Advertentie

Vaccins ondergraven onze natuurlijke immuniteit!


Evenals Mike Adams is Dr. Mark Sircus een autoriteit in de VS. ‘Een alternatieve arts’, zo zouden zijn tegenstanders hem waarschijnlijk noemen. Wanneer ze dat niet doen om hem in een ander daglicht te zetten, dan gebruiken ze de term ‘alternatief’ in ieder geval toch voor het bevestigen van hun eigen ‘reguliere’ praktijken. Praktijken die daardoor ‘normaal’ zijn. Geen verklaring meer nodig hebben, want ze zijn algemeen geaccepteerd. “Laat die alternatieven toch joh, wij snappen het, zij niet!”

Maar in het grote huis van de gevestigde medische orde zijn inmiddels grote scheuren tevoorschijn gekomen. Scheuren die zijn ontstaan door het vooral niet eerlijk zijn. Eerlijk zijn in de vorm van ruimte geven aan twijfel. Eerlijk zijn in de vorm van het oprecht bekijken van indringende aanwijzingen dat de vesting helemaal niet zo ‘normaal’, zo ‘regulier’ functioneerde als werd gedacht.. Een eerlijke blik op deze ‘reguliere’ vesting had iedere kasteelheer achter zijn oren doen krabben.

'Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald', of gaat de medische wetenschap zoals hier 'een stukje klunen', wanneer ze door het ijs zakt..?!

Ken je het spreekwoord: ‘Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’? Hier zit zo’n simpele volkswijsheid in, dat hij gewoon door téveel mensen over het hoofd wordt gezien. En als deze mensen dan ook nog eens leidinggevenden zijn, geacht worden ‘autoriteit’ te zijn, op een of ander gebied, dan hebben we toch écht de poppen aan het dansen. Om maar een ander spreekwoord voor de dag te halen.. Wetenschappers horen dit spreekwoord zker in gouden letters op hun laboratoria te spijkeren.

Maar waarom gebeurt het niet?  Het tegen het licht houden van nieuwe bevindingen? Is het trots, is het gebrek aan inlevingsvermogen? Is het gebrek aan voorstellingsvermogen. Is het machtswellust? Of praten we over een grote club-achter-de-schermen, die bezig is om jouw en mijn gezondheid te ondergraven..? Naar onze mening is het een ongelukkige combinatie van al deze factoren. Ook Galileo Galileï, die beweerde dat de Aarde rond was, dát zelfs bij de Paus mocht komen vertellen, werd uitgehoond, bijna vermoord, om zoveel onkunde en gebrek aan inzicht..

Het onderstaande artikel is van de hand van Dr. Mark Sircus, een autoriteit op het gebied van geneeskunst. Een man die met een open blik naar geneeskunde kijkt en er geneeskunst van probeert te maken. Een arts die bovenal mens is gebleven en niet probeert te voldoen aan verwachtingen van anderen. Zijn gezond verstand blijft gebruiken, daar waar ‘anderen’ kennelijk andere prioriteiten aan de dag leggen.

Een voorbeeld van zijn werk  is het artikel hieronder. Hoe vaccinaties onze natuurlijk immuniteit dreigen te ondermijnen. Binnenkort daarover trouwens nog meer, dit is slechts het topje van de wetenschappelijke bew-ijsberg, op het gebied van de gevaren van vaccinaties…!

* * * * * * *

Vaccins ondergraven onze natuurlijke immuniteit!

Dr. Mark Sircus © april 2010 (oorspronkelijk artikel)

Mei 2010©vertaling Guido Jonkers/WantToKnow.nl

X
X

Dr. Marc Sircus

Een oude medische kennis van me, Dr. Harold E. Buttram, schreef vele jaren geleden, in 1984 om preciest te zijn, een brief naar de hoofdredactie van het gezaghebbende tijdschrift ‘New England Journal of Medicine’. Deze brief werd geplaatst maar baarde kennelijk weinig opzien. Buttram refereerde in zijn brief aan een Duits onderzoek. Uit dit onderzoek onder 11 volwassenen, die een routinevaccinatie hadden gekregen tegenTetanus, bleek dat er een significante daling te zien was van zg. ‘T-cellen’, nadat de vaccins waren toegediend.

T-cellen zijn eigenlijk de belangrijkste cellen die het menselijk lymphe-systeem helpen om het immuunsysteem optimaal te laten werken.

‘Speciale aandacht gaat uit naar de 4 van de 11 onderzochtte personen, waarvan het niveau van het aantal T-cellen, dusdanig daalde, dat dit niveau vergelijkbaar is, met de niveau’s zoals die worden waargenomen bij AIDS-patienten. De implicaties van deze bevindingen zijn ernorm.’

(AIDS is niets anders dan een auto-immuunziekte GJ).

In relatie tot de uitkomsten van deze Duitse studie, die het resultaat onderzoeken van de invloed van 1 vaccin op gezonde volwassenen (!), is het uitermate ontnuchterend om aan de mogelijke consequenties te denken van de invloed van meerdere vaccins.. Wat te denken bijvoorbeeld van de laatste berichten, die aangeven dat er sprake is om binnenkort 18 vaccins toe te dienen aan babies, in de eerste 6 maanden van hun leven, met een zichontwikkelend en kwetsbaar immuunsysteem” aldus Dr. Buttram.

Het onderzoek, waarvan melding werd gemaakt in ‘The New England Journal of Medicine’, toonde aan, dat Tetanus vaccins in staat zijn, het niveau van de T-cellen te laten dalen, waarbij de grootste daling zich voordoet na 2 weken. Hoewel de gewijzigde niveau’s overeenkomen met niveau’s zoals die gevonden worden bij AIDS-patienten, is de uiterst belangrijke informatie van deze studie, nooit aan het licht gekomen.

“Door het feit dat deze studie nooit is overgedaan, beschouw ik dit geval als één van de meest fragrante voorbeelden van nalatigheid op het gebied van veiligheid van het testen van kindervaccinaties”aldus Dr. Buttram.

Letterlijk miljarden mensen over de hele wereld kregen Tetanus-vergiften via injecties toegediend, die zijn bewerkt met Formaldehyde (net zoals het Antrax-vaccin). Dat lijkt écht ongelooflijk als je kijkt naar de werkelijke cijfers van Tetanus, die optraden onder de Amerikaanse soldaten, tijdens de 2e Wereldoorlog. Er zijn namelijk slechts 6 gevallen gerapporteerd, waarvan later bleek, dat hiervan ook nog eens 2 soldaten reeds gevaccineerd waren tegen Tetanus..!

Vaccins zijn in het algemeen gesproken medicijnen tegen virussen die door bangmakers zijn bedacht en het was een donkere dag toe door de geinstitutionaliseerde medische wereld werd besloten om in dit donkere gat af te dalen..

Dr. Buttram is zo vriendelijk geweest een voorwoord te schrijven in mijn nieuwe boek ‘Human Pediatrics’ (menselijke kindergeneeskunde). Door de jaren heen heb ik over kindergeneeskunde geschreven, waaronder boeken over de gevaren en dreigingen van vaccins en kindergeneeskundige medicijnen. Het is werkelijk krankzinnig om te zien hoe sommige leidende kindergeneeskundigen denken en hoe pijnlijk ze te werk gaan.

T-cellen kunnen worden gezien als de poortwachters die alarm slaan en soldaten activeren, wanneer indringers worden gelocaliseerd.

Wanneer de T-cellen, als fundamentele helpers van het immuunsysteem, inderdaad de dupe worden van vaccinaties, dan staat ons een ongelooflijk medische catastrofe te wachten. En dát is precies wat er op dit moment gebeurt!
Een van de belangrijkste functies van deze T-cellen is de uitbreiding en versterking van onze immuunreactie, door het uitscheiden van speciale stoffen, die op hun beurt de witte bloedcellen activeren om een infectie te bestrijden.

Dan zijn er ook nog eens gespecialiseerde T-cellen, die belangrijk zijn in het doden van bepaalde tumorcellen, door virussen geïnfecteerde cellen en soms ook het bestrijden van parasieten. Sommige van deze T-cellen worden daarom ook wel ‘natuurlijke killercells’ genoemd en zij vallen direct verschillende kankers aan, zoals melanomen, lymphklieraantastingen (bijv. via uitzaaiïngen) en door virussen geïnfecteerde cellen. Met name door het herpes- en cytomegalovirus geïnfecteerde cellen vallen daarbij op.

Hoe kunnen medische leiders en doktoren blind zijn voor deze signalen en geen verdere studies doen naar dit soort uitermate ernstige signalen, om onze kennis op dit belangrijke gebied van de medische wetenschap te vergroten?

Je zou je moeten realiseren dat het inmiddels onmogelijk is geworden voor de gevestigde  medische orde, om een studie aan te halen of informatie vrij te geven, die direct het hele kindervaccinatieprogramma ondermijnt..!!
Dat zou natuurlijk regelrechte zelfmoord zijn, dus dit noodzakelijke en vooral EERLIJKE onderzoek wordt opzettelijk NIET gedaan. Eerlijk toepassen van medische wetenschap is dus niet meer ter sprake.

Het zijn dezelfde mensen die dit op hun geweten hebben, als de mensen die letterlijk zenuwslopend kwik als conserveringsmiddel toestaan in vaccins. Zij zijn liever bezig met het aanvallen van kinderen en volwassenen, daarbij in steeds toenemende mate dodelijke kankers verspreidend, met al  het daaruitvolgende lijden, dan dat zij eerlijk zijn en naar de waarheid kijken.

We vinden het uitermate beangstigend als we kijken naar idioten die onze kinderscholen binnendringen, zoals recent in China, om daar in het wilde-weg slachtoffers te maken, door geweervuur of met messen. Maar we vinden het kennelijk heel normaal als we kijken wat ‘moderne’ kindergeneeskundige autoriteiten met onze kinderen uithalen op eenzelfde wijze, maar dan op een onzichtbaar niveau!

Dr. Mark Sircus

* * * * * * *

(Update let op: We plaatsen hier de reactie van Dzyan, voorwaar een waardevolle bijdrage inzake de handel en wandel van ene ‘Trijntje Winkel’ hier op deze site. Het is een uitleg en een waarschuwing, die ik hier graag onder je aandacht breng!)

* * *

Aangehaalde reactie van Dzyan, 12 Mei 17:59

Hoe maak je een draad kapot?

Kijk en leer van Trijntjewinkel. Dit is echt heel leerzaam. Ze blijft maar op iedereen reageren (lees: aanvallen).

Iedere keer worden er links meegestuurd alsof het allemaal al duidelijk is. Ons trijntje is echter beter thuis in discussietechniek als in de virologie. Ook dat kun je heel goed uit haar antwoorden opmaken, maar dan moet je er wel zelf meer sjoege van hebben als zij/hij.

In ieder geval valt ze iedereen aan die een van haar afwijkende mening heeft. En dan heb je de neiging om jezelf te verdedigen. Dat moet je dus nu net niet doen. Want van het een komt het ander en voor je het weet staat er een heleboel onzin en wordt je op het internet van het kastje naar de muur gestuurd.

Al die onderzoeken die ze noemt zijn wetenschappelijk waardeloos. Dat is niet zozeer omdat ze betaald zijn door de industrie, dat heeft te maken met de gereguleerde manier van onderzoeken.

Dat moet ik natuurlijk even uitleggen. Ik neem hiervoor mijn oude studie scheikunde. Als ik natrium en chloor laat reageren dan krijg ik keukenzout. Daarvoor maakt het niet uit of ik dat in Nederland doe of in Australië. Het maakt ook niet uit of ik dat ’s ochtends doe of ’s avonds. En als ik weet met hoeveel natrium en chloor ik begin dan kan ik precies uitrekenen met hoeveel keukenzout ik eindig. Ook kan ik uitrekenen hoeveel energie er bij die reactie vrijkomt. Met andere moorden: ik kan op basis van eerder experimenten de uitkomst van ieder volgens experiment bepalen.

Dat is wetenschap. Ik doe iets en kan van tevoren precies voorspellen wat de uitkomst is. MAAR NU LET OP! Als ik een andere uitkomst krijg dan de voorspelde dan klopt er iets niet in mijn gedachten. We noemen dat een anomalie. Die anomalieën sturen ons uiteindelijk terug naar het laboratorium en we zoeken naar nieuwe theorie om de praktijk beer te kunnen verklaren.

Nu de ‘medicijnen wetenschap’.
Als ik een SSRI aan patiënt A geef dan fleurt die helemaal op. En als ik nu datzelfde SSRI aan patiënt B geef, dan zet die de bijl in zijn familie (laten we maar niet te ver van de gangbare praktijk afwijken). Het is ook voor geen enkele arts mogelijk om dat van te voren te voorspellen.

Als ik een medicijn ’s ochtend toedien kan dat grote verschillen geven met hetzelfde medicijn in de avond toegediend. En het maakt ook uit of ik dat in Australië doe of in Nederland.

U ziet het zelf, van enige voorspelbaarheid is geen sprake. U kunt zich ook voorstellen dat dit voor de hoog- en vooral duur-opgeleide personen een vet probleem vormde. Dus wat zijn die gaan doen, die zijn gaan verdunnen. En toen grepen ze naar het wapen van de statistiek.
Nu heeft meneer Churchil gezegd dat er drie soorten leugens zijn:

-gewone leugens

-Godsgruwelijk grove leugens en

-Statistieken

En wat nog erger is je moet het als medicijn beter doen dan een placebo. Hoeveel beter, dat weet geen mens. Maar schrikbarend weinig veel beter, dat staat vast. Wat is nu een placebo? Een placebo is een iets dat niets doet. Maar je moet de controlegroep wel iets in de mond stoppen want anders vindt men het geen onderzoek. Een dobbelsteen bepaalt wie in de testgroep zit en wie in de placebogroep.

Nu doet zich een bijzonder interessant fenomeen voor. Want Jan-met-de-pet zou denken een placebo doet niets. En dat is niet waar. Er zijn mensen op basis van een placebo van ongeneeslijk bekend staande ziektes genezen. Een wetenschapper zou nu denken: Hé dat is interessant, ik ga eens even uitzoeken hoe dat (een placebo genezing) werkt. Maar een statisticus doet dat niet.

Een voorbeeld: Ik ben een slechte schutter. En nu gaan we eens uitzoeken of ik met een beter geweer een betere schutter wordt. In ons experiment krijg ik eerst mijn oude geweer. Men blinddoekt me en laat me op een doel schieten. Vervolgens herhalen we dat experiment met een ander geweer. Op het moment dat ik mijn doel met het nieuwe geweer significant vaker raak dan met mijn oude geweer, dan is dat het beste geweer.

Waarom ik geblinddoekt moet worden in dit experiment, vraagt u zich af? (Ik ook, trouwens.) Maar anders zou ik wel eens kunnen mikken. En dat verstoort mijn meting. Zo gebeurd het ook met de medicijnen. Noch de arts, noch de verpleger, noch de patiënt weten of ze een medicijn of een placebo krijgen. Dubbelblind noemen ze deze experimenten. En ik met mijn blinddoek ben maar enkel blind 😉 Dus eigenlijk zouden de mensen die mij het geweer geven niet mogen weten welk geweer ze me geven 😉

Als u dit belachelijk voorkomt, dan zou u toch eens goed moeten nadenken wat u doet als u een medicijn neemt. Zit u in de placebogroep of bent u lid van de testgroep.

Kijk hieronder in de draad. (van reacties GJ)  Ik stel ons trijntje maar één vraag. “Toon me aan dat er virussen in levende mensen voorkomen”. Dat lijkt me toch een reële vraag. Want als het antwoord op die vraag met ‘nee’ beantwoord moet worden, dan zijn virusvaccinaties zinloos. Waarom het lichaam bestendig maken tegen iets dat in het lichaam niet voorkomt.

Ze heeft me uitgescholden, belachelijk gemaakt en wat dies meer zei. Maar ze is niet gekomen met een bewijs. Zelfs niet met een aantoning.

Ik zal het maar toegeven nu. Het is niet te bewijzen dat er virussen in het levende menselijk lichaam voorkomen. De enige manier om te kijken met welk virus je te maken hebt is simpelweg door te kijken. En naar virussen kijken doe je met een elektronen microscoop. En je kunt een levend iemand niet onder een elektronen microscoop leggen.

Maar hoe kijken we dan of iemand een virusinfectie heeft? Dat doen we niet. We kijken of er bepaalde afweerstoffen in het bloed voorkomen en vaak zelfs dat niet. Dan kijken we of ons lichaam een bepaald eiwit herkend dat ook op de veronderstelde mantel van het virus voorkomt. Een indirecte aantoning van een indirect bewijs. Oftewel een aardig hulpmiddel, maar ook niet meer dan dat.

Maar nu even terug naar ons trijntje, want dit weet ze ook allemaal wel. Tenminste dat veronderstel ik. Ze hecht er alleen een andere waarde aan als een wetenschapper. Ze vindt die anomalieën alleen maar passen in de statistiek. Ze nopen haar niet tot het herzien van haar mening.

Wat ze wel doet, en dat doet ze zelfs heel effectief, ze maakt de informatie op deze site volledig onleesbaar.

Mijn overtuiging is inmiddels dat dit ook het doel is van ons trijntje. Er komen vele vaccinaties aan en dan is het het beste dat niemand nog door de bomen het bos kan zien en zich overlevert aan de autoriteiten. Want die zullen het wel weten. En dan zijn we net zo ver als in de situatie voor het internet.

Veel succes trijn. Maar voor mij ben je een gevaar voor de volksgezondheid. Ik hoop dat je er goed betaald voor krijgt zodat je een mooi leven hebt.

Groet, Dzyan

Die weet dat de mensen dit ook weer niet lezen, zodat dit soort figuren lekker door kunnen gaan met stoken.

* * * * * * *


340 gedachten over “Vaccins ondergraven onze natuurlijke immuniteit!

 1. De informatie in het bovenstaande artikel is niet juist. Het ging om een brief aan de redactie van de NEJM, waarin melding gemaakt werd van een kleine studie waarin het volgende was waargenomen: bij 4 van de 11 onderzochte personen werden na immunisatie minder vrij in het lichaam circulerende T-cellen geteld – echter niet zodanig dat er sprake was van gevaarlijk lage waarden. De reden was dat een deel van de T-cellen naar de plaats van inenting was gemigreerd. Alle bloedwaarden – die dus om te beginnen al nooit in de gevarenzone hadden gezeten – waren binnen een maand weer volkomen normaal.

  Bronnen:
  – Edward R. Friedlander, Scientific Review of Alt Med 5(1):18-23, 2001© 2001 Prometheus Books, Inc.
  – Eibl M, et al. Abnormal T-lymphocyte subpopulations in healthy subjects after tetanus booster immunization. N Eng J Med. 1984;310(3):198-199 Letter

  1. Meld je bij Dr Mark Sircus! Hij gaat niet over één nacht ijs, jij bent er kennelijk in 5 minuten uit..? (Zoals bij de aangehaalde onderzoeken over de werking van Aloë Vera bij kankergevallen..!!)

 2. Nee, meneer Sircus gaat inderdaad niet over één nacht ijs, hij gaat over slechts 4 minuten ijs. Het kostte mij namelijk nog geen 5 minuten om deze informatie te vinden. Dat had meneer Sircus ook kunnen doen. En anders jij wel. Nu ja, dat hoop ik dan toch…

  Overigens is meneer Sircus niet afgestudeerd in de geneeskunde.

 3. Geen wonder dat er zoveel mensen zijn met auto-immuunziekten
  zijn. Dat komt dat door al die rotspuitjes het immuunsysteem ontregeld is. Een gezond immuunsysteem valt het eigen lichaam niet aan. En dan al die mensen die ergens allergisch voor zijn.

  1. O interessant. Heb je daar bewijzen voor? Zo ja, dan wil ik die graag wel graag zien.

 4. Hoe komen wij toch aan het idee dat ons immuunsysteem niet voldoende zou functioneren. Waarom zouden we dit systeem gekregen hebben als het niet goed functioneerd?
  En waarom niet in plaats van het immuunsysteem systematisch overnemen door het met de door ons mensen uitgedachte spuiten op een dwaalspoor te zetten, het versterken met middelen. Omdat daar niets aan te verdienen valt toch ?
  Gewoon koorts krijgen, dat is de beste verdediging. Gewoon griep krijgen, dan zijn we maar een paar dagen ziek. Kan niet want work first. Wat toch altijd met die wetenschappelijke bewijzen willen zien. Wetenschappelijk is veel bewezen (hoe weet ik dat zeker) wordt door mensen gedaan, mensen maken fouten. Mensen hebben dollars in hun ogen.
  Weet je wanneer iets bewezen is? Wanneer er kinderen na vaccinatie ziek worden, dan is bewezen dat dit spul giftig is. Wanneer een wond geheelt is doordat mijn lichaam constant bezig is om alles in evenwicht te houden en te genezen. Voor de rest kunnen de wetenschappers mij van alles wijsmaken. Vandaag wordt er dit ontdekt en morgen blijkt het toch weer anders te zijn.
  Wat een waanzin. Het is de bedoeling dat kinderen die geboren zijn zo spoedig mogelijk 18 vaccinaties toe te dienen. Je moet maar het lef hebben om dat prille systeem zo in de war te maken binnen een korte tijd. Ik hoef me niet eens te verdiepen in dit soort zaken om te weten dat dit niet goed is. Daar heb ik geen wetenschappelijke onderzoeken voor nodig. Ik voel dat met mijn hele lijf dat dit niet goed is. Mijn lichaam is nog niet verdoofd door allerlei medicijnen, mijn lichaam waarschuwt mij nog als iets niet goed voelt. Zelfs als ik er over hoor of lees. Ik ga er haast van over mijn nek. Alleen afgestompte mensen kun je deze idiotie nog wijsmaken. En het wordt alsmaar erger. Ik weet dat wij ziek worden van spuiten, van chemische rommel en iedereen weet het. En er komen steeds meer afgestompte mensen door chemische medicijnen, door vaccinaties, door antibiotica, door stelselmatig angstcampagnes. Dan voelen we niets meer. Dan slikken we de rotzooi die ze ons door de strot willen douwen maar al te graag. Maar we zijn zo bang gemaakt voor ons eigen lichaam, langzaam maar zeker, dat we er van overtuigd zijn geraakt dat als we geen hpv prik nemen, we binnenkort baarmoederhalskanker krijgen en wanneer we geen griepprik halen we bijna terstond dood neervallen wanneer de griep heerst. Wat een hersenspoeling.
  We worden langzaam aan vergiftigd en het gekke is dat we het zelf willen. We willen die prik, we willen die chemo, we willen die ritalin. Knap werk van de heren pharmaceuten.
  En de opleidingen die de doktoren krijgen worden geifnancierd en in elkaar gezet door de pharmaeutische meneren. En dat moet ik geloven? Dat zou dan de echte geneeskunde zijn? En diegenen die helder van geest proberen te blijven en nog kunnen voelen worden afgedaan als een stelletje idioten op het internet die niet weten waar ze het over hebben en mensen bang maken. Het is en blijft de omgekeerde wereld. Net zoals alternatieve geneeswijzen.
  Juist de reguliere geneeswijze kun je als alternatief beschouwen, want hoe lang bestaat die nou in vergelijking met de oeroude geneeswijzen. Wat een arrogantie om te denken dat je met chemische troep een lichaam kunt helen.
  Als dat zo was hoefde ik nu niet meer te storten voor kankerbestrijding, reuma, aids, enz. enz. enz. Dan waren al die ziekten toch allang niet meer? Hoezo dat die rommel werkt. 1 op de 3 mensen krijgt kanker. Is er ook maar iets verbetert? Bewijs dat maar eens. Dat er zoveel zieken zijn en nieuwe ziekten opkomen bewijst voor mij genoeg dat ondanks dat alles wetenschappelijk te bewijzen is het in de praktijk niet werkt.

  1. Als ons immuunsysteem niet zou werken, zouden vaccins geen effect hebben.

   Juist doordat ons immuunsysteem doet wat het moet doen, is het in staat om op basis van zelfs een piepklein beetje nauwelijks actieve ziekmakende stof toch een adequate immuunrespons te genereren, die wordt opgeslagen in de cellen.

   Als we dan in aanraking komen met het echte – wel ziekmakende, gevaarlijke virus, komt het immuunsysteem in actie en vernietigt meteen de indringer.

   Van vaccinaties worden we in het ergste geval maar een heel klein beetje ziek. De risico’s van de echte ziektes zijn vele malen groter: overlijden, levenslange handicaps.

   Wat een arrogantie om te denken dat je uitsluitend op basis van je “gevoel”, niet gehinderd door enige kennis van zaken, met oeroude geneeswijzen die zich nog nooit bewezen hebben, ook maar iets kunt uitrichten tegen ziektes als polio, tetanus, difterie, HIB enzovoorts.

   En jij denkt dat je weet hoe medische opleidingen in elkaar zitten en door wie ze gefinancierd worden? Ga toch weg, het is wel duidelijk dat je nog een medische faculteit van binnen hebt gezien.

   Jij hebt je duidelijk nergens in verdiept, maar je vindt het niettemin volkomen normaal dat je op basis van je ‘gevoel’ alles mag roepen wat je voor de mond komt.

   Misschien kun je voor de verandering je verstand eens gaan gebruiken en je fatsoenlijk gaan informeren over de onderwerpen waar je zo zelfingenomen de ene blunder na de andere uit je mond laat rollen. Maar goed, dan moet je natuurlijk wel verstand hebben en dat betwijfel ik ten zeerste als ik zie wat jij er allemaal uit durft te kramen.

   Als het aan jou ligt gaan we weer terug naar de tijden waarvan de foto’s op deze websites getuigen.
   http://www.aap.org/pressroom/aappr-photos.htm
   http://weekendamerica.publicradio.org/programs/2005/04/09/20050409_oralhistory.html

   Gewoon koorts krijgen. Tjonge jonge.

  2. Als het lichaam geconfronteerd wordt met een ziekmakende indringer zoals een virus, moet de juiste immuunrespons tot stand gebracht worden. Het lichaam heeft hier tijd voor nodig, waarin de kenmerken van het virus in kaart gebracht worden en de juiste afweerreactie bepaald wordt. Dit kan wel twee weken duren en in die tijd word je ziek. Dat kan gevaarlijk zijn, want van bepaalde ziektes kun je blijvende handicaps overhouden of er aan overlijden.

   Met vaccinatie wordt een microscopisch kleine hoeveelheid van de ziekmaker in het lichaam geïnjecteerd, in een sterk afgezwakte en soms ook dode vorm. De ziekmaker is niet sterk genoeg om ons de echte ziekte te doen doormaken, maar ons immuunsysteem is in staat om ook van deze kleine hoeveelheid afgezwakte of dode ziekmaker de kenmerken op te slaan en op basis daarvan een adequate immuunrespons te creëren. Die immuunrespons wordt vervolgens opgeslagen in het geheugen van ons afweersysteem.

   Als we dan later met de echte ziekmaker in aanraking komen, is de immuunrespons al klaar, de blauwdruk daarvoor ligt immers al opgeslagen in het celgeheugen en het lichaam treedt meteen in actie en vernietigt de indringer.

 5. @ trijntje

  Ik heb een keer een spuit gehad tegen de griep en ben er bijna dood aan gegaan. Houd me alsjeblieft op over vaccinaties. Ik heb er 1/1/2 jaar over gedaan om er overheen te komen. Ervaring, Trijntje, bewijs genoeg.
  Ik ga niet reageren op al jouw kennis.
  Jij hebt een agressief werkend afweersysteem, dat moet ik je nageven, kijk maar uit dat dit niet tegen je gaat werken op den duur.
  En ja, gewoon koorts krijgen, ook kinderen. En gewoon kinderziekten krijgen, is goed voor de kindertjes. Voor hun algemene gezondheid en om het immuunsysteem te oefenen.
  Ik heb ze allemaal gehad. En hou me op over gehandicapt raken, dat krijgen net zo goed degenen die gevaccineerd worden, het internet staat er vol van. Maar ja, dat kan niet volgens de wetenschap, dan ligt het aan een hartstilstand, of dieper liggende problemen. Ja aan een hartstilstand ga je altijd dood. Zal toch ergens door ontstaan zijn en dieperliggende problemen? Schijnt een vaccinatie dan dodelijk voor te kunnen zijn. Maar ja, bewijs dat maar eens. Dus eigenlijk voor een vaccinatie even laten checqen of je kind geen dieperliggende oorzaken hebt. Woorden, kennis, wetenschap is niets als er geen wijsheid bij komt. Wat is onze wereld gezond geworden door al die kennis en die wetenschap.
  Om mij heen niets anders dan mensen met kanker, reuma, auto-immuunziektes, hart- en vaatziekten. Bewijs, onze gezondheidszorg faalt.

  1. Ik heb helaas een flink aantal kinderen zien overlijden aan die zogenaamd onschuldige kinderziektes. En ja, complicaties van vaccinaties komen voor, helaas. Het zijn er alleen wel veel en veel minder dan van de ziektes zelf en daarom hebben ze inmiddels miljoenen levens gered. Maar dat zul jij nooit willen inzien.

   Wat je ook nooit zult willen inzien is dat dankzij het feit dat zoveel mensen verstandiger zijn dan jij en zichzelf en hun kinderen wel hebben laten vaccineren, die ziektes niet meer voorkomen en ook kinderen en volwassenen die niet gevaccineerd zijn, daardoor toch beschermd zijn.

   Ook jij en je kinderen worden beschermd door de vaccinaties. Daarom kunnen jullie je de onverantwoordelijkheid permitteren om je neus er voor op te halen. Tot er te weinig mensen gevaccineerd zijn en de ziektes weer terug komen. Ik weet wel wie er dan het hardste moord en brand gaat schreeuwen.

  2. Mag je een complicatie van een HPV vaccin opdringen aan een meisje wat misschien wel nooit baarmoederhalskanker zal krijgen??

   Ik vind persoonlijk dat je dat NOOIT mag doen.

 6. @ Trijntje

  Het is vreselijk dat je zoveel kinderen hebt zien sterven, maar dat geld ook andersom en het is geen aftelsom.
  Daarbij komt dat de kwaliteit van leven ook een belangrijke factor is. In india zijn ze al gestopt met de hpv-vaccinatie omdat er zoveel meisjes ernstige klachten hebben gekregen en er ook weer doden vielen.
  Er zijn meer manieren om te genezen dan alleen maar met chemische middelen. Jammer voor jou dat je dat niet kunt begrijpen. dit is de laatste reactie die je van mij krijgt.
  De agressieve aanvallerige wijze op mijn persoon gericht bevalt mij niet. Het ga je goed Trijntje

  1. Deze site staat zo tjokvol leugens, verdraaiingen en halve waarheden dat ik daar wel op moet reageren. Ik ben nu eenmaal niet zo dol op mensen die nooit de moeite nemen om zich ergens van op de hoogte te stellen maar zich wel allerlei stellige meningen permitteren. Daarmee kun je een hoop schade aanrichten.

  1. Ach ja wattenstaafje, natuurlijk ben ik ingehuurd door big pharma.
   *zucht*

  2. @Wattenstaafje,

   Je zegt:

   “…trijntjewinkel komt op mij over als ‘n winkeltreintje. Instrument van Big Pharma. Ze weet best wel veel, maar is aangeleerd theoretisch bezig en negeert de ervaren praktijk. Ingehuurd?”

   Hoezo “aangeleerd theoretisch”? Verklaar je eens nader als je wil. Misschien kun je ook eens uitleggen welke “ervaren praktijk” ik negeer. Ik ben namelijk persoonlijk goed bekend met een aantal zaken. Ik noem er een paar van mijn ervaringsfeiten:
   – jonge kinderen die een originele kinkhoestinfectie hebben doorgemaakt;
   – overlijden van een kind van 5 als gevolg van hersenvliesontsteking, een complicatie van de mazelen;
   – kinderen die gehandicapt zijn geraakt als gevolg van polio;
   – volwassenen met post-poliosyndroom, dat er toe kan leiden dat mensen alsnog in een rolstoel terecht komen en veel pijn lijden (zie: http://www.vsn.nl/spierziekten/diagnose.php?diagnose_id=31 )
   – onvruchtbaarheid als gevolg van de bof;
   – een zwaar gehandicapt kind als gevolg van een rubella-infectie van de moeder tijdens de zwangerschap.

   Dat is míjn ervaren praktijk. Tot mijn ervaren praktijk behoort ook dat ik deze ellende al jaren niet meer heb hoeven meemaken, met uitzondering helaas van het post-poliosyndroom.

   Tot mijn ervaren praktijk behoort ook dat ik eerlijk gezegd zelden of nooit kinderen zie met structurele problemen als gevolg van vaccinatieschade. Dat komt omdat de complicaties van vaccinaties veel en veel minder frequent zijn (niet te vergelijken qua aantallen) én veel en veel minder ernstig dan de complicaties als gevolg van de ziektes zelfs. De ellende daarvan, zowel van de kinderen als van hun ouders, zal tot mijn laatste snik in mijn geheugen gegrift staan.

