Advertentie

Engeland de volgende Europese dominosteen..?


x

x

x

x

Frankrijk was de eerste, nu..

x

Engeland de volgende Europese dominosteen?

2017 ©Arend Zeevat |deze versie WantToKnow.nl/be

x

 

Arend Zeevat

Op 16 november 2015 schreef ik naar aanleiding van de toen juist daarvoor plaatsgevonden Parijse aanslagen het artikel ´Is noodtoestand Frankrijk de eerste dominosteen?’ (HIER). Die Parijse aanslagen leiden tot het openlijk zichtbaar maken van de toch al aanwezige dictatuur in Europese landen. In een volgend artikel, enkele weken later, maakte ik de balans op van die zichtbaarheid, getiteld ‘Het Parijse effect’(HIER). We zijn nu twee jaar en vele valse vlagaanslagen verder. In die twee jaar heeft het in Europa voortdurend gerommeld, werd de spanning er in gehouden en de angst voor de Islamitische fundamentalisten verder aangewakkerd. Vooral de door George Soros en verschillende veiligheidsdiensten georganiseerde Islamitische vluchtelingstormen hebben meerdere Europese landen gedestabiliseerd. Dat was dus ook de bedoeling! (HIER)

Aansluitend daarop hebben we een verkiezingscircus mogen aanschouwen in de VS, Nederland en Frankrijk, waarbij die vluchtelingstormen een belangrijk thema waren. In Duitsland hebben we dat circus nog tegoed. Op 8 juni 2017 vond er in Engeland een onverwacht aangekondigd vervroegd circus plaats. Al deze circussen moeten de illusie van democratie in stand helpen houden. Velen blijven er nog in geloven en koppelen er een hoop op een wezenlijke verandering aan. Die hoop is bij meerderen echter al aan het slinken en zal in de komende tijd tot een verdere ontnuchtering leiden.

Macron is verkozen als alternatief voor Marie LePen, maar niet om zijn inhoudelijke boodschap. Zo was de stemming onder Franse kiezers.

In Frankrijk is na die aanslagen de noodtoestand afgekondigd en deze werd sinds november 2015 vele malen verlengd. Door middel van meerdere valse vlag zwaaiende aanslagen werd telkens weer een nieuw excuus verzonnen, om die noodtoestand voort te kunnen zetten. We mogen er wel van uitgaan dat deze ook niet meer opgeheven gaat worden. Want de noodtoestand geeft een aan de touwtjes van bankiers en multinationals hangende overheid immers een vrijbrief, om alle ‘democratische’ en mensenrechten aan de hoogste wilgenboom te hangen. Wat na 9/11 in Amerika gebeurde, is in Frankrijk na november 2015 gebeurd.

Welk land is de volgende dominosteen?
In het eerste bovengenoemde artikel uit november 2015 vroeg ik me af, welk Europees land de volgende dominosteen zou zijn. Welk land zal door middel van een valse vlagaanslag (of meerdere) en een toenemende dreiging van zogenaamd islamitisch terrorisme als volgende de noodtoestand gaan afkondigen? In dat artikel benoemde ik Duitsland als potentiële kandidaat. Toen kon ik echter nog niet vermoeden welke ontwikkelingen er in Engeland zouden gaan plaatsvinden.

Zij die essentiële vrijheid op willen geven,
voor het verkrijgen van een beetje tijdelijke veiligheid,
verdienen noch vrijheid noch veiligheid.

Benjamin Franklin

De door Theresa May onverwacht aangekondigde vervroegde verkiezing van 8 juni 2017 en de laatste ontwikkelingen daar, maakt dat land tot een serieuze kandidaat voor het zichtbaar laten worden van de volgende openlijke dictatuur in West-Europa. Natuurlijk heeft Engeland, gedurende de tijd van economische belangenbehartiging tijdens de Pax Britannica, altijd al een stevig dictatoriale basis gehad, De London City, het financiële centrum van de wereld, wordt door de Rothschilds beheerd.

Ook de Engelse Kroon is eigendom van de Rothschilds. De financiële machtsovername door de Rothschilds c.s. in Engeland en tijdens de afgelopen eeuwen in de rest van de wereld, heeft de basis gelegd voor de zich nu steeds sneller openbarende totale dictatuur van de Nieuwe Wereld Orde. Daar een toenemend aantal mensen wakker aan het worden is voor deze dreigende werelddictatuur, worden de door de ‘machthebbers’ ingezette middelen steeds grover en gewelddadiger. Als één valse vlagaanval niet voldoende is om mensen er van te overtuigen dat er een sterke dictatoriale overheid nodig is om orde op zaken te stellen, dan worden er meerderen georganiseerd. Allemaal bedoeld om mensen te hersenspoelen en murw te maken, zich machteloos te laten voelen en zich ‘vrijwillig’ aan een onvoorwaardelijk slavendom over te geven. In een artikel op Zerohedge wordt dit helder verwoord (HIER).

De grootste bedreiging is niet alleen het conditioneren van de bevolking, om een culturele invasie zonder assimilatie te accepteren. De grootste bedreiging is evenmin de pacificatie van de bevolking, in het kader van ongebreidelde terroristische aanslagen.

Nee, de topdreiging zal onvermijdelijk als volgt komen: de apathie van een natie in het kielzog van de stapsgewijze doorgevoerde staat van beleg en de dood van persoonlijke vrijheid.’ (vrij vertaald AZ)

Verenigd Koninkrijk verenigd onder Lucifer..
Wat zich na de aanslag in Manchester liet zien aan militariserende maatregelen wordt nu, na de laatste aanslagen in Londen, verder geconcretiseerd en uitgewerkt. De in bovenstaand artikel benoemde ‘Operation Temperer’ werd al in 2015 uitgedacht en had nog een aantal kunstmatig geschapen problemen nodig, om een reactie bij het publiek te veroorzaken die als oplossing de volledige uitvoering ervan mogelijk zou kunnen maken. (vrij vertaald AZ)

“De inzet van meer dan 5000 Britse troepen op strategische locaties door Theresa May is onderdeel van een plan, dat in 2015 met de naam ‘Operation Temperer” werd opgesteld. Het plan vraagt om de inzet van troepen binnen de grens van de UK in reactie op “grote terroristische dreigingen”. Het is in wezen een krijgswetprogramma dat stapsgewijs, in plaats van openlijk wordt uitgewerkt.

Zodra uitgevoerd, zou de Temperer moeilijk terug te draaien zijn. Zoals UK militaire leiders hebben gewaarschuwd, toen de operatie publiekelijk werd geopenbaard, zouden de troepen na inzet waarschijnlijk niet worden teruggetrokken. Tenzij de terreurdreiging was “verlaagd”. De definitie van het ‘dreigingniveau’ werd opengelaten voor een nogal ruime interpretatie.”

Het is hetzelfde scenario dat in het Project for the New American Century eind jaren ’90 voor de VS werd bedacht, om een toenemende politiestaat te kunnen vestigen naar aanleiding van een nieuw geschapen Pearl Harbor (HIER). Dat Theresa May de laatste aanslagen dankbaar aangrijpt om ‘Operation Temperer’ volledig in werking te stellen, liet zij eerder deze week in een reactie op die aanslagen al weten. Zij is van plan de volgende stap te nemen in het opschorten van de mensenrechten in Engeland (HIER).

Toen ik op de trappen van Downing Street stond, na de Londen aanval, zei ik genoeg is genoeg en zaken moeten veranderen.”

“We moeten de ideologie die de daders van deze aanslagen verenigt en motiveert bestrijden.”

“Wij zullen nog meer moeten doen om de vrijheid en de bewegingsruimte van terrorismeverdachten te beperken, wanneer we genoeg bewijs hebben om te weten dat zij gevaar opleveren, maar niet genoeg bewijs om hen volledig in de rechtszaal te kunnen vervolgen.”

“En als mensenrechtenwetten in de weg staan om deze dingen te doen, zullen we die wetten veranderen om ervoor te zorgen dat we ze wel kunnen doen.”

Natuurlijk hoort bij deze dictatoriale show ook het inperken van de vrijheden op het internet. Want die terroristen maken, op het door de NSA en aanverwante clubs volledig gecontroleerde internet, maar al te graag gebruik van de hen ter beschikking staande onvrije communicatiemogelijkheden. Daarom wil Theresa May internationaal het internet aan banden gaan leggen, zoals men dat binnen het socialistisch/communistisch sociale hersenspoelexperiment in China ook heeft gedaan (HIER).

