Advertentie

Waarom Israël de volgende wereldmacht zal zijn


x

x

x

Waarom Israël de volgende wereldmacht zal zijn

X
2018 © Arend Zeevat / deze versie WantToKnow.nl/be

Nepjoodse superioriteit.. Sinds het begin van mijn schrijfwerkzaamheden voor het internet, heb ik vele artikelen geschreven over de toenemende heersersdrang van de sinds de stichting van de Zionistische staat Israël vanuit Jeruzalem opererende Khazaarse Maffia. Zij hebben zich geïnfiltreerd in de meest belangrijke machtscentra. Daarnaast beheersen ze wereldwijd alle gebieden van het maatschappelijk en sociaaleconomische leven, de informatievoorziening via media en Hollywood en vooral het militair/industrieel complex.

Hun controle over deze gebieden is als een octopus die overal haar slijmerige vangarmen omheen heeft geslagen. Ze hebben ons daarmee een zeer indringend en ogenschijnlijk geloofwaardig geopolitiek werelddrama in een misleidend circus voorgetoverd, waarin de ene clown de andere op verschillende manieren de oren wast. Deze uiteindelijk illusionaire show is zo ongelooflijk misleidend voor het grootste deel der wereldbevolking, dat zij bereid zijn hun ziel en de zaligheid van hun nageslacht ervoor op te offeren.

De misleiding werd mogelijk gemaakt door wereldwijd kinderen al vanaf zo jong mogelijke leeftijd aan de invloed van staatsbemoeienis bloot te stellen. Vaccinatieprogramma’s en een sociaal domhoudend onderwijs, die de op controle en volgzaamheid gerichte sociale beïnvloedingsprogramma’s moesten vormgeven, hebben iedere nieuwe generatie geïnfecteerd. Om daarmee het heersende machtssysteem te versterken en in stand te houden. De globaal uitgerolde brood en spelenactiviteiten werden overal via de media gepresenteerd. Waar men op deze wereld ook verblijft, overal wordt hetzelfde inhoudsloze en geestverlammende gif via de media in de steeds doder wordende zielen van mensen ingespoten.

Rothschild-octopus
De Rothschild-octopus is via Israhel betrokken bij vele clandestiene activiteiten zoals illegale organenhandel (HIER, HIER en HIER) en via de Amerikaanse overheersing van Afghanistan een enorm toegenomen heroïnehandel. Het was immers de door de Israëlische Mossad, oftewel Israeli Secret Intelligence Service (ISIS), vormgegeven valse vlag aanslag op 9/11 die de VS het excuus bood om in 2001 Afghanistan binnen te vallen. Aldus daar de controle te krijgen over de opiumoogsten. In mijn eerdere artikel ‘Trump, Afghanistan en heroïne’ heb ik dat benoemd (HIER).

De hersenspoeling van de heersende Rothschilds en de daarmee in verwantschap verbonden heersende elite heeft de mensheid dus in de loop van de 20ste  en 21ste  eeuw op vele fronten gedrogeerd. Hun oppermachtige alleenheerschappij in de mediawereld en de op brood en spelen gerichte vermaakswereld draagt, zoals gezegd, op een ander niveau bij aan deze drogerende werkzaamheid. Ook de in onze moderne wereld van vijandschappen, waarin Rusland als de ultieme vijand wordt gezien, wordt deze brood en spelenactiviteit middels het wereldkampioenschap voetbal in Rusland als een extra betoverende dimensie toegevoegd. Voor een onbevangen buitenaardse zal het ongelooflijk moeilijk zijn om van alle aardse ontwikkelingen nog enig te nuttigen chocola te maken.

Laten voor wat het is
Vanuit dat onbevangen buitenaardse standpunt bezien is het misschien ook maar het beste om alle verwarrende en vaak elkaar tegensprekende details te laten voor wat ze zijn. Er daar bovenuit te stijgen en te kijken naar het werkelijke spel dat er wordt gespeeld met het bewustzijn van de mensheid. Dat spel is gericht op een beheersing van en totale controle over ons individueel bewustzijn.

Dat bewustzijn tracht men met alle mogelijke middelen, zowel uiterlijk als innerlijk, in te kapselen. Zodat het kneedbaar, manipuleerbaar en stuurbaar blijft. Er zijn in de loop van de menselijke geschiedenis vele pogingen gedaan om de massa tot een volgzaam slavendom te brengen (human cattle management). Daarbij was het steeds een zich superieur voelende heersersklasse die meende de door dierlijke instincten gedreven kudde te moeten leiden (HIER).

