Advertentie

mRNA-onderzoeksfraude Pfizer: toch laten prikken..??!


Zonder ook maar één onderzoek naar effectiviteit van het middel, ondanks GROTE, HELE GROTE aantallen bizarre bijwerkingen.. Gewoon adviseren om deze ‘prik’ te nemen..Wat wéét dhr. Kuilberg, voorzitter van de Gezondheidsraad’ méér dan journalisten en/of medische wetenschappers..??

Hierbij wordt tevens bevestigd, dat het mRNA-middel (GMO!) GEEN VACCIN IS..! Het middel heet voortaan ‘prik’..! De heftige stijging van oversterfte-cijfers is daarbij kennelijk óók geen enkel criterium om dáár de mogelijke relatie met de mRNA-prik te onderzoeken..?? Het heeft er niks mee te maken kennelijk..? Wat speelt hier..!?

Vaccineren tegen corona is onnodig en massa vaccinatie
is vanwege onbekende bijverschijnselen en gevolgen
hoogst onverantwoordelijk.”

Prof. dr. Theo Schetters in 2021
(immunoloog en 40 jaar gespecialiseerd in vaccin-ontwikkeling)

 

*

mRNA-onderzoeksfraude Pfizer:

toch laten prikken..??!

2023 © WantToKnow.nl/be

x

Documenten vrijgegeven door BioNTech aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) onthullen tienduizenden ernstige bijwerkingen en duizenden sterfgevallen onder mensen die het Pfizer-BioNTech mRNA COVID-19 vaccin kregen. De documenten, gedateerd 18 augustus 2022 en gemarkeerd als ‘vertrouwelijk’, laten zien dat er cumulatief, tijdens de klinische tests en post-marketingperiode tot 18 juni 2022, in totaal 4.964.106 ongewenste voorvallen zijn geregistreerd. De documenten bevatten een bijlage met meer details over de specifieke geïdentificeerde ongewenste voorvallen.

Onder kinderen jonger dan 17 jaar werden 189 sterfgevallen en duizenden ernstige ongewenste voorvallen gemeld. De documenten (HIER pdf) presenteren gegevens die verzameld zijn tussen 19 december 2021 en 18 juni 2022 (de zg.’PSUR #3-periode’), naast cumulatieve gegevens over bijwerkingen en sterfgevallen die zich voordeden bij mensen die het vaccin ontvingen tijdens klinische proeven en tijdens de postmarketingperiode, vanaf december 2020 tot 18 juni 2022.

Gedurende deze periode zei Pfizer-BioNTech dat het bijna geen veiligheidssignalen had geïdentificeerd en beweerde dat het vaccin meer dan 91% ‘werkzaamheid’ vertoonde. Dr. Brian Hooker, senior director of science and research for Children’s Health Defense, vertelde aan de website ‘The Defender’ (HIER) over deze documenten:

“Deze rapporten over ongewenste voorvallen zijn ‘off the charts’, met myocarditisrapporten op meer dan 10.000 en pericarditisrapporten op meer dan 9.000. Historisch gezien weten we dat dit een onderschatting is van de werkelijke aantallen. Het is misdadig dat de EMA dit vaccin op de markt houdt.”

Volgens een analyse van commentator en auteur Daniel Horowitz lag het percentage ernstige ongewenste voorvallen “ruim boven de norm voor veiligheidssignalen die gewoonlijk op 15% wordt gesteld” en rapporteerden vrouwen drie keer zo vaak ongewenste voorvallen als mannen.

Zestig procent van de gevallen werd gerapporteerd met ‘uitkomst onbekend’ of ‘niet hersteld’, wat suggereert dat veel van de verwondingen “niet van voorbijgaande aard waren”, aldus Horowitz. Het hoogste aantal gevallen deed zich voor in de leeftijdsgroep van 31-50 jaar, waarvan 92% geen comorbiditeiten had, waardoor het zeer waarschijnlijk was dat het vaccin ‘zulk wijdverspreid, plotseling letsel’ veroorzaakte…!

