Advertentie

2012: een Odyssee door de Tijd


“Vele experts, wetenschappers, kunstenaars en filosofen zijn tot de conclusie gekomen dat de menselijke ervaring een of ander hoogtepunt nadert. Iedereen die dit fenomeen bestudeert heeft voor deze aanstaande gebeurtenis een andere benaming, of gebruikt verschillende termen om het te omschrijven, maar in principe heeft iedereen het over hetzelfde. Jose Arguelles zegt dat het de Climax van de Materie is, Jean Houston noemt het de Tijdsprong en Ray Kurzweil heeft het over de naderende singulariteit.”

De woorden van Sharron Rose bij het verschijnen van haar nieuwe DVD, ‘2012, een Odyssee door de Tijd’. Een verslag van een reis door de tijd, zo lijkt het. Dit is haar verslag van het maken van deze film en de achtergronden, die wij als ‘fundamenteel’ zouden willen typeren.

* * *

x

2012: een Odyssee door de Tijd

© Sharron Rose

Nederlandse vertaling © Jan Smith voor Wanttoknow.nl/be

x

.

Wat hierbij zo interessant is, is dat in talloze profetieën van oude tradities overal ter wereld wordt verwezen naar deze tijdsperiode als een tijd van grote opschudding en verandering, misschien wel de belangrijkste in de menselijke geschiedenis. De Mexicaanse Maya markeerden deze tijd in hun beroemde kalender. De Europese alchemisten bouwden het Kruis van Hendaye om de gebeurtenis te beschrijven.

De Q’ero Indianen uit Peru noemen het de ‘Pacha Kuti’ en de oude Egyptenaren refereerden eraan als de ‘Zep Tepi’ of De Eerste Tijd. In de Indiase Tibetaanse traditie wordt het vergeleken met de laatste stuiptrekkingen van ‘Kali Yuga’, Het IJzertijdperk.

Elk van deze tradities vertellen ons dat er een belangrijk transformatiemoment aanstaande is, een moment waarin wij de mogelijkheid hebben alle oude patronen los te laten en onszelf opnieuw te verbinden met de essentiële ritmen en harmonieën van het Universum.

Uit al deze voorspellingen kunnen wij opmaken dat deze verschuiving niet alleen beperkt zal blijven tot tastbare historische feiten als globalisering, het internet, de opwarming van de Aarde en de vernietiging van het milieu, maar heel diep verankerd is in nagenoeg alle belangrijke spirituele tradities van de mensheid. Deze naderende singulariteit is echt de meest ingrijpende gebeurtenis in onze geschiedenis. Alles dat wij kennen, alles wat we zijn, zal spoedig een substantiële en radicale ommezwaai ondergaan.

Op dit ogenblik is er sprake van een diepe slaaptoestand overal ter wereld; Alberto Villoldo refereert eraan als een culturele trancetoestand, Jose Arguelles, heeft het over de ‘Dreamspell’, Riane Eisler spreekt van de dominerende hypnose of de laatste ademstoot van het patriarchaat. Het is alsof de ‘glamour’ onze blik heeft vertroebeld, als een sluier van illusie.
Verloren in de nevelen van de media, met alle valse berichtgevingen en nietszeggende gespreksonderwerpen waarin zaken die ons eigenlijk diep zouden moeten raken worden teruggebracht tot slechts een paar loze kreten, wordt het steeds moeilijker alle echte waardevolle informatie te scheiden van de valse. De krachten die in onze moderne wereld de dienst uitmaken hebben ons in een toestand gebracht waarin we uit evenwicht zijn geraakt, de draad kwijt zijn. De vraag doet zich voor hoe het zover heeft kunnen komen.

In de huidige tijd zijn we geïsoleerd geraakt van natuur en elkaar. We maken deel uit van een maatschappij van consumenten.

En in onze hebzucht hebben we niet alleen de hulpbronnen uit het verleden opgeslokt, maar bovendien verzwelgen wij de toekomst.

Jose Arguelles spreekt op overtuigende wijze over deze ontsporing als zijnde het resultaat is van de verschuiving van de Maankalender naar de Gregoriaanse kalender. De voorgaande kalender was gebaseerd op de maanstanden, in tegenstelling tot onze huidige kalender die op de zonnestand is gebaseerd, en was afgestemd op een andere vibratie, een van harmonie tussen de ritmes en cycli van de natuur.

