Advertentie

Na 33 minuten mobiel bellen al herseneffect!


x”

Jean Huss, Europarlementarier, Mei 2011:
(Huss is belast met het onderzoek naar de effecten van EMS op het menselijk lichaam)

.

“De informatie die wij van de WHO hebben gekregen bevestigt de inhoud van mijn rapport.

Ik wil hier graag nogmaals het belang onderstrepen om met name kinderen in bescherming te nemen tegen EMS en daarbij tevens een oproep doen tot het voeren van een OP KORTE TERMIJN op te zetten bewustwordingscampagne, gericht op leerkrachten en ouders.

Hierbij dient met name op de gevaren gewezen te worden die het voortdurende gebruik van mobiele telefoons door jonge kinderen kan opleveren”.

* * *


‘Als mobiel bellen een groente was,
was hij al lang uit de schappen van de supermarkten verdwenen!

Hier spelen gewoon buitengewoon grote financiële belangen de  hoofdrol’

C. Claessens, Stichting Milieuziektes

 * * *

Wij van WantToKnow vinden het nog steeds volledig de wereld op zijn kop: mensen/burgers die aan dienden te tonen dat bepaalde producten schadelijk voor hen zijn..! Want het was dus niet een kwestie van een product testen totdat de onschadelijkheid wordt aangetoond, maar het product is ‘veilig binnen de onderzochtte grenzen’..!

Maar zeker daar waar het kan gaan over tumoren en hersenbeschadiging, zoals in dit geval met mobiele telefonie, is het toch krankzinnig dat er niet een volledige veiligheidsgarantie werd afgegeven..?
Maar dat verhaal is dus nu over, indien je het nog niet wist..! Er dient (binnenkort wettelijk?) te worden gewaarschuwd, zoals op een pakje sigaretten, voor ernstige gevolgen, zeker voor kinderen, van het intensief en regelmatig gebruik van mobiele telefoons en DECT-huistelefoons.

De teksten op mobiele telefoonbijsluiters melden vrolijk dat tot op heden geen schadelijke gevolgen zijn aangetoond van het gebruik van dit product, maar dat de gebruiker wel geacht wordt ‘het product niet overmatig te gebruiken’.. Ook die claims dienen op korte termijn te verdwijnen, willen de mobiele-telefoonproducenten zich niet in hun leugens te buiten gaan..

Met name dus het gebruik van mobiele telefoonapparatuur, zoals de uiterst krachtig stralende DECT-telefoons, zouden verboden moeten worden in huishoudelijk gebruik, vooral omdat de heftige straling van deze apparaten vooral kinderen sterk beïnvloed. (zie afbeelding hieronder)

Vergelijking van het absorptieniveau van EMS (electro magnetische straling) in schedels van jongeren en volwassenen. Duidelijk blijkt dat de dikte van de schedel van invloed is op de mate van stralingsinvloed op de hersenen..!

Waar eerst de WHO al uitdrukkelijk waarschuwde voor de effecten van mobiele telefoonstraling (HIER), is het opnieuw duidelijk dat dit geen apparaten zijn om mee te spotten. Als de Franse regering al advies uitgeeft om kinderen zoveel mogelijk weg te houden bij mobiele stralingsbronnen, dan doen ze dit natuurlijk niet zó maar..

En kennelijk is het ook van belang dat we onze ervaringen met ‘DDT’, ‘Nicotine’ en ‘Softenon’, om maar eens 2 van de ‘verworvenheden’ van de 20ste eeuw weer naar voren te halen, weer even bovenhalen! Of wat dachten we van de loodvergiftigingen via verf en voedsel..? Of nog zo’n klungeluitvinding: Asbest.. Was dat niet een wonder van een uitvinding in de jaren 1950/1960..?

