Advertentie

Het mazelenvaccin: bestrijder of… veroorzaker..?


x

x

Het mazelenvaccin: bestrijder of… veroorzaker..?

x
2018 © StichtingVaccinVrij | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Of de dokter wel preciés weet wat hij mij inspuit.. Dat willen deze baby’s graag weten, voordat deze vaccins hun jonge lichaampjes in gaan..!

De vaccinatiegraad in Oekraïne, was de afgelopen jaren, met 31% in 2016, de laagste van heel Europa. En rara, toch was er geen sprake van een noemenswaardig aantal mazelen-gevallen. De afgelopen jaren was er een tekort aan mazelen-vaccins in Oekraïne, waardoor deze vaccinatiegraad zo laag was. Maar in 2017 kwamen er voldoende vaccins beschikbaar voor een ‘inhaalcampagne’ en werd 90% van de kinderen in Oekraïne het BMR-vaccin (bof-mazelen-rode hond) toegediend.

En wat gebeurde er..? Dátgene wat op zo veel plaatsen elders in de wereld al is gebeurd..! Sindsdien is er in Oekraïne een explosie van mazelen-gevallen geweest. De teller is inmiddels de 12.000 al ruim gepasseerd! Waarom negeren de reguliere media deze heftige mazelen-uitbraak in Oekraïne? Wij hopen dat veel mensen dit artikel tot aan het einde zullen lezen, want het zet werkelijk alles op zijn kop.

Waarom geen cijfers over 2017?
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt van elk land ter wereld de ziekte ,- en sterftecijfers bij voor alle (infectie)ziektes. Op 04-05-2018 publiceerde de WHO de volgende pagina op haar website:

De essentie/vertaling van het bericht:

Oekraïne herstelt de vaccinatiegraad in een gigantische inspanning om de uitbraak van mazelen te stoppen, die dit jaar meer dan 12 000 mensen heeft getroffen.

 • ‘Tot nu toe zijn er dit jaar meer dan 12.000 mensen besmet met mazelen in Oekraïne. Er waren volgens de gezondheidsautoriteiten 9158 ziekenhuisopnamen en 9 sterfgevallen (tot 27 april 2018). Sinds de start van de uitbraak in 2017 zijn er grootschalige maatregelen tegen de uitbraak genomen om verdere verspreiding van de ziekte te beperken.
 • In 2008 ontving 95% van de kinderen die hiervoor in aanmerking kwamen in de Oekraïne hun tweede (en laatste) aanbevolen dosis mazelen-bof-rubellavaccin (BMR) volgens het nationale routineschema. In 2016 was dit percentage gedaald tot 31%, de laagste dekking in de Europese regio van de WHO en een van de laagste in de wereld.
 • Sinds juli 2017 werkt een nationale ‘taskforce’, waaronder het ministerie van Volksgezondheid, belangrijke belanghebbenden en partners zoals de WHO en UNICEF aan het verhogen van de vaccinatiegraad.
 • Aan het einde van 2017 was de routinematige vaccinatiedekking aanzienlijk verbeterd in vergelijking met voorgaande jaren: 93% van de 1-jarigen ontving de eerste dosis BMR volgens schema in 2017 en 91% van de 6-jarigen kreeg de tweede dosis zoals aanbevolen. Cijfers voor januari en februari 2018 geven aan dat het land op schema ligt om voor het eind van het jaar ten minste 95% routinedekking met beide doses BMR-vaccin te bereiken.1

Je zou al snel kunnen concluderen dat de dalende vaccinatiegraad (van 95% in 2008 naar 31% in 2016) de oorzaak is van een gigantische mazelenuitbraak in Oekraïne. Maar dat is niet het geval, waarbij de WHO de werkelijkheid op een sluwe manier verdraait. Uit hun eigen rapport ‘Global Measles and Rubella Update 2018’ komt de volgende informatie van de WHO2

Er was een lage vaccinatiegraad,
maar er was niets aan de hand.
En dit gold ook voor de drie jaar ervoor.
Van 2013 tot 2016 waren er gemiddeld
slechts 50 ziektegevallen per jaar.3