 7. @Trijntjewinkel, je hebt blijkbaar overal antwoord op.

  Vertel ons eens waar deze meisjes allemaal last van hebben??
  En aantal verhalen kun je op deze site lezen, maar dit zijn alleen de mensen die in te publiciteit treden. In privé groepen zijn er tig-voudige zelfde verhalen en allemaal hebben ze het HPV vaccin gemeend.

  Is het niet het vaccin, wat is het dan wel??

  http://truthaboutgardasil.org/injuries/

  1. Het was je waarschijnljk nog niet opgevallen, maar dit artikel gaat over het TETANUSVACCIN. Als “bewijs” wordt een onderzoek(je) aangehaald onder 11 personen waaruit zou blijken dat door het tetanusvaccin het immuunsysteeem niet meer functioneert. Dat blijkt echter helemaal niet uit dat onderzoekje en dat heb ik aangetoond.

   Voor wat betreft de gang van zaken in India: voor zover ik weet ging het daar niet om een rijksvaccinatieprogramma, want dat is nog helemaal niet van start gegaan daar en moet nog helemaal gepland worden, maar om een onderzoeksproject in 2 staten ter voorbereiding van de Indiase regering en een Amerikaanse organisatie ter voorbereiding op een nationaal vaccinatieprogramma.

   De producenten van het vaccin hebben voor dat onderzoek vaccins gedoneerd en als ik het goed begrijp hebben de projectleiders de te vaccineren groepen niet goed op de hoogte gesteld over wat het project inhoudt en zijn zij te vroeg begonnen met het vaccineren van de doelgroep – dus niet op basis van “informed consent”. En dat mag niet. Toen er tijdens het project enkele meisjes zijn overleden, is het project stopgezet. Van twee meisjes is inmiddels bekend dat ze zelfmoord hebben gepleegd – helaas niet ongebruikelijk in India bij jonge meisjes als zijn uitgehuwelijkt moeten worden.

   Ik weet overigens niet beter dan dat er van de 12.000 meisjes die inmiddels zijn ingeënt, 3 meisjes zijn overleden. Van 2 daarvan is inmiddels bekend dat ze zelfmoord hebben gepleegd. De doodsoorzaak van het andere meisje kon niet in verband gebracht worden met het vaccin.

   In dit artikel staat uitgebreid beschreven hoe het precies zit: http://www.bmj.com/cgi/content/full/340/mar29_1/c1775?maxtoshow=&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=hpv+india+suspended&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=date&resourcetype=HWCIT

  2. Ik zou niet weten waar deze meisjes last van hebben. Het zijn oncontroleerbare verhalen, zonder nadere medische gegevens valt er geen kaas van te maken.

 8. Veel mensen danken een goed geweten aan een slecht geheugen.

  http://www.trouw.nl/krantenarchief/2007/11/01/2315649/Polio_in_Staphorst__Waar_eindigt_de_religieuze_vrijheid_.html

  Precies vijftig jaar geleden werd polio uitgeroeid. Dáchten we. In 1956 kwam een waterdicht vaccin op de markt en een jaar later startte de Nederlandse overheid een massale inentingscampagne: het Rijksvaccinatieprogramma (waaraan we nog steeds de DKTP en BMR injecties te danken hebben). Het leek een kwestie van aftellen tot polio voor altijd uit Nederland verdwenen zou zijn.

  Veertien jaar later, in in 1971, brak een polio-epidemie uit in Staphorst. Hoe was dat mogelijk, ondanks dat perfecte vaccin? Heel eenvoudig:………..

  http://www.uitzendinggemist.nl/index.php/aflevering?aflID=5784299&md5=af4d2088dc04618ed898edff709107bc

  Geschiedenismagazine met reportages over (bijna) vergeten gebeurtenissen uit de twintigste eeuw. De redactie gaat op zoek naar ooggetuigen en betrokkenen en naar historische filmbeelden om aan de hand daarvan de verhalen van vroeger opnieuw te vertellen. Afl.: Polio in Staphorst, 1971. In 1971 brak een bijna verdwenen ziekte uit in Staphorst: polio, beter bekend als kinderverlamming. De streng gelovige Staphorsters weigerden hun kinderen te laten vaccineren, omdat ze niet wilden ingrijpen in de Voorzienigheid Gods. Gevolg: 39 kinderen werden ziek en vijf overleden. Een drama voor het dorp, een drama voor de slachtoffers en een spannende affaire voor de internationale pers, die het had over ‘Middeleeuwse toestanden’ in Staphorst.
  Presentatie: Hans Goedkoop. Regie: Reinier van den Hout.

  http://www.rivm.nl/cib/themas/Polio/

  Polio is een besmettelijke virusziekte die kan leiden tot blijvende verlammingen, de noodzaak tot beademing en in sommige gevallen de dood. Meestal verloopt de infectie met polio ongemerkt. Een klein deel krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Ernstige verschijnselen treden bij ongeveer 0,5-1% van de patiënten op. Zenuwcellen worden aangetast, wat leidt tot verlamming, slik- en ademhalingsproblemen.

  Sinds 1957 zit poliovaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma als onderdeel van het dktp-vaccin.

  Polio komt nauwelijks meer voor
  Voordat tegen polio werd gevaccineerd, werden in Nederland per jaar enkele honderden tot duizenden poliogevallen gemeld. Sinds voor polio wordt gevaccineerd, komt de ziekte in Nederland en zelfs heel Europa nauwelijks meer voor. Wel blijft waakzaamheid geboden voor invoer van polio van buiten Europa. De laatste polio-epidemie in Nederland vond plaats in 1992/1993.

  Naar introductie van de film

  1. Wat ik nog steeds na al die jaren niet begrijp is dit.

   Men wil niet ingrijpen in “de natuur” – zie het verhaal van Riet. Ons lichaam “kan het allemaal zelf wel”. Daar hebben we geen vaccins voor nodig, ons immuunsysteem kan dat heel goed zelf afhandelen. Dus: niet vaccineren maar “de natuur” zijn gang laten gaan.

   Deze mensen beseffen blijkbaar niet dat het JUIST aan het goede functioneren van ons immuunsysteem te danken is dat vaccins werken – aan de “natuur” dus!

   Er kunnen allerlei omstandigheden zijn die maken dat ons immuunsysteem tijdelijk iets minder is toegerust om een gevaarlijke infectie de kop in te drukken. Bijvoorbeeld doordat we al iets anders onder de leden hebben waar we niets van hoeven te merken – een verkoudheid bijvoorbeeld, waarmee het immuunsysteem druk is. Met name jonge kinderen, die nog erg kwetsbaar zijn wat dit betreft doordat hun immuunsysteem nog weinig ervaring heeft, kan dit er toe leiden dat ze heel ziek worden van bijvoorbeeld een polioinfectie en er blijvende handicaps aan overhouden of er zelfs aan sterven.

   Ook de mazelen, die altijd worden afgedaan als een onschuldige ziekte, hebben in de loop der jaren voor veel ellende gezorgd. Veel kinderen overleden aan een mazeleninfectie en velen hielden er blijven handicaps aan over, zoals doofheid.

   De complicaties die optreden door vaccinaties vallen volkomen in het niet bij de ellende die de echte ziektes veroorzaakten. Sommige dingen mogen nooit vergeten worden, maar helaas hebben veel mensen inderdaad een slecht geheugen.

   Vaccinatie voorkomt dit soort ellende, want het zorgt ervoor dat het immuunsysteem al voorbereid IS tegen de gevaarlijke ziektes: de indringer is al bekend en het immuunsysteem ziet meteen al: A ha, dat is een poliovirus, slecht volk, niet opendoen en meteen het afweergeschut in werking stellen!

   Ook de mensen die op basis van het geloof vaccinaties afwijzen, begrijp ik niet. Ze willen niet ingrijpen in Gods wil. Maar hoe kennen ze die? Wat een arrogantie om te denken dat je de Allerhoogste kunt lezen als een spoorboekje. Waarom zou het God’s wil zijn dat kinderen nodeloos sterven – dat jouw kind nodeloos sterft? Dat wil er bij mij niet in.

  2. Nog iets wat ik niet begrijp:

   Mensen die “de natuur” hun loop willen laten hebben, zien er totaal geen been in om pasgeboren baby’tjes bloot te stellen aan gevaarlijke en uitputtende ziektes als polio, kinkhoest, tetanus, difterie etc.

   Maar een prikje, waarbij een microscopisch kleine, sterk afgezwakte dan wel dode hoeveelheid van de ziekmaker wordt ingespoten die het kindje behoedt voor het moeten doormaken van het hele uitputtende proces van een van de beruchte kinderziektes – dat mag niet want dat is zo slecht voor het kindje. Gewoon ziek worden, dreigen te stikken van de kinkhoest, of doof worden door de mazelen of onder vreselijke pijnen sterven aan difterie of tetanus – nee, dat is toch echt veel beter.

   Dan moet je toch dit eens bekijken:
   Tetanus: http://www.aap.org/pressroom/aappr-photos.htm#tetanus
   Difterie: http://tinyurl.com/36n6jnwhttp://www.vaccineinformation.org/diphther/photos.asp
   Kinkhoest: http://www.youtube.com/watch?v=3Liy9uBgsQM&feature=related
   En let wel: dit is geen hoest die even duurt en dan weer een poos weg blijft: nee, het hoesten gaat dag en nacht door, wekenlang. Het kind kan niet eten of drinken omdat het voortdurend moet hoesten. Veel kinderen bezwijken er aan, anderen houden er levenslange problemen aan de ademhalingsorganen aan over. Dankzij het vaccin krijgen de meeste kinderen geen kinkhoest en de kinderen die het nog wel krijgen, krijgen het in zo’n sterk afgezwakte vorm dat ze er nauwelijks problemen van ondervinden en geen complicaties aan overhouden.

  1. Nee, dat heerschap is in het geheel geen arts. Hij heeft ook helemaal geen geneeskunde gestudeerd, maar inderdaad alleen maar een aantal onduidelijke cursussen gedaan op het gebied van alternatieve/oosterse/weetikveel “healing”. En een autoriteit op het gebied van geneeskunde is hij al helemaal niet, evenmin als Mike Adams trouwens.

  2. Heerlijk dat we dan TW én Gait hier hebben voor gedegen, onbevoordeeld, neutraal en vooral empathisch advies.

 9. In enten vergeet het maar, heb de mazellen gehad, de rode hond, de bof en de waterpokken en weet je waar ik dood en doodziek van werd maandenlang, van een enting tegen de pokken!! Ben gezond en zonder griep opgegroeid , ze verkopen mij te graag die vaccinaties:))
  Riet ik kan me helemaal vinden in jouw benadering.

  1. Tuurlijk. Vooral altijd jezelf en jezelf alleen als middelpunt van en maat voor alles hanteren.

  2. @Madeliefje, je kunt inderdaad onderscheid maken in vaccinaties maar de DKTP heeft naar mijn idee vele mensenlevens gered. Ik had als kind ernstig exceem en bronchitis, daarop is besloten mijn vaccinaties uit te stellen. Tot het moment dat ik Kinkhoest kreeg en ontzettend ziek ben geweest. Mijn ouders besloten toen te kiezen uit twee kwaden met de voorkeur voor het vaccineren ondanks mogelijke neveneffecten. Belangrijk is een afweging te maken en niet bij voorbaat alle vaccinaties in de ban te doen. overigens ben ik niet voor de HPV vaccinatie, net zoals ik niet voor de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep was maar met de reden dat het niet afdoende getest is. Bof, Mazelen, Rode hond heb ik ook gewoon gehad omdat wij daar niet tegen gevaccineerd werden destijds. Nooit heb ik in mijn omgeving gehoord dat het tot complicaties heeft geleid (wat natuurlijk wel altijd mogelijk is) Vraag is of het erg is om deze kinderziekten door te maken en daar kun je dan zelf een afweging in maken.

  3. Kritisch zegt:
   (**)Bof, Mazelen, Rode hond heb ik ook gewoon gehad omdat wij daar niet tegen gevaccineerd werden destijds. Nooit heb ik in mijn omgeving gehoord dat het tot complicaties heeft geleid (wat natuurlijk wel altijd mogelijk is) Vraag is of het erg is om deze kinderziekten door te maken en daar kun je dan zelf een afweging in maken.(**)

   Mijn dochter kreeg hersenvliesontsteking van de bof toen ze 4 jaar oud was. Kan ik verder kort over zijn:
   dat wil je als kind èn als ouder/andere naasten absoluut niet meemaken. Het was een regelrechte nachtmerrie.

   De bofvaccinatie kwam enkele jaren later (1987) en heeft intussen dus al héél wat onnodig leed voorkomen.

   http://www.nvi-vaccin.nl/?id=222

   Het vergeten gezicht van de bof

   De bof was vroeger heel gewoon. Bijna alle kinderen kregen het voor hun tiende jaar. Maar er belandden toen ook ieder jaar zo’n 300 tot 800 kinderen en volwassenen in het ziekenhuis door de bof. Daarom is in 1987 de bofvaccinatie ingevoerd in het Rijksvaccinatieprogramma. Nu komt de ziekte nog maar zelden voor.

   Het bofvirus is zeer besmettelijk. Je kunt iemand besmetten door………

  4. De P in DTKP staat voor polio en niet voor pokken. Omdat dankzij het wereldwijde vaccinatieprogramma pokken al sinds 1974 is uitgeroeid, zijn alle vaccinatieprogramma’s tegen pokken al jaren geleden gestopt. Vandaar dat ik vroeg wanneer Madeliefje is gevaccineerd tegen pokken.

   Overigens is het bekend dat het pokkenvaccin in bepaalde gevallen voor flinke bijwerkingen kan zorgen, onder andere bij mensen met eczeem en een anderszins afgezwakte immuunfunctie. Bij beslissingen omtrent vaccinatie moet altijd een afweging worden gemaakt tussen enerzijds de kans op ziek worden in combinatie met de kans op ernstige complicaties van de ziekte, en anderzijds de risico’s van vaccinatie. Bij de bekende kinderziektes valt deze afweging altijd uit in het voordeel van vaccineren.

   Bij vaccineren tegen de pokken viel bij immuungecompromitteerde personen – met name volwassenen – de individuele afweging soms anders uit, vanwege het grotere risico op ernstige bijwerkingen. Dat neemt niet weg dat vaccineren tegen pokken toch de juiste beslissing is geweest, want ook al was het risico op bijwerkingen groter dan van andere vaccins. Pokken is niet alleen een zeer besmettelijke,maar ook zo’n afschuwelijke en levensbedreigende ziekte dat ook het iets grotere risico op ernstige bijwerkingen ruimschoots opwoog tegen de ellende van de ziekte zelf.

  5. “…Mijn dochter kreeg hersenvliesontsteking van de bof toen ze 4 jaar oud was. Kan ik verder kort over zijn:
   dat wil je als kind èn als ouder/andere naasten absoluut niet meemaken. Het was een regelrechte nachtmerrie.”

   Inderdaad, een regelrechte nachtmerrie als je zoiets moet meemaken. Hersenvliesontsteking kwam regelmatig voor als complicatie van de “gewone, onschuldige” kinderziektes, ook de mazelen waren er berucht om. Het gaat gepaard met enorm hoge koorts en het lijkt mij persoonlijk voor geen enkel kind gezond om zoiets te moeten doorstaan.

  6. @Wilmamazone, mijn zoon heeft ook een meningitis gehad terwijl hij wel was ingeënt tegen Bof, Mazelen en Rode hond. Simpelweg omdat ik destijds niet stilstond bij wel of niet vaccineren. Hij was 6 jaar en ik zie hem nog liggen voor de ct-scan en herinner mij nog zijn geschreeuw bij de ruggenprik. Hij was opgenomen in het ziekenhuis vanwege nekstijfheid en het niet kunnen strekken van zijn benen. Gelukkig was het een virale meningitis op basis van een entero virus. Ook bij de bof betreft het een virus en is dat zelden dodelijk alhoewel het wel erg angstig is omdat de verschijnselen hetzelfde zijn als bij een bacteriele meningitis (behalve het ontstaan van de o zo gevaarlijke vlekjes die wijzen op een stollingsprobleem). Nu mijn reactie, je laat je kinderen ook niet vaccineren tegen virale maagdarm infecties toch? Toch kunnen deze infecties dezelfde gevolgen hebben als de virale kinderziektes. Afwegen zeg ik dus en zo is het leven continu. Een ieder moet doen wat hem of haar goed dunkt maar iets in zijn geheel afwijzen zonder onderbouwing is nooit verstandig.

  7. Kritisch zegt:

   Afwegen zeg ik dus en zo is het leven continu. Een ieder moet doen wat hem of haar goed dunkt maar iets in zijn geheel afwijzen zonder onderbouwing is nooit verstandig.

   Dan moet in die overwegingen ook de groepsimmuniteit meegenomen worden, want bij de betreffende besmettelijke ziekten is het niet alleen/zou het niet moeten zijn:
   ‘Ik voor mezelf en God voor ons allen’

   http://www.vaccinatiesvoorkinderen.nl/vaccinaties/waarom_vaccineren.html

   Voordat vaccineren in Nederland op grote schaal werd toegepast, kwamen er veel ziekten voor die nu nog maar zelden voorkomen. Hierdoor zijn we bijna vergeten dat ze vroeger veel leed hebben veroorzaakt. Denk hierbij aan ziekten zoals difterie, polio en de mazelen. In de generaties voor de tweede wereldoorlog kende iedereen wel de kindjes die aan de zogenaamde kinderziekten overleden, handicaps aan over hielden of ernstig ziek waren geweest. Die tijd is gelukkig voorbij, doordat vanaf de jaren vijftig grootschalige vaccinatiecampagnes vele ziekten bijna of helemaal hebben doen verdwijnen in onder andere Nederland. Ook de verbetering van hygiënische omstandigheden door betere riolering, beter drinkwater, keuringsdienst van waren en dergelijke hebben een belangrijke rol gespeeld. Ook al komen de ziekten in Nederland niet of zelden voor, vaccinatie blijft belangrijk. Het uitbreken van polio epidemieën om de paar jaar, het weer optreden van kinkhoest en bijvoorbeeld de dreiging van difterie vanuit Oost-Europa tonen aan dat dit reële dreigingen blijven.

   In Nederland wordt 95% van de kinderen gevaccineerd. Dit hoge percentage vaccinaties is belangrijk om deze infectieziekten buiten de deur te houden. Als er namelijk veel ongevaccineerde kinderen en volwassenen zijn, kunnen ronddwalende ziektekiemen makkelijker vatbare mensen besmetten en keren ziekten weer terug. Hoe groter de groep gevaccineerden hoe minder kans dat een ziekte terug komt, dit effect heet groepsimmuniteit.

   Ziekten kunnen ook weer opduiken via mensen die terugkomen van reizen naar landen waar………

  8. Kritisch reageerde in het verkeerde draadje, dus voor alle duidelijkheid:

   kritisch
   17:11 9 mei 2010

   @Wilmamazone, vooralsnog hebben we God zij dank een vrije keuze. Jouw opmerking suggereert iets anders en dat stuit mij persoonlijk zeer tegen de borst omdat ik niet die visie deel. Dwang tot vaccinatie bestaat volgens de laatste gegevens wel in Amerika (het zogenaamde vrije continent) en misschien past die cultuur dan beter bij je dan het Nederlandse. Ook jij hebt daarin een mogelijkheid te kiezen voor het dictatoriale beleid waar je geen inspraak hebt maar je kinderen onder dwang op school nasale vaccinatie toegedient krijgen zonder toestemming van de ouders. Zolang het hier in Nederland nog niet zover is, zal ik mij daartegen verzetten. Emigratie is een mogelijkheid te leven in een visie die meer bij jou past….

   Tjongejonge toch, wát een interpretatie!
   En dat allemaal omdat ik het belang van groepsimmuniteit ter sprake breng en het m.i. dus heel zinnig is om bij de overwegingen niet alleen aan jezelf/je eigen kind(eren) te denken, maar óók aan je medemensen/hun kinderen?!

   Ik vond het nog wel zo’n mooie gedachte voor op moederdag en dat vind ik nog steeds.

  9. Weet je Madelief, ik vind het verhaal van Guido een prachtige aanvulling en ik bedoel het ook precies zo.
   Ik vind het veelzeggend dat diegenen die voor agressieve benadering van ziektes kiezen zelf in hun reacties op een andere mening dezelfde agressiviteit ten toon spreiden. Het lijkt veel op vijanddenken en in plaats van te zien dat het om het evenwicht en balans gaat in het lichaam waardoor ons immuunsysteem goed zijn werk kan doen, worden de virussen en bacterien enz. gezien als onze vijand. Maar we bestaan eruit. Veel virussen liggen verborgen in ons te wachten totdat ze uit kunnen breken heb ik begrepen en het gaat bij alles om evenwicht waardoor een goedwerkend immuunsysteem zijn werk kan doen. Begrijp jij waarom er zo agressief gereageerd wordt op een andere mening? Zou er toch iets van innerlijk weten in diegenen liggen die zich gaat roeren?
   Ik heb geen zin meer om te reageren op deze agressieve persoonlijke aanvallen. En omdat ik er geen zin meer in heb zal het ook geen zin meer hebben.
   Een vraag die bij mij opkomt telkens als ik zo’n reactie krijg is. Is ieder mens wel in staat om een stapje terug te doen om over zijn eigen begrenzingen heen te kijken en te zien dat er zoveel meer is dat ons gratis ter beschikking is gesteld? of zijn er slechts een bepaald aantal mensen die dat kunnen. Ik heb wel het gevoel dat ieder op zijn eigen tijd wakker wordt, een soort innerlijke klok heeft.
   Daarom kun je een ander niet bewust maken, maar hoogstens als hij bewust geworden is met je eigen ervaringen bevestigen.

  1. Waarom denk je eigenlijk dat ik betaald word?

   Omdat ik uit ervaring weet wat de ziektes waar we tegen vaccineren, kunnen aanrichten en ik mensen wil ervoor wil behoeden dat die ellende weer terugkomt?

   Omdat ik goed op de hoogte ben?

   Nogmaals, op basis waarvan denk je dat ik betaald word?

  2. Meld je bij Dr Mark Sircus! Hij gaat niet over één nacht ijs, jij bent er kennelijk in 5 minuten uit TW..? (Zoals bij de aangehaalde onderzoeken over de werking van Aloë Vera bij kankergevallen..!!
   (Pure misleiding van jouw kant aldaar!! Broddelwerk met een lead naar een volledig, niet ter zake doend onderzoek. TW concludeert: “Aloë Vera helpt niet tegen kanker..” Bah!)

   Wat is daarop tegen TW om je eens bij deze dokter te melden.. Je bent hier alleen om te stalken. Iedereen hier, heeft een oogje op je. Hoe dat kan? C’est le ton, qui fait la Musique.. Enne..
   Waar kunnen we overigens jouw vakmanschap, medisch diploma terugvinden.. Jij bent ‘gewoon’ expert, dát gaan we gewoon maar aannemen. Geen stalker namens het RIVM?

  3. “…Zoals bij de aangehaalde onderzoeken over de werking van Aloë Vera bij kankergevallen..!! Pure misleiding aldaar!!)” Zo? Laat eens zien dan, die bewijzen dat Aloë Vera kanker geneest! Dat kun je niet, want dat is er niet. Je kunt je nu wel vastbijten in dat linkje dat ik gegeven heb naar de site van het IOCOB, maar ik heb nog veel meer links gegeven en er is geen bewijs dat aloë vera kanker kan genezen. Maar blijkbaar mag de waarheid altijd worden opgeofferd aan jouw persoonlijke belang en moeten we je daar nog voor prijzen ook.

   Hoe jullie over mij denken interesseert me overigens geen lor.

   Het aantal leugens en verdachtmakingen in de artikelen en de commentaren op deze site aan het adres van iedereen dat niet uit het alternatieve veld komt, is niet te tellen.

   Door de desinformatie die jij hier verspreidt over medische zaken kun je mensen die in jouw onzin geloven, daadwerkelijk grote schade toebrengen. Goddank zijn de meeste mensen verstandig genoeg om hun kinderen en zichzelf niet te wagen aan de gevaarlijke idiotie die hier tentoon gespreid wordt.

   Een beetje zielig wel dat je nu ineens moet vragen naar mijn medische kwalificaties. Ik geef hier alleen maar informatie die volkomen openbaar is en dus voor iedereen te zien en te controleren, ook voor jou. Deed jij dat ook maar.

  4. Tenslotte, Guido, dit is de zoveelste keer dat je niet inhoudelijk ingaat op wat ik zeg. Dat heb je ook nog nooit gedaan, je kunt blijkbaar alleen maar op de persoon spelen. Daarom denk ik dat het jou helemaal niet gaat om feiten, om waarheidsvinding, maar alleen om het uitventen van jouw eigen, hoogst individuele opvattingen, die je met veel poeha hier presenteert als persoonlijk door jou ontdekte “Grote Waarheden”. Helaas voor jou zijn er zo nu en dan nog mensen die daar niet in trappen.

   Veel succes verder met je speeltje.

  5. @Wilmamazone, vooralsnog hebben we God zij dank een vrije keuze. Jouw opmerking suggereert iets anders en dat stuit mij persoonlijk zeer tegen de borst omdat ik niet die visie deel. Dwang tot vaccinatie bestaat volgens de laatste gegevens wel in Amerika (het zogenaamde vrije continent) en misschien past die cultuur dan beter bij je dan het Nederlandse. Ook jij hebt daarin een mogelijkheid te kiezen voor het dictatoriale beleid waar je geen inspraak hebt maar je kinderen onder dwang op school nasale vaccinatie toegedient krijgen zonder toestemming van de ouders. Zolang het hier in Nederland nog niet zover is, zal ik mij daartegen verzetten. Emigratie is een mogelijkheid te leven in een visie die meer bij jou past….

  6. Ja, Trijntje heeft erg veel woorden nodig voor de rechtvaardiging van vaccinaties. Gelukkig komen steeds meer mensen tot inzicht en is de opkomst bijv. voor de HPV veel lager dan de overheid wenste. Dat is niet voor niets. Rondom mij heen zie ik heel duidelijk dat diegenen, die ingeent zijn tegen de Mex.griep veel vaker “kwakkelen” dan degenen die zich niet hebben laten inenten.De tijd zal het verder leren.

  7. Laat je niet bedotten hoor Mira.. Deze hele site is er voor mijn hemelvaart, mijn heiligverklaring en vooral om mezelf ’terug te zien’.. (Aldus ene TW te Moederdag..)

   Het grappige overigens van vaccinatie-kritici is dat ze helemaal niet TEGEN vaccinaties zijn, maar tegen de manier waarop het nu gaat. Ze vragen om nuance, waar er gewoon met vaccinatie-hagel wordt geschoten op een muis..
   Ze vragen simpelweg om aandacht voor problemen, waarvan BEWEZEN is, dat er geen aandacht aan besteed wordt. (Zie het artikel hierboven!)

   En het grappige is dat het verdoemde ‘Homeopathische monster’ bovendien helemaal niet zo heel veel met de ‘Reguliere bewezen vaccinaties’ scheelt. Het gaat om hetzelfde principe = Toedienen van een lichte hoeveelheid stof, zodat het lichaam tegenstoffen kan aanmaken, voor het geval er écht stront aan de knikker komt.

   Alleen… tja daar gaan we:
   – vaccinaties spuiten lichaamsvreemde stoffen in, praten altijd over materiële stoffen.
   – homeopathie doet dit op een energetische wijze. Niet te bewijzen dus… dus het werkt niet..
   – vaccinaties zijn heilig, er mag niet meer over gesproken worden, het nut is aantoonbaar bewezen.. Dus geen geleuter, spuiten met die hap.
   – farmaceutische fraude, manipulatie, vervalsing etc. etc. mag niet over gesproken worden. Bewijzen die er liggen, zijn een bedreiging voor de ‘Power-that-Be’..
   – ook de dwalingen van de reguliere medische wetenschap mag niet over gesproken worden. Liever de onderzoeker afkraken, dan op het onderzoek zelf ingaan.
   – de pot verwijt de ketel: De proef hierboven mag bijv. niet gelden, hij gaat immers maar over 11 personen. Maar het HPV-vaccin IS niet eens volledig getest.. Het griepvaccin tegen HPV alleen op de computer. Farmaceuten die de verantwoordelijkheid voor negatieve werking van het H1N1-vaccin gewoon keihard bij overheden neerleggen… De angst regeert..!
   -enz. enz. enz.

   Het bizarre is de ongelooflijke felle reactie van ‘regulieren’, die reageren alsof ze gestoken zijn door een horzel.. Iets te verbergen? Iets te verdedigen, met hand en tand? Waarom dan in hemelsnaam? Waarom niet een gewone discussie met open vizier? Nick-namen die nou niet bepaald een ‘open-communicatie’ beloven. Mensen die eerlijk hier praten en delen, gebruiken geen blabla, om hun persoon te verbergen.

   Conclusie: er mag niet getwijfeld worden, vaccinaties ZIJN VEILIG, punt uit.

  8. Ik volg deze site nu al een hele tijd. Ik moet zeggen dat ik de reacties van Gait en van Trijntewinkel erg ‘verfrissend’ vind. Ze zorgen voor een tegengeluid waar het gros van de bezoekers van deze site vooral overal blind achteraan rent zonder zelf verder kijken.

   Ik vind het ook erg jammer om te zien dat Guido absoluut niet met reacties kan omgaan die niet ‘in zijn straatje passen’. Hij reageert hier erg direct op.

   Het is net goed voor een site als deze dat er ook tegengeluiden te horen zijn en niet alleen maar hosanna berichten.

 10. @wilmamazone, je opmerking “ik voor mijzelf en God voor ons allen” heeft je punt duidelijk gemaakt en daarop is mijn reactie gebaseerd. Je verbind zeker wel een waarde-oordeel aan mensen die anders beslissen dan jij graag zou zien. Het betreffende gezegde betekent in normaal Nederlands: egoïstisch en daar maak je de mensen dus eigenlijk voor uit, die andere keuzes maken dan jij doet. Jij hebt de keuze wel te vaccineren en een ander om dat niet te doen. Gelukkig maar! en hou je waarde-oordeel in vervolg voor jezelf want dan heb je misschien echt een. mooie moederdag gedachte

  1. @Kritisch

   Waar blijft een inhoudelijke reactie op mijn link in dat bericht over groepsimmuniteit of vind je het geen enkel probleem/de juiste keuze als de vaccinatiegraad b.v. naar 50% gaat zakken bij de zgn. kinderziekten?:

   http://www.vaccinatiesvoorkinderen.nl/vaccinaties/waarom_vaccineren.html

   Voordat vaccineren in Nederland op grote schaal werd toegepast, kwamen er veel ziekten voor die nu nog maar zelden voorkomen. Hierdoor zijn we bijna vergeten dat ze vroeger veel leed hebben veroorzaakt. Denk hierbij aan ziekten zoals difterie, polio en de mazelen. In de generaties voor de tweede wereldoorlog kende iedereen wel de kindjes die aan de zogenaamde kinderziekten overleden, handicaps aan over hielden of ernstig ziek waren geweest. Die tijd is gelukkig voorbij, doordat vanaf de jaren vijftig grootschalige vaccinatiecampagnes vele ziekten bijna of helemaal hebben doen verdwijnen in onder andere Nederland. Ook de verbetering van hygiënische omstandigheden door betere riolering, beter drinkwater, keuringsdienst van waren en dergelijke hebben een belangrijke rol gespeeld. Ook al komen de ziekten in Nederland niet of zelden voor, vaccinatie blijft belangrijk. Het uitbreken van polio epidemieën om de paar jaar, het weer optreden van kinkhoest en bijvoorbeeld de dreiging van difterie vanuit Oost-Europa tonen aan dat dit reële dreigingen blijven.

   In Nederland wordt 95% van de kinderen gevaccineerd. Dit hoge percentage vaccinaties is belangrijk om deze infectieziekten buiten de deur te houden. Als er namelijk veel ongevaccineerde kinderen en volwassenen zijn, kunnen ronddwalende ziektekiemen makkelijker vatbare mensen besmetten en keren ziekten weer terug. Hoe groter de groep gevaccineerden hoe minder kans dat een ziekte terug komt, dit effect heet groepsimmuniteit.

   Ziekten kunnen ook weer opduiken via mensen die terugkomen van reizen naar landen waar………

  2. By the way:

   Vrijheid betekent voor mij:
   Je altijd bewust zijn van je verantwoordelijkheden als mens/medemens om van daaruit je eigen keuze’s te maken.

  1. @Richard

   Ik ben weliswaar trijntjewinkel niet, maar wil toch graag weten wat je van dit artikel vind:

   http://skepp.be/artikels/wetenschap/geneeskunde/vaccineren-tegen-onverantwoordelijke-dwazen

   Vaccineren tegen onverantwoordelijke dwazen?

