Advertentie

Vaccinaties: informeer je goed, voordat je het doet!


Karel en Caroline van Huffelen zijn 2 bijzonder bevlogen mensen. Hun passie om de wereld te helpen helen is onmiskenbaar te voelen in hun werk en tijdens ontmoetingen met hen. Een mooi stel, dat is het..

 

In hun laatste nieuwsbrief schreven zij een uiterst goed gedocumenteerd artikel over vaccinaties. Het verhaal is dusdanig indrukwekkend, dat wij het hier integraal plaatsen. Over de ongelooflijke heftige NEGATIEVE reacties die vaccins teweeg kunnen brengen en die nog steeds gebagatelliseerd blijven worden.

Want ‘vaccins-zijn-heilig’, dat is de heersende opvatting. We mogen niet met deze heiligheid spotten, want dát is de consquentie van deze heiligheid natuurlijk.

Maar mogen we je deze vaccinatie-special van Caroline en Karel van Huffelen aanbieden en daarbij ook de andere kant van de de heilige ‘Vaccinatius’ laten zien..?

Lees bijvoorbeeld het ontroerende ervaringsverhaal van een moeder wiens kind heftige getroffen werd

1. Ervaringsverhaal van een moeder

Simone van der Spek, moeder van zoon Willem, maakte per e-mail contact met ons over de ervaring waar haar zoontje Willem op 9-jarige leeftijd doorheen ging na een DTP-injectie. Lees hier het hele Verhaal van Willem.

Machteloosheid
Ik, Karel, werd zeer geraakt toen ik Willems c.q. Simones verhaal las. Geraakt door de machteloosheid van de ouders die hun kleine man in no time achteruit zien boeren, degenereren, en die niet goed weten hoe ze daar mee om moeten gaan. En geraakt door de machteloosheid van het medische circuit. De machteloosheid van artsen die niet verder kijken dan hun neus lang is en deze machteloosheid projecteren op een jongetje van negen jaar.
Dat wat zij niet blijken te kunnen genezen, zit kennelijk dan tussen Willems oren, maar ook tussen de oren van zijn véél te bezorgde ouders. De neuroloog maakt het nog bonter dan de huisarts: Willem simuleert en manipuleert zijn ouders met zijn fysieke verschijnselen..!

Willem wist
De enige die – in zekere zin – niet machteloos is, is Willem zelf. Hij wéét. Hij heeft een diep weten dat het niet figuurlijk tussen zijn oren zit, maar eerder letterlijk. Zijn moeder schrijft dat hij het altijd heeft geweten en aangegeven. Háár diepe weten wordt drie jaar later getriggerd als ze ‘toevallig’ in de Sleutel tot Zelf-Bevrijding over het Guillan Barre Syndroom leest: opeens valt het muntje. Wij zijn Simone dankbaar dat ze deze ervaringen heeft willen delen. Want Willem is beslist niet de enige met een al dan niet ernstige nasleep van inentingen.

Gelukkig gebeurde er het wonder van spontaan herstel. De rolstoel kon worden opgeruimd, maar er zijn er helaas ook die overlijden na een inspuiting met het DTP-, pneumococcen-, HPV- of het (al dan niet Mexicaanse) griepvaccin. Of mensen-kinderen die de rest van hun leven in een rolstoel moeten doorbrengen. Waar wordt dit door veroorzaakt? Bestaat er wetenschappelijk bewijs voor de relatie vaccin-fysieke schade?

2. Hersenspoelingen

Eerst even de volgende prikkelende stelling: Tot diep in de vorige eeuw was het de Kerk die voor eeuwig leven zorgde. Die deed dat door middel van een doopceremonieel door een mannelijke priester waarin de (aangeboren?) zonden werden afgewassen en een aanspraak op een goed leven in het hiernamaals werd ‘verzekerd’. In het hiernumaals werd er permanente verwarring (het construct ‘zonde’) gesticht, maar daar werd de biecht voor uitgevonden.

Een kind dient erop te mogen vertrouwen dat vaccinatie(s) BEWEZEN VEILIG zijn!