In 2016 – met een vaccinatiegraad van 31% waren er slechts 90 ‘confirmed cases’, dat wil zeggen 90 door een laboratorium bevestigde gevallen van de mazelen. Er was een lage vaccinatiegraad, maar er was niets aan de hand. En dit gold ook voor de drie jaar ervoor. Van 2013 tot 2016 waren er gemiddeld slechts 50 ziektegevallen per jaar.3

Meer vaccins, meer ziekte..!!
Sinds JULI 2017 is de ‘taskforce’ (WHO, UNICEF en ministerie van Volksgezondheid) gestart met het verhogen van de vaccinatiegraad. En direct NA juli 2017 beginnen de aantallen mazelengevallen toe te nemen. Onbegrijpelijk. Zij zijn blijkbaar vergeten dat in 2006, in een jaar dat de vacinatiegraad 98% bedroeg, er maar liefst 42.742 mazelengevallen gerapporteerd zijn! 10,11  Hoeveel bewijs is er nodig, als we kijken naar deze grafiek van de WHO.

Deze grafiek (maart 2016 – april 2018) geeft het aantal mazelengevallen per maand weer. Daarbij is rood = door laboratorium bevestigde gevallen. Groen = klinisch vastgestelde gevallen. Opvallend is dat de rode balkjes (wild mazelenvirus) minder snel stijgen dan de groene balkjes.


De criteria ‘klinisch’ en ‘laboratorium’ diagnoses zijn volgens het ‘Official Journal of the European Union’ als volgt gedefinieerd:4

Klinische criteria: Elke persoon met koorts EN uitslag EN één van de volgende drie: hoesten, neusverkoudheid of rode ogen.

Laboratoriumcriteria: Ten minste een van de volgende vier kenmerken:

 1. Isolatie van het mazelenvirus van een klinisch monster
 2. Detectie van nucleïnezuur van het mazelenvirus in een klinisch monster
 3. Mazelen virus-specifieke antilichaamrespons, karakteristiek voor acute infectie in serum of speeksel
 4. Detectie van het antigeen van mazelenvirus door DFA in een klinisch monster met behulp van mazelen-specifieke monoklonale antilichamen

De laboratorium criteria zijn heel wat grondiger in hun diagnose van de mazelen dan de klinische criteria. Is het mogelijk dat de 12.000 gevallen waar de WHO het over heeft opgeblazen getallen zijn? Het grootste gedeelte van de meeste linkse balk (2018) is groen en dus niet door een laboratorium bevestigd. En nog erger: is het mogeijk dat dit voornamelijk klinische gevallen zijn die door de toegenomen vaccinatiegraad veroorzaakt worden? Met andere woorden:

2016 – weinig vaccins – weinig mazelen

2017 – meer vaccins – meer (vaccin-geïnduceerde) mazelen

2018 – veeeel vaccins – veeeeel (vaccin-geïnduceerde) mazelen?

Dit is wat het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde hierover publiceerde in 2017:

‘Binnen 14 dagen na BMR-vaccinatie kan bij een patiënt een ziektebeeld ontstaan dat vergelijkbaar is met besmetting met een wildtype-mazelenvirus. De incidentie van een infectie met wildtype mazelen is laag, dus bij een dergelijk beeld is het waarschijnlijker dat het een reactie is op de vaccinatie. Aanvullend onderzoek kan bij de ouders onrust veroorzaken en daarom zijn geruststellende woorden meer op zijn plaats.’ 5

En de CDC (Centers for Disease Control and Prevention):

`Genotypering (het onderscheiden van het type of de stam van het virus) is de enige manier om te onderscheiden of een persoon een wild type infectie heeft van het mazelenvirus of een uitslag veroorzaakt door een recente vaccinatie tegen mazelen. Tijdens uitbraken wordt het mazelenvaccin toegediend om de uitbraak onder controle te houden en in deze situaties kunnen vaccinreacties per ongeluk worden geclassificeerd als gevallen van mazelen.’ 6

Hoe de WHO niet alleen de cijfers, maar ook de media manipuleert!

