Advertentie

Welke storm meneer de President..!?


*
*
Welke storm meneer de President..!?

2023 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

De informatieoorlog waar we langzamerhand het einde van beginnen te zien, is een spirituele oorlog die ongeveer 5700 jaar geleden is begonnen. Die ontstond, toen Enlil ontdekte dat zijn halfbroer Enki, de mensheid op aarde had voorzien van zijn eigen DNA met de bedoeling dit te kunnen beschermen. Enlil had de mensheid juist tot slaaf willen maken; beiden waren ze zonen van ANU. Enlil had een reptilliaanse moeder, genaamd Tiamat. ANU trouwde deze reptilliaanse koningin uit de Orion zone om zijn territorium uit te kunnen breiden. Enlil, hun zoon en erfgenaam, werd naar dit zonnestelsel gestuurd om het te kunnen veroveren. Uit Enlil ontstond uiteindelijk de dynamiek achter de ‘DeepState’. Enlil deed zich voor als de god YAHWEH/ Jehovah, de straffende god uit de Bijbel.

De moeder van Enki daarentegen, was humanoïde. Enki wordt afgebeeld als de slang in het paradijs die Eva zou hebben verleid, maar uit zijn geslachtslijn kwamen de vrijheidsstrijders voort, die het Goddelijke in zichzelf herkennen en Liefde als de belangrijkste scheppende kracht in het universum erkennen. In Mesopotamië, het land tussen de Eufraat en de Tigris, vind je de echte geschiedenis van de mensheid op aarde terug. Daar spreken de mensen nog steeds de oude Summarische taal.

Shahmaran

Je treft er nog overal afbeeldingen aan van ‘Shahmaran’, die bekend staat als de godin die de mensheid kennis en kracht gaf. De reden dat ook zij staat afgebeeld als een slang heeft te maken met het feit dat Shahmaran de mensheid leerde hoe ze de kundalini als activator konden gebruiken. In het oude Egypte wordt ze herinnerd als een vrouwelijke godin die vanuit de heilige boom ‘Ished’, voorziet in het levensonderhoud voor het eeuwige leven.

De afbeelding van de slang wordt gedemoniseerd door de religieuze instellingen van Enlil om te voorkomen dat we onze echte en ware kracht zullen ontdekken. Ninhursag zie je daar ook overal terug. Zij was de zuster van Enki en net als hij een geneticus. Zij samen hebben Adam en Eva gecreëerd. Ninhursag is de oude Egyptische godin Hathor. Haar naam betekent ‘de Dame die uit het gebergte kwam’.

Ninhursag

De strijd tussen DeepState (Enlil) en de vrijheidsstrijders (Enki) werd begin jaren dertig opnieuw aangewakkerd toen de Nazi’s een pact met de Ciakarr reptillianen sloten die een belangrijke basis hadden op Antarctica. Gaandeweg ontstonden er geheime contacten tussen de Nazi’s, de CIA en FBI. Deze hebben met behulp van ‘Project Paperclip’ aan het einde van de WOII vele Nazi’s, ook Adolf Hitler, in veiligheid gebracht door ze naar Argentinië en de VS over te brengen.

Nazi ‘Werner von Braun’ werd daar hoofd van NASA en andere nazi’s werden opgenomen in MJ-12. Dit  was een geheim comité van wetenschappers, militaire leiders en regeringsfunctionarissen, opgericht in 1947 door een uitvoerend bevel van de Amerikaanse president Harry S. Truman, met de bedoeling om het herstel en onderzoek van buitenaardse ruimtevaartuigen te vergemakkelijken.

Atoomwapens..?
Eind jaren veertig ontstond er een heftig debat over het wel of niet ontwikkelen van nucleaire wapens. Dat werd verscherpt toen er in 1952 onder president Truman werkelijk gestart werd met de ontwikkeling van thermo nucleaire wapens. Deze waren vele malen  destructiever dan de kernsplijtingsbommen die op Hiroshima en Nagasaki waren gedropt aan het einde van WOII. Zowel de vloot van de ‘Asthar Command’ en de Galactische Federatie van Werelden’ (GFW) stuurden afgezanten om de Truman-administratie te waarschuwen en ze er op te wijzen dat er een alternatieve veilige optie beschikbaar was.