De rode draad, die door al deze controlepogingen heenloopt, is het Babylonisch/Talmudisch geïnspireerde Jodendom. Vanaf de volksverhuizing van de Khazaren hebben ze overal hun op superioriteit gebaseerde drang tot overheersing weten vorm te geven.

Maar ook zij zijn slechts marionetten die aan de draadjes hangen van energievreters in een andere geestelijke dimensie. Zowel het door de Khazaarse Maffia (HIER) gecontroleerde Israël als de VS en alle andere geopolitieke marionetten maken deel uit van het plan om de Pax Judeïca, oftewel het Groter Israël, te gaan vormgeven. Alle voorgaande imperia  waren slechts een wegvoorbereider. De Pax Americana is in onze tijd de laatste in deze reeks. Brother Nathanel says it all!

Brother Nathanael 4 augustus 2012

Jeruzalem hoofdstad van Israhel?
In het filmpje van Brother Nathanael wordt iets bijzonders weergegeven. Namelijk dat de Republikeinse presidentskandidaat, die het in de presidentiële verkiezingen van 2012 opnam tegen de zittende Democratische president Barack Obama, in een speech in Jeruzalem al benoemde dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is. Voor wie de controverse rond dit thema enigszins heeft gevolgd moet dit als een heel opmerkelijke uitspraak worden beschouwd.

Trump heeft die uitspraak door de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem midden mei 2018 nog maar eens heel duidelijk bekrachtigd. Daarmee is de volgende stap gezet in het laten uitgroeien van de Pax Judeïca en het daarmee samenhangende Groter Israël, geheel volgens het Oded-Ynon plan (HIER). Wat daarvoor nodig is, is het uitroeien van het ware Christendom (HIER).

Momenteel is Israël haar invloed in het christelijke Europa aan het uitbreiden en tracht zij verschillende Europese landen, die zich enigszins kritisch opstelden ten aanzien van de Israëlische politiek, aan haar kant te krijgen. Zij doet dit door een ogenschijnlijke vriendschappelijk verbond met hen aan te gaan, hen daarmee los te weken uit de EU.

Met als doel om een Israëlische Unie te vormen (HIER). Israël maakt echter geen deel uit van Europa, hoezeer de overwinning van de Israëlische inzending voor het Eurovisie Songfestival ons dat ook heeft willen doen geloven (HIER). Op de Nederlandse televisie werd na dat Songfestival een satirische parodie op deze Israëlische inzending vertoond. Die bijna als een Pavlov-reactie allerlei antisemitische beschuldigingen in binnen- en buitenland deed oproepen.Dit is dus precies wat ik bedoel met een totale controle over iedere menselijk creatieve expressie door de nepjoods beheerste wereld.

Technologische waanzin
De Israëlische overheid is erg goed in het gebruik maken van de technologie om wereldwijd alle anti-Zionistische/Isarëlische geluiden op het internet wereldwijd in kaart te kunnen brengen. Deze zullen als antisemitisme gelabeld worden en daarmee gecriminaliseerd. In mijn artikel ‘Big Brother verhuist naar Jeruzalem’ ben ik daar op ingegaan (HIER). Een citaat uit dat artikel:

Deze absolute waanzin heeft de bedenkers van het anti-semitisme, de Zionisten en haar vazalstaat Israël doen besluiten om een bijzonder technisch controlesysteem te ontwerpen, waarmee men overal ter wereld op ieder moment de verspreiding van antisemitisme op het internet, vooral via de social media, kan volgen en in kaart brengen.

Het nieuwe systeem van het identificeren/onderscheiden van anti-semitisme op het internet in ‘real-time’, is ontwikkeld door een bedrijf dat gerund en bemand wordt door voormalige leger-technologie-experts en -veteranen van de IDF-Militaire Inlichtingendienst ‘Unit 8200′. Dit systeem toont de mogelijk anti-semitische uitlatingen op sociale media, op een interactieve kaart.”

Gaat dit technologische systeem in de komende jaren wereldwijd uitgerold worden, om ieder kritisch geluid ten aanzien van autoriteiten (de Khazaars maffiose wereldoverheersers) in kaart te brengen, te traceren in hun dagelijks leven en hen eventueel op sluiten, of nog erger te executeren?