Was het in Mei jl. al het duidelijk door verklaringen van de grote nieuws dat mobiele telefoonstraling negatieve effecten heeft op ons DNA, op spermacellen en op onze hersenen (HIER), vandaag is er opnieuw een waarschuwing aan ons adres, met betrekking tot het gebruik van mobiele telefonie.
Want nieuwe onderzoek in Finland toont aan dat mobiele telefoons veel sneller invloed hebben op onze hersenactiviteiten en andere delen van ons lichaam, dan eerder werd gedacht. Met name de veranderingen in onze hersenpatroon, die invloed kunnen hebben op concentratie en geheugen, treden al op na, schrik niet, 33 minuten mobiel bellen..!
De onderzoekers van Turku hebben ontdekt dat het electromagnetische veld van mobiele telefoons, het glucose metabolisme (zeg maar de glucose(=suiker)stofwisseling) in de hersenen onderdrukt!

De wereld draaft door…?

Dit betekent dat onze hersencellen tijdens het mobiele bellen worden ‘beroofd’ van suikers, die nodig zijn om standaard ‘kenniswerkzaamheden’ te verrichten. Hieronder vallen de mogelijkheden tot concentreren, leren en herinneren. Het onderzoeksteam, dat werd gefinancierd door het ‘Finnish Technology Agency’ haasten zich erbij te vertellen, dat dit onderzoek nog niets zegt over lange termijn effecten, zoals glioma of andere hersentumoren.

Maar de onderzoeksresultaten zijn wel degelijk van belang, in het kader van het bepalen van het moment waarop negatieve effecten van mobiel bellen optreden. 33 Minuten is dan werkelijk opzienbarend, omdat onderzoekers tot op heden uitgingen van járen na het gebruik van reguliere mobiele telefonie. Met deze nieuwe onderzoeksresultaten worden eerdere conclusies dus verpulverd.

Maar opnieuw de constatering dat de vraag niet beantwoord wordt of, en zo ja in welke mate, mobiele telefoons veilig zijn in het gebruik in relatie tot onze gezondheid..! We gaan kennelijk gewoon verder met ons wereldwijde mobiele-telefoon-experiment, waaraan inmiddels bijna 4 miljard mensen meedoen..!

(Source: Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism, 2011; doi: 10.1038/jcbfm.2011.128).

Tot slot, last but not least..!

Kijk naar deze video, die je het verbijsterende resultaat laat zien van de effecten van mobiele straling op bloedcellen..!

x

X

De verklaring bij de verschillende stadia:

Een Live-bloedanalyse op basis van het gebruik van een mobiele telefoon die 30 minuten aan het hoofd wordt gehouden. De bloedafname gebeurt op 5, 17 en op 29 minuten. Het hele verhaal komt dus overeen met de effecten van een mobiel telefoongesprek van 29 minuten. De testpersoon gebruikte geen mobiele telefoon de 24 uur voor deze test.

Wat je ziet in dit filmpje:

0:03 – De eerste bloedtest, neutraal, zonder dat er een mobiele telefoon wordt gebruikt. De proefpersoon begint te bellen.

0:13 – De 2e bloedtest wordt gedaan ná 6 minuten vanaf het begin van het mobiele telefoongesprek.

0:50 – De 3e bloedtest wordt genomen ná 17 minuten continue mobiel telefoongebruik.

4:33 – De laatste bloedtestresultaten, na 29 minuten onafgebroken mobiel telefoongebruik.

De originele video werd zonder stop opgenomen en duurde 34 minuten.  De video laat dus hier de bloedtest-resultaten zien, die worden getoond op het computerscherm, als resultaat van een microscopische opname. Er werd gebruik gemaakt van een  HC-4000 ‘live-microscoop’. De test kan eenvoudigweg zo worden gedupliceerd en zal dezelfde resultaten opleveren!

De microscopische opname van het bloed ná 17 minuten kan worden vergeleken met het bloed van iemand die een zware griep heeft met koorts. Voor meer informatie over deze Electro Magnetische Veldstraling, kijk je HIER.

Overigens zijn deze effecten niet nieuw. Al lang vragen artsen en hoogleraren om het ingrijpen in deze ongelimiteerd lijkende vrijheden van de mobiele telecommunicatiesector. (HIER)

* * *

Het Europese Milieu Agentschap gaat veel verder met haar waarschuwingen dan de WHO, omdat zij de risico’s van mobiel bellen al vergelijkt met de gezondheidsrisico’s die het gevolg zijn van tabaksrook, asbest en ook met het lood uit auto- en vrachtwagenbrandstoffen.