Hun boodschap kwam er op neer dat atoombommen niet alleen de aarde voor duizenden jaren onleefbaar zou maken maar ook de omliggende planeten. In plaats daarvan zouden we hier alles in het werk moeten stellen om een manier te vinden gezamenlijk aan wereldwijde vrede te werken. In ruil daarvoor zouden we beloond worden met allerlei nieuwe vormen van technologie die voorspoed, gezondheid en vrije energie zouden gaan brengen.

MJ-12 had echter andere plannen. Zij was ingebed in de Nationale Veiligheidsraad en kreeg grote macht toegewezen waardoor president Truman in feite een marionet werd als het ging om vitale nationale veiligheidskwesties met betrekking tot het Ufofenomeen. Zij besloten 3 dagen voor de verkiezing van president Dwight Eisenhower een nucleaire test uit te voeren. Eisenhower die veel steun had onder de militairen en het Amerikaanse volk als gevolg van zijn optreden als generaal tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa, stond zeer sceptisch tegenover nucleaire wapens, net als topwetenschappers Dr. Robert Oppenheimer en Albert Einstein.

Valiant Thor

Oppenheimer nam een belangrijke positie in bij het comité dat een beslissing moest nemen over de toekomst van nucleaire wapens. 5 Dagen vóór deze zitting begon werd hij door senator Mc Carthy en Edgar Hoover (FBI) er valselijk van beschuldigd een communist te zijn, die samen zou werken met de USSR (communistisch Rusland); ook toen al was Rusland de schuld van alles. Hiermee ontstonden vervolgens twee groepen in het comité. De ene groep werd geleid door MJ-12,de Orion Grey en de Draconische Ciakarr (Enlil), de andere groep werkte samen met de GFW en de vrijheidsstrijders (Enki). (HIER)

Valiant Thor
De GFW werd vertegenwoordigd door Valiant Thor, een humanoïde afkomstig van Venus. In de periode 1958 – 1961, was Thor een geheime gast van president Eisenhower en diens vice-president Richard Nixon. Helaas wist MJ-12 Eisenhower buitenspel te zetten en werden er achter de rug van de president contracten gesloten met de Nebu Greys, waarin hen de toestemming werd verleend om gruwelijke experimenten op de mensheid te mogen uitvoeren. Dat in ruil voor informatie voor nieuwe technologieën. Hiermee ontstond de hel op aarde..!

Vanaf dat moment zijn er jaarlijks miljoenen mensen en kinderen ontvoerd zoals beschreven in Spiegels, aspecten en dimensies. (HIER) Begin jaren vijftig begon de Amerikaanse Marine in het geheim samen te werken met de GFW en werd er met het ‘Secret Space Program’ gestart. Ze ontwierpen en bouwden vloten van antizwaartekracht vaartuigen voor toekomstige ruimtegevechtsgroepen op basis van het principe van een moderne vliegdekschip-gevechtsgroep. Hieruit ontstond de ‘Q’- beweging.

Donald J.Trump, Robert Kennedy Jr en anderen werden van jongs af aan klaargestoomd voor hun huidige rol. (HIER) Alles intensifieerde toen de GFW halverwege de jaren negentig ontdekte dat er ongeveer 350 jaar in de toekomst een Galactische tirannie zou gaan ontstaan die terug te voeren was naar de Aarde, de Maan en Mars. Door middel van tijdreizen, zowel naar het verleden als de toekomst, is die tijdlijn gelukkig geneutraliseerd.

De DeepState is continu bezig geweest om de mensheid te misleiden, te vernietigen en te scheiden van de waarheid. In werkelijkheid zouden we als mensheid op aarde schuldvrij, in overvloed en vrede kunnen leven door alle grondstoffen die de aarde ons gratis schenkt.

Het banksysteem heeft ons echter bij onze geboorte dood verklaard en tot geldmachine gemaakt. Daarbij zichzelf tot erfgenaam benoemend, met als doel al onze  rijkdom te kunnen stelen. Dus vanaf dag 1 van ons leven zijn we hier belogen; we zijn tot zogenaamde ‘stromannen’ gemaakt. Omdat we van nature in de goedheid van de ander geloven, was dat hetgeen de DeepState tegen ons inzette en konden deze praktijken onzichtbaar blijven.

