Advertentie

Kwik in vaccins en autisme: causaal verband!


Het CDC, een twijfelachtige overheids-club. Ze leken al corrupt tot op het bot en blijken het nu ook te zijn. (klik voor eerder artikel hier op de site!).

Wanneer we kijken naar de valsheid waarmee de medische autoriteiten in de VS bewijsmateriaal onder het tapijt proberen te vegen, over de relatie tussen het exploderende aantal autisme-gevallen en vaccinaties, is het werkelijk onrustbarend, wat voor beeld er tevoorschijn komt. Natuurlijk kan iedereen fouten maken, maar erger dan de resultaten van de fouten, zijn natuurlijk de motieven om deze bekend-geworden negatieve effecten te verdonkeremanen..! Én, om daarnaast in de pers en alle publiekelijke uitingen vol te blijven houden dat er geen enkele relatie is tussen kwik, dat als het conserveermiddel thimerosal in vaccins wordt gebruikt, en het meer dan onrustbarende aantal autismegevallen.

En nog een stapje misdadiger wordt het als je het omgekeerde gaat proberen aan te tonen..! Ja, ook dát is mogelijk..! Lees hieronder over een zogenaamde ‘studie’, die nota bene door een Amerikaanse overheidsinstantie, het CDC, indertijd werd gepubliceerd, en waarin werd ‘geconcludeerd’, at het aantal autismegevallen juist toenam als gevolg van het verbod op thimerosal. Is hier niet gewoon sprake van strafbaar, misdadig gedrag..? Lees hieronder het hele verhaal.
x

* * *

x,

Kwik in vaccins en autisme: causaal verband!

Het verband tussen kwikverbindingen in vaccins en autisme kan niet langer worden ontkend!

Januari 2012 – WantToKnow.nl/.be (met dank aan o.a. Paul Engels)

Bron: Naturalnews.com

x

Het CoMeD, de Coalition for Mercury-Free Drugs (samenwerkingsverband voor kwikvrije medicijen) heeft officiële documenten in handen gekregen, die onthullen hoe het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie, het CDC opzettelijk liegt over een Deense studie die dit verband duidelijk aantoont.
In 2003 publiceerde het tijdschrift Pediatrics een Deense studie waaruit blijkt dat het aantal autismegevallen zeer sterk is gedaald nadat het land het gebruik van thimerosal, een kwikverbinding in vaccins, heeft verboden. Mede door een corrupti CDC, werden de conclusies van het onderzoek in de gepubliceerde versie 180 graden verdraaid! De studie die indertijd in Pediatrics is gepubliceerd beweerde namelijk dat het aantal autisme-gevallen juist toénam als gevolg van het verbod op thimerosal..!

De documenten maken duidelijk dat medewerkers van het CDC grote hoeveelheden data uit de studie hebben geschrapt die het verband tussen het uitbannen van thimerosal en een afname van het aantal autismegevallen aantoonden. Uit de stukken blijkt bovendien dat het instituut de resterende gegevens naar eigen inzicht veranderde zodat de suggestie werd gewekt dat er geen verband is tussen thimerosal en autisme.

Autisme en ‘autisme-achtige verschijnselen’, het verschil
Het is aangetoond dat kwik een vernietigende werking op de hersenneuronen heeft. Door het kwik wordt de hersenwerking beschadigd en kunnen er ‘autisme’-achtige klachten optreden, zoals: moeilijk kunnen spreken/communiceren, een verlaagd IQ en zelfs motorische afwijkingen, zoals moeilijk en ongecontroleerd bewegen. Terwijl kinderen die geboren werden met autisme heel erg in hun eigen wereldje kunnen opgaan, maar wel vaak heel  erg intelligent zijn. De term ‘autisme’ door vaccinatie, klopt dus eigenlijk niet en zou dus eigenlijk ‘moeten’ worden omschreven als bijvoorbeeld: ‘autisme’-achtige klachten door hersenbeschadiging van vaccinaties. Kijk naar deze video van de Universiteit van Calgary, die duidelijk de verwoestende werking van kwik in het menselijk lichaam aantoont. Dus niet alleen het kwik uit vaccinatie-conserveermiddelen, maar ook uit lekkende tandvullingen is verwoestend!
X

Vervalsing van onderzoeksgegevens
Op het moment dat de vervalste stukken werden ingediend bij Pediatrics namen de auteurs contact op met medewerkers van het CDC om aan te geven dat het agentschap de data incorrect had geïnterpreteerd. Ze probeerden te zeggen dat de cijfers en conclusies onjuist waren en dat correcties moesten worden gemaakt.
Het CDC gaf in een verklaring aan naar de onjuiste gegevens te zullen kijken, maar uiteindelijk werd in 2003 toch de gemanipuleerde versie gepubliceerd.

Nu deze essentiële informatie bekend is geworden zet CoMeD het CDC onder druk om een strafrechtelijk onderzoek te starten en officieel te verklaren dat er al dan niet is gefraudeerd. CoMeD wil tevens dat Pediatrics de studie per direct in zijn geheel verwijdert. “Dit zou niet getolereerd mogen worden door mensen die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid en het welzijn van onze kinderen,” zei voorzitter van CoMeD Lisa Sykes.

Onderzoeker naar de relatie ‘vaccinaties-autisme’, aangeklaagd voor fraude..!
De Deense wetenschapper die het onderzoek leidde dat moest aantonen dat kwik in vaccins geen autisme zou veroorzaken wordt ervan verdacht documenten te hebben vervalst en 2 miljoen Euro aan onderzoeksgeld (belastinggeld) te hebben gestolen van ‘Aarhus University’ in Denemarken! Het gaat hier om ‘wetenschapper’ Poul Thorsen, die voor dit onderzoek aan de ‘Aarhus University’ werd betaald door het Amerikaanse CDC, het ‘Center for Disease Control’. Het bleek dat Poul Thorsen ook nog eens ‘gewoon’ afgesturdeerd psychiater was, zonder dat hij ook over maar enige kwalificatie beschikte als toxicoloog of wetenschappelijk onderzoeker..!

Maar waar Poul Tholsen wél in geslaagd was, om een langdurige relatie te creëren met het CDC aan te gaan; hij bouwde op deze wijze een onderzoeksimperium op, dat de Noord Atlantische Epidemiologisch Allianties (NANEA) werd genoemd. Dit instituut zou een nauwe band hebben gehad met het autismeteam van het CDC. De Deense politie is in een afrondende fase van het onderzoek naar de strapatzen van Thorsen, op basis van een strafklacht wegens oplichting, want Tholsen zou er vandoor zijn gegaan met maar liefst US$ 2 miljoen Amerikaans belastinggeld, dat hij van het CDC had toegekend gekregen. En natuurlijk is daarmee het CDC ook onderwerp van verdenking, om het maar zacht te zeggen. Kozen zijn deze Tholsen uit om hun verhaal inzake autisme en kwik ‘wetenschappelijk’ onderbouwd te zien..? Eerder schreven wij al over deze uiterst dubieuze overheidsclub. (Zie bijv. HIER en HIER)

Informatie over vaccinatie-schade komt steeds explosiever naar buiten!

Volgens een rapport van de Amerikaanse advocaat en autisme‐activist Robert F. Kennedy Jr., zoon van de vermoorde senator met dezelfde naam, werden aan Dr. Poul Thorsen door het klaarblijkelijk even corrupte Centrum voor Ziekte Controle (CDC) van de Amerikaanse regering, miljoenen dollars gegeven om te proberen te bewijzen dat er geen verband bestaat tussen het vaccineren van kinderen en de explosieve groei van autisme bij kinderen. Kennedy, die voorzitter is van de Waterkeeper Alliance en een professor in de rechten aan de Pace Universiteit, is een prominent criticus op het gebruik van het op kwik gebaseerde ‘Thimerosal’ als conserveringsmiddel in vaccins die aan kinderen worden gegeven.

Kennedy’s prominente claims en onafhankelijke verklaringen van leidinggevende wetenschappers hebben er voor gezorgd dat kwik nu een verboden stof is in vaccins. Alhoewel de kwik-houdende Adjuvant ‘Thiomersal’/’Thimerosal’ nog altijd in de Tetanus-vaccins, Hepatitis-vaccins en de ‘Mexicaansegriep’-vaccins zit. Desondanks hebben het CDC en de vaccin-industrie geprobeerd om te claimen dat thimerosal onschadelijk is. En bij die inspanningen was Thorsen de sleutelfiguur.

Thimerosal is al vaker het onderwerp geweest van studies en de resulaten zijn door dappere wetenschapper WEL geïnterpreteerd als zijnde van uiterst belang. Het is bijvoorbeeld Dr. Paul G. King, wetenschappelijke adviseur van het eerder genoemde CoMeD, die uitlegt: “We dienen te overwegen waarop de conclusie van steeds meer studies duidt, die aangeven dat er een onmiskenbare link is tussen het giftige kwik, dat gebruikt wordt als conserveermiddel in vaccins, en de neurologische aandoeningen, zoals autisme en auto-immuunziektes.Deze studies tonen onmiskenbaar aan, dat het kwik in vaccins NIET VEILIG is.”

