er geconformeerd, door de week niets leuk, want daar is het weekend voor ……..

  2. Als iets niet in het systeem past en je conformeert je daar niet aan wuift het systeem het weg en wordt belachelijk gemaakt.

  3. JaaNee, wat een verschrikkelijk Nazi filmtje, een klas vol kinderen is als een klas vol wilde bloemen zaadtjes, ze ontluiken op hun manier in de tijd gekomen, we kunnen helpen ze oprecht te houden, maar ze moeten zelf de regen, Wind, en sneeuw ontdekken, dan pas zijn het echte bloemen/mensen.
   Dit soort filmtjes doen mij denken aan een other brick in the wal,
   arme kindertjes, de manipulatie begint al heel vroeg!

 24. Geweldig goed artikel!
  Ik heb zelf ook MMS gebruikt, en ik heb het tijdens een verblijf van 3 maanden in Burundi ook aan een aantal mensen met malaria gegeven. Zij zijn allemaal genezen, al heb ik toen geen bloedtesten gedaan. Nog een ander resultaat was dat een meisje met HIV/AIDS na 10 dagen gebruik van MMS het ziekenhuis kon verlaten.. En het gaat nog steeds goed met haar, al is het natuurlijk gevaarlijk te beweren dat ze genezen zou zijn.

  Dank je voor je artikel Paul!

  1. Goed verhaal Rudolf, dank voor het delen.
   Of zoals Feniks/Koen de S. het waarschijnlijk zou zeggen:
   “Dit zou waardevolle casuïstiek kunnen zijn, bijdragend aan een beter begrip van het -voor mij- onbegrijpelijke proces van MMS-genezing. Maar helaas, in de wetenschap geldt de casuïstiek niet. We moeten wetenschap(pelijke testen) hebben die altijd herhaalbaar is(zijn). En daarbij dienen dezelfde uitkomsten, keer op keer, als aantoonbaar resultaat naar voren te komen. Dat zie ik MMS helaas nog niet doen.”

  2. Niets te danken Rudolf en fijn te horen dat jij er ook dezelfde ervaringen mee hebt. Binnenkort waarschijnlijk nog een artikel dat eenzelfde experiment beschrijft en dat een paar weken geleden plaatsvond.

  3. In tegenstelling tot wat Guido beweert, hebben ‘case-reports’ wel degelijk een plaats in de wetenschap/geneeskunde. “They permit discovery of […] unexpected effects (adverse or beneficial) […], and they play an important role in medical education. Case reports […] remain one of the cornerstones of medical progress; they provide many new ideas in medicine.” (http://en.wikipedia.org/wiki/Case_report)

   Voorwaarde is wel dat er degelijk beschreven is hoe de ziekte vastgesteld werd, hoe behandeld werd en wat het eindresultaat juist was. Dat mis ik nog wel. Daarom enkele vragen:
   – hoe werd de diagnose van malaria vastgesteld (blijkbaar niet via microscopie)?
   – hoe lang hadden deze personen al malaria?
   – welke behandelingen hebben ze in het verleden al gehand (inclusief die van sjamanen, ‘medicijnmannen’ e.d.)
   – wat waren de symptomen op het moment van de start van de behandeling?
   – kregen ze ook nog andere medicamenten op het moment van de MMS?
   – hoe werd bepaald dat de persoon genezen was?
   – hoeveel dagen na de genezing werd gecontroleerd dat de patiënten echt genezen bleven?

 25. “Voor mensen die willen schrijven of bellen naar het NL Rode Kruis”…

  Voor kinderen die vinden dat papa en mama te weinig zakgeld geven, bedel om meer zakgeld….

  Volgens mij zijn dit soort artikelen eenvoudig door minder woorden te vervangen:
  Mens! Je bent een schepper!. Uw gedachtes vormen uw wereld. Mens neem NIETS voor waarheid aan!
  Wat u leest, wat u hoort, zijn de ervaringen van ANDERE mensen, zij leven in een ander universum.
  Geloof wat u zelf onderzocht hebt, wat u zelf gezien heeft en wat u zelf ervaren heeft. En trek dat in twijfel en onderzoek opnieuw, luisterend naar de wijsheid van uw hart.

  Volgens mij heet dat zelf verantwoordelijkheid.

  1. Natuurlijk Charles, mooie preek, maar verheffen we daarmee de wereld naar een hoger plan? Die zogenaamde zelfverantwoordelijkheid die jij voor ogen hebt is een simpele navelstaarderij en help de wereld geen haartje beter worden. Ik begrijp dus ook niet dat je überhaupt op WTK komt en daar ook nog aan een discussie meedoet als je zo overtuigd van ‘zelfverantwoordelijkheid’ bent.

  2. Sorry Paul dat ik zomaar over je ego aan het lopen ben, deed het van au au?
   Navel staren? Lezen is één van je minder ontwikkelde kanten, ik schrijf luister naar de de wijsheid van uw hart.

   Beste Paul, je speelt als een mannequin, die in de spiegel kijkt, ontevreden is met de kleur van heur haar en dan met een spuitbus tegen de spiegel spuit en het dan onbegrijpelijk vindt dat haar haarkleur nog steeds dezelfde is.

   En dan maar constant in het gekleurde spiegelbeeld blijft hangen en dan beweert dat heur haar wel degelijk geverfd is…

   Dat je zaken niet begrijpt, snap ik met jouw ontwikkeling.

   Verander de wereld en begín bij jezelf.
   De wereld ben je namelijk zelf!

  3. idd begin bij je zelf en dan een ander helpen. Dat is toch wat we hier ook doen?

   het wijzen naar elkaar zegt iets over ons zelf en hoort ook bij de groei, denk ik dan maar. 😉

  4. Weet je Charles, spiritueel ontwikkelde mensen (waarvan jij denkt deel uit te maken) laten de ander in zijn waarde en schrijven geen proza waaruit wijsheid zou moeten blijken, maar dat nu net het tegendeel laat zien. Nee, ik weet het, ik ben geen spiritueel hoogstandje, maar heb wel degelijk met arme drommels op deze wereld te doen en als ik iets aan hun welzijn kan verbeteren, dan doe ik dat en dat begint met het aanpakken van de corrupte elite. Dus als jij een ander (mij) een wijze les wil leren, begin dan inderdaad bij jezelf. Of ben jij het die in die spiegel kijkt en niet snapt dat er daarachter een grote boze buitenwereld op je ligt te loeren, die absoluut niet verdwijnt via hersenspinsels?

  5. Beste Paul, je hebt nog een kwaliteit, je kunt gedachtes lezen (..)
   Luister kindje, wie kaatst kan de bal verwachten en dan moet je niet gaan jammeren als je die bal terug krijgt!

   De rest van mijn betoog zou parelen voor de zwijnen zijn en daar pas ik voor.

  6. Nou, dit wordt vanaf maandag het nieuwe artikel van de week:

   Mens! Je bent een schepper!. Uw gedachtes vormen uw wereld. Mens neem NIETS voor waarheid aan!
   Wat u leest, wat u hoort, zijn de ervaringen van ANDERE mensen, zij leven in een ander universum.
   Geloof wat u zelf onderzocht hebt, wat u zelf gezien heeft en wat u zelf ervaren heeft. En trek dat in twijfel en onderzoek opnieuw, luisterend naar de wijsheid van uw hart.

   Verder heb ik geen tijd om mij met dit soort geneuzel bezig te houden. Ik wens je succes met het veranderen van jezelf, begin er wel snel mee, want je hebt nog een hoop te doen!

  7. Je bent een eenzaam mens Charles, levend in je eenzame eigen universum. We zijn hier op aarde om te kunnen ervaren en te Délen, te ondervinden en samen naar oplossingen te zoeken. Als dat niet het geval was en is dan hadden jij en ik, wij allemaal hier niet geweest. Alles had geen doorgang kunnen hebben en leven als eenzame kluizenaars in een grot. Zoals je weet zijn de meesten uit die grot gekomen om te luisteren wat anderen te vertellen hebben, naar hun boodschap, hun visie en hun ervaringen. Je bent hier ook om te leren en te onderzoeken en niet in je grot gebleven anders hadden wij nooit van jou gehoord. Dus als jij denkt het in je eentje te kunnen wens ik je veel succes, of je moet een opgestegen meester zijn? Waar jij over schrijft dat alles in je zit, is ook wel waar, maar er zijn mensen die moeten leren én ondervinden. Het is die bekende ladder, elke keer een treetje hoger naar dat jij wil noemen, zelfscheppend vermogen. Velen zijn daar nog niet aan toe en hebben hulp nodig en zoeken zich een weg in dít universum in zijn vele facetten. Waarom zou je je aan hen storen? Ze zitten in het leerproces, laat ieder zijn eigen weg voltooien en wakker worden op zijn of haar manier met of zonder aangeboden hulp. Dát is jouw verantwoordelijkheid naar jezelf toe en iid luister naar je Hart, want die liegt nooit!