   De hetze tegen vaccinatie
   Alternatieve geneeswijzen geven hun praktijk graag een aureool van “natuurlijkheid”. Het begrip is zeer geliefd in de sector. Het appelleert aan zuiverheid, onschuldigheid en onschadelijk. Heel wat alternatieve toepassingen zijn nochtans volstrekt onnatuurlijk: van nekkraken bij babies door chiropractors tot homeopatische producten die synthetisch geproduceerd worden. Maar woordmagie leidt ook de aandacht af van de achterliggende overtuiging die vaak minder onschuldig is dan men vermoedt. Eén kwalijke kant die we hier belichten is de anti-vaccinatiementaliteit, die als een rode draad doorheen het alternatieve landschap loopt. De leuze “baat het niet dan schaadt het niet” gaat eigenlijk niet op.

   In alle landen ter wereld worden bijna alle, of toch zoveel mogelijk, kinderen gevaccineerd tegen een reeks ziekten veroorzaakt door bacteriën en virussen. In België is enkel de inenting tegen kinderverlamming (poliomyelitis) bij wet verplicht, alle andere gebeuren op vrijwillige basis. Die prikjes worden meestal gegeven tijdens de gratis raadplegingen van Kind en Gezin, maar heel wat ouders verkiezen daarvoor bij hun eigen huisarts of naar een kinderarts te gaan. Dankzij die veralgemeende campagnes is ongeveer 90% van de bevolking in de westerse landen ingeënt en zijn er al een hele reeks nare ziekten bijna verdwenen. Er zijn niet veel mensen meer die zich nog herinneren wat een vreselijk lijden die ziekten konden aanrichten. Er worden steeds meer nieuwe vaccins geïntroduceerd om nog meer van die gevaarlijke ziekten te voorkomen. Een recent voorbeeld is pneumococcenvaccinatie, die niet alleen kinderen beschermt, maar ook hun gevoelige grootouders. Door vaccinatie werden de pokken zelfs geheel uitgeroeid, één van de grootste plagen die de mensheid ooit heeft gekend. Daarom is nu de pokkenvaccinatie overbodig.

   quote:
   De ouders die niet vaccineren, profiteren de facto van de plichtsbewustheid van anderen, hoewel hun beslissing dikwijls wordt ingefluisterd door een misplaatst natuursentimentalisme of verkeerde opvattingen over weerstand en immuniteit.

   quote:
   De huidige vaccins hebben nevenwerkingen, maar die zijn zelden gevaarlijk. Uiterst zelden treden er zeer ernstige bijwerkingen door vaccinatie op, maar het gevaar van de ziekte is steeds vele malen groter. Je kan erop rekenen dat je kind toch beschermd wordt zolang de anderen hun kinderen maar vaccineren – maar bij voldoende aantallen egoïsten loop je risico op een nieuwe epidemie en zullen er velen prijs hebben, in de vorm van een zware ziekte of een levenslange handicap.

   eindquote:
   Een advies om iets niet te doen, is evengoed een advies. Dwazen moeten de verantwoordelijkheid opnemen voor hun dwaasheid.

   (dikgedrukt door mij)

  1. Dat komt (kwam) inderdaad voor na een intenting tegen pokken.

 11. @Guido, eigenlijk is de discussie hier ziekelijk.

  Ik ben zelf niet tegen vaccinatie, maar wel voor “beperkte veilige vaccinatie”.

  Zo gauw je opkomt voor kinderen die schade hebben van vaccinatie of zelfs overleden zijn, dan wordt je in een hoek gezet als iemand die onverantwoordelijk bezig is en niet weet waar ze het over heeft.

  We kunnen elkaar dood gooien met links die naar bewijzen verwijzen, maar als mensen niet voor elkaar openstaan dan is het een ziekelijke discussie.

  De vaccinaties van de kinderziektes zijn het begin voor vaccinaties tegen ALLES. Het is niet te bevatten waar ze mee bezig zijn.

  Ik hou me alleen bezig met de HPV vaccins en die waren er toch om meisjes te beschermen tegen een HPV infectie…… die tot baarmoederhalskanker kan leiden.

  Ach ach, het wordt gepromoot als vaccin tegen kanker.
  In Amerika ook al voor jongetjes tegen genitale wratten.

  En het is een wondermiddel, want het beschermt ook tegen orale-, hals- en nekkanker. Het zou inmiddels zelfs homo mannen beschermen tegen het krijgen van HIV.

  Nee ik ga hier geen links plaatsen, zoek het zelf maar op.

  Het niet willen erkennen dat sommige vaccins voor ernstige schade zorgen, betekend dat mensen niet serieus genomen worden.

  Zolang dat niet gebeurd zal de weerstand alleen maar gaan groeien, want mensen zijn niet gek.

  Ik geef toch nog een keer 1 link.
  De site door ouders gemaakt over hun dochters.
  Meisjes die ziek geworden zijn na hun HPV vaccinatie.

  En OH BOY, onderschat die ouders niet, die hebben meer ervaring met dit vaccin dan degene die het ingespoten heeft.

  De HPV-vaccins hebben inmiddels het leven van veel meisjes ten nadele veranderd (of zelfs beëindigd), terwijl nog nooit bewezen is dat ze er 1 iemand mee gered hebben. Waar zijn we mee bezig.

  Oh en wie durft om hier een link neer te zetten naar een onderzoek naar de bijwerkingen van de HPV vaccins, dat gaat over “verspreide vaccins” en waarin staat dat 89% van de de door de fabrikant aangeleverde meldingen van bijwerkingen onvoldoende gegevens hadden voor verder onderzoek, die werkt bij het RIVM, want die gebruiken dat ook om te bewijzen dat er geen bijwerkingen zijn.

  Hoe zo, moeten we de pro-vaccin mensen vertrouwen???

  http://truthaboutgardasil.org/

  1. @Janny, helemaal met je eens. Ook ik ben niet tegen vaccinatie in het algemeen maar wel tegen niet goed onderzochte vaccinatiepreparaten. Een ander probleem is het gebrek aan openheid bij b.v. de RIVM en daardoor verlies je vertrouwen. Wanneer je met tegenargumenten komt en het hebt over de vrijheid van keuze,(zie ook wilmamazone) wordt je beschuldigd van egoïsme omdat je niet mee doet aan groepsimmuniteit. Ik heb daarom besloten op dat soort reacties vanaf nu niet meer in te gaan.

 12. na net een stukje van Treinnie Winkelhaak en haar puntig priemende Passertje gelezen te hebben bij deze dan de volgende treffende maar argeloze (asperger) tig-d observaties;

  is kunstmatige intelligentie retoriek die ik Nu al na 3 zinnen direct herken;

  is hoogst waarschijnlijk kunstmatige intelligentie vanuit de centrale B.E.A.S.T computer in Brussel!

  is volstrekt equivalent aan het artificiële braaksel van canonieke juridische schijn PERSONEN als de krekken en webbot bruten op nujij;

  dit komt echt niet uit een gewoon mensen brein!

  John Harris – It’s an illusion Part 1/5
  http://www.youtube.com/watch?v=V0IM7Hobd_k

  veel mensen hebben volgens mij veel te lang nodig om de popiejopie platgetreden patronen te herkennen in dit soort standaard oppervlakkige eindeloos episch polemische kinderachtige reactionaire slap wauwelende zuur bijtende en bovendien hoogst onwelriekende onterecht zelfingenomen penetrante oprispingen van het gegarandeerd laagste allooi 😉

  ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook wel een maand of 6 nodig heb gehad om dit soort robot teksten meteen te laten voor wat het is;

  het is in feite geraffineerd machinaal treiteren waarbij gebruik wordt gemaakt van antieke kennis over de laagste regionen van onze menselijke geest!

  het morele gehalte is intrinsiek minder dan dat van een kakkerlak;

  toch ben ik bang dat heden ten dage vrijwel elke vergadering in vrijwel elk (overheids)bedrijf wordt gedomineerd door dit soort volstrekt zielloze strategisch opportunistische geïnfiltreerde procedurele robotTrolcopycat agenten van het donkere hersenloze gevoelloze zielloze op afstand bestuurbare nieuwe papieren blauwe bolsjewistische babylonische praatzieke 5 puntige duizend en 1 invulflutformulieren Fabian multiculti sluipstapsgewijs gefaseerd ingevoerde rood gloeiende parallelle nieuwe corporatieve berlusconi verraderssterrenrijk.

  brian gerrish edge media part1 (common purpose exposed)
  http://www.youtube.com/watch?v=rKPY18EmoBs

  p.s. ik hoop dat deze (auti) bijdrage hier mag blijven staan want tegenwoordig is zo’n hoekige atonale qui fait le boven toonzetting al genoeg om per direct een permaban op menig (zogenaamd) publiek forum te kunnen krijgen 😉

  de grote massa heeft nog nauwelijks door dat nu al een behoorlijk percentage van de bevolking heeft geleerd om bij voorbaat nooit meer het achterste deel van z’n opgezwollen tong te laten zien op de diverse commercieel publieke internet fora;

  het digitale razzia politie beleid van menig part time botte bijl moderator is een flauwe afspiegeling van wat ons god verhoede in het echt, real 3d live, nog te wachten kan gaan staan dit conform de ernstigste dokter doem prognoses van inside f.e.m.a. kamp getuigen die het zouden kunnen weten

  p.s. p.s. heb ik nou begrepen dat paul johan heeft gepest tijdens een presentatie?! heeh paul kom op joh niet zo lullig doen hoor; de nederlander is alleen onder de indruk als iets of iemand uit amerika komt; als johan een amerikaanse moeder had gehad en alles in het engels had gepubliceerd dan hadden we meteen instant respect voor z´n bespiegelingen (ik bedoel als een amerikaanse david wilcock inzichten krijgt aangereikt via dromen dan staan we ineens met z’n allen wel vooraan in de rij aanmechtig te jubelen);

  voor een nederlander is het kennelijk onmogelijk dat een medelander werkelijk iets kan betekenen of presteren, bah… wat een verschrikkelijk volkje kunnen we toch zijn als ‘nederige’ afgunstige platlanders;

  ja ik ben er zelf ook 1 maar toch heb ik mij Nooit echt Nederlander gevoeld hoor; een aantal jaren terug op malta rond gekeken; toen wist ik nog niets van die duistere ridder ordes maar het Arabisch element daar sprak me verschrikkelijk aan; ik zeg niet dat het daro het paradijs is; maar toch ik voelde me onder de mensen meer thuis; over het algemeen vind ik mede nederlanders niet erg kosjer, niet erg plezierig gewoon niet zomerfris; ja ik ben er zelf ook 1 daar niet van…

  we zijn aan de oppervlakte van die voorspelbare pastoortjes maar ondertussen stinkt het voortdurend naar beschimmelde zweetkaas achter de stiekume frusti staphorster zwarte gordijnen; getver; dan maar liever openlijk niet willen deugen; ja toch?!

  het schijnt dat wij hier met z’n allen tot het ideale vormeloze voorbeeldige nwo schapenkaasje gekneed zijn en dat er geen land in de wereld is waar zoveel sufferdjes tegelijk op een paar vierkante kilometer wonen die gezellig gezamenlijk gezapig in alle windrichtingen een uur in de trans europese katholieke koliekerige koalitie wind stinken (gedeeltelijke quote robin de ruiter de rest zelf verzonnen);

  geen wonder dat hier het proto begin centrum van de EuSSr is gestationeerd; hotel bilderberg van arie en nassi bob de vrije bouwers was het toch?

  gelukkig worden mijn aspirituele twijfelachtige dunne diabolische diarree bijdrages energetisch instant direct in balans gebracht door archetypisch stereotype politiek correct semi communistische taal gebruik van 6d janee types die het ongetwijfeld goed menen en soms bekomt het zelfs mij ook wel goed hoor; soms ook niet; maar dat is menselijk; iets met luvv en piezzsss man en alles is okeedan en daarna afsluitend pauselijke latijnse bloemige woorden en als finale toetje aan het eind prettige namastubatie en een gezegend avondmaal toegewenst door dominee Gremdaat met lekkere gebakken spekjes smikkel hmmm lekkerr! nou jaah de gemiddelde new age club daar zal ik ook binnen de kortste tijd wel weg gekeken worden; denk ik wel…bij de rotary wilde ze me vroeger ook al niet hebben; nou begrijp ik pas waarom; militaire rekruteringscriteria zijn erg simpel; wel of niet geschikt, met het rood russische stem potlood resoluut hard doorkrassen die stemwijzer; groeten uit Moskou…

  gadver nog even en het begint hier spaghetti berenstroop taal op z´n hollands te worden zonder vette vlaamse patatten vers geserveerd op grote ronde glimmende keramieke misplaatst Trotse wild rond draaiende Ufo Niehe show bizz hoofd schotels.

  De Achterlijke Nederlanders en de NWO, dl 1
  http://www.youtube.com/watch?v=EIvLuYmI73E

  De Achterlijke Nederlanders en de NWO, dl 2
  http://www.youtube.com/watch?v=cg4Is7Uvr6k

  1. @hyperalert,

   lees net je bovenstaande reactie; je bent mijn held van de dag! geniale woordkeuze heb me een gekneusde z(w)evende rib gelachen 🙂 🙂 🙂

  2. @hyperalert, betreffende link 1 en 2: heb je wel eens goed naar de beelden gekeken? zet ook af en toe het beeld eens stil………… Betreffende link 3 en 4, knap dat je dit hebt kunnen vinden en dat zegt ook iets over jou.

   Verder vind ik je reactie vooral gewauwel waar “geen touw aan vast te knopen is” maar misschien zie ik de humor niet of heb ik niet het brein om het uberhaupt te begrijpen.

  1. @Kritisch

   De Combat site was voor mij om te lachen.
   Ik ben te snel geweest met zo te reageren. (denk ik)

  2. @Aram, ik bedoelde dat ik nooit had gekeken op de site nadat ik hoorde dat dit bureau de RIVM zou ondersteunen bij de HPV campagne. Toen jij hem noemde ben ik eens gaan kijken en zag dat het eigenlijk een hele vreemde site was. Dat wilde ik met je delen:-) en evt ook met anderen omdat er waarschijnlijk niemand is gaan kijken. De site maakt gebruik van striptekeningen, ook de medewerkers zijn omgezet in een strip maar het ziet er heel vreemd uit. Ik zie ook een soort geestverschijningen en spiderman in vreemde uitdossing.

 13. Hallo Trijntje,

  Jij houdt van bewijzen. Zou je dan aub eerst het bewijs willen leveren dat virussen in mensen voorkomen. Daarna kun je je afvragen wat je ertegen zou kunnen den. Maar eerst moet je bewijzen dat ze bestaan en in mensen voorkomen. Want je zult met me eens zijn dat als niet aan de eerste voorwaarde is voldaan, IEDERE vaccinatie KWAKZALVERIJ is?

  Aan jou de eer!

  Het levert je een Nobel pris op. Want dit bewijs is tot nu toe niet geleverd, zoals je zou weten als je hier wetenschappelijke argumenten zou gebruiken ipv angst inductie.

  Een warme groet,

  Dzyan

  1. sorry er moet staan:

   IEDERE vaccinatie tegen virussen KWAKZALVERIJ is.

  2. Virussen bestaan niet?!
   Hier staan ze zelfs op foto’s:

   http://www.kennislink.nl/publicaties/ontsnappende-virussen

   Ontsnappende virussen

   Antibiotica hebben de mens geholpen om bacteriële infecties te controleren. Virus-infecties, zoals AIDS, griep, SARS, herpes, Ebola en Mond- en klauwzeer kunnen echter nauwelijks bestreden worden. Virussen moeten cellen infecteren om zich te vermenigvuldigen, waardoor deze gastheercellen ziek worden en eventueel doodgaan. De gastheer verdedigt zich hier tegen met een afweerreactie, die de virussen op hun manier weer proberen te ontduiken. Dit gebeurt op twee hoofdmanieren: via een standaard strategie gecodeerd in het erfelijk materiaal van het virus of doordat het virus zichzelf blijft veranderen.
   Virussen kunnen zich niet zelfstandig vermenigvuldigen. Hiervoor hebben ze de hulp van gastheercellen nodig. Dat betekent dat virussen cellen moeten infecteren, binnendringen voor hun eigen voortplanting. Een gevolg van die infectie is dat de geïnfecteerde cel ziek wordt en eventueel dood gaat. Dit wil de gastheer niet, dus die zal zich gaan verdedigen met een afweerreactie tegen het virus.

   Virussen en ontsnappingsstrategieën

   DNA is het erfelijk materiaal (genoom) van alle levende organismen en RNA is de werkkopie waarmee eiwitten worden gemaakt. Bij virussen ligt dit soms echter anders………

  3. @Wilmamazone,

   Je krijgt de Nobelprijs!! Wilmamazone nou toch!

  4. Hallo Trijntje,

   Mooi ik zie dat je verbaasd bent. Dat is alvast een begin.

   Ik weet dit omdat ik ervoor geleerd heb. In, volgens jouw, allerlei vage cursussen. En ook nog wat regulier spul.

   De uitdaging blijft staan want ik lees geen enkel bewijs in je reactie. En je geeft zelfs niet toe dat dit de fundamentele vraag is. Nogmaals (gewoon een beetje olie op het vuur gooien, trek het je niet aan) bewijs nu eerst eens dat virussen bestaan, dan dat ze in mensen voorkomen en dan pas kun je gaan onderzoeken of vaccinaties enig doel/nut hebben.

   Als opwarmertje mag ik misschien een experiment voorstellen.
   Google (bij afbeeldingen) op virus.
   a) virussen hebben geen stofwisseling en dus per definitie altijd dezelfde grootte. Alles met grootte-verschil valt af.
   b) Virussen zijn zo klein dat je ze alleen met een elektronen microscoop kunt zien. Elektronen microscoop plaatjes zijn monochroom. Alles met kleurtjes valt af.
   c) Van allerlei virussen vind je op het internet prachtige modellen, alles wat niet op die prachtige modellen lijkt valt af.

   Wat houdt je over?

   Groet,

   Dzyan
   Die het experiment ook wel eens met een beloning gedaan heeft. En nog steeds niet failliet is 😉

  5. De premissen in je vraagstelling kloppen al niet.

   Het is bijvoorbeeld niet zo dat alle virussen even groot zijn, zoals jij beweert. Er zijn ook reuzenvirussen. Mimivirus is van alle virussen het grootst.

   Er is inmiddels zoveel bekend over virussen dat het volslagen idioot is om naar een bewijs voor hun bestaan te vragen.

   Ik geloof daarom ook niet dat je deze vraag serieus bedoelt, ik dat je gewoon aan het trollen bent.

  6. http://www.virology.net/Big_Virology/BVDiseaseList.html

   Viral Diseases and Their Etiologic Agents

   Alphabetical Index of Viral and Infectious diseases:

   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | XYZ

   indicates there are more than one etiologic agents exist for a disease.

   Viral Families are linked where appropriate to individual pages within the Big Picture Book of Viruses. Infectious Diseases that are not viral in etiology are identified as being of non-viral origen.

  7. Dzyan mag dan wel denken dat virussen niet bestaan, maar ik vrees dat die virussen zich daar niks van aan trekken. Ocherm!

  8. Guido, het lijkt een goed idee om ons wat meer in de breedte van een draad te geven.

   Een hoop commotie en allerlei zaken die er niet toe doen. Vandaar een korte reactie. Virussen op het lab, zijn zoals de titel goed aangeeft nog geen virussen in levende mensen. Ik vraag wilmamazone wel om wat nauwkeuriger haar punt te maken. Ik vind daar eigenlijk niets wat aan de gestelde voorwaarden voldoet.

   Hebben jullie het experiment wel gedaan? Er staan drie voorwaarden bij.

   En, ik geef dat graag toe, er zijn verschillende virus “soorten” die onderling van grootte kunnen verschillen. Maar niet binnen een “soort”! Dat was een van de gedachten die het experiment zo leuk maken. Het is nooit mijn bedoeling geweest om het bestaan van virussen te ontkennen. Wel stel ik vragen bij de rol van virussen in mensen.

   En de vraag: toon maar aan dat ze (virussen in levende mensen) er zijn? Is zeker gerechtvaardigd. Bij vaccinatie wordt lichaamsvreemde eiwitten (En een boel andere dingen die je zonder belangrijke aanleiding niet ingebracht wilt hebben) in het lichaam gebracht. Vaak door het omzeilen van de natuurlijke barrières. Wetende hoe gevaarlijk het is om lichaamsvreemde eiwitten in het lichaam te brengen, is er heel kritische, transparante en objectieve controle nodig bij een dergelijk proces.

   Die is er niet. En wat erger is het is niet langer een medisch onderwerp, maar evengoed een commercieel/financieel onderwerp, en tenslotte ook nog een politiek onderwerp. Mijn ervaring is dat bij dergelijke situaties de wetenschap vaak als een hoer misbruikt wordt.

   Dus ik zou gewoon willen vragen om dat rare experiment te doen en eens te kijken op bijvoorbeeld http://www.virusmyth.com. Niet om van gedachten te veranderen, maar om gewoon eens wat wetenschap te doen. Dus onder andere onderzoeken en vragen blijven stellen.

   Sorry voor arrogante patriarchale houding.

   Een warme groet,

   Dzyan
   Die zich afvraagt of hij in Frankrijk niet in hetzelfde huis geslapen heeft als wilmamazone. Zegt draadjes aan het hoofd 😉 je iets?

  9. Oh. Nou bestaan ze ineens wel.

   Enfin, het zal wel.

   Maar goed, via dit linkje zie het epstein-barr virus. Links de patiënt met de ziekte, rechts een microscopische opname van het virus in het celweefsel dat van de patiënt is genomen.
   http://eyepathologist.com/disease.asp?IDNUM=324540

   Wat mij betreft eindigt de discussie hier, ik vind je getroll te gek voor woorden.

  10. Lees hier het verhaal van de kleine Harvey:
   http://www.harveyparry-appealfund.com/
   Inmiddels is bekend dat er genoeg geld in ingezameld om Harvey zijn nieuwe state-of-the art beenprotheses te geven:
   http://www.itnsource.com/shotlist//ITN/2010/04/09/T09041005/
   Hier een ander kindje dat getroffen werd door dezelfde ziekte, toevallig ook een Harvey:
   http://tinyurl.com/cq7jcj

   Beide kindjes werden getroffen door een zeer gevaarlijke vorm van hersenvliesontsteking, veroorzaakt door een meningokokkeninfectie. Het type meningokok waar Harvey door besmet raakte, was van type B.

   Er is een vaccin beschikbaar dat een bescherming van 85-90% geeft tegen meningokokkeninfecties van types A, C, Y en W-135. Een vaccin dat ook beschermt tegen type B is in ontwikkeling.

   De meeste kindjes die met deze bacterie besmet raken, sterven of raken ernstig gehandicapt. Daar komt bij dat de ziekte vreselijk is om door te maken, de kindjes moeten een verschrikkelijk lijden doormaken. Het eerste kindje van goede vrienden van mij is er 25 jaar geleden aan overleden. Ze was helemaal zwart van de onderhuidse bloedingen en afstervend weefsel en het is met geen pijn te beschrijven hoe dit kind heeft moeten lijden. Dit zijn echt afgrijselijke ziektes.

   In Nederland wordt sinds 2002 ingeënt tegen deze ziekte – helaas dus nog niet tegen type b, maar dat is een kwestie van tijd. Het aantal gevallen van meningokokkeninfecties is na 2002 drastisch afgenomen.

   Ik weet dat ik hier beschuldigd ben van gebrek aan empathisch vermogen.

   Wat ik echter niet begrijp hoe mensen dergelijke dingen kunnen aanzien en diegenen die kinderen voor dergelijke ellende willen behoeden, beschuldigen van gebrek aan empathisch vermogen. Om over de “geestige” reactie van Hyper Alert nog maar te zwijgen.

 14. Raar is ook dat Wakefield, die ontdekte dat autisten afwijkingen hebben in hun immmuunsysteem, zich manifesterend in de darmen door ontstekingen, veroorzaakt door persistente mazelenvirus, afkomstig van het BMR-vaccin, veroordeeld wordt voor een futiliteit, de gehele mainstream media meldt dat het onderzoek van Wakefield bull shit is en vervalst, terwijl zijn onderzoeksresultaten helemaal niet ter discussie staan. Sterker, ze worden keer op keer herhaald. Hij in 1998, maar kijk eens wat er in 2006 gebeurde. Coutinho leest u even mee? Kunt u niet meer zeggen, Wir haben es nicht gewusst.

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-388051/Scientists-fear-MMR-link-autism.html
  Wetenschappers vrezen dat het BMR-vaccin autisme veroorzaakt
  Nieuw Amerikaans onderzoek laat zien dat er mogelijk een relatie bestaat tussen het controversiële BMR-vaccin en autisme en darmziekten bij kinderen.
  De studie lijkt de bevindingen van de Britse arts Andrew Wakefield te bevestigen, die een storm veroorzaakte in 1998 door te suggereren dat deze link bestaat. Nu heeft een team van de Wake Forest University school of Medicine in North Carolina 275 kinderen met regressief autisme en darmziekte onderzocht, van de 82 geteste kinderen tot nu toe bleek 70 positief voor het mazelenvirus.
  (…)
  Wat dit betekent is dat Dr Wakefield’s bevindingen in zijn studie mogelijk correct blijken te zijn. Uit die studie van het BMR-vaccin bleek in de darmen van de kinderen het mazelenvirus van dat vaccin aanwezig te zijn, tezamen met darmontstekingen en andere problemen, mogelijk gerelateerd aan het BMR-vaccin. De studie in 1998 van Wakefield, toen lector in gastroenterology aan de Royal Free Hospital in Noord Londen, tezamen met 12 andere artsen, claimde een nieuwe darmziekte te hebben gevonden: Autism Enterocolitis. In die tijd, zei Dr Wakefield, dat al hadden ze niet bewezen dat BMR en autisme met elkaar verbonden waren, er genoeg reden tot zorg was en de overheid de mogelijkheid zou moeten bieden om aparte vaccins te verstrekken voor de mazelen, de bof en de rode hond, ipv het BMR-cocktailvaccin: totdat meer onderzoek was gedaan.
  (…)
  Dit is de tweede onafhankelijke studie die Wakefield’s bevindingen bevestigen. In 2001 repliceerde John O’Leary, professor van Pathology aan het St James’s Hospital en Trinity College, Dublin, zijn bevindingen. Afgelopen nacht zei Dr Wakefield: ‘Met deze studie bevestigt Professor O’Leary nogmaals wat we vonden bij Britse kinderen.. De enige blootstelling aan de mazelen die deze kinderen hadden is via het BMR-vaccin. “Ze ontwikkelden zich normaal totdat zij teruggingen in ontwikkeling, ze lijden nu aan autisme en aan een darmziekte.” ‘De gezondheidsraad en sommige van de media bagatelliseren onze bevindingen en noemen het niet significant. Het excuus was dat niemand anders dezelfde bevindingen had. “Wat zij niet zeiden is dat niemand anders hetzelfde onderzoek had gedaan.” Een woordvoerder van de gezondheidsraad zei dat zij het Amerikaanse rapport niet hadden gelezen maar voegde eraan toe: ‘BMR blijft de beste manier van bescherming tegen mazelen, bof en rode hond.’

  (…)

  Hier nog een paar onderzoeken. En de mainstream media zag dat het goed was. Kan het schelen joh, dat autisme vroeger niet bestond. De ontdekker Leo Kanner zei: Ik heb nog nooit zo een syndroom meegemaakt. Nu hebben we zelfs voetbalteams van autisten. En dit allemaal onder daverend applaus van de mainstream media:
  Horvath K,Papadimitrious JC, Rabsztyn A, Drachenberg C, Tildon JT. Gastrointestinal abnormalities in children
  with autistic disorder. J Pediatr 1999 Nov;135:559-63.
  8 Furlano RI, Anthony A, Day R, Brown A, McGavery L, Thomson MA, Davies SE, Berelowitz M, Forbes A,
  Wakefield AJ, Walker-Smith JA, Murch SH. Colonic CD8 and gamma delta T-cell infiltration with epithelial
  damage in children with autism. Journal of Pediatrics 2001;138:366-72.
  11Krigsman A, Boris M, Goldblatt A. Frequency of histologic enterocolitis and lymphonodular hyperplasia in
  autistic children presenting for ileocolonoscopy. IMFAR. May 7th, 2004.
  12 Balzola F, et al. Autistic Enterocolitis: Confirmation of a New Inflammatory Bowel Disease in an Italian Cohort
  of Patients. Digestive Diseases Week, Chicago, May 2005.
  13 Balzola F, Barbon V, Repici A, Rizzetto M, Clauser D, Gandione M, Sapino A. Panenteric IBD-like disease in a
  patient with regressive autism shown for the first time by the wireless capsule enteroscopy: another piece in the
  jigsaw of this gut-brain syndrome? Am J Gastroenterol. 2005 Apr;100(4):979-81.
  14 Sabra A, Bellanti J, Hartmann D, Zeligs B, MacDowell-Carneiro AL, Menendez F, Colon A, Guo Wu A, Sabra
  LF, Romero M, Sabra S, Ebecken R, Madi K. The GUT-CNS Connection: a new Domain for the Clinician.
  Gastrointestinal and Behavioral Dysfunction in Children with Non-IgE-mediated Food Allergy, Ileal-Nodular-
  Hyperplasia and Low Th1 Function: a New Clinical-Immunologic Constellation. Annals of Allergy.
  15 Gonzalez L, Lopez K, Navarro D, Negron L, Rodriguez R, Flores L, Villalobos D, Martinez M, Rodriguez G,
  Sabra S, Bellanti J, Sabra A. Alteraciones immunologicas e immunohistoquimicas en la mucosa del tracto digestivo
  en ninos autistas. Venezuelan Medical Society presentation.

  Mijnheer Coutinho heeft u het gelezen? Slaap lekker mijnheer Coutinho.

  1. Dit was een onderzoek zonder controlegroep.

   Wellicht kun je dan ook even een ander onderzoek citeren hier, dat wel aan de eisen voor goed wetenschappelijk onderzoek voldeed, dus anoniem gerandomiseerd was en een controlegroep had. Daaruit bleek dat precies dezelfde kenmerken ook voorkomen bij kinderen zonder autisme.

   Op deze site heb ik al verwezen naar dat andere onderzoek.

   De uitkomsten van Wakefield zijn nooit bevestigd in goed wetenschappelijk onderzoek. Met kwalitatief slecht onderzoek – zoals dat van Wakefield – kun je alles “bewijzen” wat je maar wil.

  2. http://cryptocheilus.wordpress.com/2009/11/10/grieptopic-autisme-en-thimerosal-thiomersal-kwik-in-griepvaccins-voor-kinderen/

   Grieptopic: autisme en thimerosal, thiomersal, kwik in (griep)vaccins voor kinderen

   Veel vragen zijn er omtrent Thiomersal of thimerosal dat toegevoegd worden aan vaccinaties. Wat doet het? Voornaamste vraag is dan is het veilig voor kinderen of juist gevaarlijk? Dubieuze websites komen altijd met ronkende verhalen over grote hoeveelheden kwik die aan vaccins toegevoegd zijn en die effecten van dat kwik op neurologische aandoeningen en met name autisme voor kinderen.

   Hieronder een overzicht n.a.v. een (beperkte) literatuurstudie. Zo mogelijk wordt gerefereerd aan fulltext artikelen.

   quote:

   Verwijdering van thimerosal uit de vaccinaties voor kinderen rond de eeuwwisseling, is niet gebeurd omdat onderzoeken zouden uitwijzen dat het schadelijk zou zijn. Het is verwijderd om de kwikbelasting voor kinderen niet onnodig hoog te maken. Dit omdat kinderen ook uit het milieu en het eten kwik binnen krijgen en er op dat moment weinig data ter beschikking waren omtrent de veiligheid/gevaren hieromtrent.

   Veel onderzoek is sindsdien gebeurd. Een overzicht.

   Belangrijk is te weten dat ethtylkwik (tiomersal) zich in het lichaam heel anders gedraagt dan methylkwik. Methylkwik heeft de eigenschap tot opslaan. Uit onderzoek naar de waardes van ethylkwik in het lichaam van kinderen en hun uitscheiding daarvan blijkt dat de helft van het kwik in timerosal bij kinderen al na 4-6 dagen uit het lichaaam wordt uitgescheiden. [1] [2]. Deze resultaten gelden ook voor kinderen die te vroeg geboren zijn en een laag geboortegewicht hebben. [3] Ook een studie met jonge apen geeft soortgelijke resultaten [4]
   (Vooral) kinderen poepen het gewoon heel snel weer uit.

   Veel wordt geschreven over het mogelijke verband tussen thimerosal houdende vaccins en het verhoogde risico op autisme. Sinds de verwijdering van timerosal uit de kindervaccins is hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Men zou verwachten dat het aantal kinderen met een aan autisme verwante aandoening sinds verwijdering van thimerosal gedaald zou zijn.