Uit de hand gelopen
Dat die technologie een totaal uit de hand gelopen traject kan gaan, is in vele boeken en films al beschreven en in beeld gebracht. In de film ‘Logan’s run’ (HIER) wordt verbeeldt welke weg men heeft te gaan om aan deze voornamelijk technologische waanzin te ontkomen. Een waanzin die zelfs al de door het systeem aan een bepaalde leeftijd gekoppelde dood heeft vastgelegd.

De film laat zien hoe door vooral het eigen gevoel voor en de wil tot vrijheid te blijven volgen men een uitweg kan vinden. Deze film toont de weg die door het soms letterlijk overspoelende gevoelsleven in de vorm van water je uit kan doen komen op een plaats van bijna bevriezing. Van waaruit de weg naar werkelijke vrijheid zichzelf openbaart.

Ook de film ‘Insurgent’ toont aan waar de waanzin van de technologie toe kan leiden met betrekking tot een volledige controle ten aanzien van het menselijk leven (HIER). En zo zijn er natuurlijk veel meer voorbeelden van films die hetzelfde thema behandelen. Het thema pre crime is hierbij ook hoogst interessant, zoals de film ‘Minority Report’ ons dat laat zien (HIER). Wat deze technologische ontwikkeling vooral laat zien is dat voor ieder mens de gedachte aan kritiek op het door de Zionistisch/Talmudisch nepjoodse vormgegeven wereldsysteem (HIER), al bij de bron in ieders hoofd zal worden aangepakt. Het is deel van de volledige controle van onze binnenwereld en buitenwereld.

Zelf programmerende voorspellingen
Wat willen deze eventueel programmerend voorspellende films ons laten zien? Zelf ga ik ervan uit dat zij een voor ons geplande toekomst tonen, die buiten onze individuele vrije wil om, aan ons wordt opgedrongen. Zoals de gehele op controle en uiteindelijke destructie van het mens zijn gerichte wetenschap onze toekomst al heeft bepaald. De menselijke ziel en zeker het onbewuste deel ervan, is zo ontzettend vatbaar voor de beïnvloedende kracht van beelden.

Alle esoterische stromingen binnen religies hebben die kracht gebruikt om de menselijke ziel in contact met zichzelf te brengen. Evenals alle mythologische beelden, fabels, sprookjes en legenden dat ook hebben gedaan. De satanische werkzaamheid op die esoterische stromingen is geweest, ze dusdanig te kapen, ze om te vormen en te misbruiken voor machtsdoeleinden. De satanische krachten hebben geen eigen creatief vermogen.

Zij kunnen dus alleen maar gebruik maken van wat er in het verleden al is geschapen en dat te misbruiken voor machtsdoeleinden. Daarom speelt alle Egyptische symboliek in onze tijd zo’n grote rol. Deze wordt door de Vrij Metselaars/Jezuïeten/Talmudische nepjoden misbruikt om ons bewustzijn mee te bespelen en in een door hen gewenste richting/kooi te leiden.

Op verschillende fronten
Zij doen dit op verschillende fronten, via technologische hoogstandjes van buitenaf. Van binnenuit doen ze dat door de innerlijke zoektocht van in het materialisme verloren zielen een vluchtige snelweg te bieden. Die hen doet ontkomen aan deze zielsvervreemdende aardse realiteit. New Age-dromen enzo. In de film Holy Smoke met Kate Winslet en Harvey Keitel wordt ons getoond hoe de bedwelmend manipulerende werking is van religieuze sekten (HIER), maar ook van hen die de verdwaalden daaruit menen te moeten verlossen. In een vorig artikel heb ik hier ook al aan gerefereerd (HIER).

Maar graag wil ik aan het eind van dit artikel duidelijk maken, dat de gehele materialistisch georiënteerde cultuur een satanisch geïnspireerde sektarische misleiding is, die haar eigen illusionaire vluchtweg daaruit heeft gecreëerd. Het laat zien hoe we maar al te gemakkelijk worden meegenomen in aardse illusies die een weerspiegelijking lijken te zijn van een hemelse belofte. Ook hier gelden de door Lenin uitgesproken woorden.

De beste manier om de oppositie te controleren is door deze zelf te leiden!
Kaypacha heeft in zijn laatste Pele Report eveneens over het vinden van de balans tussen het wegvliegen in de onbereikbare hemelse hoogten en het jezelf verliezen in de aardse zwaarte.