De laatste decennia heeft de medische wetenschap deze rol van de Kerk overgenomen. De priester is vervangen door een arts, het doopceremonieel door een vaccininspuiting die voor ‘onsterfelijkheid’ (of perfecte gezondheid) moet zorgen. Ondanks die ‘perfecte’ vaccins blijft in het hiernumaals de verwarring (= angst voor kwalen) bestaan.

Voor de wekelijkse biecht (omdat je ondanks de doop tòch zondig bleef) is de gang door het medische circuit in de plaats gekomen voor al diegenen die – ondanks alle ingespoten supervaccins – toch ziek blijken te worden!
Beide systemen functioneren op hersenspoelingen, gebaseerd op angst. Angst voor de dood, voor de hel, voor ziekte en voor lijden.
Die angst ziet er diep in. Géén enkele ouder wil zijn kind verliezen, dus men gelóóft klakkeloos de medische wetenschap (i.p.v. de Kerk) die, in samenwerking met de overheid,  min of meer klakkeloos de vaccinatieprogramma’s van de vaccinfabrikanten (Big Pharma) overneemt. Geloven is iets voor waar aannemen wat je niet zeker weet.

Toxische stoffen
Echter, in alle vaccins zit zwaar toxisch materiaal, zoals kwik en aluminium (beide neurotoxisch en kanker- c.q. dementiebevorderend), formaldehyde (kanker!) en tal van andere lichaamsvreemde stoffen die vaak op langere termijn tot klachten leiden. Eén daarvan is het Guillain Barre Syndroom. Google op Guillain Barre en op Golf-Oorlog Syndroom en doe je eigen research. Geloof ons niet, geloof de overheid niet, geloof de farmaceutische wereld (belanghebbend!) niet. Onderzoek zelf en trek je eigen conclusies.
Wil jij je kind laten inspuiten met gifstoffen via DTP- en andere injecties zoals de ’maagdenprik’ (zgn. tegen baarmoederhalskanker)? Wil je zelf toxische stoffen ingespoten krijgen via een griepvaccin?

Valse wetenschap
Sceptici en ‘mentalisten’ (waaronder veel wetenschappers) zullen zeggen dat het verhaal van Willem nietszeggend is en niets bewijst. Zij willen vaststaand, onomstotelijk bewijs dat er een causaal verband is.
Mensen die – louter – in hun hoofd zitten willen bewijs en cijfers. Zij veronderstellen ten onrechte dat de medische wetenschap hard bewijs levert t.a.v. de goede werking van vaccins. Het tegendeel is echter waar. Het (zogenaamd) wetenschappelijk onderzoek naar vaccins wordt totaal beheerst door de farmacie…

3. Big Pharma betaalt en bepaalt.

Het is een volkomen ondoorzichtig, zelfs duister systeem, waarin aan onderzoekers een geheimhoudingsplicht wordt opgelegd. Uitkomsten die niet passen, worden geheim gehouden. Uitkomsten die voordelig zijn voor de producent worden breed uitgemeten. Proefkonijnen (mensen) die worden ingeënt met het nieuwe vaccin, worden slechts één a twee weken gevolgd. Door (medische) wetenschappers die door Big Pharma betaald worden.
Van géén enkel vaccin staat vast dat het werkt en de gezondheid van de gevaccineerde bevordert c.q. beschermt. Is dit wetenschap? Dit is pseudo-wetenschap die (doelbewust) onderzoek naar lange-termijneffecten achterwege laat en vervolgens glashard beweert dat een vaccin veilig is.

Resonantie
Wij willen je aanmoedigen om alles wat je tot je neemt te onderzoeken voor je het ‘slikt’. Dat geldt voor ‘Werkelijk alles’ wat je tot je neemt: ook déze informatie! Maar ook elk vaccin, alle voedingsmiddelen (met al dan niet lichaamsvreemde additieven), verhalen. Onderzoek niet alleen met je hoofd (en zijn beperkte, lineaire kennis), maar daal ook af naar je hart. Ga naar binnen. Want daar ligt een oneindige kennis besloten. Immers, jouw gevoel – jouw intuïtie – is aangesloten op wat wij noemen: het grote geheel (de kosmische waarheid). Dit werkt via resonantie, waar de ratio géén chocola van kan maken.