   Veel verhalen over schadelijkheid van thimerosal en de invloed op het ontwikkelen van neurologische aandoeningen vinden hun oorsprong in een artikel van Wakefield et al. in 1998. De studie werd gepubliceerd in de Lancet (een gerenommeerd blad.) [5]. In 2004 trokken 10 van de dertien auteurs van dit artikel hun conclusies terug [6]. (Wakefield bleek later ook vergoedingen te hebben gekregen van ouders van autistische kinderen die procedeerden teneinde schadevergoedingen te krijgen. Die processen werden verloren.)
   Ook artikelen van David A. Geier et al. uit 2003 deden tegenovergestelde conclusies blijken [7]. De studie barstte echter van de methodologische fouten en verkeerde aannames [8].

   Wat is er wel bekend? Een studie uit 2008 in Californië waarin geconcludeerd wordt dat er geen afname van het aantal gevallen van autisme na verwijdering van thimerosal gezien wordt strong>[9]. Integendeel. Het aantal gevallen stijgt nog jaarlijks. Een zelfde soort studie in Denemarken kwam tot vergelijkbare resultaten [10]

   Heel veel andere stevige studies en reviews concluderen hetzelfde. Er bestaat weinig reden om aan te nemen dat toevoeging van (de kleine hoeveelheden) thimerosal aan vaccins schadelijk is en bijvoorbeeld verband zou houden met het ontwikkelen van autisme bij kinderen. [11] [12] [13] [14] [15]

   Vermoed wordt dat de hogere cijfers voor wat betreft autisme er mee te maken hebben dat men de ziekte nu beter herkent [16]

  3. Harry, nog wat leesvoer voor je m.b.t. de BMR-injectie en autisme, met kwalitatief betere onderzoeken dan die waaraan jij refereert:

   • A largepopulation-basedstudy in England looked at the vaccination status of 498 children with autism and control subjects without autism and found no link between the timing of vaccination with MMR and the onset of autism.
   • In2004, another English study looked at the rates of autism in 5,500 children who attended GPs and were immunised with MMR, and found no evidence to suggest a link between the vaccine and autism.
   • A study of more than440,000 Danish children vaccinated in the 1990s compared with 96,000 unvaccinated children provided strong evidence against
   the hypothesis that MMR causes autism or autistic spectrum disorder.
   • A large study in Finland followed almost 600,000 children for 20 years after MMR vaccination and found no evidence for MMR vaccine-associated autism or other neurological disorders.
   • A study of the rates of IBD and autism among 6,100 French school-aged children found no association between MMR and these diseases.
   • A study in Sweden in 1998 looking at the prevalence of autism over 10 years found no change after the introduction of MMR vaccine.
   • Two independent groups of researchers in the UK performed epidemiologic studies to determine if there was an association between bowel symptoms/autism, and MMR. Both studies found no evidence for gastrointestinal problems being linked to developmental regression or to MMR vaccination.
   • Additional studies in the USA and UK found no correlation between trends in early childhood MMR immunisation rates and trends in autism diagnosis. For example, a study done in California showed that, although rates of autism have gone up by 373% over 15 years, the increase in the number of children immunised with MMR has only increased by 14% in that time.
   • A study in the USA looked at patients with IBD born over a 32-year period and found that vaccination with MMR or other measles-containing vaccines, or the timing of vaccination early in life, did not increase the risk for IBD.
   • At least three laboratory-based studies by different research groups, using technical methods similar to those in the Uhlmann study, found no evidence of measles virus in the bowel specimens of patients with IBD.

   Referenties:
   Institute of Medicine of the National Academies. Immunization safety review: vaccines and autism. May 2004. http://www.iom.edu/en/Reports/2004/Immunization- Safety-Review-Vaccines-and-Autism.aspx (accessed Dec 2009)
   Smeeth L, Cook C, Fombonne E, et al. MMR vaccination and pervasive developmental disorders: a case-control study. Lancet 2004;364:963-969.
   Chen W, Landau S, Sham P, Fombonne E. No evidence for links between autism, MMR and measles virus. Psychological Medicine 2004.34:543-553.
   Parker SK, Schwartz B, Todd J, Pickering LK. Thimerosal-containing vaccines and autistic spectrum disorder: a critical review of published original data. Pediatrics 2004;114:793-804.
   Offit PA, Coffin SE. Communicating science to the public: MMR vaccine and autism. Vaccine 2003;22:1-6.
   Wilson K, Mills E, Ross C, et al. Association of autistic spectrum disorder and the measles, mumps and rubella vaccine: a systematic review of current epidemiological evidence. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine 2003;157:628-634.
   Madsen KM, Hviid A, Vestergaard M, et al. A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism. New England Journal of Medicine 2002;347:1477-1482.
   Taylor B, Miller E, Lingam R, et al. Measles, mumps, and rubella vaccination and bowel problems or developmental regression in children with autism: population study. BMJ 2002;324:393-396.
   Andrews N, Miller E, Taylor B, et al. Recall bias, MMR, and autism. Archives of Disease in Childhood 2002;87:493-494.
   Mäkelä A, Nuorti P, Peltola H. Neurologic disorders after measles-mumps-rubella vaccination. Pediatrics 2002;110:957-963.
   Uhlmann V, Martin CM, Sheils O, et al. Potential viral pathogenic mechanism for new variant inflammatory bowel disease. Molecular Pathology 2002;55:84-90.
   Kaye JA, del Mar Melero-Montes M, Jick H. Mumps, measles, and rubella vaccine and the incidence of autism recorded by general practitioners: a time trend analysis. BMJ 2001;322:460-463.
   Fombonne E, Chakrabarti S. No evidence for a new variant of measles- mumps-rubella-induced autism. Pediatrics 2001;108:58-59.
   Dales L, Hammer SJ, Smith NJ. Time trends in autism and in MMR immunization coverage in California. JAMA 2001;285:1183-1185.
   Iizuka M, Chiba M, Yukawa M, et al. Immunohistochemical analysis of the distribution of measles related antigen in the intestinal mucosa in inflammatory bowel disease. Gut 2000;46:163-169.
   Patja A, Davidkin I, Kurki T, Kallio MJ, Valle M, Peltola H. Serious adverse events after measles-mumps-rubella vaccination during a fourteen-year prospective follow-up. Pediatric Infectious Disease Journal 2000;19:1127-1134.
   DeStefano F, Chen RT. Autism and measles, mumps, and rubella vaccine: no epidemiological evidence for a causal association. Journal of Pediatrics 2000;136:125-126.
   Taylor B, Miller E, Farrington CP, et al. Autism and measles, mumps, and rubella vaccine: no epidemiological evidence for a causal association. Lancet 1999;353:2026- 2029.
   Peltola H, Patja A, Leinikki P, Valle M, Davidkin I, Paunio M. No evidence for measles, mumps, and rubella vaccine-associated inflammatory bowel disease or autism in a 14-year prospective study. Lancet 1998;351:1327- 1328.
   Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, et al. Ileal- lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. Lancet 1998;351:637-641.
   Feeney M, Ciegg A, Winwood P, Snook J. A case-control study of measles vaccination and inflammatory bowel disease. Lancet 1997;350:764-766.
   Fombonne E, Du Mazauabrun C, Cans C, Grandjean H. Autism and associated medical disorders in a French epidemiological survey. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 1997;36:1561-1569.
   Haga Y, Funakoshi O, Kuroe K, et al. Absence of measles viral genomic sequence in intestinal tissues from Crohn’s disease by nested polymerase chain reaction. Gut 1996;38:211-215.

  4. @trijntjewinkel
   Of BMR de oorzaak is van autisme is weer een ander tak van sport. Feit is dat sinds het uitroeien van de kinderziekten, niet alleen 50% van de zuigelingen allergisch is (moeder is van de BMR-generatie, heeft dus geen infecties van betekenis doorgemaakt waardoor het immuunsysteem van haar kind gevoeliger is voor allergieën en auto immuunziekten).

   Ik ga u op uw wenken bedienen. Hieronder alle onderzoeken die een verband zien tussen autisten en afwijkingen in het immuunsysteem.

   1 Kanner, Leo. Nervous Child, “Autistic Disturbances of Affective Contact.” 1943.
   2 Madness on the Couch: Blaming the Victim in the Heyday of Psychoanalysis, Edward Dolnick, p.216.
   3 Taylor B, Miller E, Lingham R, Andrews N, Simmons A, Stowe, J. Measles, mumps, and rubella vaccination and bowel problems or developmental regression in children with autism: population study. BMJ. 2002;324:393-396.
   4 Werner E, Dawson G.. Validation of the phenomenon of autistic regression using home videotapes. Arch Gen
   Psychiatry. 2005 Aug;62(8):889-95.
   5 Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, Linnell J, Casson DM, Malik M, Berelowitz M, Dhillon AP, Thomson MA,
   Harvey P, Valentine A, Davies SE, Walker-Smith JA: Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and
   pervasive developmental disorder in children. Lancet 1998 Feb 28;351(9103): 637-41.
   6 Wakefield AJ, Anthony A, Murch SH, Thomson M, Montgomery SM, Davies S, Walker-Smith JA. Enterocolitis
   in children with developmental disorder. American Journal of Gastroenterology 2000;95:2285-2295.
   7 Horvath K,Papadimitrious JC, Rabsztyn A, Drachenberg C, Tildon JT. Gastrointestinal abnormalities in children
   with autistic disorder. J Pediatr 1999 Nov;135:559-63.
   8 Furlano RI, Anthony A, Day R, Brown A, McGavery L, Thomson MA, Davies SE, Berelowitz M, Forbes A,
   Wakefield AJ, Walker-Smith JA, Murch SH. Colonic CD8 and gamma delta T-cell infiltration with epithelial
   damage in children with autism. Journal of Pediatrics 2001;138:366-72.
   9 Torrente F., Machado N., Perez-Machado M., Furlano R., Thomson M., Davies S., Wakefield AJ, Walker-Smith
   JA, Murch SH. Enteropathy with T cell infiltration and epithelial IgG deposition in autism. Molecular Psychiatry.
   2002;7:375-382.
   10 Ashwood P, Anthony A, Pellicer AA, Torrente F, Wakefield AJ. Intestinal lymphocyte populations in children
   with regressive autism: Evidence for extensive mucosal immunopathology. Journal of Clinical Immunology,
   2003;23:504-517.
   11Krigsman A, Boris M, Goldblatt A. Frequency of histologic enterocolitis and lymphonodular hyperplasia in
   autistic children presenting for ileocolonoscopy. IMFAR. May 7th, 2004.
   12 Balzola F, et al. Autistic Enterocolitis: Confirmation of a New Inflammatory Bowel Disease in an Italian Cohort
   of Patients. Digestive Diseases Week, Chicago, May 2005.
   13 Balzola F, Barbon V, Repici A, Rizzetto M, Clauser D, Gandione M, Sapino A. Panenteric IBD-like disease in a
   patient with regressive autism shown for the first time by the wireless capsule enteroscopy: another piece in the
   jigsaw of this gut-brain syndrome? Am J Gastroenterol. 2005 Apr;100(4):979-81.
   14 Sabra A, Bellanti J, Hartmann D, Zeligs B, MacDowell-Carneiro AL, Menendez F, Colon A, Guo Wu A, Sabra
   LF, Romero M, Sabra S, Ebecken R, Madi K. The GUT-CNS Connection: a new Domain for the Clinician.
   Gastrointestinal and Behavioral Dysfunction in Children with Non-IgE-mediated Food Allergy, Ileal-Nodular-
   Hyperplasia and Low Th1 Function: a New Clinical-Immunologic Constellation. Annals of Allergy.
   15 Gonzalez L, Lopez K, Navarro D, Negron L, Rodriguez R, Flores L, Villalobos D, Martinez M, Rodriguez G,
   Sabra S, Bellanti J, Sabra A. Alteraciones immunologicas e immunohistoquimicas en la mucosa del tracto digestivo
   en ninos autistas. Venezuelan Medical Society presentation.
   16 Kushak R, Winter H, Farber N, Buie T. Gastrointestinal symptoms and intestinal disaccharidase activities in
   children with autism. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, Vol. 41, No.4, October 2005.
   17 Horvath K, Perman JA. Autism and gastrointestinal symptoms. Curr Gastroenterol Rep. 2002 Jun4(3):251-8.

   18 Molloy CA, Morrow AL, Meinzen-Derr J, Schleifer K, Dienger K, Manning-Courtney P, Altaye M, Wills-Karp
   M. Elevated cytokine levels in children with autism spectrum disorder. J Neuroimmunol. 2006 Mar;172(1-2):198-
   205.
   19 Becker, KB, Friedlin B, Simon RM. Comparative genomics of Autism, Tourette Syndrome, and autoimmune/Inflammatory Disorders (in press).
   20 Uhlmann V, Martin CM, Sheils O, Pilkington L, Silva I, Killalea A, Murch SB, Walker-Smith J, Thomson M, Wakefield AJ, O’Leary JJ. Potential viral pathogenic mechanism for new variant inflammatory bowel disease. Mol Pathol. 2002 Apr;55(2):84-90.
   21 Daynes G. Bread and tears; naughtiness, depression and fits due to wheat sensitivity. Proc R Soc Med. 1956 Jul;49(7):391-4.
   22 Deykin EY, MacMahon B. Viral exposure and autism. Am J Epidemiol. 1979:109:628-638.
   23 Appay V, Dunbar PR, Callan M, Klenerman P, Gillespie GM, Papagno L, Ogg GS, King A, Lechner F, Spina CA, Little S, Havlir DV, Richman DD, Gruener N, Pape G, Waters A, Easterbrook P, Salio M, Cerundolo V,
   McMichael AJ, Rowland-Jones SL. Memory CD8+ T cells vary in differentiation phenotype in different persistent virus infections. Nat Med. 2002 Apr;8(4):379-85.
   24 Singh VK, Lin SX, Newell E, Nelson C. Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism. J Biomed Sci 2002 Jul-Aug;9(4):359-64.
   25 Singh VK, Jensen RL. Elevated levels of measles antibodies in children with autism. Pediatr Neurol. 2003 Apr;28(4):292-4.
   26 Singh VK, Lin SX, Yang VC. Serological association of measles virus and human herpesvirus-6 with brain autoantibodies in autism. Clin Immunol Immunopathol. 1998 Oct;89(1):105-8.
   27 Smeeth L. Cook C, Fombonne E, Heavey L, Rodriguez L, Smith PG, Hall AJ. MMR vaccination and pervasive developmental disorders: a case-control study. Lancet. Sep 11-17;364(9438):963-9.
   28 Jefferson T, Price D, Demicheli V, Bianco E; European Research Program for Improved Vaccine Safety Surveillance (EUSAFEVAC) Project. Unintended Events Following Immunization with MMR a systematic review. Vaccine, 2003 21 (25-26):3954-60.
   29 Bagenstose LM et al Mercury enhancers, susceptibility to Leishmaniasis Parasite. Immunology. 2001:23:633-640.
   30 Hathaway CA et al Experimental colitis increases blood-brain barrier permeability in rabbits American Journal of gastrointest liver physiol 1999.276:1174-1180.
   31 Havarinasab S, Haggqvist B, Bjorn E, Pollard KM, Hultman P. Immunosuppressive and autoimmune effects of thimerosal in mice. Toxicol Appl Pharmacol. 2005 Apr 15;204(2):109-21.
   32 Burd L, Kerbeshian J, Klug MG, McCulloch K. A prevalence methodology for mental illness and developmental disorders in rural and frontier settings. Int J Circumpolar Health. 2000 Jan;59(1):74-86.
   33 Nylander L, Gillberg C. Screening for autism spectrum disorders in adult psychiatric out-patients: a preliminary report. Acta Psychiatr Scand. 2001 Jun;103(6):428-34.
   34 Gillberg C, Steffenburg S, Schaumann H. Is autism more common now than ten years ago? Br J Psychiatry. 1991 Mar;158:403-9.
   35 Chang HL, Juang YY, Wang WT, Huang CI, Chen CY, Hwang YS. Screening for autism spectrum disorder in adult psychiatric outpatients in a clinic in Taiwan. Gen Hosp Psychiatry. 2003 Jul-Aug;25(4):284-8.
   36 Croen L, Grether J, Hoogstrate J, Selvin S. The changing prevalence of autism in California. J Autism Dev Disord. 2002 Jun;32(3):207-15.
   37 Croen LA, Grether JK. A Response to Blaxill, Baskin, and Spitzer on Croen et al. (2002), “The Changing
   Prevalence of Autism in California.” J Autism Dev Disord, vol 33 April 2003, pp227-229(3).
   38 Blaxill MF, Baskin DS, Spitzer WO. Blaxill, Baskin, and Spitzer on Croen et al. (2002), the changing prevalence
   of autism in California. J Autism Dev Disord. 2003 Apr;33(2):223-6; discussion 227-9.
   39 MIND Institute. The Epidemiology of Autism in California; Report to the Legislature on the Principle Findings
   from The Epidemiology of Autism in California: A Comprehensive pilot Study. UC Davis 17 Oct 2002.
   40 Welch MG, Welch-Horan TB, Anwar M, Anwar N, Ludwig RJ, Ruggiero DA. Brain effects of chronic IBD in
   areas abnormal in autism and treatment by single neuropeptides secretin and oxytocin. J Mol Neurosci.
   2005;25(3):259-74.
   41 Assen L et al Cerebral autonomic activation in TNBS-induced colitis American Gastroenterol. Assn 2003 AO13.
   Or Hathaway CA. Experimental colitis increases blood-brain barrier permeability in rabbits.
   42 Vargas DL, Nascimbene C, Krishnan C, Zimmerman AW, Pardo CA. Neuroglial activation and neuroinflammation in the brain of patients with autism. Ann Neurol. 2005 Jan;57(1):67-81.
   43 Ashwood P, Anthony A, Torrente F, Wakefield AJ., Spontaneous mucosal lymphocyte cytokine profiles in children with regressive autism and gastrointestinal symptoms: Mucosal immune activation and reduced
   counter regulatory interleukin-10. Journal of Clinical Immunology. 2004:24:664-673.
   44 Bushara KO. Neurologic Presentation of Celiac Disease. Gastroenterology 2005;128:S92-S97.
   45 Knivsberg AM, Reichelt KL, Hoien T, Nodland M. A randomised, controlled study of dietary intervention in autistic syndromes. Nutr Neurosci. 2002 Sep;5(4):251-61.
   46 Jyonouchi H, Sun S, Itokazu N. Innate immunity associated with inflammatory responses and cytokine production against common dietary proteins in patients with autism spectrum disorder. Neuropsychobiology. 2002;46(2):76-84.
   47 Jyonouchi H, Geng L, Ruby A, Reddy C, Zimmerman-Bier B. Evaluation of an association between gastrointestinal symptoms and cytokine production against common dietary proteins in children with autism
   spectrum disorders. J Pediatr. 2005 May;146(5):605-10.
   48 Jyonouchi H, Geng L, Ruby A, Zimmerman-Bier B. Dysregulated innate immune responses in young children with autism spectrum disorders: their relationship to gastrointestinal symptoms and dietary intervention. Neuropsychobiology. 2005;51(2):77-85.
   49 James SJ, Cutler P, Melnyk S, Jernigan S, Janak L, Gaylor DW, Neubrander JA. Metabolic biomarkers of
   increased oxidative stress and impaired methylation capacity in children with autism. Am J Clin Nutr. 2004 Dec;80(6):1611-7.
   50 Wakefield A, Stott C, Limb K. Gastrointestinal comorbidity, autistic regression and Measles-containing vaccines: positive re-challenge and biological gradient. Medical Veritas: 3 (2006) 796–802..
   [1] Folstein SE, Rosen-Sheidley B. Genetics of autism: complex aetiology for a heterogeneous disorder. Nat Rev Genet 2001;2(12):943–55.
   [2] Bernard S, Enayati A, Redwood L, Roger H, Binstock T. Autism: a novel form of mercury poisoning. Med Hypotheses 2001;56(4):462–71.
   [3] Korvatska E, Van de Water J, Anders TF, Gershwin ME. Genetic and immunologic considerations in autism. Neurobiol Dis 2002;9(2):107–25.
   [4] Baron-Cohen S. The hyper-systemizing, assortative mating theory of autism. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2006.
   [5] Constantino JN, Lajonchere C, Lutz M, et al. Autistic social impairment in the siblings of children with pervasive
   developmental disorders. Am J Psychiatry 2006;163(2):294–6.
   [6] Previc FH. Prenatal influences on brain dopamine and their relevance to the rising incidence of autism. Med Hypotheses 2007;68(1):46–60.
   [7] Gupta S, Aggarwal S, Rashanravan B, Lee T. Th1- and Th2- like cytokines in CD4+ and CD8+ T cells in autism. J Neuroimmunol 1998;85(1):106–9.
   [8] Croonenberghs J, Wauters A, Devreese K, et al. Increased serum albumin, gamma globulin, immunoglobulin IgG, and IgG2 and IgG4 in autism. Psychol Med 2002;32(8):1457–63.
   [9] Ashwood P, Wakefield AJ. Immune activation of peripheral blood and mucosal CD3(+) lymphocyte cytokine profiles in children with autism and gastrointestinal symptoms. J Neuroimmunol 2006;173(1–2):126–34.
   [10] Zimmerman AW, Jyonouchi H, Comi AM, et al. Cerebrospinal fluid and serum markers of inflammation in autism. Pediatr Neurol 2005;33(3):195–201.
   [11] Molloy CA, Morrow AL, Meinzen-Derr J, et al. Elevated cytokine levels in children with autism spectrum disorder. J Neuroimmunol 2006;172(1–2):198–205.
   [12] Singer HS, Morris CM, Williams PN, Yoon DY, Hong JJ, Zimmerman AW. Antibrain antibodies in children with autism and their unaffected siblings. J Neuroimmunol 2006;178(1–2):149–55.
   [13] Torres AR, Sweeten TL, Cutler A, et al. The association and linkage of the HLA-A2 class I allele with autism. Hum Immunol 2006;67(4–5):346–51.
   [14] Lee LC, Zachary AA, Leffell MS, et al. HLA-DR4 in families with autism. Pediatr Neurol 2006;35(5):303–7.
   [15] Croen LA, Grether JK, Yoshida CK, Odouli R, Van de Water J. Maternal autoimmune diseases, asthma and allergies, and childhood autism spectrum disorders: a case-control study. Arch Pediatr Adolesc Med 2005;159(2):151–7.
   [16] Money J, Bobrow NA, Clarke FC. Autism and autoimmune disease: a family study. J Autism Child Schizophr 1971;1(2):146–60.
   [17] Sweeten TL, Bowyer SL, Posey DJ, Halberstadt GM, McDougle CJ. Increased prevalence of familial autoimmunity in probands with pervasive developmental disorders. Pediatrics 2003;112(5):e420.
   [18] Comi AM, Zimmerman AW, Frye VH, Law PA, Peeden JN. Familial clustering of autoimmune disorders and evaluation of medical risk factors in autism. J Child Neurol 1999;14(6):388–94.
   [19] Molloy CA, Morrow AL, Meinzen-Derr J, et al. Familial autoimmune thyroid disease as a risk factor for regression in children with autism spectrum disorder: a CPEA study. J Autism Dev Disord 2006.
   [20] Pardo CA, Vargas DL, Zimmerman AW. Immunity, neuroglia and neuroinflammation in autism. Int Rev Psychiatry 2005;17(6):485–95.
   [21] van Gent T, Heijnen CJ, Treffers PD. Autism and the immune system. J Child Psychol Psychiatry 1997;38(3):337–49.
   [22] Ashwood P, Van de Water J. Is autism an autoimmune disease? Autoimmun Rev 2004;3(7–8):557–62.
   [23] Ashwood P, Van de Water J. A review of autism and the immune response. Clin Dev Immunol 2004;11(2):165–74.
   [24] Cohly HH, Panja A. Immunological findings in autism. Int Rev Neurobiol 2005;71:317–41.
   [25] Link H, Huang YM. Oligoclonal bands in multiple sclerosis cerebrospinal fluid: an update on methodology and clinical usefulness. J Neuroimmunol 2006;180(1–2):17–28.
   [26] Mandell DS, Novak MM, Zubritsky CD. Factors associated with age of diagnosis among children with autism spectrum disorders. Pediatrics 2005;116(6):1480–6.
   [27] Morgan WJ, Stern DA, Sherrill DL, et al. Outcome of asthma and wheezing in the first 6 years of life: follow-up through adolescence. Am J Respir Crit Care Med 2005;172(10):1253–8.
   [28] Yunginger JW, Reed CE, O’Connell EJ, Melton 3rd LJ, O’Fallon WM, Silverstein MD. A community-based study of the epidemiology of asthma. Incidence rates, 1964–1983. Am Rev Respir Dis 1992;146(4):888–94.
   [29] Osman M, Tagiyeva N, Wassall HJ, et al. Changing trends in sex specific prevalence rates for childhood asthma, eczema, and hay fever. Pediatr Pulmonol 2007;42(1):60–5.
   [30] Osman M. Therapeutic implications of sex differences in asthma and atopy. Arch Dis Child 2003;88(7): 587–590.
   [31] Haliloglu G, Anlar B, Aysun S, et al. Gender prevalence in childhood multiple sclerosis and myasthenia gravis. J Child Neurol 2002;17(5):390–2.
   [32] Matricardi PM, Franzinelli F, Franco A, et al. Sibship size, birth order, and atopy in 11,371 Italian young men. J Allergy Clin Immunol 1998;101(4 Pt 1):439–44.
   [33] Zekveld C, Bibakis I, Bibaki-Liakou V, et al. The effects of farming and birth order on asthma and allergies. Eur Respir J 2006;28(1):82–8.
   [34] Kinra S, Davey Smith G, Jeffreys M, Gunnell D, Galobardes B, McCarron P. Association between sibship size and allergic diseases in the Glasgow Alumni Study. Thorax 2006;61(1):48–53.
   [35] Westergaard T, Rostgaard K, Wohlfahrt J, Andersen PK, Aaby P, Melbye M. Sibship characteristics and risk of allergic rhinitis and asthma. Am J Epidemiol 2005;162(2):125–32.
   [36] Bernsen RM, de Jongste JC, van der Wouden JC. Birth order and sibship size as independent risk factors for asthma, allergy, and eczema. Pediatr Allergy Immunol 2003;14(6):464–9.
   [37] Deykin EY, MacMahon B. Pregnancy, delivery, and neonatal