Klik voor alle info over het stromannen systeem (vogelverschrikker die ook geen écht mens is..!)

Ze leerde ons alle antwoorden buiten onszelf te zoeken in plaats van naar binnen te keren waar de echte antwoorden liggen. Afgescheiden door onwetendheid en verstoken van Gods universele wetten, hebben ze ons vernietigd. Dit is hoe het kwaad onophoudelijk zijn werk doet. Liegen is hun wapen, maar de waarheid vormt ons leger. Zolang we echter niet op de hoogte zijn van de ECHTE universele wetgeving, zijn zij in staat om ons te onderwerpen aan hun wetten.

Wat heeft zich in de afgelopen 8 jaar werkelijk afgespeeld…
Toen president Trump op 6 januari 2017 samen met Melania de roltrap afkwam was zijn belangrijkste taak: het ontbinden  van de Federal Reserve en de Centrale Bank. Hiermee werd hij gelijk de grootste vijand van de DeepState. In 1913 werd dit bankmonster genaamd ‘Federal Reserve’ geboren op Jekyll Island. Deze ‘bank’ was geen Centrale Bank, maar deed het wél zo voorkomen.

De leeggeroofde dollar in beeld.. Geen tegenwaarde meer in goud, noch enige andere waarde.. Dollars zijn pokerbiljetten, van mensen die ‘er nog in geloven’..

Het is en was niets anders dan een particuliere soevereine bank met winstoogmerk. Ze werken zonder functionarissen die de mensheid vertegenwoordigen, en is eigendom van een bedrijf dat zijn hoofdkantoor heeft gevestigd in de ‘City of London’. Hiermee nam de ‘City of London’ de rol over van de ‘United State Treasury’. Niemand, zelfs de Amerikaanse president niet, was in staat daar invloed op uit te oefenen. Vanaf dat moment werden alle Amerikaans dollars (US$) door deze Federal Reserve geprint en kreeg de Amerikaanse bevolking de rekening gepresenteerd. Kijk eens op je gemak naar deze uiterst goed gedocumenteerde documentaire, over de ‘ontvoering’ van de US-dollar door het bankenconglomeraat onder leiding van de Rothschilds..

Deze had niet in de gaten dat deze dollar niet langer werd gedekt door goud of zilver maar door dood. De Federal Reserve had namelijk de waarde van goud en zilver vervangen door de bij hun geboorte ‘doodverklaarde mens’. Deze stond vanaf dat moment, net als alle overheden die gebruik maakten van hun diensten, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als een corporatie met een eigen beursnummer.

Al onze toekomstige verdiensten, onze eigendommen, onze huwelijksaktes , scheidingspapieren etc. werden vervolgens verhandeld op de internationale beurs. Dit maakte de DeepState met de dag rijker en de mensheid armer. Dit is dus pure diefstal en bedrog. In de eerste helft van zijn ambtstermijn heeft Trump 3 zeer belangrijke uitvoeringsbesluiten getekend die betrekking hadden op:

  • de diefstal van ons geld door het monetaire systeem ( EO13772),
  • de wereldwijde kinderhandel ( EO13772)
  • de verkiezingsfraude (EO13848).

Officieel is Trump tot op de dag van vandaag de officiële president omdat hij de steun geniet van de militairen. Die hebben, met president Trump als ‘opperbevelhebber’, direct na de immense verkiezingsfraude in 2020 de controle in de VS over genomen omdat deze vanuit het buitenland was georganiseerd. Dit werd namelijk gezien als een rechtstreekse aanval op de VS en was dus een daad van oorlog.

Alles wat ‘resident’ Biden sinds die verkiezingen heeft ingevoerd is dus niet legaal maar nodig om de slapende massa wakker te schudden. Het hele DeepState -systeem wordt vertegenwoordigt door ‘Ouroboros’ en is de nooit ophoudende stroom aan leugens. Op de 10de dag van zijn presidentschap tekende Trump het uitvoeringsbesluit met betrekking tot rijkdom.

Hierin worden de kernprincipes benoemd die het financiële systeem zouden moeten gaan reguleren omdat het huidige systeem gecentraliseerd, gebroken en corrupt is. We zijn misleid  over wat geld werkelijk is en ze vernietigen ons vermogen om rijkdom te vergaren en in overvloed te leven. Hierin is eindelijk verandering aan het komen nu 80% van de wereldbevolking de Amerikaanse dollar aan de kant heeft geschoven.