26 gedachten over “Na 33 minuten mobiel bellen al herseneffect!

  1. Wat wil je hier nu mee zeggen, na 30 minuten zal het ook al effect hebben.
   Na 35 minuten nog meer effect.
   Bij de ene persoon zal het al na 20 minuten effect hebben en bij een ander persoon pas na 40 minuten.
   In het artikel wordt bovendien niet gemeld wat dat effect dan is na 33 minuten.

  2. Het getal 33 is een heilig getal voor de illu’s=symbolisch bedoeld volgens mij.

  3. Het is idd een gemiddelde volgens mij Mirakel, dat kán niet anders. Anders zouden ALLE proefpersonen PRECIES op 33 minuten uitkomen; ben het met René eens.
   Maar het gaat er niet om WAT er uitkomt, maar DAT er wat (DIT) uitkomt..! Ons wordt consequent voorgelogen dat er GEEN invloeden zijn. Als je visueel een beeld zou kunnen krijgen wat er reeds voor schade is aangericht, zouden we ons te pletter schrikken, is mijn idee!

  4. Die indruk begin ik ook te krijgen Guido, dat er mogelijk al heel veel schade aangericht zou kunnen zijn, maar aan de andere kant denk ik dat we ook door ons bewustzijn te verhogen ons hiertegen zouden kunnen beschermen (angst verzwakt ook). Ons lichaam bestaat volgens mij uit nog veel meer energetische lagen die aangetast zouden kunnen worden, maar ook weer hersteld, als de schade niet te vergevorderd is.

   toermalijn staat bekend als een stralingssteen:
   http://www.edelstenenenmineralen.nl/toermalijn.html
   http://home.tiscali.nl/edelstenen/straling.html

  1. Indrukwekkend verhaal Janee!! Ik plaats de video nog wel even onder het artikel; dank!

 1. We worden al een hele tijd gewaarschuwd voor straling. Dat de meeste mensen dat tot nu toe niet wilden geloven komt vooral voort uit het niet kunnen missen van al die mooie moderne en wel o zo gemakkelijke apparatuur.
  Nu er steeds meer bewijzen komen kan men niet meer doen alsof er niks aan de hand is.
  Ik begreep al lang niet waarom bijvoorbeeld kinderen een eigen mobieltje moeten hebben.
  Tegenwoordig worden ze zelfs gechipt voor het geval ze kwijt raken.
  Je kunt natuurlijk ook zelf op je kinderen passen in plaats van ze bloot te stellen aan allerlei onzichtbare gevaren.
  Nog niet zo heel lang geleden werden jongeren gewaarschuwd dat het gevaarlijk was met hun walkman keihard aan, rond te fietsen of lopen. Wie nu geen mp3 aan heeft loopt te telefoneren. Zelfs de buren kun je vaak hun hele familie horen bespreken omdat ze in de tuin zitten met hun mobieltje.
  Dec telefoon is trouwens ook gevaarlijk.
  De ellende met edeze dingen is men van begin af aan wist dat het gevaarlijk is.
  Daar kan ik allen maar razend om worden. Al die jaren dat moeders met baby op de arm lopen te telefoneren. En de telefoon tegen het hoofdje houden. Luister ook maar even.
  Ik moet er niet aan denken.
  Als de wetenschap en producenten van begin af aan eerlijk waren geweest waren er vast niet zoveel van die ondingen in omloop en hadden ze er dus veel minder aan verdiend.
  Er zijn nog heel heel veel van dit soort zaken die mensen heel veel ellende bezorgen of dat in de toekomst nog zal blijken de doen.
  De vuilnishopen zijn al aardig vol de recycling kan het niet bijbenen. Als straks iedereen eens echt wakker wordt is de berg afval hoger dan de hoogste bergen. Zo maar op een korte tijd.