Er waren 3.280 sterfgevallen onder ontvangers van vaccins in de gecombineerde cumulatieve periode, inclusief de klinische proeven en post-marketing, tot 18 juli 2022. Volgens Horowitz

“tonen de documenten aan dat Pfizer al vroeg op de hoogte was van een ziekmakend niveau van letsel, maar dat het miljardenconcern toch doorging met de distributie van het COVID-19 vaccin. De documenten maken geen deel uit van de zogenaamde ‘Pfizer-documenten’ die op last van de rechtbank in de VS worden vrijgegeven, maar zijn documenten over geneesmiddelenbewaking die zijn opgevraagd door de EMA, de toezichthouder op geneesmiddelen in de EU.

De documenten werden beschikbaar gesteld aan een Oostenrijks wetenschaps- en politiek blog ‘TKP’, na beroep op de FOIA [Freedom of Information Act] door een anonieme lezer”.

Ze werden vervolgens gepubliceerd op 4 maart 2023.
Na publicatie blijkt echter dat geen enkele Europese Engelstalige media er melding van heeft gemaakt. Daardoor bleven ze onder de radar tot voor kort, toen verschillende onafhankelijke Engelstalige bloggers de documenten ontdekten en publiceerden. Duizenden ernstige ongewenste voorvallen en sterfgevallen bij kinderen. Het belangrijkste Pfizer-BioNTech document onthulde 9.605 ongewenste voorvallen (3.735 ernstige) tijdens de PSUR #3 en 25 gevallen tijdens de klinische onderzoeken bij kinderen van 11 jaar en jonger. Hieronder waren 20 sterfgevallen, bij kinderen van slechts 5 jaar oud.

Oorzaken van deze sterfgevallen waren onder andere dyspnoe, hartstilstand, hart- en ademhalingsstilstand, pyrexie en myocarditis, hoewel “alle voorvallen werden beoordeeld als niet gerelateerd” aan het vaccin. In één voorbeeld dat in het document wordt genoemd, stierf een 11-jarige jongen aan acuut ademhalingsfalen twee dagen na de eerste dosis van het vaccin. In een ander geval overleed een 6-jarig meisje zeven dagen na haar eerste dosis aan complicaties zoals nierinsufficiëntie, epilepsie, apneu, toeval en ‘plotselinge dood’.

Het document noemt nog een ander geval, dat van een 6-jarige jongen met als doodsoorzaken myocarditis, hart- en ademhalingsstilstand en COVID-19. Hij stierf zeven dagen na de eerste dosis van het vaccin en hoewel de resultaten van de autopsie ‘nog niet bekend’ waren, ‘concludeerde de verslaggever dat de dood ‘niets te maken had’ met de toediening van BNT162b2 [het Pfizer-BioNTech vaccin] en een natuurlijke oorzaak had’.

Voor kinderen van 12-17 jaar vermeldde het document 21.945 ongewenste voorvallen (19.558 ernstige) in de periode na het in de handel brengen en 15 gevallen tijdens klinische proeven. In totaal werden 169 sterfgevallen geregistreerd, met vermelde oorzaken waaronder dyspnoe, pyrexie, hartstilstand, myocarditis, hartfalen, toeval en shock. Desondanks stelt het document:

“Er werd geen nieuwe significante veiligheidsinformatie geïdentificeerd op basis van de beoordeling van de gerapporteerde gevallen in de totale pediatrische populatie”.

Het is dr. John Campbell die in de UK aandacht vraagt voor de bizarre oversterfte, die alsmaar heftiger cijfers laat zien..! (klik voor link)Geen veiligheidssignalen ondanks sterfgevallen, verwondingen bij zwangere vrouwen en pasgeborenen..!!
Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven werden ook significant getroffen. Er waren 3.642 post-autorisatie ongewenste voorvallen en 697 klinische studie ongewenste voorvallen in deze populatie, waaronder spontane abortus, foetale sterfte, postpartum bloeding, voortijdige scheiding van de placenta, voortijdige bevalling, levendgeborenen met aangeboren afwijkingen en doodgeborenen. Desondanks stelt de documentatie opnieuw:

“Er waren geen veiligheidssignalen met betrekking tot het gebruik bij zwangere/lacterende vrouwen die voortkwamen uit de beoordeling van deze gevallen of de medische literatuur”,

ondanks twee belangrijke bekentenissen elders in de documentatie. In het ene geval staat in het document:

“Het veiligheidsprofiel van het vaccin bij zwangere vrouwen en/of vrouwen die borstvoeding geven is niet onderzocht in het centrale klinische onderzoek en het klinische onderzoek bij moeders is vroegtijdig beëindigd vanwege problemen met de werving van deelnemers.”