Hebben we er Eckart Tolle voor nodig om ons hieraan te her-inneren: “Denken is een ziekte geworden. De dingen die écht belangrijk zijn in het leven, komen voort uit iets wat verstand te boven gaat.”

Of, zoals bestsellerauteur en leraar Eckart Tolle op 30 oktober 2010 in de Rotterdamse Doelen tegen 3.000 toehoorders zei: “Denken is een ziekte geworden. De dingen die écht belangrijk zijn in het leven, komen voort uit iets wat verstand te boven gaat.”

Hierop berust het diepe weten van Willem en van zijn moeder. En ook van de moeder van Freek Hagoort. Freek stierf op 9 maart 2009 drie dagen nadat hij zijn BMR- en DTP-vaccinaties had gekregen.
Freeks moeder ‘wist’ meteen. Vrouwen, moeders, zijn meestal beter aangesloten op de ‘kosmische waarheid’ dan mannen, omdat zij het leven mogen dragen, koesteren en baren.

De officiële instanties en de overheid (die massa-vaccinatie voorstaan) ontkennen dat Freek tengevolge van de inenting zou zijn overleden. Zijn moeder weet wel beter. Ratio (overheid, mannelijk) versus intuïtie (moeder, vrouwelijk).
Afwezigheid van (rationeel bepaald) bewijs is nog geen bewijs van afwezigheid van gezondheidseffecten van vaccins die niet op veiligheid zijn getest!
Méér info:
MeerWetenOverFreek.nl of VerontrusteMoeders.nl en DeGezondePatient.nl

4. Vaccinaties zijn niet ongevaarlijk

Zoals we hiervóór al aangaven komen in vrijwel alle vaccins (griep, baarmoederhalskanker, DTP, enz.) zwaar toxische stoffen voor. We noemen er een aantal:

 • kwik (thimerosal) : Alzheimer, autisme, hersenschade, kanker
 • aluminium: Alzheimer, ADHD, hersenschade
 • formaldehyde: kanker
 • polysorbaat: onvruchtbaarheid
 • MF59 (squaleen): MS, lupus, verlammingen (Guillain Barre!)

Het bestrijdingsmiddel thimerosal (of thiomersal) is een wettelijk verboden toxische stof. Toch zat het in de miskoop van 34 miljoen vaccins die Minister Klink zich door viroloog Ab Osterhaus liet aanpraten. Osterhaus’ belangen zijn totaal verstrengeld met die van Big Pharma (en de Wereld Gezondheidsorganisatie) die hij feitelijk vertegenwoordigde.

Big Pharma heeft geen enkel belang bij gezonde mensen. Integendeel, vele wetenschappers en publicisten-onderzoekers zijn daar helder over..! Voegen de farmaceutische concerns dáárom toxische stoffen toe aan de vaccins die ze in bulkhoeveelheden laten produceren?

Ondermijning van het immuunsysteem
Lees in dit verband de nieuwsbrief van David Icke, een lijvig document van 30 pagina’s. Op de pagina’s 9 en 10 somt Icke enkele van de belangrijkste toxische ingrediënten in het H1N1 (varkens- of Mexicaanse-griep)vaccin van de diverse farmagiganten op die inmiddels stiekempjes in het gewone seizoensgriepvaccin zijn ingebracht! De bedoeling daarvan is het onderuithalen van het immuunsysteem van de gevaccineerde. Merk op dat alle grote farmaconcerns de allervuilste giftige stoffen toevoegen..! En bedenk dat de ‘risico-doelgroepen’, waarop de griepvaccinatiecampagne zich richt, de allerzwaksten in de samenleving zijn, t.w.:

 • bejaarden en ouderen
 • (chronisch) zieken
 • zwangere vrouwen (embryo’s in ontwikkeling!)

De eerste twee categorieën zijn de grootste medicijngebruikers en dat wil Big Pharma kennelijk graag zo houden. De laatste categorie, die ook tot de Mexicaansegriep-risicodoelgroep behoorde (vroegtijdig afgebroken zwangerschappen!), maakte nooit eerder deel uit van de risico-doelgroep voor seizoensgriepvaccinatie. Icke maakt er gewag van dat de campagne zich nu ook op zwangeren zal gaan richten met als target het immuunsysteem van de ongeborene voor altijd een flinke slag toe te brengen.