  1. De DECT telefoon, zeg maar de draadloze thuistelefoon, de oh zo handige rakker, de ‘waar-ligt-de-telefoon-jongens?’-telefoon.., is de meest gevaarlijke sluipmoordenaar.
   Voor mij betekent deze telefoon werkelijk het failliet van onze draadloze, mobiele telefoonindustrie..! Wat een armoe..!

   Na vele jaren van klagen, waar veel mensen geeneens weet van hebben, is er door de industrie een groene DECT op de markt gebracht. Wat blijkt namelijk bij de ‘gewone’ DECT: deze telefoon straalt gewoon vrolijk door, ZONDER dat er gebelt wordt..!! De zogenaamde ‘groene DECT-huistelefoons’ zijn nu zó gemaakt, dat ze stoppen met stralen, als ze in de (oplaad)houder(s) worden gezet. Maar werkelijk, dit is de grootste sluipmoordenaar!!!

   Lees het hele verhaal hier op StopUMTS

   Als ik lees wat hier staat, is dit voor mij hetzelfde als het blootstellen van hele woonwijken aan radio-actieve straling, via bijvoorbeeld een stroomverdelhuisje o.i.d. dat vaak in woonwijken staat. Stel je voor.
   Maarrr, deze kankerbron, de DECT dus, staat niet buiten de deur, maar staat DE HELE DAG lekker zijn straling (vergelijkbaar met een elektromast in het boerenveld) door je huis te stralen, tot bij de buren toe..! Het is werkelijk een schandalige techniek, die NIET verkocht zou mogen worden..!

  2. Beste iedereen,

   Het is me duidelijk.
   Straling van telefoons, DECT, zendmasten is ongezond.
   Ik weet het al jaren.

   Maar waar het om gaat is hoe vertel ik het de ander. De buren waar de DECT babyfoon(!) er lustig oplos straalt. Naast de gewone DECT huistelefoon, en natuurlijk de Wifi, ook 24/7 en af en toe de Wii en soms de gewone mobieltjes natuurlijk.

   En natuurlijk de directeur van de school van de kinderen. Hij heeft een nieuw gebouw en alles wordt natuurlijk draadloos daar. Nog even en ze zitten allemaal met hun Ipad op schoot naar het digibord te kijken. Ik heb een gesprek met hem gehad, een fiks aantal artikelen doorgestuurd van stopumts, powerwatch.org.uk, zelfs wifiinschools.org.uk etc.

   Het is echt een aardige man. Hij had er wel eens over gehoord en zal er eens wat over lezen. (En over tot de orde van de dag. Ach, die ouders, zijn overal bezorgd over). Hetzelfde geldt voor de buren. Die horen het liever allemaal niet. (TMI: Too Much Information). Zielig voor de baby, maar de beide DECT’s (4 eigenlijk; 2 van de andere kant) en de Wifi gaan 24/7 dwars door de muur natuurlijk.

   Wat kan ik doen?

  3. Joris e.a.: gewoon doen wat we allemaal moeten doen! Zonder belerend te zijn, mensen wijzer maken; stuur hen bijv. dit artikel door, stuur het naar de school, via school-mail. Er zit een knop op het artikel, maak ze wijzer!!

   Als mensen zien dat de WHO en die Europese raad het zeggen, wie zijn zij dan om te twijfelen..! Niet desperaat worden hoor!! De conclusie is m.i. dat ze het niet
   Gewoon je dingetje blijven doen! Vertel wat je kan, nogmaals: zonder boven mensen te gaan staan.

   Als je bedenkt hoeveel jonge jongens vooral hun mobiel bij hun testikels dragen, natuurlijk ook oudere mannen, dan is dat voor de NWO en dito klieks, echt een ‘natte droom’..!

   Gewoon doorduwen per mail.. Simpel toch? Waarom uitdraaien. Gewoon e-mailadressen te pakken krijgen en op relaxte toon je boodschap doen.!!

 2. Hoi Guido, beste lezers,

  Ik schrik (hou afstand van delen van informatie van deze waarnemer) van het volgende onderdeel in dit artikel (die gerelateerd lijkt te zijn aan de waarnemingspositie van de waarnemer die dit artikel deelt):

  Ik mis de balans & een helder overzicht van de waarneming.