Hieronder een door mij geschreven gedicht, dat de woorden van Lenin kan helpen ontkrachten.

Hemel op aarde

De hemel op aarde
Is waar velen naar streven
Het is God die deze voor ons bewaarde
Totdat wij die in onszelf kunnen beleven

De weg daarnaar toe
Is niet simpel
Men wordt maar al te snel moe
Van al het levensgerimpel

Doorzetting en moed is wat er wordt gevraagd
De weg naar de top van de levensberg
Is voor ieder open die het waagt
Tot reus te worden uit de dwerg

Sterren stralen aan het hemels firmament
Schitterende en flonkerende boodschappen
Van heilig kosmisch sacrament
Die versterken onze aardse levenssappen

Menigeen die deze weg is gegaan
Vele wonderen aanschouwend
Heeft zijn verhaal ervan gedaan
Over zielen op vertrouwen in God bouwend

De hemelse realiteit
Is in driedimensionale vorm
Moeilijk te scheppen tot aardse werkelijkheid
Zonder de alles wegvretende worm

De worm in de appel van het paradijs
Verleidend tot strijd en tegenstelling
Ieder laat verliezen eigen individuele wijs
In onbewuste collectieve samensmelting

Toch is er een weg uit de doolhof
Erend het leven in alle vormen
Brengend aan de Schepper alle lof
Overwinnend de alles vretende wormen

In dimensies van ruimte en tijd
Zijn velen op zoek naar de essentie
Is liefde niet wijd verbreidt
Valt alleen te ervaren in volledige presentie

Zaden groeien uit tot planten die bloeien
De beleving van de natuur is verrijkend
Als Gods afgezant mogen wij met het leven stoeien
En voorbij ons lijden kijkend

Mooie vergezichten brengen hoop
Hoop op betere tijden
Vastgelegd in de sterrenloop
Ons aan de ware liefde doen wijden

Arend Zeevat / 5 juli 2018

Heersersteksten
De in onze wereld waar te nemen heersersdrang is vormgegeven door Zionistische nepjoden, die hun inspiratie vonden in op uitsluiting gebaseerde satanische teksten zoals de Babylonische Talmud (HIER), de Protocollen van de Wijzen van Sion (HIER), Het Rothschild Manifest (HIER) en het Communistisch Manifest (HIER en HIER). Dat waren de basisteksten waar alle op machtsvergroting gerichte systemen op gebaseerd zijn. Deze werden op een alledaags praktisch niveau vertaald in wet- en regelgevingen, die alle menselijke creativiteit en authenticiteit beperkt.

Dit is in een notendop onze politieke en geopolitieke realiteit. De kleinere sekten zijn mindcontrol experimenten ter voorbereiding op de grotere mindcontrol experimenten van het socialisme en communisme, die sinds de 20ste eeuw over gehele wereld worden uitgerold. Hieronder mijn poëtische opvatting van het leven in een notendop.

Het leven in een notendop

Het leven in een notendop
Is moeilijk te vatten in woorden
Het is eronder of erop
Het bestaat alleen uit muzikale akkoorden

Eronder is zo zwaar
Al te licht bezwijk je eronder
Alles zo boven op elkaar
Er boven uitstijgen vraagt een wonder

Het vinden van een eigen muzikale levenswijs
Is een barre tocht door de woestijn
Wanneer je wilt gaan voor de hoofdprijs
En transformeren al je oude pijn

Erop geeft weidse uitzichten
Op ongekende landschappen
Die het eigen heden en verleden verlichten
Je kunnen verbinden met innerlijke levenssappen

Het verbinden van het erop en het eronder
Is waar we allemaal naar zoeken
Brengt misschien dat levenswonder
Niet verkregen uit geleerde of spirituele boeken

Verbinden met de eigen levenservaring is waar het om gaat
Het leven is immers de op jou afgestemde leerschool
Dat mogelijkheden biedt en het verleden verslaat
Alle ellende doorspoelt in het riool

Het riool van een juist begrepen verleden
Nieuwe krachten ontwikkelend je op weg doet gaan
Jou jezelf doet verbinden met je heden
Op weg naar de sterrenbaan

Ons lot hebben we zelf verkozen
Als weg om steeds meer onszelf te kunnen zijn
Steeds meer werkelijk te kunnen liefkozen
Elkaar helpen ons volledige Zelf te zijn

Arend Zeevat / 26 juni 2018

Speeltuinen voor de machthebbers
De voormalige Sovjet Unie, de huidige Russische Federatie en China zijn de oosterse speeltuinen geweest, waarin men door middel van een strak georganiseerde angstcultuur kon experimenteren met de controle van de menselijke ziel op grote schaal. Ze maakten en maken echter nog steeds deel uit van het grote bewustzijnsverdovende geopolitieke circus (HIER). Het heeft echter wel vele miljoenen zielen een onvrijwillig enkele reis naar de eeuwige jachtvelden opgedrongen (HIER).