  8. En het komt niet in jullie beide op dat jullie allebei verandering bewerkstelligen alleen vanuit een ander startpunt?? vreemd ik dacht toch dat de kennis dat er een materiele waarheid en een energetische waarheid bestaat gemeengoed was. Vanuit beide kun je beide beinvloeden / veranderen, en zoals ik het zie doet paul het vanuit het materiele en charles propageerd de energetische kant, no big deal toch? Gaat het uiteindelijk niet om het resultaat? Succes heren!

  9. En nu onder het goede draadje ..

   Lieve Odette, als Paul zijn onkunde toont in #34.1 is dat geen probleem, als hij zijn onkunde dan tegen mij gebruikt zal ie van een kauwe kermis thuis komen en krijgt ie de wind van vóren!
   We doen hier niet aan de andere wang toe keren 🙂 !

   Enne iedereen, dus ook gíj Odette, leeft in zijn eigen gecreëerde universum, daarvoor hoef je niet eens in een grot te wonen. Maaarre als ik dan Fred Flintstone ben, wil jij dan Wilma zijn: http://0.tqn.com/d/animatedtv/1/0/c/9/1/fl_meet_the_flintstones.JPG

   Dank voor de nuance Marcel.

  10. Mededogen is het vermogen te zien hoe alles werkelijk is.
   Voordat de dood je wegneemt uit dat wat je gegeven is, geef weg wat er weg gegeven kan worden. Een dode rouwt niet om zijn dood, hij rouwt enkel om wat hij naliet te doen in zijn leven.
   Waarom heb ik gewacht? Waarom heb ik niet…? Waarom schonk ik geen aandacht aan…?
   Ik kan geen beter advies bedenken dan dit en ik hoop dat je het kunt waarderen.

  11. It’s All Over Now Lyrics
   Charles et Les Lulus

   Well, baby used to stay out all night long
   She made me cry, she done me wrong
   She hurt my eyes open, that’s no lie
   Tables turn and now her turn to cry

   Because I used to love her, but it’s all over now

   Well, she used to run around with every man in town
   She spent all my money, playing her high class game
   She put me out, it was a pity how
   I cried Tables turn and now her turn to cry

   Because I used to love her, but it’s all over now
   Because I used to love her, but it’s all over now

   Well, I used to walk in the morning, get my breakfast in bed
   When I’d gotten worried she’d ease my aching head
   But now she’s here and there, with every man in town Still trying to take me for that same old clown

   Because I used to love her, but it’s all over now
   Because I used to love her, but it’s all over now
   Because I used to love her, but it’s all over now

   Wel #34.12 that’s not complete;y true, indeed she slept with “every man in town”, but! I still love here!

   Bedankt Odette #34.11, ik heb het gelezen, moet het nog doorleven.

  12. Geinig … de eén zegt ; dit medicijn werkt . De ander zegt ; maar gedachtenkracht is wat werkelijk werkt ! Ze trekken hun messen en gaan elkaar te lijf . Koen ziet het aan en knikt goedkeurend ,”dat had ik in gedachten met de Kwak-fit” rommelt een beetje in zijn onderbroek en belt zijn opdrachtgever voor zijn bonus met zijn schone hand .
   Ik stel voor dat Charles nu naar Afrika afreist om de Afrikaantjes spirituele voorlichting te geven en dat Paul en kornuiten hun werk gewoon voortzetten . Deal ?

  13. @ Odette 34.11
   Er is geen mooier geschenk dan de kleine dood te mogen sterven , de donkere nacht van de ziel te doorleven en wakker worden bij het ochtendgloren van een nieuw inzicht wat er eigenlijk al was ,maar steeds onderdrukt werd door angst en zelfverloochening . Inzien dat je vele jaren je hebt geprobeerd te conformeren in een systeem dat van meet af aan niet conform was met je innerlijke belevingswereld , maar door twijfel negeer je dat .
   Na de kleine dood accepteer je dat je je dromen niet hebt gevolgd , jezelf hebt verraden en sla je het andere pad in , de lotus gaat bloeien .
   De kleine dood is de dood van het valse ego , de opgelegde ik , het ikkie dat nooit mocht stralen , een grijze muis , conform met de rest .

   gewoon maar ff een losse gedachte , ze komen en ze gaan , soms vang ik ze ff .

  14. Ik weet niet of ik de enige ben , maar ik begrijp Charles gedeeltelijk en tevens raak ik hem kwijt . Hij probeert imo iets te vertellen waar ij zelf nog niet uit is . “a big chip on the shoulder ” daar lijkt het mij op .
   Maakt mij verder niet uit , his chip , not mine 😉

  15. Hallo Coz 34.15, Mooi neergezet, die gedachte is ook wel bij mij komen overvliegen 😉 Een quote van Ernest Hemmingway past hier ook wel bij uit A Farewell to Arms,
   “The coward dies a thousand deaths, the brave but one’…. (The man who first said that) was probably a coward…. He knew a great deal about cowards but nothing about the brave. The brave dies perhaps two thousand deaths if he’s intelligent. He simply doesn’t mention them.”

  16. Voor SUN, regeboog harpoenen en andere wonderlijke kunst opjecten, vervaardigd door de contemporains talented artist Jacin Giordano, op Google kun je het allemaal bekijken, denk je eens in een regenboog verankerd in je tuin, je Eigen persoonlijke starway to heaven !

  17. In Frankrijk komt er een wet dat wanneer je een bordeel of publieke vrouw bezoekt bij het verlaten een bekeuring krijgt.
   Prachtige mensen maken zich sterk tegen deze wettelijke dwaling, het heet nu Vaginisme : un mur entre les cuisses!

  18. Verder mooi geschreven die kleine dood COZMIC.

   Ik ben er van overtuigd dat onze wens van steeds langer leven, wat altijd in een soort demente sleur eindigd, beter is om te zetten in een leven met meer en diepere intenties, persoonlijk heb ik altijd de beste ideéen als ik mijn geest heb bevrijd van alle balast, als ik die kwaadaardige figuurtjes van mijn wenkbrouwen zijn afgeschud,
   daarom ben ik altijd nostalgies als ik aan de 60 70 80 jaren denk, niet foutloos of vlekkenloos, maar wel heel intens, je leefde je lag in een deuk, het is natuurlijk nog steeds mogelijk maar we zijn verburgelijkt dat voorspelde Sartres al, het geheime wapen van het kapitaal, het verburgelijken, met kleine geniepige bezittingen met grote financiele consequenties, money slaves, ben er zelf ook één!

  19. Beste ODETTE, wat vind jij hier dan van, Thieh Nhät Hanh : Understanding means throwing away your knowledge.

  20. En nu onder het goede draadje haha…
   Charles, een korte rit…
   Bill Hicks 1961-1994

  21. O ye Charles,
   Bill Hicks, ze haten hem nonconformisten zaaien angst onde de elite!
   In Frankrijk hadden wij Colouch, they kill them all!

  22. Het is natuurlijk het gevolg van het min of meer bekend zijn met mijn websites op Internet, dat ik een paar keer per jaar een mailtje krijg van iemand die zichzelf in mooie bewoordingen als zeer verlichte geest bekend maakt en mij adviseert hoe ik bepaalde zaken moet aanpakken. Als ik dat vervolgens afwijs en laat weten mijn eigen pad te volgen, dan volgt er steevast een mailtje waarin ik verrot wordt gescholden en met de duivel wordt vergeleken, dat mijn ziel maar voor eeuwig in de hel moge rotten.

   Echt verlichte geesten dringen zich niet op aan een ander, die weten dat iedereen uiteindelijk de door hem/haar zelf uitgestippelde levensweg moet volgen en vroeger of later het ‘licht’ zal zien.

   We zien wel als we ‘boven’ komen Charles, niemand is perfect.

  23. Beste Paul, iedereen is perfect, of dacht je soms dat het bewustzijn fouten maakt?
   Hitler is perfect.
   Osiris is perfect.