De overgang van de Maantijd naar de Zonnetijd was tevens een overgang van de cyclische tijd naar de lineaire tijd. Omdat de periode van de Maantijd onze rechterhersenhelft, die te maken heeft met de  vrouwelijke kwaliteiten van creativiteit deed afnemen, werden kunstuitingen en schoonheid onderdrukt en werden de neigingen van de linkerhersenhelft betreffende orde, efficiëntie en logisch denken de dominante krachten.

Met de komst van de industrialisatie kregen de op de zon gebaseerde kalenders behoorlijk grip op ons en werden we in de tijd gevangen, opgesloten in mechanische ritmes en gewoontepatronen aangaande onze gedachten en bewegingen. We verwerden tot een samenleving van slaven van de klok en machines die ons een schijnbare vrijheid boden, maar tegen welke kostprijs? Dit brengt ons bij de huidige tijd, waarin we geïsoleerd zijn geraakt van de natuur en van elkaar, we maken deel uit van een maatschappij van consumenten. In onze hebzucht hebben we niet alleen de hulpbronnen uit het verleden opgeslokt, maar bovendien verzwelgen wij de toekomst.

 

Denk er eens over na.
De twintigste eeuw met al haar uitvindingen, oorlogen en veranderingen werd slechts door de macht van een enkele substantie gedomineerd: die van de Olie. In de loop van de laatste honderd jaar, tijdens dit Olietijdperk, hebben we met elkaar miljoenen jaren van samengebald licht verorberd, dat werd gevormd door overblijfselen van plantenresten en dieren die ooit deze planeet bewoonden.

Op metafysisch niveau betekent dat, dat onze eigen leefomgeving letterlijk wordt overgoten met de ‘Ka’ of psychische restanten van deze levende wezens uit het verleden. Is het Olietijdperk een uiterlijke manifestatie van de karmische sporen, of zaden die zijn overgebleven van de wezens uit de voorgaande tijdperken? Het lijkt er wel op.

Nu het Olietijdperk dan op haar eind loopt krijgen wij allemaal te maken met enorme moeilijkheden. Maar in plaats van op deze eventualiteiten in te spelen, negeren onze bedrijven, leiders en politici op grote schaal hun verantwoordelijkheden en doen zij zich nog meer en vlugger tegoed aan deze wereld dan ooit tevoren.

De wereld, onze leefomgeving en onze toekomst lijken wel in de grote uitverkoop te staan – alles moet weg!

Kijk eens om je heen. Het lijkt wel of alles voor het grijpen ligt. Er kan van alles gebeuren. Het historisch proces loopt teneinde en dus is de enig echte vraag die er nog toe doet: zal het menselijk ras dit alles overleven? Zullen blijven buigen voor de verleidingen van materialisme, oorlog en overheersing, of zullen we onze ogen openen en bewust gaan leven? Zullen we uiteindelijk onze mogelijkheden gaan inzien en ons einddoel manifesteren, of zullen we worden weggevaagd, net als de dinosaurussen en andere soorten die ons voorgingen? Wat kunnen we doen, nu we worden geconfronteerd met dit soort wezenlijke vragen?

Ik ben ervan overtuigd dat het antwoord besloten ligt in het bevrijden van onze geest. Dat we moeten ontwaken uit die betovering. En hoe kunnen we dat doen? Door onze aandacht naar binnen te richten, onszelf opnieuw te verbinden met allerhoogste spirituele waarden. Als we naar binnen kijken, werkelijk in een lijn komen met de geest en ons ontdoen van de geconditioneerde acties en karmische sporen die hebben geleid tot de op angsten gebaseerde nachtmerrie van de huidige “gemaakte werkelijkheid”, zal de sluier die onze ware visie vertroebelt, oplossen.

Het wordt tijd om de heldenrol te vervullen in onze dromen, over onze angst heen te stappen en haar oorspronkelijke energie te transformeren in oprechte actie. Met iedere gedachte hebben we invloed op de vorm van de toekomst, met iedere daad creëren wij engelen of demonen.

Sharron brengt samen met Alberto Villoldo en Quero’s offers op locatie voor ‘Timewave 2013’

Er wordt gezegd dat, terwijl we ons naar het eind van deze cyclus spoeden, of dat nu het einde van de wereld betekent of het eind van het leven,  dat de tijd zal versnellen tot er uiteindelijk geen tijd meer bestaat, maar alleen nog het moment. Op dit buitengewone moment van herintegratie, zullen de psychische knopen worden ontward en de karmische sluiers worden weggetrokken.