Zo is in het westen eveneens, maar dan in een andere vorm, een angstcultuur geschapen die gebaseerd was op het behoud van een materialistische waarde en levenswijze. Zij heeft voor het behoud daarvan evenzeer het bloed van vele miljoenen doden laten vloeien. In de Pax Judeïca zien we het westen en oosten samenkomen in het Midden-Oosten. Dit als tegenbeeld van een geestelijke vereniging van de mensheid.

De grote vraag is dus hoe we met elkaar en ieder voor zich op individueel niveau ons kunnen onttrekken aan deze satanisch sektarische invloed. Ik weet dat er in de afgelopen decennia heel veel mooie pogingen zijn ondernomen om een nieuw sociaal-menselijk samenleven te scheppen. Sommigen zijn misschien in meer of mindere mate geslaagd, wat ik niet kan beoordelen. Vele andere zijn door de overheersende invloed van het heersende dictatoriaal economische systeem en onderlinge verdeeldheid kapot gemaakt.

Er zijn vele dystopische en postapocalyptische films gemaakt over hetgeen ik hiervoor benoemde. Dat kan een programmerende voorspelling zijn, maar het roept tevens de vraag op in hoeverre wij ons heil nog wel in de buitenwereld kunnen ervaren en vormgeven. Zeker wanneer die buitenwereld door de overweldigende invloed van narcisten en psychopaten met onze medewerking wordt vormgegeven.

Daarom wil ik een ieder oproepen om iedere vorm van narcsime en psychopathie in het eigen leven te gaan herkennen en je daar tegen teweer te stellen door je eigen uit het verleden stammende zielswonden te helen, zodat zij geen ingang meer kunnen vinden in jouw kwetsbare energetische systeem.

Houd van jezelf, zoals geen ander dat kan doen!

Narcisme

Narcisme is een woekerend kankergezwel
Dat zich verspreid heeft in onze maatschappij
Het belieft de eigen behoeften maar al te wel
Heeft geen oog voor de andere hij en zij

Het eigen ik is wat de boventoon voert
Zoekend naar volgende prooien
En naar volgende ego-overwinning loert
Achterlatend een spoor van zielsmatige dooien

Energie zuigen is wat narcisten hebben geperfectioneerd
Hun eigen ego daarmee voedend
Ooit zullen zij hun lessen hebben geleerd
Hun ego daarmee boetend

Iedere zwakheid bij hun prooi eng aanvoelend
Via kwetsbaar gat in hun energetisch systeem
Zichzelf daarmee triomfantelijk voedend
Ontdaan van iedere gewetenszweem

Ik is voor hen het allerbelangrijkst
Vergetend de behoeften van een ander
Daarbij missend het aller wezenlijkst
Niet wetend dat je leeft met elkander

Narcisten en psychopaten zijn ongeneeslijke geesteszieken
Zichzelf vathoudend in hun ziek zijn
Vragen zij om geestelijke rieken
Die hen verlossen van aan anderen toegebrachte pijn

Hun eigen pijn willen en kunnen zij niet voelen
Leven die uit door anderen pijn toe te brengen 
Daarmee missen zij hun wezenlijke doelen
Uiteindelijk zal het hun ziel verzengen

In het vuur van anderen toegebracht leed
Het zo door die ander ontstoken licht
Zal hen doen beseffen dat men steeds tegen eigen pijn streed
Hun ego uiteindelijk in genadevol stervensmoment zwicht

Arend Zeevat – 7 juli 2018

* *

Arend Zeevat – 12 juli 2018

 

Klik voor dit ontnuchterende interview op de illustratie. Ter info: Wallace ‘kwam om het leven’, 30 dagen ná het geven van dit interview..!