Toch opvallend dat met een volledig af te luisteren elektronisch communicatieverkeer via mobiele telefonie en computers, terroristen daar nog steeds gebruik van maken. Die terroristen zijn dus geen erg slimme jongens. Hun gebrek aan slimheid blijkt ook uit het telkens bij zich hebben van een identiteitspapier tijdens een aanslag, die dan daarna heel toevallig en soms miraculeus (door de verwoestende gevolgen van de aanslag) weer door de autoriteiten worden gevonden.

Zo langzamerhand wordt het volledige scenario met de voorspelbare problemen, reacties en oplossingen steeds duidelijker zichtbaar. Engeland is daar het laatste voorbeeld van. Maar Engeland is ook de bakermat van dit hele scenario. Want sinds de Engelsen in de 17e eeuw hun expansionistische en kolonialistische politiek zijn gaan bedrijven, om haar Pax Britannica te vestigen, hebben ze overal ter wereld hun verdeel en heersafdruk achter gelaten. Sinds de 20ste eeuw doen ze dat via Amerika door middel van de Pax Americana en deze wordt door Trump nu afgebroken om de Pax Judeïca te kunnen laten ontstaan.

De Pax Britanica richtte zich met haar Great Game op het Euraziatische continent (hetgeen door de onlangs ter ziele gegane Brzezinski is geperfectioneerd), inclusief het Midden-Oosten en Australië, Nieuw-Zeeland en Zuidelijk Afrika. De Pax Americana richtte zich op noord-, midden- en zuid-Amerika, een toenemend aantal overige delen van Afrika en nam in de 20ste eeuw de Britse invloed in de rest van de wereld over. De Pax Judeïca zal de gehele wereld omspannen onder één centrale wereldregering, die gezeteld zal zijn in Jeruzalem.

Het Midden-Oosten klaargestoomd voor kruitvatfunctie
De Engelse en Franse kolonialisten legden aan het begin van de 20ste eeuw het fundament voor de huidige chaos in het Midden-Oosten. Hieronder een citaat uit een zeer lezenswaardig artikel, waarin de Britse verdeel en heersinvloed helder in een historische context wordt geplaatst (HIER).

“In 1916 legden Engeland en Frankrijk binnen het geheime Sykes-Picotverdrag de toekomstige grenzen van Palestina vast. Palestina was op dat moment nog in handen van het Ottomaanse Rijk.  Het vastleggen van nieuwe toekomstige grenzen in Palestina was tegenstrijdig aan de afspraken met de Arabieren die vastgelegd waren in de Hoessein (via Lawrence of Arabia) McMahoncorrespondentie (toezegging van het Verenigd Koninkrijk over onafhankelijkheid van Arabieren in grote delen van het Midden-Oosten.

De beruchte Balfour-verklaring, waarin de Britse overheid, via minister van Buitenlandse zaken, James Balfour, de familie Rothschild belooft, of meer de garantie geeft, het Palestijnse land te transformeren tot Israëlische staat. (klik rechtermuisknop en kies ‘Afbeelding bekijken’)

Het olierijke Midden-Oosten was nodig om de plannen van de Rothschilds c.s. voor het initiëren van een volledig materialistisch georiënteerde consumptiecultuur te kunnen uitvoeren. De bankiers leveren het te lenen geld om de door het multinationaal industriële complex vervaardigde consumptiegoederen te kunnen kopen. Zo werd de gehele wereld tot slaaf gemaakt van een wurgend schuldenproductiesysteem. Alle oorlogen en gewapende conflicten zijn in de context te plaatsen van de uitbreiding van de invloedsfeer van de Rothschilds en hun marionetten. Ook de ineens opvlammende strijd tussen Saoedi Arabië, haar vazallen en Qatar is in dit licht te bezien (HIER en HIER). We zijn nu aanbeland in de eindfase van de uitvoering van een totale werelddictatuur.

Engels tweepartijensysteem
Engeland als bakermat van veel historisch en modern staatsterrorisme speelt hierbij een cruciale rol. Het vandaag gehouden Engelse verkiezingscircus is daarom van vitaal belang. In de campagne voor deze verkiezingen werd in het Engelse duaal vormgegeven partijenstelsel dezelfde tegenstelling geschapen als in de VS vorig jaar, maar dan wel in een Engelse vorm. Theresa May wordt gezien als een representant van de oude machtsstructuren en Jeremy Corbyn als een anti-establishment politicus en vernieuwer. In Frankrijk is iets dergelijks gebeurd, evenals in NL en straks in Duitsland.

Ook in Engeland zou het establishment uiterst bang zijn voor Corbyn (HIER). Wanneer we echter de geschiedenis van de Engelse Labour-partij onderzoeken, dan komen we daar in een andere vorm dezelfde systeem dienende politiek tegen als bij de Conservatieven van May. Denk daarbij alleen maar aan oorlogscrimineel Labourman Tony Blair. In vele vorige artikelen (HIER) (HIER), (HIER) en (HIER) heb ik deze kunstmatig geschapen tegenstelling tussen kapitalisten en socialisten/communisten teruggevoerd naar de Fabian Society.

We zien nu dus in de huidige wereldontwikkelingen de uitwerking en het laatste satanische broddelwerk van deze club. Zelf heb ik het gevoel dat het net als in de VS en bij andere circussen niet zoveel uitmaakt wie de verkiezingen wint. De militairen patrouilleren in Londen al op straat en zullen niet meer uit het straatbeeld verdwijnen. Engeland is dus de tweede Europese ‘democratische’ dominosteen die valt.

Geheime moorddiensten
Net zoals in de VS Al CIA-da 9/11 mede heeft mogelijk gemaakt, hebben de Engelse ‘geheime’ diensten MI5 en MI6 de aanslagen in eigen land mede mogelijk gemaakt (HIER). De uiterst schimmige wereld van de geheime diensten, die slechts een smerig en onmenselijk uitvoerend orgaan zijn van de Rotschilds en hun Zionistische marionettenmeesters, is in feite op de achtergrond een zeer goed georganiseerd en efficiënte oorlogszuchtige moordmachine, waar de Israëlische Mossad een belangrijke vinger in de terroristenpap heeft (HIER). Deze Mossad is betrokken bij zeer vele valse vlagoperaties en heeft nog een andere naam; die naam is.. ‘Israelian Secret Intelligence Service’ (ISIS!!!)

Explosief einde van het oude, of explosief begin van het nieuwe?
Het volgende verkiezingscircus op Europese bodem, dat op 24 september in Duitsland haar finale opvoering bereikt, zal zeer waarschijnlijk de volgende vallende dominosteen opleveren. België zit al in de lift, want militairen op straat maken daar sinds de aanslagen in dat land al een algemeen geaccepteerd deel uit van het straatbeeld. Ik heb dat onlangs in het Centraal Station van Antwerpen nog weer eens mogen ervaren. Wanneer Nederland aan de beurt is moeten we nog maar afwachten. Maar als dit land haar dominosteenbeurt krijgt, kan het daarna allemaal wel eens heel erg snel gaan. Met de toenemende spanningen in Syrië (HIER), het Koreaanse schiereiland en in de rest van Europa, zal de vlam hoogstwaarschijnlijk deze zomer zeker in de pan gaan slaan.

En nu?
Al deze toenemende ellende overziend rijst natuurlijk de vraag wat we er met elkaar aan kunnen doen om het te stoppen, of op zijn minst om te buigen. In vele vorige artikelen heb ik steeds benoemd, dat we slechts dicht bij onszelf kunnen blijven en ons eigen leven vanuit ons hart vorm kunnen geven! Slechts een in het dagelijks leven gepraktiseerde onvoorwaardelijke liefde, die verbindend werkt, kan als medicijn dienen voor een toenemende haat, afscheiding en verdeeldheid.

Laat dus in de komende tijd vooral je hart krachtig spreken!

Arend Zeevat

8 juni 2017

83 gedachten over “Engeland de volgende Europese dominosteen..?