Misschien tijd dat ook Bill en zijn vrouw Melinda, de luiken voor hun ‘windows’ weghalen..?

De diverse onderzoeken waarbij Poul Tholson feitelijk aan het roer stond, zijn dus waardeloos, simple as that! Het CoMeD roept nu op, om zo spoedig mogelijk gedegen, onafhankelijk onderzoek te initiëren en daarbij de Deense vaccin-autisme studies gedegen tegen het licht te houden. Maar onderwijl gaat de WHO gewoon door met haar ‘wereldvaccinatieprogramma’, dat o.a. de steun krijgt van de ‘Bill and Melinda Gates Foundation’ en dat vaccins gebruikt die thimerosal bevatten..! ‘Van kwaad naar erger’ zou je zeggen.

(zie volledig artikel bij onze collega’s vanArgusoog’/HIER)

De waarheid komt aan het licht!
Het is de strijder voor de medische waarheid, Dr. Andrew Wakefield, die inmiddels ook een klacht heeft neergelegd tegen British Medical Journal (BMJ) en journalist Sunday Times wegens laster en onterechte beschuldiging van fraude studies verband vaccinaties-autisme. Dr. Andrew Wakefield is al jaren een geprezen en verguisde arts, die bekend staat om zijn controversiële uitspraken rondom studies, die de relatie tussen de inenting tegen kinderziekten (BMR-vaccins) en het ontstaan van autisme bevestigen.

Een van deze studies werd in 1998 gepubliceerd in The Lancet, waarna een storm van kritiek opstak. Wakefield werd beschuldigd van fraude en mede op basis van deze ongefundeerde aantijgingen, voelt hij zich onrechtmatig en onevenredig beschuldigd en besmeurd, vanwege dit opgelegde ‘fraude’-stempel. Lees hier in de originele juridische omschrijving van deze aanklacht de originele tekst. (HIER)

Ruim 13 jaar is al bekend dat er sterke aanwijzingen zijn dat er een verband is tussen kwik in vaccins en de explosief toenemende autismegraad..! Dit artikel uit 2006 wijst hier ook weer op. (Klik voor artikel)

Ter onderbouwing van de juistheid van deze aanklacht benadrukt Dr. Wakefield dit artikel uit de ‘The Daily Mail’ in 2006, die toen al schreef, dat andere onderzoekers intussen de door hem verkregen resultaten hebben bevestigd en overgenomen. Volgens Pr. John O’Learly, professor pathologie van het St. James ziekenhuis en het Trinity College van Dublin in Ierland (2001), waren Dr. Stephen Walker en zijn team van de Medische Faculteit van Wake Forest in North Carolina ook al tot dezelfde conclusies gekomen, hetgeen de studie van Wakefield uit 1998 dus wel degelijk bevestigt.

Conclusie:
Feitelijk zou toch elke wetenschapper zich direct geroepen moeten voelen, om in dit kader de publiciteit te zoeken! De bevolking, de wetenschap en vooral overheden te WAARSCHUWEN, dat onderzoeksresultaten van gedegen wetenschappelijk achtergrond, erop wijzen dat er een schijnbare relatie is tussen het gebruik van het zwaargiftige kwik invaccins en de enorme toename van autisme. Maar wat blijkt…? Het tegendeel gebeurt!!
Gerenommeerde wetenschappers houden de kaken gesloten, dáár waar ze zouden moeten praten en handelen. En de zichzelf ‘wetenschappers’ noemende figuren, die kennelijk het meest te verliezen hebben, schreeuwen ‘moord en brand’, door Wakefield te gaan beschuldigen van fraude..! Ook hier op de site houden diverse, ‘farmaceutisch geörienteerde’ figuren in reacties op artikelen over dit onderwerp, nog steeds op hairaine wijze vol, dat Dr. Wakefield een bedrieger is..

De vraag die bij ons in dit kader telkens opdoemt is, of er een verband te ontdekken is, een patroon, tussen de belangen van de meest winstgevende industrie in de wereld, namelijk de farmaceutische industrie en het beschuldigen van dit soort revolutionaire, wetenschappelijke pioniers, zoals Andrew Wakefield, die niets anders te winnen hebben dan de waarheid voor velen..!!

* * *

– LINKS –

x
Info over Dr. Wakefield en autisme en kwikhoudende vaccinaties: Agusoog: ‘Hoe de nos liegt over vaccins’ HIER 

Study “Disproving” Mercury-Autism Link Published in Journal with Financial Ties to Vaccine Manufacturers HIER

Dr. Mercola over Kwik in vaccins HIER

Zie ook: ‘Flu Vaccines, pharma fraud, quack science, the CDC and WHO — all exposed‘: HIER

Relevante artikelen hier op WantToKnow.nl:

x
* Geneeskunde: van kunst naar kunde en geknutsel HIER

* Onderzoeker van BigPharma geeft fraude toe HIER

* Journalistieke hoerderij, het geval Simon Roozendaal HIER

* Journalisten gemanipuleerd en HPV-campagne van start HIER

* Medische promotie-onderzoek door ‘ghostwriting’: SCHANDALIG! HIER

* Klokkenluider zet medische wereld te kijk HIER

* Medicijnen: meer doden dan heroïne en cocaïne samen! HIER

* Belangenvertrengeling vaccinatie-adviseurs HIER

* Hebzucht versus Gezondheid HIER

* Tamiflu is een hoax; Tamiflu is dus fraude HIER

* Megacorruptieschandaal in de WHO (De Wereldgezondheidsorganisatie) HIER

* En dan nu… Het vaccin voor een ‘rusteloze vagina’.. HIER

* De leugen regeert: De grote grieppropaganda! HIER

* Dr. Rauni Luukanen: een bijzonder verhaal.. HIER

* De Poolse minister spreekt zich WEL uit, meneer Klink! HIER

* Onnodige vaccinaties; een insider klapt uit de school.. HIER

* Dr. Ghis doet haar mond open! HIER

* Het griepvaccin: belangstelling of belangenverstrengeling HIER

* Farma probeert met eigen tijdschriften haar verhaal officieel te doen lijken! HIER

* Geld bepaalt uitkomst Griepvaccin-studies HIER

* Farmaceutische industrie woekert binnen de overheid HIER

* Nu alle jongens aan het HPV-vaccin..? HIER

* Farmaceuten krijgen juridische opdoffer in de VS! HIER

* 40 Miljoen mensen gebruiken Prozac! Maar het werkt niet, zeggen wetenschappers..! HIER

* De FDA blijkt corrupt! HIER

en over het gebruik van Thimerosal (kwikverbinding) in vaccins, raden we je deze link aan.

63 gedachten over “Kwik in vaccins en autisme: causaal verband!

 1. Hoe een arts met de zeer toepasselijke naam WAKE FIELD jaren geleden trachtte een heel VELD van artsen WAKKER te maken…….tevergeefs toen!……….maar nu?
  Zou ook ons eigen RIVM de hand in eigen boezem steken? Want ook zij hebben in het verleden bij de BMR prik en kortgeleden bij de vacciantie tegen de Mexicaanse griep meegewerkt met het toedienen van dit (onverkwikkelijke) materiaal. Ze hebben het uit de BMR vaccinatie later weggelaten omdat het de publiek opnie tegen had. Dus niet uit eigen onderzoek. Hoe wetenschappelijk kan men zijn !!!!

 2. Het kan zelfs nog gekker bij het CDC (Amerikaanse RIVM):

  CDC Director Arrested for Child Molestation and Bestiality
  Article By Dr. Mercola | October 28 2011:
  http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/10/28/cdc-director-arrested-for-child-molestation–bestiality.aspx?e_cid=20111028_DNL_art_1

  CDC-director (Amerikaanse RIVM) die beschuldigd wordt van pedofilie en het misbruiken van dieren, is weer aan het werk bij het CDC:
  http://www.ajc.com/news/dekalb/cdc-exec-charged-with-1246948.html

  Zie ook al deze informatie over het corrupte CDC:
  http://www.verontrustemoeders.nl/2011.10.23%20CDC%20betrapt%20op%20grove%20leugens%20over%20pandemieen%20en%20vaccins.pdf

  1. Is er iemand met een link naar een wetenschappelijke studie waarin wordt aangetoond dat “kwik” in vaccins autisme veroorzaakt?

   Waarschijnlijk niet.

   Daar heb ik meer aan dan dit soort reacties.
   Kan iemand mij uitleggen wat het gedrag van een medewerker van het CDC te maken heeft met de effectiviteit/bijwerkingen van vaccins?

   Of hoef ik ook alleen maar op zoek naar een antivax persoon met een strafblad of iets dergelijks om aan te tonen dat de “link” tussen vaccins en autisme niet bestaat?