Voor een gezond mens/kind is mazelen een ziekte die het lichaam sterker maakt, doordat het immuunsysteem op NATUURLIJK WIJZE wordt getriggerd. (Klik op de illustratie voor link naar artikel over deze versterking van immuunsysteem!)

In de afgelopen tijd hebben we gezien dat de explosie van het aantal mazelengevallen (12.000 +) toch genoeg zou moeten zijn om er verslagen van in de media te vinden. Ter vergelijking: 2395 ziektegevallen in Italië waren in 2017 voorpaginanieuws. Het ‘gevaar van de ziekte’ werd flink aangezet en de uitbraak diende als argument om ‘onverantwoordelijke ouders’ te verplichten om hun kinderen te vaccineren.7

Een uitspraak van Dr. Zsusanna Jakab, regionaal directeur voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie uit een persbericht dat eveneens begin 2018 op de website van de WHO verscheen, is veelvuldig overgenomen door alle grote kranten in Europa.

“Elke nieuwe persoon die getroffen is door de mazelen in Europa herinnert ons eraan dat niet-gevaccineerde kinderen en volwassenen, ongeacht waar ze wonen, het risico lopen de ziekte te krijgen en deze door te geven aan anderen die mogelijk niet gevaccineerd kunnen worden. Meer dan 20.000 gevallen van mazelen, en 35 levens verloren in 2017 alleen, zijn een tragedie die we simpelweg niet kunnen accepteren.” Dr. Zsuzsanna Jakab, WHO regionaal directeur voor Europa 8

Maar dr. Zsuzsanna Jakab, die vindt dat 20.000 gevallen over heel Europa een “tragedie is die we niet kunnen accepteren” houdt opvallend genoeg haar mond over 12.000 gevallen alleen in de Oekraïne. Weten de autoriteiten meer dan dat ze willen dat de bevolking weet?

De reactie van de gezondheidsautoriteiten op de ‘Plotselinge uitbraak’ in Oekraïne?
Het aantal gevallen van de mazelen dat door het laboratorium is bevestigd, is relatief klein. Maar ‘Oekraïne herstelt de immunisatiedekking in een gigantische inspanning om de uitbraak van mazelen, die dit jaar meer dan 12.000 mensen heeft getroffen, te stoppen’. Het maakt kennelijk niet uit, of de campagne totaal haar doel voorbij schiet en waarschijnlijk meer mazelen veroorzaakt in plaats van voorkomt.

En ja, er wordt een nieuwe bestelling vaccins geplaatst bij de farmaceutische industrie, om deze ‘epidemie’ te bestrijden. Tel uit je winst.. Het ministerie van Volksgezondheid in Oekraïne deelde in dat kader het volgende mee:

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid (MOH) heeft het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) een nieuwe reeks vaccins tegen mazelen, bof en rubella afgeleverd. Ambtenaren van het ministerie melden dat het gaat om 800.000 doses.’ 9

Waar de Oekraïense Minister van Volksgezondheid aan toevoegde:

Voor betrouwbare bescherming tegen infectieziekten, moet de vaccinatiegraad hoger zijn dan 95% – dan kunnen we praten over collectieve immuniteit. (red: het was al 93%, maar die 2 %…) Voor het eerst is Oekraïne volledig uitgerust met vaccins – betrouwbaar, veilig en effectief. Ik bel ouders om kinderen te laten vaccineren, en artsen moedigen patiënten aan om te vaccineren” –  Minister van Volksgezondheid Dr. Ulana Suprun.”9

Het bizarre gedrag van politici en beleidsmakers, het gemanipuleer met cijfers, de ‘selectieve’ berichtgeving in de media en de toenemende druk om ouders te verplichten om te vaccineren… Het neemt allemaal dermate extreme proporties aan dat het niet verwonderlijk is dat de burger haar vertrouwen in het systeem verliest. Wij vragen ons ten eerste af of de WHO zich schuldig maakt aan strafbare feiten. Wordt zij niet verondersteld waarheid en de volledige waarheid te spreken? En ten tweede of overheid en bedrijfsleven niet meer interesse hebben in elkaar dan in de burger. En ten derde hoe het mogelijk is dat de media ons niet informeert, en kennelijk (nog) niet op de hoogte is van wat er speelt. Is het niet het werk van journalisten om de waarheid naar boven te halen en te verspreiden?