Meer dan 150 landen hebben zich al, of zijn bezig zich aan te sluiten bij de BRICS- landen die goud, zilver, diamanten, en door olie en grondstoffen gedekte stroom als onderpand aanbieden. Dit betreft dus niet langer FIAT- geld zonder enige vorm van waarde. We zitten momenteel in een transitieperiode waarin het lijkt  of de hele economie in elkaar zal storten.

Die instorting is nodig om een geheel nieuw systeem in te kunnen voeren waarin het voor belasting, inflatie, wetten e.d. onmogelijk wordt ons geld nog langer te stelen. Wij willen onze rijkdom door kunnen geven aan de volgende generaties. Niemand is beter dan iemand anders, we zijn allemaal gelijkwaardig met gelijke rechten en regels.

Het is juni 2009 en de formele oprichting van BRICS, als tegenhanger van het IMF, is een feit. De US-dollar is uitgerangeerd als internationaal betaalmiddel voor deze landen. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Het is nu aan de Rotschilds om hun triljoenen vermogen, verborgen achter vooral de VS en de US$, veilig te gaan stellen.. Hun oorlogen te gaan voeren om de waarde van ‘hun’ petrodollar te waarborgen..

Op Valentijnsdag 2017 tekende Trump het 2de uitvoeringsbesluit. Dit had betrekking op het handhaven van de federale wetgeving met betrekking tot transnationale criminele organisaties als drugkartels en het voorkomen van mensenhandel. Drugs en mensen zijn de belangrijkste inkomstenbronnen geweest voor de DeepState. De mensenhandel heeft de drugs van de eerste plek verdreven om de gruwelijke reden dat drugs slecht eenmaal verkocht kunnen worden maar mensen en kinderen wel 20 keer op een dag.

De reden achter het feit dat in Europa en de VS alle grenzen werden geopend was om hun geldstroom gaande te houden. We horen sinds die ondertekening ook steeds vaker dat er kinderen worden vermist, wat zich aan het afspelen is in de ondergrondse tunnels; op containerschepen; Epstein Island, etc.etc. Nu de dollar zijn waarde heeft verloren, zal dit automatisch niet alleen dit soort criminele praktijken gaan stoppen, maar ook die van de WHO, de NWO, George Soros, Bill Gates, de VN e.a.

Onderliggend leed, wie beseft dit..?
Want wie had ooit gedacht dat wij mensen op dezelfde wijze afgeslacht worden als vee.  De film ‘the Sound of Freedom’ over het ware verhaal achter Tim Ballard een voormalig agent van de Amerikaanse regering, die zijn baan opzegt om zijn leven te wijden aan het redden van kinderen uit de handen van wereldwijde sekshandelaren, is eindelijk na 4 jaar op 4juli jl. in alle Amerikaanse bioscopen in première kunnen gaan. Deze had op de eerste avond al ruim een miljoen bezoekers.

De drie uitvoeringsbesluiten

De DeepState wist zijn macht te behouden door de mensheid tegen elkaar uit te spelen in het ‘verdeel en heersspel’. En waren we niet betrokken bij een oorlog dan waren het wel de voetbalcompetities e.d. die je gekluisterd hielden aan de ‘tell-lie-vision’. Ze kondigden al hun misdaden van tevoren op een verdekte wijze aan, zoals bijvoorbeeld via de filmindustrie.

Ontdekten we niet op tijd wat ze van plan waren dan hadden we dat aan onze eigen onoplettendheid te danken, was hun redenering. Dit is hoe ze zichzelf keer op keer indekten. Het 3de invoeringsbeleid betrof Vrijheid, dat gezien kan worden als ons geboorterecht. Hierin werden bepaalde sancties genoemd die uitgevoerd kunnen gaan worden in geval van een buitenlandse inmenging in verkiezingen.

Die inmenging heeft al plaatsgevonden sinds de moord op president Kennedy. Tijdens een diner op 6 oktober 2017 waar Trump alle militaire leiders met hun echtgenotes had uitgenodigd, vertelde Trump de pers: Dit is de stilte voor de storm. Niemand van de pers scheen te begrijpen waar hij op doelde en de ene na de andere journalist vroeg hem dan ook:” Welke storm meneer de President?