 1. http://nos.nl/artikel/2177270-conservatieven-verliezen-meerderheid-may-wil-toch-doorregeren.html
  Zo wordt dat gebracht door de mainstreammedia in de wetenschap dat er nu gesteggel komt over het opvolgen van de verkiezingsuitslag.
  Op CNN hadden ze het erover dat er verschil zou zijn tussen vrouwen en mannen die regeren wat totaal onbelangrijk is maar dat geeft wel aan dat ze bezig zijn met onzinnige dingen inplaats van dat ze de gevolgen uitzoeken en melden.
  De elite weet nu dat mogelijk de uitspraak van May (dat desnoods mensenrechten moeten wijken in de (zogenaamde) strijd tegen (false flag) terreur aanslagen) ervoor gezorgd kan hebben dat de bevolking haar niet meer wil.Of de Engelsen beseffen dat bv Corbijn van hetzelfde clubje deel is valt te betwijfelen,feit is wel dat hij meer politie wil die ook tegen terreur kunnen worden ingezet maar ook tegen de eigen bevolking wanneer die bv in opstand komen.
  Opvallend is ook dat vaak de aanslagplegers dood geschoten worden en vervolgens kunnen we in Belgie,Frankrijk en nu ook Engeland zien dat ondanks dat de daders dood zouden zijn er massale arrestaties volgen wat dan uit onderzoek zou voortkomen.De vraag die ik me daarbij stel is hoe kunnen zij weten met wie die doodgeschoten terrorist heeft samengewerkt want aan hem/haar hebben ze het niet meer kunnen vragen,of zou hij op een computer bv een bericht hebben achtergelaten voor het geval hem/haar iets overkomt?Het zou natuurlijk wel een goede camouflage zijn om tegenstanders en klokkenluiders uit te schakelen.Hoevaak hebben de regeringen iets bereikt door de wil van de bevolking te negeren? wat betreft Engeland uit de EU is uit de EU. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren want dan zijn de elite hun directe macht over de EU kwijt vandaar dat ze eerst lang moeten onderhandelen om grip te houden terwijl ze ondertussen voor de eigen bevolkingen steeds verdergaande vrijheidsbeperkende maatregelen nemen waar zogenaamde terroristen om zouden kunnen lachen omdat het mensen machteloos maakt ook tegen het zogenaamde terrorisme zelf.Stel u ziet iets en u wilt dat melden bij de autoriteiten dan moet u opletten dat u niet voor discriminatie,anti semitisme of iets in die trant opgepakt wordt wanneer het een persoon betreft van bepaalde afkomst.Wanneer regeringen het goed zouden doen dan was het nu niet zo,n puinhoop dus stel hen en hun opdrachtgevers aansprakelijk.

  1. De mensen die internet hebben worden langzaam wakker. Maar het is te laat voor de Engelsen.

   https://twitter.com/crimesofbrits

   Deze Twitter account proberen ze te verbieden. Het zal ze op een gegeven moment nog lukken ook. Ze zijn zo bang voor historische feiten. Maar het is een achterhoede gevecht.

   Toen ik een klein jongetje was en de Amerikanen Beiroet aanvielen zei mijn vader “die Arabieren hebben bloedwraak dat zijn geen vergevende Vietnamezen dat gaat fout aflopen.”. Mijn vader zou het nog vaak herhalen. Ik heb deze kennis gebruikt om het lot van de Engelsen te verzegelen. Ik heb de Arabieren 10x, 100x, 1.000x keer wraaklustiger gemaakt de afgelopen 6 jaar. Dat gaat niet goed aflopen!

   https://youtu.be/T2I66dHbSRA

   “Anger may in time change to gladness; vexation may be succeeded by content. But a kingdom that has once been destroyed can never come again into being; nor can the dead ever be brought back to life.”

   – Sun Tzu, The Art of War

  2. Liefde, jouw persoonlijke keuze!

   Mijn vader zei altijd: “Those that refuse to make peace with the
   moderates condemn themselves to make peace with the extremists”.

   Ik voeg daar aan toe: “Those that refuse to make peace with the extremists condemn themselves to thermonuclear war”.

   “I went into the British Army believing that if you want peace you must prepare for war. I believe now that if you prepare thoroughly and efficiently for war, you get war.”

   – British Major-General Sir Frederick Barton Maurice

   Die Engelsen willen al 300 jaar oorlog. En morgen ook. En overmorgen. Sorry ik kan geen medelijden met ze hebben. 1 kind in Syrie is belangrijker voor mij DAN ALLE ENGELSEN.

 2. De Engelsen! Laat mij niet lachen. Ik heb zoveel propaganda gedaan dat hun lot niet meer te veranderen is. Londen zal worden vernietigd door thermonucleaire wapens. Ik weet ook zeker dat ze mij daarna zullen ophangen. Lachend zal ik naar de galg gaan! Ze hebben geen enkele kans meer die Engelsen.

  1. Ik moet altijd lachend denken aan Harry Potter. Harry Potter bracht mij op het idee!

   https://youtu.be/5whe9XtdQgw
   Terrible, yes, but great!

   Ik heb alle aflevering van Harry Potter gebruikt voor propaganda de afgelopen jaren. Kijk maar eens!

   https://www.liveleak.com/c/Ziad_Fadel_Syria
   These are dark times there is no denying.
   Our Syria has perhaps faced no greater threat then it does today.
   But I say this to our Syrian citizens.
   We ever your servants, will continue to defend your liberty and repel those forces that seek to take it from you.
   Your Syrian government remains strong.

   Wie herkent het? Hier is het antwoord => https://youtu.be/lc2TSkNP2gE

 3. Arend :
  Enkele losse bemerkingen :
  1.Als we nu in tal van gebieden met problemen zitten is dit inderdaad het gevolg van de Britse – Franse , maar ook van Spaanse – Portugese – USA en vergeet ook niet Nederlandse en Belgische koloniale avonturen.
  2. Als U in Antwerpen militairen ziet dan is dit het gevolg van de afschaffing van de Rijkswacht. In de plaats kwam een versplinterd – gepolitiseerd, machteloos en corrupt politiesysteem , dat echter geen gevaar vormt voor de politieke machten. Deze militaire dienen enkel voor de show. Van het Belgisch leger(=een administratie!!) van ongeveer 30.000 man, zijn er hoop en al een paar duizend inzetbaar!!! Het ganse veiligheidsapparaat isn een klucht (genre Comedy Capers uit de tijd van de stomme films). Dit is echter ook de bedoeling van de NWO, die een Europees leger met huurlingen wil zoals in de Middeleeuwen. En hier schuilt het grote gevaar!!!
  3.Voor de machten achter de NWO is niet de terreur en het geïmporteerde vreemdelingenleger het gevaar, maar wel het verzet van de autochtonen… het zijn deze die dan ook geviseerd worden met alle deze “anti-terreurmaatregelen”.
  4. Bespeur ik in de voorlaatste paragraaf enige ongerustheid ?? (= in tegenstelling tot vroeger!!). U heeft echter gelijk. Het grote probleem en gevaar zit binnen de grenzen, waar het Paard van Troje doorgedrongen is in alle geledingen van de maatschappij met dan op sleutelposities de handlangers van de RKM. Een nieuw Rotterdam, zoals in mei 40, is dan ook mogelijk maar dit maal niet meer vanuit de lucht maar vanop de grond.
  Voor de rest goede analyse.

  1. Sub Rosa.

   Je eerste opmerking is waar. Wie verzorgden echter de financiën voor al die avonturen?

   Die militairen in Antwerpen droegen machinegeweren. Voor de aanslagen in Brussel heb ik geen militairen in het station van Antwerpen gezien en ik kwam er de afgelopen jaren regelmatig.

  2. Toen ik in 1983 in Istanboel was, stonden er overal militairen voor overheidsgebouwen, hotels en banken, en men hield de burgers in de gaten. Dat was toen het leger (Kemalisten, van Kemal Atatürk) het nog voor het zeggen had en het volk getreiterd werd, dus voor Erdogan.

  3. mc, je moet niet vergeten, dat Turkijë helemaal niet zo’n homogene bevolking heeft als dat men doet geloven, de Turken zijn de veroveraars, maar er wonen/woonden 16 verschillende volkeren, volkjes in wat nu Turkijë heet, met hun Eigen wel heel dun geworden draadje civilisatie, en taal en erfenis, en veel herinneringen, en onderdrukking, vreselijk zielig eigenlijk, bijna onmenselijk.
   Jenne

  4. Ja Jenne, door de geschiedenis heen, zijn er vele volkeren/stammen onderdrukt, verkracht en vaak uitgeroeid. Het is echt ongelooflijk hoeveel er niet meer zijn, en daarmee ook talen en culturen.