   Ik dacht dat het op deze site over wetenschap ging…

   Kom op wanttoknow.nl! Plaats eens een reactie die het niet eens is met bovenstaande onzin!!

  2. @ Robbie en @ Paul.
   Ik denk dat Robbie het wel degelijk goed heeft gelezen, en de nagel op de kop slaat: er is geen enkele studie die aantoont dat er een link zou zijn tussen vaccines en autisme, en het feit dat er ergens wat dubieuze personen tussen zitten (in beide “kampen”, mijn reactie nr 9.4), doet er niet toe. Lees daarvoor nog eens mijn reactie nr 9, de paragraaf die begint met “Een mogelijk verband tussen autisme en MMR en/of thiomersal is reeds zeer grondig bekeken, maar nooit bewezen.”

  3. @Koen

   Zoals in bovenstaand artikel te lezen is, zijn er genoeg wetenschappelijke onderzoeken gedaan die aantonen dat kwik-houdende vaccins autisme kunnen veroorzaken.

   Zoals in de video van wetenschappelijk onderzoek, in het artikel, te zien is… Heeft kwik een vernietigende werking op de hersenneuronen waardoor de hersenwerking beschadigd wordt en er autisme-achtige klachten kunnen optreden zoals niet meer goed kunnen praten en communiceren…

 3. Deadly Mycoplasma in Vaccines – Garth Nicolson-Microbiologist [Video]
  http://theunhivedmind.com/wordpress/?p=11681

  Cypress Hill – Insane In The Membrane
  http://www.youtube.com/watch?v=zAlNrtcPCLw

  Dank je lieffuhh lieffuh en ooh so moederlijke Eye voor de David en Goliath Tip van deze week.
  Ene Neil F.Keenan is in naam van zichzelf en de witte draken broeders een civiele procedure begonnen.
  De juridische Aanklacht is in pdf vorm beschikbaar en telt wel 114 bladzijden.
  Machtig interessant, en dan nog het Artikel der artikelen van David, Deel 1 tot en met Deel 4..

  Ik heb nog lang niet alles in detail bestudeerd, maar wat mij opviel is dat in het beschikbare bronnen materiaal er een tijd beschreven wordt waarin de Rode Schilden bespuugd en vernederd werden als minderwaardige beesten bauer boeren, lang voor dat ze zakelijk zo succesvol werden, de ontmenselijking kan een gedeeltelijke verklaring zijn voor het donkere rode robo imperium waar wij allen nu mee opgescheept zitten, het heeft wel degelijk met onze eigen schaduw te maken, hoe ga je in het klein met elkaar om..

  arme oog om oog tand om tand Lichtzwaard is aan het flippen op argus, wel goed hoe jij hem te woord stond Dawnie, Paul het zijn letterlijk honden die niet voor niets in peperdure knotsgekke hollie kolderwoed ‘dames’ tasjes met een strikje om hun nek in vol verwachting op een ritueel avond maal wachten, het schijnt dat ze hardere weerhaken op hun honden tongetjes hebben dan wij sukkelige mannetjes mensen, is nodig omdat ze vol met ProZak zitten, dan voel je niets meer…

  http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny

  1. Bush dacht het is leuk met de liefde van de Vulgairen ordinairen, het belemmert mij in het Clowneske, okay je staat er alleen voor, VOOR het publiek, en het is stilletjes in huis, toch geven de optredens een soort beloning, genoegdoening, een middeleeuws Schuddende Speer Theater in een ADHD jasje zonder paxil Concerta met koffie resten en een schepje rietsuiker, daar flip ik nou op..

   m.a.w. ik mis het met schoenen en eieren gooiende publiek na een stil weekendje stil zwijgen, kom op ik trek mijn donker gele Sepia Bassie en Adriaan pakje weer aan en gooi de Wij Willen Wendy van Wanten Beuk er in, heerlijk toch, elke afwijking en ziekte heeft z’n charmes, zonder mijn eigen gekte in mijn mind, zorgvuldig opgebouwd in 25 jaar Nova Zembla winter peentjes in mijn hoofd, zonder dat mis ik ook iets, moet ik zeker nu nog trainen om een gewone grijze muis te worden, niks an, de ouwer de gekker en zo hoort het ook..

   gisteren zag ik gelijktijdig een voorbeeldig gecoiffeerd echtpaartje van eind 20 de hoofdingang van huize gestapelde beton zucht bevechten, ze vonden dat ze ‘normaal’ deden, voor mij waren ze compleet geflipt in hun voorbeeldig zogenaamd beleefde reactie, ze wisten niet wat ze moesten aanvangen met mijn onnavolgbare sleutel spel bij de liftdeur, mijn generieke sleutel past als enige niet meer op de hoofdingang, omdat ik altijd de zij ingang neem, dan slijt die sleutel andersz, ze dachten dat ik ze aan het pesten wasz, dat ik de deur niet voor ze open kreeg, het was echt, en dan die lome lompe ingehouden paniek die dan bij die normalen brava braaven opkookt, had je die koppen moeten zien, ik had ineens naderhand ook geen twijfelachtige kamasutra fantasie meer over de blondine in kwestie, wat slaat dat heerlijk dood die dodemans huismussen fake beleefdheid..

   VULGATE
   1 : capitalized : a Latin version of the Bible authorized and used by the Roman Catholic Church
   2 : a commonly accepted text or reading
   3 : the speech of the common people and especially of uneducated people

   http://www.merriam-webster.com/dictionary/vulgate

  2. Heette dat echt-paartje ‘Henk & Ingrid’..? Die hoorde ik laatst zeggen: ‘Nuance, Nuance.., dat is toch die blonde van Lingo?’… Tja..

 4. Thimerosal wordt al jaren niet meer gebruikt in vaccins, het is volgens het wikipedia artikel http://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal in 1999 afgeschaft en uit de vaccins gehaald. Ook is er nooit onomstotelijk bewezen dat kwik de oorzaak is van het toenemende autisme.
  Dat is ook meteen het probleem, er zijn zo veel factoren die invloed kunnen hebben op het ontwikkelen dat het vrijwel niet te bewijzen valt. Wie weet heeft het wel te maken met een bepaalde andere stof die men is gaan gebruiken.
  Prediken dat je dan maar geen vaccinaties moet geven vind ik een slecht idee, omdat juist met vaccineren een aantal dodelijke en veelvoorkomende ziektes zijn te voorkomen.

  1. Het is vanaf 2004 pas dat ze geen thimerosal bevatten. In de VS wordt dit kwik-conserveermiddel nog volop gebruikt en de vraag is of alle vaccins in NL vrij zijn van dit goedje?

   Als het vrijwel ‘niet te bewijzen valt’ dat de schade door het kwik komt, kwik wél levensgevaarlijk giftig is, dan is het toch aan de fabrikant om de veiligheid aan te tonen, en niet de bewijslast voor de ONveiligheid bij de burgers neer te leggen..?! De wereld op zijn kop; kennelijk heb jij daar geen moeite mee..!? Straling is ook pas schadelijk als het bewezen is, niet in een laboratorium, maar gewoon… in de dagelijkse praktijk.. 🙄

   Waar haal je overigens vandaan dat met vaccinaties ‘een aantal dodelijke en veelvoorkomende ziektes zijn voorkomen‘..?

  2. Goed lezen..

   De kwik-houdende Adjuvant ‘Thiomersal’/’Thimerosal’ zit nog altijd in Tetanus-vaccins, Hepatitis-vaccins en de ‘Mexicaansegriep’-vaccins en wellicht nog in andere vaccins!

  3. Ik reageer alleen op de stelling dat vaccinaties autisme veroorzaken, dat is alleen een aanname die ergens ontstaan is maar nooit bewezen. Kritisch mag je hier niet zijn blijkbaar, want wat hier gepredikt wordt is de waarheid.
   Ik ben niet voor het inenten tegen alles en nogwat maar een aantal ziekten (polio, tetanus, difterie en kinkhoest) zijn eenvoudig te voorkomen door vaccinatie. Door vaccineren is de kindersterfte behoorlijk afgenomen.
   En ja, er zijn natuurlijk kinderen die op de een of andere manier slecht reageren op deze vaccinaties maar 99% heeft er geen enkele last van, als je gewoon gezond bent net als mijn kinderen dan kun je dat prikkie wel hebben.

  4. Wat QM zegt over WTK zegt meer over QM dan over WTK..
   “Kritisch mag je hier niet zijn blijkbaar, want wat hier gepredikt wordt is de waarheid.”
   We draaien het om.. Jij spreekt kennelijk ‘de waarheid’..??
   Kan het zijn dat we er met z’n allen naar op zoek zijn, naar die Waarheid? Dat jij zélf beweringen doet die niet gesteund worden door enig ‘bewijs’? Dat de wetenschappelijk bewijzen en dito waarschuwingen van wetenschappers voor ‘autisme-gerelateerde-ziektes’ er ZIJN. De bewijzen/aanwijzingen dat deze ziektes zeer waarschijnlijk ontstaan, als gevolg van kwik in vaccins..? Dat staat duidelijk in het artikel QM..! Lezen jongen.
   En wees ajb kritisch, waarom zou dat niet mogen..? Paul en ik zeggen dat je niet goed leest..! Simpel, en op basis daarvan is je stelling kletskoek, want het IS aangetoond.