Op dat moment zijn wij in staat de ware helderheid van de pure essentie van ons wezen te zien. We komen oog in oog te staan met onze oneindige aard. De tijd lost op in de ruimte en alle dingen verschijnen in de volmaakte gelijktijdigheid met de toestand van pure en onmiddellijke Aanwezigheid. Dit is het moment van het ware ontwaken. Het is rustpunt tussen de gedachten, de pauze tussen de inademing en uitademing.

Dit is waarop wij zo lang hebben gewacht.

Het wordt tijd een nieuwe droom voor de mensheid te dromen, tijd om de beperkingen van de lineaire tijd te overstijgen. Wat er op dit ogenblik op onze planeet Aarde aan de gang is, is dat er een nieuw bewustzijnsniveau opkomt. De Q’ero Indianen van Peru zeggen dat er sprake is van een scheuring in het weefsel van de tijd zelf, een opening naar de toekomst waardoor een nieuw soort zal opkomen.

De Brahma Kumaris, een spirituele groep uit het noorden van India vertellen ons dat we reeds vanuit het duister van het IJzertijdperk naar het nieuwe bewustzijnstijdperk, het Diamanten Tijdperk zijn opgeschoven. Door deze bewustzijnsverschuiving worden we ons allemaal op pijnlijke wijze bewust van het vele werk dat nog gedaan moet worden.

De belangrijkste spirituele leraren zeggen ons dat de chaos van de moderne tijd slechts onderdeel is van de natuurlijke orde en dat uit deze chaos een nieuw tijdperk zal ontstaan van harmonie en goedgunstigheid. Velen van ons gaan reeds door deze fase van de cyclus heen, komen op een lijn met de geest en voelen en horen de machtige roep van het licht. We planten het zaad voor de komende wereld.

Als we bereid zijn onszelf te bevrijden uit de culturele betovering, het materialisme opgeven, onze egoïstische denkwijze laten varen en eenvoudiger en harmonieuzer gaan leven in volledig evenwicht met de Aarde, zullen we naar alle waarschijnlijkheid wel overleven. Maar als we er nu niet mee beginnen, halen we het nooit.

Ik hoorde Terence McKenna ooit eens zeggen: “We moeten doen alsof de apocalyps zich al heeft voorgedaan”. Toen begreep ik nog niet wat hij daarmee bedoelde. Maar nu wel, denk ik. Wat Terence zei, is dat we moeten beginnen met te leven in de toekomst – nu, op dit moment. We moeten net doen alsof de collectieve, op het materialisme gebaseerd cultuur reeds is weggevaagd en ons indenken dat we leven in een toekomst die wijzelf hebben geschapen.

In zekere zin is dat de meest denkbare en hoopvolste situatie.

* * *

Sharron Rose is filmmaker, teacher, auteur, choreografe en Senior onderzoekswetenschapper aan de Fulbright Association in Wereldmythologie, Religie en in de Schone Kunsten van Dans, Muziek en Theater. Zij is de schrijver/regisseur van de lange documentaire “2012 The Odyssey” (Sacred Mysteries Productions, 2006) de binnenkort te verschijnen film getiteld “Timewave 2013”, producer of the Sacred Mysteries DVD Collection.

Sharron is auteur van het boek “The Path of the Priestess;  Guidebook for Awakening the Divine Feminine” (Inner Traditions, 2003 ), en samensteller van de instructieve DVD “Yoga of Light”. Zij heeft ook haar steentje bijgedragen als medeauteur van het boek “The Mystery of 2012 (Sounds True, 2007). (Voor meer informatie over haar en haar projecten, zie deze websites Sacredmysteries.com en SharronRose.com )

42 gedachten over “2012: een Odyssee door de Tijd

 1. Tja en daar heb je het weer. Gaan we het doen of niet!!
  Het hele artikel is gewoon helder, duidelijk en een uitdaging.
  Maar wie zet een stap? Ik heb hierover al vaker gehad. Bedoel
  ik niet als “met het wijze vingertje”. Dat het moeilijk kan zijn is zeker, vooral als je nog kleine kinderen, die je dan in jouw keuze meetrekt. Zij kunnen dat immers nog niet zelf beslissen. Maar verder gaan en wachten, nee dat werkt ook niet. Het gaat om het manifest. Ja je krijgt best wel commentaar. Ik antwoord dan altijd “ooit de definitie van krankzinnigheid gehoord”. Nee is het antwoord en wat is die definitie dan? Nou, dat je iedere keer hetzelfde doet en een ander resultaat verwacht.