Je gelooft dit niet? Nogmaals: onderzoek zelf de ins and outs van de enorme toename van vaccinaties en hun campagnes. Het is met vaccinaties gemakkelijk geld verdienen! Véél, extréém véél geld! En je kunt er de massa simpel mee onderdrukken.
Ga naar DavidIcke.com, log in en lees de newsletter van 10 oktober 2010.

5. Verplichte vaccinaties plus dito microchip in de USA!

Jelly Zijlstra stuurde ons de volgende mail met deze link. Obama blijkt een grotere vriend van de (vaccin- en microchip-) industrie dan van het volk te zijn: ‘angel or demon?’ is allang geen vraag meer voor ons!

6. Vaccinatievaria

In deze laatste alinea vermelden we een aantal links met informatie over allerhande vaccinatiekwesties die veel vragen oproepen:

25 gedachten over “Vaccinaties: informeer je goed, voordat je het doet!

 1. Vandaag 23-11-2010 bekend gemaakt: Farmaceutische bedrijven zijn een vaccin aan het ontwikkelen om het geheugen te wissen; Dat zou vooral voor veteranen met oorlogs-ervaringen een hele goede oplossing kunnen zijn !!??

  Lees dit spectaculaire artikel van Mike Adams:

  http://www.naturalnews.com/030493_memories_PTSD.html

  Ook vandaag kreeg ik het volgende van Catherine J Frompovich
  toegestuurd over verplichte vaccinatie’s :

  I just received the following information from reporter Sherri Kane in response to the link I sent about the $11K fine for backing out of airport scanners and asking the
  question, what will happen to those who refuse vaccines/vaccinations. Here’s Sherri’s
  response:
  ——————————————-
  What can we expect for those who opt out of being vaccinated??????

  Jail time for not getting your baby vaccinated with 5 vaccines, was just confirmed by a doctor who phoned us.

  Zie ook: http://www.naturalnews.com/022242.html

  en dit schokkende verslag: http://www.thenhf.com/article.php?id=1827

  Lees vooral ook de links die zeer veel indrukwekkende informatie bevatten.

  Op 21-03-2010 is HR3200, “de gezondheidswet” van Obama aangenomen
  Naar het volk toe, is deze wet gepresenteerd als : elke Amerikaan een ziektekosten verzekering, ook de aller-armsten, maar uiteraard zijn er nogal wat addertjes onder het gras;

  Alle midden en hogere school leerlingen 50 uur per jaar verplicht en alle college studenten 100 uur per jaar verplicht, VERPLICHT, DEEL TE NEMEN AAN een electonisch systeem het zgn. RFID. Kortom het chippen van deze leerlingen. H.R. 1388 heeft besloten. (Note Annelies: HR1388 is een onderdeel van HR3200)

  Iedereen die terecht komt op de Eerste hulp van een ziekenhuis zonder medisch ID-kaart, krijgt verplicht een RIFD-chip geinjecteerd. Als de chip geweigerd wordt, wordt ook elke medische behandeling geweigerd.

  Uit analyse van HR3200 door Prof. Dr. Staver komen er nog veel meer gruwelijkheden boven tafel, w.o.:

  Voortaan mag de overheid bepalen of een chronisch zieke nog een medische behandeling mag krijgen, of dat hij moet sterven – niet alleen waar, maar ook wanneer en hoe. De overheid krijgt direkte toegang tot de bankrekeningen van de mensen, en mag ieder gewenst bedrag afschrijven ten bate van medische kosten.

  Pg 425 (regel 4-12 en 17-19)
  De overheid verplicht mensen tot een Advance (=DEATH) Care Planning Consult. M.a.w. oudere mensen moeten aktief aan het einde van hun leven gaan denken. Daarbij krijgt de overheid de macht om wilsbeschikkingen (codiciels) op te leggen, waar een advocaat een volmacht over krijgt.