Bronnen/referenties:

 1. http://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/news/news/2018/05/ukraine-restores-immunization-coverage-in-momentous-effort-to-stop-measles-outbreak-that-has-affected-more-than-12-000-this-year
 2. http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/Global_MR_Update_April_2018.pdf?ua=1
 3. https://outlook.live.com/owa/projection.aspx
 4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.159.01.0046.01.ENG&toc=OJ:L:2008:159:TOC
 5. Nederlands Tijdschrift der Geneeskunde 2017: ‘De mazelen’ na BMR-vaccinatie
  Ned Tijdschr Geneeskd 2017 13 mei;161(19):D1177 https://www.ntvg.nl/artikelen/de-mazelen-na-bmr-vaccinatie/reacties
 6. https://www.cdc.gov/measles/lab-tools/genetic-analysis.html
 7. https://nos.nl/artikel/2174034-italie-verplicht-inentingen-voor-twaalf-besmettelijke-ziekten.html
 8. http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2018/europe-observes-a-4-fold-increase-in-measles-cases-in-2017-compared-to-previous-year
 9. http://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/news/news/2018/05/ukraine-restores-immunization-coverage-in-momentous-effort-to-stop-measles-outbreak-that-has-affected-more-than-12-000-this-year
 10. http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/timeseries/tswucoveragemcv2.html
 11. http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/timeseries/tsincidencemeasles.html

Klik voor een opzienbarende artikel over het ontzenuwen van  het broodje-aap-verhaal, dat ongevaccineerde kinderen/personen, ‘gevaarlijk zijn’ voor gevaccineerden op de illustratie hieronder.

5 gedachten over “Het mazelenvaccin: bestrijder of… veroorzaker..?

 1. Zonder al teveel in te gaan op de essentie van het artikel kan ik dit alvast zeggen.

  Mij is sinds lang duidelijk dat onze overheden en hun schijn sociaal systeem onze veiligheid juist bezwaren dan wel ontlasten. Het zijn de vazallen van een demonische schaduwregering die andere belangen nastreeft dan de onze. Het boek openbaringen en Henoch leggen duidelijk uit waarom. Zij die willen weten , weten. Velen zijn geroepen, weiningen hebben gehoord. Ze weten best zelf waarom. Het is hun keus.

  1. Om duidelijk en volledig te zijn zouden de verstrekkers van de vaccinaties een document moeten geven aan de ontvangers ervan welke hen bevestigt dat ze gedekt zijn tegen de ziekte waarvoor het vaccin is bestemd. Tevens zou in het document moeten worden vermeld welke de bijwerkingen zijn van deze vaccinatie. In het document dus en niet op het doosje of zakje waarin het vaccin zit!

   Een dergelijke documentatie leidt tot de juiste informatieverstrekking en we zijn hier niet afhankelijk van menselijke factoren.

   Zo kan de verkrijger van de vaccinatie de verstrekker dagvaarden indien hij wel overvallen wordt door deze ziekte of een bijwerking van het vaccin., Het recht moet aan het slachtoffer worden toegestaan en de verstrekker van het vaccin dient te bewijzen dat de oorzaak van de ziekte niet bij het slachtoffer gelegen is!

   Het ondeskundig toedienen van een onschadelijk vaccin is ook ondeskundig gebruik van vaccins gezien de verstrekker op de hoogte dient te zijn van de gevolgen van het verstrekte vaccin.