   Bovendien vraag ik je of het niet slimmer is te zorgen dat iets VEILIG is, voordat je het bij miljoenen mensen injecteert..? Ipv het moeten bewijzen door DIE mensen dat het schadelijk is..!! Dat vind jij kennelijk de normaalste zaak van de wereld..?? Heel bizar..
   En als dit zo is, dát het veilig is, waar zijn dan die rapporten QM, wetenschappelijke bewijzen, DAT het veilig is, die kwikrotzooi (thimerosal is 50% kwik) in je lijf..? Het zou voor het eerst zijn dat kwik het menselijk lichaam NIET schaadt.. Dus kom op met dat ‘bewijs van veiligheid’.. Normaalste zaak van de wereld toch? JIJ beweert toch van alles..? Dus kom to the point man, ipv een soort ‘zielige eenling/roepende in de woestijn’ uit te hangen, zoals je nu bij me overkomt..

   Vind je het vreemd dat afval van tandartsen moet worden behandeld als chemisch afval..? Dat afval komt van het boorsel uit de monden van patienten.. Idd, het kwik uit de amalgaamvullingen dus..!! Hoeveel van die vullingen heb jij nog in de mond..

   En om dan je verhaal af te sluiten met een fabeltje.. “…maar een aantal ziekten (polio, tetanus, difterie en kinkhoest) zijn eenvoudig te voorkomen door vaccinatie.” Lees de artikelen hieronder eens goed door joh, en probeer ajb een beetje in het midden te blijven, zonder die BigPharma-cowboys na te praten. Of ben je er zélf een? Kijk gewoon naar de statistieken en wetenschappelijke analyses. En wees inderdaad KRITISCH!!
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/stop-met-die-vaccinaties/ en deze misschien:
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/pro-vaccin-immunoloog-de-schokkende-waarheid-over-vaccins/

  5. Hallo questionmarco ,

   Voor wie werkT u , voor de farmaceutische industrie.????
   Dat je zo vehement vaccinaties aanbeveelt.
   In ieder geval geen vaccin in mijn lijf.
   En God zij dank hebben mijn ouder toendertijd niet aan mee gedaan.
   Waardoor ik nou een bijna perfect imuumsysteem heb.

  6. ja hoor…zucht…

   “Lees de artikelen hieronder eens goed door joh, en probeer ajb een beetje in het midden te blijven, zonder die BigPharma-cowboys na te praten. Of ben je er zélf een?”

   De alom bekende reactie als iemand iets anders zegt dan wat op deze site wordt verteld. Zo makkelijk en zo kinderachtig! Gelukkig hebben mijn ouders toendertijd ingestemd met vaccinaties, waardoor ik nou een bijna perfect imuumsysteem heb.

  7. Weer zo’n inhoudelijke reactie waar je heerlijk op kunt.. eh.. *zucht*.. lamaar!
   Misschien gewoon eerlijk zijn en vertellen dat je zélf in de gezondheidszorg werkzaam bent misschien? Dat je zélf met een zogeheten ‘BIAS’ rondloopt, waardoor je ‘gekleurd’ naar de dingen kijkt?
   Probeer gewoon objectief te zeggen, inhoudelijk, wat je ervan vindt, dan kunnen anderen daar inhoudelijk op reageren. Dit is een reactie, die voor mij heel erg ‘uit de hoogte’ is..! Jammer.
   (Immuun is met dubbel ‘m’ trouwens..! En ’toentertijd’ is misschien ook ‘beter’..)

  8. Nou Guido, je hebt helemaal gelijk wat betreft de spelling. Misschien heeft Olifantje ook nog iets aan deze spellingcontrole (reactie 5.5)?
   Toeval!?

  9. Questionmarc,

   Nogmaals: Lees het artikel eerst eens goed!

   De Coalition for Mercury-Free Drugs (CoMeD) heeft officiële documenten verkregen die onthullen hoe het Amerikaanse Centrum voor Ziektepreventie CDC opzettelijk liegt over een Deense studie die het verband tussen kwikhoudende-vaccinaties en autisme, duidelijk aantoont.
   http://www.naturalnews.com/034038_vaccines_autism.html

   En zoals de krant The Daily Mail in 2006 al schreef:
   Andere wetenschappelijke onderzoekers hebben intussen de door Dr Wakefield verkregen resultaten bevestigd en overgenomen!
   Zie: http://www.dailymail.co.uk/news/article-388051/Scientists-fear-MMR-link-autism.html

   Volgens Pr. John O’Learly, professor pathologie van het St. James ziekenhuis en het Trinity College van Dublin in Ierland (2001), waren Dr. Stephen Walker en zijn team van de Medische Faculteit van Wake Forest in North Carolina ook al tot dezelfde conclusies gekomen, hetgeen de studie van Wakefield uit 1998 dus wel degelijk bevestigt.

   Zie ook alle artikelen van Dr. Mercola over dat kwikhoudende vaccins o.a. ‘autisme’-achtige klachten kunnen veroorzaken!

  10. @ ‘zucht’,

   Zoals je zelf kunt zien in de video in bovenstaand artikel, hebben kwik-houdende vaccinaties een vernietigende werking op de hersenneuronen. Door het kwik wordt de hersenwerking beschadigd en kunnen er ‘autisme’-achtige klachten optreden, zoals: moeilijk kunnen spreken/communiceren, een verlaagd IQ en zelfs motorische afwijkingen, zoals moeilijk en ongecontroleerd bewegen.

   Jouw immuunsysteem is dus helemaal niet zo ‘perfect’ door vaccinaties!

  11. @ questionmarc @ zucht

   Jullie hebben zeker nog nooit de statistieken rond vaccinaties bekeken. Het is een farce (en niet te meten, tenzij je een glazen bol hebt) dat vaccinaties werken, want er was al een forse afname van het aantal ziektegevallen VOORDAT men met die gifspuiten begon. Verder wijs ik jullie op de Spaanse griep…. een mislukt experiment van een overzeese sukkel.

   Een goed werkend immuunsysteem krijg je alleen door de ziektes via natuurlijke weg te krijgen. Dat is dus NIET via de bloedbaan, waarbij de huid en slijmvliezen volledig worden gepasseerd. En daar zitten ook geen menselijke foetus- en apennierenrestanten en chemische conserveermiddelen en andere schimmige adjuvanten in.

   Als je naar deze info objectief kijkt, dan kan je maar een ding concluderen…… het kan niet goed zijn… Het is jammer dat jullie in die zin niet willen ontwaken, maar klakkeloos propaganda van de MSM, RIVM, de Osterhausen en Coutino’s en witte jassen opvolgen.

  12. @ Mascotte: je beweert dat de werking van vaccines niet te meten is. Wat vind je dan van de grafiek op http://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/6mishome.htm ? Daarop kun je zien dat in de USA, er jaarlijks 400 tot 700 gevallen van mazelen per 100,000 personen per jaar waren in de periode 1950-1965. Vanaf 1965 is er een plotse daling. In de periode 1970 tot na 2000 zijn er bijna geen gevallen meer. En er staat ook een pijltje wanneer vaccinatie begonnen werd: in 1965. Toeval? Of een mooi gemeten effect van vaccinaties? Dit zijn de “statistieken” van een “objectief” effect, gemeten “zonder glazen bol” , maar gevonden dankzij Google. Als je wat googled, vind je trouwens veel gelijkaardige grafieken, voor andere landen, andere vaccines,… Als ik naar deze info objectief kijk, dan kan ik maar een ding concluderen…… het kan wel goed zijn: Wat vind je trouwens van dit objectief resultaat: de pokken is volledig uitgeroeid,en polio (een oraal vaccine trouwens) is zo goed als uitgeroeid, dank zij vaccinaties.

  13. Nou Koen, hulde hoor dat je dit zo goed hebt uitgezocht… man man… lees eerst eens de hele tekst voordat je je op de eerste en laatste alinea stort.

   Ik neem aan dat jij in het najaar van 2012 als allereerste bij je huisarts op de stoep staat om dat griepshotje te krijgen. Want… anders krijg je zeker die verschrikkelijke griep… dream on…

 5. Wat mij opvalt is dat het zo vaak mensen zijn die nádat ze hun eigen kinderen hebben laten vaccineren tot inkeer zijn gekomen, en dan tegen anderen zeggen dat je dat beter niet kan doen.
  Hmmm.
  Maar, dat we de farmaceutische industrie kritisch en met een zekere argwaan moeten beschouwen lijkt me duidelijk.
  Toch, iedereen die beweert dat het alleen maar goed is vind ik even vreemd als diegenen die beweren dat het alleen maar slecht is. Pas als we zelf die dualiteit achter ons laten kunnen we verstandige keuzes maken vermoed ik.