Ondanks heftige vormen van bedrog, misleiding en leugens, blijft de EU de cowboys van BIg Pharma niets in de weg leggen, om tientallen miljarden los te weken van EU-lidstaten. We spreken dus niet alleen over heftige bijwerkingen, die verzwegen werden, maar ook de tests werden gemanipuleerd (KLIK VOOR ARTIKEL)

‘Ontbrekende informatie’..??
En in een ander geval identificeerde Pfizer-BioNTech het volgende als ‘ontbrekende informatie’. Het gaat om een 26-jarige man, die ook het griepvaccin had genomen, ontwikkelde myocarditis vier dagen na zijn derde dosis van het Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin en overleed vervolgens. De vermelde doodsoorzaken waren myocarditis, hartritmestoornissen, ontsteking en disfunctie van de linkerventrikel. Autopsieresultaten ’toonden myocarditis aan’.

Terwijl er geen gevallen van pericarditis werden geregistreerd tijdens de klinische studie, werden er 4.156 geregistreerd tijdens de PSUR #3 periode, waaronder 4.164 ernstige bijwerkingen en 19 sterfgevallen. Dit omvatte 30 gevallen bij 5-11-jarigen, 118 gevallen bij 12-15-jarigen, 106 gevallen bij 16-17-jarigen, 479 gevallen bij 18-24-jarigen (en één sterfgeval), en 417 gevallen bij 25-29-jarigen, opnieuw met één sterfgeval.

In één voorbeeld ontwikkelde een 22-jarige man pericarditis 31 dagen na zijn tweede dosis en stierf uiteindelijk aan pericarditis en andere oorzaken, waaronder multiple organ dysfunction syndrome, pericardiale massa, pericardiale effusie, maligne pericardiaal mesothelioom en falen van de rechterventrikel.

Al het British Medical Journal in 2021 al de noodklok luidt, waarom gaat de hele medisch-wetenschappelijke goegemeente dan dóór met de LEVENSGEVAARLIJKE mRNA-prikken..?

Er werden talrijke andere cardiovasculaire ongewenste voorvallen geregistreerd, in totaal 32.712 gevallen tijdens de PSUR #3 periode (496 met dodelijke afloop) en 27 tijdens de klinische onderzoeken (twee met dodelijke afloop – waarbij geen van de voorvallen werd vermeld als ‘gerelateerd’ aan vaccinatie). Doodsoorzaken in deze categorie zijn onder andere hartritmestoornissen, hartfalen en acuut hartfalen, cardiogene shock, coronaire hartziekte, posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom (POTS) en tachycardie.

Desondanks ‘werd er geen nieuwe significante veiligheidsinformatie geïdentificeerd.’ Horowitz hierover:

“Veel ‘zeer ernstige en zeer zeldzame’ bijwerkingen geïdentificeerd. Het vertrouwelijke Pfizer-document van 393 pagina’s laat zien dat Pfizer meer dan 10.000 categorieën diagnoses heeft waargenomen, waarvan vele “zeer ernstig en zeer zeldzaam”. Het gaat dan om 73.542 gevallen van 264 categorieën vaataandoeningen als gevolg van de injecties, waarvan vele ‘zeldzame aandoeningen zijn’, honderden categorieën aandoeningen van het zenuwstelsel, in totaal 696.508 gevallen en 61.518 bijwerkingen van meer dan 100 categorieën oogaandoeningen, zeer ongebruikelijk is voor vaccinletsel”.