  Dan is het wel stil.

  Laten we met elkaar ervoor gaan en lef hebben.
  Eerder zal de kosmos niet acteren door ons te helpen.

  Wij zeggen A en de kosmos zegt dan B.

  Ik zelf doe dit door steeds verder te gaan in het openbaren van mijzelf. Maar ook discussies niet meer uit de weg te gaan. Wel liefdevol doen, maar mag ook wel eens krachtig zijn.

  Ik denk dat als we onze angsten laten gaan en in onze onvoorwaardelijke liefde stappen, het wel heel snel is gedaan met het oude,

  anthon

  1. Beste Anthon,

   Je moest het weten hoe veel mensen stappen zijn aan het zetten. Ik blijf me verbazen hoe veel wakkere en vooral vastbesloten lichtwerkers er zijn. Mijn hele vrienden kring is hard aan het werk of hart aan het werk. God zij dank beginnen de resultaten ook zichtbaar te worden!
   De meeste lichtwerkers lopen alleen niet mee te koop, als het zo mag noemen, dus … in de stilte gebeurd er een hoop goedheid en zo hoort het ook!

   Yes, we can and we are doing it! So chear up and keep the spirit up!

   One love within the one hearth!

   Ea

  2. @Anthon,

   Weet je, ik denk dat de kosmos je altijd helpt als het gaat om innerlijke groei, het denken te kunnen aanwenden van de hulp van de kosmos voor de uiterlijke wereld om je heen is te stroperig. Aanwenden van de kosmos voor materialistische doelen is bullshit en dient alleen het ego. The ‘Secret’ hupsakee de prullenbak in.

   Innerlijke verandering creeert namelijk ook uitwendig verandering, juist doordat je perceceptie over hoe de dingen zijn ziet veranderen.

   Beslissen voor kleine kinderen, ja dat is een hele verantwoordelijkheid, heb zelf ook kleine kinderen, maar ik denk vaak dat dit juist een reden heeft, als kinderen één ding voor elkaar krijgen is het wel dat ze je EGO behoorlijk klein kunnen krijgen, het draait niet meer om jezelf. (maar goed ook) Het is momenteel domweg onderdeel van mijn pad, deze tijd te beleven met mijn kleintjes.

  3. Beste ea, als je weet wie je echt bent, hoef je niet hard/hart te werken en ‘stappen te zetten’. Dit alles is het ego die iets doet om iets te bereiken. En dat wat je bent: IS.

  4. Beste Monique, Ben niet met je eens. Ik wil ook inderdaad iets bereiken, maar niet vanuit mijn ego, maar vanuit de ziel. Ik kom op aarde om te werken. Nu dat ik het opschrijf moet ik om meerdere redenen lachen. Het is wel fijn om te zijn en ik geloof heilig in Ik ben dat ik ben bewustzijn, maar dat is niet genoeg voor de evolutie. Evolutie is een actief proces. Doen en gaan, creeren! Iedereen heeft zijn pad dus als het voor jou goed is om te zijn, dan is dat goed. Voor mij is het echt Doen en stappen zetten. Actief coocreeren! Licht en Liefde! Liefde is een werkwoord! Lichtwerk is ook werk!

 2. @ overigens moet het eerst nog maar eens bewezen worden dat olie wel fossiel van oorsprong is…..

  Volgens sommige kenners kan het nog wel eens abiotisch zijn….

  Zet twijfels bij alles waar je aanvankelijk niet aan denkt te hoeven twijfelen….

  http://www.sott.net/articles/show/191097-Can-oil-form-without-organic-matter-

  Twijfelen is geen zwakte, niets staat vast, weet dat zelfs de meeste wijze mannen twijfelen als onmisbaar beschouwden…

  1. Zolang je er maar niet in hoeft te frituren Burke, elk zwart goud heeft wel een synthetisch plastieke bijsmaak, hangt ervan af hoe stroperig langzaam de werkelijke broncode is.