  1. Pietje geeft toch duidelijk aan dat hij er ook niet mee door is gegaan. Dat is niet hetzelfde wat jij beweert paulus. Het lijkt af en toe zo maar is vaak niet zo.
   Het is al erg genoeg dat we er veel te laat achter zijn gekomen dat het meer kwaad dan goed doet. Als ik terug denk aan de speelfilms en series in de jaren zeventig. Hoe vaak daar geen enge ziektes in voor kwamen waar je je tegen kon inenten. Ik kijk zelden film maar ik vermoed dat het nog steeds speelt.

  2. @ Paulus….mijn kind is niet ingeënt, dus ik mag wel iets zeggen 🙂
   Je kind wordt ook zonder vaccinaties groot…..maar de economie blijkbaar niet, want mama of papa even voor het kindje moet zorgen als het ziek is.
   Het zijn KINDERziektes en die zijn nodig voor de opbouw van een goed immuunsysteem….

 6. Ik heb mijn kind 31 jaar geleden in laten enten(in het buitenland en die dedezen niet veel) en als ik toen geweten had wat ik nu weet had ik dat nooit maar dan ook nooit laten doen !!! Maar gelukkig voor haar waren de entingen heel weinig en daarna heb ik haar ook de mixen van de GEB niet meer laten geven gelukkig voor mijn kind !! Dus misschien gaat het goed met haar ! Dat is alles wat ik hoop ! Alstublieft laat jullie kinderen niet inenten !! Ze hebben een perfect immuumsysteem dat hun beschermt ze hebben die troep niet nodig !

 7. Poul Thorsen (niet Tholsen zoals verschillende keren aangegeven in het artikel!) heeft gesjoemeld met geld, dus is inderdaad een fraudeur. Maar financiele fraude betekent nog niet dat hij wetenschappelijke fraude heeft gepleegd. Het betekent nog niet dat dit bewijst dat thiomersal wél autisme veroorzaakt. Poul Thorsen heeft welgeteld 1 publicatie rond thiomersal en autisme gepubliceerd. En hij was daarop trouwens niet eens hoofd-auteur, gewoon één van de vele namen. Er bestaan bovendien tientallen andere wetenschappelijke publicaties die bewijzen dat er helemaal geen verband bestaat tussen thiomersal en vaccinatie. Om er maar enkele op te geven: Hviid (in Denemarken): http://jama.ama-assn.org/content/290/13/1763.long, Fombonne (in Canada), http://pediatrics.aappublications.org/content/118/1/e139.full.pdf+html , Price (in de USA) http://pediatrics.aappublications.org/content/126/4/656.full.pdf+html. Dus het bewijs dat er geen verband is tussen thiomersal en autisme blijft overeind.

  Waar gaat het CoMed “schandaal” trouwens over? Dat in 2001 er in Denemarken niet meer autisme was dan de jaren daarvoor (http://mercury-freedrugs.org/docs/111025_PR10_ScandalExposedInMajorStudyOfAutismMercuryb.pdf ).
  Maar wat zien we in de publicatie (figuur 1 in http://pediatrics.aappublications.org/content/112/3/604.full.pdf+html)? Dat er een vijfvoudige stijging was in autisme bij kinderen geboren sinds 1992, terwijl in Denemarken thiomersal niet meer gebruikt werd sinds 1992. Dus dat het resultaat in 2001 iets lager is, doet er eigenlijk niet toe! Het is gewoon natuurlijke variatie van jaar tot jaar; het “schandaal” is dus geen schandaal, en CoMed maakt van een mug een olifant!

  Een mogelijk verband tussen autisme en MMR en/of thiomersal is reeds zeer grondig bekeken, maar nooit bewezen. Het meest overtuigende bewijs dat er geen associatie is, vind je mooi samengevat in de “omnibus trials” in de USA. Dit zijn zes verschillende rechtszaken die worden beschreven op o.a. http://www.autism-watch.org/omnibus/overview.shtml. Daar kun je ook doorklikken naar de transcripties van die rechtszaken, om exact na te gaan wat er gezegd werd en wat de argumenten zijn. Op deze rechtzaken hebben de anti-vaxers alle kansen gehad om gehoord te worden en hun “bewijzen” te presenteren. Uit 5000 gevallen van autisme, hebben ze er 6 uitgekozen waarvan ze vonden dat het heel duidelijk was dat die veroorzaakt waren door vaccinatie. Maar de bewijzen die ze presenteerden in de rechtszaken bleken niet overtuigend, er werden verschillende pseudeowetenschappelijke blunders begaan, en geen enkele van de rechters vond dat er ook maar enig bewijs werd geleverd voor een oorzakelijk verband. Een belangrijke uitspraak van één van de rechters was daar “there was abundant evidence of scientific fraud in the body of evidence developed to support the MMR-autism hypothesis”. Dus de conclusie is dat de fraude wordt gedaan door de antivaxers, niet door de wetenschappelijke en medische wereld! Fraude van de anti-vaxers zoals “experts” die geen expertise hebben, delen van onderzoek die werden weggelaten omdat dit hen niet uitkomt, of “fishing”: selectief stukjes citeren uit hun context, om zo de waarheid te verdraaien. Dit zijn frauduleuze taktieken waarvan sommige wetenschappers worden beschuldigd in een ander artikel op deze website (http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/wetenschappelijk-onderzoek-toont-wetenschapsfraude-aan/). Maar de anti-vaxers zijn dus geen haar beter, én dat werd aangetoond in een rechtszaak. De argumenten van de wetenschappers in de rechtszaak waren daarentegen wel heel overtuigend. Als je de moeite neemt om de transcripten van deze rechtszaken te lezen (en de onderliggende wetenschap te begrijpen), dan zul je wel vaststellen waarom Andrew Wakefield, John O’Leary en anderen als fraudeurs of onbekwaam worden aanzien (Wakefield en O’Leary waren wel geen expert getuigen op de rechtszaken, maar hun werk wordt wel uitvoerig besproken). En als je de moeite neemt om de transcripten te lezen dan zul je ook begrijpen dat de rechters geen andere keuze hadden dan deze beslissing te nemen. Je moet dus niet afkomen met de bewering dat de rechters “gemanipleerd” zijn door de “big-pharma”.

  Voor fraude bij anti-vaxers door citaten te verdraaien moet je trouwens niet ver kijken. Om er maar eentje te noemen: In het artikel hierboven schrijft Guido J: “De studie die indertijd in Pediatrics is gepubliceerd beweerde namelijk dat het aantal autisme-gevallen juist toénam als gevolg van het verbod op thimerosal..!”. Dus een oorzaak-gevolg interpretatie. Als je naar de studie kijkt, dan staat dat er niet in. Wat er wel in staat is bvb. “The discontinuation of thimerosal-containing
  vaccines in Denmark in 1992 was followed by an increase in the incidence of autism”. Dus enkel een vaststelling van de feiten, zonder ook maar enige insinuatie dat er een oorzaak-gevolg effect is.

  Autisme is een zeer ernstige aandoening. En er dient meer onderzoek naar de oorzaken en behandeling ervan gedaan te worden. Maar de hypothese dat het veroorzaakt is door vaccinatie is wel degelijk dood en begraven. Enkel niet-wetenschappers die hun overtuiging laten primeren boven de bewijzen blijven maar op dat nageltje kloppen.

  1. Nogmaals: Lees het artikel en de genoemde artikelen eerst eens goed!

   De Coalition for Mercury-Free Drugs (CoMeD) heeft officiële documenten verkregen die onthullen hoe het Amerikaanse Centrum voor Ziektepreventie CDC opzettelijk liegt over een Deense studie die het verband tussen kwikhoudende-vaccinaties en autisme, duidelijk aantoont.
   http://www.naturalnews.com/034038_vaccines_autism.html

   En zoals de krant The Daily Mail in 2006 al schreef:
   Andere wetenschappelijke onderzoekers hebben intussen de door Dr Wakefield verkregen resultaten bevestigd en overgenomen!
   Zie: http://www.dailymail.co.uk/news/article-388051/Scientists-fear-MMR-link-autism.html

   Volgens Pr. John O’Learly, professor pathologie van het St. James ziekenhuis en het Trinity College van Dublin in Ierland (2001), waren Dr. Stephen Walker en zijn team van de Medische Faculteit van Wake Forest in North Carolina ook al tot dezelfde conclusies gekomen, hetgeen de studie van Wakefield uit 1998 dus wel degelijk bevestigt.

   Zie ook alle artikelen van Dr. Mercola over dat kwikhoudende vaccins o.a. ‘autisme’-achtige klachten kunnen veroorzaken!

  2. @ Paul: ik stel voor dat je zelf eens probeert duidelijk te begrijpen wat je leest. Ik schrijf bvb “Poul Thorsen […] heeft gesjoemeld met geld, dus is inderdaad een fraudeur. Maar financiele fraude betekent nog niet dat hij wetenschappelijke fraude heeft gepleegd”. Zie je dan niet het verschil tussen financiele fraude en wetenschappelijke fraude?