Daarnaast

 • “waren er meer dan 47.000 ooraandoeningen, waaronder bijna 16.000 gevallen van oorsuizen”,
 • “ongeveer 225.000 gevallen van huid- en weefselaandoeningen”,
 • “ongeveer 190.000 gevallen van ademhalingsaandoeningen” en
 • “meer dan 178.000 gevallen van voortplantings- of borstaandoeningen, waaronder aandoeningen die je niet zou verwachten, zoals 506 gevallen van erectiestoornissen.
 • Meer dan 100.000 bloed- en lymfatische aandoeningen, voor beide is er een overvloed aan literatuur die ze in verband brengt met het spike-eiwit” werden aangegeven, evenals
 • “bijna 127.000 hartaandoeningen, die het hele scala van ongeveer 270 categorieën van hartschade omvatten, waaronder veel zeldzame aandoeningen, naast myocarditis.”

Pfizer-BioNTech verklaarde een ‘verplichting’ te hebben tot ‘het nauwlettend volgen van het multisysteem inflammatoir syndroom bij kinderen en volwassenen … en het melden van nieuwe gevallen’…! Lege retoriek, achterhaald door de gruwelijke praktijk!

Trombo-embolische (bloedproppen)-bijwerkingen
6.102 gevallen en 6.724 ernstige ongewenste voorvallen tijdens PSUR #3, waaronder 265 sterfgevallen, en 17 gevallen tijdens het klinische onderzoek (één sterfgeval). Ernstige ongewenste voorvallen waren onder andere longembolie, trombose en diep-veneuze trombose. Nogmaals: “Er zijn geen veiligheidssignalen naar voren gekomen op basis van de beoordeling van deze gevallen.”….

Elders in het document werd het geval van een 14-jarige man genoemd die overleed aan perifere zwellingen nadat hij het COVID-19 vaccin had gekregen, zonder verdere details. In een ander voorbeeld kreeg een 67-jarige man ‘met een voorgeschiedenis van diabetes en idiopathische trombocytopenische purpura’ minder dan 30 minuten na het krijgen van zijn derde dosis van het vaccin last van zijn borst en maag-darmstelsel. De diagnose anafylaxie werd gesteld en een elektrocardiogram toonde ’tekenen van een myocardinfarct’. Later kreeg hij een hartstilstand en overleed 12 dagen na zijn vaccinatie..!

Bovendien werden 204 sterfgevallen (en 24.077 gevallen) van mislukte vaccinatie, 81 sterfgevallen door ‘stress bij vaccinatie’, 24 sterfgevallen (en 1.402 gevallen) van vermoedelijk mislukte vaccinatie, twee sterfgevallen door glomerulonefritis en nefrotisch syndroom, twee sterfgevallen (1.326 gevallen) door ‘medicatiefouten’ en 166 sterfgevallen door ‘andere’ bijwerkingen – meestal pyrexie – geregistreerd.

Pfizer-BioNTech en EMA: ‘niets te zien hier’.
Pfizer en BioNTech beweerden dat de algehele werkzaamheid van hun COVID-19 vaccin voor de PSUR #3 periode 91,3% was – en 100% voor sommige populaties. Bovendien werd slechts één veiligheidssignaal definitief geïdentificeerd: gehoorverlies, waarbij Pfizer-BioNTech toezegde een ‘veiligheidsevaluatie van tinnitus en gehoorverlies’ uit te voeren. Twee andere aandoeningen, myocarditis en pericarditis, werden aangemerkt als een ‘belangrijk geïdentificeerd risico’, terwijl prikkelbaarheid werd aangemerkt als een ‘geïdentificeerd risico (niet belangrijk)’.

Een verklaring met betrekking tot de meldingspercentages van myocarditis en pericarditis na primaire series en boosterdoses werd toegevoegd aan het Europese productlabel van hun vaccin. De etikettering werd gewijzigd voor het Guillain-Barré-syndroom, maar in Japan. In het document stond:

“Hoewel dit niet per definitie wordt beschouwd als een regelgevende actie om veiligheidsredenen, omdat het geen significante invloed heeft op de baten/risicoverhouding van het gebruik van het product in toegelaten populaties, vanwege de ontvangst van spontane meldingen van Guillain-Barre-syndroom (GBS) na vaccinatie met mRNA COVID-19-vaccins inclusief BNT162b2 … heeft Japan klassewijzigingen geëist om GBS op te nemen in de belangrijke voorzorgsmaatregelen-sectie van de bijsluiter in Japan.”