  Hierbij hetgeen ik mis in die balans:

  De waarnemer die belt is niet verdisconteerd in het onderzoek cq er wordt geen rekening gehouden (voor zover ik kan zien) in dit artikel hoe die relatie is behalve de eventiele correlatie tussen een groep (gemiddeldes !!) en mobiel bellen.

  Dit is een aspect aan meten (en willen weten) die mij regelmatig is opgevallen als er via de wetenschappelijk bedachte (a-synchrone) methode van statistiek en kansberekening wordt gemeten. Groepen, gemiddeldes en roeptoeteren maar !

  Daarom heb ik een wedervraag over dit onderwerp en de conclusies die hier worden gedeeld, namelijk de volgende:

  Stel dat er 1 persoon te vinden is die – gedurende de interactie (mobiel bellen dus) – geen brein-afwijkingen heeft cq wiens brein zich oniddellijk her-shaped na afloop van de interactie. Hoe moet dit worden gerelateerd aan bovenstaande conclusies ?

  Hoe dan ook ontbreekt er voor mij voldoende overzicht om iets met dit artikel te doen anders dan te vragen; waarom niet wat neutraler en overzichtelijker en vooral; eerlijker ! Met groepen en gemiddeldes werken is een achterhaalde methode cq een hele gevaarlijke methode cq een afgeleide van het verdienmodel van de huidige disfunctionele wetenschappelijke methode die – per definitie omdat ze a-synchrone conclusies wil trekken als verdien-doel (aandacht) in zichzelf – de wetenschap is.

  Dat we alles willen weten door meten zonder eerst onze waarnemingsposities te synchroniseren cq dat deel van het geheel mee te nemen in de beschouwingen neem ik onze cultuur en – vooral – de aandachttrekkerij van ons ego (angst/controle) kwalijk 🙂 De huidige wetenschap – die 99% onzin deelt – is er het levende bewijs van dat we daarin volledig het spoor zijn bijster geraakt 🙂

  De axioma’s waar het echt om gaat is – zo kijk ik tegenwoordig – wat doen mensen met dit artikel in onze omgeving en, wat kunnen ze ermee (gaan) doen om het macht/kracht spel te spelen.

  Vanuit dat perspectief kijk ik met hele andere ogen naar bovenstaande en realiseer ik mij in 1 klap; hey ! dat was het dus 🙂

  Dat ? Dat wilde ik even kwijt n.a.v. bovenstaande (ik zie nu ook plotseling dat er allemaal mensen met functies in dit artikel aan bod komen die – vanuit mijn optiek & bij voorkeur – z.s.m dienen te worden ge-elimineerd uit onze ge-des-organiseerde samenleving die grotendeels bestaat / kan bestaan bij het onzekerheidscreeerende principe 🙂

  Ik weet niet of bovenstaande helder is; ik wilde het toch even kwijt 🙂

  Tot slot over mobiel bellen en ikzelf het volgende; ik heb zelf al geruime tijd geleden vastgesteld dat mobiel bellen ‘overbodig’ is binnen mijn bestaan en het apparaat uit mijn leven verwijderd; darnaast zag ik vroeger (en nog soms wel) dat het apparaat zich met de regelmaat van de klok storend aanwezig in een gedeelde ruimte waar mensen bijeen zijn.

  Mogelijk had ik met deze beschrijving van mijn huidige uitgangspositie deze reactie sowieso moeten beginnen ?

  Ik begin te merken dat ik behoefte krijg aan andere en ander-soortige informatie.

  Herbalancering mede doordat de mobiele telefoon al grotendeels uit mijn interactiegebied is verwijderd ? ….. De waarnemer, de waarnemingspositie, informatie en communicatie ? Ze zijn 1 🙂

  1. Dag Yge, feitelijk heb je -vanuit observatief standpunt- naar mijn idee een punt. Het gaat ons bij WantToKnow niet om alle feiten hier neer te zetten. Als je wilt, mag je HIER het hele rapport downloaden. Het gaat ons niet om de details, maar feitelijk om de gevolgen van de conclusies. En onze site is té klein om het hele onderzoek samen te vatten..!