HET GROTE ONTWAKEN…
Nu begint duidelijk te worden op welke storm hij doelde. Die storm is namelijk het grote ontwaken. Het grote ontwaken is het moment dat je erachter komt dat je vanaf je geboorte bent belogen over geld; dat ze onze kinderen stelen; dat ze hun eigen trawanten hebben ingezet om ons te vertellen wat we moeten doen. Want wat er met onze kinderen gebeurt is ronduit ziek. Gelukkig zijn de meeste schuldigen ondertussen opgepakt en vaak ook al berecht. Dit toont aan dat de ‘White Hats’ wel degelijk een plan hadden om de DeepState te vernietigen.

Niemand is perfect, ook Trump niet maar we hebben hier wel te maken met een man die in het hol van de leeuw is geweest. Hij was de eerste president die zijn salaris weigerde en die geliefd is bij zowel het volk als zijn werknemers; die een internationale waardering geniet ; die Nelson Mandela zijn privéjet gaf dat hem het hele land overvloog toen hij naar de VS kwam; die over de hele wereld heeft gereisd, die zowel het leven begrijpt als de politiek en het bedrijfsleven. Hij weet hoe hij de wet moet toepassen, en hoe het spel wordt gespeeld. Hij is onbevreesd en weet hoe hij een kogel moet weren. Hij incasseert slag na slag na slag zonder om te vallen, en lijkt door al hun leugens, bedrog en arrogantie alleen maar sterker te worden.

Welk mens zit er achter de poppenkast van de politieke presidents-arena en de onroerend-goed-zakenwereld verborgen..?

Ze haten hem omdat hij hun speelgoed en hun perverse speelgoeddoos wil afpakken. Ze haten hem niet om wat hij doet, maar om wat hij vertegenwoordigt. Alles waar ze hem van beschuldigen zijn hun eigen misdaden. De kwade duisternis die de aarde duizenden jaren in zijn greep heeft gehad, is verdwenen.

Alle knopen die het systeem in stand hielden zijn ontrafeld. Enki is teruggekeerd in ons zonnestelsel om ons te kunnen voorzien van ons oorspronkelijke DNA. Enlil, de kwaadaardige entiteit achter de DeepState en alle duistere religies die door hem en zijn team waren opgezet, is verdreven door zijn vader ANU. Zolang de Ciakarr hier aan de macht waren was dat niet mogelijk. Die zijn echter sinds 2022 door de GFW uit ons zonnestelsel verdreven. Alle diplomatieke contracten tussen ANU en de Ciakarr kwamen daarmee te vervallen.

Voor velen zal nu eerst nog een periode van rouw komen wanneer ze gaan ontdekken dat alles wat ze in dit leven hebben geleerd berust op EEN grote leugen. De vijf stadia van rouw die worden veroorzaakt nu die duistere waarheid naar de oppervlakte komt zijn:

 1. Ontkenning
 2. Woede
 3. Afdingen
 4. Depressie
 5. Acceptatie

De deur van de kooi staat nu open en het is aan ons om uit te vliegen en alle mogelijkheden te benutten die voor ons klaarliggen. Wij zijn in het echt spirituele wezens met een menselijke ervaring. Hier op deze prachtige planeet wacht ons een nieuwe wereld van bewustzijn. Samen kunnen we haar gaan herstellen in haar natuurlijke en volle glorie, als een ‘Levende Bibliotheek’ met een ongelooflijke diversiteit aan levensvormen.

En wist je dat de ruimte-arken, die overal verborgen liggen, informatie bevatten die niet alleen betrekking hebben op de mensheid maar op al het leven dat ooit op deze planeet heeft bestaan..? Deze zijn afkomstig van de welwillende Annunaki onder leiding van Enki, en eerder al door de Intergalactische Confederatie. Al dat leven kwam allemaal van elders. De toekomst van de mensheid zal onze mooiste dromen doen uitkomen.