Dit bericht van de uitvinder van het middel, zou toch genoeg geweest moeten zijn, om in ieder geval GOED TE EVALUEREN, voordat weer een nieuwe ‘vaccinatie-ronde’ los gaat..!

Ondanks het grote aantal sterfgevallen en ernstige ongewenste voorvallen schreven Pfizer en BioNTech: “Op basis van de beschikbare gegevens over veiligheid en werkzaamheid/effectiviteit uit het meldingsinterval voor BNT162b2 blijft het algehele baten-risicoprofiel van BNT162b2 gunstig” en dat “geen verdere wijzigingen … of aanvullende activiteiten om risico’s te minimaliseren gerechtvaardigd zijn.”

De EMA lijkt het met deze conclusie eens te zijn.In zijn ‘beoordelingsrapport’ schreef zijn Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) dat “de baten/risicoverhouding voor het gebruik van Comirnaty in de geautoriseerde indicatie ongewijzigd blijft.”

“De PRAC is van mening dat de risico-batenverhouding van geneesmiddelen die tozinameran (Comirnaty) bevatten ongewijzigd blijft en beveelt daarom aan de vergunning(en) voor het in de handel brengen te handhaven”

zo voegde de PRAC eraan toe. Horowitz stelt echter dat de documenten “laten zien dat Pfizer al vroeg op de hoogte was van een ziekmakend niveau van letsel”, maar toch doorging met de distributie van het mRAN-COVID-19 middel.  Eerder deze maand werd BioNTech in Duitsland aangeklaagd door een vrouw die beweert verwondingen te hebben opgelopen door het Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin. In de rechtszaak wordt minstens 150.000 euro (161.500 dollar) schadevergoeding geëist voor lichamelijk letsel en een niet nader gespecificeerde vergoeding voor materiële schade.

* * *

“Massa mRNA Vaccinatie is roekeloos en onnodig”, zegt professor dr. Theo Schetters, die al 40 jaar actief is in de vaccin-industrie en zelfs enkele patenten op zijn naam heeft staan. Hij is dus niet tegen vaccins maar maakt zich grote zorgen over het huidige mRNA middel en de korte testperiode die het heeft doorlopen waarbij heel veel zaken onzeker zijn.

Programmamaker Flavio Pasquino praat met deze routinier over het fenomeen ‘messenger RNA vaccins’, de risico’s en de merkwaardige uitingen van het CBG (commissie beoordeling geneesmiddelen) tijdens de persconferentie waarbij de EMA goedkeuring werd toegelicht.

In deze video tonen we ook interessante fragmenten van Dr. Andrew Wakefield, die de situatie vergelijkt met experimenten uit Jurassic Park. Ook laten we Adrian Hill aan het woord, een gerenommeerde onderzoeker – die nauw samenwerkt met de WHO t.a.v. HIV vaccins – die met een meta analyse van ivermectine een doorbraak denkt te zien als medicijn tegen Covid-19.

WE BIEDEN JE GRAAG DIT INTERVIEW UIT 2021 (!!) NOGMAALS AAN.
KIJK VOOR ESSENTIËLE ACHTERGRONDINFO.

1 gedachte over “mRNA-onderzoeksfraude Pfizer: toch laten prikken..??!

 1. De vlucht naar voren .
  Het aantal doden neemt nog dagelijks toe .
  De obductie onderzoeken veelal niet uitgevoerd. De wet / route voor de nabestaande om dit te onderzoeken ( mochten zij dit willen ) vrijwel onmogelijk gemaakt .
  De massa moord gaat onverminderd verder als het aan de lidstaten ligt . Deze doelbewuste struisvogel tactiek lijkt op het onbewust uitschakelen van het geweten . Het geweten wat in de hoofden van de beulen moet meespelen , met het meewerken van deze depopulation van de Wereldbevolking ,verzonnen door een hand vol krankzinnige in de VS . Bill Gates en Anthony Fauci als leiders van hun eigen gekkenhuis .

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.