  Pg 425 (regel 22-25) + Pg 26 (regel 1-3) + Pg 427 (regel 15-24)
  De overheid gaat burgers voorlichten hoe en waar ze het beste een einde aan hun leven kunnen laten maken. De overheid gaat een serie verplichte regels opstellen die bepalen wanneer er een eind aan iemands leven moet worden gemaakt. Ook mag de overheid bepalen HOE iemands leven beëindigd moet worden.

  Meer op mijn website: http://www.ObamaBarak.Come2me.nl

  Dit ter verdere onderbouwing van de links van Jelle Zijlstra.

  1. @ annelies We kunnen dus gerust stellen dat er geen woord gelogen was aan de verkiezingsretoriek van Nobama. Change ,yes we can!! Jammer alleen dat men dacht dat het change ten positieve was …..
   Volgens mij ging H.c. wells niet eens zover in zijn boeken. Was vast van mening dat het te ongeloofwaardig over zou komen. Maar we zien het weer ,je kunt het zo bizar niet bedenken of het wordt een keer echt uitgevoerd!

  2. @ Annelies: Het kan niet anders of dit geheugenwis-vaccin bestaat al. Het lijkt al toegepast te zijn op Coutinho, Osterhaus, Klink en cornuiten, anders zouden ze zich herinneren dat vaccinaties per definitie niet ‘veilig en effectief’ zijn…

   😉

 2. Het boek ‘Baarmoederhalskanker’ is geschreven door Desirée Röver. Onder het plaatje zijn de leestekens niet goed weergegeven. Vandaar dat ik het even herhaal. Voor de helderheid.

  Ik wil, in verband met vaccinaties ook de website van Anneke Bleeker graag noemen ‘Verontruste Moeders’: http://www.verontrustemoeders.nl.

  En mijn kruidenwebsite in verband met het op natuurlijke wijze verhogen van je immuniteit:
  http://kruiden.hetbewustepad.nl/index.php?pag_id=24

 3. Ook heel interessant om te lezen is het (zeer) doortastende artikel van Mike Donkers over bijnietuitputting:

  http://kruiden.hetbewustepad.nl/index.php?pag_id=63

  Neem de verantwoordelijkheid voor een goede gezondheid in eigen hand. Er is zoveel informatie beschikbaar. En dat maakt het vanzelfsprekend ook best lastig: want welke informatie is nu ‘goed’ voor jou. Waarmee ik bedoel: welke informatie is levengevend voor jou in plaats van levennemend?

  Ga er rustig voor zitten en vraag het aan je lichaam. Je lichaam kent, vanuit lichaamswijsheid, dat wat het goede is voor jou. Jouw lichaam is op Leven afgestemd. Je kunt een kinesiologietest doen met alles wat je tot je neemt, bijvoorbeeld voeding of natuurlijke kruiden. Je kunt ook je hartslag tellen terwijl je de voeding of het middel vasthoudt en dit vergelijken met jouw hartslag in rust. Je kunt het ook ‘helder’ weten of iets voor jou werkt door je erop af te stemmen (let op: hier zitten veelal ook innerlijke weerstandsinterpretaties op).

  Let op je lichaam. Je lichaam geeft je vele vele signalen. Door ervaring, kun je ‘leren’ ze te interpreteren voor jou. En dat is dan jouw waarheid.

  1. Allemaal van hetzelfde laken ’t pak, Kees !

   Toevoegingen voor hepatitis vaccins o.a. aluminiumhydroxide, thiomersal, e-nummers… En ook hier worden 3 doses aanbevolen. Alle informatie is te vinden op internet.

  2. Dankjewel Ellen.
   Als ik eerlijk ben had ik al een gevoel hierover dat het ook niet zuiver is. Ben blij dat ik naar mijn gevoel geluisterd heb en geen inentingen meer neem.

 4. Toch vraag ik mij af.. Als je zou worden gebeten door een rabide hond. Zou je je dan laten vaccineren met het rabiesvaccin of niet..? Daar ben ik toch wel erg benieuwd naar.

  1. Ik zou me hier niet te druk over maken, Car, gezien deze opmerking Wikipedia : “De laatste gevallen van rabiesoverdracht door dieren naar mensen in Nederland dateren van 1962”.