   Het gaat ons dus feitelijk om de grote gemene deler, zoals dat heet en in dit geval gaat het -wat mij betreft- om de ‘gemene’.. Het is helaas het lot van statistici dat de gemiddelde mens niet WERKELIJK bestaat..! Alsubegijptwatikbedoel! De ‘JanModalen’, ‘Henk&Ingrids’ of zoals de Duitsers het zo mooi noemen: ‘Otto Normalverbrauch’.
   Dat wil niet zeggen dat marktonderzoek en de daaraan gekoppelde statistische conclusies niet kloppen..! Als het goed is ZIT in dat gemiddelde, in die onderzoeksgroep, een (of meerdere) uitzondering(en) zoals door jou omschreven. En is die uitzondering daarmee gedoemd CIJFERMATIG in het gemiddelde te verdwijnen. Maar je hebt een punt dat mensen PER DEFINITIE zich niet moeten verliezen in de ‘gemiddelde mens’, of beter gezegd: in het-gemiddelde-dat-niet-bestaat!

   Maar waar ik zelf ook een bloedhekel aan heb, is om IEDEREEN als gemiddelde te beschouwen.. Mensen blijven uniek en daar moet de statistiek zich terugtrekken, heeft daar ook niets te maken!
   En idd: we zijn één, en ‘het’ is allemaal EEN.

  2. Hoi Guido,

   Dank je voor je snelle reactie.

   Allereerst wil ik WanttoKnow op geen enkele manier wegcijferen als een overbodige info-site; integendeel 🙂 Ik heb er de afgelopen jaren verschrikkelijk veel (en snel volgens mij) van geleerd.

   Ik ben er echter ook door aan het veranderen geslagen (mede dankzij wtk !) en nu beginnen bij mij deze artikelen heel snel uit beeld te raken omdat het een fragmentje uit het geheel lijkt te beschrijven; ik heb een poging gedaan om dat onder woorden te brengen.

   Zonder jou/jullie tekort te willen doen (ik moet zo verschrikkelijk oppassen om mijn waarneming onder woorden te brengen omdat mijn ervaring is dat ik iedereen over mij heen krijg/kreeg) wil ik toch nog dit er – afsluitend – aan toevoegen als essentie van de informatie die ik meer en meer voel dien te delen:

   Het model der statistiek en kansberekening (het fundament van onze wetenschap) = 100% a-synchroon. Zo kijk ik tegenwoordig en laat alles los; pffff.
   Mijn vader was in de jaren 70 al bezig met het model (destijd als fundament voor de elo-rating binnen de schaakwereld Dr Arpad Elo is de wiskundige die dat systeem had ontworpen aldaar) en hij zei (in navolging van deze hongaar): ‘Yge, dit systeem poogt enkel in cijfermatige taal iets te zeggen over toen; het kan niets zeggen/impliceren over nu en straks.

   Dit is de essentie van wat ik altijd weet/wist en waarvan ik nu steeds meer overtuigd raak/ben dat voor ieder mens deze kennis aan boord is om je te verdedigen tegen de informatie afkomstig vanuit dat model !

   Dit moest ik echt nog even kwijt al moet er ook van mijn hart dat ik mij realiseer dat ik daarmee nageoeng de hele wetenschappelijke benadering en haar gedeelde informatie daarmee – eigenlijk, euh, niks eigenlijk; 100% zeker – afserveer;

   Zoals ik het al jaren zeg (ik heb 20 jaar in Groningen en regio (vlakbij de plek van Hermans) gewoond:

   Met Je RUG naar de stelling leren kijken is niet ECHT ZIEN (100% aandacht bij het hier en nu) wat er gebeurt !

   Tsja; in mijn interactie-model vallen woorden op plekken die in zinnen leuke correlaties maken … (Sogeti = It Ego’s) En zo kan ik eindeloos voorbeelden rijgen alsof het 1 grote slapstick movie is ….