   En ik heb wel degelijk de tekst van CoMeD gelezen, maar dan op hun website zelf, in plaats van tweedehands informatie, zoals jij doet. Kijk maar naar de links die ik had opgegeven! “Lees eerst eens goed”.

   Jij en Guido J (in het artikel) verwijzen naar een studie van Stephen Walker, beschreven in de Daily Mail (een krant die in Engeland gekend staat voor zijn weinig-betrouwbare medische paniekverhalen…). De Walker-studie is nooit gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift, maar is vermeld op de “omnibus” rechtzaken, die ik aanraadde om te lezen. Je kunt daar lezen (en lees het goed…) wat daarvan de conclusie is op p64-65 van http://www.autism-watch.org/omnibus/cedillo.pdf. In het kort, een samenwerker van Walker zegt zelf dat de test nog niet op punt staat, en de resultaten “not useful at this time”. (Dit verklaart dus ook waarom ze nooit formeel gepubliceerd zijn.) Dit werd dus gezegd in 2009, jaren nadat de resultaten in 2006 voor het eerst werden getoond op een poster op een wetenschappelijke congres. Lees ondertussen ook p41-85, dan kom je ook in detail te weten waarom de resultaten van Unigenetics, het bedrijf van O’Leary waar de testen van zijn studie werden gedaan, onbetrouwbaar zijn.

   Lees verder ook eens het wetenschappelijk artikel uit 2008 op http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2526159/pdf/pone.0003140.pdf . De conclusie hier is dat er duidelijk geen verband is tussen autisme en mazelen-virus of MMR. En –kijk eens aan- O’Leary heeft zelf aan deze studie meegewerkt! Hij distantieert zich dus zelf van zijn eerdere studie, die zo vaak door anti-vaxers wordt vermeld.

   Tot slot, ik vind geen enkel wetenschappelijk artikel van Mercola. Hij doet dus zelf geen onderzoek. Het enige wat ik vind van hem zijn algemene teksten, waarin hij andere studies (mis)interpreteert. En als je je daar op baseert, dan kunnen we wel lang bezig blijven met deze discussies…

  3. @ “Koen”

   Volgens een rapport van de Amerikaanse advocaat en autisme‐activist Robert F. Kennedy Jr., zoon van de vermoorde senator met dezelfde naam, werden aan de liegende, bedriegende, frauderende, corrupte en stelende Poul Thorsen, door het klaarblijkelijk even corrupte Centrum voor Ziekte Controle (CDC) van de Amerikaanse regering, miljoenen dollars gegeven om te proberen te bewijzen dat er geen verband bestaat tussen het vaccineren van kinderen en de explosieve groei van autisme bij kinderen.

   Thorsen was het hoofd van een Deense researchgroep die verschillende sleutelstudies heeft geschreven die de claims van het CDC ondersteunen dat het MMR, het kwik bevattende Bof, Mazelen, Rode hond-vaccin veilig zou zijn voor kinderen. Thorsen publiceerde in 2003 een Deense studie die een twintigvoudige toename claimde van autisme in Denemarken nadat dit land op kwik gebaseerde conserveringsmiddelen had afgeschaft. Hij concludeerde dat kwik daarom niet de schuldige kon zijn van de autisme‐epidemie. Onderzoek onthulde het bedrog van de veelvuldig geciteerde Thorsen studie naar de vermeende veiligheid van kwik in vaccins voor kinderen. Thorsen was zo sluw om geen melding te maken van het feit dat de 20‐voudige toename in autisme in Denemarken slechts te wijten was aan een nieuwe wet die voor het eerst vereiste dat gevallen van autisme gerapporteerd moesten worden in het nationale registratiesysteem, iets dat eerder niet het geval was. Dat feit en de opening van een nationale kliniek voor autisme in Kopenhagen was volgens het onderzoek de enige oorzaak voor de stijging. Ondanks deze duidelijk lastige tegenargumenten bleef het CDC de studie citeren als het voornaamste bewijs dat vaccins die kwik bevatten veilig zijn voor zuigelingen en jonge kinderen.

   De Coalition for Mercury-Free Drugs (CoMeD) heeft officiële documenten verkregen die onthullen hoe het Amerikaanse Centrum voor Ziektepreventie CDC opzettelijk liegt over een Deense studie die het verband tussen kwik-houdende vaccinaties en autisme, duidelijk aantoont.
   In 2003 publiceerde het tijdschrift Pediatrics een Deense studie waaruit blijkt dat het aantal autismegevallen zeer sterk is gedaald nadat het land het gebruik van thimerosal, een kwikverbinding in vaccins, heeft verboden. Met dank aan de corruptie binnen het CDC werden de conclusies van het onderzoek in de gepubliceerde versie echter verdraaid. De studie die indertijd in Pediatrics is gepubliceerd beweerde namelijk dat het aantal autismegevallen toenam als gevolg van het verbod op thimerosal.
   De documenten maken duidelijk dat medewerkers van het CDC grote hoeveelheden data uit de studie hebben geschrapt die het verband tussen het uitbannen van thimerosal en een afname van het aantal autismegevallen aantoonden. Uit de stukken blijkt bovendien dat het instituut de resterende gegevens naar eigen inzicht veranderde zodat de suggestie werd gewekt dat er geen verband is tussen thimerosal en autisme.
   Op het moment dat de vervalste stukken werden ingediend bij Pediatrics namen de auteurs contact op met medewerkers van het CDC om aan te geven dat het agentschap de data incorrect had geïnterpreteerd. Ze probeerden te zeggen dat de cijfers en conclusies onjuist waren en dat correcties moesten worden gemaakt.
   Het CDC gaf in een verklaring aan naar de onjuiste gegevens te zullen kijken, maar uiteindelijk werd in 2003 toch de gemanipuleerde versie gepubliceerd.
   Nu deze essentiële informatie bekend is geworden zet CoMeD het CDC onder druk om een strafrechtelijk onderzoek te starten en officieel te verklaren dat er al dan niet is gefraudeerd. CoMeD wil tevens dat Pediatrics de studie per direct in zijn geheel verwijdert.
   “Dit zou niet getolereerd mogen worden door mensen die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid en het welzijn van onze kinderen,” zei voorzitter van CoMeD Lisa Sykes.
   Bron: Naturalnews.com
   http://www.naturalnews.com/034038_vaccines_autism.html

   Poul Thorsen blijkt ook nog eens ‘slechts’ een psychiater zonder enige qualificaties als Toxicoloog of Wetenschappelijk Onderzoeker te zijn.

   Hij was er wel in geslaagd een langdurige relatie te creëren met het CDC. Hij bouwde een onderzoeksimperium op dat de Noord Atlantische Epidemiologisch Allianties (NANEA) wordt genoemd dat naar buiten bracht dat het een nauwe band had met het autisme team van het CDC. De Deense politie doet nu onderzoek naar Thorsen op basis van een strafklacht wegens oplichting en zegt dat hij er vandoor is gegaan met 2 miljoen dollar Amerikaans belastinggeld van het CDC.

   Een onderzoek door de Universiteit van Aarhuus en de CDC ontdekte dat Thorsen documenten had vervalst en in schending van universiteitsvoorschriften, salarissen ontving van zowel de Deense Universiteit als van de Emory Universiteit in Atlanta, niet ver af van het CDC, waar hij leiding gaf aan de pogingen om de rol van vaccins te verdedigen bij de discussie over vaccins als oorzaak van autisme en andere hersenstoornissen. Thorsen heeft vanaf 2002 van de Amerikaanse overheidsinstelling CDC 1,6 miljoen dollar ontvangen.

   Ook werd ontdekt dat zijn medewerker, Kreesten Madsen had samengezworen met CDC officials om op frauduleuze wijze alleen gunstige gegevens te verzamelen om de veiligheid van de vaccins te ‘bewijzen’.

   Talloze onafhankelijke wetenschappers hebben het CDC er van beschuldigd het duidelijke verband tussen de dramatische toename in op kwik gebaseerde vaccinaties die begonnen zijn in 1989 en de autisme‐epidemie, neurologische stoornissen en andere ziekten die vanaf dat moment ieder generatie van Amerikaanse kinderen hebben getroffen., te ontkennen. Vragen over Thorsens wetenschappelijke integriteit kunnen uiteindelijk het CDC dwingen om de vaccinprotocollen te herzien, aangezien de meeste andere pro vaccinatie studies die door het CDC worden geciteerd gebaseerd zijn op de bevindingen van Thorsens onderzoeksgroep, waaronder artikelen die gepubliceerd zijn door het Journal of the American Medical Association (JAMA), The American Journal of Preventitive Medicin, the American Academy of Pediatrics, the New England Journal of Medicine en andere tijdschriften. De betrouwbaarheid van al deze studies dient nu onderzocht te worden, aldus Kennedy.