13 gedachten over “Waarom Israël de volgende wereldmacht zal zijn

  1. Dank voor je tip m. Ik zal dei film zeker eens gaan bekijken.

 1. Fascisme,communisme wat is het verschil?
  We menen vaak te weten waar het kwaad vandaan komt Israel,Londen (the City oftewel square mile),Wallstreet in de VS en ondersteunende landen zijn Frankrijk,Nederland,Duitsland en vele anderen.
  Is het niet vreemd dat bijvoorbeeld Nederland enorm veel geld via de EU en vaak zelfs rechtstreeks naar de VS brengt en dan met name naar het industieeel militair complex terwijl diezelfde EU sancties aan de Russen oplegt terwijl Trump zaken doet met Poetin?
  Toen Peter de Grootte in Rusland op de troon ging zitten nadat de tsaar verdreven was is mogelijk de USSR verwestelijkt wat kan betekenen dat het allemaal doorgestoken kaart is en dat later Rusland en de Chinezen de boel overnemen.Europa wordt in snel tempo vernietigd en vroeg of laat zal de NATO ontbonden worden (wordt door sommige schrijvers geschreven) en de VS alleen stelt niet zoveel voor tegen China en Rusland samen lijkt mij.
  Zij die het mogelijk allemaal zo hebben uitgedokterd kunnen best afspraken met de Russen en Chinezen hebben gemaakt en hun rijkdom aldaar veilig gesteld hebben wat rest is dan de vraag wat China en de Russen gaan doen?Dat Trump nu vriendjes met Poetin wordt past wel in dat plaatje lijkt mij.Rusland heeft ook niet zo,n betrouwbare indruk achtergelaten bv tijdens de tweede wereldoorlog toen de Duitsers vanuit het westen en de Russen vanuit het Oosten Polen onder de voet liepen.Ook de VS heeft later samen met de Russen gestreden tegen de Duitsers.
  Het lijkt er dan ook op dat al naar gelang het deze landen uitkomt zij of vijanden of vrienden zijn.

 2. Arnold.

  Je bevestigt met jouw reactie alleen maar de inhoud van mijn artikel. Wat jij schrijft is precies waar het om gaat. Het geld dus! En wie beheerst het geld? In dat kader kan ik je van harte aanraden de link te openen die Guido via de afbeelding onder het artikel heeft geplaatst. Ik kan je zeggen dat het schokkend is wat je in dat interview te horen krijgt. Maar het is wel de dagelijkse realiteit waar wij mee te maken hebben!

  https://justice4poland.com/2016/12/12/the-hidden-tyranny-shocking-1976-interview-with-zionist-harold-wallace-rosenthal/

  Henry Makow heeft hier vorig jaar ook al aandacht aan besteed:

  https://www.henrymakow.com/000334.html

 3. Arend,
  Een zeer goed analyse. U ziet ten andere en benoemt de “Olifant in de kamer”. Niet vanzelfsprekend in deze tijd. Ik zou aan de geciteerde bronnen ook nog de beruchte brief van Albert Pike aan Mazzini willen toevoegen samen met het “afbraakwerk” van de Frankfurter Schule, Gramsci en Alinsky. Nog een bron is de toespraak van Richard Day in 1969 zie hierna :
  https://www.henrymakow.com/confirmedrockefeller_plan_to_g.html
  met citaat :
  “On March 20, 1969, Dr. Richard Day, the National Medical Director of the Rockefeller-sponsored “Planned Parenthood” told a meeting of the Pittsburgh Pediatric Society that “A New World System” would permanently transform the world. Dr. Day, who died in 1989, wanted to prepare the 80 or so physicians present.
  Although the doctors were warned not to make recordings or take notes, Day’s remarks were reported by Dr. Lawrence Dunegan who died in Jan 2004. The fact that only one doctor came forward suggests that professional associations may be Masonic in nature. “(=einde citaat)
  Over de inhoud van de toespraak van Richard Day :
  https://prof77.wordpress.com/at-a-glance/the-new-order-of-barbarians-dr-richard-days-1969-remarks-about-implementation-of-the-new-world-system-i-e-new-world-order/
  met titel :
  “The New Order of Barbarians–Dr. Richard Day’s 1969 remarks about implementation of the “New World System” (i.e., “New World Order”)
  The New Order of Barbarians is a transcription of Dr. Richard Day’s 1969 remarks about implementation of the “New World System” (=einde citaat).
  Alle de door U geciteerde aspecten komen mij heel bekend voor. Wat Big Brother betreft is er ook het TALPIOT project, met tot hiertoe nog ongekende mogelijkheden.
  Een ander zeer verontrustend aspect is de de facto fusie van de Mossad met de Russisch Joodse maffia (omschreven als The Nebula of The Absolute Power). Ik omschrijf de door U geciteerde octopus dan ook als een “International Crime Syndicate”, met tentakels tot in de kleinste geledingen van de wereld. In feite gaat het hier dan ook niet meer om politiek als dusdanig , maar om de georganiseerde misdaad als staatsvorm, voor de ganse wereld onder het voorwendsel van de NWO of ZWO. Momenteel staan we hier machteloos tegenover!!!