  24. @Odette

   Oh wat een leuke poesjes! ben ik gek op, wij hebben een ragdoll hij heet sprookje want zo ziet hij eruit maar omdat hij altijd met zooi loopt te slepen noemen we hem sprokkel.
   Net goed van dat rotjong bij die vijver trouwens!
   Ik ben wat klein behuist dus verbouw ik ook groenten op mijn lichaam maar als je het leuk lijkt mag je ze wel eens komen wateren hoor!^^

  25. @Paul, #34.28
   Je schrijft: “Echt verlichte geesten dringen zich niet op aan een ander, die weten dat iedereen uiteindelijk de door hem/haar zelf uitgestippelde levensweg moet volgen en vroeger of later het ‘licht’ zal zien. ”

   Precies! Waarom bemoei je je dan met die Afrikanen en ziektes?!

  26. Charles, laten we het er maar op houden dat mijn geest jouw geest niet kan volgen, ik snap absoluut jouw boodschap niet. Ligt dat aan mij? Prima.

  27. new-age is rechtstreeks afgeleid van het satanisme, ieder voor zich voor z’n eigen, maar dan nog veel valser en halfhartiger en dusz vernietigender giftiger; Mark Passio, ex ingewijde satanist… over de polarization dialectic, duivelser kan niet… so fok off charlessszzzz, ooh neeh nu ben ik m’n laten inzuigen in het dialectische zwarte gat… spiritual egotism, screw everybody else, kan ik ook hoor…. maar daar komen we niet verder mee, schaamteloos mal informed dom stupide zichzelf zwaar overschattende dominant brabbelend luidruchtig tering tuig op wtk..

   non sense new-age law of attraction;

   Mark Passio – “New” age bullshit and the suppression of the sacred masculine – extended with slides
   http://www.youtube.com/watch?v=Q51l_E8Tlp0

   Elbow – Grounds For Divorce
   http://www.youtube.com/watch?v=jxczVhG0os8

  28. new-age is verdund amateur satanisme voor de dumbed down masses; totale vernietiging, dat hebben we wel gezien hoe dat werkt op wtk de afgelopen jaren.. de eerste de beste wo2 nsb’er had meer inzicht en moraal en medemenselijkheid… volgens Credo Mutwa komt in de nabije toekomst de nieuwe totalitaire Bismarck er aan, ze hebben namelijk nooit verloren… ;

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck

   Credo Mutwa – Visions Of The Future
   http://www.youtube.com/watch?v=pTMYwOwgvbE

  29. Charles: (reactie 34.31) Waarom bemoei je je dan met die Afrikanen en ziektes?!

   Waarom bemoeide Jezus zich in de woestijn om zijn volgelingen en gaf hen manna? Omdat zijn Vader zo graag wilde dat iedereen het zelf maar uit moest zoeken? Of was het juist een groots gebaar van LIEFDE, exact zoals Hij het bedoeld heeft en waar wij naar behoren te leven!

   Begrijp me niet verkeerd, ik vergelijk me dus absoluut niet met Jezus, maar ik volg mijn hart en gevoel en dat zegt me dat mensen in nood geholpen dienen te worden.

  30. Paul, helemaal eens en alle waardering!
   Ik ben zelf een voorbeeld in dat opzicht.
   Vaak in vertwijfeling vervallen hoe alles verder moet.
   Blij en dankbaar met mensen die door hun liefde en zorg je weer hoop geven en misschien genezing.
   Desalniettemin blijft eigen verantwoordelijkheid belangrijk, maar ik weet hoe belangrijk wederzijdse inspiratie en verbondenheid is.
   Ieder mens kan in dat opzicht wat betekenen voor een ander.
   Namasté

  31. Even overnieuw dan maar .
   Nou kan ik normaal jouw gedachten gang en de daaruit voortvloeiende proza wel volgen hyper , maar kijk je nu niet even in een spiegel en vergeet je niet dat het beeld dat je ziet jijzelf bent? Of zoals men wel zegt “waar heb dat nou voor nodig dat gebral?” Jij als taalvirtuoos kunt het geheel in een zeer genuanceerder/hoger creatief jasje steken dan je nu laat zien toch? Of ben je aan het oefenen om assertief te wezen? dan dien je nog even door te oefenen want hier sla je m.i. de plank even geheel mis beste vriend! En dan heb ik het geheel en al over de toonzetting , wat jij vind daar blijf ik af .

  32. Duurt meest een dag of 5 voor een antwoord , en dan onder een ander topic .
   😉

  33. Ik ben gelukkig een geduldig mens Nouja in deze incarnatie dan…….

  34. @Odette, #34.8
   Okê Odette, je spiegelt in mij waar je zelf mee zit en je ervaart dat jijzelf eenzaam bent. Als je dat als vervelend ervaart, wens ik je veel vriendschap toe.

   Toch denk ik dat ik een punt heb, met mijn overtuiging dat
   Paul er aan voorbij gaat, dat wat hij ervaart ZIJN eigen creatie is.
   Ik verwijs o.a. naar deze website: http://www.wanttoknow.nl/overige/n-kleine-stap-naar-heling-het-spijt-me-ik-hou-van-je/ :
   “Twee jaar geleden hoorde ik over een therapeut in Hawaii die een hele afdeling criminele psychiatrische patiënten genas — zonder ze ook maar een keer persoonlijk te hebben ontmoet. De psycholoog hoefde maar het dossier te bestuderen van een patiënt van die afdeling en vervolgens in zichzelf te kijken hoe hij de ziekte van die persoon had gecreëerd. Als hij vooruitgang boekte in zijn eigen genezing, genas de patiënt.”

   Het lijkt erop dat Dr. Ihaleakala Hew Len zijn uiterlijke wereld veranderde door zich zelf te veranderen.

   En daarvoor dien je jezelf te confronteren met je onbewuste overtuigingen.
   Inderdaad is het makkelijker om tegen de buitenwereld te schreeuwen dat ze verkeerd bezig zijn.

   Wat dat betreft herken ik je “eenzaamheid”, het schaduwwerk is eenzaam werk.
   Andere website: http://www.wanttoknow.nl/overige/ben-je-ook-boos-op-het-kwaad/

   Aanvullend: Met de MMS aandacht, wordt er een oordeel gegeven. Sterven aan malaria moet voorkomen worden. De mensen die zich bezig houden met MMS voelen zich mogelijk zelfs een redder. (drama driehoek)
   Vanuit het grotere plaatje, is de sterven gewoon een ervaring. Net zoals met de trein naar Schiphol reizen, gewoon een ervaring is.

   Volgens mij bepaalt God/Het Bewustzijn vóór een geboorte welke ervaring elk mens krijgt.
   Als mens kan ik mij verzetten tegen deze taak, immers ik beschik over vrije wil. Het zijn gewoon allemaal ervaringen en ik als mens ben het gereedschap in de handen van God/Bewustzijn.

   Volgens mij gaar het hier op aarde dat we de ervaringen doorleven en accepteren. En een strijd tegen iets, is in strijd met de opdracht van God/bewustzijn.

   Vooral als ik volledig het pad geaccepteerd en doorleefd heb, kan het pad mij loslaten en wordt ik zelf scheppend.
   Ben ik schepper en ervaar ik mijn schepping.

   Volgens mij zit het zo ongeveer in elkaar.

  35. Een hoogstandje van de hoogste plank van koude grond forum-psychologie Charles. Ik moet je teleurstellen in de visie die jij meent te hebben in mijn psyche en dagelijkse zijn. Energetisch heb je nog een hele weg te gaan. Maar je gaat de goede kant op, je moet je dan wel aan je stellingen houden die je hebt vermeldt.

   Quote; Uw gedachtes vormen uw wereld. Mens neem NIETS voor waarheid aan!
   Wat u leest, wat u hoort, zijn de ervaringen van ANDERE mensen, zij leven in een ander universum.
   Geloof wat u zelf onderzocht hebt, wat u zelf gezien heeft en wat u zelf ervaren heeft. En trek dat in twijfel en onderzoek opnieuw, luisterend naar de wijsheid van uw hart.

   En dan nog even dit, quote;
   Volgens mij bepaalt God/Het Bewustzijn vóór een geboorte welke ervaring elk mens krijgt.
   Als mens kan ik mij verzetten tegen deze taak, immers ik beschik over vrije wil. Het zijn gewoon allemaal ervaringen en ik als mens ben het gereedschap in de handen van God/Bewustzijn.
   Volgens mij gaar het hier op aarde dat we de ervaringen doorleven en accepteren. En een strijd tegen iets, is in strijd met de opdracht van God/bewustzijn.
   Vooral als ik volledig het pad geaccepteerd en doorleefd heb, kan het pad mij loslaten en wordt ik zelf scheppend.
   Ben ik schepper en ervaar ik mijn schepping.