   De twee onderzoeken geleid door Poul Thorsen, die nu onder vuur liggen zijn:

   Thimerosal and the occurrence of autism: negative ecological evidence from Danish population-based data.

   Madsen KM, Lauritsen MB, Pedersen CB, Thorsen P, Plesner AM, Andersen PH, Mortensen PB, Pediatrics. 2003 Sep;112(3 Pt 1):604-6.

   A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism.

   Madsen KM, Hviid A, Vestergaard M, Schendel D, Wohlfahrt J, Thorsen P, Olsen J, Melbye M., N Engl J Med. 2002 Nov 7;347(19):1477-82.

   Zie de bronnnen hier:
   http://www.argusoog.org/corrupte-wetenschapper-stal-2-miljoen-euro-aan-onderzoeksgeld/

  4. OK, Thorsen is een fraudeur. Waar staan we dan nu? Is het 2-1? Met de twee fraudeurs Andrew Wakefield en Mark Geier (http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Geier ) in het kamp van de anti-vaxers?
   Als je de veiligheid van vaccins wilt nagaan, dan moet je je eigenlijk niet blindstaren op individuele gevallen, maar op het gehele beeld. Wat kun je concluderen als je alle gegevens bijeenbrengt? Lees daarvoor nog eens mijn reactie nr 9, de paragraaf die begint met “Een mogelijk verband tussen autisme en MMR en/of thiomersal is reeds zeer grondig bekeken, maar nooit bewezen.”

  5. ‘In het kamp van de anti-vaxers’.. Eén zo’n opmerking tells the whole story Koen. Ik vind je een pedant mannetje, je e-mail verborgen achter een anonieme bron. Een boel te verliezen zeker? Ik wens je sterkte de komende tijd Koen, en vooral een ‘open mind’, minder zwart/wit, welles/nietes. De essentie van wetenschap is twijfel en jij schijnt het allemaal te wéten. ‘In het kamp van de vaxers’.. Mijn hemel..

  6. @ Guido: Je vraagt je in je artikel af waarom niet elke wetenschapper “zich geroepen voelt (…) om te WAARSCHUWEN, dat onderzoeksresultaten (…), erop wijzen dat er een schijnbare relatie is tussen het gebruik van het zwaargiftige kwik in vaccins en de enorme toename van autisme”. De reden is eenvoudig: Als je iemand persoonlijk aanvalt, zoals je mij juist aanvalt- is zo iemand natuurlijk niet geneigd om jou visies te volgen. Veel beter zou zijn om een logisch argument op te bouwen, in plaats van ad hominem te reageren (NB, meer hierover op de interessante website over hoe je correct kunt argumenteren: http://www.kritischdenken.info/KD_files/logische%20misvattingen.php). Terugvallen op een ad hominem argument is eigenlijk impliciet toegeven dat je geen logisch argument kunt opbouwen. De reden daarvoor is ook te verklaren: omdat er geen goede bewijzen voor zijn, terwijl er wel degelijk bewijzen zijn dat vaccinaties geen autsime veoorzaken.
   Dus, tenzij jij met correcte argumenten afkomt, blijf ik met de conclusie die ik eerder reeds stelde: “Autisme is een zeer ernstige aandoening. En er dient meer onderzoek naar de oorzaken en behandeling ervan gedaan te worden. Maar de hypothese dat het veroorzaakt is door vaccinatie is wel degelijk dood en begraven. Enkel niet-wetenschappers die hun overtuiging laten primeren boven de bewijzen blijven maar op dat nageltje kloppen.”

  7. @ Koen – wat wil je nou bewijzen? Vaccinatie gaat tegen alle natuurwetten in… vaccinaties zijn vervuild met menselijk dna (foetusresten!!!) en andere chemische rotzooi die NIET rechtstreeks in de bloedbaan thuishoort. Kan jij bewijzen dat dit niet een mutatie van eigen dna teweeg brengt? En daarbij…. weet je wel dat het geen levenslange immuniteit verschaft (in tegenstelling tot het doorlopen van kinderziektes), dus het zou eens in de zoveel tijd herhaald moeten worden. Jij negeert het hele zelfherstellende vermogen van een levend wezen…..!

  8. @ “Koen”

   Dat je bovenstaand artikel en de bronnen (zoals wetenschappelijke onderzoeken en artikelen en nieuws-uitzendingen uit de reguliere media) niet wilt/kunt begrijpen…
   En ook nog eens liegt, de feiten probeert te verdraaien en verwijst naar een wikipedia-pagina waar iedereen van alles op kan zetten…
   En dan ook nog anderen beschuldigd van het ‘ad hominem’ op de man spelen, terwijl je Dr. Wakefield zwart probeert te maken…

   Geeft al aan dat je als wannabee-spindoctor/skepsiss-lid niet geloofwaardig bent.

  9. @ Guido J: Je verwijst naar een studie over een medisch onderwerp, maar uitgevoerd door een aantal advocaten! Advocaten die trouwens niet neutraal zijn, want klanten hebben in een rechtzaak bij het VICP. Is dat het enige “bewijs” voor een associatie tussen autisme en vaccinatie dat je kunt vinden? Ik heb daar toch bedenkingen bij! Om het kort te houden, citeer ik enkel wat over dit rapport gezegd wordt op een medische website, http://www.medscape.com/viewarticle/742471: “the study authors reach erroneous conclusions due to an erroneous definition of autism”. De auteurs trekken foutieve beslissingen, omdat ze een foutieve definitie van autisme gebruiken. Zo is het natuurlijk gemakkelijk om je eigen gelijk te bewijzen!

 8. Phuu, heftig! Ik heb net een baby van een paar maanden en als liefhebbende en veraantwoordelijke moeder wordt ik elke dag voor de keuze gesteld vaccineren of niet…Tot op heden geen vacinaties, want als iemand aan mij zou vragen wil je wat kwik of foetus dna ingespoten krijgen, zou ik denken dat die persoon gek is, dus waarom zou ik zo een goedje aan mijn Kleine aan bieden? Maar soms, wordt ik toch ook wel bang, wat als hij toch een of ander eng ziekte oploopt zonder vaccinaties?
  Vaccinaties zijn ook niet zomaar in het leven geroepen, toch? Het is jammer en schokkerend dat er ook van vaccineren zo een bende gemaakt. De enige manier om met de valkuilen zoals vaccineren om te gaan is informatie. Informatie is letterlijk Licht! Met andere woorden beste Guido bedankt voor de info!

  1. @Ea: Elke beslissing die je in het leven neemt, heeft voor- en nadelen, en je moet die afwegen om een goed onderbouwde beslissing te nemen. Het is daarom goed dat je je wilt informeren en zowel de voordelen als nadelen van vaccinatie bekijkt.
   Als je niet vaccineert, dan loopt je kind kans om voor enkele dagen of weken ziek te worden , eventueel gehandicapt te worden (hersenschade, kinderverlamming,…) of zelfs te sterven (bvb mazelen, tetanos,…). Er bestaat ook de kans dat je kind een ander kind infecteert, dat daardoor kan sterven of gehandicapt worden.
   Het belangrijkste voordeel van vaccinatie is dat het voorkomt dat je kind ziek wordt, of erger. Maar vaccinatie kan in zeldzame gevallen ook tot complicaties leiden. Die kunnen mild zijn (bvb enkele dagen pijn op plaats van injectie), maar ook serieus (handicap, sterfte).
   De keuze voor al dan niet vaccineren moet dus die twee aspecten in balans brengen, en de kans dat ze voorkomen. Omdat er zoveel mensen reeds geïmmuniseerd zijn, is de kans op infectie natuurlijk klein. Maar de kans op een neveneffect van vaccinatie is ook zeer klein. Het is echter moeilijk om als individu alle correcte informatie hierover te verzamelen en te onderscheiden van misinformatie. Verschillende nationale en internationale instanties hebben daarom geprobeerd die balans op te maken, gebaseerd op alle betrouwbare informatie, om individuen te helpen met hun keuze. Het advies van dergelijke organisaties is zeer gelijklopend voor elk vaccin, maar kan verschillen van vaccin tot vaccin.
   Het is daarom dat er bijvoorbeeld geen aanbeveling is voor immunisatie voor waterpokken. Er bestaat een (goed) vaccin voor, maar de ziekte is nooit ernstig, waardoor men het niet nodig acht om zelfs het zeer kleine risico om complicaties van vaccinatie op te lopen. Er is ook geen aanbeveling voor tuberculose, alhoewel dat een ernstige ziekte is, omdat het vaccin niet goed werkt. Maar voor verschillende andere ziektes ligt de balans wel in het voordeel van vaccinatie, en worden die dus aanbevolen.
   Er wordt dikwijls beweerd dat vaccinatie het risico op autisme verhoogd, en in het bijzonder de vaccins die thiomersal bevatten. Het argument is o.a. dat thiomersal kwik bevat, en kwik kan inderdaad hersenschade veroorzaken. Maar thiomersal is niet hetzelfde als “kwik”, dus is daarom niet noodzakelijk even gevaarlijk.
   Er zijn daarom reeds verschillende studies geweest om na te gaan of thiomersal (of vaccins in het algemeen) autisme veroorzaken. Geen enkele studie heeft dit ooit kunnen vaststellen (zie mijn reactie nr 9). Er is nu vastgesteld dat één dergelijke studie frauduleus was (zie artikel van Guido J), en die ene studie is dus onbetrouwbaar. Maar er blijven nog tientallen andere studies over die geen associatie vaststellen. Beweren dat vaccins autisme veroorzaken, omdat er één dubieuze studie was, is dus misinformatie. Zoals je hieronder kunt zien, kunnen Guido J of Paul geen studies vermelden (naam van de onderzoekers, waar gepubliceerd,…) die wel een associatie aantonen (reactie nr 9.10). En de vraag van Robbie (reactie nr 3.4) blijft dus ook onbeantwoord!
   Verder is er ook heel wat misinformatie rond “fetal DNA” in vaccins. Geaborteerde fetussen worden niet gebruikt voor aanmaak van vaccins! Sommige vaccins worden wel aangemaakt door het continu kweken van cellen, die in de jaren ’60 of ’70 ooit bekomen zijn van een fetus, en dus al meer dan 40 jaar gekweekt worden in laboratoria. Maar daar zit dus geen “foetaal DNA” in. Zelfs al zou het DNA van de cell-lijn in vaccins terecht komen, dan kan dit nog geen kwaad: er is geen enkel bewijs of zelfs indicatie dat menselijk DNA tot problemen leidt als je dat inent.