  5. MC 3.2 :
   Men kan Turkije van toen en nu niet vergelijken met de EUSSR van nu. In de EUSSR is het enkel de bedoeling de indruk te geven dat men het probleem en het gevaar aanpakt. De perceptie primeert op de werkelijkheid. Deze “perceptie” gebeurt dan met behulp van veel show vertoon… grote beloftes… studies..(waarbij dan telkenmale de berg een muis baart)…enz.. Moest men werkelijk het probleem willen aanpakken dan dient men te beginnen met de waarheid te zeggen en te publiceren… vervolgens sluit men de grenzen.. men zet er de probleemgevallen uit… men neutraliseert de handlangers van de RKM.. men stopt ook met de ondermijning van binnen uit… men schaft de muilkorfwetten af…enz… maar al deze maatregelen worden juist niet genomen.!! Integendeel… de boodschappers met het slechte nieuws worden genadeloos vervolgd. Zowel Frankrijk als Duitsland nemen hier het voortouw. De rest volgt…!! Ik maak mij dan ook niet druk over een paar militairen met een machinegeweer.. ten andere ze klagen steen en been dat ze het beu zijn.. dat ze moe zijn… dat ze niet weten wat ze daar staan te doen… verschillende zijn reeds hun vrouw kwijt gespeeld door de lange afwezigheden..!!! Zoals reeds gezegd stelt in de ganse EUSSR de politie en het leger niet veel meer voor!! In Duitsland is het leger een klucht geworden. De rest in de EUSSR is niet veel beter. Ik lig wel wakker van het feit, dat als op een blauwe maandag de boel ontploft, we met lege handen staan. Het volstaat de energie voorziening plat te leggen met een cyberaanval of een EMP aanval..en we zitten terug in het steentijdperk. Niemand van de rot verwende EUSSR bevolking is immers nog in staat in dergelijke primitieve omstandigheden te overleven. Ingeval van de uitvoering van de voorlaatste paragraaf van de tekst van Arend.. op de vooravond van een lang weekeinde… is de klus op een paar dagen geklaard. Er staan er inmiddels al 60.000 klaar.(=een voorzichtige schatting). Die paar soldaten met een machinegeweer gaan deze zeker niet tegenhouden!!!

  6. Sub Rosa, ik vindt dat Uw taalgebruik mooier en mooier wordt, copliment, Jenne

  7. Sub Rosa, 3.5
   Weer bedankt voor je uitgebreide antwoord.
   Het is precies het scenario wat al tijden geleden is voorspeld. Dat was de ‘eerste waarheid’ die menig ‘zoekende’ heeft laten doen huiveren, en zo geschiedde. Ik zeg al jaren ‘rette sich wer kann’… de wereld is alleen verdomme klein geworden.
   Om niet helemaal in het ellende weg te zakken is het noodzakelijk een goede mindset te hebben, lijkt mij. Gezien dat de massa geen idee heeft wat zo alles boven het hoofd hangt, die maar steeds de verkeerde kant wordt uitgestuurd (zich onbewust laat sturen)
   …in die zin kunnen we tenminste de sign of the times herkennen, en dan keuzes maken, en die zullen niet altijd even makkelijk zijn.
   Ik hou op de ene manier mijn hart vast, en op de andere richt ik me op de aardbeien in mijn tuintje, als je weet wat ik bedoel…

  8. Jenne 3.6 :
   Dank voor de attentie, maar ik heb niet altijd de tijd en ook niet de helderheid van geest om dergelijk “werk” af te leveren!!
   MC 3.7 :
   Er zijn spijtig genoeg geen “Fluchtburgen” voor de doorsnee mens..alleen voor de elites. Een verwittigde man & vrouw is er echter twee waard. Men kan zich enkel pogen voor te bereiden, zo kwaad en zo goed als het kan. Zie in dit verband de “preppers” die nu overal actief zijn. Het zal dus van belang zijn, zowel materieel als psychologisch, te kunnen beschikken over een netwerk van “gelijkgezinden”. Alleen zal het onmogelijk zijn om zich recht te houden in tijden van algemene chaos en wetteloosheid. Ik hoop op het beste, maar ik vrees het ergste. De “inside info” die ik krijg is inderdaad weinig geruststellend. Blijkbaar weet Arend ook meer dan uit zijn artikel blijkt.

  9. Het is binnen 2 weken weer de 22e. Ik voorspel een aanslag op 5000-50.000 Amerikanen om de “7 countries in 5 years war” van Wesley Clark flot te trekken! (https://youtu.be/9RC1Mepk_Sw “5 countries in 7 years war”)

  10. jhon 3.10 :
   Eurogendfor is het embryo van de Europese politie.. Er is ook reeds Europol.. Eurojust enz… Inzake het leger is er dus nog wat werk te verzetten.. er is reeds het Eurocorps…in Straatsburg, maar de legereenheden die er deel van uitmaken, blijven ondergeschikt aan de landen vanwaar ze afkomstig zijn. Wat de EUSSR echt wil, is een leger dat rechtstreeks en alleen afhangt van de EUSSR zelf, en dat dan ook bestaat uit een mengeling van door de EUSSR zelf aangeworven huurlingen allerhande. Idem dus zoals voor de eigen veiligheidsdienst. …administratief personeel e.a.(=cfr de nomenklatura in de vroegere USSR). Hier schuilt dan ook het grote gevaar!!

 4. Theresa May wilde de macht van de politiestaat vergroten in Engeland. Daarvoor gebruikte zij Mi5 die een aantal “useful idiots” Moslims gebruikte om aanslagen te plegen.

  https://twitter.com/Terror_Monitor/status/872709148890329090

  Duterte gooit Rothschild uit zijn land en binnen een maand worden er door de CIA aanslagen georganiseerd. Snappen we nu allemaa welke spelletjes ze spelen? Geheime diensten zijn er niet om de mensen te beschermen. Ze zijn er enkel om het volk bang te maken door aanslagen door te laten gaan of te organiseren. In Belgie de “Bende van Nijvel” in Nederland de acties van de Molukkers.

  https://youtu.be/BVoh7EXywak
  Hij zegt precies hetzelfde. Geheime diensten organiseren oorlogen en aanslagen.

  1. Thucydides 4 :
   In het boek “The Other Side of Deception” van Victor Ostrovsky wordt er uitdrukkelijk verwezen naar de betrokkenheid van de Mossad bij de Bende van Nijvel. Deze betrokkenheid is dan ook de reden waarom de waarheid over de Bende van Nijvel nooit het licht mag en ook niet zal zien.

  1. Heel erg bedankt! Kijk precies wat ik dacht. Die Rothschild’s wilde het goud van de Joden hebben. En aangezien Joden geen banken vertrouwden en het verborgen was de hele NAZI setup erop gericht om de Joden te verplaatsen zodat ze hun goud zouden opgraven en meenemen. Die Rothschild’s hebben ook minimaal in Israel geinvesteerd omdat het doel is Joods goud in Rothschild banken op te slaan. Zodra er voldoende goud is zullen ze de Arabieren gebruiken om de Joden in Israel te vernietigen.

  2. Arend 6 :
   Een recente publicatie op de website van Henry Makow :
   “War is used to eliminate any nationalist resistance to Masonic Jewish banker world hegemony. It expresses their Talmudic hatred of humanity. (Also, they need to constantly degrade and destabilize society to protect their fraudulent credit monopoly.) Consider the needless
   suffering they caused in both world wars. “Terror” is just an extension of this ongoing war on humanity.”
   – See more at: https://www.henrymakow.com/000447.html#sthash.stQ2Dfiz.dpuf
   Het gaat hier wel degelijk over de RKM.
   Nog een citaat :
   “The Masonic Jewish owners of the central banks are behind all imperialism, including the colonization of humanity. The “New World Order” is an extension of British and American imperialism which are proxies for Masonic Jewish mercantilism ”
   – See more at: https://www.henrymakow.com/illuminati_bankers_planned_wor.html#sthash.Nge6D602.dpuf
   Alle wegen leiden dus naar Londen!!

  3. De FED kwam in 1913 weer onder controle van de Rothschild’s. Dus ze wisten minstens in 1913 al dat ze Amerika deze oorlog zouden intrekken. WW1 is dus jaren van te voren bedacht.

  4. WOI en WOII zijn inderdaad al lang van tevoren gepland. Zij waren bedoeld om de nieuwe cultureel spirituele impulsen, die ontstonden waren in de 19e eeuw in het Duitstalige gebied, kapot te maken. Hieronder een citaat uit een artikel dat ik in 2008 hierover heb geschreven.

   “De betekenis van de oorlogen in de moderne geschiedenis.

   Wat heeft het bovenstaande nu te maken met de oorlogen van onze moderne tijd? In de antroposofie gaat men er vanuit dat de laatste grote aan de onze voorafgaande cultuurperiode, de Grieks-Romeinse, opgevolgd werd door de Germaans-Angelsaksiche cultuur. In de laat 18e en in de 19e eeuw vonden er daartoe vele vernieuwende cultuurimpulsen plaats in het Duitstalige Midden-Europa. Deze cultuurimpulsen werden met name in de wereld gebracht door kunstenaars zoals componisten, musici, dichters, schrijvers, schilders en ook filosofen. Wanneer men het werk van bijvoorbeeld de Duitse dichter Goethe bekijkt zoals zijn Faust, dan ziet men daarin een totaal nieuwe visie waarin de verhouding tussen goed en kwaad, licht en duisternis op een kunstzinnig poëtische wijze verwoordt wordt.