   God bepaalt dat niet voor jou, hier is je overziel aan het werk. De gedeelde zielsfragmenten ieder levend in zijn zelfgecreeerde universum maken een nieuw hoofdstuk aan je Akasha. En inderdaad als je alles doorleefd hebt dan keer je weder tot de Bron. Je kan nooit in dit zielsfragment waarin je nu leeft beslissen of je ‘klaar’ bent voor je terugkeer, dat beslist de overziel van jou Zelf. Adviezen zijn prima aan een andermans adres, dus als je denkt iets toe te voegen aan dit leven, aan jouw leven, moet je dat vooral doen en niet gaan oordelen hoe jij denkt hoe deze persoon zijn Pad vervult.
   Enne, ik ben heel gelukkig in deze incarnatie omdat ik Delen kan! 🙂

  36. Odette, je schrijft: “moet je dat vooral doen en niet gaan oordelen hoe jij denkt hoe deze persoon zijn Pad vervult.”

   Was dat weer een manier om jouw eigen gedrag te beschrijven?!

  37. Charles,
   Het lijken imo op uitingen van de groeipijnen die je hier laat zien. Gaat de goede kant op.

   Ik deel het met Odette en vele anderen hier, dat het delen hier met elkaar erg fijn is. Oordelen en delen zijn 2 verschillende dingen. Oefening baart kunst!

   Liefhebben, delen en dankbaarheid. Waarderen en respecteren van een ander, een ander in zijn waarde laten, zien dat we alle in ontwikkeling zijn, lief zijn tegen elkaar. Allemaal mooie zaken hier, die goed zichtbaar en voelbaar zijn. Af en toe is er een uitschieter hier en daar, hoort er allemaal bij.

   Fijne dag allen!

  38. Video: http://www.youtube.com/watch?v=kWdPXUyMiM8#t=775

   “Suffering is the biggest issue for those of us who are trying to align with the spiritual truth of “you create your own reality” and “the purpose of your life is joy”. And who blames us? Who the hell could say that the child who was kidnapped and raped created their own reality and live with themselves? How could we say that life is about joy when people are loosing their loved ones to cancer or war?

   Our entire reality is being arranged around us like a 360 degree mirror reflection of our thoughts. Our senses perceive this reflection and translate it into a physical experience for us. And so, you can think of it like a learning hologram.

   When we are born, we know we create our own reality by virtue of what we are paying attention to. This is why it is so easy for babies to ignore you. But pretty soon, we get more flack for ignoring things we do not want to pay attention to, thenn we do for paying attention to them, and the minute we pay attention to them, they begin to manifest in our reality. And we feel like victims. We forget that we create our own reality.

   Suffering is not inevitable. Contrast is inevitable. To know what is wanted, you must know what is unwanted, so this experience is going to contain elements that are unwanted. If this were not the case, no expansion would occur. There would be no purpose to life. The purpose of life is to let that contrast (that which is unwanted) inspire within you what is wanted and then going in the direction of that. The purpose of your life is to follow your joy.

   Suffering is the result of not focusing on and following your joy when what is wanted is inspired within you. It is the result of focus on what is unwanted even after the idea of what is wanted instead is birthed within you. Suffering is the byproduct of focus. It is always the result of continuing to focus on what is unwanted on what evokes negative emotion within you. And so, it is always in your control whether or not you suffer.”

  39. Je praat gewoon over je eigen gedrag Odette, het gaat over jou-zelf. Jij oordeelt (:”Een hoogstandje van de hoogste plank van koude grond forum-psychologie Charles.”) ik uitte slechts mijn mening.

   Ergo, je praat tegen jezelf!

  40. @ charles , dank voor het uitschrijven van Teal Scott . Ik hoefde niet eens op de vid te klikken om het te herkennen .

  41. @Charles, blablabla, blablabla, blablabla
   of niet?

   LOL, pffff, zucht

   ff iets anders; Charles je bent een kanjer, een ster, een zonnetje in huis, een lolbroek, een lieve man, een hart van goud, we kunnen niet zonder je! heb je nog meer nieuws waar we een fijn gevoel bij krijgen?

  42. @Charles, als Odette jou wat aanreikt, dan zou ik het als ik jou was met 2 handen aanpakken en het waarderen. Als je het niet begrijpt, moet je er maar eens diep over nadenken wat er aangereikt wordt.
   Odette is een heel speciaal en mooi iemand. Daar ben jij nog een kleinduimpje bij.
   Hoe zou je het vinden als we hier allen dezelfde toonzetting als die van jou gaan overnemen? Dat zal een akelige boel worden.
   We weten het nu wel, stop nou maar eens met het spelen van een klein kind wat te weinig aandacht en liefde krijgt. Liefde en aandacht zijn hier volop aanwezig voor een ieder, je hoeft daar maar heel weinig moeite voor te doen.
   Ga eens bij je zelf te rade wat je dwars zit en waarom je niet het mooie om je heen kunt zien en waarderen.
   Voor het geval je weer jouw voorspelbare spiegeltruuk wilt uithalen; wat mij momenteel dwars zit is jouw respectloze gedrag hier naar je medemens. En andersom, op dit moment maak je het bijna onmogelijk voor een ieder, na jou vervelende uitlatingen om nog op een manier waarop volwassenen met jou te communiceren.

   Laat je licht eens schijnen hier, laat ons jouw liefde hier voelen. Als je dat kunt.
   Velen zijn je voorgegaan. Je hoeft er niet bang voor te zijn, er is niets engs aan!

  43. nog ff een correctie voor de leesbaarheid:

   “om nog op een volwassene manier met jou te communiceren. “

  44. mooi Paul! ♥

   Each of us came from a different place

   But together we will live without those chains

   Every night I dream and I see your face and it always light my way

   I’ve learn to read the Signs along the path

   And I realized love is the inner breath

   No matter what would come you should always laugh

   And life will smile to you

  45. @ charles

   Ook jij loopt hier oordelend rond charles , ergo spiegel je je aan de rest. Dat op zich is geen enkel probleem , dat word het pas als je het de ander verwijt en van jezelf niet meer zien kunt. Er zijn daar prachtige spreekwoorden over waar ik je niet mee ga vermoeien. Toch zit er veel waarheid in wat je aangereikt krijgt , en het zou je sieren als je daar aandachtig even bij stilstaat ( misschien doe je dat al , misschien kan je er niets mee ….) Het is zeer hooghartig te denken dat de lessen allemaal al geleerd zijn en er door ‘kinderen'( gesteld dat je je als een volwassene voelt en bv sun en odette als kinderen ziet) niets nieuws kan worden verteld. Door een dergelijke houding aan te nemen ga je vaak aan de waardevolle lessen voorbij, dat kan jouw bedoeling toch niet zijn? Het kernbegrip hier is idd delen , en ook al wist je de dingen die genoemt worden al is er altijd schoonheid in het andere uitgangspunt van herkenning te vinden. Soms is het werkelijk genieten geblazen , gesteld dat je daar de tijd voor creeert voor jezelf. Ik zou zeggen kijk nog eens even in de spiegel( jouw comments in dit lintje ) en zie je oordelen en veroordelen en schiet dan eens in de lach omdat die bewustwording je ontgaan scheen te zijn, weer wat geleerd toch?
   Groet marcel( niet als gebiedende wijs bedoeld)

  46. “The greatest thing
   You’ll ever learn
   Is just to love
   And be loved
   In return

   N.K. Cole

  47. @ Charles

   Je zou meer scoren als je dit in kan vullen voor jezelf:

   “Zelfkritiek is op zichzelf nuttig, als het de vorm heeft van durven kijken naar waar je zelf fouten maakt, met de intentie om die te herstellen of het volgende keer beter te doen. Het wordt schadelijk als het de vorm krijgt van jezelf afkeuren, jezelf beschuldigen, je niet goed genoeg voelen. En als we kritisch over onszelf zijn, zijn we dat doorgaans ook over anderen. Wat ook weer als een boemerang naar onszelf terugkeert.”

 26. Als leek, maar ook als mens, zegt mijn gevoel mij dat die Pharma industrie volkomen verkeerd bezig is, en in hun optreden absoluut niet gehinderd worden door de overheden, en dat ze met gezond verstand niets te maken hebben wel met macht en geld.
  Je kunt dagelijks zien, horen, en lezen wat de lobbys doen met onze wetgeving en besluitvorming, het onverstand floreerd op alle niveau’s.
  Maar ook ben ik nog steeds niet 100% overtuigd door de alternatieve of homeopatische middelen, het is een stacato van geluiden en mogelijkheden, maar goed het is een rijpings proces, maar de overtuigings kracht is nog te zwak, om het echte kwaad te overvleugelen.
  Verder is het meer dan schandelijk wat Brussel hier mee te maken heeft, die wetten van ze slaan op niets en zijn zeker niet democratisch beslist, ik zal mij daar dan ook niet aan storen en velen met mij.