  5. complications among autistic children. Am J Dis Child 1980;134(9):860–4.
   [38] Piven J, Simon J, Chase GA, et al. The etiology of autism: pre-, peri- and neonatal factors. J Am Acad Child Adolesc
   Psychiatry 1993;32(6):1256–63.
   [39] Croen LA, Grether JK, Selvin S. Descriptive epidemiology of autism in a California population: who is at risk? J Autism Dev Disord 2002;32(3):217–24.
   [40] Glasson EJ, Bower C, Petterson B, de Klerk N, Chaney G, Hallmayer JF. Perinatal factors and the development of autism: a population study. Arch Gen Psychiatry 2004;61(6):618–27.
   [41] Bolton PF, Murphy M, Macdonald H, Whitlock B, Pickles A, Rutter M. Obstetric complications in autism: consequences or causes of the condition? J Am Acad Child
   Adolesc Psychiatry 1997;36(2):272–81.
   [42] Katz KA, Pocock SJ, Strachan DP. Neonatal head circumference, neonatal weight, and risk of hayfever, asthma and eczema in a large cohort of adolescents from
   Sheffield, England. Clin Exp Allergy 2003;33(6):737–45.
   [43] Oryszczyn MP, Annesi-Maesano I, Campagna D, Sahuquillo J, Huel G, Kauffmann F. Head circumference at birth and maternal factors related to cord blood total IgE. Clin Exp
   Allergy 1999;29(3):334–41.
   [44] Gregory A, Doull I, Pearce N, et al. The relationship between anthropometric measurements at birth: asthma and atopy in childhood. Clin Exp Allergy 1999;29(3):330–3.
   [45] Leadbitter P, Pearce N, Cheng S, et al. Relationship between fetal growth and the development of asthma and atopy in childhood. Thorax 1999;54(10):905–10.
   [46] Piven J, Arndt S, Bailey J, Havercamp S, Andreasen NC, Palmer P. An MRI study of brain size in autism. Am J Psychiatry 1995;152(8):1145–9.
   [47] Lainhart JE, Piven J, Wzorek M, et al. Macrocephaly in children and adults with autism. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997;36(2):282–90.
   [48] Redcay E, Courchesne E. When is the brain enlarged in autism? A meta-analysis of all brain size reports. Biol Psychiatry 2005;58(1):1–9.
   [49] Courchesne E, Pierce K. Brain overgrowth in autism during a critical time in development: implications for frontal pyramidal neuron and interneuron development and connectivity.
   Int J Dev Neurosci 2005;23(2–3):153–70.
   [50] Herbert MR. Large brains in autism: the challenge of pervasive abnormality. Neuroscientist 2005;11(5):417–40.
   [51] Lainhart JE, Bigler ED, Bocian M, et al. Head circumference and height in autism: a study by the collaborative program of excellence in autism. Am J Med Genet A 2006;140(21):2257–74.
   [52] Akinbami LJ, Schoendorf KC, Parker J. US childhood asthma prevalence estimates: the Impact of the 1997 National Health Interview Survey redesign. Am J Epidemiol 2003;158(2):99–104.
   [53] Akinbami LJ, Schoendorf KC. Trends in childhood asthma: prevalence, health care utilization, and mortality. Pediatrics
   2002;110(2 Pt 1):315–22.
   [54] Gillberg C, Cederlund M, Lamberg K, Zeijlon L. Brief Report: The Autism Epidemic. The Registered Prevalence of Autism in a Swedish Urban Area. J Autism Dev Disord 2006.
   [55] Williams JG, Higgins JP, Brayne CE. Systematic review of prevalence studies of autism spectrum disorders. Arch Dis Child 2006;91(1):8–15.
   [56] Dales L, Hammer SJ, Smith NJ. Time trends in autism and in MMR immunization coverage in California. Jama 2001;285(9):1183–5.
   [57] Gurney JG, Fritz MS, Ness KK, Sievers P, Newschaffer CJ, Shapiro EG. Analysis of prevalence trends of autism spectrum disorder in Minnesota. Arch Pediatr Adolesc
   Med 2003;157(7):622–7.
   [58] Newschaffer CJ, Falb MD, Gurney JG. National autism prevalence trends from United States special education data. Pediatrics 2005;115(3):e277–82.
   [59] Kippes C, Garrison CB. Are we in the midst of an autism epidemic? A review of prevalence data. Mo Med 2006;103(1):65–8.
   60] Pitkaniemi J, Onkamo P, Tuomilehto J, Arjas E. Increasing incidence of Type 1 diabetes-role for genes? BMC Genet 2004;5:5.
   [61] Gillespie KM, Bain SC, Barnett AH, et al. The rising incidence of childhood type 1 diabetes and reduced contribution of high-risk HLA haplotypes. Lancet 2004;364(9446):1699–700.
   [62] Gardner SG, Bingley PJ, Sawtell PA, Weeks S, Gale EA. Rising incidence of insulin dependent diabetes in children aged under 5 years in the Oxford region: time trend analysis. The Bart’s-Oxford Study Group. BMJ 1997;315(7110):713–7.
   [63] Adler A, Tager I, Quintero DR. Decreased prevalence of asthma among farm-reared children compared with those who are rural but not farm-reared. J Allergy Clin Immunol 2005;115(1):67–73.
   [64] Naleway AL. Asthma and atopy in rural children: is farming protective? Clin Med Res 2004;2(1):5–12.
   [65] Gold DR, Wright R. Population disparities in asthma. Annuev Public Health 2005;26:89–113.
   [66] Lauritsen MB, Pedersen CB, Mortensen PB. The incidence and prevalence of pervasive developmental disorders: a Danish population-based study. Psychol Med 2004;34(7):1339–46.
   [67] Palmer RF, Blanchard S, Stein Z, Mandell D, Miller C. Environmental mercury release, special education rates, and autism disorder: an ecological study of Texas. Health Place 2006;12(2):203–9.
   [68] Lauritsen MB, Pedersen CB, Mortensen PB. Effects of familial risk factors and place of birth on the risk of autism: a nationwide register-based study. J Child Psychol Psychiatry 2005;46(9):963–71.
   [69] Hoshino Y, Kumashiro H, Yashima Y, Tachibana R, Watanabe M. The epidemiological study of autism in Fukushimaken. Folia Psychiatr Neurol Jpn 1982;36(2):115–24.
   [70] Hermanson MH, Brozowski JR. History of Inuit community exposure to lead, cadmium, and mercury in sewage lake sediments. Environ Health Perspect 2005;113(10):1308–12.
   [71] Fombonne E, Morel J, Macarthur J. No Autism Amongst Inuits From Northern Quebec? Fifth International Meeting for Autism Research 2006 (Abstract PS6.4).
   [72] Hemmelgarn B, Ernst P. Airway function among Inuit primary school children in far northern Quebec. Am J Respir Crit Care Med 1997;156(6):1870–5.
   [73] Becker KG. The common variants/multiple disease hypothesis of common complex genetic disorders. Med Hypotheses 2004;62(2):309–17.
   [74] Johnson M. Molecular mechanisms of beta(2)-adrenergic receptor function, response, and regulation. J Allergy Clin Immunol 2006;117(1):18–24. quiz 25.
   [75] Ge D, Huang J, He J, et al. Beta(2)-adrenergic receptor gene variations associated with stage-2 hypertension in northern Han Chinese. Ann Hum Genet 2005;69(Pt 1): 36–44.
   [76] Roguedas AM, Audrezet MP, Scotet V, Dupre-Goetghebeur D, Ferec C, Misery L. Intrinsic atopic dermatitis is associated with a beta(2)-adrenergic receptor polymorphism. Acta Derm Venereol 2006;86(5):447–8.
   [77] Jazdzewski K, Bednarczuk T, Stepnowska M, et al. Beta(2)-adrenergic receptor gene polymorphism confers susceptibility to Graves disease. Int J Mol Med 2007;19(1):181–6.
   [78] Xu B, Arlehag L, Rantapaa-Dahlquist SB, Lefvert AK. Beta(2)-adrenergic receptor gene single-nucleotide polymorphisms are associated with rheumatoid arthritis in northern Sweden. Scand J Rheumatol 2004;33(6):395–8.
   [79] Xu BY, Arlehag L, Rantapaa-Dahlquist SB, Lefvert AK. Beta(2)-adrenoceptor gene single nucleotide polymorphisms are associated with rheumatoid arthritis in northern Sweden. Ann Rheum Dis 2005;64(5): 773–6.
   [80] Masuo K, Katsuya T, Kawaguchi H, et al. Beta(2)-adrenoceptor polymorphisms relate to obesity through blunted leptin-mediated sympathetic activation. Am J Hypertens 2006;19(10):1084–91.
   [81] Thakkinstian A, McEvoy M, Minelli C, et al. Systematic review and meta-analysis of the association between {beta}2-adrenoceptor polymorphisms and asthma: a HuGE review. Am J Epidemiol 2005;162(3):201–11.
   [82] Taylor DR, Kennedy MA. Genetic variation of the beta(2)- adrenoceptor: its functional and clinical importance in bronchial asthma. Am J Pharmacogenomics 2001;1(3):165–74.
   [83] Hawkins GA, Tantisira K, Meyers DA, et al. Sequence, haplotype, and association analysis of ADRbeta(2) in a multiethnic asthma case-control study. Am J Respir Crit Care Med 2006;174(10):1101–9.
   [84] Hall IP, Blakey JD, Al Balushi KA, et al. Beta(2)-adrenoceptor polymorphisms and asthma from childhood to middle age in the British 1958 birth cohort: a genetic association study. Lancet 2006;368(9537):771–9.
   [85] Connors SL, Crowell DE, Eberhart CG, et al. Beta(2)-adrenergic receptor activation and genetic polymorphisms in autism: data from dizygotic twins. J Child Neurol 2005;20(11):876–84.
   [86] Cheslack-Postava K, Fallin MD, Avramopoulos D, et al. Beta(2)-adrenergic receptor gene variants and risk for autism in the AGRE cohort. Mol Psychiatry 2007.
   [87] Deleris P, Gayral S, Breton-Douillon M. Nuclear Ptdlns(3,4,5)P(3) signaling: An ongoing story. J Cell Biochem 2006;98(3):469–85.
   [88] Patel RK, Mohan C. PI3K/AKT signaling and systemic autoimmunity. Immunol Res 2005;31(1):47–55.
   [89] Gil A, Andres-Pons A, Pulido R. Nuclear PTEN: a tale of many tails. Cell Death Differ 2006.
   [90] Lee YC. The role of PTEN in allergic inflammation. Arch Immunol Ther Exp (Warsz) 2004;52(4):250–4.
   [91] Goffin A, Hoefsloot LH, Bosgoed E, Swillen A, Fryns JP. PTEN mutation in a family with Cowden syndrome and autism. Am J Med Genet 2001;105(6):521–4.
   [92] Butler MG, Dasouki MJ, Zhou XP, et al. Subset of individuals with autism spectrum disorders and extreme macrocephaly associated with germline PTEN tumour suppressor gene mutations. J Med Genet 2005;42(4):318–21.
   [93] Boccone L, Dessi V, Zappu A, et al. Bannayan–Riley– Ruvalcaba syndrome with reactive nodular lymphoid hyperplasia and autism and a PTEN mutation. Am J Med Genet A 2006.
   [94] Kwon CH, Luikart BW, Powell CM, et al. Pten regulates neuronal arborization and social interaction in mice. Neuron 2006;50(3):377–88.
   [95] Campbell DB, Sutcliffe JS, Ebert PJ, et al. A genetic variant that disrupts MET transcription is associated with autism. Proc Natl Acad Sci USA 2006;103(45):16834–9.
   [96] Skibinski G. The role of hepatocyte growth factor/c-MET interactions in the immune system. Arch Immunol Ther Exp (Warsz) 2003;51(5):277–82.
   [97] Okunishi K, Dohi M, Nakagome K, et al. A novel role of hepatocyte growth factor as an immune regulator through suppressing dendritic cell function. J Immunol 2005;175(7):4745–53.
   [98] Akimoto M, Baba A, Ikeda-Matsuo Y, et al. Hepatocyte growth factor as an enhancer of NMDA currents and synaptic plasticity in the hippocampus. Neuroscience 2004;128(1):155–62.
   [99] Gutierrez H, Dolcet X, Tolcos M, Davies A. HGF regulates the development of cortical pyramidal dendrites. Development 2004;131(15):3717–26.
   [100] Tyndall SJ, Walikonis RS. The receptor tyrosine kinase MET and its ligand hepatocyte growth factor are clustered at excitatory synapses and can enhance clustering of synaptic proteins. Cell Cycle 2006;5(14):1560–8.
   [101] Becker KG, Simon RM, Bailey-Wilson JE, et al. Clustering of non-major histocompatibility complex susceptibility candidate loci in human autoimmune diseases. Proc Natl Acad Sci USA 1998;95(17):9979–84.
   [102] Tomfohrde J, Silverman A, Barnes R, et al. Gene for familial psoriasis susceptibility mapped to the distal end of human chromosome 17q. Science 1994;264(5162): 1141–5.
   [103] Ma Y, Ohmen JD, Li Z, et al. A genome-wide search identifies potential new susceptibility loci for Crohn’s disease. Inflamm Bowel Dis 1999;5(4):271–8.
   [104] Zhang H, Leckman JF, Pauls DL, Tsai CP, Kidd KK, Campos MR. Genomewide scan of hoarding in sib pairs in which both sibs have Gilles de la Tourette syndrome. Am J Hum Genet 2002;70(4):896–904.
   [105] Auranen M, Vanhala R, Varilo T, et al. A genomewide screen for autism-spectrum disorders: evidence for a major susceptibility locus on chromosome 3q25–27. Am J Hum Genet 2002;71(4):777–90.
   [106] Strachan DP. Hay fever, hygiene, and household size. BMJ 1989;299(6710):1259–60.
   [107] Karjalainen J, Virta M, Pessi T, Hulkkonen J, Nieminen MM, Hurme M. Childhood cat exposurerelated tolerance is associated with IL1A and IL10 polymorphisms. J Allergy Clin Immunol 2005;116(1): 223–5.
   [108] Fasce L, Tosca MA, Silvestri M, Olcese R, Pistorio A, Rossi GA. ‘‘Early’’ cat ownership and the risk of sensitization and allergic rhinitis in Ligurian children with respiratory symptoms. Ann Allergy Asthma Immunol 2005;94(5):561–5.
   [109] Kilpelainen M, Terho EO, Helenius H, Koskenvuo M. Farm environment in childhood prevents the development of allergies. Clin Exp Allergy 2000;30(2):201–8.
   [110] Karmaus W, Botezan C. Does a higher number of siblings protect against the development of allergy and asthma? A review. J Epidemiol Community Health 2002;56(3):209–17.
   [111] Celedon JC, Wright RJ, Litonjua AA, et al. Day care attendance in early life, maternal history of asthma, and asthma at the age of 6 years. Am J Respir Crit Care Med 2003;167(9):1239–43.
   [112] von Hertzen L, Haahtela T. Disconnection of man and the soil: reason for the asthma and atopy epidemic? J Allergy Clin Immunol 2006;117(2):334–44.
   [113] Yazdanbakhsh M, Kremsner PG, van Ree R. Allergy, parasites, and the hygiene hypothesis. Science 2002;296(5567):490–4.
   [114] Ramsey CD, Celedon JC. The hygiene hypothesis and asthma. Curr Opin Pulm Med 2005;11(1):14–20.
   [115] Flohr C, Pascoe D, Williams HC. Atopic dermatitis and the ’hygiene hypothesis’: too clean to be true? Br J Dermatol 2005;152(2):202–16.
   [116] Bloomfield SF, Stanwell-Smith R, Crevel RW, Pickup J. Too clean, or not too clean: the hygiene hypothesis and home hygiene. Clin Exp Allergy 2006;36(4):402–25.
   [117] Silverstein FS, Barks JD, Hagan P, Liu XH, Ivacko J, Szaflarski J. Cytokines and perinatal brain injury. Neurochem Int 1997;30(4–5):375–83.
   [118] Saliba E, Henrot A. Inflammatory mediators and neonatal brain damage. Biol Neonate 2001;79(3–4):224–7.

  6. “..Raar is ook dat Wakefield, die ontdekte dat autisten afwijkingen hebben in hun immmuunsysteem, zich manifesterend in de darmen door ontstekingen, veroorzaakt door persistente mazelenvirus, afkomstig van het BMR-vaccin(…)”

   Dat heeft Wakefield helemaal niet ontdekt. Ten eerste stelt hij dat er een perfecte correlatie is tussen een bepaald ontstekingssyndroom in de darmen en autisme, maar dat bewijst hij vervolgens niet. Ook beweert hij dat dit ontstekingssyndroom veroorzaakt wordt door de BMR-vaccinatie, maar dit maakt hij evenmin hard. Dit darmsyndroom zou dan weer autisme veroorzaken. Maar ook hiervoor levert hij geen bewijs.

   Dat een kind autisme heeft en darmklachten wil niet zeggen dat het een het ander veroorzaakt. Er zijn ook veel autistische kinderen die vaak verkouden zijn. Ten eerste zul je moeten kijken of al die dingen zich ook voordoen bij kinderen zonder autisme. En dan blijkt dat dit darmsyndroom ook veel voorkomt bij kinderen zonder autisme en ook bij kinderen die niet zijn ingeënt tegen BMR.

   Op basis daarvan moet je concluderen dat er geen significante relatie is tussen de BMR-vaccinatie, onrustige darmen en autisme.

   Kortom, hij heeft helemaal niks ontdekt.

  7. Harrie zegt:

   Raar is ook dat Wakefield, die ontdekte dat autisten afwijkingen hebben in hun immmuunsysteem, zich manifesterend in de darmen door ontstekingen, veroorzaakt door persistente mazelenvirus, afkomstig van het BMR-vaccin, veroordeeld wordt voor een futiliteit

   De ‘futiliteit’ van Wakefield:

   http://medischcontact.artsennet.nl/blad/Tijdschriftartikel/Antivaccinatiefront.htm

   quote:
   Overigens kon verder epidemiologisch onderzoek geen verband aantonen tussen dit triple-vaccin en autisme, maar in Groot-Brittannië hadden vele verontruste ouders inmiddels afgezien van vaccinatie, met als gevolg een onrustbarende stijging van mazelen – in enkele gevallen met dodelijke afloop.

   Begin 2004 berichtte de Sunday Times dat Wakefield verzuimd had te melden dat hij was gesponsord door Legal Aid Board, een organisatie die ouders helpt te procederen als ze menen dat hun kind door de BMR-vaccinatie autistisch is geworden (het ziekenhuis had een aanzienlijk bedrag ontvangen).

   Enkele ‘Lancet-kinderen’ waren bij zo’n juridische procedure betrokken geweest en Wakefield had zelfs vóór publicatie de uitkomst aan advocaten doorgespeeld. The Lancet distantieerde zich prompt van Wakefields werk en tien van de dertien medeauteurs herriepen geschrokken de ‘interpretatie’ van het bewuste artikel.

   Vervolgens kwamen nieuwe onregelmatigheden aan het licht. Op zijn privérekening zou ruim 400.000 pond zijn gestort. Kinderen hadden al vóór de inentingen autistische kenmerken. Het darmonderzoek zou niet volgens de regels zijn verlopen. Eén van de kinderen had vanwege colonoscopie zelfs een levensbedreigende darmperforatie opgelopen (hij en zijn ouders ontvingen van het ziekenhuis publiekelijk excuses en een half miljoen pond) en de General Medical Council startte een onderzoek naar mogelijk professioneel wangedrag van Wakefield en twee van zijn voormalige collega’s.

   http://medischcontact.artsennet.nl/blad/Tijdschriftartikel/The-Lancet-trekt-artikel-over-BMRvaccin-in.htm

   The Lancet trekt artikel over BMR-vaccin in

   The Lancet trekt een artikel van Andrew Wakefield uit 1998 in. Dat suggereerde dat BMR-vaccinatie kan leiden tot autisme en darmproblemen. Later onderzoek bevestigt dit niet.

   Het omstreden artikel van Wakefield, Walker-Smith en Murch leidde er de afgelopen jaren toe dat steeds minder ouders hun kinderen lieten inenten tegen de bof, mazelen en rodehond.

   Een Brits medisch tuchtcollege (UK General Medical Council’s Fitness to Practise Panel) oordeelde vorige week dat de arts Andrew Wakefield ‘oneerlijk en onverantwoordelijk’ heeft gehandeld. Zo verzweeg hij dat hij werd betaald om advies te geven aan advocaten van ouders die vonden dat hun kinderen schade hadden opgelopen door de BMR-prik.

   Hoofdredacteur van The Lancet Richard Horton gaf in een boek in 2005 al aan dat hij van mening was dat studie niet deugde. Destijds was de voor The Lancet verzwegen relatie tussen Wakefield en de letselschadeadvocaten al aan het licht gekomen. Bewijzen dat er bewust was geknoeid met de studie waren er toen niet.

   Op basis van de bevindingen van het tuchtcollege heeft The Lancet besloten………..

  8. “…Of BMR de oorzaak is van autisme is weer een ander tak van sport.”
   Nee Harry, dat stel jij met zoveel woorden in je eerste comment. Nu ga je ineens beginnen over auto-immuunziektes en allergieën als gevolg van de BMR-vaccinatie van de moeder.

   Ga eerst maar eens de stelling in je eerste comment onderbouwen.

   M.b.t. de oorzaak van auto-immuunziektes en allergieën: daar is de wetenschap nog lang niet uit en ik ga mij daarom daarover geen oordeel aanmatigen. Maar doe jij dat vooral wel als je denkt dat je het beter weet.

  9. Harry,

   Je moet wel even opletten bij de referenties die je post, want een flink aantal daarvan bevestigt je stellingen helemaal niet.

  10. Harry,

   Ter aanvulling op mijn opmerking dat je links plaatst die je stelling niet ondersteunen – deze bijvoorbeeld – 3 Taylor B, Miller E, Lingham R, Andrews N, Simmons A, Stowe, J. Measles, mumps, and rubella vaccination and bowel problems or developmental regression in children with autism: population study. BMJ. 2002;324:393-396:

   Results: The proportion of children with developmental regression (25% overall) or bowel symptoms (17%) did not change significantly (P value for trend 0.50 and 0.47, respectively) during the 20 years from 1979, a period which included the introduction of MMR vaccination in October 1988. No significant difference was found in rates of bowel problems or regression in children who received the MMR vaccine before their parents became concerned about their development (where MMR might have caused or triggered the autism with regression or bowel problem), compared with those who received it only after such concern and those who had not received the MMR vaccine. A possible association between non-specific bowel problems and regression in children with autism was seen but this was unrelated to MMR vaccination.
   Conclusions: These findings provide no support for an MMR associated “new variant” form of autism with developmental regression and bowel problems, and further evidence against involvement of MMR vaccine in the initiation of autism.

   http://www.bmj.com/cgi/content/abstract/324/7334/393

  11. @Trijntjewinkel:
   Onzin, er wordt wel degelijk gebruik gemaakt van controlegroepen:

   Daily mail
   Professor John O’Leary in Dublin deed een grote studie (91 kinderen) met gebruikmaking van de nieuwste moleculaire technologie om op die manier uit te zoeken of niet alleen het eiwit, maar ook het gen van het virus aanwezig is in de ingewanden van autistische kinderen. Het RNA gen van het mazelenvirus was aanwezig in 75 van deze kinderen (82%) vergeleken met 7% van zeventig uit de controle groep zonder ontwikkelingsstoornis. Dit bevestigt op zijn minst een statistische relatie tussen de aanwezigheid van het virus en de ontwikkelingsstoornis. Nogmaals, dit is niet een causaal verband, het is een statistisch verband. Indien er een causaal verband met het mazelenvirus aanwezig was, wat zouden we dan verwachten? We zouden verwachten dat er een historisch verband is tussen het blootstellen aan het mazelenvirus en de ontwikkelingsstoornis.

   Hierbij ook de linkjes naar de onderzoeken van allemaal mensen die blijkbaar knettergek zijn.

   Maar eerst dit. Kijk eens op wikipedia, Hygiene hypothesis, en lees dat het uitroeien van kinderziekten tot gevolg heeft dat:
   – Er minder Th1 aanwezig is, waardoor de kans op allergie groter is. Th1 remt de antistofproductie. Hierbij een citaat van een hoogleraar immunologie:

   Bron intermediair: Toename allergie en astma
   Willem van Eden, hoogleraar immunologie aan de Universiteit van Utrecht en medeauteur van het artikel, verbaast zich echter over de uitkomsten van de literatuurstudie. Op theoretische gronden is het namelijk goed denkbaar dat er een verband is tussen vaccinatie en de toename van allergie en astma, zegt hij. Van Eden doelt op de hygiënehypothese. Volgens deze theorie is het immuunsysteem van kinderen bij geboorte nog niet in balans: vooral afweercellen van het type TH-2 zijn dan actief; de stoffen die deze cellen produceren, zogenoemde cytokines, maken het kind gevoelig voor allergieën en astma. Pas nadat het kind een aantal flinke infecties heeft doorgemaakt, komt het afweersysteem in evenwicht en verdwijnt die gevoeligheid. De infectie activeert afweercellen van het type TH-1 en andere regulerende cellen in het immuunsysteem en die maken juist stoffen aan die allergieën en astma onderdrukken. Vaccins verhinderen in feite dat dit systeem in balans komt, zo luidt de theorie die inmiddels bij proefdieren is bevestigd. ‘Ze stimuleren juist deTH-2 cellen, en niet de TH-1 cellen, waardoor de kans op allergie mogelijk groter wordt’, aldus van Eden.

   Ook door uitroeien kinderziekten minder T-geheugencellen. In: Momeostatic expansion of T-cells during immune ineffecienty generates auto immunity, bleek dat NOD muizen die opgroeien in een RIVM omgeving (geen infecties) auto immuunziekten krijgen. Dat komt doordat zij minder T-geheugencellen aanmaken, die een buffer vormt tegen auto immuunziekten. De geleerden (maar die zullen ook wel allemaal gek zijn, ze komen overigens uit 2 universiteiten) leggen een verband met de tsunama aan auto immuunziekten in het westen en het vaccinatiebeleid.

   Terug naar autisme. Ik denk dat het afweersysteem van de kinderen al aangetast was, zodat zij bevattelijker zijn voor ontstekingen in de darmen, o.a. veroorzaakt door mazelen.
   Dat verzin ik niet uit mijn duim maar valt hier te lezen, al deze wetenschappers zijn ook allemaal knettergek:

   Autism, asthma, inflammation and the hygiene hypothesis. (Elsevier health journals)
   http://www.grc.nia.nih.gov/branches/rrb/dna/pubs/aaihh.pdf

   Oke, hier nog linkjes naar onderzoeken van mensen die echt oliedom zijn, en nog nooit van controlegroepen hebben gehoord.
   Ben je nou echt zo naief?

   The Journal of Pediatrics November 1999; 135(5):559-63
   http://mercola.fileburst.com/PDF/4.Horvath%201.pdf

   The Journal of Pediatrics 2000; 138(3): 366-372
   http://mercola.fileburst.com/PDF/5.Furlano.pdf

   Journal of Clinical Immunology November 2003; 23(6): 504-517
   http://mercola.fileburst.com/PDF/9.lymphocytes%20in%20autism.pdf
   Journal of Neuroimmunology 2005
   http://mercola.fileburst.com/PDF/Ileal%20cytokines.pdf

   Brain, Behavior and Immunity 1993; 7: 97-103
   Enzovoorts enzovoorts. Moet nu weer aan het werk, andere 23 linkjes volgen later wel.

   Pediatric Neurology 2003; 28(4): 1-3
   Neuropsychobiology 2005; 51:77-85
   The Journal of Pediatrics May 2005;146(5):605-10
   Autism Insights 2009; 1: 1-11
   Canadian Journal of Gastroenterology February 2009; 23(2): 95-98
   Annals of Clinical Psychiatry 2009:21(3): 148-161
   Journal of Child Neurology June 29, 2009; 000:1-6
   Journal of Autism and Developmental Disorders March 2009;39(3):405-13
   Medical Hypotheses August 1998;51:133-144.
   Journal of Child Neurology July 2000; ;15(7):429-35
   Lancet. 1972;2:883–884.
   Journal of Autism and Childhood Schizophrenia January-March 1971;1:48-62
   Journal of Pediatrics March 2001;138:366-372.
   Molecular Psychiatry 2002;7:375-382.
   American Journal of Gastroenterolgy April 2004;598-605.
   Journal of Clinical Immunology November 2003;23:504-517.
   Neuroimmunology April 2006;173(1-2):126-34.
   Prog. Neuropsychopharmacol Biol. Psychiatry December 30 2006;30:1472-1477.
   Clinical Infectious Diseases September 1 2002;35(Suppl 1):S6-S16
   Applied and Environmental Microbiology, 2004;70(11):6459-6465
   Journal of Medical Microbiology October 2005;54:987-991
   Archivos venezolanos de puericultura y pediatría 2006; Vol 69 (1): 19-25.
   Gastroenterology. 2005:128 (Suppl 2);Abstract-303

  12. Deze is ook wel aardig. Hier is zelfs helemaal niet gekeken naar de relatie autisme – darmsyndroom, maar naar geboortewicht en hoofdomvang van het kind in relatie tot astma, hooikoorts en eczeem. Gaat dus gewoon heel ergens anders over!

   Jouw referentie:
   Katz KA, Pocock SJ, Strachan DP. Neonatal head circumference,
   neonatal weight, and risk of hayfever, asthma
   and eczema in a large cohort of adolescents from
   Sheffield, England. Clin Exp Allergy 2003;33(6):737–45.

   RESULTS: The cohort consisted of 10,809 adolescents, of whom 16.5% reported hayfever, 18.0% asthma, and 16.2% eczema. After adjusting for sex, age at the time of the questionnaire, maternal age and gestational age at birth, number of older and younger siblings, time since birth of next older sibling, neonatal sickness, type of neonatal feeding, and maternal and paternal educational backgrounds, hayfever was the only disease associated with neonatal measurements. Comparing the highest with the lowest fifths of distributions, lifetime prevalence of hayfever was positively associated with neonatal head circumference (adjusted odds ratio 1.23, 95% CI 1.03 to 1.47) and with birth weight (1.17, 0.99 to 1.39). Hayfever was inversely related to the ratio of head circumference to birth weight (0.89, 0.75 to 1.05) and to gestational age. The associations with head circumference and birth weight were not substantially altered by further adjustment for gestational age. CONCLUSION: Greater neonatal head circumference may be associated with an increased risk of hayfever, but the inverse relationship between hayfever prevalence and the ratio of head circumference to birth weight challenges the prior hypothesis that greater head circumference relative to body mass reflects abnormal thymic development in utero, increasing the likelihood of allergic sensitization.
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12801306

 15. Onderzoeken die een causaal verband aantonen tussen autisme, auto-immuunstoringen etc. etc. zijn ‘slechte onderzoeken’, zonder uitzondering..!?
  Wat wil men hieronder in hemelsnaam allemaal bewijzen, of andersom gezegd: wat heb je te verliezen, door ALLE onderzoeken, DIE WÉL EEN VERBAND AANTONEN, als ‘slecht, onvolledig, uit de tijd’ etc. te kwalificeren..? Hoezo dualiteit? Is er nog een ‘beetje’ ruimte tussen de oren, in de ‘mind’, voor ‘gezond verstand’?

  1. Is lezen nou echt zo moeilijk Guido?

   Harry refereerde aan een onderzoek dat iets “bewees” omtrent de oorzaak van autisme. Dat onderzoek was echter van slechte kwaliteit omdat het geen controlegroep had en er niet anoniem gerandomiseerd was; er was zelfs helemaal niet gerandomiseerd. Een zelfde soort onderzoek dat wel een controlegroep had en waarvan de onderzochte personen wel anoniem gerandomiseerd waren – hetgeen een eerste vereiste is voor goed onderzoek – bevestigde de uitkomsten van het onderzoek waar Harry aan refereerde, niet.

   Dat is wat ik zei.

  2. Ik heb het over ALLES wat er wordt aangedragen, en niet over ‘een’ onderzoek.. Wie leest er nu slecht. Je gaat gewoon niet in op mijn verhaal. Maakt niet uit, het bevestigt opnieuw echter en ‘slechts’ je status.
   Nog een keer?
   Nergens twijfel, nergens een ongerust gevoel. Helemaal zeker van al het goede van de vaccins? ‘Die anderen’ hebben het ‘allemaal’ fout!?

  3. Ik heb het niet over alles wat wordt aangedragen.

   Als je kijkt naar de onderzoeken die zijn gedaan en je maakt vervolgens een selectie op basis van de kwaliteitscriteria waaraan goed onderzoek moet voldoen (met behulp van de zogenoemde Jadad score) dan blijkt dat naarmate het onderzoek beter van kwaliteit is, er minder aanwijzingen gevonden worden voor de relatie BMR-vaccinatie en autisme.

   Dat dit zo is kan ik ook niet helpen.

   Verder viel mij op dat Harry in zijn referenties nogal wat onderzoeken heeft opgenomen die zijn stellingen helemaal niet bevestigen, alsmede onderzoeken die geen betrekking hebben op het onderwerp – onderzoeken dus die iets heel anders onderzoeken.

   Daar hebben we niet zoveel aan vind ik persoonlijk.

  4. Harry geeft zelfs referenties naar onderzoeken die mijn stelling bevestigen, namelijk dat er geen bewijs is dat de BMR-vaccinatie autisme veroorzaakt, of auto-immuunziektes of allergieën.

   Ik heb nooit gezegd dat vaccinatie altijd 100% goed is. Dat zou ook idioot zijn, niets is altijd 100% goed.

   Waar het om gaat is het afwegen van risico’s. Het afwegen van het risico (de kans) op het krijgen van bijvoorbeeld polio, inclusief het risico op het krijgen van een ernstige complicatie als gevolg daarvan , tegenover het risico op ernstige complicaties van vaccinaties.

   Tientallen jaren ervaring met vaccineren en onafzienbare bergen goed wetenschappelijk onderzoek hebben uitgewezen uit dat de risico’s van vaccineren niet te vergelijken zijn met de ellende die de ziektes zelf met zich mee kunnen brengen.

   De vraag moet niet alleen zijn of er nadelen aan vaccineren verbonden zijn, de vraag moet zijn: wat zijn de nadelen van vaccineren ten opzichte van niet-vaccineren? Die vraag moet beantwoord worden met goed wetenschappelijk onderzoek en niet met flutonderzoekjes onder nog geen 20 kinderen -waarvan een deel niet eens autistisch was! – zonder controlegroep of wat dan ook, zoals het onderzoekje van meneer Wakefield.

   Dat is geen onderzoek doen, dat is gewoon de boel belazeren en daar is hij dan uiteindelijk ook flink voor op de vingers getikt.

  5. Is lezen nu écht zo moeilijk tw…??!!

   IK VRAAG HET NU DAN GEWOON DIRECT OK?

   Waar heb je zélf je wenkbrauwen gefronst, je verbazing geuit, je twijfel voelen groeien… Bij welk onderzoek van de vele, vele 1000-den, die aantonen dat vaccins (stoffelijke!) kwalijke bijwerkingen KUNNEN vertonen en VERTONEN!!

   Geen twijfel? Helemaal zeker van je zaak?

   Dát is de vraag die ik je nu al 3x heb gesteld.

  6. Guido,

   Laat ik maar eerst beginnen met je stroman. Ik heb namelijk nooit beweerd dat vaccinaties geen bijwerkingen kunnen hebben. Ik heb ook nooit beweerd dat vaccins altijd 100% veilig zijn.

   En verder: waarom denk je eigenlijk dat er überhaupt onderzoek gedaan wordt? Omdat we alles zeker weten?

   Twijfel is het begin van ieder goed onderzoek.

   Als je ergens aan twijfelt, is het de bedoeling dat je onderzoekt of je twijfel terecht is. Dan ga je bijvoorbeeld onderzoek doen naar de vraag of vaccins inderdaad autisme veroorzaken en zo ja, hoe dat dan zou kunnen komen. En dat onderzoek is dus ook gedaan, niet een keer maar ik weet niet hoeveel keren.

   Het kwalijke van Wakefield is dat hij nooit getwijfeld heeft aan de uitkomsten van zijn onderzoekje, terwijl hij wist dat het de toets der kritiek niet kon doorstaan en dat ontelbare andere onderzoeken zijn uitkomsten tegenspraken.

   Zo is ook al ik weet niet hoe vaak onderzocht of de mogelijke bijwerkingen van vaccineren opwegen tegen de ziektes zelf. De afweging valt nog steeds uit in het voordeel van vaccineren, ondanks de bijwerkingen die dat kan hebben, zelfs als het om ernstige bijwerkingen gaat.

   Op deze site krijgt de eigen twijfel nogal eens de status van waarheid – “ik voel het zo dus is het zo” – en wordt alleen informatie geciteerd die de eigen twijfel lijkt te bevestigen.

  7. Harry,

   Je zegt:

   “…Hieronder alle onderzoeken die een verband zien tussen autisten en afwijkingen in het immuunsysteem.”

   De eerste referentie die je geeft heeft betrekking op een artikel van Leo Kanner uit 1943: “Kanner, Leo. Nervous Child, “Autistic Disturbances of Affective Contact.” In dat artikel wordt echter met geen woord gerept over het immuunsysteem en dus ook niet over afwijkingen daaraan!

   Dit is de inhoudsbeschrijving van het artikel van Kanner:

   “The case histories of 11 children are presented to illustrate an apparently new form of emotional disorder. Although these children present the combination of extreme autism, obsessiveness, stereotypy, and echolalia, they differ from schizophrenia in that the condition is present from birth, and they are able to maintain a purposeful and intelligent relation to objects that do not threaten their aloneness. It is concluded that these are “pure-culture examples of inborn autistic disturbances of affective contact,” and that they possess an innate inability to form the usual affective contact. (PsycINFO Database Record (c) 2009 APA, all rights reserved)”

   En via deze link is het volledige artikel van Kanner te lezen: http://affect.media.mit.edu/Rgrads/Articles/pdfs/Kanner-1943-OrigPaper.pdf

   Niets, maar dan ook niets over het immuunsysteem in het hele artikel.

 16. Nou vooruit, nog eentje dan. Jouw referentie:

  114] Ramsey CD, Celedon JC. The hygiene hypothesis and
  asthma. Curr Opin Pulm Med 2005;11(1):14–20.

  Abstract

  PURPOSE OF REVIEW: Reduced exposure to childhood infections may explain the increased prevalence of allergic diseases in industrialized countries (the hygiene hypothesis). This review will examine recent epidemiologic studies of the hygiene hypothesis and asthma. RECENT FINDINGS: Recent studies have confirmed previous findings of an inverse association between increased exposure to other children during childhood and either allergen sensitization or hay fever. However, there is conflicting evidence regarding the relation between exposure to other children and asthma. Although it has been hypothesized that vaccinations may influence the development of asthma, recent findings do not support this association. Serologic evidence of exposure to certain gastrointestinal pathogens (eg, hepatitis A virus) has been inversely associated with either allergen sensitization or asthma in some, but not all, recent studies. Although heavy infestation with certain parasites (eg, helminths) is protective against allergen sensitization, there is conflicting evidence regarding the relation between parasitic infection and asthma. The results of recent studies suggest that the relation between endotoxin exposure and asthma is complex and likely influenced by factors related to the exposure itself, the host, and other covariates. Although it has been postulated that antibiotic use in early life is a risk factor for asthma, this hypothesis is not supported by recent findings.