   Beetje eng is het wel; maar ik moet nu toch maar eens met de billen bloot ?

  3. Prachtige brain-storm Yge. Ik snap je hoor!! Bij mij deed een paar jaar geleden de constatering dat iedere waarneming EN DUS ook de wetenschappelijke, PUUR SUBJECTIEF is, het vuur ontbrandden..
   Wij leren als kinderen te kijken naar ‘buiten’, dáár waar de realiteit zich afspeelt! Zich ‘zou afspelen volgens opvoeders’ (ouders/leraren) Nou als je iemand mentaal wilt verkrachten is het door te vertellen dat wat hij van binnen voelt, ziet en denkt, NIET de waarheid is.. 🙄 Dat de waarheid ‘daarbuiten’ is en dat je daaraan kunt toetsen, door te doen ‘zoals het hoort’..!

   Daarmee is voor mij de conclusie dat de wereld zich niet ‘daarbuiten’ afspeelt maar IN jezelf en per definitie ‘dus’ subjectief is. Hèhè.. Ook de wetenschap is subjectief; doet oprechte pogingen om zo objectief mogelijk te kaderen, het ene ‘kader’ vervolgens met het andere te vergelijken en vrolijk SUBJECTIEVE conclusies trekken. Statistieken zijn dus ook subjectief, omdat schaalverdeling, vraagstelling, vergelijkingen etc. etc. allemaal gebaseerd zijn op subjectieve opstellingen/voor-onderstellingen. En er is gelukkig een onderkenning bij wiskundigen/statistici, onder het motto van de nonsens-correlatie, maar toch is het allemaal véuls te serieus..! Zo serieus dat ze/we geloven dat het écht is..

   Ik geloof dat waar ieder mens op dit moment aan toe is, de ‘weg naar binnen’ IS , naar (het pad van) DE waarheid, alleen te bereiken door introspectie. De pad van het hart; en ‘grote geesten’ wéten dit volgens mij, maar moeten (oh ironie) het verhaal naar buiten laten zien, zodat JIJ en IK er ons in kunnen spiegelen.
   Er is niets mis met spiegelen, als we maar niet in het spiegelbeeld gaan geloven als iets ‘daarbuiten’, de waarheid, of iets ‘échts’ wat zich ‘daarbuiten’ afspeelt.. Zoals we als kleine kinderen van onze ouders/opvoeders te horen krijgen.. Mooiste leerschool van het leven, dat dan weer wel, om dóór die spiegel te stappen..

   Groei gaat per definitie gepaard met de realisatie dat er niets is ‘daarbuiten’.. Schreef hij fluitend op een digitale blog, die elektronisch enen-en-nullen op een rijtje zet. Over ‘imagination’ gesproken en ‘scheppingskracht’ (creativiteit)..!

   Een mooie dag wens ik jou, de lezer.

  4. Beste Guido e.a.

   Wat ik eigenlijk (nog) wilde zeggen/delen/duiden/samenvatten:

   Van denken naar overzien kent het besef van de waarnemer die een waarnemingspositie heeft en een trillingsniveau (mijn muziek-achtergrond speelt hier een rol) die ik ook heel sterk zie teruggekoppeld als ik (hier thuis) met de 3 hondjes communiceer.

   Alles = trilling en dat dient bij elke overweging vanuit informatie-deling het uitgangspunt te zijn (0-punt)

   Dan is iets synchroon e/o niet.

   Ik gooi het er nu maar allemaal uit …… want volgens mij zitten we mekaar allemaal vanuit gefragmenteerde denkbeelden te bestoken, daar waar woorden eigenlijk niet zoveel zin meer hebben als de trillings-frequentie van waaruit gedeeld wordt niet dezelfde is cq niet bekend is (wp3)

   Tot zover maar even vanuit mijn wp deze (huishoudelijke) mede-deling 🙂

   Volgens mij draait binnenkort echt alles om als deze fundamentele kennis/informatie weer normaal gedeeld is/wordt 🙂

  5. En nu ga ik maar meteen door:

   Deze fundamentele kennis zou kunnen betekenen dat in JZ/Psychologie alle onzin(nen) meteen kunnen worden be-eindigd.