  2. “koen”

   ´Omdat er zoveel mensen reeds geïmmuniseerd zijn´ ??
   Waarom moeten vaccinaties dan herhaald worden na een aantal jaren??
   Alleen het doorlopen van de kinderziektes biedt levenslange immuniteit. Maar daar ga je niet op in.

   Allemaal Big Farma praatjes “Koen”…
   Voor wie werk jij eigenlijk?

  3. @ Koen. Ik vind je reactie een beetje, te. Je schrijft nota bene aan een moeder die net een baby heeft. Hoe kan je dan zulke ‘horrorscenario’s’ beschrijven. Dat laat niet veel inleving zien. Is mijn mening.
   Waar jij het over hebt, gebeurt uiteindelijk alleen heel zelden. Terwijl je de bijwerkingen van inentingen maar een beetje weg moffelt. Ik kan je vertellen, dat er tussentijds meer kinderen zijn die ergens iets mankeren…o.a. autisme. En dat er al lang de link is gelegd.
   Een kinderziekte is een ziekte die kinderen helpt in hun ontwikkeling (geestelijk net zo als lichamelijk). Natuurlijk moet je idd even de tijd nemen om voor je kind te zijn…dat hoort erbij. De overheid wil dat niet, want dan zouden al de papa’s en mama’s niet kunnen werken en dat is niet goed voor de economie.
   Het is aan ieder ouder om goed af te wegen maar angst is een slechte adviseur.
   Als het perse moet gebeuren dan pas vanaf een jaar en geen cocktails maar apart.
   Dus b.v. polio en later tetanus….
   Het getuigt voor mij van weinig inzicht om een baby van 6 weken voor 4, 5 verschillende ziektes te vaccineren. Denk toch maar zelf na….zo een klein organisme…onverantwoordelijk.
   Ik ben zelf moeder en heb niet aan het vaccinatie programma mee gedaan. Maar de waterpokken, kinkhoest en de rode hond gewoon laten gebeuren….nu bijna 15 en lekker gezond 🙂

  4. @Allen.
   Het is nog erger,dan ik dacht.
   Koen komt met gedegen feiten en links,om aan te tonen,dat jullie het fout hebben,en hij wordt tot de grond toe afgebrand.
   Het is net als een sekte,waar opeens een nieuwkomer zich voorsteld!
   En deze sekte (hooguit 20 leden ,die elkaar tot diep in de nacht youtubes sturen)pikt dat niet.Jullie zijn BAH.En hulde aan Koen,maar stop maar met je discussie.Het is zinloos.
   Kees

  5. Koen, het hele sausje uit je tekst komt indoctrinerend en wetenschappelijk gebrainwashed, bij me over. Da’s niet erg, maar de tone-of-voice en manier waarop je alles poneert als waarheid, terwijl het gewoon jouw visie is, is voor mij niet prettig te lezen. Vooringenomenheid is nog maar het lichtste dat ik aantref in je poneringen.. Vertel gewoon ook wie je bent man, wat voor vak je doet. Ipv een beetje achter een mail-anonymous te gaan zitten roeptoeteren. Dag Koen.
   Contra, Kees dus. ‘Nomen est omen’. Overal tégen zijn is ook een vak. Ook tegen tegenstanders zijn.. Snappie..? Ik begrijp dat je graag een handtekening wilt van Koen..? Bewondering alom..? WAT vind je dan goed in zijn verhaal Kees, inhoudelijk..

  6. gedegen feiten zijn losse woordjes geregen aan steekwapens, Koene ridders van het Roeliaanse woord verstopt achter fictieve nikiaanse handelsnamen van de Roverheid veilig operend achter Wij van de PééCéé, het woord van Roel van het bekende RiVéé ge èMmer, met dubbele tong verwarren en sarren, zolang we maar blijven toesteken en toehappen meneer pijnenburg en toeteren met de mond vol van de belangen van de mega big pharma Industrie met hun achterbakse sterilisatie programma’s in derde wereld “ontwikkelings” landen, en verstopte Simiaanse Apen SV40 kanker virussen in kinder polio prikjes voor Afghanistan, lafaardsen, je weet wel de Bill en laat je ook belazeren door de Belinda Foundation, ze kunnen nog geen goedwerkend stabiel Windhoos systeem voor de burger produceren maar wel verdachte prikjes voor de jeugd, als wel doeners, ze doen alleen maar goed, met het geld van de RockaBillies..

   blijf met je poten van die pas geboren babies af satanische smeerlappen

   ” Subsequent studies performed in the early 1960s demonstrated that SV40 caused brain tumors in animals[21] and that SV40 could transform or turn cancerous normal human tissue in vitro.[22] A disturbing experiment performed during this era also suggested that SV40 could cause human cancers in man in vivo.[23] In 1964, Fred Jensen and his colleagues took tissue from patients who were terminally ill with cancer.[24] They exposed the tissue to SV40 and then after it was transformed, they implanted the tissue back into the patient.[25] These implants grew into tumors in their human hosts.[26] This suggested the possibility that SV40 could cause cancers in man. ”

   http://www.sv40foundation.org/CPV-link.html

   Rock-a-billy Mafia-Rockabilly Beat
   http://www.youtube.com/watch?v=nfK4-miDOOA

  7. @ Contra Kees
   Ik neem aan dat je al wat levensjaartjes er op hebt zitten , ik schat je zo rond de 60 jaar oud . De mazelen , de rode hond en waterpokken , hebben die bekenden van jou het leven gekost ? Hoeveel mensen om je heen heb je gekend die overleden aan de griep ? Had je in jouw tijd ook klasgenootjes met adhd , autisten en kende je ook maar iemand die allergisch was voor koemelk , gluten of pinda’s ? Ik neem aan dat het antwoord op de meeste vragen NEE is .
   Al eens een gesprekje gehad met een lagere scool juf van tegenwoordig ? De helft van de kinderen loopt met een bijsluiter op zak rond , allergisch voor alles en om de paar uur een pil innemen . Ra ra hoe kan dat zo zijn terwijl de gezondheidszorg en hygiëne zo veel verbeterd is ? Ga je zelf wel een griepprikje halen als je dat verteld wordt om te doen ?
   Het is makkelijk om iedereen af te zeiken , maar let wel dat veel klokkenluiders uit de gezondheidzorg komen of ouders van vernaggelde kinderen .
   Zoals Koen zei ; weeg de voor- en tegendelen tegen elkaar af en maak daarmee je eigen keuze .
   Sites als deze laten de andere kant zien van de industrie , wil niet zeggen dat een ieder hier een frontale lobotomie heeft gehad en als schaap loopt te blaten dat alles slecht is en een ieder weer gehuld in buffelhuiden in een grot moet gaan wonen .
   Als er ’s avonds laat nog wat mensen wat socialiseren en wat youtubes , meestal muziek of inspiratie uitwisselen , so what , ben je jaloers ofzo ?
   Kom je hier alleen maar om te zieken , dan heb ik alleen maar één boodschap voor je ; rotstraal ajb een pleuriseind op met je gezeik . Als je alleen maar aandacht weet te trekken door negativiteit te creëren ben je gewoon een zielig hoopje ontbindend vlees dat nog vecht tegen de totale desintegratie .
   Hopelijk is het laatste niet voor je van toepassing .
   Nog ff een joetjoepie omdat je er zo dol op bent
   Fuck the USA / the exploited

   http://www.youtube.com/watch?v=h83QEY-fuJs&feature=related

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.