  1. Lieve Odette, als Paul zijn onkunde toont in #34.1 is dat geen probleem, als hij zijn onkunde dan tegen mij gebruikt zal ie van een kauwe kermis thuis komen en krijgt ie de wind van vóren!
   We doen hier niet aan de andere wang toe keren 🙂 !

   Enne iedereen, dus ook gíj Odette, leeft in zijn eigen gecreëerde universum, daarvoor hoef je niet eens in een grot te wonen. Maaarre als ik dan Fred Flintstone ben, wil jij dan Wilma zijn: http://0.tqn.com/d/animatedtv/1/0/c/9/1/fl_meet_the_flintstones.JPG

   Dank voor de nuance Marcel.

  2. Nou kan ik normaal jouw gedachten gang en de daaruit voortvloeiende proza wel volgen hyper , maar kijk je nu niet even in een spiegel en vergeet je niet dat het beeld dat je ziet jijzelf bent? Of zoals men wel zegt “waar heb dat nou voor nodig dat gebral?” Jij als taalvirtuoos kunt het geheel in een zeer genuanceerder/hoger creatief jasje steken dan je nu laat zien toch? Of ben je aan het oefenen om assertief te wezen? dan dien je nog even door te oefenen want hier sla je m.i. de plank even geheel mis beste vriend! En dan heb ik het geheel en al over de toonzetting , wat jij vind daar blijf ik af .

  3. mmmmmmh komt niet op de plaats waar ik dacht dat het zou komen das pech.

  4. Oho de plastuit alweer bijna vergeten …. al laang geen volwassen vrouw in huis gehad denk ik…..

  5. Wel raar dat ze dan wel verwachten dat wij mannen zitten gaan en zij willen koste wat kost staande plassen tis een gekke wereld

  6. Marcel, heb een 2 liter fles Druiven Schnaps voor je klaar liggen hier… Weer zelf gebrouwen! 😉

  7. Ik kom binnen kort weer eens die kant op …. wel oppassen dat ik van die schnaps niet liggend ga pissen …… zou hier nogal vreemd overkomen op dochter lief.

  8. Tja als je hem in 1x leeg lebbert, wordt je wel weer pislink denk ik. En er is altijd een God boven een B(l)aas…

  9. Beste jongens, Herodotus beschrijft dit in zijn reis verslag over Egypte, dat vrouwen staande plasten en mannen zittende/hurkend.
   Ik zelf plas binnenshuis zittend om mijn vrouw een plezier te doen, want ik kan niet meer zo goed richten als vroeger.

  10. Zelf plas ik het liefst dansend ( vind het altijd een feestje) maar er zijn weinig mensen die dat apressieren.

 27. En onze discussie over het Rode kruis, is niet nodig, al die pseudo zo genaamde goede doelen organisaties, hebben maar één doel de overheid over eind houden, het zelfde geld voor de Padvinderij, Leger des Heils, en vele vele andere organisaties, denk maar aan de jeugd zorg met zijn vele uitwassen.

 28. Hallo
  Ik heb het Rode Kruis een e-mail gestuurd met de vraag waarom ze MMS negeren,en dit was het antwoord,en dan weet ik genoeg.
  Vrgr Bird.

  Geachte heer, mevrouw,xxxxx
   
  Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen.
   
  Het Rode Kruis volgt in haar (paramedische) hulpverlening de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die aangeven dat de enige wijze om malaria te bestrijden ligt in de preventie, tijdige diagnose en behandeling door geteste en goedgekeurde medicijnen in lijn met internationaal vastgestelde protocollen. Als Nederlandse Rode Kruis wijken we niet van dit uitgangspunt af.
  Datzelfde geldt voor het internationale Rode Kruis – zie bijgaande link naar de website van de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan Verenigingen (IFRC).
  http://www.ifrc.org/en/news-and-media/opinions-and-positions/opinion-pieces/2013/ifrc-strongly-dissociates-from-the-claim-of-a-miracle-solution-to-defeat-malaria/
   
   
  Met vriendelijke groet,
  Anne Notenboom
  Contact & Administratie

  1. Geen dank Bird, ik doe het graag en het antwoord dat je van het Rode Kruis kreeg is tegenwoordig het standaard antwoord. In het begin van mijn discussie met hen (dik twee maanden geleden) wisten ze er nog niet goed raad mee, totdat het Hoofd Internationale Hulpverlening dat uiteindelijk aan mij schreef, nu heeft de helpdesk dat antwoord dus standaard paraat. Een huichelachtig verschuilen en het geeft geen enkel antwoord op het waarom ze dat experiment hebben uitgevoerd en hoe dat zit met die prachtige resultaten. Maar laat iedereen maar schrijven, hoe meer mensen hen benaderen, hoe beter, dan dringt het wellicht tot hen door dat het schandaal nog lang niet voorbij is.

  2. Juist.. Maar waar is de ‘eigen discipline’ van het RK..? Op deze wijze ben je geen vorm, maar dienend en alles-goed-vindend. Jezelf, je eigenheid niet manifesterend.
   Het RodeKruis is een club zonder ‘ballen’.. Vis noch vlees..

 29. Ik wil jullie wel even waarschuwen voor/tegen mensen die het nooit echt gemaakt hebben in hun leven, en helaas dat overkomt de meesten onder ons, maar sommige nemen dit gelaten, en lossen dat op in hun eigen filosofische denken, maar velen die zich levens lang overschat hebben, en in een wereld leven van leugen en bedrog en dit uiteindelijk als de echte wereld gaan zien, hoogst gevaarlijk psychopaten, en geloof mij onze overheid en politiek zit er vol mee, ze doen ons dagelijks kwaad en wel op alle fronten, we moeten de moeite nemen om ons daar dagelijks eventjes mee bezig te houden, in verbondenheid!

 30. Beste Koen (voor wie het nog niet weet, dat is Feniks),

  Ik wil jou een voorstel doen. We kunnen hier wel bezig blijven met een welles nietes spelletje en elkaar zwart maken, maar we kunnen het ook anders aanpakken. Het gaat in dit geval niet om een fenomeen waar bewijs min of meer ongrijpbaar is, het gaat om een (niet geregistreerd) medicijn dat WEL werkt of NIET werkt.

  Als ik met Leo Koehof een afspraak weet te maken (ik weet nog niet hoe hij erover denkt) dat jij aanwezig kan zijn, met je eigen testmethodes (die natuurlijk wel gericht moeten zijn op dit project) bij de genezing van mensen met malaria door middel van MMS, hoe zou jij daar tegenover staan?

  Er zullen een aantal voorwaarden aan vastzitten, waarvan jij er een aantal relevante mag indienen en Leo er een aantal logische zal vaststellen. Eén daarvan is onomstotelijk, en die is dat jij hier voor WTK een artikel schrijft over de resultaten. Zijn die positief dan schrijf jij ook daadwerkelijk een positief artikel, zijn ze negatief dan mag je dat ook schrijven, maar zijn ze positief dan schrijf je dat ook zo op, in duidelijke bewoordingen die ook een niet-wetenschapper begrijpt en ZONDER gemanipuleer!

  Ik kan zoals gezegd niets beloven, Leo is momenteel in Zuid-Amerika op bezoek bij Jim Humble, maar ik kan hem via e-mail bereiken. Ik zal hem jouw theoretische uitleg sturen waarin je beweert dat MMS niet kan werken gebaseerd op jouw kennis van natriumchloriet/chloordioxide en wat dat doet (of niet doet) in het menselijk lichaam. Ben jij bereid een keer voor een paar dagen naar Afrika af te reizen, of weet je malariapatiënten die dichter bij huis wonen? (Daar moet Leo dan wel mee akkoord gaan, want voor Afrikaanse mensen geldt een ander MMS-protocol dan voor blanke mensen.)

  Nogmaals, ik wil proberen iets dergelijks te regelen, maar dan werk je daaraan mee zoals je zegt dat je bent, een eerlijke wetenschapper die medicijnen test, met verstand van testmethodes en die niet bang is tegen de gevestigde orde in zijn mening te geven.

  Ik wil graag dat je jouw antwoord op bovenstaand voorstel hier op het forum geeft en niet naar mijn e-mailadres stuurt, we spelen het volledig open en eerlijk zonder achterkamertjesoverleg.

  Vriendelijke groeten,

  Paul Harmans

  1. Hallo Paul – Goed voorstel! Houdt er wel rekening dat mensen met een job en achtergrond zoals Feniks (ik kan hem daar de hand in schudden overigens) gevoeliger zijn voor peer pressure dan een puber met de verkeerde kleding…

   De publicatiedruk is groot en het academische wereldje klein; promotie en carrière is een waar ons-kent-ons verhaal en de onderwerpkeuze waar een conventioneel wetenschapper zich mee bezig houdt, is het liefst niet al te omstreden.