Kunnen wij dat werkelijk realiseren zul jij je misschien afvragen? Het antwoord daarop is ‘Ja’!, want de vastberadenheid van de vrijheidsstrijders zal nóóit toestaan dat de wereld opnieuw tot slaaf zal worden gemaakt. Degenen die wakker zijn en degenen die spoedig zullen ontwaken, zullen alle leugens ontdekken en vervangen door waarheid. De waarheid zal ons bevrijden. De waarheid is altijd het antwoord geweest. Het is het enige wapen dat we nodig hadden om alle slapende en gehersenspoelde schapen wakker te schudden…..

Harriet Algra

juli ’23

thenewstrain.org

* * *

Bronvermelding en links:

https://youtu.be/BREos5woyXc  President Donald Trump: ‘It’s The Calm Before The Storm’ | NBC News

https://youtu.be/ue3aahYoGpk JOURNEY TO THE ORIGINS ~Part -4 FINALE : From the Euphrates to the Tigris

https://sunnysjournal.com/2023/06/26/how-did-cia-u-s-mil-intelligence-know-about-the-wagner-coup-two-weeks-ago-q-the-storm-rider-june-25-2023/

https://x22report.com/aiovg_videos/ep-3103b-ds-attacks-failing-trump-confirms-the-ds-exists-their-reign-is-coming-to-an-end/

Galactic Fedrations Councils & Secret Space Programs’ door Dr.Michael Salla

4 gedachten over “Welke storm meneer de President..!?

 1. Er is echt geen enkel bewijs dat er ooit atoombommen zijn gebruikt of dat ze überhaupt bestaan. Ook de testgebieden, zoals bij Las Vegas kan je gewoon doorheen rijden. In Fukushima en Nagasaki is altijd gewoon drinkbaar water beschikbaar geweest, ect… Er bestaan hele grote bommen, maar een atoombom zoals omschreven is onzin.

 2. Harriet, wat heb jij een geweldig artikel geschreven!!!! Dank je wel! Overal hoor ik dat Trump veel gedaan heeft, maar wat???? Jij zegt het. En ik zie voor het eerst een mooie, positieve, krachtige foto van Trump en Melanie. Ik begreep oa van Ismael Perez dat Melanie ook voor deze tijd is voorbereid. Ik hoorde haar speech voor de verkiezingen voor Trump en dacht: ‘Wauw, wat een krachtige vrouw en met kennis van zaken.’ Dat geldt ook voor jou. Dat de ‘Brikz’ sterk is, wist ik, maar 80%! En onze munten dus nog slechts 20%? Dan denk en hoop ik: nog even en de omwenteling komt er. Tja, en dan? Ik vertrouwde eerst goeddeels op de witte petten, maar dat is ook uiterlijk en alleen kunnen ze het niet.. Nu denk ik dat er maar 1 weg is, ik zou haast zeggen: uit deze hypnose, illussie, matrix: de weg terug naar ‘huis’, naar ons binnenste, ons hart, intuitie, innerlijk weten: pure onvoorwaardelijke Liefde. Want er is geen tekort, alles is er al, en we kunnen dat all-een met elkaar delen. Door te luisteren naar onze innerlijke stem. Dat vraagt alleen bereidheid door van binnen te vragen, bijv. ‘Wat is er werkelijk aan de hand?’ ‘Hoe zou Liefde hiernaar kijken?’ ‘Wat zou Liefde nu doen?’ Stel elke vraag 1x, wees stil en verwacht een antwoord. Vrede is het antwoord. Een Cursus in Wonderen: ‘Vragen is onze functie hier.’ En: ‘Liefde antwoordt altijd, want ze is niet in staat een roep om Liefde te negeren …’ Ook iemand met een Bijna Dood Ervaring had die ervaring. Ze vroeg zich dit af, zag toen vele telefoontjes ‘in de hemel’ die opgenomen werden. Het waren de antwoorden op allerlei gebeden. Je krijgt dat antwoord en in die vorm waar je op dat moment aan toe bent … Daarna kun je weer doorvragen. Het vraagt alleen bereidheid… Iemand anders genas snel na een Bijna Dood Ervaring. Daar hoorde ze: zeg 7x in een uur: ‘Ik ben Liefde’, en je geneest.” Ze identificeerde zich dus met haar wezen van Heelheid en Liefde, haar kern, ipv afscheiding via ziekte in deze afgescheiden matrix van dualiteit. Alleen Licht, Liefde, kan angst, donkerte, duisternis doen verdwijnen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.