   Ik heb – ook daar – mijn neus eens in gestoken en – ook daar – schrok ik me een hoedje omdat – ook daar – deze fundamentele kennis niet als uitgangspunt wordt genomen.

   Ik kan zo heel veel deelgebieden aanwijzen die dit 0-punt niet hebben geborgd …..

   Hoezo overal line-aire verdienmodellen ?

   Dit spel komt binnenkort ten einde; reken daar alvast maar op; want als ik het spel doorzie ? Dan doorziet iedereen het binnen nu en nu 🙂

   We can do it !!!!

  6. En afgezien dat ik jou Guido een plezierige dag wens; wens ik jou en iedereen deze kennis toe
   om er continu gebruik van te maken …

   c o n t i n u 🙂

   Als elk mens de wp3 continu aan boord heeft ?

   Dan zien we allemaal het geheel en creeeren we dus allemaal in gezamenlijkheid nieuwe stellingen binnen de exponentiele mogelijkheid die dit model biedt;

   Hierbinnen wordt anders geteld: 1+1=3 1+1+1=7 etc 🙂 Omdat dan de gedeelde eenheid meetelt 🙂

   Als we schaken goed hadden ge-interpreteerd en alle informatie goed hadden ge-destilleerd waren we al veel eerder in staat geweest om de fragmentatie te be-eindigen (1+1=2 tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurlijk ; pffffffffff)

   Persoonlijke kracht kent bovenstaande model als geweten 🙂

  7. Een kleine stap naar de Fibonacci.. De basis van elke schepping, door uit te gaan van wat is, dát bij elkaar te tellen.. Groei! De basis voor de Schepping..! 0,1 (I am), 1 (I am that I am), 2(duality), 3(triality), 5, 8 etc.
   En dan groeicijfers die niet gesnapt worden bij de parlementaire begroting HIER

  8. Schade-vrij rijden is schade-vrij denken ?

   Whiplash (..) krijg je alleen als je zat te denken tijdens het autorijden immers;
   anders had je het wel zien aankomen als je je aandacht er bij zou hebben gehad ?

   Flauw of 100% Waar ?

   Ik koos voor de 2e optie en het blijkt – proefondervindelijk tot op heden – te kloppen; een synchrone keuze kent vele openbarende gevolgen voor het interacteren binnen een informatie-omgeving 🙂

   Een zwaar cognitief denkend hoofd knakt eerder als het een synchroniserend tikkie van boven krijgt ?

   Mister feedforward houdt er wel van om met het denkende deel van onze aanwezigheid te spelen 🙂

   En; het zijn maar woorden ok ?

 3. LS,
  Los van het optreden van “fysieke gezondheidsbeinvloeding/schade” maak ik mij meer zorgen om de ongebreidelde “Conditionering van handelingen” en de “controle” op de gebruikers die aan het gebruik van mobiele telefoons vastzit!

  Ik kan mij goed voorstellen dat het gebruik van mobiele telefoons voor ouders van bijvoorbeeld een puberdochter, of bij senioren met pech onderweg, een stukje veiligheid en zekerheid biedt. We leren niet meer om met “onzekerheid” om te gaan. Dit vertaalt zicht in “angst”!

  De geldstroommakers speculeren op, en bevorderen graag, het aanpraten van een (onnodige) behoefte en plegen daarmee eigenlijk een geestelijke wreedheid! Zo erg zelfs dat in jeugdige groepen je bijna niet meer mee telt als je geen mobiele telefoon hebt met de allernieuwste mogelijkheden!

  In het gebruik van de mobiele telefoon is het tot “modebeeld” verheven om de meest onzinnige zaken met anderen te delen. Het liefst om de 5 minuten! Waar we vroeger op vakantie een aanzichtskaart voor stuurde, wordt nu het continu communiceren het de mobielefoon gepropageert.

  Haha… wat zijn we toch zelfstandige wezens….. nou ja… slaven eigenlijk! Bevrijd je daarvan!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.