  2. In Nederland zijn er gelukkig geen rabide honden, maar in andere landen?? Er zijn genoeg landen waar honden besmet zijn met het rabiesvirus.
   Zoals Bali waar sinds vorig jaar al meer dan 70 mensen zijn overleden aan rabies.

  3. Hallo Car,

   Ik ben onlangs gebeten door een grote herdershond en heb geen vaccin genomen. Ook de antibiotica die mij was voorgeschreven weigerde ik.
   Toch ben ik naar de dokter gegaan om te laten zien dat er betere alternatieven zijn. Deze stelde voor om het nauwlettend in de gaten te houden en zij dus dat hij mij elke 3 dagen wilde zien. Tevens keurde hij mijn gedrag ten strengste af en beloofde mij een ernstige aandoening en misschien wel het verlies van mijn gehele arm.
   Natuurlijk gebeurde er niets en mijn wond genas veel sneller dan normaal. Ik heb daarna de middeltjes op de tafel gezet en vroeg hem dan ook of hij dit wilde verklaren. De dokter sprak met strenge toon en zij dat ik geluk had gehad en dat deze genezing op louter toeval ruste.
   Ik weet gelukkig beter.
   De remedie in dit geval was: colloïdaal zilver als antibiotica, Aloe vera voor de genezing van de wond en een stuk gezond verstand.
   Gelukkig sta ik stevig in mijn schoenen en trek mij niets aan van de bangmakerij van mijn praktiserend arts, maar vele mensen vallen hiervoor. Ze worden op hun eigen verantwoordelijkheid aangesproken. Ik vraag mij echter af waar de verantwoordelijkheid is van de dokter die zonder pardon allerlei giftige stoffen vrijuit promoot en voorschrijft.

  4. Toch vraag ik mij af wat je zou doen als je zou weten dat de hond rabide is.

   Iedereen heeft de vrije keus om zich te laten vaccineren of niet.
   ik ben in ieder geval ontzettend blij dat deze vaccins bestaan, en ik zou mij in dit geval ook zeker laten vaccineren.

  5. Fijn voor je Car, en dat meen ik..!
   Geen dokter, noch medicijn maakt jouw beter..! Het is jouw zelfgenezend vermogen, dat wordt gestimuleerd door.. In dit geval dus JOUW GELOOF erin.

   Maar dat is nou precies ook de sh*t van vaccins.. Vóórdat je systeem aan de gang kan gaan, gewaarschuwd wordt, is er al sh*t ingebracht. Niet door de normale ingangen in je lijf. Nee, met een injectie, BAM recht in je donder.
   Homeopathie doet dat druppelsgewijs, en toont ook aan hoe intens sterk die -wetenschappelijk vaak niet-aantoonbare- uiterst minieme hoeveelheden op je lijf al werken. Vaccins zijn dus butcher-producten uit vervlogen tijden..! (Tegenwoordig onder het motto: ‘Verneuk de massa, grijp de kassa’…34 Miljoen Vaccins, terwijl je WEET dat 40% van de Nederlanders zich NOOIT in laat enten.. 14 miljoen vaccins teveel. HOPPA!)

 5. Volgens de WHO; Wereldwijd gaat het jaarlijks om 600.000 doden

  WHO is op dit moment erg druk om de aandacht van de vaccinatie hype af te leiden door allerlei vage onderzoeken met bijzondere uitkomsten de media in te schieten,

  Wat zal het doel zijn.. Maar zou het helpen ????
  Mensen worden wakker..

  GENEVE – Een op de honderd mensen die overlijdt sterft door het meeroken. Wereldwijd gaat het jaarlijks om 600.000 doden, van wie 165.000 kinderen.

  Dat meldden “deskundigen” van wereldgezondheidsorganisatie WHO vrijdag in het vakblad The Lancet. ( propaganda )

  Maar hoeveel mensen overlijden er jaarlijks aan de door hun in samenwerking met de Big Pharma gemaakte inentingen tegen de griep-marketing ??

  Hier hoor ik nou niets van omdat eens te onderzoeken zeker nu er volop vragen over zijn vanuit de bevolking en zelf vanuit de regering..