  SUMMARY: For every exposure studied with regard to the hygiene hypothesis, there are inconsistent findings in relation to asthma. The hygiene hypothesis is not likely to be the sole explanation for the ongoing asthma epidemic in industrialized nations.

  Ook dit even goed lezen svp: “Although it has been postulated that antibiotic use in early life is a risk factor for asthma, this hypothesis is not supported by recent findings.”

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15591883

  Hier laat ik het verder bij.

 17. Verdwaald in onderzoeken, rapporten, cijfertjes, ja’s en nee’s.
  Wat een verloren energie. Allemaal hoofdzaken.
  Waar is het hart gebleven. Het is net politiek.
  Wat er op papier staat is waar en naar slechts diegenen die aan het onderzoek voldoen wordt geluisterd. Degenen die er niet in passen daar wordt niet naar geluisterd.
  Het leven op papier, daar gaat het om.
  Je ziet het bij de politiek ook. Cijfertjes, onderzoeken, rapporten, ja’s en nee’s maar naar de mens op de werkvloer wordt niet gekeken. Dat klopt niet met wat op papier staat.
  Kanker, reuma, hart-en vaatziekten, diabetic, geestelijke klachten. Hoe meer medicijnen, hoe meer zieken. Straks wordt er weer een ziekte op papier uitgevonden en ja hoor, de patienten voldoen er weer aan. Enquettes op internet die je manipuleren. Plak er maar een plaatje op en de onbewuste mens gaat er aan voldoen.
  Niemand denkt meer na en als je dat wel doet dan ben je niet goed wijs. Als je alle cijfertjes en onderzoeken loslaat en je kijkt naar de mens dan zie je hele andere zaken. Daarom is deze hele discussie een hopeloze uiteenzetting en geen echte uitwisseling van de mens.
  Ik wordt er niets wijzer van.

 18. Hallo Trijntje,

  Nog steeds aan het vaccineren tegen dingen waarvan je nog steeds niet aangetoond hebt dat ze in mensen voorkomen. Het kan niet anders zo zijn als dat jij een arts bent. In die beroepsgroep is het gebruikelijk dat men van bovenaf gedicteerd krijgt wat de waarheid is. Je komt ook nooit van die studie af als je het spel niet meespeelt.

  Begin er nu eens mee om jezelf te informeren.

  Je doet hier net of je er veel van weet. Je komt met allerlei citaten en publicaties.

  EN TOCH MOET EERST HET BESTAAN VAN DE ZIEKTE VERWEKKER IN DE PERSOON ZIJN AANGETROFFEN.

  En dat is nog nooit gebeurd met virussen.

  Wat je doet is niet alleen onwetenschappelijk. Het is moreel verwerpelijk. Je probeert mensen over te halen om zich toch vooral te laten vaccineren. TEGEN VIRUSSEN DIE NOG NOOIT IN EEN LEVEND MENS ZIJN AANGETROFFEN.

  Als het wel zo is dan kan het toch niet zo zijn dat je de meest fundamentele vraag van het ziek worden door virussen niet durft te stellen:

  Zijn virussen de oorzaak van de ziekte?

  Op dit moment gaan er mensen dood aan het meest giftige product dat ooit voor menselijke inname goedgekeurd is (AZT). Terwijl we te maken hebben met een gedragsziekte en niet met een infectieziekte.

  Er worden kinderen in dit land met dat product vergiftigd, zonder enig wetenschappelijke basis.

  Het is FOUT. Het is verwerpelijk. Je bent een gevaar voor de volksgezondheid!

  FOEI!

  1. Wat ik al vermoedde wordt nu nogmaals bevestigd; je bent een onvervalste aids-denialist.

   Ik stel voor dat jij eerst je huiswerk eens gaat doen, want je laat niet blijken ook meer enige kennis te hebben over van virussen. Ook met betrekking tot het aidsvirus ben je helemaal de weg kwijt.

   Anderzijds: ontkenning kan een belangrijke psychologische functie hebben. Als jij steun vindt in de dwaling dat virussen = i.c. het aidsvirus -nog nooit zijn/is aangetoond in het menselijk lichaam, dan wil ik je die steun zeker niet ontnemen.

   Veel sterkte verder.

  2. Hallo Trijntje,

   Schelden. Tssst.

   Als het zo eenvoudige is om aan te tonen dat er virussen in levende mensen actief zijn, DOE DAT DAN!

   Maar wat doe je? Je plakt een lemma op me. En omzeilt daarmee de wetenschapgelijke discussie. Dat is precies wat er in de verpolitiseerde vaccinatie discussie ook gebeurd. Geen feiten, geen onderzoek, slechte en ontransparante registratie van de bijwerkingen. En als iemand er iets van zegt dan maak je die zwart.

   En in de tussentijd meet je jezelf een of ander hyperwetenschappelijk aureool aan door iedere keer maar weer door de medicijnen industrie gefinancierde artikelen te spuien, waarvan iedereen weet: WIENS BROOD MEN EET, DIENS WOORD MEN SPREEKT.

   Een gevaar voor de volksgezondheid, dat ben je.

   Groet,

   Dzyan

  3. Hallo Trijntje,

   Ik ontken niets, ik stel vragen.

   Als het volgens jou al honderdduizenden keren is aangetoond, geef dan eens één (1) voorbeeld.

   Juist! Dat kun je niet en dat zit je terecht heel erg dwars.

   Weer volg je trouwens dezelfde techniek. Weer probeer je me belachelijk te maken en weer zonder enig wetenschappelijke publicatie die je steunt.

   Voor de neutrale lezer: Kijk goed wat ze doet, want dit is de standaard techniek. Maak de mensen belachelijk. Deel ze in kampen in waar ze niet willen zijn. En vermijdt iedere wetenschappelijke discussie. Kijk goed en zie dat wat trijntje doet precies hetzelfde is wat het RIVM doet.

   Herken voortaan deze structuur. Ze wordt gebruikt door mensen die je iets willen opdringen dat ze niet kunnen bewijzen.

   Groet,

   Dzyan

  4. Dzyan toch. Ik heb je al een link gegeven naar het epstein-barr virus in cellen die waren afgenomen van een patiënt die aan de betreffende ziekte leed.

   Misschien wil je zo vriendelijk zijn om duidelijk te maken wat jij precies verstaat onder “bewijs”.

   En wat bedoel je eigenlijk met “niet in mensen aangetoond”. Dat virussen wel bestaan maar niet in mensen? Of dat ze wel bestaan maar alleen in dieren? Of bedoel je dat ze helemaal niet bestaan?

  5. Misschien zou je ook willen aangeven wanneer volgens jou is aangetoond dat iets “bestaat”.

  6. En jij denkt met al je discussie trucjes dat ik daar instink?

   Ik denk het niet. Je schrijft zelf dat het al vele malen aangetoond is. Ik citeer: Dat er virussen actief zijn in levende mensen is al honderdduizenden keren aangetoond.

   Ik vraag je gewoon om een voorbeeld hier te noemen.

   Je tweede vraag is slimmer, daar zou ik als ik jou was maar eens goed over nadenken.

   Groet,

   Dzyan

 19. @ Asylim
  Wat is er verfrissends aan telkens persoonlijke aanvallen, agressieve taal. Onderuit proberen te halen.
  Ik zou graag mensen willen zien hier die tegengeluid geven op een volwassen, respectvolle manier.
  Maar zoalng alles wat tegengeluid is voor de reguliere kant afgedaan wordt als onzin is het niet meer dan logisch dat dit een zinloze discussie wordt.
  Verfrissend? Ik vind het vervelend omdat je de reacties kunt voorspellen van diegenen die tegegeluid geven en ook vaak van de kant van de andersdenkenden.
  Verfrissend zou zijn wanneer beide kanten gaan zien waar samenwerking mogelijk is in plaats van elkaar bestrijden.

  1. Hou toch op Riet, ik geef alleen maar aan wat er niet juist is aan de bijdragen van anderen. Dat mensen hier beweren dat vaccinaties levensgevaarlijk zijn en dat ze dat op basis van informatie die van geen kanten klopt, daar zit je niet mee. Maar als ik dan reageer en laat zien wat er niet klopt, dan ben ik ineens respectloos.

   Ik vind het juist respectloos om mensen van alles wijs te maken zonder dat je dat kunt onderbouwen. Maar dat mag blijkbaar wel, zolang jullie maar gelijk krijgen. Als je niet tegen kritiek kunt, moet je niet aan een discussieforum deelnemen.

  2. @Riet, winnen zonder strijd:-) gewoon stoppen met reageren is de beste optie. Isoleren zou ik zeggen. verspil geen woorden aan mensen die niet eens in staat zijn op een nette manier te reageren. Heb je de discussie gezien bij het artikel over graancirkels? Mensen die anders denken worden werkelijk belachelijk gemaakt door o.a. trijntjewinkel of is het misschien “treiter winkel?”

  3. @ Riet

   Heel Nederland zit vol met onzinnige mensen met altijd het zelfde commetaar, ben je net van de een af dan heb je de volgende alweer!

   Het zo gaat dat al sinds de mens bestaat, ik zou je willen voorstellen net als kritisch je niet zo opwinden als ik jou was en er gewoon over heen lezen, kan je dat dan niet dan blijft er altijd een vorm over om terug te slaan en van je zelf een ijzeren dame te maken waar niet mee gespot kan worden.

   Het continue op elkaar gaan zitten letten is ook niet de oplossing, misschien eens bij elkaar op de koffie komen? schaft misschien een heel andere invalshoek omdat we allemaal eigenlijk een andere achtergrond hebben en daar uit een ook een andere mentaliteit van uniek zijn.

   Hug: Paul.

  4. Emily Dickinson expresses her truth in ways often mysterious and elliptical…

   @Paul: en hoe drink je je koffie, waarde Paul?

  5. @ Guido

   Had je al een paar keer gebeld voor een afspraak, kreeg een schone aan de haak die zei dat je er niet meer was.

   Ga het nog een keertje proberen wanneer je er wel bent!

   Koffie drinken we in alle kleuren vormen alleen zonder zoetjes of suikertjes.

   Beloofd is immers beloofd!

  6. Ik ben er nog steeds hoor Paul; laat die ‘Schone’, eh… die ‘schone’ maar kletsen..!

  7. Was dat je vrouw niet?

   Nu bel ik anders iedereen wakker, ook de mijne, schuif het op naar morgen, ben niet zo gek op een deegroller in mijn nek… (vernieuwde poolshift)

 20. @ Trijntje

  Op elk verhaal dat jij hebt, kunnen we van onze kant allerlei verhalen zetten die het tegendeel bewijzen. Het grote probleem is wat je gelooft. Want ik vind dat jullie levensgevaarlijk bezig zijn. Ik heb geen zin om van allerlei links naar jou door te sturen. Op mijn website over vaccinatie staan allerlei links die je kunt lezen waarop het tegendeel bewezen is. Maar ja, als je dat niet gelooft. Weet je nog de uitzending waarin ons werd verduidelijkt hoe de pharmaceutische industrie werkt?
  Ik zou zeggen zet jij je maar eens in om een breder perspectief te krijgen over wat er zoal in de wereld te koop is.
  Met alle respect, maar jouw agressieve houding bevalt mij niet net zoals die agressieve middelen die ingezet worden.
  Maar ik ben niet tegen de reguliere kant, er zitten hele bruikbare zaken bij en als ik dat nodig heb dan neem ik dat.
  Maar waar ik wel wat tegen heb is tegen mensen die niet verder willen kijken dan hun neus lang is.

  1. @Riet: de belangrijkste conclusie die ik bij TW trek: ‘Waarom hier blijven, als je je zo ergert..!!’
   Er is dus een ander belang, dan alleen dat van het eigen TW-EGO, om hier de wijze vrouw/meneer uit te hangen.
   Let it be! De ‘Maya’ doet zijn werk weer!

 21. @ Paul
  Dank je voor je reactie. Misschien heb je het niet gemerkt maar ik ben al een hele tijd niet in discussie gegaan.
  Maar nu heb ik er even weer zin in. Ik weet dat het zinloos is, maar als ik er zin in heb dan heeft het voor mij ook zin. Ik geef je gelijk, je kunt beter niet reageren.
  Maar ja, dit soort zaken krijg je ook als je je nek uitsteekt in de maatschappij en ik kan mijn nagels scherpen aan dit soort forums. Soms, even. (hahaha)
  Maar de agressie verbaasd mij steeds weer.
  Ik wind me helemaal niet op hoor, ik laat me echt niet in de stress douwen. Daar ben ik al te lang voor op aarde.
  Meestal moet ik lachen om de dwaze reacties. En ze lijken allemaal op elkaar.
  Ik zou wel eens een echte reactie uit de reguliere kant willen zien hier, van iemand die ook respect op kan brengen voor de andere kant.

  1. @Riet, die zie je continu. Ik ben docent verpleegkunde en opleidingscoach. Binnen de verpleegkundige beroepsgroep zie je steeds meer kruisbestuiving tussen het alternatieve en medische circuit. Ook zijn er steeds meer artsen die tevens een opleiding volgen binnen het alternatieve circuit en beiden combineren. Vergeet niet dat er ook 30% van de artsen en 50% van de verpleegkundigen niet voor de vaccinatie tegen het H1N1 virus waren.

   Overigens ben ik niet tegen vaccinatie maar wel tegen vaccinatiepreparaten waar onvoldoende onderzoek naar gedaan is. Ik geloof in een mix van medische wetenschap en alternatieve geneeskunst.

 22. Moederdag… ook voor hen?

  Moederdag… een jaarlijks terugkerend evenement! Tegenwoordig vaak een commercieel evenement, maar de oorspronkelijke gedachten waren anders.

  Wie kleine kinderen heeft kan beamen hoe schattig het is; hoe vertederend ook, als de kleine dame of het mini mannetje haar of zijn versje voorleest of haar of zijn best doet het uit het hoofd te verwoorden. Een zelfgemaakt werkstuk verhoogt de feestvreugde en zo kun je jaren achter elkaar dit soort werkjes sparen.

  Moederdag… voor de één een blijde dag en voor de andere een weemoedige dag. Wie kinderen heeft verloren op welke wijze dan ook zal daar op dit soort dagen extra mee geconfronteerd worden. Het roept gedachten op.
  Moederdag 2010… op deze dag zou Freek Hagoort 10 jaar zijn geworden als hij niet op 9 maart 2009 was overleden, drie dagen na zijn DTP en BMR vaccinaties. De dag voor Moederdag mocht ik met een aantal zeer goede vrienden en de ouders en het broertje van Freek bij zijn grafje staan. Een bijzonder moment, een emotioneel moment. Emotioneel in de zin van de gedachten die het opriep.

  Als je daar staat en op dat moment de gedachten krijgt dat het RIVM na het overlijden van Freek keihard beweerde dat het overlijden niet het gevolg kon zijn van die vaccinaties… “Onmogelijk”, was de conclusie. De patholoog-anatoom kreeg ook de opmerking daar geen onderzoek naar te hoeven verrichten. Dan krijg je wel gedachten als: ‘Hoe konden zij zo zeker weten dat dit waar is?’

  De dienstdoende arts van de huisartsenpost had namelijk aangegeven dat de symptomen die Freek had wel degelijk gevolgen van de vaccinaties konden zijn; maar het zou weer goed komen. Toen kon het wel verband hebben, maar na het overlijden van Freek kon het absoluut geen verband hebben met de gekregen vaccins. Wie begrijpt het nog?

  Moederdag… voor de moeder van Freek een aparte dag daar het ook de tiende verjaardag van de kleine man zou zijn geweest. Een ‘gewoon’ gezin ergens in Nederland die door deze gebeurtenissen opeens in de bekendheid kwamen maar tot op heden nog steeds niet de gewenste uitslagen hebben gekregen. Hun kleine man krijgen zij er niet mee terug maar laat dit velen helpen niet dezelfde weg te bewandelen.

  Moederdag…
  Ook voor hen? Dit vraag ik mij af als ik de berichten lees over hoe meisjes van 12 jaar het HPV‐vaccin krijgen opgedrongen … Zullen die meisjes later ongestoord Moederdag kunnen vieren? Of zullen velen dat niet mogen meemaken als gevolg van deze vaccinaties? Dit zijn gedachten die zomaar bij mij opkomen als je bepaalde artikelen leest en weet hoe de jeugd van die leeftijd kan reageren…

  Ouders die nu in de angst gaan en er op voorhand vanuit gaan dat hun dochter iets zal missen. Stel je voor dat zij later kanker krijgt? Stel je voor dat zij geen Moederdag kan vieren door deze vaccinaties; dat is de vraag andersom stellen!

  Terugdenkend aan het DES‐hormoon en de Softenon affaire roept dit ook reacties op van veel mensen die onmiddellijk beamen dat dit nooit meer gebeuren mag. Hoe kunnen wij zeker weten dat we nu de geschiedenis niet laten herhalen? Misschien nog wel heftiger?

  In India is een proef HPV‐vaccinatie campagne verboden nadat er veel meisjes in de problemen kwamen door klachten en door het feit dat er een aantal overleden waren. Waarom bagatelliseren velen dat hier? Waarom staat dat niet groots in de krant? Nederland is toch altijd haantje de voorste op veel fronten? Dan plaats je dergelijk nieuws toch ook?

  Moederdag… een dag die jaarlijks terugkeert. Al was het alleen al om de commerciële kant in stand te houden, maar wie kleine kinderen heeft weet dat het ook schattige kanten heeft. En dan denk ik echt op dit moment: “Zullen de meeste van de meisjes die nu 12 jaar zijn en nog ver weg van een eigen gezinsleven staan, mogelijk nog niet zo lang geleden nog stiekem met de poppen speelden, later ook moeder mogen worden als zij dat graag willen?” Hebben zij wel een keuze?

  Ja! Zij mogen weigeren. Hun ouders kunnen zich ook verdiepen in de extra informatie die inmiddels door velen wordt aangeboden. Alleen, wanneer je de berichtgeving geloven mag, is er geestelijk bijna geen vrije keuze!

  Neem nu Cosmogirl. Een tijdschrift dat geliefd is bij veel dames van die leeftijd. Als dit blad het HPV‐vaccin neerzet zoals ze recentelijk hebben gedaan, dan zullen de lezeressen daar toch serieus over nadenken. Mag een dergelijk blad wel dit soort onderwerpen op deze wijze presenteren? Weten zij dat zij eigenlijk zomaar de verantwoording op zich nemen als we het over de gevolgen hebben? Maar tegelijkertijd weten wij ook dat zij nooit aansprakelijk zullen zijn want zij publiceren over onderwerpen die spelen, zeggen zij dan!
  Ook als dit de gezondheid schaadt? Kan de redactie van een blad rustig slapen? Rustig leven zoals zij leven? Beseffen zij echt welke maatschappelijke verantwoording zij op zich nemen?

  Wat nog grijzer is… Cosmogirl weert mensen met andere informatie. Het moderatorteam van het Cosmogirl‐forum reageerde op een persoon die een andere visie had als volgt:
  ‘Het moderator‐team van CG! Is opgevallen dat je sinds kort actief bent op het Cosmogirl‐forum. We waarderen jouw mening over vaccinaties, maar willen iedereen graag zelf een mening over dit onderwerp laten hebben. We willen je dan ook vriendelijk verzoeken je mening op een andere manier, zonder bang‐makende bronnen en filmpjes duidelijk te maken’.

  Met andere woorden: het is overduidelijk… andere bronnen en verhalen die vertellen dat er wel degelijk andere ervaringen zijn mogen niet verteld worden van Cosmogirl. Men wil duidelijk alleen vermelden wat de Overheid meent dat waar is! Kunnen wij zeker weten dat dit waar is?

  Zo is er ook een reactie van een moeder op dit artikel. Duidelijk….

  Mijn dochter ‘leest’ dat blad ook, want er zitten altijd leuke ‘hebbedingetjes’ bij in geseald!
  Dit blad heeft in ieder geval op de school van haar, flink bijgedragen aan het ‘nemen’ van een HPV! Als je de prik niet nam, dan was je dat ene schaap aan de andere kant van de dam! Mijn dochter heeft de prik gehaald zonder mijn toestemming en tegen beter weten in, maar ze wilde wel gewoon haar vriendinnen behouden. Misschien is dat een leuk item voor in Cosmogirl!
  Als we deze feiten op een rijtje zetten en ook weten dat onderstaand gegeven op de site van Gezond Amsterdam staat. (www.gezond.amsterdam.nl)

  Zelf beslissen
  In de wet is vastgelegd dat mensen tussen de 12 en 16 jaar toestemming nodig hebben van hun ouders voor de vaccinatie. Heb je geen toestemming van je ouders, maar wil je toch gevaccineerd worden? Dan mag je dat zelf beslissen, mits je er goed over nagedacht hebt. Vergeet niet de oproepkaart en identificatiebewijs mee te nemen.

  Deze tekst komt letterlijk van bovengenoemde site. Waar zijn we nu mee bezig? In de wet is vastgelegd dat mensen tussen de 12 en 16 jaar toestemming nodig hebben van de ouders, maar zijn zij het niet met je eens dan mag je opeens wel zelf beslissen?
  Staat hier niet letterlijk, negeer je ouders en doe wat jij zelf wilt?

  En wat zal er gebeuren als ouders oprecht het goede met hun dochter voor hebben en niet de verantwoording willen nemen door wel het vaccin te halen? Als zij door de extra informatie en de berichtgevingen wereldwijd inzien dat zij hun dochter niet willen blootstellen aan gevolgen die zij niet kunnen overzien? Daar sta je dan als ouders, mooi aan de zijlijn en de Overheid vertelt je kind dat het mag doen wat het zelf wil, als het maar een ID‐bewijs bij zich heeft en de oproepkaart.

  Dus zo kan het gebeuren dat je dochter thuis komt met de mededeling wel het vaccin gehaald te hebben. Daar kun je dan dus niets tegen inbrengen omdat op de site staat dat de meisjes wel het vaccin krijgen ook al zijn de ouders het er niet mee eens! Het maakt niet uit in welke bewoordingen je dit zegt, het staat er letterlijk!

  Cosmogirl en veel andere tijdschriften plaatsen artikelen recht in het straatje van de Overheid, het RIVM dus.
  Dan blijkt ook nog eens dat de meisjes dus eigenlijk vogelvrij zijn verklaard als het gaat om wel of geen toestemming van de ouders.
  Al deze zaken op een rijtje zettend… Waar zijn we nu mee bezig? Telt het ouderlijke gevoel, de ouderlijke verantwoording niet meer? Zijn wij massaal uitgerangeerd wat dit betreft? Veel andere gebeurtenissen worden steevast bij de ouders geparkeerd maar blijkbaar is een beslissing als dat van wel of geen vaccin niet iets wat ouders verstandig kunnen beredeneren in het geval van het HPV‐vaccin.

  Moeders, moedergevoel, bezorgde moeders… verontruste moeders…

  Volgens de website van Gezond Amsterdam in ene klap van tafel geveegd. Tellen niet meer mee!

  Moederdag…
  Zal deze dag ook beleefd kunnen worden door al die meisjes die nu als ‘proefkonijn’ zich drie maal laten vaccineren?
  Of zijn wij nu te verontrust? Zien wij spoken? Is het normaal dat je kind toch zonder jouw toestemming haar gang mag gaan?
  Is het normaal dat deze jongedames zich laten leiden door bladen die vertellen dat zij erbij horen als zij wel doen wat ‘Vadertje Staat’ heeft bedacht? Is het slim om als makke schapen achter de grote massa aan te lopen? Of… zou je dan juist de andere kant op moeten gaan?

  De keuze is aan ieder zelf, maar hoe vrij is onze keuze als blijkt dat minderjarigen dus zonder jouw toestemming hun eigen zin kunnen doordrammen?

  Moederdag… bijzonder als je als moeder geen invloed meer hoeft te hebben volgens de Overheid, want daar komt het toch op neer als we de website van Gezond Amsterdam mogen geloven?
  Moederdag… ook voor de moeder van Freek was dit een aparte dag: zijn verjaardag! Nogmaals: volgens het RIVM is het onmogelijk dat vaccinaties van invloed waren op zijn overlijden, terwijl de dienstdoende arts indertijd vertelde dat zijn ziek zijn daar wel verband mee kon hebben…

  Hoe kronkelig zijn de paden van de Overheid en hoe praten we recht wat krom is?
  De hoogste tijd om wakker te worden allemaal! Blijven we als makke schapen in de kudde lopen en alles geloven?
  Trekken we ons eigen plan en volgen we ons eigen gevoel? Of laten we ons leven van de wieg tot ons graf inrichten en bepalen door de Overheid en slikken we alles als zoete koek.

  Zoete koek? Pas op dat je niet te veel E-nummers en Aspartaam binnen krijgt! Weer een ander probleem om rekening mee te houden!

  Anneke Bleeker
  Bergen NH / 9 mei 2010
  http://www.verontrustemoeders.nl

  1. @Fan/Anneke: ik heb je stukje maar even opgemaakt.. Het had eigenlijk een artikel moeten zijn.. Misschien met Vaderdag.. 😉

  2. Ja dat ben ik met je eens Guido, op zich is dit wel een artikel waard.

   Meiden kunnen zelfs zonder oproepkaart met alleen een idkaart de prik halen.

   Waar ik nog steeds het antwoord niet op weet is, wie gaat het allemaal betalen als je dochter tegen de wil van de ouders toch een vaccin haalt, bijwerkingen krijgt en extra zorg nodig heeft.

   Stel je hebt een baan en je moet ontslag nemen om voor je dochter te gaan zorgen. Wie vult dat inkomen aan??
   Dit is helemaal geen gekke vraag, want dat is nl wat al met veel ouders gebeurd is en dit zou ook zeker in de wet geregeld moeten worden.

   Simpel voorbeeld, wij hebben een zeldzame stollingsziekte in de familie, of mijn dochter het ook heeft weten we nog niet. Zij staat hier ook niet bij stil, stel dat ze zonder mijn toestemming dat vaccin gaat halen, wat zijn dan de risico’s en wie draait ervoor op??

  3. @Anneke, ik ben onder de indruk van je reactie………… Ook even iets anders, een onderbuigevoel…

   Ik ben opleidingscoach in een groot academisch ziekenhuis en daar is de vaccinatie m.b.t. de Mexicaanse griep toch wel onder enige dwang doorgevoerd. Er werken 2 praktijkopleiders op de afdeling waar ik opleidingscoach ben, waar ik nauw mee samen werk. Beiden hebben zich laten vaccineren tegen de Mexicaanse griep maar één van de twee heeft n.a.v. een gesprek met mij besloten in ieder geval niet haar zoontje van drie te laten vaccineren. De ene praktijkopleider heeft een dood kindje gebaard in december, terwijl zij vlak voor de bevallingsdatum was dus na de vaccinatie). Nu heeft de andere praktijkopleider een miskraam gekregen bij 8 weken zwangerschap. Het geeft mij te denken, toeval?

  4. @Janny, de praktijkopleider die een miskraam heeft gekregen, heeft dat deze week gehad en dus ongeveer een half jaar na de vaccinatie. Ik vraag mij af of deze gegevens ook bijgehouden worden.

 23. Wat een hoop woorden. Ik word er een beetje draaierig van. Discussiëren over vaccins is gevaarlijker dan het vaccin.

  Ok, even serieus verder..
  Als ik het hier zo een beetje bekijk zijn Difterie, Kinkhoest, Tyfus en Polio zo goed als verdwenen sinds de invoering van de vaccins.
  Lijkt me een sterk bewijs van de werking.

  Daarnaast kan het zo zijn dat, omdat de ouders zllemaal gevaccineerd zijn, de volgende generatie(s) minder afweer mogelijkheden hebben omdat hun immuun systeem lui is geworden. Dit om het even simpel te kunnen verwoorden.
  Dit zou idd. een gevolg kunnen zijn kijkende naar al die snotterende kindjes en ouders die klaimen zo’n verschil te zien met die groep en hun on gevaccineerde koters. Mooi gebied om nog onderzoek naar te doen.

  Zou je zeggen.. een feit is wel dat de maatschappij nu heel anders in elkaar steekt dan enkele decennia geleden. Het levert gewoonweg niks op om te bewijzen dat vaccins mss. ook wel andere bijwerkingen hebben.
  Vanuit dat winstoogmerk heb ik persoonlijk ook heel veel twijfels bij de HPV alsook de mex. griep vaccinaties. Wegen die nadelen wel op tegen de voordelen? Daar gaat het uiteindelijk toch om. Ook is het, mijns inziens ook heel belangrijk om eens goed te kijken naar voeding. Er wordt ontzettend veel kunstmest gebruikt, dat verarmt de grond. Mineralen e.d. gaan de plant in en komen in mindere mate terug op het land. dan hebben we nog de pesticiden, giftig wolmanzout enz. enz.
  Alles is verbonden, dus vaccinaties zijn maar een deel van het probleem. Als alle vaccinaties al een probleem zijn.

  Bij deze wil ik toch Trijntje en Wilma bedanken voor hun verfrissende tegen geluid. Zonder jullie zou dit idd. een “kudde volgt de leider” draad worden, waarbij velen het woord puur en alleen volgen omdat het nou eenmaal logisch klinkt. Maar (En dat is mijn wijze raad van vandaag. ;)) Het zou ook geen kwaad kunnen soms een beetje open te staan voor de alternatieve kijk op het geheel. We leren steeds meer over bepaalde vormen van energie en ook dat zal best eens een invloed op ons lichaam hebben. In tegenstelling tot het platgelopen pad van de gevestigde wetenschap, zijn deze disciplines nog niet zo uitvoerig onderzocht en veelvuldig bewezen dan wel geëxploiteerd. Daarnaast is het ook gewoon zo dat er erg veel belangen liggen op economisch gebied en persoonlijk denk ik dat die de laatste tijd toch een beetje (erg) veel de boventoon voeren.

  1. Weet je, ik ben al jaren dat zwarte schaap die allang uit de kudde weg loopt en daar niet tussen thuis wil horen, niet iedereen wil de kudde en de schaapsherder volgen.

   Ben ook dat tele2 type niet, hou me puur bezig met totaal iets anders dan me op lopen te winden over het gewriemelen en het bek gevecht of je nou wel of niet een vaccin gaat nemen, we gaan immers toch allemaal deze eeuw dood en of dat nu vroeger of later is dan een gepointe datum die een arts me te raden geeft.

   Heb in die tussentijd me wel te bekommeren over veel belangrijke dingen dan dat gezeur steeds over dualiteit, zou jij eens ook moeten gaan doen, vermoed ik.

  2. Ben eerder GEK op Binaire reacties, kleurtjes houden we apart! of in in de koffie…

  3. @ Morelio,

   “…Mooi gebied om nog onderzoek naar te doen.”

   Daar is en wordt veel onderzoek naar gedaan. Het blijkt overigens niet zo te zijn dat kinderen van ongevaccineerde ouders/ongevaccineerde kinderen minder vaak snotteren dan kinderen van gevaccineerde ouders/gevaccineerde kinderen.

   Er wordt ook veel onderzoek gedaan naar de vermeende toename van astma en allergieën. Ook daarmee zijn vaccinaties in verband gebracht, maar het verband is zeer zwak – zo zwak dat het feitelijk afwezig is. Ook de ‘hygiëne-hypothese’ wordt nog steeds onderzocht (de leefomgeving wordt steeds schoner dus het imuunsysteem wordt niet meer getraind), maar tot nu toe zijn de uitkomsten niet eenduidig. Kort geleden is een onderzoek gepubliceerd dat aangeeft dat kinderen die tenminste 3 keer per week naar een kinderdagverblijf gaan, een iets kleinere kans hebben op leukemie. Maar dit is nog maar 1 onderzoek, de onderzoekers hebben geen verklaring voor deze uitkomst, wel vermoedens en pleiten daarom voor meer en groter onderzoek.

   Waarschijnlijk spelen hier meer factoren een rol. We weten gewoon nog niet wat precies de oorzaak is. Eigenlijk weten we ook niet zeker of er werkelijk een toename is of dat er meer gediagnosticeerd wordt. Mijn grootmoeder zei altijd dat haar kinderen vroeger hun hele jeugd hadden gesnotterd en eeuwig verkouden waren. Maar daar werd toen verder helemaal geen aandacht aan geschonken en er werd zeker niet mee naar de dokter gegaan. ‘Ze groeien er vanzelf overheen’ werd toen gezegd. Tja, meestal wel, maar soms ook niet.

   Verder heeft ze twee kinderen verloren aan de kinderziektes waartegen veel mensen nu niet meer willen vaccineren: de jongste als baby aan kinkhoest, de andere aan difterie. Mijn grootmoeder huilde van geluk en dankbaarheid voor haar kleinkinderen toen de eerste vaccinaties van begonnen. Maar ja, dat was vroeger en wat wisten die mensen nou.

 24. Bijwerkingen van vaccinatie worden pas serieus genomen als de slachtoffers of hun ouders dat melden.

  Alhoewel, melden is niet genoeg, ze moeten een gevecht leveren om serieus genomen te worden.

  Je moet het van de daken schreeuwen, een website maken, op tv verschijnen, de krachten bundelen met andere ouders.