   Want je zal het maar mis hebben en je naam raakt ongeacht je zuivere nieuwsgierige wetenschappelijke bedoelingen eeuwig verbonden met b.v. Jomanda of MMS… Daar rilt een Feniks van.

   De koen-en Vermeeren van deze wereld kunnen daar over meepraten. Niet in d zin van ‘het mis hebben’ maar de ridicuul die zij bij voorbaat ontvangen, al hebben zij een niveau dat daar gelukkig de schouders over ophaalt.

   En daarnaast is wetenschap volgens de gangbare onderzoeksnormen gewoonweg erg kostbaar. Dat gaat Feniks absoluut niet (kunnen) investeren en, zoals je al hebt ervaren, grote organisaties ook niet.

   Maar desondanks zijn wondertjes de wereld nog niet uit en vliegt Feniks tot zijn eigen verbazing toch nog eens met eigen vleugelkracht naar grote hoogte, al weet ‘ie dondergoed dat de val juist dan lang en hard kan zijn.

   Echter, mocht hij zijn naam gekozen hebben als effe-niks (f-e-niks) dan valt er weinig te verwachten; gewoon pauze-vermaak – beetje sarren; lekker…

  2. Dank je Robert, ik snap dat het heel moeilijk is voor Koen/Feniks omdat hij net als het Rode Kruis te maken kan krijgen met de macht die zelfs hen monddood heeft gemaakt. Maar volgens Koen bestaat die macht niet en is het Rode Kruis met Leo Koehof gestopt omdat zijn medicijn niet werkt. Dus wat kan hem deren? Hij hoeft van mij zelfs zijn volledige naam niet bekend te maken als hij zijn artikel schrijft, als maar duidelijk is dat het dezelfde Koen is die hier op WTK discussieert.

  3. Paul, bedankt voor de uitnodiging, maar ik stel voor dit stap voor stap te doen. Eerst zul je toch een beetje moeten werken aan een vertrouwensrelatie met mij, voordat we zo’n samenwerking kunnen beginnen.

   Als eerste stap, zou het enorm veel helpen als er antwoorden komen op de vragen en bedenkingen die ik hier heb gesteld (reacties 10; 15.18; 27; 27.13; 33.3; …). Als je die niet zelf kunt geven, stop dan met rond de pot te draaien, en erken dat je de antwoorden niet zelf hebt. En stel dan bijvoorbeeld eens voor dat je Koehof of zo contacteert, en misschien kan hij dan iets voor wtk schrijven met al die antwoorden erin? Dan komen we misschien meer details te weten van hoe de diagnose werd gesteld, of die deelnemers koorts hadden, een voorgeschiedenis hadden van malaria-aanvallen, enzovoort.

   Want zoals ik eerder al aangaf (10.12), ben jij (en Koehof en Humble) volgens mij net zoals die ‘fysicus’ die zo’n 50 jaar geleden beweerde dat men nooit op de maan zou kunnen landen en dat het Apollo-programma louter geldverspilling was. Dat was iemand die toen de populaire media wist te bereiken en door veel mensen werden geloofd, terwijl diegenen met voldoende achtergrondkennis wel beseften dat het pseudowetenschap was en gewoon verder bouwden. Ik wil dus eerst wat degelijke antwoorden zien, om een indicatie te krijgen dat dit niet allemaal kwakzalverij is, gebaseerd op foutieve diagnoses, met een goede dosis complot-theorie daar aan toegevoegd, voordat ik beloof om mee naar Afrika te gaan!

   Maar waarom stel je dit eigenlijk voor? De reden dat je mij hiervoor uitnodigt,en geen expert in malaria, lijkt mij eerder te zijn omdat je hoopt om zo “punten te scoren” in deze hele discussie tussen ons. Bekijk het niet zo eng. Als je echt overtuigd bent dat MMS werkt, en je echt wil meehelpen aan het opzetten van een verdere studie die op een overtuigende manier aantoont dat MMS malaria zou kunnen genezen, dan stel ik verder voor dat je samenwerkt met iemand met echt veel praktische ervaring in zowel malaria als in het opzetten en rapporteren van studies. Zoals ik ook al schreef, er zijn heel veel liefdadigheidsorganisaties bezig met gezondheid in de Derde Wereld. Daar moeten enorm veel artsen tussen zitten met ervaring in de diagnose en het behandelen van malaria, en die maar al te graag een miljoen doden willen voorkomen. Als de antwoorden op mijn vragen helder zijn, en de gedetailleerde rapportage van het Oeganda-experiment echt overtuigend zou zijn, dan moet er toch iemand van die experts zijn die mee de volgende stap wil zetten? Iemand die wat jij voorstelt wel wil doen, en daarna dit op een heldere manier wil rapporteren? Iemand met zo’n achtergrond zou bovendien veel overtuigender overkomen dan indien ik dit zou doen. Ik ben dus niet zo iemand, dus je selecteert beter iemand anders daarvoor. Maar eens er degelijke antwoorden zijn op mijn vragen, wil ik wel helpen met het uitwerken van een studie-protocol (iets waar ik wel wat ervaring in heb).

   Nu ben ik wel benieuwd hoe jij dit antwoord gaat interpreteren. Wat ga jij “tussen de regels door” lezen (10.11)? Dat jou ‘bluf’ heeft gewerkt? Zie je een ‘bewijs’ dat ik schrik heb om de uitdaging aan te gaan? Dat ik de ‘oogkleppen’ niet durf afnemen? Ga je hierin een verantwoording zien dat je geen antwoorden hoeft te geven op mijn vragen en bedenkingen?

   Maar besef dit: het is niet aan mij om te bewijzen dat MMS niet werkt, het is aan de ‘believers’ om te bewijzen dat het wel werkt. En dat doe je door helder te communiceren en vragen te beantwoorden, met respect voor de tegenpartij.

  4. Awel, het is duidelijk dat het je een weekendje zweten heeft gekost om je zonder al teveel gezichtsverlies onder dit voorstel uit te wringen. Ik durf er zelfs om te wedden dat je ruggespraak hebt gehouden met een aantal medestanders om tot bovenstaand antwoord te komen. Je snapt ook al dat mensen tussen de regels door gaan lezen, dus geef je zelf aan dat zoiets waarschijnlijk gaat gebeuren, je weet dus al dat je niet overtuigend over zal komen.

   Het zou zo simpel kunnen zijn Koen, al meer dan tien jaar zijn er aanhoudende en steeds sterker wordende beweringen en aanwijzingen dat MMS werkt, ik en vele, vele duizenden mensen met gezond verstand snappen dat achter die beweringen en aanwijzingen waarheid kan schuilen. Als dan uiteindelijk ook het Rode Kruis een experiment uitvoert en er na maanden op een zeer, zeer verdachte wijze afstand van doet, zonder verdere uitleg, dan zegt ieders gezonde verstand dat MMS het onderzoeken MEER dan waard is, want het gaat ten slotte om 1 miljoen malariadoden per jaar. Het enige waar de wetenschap al tien jaar lang mee weet te komen, is MMS afdoen als WCeend, wetende dat het twee totaal verschillende stoffen zijn, maar dat deert hen blijkbaar niet.

   Je draait heel handig het voorbeeld van de scepticus die beweerde dat de maanlandingen niet konden om naar mij (en Leo en Jim), terwijl het in feite een leunstoelscepticus was die exact hetzelfde deed als jij, theoretisch beweringen uiten bogend op zijn goede opleiding en expertise, maar het categorisch verdomde om het in de praktijk uit te testen.

   Nee, ik heb inderdaad niet net zoveel verstand van medicijnen en de werking ervan als jij, maar ik heb wel samen met al die duizenden anderen die MMS het voordeel van de twijfel willen geven, een gezond verstand dat me zegt dat niemand geld kan verdienen aan een dergelijk medicijn, dat het in veel landen al verboden is om het te verkopen en toch blijven de initiatiefnemers experimenten opzetten om te bewijzen dat het werkt. Wat is dan hun voordeel daarvan, geen geld, dat is duidelijk, zou het liefde kunnen zijn en mededogen voor de medemens? En ja, er zijn websites die het verkopen en er hun eigen prijzen voor vragen, maar die surfen mee op de hype en de initiatiefnemers zien niets van de winst. Die dringen er zelfs op aan om de grondstoffen zelf bij een apotheek te kopen en MMS zelf te maken, het gaat ze niet om geld, laat dat nu eens tot je doordringen!