  Heel veel vraagtekens ??????

 6. Marcel W,

  Inderdaad !! Obama had het niet over het gepeupel, hij had het over de puntjes op de i die hij nu zet op totale controle door de overheid en cooperatie’s zoals de banken (Rockefeller), Monsanto en de farmacie. Zo zie je maar, hoe belangrijk een woordje als “wij” is !!

  H.C. Wells ging al ver: het werd toen beschouwd als SF; nu is het werkelijkheid.

  John,

  Ik betwijfel of de door jou genoemde “heren” vaccin’s nemen wetend welke hoeveelheid gif deze bevatten. Obama heeft zijn dochters ook het HPV-vaccin niet laten nemen !!

  Het geheugen-wis vaccin wordt gepromoot voor veteranen die traumatische oorlogs-ervaringen hebben. Deze mensen worden al zwaar gedrogeerd, maar misschien is het ook wel handig, als ze hun mond houden over wat zij meegemaakt hebben. (Zie o.a. Wikileaks)
  Maar niet alleen soldaten hebben traumatische ervaringen, dus de volgende stap is naar de burgers is logisch en daar zal mogelijk DSM-V1 op inspelen.

  Amerikaanse soldaten zijn vanaf het begin van vaccinatie’s, eind 1800, proef-konijnen geweest en dat zijn ze nog steeds nog steeds.

  More drugs for soldiers:

  Right now, U.S. soldiers are being drugged out of their minds with amphetamines and antidepressants. PTSD is the latest financial windfall for Big Pharma because moretrauma means more profits from prescribing more drugs.
  Just imagine how these “memory erasing drugs” might be used if they existed. First, they send you off to war, and if you somehow manage to survive that, they erase your memories when you come back home so you can’t talk to the press about what really happened.
  It’s the perfect crime for a police state society: Destroy peoples’ memories with the excuse of calling it “mental health treatment.”
  These drugs could be used on political prisoners, of course. Got someone speaking out against the government? Just arrest them, diagnose them with some mental disordersuch as Oppositional Defiance Disorder, then force-feed them drugs that erase their memories.
  A few months later, release them back into the world as mind-numbed zombies, where they are sure to go along with the rest of the crowd that’s already lining up for vaccines, TSA pat-downs and mind-altering pharmaceuticals.
  A memory-erasing drug is the ultimate Big Brother weapon because it could be used to destroy the personality of free-thinking individuals without blatantly killing them in the process.
  No wonder pharma researchers are already working on this drug. It could be a powerful weapon in the corporate war on the people of our world — a war that’s already being waged against peoples’ bodies and could soon extend to their very memories.
  Sources for this story include:
  http://www.baltimoresun.com/health/bs-hs-erasing-memories-20101122,0,342650.story

  Wij moeten onze kritische mond moeten houden en onze overheden werken daar erg hard aan.

 7. Oud nieuws voor mij, en ik kan helaas mijn vrienden er niet eens toe zetten om eens te overwegen te kijken naar dit… Ik heb pijn voor allen die zo onwetend zijn en tevens zo eigenwijs doen hun kleine wereldje niet eens trachten te vergroten. Tijd zal doen blijken wat er met hen zal gaan gebeuren.

  Een echte aanrader om te lezen is het kleine boekje van Marcel Messing genaamd “Vaccineren OF NIET? Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze”. Dit boekje heeft mij wel geholpen, met nog meer in te zien van wat er allemaal gaande is achter de schermen. Zo hebben de WHO, de Bill en Melinda Gates foundation, SAGE, HHS, Rockefeller Foundation en noem maar op allemaal onderling contact hun vuile spelletjes voort te zetten. Dit alles komt spoedig ten einde, DIT KAN TOCH NIET MAN? Iedereen wordt gebruikt hier op de wereld en tegen elkaar opgezet en die machthebber blijven maar lachen.

 8. Niet- slachtoffers, verenig u ook.
  En studeer misschien eerst medicijnen/pharmacie vooraleer u onzin de wereld instuurt.

  Ik ga ook geen boek over boekouden schrijven, want heb dat niet gestudeerd….

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.