   Goethe was naast dichter ook natuurwetenschapper. Hij ontwikkelde een vernieuwende wijze van waarnemen van de natuur, die men fenomenologie noemt. De kleurenleer van Goethe, die gebaseerd is op het inzicht dat kleuren ontstaan uit het spel tussen licht en duister, wordt in onze tijd door meerdere wetenschappers gezien als completer dan de Newtoniaanse kleurenleer. Het dichtwerk Parcival van Wolfram von Eschenbach stamt weliswaar uit een veel eerdere periode, de 13e eeuw, maar laat ook op poëtisch beeldende wijze ervaren wat de inwijdingsweg van de mens is. De essentie van dit verhaal is nu zo actueel dat von Eschenbach zijn tijd ver vooruit was met zijn schets van de Nieuwe Mens. Het gehele Duitstalige gebied was dus al vele eeuwen een broedplaats van vele cultureel kunstzinnige vernieuwingen.

   Midden-Europa als brug tussen Oost en West.

   Dit Duitstalige Midden-Europa omvatte met name Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en het Duitssprekende deel van Zwitserland. Oostenrijk-Hongarije werd het Habsburgse Rijk genoemd. Met name de rol die de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie in de politiek van Europa begon te vervullen, een rol die de Duitse cultuurelementen met de Slavische ging verbinden, werd door de Illuminati als een grote bedreiging ervaren voor hun masterplan voor wereldcontrole. De vernieuwende cultuurimpulsen zouden via Oostenrijk-Hongarije een verdere cultuurbepalende invloed oostwaarts, richting Rusland en Azië, gehad kunnen hebben. Daarmee zou Midden-Europa een zeer belangrijke rol als brug tussen Oost en West hebben kunnen vervullen. Dit zou in eerste instantie geresulteerd kunnen hebben in een Verenigd Europa op sociaal-culturele grondslag. Dit in grote tegenstelling tot het huidige Verenigd Europa op economisch-kapitalistische grondslag. Het zou bijgedragen hebben aan de bevrijding van het individu door hem aan te spreken in het kunstzinnig culturele, dat vanuit het hart stroomt. Het zou tevens de weg vrij hebben gemaakt voor een vereniging via Rusland met Azië.

   Om deze bedreigende invloed voor de Illuminati te ontkrachten werd er in Midden-Europa alles aan gedaan om de zich nieuw ontwikkelende cultuur te vernietigen. Bestaande tegenstellingen, die op cultureel gebied overbrugd hadden kunnen worden, werden op politiek gebied aangescherpt en uitgebuit. Het is dan ook niet voor niets dat de belangrijkste grondleggers van de Illuminati, Adam Weishaupt en de Rothschild’s juist in Duitsland begonnen met hun werkzaamheden. Dat Weishaupt moest vluchten naar Engeland maakte voor hun plannen uiteindelijk niet zoveel uit. De Rotschild’s vestigden zich ook in Londen en maakten de Londense City tot hun eigen vrijplaats, met eigen wetten, vlag en immuun voor regeringsinvloeden en belastinginspecteurs. Van daaruit begon men aan het vestigen van de hegemonie van de Angelsaksen. Britannia rules the waves. Het huidige Gemenebest, waarin alle Engelstalige landen verenigd zijn is daar een vrucht van.

   Het gevolg van de verdeel en heerspolitiek in Midden-Europa door de Illuminati, was een toenemende spanning die door de moord op de Oostenrijkse troonopvolger Prins Ferdinand in Serajevo in 1914 tot WOI leidde. In 1918 konden de Illuminati daardoor het Midden-Europese gebied in kleinere delen opbreken. Met name de toenmalige Amerikaanse president Woodrow Wilson speelde met zijn ‘veertien puntenverklaring’ een vitale rol in het ontstaan van vele nieuwe natiestaten in het Midden-Europese gebied.

   De eerder aangehaalde Mahdi Darius Nazemroaya zegt in zijn ‘History of war’ daar het volgende over:

   “London’s greatest fear, until the division of Austria-Hungary and a creation of a buffer zone between the Germans and the Russians with the emergence of several new states after 1918, was the unification of the Germans and the Slavs as a single Eurasian entity.

   British balkanization policy was a synergy of colonial policy, power politics, economics, and historical observation.

   Strategic balkanization probably came to maturity when Italy and Germany became unified nation-states and the British realized the dangers that centralized and strong states in Europe could pose. Once again, economics was a driving force. Before this period balkanization was used for colonial means. After the formation, or rather unification, of Germany and Italy balkanization also became a means to neutralize potential British rivals.”

   Verderop in zijn verhaal zegt hij over het belang van een Verenigd Europa op culturele grondslag het volgende:

   “Frantisek Palacký, the famous Czech historian, is quoted as stating: “If Austria [meaning the Habsburg or Austro-Hungarian Empire] did not exist, it would be necessary to create her, in the interests of humanity itself.”

   Hij benadrukt daarna hoe belangrijk de bovenstaande uitspraak is, daar de geciteerde Frantisek Palacký een Slavisch etnische achtergrond heeft. Deze laat daarmee dus zien hoe belangrijk het ook voor de Slavische volkeren van Oost Europa was dat er een cultureel Verenigd Europa zou ontstaan, waarin mensen van vele etnische, culturele, maar ook religieuze achtergronden hebben geleerd in vrede samen te leven. Want het is een gegeven dat binnen het Habsburgse Rijk Christenen, Joden en Moslims vredig met elkaar samenleefden. In 1912 werd volgens Nazemroaya de Islam zelfs een staatsreligie, naast het Katholicisme. Toch een heel ander beeld van de Islam dan wat wij nu door de onderbuikdemagogen wereldwijd krijgen voorgeschoteld. Het laat de haat versterkende werking van Verdonk en Wilders en andere Islamhaters in een heel ander daglicht zien. Het laat ook zien dat de verschillen tussen die bevolkingsgroepen op een kunstmatige wijze zijn aangescherpt door de oorlogsagenda van de Illuminati.

   Nog een citaat van Nazemroaya:

   “The synthesis was already underway, with the inclusion of the Ottoman Empire, until the First World War stopped it. As already stated this process was part of a historical fusion. Austria-Hungary had to be dismantled in the eyes of London, with a view to obstructing any unification process between the Continentals. For these reasons separatist nationalist movements were utilized and manipulated. Czechoslovak leaders, such as Milan Rastislav Stefánik, fought for the French and British during the First World War. It should also be noted that in September 1918, the U.S. government recognized Czechoslovakia before it was even created and that the Pittsburgh Agreement, which paved the way for breaking up the Austro-Hungarian Empire and creating Czechoslovakia, was signed in Pennsylvania with the support of the British and U.S. governments. Three “Czecho-Slovak” legions were also formed to fight Germany and the Austro-Hungarians by Britain and France in the First World War”.”

   Bron: The “Great Game”: Eurasia and the History of War, door Mahdi Darius Nazemroaya, Global Research, December 3, 2007

   De Tweede Wereldoorlog.

   De met het Verdrag van Versaille afgesloten Eerste Wereldoorlog schiep de juiste omstandigheden voor het kunnen laten ontstaan van de Tweede Wereldoorlog. De inhumane aan Duitsland opgelegde herstelbetalingen waren bedoeld om onder de Duitse bevolking een dermate grote onvrede te laten ontstaan, dat Hitler vanaf 1933 met behulp van zijn Illuminati-financiers in de VS zijn destructieve werk kon doen. Tegelijkertijd kon het Russische volk onder het juk geplaatst worden van de Sovjets Lenin en Trotsky, die eveneens door westerse Illuminati-bankiers werden gefinancierd. De Oktoberrevolutie in Rusland schiep tevens de mogelijkheid om dat land ruim twintig jaar later tegen Duitsland op te kunnen zetten. Het einde van de Tweede Wereldoorlog maakte het mogelijk om, door de scheiding van Europa, de Midden-Europese vernieuwende cultuurinvloed definitief te vernietigen. De bevolking werd met behulp van een nucleaire dreiging aan weerszijden van het IJzeren Gordijn ondergedompeld in een collectieve angstpsychose. Dat maakte het mogelijk om de bevolking aan de westelijke kant ervan te verslaven aan het materialisme en die aan de oostelijke kant murw te maken door middel van staatsterrorisme en een opgelegd collectivisme. Althans dat dacht men. De drang naar vrijheid in de mens en de behoefte aan voortgaande bewustzijnsontwikkeling laten zich niet uitroeien, getuige het toenemende wakker worden bij steeds meer mensen.”

   http://wereldverbeteraars.clubs.nl/nieuws/detail/819552_midden-europa-als-brug-tussen-oost-en-west

  5. Freeflip 5.4

   Laten we er maar vanuit gaan dat Micha Kat de weg is kwijt geraakt en een narcistisch geval apart is.