   Uiteraard, specialist en professioneel als ze zijn weigeren ze alle medewerking en werpen ze de bewijslast in de schoenen van het slachtoffer en over het algemeen ook ondeskundig in de materie. Verder als gevolg van gebrek aan informatie, wegens het niet verstrekken van de juiste informatie van de verstrekker van het vaccin, blijft het slachtoffer met zijn probleem zitten;

   Je ziet van hier dat de verstrekkers als dood zijn deze formule toe te passen gezien zij maar al te goed weten dat hun vaccins helemaal niet zo onschadelijk zijn zoals ze beweren.

   Het feit dat de producent niet aansprakelijk wenst gesteld te worden voor zijn product is daar tevens een nog groter bewijs van.

   Als de huichelarij van aangestelde politici dan wel communicatiespecialisten die in dienst van de pharmacie werken de enige maatstaf zijn om onze zekerheid te verschaffen rond de onschadelijkheid en doeltreffendheid van het vaccin, zijn we heel ver van huis!

 2. Onze kinderen zijn niet gevaccineerd. Gif hoort niet in een mens en dierenlichaam.
  We durven het niet meer te vertellen op de scholen omdat ze daar bang voor zijn. Ook wordt je op een bepaalde manier aangekeken alsof je niet goed voor je kinderen zorgt. Onze kinderen zijn eerder beter dan andere kinderen als ze een virusje te pakken hebben. Hebben lekkere rode appelwangen dit in tegenstelling tot de meeste kinderen die wij zien. Het zijn bleke kinderen. Je ziet het aan de ogen van kinderen als ze gevaccineerd zijn. Het is de oogopslag. Niet helder meer.

  Onze kinderen zijn lekker druk en beweeglijk. Anderen kunnen rustig uren aan een tafeltje zitten en luisteren. Tegenwoordig heet dat ADHD ! Fijn voor de farmaceutische industrie …..

 3. Beangstigend vast te stellen dat mensen gewoon niet meer reageren op artikelen als deze. Hoeveel informatie men ook onder de ogen krijgt welke duidelijk de satanische praktijken van de machtselite en hun companen uit de doeken doet, de bevolkings blijft apatisch en ignorant.

  We staan reeds met één voet in de hel en onze electronische speeltjes zullen het verval alleen maar versnellen. De transgenderwetten openen de poort tot de transhumanisatie of andermaal een voorbeeld hoe overheden hun doelstellingen doordrukken onder het mom van mensenrechten!

  Mijn liefde en begrip voor deze maatschappij is over
  It’s over: https://www.youtube.com/watch?v=h9JArvEJ64M

 4. dr. Zsuzsanna Jakab vindt dat 20.000 gevallen over heel Europa een “tragedie is die we niet kunnen accepteren”.

  > Als 100% van Europa is gevaccineerd, dan bestaat er nog steeds een kans dat mensen de mazelen kunnen krijgen, aangezien de vaccinaties geen 100% garantie geven. Als je een percentage van 1% aanhoudt (wat wordt gesteld door RIVM) dat betekent dat er evengoed nog
  74 miljoen mensen in Europa de mazelen kunnen krijgen. Stellen we dat percentage nog veel lager af (naar 0,1% volgens mijn weten de gegevens van de farmaceuten), dan komen we nog steeds op een kans van 741.000 mazelengevallen. Dus wat beweert nu dr. Jakab met haar ‘ontoelaatbare aantal van 20.000 gevallen’? Juist, het is een bijzonder kwaadaardige en onterechte vingerwijzing naar de niet-gevaccineerde mensen. Als ze überhaupt al een punt had…

  Zie: RIVM “Na vaccinatie kan je toch nog mazelen krijgen
  Ja, dat kan. Bij ongeveer 5% van de kinderen slaat de eerste vaccinatie tegen mazelen niet aan. Daarom wordt een tweede vaccinatie gegeven. Daarna is 99% van de kinderen beschermd tegen mazelen. Ook als de vaccinatie wel is aangeslagen, kan iemand in zeldzame gevallen mazelen krijgen. De verschijnselen van deze mazeleninfectie bij een gevaccineerde zijn dan wel veel milder dan bij een ongevaccineerde [4].”

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.