 4. Sub Rosa.

  Bedankt voor je zeer gewaardeerde aanvullende reactie. Het Talpiot Program heb ik me via Brendon O’Connell al van op de hoogte gesteld en heb dat in mijn artikel ‘Het grote, misleidende geopolitieke machtsspel’ ook al benoemd.

  https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/arend-zeevat/het-grote-misleidende-geopolitieke-machtsspel/

  Gelukkig begint nu dus steeds meer van deze achtergrondinformatie door te druppelen, zodat zij die werkelijk weten ook kunnen weten.

  1. Arend.
   Ik heb gekeken en geluisterd naar de door Guidoj toegevoegde video en daar zou ik graag deze aan toevoegen.
   https://www.youtube.com/watch?v=HhFRGDyX48c De toespraak van Benjamin Freedman in het Willard hotel in de jaren 60 al.
   Verder ben ik de mening toegedaan dat de Protocollen van Sion veel te weinig belicht worden want daar valt veel informatie uit te halen en men kan zelfs vergelijken wat daarin beschreven is met wat er al gebeurd is in het echt.
   Ook kan men mogelijk lezen wat ons nog te wachten staat.
   Beurzen zullen stil komen te liggen maar ook bedrijven en in Europa worden enorme legers arbeiders op straat gegooid.Zij die dat zo uitgedokterd hebben denken vrijuit te gaan omdat ze verwachten dat de woedende menigte zich op de rijkere bedrijfseigenaren en hen die rijk zijn zullen gaan wreken wat we dus zouden moeten zien te vermijden door ons op de echte criminelen te richten achter de schermen.
   Wat er ook uit opgemaakt kan worden is dat ambtenaren geselecteerd worden en zij mogen niets begrijpen van hogere staatskunst maar slaafs doen wat hen opgedragen wordt wat we dan ook voor onze ogen zien gebeuren.
   Wanneer alle bedrijven komen stil te liggen komt alles stil te liggen ook social media en alles waar stroom voor nodig is omdat bij centrales ook niet meer gewerkt zal worden.
   Ook kan men lezen dat terrorisme een methode is wat de krachten achter de schermen gebruiken en dat ze mensen tegenelkaar op zetten maar nog veel meer.
   Gematigde rebellen financieel steunen en het steunen van The White Helmets blijken nu ook ellende in stand te houden van ons belastinggeld.Het wordt echt tijd dat mensen wakker worden nu het nog kan want zij gaan wel gewoon wel door om hun doelen te bereiken.

 5. Je hebt gelijk Arnold. De Protocollen zijn van wezenlijk belang om onze wereldsituatie te kunnen begrijpen en te zien wat men nog voor ons in petto heeft. In meerdere artikelen heb ik er ook aandacht aan besteed, evenals Henry Makow op zijn site.

 6. De Pax Judeïca is op het geopolitieke slachtveld nu een onweerlegbaar feit. Naar aanleiding van de ontmoeting tussen Trump en Putin gaf Netanyahu daar al triomfantelijk blijk van, door te zeggen dat tijdens die ontmoeting beiden de veiligheid van Israël hebben verzekerd. Voordat de ontmoeting plaatsvond hebben ze zich allebei ook al even afgestemd op Netanyahu.

  https://www.rt.com/news/433531-netanyahu-israel-security-trump-putin/

  Het volgende artikel op Global Research gaat daar ook dieper op in:

  https://www.globalresearch.ca/its-official-israel-is-now-a-joint-russian-american-protectorate/5647811