  Je moet terwijl je met je zieke kind van arts naar ziekhuis naar specialsit rent, je ook nog eens verdedigen.

  De Farma wereld met al z’n vaccins is zo corrupt als wat.

  Ik ben nooit anti-vaccinatie geweest, maar de leugens die ik de laatste anderhalf jaar gehoord heb, hebben mij wel tot nadenken gezet.

  Het gaat allang niet meer om gezondheid, maar om het “in de markt zetten van een product”.

  Het van de daken schreeuwen dat het HPV vaccin ernstige bijwerkingen heeft, heeft ervoor gezorgt dat in de USA waar Gardasil sinds 2006 en Cervarix sinds 2009 op de markt is, er steeds meer media aandacht komt.

  Gelukkig maar, want het vaccin heeft hele vervelende bijwerkingen en die moet je kenbaar maken aan ouders VOORDAT het vaccin gegeven wordt zodat ouders een wel overwogen beslissing kunnen nemen. Die keuze wordt ouders nog steeds onthouden.

  En het is niet alleen het HPV vaccin waar schandelijke praktijken mee uit gehaald worden.

  Wie niet zijn ogen durft te openen voor de gevaren van vaccinatie en het blijft ontkennen, werkt eraan mee dat er onschuldige slachtoffers vallen. Slachtoffers die daarna nog eens extra gepakt worden omdat ze niet de juiste behandeling krijgen.
  Die kinderen zijn gevaccineerd om ze te beschermen tegen “iets”, die bescherming krijgen ze niet meer als ze bijwerkingen hebben. Waarom niet?? Waarom zijn ze dan los lopend wild.

  Ik hoop maar dat er hier in Nederland ook wat opener overgesproken kan worden.
  Het gaat niet om welles of nietes, maar om wat is goed en wat gaat er fout en wat doen we hier mee??

  Een uitzending van een moeder en dochter over het HPV vaccin wat vanavond in de USA uitgezonden is.

  http://www.wxii12.com/health/23519907/detail.html

  Deze is gisteravond uitgezonden van een andere moeder en dochter.

  http://www.kmbc.com/health/23510019/detail.html

  Hier een stukje dat op de website van een advocatenkantoor in de USA staat.

  Mother blames daughter’s illnesses on Gardasil HPV vaccine
  May 11, 2010
  A North Carolina mother is blaming Merck’s Gardasil vaccine for the litany of illnesses now harming her daughter. Posted on May 11th, WXII news in North Carolina has an eye-opening piece on Lauren Mathis and the battle she is fighting ever since her last Gardasil injection. Just one day prior, KMBC news in Kansas City aired a report of another teen seriously harmed as a result of the Gardasil vaccination. Already, over 40 deaths have been blamed on the Gardasil vaccine. Additionally, over 17,000 complaints have been filed with regards to injuries suffered following the Gardasil vaccinations.

  While Merck, the manufacturer of Gardasil, would want you to believe that this vaccine can prevent cervical cancer, the ads might be slightly misleading. The ads say that the Gardasil vaccination can protect against four strains of HPV (human papilomavirus) but casually admits that they recommend annual pap smears. With their own doctors readily advocating the continued annual check ups, a mechanism that can achieve the same goals as the vaccine yet carries none of the potential side effects, the following question presents itself: What unique benefit does the Gardasil vaccine offer other than helping Merck gross an extra $1 billion per year?

  Even if you are uncertain as to whether Gardasil was the cause of the injury, your statute of limitations may already be running. To avoid forfeiting your right to a claim, it’s important to contact an experienced and knowledgeable attorney as soon as possible.

  Why risk losing out on a claim because you were uncertain of your rights and/or obligations? Feel free to CONTACT us for answers to your questions as well as a free case evaluation.

  Important information regarding the Statute of Limitations on vaccination claims can be found HERE

  http://theronanlawfirm.wordpress.com/2010/05/11/mother-blames-daughters-illnesses-on-gardasil-hpv-vaccine/

  1. Er zijn meer vaccins dan alleen het hpv-vaccin. Er zijn ook de vaccins tegen gevaarlijke kinderziektes waar vroeger veel kinderen aan overleden of gehandicapt door raakten. Helaas heb ik dat zelf als kind meegemaakt en ook later heb in andere omstandigheden veel ellende van deze ziektes moeten aanschouwen.

   Nergens en nooit heb ik gezegd dat vaccins geen bijwerkingen kunnen hebben. Het enige wat ik zeg is dat vaccineren nog steeds veel grotere voordelen heeft dan niet vaccineren.

   Kinderen worden niet geboren met een natuurlijke afweer tegen polio, mazelen, difterie, tetanus, hib, meningokokken enz. Het immuunsysteem moet die afweer aanleren door ervaring met deze ziektes op te doen en dat kan op twee manieren: door het kind de ziektes te laten doormaken, met alles risico’s van dien, of door het kind te vaccineren, waardoor het niet ziekt wordt maar het lichaam wel een immuunreactie aanleert – eveneens met alle risico’s van dien. Waar het om gaat is de afweging van de risico’s van de ene manier tegenover de andere en het voordeel valt nog steeds uit ten gunste van vaccineren.

   We hebben inmiddels bijna 70 jaar ervaring met vaccinaties tegen kinderziektes. Daarnaast zijn er enorm veel goede wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de bijwerkingen van vaccins, ook m.b.t bijwerkingen op de lange termijn. Zo is er nog niet zo lang geleden belangrijke kennis beschikbaar gekomen met betrekking tot griepvaccinaties bij heel jonge kinderen.

   Voor veel mensen is het blijkbaar moeilijk om te accepteren dat het hele leven risico’s kent en dat nul risico niet bestaat. Vaccinaties worden afgewezen vanwege het risico op een mogelijke bijwerking, terwijl men zich niet realiseert dat de het doormaken van de ziektes zelf gepaard gaat met veel meer en veel zwaardere bijwerkingen. Wat ik hier bijvoorbeeld nooit lees is dat meer dan 70% van de kinderen die een originele kinkhoestinfectie doormaken, levenslang last houdt van problemen met de luchtwegen. Als ze er al niet aan overlijden.

   De afkeer van vaccinaties wordt – bij gebrek aan beter – regelmatig onderbouwd met ‘onderzoek’ dat die naam niet waardig is of uitsluitend gemotiveerd op basis van het eigen, individuele gevoel – hier steevast aangeduid als ‘spiritualiteit’ – dat vervolgens tot algemene waarheid wordt verheven. Controleren of dat ‘gevoel’ terecht is, hoeft niet; het is immers gevoel en staat als zodanig boven alles en heeft per definitie het meeste gewicht.

   Op deze site geldt overigens de postmoderne, egocentrische invulling van spiritualiteit en niet de bescheiden, religieus gegrondveste spiritualiteit van iemand als Emiliy Dickinson.

   Evenals Guido hebben vele anderen hier ook regelmatig verkondigd dat er geen waarheid is en dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Men zou verwachten dat dit tot tolerantie leidt bij de sprekers, maar het tegendeel is het geval.

   Iedereen die vraagt om inhoudelijke onderbouwing van de stellige opvattingen of aangeeft dat informatie niet correct is (zoals het onderzoekje bij 11 tetanuspatiënten in dit artikel) wordt genadeloos afgeserveerd en dat ontmoet geen enkele kritiek, zoals het comment van Dzyan, die op uiterst neerbuigende en arrogante toon beweert dat virussen – inclusief het aidsvirus – niet bestaan en mij een gevaar voor de volksgezondheid noemt. Niemand van de uitermate spirituele personen heeft Dzyan gevraagd wat de consequenties zouden zijn voor de gezondheid van miljoenen mensen als zijn opvatting in praktijk gebracht wordt.

   Misschien is een aantal mensen hier toch niet zo rotsvast overtuigd van het intrinsieke gelijk van het gevoel en moet er daarom zo venijnig gereageerd worden bij het minste tegengeluid. Het eigen wereldbeeld verdraagt blijkbaar geen enkele twijfel. Dat lijkt meer op een kaartenhuis.

  2. TW: zal ik het dan NOG maar één keer zeggen: “Het gaat er veel meer om HOE je het hier zegt, dan WAT je zegt!”

   Je bijdragen zijn intrinsiek waardevol, het komt alleen behoorlijk betweterig, de-wijsheid-in-pacht-hebbend over.
   Op su Amstudams: “Het komt een beetje lullig je strot uit!”

   Wat je ook continue doet: meteen de capaciteiten/geloofwaardigheid/integriteit van (niet-)medische personen onderuithalen. Bah! Wat een simpel spelletje is dat zeg..!! Wie ben jij dan om anderen te (ver-)oordelen!!??

   Vind je het gek dat mensen hier hun haren overend komen..? => Nogmaals: ‘C’est le ton qui fait la Musique’

  3. Met de stelligheid van je inhoudelijke medestanders heb je anders een enkel probleem.

   Verder zeg je zelf in een van je stukjes: veroordeel niet de pizza omdat de pizzakoerier je niet aanstaat. En dat is nu precies wat je zelf wel doet.

   Daarom denk ik eerlijk gezegd dat het helemaal niet gaat om de manier waarop ik mijn boodschap overbreng, maar om de inhoud. Als ik zeg dat er geen bewijs is voor iets wat hier beweerd wordt, dan word ik weggezet als arrogant, betweterig en onaardig. Naar de inhoud van wat ik zeg wordt verder niet gekeken. Je bent nog nooit inhoudelijk ingegaan op wat ik hier heb gezegd.

  4. dag trijntje, veel succes hoor!
   (Truc no. 7? ‘Als je je voelt aangevallen, over die ander praten! Meteen in de contra-attack’)

  5. Voor de zoveelste keer: misschien kun je gewoon eens een keer ingaan op de inhoud van wat ik zeg.

  1. Wat zijn de werkelijke oorzaken voor het teruglopen van deze ziekten? Dr. Andrew Weil beantwoord deze vraag het beste in zijn boek ‘Gezondheid en beter worden’ met de volgende opmerking:

   “Scientific medicine has taken credit it does not deserve for some advances in health. Most people believe that victory over the infectious diseases of the last century came with the invention of immunisations. In fact, cholera, typhoid, tetanus, diphtheria and whooping cough, etc, were in decline before vaccines for them became available – the result of better methods of sanitation, sewage disposal, and distribution of food and water.”

   vertaling:

   “De medische wetenschap krijgt credits voor sommige vorderingen in de gezondheidszorg, die zij niet verdienen. Bijna iedereen gelooft dat de overwinning op de infectieziekten, de laatste honderd jaar, te danken is aan de uitvinding van de vaccinaties. Feitelijk echter, waren cholera, typhus, tetanus, difterie en kinkhoest etc., al op hun retour, VOORDAT de vaccinaties beschikbaar kwamen. Het gevolg van betere levensomstandigheden: sanitaire voorzieningen, rioolafwatering en de distributie van water en voedsel”.

   Een essentiële conclusie, die je inderdaad terugziet in de grafieken op de link van Richard!

  2. Waarom geven deze grafieken alleen sterfgevallen en niet incidentie? Kinderziektes kunnen namelijk ernstige complicaties hebben die tot levenslange invaliditeit leiden. Dat kinderen aan de ziektes kunnen overlijden, was niet de enige reden om te gaan vaccineren. Ook het levenslange leed dat veroorzaakt door ernstige complicaties speelde daarbij een rol.

   Door verbetering van de medische zorg konden zieke kinderen steeds vaker in leven worden gehouden – na het doormaken van een kinderziekte echter wel vaak gehandicapt. Een belangrijke uitvinding die kinderen na een polioinfectie in leven hield, was de zgn. ijzeren long.

   Tienduizenden kinderen konden dankzij de uitvinding van de ijzeren long in leven worden gehouden, die anders zouden zijn overleden. Dit was voor de introductie van het poliovaccin en het is inderdaad waar dat hierdoor al voor de introductie van het vaccin het aantal sterfgevallen aan polio daalde. Het is dus ook waar dat deze daling niet te danken is aan het vaccin.

   Maar na de introductie van het poliovaccin hoefde er al heel snel geen enkel kind meer zijn dagen door te brengen in een ijzeren long. Dat lijkt me toch wel een grote vooruitgang.

   De meest ernstige complicatie van mazelen is een hersenontsteking. Dit leidt niet altijd tot overlijden, maar wel vaak tot ernstige handicaps. Een veel voorkomende complicatie van mazelen is doofheid. Toch ook niet iets wat je je kind toewenst.

   Rubella is op zichzelf voor kinderen een doorgaans onschuldige ziekte, maar het doormaken van de ziekte in het begin van de zwangerschap kan tot ernstige aangeboren afwijkingen van het kindje leiden. Dat is dan ook een zeer belangrijke overweging geweest om te gaan vaccineren tegen Rode Hond.

   Daarom moeten we bij het beoordelen van het nut van vaccinatie niet alleen kijken naar de sterfgevallen, maar naar incidentie. Als je dat doet, dan zie je bijvoorbeeld dat na de introductie van de mazelenvaccinatie het aantal gevallen van mazelen scherp daalde, zoals je kunt zien in de grafiek op deze pagina, waarin de incidentie van mazelen in kaart gebracht is:
   http://tinyurl.com/39y5xak

   Het onderstaande lijstje bevat cijfers van het U.S. Centers for Disease Control over de incidentie van kinderziektes van de introductie van het vaccin t/m 2005:

   Diphtheria
   Cases per year (average) before vaccines: 175,885
   Cases in 2003: 1
   Decrease in cases per year: 99.9%

   Hib (<5 yrs old)
   Cases per year (average) before vaccines: 20,000 (estimate)
   Cases in 2003: 259
   Decrease in cases per year: 98.8%

   Measles
   Cases per year (average) before vaccines: 503,282
   Cases in 2003: 56
   Decrease in cases per year: 99.9%

   Mumps
   Cases per year (average) before vaccines: 152,209
   Cases in 2003: 231
   Decrease in cases per year: 99.9%

   Pertussis (whooping cough)
   Cases per year (average) before vaccines: 147,271
   Cases in 2003: 11,647
   Decrease in cases per year: 92.1%

   Polio (paralytic)
   Cases per year (average) before vaccines: 16,316
   Cases in 2003: 0
   Decrease in cases per year: 100.0%

   Rubella
   Cases per year (average) before vaccines: 47,745
   Cases in 2003: 7
   Decrease in cases per year: 99.9%

   Smallpox
   Cases per year (average) before vaccines: 48,164
   Cases in 2003: 0
   Decrease in cases per year: 100.0%

   Tetanus
   Cases per year (average) before vaccines: 1,314
   Cases in 2003: 20
   Decrease in cases per year: 98.5%

  3. Waar het b.v. bij Tetanus om en over gaat:

   Tetanus

   (Clostridium tetani)
   Tetanus, ook wel bekend als kaakklem of wondkramp, wordt veroorzaakt door een bacterie, Clostridium tetani. Zodra die bacterie, die bijvoorbeeld in straatvuil zit, in een open wond(je) komt, kan iemand een tetanusinfectie oplopen. Ook door een dierenbeet kan iemand de ziekte krijgen. De incubatietijd is 2 tot 21 dagen. Mensen kunnen elkaar niet met tetanus besmetten.

   Ziekteverschijnselen
   De tetanusbacterie maakt gifstoffen die weefsels aantasten. Dat zorgt voor:

   *Stijfheid in de buurt van de infectie.
   *Steeds erger worden spierkrampen als gevolg van prikkels als harde geluiden, aanrakingen, kou, bewegen.
   *Kaakkramp, slikklachten, ademhalingsproblemen.
   *Kramp in alle skeletspieren, soms zo erg dat iemand als een hoepel achterover kromtrekt en niet meer kan ademen.

   Complicaties

   Door aantasting van het spier- en zenuw stelsel kunnen onder meer botbreuken, hoge bloeddruk en hartritmestoornissen ontstaan.
   Soms overleven patiënten alleen door langdurige narcose of kunstmatige beademing. Dat kan weer zorgen voor trombose of longontsteking, waaraan iemand ook kan overlijden.
   Zonder behandeling is tetanus altijd dodelijk. Bij een goede behandeling ligt de sterfte in Nederland rond de 20%. Tetanus kan behandeld worden met tetanus immunoglobine. Een intensive care behandeling is nodig om te herstellen met zo min mogelijk schade aan de vitale functies.

   Het effect van vaccinatie
   Voordat bijna iedereen werd ingeënt tegen tetanus, stierven in Nederland elk jaar zo’n 50 mensen aan de ziekte. Na de introductie van de vaccinatie in 1953 daalde het aantal sterfgevallen tot bijna nul. Sinds 1957 is de vaccinatie tegen tetanus onderdeel van het RVP. Omdat het gif van de bacterie zo snel werkt, heeft het immuunsysteem niet de tijd om antistoffen tegen de bacterie aan te maken. Iemand die de ziekte al gehad heeft, is daardoor nog steeds niet beschermd. Na vaccinatie wordt wel afweer opgebouwd, maar de vaccinatie geeft geen levenslange bescherming. Bij elke besmetting moet daarom gekeken worden of een tetanusvaccinatie nodig is.

  4. “De medische wetenschap krijgt credits voor sommige vorderingen in de gezondheidszorg, die zij niet verdienen. Bijna iedereen gelooft dat de overwinning op de infectieziekten, de laatste honderd jaar, te danken is aan de uitvinding van de vaccinaties. Feitelijk echter, waren cholera, typhus, tetanus, difterie en kinkhoest etc., al op hun retour, VOORDAT de vaccinaties beschikbaar kwamen. Het gevolg van betere levensomstandigheden: sanitaire voorzieningen, rioolafwatering en de distributie van water en voedsel”.

   Denk je nou echt dat de medische wetenschap daar helemaal geen aandeel in had? Wat dacht je van Semmelweiss, John Snow, Rudolf Virchow, Solomon Neumann, Rudolf Leubuscher; in Nederland onder andere S.Sr. Coronel, J.J. Pigeaud.

   De toename van de algemene hygiëne en de volksgezondheid is in belangrijke mate tot stand gekomen dankzij de inspanningen en inzichten van talloze artsen en medische wetenschappers.

  5. Guido,

   er staat een foutje in je citaat van Emily Dickinson: het moet niet zijn: a delightFUL to tell it, maar “a delight to tell it”.

 25. Hoe maak je een draad kapot?

  Kijk en leer van Trijntjewinkel. Dit is echt heel leerzaam. Ze blijft maar op iedereen reageren (lees: aanvallen). Iedere keer worden er links meegestuurd alsof het allemaal al duidelijk is. Ons trijntje is echter beter thuis in discussietechniek als in de virologie. Ook dat kun je heel goed uit haar antwoorden opmaken, maar dan moet je er wel zelf meer sjoege van hebben als zij/hij.

  In ieder geval valt ze iedereen aan die een van haar afwijkende mening heeft. En dan heb je de neiging om jezelf te verdedigen. Dat moet je dus nu net niet doen. Want van het een komt het ander en voor je het weet staat er een heleboel onzin en wordt je op het internet van het kastje naar de muur gestuurd.

  Al die onderzoeken die ze noemt zijn wetenschappelijk waardeloos. Dat is niet zozeer omdat ze betaald zijn door de industrie, dat heeft te maken met de gereguleerde manier van onderzoeken.

  Dat moet ik natuurlijk even uitleggen. Ik neem hiervoor mijn oude studie scheikunde. Als ik natrium en chloor laat reageren dan krijg ik keukenzout. Daarvoor maakt het niet uit of ik dat in Nederland doe of in Australië. Het maakt ook niet uit of ik dat ’s ochtends doe of ’s avonds. En als ik weet met hoeveel natrium en chloor ik begin dan kan ik precies uitrekenen met hoeveel keukenzout ik eindig. Ook kan ik uitrekenen hoeveel energie er bij die reactie vrijkomt. Met andere moorden: ik kan op basis van eerder experimenten de uitkomst van ieder volgens experiment bepalen.

  Dat is wetenschap. Ik doe iets en kan van tevoren precies voorspellen wat de uitkomst is. MAAR NU LET OP! Als ik een andere uitkomst krijg dan de voorspelde dan klopt er iets niet in mijn gedachten. We noemen dat een anomalie. Die anomalieën sturen ons uiteindelijk terug naar het laboratorium en we zoeken naar nieuwe theorie om de praktijk beer te kunnen verklaren.

  Nu de “medicijnen wetenschap”. Als ik een SSRI aan patiënt A geef dan fleurt die helemaal op. En als ik nu datzelfde SSRI aan patiënt B geef, dan zet die de bijl in zijn familie (laten we maar niet te ver van de gangbare praktijk afwijken). Het is ook voor geen enkele arts mogelijk om dat van te voren te voorspellen.

  Als ik een medicijn ’s ochtend toedien kan dat grote verschillen geven met hetzelfde medicijn in de avond toegediend. En het maakt ook uit of ik dat in Australië doe of in Nederland.

  U ziet het zelf, van enige voorspelbaarheid is geen sprake. U kunt zich ook voorstellen dat dit voor de hoog- en vooral duur-opgeleide personen een vet probleem vormde. Dus wat zijn die gaan doen, die zijn gaan verdunnen.

  En toen grepen ze naar het wapen van de statistiek. Nu heeft meneer Churchil gezegd dat er drie soorten leugens zijn.
  -gewone leugens
  -Godsgruwelijk grove leugens en
  -Statistieken

  En wat nog erger is je moet het als medicijn beter doen dan een placebo. Hoeveel beter, dat weet geen mens. Maar schrikbarend weinig veel beter, dat staat vast.

  Wat is nu een placebo? Een placebo is een iets dat niets doet. Maar je moet de controlegroep wel iets in de mond stoppen want anders vindt men het geen onderzoek. Een dobbelsteen bepaalt wie in de testgroep zit en wie in de placebogroep.

  Nu doet zich een bijzonder interessant fenomeen voor. Want Jan-met-de-pet zou denken een placebo doet niets. En dat is niet waar. Er zijn mensen op basis van een placebo van ongeneeslijk bekend staande ziektes genezen.

  Een wetenschapper zou nu denken: He dat is interessant, ik ga eens even uitzoeken hoe dat (een placebo genezing) werkt. Maar een statisticus doet dat niet.

  Een voorbeeld: Ik ben een slechte schutter. En nu gaan we eens uitzoeken of ik met een beter geweer een betere schutter wordt. In ons experiment krijg ik eerst mijn oude geweer. Men blinddoekt me en laat me op een doel schieten. Vervolgens herhalen we dat experiment met een ander geweer. Op het moment dat ik mijn doel met het nieuwe geweer significant vaker raak dan met mijn oude geweer, dan is dat het beste geweer.

  Waarom ik geblinddoekt moet worden in dit experiment, vraagt u zich af? (Ik ook, trouwens.) Maar anders zou ik wel eens kunnen mikken. En dat verstoort mijn meting. Zo gebeurd het ook met de medicijnen. Noch de ars noch de verpleger, noch de patiënt weten of ze een medicijn of een placebo krijgen. Dubbel blind noemen ze dat. En ik met mijn blinddoek ben maar enkel blind 😉 Dus eigenlijk zouden de mensen die mij het geweer geven niet mogen weten welk geweer ze me geven 😉

  Als u dit belachelijk voorkomt, dan zou u toch eens goed moeten nadenken wat u doet als u een medicijn neemt. Zit u in de placebogroep of bent u lid van de testgroep.

  Kijk hieronder in de draad. Ik stel ons trijntje maar één vraag. Toon me aan dat er virussen in levende mensen voorkomen. Dat lijkt me toch een reële vraag. Want als het antwoord op die vraag met “nee” beantwoord moet worden, dan zijn virusvaccinaties zinloos. Waarom het lichaam bestendig maken tegen iets dat in het lichaam niet voorkomt.

  Ze heeft me uitgescholden, belachelijk gemaakt en wat dies meer zei. Maar ze is niet gekomen met een bewijs. Zelfs niet met een aantoning.

  Ik zal het maar toegeven nu. Het is niet te bewijzen dat er virussen in het levende menselijk lichaam voorkomen. De enige manier om te kijken met welk virus je te maken hebt is simpelweg door te kijken. En naar virussen kijken doe je met een elektronen microscoop. En je kunt een levend iemand niet onder een elektronen microscoop leggen.

  Maar hoe kijken we dan of iemand een virusinfectie heeft? Dat doen we niet. We kijken of er bepaalde afweerstoffen in het bloed voorkomen en vaak zelfs dat niet. Dan kijken we of ons lichaam een bepaald eiwit herkend dat ook op de veronderstelde mantel van het virus voorkomt.

  Een indirecte aantoning van een indirect bewijs. Oftewel een aardig hulpmiddel, maar ook niet meer dan dat.

  Maar nu even terug naar ons trijntje, want dit weet ze ook allemaal wel. Tenminste dat veronderstel ik. Ze hecht er alleen een andere waarde aan als een wetenschapper. Ze vindt die anomalieën alleen maar passen in de statistiek. Ze nopen haar niet tot het herzien van haar mening.

  Wat ze wel doet, en dat doet ze zelfs heel effectief, ze maakt de informatie op deze site volledig onleesbaar.

  Mijn overtuiging is inmiddels dat dit ook het doel is van ons trijntje. Er komen vele vaccinaties aan en dan is het het beste dat niemand nog door de bomen het bos kan zien en zich overlevert aan de autoriteiten. Want die zullen het wel weten.

  En dan zijn we net zo ver als in de situatie voor het internet.

  Veel succes trijn. Maar voor mij ben je een gevaar voor de volksgezondheid. Ik hoop dat je er goed betaald voor krijgt zodat je een mooi leven hebt.

  Groet,

  Dzyan
  Die weet dat de mensen dit ook weer niet lezen, zodat dit soort figuren lekker door kunnen gaan met stoken.

  1. Dank Dzyan, ik beschouw je bijdrage als zeer waardevol. Trijntje Winkel viel voor mij al door de mand; een bevestiging daarvan is een goed gevoel! DANK!

  2. Whoehahahahahhahahaha
   Ik kom niet meer bij, dat is nou precies wat hier aan de lopende band, niet alleen door onze Trijntje gedaan wordt.
   Dank je wel Dzyan, ook voor je freudiaanse versprekingen.
   😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆

  3. Ieder virus wordt in eerste instantie geïsoleerd uit menselijk dan wel dierlijk celweefsel en vervolgens op dierlijke/menselijke cellen verder gekweekt. Een virus heeft altijd gastheercellen nodig om zich te kunnen vermenigvuldigen, het kan zich niet zelfstandige vermenigvuldigen. Om gebruikt te kunnen worden in een vaccin, wordt het virus ofwel gedood ofwel sterk verzwakt. Voor het immuunsysteem is ook een dood of sterk verzwakt virus voldoende om een adequate immuunrespons te kunnen opbouwen.

   De aanwezigheid van virussen kan op een aantal manieren worden aangetoond.

   Een manier is door weefselkweken van zieke mensen, die met een elektronenmicroscoop vergroot worden. Ik gaf al een link naar een patiënt besmet met het epstein-barr virus, waarvan het virus in een weefselkweek van deze patiënt is aangetoond.

   Een andere manier is door de aanwezigheid van het antistoffen in het bloed tegen het betreffende virus. De aanwezigheid van antistoffen toont de aanwezigheid van het virus in het lichaam aan.

   Vaccinatie brengt de vorming van antistoffen teweeg tegen de ziekte waartegen is gevaccineerd. Een vaccinatie met het poliovaccin brengt de vorming van antistoffen teweeg tegen het poliovirus. Deze antistoffen zijn identiek aan de antistoffen die gevormd zijn in patiënten die de ziekte hebben doorgemaakt.

   Antistoffen in het bloed tegen virussen komen alleen voor na het doormaken van een virusinfectie of na vaccinatie tegen een virusziekte. Babies krijgen antistoffen van hun moeder; deze zijn echter na ongeveer een jaar uitgwerkt. Dan moet het lichaam zelf de eigen antistoffen gaan maken.

   Als je stelt dat virussen niet in het menselijk lichaam kunnen bestaan, dan zul je dus moeten beargumenteren waarom het lichaam dán antistoffen aanmaakt.

   Als je stelt dat de antistoffen na een om het even welke vaccinatie niet zijn gevormd als gevolg van de vaccinatie, dan zul je moeten aantonen waardoor ze dan wel zijn gevormd.

   Je zult ook dan ook moeten uitleggen hoe het kan dat het lichaam na een vaccinatie dezelfde antistoffen aanmaakt als na het doormaken van de betreffende ziekte.

   Tenslotte zul je moeten uitleggen hoe het kan dat antistoffen niet worden aangetroffen bij mensen die de betreffende ziekte niet hebben doorgemaakt of er niet tegen gevaccineerd zijn, met uitzondering van babies tijdens hun eerste levensjaar.

  4. “…En wat nog erger is je moet het als medicijn beter doen dan een placebo.”

   Een zeer groot deel van de onderzoeken is gericht op het vergelijking van de resultaten van nieuwe behandelingen met bestaande behandelingen en niet op vergelijking met een placebo.
   Als er voor een aandoening al medicijnen beschikbaar zijn, gaan we een nieuw medicijn niet vergelijken met een placebo maar het met bestaande medicijn. Vergelijken met een placebo heeft in heel veel gevallen geen enkele zin, omdat je dat helemaal niet wil weten.

  5. @TW [Als er voor een aandoening al medicijnen beschikbaar zijn, gaan we een nieuw medicijn niet vergelijken met een placebo maar het met bestaande medicijn. Vergelijken met een placebo heeft in heel veel gevallen geen enkele zin, omdat je dat helemaal niet wil weten.]

   Ja natuurlijk wel. Als je het over de veiligheid van medicijnen of vaccins hebt, dan hoort er behalve een controle groep die de effectiviteit aan kan tonen, ook een controle groep te zijn met een echt placebo zodat ook de
   (on)veiligheid aangetoont kan worden. Daar schort het aan.

  6. Bij niet alle soorten onderzoek is een placebogroep relevant. Er is ook nogal wat onderzoek waarbij het gebruik van een placebo niet is toegestaan omdat dat onethisch zou zijn.

  7. @ TW [Bij niet alle soorten onderzoek is een placebogroep relevant. Er is ook nogal wat onderzoek waarbij het gebruik van een placebo niet is toegestaan omdat dat onethisch zou zijn.]

   Dat is dus precies wat altijd met vaccins is gebeurd.

   En natuurlijk is hier een placebo groep wel relevant als je het over de veiligheid hebt.
   Tot nu toe is het bewijs van veiligheid van vaccins een wassen neus.

  8. Janny zegt:

   Ja natuurlijk wel. Als je het over de veiligheid van medicijnen of vaccins hebt, dan hoort er behalve een controle groep die de effectiviteit aan kan tonen, ook een controle groep te zijn met een echt placebo zodat ook de
   (on)veiligheid aangetoont kan worden. Daar schort het aan.

   Hier een van de vele voorbeelden van klinisch onderzoek.
   Er worden al sinds jaar en dag strenge eisen aan gesteld.

   http://www.topgamestudie.nl/images/upload/File/VLM840_0504%20bw%20mwo.pdf

   blz.8 en 9:

   Vaak vergelijken de onderzoekers tijdens het onderzoek de nieuwe behandeling met een al bestaande behandeling. Hiertoe worden de proefpersonen in groepen verdeeld.
   Om zo goed mogelijk vergelijkbare groepen te verkrijgen
   en het onderzoek zo objectief mogelijk te doen verlopen, wordt randomisatie toegepast.

   Loting of randomisatie/dubbelblind
   Door te loten wordt bepaald welke proefpersonen de nieuwe en
   welke de gebruikelijke behandeling krijgt (randomisatie). De
   proefpersoon kan de uitslag van de loting niet beïnvloeden. De arts kan dat ook niet. Het hangt helemaal van het toeval af in welke groep een proefpersoon terecht komt.
   Vaak wordt een onderzoek ‘dubbelblind’ uitgevoerd:
   noch de arts noch de proefpersoon weet dan in welke
   onderzoeksgroep de proefpersonen zit. Dit gebeurt om de
   resultaten zo eerlijk mogelijk te kunnen beoordelen. Mocht het echter noodzakelijk zijn dit te weten dan is het mogelijk te achterhalen in welke groep u bent ingedeeld.

   Placebo
   Soms wil een onderzoeker weten of het gunstige effect van een nieuwe behandeling alleen aan deze behandeling zelf ligt.
   Meerdere omstandigheden kunnen namelijk een rol spelen.
   Daarom is het nodig de nieuwe behandeling te vergelijken met
   ‘geen behandeling’. Dit gebeurt door de ene groep patiënten wel een behandeling te geven en de andere niet. Om de nieuwe
   behandeling met ‘geen behandeling’ te kunnen vergelijken, maken onderzoekers gebruik van een placebo-behandeling. Een placebo ziet er precies hetzelfde uit als de echte behandeling, bijvoorbeeld twee dezelfde tabletten. Het verschil is dat een placebotablet geen werkzame bestanddelen bevat.
   Onderzoek met een placebo is alleen toegestaan
   als dat geen nadelige gevolgen voor u of uw ziekte heeft.
   De onderzoekers en de Medisch Ethische Toetsingscommissie
   letten hier op.