   Ik hoef geen betere vertrouwensrelatie met jou aan te gaan voordat je deelneemt aan een experiment met MMS, ik hoef niet eens bij dat experiment te zijn. Ik ben slechts contactpersoon die jou bij Leo Koehof kan aanbevelen en met hem zul je dan praktische voorwaarden moeten stellen om volgens de regels van medicijntesten MMS te testen. Bij de experimenten van het Rode Kruis en volgende (waarover binnenkort meer) waren een arts en laborante aanwezig, je gaat toch niet beweren dat ook die niet snappen hoe je malaria vaststelt, dat zijn notabene de mensen die middenin het malaria gebied zitten en er dagelijks mee te maken hebben. Waarom maak je het zo vreselijk ingewikkeld, er staan mensenlevens op het spel! Jouw drive zou moeten zijn om die levens te sparen, waarom heb je anders voor de farmacie gekozen?

   We zouden zo eenvoudig een eind het (nu ook weer) jarenlange welles nietes spelletje op Internet kunnen maken. Pak je spullen, ga naar Afrika, test samen met Leo Koehof MMS en breng verslag uit. Niet om mij en al die andere positieve mensen hier op WTK te plezieren, maar voor al die mogelijke levens die ermee gered kunnen worden.

   Er zijn inderdaad voldoende liefdadigheidsorganisaties, maar ook die voelen de hete adem van de farmacie in hun nek, een hete adem waarvan jij beweert dat die niet bestaat, maar die duidelijk het Rode Kruis heeft beroerd en waarmee men een voorbeeld heeft gesteld. Kom niet aan MMS, want we zorgen ervoor dat je geloofwaardigheid in het gootsteenputje verdwijnt en zodoende ook je financiële middelen.

   Weet je wat je ook kan doen? Koop MMS, of maak het zelf (wel exact volgens de opgestelde protocollen van Jim Humble) en test het bij je thuis of op je werk in het lab. Het werkt ook bij dieren, dus geef hen de voorgeschreven dosis en kijk of het helpt, kijk wat het in een lichaam doet. Je hoeft dan niet eens hier op WTK verslag uit te brengen (hoewel het je zou sieren als je dat wel deed), maar het zou een eind aan het welles nietes spelletje kunnen maken, als je tenminste zo eerlijk bent om de resultaten te beamen en niet tegen je eigen ondervonden kennis in alsnog in de toekomst MMS als WCeend te betitelen.

   Kom op man, stop met dat politieke draaien om de pot, actie is wat er nodig is, denk aan die 3000 doden per dag!

  5. Feniks/Koen (reactie 40.3)

   Maar besef dit: het is niet aan mij om te bewijzen dat MMS niet werkt, het is aan de ‘believers’ om te bewijzen dat het wel werkt. En dat doe je door helder te communiceren en vragen te beantwoorden, met respect voor de tegenpartij.

   Het is duidelijk dat er geen antwoord meer komt op mijn uitnodiging aan jou om aanwezig te zijn bij juist hetgeen jij aanbeveelt, namelijk HET BEWIJZEN. Leo en Jim en een grote aanhang genezers hebben het voor zichzelf al bewezen, maar instanties die gevraagd worden aanwezig te zijn komen niet of als ze wel geweest zijn, zoals het Rode Kruis, zijn ze zo overdonderd door het resultaat dat ze er het zwijgen toe doen. Jim Humble is al meer dan 10 jaar een roepende in de woestijn, er is GEEN ENKELE wetenschapper die het fatsoen weet op te brengen MMS te testen.

   Blijf vooral aandringen op respect, het beantwoorden van vragen en helder communiceren Koen. Mijn artikel en antwoorden op jou negatieve benadering van MMS ZIJN helder. Ik heb je op fatsoenlijke wijze gevraagd (en dat was beslist geen bluf) aanwezig te zijn bij een project dat AL je vragen had beantwoord, maar jouw weigering daarop is net zo’n schandaal als het negeren van de resultaten van het Rode Kruis. Jouw onwil gaat over de rug van 1 miljoen doden per jaar! Over respect gesproken!!!!

  6. Hier het antwoord van Leo Koehof op de reacties en onwil van Feniks/Koen, ook Leo doorziet de motieven van hem meteen:

   Beste Paul, zet er mijn antwoord bij en sluit dit af. Ik ken deze spelletjes, die hebben meer tijd dan wij.

   die man is geen wetenschapper en heeft geen idee van chemie.

   Op de eerste plaats werkt Chloordioxide niet als wc-eend omdat de werkzame stof van wc-eend chloor is. Chloor werkt chemisch anders en de chemische reactie van chloor heet chloreren. Hierbij gaat chloor altijd een verbinding met andere stoffen aan die soms kankerverwekkend zijn.

   Chloordioxide is een oxidator en ik ga die meneer niet uitleggen hoe een oxidator werkt.

   Dat Chloordioxide niet op gezonde cellen werkt komt door het redoxpotentiaal van ziektekiemen en pathogenen. Ik ga hier tevens niet uitleggen wat een redoxpotentiaal is.

   De malaria werd in het bloed geteld en er werden altijd dubbele bloedonderzoeken gedaan. Na 24 uur was deze telling nul. Dit bij 143 mensen in december 2012 en bij 60 mensen in oktober 2013. Ik geloof niet dat een wetenschapper aan toeval gelooft.

   Facit: deze man is niet in de werking van MMS geïnteresseerd en met zulke pseudowetenschappers heb ik al meer dan mijn neus vol en wil ik ook niks meer mee van doen hebben. Uit ervaring weet ik vandaag dat zij allemaal marionetten en tijdrovers zijn die door de farmacie betaald worden om mensen via Internet onzeker te maken. Dit soort wetenschappers zullen zich onthouden hun naam (vingers) aan MMS vuil te maken.

   Dit is mijn antwoord en ik wil graag dat je dat publiceert

   Leo

  7. Paul Harmans (40.6) WC-eend en Chloordioxide zijn beiden disinfecterende middelen. Ze zijn chemisch inderdaad iets anders, maar zijn in het geheel niet specifiek voor de molecules waarmee ze reageren. Beiden reageren ze met eiwitten en andere biomoleculen. Daardoor kunnen ze allebei bacterien, virusen, parasieten doden, maar ook gezonde cellen. Zoals ik al aangaf in reactie 10, maakt het geen onderscheid tussen onschuldige, commensale bacteriën in de darmen, en pathogene bacteriën. Wie beweert dat dat toch zo is, is een pseudowetenschapper die vertrouwt op de goedgelovigheid van andere onwetenden.

   Als de malaria parasieten in het bloed werden geteld, dan zou het zeer verhelderend zijn indien zou gepubliceerd worden welke methode juist werd gebruikt, en wat de aantallen waren. Dat niet doen is onwil, en helpt niet om overtuigend over te komen.

   Waarom wordt er niet ingegaan op mijn andere vragen of opmerkingen? Ik stel toch vast dat 18 druppels MMS maximaal slechts 10 ppm in het lichaam geeft (dus onvoldoende is om de biocidale concentratie van 100-500 ppm in het lichaam te bekomen), en dat het MMS al in de maag en darmen reageert en dus onmogelijk tot bij de parasieten geraakt. Waarom wordt er geen poging gedaan om dat te weerleggen?

 31. Augusto Odone, is overleden, is de man van de Lorenzo’s olie, een middel tegen ALD, tot mijn verwondering in de Internationa NY times,
  van vandaag, bijzonder tegen de main Stream van de pharma maffia in.

  Verder in aansluiting op onze mooie discussie over regenbogen, van daag voor het eerst de echte Regenboog harpoenen gezien, gemaakt door de indianen, om Regenbogen te vangen!

 32. Als dit onderzoek werkelijk heeft plaatsgevonden en het Rode Kruis heeft daar zijn medewerking aan gegeven én MMS blijkt werkelijk goed te werken (en daar lijkt het inderdaad allemaal wel op, maar toch blijf ook ik op mijn hoede) dan zou men eventueel Zembla, Brandpunt of Tegenlicht kunnen proberen te benaderen. Probeer hen te overtuigen én aan te tonen dat het Rode Kruis wel degelijk betrokken was bij dat onderzoek en dat de resultaten wel degelijk zeer goed waren.
  Als het allemaal waar is hebben zij een toch zéér spraakmakende reportage waar niemand meer omheen kan. Natuurlijk zal de maffia dan nog steeds alles uit de kast trekken om het zwart te maken, maar het is dan wel op grote schaal bekend geworden.