  1. De gevolgen voor Europa zullen ook niet klein zijn denk ik.
   De NATO en de EU (het verlengstuk van de bankiers en multinationals) geven met de verhoging van de defensie uitgaven naar 2 of meer procent dus geld aan een grootmacht die nu samen gaat werken met de Russen en dat terwijl de EU bv in verband met MH 17 constant de Russen hebben aangevallen en van alles de schuld hebben gegeven.Europese bedrijven die geen multinational zijn hebben daar ernstige schade door geleden als ze al niet failliet zijn gegaan door de torenhoge Europese belastingen.Rutte kan het misschien uitleggen aan de Europeanen? Maar nog meer uitleg zou hij moeten geven over de samenwerking tussen de EU (NATO) en de VS want het is natuurlijk wel erg vreemd dat belastinggeld gaat naar een bondgenoot die nu gaat samenwerken met een aartsvijand van de EU zoals ze ons willen doen geloven terwijl diezelfde EU sancties aan de Russen blijven opleggen.Het gevolg is wel dat Europa financieel uitgekleed is (de belastingbetalende burgers) en grote voornamelijk (Amerikaanse) multinationals over blijven mede ook omdat Duitse bedrijven door de VS notabene telkens beboet worden (denk aan het zogenaamde dieselschandaal).Wanneer Rutte geen antwoorden weet die bevredigend zijn dan zou dat mogelijk kunnen lijden tot het einde van de samenwerking met de VS en daarmee mogelijk het einde van de NATO kunnen betekenen waardoor Europa aan zijn lot wordt overgelaten terwijl Banken,Multinationals en het militair industrieeel complex hun zakken hebben gevuld. Mogelijk zie ik het helemaal verkeerd maar dat zie ik hopelijk vanzelf wel.

  2. https://nos.nl/artikel/2242211-israel-neemt-omstreden-joodse-natiestaat-wet-aan.html
   Premier Netanyahu spreekt van een “historisch moment” in de geschiedenis van het ZIONISME en de staat Israel.
   Nu hij weet ingedekt te zijn door de VS en Rusland is dat natuurlijk niet toevallig en kunnen we meer verwachten.
   De NOS geeft dan wel dit bericht maar wat ik bij veel verslaggeving van de MSN mis is dat ze er niet verder op ingaan of vragen stellen terwijl dit toch gevolgen kan hebben voor zowat de hele wereld.(over de samenwerking tussen Rusland en de VS is al helemaal weinig of niets te vinden bij de MSN).

 7. Ik wil in het kader van dit artikel bijdragen dat de werkelijke waarden in deze wereld in essentie bestaan uit Aardse rijkdommen. Dat kan bestaan in de vorm van edelmetaal of ijzer maar ook olie, gas, kolen of hout. Allen zijn koolwaterstoffen en daarbij is de mens een gereedschap om dit te kunnen winnen. In de tweede instantie kan de arbeid worden afgetapt van de werkende/producerende mens in de vorm van geld wat ook weer een energetisch component heeft.
  Geld wat we gebruiken heeft intrinsiek geen echte waarde want dat is geproduceerd door de bekende club en is veelal bedrukt papierwaar sommigen een moord voor doen.
  De grote motor van de huidige Pax Americana is olie en gas. Dat maakt dat ieder land wat olie of gas in de bodem heeft, rijp gemaakt wordt voor ‘vrijheid en democratie’.
  De reden waarom Hitler destijds de gooi naar de wereldheerschappij verloren heeft is gelegen in het onvermogen om zijn machinerie te voeden met voldoende olie. Engeland kon in de 19e eeuw groot worden door de maritieme invloed gevoed door kolen die ze in overvloed op eigen bodem hadden.
  Hoe anders verliep dit toen olie de motoren deed draaien. De VS hadden aanvankelijk olie voldoende in eigen bodem (Pensylvania) en later ook vanuit Venezuela. De latere rooftochten kennen we.
  Het is daarom klipen klaar waarom een deel van Saoedi Arabie geanneerd moet worden bij de Pax Judeica.
  Ervan uitgaande dat er nog geen vervanger is voor olie buiten nucleaire energie en/of andere exotische energievormen waarvan ik vermoed dat deze techniek ook in meer of mindere mate reeds aanwezig is binnen het zionistische bolwerk. Getuige de meer dan merkwaardige techniek welke is toegepast bij het laten verdwijnen van tonnen materiaal ten tijde van 9-11 waarbij onze besneden vrienden ook een aandeel hadden kennelijk.
  http://www.youtube.com/watch?v=kVo510xNKhg

  En meer controversiele theorien over het verloop van elemente uit de 2e W.O. door ene TIK.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.