   Gelukkig blijft pek en veren altijd nog een volprezen produkt, wat jij ?! ook al synthetische te neomen …. bah! wordt niet meer leuk.

  2. @ burke vroeger heb ik een gedicht geschreven waarin de zin “god laat mij niet twijfelen aan waar ik dacht zeker van te zijn”voorkwam. Nu is dat geen wens meer van mij en zie ik twijfel als de oorsprong van kennis en weten. Twijfel als het grote goed van de bewuste mens, en dus is voor twijfel dankbaarheid i.p.v. frustratie aan de orde.
   Volgende keer jij ook erbij? daar twijfel ik dan weer niet aan .
   Namens het R.N.F. marcel

 3. @dat de tijd zal versnellen tot er uiteindelijk geen tijd meer bestaat

  De Mens die in het NU leeft, is de Mens op wie de Tijd geen invloed meer heeft. Deze Mens ‘staat buiten de Tijd’. Het is deze Mens die onthecht (Hemelvaart) is van de drama’s uit het verleden en deze (de ladingen en emoties) daardoor niet ‘meeneemt’ naar de toekomst. Deze Mens IS in het NU.

  Wat ik elders op deze website schreef:

  Evolutie van kindbewustzijn naar volwassenbewustzijn – 2012
  Voor mij voelt het dat de uitdaging voor de mens op dit moment is te evolueren (wat een natuurlijk proces is) van kindbewustzijn naar volwassenbewustzijn. Vanuit volwassenbewustzijn is er geen emotionele lading (angst, verdriet, boosheid, etc.) naar drama uit het verleden. Niet dat er geen trigger meer kan komen vanuit dat drama, maar doordat het doorgrond is, volgt er geen automatische reactie meer. Doordat de emotionele lading naar het drama uit het verleden opgelost is, is er ook geen drama (angst) naar de toekomst. Je bent NU. In het NU zijn er geen toekomstvoorspellingen. Je gaat gewoon op weg en laat plaatsvinden wat plaats wil vinden, samen met degenen die dat ook zo willen.

  Volwassenbewustzijn
  Het volwassenbewustzijn heeft geen resonantie meer met de Akasha kronieken. Vanuit volwassenbewustzijn ben je dus Vrij: Vrijheid. Vrij van zielscontracten etc. Je bent helemaal vrij in het aangaan van verbindingen met wie en waarvoor jij vanuit je innerlijk kiest. Niets belemmert jou meer. Niets houd je tegen. Je laat je ook vanuit je innerlijk niet meer tegenhouden. Je bent volkomen ‘samengevallen’ met jouZelf (in verschillende culturen en stromingen vind je dit terug in: 2voudig denken; tweelingdenken (tweelingziel); dubbele spiraal; heilige graal; Hoger Zelf; lemniscair denken; communicerende vaten; dualiteit).

  2012
  2012 is een individueel bewustwordingsproces. Degene die vanuit volwassenbewustzijn Leven, bij diegene is 2012 gerealiseerd. Diegene leeft in het NU, geen verleden meer en de toekomst wordt op geen enkele manier meer gezien. Dat voorspelden de Maya’s voor mijn gevoel en juist deze voorspelling is volkomen onjuist uitgelegd.

  De aarde houdt niet op de bestaan. Ja de oude aarde houdt op te bestaan. En de Nieuwe Aarde is er AL. Het is ‘slechts’ één stap: van 3D naar 5D om dan maar een een term uit de spiritualiteit te benoemen. Zowel 4D als 5D zijn er al hoor. En 6D etc. is ook beschikbaar. Alles is er AL en dat wat jij manifesteert is afhankelijk van jouw bewustZijn. Ook 1D en 2D zijn voor ons beschikbaar. Hier kunnen we contact maken met de elementalen. We zeggen dat we van 3D naar 4D gaan en ‘hoger’. Dat is volgens mij een onjuiste benadering. We verruimen ons bewustZijn en krijgen daardoor toegang tot het ervaren van meerdere dimensies. Er is geen lager of hoger: alles IS…

  Nieuwe Aarde
  Diegenen in wie 2012 gerealiseerd is, nemen als vanzelf een nieuwe ‘positie’ in op de Nieuwe Aarde. Er zullen nieuwe technologische ontdekkingen gedaan worden, nieuwe functies ontstaan, nieuwe (veel meer verfijnde) behandelmethoden, nieuwe manieren van samen leven, nieuwe ruilmiddelen (bijvoorbeeld Equi), nieuwe relatievormen etc. (En dit alles is AL zichtbaar.)