  1. Ik heb de media aangeschreven, maar ze verdommen het om zelfs maar een antwoord te geven. Tros Radar heeft er ooit een uitzending aan gewijd en het volledig afgekraakt en blijkbaar gaat de hele media er vanuit dat zij het goed uitgezocht hebben en dat MMS dus pure gootsteenontstopper is en niets meer.

   Maar ik hoop dat veel lezers van mijn artikel het alsnog naar allerlei redacties van kranten en programma’s sturen, wie weet wordt er iemand wakker!

   http://www.trosradar.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/11-10-2010/wondermiddel-mms

  2. Het is m.i. meer een onderwerp voor VPRO ‘Tegenlicht’ of ‘Zembla’ van de VARA. Uitzendingen die met ‘een vraag’ durven te beginnen.. En zich bijvoorbeeld afvragen, aan het begin van de uitzending, na het verhaal te hebben omschreven: ‘Wat is hier in hemelsnaam aan de hand?’..
   Kijk naar de revolutionaire uitzendingen van Zembla over HPV-vaccinatie en EMS (straling)..!! Ze gaan niet veel uit de weg hoor. En wat dacht je van het uitpluizen van de relatie van minister Edith Schippers met de tabaksindustrie…? http://www.wanttoknow.nl/nieuws/edith-schippers-waar-rook-is-is-vuur/
   Als tenminste de zenders niet op zwart gaan.. 🙄

  3. Wat denk jij Guido, zou het tijd zijn voor een vervolg op dit MMS verhaal en het verslag van Leo weergeven?

 33. Ik vraag me af of er wel in Nederland mensen zijn die bereid zijn zich gratis te laten behandelen met MMS. Het lijkt een wondermiddel gezien de onderzoeksresultaten.
  Het is opvallend dat zulke onderzoeken in Afrika plaats vinden. Komt dat alleen omdat het om malaria gaat?
  Ergens voelt het voor mij alsof men van alles en nog wat met de Afrikaanse mensen aan het doen is…eerst pakt men hun land af en eist westerse waarden en dan wil men van alles ‘beter’ maken.
  Die mensen daar zouden zonder kolonisatie en inmenging beter af zijn, gezien dat de meeste landen vruchtbare grond hebben en goed klimaat.
  Dit zijn paar losse gedachtes van mij zonder dat ik wie dan ook veroordeel. Mensen die vanuit hun hart dingen doen, met de juiste intentie en niet op de manier van ‘het doel heiligt de middelen’…thumb up 🙂

  1. Monika, in Nederland zijn duizenden mensen met MMS bezig, meer dan je zou denken, maar omdat de burger hier wat beter aan informatie kan komen en dus massaal weet dat MMS nooit door de farmaceutische industrie als medicijn aangemerkt zal worden omdat er geen geld aan te verdienen valt en men jacht maakt op zogenaamde charlatans die MMS promoten, kijkt men wel uit om veel ruchtbaarheid aan het eigen gebruik en de resultaten daarvan te geven. Het zal je verbazen als je weet in hoeveel keukenkastjes het staat en bij welke mensen. We hebben hier (en in alle ontwikkelde landen) een stel schorem dat op de hand van de farmacie is en mocht je een test met MMS aankondigen, dan zal je door dat schorem verraden zijn voordat de dag van het experiment aanvangt. En aangezien de rechterlijke macht een verlengstuk van de elite is, zal die geen enkel mededogen met je hebben en je waarschijnlijk schuldig verklaren aan kwakzalverij. Daar hebben de famaboys heel handig de ethische code voor bedacht, als je een medicijn uitdeelt of voorschrijft dat niet door hen is goedgekeurd, dan ben je strafbaar. Ze hebben hun eigen handel goed dichtgetimmerd.

   Juist de farmaceutische industrie maakt misbruik van arme landen, ook in Afrika. Tegenwoordig experimenteren zij met hun nieuwe medicijnen op mensen in Derde Wereldlanden omdat die voor een prikkie wel als proefpersoon willen dienen. Van de eventuele bijwerkingen worden ze natuurlijk niet op de hoogte gebracht.

   http://www.viceversaonline.nl/2011/02/farmaceut-besteedt-medicijntesten-uit

  2. PAUL HARMANS, of hun zaakje wel zo goed dicht getimmerd is als U beweerd, dat denk en weet ik niet.
   We zijn misschien wat te gelaten geweest de laatste decenia, maar het tij is aan het keren, veel heel veel oude aanhangers van het medicinale denken, beginnen er achter te komen dat er een fazisten Wind waaid door hun wereldje, van zelf pillen poedertjes maken zijn ze al lang vervreemd, en homeophatie is uit hun geloof verdwenen, ik kwam er achter toen ik met mijn padestoelen bij mijn pharmasist aan kwam om deze te controleren op hun niet vergiftigheid, op hun bijeenkomsten wordt er veel over het nieuwe denken gedicusseerd, maar de lobby van de maffia wordt steeds hun groter sterker en gevaarlijker, hun bestaan wordt aangetast door de op handen zijnde verkoop per internet, en men spreekt voor bepaalde producten al over de super winkels.

  3. Jenne, momenteel hebben zij het recht aan hun kant, maar ik ben het met je eens dat er veranderingen voor de deur staan, het is alleen te hopen dat veel meer mensen nu eindelijk eens wakker worden voor het gemanipuleer van een bepaalde elite, met zijn allen kunnen we tenminste een vuist maken.

  1. Ik heb het aan Leo Koehof gevraagd, zodra ik wat hoor plaats ik het hier.

  2. Beste Paul, zeer zeker is MMS hier een oplossing, maar de vraag is inderdaad of de hersenen niet onomkeerbaar beschadigd zijn, wanneer ze eenmaal de ziekte hebben. Profylactisch (preventief, Paul) in ieder geval de oplossing.

   Leo

  3. Beste Paul zou het wat zijn aangezien de medische wetenschap hier nog geen antwoord op heeft contact met het Vlaamse team te zoeken die onderzoek doet. En je bevindingen met MMS voor te leggen Een team van Vlaamse artsen, onder leiding van professor Colebunders gaat naar Zuid-Soedan om onderzoek te doen.

  4. Ja, ik kan het proberen, maar ik denk dat de gehele medische wereld hetzelfde als Feniks theoretisch om de hete brei heen draait, zie zijn reactie 40.3

 34. Hallo Paul, Guido en de rest!
  Ik heb getracht het nieuwe boek van Leo Koehof te bemachtigen maar klopt het dat het niet meer verkrijgbaar is?
  Ook wilde ik vragen waar ik MMS het beste kan kopen.
  Groetjes Mirah en liefs aan Paul!

  1. Ha Mirah, leuk je ook hier op WTK te treffen.

   Het boek van Leo is kort geleden uitverkocht, dank zij veel positieve (maar ook negatieve) publiciteit verkoopt het als een trein. Leo liet me vorige week weten dat er in januari een nieuwe en geüpdate druk uitkomt.

   Je kunt MMS kopen bij bijvoorbeeld deze website:
   http://www.mms4u.nl/shop/nl/mms.html

 35. Net een Duitse krant zitten lezen, een artikel over het verschil tussen Homeopatie, schoolmiddelen noemen ze daar de pharma maffia producten.
  Uit het artikel blijkt de vooringenomenheid, zo als alle corrupte mainstream Media.
  Maar het commentaar de reactisch, echt of niet echt?, ze vragen zich niets af, volkomen geindoctrineerd, als schapen het slachthuis in.

  1. Het grootste probleem zijn niet eens de door en door corrupte media, maar de gemakzucht van de massa. Het grootste deel van de mensheid snapt er geen malle moer van en wil het ook niet snappen, hoe vaak ze ook geschopt worden, ze vergeten de pijn en likken net als een trouwe hond onderdanig de bek van de elite. Diezelfde elite lacht de ballen uit de broek om zoveel stompzinnigheid en doet er al vele en vele jaren hun voordeel mee. Wie als het ware smeekt om bestolen en beduveld te worden, die wordt dat! Hier op WTK vind je voornamelijk mensen die wel ‘wakker’ zijn en het is te hopen dat er meer bijkomen, maar soms heb ik daar grote twijfel aan.

 36. met interesse heb ik het artikel gelezen en daarna verder gegoogled wat er over mms bekend is. ook de meeste reakties heb ik gelezen. er worden veel beschuldigingen heen en weer gegooid. maar wat ik nou zo graag wil lezen, en bijna niet tegen kom, is iemand die reageert die zelf genezen is (ik las één reaktie van een candida genezing) ik snap best dat de malaria patienten zelf niet kunnen reageren, dus moet ik af gaan op de eerlijkheid van jullie (hoewel ik ook een reaktie las van iemand die zelf naar ethiopie was gegaan en dat het niks had geholpen…)

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.