  6. Micha Kat! Heerlijke vent! Luis in de pels. Maar een idioot gericht op Nederland. Hij ziet het grote plaatje niet. Als hij zo gevaarlijk was als ik ben hadden ze hem al lang geliquideerd.

  7. Ja nu op eens, in je tijd van Argusoog was dat wel, anders je wilde van geen kritiek horen. Irma Schiffers leeft achter de dondere wolken, alles is doooom. Het is een heel Klein zielig, van over elkaar heenvallende afbrekers.
   Jenne

  8. Arend, hoe zo spiegel kijken, jij weet toch ook dat glorie soms van korte duur is, ieder één gebruikte die man, op het net, jij zegt laten we maar zeggen dat hij de weg is kwijt geraakt, maar goed, jou persoonlijk treft hier geen blaam natuurlijk. Het lijkt een beetje op onze prins, wat uiteindelijk een ordinaire hoerenloper was, maar hij werd betiteld als ondeugend.
   Jenne

  9. Arend 5.5 :
   Een belangrijke datum is 1780 toen vond de conventie van Willemsbad plaats… waar de plannen werden gesmeed voor de NWO…Zie in dit verband de Protocollen.(zijn in feite een blauwdruk voor de te volgen strategie). Al wat nadien gebeurd is, past in deze strategie. Uw tekst geeft hiervan een goed overzicht.

  10. Conventie van Willemsbad? Wat en waar is dat geweest? Heeft U een bron?

  11. Odette 5.12 :
   http://bijbelsoptiek.weebly.com/weishaupt-en-zijn-komplot.html
   Er is op internet niet zo veel te vinden.. er zijn trouwens 2 datums 1780 en 1782… Ik heb enkel schriftelijke bronnen in mijn archief. De voormelde link bevat toch al iets. Het was te Willemsbad een vergadering van verschillende vrijmetselarij loges & Illuminati van Weishaupt . Er werd onder andere beslist dat de Franse koning, de Duitse en Oostenrijkse keizers en de Russische tsaar dienden te verdwijnen!!(met hun respectievelijke rijken). Zie ook het boek Proofs of a Conspiracy van John Robison

  12. wooow gaaf boekkieh Odette, die had ik zelf niet zo snel gevonden, ben al een tijdje er van doordrongen dat er honderden jaren veelal copyright vrij gedigitaliseerd is op dat waanzinnige google boeken paleis .. 1 zo’n volume is op zich al een levensstudie waard…. en laat je niet gek maken door n = 3, tis relatief, en dat woord gebruik ik niet snel, na Mark Passio z’n lezingen en zo.

  13. Ja toen begon het al, om de Vrij Metselaars in hun complotten te noemen, één deelnemende VM was al voldoende om alle loges in te lijfen, en te controleren was het niet, om dat het om gesloten geheime broederschappen ging, de Zionistische Joden, haten de VM om dat ze niet werden toegelaten, in de Reguliere Vrij Metselarij.
   Later hebben zij de irreguliere Vrij Metselarij opgericht, en die bestaat nog, maar heeft wel een grote financiele invloed en half gebakken politieke invloed, maar zeker niet intellectueel.
   Jenne

  14. De geheime clubjes zijn er enkel voor om de leden het idee te geven dat ze belangrijk zijn. Boven de mensen staan. Is een psychologische valkuil. Voor simpele zielen. De biggest fools.

   https://youtu.be/x0ow4X8tiMI
   De greatest fool.

  15. Thycydides, dit is dan jouw wijze van beschouwen, ik had er graag bij willen zijn toen de eersten de Rozecrusians bij elkaar kwamen, en besloten een broederschap te stichten, met als basis hun ideologie.
   De dommen en niet begrijpenden wat dit inhoud blijven er maar op inhakken, zonder deel te nemen, of enige directe kennis van dit broederschap zijn.
   Laat je niet meevoeren in deze massapsychose, van kleine lieden, ste er boven, en probeer een eerlijk en réalitisch inzicht te krijgen in hun pseudo geheimen ?, ik ervaar dit denken altijd als heel humain en romantisch, en voel me er wel bij, en in tijden van nood sta je nooit alleen, goed om te weten, zonder enige twijfel, groet Jenne

  16. Hyper Alert 5.15

   Het lezen alleen geeft geen echt inzicht, wat er speeld in deze kringen van vrienden in vriendschap verenigd zonder bedingingen.
   Je gaat nooit ervaren het waarom en het hoe, en dat is nu juist de werkelijke verbinding van de geesten, het wat zich op de bovenste plank bevindt, en moeilijk is te pakken, en dat is ook het limit van het internet, de vele woorden die zonder de daar bij behorende gevoelens, als lege eier schalen zijn, groet Jenne

  17. Freeflip 5.20

   wat wil je hier mee zeggen, die geld wereld interesseerd mij absoluut niet, met dit allemaal te weten word ik ook niet echt gelukkiger, er zijn betere en mooiere onderwerpen om belangstelling in te hebben, zo als bijvoorbeeld mijn verjaardag morgen, ik wil gewoon leven.
   Groet Jenne

  1. Every corrupt politician!

   Wat een dwaasheid is het toch allemaal. Kent hij het lijstje van de Sith Lord niet? Enkel door een drastische koerswijziging kan zijn volk van een rampspoed bespaard blijven.

   https://youtu.be/T2I66dHbSRA
   Hiroshima, Nagasaki, Londen, Parijs, Israel, ?

   “Thus the sum of things is ever being reviewed, and mortals dependent one upon another. Some nations increase, others diminish, and in a short space the generations of living creatures are changed and like runners pass on the torch of life.” – Lucretius

   https://youtu.be/4PN5JJDh78I
   “Momentary ruler of a spec of the blue pale dot.”

  2. Arend 6.1 :
   Ik denk dat je te veel eer bewijst aan Macron met de vergelijking met Hitler. Macron is gewoon een gepatenteerde oplichter en bedrieger..een gladde jongen die er in slaagt frigo’s te verkopen aan de Eskimo’s en stofzuigers aan de Bedoeïnen in de woestijn. Dit alles in dienst van de RKM in The City. Zijn verkiezing zegt echter nog meer over het typische Franse klootjesvolk… overlopend van pretentie en arrogantie… dat zich anderzijds laat inpakken door een mooiprater die hun in feite een drol verkoopt..weliswaar mooi verpakt met een strikje rond.. oh.. c’est super…!!! Of anders gezegd : Macron staat voor het aanwenden van de ziekte als de remedie. Je moet het wel kunnen!! Daardoor is hij echter levensgevaarlijk. Ik zou hem dan eerder vergelijken met Victor Lustig… een oplichter die er tot tweemaal toe in slaagde de Eiffeltoren te verkopen als schroot.

 5. In werkelijkheid is de mens niets anders dan een deel van het Absolute.
  Dit betekent, dat wat in het Absolute aanwezig is, ook aanwezig is in de individuele mens.
  Maar de mens staat onder invloed van Maya(illusie) terwijl dat voor het Absolute niet het geval is.
  Het Absolute is bevelhebber en meester van Maya.
  De individuele mens is slaaf van Maya.
  Uit zijn eigen vrije wil kan het Absolute er voor zorgen dat Maya hem vorm geeft, hoewel Hij zelf vormloos is.

  Evenzo kan Hij de vorm weer loslaten en terug vloeien in Zijn natuurlijke staat van vormloosheid wanneer het doel van de wens die aan de vorm ten grondslag lag, is volbracht.
  Maar de individuele mens is slaaf van Maya en zal hulpeloos ronddobberen in een nimmer eindigende cirkelgang van geboorte en dood, van plezier en pijn, totdat hij los komt van de banden van Maya.

 6. over Martijn van Staveren: volgens Johan Oldenkamp is o.a. Martijn van Staveren een ,des informant,! omdat hij geen enkel bewijs kon leveren voor zijn beweringen. Aldus J.O. gelezen op : Pateo Pedia

  1. Heel eenvoudig (zeg ik al 25 jaar). Als er buitenaards leven op aarde is dan komen ze als eerste bij mij op bezoek want ik ben de slimste op deze planeet. Ik heb ze nog niet gezien, dus ze zijn er niet.