  Lees meer: http://www.hetbewustepad.nl/index.php?nws_id=55

  Zie ook mijn column met de titel: Het Spel gaat verder… (of niet?)
  http://www.hetbewustepad.nl/index.php?nws_id=52

  1. Mooi gesproken vind ik, Mascha!
   Het is precies altijd mijn idee geweest dat de ‘TIJD’ ophoudt. Het gaat er dan niet om dat ‘TIJD’ ophoudt, maar dat DE tijd ophoudt, ONS TIJDSBESEF. Precies zoals je aangeeft.
   In vele channelingen wordt dit ook precies zo omschreven.. HET TIJDSBESEF is kunstmatig, zit in ons DNA en juist dat verandert.

   Inderdaad, we gaan van ‘horizontale’ naar ‘verticale’ mensen. Er zijn veel tekenen die dit bevestigen, o.a. de Atlasprofilax. (zie hier op WantToKnow).

   Ook je compliment naar de elementalen is fantastisch in mijn gevoel. Zij ‘lopen’ doelloos rond, in afwachting van wat WIJ willen gaan creëeren. Wij zijn de goden die van onstoffelijk creativiteit STOF mogen maken, MET HEN!
   (Kijk in dit verband eens naar het Whizzardproject.com)

 4. nu 6 jaar na “het mes in theo” en net voor de ter aarde bestelling van Harry – genoot van HAFMO’s kletsmajoren – dien ik u allen door mee te delen dat ik het z11ben die teistert wat te teist-eren =

  dat rianne eisler en josé arguelles samenkomen in dit artikel is dan ook geen toeval al zal de actor er geen directe notie toe kunnen hebben (gehad) – indirect kan altijd via N slagen alchemistisch pagina´s omslaan in enige directie

  dat morgen de 7e dag aanvangt kunt u allen het beste vieren door het vanuit een leeg bestel te aanvaarden ter aarding.

  ahau! o’5-22

 5. Alleen al door met je aandacht bezig te zijn met de 28-dagen kalender wordt je langzaam bewust van het feit dat het net aanvoelt alsof je in twee werelden tegelijk leeft. De ene de waanzinnige en chaotische, de andere de nu-wereld die kalm en rustig is. We hoeven niet te wachten tot 2012, men kan al een voorproefje nemen want die wereld waar de Maya’s het over hebben is er altijd al geweest. Je moet je er gewoon bewust van worden.

  The effect of basing a civilization on artificial timing factors – an irregular calendar and the mechanical clock – has resulted in the creation of an artificial global mantle, the technosphere. By consuming natural resources faster than they can be replaced and creating more waste than can be eliminated, the technosphere operates at the expense of the biosphere. Hence, the current global crisis.

  The Law of Time affirms that all of the planetary upheavals and social chaos that we are experiencing today are directly related to giving precedence to human laws and machine technology, rather than divine order and natural law. This is due to living a collective misperception of time known as the 12:60 frequency. This refers to the 12 month cycle of the irregular Gregorian calendar paced by the 60 minute clock.

  Living in artificial time disconnects us both as a species and individually from our true nature. We always feel like we never have “enough time.” In the 12:60 frequency, time is money. In the 13:20 frequency, time is art.

  http://www.lawoftime.org/lawoftime.html

 6. Normaal gesproken weet een ieder die deelneemt aan een spelletje de regels en wie zijn medespelers zijn. Nu is er een stroming aangekomen die de verborgen spelletjes (die waar geen toestemming voor is verleend om mee te spelen) openbaart, zo ook hier. Ook zal het duidelijkheid scheppen over wie nu eigenlijk de spelers zijn (sommige wisten het van zichzelf niet eens lijkt wel). Helaas lijkt ook een rode neus daar weinig aan te veranderen (maakt het wel weer humoristisch)