   De Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met mensen
   (WMO) schrijft voor dat onderzoeksvoorstellen vooraf
   beoordeeld worden door een erkende Medisch Ethische
   Toetsingscommissie.

  9. Ontwikkeling en productie van vaccins

   De ontwikkeling van veilige en effectieve vaccins is een lang en moeizaam proces:

   Het besef van de noodzaak om het individu en de gemeenschap te beschermen tegen mortaliteit (sterfte) en morbiditeit (ziekte) van een bepaalde infectie.

   Laboratoriumontwikkeling van het vaccin en het testen van de veiligheid door middel van klinisch onderzoek, wat in drie fasen wordt uitgevoerd.
   Fase I
   Het vaccin wordt toegediend aan een klein aantal gezonde volwassen vrijwilligers om er zeker van te zijn dat het veilig is en goed wordt verdragen door mensen en om de juiste dosering vast te stellen.

   Fase II
   Onderzoek bij een groep (van 100 – 200) proefpersonen waaruit moet blijken dat het vaccin veilig is, dat het werkt en de ziekte helpt voorkomen.

   Fase III
   Uitgebreider onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de vaccins op korte en lange termijn bij de bevolkingsgroep waarvoor zij zijn bedoeld, bijv. Hib-vaccins voor jonge kinderen.

   Registratie en regelgeving van vaccins

   Vaccins zijn geneesmiddelen en krijgen alleen een registratie na een strenge productie- en testprocedure.

   Het toekennen van een registratie toont aan dat het vaccin veilig en effectief is en dat het is goedgekeurd door een onafhankelijke Europese commissie.
   De uitvoering van een en ander ligt bij het European Medicines Agency (EMEA).
   Monsters van elke nieuwe batch vaccins worden onafhankelijk getest.
   Alle vaccins zijn ‘uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen’, d.w.z. dat er regels zijn met betrekking tot:
   – productiestandaarden
   – aanbevelingen voor wie het vaccin is bedoeld, bijv. het Hib-vaccin wordt niet aanbevolen voor kinderen die ouder zijn dan 4 jaar
   – speciale waarschuwingen die van toepassing kunnen zijn, bijv. er mogen geen vaccins aan zwangere vrouwen worden toegediend, tenzij het risico van de ziekte groter is dan het risico voor de zwangerschap.
   Toezicht

   Toezicht is continu aanwezig en heeft een tweeledig doel:

   Het opsporen van minder gebruikelijke reacties of problemen die mogelijk verband houden met het vaccin.
   Ervoor zorgen dat er geen onvoorziene problemen ontstaan, zoals afname in de effectiviteit van het vaccin.

  10. Dzyan zegt:

   “…Wat ze wel doet, en dat doet ze zelfs heel effectief, ze maakt de informatie op deze site volledig onleesbaar.” Nou, die was al onleesbaar hoor.

   Het lijkt wel een gekkenhuis hier.

  11. Dzyan, Misschien kun je nog even op reageren op de vragen die ik je eerder stelde. Ik geef ze hier nog even:

   “Als je stelt dat virussen niet in het menselijk lichaam kunnen bestaan, dan zul je dus moeten beargumenteren waarom het lichaam dán antistoffen aanmaakt.

   Als je stelt dat de antistoffen na een om het even welke vaccinatie niet zijn gevormd als gevolg van de vaccinatie, dan zul je moeten aantonen waardoor ze dan wel zijn gevormd.

   Je zult ook dan ook moeten uitleggen hoe het kan dat het lichaam na een vaccinatie dezelfde antistoffen aanmaakt als na het doormaken van de betreffende ziekte.

   Tenslotte zul je moeten uitleggen hoe het kan dat antistoffen niet worden aangetroffen bij mensen die de betreffende ziekte niet hebben doorgemaakt of er niet tegen gevaccineerd zijn, met uitzondering van babies tijdens hun eerste levensjaar.”

   En wat een interessante onderzoeksopzet, schieten met een blinddoek op!

 26. “…Er zijn mensen op basis van een placebo van ongeneeslijk bekend staande ziektes genezen.”

  Daar zou ik graag wat onderbouwing voor zien.

  “…Een wetenschapper zou nu denken: He dat is interessant, ik ga eens even uitzoeken hoe dat (een placebo genezing) werkt. Maar een statisticus doet dat niet.”

  Dat doen wetenschappers inderdaad. Maar “even” uitzoeken hoe “een” placebo werkt, dat gaat vrees ik niet lukken. Het placebo-effect is een enorm fascinerend verschijnsel, dat we nog lang niet doorgrond hebben. We weten er wel iets van, maar nog lang niet alles en het zal langer duren dan “even” voor we alles in kaart gebracht hebben. En dan is er natuurlijk het punt dat een placebo geen effect meer heeft als je weet dat je een placebo krijgt.

 27. Poisoning by Prescription Drugs on the Rise

  ScienceDaily (Apr. 7, 2010) — Poisoning is now the second leading cause of unintentional injury death in the U.S. While several recent high-profile Hollywood celebrity cases have brought the problem to public attention, the rates of unintentional poisoning deaths have been on the rise for more than 15 years, and in fact, unintentional poisoning has surpassed motor vehicle crashes as the leading cause of unintentional injury death among people 35-54 years of age.

  In a study published in the May issue of the American Journal of Preventive Medicine, researchers found that hospitalizations for poisoning by prescription opioids, sedatives and tranquilizers in the U.S. have increased by 65% from 1999 to 2006.

  “Deaths and hospitalizations associated with prescription drug misuse have reached epidemic proportions,” said the study’s lead author, Jeffrey H. Coben, MD, of the West Virginia University School of Medicine. “It is essential that health care providers, pharmacists, insurance providers, state and federal agencies, and the general public all work together to address this crisis. Prescription medications are just as powerful and dangerous as other notorious street drugs, and we need to ensure people are aware of these dangers and that treatment services are available for those with substance abuse problems.”

  In the first comprehensive examination of nationwide hospitalizations associated with these prescription medications, researchers examined data gathered from the Nationwide Inpatient Sample (NIS), which contains records for approximately 8 million hospitalizations per year. By using standard diagnosis codes from the ICD-9-CM, the authors extracted from the NIS all poisonings by drugs, medicinal, and biological substances reported from 1999-2006, and further categorized the specific types of drugs in each case. It was also possible to determine whether the poisoning was diagnosed as intentional, unintentional or undetermined

  Dr. Coben believes that while the data reveals a fast-growing problem, there’s an urgent need for more in-depth research on this wave of injuries and deaths. Writing in the article, he said, “Interviews with survivors could provide important additional details regarding the pathways to abuse of these drugs, the methods used to obtain the medications, the sequencing and combination of drugs that result in overdose, and the immediate precursors to these serious events. The association between hospitalization for prescription opioids, sedatives, and tranquilizers and subsequent morbidity and mortality is another area in need of further research.”

  While the majority of hospitalized poisonings are classified as unintentional, substantial increases were also demonstrated for intentional overdoses associated with these drugs, likely reflecting their widespread availability in community settings.

  From 1999-2006, total estimated hospitalizations in the U.S. for poisoning by prescription opioids, sedatives, and tranquilizers increased by 65%; while unintentional poisonings by these drugs increased by 37%. In comparison, during this same period, hospitalizations for poisoning by other drugs, medicinal and biological substances increased by 33%, while all other hospitalizations increased by just over 11%. Unintentional poisonings by other substances increased by 21%. Intentional poisonings from prescription opioids, sedatives, and tranquilizers rose by a total of 130% compared to a 53% increase in intentional poisonings from other substances.

  The largest percentage increase in hospitalizations for poisoning for a specific drug was observed for methadone (400%). Poisonings by benzodiazepines increased 39%. Hospitalizations for poisoning by barbiturates actually decreased 41%, as did hospitalizations for poisoning by antidepressants (a decrease of 13%).

  http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100406073637.htm

 28. Er staat een vreemde opmerking in het artikel van Sircus, namelijk over het aantal tetanusbesmettingen van de Amerikaanse troepen tijdens de tweede wereldoorlog. Er staat dat zich 6 gevallen voordeden, waarvan 2 onder gevaccineerden, daarmee suggererend dat er slechts 2 van alle militairen gevaccineerd waren.

  Er was echter al sinds 1924 een tetanusvaccin beschikbaar en dit werd met succes gebruikt om de troepen die deelnamen aan WO II, te vaccineren. De Amerikaanse militairen in WO II waren dus gevaccineerd tegen tetanus, een enkel ongewild “administrative oversight” daargelaten.

  1. Op deze site val je van de ene verbazing in de andere.

   Die Sircus heeft de klok horen luiden en weet niet waar de klepel hangt of doet hij dat opzettelijk?:

   Letterlijk miljarden mensen over de hele wereld kregen Tetanus-vergiften via injecties toegediend, die zijn bewerkt met Formaldehyde (net zoals het Antrax-vaccin). Dat lijkt écht ongelooflijk als je kijkt naar de werkelijke cijfers van Tetanus, die optraden onder de Amerikaanse soldaten, tijdens de 2e Wereldoorlog. Er zijn namelijk slechts 6 gevallen gerapporteerd, waarvan later bleek, dat hiervan ook nog eens 2 soldaten reeds gevaccineerd waren tegen Tetanus..!

   Inderdaad écht ongelooflijk als je kijkt naar de ware gang van zaken en die trijntjewinkel dus aantoonbaar nou net niet degene is die uit haar of zijn nek kletst:

   Tijdens WOII werden de geallieerde soldaten namelijk op grote schaal gevaccineerd tegen Tetanus. Van de 103.000 soldaten in Normandië kregen slecht 6 de ziekte, waaronder 3 niet-gevaccineerden en in het Amerikaanse leger kwamen gedurende de gehele oorlog en op alle fronten maar 12 gevallen voor. In het Duitse leger, waar niet tegen Tetanus werd ingeënt, stierven duizenden soldaten door deze infectie.

  2. Dank Thomas. Mijn berichtje was een beetje onzorgvuldig, ik bedoelde inderdaad te zeggen dat alle Amerikaanse troepen die deelnamen aan WO II allen werden ingeënt tegen tetanus.

  1. 😉 Niet, dat begrijp je toch wel. Ik heb genoeg van jou spelletje. Ik kan mijn tijd wel beter gebruiken. Ik heb niets toe te voegen aan mijn vorige stuk. Het enige wat er gebeurd is dat veel mensen in deze discussie door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Om dan nog meer postings aan dit onderwerp tor te voegen heeft geen zin. Daar wordt het zoeken, van wat iemand in zijn of haar specefieke geval kan doen, niet makkelijker op.

   Ik heb als kleine erfenis hier een link van http://www.virusmyth.com achtergelaten. Bekijk die kritisch. En ik heb een experiment voorgesteld dat iedereen kan doen. Zo kan iedereen zelf zien wat er loos is en je eigen conclusies trekken.

   Veel succes.

   Groet,

   Dzyan

  2. Tja Dzyan, dat vind ik een gigantisch zwaktebod van je. Ik zou bijna denken dat je mijn vragen niet kúnt beantwoorden.

   Jammer hoor.

 29. De Trijntjes op deze site daar wordt doorheen geprikt, ben ik niet bang voor. Hij/zij zal wel flink betaald worden, net wat je zegt.
  Gewoon laten kletsen en negeren.

  1. Natuurlijk, iedereen die hier met ook maar 1 woord van kritiek komt, wordt betaald.

   Heb je ook nog iets inhoudelijks te melden?

 30. Wat een stelletje halve zolen hier op deze site.
  Hou vol Trijntje en Wilma,al zul je ze nooit kunnen overtuigen.
  Kan ook moeilijk met het lage IQ van deze sekteleden.

  1. Hee Dutchie,

   Dank voor je steun, dat doet een mens goed!

   Nee, ik weet dat ik ze niet zal kunnen overtuigen, maar er zijn ook nog een heleboel meelezers en misschien dat een aantal daarvan er wel iets van meeneemt.

 31. Die Trijntje toch….. Eerder op deze draad had ik je strategie al door.
  Geheel doorzien en doorkeken…volledig naakt blootgelegd blijf je spartelen.
  Daar is het gediskwalificeerde IQ toch nog wel toe in staat om dit te zien. Gezond verstand is niet iets wat je kan meten trijntje, en valt ook niet af te doen als sektarisme zoals je kompaan Dutchie tracht in te brengen. Je kan hoog en laag blijven springen maar je sprongen zijn niet afgezet vanaf een fundament, of je moet de aangehaalde statistieken bedoelen. Ik meen dat Dzyan de geldigheid hiervan al voldoende heeft ontkracht.
  Maar neen, trijntje blijft halsstarrig op het zelfde spoor doordenderen. Met je kokervisie blijf je racen door de tunnel. Alert! Stel je voor dat er zich op het traject iets aandient dat de rit zou kunnen verstoren? Neen, om de rit naar bestemming te volvoeren dient elk obstakel middels de voor de troepen uitgaande verkenners te worden geëlimineerd. Zie hier de aangekondigde strategie van het RIVM gestalte krijgen! Trijntje, welgemeend advies: koop een kaartje naar jezelf.

  1. Dzyan heeft helemaal niks ontkracht. HIj heeft een hele rare en uitermate onwaarschijnlijke theorie neergezet, zonder enige onderbouwing. Verder niks.

  2. Tja.. Thomas op deze site horen de meesten nu eenmaal niet graag dat ze het ene broodjeaap na het andere met smaak zitten te verorberen; dat vinden ze niet netjes.

   quote:
   Er gaan hardnekkige verhalen de rondte over risico’s van squaleen . Veel hiervan vinden hun oorsprong in de problemen die veteranen in de Golf-oorlog hebben ervaren. Militairen zouden ingeënt zijn met een squaleen houdend vaccin tegen miltvuur (anthrax). Een rapport vermeldt dat militairen antilichamen tegen het squaleen in de vaccins zouden hebben ontwikkeld. Het is een broodje aap.

   Ten eerste was dit vaccin niet geadjuveerd met squaleen.
   Ten tweede is het heel normaal dat mensen antilichamen tegen squaleen in hun lichaam hebben (squaleen zit van nature in ons lichaam en heeft een rol in processen rondom cholesterol). Verder blijkt uit onderzoek dat hoe ouder men wordt deste meer antilichamen men in het lichaam heeft [13]
   Ten derde veroorzaken vaccinaties met squaleen geen antilichaamsreacties tegen squaleen in het lichaam [14]

  3. Nou Wilmamazone, als het allemaal zo gemakkelijk ligt als jij stelt, mag jij mijn portie hebben.
   Het kan immers toch geen kwaad omdat het een lichaamseigen stof is? Je hebt niets begrepen van de werking van het immuunsysteem en lichaamseigen stoffen. Anders had je wel anders gereageerd, Maar goed, mij immuunsysteem is niet de jouwe.

  4. @Wattenstaafie

   Waar het mij om en over gaat is dat mensen zich laten voeren met leugens, halve waarheden, verdraaiingen, selectief quoten ect..
   Kortom:zich met het grootste gemak op het verkeerde been laten zetten.
   Het artikel van Sircus hierboven klopt aantoonbaar van geen kanten, maar evengoed wordt alles voor zoete koek geslikt.

   Over het immuunsysteem bij mensen staan weliswaar nog vragen open, maar er is inmiddels voldoende bekend/betaat een solide basis om daar gefundeerde uitspraken over te mogen en kunnen doen. O.a. wetenschappers hoeven wat dat betreft het wiel echt niet meer te gaan uitvinden.

   Verder zijn de betrokkenen -van wetenschapper,producent gezondheidsraad tot verpleegkundige- bij vaccinatie óók grotendeels ouder/grootouder en/of kind van en al die miljoenen mensen zouden met een vooropgezette bedoeling de hele wereld voor het lapje houden?!
   En ik zou hetzelfde doen omdat ik geen flauwe notie heb van de werking van het immuunsysteem en o.a. lichaameigen stoffen, maar het wèl leuk vind om mensen tegen elkaar op te zetten en daar een aardige grijpstuiver mee verdien of wat?

   De afgelopen jaren heb ik héél wat tijd en energie gestoken in het doen van gedegen research over gezondheidszaken en ben geschrokken van de omvang van de berg onzin die -op middeleeuwse wijze- nog steeds aan de man gebracht wordt.
   O.a. de heer Sirkus maakt er -al of niet weldoordacht- een waar circus van.
   Daar maak ik mij bezorgd over, want slachtoffers zijn -zelfs in 2010- makkelijk gemaakt.

   Ik doe al tientallen jaren aan yoga en vele vormen van meditatie, dus het is echt niet zo dat ik slechts op verstand/ego of whatever zou functioneren, integendeel.
   Dat neemt niet weg dat ik tegelijkertijd graag met beide benen op de grond sta, mijn gezonde verstand èn hersens gebruik. Dat dit prima samen gaat weet ik dus uit persoonlijke ervaring/de dagelijkse praktijk en voel me daardoor een rijk mens.
   Of het mij in dit leven óók nog lukt om een perfect mens te worden valt te betwijfelen! 😉

 32. http://www.vaccinatiesdoorgeprikt.nl/

  Recensie Vaccinaties doorgeprikt
  Geschreven door dhr. Hans Moolenburgh
  1 april 2010

  Het boek Vaccinaties doorgeprikt is onder de vele boeken die door tegenstanders van de wildgroei van vaccinaties zijn geschreven echt een topprestatie.
  Niet alleen geeft het in onderkoelde taal een schat aan informatie over de wereldwijde massavaccinaties met hun huiveringwekkende aantasting van de immuniteit van een hele generatie kinderen, maar ook komen wereldbeschouwelijke aspecten – zoals de manier waarop je tegen de natuur kunt aankijken – en psychologische inzichten, zoals de ten dele bewust opgezweepte angst, aan de orde. Opvallend is daarbij de mildheid van de auteurs ten aanzien van de in verwarring gebrachte ouders, die met veel begrip worden benaderd en aan wie nooit een advies wordt opgedrongen, maar aan wie slechts verzocht wordt zich zelf een overwogen oordeel te vormen. Ik heb persoonlijk gedurende tientallen jaren vele honderden kinderen met deels lastige chronische en deels zeer ernstige nawerkingen van de vaccinaties met succes mogen behandelen en kan volledig bevestigen dat wat de auteurs hier vertellen waar is.
  Ik ben persoonlijk tot de conclusie gekomen dat de massa-inentingen een hele generatie kinderen ernstig in hun weerstand ondermijnen en berusten op een tragische medische misvatting. De schrik slaat je om het hart als je leest dat de entingen, waarvan de kinderen nu al 28 porties krijgen, door de planmakers nog zullen worden vermeerderd. Ik vind dit boek een noodzaak voor alle ouders die van hun kinderen houden.

  H.C. Moolenburgh, Arts

  1. Leuk Fan, welkom hier.
   Jij bent de zoveelste met vage beweringen en daarmee bijdragend aan de algemene verwarring en polymerisering van de hele discussie, die zoals gebruikelijk hier, alweer helemaal nergens meer over gaat.
   Een beetje schermen met een bekende naam, maar echt een inhoudelijke samenvatting geven van dit voor jou zo geweldige boek, ho maar.
   Geeft niet hoor, met deze reactie meegeteld zitten we inmiddels op de 188 en het bezoekersaantal zal intussen ook wel een behoorlijke duw in de goede richting gekregen hebben. Wat betreft Guido dan.
   Perfect.

  2. @ reptielo,

   Wat kwam jij hier dan doen? Welke bijdrage heb jij hier dan geleverd? Of kwam je effe om Trijntje de hand vast te houden net als haar “handlanger” Wilmamazone?

  3. Fan: je snapt er niets van..!! Sorry hoor.. Het gaat toch alléén om hoeveel mensen hier komen..? Reptielo komt hier vol tegenzin, ook al weettie dat zijn bezoek weer bijdraagt aan ‘de glorie en welvaart’ van WantToKnow.
   Dank ‘Reptielo’ voor zoveel empathie!

 33. Guido

  Waarom ben jij altijd vooringenomen op deze site.Het is voor jou maar 1 mogelijkheid en dat is de “waarheid” hier.
  Het zou 50-50 moeten zijn,maar dat is het niet.Iedereen,die een andere dan jullie mening verkondigen,word afgezeikt.

  Ik heb het allemaal gevolgd.Ik kan me voorstellen ,dat iemand twijfels heeft over 9/11 en misschien wat anders.

  Maar op deze site is ALLES een complot.

  -maanlanding was fake
  -drink geen melk
  -jfk was complot
  -vaccinaties zijn slecht
  -pearl harbour was inside
  -9/11 waS INSIDE
  -chemtrails
  -2012 is de grote verandering

  Er zijn nog veel meer voorbeelden.
  Wat ik bedoel te zeggen is:

  Ik kan me voorstellen ,dat iemand twijfels heeft over sommige zaken,maar hier is alles een complot.

  Gelukkig hebben we Trijn, Wilma,Gait en andere mensen ,die proberen jullie duidelijk te maken,dat wat jullie geloven,niet juist is.!

  Ik kan mij niet voostellen,dat Guido alles gelooft,wat hij plaatst op zijn site.Wat verdient hij met deze site?

  Het moet wel haast kassa zijn met zoveel bezoekers.

  Daarom plaatst hij hier alles ,wat op de ,wat hij kan vinden op andere sites.

  Het is hem om het even,of hij het zelf geloofd .of niet.
  Als jullie het maar geloven.

  Kees

  kjbronts@imonmail.com

  1. Sorry hoor, maar ik heb geen Trijn en Wilma en Gait nodig om mij duidelijk te maken, dat wat ik geloof niet juist is.

   Dat is zo wie zo een vreselijke verkeerde instelling, te kunnen denken dat je anderen kunt overtuigen dat ze verkeerd denken.

   Wie ben jij om te beweren dat de manier waarop jullie denken de enig juiste zou kunnen zijn??

  2. Kees, ik ben zóóóó blij, dat JIJ het nu begint te snappen.. Ik dacht dat ik nooit een blijk van begrip zou ont-moeten!

   Ik ben vóór Kees!
   Kees is écht, Kees is geen complot.

 34. Glaxo Blocks Employee Access To CafePharma

  http://www.pharmalot.com/2010/05/glaxo-blocks-employee-access-to-cafepharma/#comments

  Toch wel jammer, want af en toe lees je hier behoorlijk interesante dingen.

  Vooral van de “rep’s” (de artsenbezoekers).

  De Merck Gardasil rep’s krijgen bij hun training o.a. filmpjes te zien van vrouwen die baarmoederhalskanker gehad hebben. Of beter gezegd, daar worden ze bijna mee dood gegooid. Tja het vaccin moet daar ook tegen beschermen.

  Als iemand iets op de Merck board post over de bijwerkingen van Gardasil, dan komen er reacties als, “Ik neuk liever een gevaccineerde kut.” Of “door jullie gelul loop ik mijn bonus mis”.

  Tja het is ook hun werk om het vaccin te verkopen en het zorgt voor hun inkomen.

  Ook interesant om te lezen als ze het hebben over wat je wel of niet mag beweren.

  Dat is op het GSk board te lezen. Mag je wel of niet beweren dat Cervarix voor meer dan 2 HPV typen beschermd??
  De ene heeft daar geen moeite mee, de andere wel.

  Als je daar iets bijzonders tegen komt, altijd een screenshot maken, want niet alles blijft staan.

  Het product om je geld te verdienen en de mens als afzet markt, dat is het. Robots die geen moeite hebben met producten te verkopen ookal weten ze dat het schade toebrengt.

  Wordt een dagelijkse lezer op deze site en als je het geroddel links laat liggen en alleen op de officiele berichten afgaat, dan kun je veel waardevolle kennis tot je nemen.

  Via deze link kom je op de hoofdpagina, waar veel nieuwtjes over van alles is te lezen.
  Als je op boards klikt dan kun je naar “Compagny boards gaan en daar heb je weer genoeg keuze.

  Iedereen post daar anoniem. Somes moet je inloggen als je iets wilt zien, maar als je wilt posten, log dan uit, het is daar de gewoonte.

  http://www.cafepharma.com/

  1. Wat is je punt janee? Is hiermee het bijwijs geleverd dat het tetanus vaccin onze immuniteit ondergraaft? Of dat de Amerikaanse troepen niet ingeënt waren tegen tetanus? Of wat?

   Wat wil je hier nu eigenlijk mee bewijzen?

  1. Wat is dit voor een destructief mindblowing youtube gevalletje, Kritisch?
   Over het effect van electomagnetiesche straling op levende organismen zijn ook talloze integere wetenschappelijke onderzoeken te vinden. Laatst nog bij jajaja…. Niburu.nl!!!!! Eeks, wetenschappers bij niburu, dat kan nooit goed zijn.
   Nee, geen zin om het linkje erbij te zoeken, doe dat zelf maar. Jij klinkt die volgens mij toch nooit aan.

  2. @reptielo, de belangrijkste boodschap was: de verandering begint bij jezelf en discussies, zoasl ze hier gevoerd worden, hebben vooral toch te maken met dualiteit. Goed kijken en luisteren reptielo!

  3. @kritisch
   Ik heb in ieder geval jouw bijdrage helemaal afgeluisterd, iets waarin jij jammerlijk in gebreke blijft.
   Niet de moeite nemen serieus op mijn bijdrage in te gaan vind ik een verregaande vorm van kokervisie en onbeschoftheid.

  4. Kritisch,

   Je hebt het voortdurend over “dualiteit”, maar wat bedoel je daar precies mee? Zou je dat misschien willen uitleggen?

  5. @trijntjewinkel, de strijd die wij aangaan omtrent wel of niet waar, terwijl de waarheid meestal in het midden ligt. Daarnaast toch vooral de boodschap dat wij allen zelf kunnen kiezen en dat dit onze kracht zal zijn. Niet langer verschuilen dus.

   @reptielo, je reactie is gebaseerd op hoe jij de werled en in dit geval de boodschap ziet. Ijn mijn optiek was de boodschap gericht op het nemen van de eigen verantwoordelijkheid, voor jou kan er echter een andere boodschap in zitten die “jouw waarheid” het dichtst benadert. Ik wil echter niet schermen met woorden als “goed of fout”. Wel wilde ik zeggen dat wij allen zelf verantwoordelijk zijn voor onze daden en dat wij die verantwoordelijkheid niet neer kunnen leggen bij b.v. onze politieke leiders en dat was de boodschap die ik er uit heb gehaald. Daarnaast is het jammer dat wij in een strijd blijven, ik heb besloten daar geen bijdrage meer aan te leveren en alleen nog te reageren in wat ons bindt.

   @Janee, dank voor de link want het was een aanvulling op mijn reactie.

  6. @ kritisch
   in een eerdere reactie gaf je aan als hoofd opleiding in een ziekenhuis te hebben gewerkt. hoe kun je dat de onzin die je nu uitkraamt geloven ?

  7. @Gait?????????????? Ook dan ben je verantwoordelijk voor je eigen daden toch?

  8. @reptielo, graag rechtstreeks communiceren, welke boodschap zit hier in voor mij? Ik wil graag leren….

  9. @kritisch
   Daar zit de (diepere) boodschap in die jij er zelf uithaalt. Misschien dat die boodschap gisteren anders geweest zou zijn, of overmorgen weer anders is.
   Alles wat ik zelf daar over zou kunnen vertellen heeft voor jou geen waarde.

   Oppervlakkig gezien wel de lol om de zogenaamde bad guy heerlijk over de top neergezet te zien. Maar dat is ook weer míjn belevingswereld en niet die van jou.

  10. @reptielo, scherp haha. Inderdaad zitten wij er vaak in vanuit ons eigen referentiekader en reageren van daaruit. Inderdaad heeft het waarschijnlijk geen zin de eigen optiek bij een ander neer te leggen want hoe je dat oppakt kan zelfs te maken hebben met hoe jezelf op dat moment in je vel zit bij wijze van spreken:-)

   Wat je wel ziet is dat er snel ruis ontstaat in de communicatie, juist omdat we de dingen vanuit de eigen optiek interpreteren en daar waarde aan geven:-) Dank voor de wijze les!

  11. Wordt real fanatasy niet een beetje omgekruld tot realtime obsession van dingen die er eigenlijk niet zijn.
   Als ik hier uit mijn raam naar buiten kijk zie ik een wereld zonder al die film/soap serie des-informatie en lach weer als ik een goed gesprek heb met een buitenlander die anders in zijn schoenen staat met een andere blik op de zelfde wereld waar wij allen in wonen.

   @ Janee

   We zien je niet meer in de klepbox, wordt toch weer eens tijd dat je er komt schitteren…

 35. Vooral nergens inhoudelijk op ingaan mensen!

  Ik begin zo onderhand te denken dat dat is omdat jullie het gewoon niet kunnen.

  Jullie hebben wel bepaalde overtuigingen, maar die zijn gebaseerd op fanatiek geloof, niet op kennis van de feiten.

  Dat is precies waarom er met jullie niet valt te praten: het fanatisme van een geloof dat zich totaal heeft afgesloten van de werkelijkheid verhindert per definitie elke open discussie, want dat is een regelrechte bedreiging voor het zo zorgvuldig opgebouwde wereldbeeld.

  Dat is ook precies de reden waarom de eens ingenomen standpunten nooit worden bijgesteld, ervaringen genuanceerd, of kennis – voorzover daar al sprake van is – uitgebreid, geamendeerd of gecorrigeerd.

  1. tja trijntje dat is het lot van de realisten hier , gewoon rond blijven hangen en je mening geven. !!
   jou op feiten beruste mening word door mij zeer gewaardeerd !!

  2. Hee Gait en Trijntje,

   Jullie mogen van mij zo realistisch zijn als jullie willen!
   Maar kunnen jullie ook empathie opbrengen voor diegene die niet zoals jullie denken?
   Weet je jullie zijn net zoveel mens als ik,we zijn zelfs in ons ware zelf één.

   Daarom trijntje heb ik moeite met de manier waarop je jouw realiteit aan ons wilt laten zien net zoals jij waarschijnlijk moeite hebt met mijn realiteit.
   ten eerste kan ik al die info niet verwerken en ik kan er niets mee(het heeft voor mij geen waarde).
   ten tweede je bent voor of tegen vaccinatie er is hierin géén middenweg, dus is een discussie zinloos.
   tenslotte heb je gelijk als je zegt dat ik niet in, wat jij de werkelijkheid noemt, geloof.

   groetjes
   Lianne

  3. @ Lianne
   ik heb er geen probleem mee dat mensen zich niet willen laten vaccineren, dat is prima .
   waar ik geen empathie voor kan opbrengen zijn mensen als mw rover anneke bleker enz enz die willens en wetens des informatie over vaccineren uitbrengen op elke mogelijke manier.

   eigenlijk zijn ze dus schuldig aan massa moord / kindermoord. want dat is /kan namelijk het gevolg zijn van het niet vaccineren.

  4. Ieder mens heeft zijn eigen mening en dat moeten we van elkaar respecteren, hoe enkelzijdig het ook overkomt, anders zou er geen reet aan zijn op deze wereld vol met rommel en meuk.

   Het is niet iets nieuws het is er altijd al zo geweest alleen je hebt er nooit eerder bij stil gestaan en het overkomt je nu waar je bij staat.

   Vrijheid is blijheid een factor waar de wereld steeds naar opzoek is en elkaar nog steeds moet ontgelden om deat we niet allemaal het zelfde zijn als de ander, we zijn alleen Uniek !

   En haal ook eens iets uit je eigen bron vandaan dan steeds weer een verwijzing naar een bron van iemand anders, verschuilen daar achter is zo makkelijk zonder eigen gestoelde mening.

  5. Paul en Lianne: bemoei je er nou eens niet mee!
   heeeeerlijk, zo’n valstrik, waar jullie beiden met open ogen intrappen!

  6. Guido,

   Adem in……..en adem uit………!
   herhaal dit enkele keren.

   okee,gaat het weer een beetje meneer Dröge?

  7. Dank je Lianne….
   Soms weet je…
   Soms..

   Soms lijkt het wel..
   of NIEMAND,
   jazeker..
   NIEMAND!

   Mij begrijpt gewoon.
   En dan..
   dan is het best wel lastig.
   E n e r v e r e n d.. (Ken je die uitdrukking..?)

   Maarrrrrrrrr….

   Dan ben jij er altijd weer. Toch weer..
   Die zuster met die koele kruik,
   Die zuster die zorgt voor afkoeling.

   Maar die niet eens in de gaten heeft..
   Hoe die Mr. Dröge dan weer opnieuw een knipoog geeft.
   Naar al die kijkers. Thuis!
   Jij dus
   ssssst..

   x
   (Meneer Deuge)

  8. Guido ben je een beetje overspannen jongen ? neem wat rooibos thee daar knap je van op !

  9. Laat ik er nou net zo’n 6 liter van op hebben..
   Komt wel goed joh, thanks for worrying..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.