  2. Johan Oldenkamp is imo zó ver van de wereld, dat ALLES, maar dan ook ALLES, aan de wetenschappelijk bewijslast dient te voldoen. Menselijke getuigenissen, gevoelens, subjectieve opinies ook..
   De man is daardoor imo in absolute dwaling geraakt en het gevoel dat iedereen hem ‘maar laat kletsen, want het is een aardige vent’ kan ik niet onderdrukken. Ik roep altijd: ‘Bewijs een roos, groen, lekker, fijn en waarheid’… Ik vind het overigens een aardige vent.. 😉 Hopelijk komt ie nog eens tot de conclusie dat wetenschap niets meer noch minder is, dan meten. De interpretatie van ‘meet-resultaten’ zijn PER DEFINITIE subjectief..

  1. Ook namens mij, mijzelf en ik van harte gefeliciteerd Jenne. Dat zijn dus drie felicitaties voor de prijs van één. 🙂 Nog vele jaren in voorspoed en gezondheid gewenst.

  2. Van harte gefeliciteerd Jenne maak er een feestje van met Carla en je naasten.

  3. Dan is Jenne een Tweelingen. Veel onrust in jongere jaren. Hoe ouder een Tweelingen wordt hoe makkelijker het leven.

  4. Thucydides, nou je vloekt me niet, maar ik zoek het gevecht en dan vooral met mezelf, de twijfelaars, maar we tellen voor twee, vraag het Cozmic maar, alle glans vandaag behoort ook jou Jauke, groet Jenne

 7. Lekker gevoel, als je weet dat zo ver weg er toch mensen eventjes aan je denken, en je het beste wensen, het zijn toch al van dagen dat het huilen je nader staat als het lachen, vanwege al die lieve mensen die niet meer zijn, maar ik heb mijn Carla nog, en die laat niet na me op te porren, dus bedankt en vanavond een dronk op jullie, groet Jenne

  1. Namens mezelf en de heeeeele wanttoknow-crew: Van Harte Jenne!!!

  2. Ja, daar sluit ik me graag bij aan. 🙂
   Jenne, tanti auguri per te!!
   Zet hem op, makkelijk te halen de 100 en 1 😉

  3. Jullie maken me verlegen, ja op mijn leeftijd nog altijd mogelijk, bedankt groet Jenne

  4. wat een plaatje Jenne die dolle fijnen in dat smaragd groenblauwe atlantis zeewatertje! doe de groeten aan die tamme kraai van jullie, Ellen Ten Damme had er zo 1 een tijdje terug, http://www.ad.nl/show/ellen-ten-damme-is-geliefde-ekster-arie-kwijt~a9283f35/ Arie! nota bene, die was weer bezig kennelijk, blij dat de echte Yfke hopelijk anders is, onze knap maar meedogenloze 7 of 9 met strak pakje en iphone implantaten malle appie huis ie ceeh Tster, niet gemakkelijk dat programmeren namelijk. oh jah hoeraah gefeliciteerd en op naar de 101 en hopelijk dat Carla weer wat minder pijnen hoeft te verdragen dit jaar, door die rot aandoening waar je het over had laatst, maar gelukkig heb jij nog wat homeopathische recepten achter de hand. Your Protector- Fleet Foxes https://www.youtube.com/watch?v=dtVPJVxqcS8

  5. Hyper merci jongentje, ja dat met die Yfke is jammer, maar goed het is een dolle wereld schijnt het, groet Jenne

  6. Hyper nog even muziek fantastisch beelden zou onze planeet kunnen zijn, we hebben ook nooit genoeg, de mensheid dan.
   En dan Ekster Kraaien kleine Kraaien kouwtjes het pienterste, en dan de grote Raven, je houdt ze niet als de trek begint en ze horen het roepen van hun familie, ja dan gaan ze, zou ik ook doen als ik kon Vliegen, Jenne

 8. 13 juni 12:00 uur.
  Het reactie-account van Yfke Laanstra is gekopieerd en wordt gebruikt voor trollen en ontregelen. Maar we zijn ermee bezig. Dus de échte Yfke heeft hier niets mee van doen.. Sorry voor verwarring en ‘bezoedeling’ van haar naam/reputatie..

  1. Voor de duidelijkheid. Ik heb jaren propaganda gedaan dat de Russen/Chinezen thermonucleaire wapens moeten maken die de AARDE voor 50.000 jaar vervuilen. Als je goed naar Putin zijn woorden en uitdrukkingen kijkt dan is dat wat hij bedoelt => “onze tegenmaatregelen zullen GROVER zijn maar EFFECTIEF en dit wordt een hele gevaarlijke ontwikkeling (spiraal)”.

   Waarom moet je thermonucleaire wapens maken die all het leven op aarde doden voor 50.000 jaar?

   Zodat de ELITES (mafia organisaties van de NAVO) begrijpen dat zij ook zullen sterven. Dat die miljarden die zij in DUMB’s hebben geinvesteerd ze niet zullen helpen. Geen schuilkelder zal ze beschermen. De Russen hebben ook raketten op Nieuw-Zeeland gericht zodat zij die denken daar veilig te zijn ook bedrogen uitkomen.

 9. Nu May haar meerderheid kwijt is moet ze een coalitiepartner zoeken. De eerste kandidaat is de D.U.P. uit Noord Ierland. Dit is echter geen toeval. Na de stemming voor de Brexit, was er echter in Noord Ierland een stroming om in de EUSSR te blijven. Vandaar dat er al voorzichtige contacten werden gelegd met Ierland met het oog op een hereniging. Dit werd echter met ongerustheid bekeken door de machten achter de NWO. Door een akkoord met de D.U.P. gaan echter de oude demonen opnieuw tot leven gewekt worden met alle gevolgen van dien, voor een eventuele hereniging. Ter zelfde tijd werd de positie van SNP in Schotland ook verzwakt..met het oog op de Schotse onafhankelijkheid. Cui Bono?? Of waar verkiezingen al niet goed voor zijn. Het voormelde is maar één aspect waarover het bij deze verkiezing werkelijk ging. Dit moet ook de deur open zetten voor een “soft Brexit” of een nieuw referendum. Er wordt hier dan ook “blufpoker” gespeeld door de NWO.

  1. De Nederlandse formatie zegt meer. Het plan is om de EU volledig af te sluiten voor Moslim vluchtelingen. Dan is een BREXIT ook niet meer nodig. Brexit was gewoon een tegenactie van de Engelse elite tegen mijn plan om Engeland op de “lange termijn” te vernietigen. Ik heb ook een korte termijn plan (Londen).

   https://www.liveleak.com/c/Andrew_Parker_Mi5
   (zo leuk ik heb de naam van het hoofd van Mi5 genomen om propaganda tegen Engeland te doen in zijn naam)

   Met 5 miljoen Moslims kan je binnen 25 jaar Engeland slopen. Geef mij ze en ik zal ze naar de overwinning leiden! Lees mijn plan maar even “How to colonize the UK”.

  2. Sub Rosa 13.
   U schrijft dat volgens u de NWO blufpoker speelt en dat kan natuurlijk maar meestal wanneer zij iets doen hebben zij rugdekking door een plan B achter de hand te hebben denk ik.
   Stel wat betreft de EU dat die uit elkaar valt dan is West Europa naar mijn mening stuurloos omdat alle EU landen/aanhangers veel hebben gedaan om alles juist van daaruit te regelen/besturen wat dan ineens verdwijnt.Dan zouden we kunnen terugvallen op de nationale regeringen maar die hebben meestal alles in het belang van de EU gedaan en dat betekend denk ik dat er dan een omschakeling nodig is om alles weer nationaal te regelen en daar zullen ze dan moeite mee hebben.(Dit is zomaar een gedachte en ik kan het volledig mis hebben).Wanneer dan West Europa overspoeld wordt met “vluchtelingen” zal dat problemen opleveren en kan dat een reden zijn voor de machten achter de schermen om de VS net als met de invasie uit 1944 is gebeurd in te zetten om ons zogenaamd te komen helpen.Hierbij denk ik ook aan de uitspraak van V Nuland “Fuck the EU”.