  Een overvloed van gele krijgers, (niet allen in het zelfde kamp schijnt het) valt ineens op. En dan denk ik in termen van wie de schoen past… enzo. Misschien is een waarschuwing wel op zijn plaats, de schermen zijn aan het wegglijden heren! De zaken komen open en bloot aan de schandpaal, zo u wilt.
  En de ene gele krijger kent de andere…dat zou voldoende moeten zijn om te weten hoe ver je kan gaan. Of worden de middelen geheiligd door het “verheven”doel? Daar heb ik nooit in geloofd, das een reden om je achter te verschuilen, terwijl je zelf wel weet dat je eigenlijk blundert.
  Nee heren, zoals ik het zie kan alleen openheid jullie redden.( misschien wel niet eens meer allemaal) Ik zou zeggen: sterkte (jullie zullen het nodig hebben)

  1. Mag deze ‘Gele Krijger’ dan ff vragen wáár je het allemaal over hebt Marcel. Het lijkt wel of de wereld binnenkort vergáát, als ik je reactie leest!

  2. @ guido pas jij de schoen misschien wel niet. En maak je niet druk de wereld vergaat heus niet hoor, alleen worden de maskers afgezet of gerukt zo je wilt. Dan denk ik b.v. aan een henk/gait die dan toch weer eventjes door de mand valt. Denk dat je dan het verhaaltje wel kunt afmaken en de plaatjes kunt inkleuren, toch?
   groet ugh van die andere gele krijger.

  3. OOk refereer ik aan de (door jou mag ik aannemen ) ingestelde woordjes censuur. Die natuurlijk makkelijk te omzeilen valt maar toch voor onverwachte opschorting van comments leid.

  4. Zoals die voor de zojuist geplaatste. Zodra ik namelijk ook maar refereer aan een verbasterde geit moet de beheerder wel heel erg hard nadenken of ie de posting wil plaatsen /goedkeuren. Was niet van dat regeltje op de hoogte en dacht dat een ips block handiger en effectiever was. Maar ben maar een gele digibeet met een rode neus.

  5. 21:11 8 november 2010

   @ guido pas jij de schoen misschien wel niet. En maak je niet druk de wereld vergaat heus niet hoor, alleen worden de maskers afgezet of gerukt zo je wilt. Dan denk ik b.v. aan een henk/g**t die dan toch weer eventjes door de mand valt. Denk dat je dan het verhaaltje wel kunt afmaken en de plaatjes kunt inkleuren, toch?
   groet ugh van die andere gele krijger.

   Uw reactie wacht op goedkeuring door de beheerder.

   ik bedoelde dus deze aangepaste versie van mijn voor gaande posting .

 7. Mooi nieuws! Ons HealingSoundMovement Radio luisterarchief is online. Wil je alle radio/uitzendingen met kopstukken uit de wereld van spiritualiteit, bewustzijn en nieuwe wetenschap terugluisteren, meld je dan aan (hoeft niet voor de reguliere uitzendingen elke week op woensdag en zondagavond 19/21 uur) via deze pagina

  http://www.healingsoundmovement.com/radio.htm

  In relatie tot dit artikel zijn de uitzending met Maya-2012 expert Carl Johan Calleman, de uitzending met John Jay Harper, de uitzending met Judith Moore, de uitzending met Ulli Granoeger en die met James Hurtak van het AFFS.org, de uitzending met Benjamin Adamah(o.a. over tijdgeestkrachten) en mogelijk andere uitzendingen zeer relevant denk ik…

  Allemaal na te beluisteren(wanneer en waar je maar wilt en hoe vaak je maar wilt)na een eenmalige aanmelding via bovenstaande link!

  Deze week volgt een healingSoundMovement Radio opname met DAVID ICKE! Ga naar purityevents.nl om David Icke mee te maken in Nederland 27 november…

  1. Hahaha we zijn al klaar met de transformatie, nu kijken wie er allemaal over die sloot heen komen, tis net flierjeppen.

   Hoor de hele tijd alleen maar PLONS PLONS PLONS PLONS PLONS en heel af en toe wat geklap.

  2. Er zijn velen die al klaar zijn met de transformatie, of er wellicht nog midden in stromen, en is wachten of de andere mee kunnen komen!!!

   @Marcel, wat moet ik weer lachen om je, en word ik vrolijk van, hahahaha!!!

  3. @ paul misschien doen de plonsen een ander spelletje? En denken zij weer waarom klappen ze zo af en toe,die sporen niet.

  4. @Paul,
   Vertel eens waar ben jij in getransformeerd dat je zo goed kunt fierljeppen?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.