  3. Mijn gedachten zijn gewoon dat het kwaad uit Londen komt en dat zij er zelf uiteraard geen last van willen ondervinden.
   Een grens aan het aantal mensen die zij willen opvangen is dan ook nodig anders worden ze zelf overspoeld wanneer er teveel mensen naar Engeland willen.(Denk aan vluchtelingen die via Calais naar Engeland willen die aan hun lot in erbarmelijke omstandigheden werden/worden overgelaten).
   Helemaal de EU loslaten is een probleem want dan KUNNEN ze hun grip verliezen op het vaste Europese land vooral als die EU zou klappen.

  4. Precies! Ik heb mijn plan 1000-2000x op LiveLeak gezet. Ze zijn doodsbang nu! Het is een goed plan. Zal zeker werken!

  5. Arnold 13.2 :
   http://www.neonnettle.com/features/980-theresa-may-s-new-world-order-plan-to-keep-uk-in-eu-exposed-by-mp
   met citaat :
   “Attempts to leave the EU may be stopped by a New World Order plot to sabotage Brexit revealed by a senior MP. Tory and Labour MPs are now conducting secret meetings in order to completely derail the UK’s Brexit negotiations”. Als de NWO er in slaagt G.B. in de EUSSR te houden..wat zijn dan de interne gevolgen voor G.B. zelf : de scheidingslijn tussen voor- en tegenstanders van de Brexit loopt immers door alle partijen en delen van het land. Neem daarbij dan de problematiek van de immigratie..
   en de kostprijs van het EUSSR lidmaatschap. Zie ook de uitspraak :
   “Verhofstadt: “Deur staat open voor Britten, maar dan zonder begrotingskorting”. Een explosieve cocktail dus.. die men in feite beter buiten dan binnen de EUSSR houdt. Zie ook de rol van The City.. die nu ook al buiten G.B. en de EUSSR staat. Het uiteindelijke resultaat van dit alles is momenteel nog onduidelijk, maar de doos van Pandora werd wel geopend.

  6. Arnold 13.2 en 13.3 :
   Wat de immigratie problematiek betreft is er een recente publicatie over het Coudenhove Kalergi plan :
   http://aanirfan.blogspot.be/2017/06/mysterious-coudenhove-kalergi.html
   Ik verwijs naar de tekst. May moet dit plan uitvoeren.. maar één der belangrijkste motieven van de meerderheid voor de Brexit was juist het probleem van deze massale immigratie. Intussen zijn er in haar partij kopstukken die zich verzetten tegen een “softe Brexit”. Voor de rest zit ze in de klauwen van de duivel, zowel in Ulster als in Tel Aviv :
   http://www.veteranstoday.com/2017/06/13/mays-pact-with-the-devil/
   Met deze vervroegde verkiezing werd, zoals reeds gezegd de doos van Pandora geopend. In plaats van een versterkte positie m.b.t. de Brexit is May nu overgeleverd aan de “duivel…”. Was dit uiteindelijk de bedoeling??

  7. Ik lees enkel waanideeen van mensen die zichzelf als elite zien. Ik ben niet onder de indruk van deze figuren. En hun sprookjes. Dit sort figuren altijd overschatten zichzelf en zitten gevangen in hun tijdsgewricht. Zijn niet in staat 500 jaar, 10.000 jaar of 100.000 jaar voorruit te kijken.

  8. Sub Rosa.
   De EU in Brussel is niet VOOR de Europese bevolking maar doet alles in het belang van multinationals en banken en vooral de Europese Commissie is de grootste criminele instelling die naar mijn mening onder direct bevel van de krachten achter de schermen staan.
   Niet voor niets is het zo geregeld dat tegen besluiten van de EC geen beroep mogelijk is.Daarom willen ze één overkoepelende minister van financieen en een Europees leger die beiden onder bevel van Brussel moeten staan.Wat de Duitsers tijdens de oorlog hebben gedaan door mensen hun eigendommen/bezit af te nemen gebeurd nu ook alleen op een achterbakse wijze via wetgeving en belastingen die op elkaar worden aangepast.Dat gaat zelfs zover dat kleine bedrijven gebukt gaan onder bureaucratische rompslomp en veel te hoge belastingen niet zelden met als eindresultaat dat deze bedrijfjes failliet gaan wat naar mijn mening precies de bedoeling is om minimaal twee redenen 1.Dan blijven de grote alleen over en zullen mensen van hen afhankelijk zijn omdat ze niet meer voor bv eten naar die kleine boer kunnen omdat die er dan niet meer is.Zo kunnen ze iedereen controleren en verplichtingen opleggen.
   2.Wanneer mensen door hebben dat ze door de EU bedonderd zijn kun je verzet verwachten en dat speelt ook een grote rol want door de bevolking te plunderen ontneem je hen de mogelijkheid tot verzet wegens gebrek aan middelen.
   We weten dat de EU ontstaan is met hulp van hoge koppen die eerder banden met Nazi Duitsland hadden (zie boek “de Naziachtergronden van de EU in Brussel”) en daarom zie je vaak dezelfde methoden alleen zijn die geniepiger en geraffineerder want ze hebben tijd genoeg gehad om hun ervaringen uit het verleden aan te passen en nu toe te passen.Landen worden/zijn ontdaan van hun staatsbedrijven waardoor er geen inkomsten meer in de schatkist komen terwijl oa de ECB landen in de schuld helpen zodat ze later beslag kunnen gaan leggen op rijkdommen.Schuld kun je nu eenmaal niet oplossen door nog meer leningen te verstrekken en dat doen ze wel wat gewoon handelen met voorkennis is ten nadele van landen en hun bevolking.
   In het slechtste geval denk ik dat het uiteen vallen van de EU geen probleem zal zijn want dat geeft zoals gepland ellende en ook dan kunnen de VS en bondgenoten weer als redder optreden waardoor ze Europa in hun macht krijgen en valt de EU niet uit elkaar dan krijgen ze ook de macht over Europa door alle afbrekende maatregelen zoals beschreven.Zij die hun handtekening onder het Lissabon akkoord hebben gezet hebben hun nationale regeringen alle macht ontnomen en dat in handen van multinationals en banken gegeven en in Nederland was dat Balkenende ondanks dat het volk NEE had gezegd tegen de grondwet (want het Lissabon akkoord is de grondwet met een paar kleine niets voorstellende wijzigingen) vandaar dat artikel 225 als inlegvel is ingevoegd waarin staat dat nationale regeringen alleen nog wetsvoorstellen bij het Europees parlement mogen indienen en die mogen het dan aan de EC voorleggen die zonder uitleg ermee kunnen doen wat ZIJ willen.Een vreemd verhaal is natuurlijk ook dat een organisatie zomaar uit het niets komt en zelfs de grondwet denkt te mogen/kunnen veranderen hoe kan dat en wie hebben ervoor gezorgd dat dat kan.

 10. Jullie bezien dit gebeuren met Engeland, Great Britten, the English Empire, the commen wealth, beetje te één-zijdig, niet alle élite en leiding gevende mensen zijn, NWO, heb in Wales gewoond, ken een heel Klein beetje hun denken, the good old Albion is nog niet echt overleden, vergeet ook niet dat Engeland het land is waar de eerste Progromme op de Joden plaats vond, in de stad Leeds in 1640 +/-, daar verfikten ze alle Joden in hun Synagoge.
  Mijn oude contacten zeggen niet veel, en dat is juist zo veel sprekend,
  het broeid, de oude socialisten zijn ook nog niet overleden, wat misschien de redding van Engeland wordt, die Madame May is een USA schoothondje, geféteerd door de Khazaarse maffia in Londen, maar we gaan het allemaal zien en meemaken, de EU gaat uit elkaar vallen, in ieder geval in zijn denken en uitvoering, we moeten naar een andere structuur, van en voor de mensen, geen III Reich ideéen, maar van de mensen wordt je echt moe, hier in Frankrijk die politieke l’etarchie, leidt tot een land met een leiding die absoluut historisch gezien niet passend is, dit is ingeleid door die hans worsten van de l’ENA, pseudo socialisten pseudo of Criptic Joden, die de boel verkwanselt hebben, het woord gaat rond, op de barricades en haal de koppensneller maar van stal.
  Groet Jenne

  1. Wat ik genlijk wil zeggen, dat alle grote (politieke) omwentelingen, zijn gespeeld door een hele diepe smerige mannipulatie van het volk, het liefst uitgevoerd op de arme van geest en niets bezitters, hebben duidelijk niets te verliezen, kijk wat er binnen komt feodale IQ loze mensen, die allemaal achter hun grote allah in hun onderbroek aan lopen te stappen, niet generaliserend er zijn er ook met een bewust denk vermogen, die zijn dan net nog eventjes gevaarlijker voor (ONZE) samenlevingen.
   Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.